. . . . Bí mật về địa cầu _ Lời tiên tri về việt nam ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Bí mật về địa cầu _ Lời tiên tri về việt nam

                              Bí mật về địa cầu

                     Phần 1
            Tức là Địa Linh của mỗi Nước.
Cũng như xuất hiện  Nguồn Cội  của mỗi Dân Tộc.
Để đạt đến sự bí mật nầy,  chúng ta hãy khám phá những lời tiên tri , của các Tôn Giáo , Đạo Giáo , cũng như các bậc Thánh Trí , các nhà tiên tri.
Sau đây là sự tập hợp các lời tiên tri .
          Lời tiên tri về việt nam

Địa cuộc nước Việt Nam hình chữ  S .
Đây là một địa cuộc rất lạ,  còn lạ hơn nữa địa cuộc nước Việt Nam.
Một bên là biển cả Thái Bình Dương.
Một bên là đất liền liên thông qua các nước.
Một địa cuộc chữ  S nằm giữa ÂM và DƯƠNG.
Âm là biển cả,  Dương là đất liền .
Nếu chúng ta nhìn vào đồ hình Thái Cực, thời chúng ta thấy hình chữ S  phân định ÂM- DƯƠNG nằm giữa đồ hình thái cực,  hình chữ S nằm giữa ÂM- DƯƠNG , gọi là cốt tượng ÂM – DƯƠNG, Thái Cực,   CỐT RỒNG,
Vì vậy địa hình địa cuộc nước Việt Nam, hình chữ S chính là địa cốt ÂM- DƯƠNG ,  ĐỊA LONG THÁNH ĐỊA , ĐỊA CẦU,  
Phải nói đây là sự khai tạo sắp xếp của quyền năng Tạo Hóa,  vì thế các nhà Tiên Tri , Tôn Giáo, Đạo Giáo, các nhà Tiên Tri Thánh Trí nói   nhiều về địa cuộc việt nam.   ĐỊA LONG , THÁNH ĐỊA , ĐỊA CẦU,  tất nhiên sẽ xuất hiện đấng tối cao,  cùng vô số kỳ nhân xuất thế,  đúng với câu , Địa Linh sanh Nhân Kiệt,
Địa Linh Kinh:

Việt Nam chữ S  đất phù sa
Nằm giữa Âm –Dương, Cốt Long Hoa
Trung tâm giao hợp từ thiên cổ
Tỏa sáng anh linh khắp hà sa
Trung Ương Thánh Địa từ muôn thuở
Địa Linh khai mở lắm tài ba
Gõ cửa Thiên Dàng nơi Cực Lạc
Mở đường trực thẳng đến Trời Cha

Bổn phận Thế Thiên làm phận sự
Đại đồng chung hiệp Hội Long Hoa
             *        *        *
Sau đây là những lời tiên tri nói về Vĩ Nhân xuất thế tại Việt Nam, cũng như Hội Long Hoa,  Hội Long Hoa chính là Hội Rồng Tiên,  bắt đầu từ Việt Nam rồi lan ra khắp toàn cầu,
( trang 9 ) Chúa  Kirixito , đức mẹ Maria, và Thánh cả Giu-Se,  sẽ có xác thân người việt nam, để cứu con cái ngài trên khắp thế giới.
Nhân loại thế giới sẽ về Việt Nam rất đông;
( trang 10 ) Chị  Lucie viết nước Việt Nam là Thánh Địa, địa cầu .
Trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo , đều nói đến ngày tận thế, vào khoảng năm 2000 tức là đầu thế kỷ 21, nếu không có Đấng Tối Cao ra đời , giải trừ đi tai họa.
Thời nhân loại 10 phần chết hết 9 còn 1.
Trong kinh Cựu Ước có ghi lời sấm tiên tri của trưởng lão Joel như sau .
Đấng Tối Cao  sẽ sanh xuống chốn nhân gian khi nhân loại đến hồi nguy hiểm hầu tiêu diệt lẩn nhau hàng
Loạt,  thời ta sẽ ban bố thần huệ ra cứu chúng,
( trang 8)  khi đấng Tối Cao xuất hiện cứu khắp nhân thế, Ngài chỉ dùng Thiên Ý , chính là Thiên Ấn, Thiên Bút, Pháp Thân Thiên Ý của  Đấng Tối Cao lưu chuyển cùng khắp trái đất , cùng khắp vũ trụ, cứu rổi sự đau khổ , xóa bỏ hận thù , ích kỷ tội lỗi, cái ác và hung bạo sẽ biến mất, nhường chỗ cho hòa bình , an ninh toàn cầu ( thi-thiên 37: 10, 11).
Cơ Cao Đài Giáo cũng nói rất nhiều về Long  Hoa, cũng như Địa linh Thánh địa Việt Nam, có đấng tối cao giáng thế độ đời, đưa nhân loại về trời, 
Hể đến hồi cực ác , tâm linh nhân loại lạc Cội. lạc Nguồn  phần nhiều sẽ hóa thành Ma Quỉ,  tiêu diệt tàn khốc lẩn nhau,  sẽ có Đại Đạo cực Thiện ra đời cứu vãn phục hưng lẽ Chân Thiện trong trời đất, cứu vãn nhân loại thoát kiếp nạn diệt vong.
Trong Đàn Cơ ngày  24- 2- 71 ( Noel) tại Thánh Thất Bàu Sen, Gia Tô Giáo Chúa Jesus Christ có nói:
-     Cơ tận thế bày ra kìa trước mắt   
-     ngày tái lâm CHA TA sẽ dọn sẵn Thiên Đường,
-     hỡi dân tộc được chọn :  đầu tiên.
.........
-     Hồng Lạc ơi.
Để giải trừ kiếp nạn cho nhân loại toàn cầu , Cha ta dùng thiên ý , chính là thiên bút chuyển hóa khắp nơi nơi giải trừ ác nghiệp , nhân loại thành Phật , thành Thánh , thành Tiên,  thành Thần , thành Chúa , đồng loạt về trời.

