. . . . THIÊN CƠ HÉ LỘ ~ tranminhthang1145

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

THIÊN CƠ HÉ LỘ

THIÊN CƠ HÉ LỘ
                                                                                                             


Bàn về cái tài tiên tri , Trạng Nguyển Bỉnh Khiêm, cũng như cái tài tiên tri của các Giáo Chủ, Tôn Giáo , Đạo Giáo. Các Ẩn Sĩ , Cư Sĩ tu Tiên tu Phật, tu Thánh đắc đạo. Không có gì là huyền bí cả.
Chỉ cần để ý một chút chúng ta cũng thấy rõ chu kỳ vận hóa huyền cơ vũ trụ. Ở ngay trước mắt chúng ta trong một ngày đêm . Ngày Dương, Đêm Âm. Tất cả sự sống đều bị ảnh hưởng luân chuyển chu kỳ trong một ngày đêm đó.
Trong một ngày đêm cho ta thấy gì ? Tý , Ngọ sanh. Cái nầy Sanh thời cái kia Diệt.
Sự Sanh- Diệt nó tương phản cùng lúc với nhau. Hể ánh Sáng xuất hiện thời bóng đêm sẽ biến mất. Khi ánh Sáng dần dần liệm tắc thời bóng đêm cũng dần dần xuất hiện. Đến Mẹo, Dậu kết thành rồi chuyển sang giai đoạn mới.
Ví Dụ : Tý sanh ra Dương luân chuyển đến Mẹo Thành Dương chuyến hóa đi vào giai đoạn mới.
Ví Dụ : Ngọ sanh ra Âm luân chuyển đến Dậu thành Âm đi vào giai đoạn mới những nguyên lý trên chính là chu kỳ vận hóa huyền cơ.
Để hiểu rõ Huyền Cơ vận hóa mạnh nhất vào thời điểm nào? Đó là đầu Mùa, đầu Năm, đầu Thế Kỷ, đầu Kỷ Nguyên . Đầu Kỷ Nguyên là chu kỳ lặp lại thượng ngươn Thánh Đức.
Đầu Thế Kỷ, đầu Kỷ Nguyên, những năm Tý , Ngọ, Mẹo , Dâu . Chuyển hóa Sanh Diệt mạnh vô cùng. Nếu không có kỳ tích xuất hiện cứu thế, thời chiến tranh diệt chủng thảm khóc xảy ra , May cho nhân loại thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng Văn Hóa Cội Nguồn đã xuất hiện, chuyển hóa thay đổi Linh Căn Huệ Mạng con người. Làm cho nhân loại bình yên trở lại.
Như vậy Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu chỉ là chu kỳ vận hóa tuần hoàn vũ trụ mà thôi. Hiểu rõ chu kỳ vận hóa nầy . Thời nắm bắt được Thiên Cơ cũng như Thời Cơ.
Nói đến Sanh thời dù là con người, Cây , Cõ, Muôn loài Cầm Thú. Cho đến sự sanh ra Chế Độ. Đảng Phái , Đạo Giáo , Tôn Giáo , đều phải luân chuyển theo sanh, trụ, dị, diệt. Nói cho cùng tất cả đều phải theo Số Mệnh Khí Số của nó. Tuổi thọ Chế Độ, tuổi thọ con người . Tuổi thọ Tôn Giáo , Đạo Giáo. Đều có căn nguyên hết thảy.
Để hiểu rõ Số Mệnh Khí Số Con Người. Cũng như Số Mệnh Khí Số Chế Độ , Thời phải hiểu rõ cái Nhân ra đời , RỒI GIEO QUẺ ứng hóa Thiên Cơ mà biết rõ Họa Phúc, Suy Thịnh, tương sanh tương khắc Chế Dộ, cũng như vận mệnh con người. Những điềm ứng hiện trong vận hóa gieo quẻ , thời hiểu rõ thời điểm nào xảy ra những gì ? Ứng nghiệm chín mươi phần trăm. Còn mười phần trăm là do Cha Trời , Mẹ Trời can giáng khiến cho Phật , Thánh, Tiên, Thần, Chúa xây chuyển tình thế. Đi vào chiều hướng có lợi cho nhân loại con người, dứt trừ hậu họa cho nhân loại con người. Những người am tường Huyền Cơ, cũng như Pháp Số , Thuật Số , dịch lý nắm vững Âm Dương, Ngũ Hành, Bát Quái, tương sanh tương khắc , theo luật Tuần Hoàn, Luật Nhân Quả. Luật Nhân Duyên. Luật Tự Nhiên, theo Ngẫu Nhiên, Đương Nhiên, Tất Nhiên như thế, thời biết trước cả nghìn năm , cho đến mười nghìn năm, trăm nghìn năm. Không có gì là khó. Ai dày công nghiêng cứu thời trở thành nhà tiên tri xuất chúng không có gì là xa lạ cả.
