. . . . _Quốc bảo chân kinh QUYỄN 3 ~ tranminhthang1145

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

_Quốc bảo chân kinh QUYỄN 3

Quốc bảo chân kinh
NHÂN


LUÂN


KINH

                     THIÊN ẤN             THIÊN BÚT

                                        GÒ HỘI

                     ĐỨC PHỔ              QUẢNG NGÃI

                                          1985

                                       QUYỂN 3
PHẦN 1:

Muốn có một xã hội thật sự độc lập tự đo hạnh phúc , thời phải tiến tới một nền xã hội chân thiện đời chính là đạo, đạo chính là đời,  đạo đời chỉ là một,  sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp công bằng bình đẳng xã hội,  chính là nền quốc giáo quốc đạo dân tộc,
       Từ vua cho đến quan dân, tất cả đều phải tôn thờ nền quốc giáo , quốc đạo dân tộc ,hướng về truyền thống cội nguồn dân tộc,
       Như dân tộc việt nam phải tôn thờ quốc tổ vua hùng,  trên vua hùng là cha trời mẹ trời , lạc long quân và âu cơ,  lấy nền quốc giáo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp , đạo đức nhân luân dạy dân, thời xã hội mới thật sự công bằng bình đẳng , độc lập tự do hạnh phúc,
       Thờ quốc tổ làm sáng cái đức trung hiếu của toàn dân tộc đối với tiền nhân,  con cháu mãi mãi noi theo
Nói đến cha trời là nói đến cái công tạo hóa sanh thành dưỡng dục,  theo cách của trời, chỉ có người giác ngộ thời mới thấy công ơn to lớn, không gì ví được, đấng chỉ biết sanh thành dưỡng dục mà không có sự báo đáp,  đấng cha chung cho toàn nhân loại vũ trụ,  phật, thánh, tiên , thần, chúa, người trần, cho đến quỉ , ma,
       Nói về sự sống ở đời, con người có hai lối sống, lối sống , lối sống gia đình, lối sống xã hội,
Lối sống gia đình vợ phải giúp chồng việc nhà,  lối sống xã hội vợ phải giúp chồng lo việc nước,  
Ngược lại chồng phải giúp vợ lo việc nhà,  lối sống xã hội chồng phải giúp vợ lo việc nước,
      Một gia đình quyền huy hưng thịnh, phải có người
đàn bà đảm đang mọi mặc , thời người chồng mới có điều kiện phát huy tài năng làm nên nghiệp lớn,
       ở gia đình sống theo thiên đạo theo sự sắp xếp an
bày của thiên định, như đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo con cái,
       ở xã hội sống theo hiến pháp , luật pháp, đạo pháp công bằng bình đẳng xã hội,  ai có tài thời được xã hội trọng dụng,  không phân biệt nam nữu, già trẻ,  giàu sang hay bần cùng,  không phân biệt đảng phái tôn giáo, đạo giáo, không phân biệt màu da sắc tộc,
       sống theo nền quốc đạo dân tộc, giáo dục là chính,  sau đó mới dùng đến pháp quyền ,
quốc đạo không phải là cái đạo xa vời, mà là hiện hữu ngay trong đời sống, ngay trong tâm thức của mỗi con người,  cái ác, cái thiện,  cái ác chính là lối sống địa ngục, cái thiện chính là lối sống thiên đàng, lối sống văn minh tốt đẹp,  tâm tánh là cái gốc của muôn sự họa, cũng như phúc,
       sống đúng theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp , thời ai ai cũng thành phật, thánh, tiên, thần, chúa cả,  không cần cầu phật, thánh, tiên , thần, chúa , đâu xa,  con đường đại lộ về trời , chính là sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, 
       không có một đấng thần linh nào  biến người ác thành người thiện được,  mà chính họ tự độ cho mình sống theo hiến pháp , luật pháp , đạo pháp,  để rồi thành phật, thánh, tiên, thần , chúa, trở về quê hương thiên đàng cực lạc,
       những người có công lớn giáo dục nhân loại làm lành, thời hiển nhiên họ là những vua chúa các tần trời, không còn gì để mà bàn cải,
      sự ở đời tuy sanh ra nhiều giáo, thất giáo,  nhưng rốt lại chỉ có một giáo mà thôi đó là văn hóa cội nguồn, văn hóa của chánh đẳng chánh giác,
việc tu tâm sửa tánh, là việc làm thực tế, hửu hiệu, kết quả làm tốt đẹp cho bản thân, gia đình, xã hội,
sau đây là lời kinh mực thức, gương soi , soi lại linh hồn của mình, nếu phạm thời sửa , nếu không thời không nên phạm,  nói chung là tiêu diệt ác tánh, phát huy thiện tánh,
                          *                    *                     *
PHẦN 2
NHƠN LUÂN ÁC, THIỆN KINH
     Muốn thành phật, thánh, chúa, tiên
Phải nên xóa bỏ ác tâm cho rồi
     Không mong cũng được về trời
Không cầu cũng đặng sang giàu khó chi
     Áp bức đàn áp bỏ đi
Cướp đoạt làm gì mất hết thiện lương
      Hại dân tội ác ai thương
ỷ quyền ỷ thế càng thêm tội tình
      ăn trộm lấy cắp của người
tránh đâu cho khỏi cuộc đời nhuốt nhơ
      âm hiểm độc ác xấu xa
việc làm mờ ám khó qua nạn trời
      bạc ác bất nhân hại người
bạo tàn , bạo ngược , phản thầy , hại cha
      bắt chẹt làm khó lê dân
hành vi bất chính hết mong lộc trời
      bội ơn bất nghĩa ở đời
khó mòng êm thắm danh thời bại danh
      bất tín cầu nguyện không linh
chê bai châm biếm càng thêm tội nhiều
      bịp bợm xão trá dối  lừa
lợi mình mà hại nhiều người tốt sao
      bóc lột quá đáng thuế xâu
âm mưu đen tối còn đâu thiện lành
      bỏn xẻn nhỏ mọn tiệt tình
bòn rút , keo kiệt , hại mình hại ta
      bóp nghẹt trù dập tự do
nhân quyền biến mất không lo cũng sầu
      bình đẳng chẳng có tội tù
công bằng trù dập biết ngày nào yên
      độc tài trù dập  mưu sanh
đây là tội ác tiệt tình chúng dân
      nhân quyền trù dập sớm hôm
làm cho cuộc sống xin cho dẫy đầy
      quyền sống đã mất đi rồi
khác gì tù ngục cảnh đời thương đau
      độc tài độc trị bỏ mau
mới mong tránh khỏi đối đầu họa tai
      thương người như thể thương thân
hại người trời hại còn mong nỗi gì
      bởn cợt đối với luật trời
khó mong tránh khỏi cuộc đời khốn nguy
     