-   Phái Huỳnh-Đạo, nói về Long Hoa rất rõ ràng như sau :
-   Cuộc Long Hoa sẽ diễn ra khắp toàn cầu , trước tại Âu, sau sang Á, nhưng trung tâm điểm lại ở ngay tại Việt Nam.
Long Hoa có ba màn :
-    Màn đầu là khơi dậy Cội Nguồn nhân loại.
-    Màn hai là diệt Ác, khơi Thiện. có ba đạo ánh sáng tỏa lên , ánh sánh Thiên Tạng, ánh sáng Luật Tạng, ánh sáng Pháp Tạng, tam quang Thiên Ý Cha Trời, 
-    Màn ba là Pháp Luân Thiên Ý, Thiên Bút chuyển hóa lưu chuyển khắp năm châu bốn biển .  độ tận nhân loại con người về trời .
Nhân loại hưởng thái bình.
Vạn quốc hội tụ về Việt Nam.

-     Phái Bửu Sơn Kỳ Hương ( Hòa Hảo)
Lời tiên tri Tây An nói trước,
Nước Nam thời ô thước bắc cầu  
Đặng cho các nước đâu đâu
Đi vào Nam Việt đặng chầu Trời Cha.

-    Bên Thiên Chúa Giáo  nói đức chúa Giê-Su sẽ xuống trần .
-   Bên Phật Giáo nói  có đức Di Lạc Bồ Tát xuống trần.
-   Hội Thông Thiên Học cho hay , hai vị Chúa Phật cũng chỉ là một.

Trong vô vi pháp nhiều vị Tu Sĩ , tiết lộ các linh hồn được Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, độ họ đi đến Long Hoa,  các Linh Hồn cũng biết Hội Long Hoa khai mở tại Việt Nam .
-     Và Phật, Thánh , Tiên, Thần , Chúa, giáng- thế tại Việt Nam rất nhiều. cũng như toàn thế giới , đi vào hội nghị Đại Hội Long Hoa phán xét Thiện Ác chung của loài người.
-     ( trang 71)   trong Cơ Bút , Đức Di Lạc hay Đức Chúa Giê-su , Quốc Tổ Vua Hùng cũng chỉ là một,  Phật, Thánh, Tiên, Thần , Chúa,  hợp tâm xây dựng cho thế giới Ta Bà một cảnh thái bình tự do an lạc bình đẳng,  xã hội thống nhất Tôn Giáo, Đạo Giáo thái bình vĩnh viễn.
-      Trong Cơ  Pháp Vô Vi đều xác định rõ , vị Tối Cao đầu thai xuống trần đến năm 1985  thời Thiên Ý  ra đời  Thiên Ý ra đời 15 năm , thời Thiên Ý bắc đầu chuyển luân kỳ tích dần dần xuất hiện,  Việt Nam đi vào Quốc Tổ , Quốc Giỗ, Quốc Lễ,  đến 2014 thời Quốc Tổ Hùng Vương rạng danh khắp cùng thế giới.
                         *           *           *
                            Hết phần 1
                  Mời các bạn xem tiếp phần 2
                       Nếu bạn muốn biết
       Chuyện gì sẽ xãy ra trên đất nước việt nam
                   Bí mật về địa cầu
                     Phần 2

Thưa các bạn Ông Cha ta thường nói, không có lửa làm sao có khói,  nếu địa cuộc Việt Nam không phải là Địa Long Linh Thiên Địa Cầu,thời làm gì có Đấng Tối Cao ra đời, trên đất nước Việt Nam,  mà các nhà tiên tri Tôn Giáo , Đạo Giáo, Nhân Sĩ Thánh trí khắp nơi, tiên tri về việt Nam nhiều như vậy,  phải nói là nhiều vô kể nhưng ở đây chỉ nêu lên vài minh chứng tiên tri cụ thể, nói về Địa Long Việt Nam cũng như Hội Long Hoa,  xảy ra trên đất nước Việt Nam .
Đại đa số các nhà tiên tri nói rằng :

NHÂN LOẠI SẮP ĐI VÀO DIỆT VONG ,  THỜI THIÊN Ý CHA TRỜI RA ĐỜI LÀM THAY ĐỔI TÌNH HÌNH CUỘC DIỆN NHÂN LOẠI. TIẾN ĐẾN THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG , LONG HOA ĐẠI HỘI , LỊCH SỬ CON RỒNG CHÁU TIÊN SỐNG DẬY RA ĐỜI,