Trên đây là những khái quát cho chúng ta nắm bắt và hiểu rõ cái tài về tiên tri. Còn nói cho tường tận, hết ngõ ngách của tài tiên tri , thời không thể nói hết ở đây được.
Xin các Bạn tha thứ và thông cảm cho .
* * *
Để hiểu rõ lời tiên tri , Nguyễn Bỉnh Khiêm , cũng như lời tiên tri các Giáo Chủ, Tôn Giáo, Đạo Giáo nói về Chúa Thánh , Chí Tôn, Thiên Tử, Quốc Vương Thỉ Tổ, Di Lặc xuất hiện trên đất nước Việt Nam tuy nhiều danh xưng nhưng thật ra cũng chỉ là một mà thôi. Ở vào thời Hùng Vương dựng nước Văn Lang Quốc Vương chưa phải là lớn. Mà lớn hơn hết chính là Pháp Vương Thiên Tử Hiến Pháp Văn Lang.
Hiến Pháp Văn Lang chính là nền Văn Hiến Quốc Đạo Dân Tộc. Chúa Thánh Pháp Vương Thiên Tử nước Văn Lang chính là nền Hiến Pháp Văn Lang. Pháp Vương Hiến Pháp trẻ mãi không già. Có đến mấy trăm điều Luật Hiến Pháp Minh Chính vô cùng. Bách Việt Văn Lang sống trong nền Hiến Pháp Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ Minh Chính công bằng bình đẳng nầy. Ai nấy cũng có Quyền tự do ấm no mưu cầu hạnh phúc. Đất nước Văn Lang vì thế kéo dài sự độc lập 2701 năm. Không có một đất nước nào sánh kịp . Ở vào thời kỳ đó chữ viết còn quá thô sơ nên khó mà lưu chép nền Văn Minh Hiến Pháp Minh Chính nầy. Chỉ truyền khẩu cho nhau là chủ yếu. Tam sao thất bổn dần dần thất thất truyền biến mất. Coi như nền Pháp Vương Thiên Tử Minh Chính không còn. Bách Việt Văn Lang rơi vào cảnh tối tăm dẫn đến tan rã, đi vào nô lệ. Trung Văn Lang , Bắc Văn Lang rơi vào tay Phương Bắc.
Nền Pháp Vương Minh Chính sẽ xuất hiện trở lại. Theo sự chuyển hóa của huyền cơ vào đầu thế kỷ 21, cũng như đầu kỷ nguyên 3000 năm. sẽ xuất hiện tại BẢO- GIANG- MÔN.
Chú Ý : Thánh Chúa trong thời Thánh Đức . Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ không phải là con người , mà là Quốc Bảo Pháp Vương Thiên Tử. Thiên Ấn Thiên Bút. Nền Văn Hóa Cội Nguồn. HẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP , Tam Quyền Phận Lập thời dựng nước Văn Lang. HIẾN PHÁP nền VĂN HIẾN chính là Thiên Tử Pháp Vương Bách Việt Văn Lang. Cũng là Pháp Vương Minh Chánh của con cháu Đại Việt sau nầy. Và cũng chính nền Văn Minh Văn Hóa Cội Nguồn HIẾN PHÁP nầy mới gồm thâu Vạn Quốc . Việt Nam chóa rạng khắp hà sa.
                                                                                             

Để dẫn chứng lời tiên tri.
Lạc Hồng rực rỡ khắp âu ca
Mới biết Việt Nam có Bảo Hà
Ấn Bút ra đời quy vạn quốc
Việt Nam chóa rạng khắp hà sa
Chú Ý : Bảo Hà chính là Quốc Bảo. Báu Vật Quý Báu của Quốc Gia. Bảo Hà cũng chính là Nền Văn Hiến Quốc Đạo dựng nước Ông Cha.
Như vậy : Chúng Ta đã hiểu rõ chữ Bảo trong 3 chữ Bảo- Giang- Môn. Bảo là Báu Vật Quý Hiếm của Quốc Gia. (Quốc Bảo Chân Kinh. )
Còn Giang thời chỉ con sông nào ?