      bớt xén ăn bớt mà chi
cuộc đời bủn xỉn làm gì nên thân
      hà hiếp cưởng bức chúng dân
vơ vét hảm hại thánh thần tránh xa
      cậy quyền ỷ thế ba hoa
còn gì đạo đức còn ra thống gì
      trù dập hảm hại người hiền
tự mình rước họa kêu phiền vào thân
      chế nhạo giễu cợt bề trên
vần xây con tạo sa chân tàn đời
       đâm thọc nói ác hại người
tưởng đâu không biết thánh thần đều hay
       cực đoan bảo thủ thảm thay
sống đời lạc hậu họa bay ngập đầu
       dâm ô nhơ nhuốc cả đời
chê hiền , khen ác một trời tai ương
       đay nghiến hảm hại người thân
tự mình đào lỗ chôn lần mình đi
       đe dọa, đè bẹp ,bất nhân
đố kị , ganh ghét, họa tai khắp cùng
       đổ thừa đổ oan cho người
hiểm thâm độc ác cuộc đời ra chi
     
       chủ nghĩa cá nhân tệ hơn
quyền hành  làm hại nước non khốn cùng
       cửa quyền hà hiếp dân lành
tham ô tham những làm nghèo nước non
       tội nầy còn tội nào hơn
nghìn năm bia miệng vẩn không phai mờ

       ganh ghét thấy người hơn mình
nhỏ nhen đố kị  họa thì đầy kho
       gian tham gốc họa xưa nay
gạc lừa , chiếm của , họa đầy núi non
       hống hách , hách dịch, huênh hoang
hạch sách , bắt bẻ , vu oan làm tiền
       tội nầy đâu nhỏ gánh khiêng
hồn sa địa phủ họa liền theo tay
       ác thời con cháu họa lây
thiện thời con cháu đắp xây son vàng
       hảm hại dân chúng hàm oan
làm sao tránh khỏi muôn ngàn đắng cay
      
       hiềm khích thù ghét đọa sa
khả ố lăng nhục khó qua cửa tù
       khủng bố sát hại con người
họa rình khắp lối họa ngồi chẳng xa
       lật gọng phản bội người ơn
hố nghèo chờ sẳn vùi chôn cuộc đời
       lộng hành bạc ác khinh người
vạch đường vạch lối cái nghèo mãi theo

      hà hiếp hù dọa chúng dân
gieo ác như núi còn mong được gì
      lương tri vứt mất còn chi
hồn sa địa phủ hồn đi diêm đài
      ngụy tạo , đặt điều , hại ai
thời mình nhận lấy khó sai khó lầm
      cơ nghiệp đổ nát chẳng còn
hại người trời hại trước giờ lạ chi

      quấy nhiễu dân chúng ác sâu
làm cho dân chúng đói nghèo xác xơ
      tội kia sớm gánh tối mang
vùi chôn danh dự còn sang nổi gì
      tiệt đường phúc đức thiện lành
tự mình làm hại sang giàu cháu con
      tội ác luôn mãi cứ gieo
để rồi gặt hái bao điều nát tan
      mưu mô quỉ quyệt xão gian
thiên đàng mất lối thuận đàng âm ti
       hạch sách , kiếm chuyện lôi thôi
cho người sợ hãi tốm thâu bạc vàng
       tội ác khắp nẻo cùng làng
tránh sao quả báo ngập tràng vùi chôn
       cướp tiền cướp của ác ôn
gia đình ly tán vùi chôn yên lành
       thói hư tật xấu để dành
làm sao tránh khỏi đọa đày trầm luân

       tước đoạt cướp lấy của dân
họa thời đầy họa thêm phần khổ đau
       ương hèn đối với ngoại xâm
hành hung dân chúng lỗi lầm ra chi
       vu oan gián họa thiện lương
xấu xa tội ác bỉ khinh ức người
       hung hăng ỷ thế ỷ quyền
ngang tàn bạo ngược  làm gì chẳng kiên
       gieo ác gặt ác triền  miên
đó là nhân quả sớm nên nhớ đời
       giàu nghèo nhân quả luật trời
hiểu rồi giải ác thiện thời sớm hôm
      sang hèn như trở bàn tay
lợi danh bổng chốc khói mây chẳng còn
      ác hiểm mình hại chính mình
ngộ rồi thời bỏ lọc lừa chớ quên
      thiện lành thời được bình yên
nhờ trồng cội phúc mới nên cửa nhà
      giúp người là chính giúp ta
về trời hưởng phước sống lâu sang giàu
      tự do tự tại cuộc đời
mới hay tích đức cầu gì cũng linh
      tà chánh đều ở nơi tâm
tự mình liễu ngộ kiếm tầm đâu xa
       thiện ác có đủ trong ta
ngu si dứt bỏ chánh tà phân minh

       họa phúc, khốn khổ , tai ương
đều do tâm cả biết đường liệu lo
       thiện tâm trời đải trời cho
ác tâm ác tánh xuống đò trầm luân
      ác tâm biến hiện yêu tinh
hồn sa địa phủ hết mong làm người
      loại bỏ tánh ác đi rồi
lo gì chẳng đặng về trời an vui
      kinh nầy thường tụng hàng đêm
làm cho trí huệ sáng lên từng ngày
      tội ác theo đó tiêu lần
đổi đời chuyển số sang giàu lạ chi
      huống hi biên chép ấn in
ông bà cha mẹ siêu sanh về trời
      huống chi giảng giải cho người
một câu cũng đặng phức lành biết bao
      cháu con nhiều lớp giàu sang
thông minh trí tuệ vẻ vang gia đình
      chỉ cầm một câu khen thầm
muôn điều may mắn chẳng lầm chẳng sai
                    *           *           *
Nam mô sám hối giải thoát nghiệp chướng
Phật , thánh, tiên , thần , chúa , chứng tri
A men, xin được như ý,
PHẦN 3

Nói đến thánh địa nước việt nam,  đúng như những gì các tôn giáo đạo giáo , nhân sĩ trí thức ngộ đạo tiên đoán ,  LONG HOA XUẤT HIỆN PHÁM XÉT CUỐI CÙNG, cho đến khi hết tiểu kiếp thứ chín,  không những việt nam độc lập hơn ba nghìn năm , mà thế giới cũng đi vào bình yên hạnh phúc,
       Còn hơn ba nghìn năm nữa , hai nghìn năm cuối cùng đi vào tận thế,  tức là thủy nạn , tức là động đất , mưa to , gió lớn , nước dân ngập chìm hầu hết các châu lục, kéo dài hơn một nghìn năm, ở vào giai đoạn cuối tiểu kiếp thứ chín, 
       Con người khi ấy tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi, yểu thọ một tuổi, đại thọ 20 tuổi,
*-    còn hiện giờ tuổi thọ trung bình con người  đã hạ xuống còn 60 tuổi  , yểu thọ là 40 mươi,  đại thọ là 80 tuổi,  còn trên nữa đó là số ít đại đại thọ,
Như vậy ngày tận thế vẩn còn xa,  đó là đối với trần thế,  còn đối với thiên giới  coi như ngày tận thế đã sắp tới rồi,  việc tu tâm dưỡng tánh không thể nói một sớm một chiều mà làm nổi , phải nói là rất lâu,  có cơ duyên chỉ cần một đời,  không có cơ duyên dù cho cả trăm nghìn đời cũng không dễ gì tu tâm sửa tánh được, nói gì chỉ có mấy nghìn năm,  
       Nước việt  nam tuy là một đất nước nhỏ bé , nhưng là một thánh địa , địa cốt long hoa, địa linh của trái đất,
Nơi khai sanh ra văn hóa cội nguồn, chũ nghĩa đại đồng vũ trụ,
       Người việt nam thật sự mà nói , từ khi lạc mất văn hóa cội nguồn, nền chính nghĩa đã bị mất, thời người
Việt nam , đã bị phương bắc xâm lược , và lần lượt đến nhiều nước nữa, vì thế bị ảnh hưởng văn minh văn hóa của nhiều nước, nhất là các tôn giáo đạo giáo,  nhiều đảng phái khác nhau,  chia dân tộc việt nhiều tư tưởng khác nhau,  dẩn đến xung đột bất hòa,
      Nên sau công nguyên dân tộc việt phải chịu nhiều đau khổ , lệ thuộc ngoại ban, bị ngoại ban lèo lái đi đến nồi da nấu thịt, hết sức thảm thương, hơn hai nghìn năm,
      Đại gia đình dân tộc việt nam , đã mất đi văn hóa cội nguồn, như cây mất gốc,  thân cành héo rụng, đó là sự hiển nhiên, không có gì lấy làm lạ,
     Người việt nam muốn giải thoát sự nô lệ lạc hậu khốn khổ , thời phải trở về với cội với nguồn,  theo con đường quốc tổ đã đi, và đã thành công , ở vào thời kỳ đó không có một đất nước nào sánh kịp,  một nền dân chủ văn minh chưa từng thấy trong nhân loại con người,  
      Qua nhiều thời kỳ các thế lực ngoại xâm truyền bá văn hóa ngoại lai với mục đích phụ vụ chính trị,  kể cả truyền bá đạo giáo , tôn giáo , với mục đích phục vụ cho chính trị,  nói đến đạo giáo tôn giáo không bao giờ xấu,  nhưng ở vào thời kỳ phong kiến , độc tài độc trị,  thời sự truyền bá tôn giáo đạo giáo đó, có sự mưu đồ thôn tính non sông đất nước đại việt,
       Nhất là thế lực phương bắc đã nuốt hơn hai phần ba đất nước văn lang, và giờ đây thế lực phương bắc vẩn dùng cái chiêu như xưa nay vẩn thường làm , dùng văn hóa phương bắc cải chính sửa đổi cho phù hợp thời thế hàng phục tinh thần dân tộc việt nam,  hầu nuốt trọn những giai đoạn cuối cùng,
Nhưng cơ trời không cho phép , và văn hóa cội nguồn          
Đã xuất hiện,

THÁNH ĐỊA
Việt nam hội tụ rồng mây
Phước hồng chữ S đông tây kéo về
Xóa tan phân biệt buột ràng
Vào nhà bình đẳng thánh, thần, chúa , tiên
Năm châu bốn biển bình yên
Thái bình an lạc khắp niềm âu ca
Đại đồng thế giới long hoa
Anh em sum hiệp một nhà rồng tiên
            *           *            *
ĐỊA CỐT RỒNG TIÊN
Việt nam địa cốt rồng tiên
Phù sa bồi đắp vô biên sáng ngời
Tiên rồng chuyển động chân trời
Năm châu bốn biển sáng ngời tự do
Địa linh đất thánh trời cho
Việt nam đất việt điểm tô son vàng
Vua hùng quốc tổ đăng đàng
Việt nam tỏa sáng vạn ngàn xuân thu
             *          *          *       
Như chúng ta đã biết , đèn cháy sáng là nhờ có điện, có dầu,  không dầu, không điện , đèn không sáng được,
Không có kinh luân thời đèn trí huệ khó mà tỏa sáng được,  vì thế kinh luân luôn đi sát với con dân đại việt,
Như chúng ta đã biết , vật thực nuôi dưỡng xác thân, còn văn hóa thời nuôi dưỡng linh hồn,  văn hóa có  vĩ đại thời linh hồn theo đó cũng vĩ đại,  mặt trời văn hóa đã mọc trong mỗi linh hồn con dân đại việt, thời không nói cũng biết, mọi âm mưu xâm lược sẽ bị đánh bại,
Sau đây là phần kinh rút gọn những ý chính đạo đức làm người,
PHẦN 4 :
Thiện KINH

QUẢNG -       đại rộng dung khắp thế gian
NGHĨA  -       nhân giữ vững tấm lòng son
TỪ          -       lòng thương hết muôn loài vật
BI            -      xót lòng thương kẻ gian nan
Hỉ            -      hoan  khi thấy người lương thiện
XẢ          -      tâm xóa bỏ những giam tham
BIẾT      -      mình có lỗi nên  hổ thẹn
BÌNH     -       đẳng dung hòa chẳng hèn sang
NHẨN   -       nhịn  ôn hòa luôn nhẩn nại
KHIÊM  -     tốn lựa lời ý sáng trong
UY          -      nghi giới đức thường điềm đạm
TIẾT      -      liệt  trung kiên giữ  chính nhân
GIÚP      -      người  trong lúc cơn hoạn nạn
THIỆN   -      ác trí tri xét rõ phân
CHÍNH   -     chuyên chân chính xa điều quấy
TÍN         -     giữ lời y chẳng đổi thay
LỄ         -      nghi khuôn phép luôn tỏa sáng
KHÔN   -     khéo trong ngoài khéo chuyển xây
BỀN      -      lòng vững chải  luôn tu chí
TRUNG -     cang nghĩa khí thẳng lòng ngay
LIÊM     -     sĩ  giữ yên nguyền son sắc
HIẾU     -     đạo phụng thờ đấng ông cha
KINH     -    trọng công ơn lo đền đáp
HÒA      -     mình hết thảy ngoài như trong
                             *   *   *
Phật, tiên , thánh, chúa, đâu xa
Lọc lừa tỏ rõ chánh tà phân minh
Ác thiện vốn ở tại mình
Chỉ vì mê muội nên nhìn chẳng ra
Phật , thánh , tiên , chúa , trong ta
Tâm tà thành quỉ, yêu tinh ác thần
Tâm chánh phật chúa đã thành
Kiếm tìm chi lắm càng tìm càng xa
Thiện tâm lòng đã nở hoa
Chúa , thánh, là đó đâu xa mà tìm
Chính mình tự biết độ mình
Chủ trì nhơn giáo thời thành khó chi
            *           *           *
Chúng con là phật thánh, tiên, thần, chúa,  nguyện cầu lên TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU, hộ trì hộ độ cho toàn tất cả pháp giới cháu con sớm dứt nghiệp duyên  ác căn tội lỗi,  căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn hội ngộ chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ , địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh,  đồng thành chánh đẳng chánh giác, nam mô a men,

Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai ( lạy)
Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai ( lạy )
Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai
( lạy )
        Muốn phá mây mù lộ ánh dương
        Mà lòng mê muội chẳng đức tin
        Làm sao đến được bờ chánh giác
        Đọa đày muôn kiếp nghĩ mà thương
                     *          *           *
PHẦN 5:
NHƠN LUÂN THIÊN, ÁC, KINH

hiểu rõ thêm về thiện ác, tà chánh,  thời cần phải soi rọi vào kinh thời mới nhìn thấy được bộ mặt thiện ác của mình, những phiền não ác tánh đã che đậy mất lương tâm lương tri dẩn đến hết sai lầm nầy đến sai lầm khác, hết ác nọ đến ác kia, tạo ra  tội lỗi như non như núi,  sau đây là kinh thiện ác,
       tu tâm tích đức là gì
nếu không hiểu rõ thời đi lộn đường
       hành ác mà nghĩ thiện lương
lành , ác , cho rõ tỏ tường như sau
      ác là thâm hiểm độc sâu
thiện là phẩm hạnh đức cao vợi vời
      gieo ác gặt ác luật trời
gieo thiện gặt thiện vạn đời nào sai
       ác thời tăm tối đường đi
thiện thời tỏa sáng phước thi vạn tòa
       ác thiện phân minh được rồi
lo gì chẳng được về trời an vui
       phật, tiên, thánh, chúa, đâu xa
cũng nhờ hành thiện có ra lạ gì
       hạnh lành thẳng một đường đi
khiêm hòa nhẫn nhịn việc chi cũng thành
      giúp cho nhân loại yên bình
cứu người , người cứu lạ gì xưa nay
       lòng vàng thiện tánh  cao bay
thiên đàng cực lạc mấy ai hơn nào
       ác độc, tàn bạo bỏ rồi
tâm hồn nhẹ bổng cuộc đời lên tiên
       thiện khẩu cội phúc bình yên
lo gì chẳng được giàu sang nhiều đời
       lòng ác hiểm độc không còn
lo gì chẳng được  mọi người kính yêu
       phước lành kéo đến họa tiêu
gia đình hạnh phúc mọi điều êm xuôi
       đức tài giúp nước giúp non
anh hùng chống giặc ngoại xâm sáng ngời
       anh minh chánh trực tuyệt vời
làm cho đất nước càng ngày càng xuân
       áp bức mấy thuở mà nên
đè người càng lại gây thêm hận thù
       thiên đàng mất lối đường về
hố sâu thăm thẳm lại kề một bên
       cứu người  bố thí sớm hôm
đã giàu còn rạng danh thơm nghìn đời
       đức độ rộng lượng cuộc đời
đã châu, còn ngọc , sáng ngời anh linh
       ác cảm , bạc ác vứt đi
ngu si biến mất hồn thi đức tài
      có tình có nghĩa không cầu
cha trời phù hộ mẹ trời chở che
      bạc bẽo rẻ rúng bỏ đi
lòng luôn thuận thảo cầu chi cũng thành
      thủy chung ăn ở hiền lành
đất trời gia hộ thánh thần độ cho
      trấn áp cưởng bức người ngay
phước tiêu họa đến còn đâu yên bình
       bạo tàn  dữ tợn  hại người
hung hăng bạo ngược hại đời hại dân
       phước tiêu họa đến  tràn lan
cháu con khó nổi  qua cơn thảm sầu
       côn đồ bắt nạt  hại người
ỷ quyền cậy thế  làm càn hại dân
       việc làm tán tận lương tâm
họa vô đơn chí khó mòng bình yên
       sống đời lương thiện thiêng liêng
mới mong hạnh phúc bình yên , yên bình
       đền ơn cha mẹ sanh thành
biết bao khó nhọc biển trời công lao
       làm con như thế mới cao
cha trời địa mẫu chở che an lành
       cháu con rực rỡ sang giàu
cũng nhờ đạo hiếu  đâu thời lạ chi
       âm mưu đen tối càng không
vứt luôn moi móc xấu lòng bỏ đi
       không mong cũng đặng bình yên
không cầu cũng đặng làm nên cửa nhà
      lưu manh, xão quyệt, bịp lừa
không kêu cũng đến họa đầy hại thân
      cưỡng bức , chằn ép, lê dân
tránh đâu cho khỏi thánh thần chuyển xây
      tai bay , họa gởi , tai bay
khắp cùng tai họa thảm thay cuộc đời
      cao thượng đức độ giúp người
sống theo chính nghĩa không màng lợi danh
      không thần thời thánh gián sanh
phải nên cung kính đặng phần phước cao
      bỏ đi đâm thọc dệt thêu
quả lành phước báo mọi điều thành công
      cố chấp , bảo thủ, hại thân
tự mình loại bỏ tương lai của mình
       làm cho cuộc sống đói nghèo
mãi thời lạc hậu bao điều chẳng may
       thương người như thể thương thân
hại người tổn đức nạn gần khó qua
       thương người thời giúp người ta
gieo thiện gặt thiện nở hoa sang giàu
       khẳng khái cứu giúp mọi người
không cầu cũng đặng danh thời rạng danh
       cuộc đời phép tắc chỉnh tề
không mong cũng đến cửa nhà yên vui
       cháu con rạng rỡ mai sau
cũng nhờ khuôn phép đức cao vợi vời
       chung tình có nghĩa ở đời
lo gì chẳng đặng lên trời thành tiên
       chửi rủa ác khẩu đừng nên
cháu con hòa thuận đẹp êm sum vầy
       giết người tội ác vô cùng
tránh đâu cho khỏi ngục tù nhốt giam
       sống thời  tai họa triền miên
hết bệnh , tới tật, hết xui , tới bần
       công minh xử sự làm đầu
cháu con nhờ đức đổi đời sáng lên
       thẳng thắng che chở giúp dân
danh vang vạn cõi tiếng thơm vạn đời
       cháu con nhờ thế rạng ngời
võng dù tàng lọng cuộc đời vinh quy
       dã tâm hiểm độc vứt đi
mới mong tránh khỏi âm ti khốn cùng
       ôn hòa phước tới thình lình
dâm ô đâu khỏi tội tình nhuốt nhơ
       bội tình tội lỗi xấu xa
dị đoan mê tín khó qua bần cùng
       dìm người thời dìm chính mình
nạn thời đầy nạn không người cứu cho
      giúp người qua khỏi khổ đau
lo gì chẳng được sang giàu , giàu sang
       dũng khí loại trừ ác gian
cứu dân , cứu nước làm nên nghiệp lành
       theo chân quốc tổ vua hùng
làm cho đất nước yên bình  ấm no
       lưu danh sử sách về sau
tấm gương soi sáng biết bao đẹp lành
       đặt đàng lắm chuyện hại đời
lợi đâu không thấy đứng ngồi không yên
       áp đảo hạch sách lê dân
lợi đâu không thấy họa xây khắp cùng
       đoan chính danh tiếng thơm lừng
ganh ghét , đố kị, bỏ rồi, nhẹ thênh
       vựt qua kiếp nạn tai ương
độc mồm , độc miệng , nạn vươn  vấn hoài
      đê hèn , đốn mạc , bỏ rồi
tương  lai rộng mở cuộc đời rộng thênh
      độ lượng đức độ thường nên
lắng hòa êm dịu tai ương chẳng còn
      gánh vác công việc cho đời
xá thân cầu đạo vì người hiến dân
      sống mà như thế  mới cao
thiên đàng cực  lạc  ra vào tự do
      đánh lừa gạt gẳm mà chi
nói lời độc ác mất đi thuận hòa
       xô xác gây chuyện bỏ rồi
trên hòa dưới thuận ai thời cũng yêu
       ganh ghét , ghen tị bao nhiêu
tai ương theo đó mọi điều rủi xui
       giả nhân giả nghĩa mà chi
cuộc đời bi lị mấy khi yên lành
      gian trá lừa đảo tội tình
ngục tù chờ sẳn có gì hay đâu
      gian nịnh , quỉ quyệt , ác sâu
giảo hoạt, lừa bịp, càng thêm tội tình
       ác gieo muôn ức vạn nghìn
gặt sao cho hết muôn đời khổ thay
       gièm pha cố hại người ta
nào hay phước diệt thân ra bụi bờ
       hèn hạ , hèn mọn  bỏ rồi
cháu con như ý ai thời cũng nên
       hẹp hòi , bủn xỉn, kiệt keo
tự mình hủy diệt tương lai của mình
       thương người tốt bụng là vàng
ước gì được nấy lại càng ấm no
       đức tài  giúp nước giúp non
làm cho cuộc sống lê dân sang giàu
       thoát đời nô lệ ngục tù
tự do hạnh phúc , cuộc đời tự do
       đức tài như thế rất cao
danh vang vạn cõi ai nào cũng tôn
       ích kĩ  nào có tốt chi
làm nhục người tốt còn gì thiện lương
       vu khống rước lấy tai ương
hành hung lăng nhục tiệt đường công danh
       lật gọng, mang trá ,dối gian
dứt đường phước lộc tai mang đói nghèo
      lương tâm bỏ mất đi rồi
còn chi thể thống con rồng cháu tiên
      hổn hào , ngạo mạn, khinh khi
kiêu căng hổn xược còn chi đức người
      khó mà siêu thoát về trời
gặp nhiều hoạn nạn vận thời đủi đen
      chính tâm ngay thẳng hiền lương
người đời  kính phục tai ương khó gần
       bất cần ngang ngạnh ngông cuồng
ngông nghênh tự đắc xem thường lời hay
      cuộc đời họa gởi tai bay
mong gì thành đạt khó thay sang giàu
       ngu si đần độn rượu hành
tối tăm ngu muội không ngoài say sưa
       uống nhiều tai hại biết bao
lu mờ tâm trí tránh đâu lụn tàn
      làm cho tan nát gia đình
hết mòng hạnh phúc tan nguồn ấm êm
       ngu xuẩn thời mấy người nên
cũng vì nghiện rượu , nát tiêu cuộc đời
       ngu ngơ , ngu muội, ngu đần
lìa xa nghiện rượu mới mòng trí khôn
      sát sanh, trộm cướp, tà dâm
nói dối nói ác khó  tầm trời cha
      ngũ thường nhớ mãi không quên
ngũ phúc kéo đến lại thêm lộc tài
      sống thời hạnh phúc cả đời
chết đi siêu thoát về trời an vui
       nghiện ngập đày đọa tâm linh
làm cho cuộc sống càng thêm đọa đày
       ngược đãi tàn độc với người
ăn ngược nói ngạo khó thời nên danh
       ở đời nhân thế miệt khinh
chết đi luân chuyển súc sanh đổi dời
       nhân đạo , nhân đức, có rồi
lo gì chẳng đặng thánh, thần, phật, tiên
       đối nhân xử thế sớm hôm
với ba chữ nhẩn khó chi cũng thành
       khoác lác nói trạng phe tài
tự cao  ngạo thị  nói xàm mĩa mai
       chữ tài liền với chữ tai
phước đâu không thấy họa xây cuộc đời
       nóng tánh trí huệ lu mờ
mất khôn thiếu nghĩ  họa vào chẳng hay
       nóng nảy thường hỏng xưa nay
thâm trầm tỉnh lặng huệ khai trí lừng
       làm bậy ô nhục cuộc đời
phá tan nhân đức diệt tàn danh thơm
       phủ phàn tàn nhẩn ác ôn
quá quắt , phụ bạc, vùi chôn cuộc đời
       quấy rầy, quấy nhiễu ra gì
dèm pha , sàm nịnh , đặc điều  hại dân
       sống thời tiếng ác lan nhanh
chết thời sa đọa âm ti nghìn trùng
       sang sẻ tài  đức , sang giàu
mai sau con cháu đời đời hiển vinh
       siêu thoát , siêu độ , đừng quên
làm lành , lánh dữ, giúp dân tu hành
       tận tâm, tận tị, tận tình
người đời kính phục thiên đàng đâu xa
      tàn sát , tàn ngược , ba hoa
tự mình chuốt họa khó qua nạn trời
       tha hóa đạo đức suy tồi
nước non lụn bại dân thời khổ dân
      tham là đủ thứ lòng tham
làm điều bất chính vô phương cứu rồi
      ương ngạnh ương bướn được gì
cuộc đời vứt bỏ khác gì cuồng điên
      văn minh cuộc sống văn minh
tài ôn , đức luyện, việc chi cũng thành
      đạo đời chung một con đường
tinh thần vật chất nở nhành hương thơm
      vinh hoa , phú quí , vinh quang
cũng nhờ tu thiện mọi đàng thuận xuôi
                      *         *         *
   Thiện , ác, kinh  có ai gặp đặng
   Thời coi như duyên phận đổi đời
       Kinh luân là phước lộc trời
Làm cho cuộc sống nẩy chồi mùa xuân
    Bao chứng bịnh liểm vào chân tánh
    Nhờ kinh luân chuyển hóa tiêu tan
          Thân tâm thơ thới nhẹ nhàng
Vượt lên phàm tục bước vào chúa, tiên
     Kinh thiện, ác, thậm thâm vi diệu
     Rất nhiệm mầu nhờ lực trời cha
          Chỉ cần đọc tụng xem qua
Ác tiêu vạn ức chuyển qua phước lành
     Kinh, thiện , ác , tuy là thuốc đắng
     Nhưng chửa nhiều bệnh lạ rất hay
        Nghèo hèn liền chuyển đổi thay
Ngu si liền chuyển thông minh đức tài
    Kinh thiện , ác, giải trừ kiếp nạn
    Thoát tai ương hoạn nạn khốn nguy
        Chỉ cần đọc tụng nhớ ghi
Bệnh gì cũng khỏi diệu kỳ thậm thâm
     Một lần đọc chuyển xây vận số
     Huống chi là ghi nhớ từng câu
          Họa tai tiêu biến rất mau
Phước lành chuyển đến biết bao diệu kỳ
     Huống chi là kinh truyền in ấn
     Thời cầu chi được nấy chẳng sai
         Linh thiên đều ở tại tâm
Lòng thành càng lớn càng cao nhiệm mầu
       Kinh đây nếu có người nào
Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe
       Chỉ là một chữ một câu
Thoát đời cơ cực chuyển xây sang giàu
       Huống chi truyền giảng cả đời
Phước lành vô tận sang giàu kể chi
       Người nầy là phật, thánh, tiên,
Theo tâm nguyện lực mà sanh xuống trần
       Cứu dân độ thế về trời
Làm cho nhân loại càng ngày càng xuân
        Chỉ cần cung kính người trên
Tai qua nạn khỏi  làm nên cửa nhà
        Chỉ cần cúng dường món quà
Cũng liền đặng phước cả nhà bình yên
                *           *           *
Chúng con là phật, thánh, tiên, thần, chúa,
Nguyện cầu TỔ TIÊN , CHA TRỜI , ĐỊA MẪU, hộ trì , hộ độ, cho toàn pháp giới cháu con, khắp cả nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng , hướng về cội nguồn , hội ngộ chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại,
Không còn sa đọa nơi tam đồ khổ , địa ngục , ngạ quỉ, súc sanh, đồng thành chánh đẳng chánh giác,

*-     nam mô sám hối nghiệp chướng , long hoa cửu huyền , hộ độ siêu sanh, ( lạy 3 lạy bái 4 bái )
                *                   *                  *
PHẦN 6:
Nói đến con người,  thời ai ai cũng biết,  con người có hai phần , phần linh hồn,  phần thể xác,
Nói về thể xác thời con người cần nhà để ở,  cần vật chất phương tiện để mà bảo dưỡng,  cần lương thực để mà ăn sinh sống,
Nhưng nói linh hồn thời không phải vậy,  vì linh hồn chính là linh giác, không phải là thể xác vật chất, tứ đại giả hợp,
Vì thế ngôi nhà của linh hồn chính là chân tánh vũ trụ, chân tánh đại đồng bình đẳng, độc lập , tự do , tự tại,
Cần giới luật để bảo dưỡng ,  cần văn hóa để mà sanh sống, 
Hay nói một cách khác , văn hóa là món ăn nuôi sự sống căn thân huệ mạng linh hồn,
        Con người chỉ biết chạy theo vật chất , coi trọng thể xác,  mà quên đi mất linh hồn,  là một điều vô cùng thiếu sót ,  cũng như con người chỉ biết coi trọng quần áo cái lớp vỏ bảo bọc bên ngoài , mà quên đi chính bản thân mình,  để cho thân mình lở loái đầy bệnh tật,
*-    thể xác là chiếc áo da tứ đại của linh hồn , với chiếc áo da nầy , linh hồn đã bỏ đi mặt vào không biết bao nhiêu là lớp áo,  lớp áo người, lớp áo cầm thú, lớp áo ma, lớp áo quỉ, 
      Vì không chú trọng đến linh hồn , nên linh hồn đành
Phải sa đạo luân hồi sanh tử, trải qua vô lượng số kiếp , hết lớp áo da nầy đến lớp áo da khác,  khốn khổ vô cùng,  nay chúng ta đã giác ngộ có thể hiểu như sau
*-     thể xác lớp áo da tứ đại,  thuộc vật chất nên cần vật chất để bảo dưỡng, cần vật thực cũng như cơm gạo để dưỡng nuôi,
Nhưng nếu vật thực đó là độc hại,  thời chúng ta cần loại bỏ, nếu không khi chúng ta ăn vào sẽ làm hại cho bản thân, dẫn tới nhiều bệnh tật, căn bệnh thuộc về thể ác,  đôi khi còn mất mạng,
*-     còn linh hồn là linh giác,  không thể bảo dưỡng bằng bật chất , hay dưỡng nuôi bằng vật thực được,
Mà là bảo dưỡng bằng giới luật,  dưỡng nuôi bằng văn hóa,
Nhưng nếu văn hóa đó là văn hóa độc hại , văn hóa đồi trị, văn hóa mê tín dị đoan, văn hóa phi chính nghĩa, văn hóa tà đạo,  thời sẽ làm cho linh hồn ngu muội, lở loái nhiều thứ bệnh tật , căn bệnh thuộc về tinh thần,  tạo ra không biết bao nhiêu là ác nghiệp, đưa linh hồn xuống các tần địa phủ,  
       Vì thế , văn hóa cần phải được lựa chọn , nhất là tinh hoa văn hóa , như văn hóa mặt trời , văn hóa chánh đẳng chánh giác, văn hóa tối cao vũ trụ, 
Linh hồn chỉ cần tiếp xúc với văn hóa cội  nguồn ,nghiên cứu suy gẩm, thời mọi chuyện liền tức khắc biến đổi,  linh hồn , ma, quỉ, linh hồn phàm phu, chuyển thành linh hồn phật , thánh, tiên, thần,chúa, ngay,  
       Sự cao sang của linh hồn , cũng chính là sự cao sang của văn hóa,  sự cao siêu của linh hồn cũng chính là sự cao siêu của văn hóa,
Một dân tộc văn minh hay không , đều phụ thuộc vào
Văn hóa,
Tốm lại,  muốn có một cuộc sống  văn minh, hạnh phúc , thời đời đạo cũng chỉ là một,  văn minh vật chất đi đôi với văn minh tinh thần,  
Xây dựng con người, Thể xác tráng kiện,  tinh thần đạo đức sáng suốt minh mẩn,    
Tiến đến xã hội văn minh công bằng , bình đẳng , nhân quyền, dân chủ, độc lập tự do hạnh phúc,
                 *                    *                   *
                           Việt nam
         Việt nam tỏ rạng ánh hồng tươi
         Văn hóa mùa xuân khúc nhạc cười
         Tiếng nhạc bổng trầm khai ý rạng
         Non sông khởi sắc  trổ xuân tươi
         Dân giàu nước mạnh phun châu ngọc
         Rực rở mùa xuân rạng  năm châu
         Nhìn  ngắm trời nam đầy rồng phụng
         Địa linh vũ trụ  cháu  con  chầu
                              *   *   *
                       Trời lên
        Trời lên lộ bóng quang đầy
Nước non quốc đạo chuyển xây vạn  loài
        Việt nam văn hóa đài cao rộng
        Hiếu trung bay đến  tận trời cha
            Việt nam kết trái đơm hoa
Muôn dân gội đức bài ca thanh bình
       Khai nguồn cội dân tình no ấm
       Đường lên mây tỏa sáng văn lang
            Vua hùng mở lối quy nguyên
Năm châu , bốn biển bình yên một nhà
                   *           *          *
PHẦN 7:
Có người cho rằng xem qua kinh nhân luân một lần cũng đủ để cho mình tự giải thoát ,  quả thật đúng vậy đó là những vị thánh đầu thai xuống trần,
Nhưng dù sao đọc qua nhiều lần cũng tốt hơn vì làm tăng thêm phước báo, tăng thêm đạo đức, tăng thêm trí huệ , thời không bao giờ thừa,
       Cũng như con người cần phải ăn uống liên tục , bồi dưỡng sanh lực, dưỡng nuôi sanh mạng,
Huống chi là linh hồn , chúng ta cần văn hóa kinh luân trước là làm tăng thêm trí huệ, tăng thêm phước đức,  đạo đức, phước báo, việc đó không có gì phải thừa,
      Kinh luân là kho báu trí huệ , kho báu của sự phước đức , phước báo,  nhờ kinh luân mà nhân loại giải thoát tội lỗi , giải thoát tai họa, giải thoát sự ngu si, giải thoát đói nghèo lạc hậu, trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  trở về trời, 
Vì thế chúng ta không những học thuộc mà còn giảng giải thông suốt , cứu vớt nhân loại anh em những người còn sa đọa trong ác đạo , bị ác căn xây chuyển , vô minh che lấp tối tăm mù mịt,  Sau đây là kinh quả báo ,
    
     KINH NHÂN LUÂN QUẢ BÁO
       Đời mạc thế con người hiện tại
Sống cùng nhau cứ mãi hại nhau
      Bao nhiêu kế độc mưu sâu
Đêm ra dùng hết có nào ngại chi

      Cũng vì vậy ở ngay trần thế
      Cuộc binh đao chém giết triền miên
           Làm cho cuộc sống đảo điên  
Khốn cùng khổ sở, lại thêm đói nghèo
      Oán trả oán, oán đầy chồng chất
      Thù trả thù , muôn kiếp chẳng tha
           Cảnh khổ cứ mãi  trào ra
Muôn đời vạn kiếp nói sao cho cùng

      Nhìn thế nhân lầm đường lạc lối
      Nên trời cha chuyển pháp khai kinh
           Mở đường cứu khổ sanh linh
Thoát cơn nguy biến chuyển mình vượt qua
      Nền văn hóa sâu xa vô tận
      Đạo nhơn luân vô thượng thậm thâm
          Chỉ cần truyền bá cho dân 
Non sông tổ quốc mấy tần bình yên
      Dân có đạo dân hiền dân thảo
      Dân có nguồn ít lỗi ít sai
          Thái bình độc lập là đây
Nước non giàu đẹp phước xây vạn tòa

       Nhơn luân đạo pháp làm người
Giàu , nghèo, quan , chúa, nhất thời đồng tu
      Tôn thờ hiến pháp sớm hôm
Sống theo luật pháp chẳng ôm độc tài
      Giàu đạo đức là giàu vĩnh viển
      Giàu của tiền cũng chỉ tạm giàu
           Sống còn chết mất được gì
Của trần trả lại cho trần như không
     Cũng vì vậy cha ông di giáo
     Truyền kinh luân giải hồn linh
          Để cho nhân thế tu theo
Rõ đường nhân quả chọn gieo giống lành
      Muốn được vậy học hành giáo dục
      Sống cho đời học tập  siêng năng
           Rõ đường thiện ác trong tâm
Tận tường tà chánh chẳng lầm chẳng sai
   
       Giàu , nghèo có đức mới cao
Giúp dân giúp nước kiếp sau thanh nhàn
       Giàu , nghèo ác đức lầm đường
Cháu con phải chịu khốn cùng về sau
       Nhân quả thiên luật sai đâu
Nhân nào quả nấy là đều hiển nhiên
      Quả báo xây vần triền miên
Gieo thiện gặt thiện là điềm không sai
      Nhân quả vay trả , trả vay
Ác gieo ác gặt xưa nay nào lầm
               *         *        *
Chửi  trời mắng  đất :   nhiều họa đêm đến
Chẳng trọng thánh thần : cầu nguyện không linh
Mắng mưa chửi gió : xui rủi  không may
Bội nghịch cha mẹ  :  hậu kiếp mô côi
Khinh khi thân tộc :   bà con xa lánh
Hổn ẩu anh em    :      cô độc một mình
Hại dân, phản quốc :  họa sanh khó cứu
Phản hại chánh giáo: khó thoát tai ương
Chê người nghèo khó: chuyển kiếp cơ hàng
Hạch sách dân chúng: suy sụp  cháu con
ỷ thế hiếp người :   con cháu khiếp nhược
lời nói chẳng lành : tai họa khởi sanh
lấy của hiếp người ; tuyệt đường giàu có
tham tàn bạo ác :    suy sụp khó cứu
được sang chê hèn : đáo đầu bần cực
bất nghĩa bội ơn :    con cháu ngổ nghịch
được khôn chê khờ : khó mong thành đạt
xúi kiện hại người :  con cháu bất hòa
cố ý gạt lường :    người khác gạt mình
miệng hay nói láo : khó lập thân danh
thường hay hại người: đoạn tuyệt may mắng
phá hoại vợ chồng :  kiếp sau lẻ bạn
truyền ngôn bất chính: trả quả loạn tâm
thường hay lạm sát :  tuổi thọ giảm suy
hủy bán kệ kinh :   ngây cuồng đền tội
thường hay ganh ghét: con cháu vô duyên
nói xấu ngạo biếm : bằng hửu khinh thường
thọ ân trả oán :   con cháu thất thời
ếm yểm kinh luân : tai bay họa gởi
giết người cướp của : ác lai quả báo
hại người đoạt chức : tai họa trùng lai
mưu mô bất chính : bằng hửu bất trung
giả tâm phản loạn:  tai họa thình lình
bội ơn bạc nghĩa :   sanh con bất hiếu
làm ăn bất chính :  con cháu phá gia
hại dân  khuấy chúng chuyển kiếp sanh ra
vô cùng khốn khổ : câm, đui,  liệt,  cùi
tâm tánh bạc ác:  căn khùng đền tội
ngông cuồng kiêu ngạo : tạo lập khó thành
tham ô bất chính : con cháu hư hỏng
phản bội cha ông : con cái phản mình
ép người đường cùng: họa đầy khó tránh
hành hung bất chánh: con cháu sụp suy
                 *         *         *
Nhân luân quả báo xưa nay
Khắp trong trời đất có sai bao giờ
ứng báo quả báo xoay vần
gieo ác gặt ác đâu lầm sai chi

       kinh đây nếu có người nào
phát tâm đọc tụng cho người khác nghe
       chỉ là một chữ một câu
coi như cũng đặng một tàu phước ghi
       huống là in chép truyền đi
muốn chi cũng đặng cầu chi cũng thành
       ông bà cha mẹ nhiều đời
siêu sanh thoát ngục về trời an vui
       còn như tu luyện theo kinh
cửu huyền hộ độ có tên bản vàng
       cháu con thành đạt vinh quang
gia đình con cháu bình yên , yên bình
       huống chi giảng giải tuyên truyền
thánh , thần, che chở phước lành tốt tươi
       mản thân hồn đặng sanh thiên
vào ngôi phật, chúa, thánh, tiên, đức thần
                   *           *           *
*-     nam mô, a men,  chúng thần, phật, tiên , thánh, chúa, nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm a bát ra để , hạ đa xá, ta nẳng nẩm đác điệc tha, án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng , nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra, nhập phạ ra để sắc sá , để sắc sá, sắc trí rị sắc trí rị, ta phấn tra phiến để ca, thất rị duệ ta phạ ha,
Thiên la thần , địa la thần , thân ly nạn , nạn ly thân , nhất thiết tai ương hóa vi trần,
                     *                  *                  *

PHẦN 8:
Trước sự đắm chìm trong vật chất , làm đảo lộn giá trị đạo đức,  nhất là những nước còn lạc hậu chưa tiến hóa theo kịp thời đại văn minh dân trí,  còn chìm trong chủ nghĩa cá nhân,  độc tài độc trị,  làm cho cuộc sống điêu linh khốn khổ , chưa từng thấy trong lịch sử,
Làm cho nhiều người phải thốt rằng,  cuộc sống con người sao mà quá khổ,  không ở nhà tù nhỏ , thời cũng ở nhà tù lớn,
Sống trong khuôn khổ độc tài độc trị , luôn chứng kiến cảnh quỳ lỵ xin cho , cái độc của chế độ đã lan tràn khắp cùng ngõ xốm, đã nhiễm độc ăn sâu vào lòng người,  nên con người phần đông chỉ biết chạy theo tiền tài vật chất, xem nhẹ đạo đức,  nên con người đã mất lần nhân tính, sống một cuộc sống đầy mưu mô xão quyệt, kiêu căng , ngạo mạn, coi trời không bằng nắp vung, muốn làm gì thời làm,  không kể gì đến luân thường đạo lý, bất trung bất hiếu đối với cha ông,  phản dân hại nước, làm tay sai cho giặc ngoại xâm,
Cuộc sống không cần đạo đức,  gạt gẫm , theo dệt , nói láo, ỷ thế hiếp cô khuấy dân hại chúng,  mọi thủ đoạn được đêm ra xử dụng , miễn sao có lợi cho lòng tham , túi tham thì làm,  dẩn đến ngập tràn hận thù,  có khi hận thù cả bản thân, hận thù trong gia đình,  hận thù trong chồng vợ, trong anh em , trong cha con,  quả thật con người đã suy tồi đạo đức, quá trầm trọng,
*-     sự lạc cội mất nguồn,  đã dẩn con người đến sa đọa trong dục lạc vật chất, không những xuống cấp về đạo đức, mà còn làm cho con người đầy rẫy bệnh tật,
Đạo đức xuống cấp trầm trọng , chưa kể đến trộm cướp mà còn dẩn đến mất nhân tính,  con vì cái lợi mà hại
Cha,  vì cái lợi bản thân mà làm hại đến non sông tổ quốc, hại đến đồng bào dân tộc, mất hết tình đồng loại,
Những con người như thế , thường gieo ác gặt ác rồi đổ cho trời đất không công bằng,  thánh thần không cứu,  trở lại cuồng ngôn nói bậy, ( chết là hết cứ làm ác ) chết là hết đâu chưa rõ,  mà chỉ thấy tai họa giáng xuống ngập đầu,  rồi than van kêu lòng từ thiện tấm lòng vàng cứu giúp,  đến khi sa cơ thất thế mới biết chân thiện là sự cứu tinh cho mình,
*-     lại có số người thiếu hiểu biết mê tín, nghe theo tà đạo , cho rằng hể  làm quan, làm vua, dù cho làm ác đến đâu, thời chết xuống âm phủ cũng làm quan làm vua nữa,  đã sa đọa xuống địa phủ , thời phải chịu bao cực hình, mà còn làm vua làm chúa được sao,
       Khi chết của trần trả lại cho trần, chỉ còn linh hồn với hai bàn tay trắng,  sa đọa xuống âm phủ , bơ vơ cô đơn, sợ hãi trước cảnh giới hãi hùng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy,
      Linh hồn cô đơn một mình , lấy đâu ra binh lính, chống chọi với quỉ dữ , khi quỉ dữ trong cơn đói khác khủng khiếp đang hành hạ, chỉ cần một vật hiện ra là chúng lao tới xé xác  ăn nuốt,  ( xem kinh sau thời hậu đế sẽ nó rõ điều đó )
       Nếu có chống  đó là chống hai con mắt nhìn thấy cảnh đày đọa khủng khiếp, nào là đói khác, nào là bị hành hình, nào là bị moi tim móc ruột, nào là bị lửa đốt, kiếm đâm, đao chém , hết sức thê thảm,
*-    nhiều học thuyết xu mị tà đạo , đã làm tan hoại đảo lộn tinh thần đạo đức đánh mất lương  tri con người, nhất là nhân luân đạo lý con người, đạo đức làm người, chạy theo những tà thuyết ảo tưởng, dẩn đến mất hết tự
Do mất luôn quyền sống, quyền con người, quyền làm người,
*-    tệ hại hơn nữa một dân tộc có hơn năm nghìn năm văn hiến , đó là mới kể từ thời  HÙNG VƯƠNG đến nay, còn nếu kể đến thời VIÊM ĐẾ , thời HỒNG ĐẾ  thời nền văn hiến còn xa hơn nữa,  ( xem kinh long hoa mật tạng sẽ rõ )
     Dân tộc việt là dân tộc tôn thờ cội nguồn , thờ TỔ TIÊN,  thờ TRỜI, thờ ÔNG BÀ , CHA MẸ,.
Khi vua hùng ra đời thời vua hùng đã thờ TỔ TIÊN , thờ TRỜI , thờ ÔNG BÀ CHA MẸ,
VUA HÙNG  đã nói lên văn hóa cội nguồn,  con rồng cháu tiên từ đó ra đời,
Và cũng đã nói lên  tên tộc tức là bí danh cha trời, mẹ trời,  uy danh cha trời , mẹ trời,  tên con thường gọi cha trời , mẹ trời,
Tên tộc bí danh cha trời là LONG HOA,
Tên tộc bí danh mẹ trời là TIÊN CƠ
Uy danh của cha trời là ẤN QUANG, TỐI THẮNG, NHƯ LAI,
Uy danh của  mẹ trời là  ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI,
Tên con thường gọi của cha trời là  LẠC LONG QUÂN
Tên con thường gọi của mẹ trời là  ÂU CƠ
*-      người da vàng là giống dân HỒNG NGỌC,
Nên chúng ta thường gọi là CON HỒNG, CHÁU LẠC ,
CON RỒNG, CHÁU TIÊN,
Dân tộc việt nam có văn hóa cội nguồn độc đáo như vậy,  và còn giữ được tồn tại cho tới ngày nay,
Để rồi đơm hoa kết trái , rực rỡ  khắp năm châu,
Dân tộc đại việt vì thất truyền văn hóa cội nguồn , nên
Bị văn hóa ngoại ban làm hại , nhất là văn hóa HÁNG TÀU, làm cho khiếp nhược dẩn đến sợ hãi,  kéo dài hơn hai nghìn năm,  từ đó dân tộc đại việt không những thường bị nô lệ , mà còn dẩn đến mất lần đất đai về tay phương bắc,  có thể nói mất hơn 2 phần 3 đất đại, ( xem kinh văn lang chiến sự 1, văn lang chiến sự hai, văn lang chiến sự 3  sẽ rõ )
Sự đồng hóa háng tộc , đối với dân tộc đại việt phải nói là liên tục, truyền miên ,  thế mà dân tộc đại việt vẩn đứng vững trên tinh thần độc lập tự chủ , con rồng cháu tiên không bị phai mờ ,
Và cho đến ngày hôm nay đâm chồi nẩy lộc đơm hoa kết trái,
*-     sự tôn kính thờ phụng TỔ TIÊN,  thờ TRỜI , thờ  ÔNG BÀ , CHA MẸ,  là sự tôn thờ chính đáng , tôn thờ có văn hóa, thể hiện lòng trung hiếu,  đầy chính nghĩa, và cũng đầy đức tính đạo đức nhân bản nhân văn của người dân đại việt con cháu tiên rồng,
      Chỉ có những kẻ ngu muội thiển cận, mới xem nhẹ truyền thống cha ông ,  mạnh như rồng đẹp như tiên, có một không hai trên toàn nhân loại,
*-    hiện tượng hổn loạn về văn hóa , nhiều triết thuyết tà giáo , vô ý thức , đã chà đạp lên những gì thiêng liêng nhất, của con người,  mà cha trời đã truyền đạt dạy bảo cho anh em nhân loại chúng ta, 
*-    văn hóa cội nguồn ra đời với mục đích , là làm sáng tỏ nguồn cội của con người , cũng như làm sáng tỏ thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời,  để cho nhân loại con người bớt đi sự sai phạm,  ra khỏi tinh thần tội lỗi, cùng nhau hướng thiện,  cùng nhau về trời,

                Hết quyển 3 xem tiếp quyển 4

0 nhận xét:

Đăng nhận xét