CHÚA GIÊ-SU,  ĐỨC DI LẠC, QUỐC VƯƠNG THỈ TỔ, CHÍNH LÀ QUỐC TỔ  VUA HÙNG CŨNG CHỈ LÀ MỘT, TÙY TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ TÁI SANH MÀ THÔI, SỰ HIỆN THÂN CỦA ĐẤNG TỐI CAO . TỔNG ĐÀ LA NI TOÀN VŨ TRỤ, CHUYỂN TẢI THIÊN Ý CHA TRỜI TOÀN VŨ TRỤ, QUA THIÊN ẤN , THIÊN BÚT CỨU KHỔ CỨU NẠN TOÀN NHÂN LOẠI, TIẾN TỚI THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG, THIÊN QUYỀN , NHÂN QUYỀN BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG TỰ DO, THÁI BÌNH AN LẠC KHẮP THẾ TOÀN CẦU,  VÌ THẾ CÁC NHÀ TIÊN TRI ĐẠO GIÁO , TÔN GIÁO , CÁC NHÂN SĨ THÁNH TRÍ ĐÃ TIÊN ĐOÁN NÓI RÕ ĐIỀU NẦY. HÀNG TRĂM NĂM NAY, THẬM CHÍ HÀNG NGHÌN NĂM NAY KHÔNG PHẢI MỚI MẺ GÌ,  THIÊN ẤN , THIÊN BÚT, XUẤT HIỆN TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
HÌNH CHỮ S , ĐỊA LONG ĐỊA LINH TRÁI ĐẤT  TOÀN CẦU.

-    Đức Mẹ “ có nói trong lá thư FATIMA :  Chúa kirixito  ,Đức mẹ  Maria và Thánh cả  Giu-Xe có xác thân người Việt Nam.”
Có nghĩa là Chúa không xuất hiện ở Phương Tây , mà xuất hiện trên đất nước Việt Nam,  Phật cũng thế không xuất hiện ở Ấn Độ, mà xuất hiện trên đất nước Việt Nam.

-    Cao Đài Giáo “ ngày tái lâm Cha Trời sẽ dọn sẵn Thiên Đường, để cho Nhân loại về Trời”

-    Huỳnh Đạo “  Đức Thế Tôn cao cả tại Việt Nam ”

-    Bửu Sơn Kỳ Hương “ đặng cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt đặng chầu Cha Trời ”

-    Hội Thông Thiên Học “ báo tin sự tái lâm của Đấng tối cao , tại Việt Nam , chúa  Giê-Su,  Di Lạc , Quốc Vương Thỉ Tổ Vua Hùng cũng chỉ là một ”

-    Tu Sĩ Hồng Quang “ đợi thầy Thập Tự xuống trần , tức là Đấng Tối Cao xuống trần , xuất hiện trên Địa Linh hình chữ S  đẩy lùi cái Ác đêm lại sự thanh bình cho nhân loại con người ”

-     Vị Đại Lạt Ma Tây Tạng Rampa nói “  có vị cứu tinh xuống trần nơi Địa Long trái đất, tức là nước Việt Nam ”

-    Phần nhiều các nhà tiên tri Đạo Giáo , Tôn Giáo , Nhân sĩ, Thánh trí , đều nói.
VIỆT NAM LÀ THÁNH ĐỊA ( CÁC NƯỚC HỘI TỤ VỀ VIỆT NAM)

-    Chị Lucie có nói trong “  lá thơ Fatima”  nước Việt Nam là Thánh địa  Jérusalem,   thứ hai.
-     Huỳnh Đạo “  Vạn quốc đồng qui nước Việt- Nam ...”

-     Bửu Sơn Kỳ Hương “  các nước đâu đâu đi vào Việt Nam đặng Chầu Trời ”

-     Tu Sĩ Hồng Quang “  khắp các nước đổ xô đến Việt Nam Chầu Trời” 

-    Tu Sĩ Nguyển Văn Cự  “  Long Hoa sẽ hộ ngộ tại Việt Nam, Địa long, Địa linh, Địa cầu ”

-     Huỳnh Đạo Nói “ ba ánh sáng tỏa lên, tức là ánh sáng Thiên Tạng, ánh sáng Pháp Tạng, ánh sáng Luật Tạng,  là kẻ gian ác không còn , có nghĩa Ác tánh tự diệt  Thiện tánh xuất hiện ra đời,  quỉ ma đã biến thành Phật  Thánh , Tiên, Thần , Chúa, về trời ”

-     Tu Sĩ Hồng Quang “  ba tiếng sấm rung rinh tam cõi, có nghĩa là sấm Thiên Tạng, sấm Pháp Tạng, sấm Luật Tạng,   sấm Thiên Tạng nói về văn hóa Cội Nguồn,  sấm  Pháp Tạng nói về Quyền năng Tạo hóa ,  sấm Luật Tạng nói về Thiên Quyền Chư Thiên , Nhân Quyền trần gian,  những Quyền cơ bản của con người , Phật, Thánh  Tiên, Thần, Chúa , cũng như nhân loại phàm phu , bình đẳng như nhau ”

-     Các bậc chân tu Đắc Đạo  đều có chung một nhận định , ngày tái lập đời, tức là giai đoạn thượng ngươn thánh đức , thế kĩ 21.

-      Huỳnh Đạo “ Đấng Chí Tôn cao cả tại Việt Nam
Dùng Thư hùng Kiếm huệ , tức là Ấn bút, Thiên bút , đánh tan Ác căn Nhân loại , làm cho Nhân loại trở thành Thánh thiện, Nhân loại quy Thiên hưởng thái bình an lạc ”

-    Kinh Cựu Ước ( JOEL)   trước ngày Thiên định cứu thế, nhân loại phải trải qua cơn khổ nạn , rồi chuyển sang rực rỡ vinh quang .

-    Nhân chứng Giê Hô Va “ đấng cứu thế xuống trần , dần dần đi vào ổn định hết chiến tranh , không còn sự đau- đớn , những sự Ác sẽ nhường cho Hòa bình An ninh toàn cầu ”

-     Ông Tư Đỗ Thuần Hậu “ đúng năm 2000 là hết thời hạ ngươn,  chuyển sang thượng ngươn Thánh Đức thế kỷ 21”

-     Tu Sĩ Hồng Quang “ cơ tận thế , có cơ cứu thế ” là vì lòng từ của đấng Thiêng Liêng... Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đầu thai xuống trần, chung lo việc gánh vác cứu nguy nhân loại.

-     Cao Đài Giáo “  ngươn đại Ác sắp đi vào hủy diệt , sẽ có ngươn bảo tồn ra đời , là ngươn Đạo Đức phục hưng ( tái tạo) thế kỷ 21

-     Vị Đạt Ma Tây- Tạng RAMPHA “  qua năm 2000 sẽ đi vào thượng ngươn Thánh Đức, nhân loại thế giới sẽ đi vào thời đại hoàng kim ”

-      Tu Sĩ Nguyển Văn Sự  “  Chúa Giê-su,  Di lạc, Chí tôn,
Tức là Quốc Vương Thỉ Tổ Vua Hùng,  tuy ba nhưng cũng chỉ là một,  tức là Đấng hiện thân Tối cao Vũ trụ,  xuống trần sẽ hợp tâm cùng Phật , Thánh, Tiên, Thần, Chúa , xuống thế xây dựng cho Thế giới Ta bà , một thế giới an lạc thái bình công bằng nhân quyền bình đẳng ”

-     Trạng Trình tiên đoán , phá điền Thiên Tử xuất , bất chiến tự nhiên thành,  có nghĩa là khi nào  sự bí mật của Địa Linh,  sự bí mật của Tâm linh, sự bí mật Nhơn linh Cội Nguồn nhân loại được khai mở, thời sẽ có Đấng tối cao xuất hiện, không đánh mà Nhân loại cũng quy hàng, chầu trời,  phá điền có ba,  khai mở Địa linh, khai mở Tâm linh , khai mở Nhơn linh tức là Cội Nguồn của Nhân loại,  người nào đủ sức khai mở đủ ba yếu tố trên thời người đó chính là Đấng Tối Cao xuất hiện.

-     Và ngày xuất hiện đó chính là , chừng nào đá nổi , lông chìm , đồng khô , hồ cạn, búa , liềm ... thời sẽ thấy Thiên Ý Cha Trời chuyển hóa khắp Năm châu Bốn biển  mở ra một thời đại mới toàn cầu thái bình an lạc.

-     Và ngày đó đã đến , Thiên Ý đã chuyển vì hiện giờ người ta đã bàn nhiều đến về  hòn đá thiên trên Đền Hùng,
Chính là cơ đá nổi, Thiên ấn , Thiên bút ra đời,
                        *           *           *

                               HẾT PHẦN 2
            Muốn hiểu rõ về bí mật địa cầu thời xem tiếp phần ba, Đấng tối cao xuất hiện nơi đâu, Địa linh Miền nào, trên đất nước Việt Nam.
                     Bí mật về địa cầu
                       Phần 3

Như hai phần trên đã nói , Địa linh sinh Nhân kiệt,  nước Việt Nam là Địa Long , Địa linh Địa cầu,  tất nhiên sẽ sanh ra lắm người hiền tài.  Nhưng sự sanh ra đó trước ít sau nhiều và  đến thời kỳ nở rộ,  có nghĩa nhân tài sẽ trổ ra trên đất nước Việt Nam nhiều vô biên,  và chính vào thời kỳ nầy , thời Đấng Tối Cao cũng xuất hiện trên đất nước Việt Nam , nhưng ở đâu ? nơi nào thời trên phải thấu rõ Thiên Văn , dưới thấu tường Địa Lý.
-     Thiên Văn chính là cơ vận Tạo Hóa, chuyển vận chu kỳ Vũ Trụ .
-     Địa Lý chính là Địa Cuộc,  hiểu rõ về Địa Linh Địa Cầu,
Địa linh Địa cầu chính là Địa Long hình chữ S nước Việt Nam.
Địa linh việt Nam hình chữ S  là nói chung, sự linh thiên cả nước Niệt Nam,  trong sự Linh Thiên cả nước Việt Nam hình chữ S  phải có nơi Linh Thiên Nhất,  đó là nơi nào ? miền nào ? đây cũng là điều bí mật để cho chúng ta tìm nơi Đấng Tối Cao ra đời.
-     Thưa các bạn nếu như các bạn là Đấng Tối Cao , các bạn sẽ giáng- sanh xuống Địa Long hình chữ S  ở miền nào?   Miền nam, Miền trung, Miền bắc .
Miền nam thuộc Dương,  miền bắc thuộc Âm, Miền trung,  chính giữa, rõ ràng bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông,  các bạn giáng- sanh xuống miền nào ?
Các bạn nên nhớ  Đấng Tối Cao không nghiêng về Âm , cũng không nghiêng về Dương,  mà đấng tối cao chính là Đấng Hóa Công,  Đấng Công Bằng, Bình Đẳng, hiện thân Công Lý và Hòa Bình,  như vậy sự giáng sanh  cán cân Công Lý ở Miền nào  các bạn.
-      Tôi có thể nói với các bạn rằng Đấng Tối Cao sẽ giáng -Sanh xuống ở Miền trung,   tôi có thể bật mí  cho các bạn hiểu ,  sức mạnh con người không phải ở trên Đầu , hay ở dưới Chân, mà từ Đan Điền phần bụng , chuyển tải sức mạnh lên Đầu, xuống Chân,  Địa Long cũng thế chính khúc ruột Miềng Trung chuyển tải sự Uy Linh ra hai đầu đất nước, làm cho Nhân Tài hai đầu đất nước  phát triển điều hành đất nước , phát triển sức mạnh đất nước.
-      Và Đấng Tối Cao ra đời cũng vậy,Ngài sẽ giáng-sanh xuống khúc ruột Miền Trung, rồi chuyển tải  Thiên Ý Cha Trời , Thiên Ấn , Thiên Bút , ra hai đầu đất nước,  có thể nói Thành Đạo tại Trung, khai đạo ở hai đầu Nam- Bắc,  và chính Miền Nam phát triển mạnh hơn Miền Bắc, chỉ cần các bạn có chút suy luận thời sẽ hiểu.
-      Để bật mí thêm cho các bạn hiểu , Địa Long có hai đầu Nam- Bắc,  khi Miền Nam nắng thời Miền Bắc mưa, khi Miền Bắc nắng thời Miền Nam mưa .
Có thể nói khi Miền Bắc đến mùa nắng là đầu địa long ở Bắc.
Khi Miền Nam đến mùa nắng là đầu Địa Long ở Nam,  đó là chỉ nói về Năm, còn nói đến chu kỳ hàng nghìn năm . Cách đây năm nghìn năm thời thời Quốc Tổ thời Địa Long Đầu ở Bắc . Sau năm nghìn năm Đầu Địa Long ở Nam,  Chân Địa Long ở Bắc,  vì thế sự ếm yểm người Tàu, đối với Địa linh Đất Bắc không còn hiệu lực, như trước đây, làm cho dân tộc Việt Nam mất lần đất đai, rơi vào cảnh nô lệ hàng nghìn năm .
Qua hàng nghìn năm nay lần nào cũng vậy , hể giặc Tàu Phương Bắc thấy sự Linh Thiêng Vua Hùng xuất hiện là cho người ếm yểm ngay,  họ dùng người Việt để ếm yểm sự linh thiên Nguồn Cội của người Việt.
-     Cũng như Bọn ếm yểm người Tàu  đã dùng Mẹ Vua Chiếu vô tình yểm chết Vua Chiếu,  phải nói đây là sự ếm yểm vô cùng tàn độc, không bao giờ phát hiện được,  vì chính người Việt Nam ếm yểm làm hại Tiên Linh của người Việt Nam . Một cách tình cờ do sự sắp xếp của bọn Tàu ,không hề hay biết gì cả,  thời làm gì mà nhận ra sự tai hại do chính mình làm ra.
-     Và bây giờ cũng vậy , bọn Giặc Phương Bắc đã nhìn thấy sự Linh Thiên Quốc Tổ Vua Hùng xuất hiện liền ếm yểm ngay,  sự ếm yểm nầy chúng chửng bị từ lâu , và chúng đã làm được điều đó qua tay người Việt,  như trước đây ông cha bọn giặc Tàu đã từng làm ếm yểm đất Phương Nam . Bắc- Trung Đại Việt chúng ta.
-     Nhưng bọn giặc Phương Bắc đã lầm , vì hiện nay đầu Địa Long đã chuyển hướng về Nam, sự  ếm yểm tại đền hùng trên núi nghĩa lĩnh bấy giờ, càng ếm yểm càng làng tăng sức mạnh cho Địa Long, không ăn nhằm gì cả. mà còn phản ngược trở lại , bọn giặc Phương Bắc phải đi vào một cơn hủy diệt đại  nạn khủng khiếp.
Nói tốm lại :   Ao sâu béo cá hiểm dạ hại mình , hại người như thể bỏ phân cho người .
-     À tôi đã đi lạc đề quá xa phải không các bạn. mình nói tới đâu rồi nhĩ.
À tôi đã nhớ ra rồi .   đấng tối cao sẽ không giáng-sanh xuống hai đầu Nam- Bắc, mà giáng –sanh xuống khúc ruột Miền Trung ,Bụng Rồng,  nhưng ở tỉnh nào ở đâu mời các bạn hãy xem đến phần bốn,
                          *             *            *
                              Hết phần 3
                          Xem tiếp phần 4

TRỜI NAM ĐẤT VIỆT

Việt Nam Địa Cốt Rồng Tiên
Phù sa bồi đắp vô biên sáng ngời
Địa Long chuyển động chân trời
Mai bay Sen nở lập đời Anh Minh
Lập đời Thánh Đức cao siêu
Trời Nam đất Việt muôn điều Oai Linh
Tiên Rồng Chúa Tể vạn năng
Ngự trên đất Việt thường hằng xuân thu
                *         *         *
SỐNG CHO ĐỜI
Ơ đời phải sống cho đời
Sống cho non nước rạng ngời Tánh Danh
Rồng Tiên con cháu hùng anh
Chí muôn vạn cõi liệt oanh sững sừng
Tâm hồn nhẹ bổng Thánh Thần
Con đường Chính Nghĩa trổ nhành Sử thơm
Bay lên ta mãi bay lên
Thiên đàng nhẹ gót làm nên nghiệp trời
Lòng yêu nước ôi tuyệt vời
Sáng lòng Trung Hiếu cuộc đời Anh Linh
                  *         *         *
                   Bí mật về địa cầu
                     Phần 4
thưa các bạn như các bạn đã biết , Đấng Tối Cao sẽ giáng-sanh xuống khúc ruột Miền Trung, ở phần bụng, do phù sa từ núi lấp lần ra biển, nhưng khúc ruột phù sa phần bụng Miền Trung thời dài quá thời biết nằm ở Địa Linh  nào ?
Những Địa Linh  dọc theo bờ biển khúc ruột phù sa phần bụng Miền Trung có tới 13 Địa Linh, các bạn hãy xem Uy Linh, của 13 Địa Linh, thử địa linh nào có Địa Danh Uy Linh gắn liền với Thiện Đạo nhất.
1   Địa linh Thanh Hóa,  2   Địa linh Nghệ An,  3  Địa linh Hà Tỉnh, 4   Địa linh Quảng Bình, 5  Địa linh Quảng Trị, 6 Địa linh Thừa Thiên Huế,  7  Địa linh Quảng Nam Đà Nẳng,  8   Địa linh Quảng Nghĩa,  9  Địa linh Bình Định, 10  Địa linh Phú Yên, 11  Địa linh Khánh Hòa , 12   Địa linh Ninh Thuận,  13  Địa linh Bình Thuận .
Các bạn thử xem qua 13 Địa Linh nầy, thử địa linh nào Uy Linh Thánh Thiện nhất.  Chính là địa linh Uy Linh Quảng Nghĩa.
-     Như trên cho ta thấy Trung Tâm  khúc ruột miền trung  chính là Quảng Nam Đà Nẳng và Quảng Nghĩa,  
Hai Địa Linh nầy phải nói là Linh Thiên nhất khúc ruột Miền Trung . Nhưng Địa Linh Quảng Nghĩa, không những Uy Linh Thánh Thiện mà còn có cả  Thiên Ấn Thiên Bút .
-     Và chính sự sắp xếp Quyền Năng của Tạo Hóa , nơi Linh Thiên nhất,  nên Quảng Nghĩa, nay gọi là Quảng Ngãi,  mới có núi THIÊN ẤN,  THIÊN BÚT,  Ấn- Bút của trời , như báo trước Đấng Tối Cao sẽ giáng –sanh xuống Địa Linh Uy Danh Quảng Nghĩa,  sự sắp xếp Uy Danh Uy Linh các Huyện Quảng Nghĩa của bàn tay Tạo Hóa , hết sức kỳ diệu , và cũng hết sức  kỳ lạ .
Sau đây là Địa Linh Kinh, Uy Linh các Huyện Quảng Nghĩa, nay là Quảng Ngãi.

QUẢNG :   Đại bao dung khắp thế gian
NGHĨA   :  Nhân cao vút tận mây ngàn

ĐỨC        :   Sanh Đại Đạo thành Chánh Pháp
PHỔ        :   Truyền pháp bảo  Tổ Tiên ban

TƯ           :   Thiên sẳn có nơi tiền kiếp
NGHĨA   :   Khí hùng tâm cứu Sanh Linh

MINH     :   Hoàng tỏ rạng Đạo Trường Sanh
LONG    :   Hoa hội tụ  Tiên,  Phật, Chúa  

SƠN HÀ :   Xã tắt điềm Linh Ứng

SƠN        :   Hải giao nhau  toàn  Thế Giới
TỊNH      :   Yên chung hiệp đến một nhà

MỘ         :   Đạo  thế nhân thành Chánh Giác
ĐỨC       :   Độ vô biên  Huệ nở hoa

BA          :    Đạo phát sanh từ một Gốc
TƠ          :    Duyên chắp nối đến Trời Cha

NGHĨA  :    Hiệp bừng lên trong cuộc sống
HÀNH    :   Sự công minh Đạo sáng soi

TRÀ       :  Sen để sẳn mời khách quý
BỒNG    :  Lai Tiên Giới chớ bỏ qua,
TÂY       :  Thiên giải thoát lòng tội Ác
TRÀ       :  Đạo ấm lòng hết  đục nhơ

SƠN       :  Trung, Nhân  Hiếu nền Cội Gốc
TÂY       :  Sạch bụi trần  tỉnh giất mơ

LÝ          : Đạo thậm thâm vi diệu pháp
SƠN       :  Linh đạt thấu đạo Huyền Cơ

THIÊN  :  Linh Tạo Hóa bày Cuộc Thế
ẤN          : Định  Cơ Trời vận hóa Xoay
THIÊN   : Ý  triệu  năm cơ tạo trước
BÚT        : Thiên chuyển biến khắp đông tây

Thưa các bạn Quảng Nghĩa ,  nay là Quảng Ngãi, Địa Linh vô cùng đặc biệt, tất cả là do Thiên Ý quyền năng của Tạo Hóa,  sắp xếp an bày . Nay đến cơ vận nở hoa ,  Uy Linh của Quảng Nghĩa , sẽ vang động khắp cùng Thế Giới,  nước Việt Nam Địa Linh trái đất rạng rở khắp Năm Châu , Bốn Biển,  là điều hiển nhiên , vì sự Linh Thiên non sông Tổ Quốc nổi dậy nở hoa,
                            *           *           *
Các bạn muốn biết , Địa Linh , Linh Thiên nhất Quảng Ngãi ở nơi nào xem tiếp phần năm.
                      
                     HẾT PHẦN 4
              XEM TIẾP PHẦN  NĂM
                  Bí mật về địa cầu
                    Phần 5

Thưa các bạn , các bạn muốn khám phá về Địa Linh Tối Cao , cuối cùng của Địa Cầu , nơi giáng- sinh Đấng Tối Cao , theo lời tiên tri từ lâu  các Tôn Giáo, Đạo Giáo, Nhân Sĩ Thánh Trí , nơi giáng-sinh Đấng Tối Cao ra đời ở đâu  xin mời các bạn xem tiếp phần năm, trên hành trình khám phá bí mật hi hửu nầy.
-     như chúng ta đã biết Quảng Nghĩa là Địa Linh Tối Cao của Địa Long Nước Việt Nam,  còn Địa Linh Tối Cao của Quảng Nghĩa nằm ở đâu ? thời chúng ta còn phải tiếp tục hành trình để mà tìm cho đến đích cuối cùng .
-     Các bạn thử xem Quảng Nghĩa có 13 Huyện , sau đây Huyện nào có Địa Danh Uy Linh Nhân Thiện lớn nhất.
1-  Bình Sơn,  2-  Sơn Tịnh,  3-   Tư Nghĩa,   4-  Nghĩa Hành,  5-  Mộ Đức,   6-  Đức Phổ, 7-  Trà Bồng,  8 - Sơn Hà , 9- Minh Long,  10-  Ba Tơ,  11-  Tây Trà,  12-  Sơn Tây, 13-  Lý Sơn, 
Trong các Địa Linh nầy bạn thấy Địa Linh nào Uy Danh Chân Thiện lớn nhất ?  nếu tôi không lầm thời Uy Danh Địa Linh Thánh Thiện Đức Phổ Uy Linh nhất,  không có cái gì lớn hơn cái Đức,  mà cũng chỉ có cái Đức mới là đỉnh Tối Cao của nhân loại , cũng như trong Trời Đất.
Như vậy quê hương Đức Phổ mới thật sự Địa Linh bậc nhất Địa Long Địa Cầu , không có một nơi nào Linh Thiên hơn, và chính quê hương Đức Phổ sẽ giáng –sinh Đức Tối Cao,  khai sáng  cái Đức của Trời mở ra Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Quyền Chư Thiên, Nhân Quyền Nhân loại cứu khổ cứu nạn toàn Thế Giới.
Nhưng quên hương Đức Phổ có đến 13 Địa Linh,  thời
khó mà biết .
Đấng Tối Cao sẽ giáng-sinh xuống Địa Linh nào,
Sau đây là Địa Linh Uy Linh các xã trong Huyện Đức Phổ,

ĐỨC    :     Đạo sáng soi hơn Nhật Nguyệt
PHỔ    :     truyền  Nguồn Cội Đạo Ông Cha

PHỔ    :    Hóa Linh căn đồng Nhất thể
HÒA    :    Cùng một bể cội  Long Hoa

PHỔ    :    Cập  Đại Đồng, Tâm bình đẳng
MINH  :    Tâm Kiến Tánh Đạo sáng soi

PHỔ    :    Biến huyền cơ Trời luân chuyển
VĂN     :   Minh tột đỉnh hội Kỳ Ba

PHỔ    :   Dạy làm người luôn Trung, Chính
NHƠN :   Luân, Hiếu Nghĩa Đạo  cao xa

PHỔ    :   Yên dân chúng nền Cội Gốc
THUẬN :  Theo Đạo Pháp Đạo Ông Cha

PHỔ    :   Truyền Đạo Luật nền Công Lý
NINH   :   An ổn định dẹp Quỉ Ma


PHỔ    :    Hóa Cội Nguồn ra cùng khắp
QUAN :    Minh soi sáng khắp hà sa

PHỔ    :    Đức đi vào trong cuộc sống
CƯỜNG : Thịnh an vui nước non nhà

PHỔ     : Soi Thiện Ác trong Tâm  thức
THẠNH :  hưng trù phú Lạc Âu Ca

PHỔ     : Đạo làm người lưu truyền khắp
KHÁNH :  Thành đại nghiệp đại thăng hoa

PHỔ     :  Dạy Thiện Lành lìa tội Ác
VINH    :  Quan vạn kiếp  nạn tai qua

Thưa các bạn, tới đây tôi không dám bàn thêm nữa , mà chỉ có những lời thơ sau đây , nói lên sự bí mật đó.

               Việt Nam, chữ S đất phù sa
               Nằm giữa Âm-Dương Cốt Long Hoa
                                *      *      *
               Quảng  : Đại bao dung khắp thế gian
               Nghĩa    : Nhân cao vút tận mây ngàn
                                 *       *      *
               Đức    :  Sanh Đại Đạo thành Chánh Pháp
               Phổ     :  Truyền Pháp Bảo Tổ Tiên ban
                                  *       *       *
               Gò    :  Lên Bảo Pháp sáng vô biên
               Hội   :  tụ  Anh Linh khắp các miền
               Tánh .  Tự Tâm khai đều thông suốt
               Ngũ đài, Tam Bảo, xuất thế gian
               Có một Xốm Thôn vốn rất dài
               Vượt qua giới hạn cả Đông Tây
               Sanh. mình thu gọn trong Biển Cát
               Đồng Chổi  còn nghe tiếng hát hay
               Ngọn núi Mồ Côi, nhìn sông Quán
               Uy Linh vận hóa ở nơi đây.
                          * 


        *         *

MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP KỲ TÍCH  TIẾP THEO PHẦN 6 , 7, 8, 9, 10 . 

2 nhận xét:

 1. Tin Khẩn Cấp Từng Ngày Một !!! Xin các ACE tìm cách vận động giải cứu Hiền Tài Trần Huỳnh Duy Thức ra khỏi ngục tù, sức khõe khống được tốt , Anh phải chịu cảnh Địa Ngục Trần Gian của loài quỷ đỏ, xin ACE cầu nguyện cho anh được qua khỏi cơn khổ nạn từng ngày một!
  Nam A Di Đà Phật (Sáng Suốt) THDT bạn muốn chết là không trí tuệ, bạn phải hiểu luật “Nhân Quả”! ACE hiểu bạn là đã được rồi…?
  Dũng mà thiếu Trí không thể làm nên Đại Cuộc! Cách Mạng Bính Thân Ngày N đang tới gần, xin gia đình nhắn giùm: HKĐ/LSS (Victor Vinh Ho) muốn nói với THDT tướng tài không thể chết trong tù, chiến tướng chỉ ra đi khi xong pha trận mạc, đó mới là vị tướng bất tữ.

  Trân trọng giới thiệu: Nử Anh Hùng Dân Tộc Trần Thi Nga có cả Dũng lẫn Trí của Thế Kỷ 21, đang bị Côn An “Torture” cần sự giúp đở ? https://youtu.be/pTCWIquLf_Y
  Ai gây tội ác cho Dân Tộc VN ? https://youtu.be/yd1CxfF7otE
  Nử Anh Hùng Dân Tộc Linh Điển HTSNV “Reborn”
  https://youtu.be/WpuXP1Zv4-Y

  PHẦN IV Video CMBT #8 Rất hay kính mời xem, nếu thấy được xin “Forward” ! Đa tạ HKĐ/LSS (Victor Ho)
  27/5/2016 TOP SECRET ? CMBT / NDVNHĐTP Bankcruptcy Chapter 7 or 13 For VN ?

  Bí Mật Quốc Gia “Bankcruptcy Chapter 13” CMBT / NDHĐTP ???
  Hư Không Đạo Lửa Sấm Sét / Hư Không Lệnh Truyền.

  Video Mới Nhận Định Tình Hình sau Chuyến Viếng Thăm VN. của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, Mời xem 2 Video Cách Mạng Bính Thân CMBT #8 Phá Sản? Phá Sản? Ai Phá Sản ?
  Bảo đảm không uổng phí thì giờ nếu hay xin “Forward”, Đa tạ HKĐ/LSS (Victor Ho),

  Phá Sản I: https://www.youtube.com/watch?v=Mw-gN1WAts8

  Phá Sản II: https://www.youtube.com/watch?v=uiWyIkW5YF4

  Video CMBT #7 (A &B) Tiếng nói từ Hư Không Hỏa Trận, Hình Luật Sấm Sét Nhân Quả đang diễn tiến tiêu diệt ma quỷ Cuối Đời Mạt Kiếp.
  Phần A: https://www.youtube.com/watch?v=ife4SFa5viQ&feature=youtu.be
  Phần B: https://www.youtube.com/edit?video_id=uQFW7ZXhdMg&video_referrer=watch

  Xin ACE hổ trợ tiếp tay “Forward” thật nhiều tạo lửa “Hư Không Hỏa Trận” cho:
  Cách Mạng Bính Thân Nhân Dân Hành Động Tự Phát Ngày N ” sớm thành công, cám ơn,
  http://trungtamdienquang.com/

  California , khuya 26/5/2016 HKĐ/LSS (Victor Vinh Ho)

  Trả lờiXóa
 2. noi ve thien co qua nhieu cungb bi mang toi

  Trả lờiXóa