Ở vào thời dựng nước Văn Lang, dòng sông Hoàng Giang phát nguồn từ dãy núi Hi Mã Lạp Sơn ,Tây Tạng chảy về hướng Đông Mam dọc theo phái Tây nước Văn Lang. Nay gọi là sông Mê Công. Sông Mê Công chảy xuyên qua nhiều nước. Và cuối cùng đổ về miền nam nước Việt Nam. Những con sông sau cùng của sông Mê Công chính là Giang Môn. Chữ Môn có nghĩa là những con sông sau cùng. Như vậy Giang Môn chính là những dòng sông Cửu Long miền nam Việt Nam. Từ những con sông Cửu Long cuối cùng nầy chảy ra biển. Hình thành lên nhiều huyệt địa quan trọng. Huyệt địa quan trọng nhất chính là địa cuộc Thất Sơn. Châu Đốc An Giang. Và còn nhiều Huyệt Địa khác nữa , có tới 12 Huyệt Địa Âm Huyệt Dương Huyệt như vậy rãi rác khắp miền Nam nhất là miền Tây Nam. vùng Thất Sơn Huyệt Địa thuộc Dương. Nơi Linh Thiên nhất ở miền Tây Nam Việt Nam.
Như vậy chúng ta đã biết, Bảo- Giang- Môn là gì rồi .
Ấn Bút chính là Quốc Bảo ra đời 1985. cho tới tận ngày nay. Tròn 30 năm.
Cho đến 2 015 Quốc Bảo mới tới được Vạn Linh tức là núi Ông Cấm một trong ngọn núi Linh Thiên Nhất Thất Sơn.
Bảo- Giang- Môn đã hiệp . Thời đất nước Việt Nam cũng sắp lập đời Thánh Đức thượng ngươn. Những người có công phần lớn đều được phong Thánh. Vinh Hiển vạn đời.
Đi vào câu sấm. Bửu Sơn Thiên Tử Xuất. Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Bảo- Giang Môn đã hiển lộ . Thời sự đổi mới chuyển đất nước vào giai đoạn mới không đi vào chiến tranh đổ máu Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Lần lượt 72 vị Minh Vương, hay Minh Hoàng cũng thế những vì Thánh Minh ra phò , nền Văn Minh Văn Hiến Ông Cha trong đó nhà Nguyển chủ lực nhiều hơn cả. Đứng đầu trăm họ.
Chú Ý : Pháp Vương Thiên Tử Xuất không phải con người. Mà là nền Văn Hiến, Văn Hóa Cội Nguồn, Ấn Bút Quốc Bảo Văn lang xuất hiện. Hiện Thân Chí Tôn Thiên Ý của Trời.
Di Lặc cũng chính là Quốc Tổ hóa thân tái sanh. Hay chí Tôn tái sanh cũng thế. Tái sanh mượng xác trần thuộc giống Da Vàng Hành Thổ. Mạng Kim, sanh Thỷ. Dòng Họ Trời Cầm Tinh con Dê tuổi Mùi . Ngài là Bậc Chân Tu. Nhưng không cạo đầu. Cày cuốc , làm vườn an nhàn như thời nghiêu , Thuấn. Theo Sấm Trạng Nguyển Bỉnh Khiêm là như thế. Không biết lời tiên tri có ứng nghiệm hay không ?
Theo các Giáo Chủ của nhiều giáo phái tiên tri, Ngài sanh ra gặp thời chiến tranh loạn lạc. Mồ côi Cha Mẹ lưu lạc khắp nơi khốn khổ vô cùng. Vì mượn xác phàm Tái Sanh chốn trần giang nên đã quên hết tiền thân kiếp trước của mình. Khi ngài tu thiền tìm lại Cội Nguồn cũng như tiền thân kiếp trước của chính mình. Thời hung Thần Ác Quỉ Ma Vương Đại Đế đến sát hại hết ngày nầy đến ngày khác. Khi đến giai đoạn gay cấn Ngài nhắm mắt xui tay để cho Ma Vương Địa Đế cũng như Ác Thần Ác Quỉ mặt sức vung gươm vung đao chém giết. Nhưng kỳ lạ thay Ma Vương Đại Đế , Hung Thần Ác Quỉ tan biến đâu hết . Chưa hết đâu những lời tiên còn tiên đoán rằng. Ngài còn phải chịu nhiều hành hạ của thế lực quan quyền suốt 20 năm đến 30 không hiểu là hết niên hạn hành hạ ấy chưa. Nghe sao mà khủng khiếp quá. Không biết lời tiên tri có đúng không. Nếu đúng như thế thời Ngài vì ai mà khốn khổ khủng khiếp như vậy?
Theo các nhà tiên tri Quốc Bảo Hiến Pháp Văn Lang ra đời Miền Trung. Nhưng Miền Nam mới thật sự là nơi Bùng lên nền Văn Hiến Văn Lang tối cao vô thượng nầy đi vào Thánh Đức, Miền Trung, miền Bắc theo đó tỏa sáng luôn. Có lẽ năm nghìn năm về trước đầu Địa Long ở Bắc, nhưng nay đầu Địa Long ở Nam. Mới có cảnh Quốc Bảo vào Nam rồi mới tỏa sáng ra khắp năm châu bốn biển.
Những gì các nhà tiên tri tiên đoán , Quốc Bảo ở Trung . Chuyển về Nam . Hội tụ thành Bảo- Giang- Môn hiển lộ. thời Long. Lân, Quy, Phụng về chầu. Việt Nam con cháu Tiên Rồng uy linh. Cơ Nhà Nguyển điều hành vận mệnh đất nước sáng ngời Thánh Đức tỏa sáng cả trăm năm. Nếu quả đúng như vậy thời các nhà tiên tri tài quá. Đúng là dòng giống Lạc Hồng Rồng Tiên có khác. Thế giới có nhân sĩ trí thức nào bì kịp.
Lời tiên tri Nguyển Bỉnh Khiêm. Thời Dòng sông Văn Hóa Cội Nguồn phát Nguồn từ Phương Đông Việt Nam chảy ngược về Phương Tây lan tràn khắp năm châu bốn biển.
Còn dòng sông hội tụ đủ yếu tố tỏa sáng đời Thánh Đức. Thời dòng sông ấy phát Nguồn từ Dãy Núi Hi Mã Lạp Sơn Tây Tạng chảy về Đông Nam Á, hình thành lên nhiều Thánh Địa tỏa sáng thượng ngươn Thánh Đức. Chính là dòng sông Mê Công. Cuối dòng sông Mê Công hình thành lên những dòng sông Cửu Long Giang Môn chảy ra biển. Hình thành lên nhiều Huyệt Địa Miền Nam . Quan trọng nhất là Dương Địa, Huyệt Địa Thất Sơn , Châu Đốc An Giang. Khắp vùng Núi Ông chính là Huyệt Địa tối Linh Cừu Long miền Tây nam Việt Nam. Những gì nói lên
Cũng dựa trên cơ sở các nhà tiên tri . Từ các Tôn Giáo, Đạo Giáo, Cư Sĩ. Cũng như các thiện nhân trí thức am hiểu về Dịch Lý, Phong Thủy, Cũng như địa cuộc. Thời cơ vận hóa đoán ra tiên tri mà thôi. Nhât là Nguyển Bỉnh Khiêm nhà tiên tri siêu đẳng khó có người bì kịp. Hãy chờ xem kết quả của những nhà lỗi lạc tiên tri . Có đúng hay không.
Ăn Cỗ nắm bắt thời cơ đi trước, Xu thời theo thế lội nước đi sau các Bạn nhé.
------------------------------------------------------------
Tìm cho đến Bảo – Giang – Môn
Là nơi Quốc Bảo Chí Tôn sáng ngời
Đố ai biết Bảo- Giang – Môn
Là nơi Huyệt Địa Huyền Cơ định phần
Lạc Hồng rực rỡ khắp âu ca
Mới biết Việt Nam có Bảo Hà
Văn Hóa Cội Nguồn quy vạn quốc
Việt Nam chóa rạng khắp hà sa
Phá Điền Thiên Tử Xuất
Bất Chiến Tự Nhiên Thành
Việt Nam chuyển đổi tài tình
Năm châu bốn biển giật mình tài hay
Ngoại xâm không đánh tự lui
Việt Nam độc lập muôn thu trường tồn
* * *
_ _ Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Xa Nguồn lạc Cội đục ngầu anh linh
Nước non chìm mãi u minh
Khốn nguy mất nước, bấp bên sống còn
Giờ đây thêm cảnh hận thù
Hai đàng chuyến tuyến, khơi nguồn hại nhau
Trời buồn đất cũng thấy đau
Buồn cho nước Việt không sao yên bình
Lời thơ thức tỉnh dân tình
Cũng dòng máu đỏ Tiên Rồng Việt Nam
Xóa đi thù hận hai bên
Nhìn vào thực tại nước non nguy nàn
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Nước non sóng vỗ gợn sầu tương tai
Cầu cho non nước đổi thay
Cội Nguồn sống dậy họa tai không còn
Dân nhờ nước, nước nhờ Nguồn
Anh linh truyền thống hào hùng còn đây
Kinh hồn khiếp vía ngoại xâm
Âm vang truyền thống Cha Ông lẫy lừng
Hãy theo chí hướng Vua Hùng
Chung nhau xây dựng cơ đồ Việt Nam
* * *
Chỉ có trở về với Cội với Nguồn, tay bắt mặt mừng dựng xây cuộc sống mới, cuộc sống chân thiện đoàn kết yêu thương, lá lành đùm bọc lá rách, chung tay chống trả tiêu diệt quân thù xâm lược.
Bảo vệ non sông Tổ Quốc, mà hàng nghìn năm Ông Cha ta đã đổ xương máu ghìn giữ.
_ BẦU NHIỆT HUYẾT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét