. . . . Lời Tâm Huyết ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Lời Tâm Huyết

 LỜI   TÂM  HUYẾT
                                              
                                         
                                          

  ĐR . TRẦN MINH THẮNG


*-  Thưa  quí bạn đọc xa gần cùng hết thảy đồng bào chúng ta.
*- Thưa quí Chư Huynh Đệ gần xa.
-  Trong mỗi chúng ta đều mang dòng máu Lạc Hồng. Nòi giống Tiên Rồng.
                    ĐẢNG TA THƯỜNG NÓI.
                   Con người có Tổ có Tông.
            Như cây có cội như sông có nguồn.
-  Văn Hóa Cội Nguồn là động lực thúc đẩy đưa đất nước phát triển mọi mặt.
*-  Nhất là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
*-  Sức mạnh chống ngoại xâm.
- Chúng ta là thế hệ hôm nay là con dân nước Việt trải qua nhiều đời nhiều kiếp.
*- Được sự lưu truyền của Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Đức Mẹ Trời Âu Cơ.
- Phải nói thật lòng là nền Văn Hóa Cội Nguồn đã mất đi từ thuở mất Ông Cha.
-  Nay gốc Đạo Đức từ ngàn xưa giờ trở lại
-  Nhờ sự cảm ứng của con cháu Tiên Rồng.
Mà Tổ Tiên Linh Thiên, Hồn Thiên sông núi đã tái sanh trở lại.
   Tất cả Anh Linh liệt sĩ cùng con cháu Tiên Rồng phải có trách nhiêm dựng dậy Hồn Thiên Sông Núi, xây dựng bản sắc dân tộc của nòi giống Rồng Tiên.
 -Chúng ta là con cháu Lạc Hồng nòi giống Rồng Tiên. Hảy cùng với đảng xây dựng cho được nền Văn Hóa Cội Nguồn. Để dân tộc Việt Nam hướng về Nguồn Cội. Nhớ nghe các bạn vì chúng ta là anh em một nhà.
              NGUYỄN  CÔNG  TRỨ  Đà NÓI.
                   Đã sanh ra trong trời đất.
                Phải có công gì với núi sông.
- Người đã nhăc nhở cho chúng ta đừng để phải thẹn mình khi về Cội Nguồn nhìn Đức Quốc Tổ Hùng Vương
-   Tôi cố gắng đóng góp, phát lên tác phẩm Văn Học
   CÂU CHUYỆN HỒNG TRẦN
                    CUỘC ĐỜI THANH VÂN.
 XinđọcQuaBáuvậtnầy.http://tranminhthang1897.blogspot.com/2014/08/van-lang-su-truyencau-chuyen-hong-tran.html Nhớ khuyên nhiều người cùng xem Văn Hóa của nền Văn Học vàng son của dân tộc ta xưa là vậy đó, so với văn hóa của các nước bạn xem sao  ???.     Đừng để dân tộc ta cứ đà nầy! Riêng tôi thấy có lỗi với Tổ Tiên quá. Bởi văn hóa là sự nghiệp trồng người.
 - MUỐN CỨU DÂN TỘC THOÁT KHỎI HIỂM HỌA CHIẾN TRANH , THOÁT KHỎI ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU,  CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG DUY NHẤT,ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN ĐẾN TỚI MỖI NGƯỜI DÂN, VÀ MỖI NGƯỜI DÂN TỰ MÌNH LÀM CHỦ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA ẤY.
     Là cộng đồng người việt ở nước ngoài , hay cộng đồng người việt trong nước, đều cùng chung một cội một nguồn,
Một truyền thống lâu đời , mang tâm hồn của người đại việt
     Văn hóa cội nguồn là QUỐC HỒN , dân tộc việt, khi quốc hồn sống dậy, thời dân tộc việt nam nở hoa đoàn kết, gắn kết các cộng đồng dân tộc, trong nước ngoài nước, thành một khối thống nhất, đặc trưng của sự thống nhất đa dạng.....
  - Cuối cùng chúc các bạn, Đồng Bào cùng Chư Huynh đệ sức khỏe. Thông minh hơn nữa, để đồng hành về Nguồn Cội.
                        Mến chào      

                              Trần minh Thắng

____ https://www.facebook.com/smileone.lee.3/videos/191386731391521/
                                         


*****
https://www.facebook.com/smileone.lee.3/videos/191386731391521/

                                                                                   
                                                                                     Chú giải                                                       
                                                                           
                       Địa Long Quốc kỳ 

ĐỊA: Có nghĩa là đất
LONG: Có nghĩa là hình rồng
Địa Long: Có nghĩa là địa cuộc Hình Rồng. Địa Long Vũ Trụ, Địa Linh Địa Cầu. Có một không hai trên trái đất địa cuộc hình chữ S. nước Việt Nam.
- Địa Long địa cuộc, chạy dài Nam- Bắc, một biên giáp liền với biển Thái Bình Dương liên thông đến các nước từ Đông sang Tây.Một bên là đất liền cũng liên thông nhiều nước trên thế giới từ Đông sang Tây. Địa Linh Địa Cuộc nằm giữa Âm- Dương, một bên là biển cả, một bên là đất liền quy tụ hết thày tinh hoa đất liền và biển cả địa linh hiếm quý Linh Thiên vô cùng.
QUỐC : Có nghĩa là Tổ Quốc. Tổ Quốc Việt Nam hình chữ S Địa Long. Chia làm ba phần, Nam- Trung- Bắc. Thống nhất không có sự chia cắt, hình thể là một con Rồng Đông Nam Châu Á xuyên suốt từ Nam chí Bắc. Không có sự phận biệt vùng miền liên thông một mối Địa Long Vũ Trụ. Địa Linh Địa Cầu.
KỲ : Có nghĩa là Cờ : Lá Cờ Tổ Quốc mang biểu tượng Dân Tộc 54 Dân Tộc anh em Da Vàng. Máu Đỏ. Hợp Chủng Tộc Đa Nguyên Hành Thổ. Trung Ương, Kim- Mộc- Thủy- Hỏa.
QUỐC KỲ : Có nghĩa lá Cờ Quốc Kỳ Tổ Quốc, nền Vàng, Kỳ viền Đỏ. Tượng trưng cho da Vàng máu Đỏ. Có hình Địa Long Đất Nước chính giữa nền Vàng vị trí Địa Long Trung Ương. hành thổ. 54 tư ngôi sao Dân Tộc anh em mang Hồn Nước anh linh trên hình Địa Long Quốc Kỳ nầy.
- Giữa nền Vàng Hành Thổ . Hình đất nước Địa Long tỏa sáng vừng hào quang Bình Minh Ửng Hồng gắng liền với chiều dài lịch sử từ thời Hồng Hoang, Hồng Nguyên, Hồng Bàng, Hồng Đế. Hào Quang Địa Long rực rỡ tạo thành hình Mặt Trời, Trời Tròn, Trên nền Vàng hình vuông, góc vuông Hành Thổ Trung Ương kéo dài thành hình Chữ Nhật, tạo lên Địa Long Quốc Kỳ.
TÓM LẠI: Địa Long Quốc Kỳ, là Quốc Kỳ xuyên suốt lịch sử từ thời Hồng Hoang, Hông Nguyên, Hồng Bàng, Hồng Đế, Hào quang Địa Long Tròn, trên nền Vàng Góc Vuông, bánh chưng, bánh dày. Trời Tròn, Đất Vuông, Địa Long Cốt Rồng là nói lên sức mạnh như Rồng.Vẻ đẹp Cốt Rồng là Cốt Tiên. Mạnh như Rồng đẹp như Tiên. Vì thế Địa Long Quốc Kỳ là Quốc Kỳ mạnh như Rồng đẹp như Tiên. Tỏa Hào quang bình minh hình Mặt Trời, liên quan đến niên đại Kinh Dương Vương thờ Thần Mặt Trời, Quốc kỳ Nhật Bản. Địa Long hình Chữ S nằm giữa thái cực phân định lưỡng nghi Âm- Dương Quốc Kỳ hàn Quốc, Địa Long Quốc Kỳ còn Liên quan đến quốc kỳ nhiều nước không thể kể hết ra đây. 
- Địa Long Quốc Kỳ là Quốc Kỳ Linh Thiên Nhất, không có một Quốc Kỳ trên thế giới nào sánh kịp. Quốc Kỳ đứng đầu năm châu bốn biển.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
Địa Long Quốc Kỳ, là do Ba vị Tam Thánh theo Thiên Ý Họa ra. Được sự cho phép Anh Linh Quốc Tổ, cũng như sự Ấn Chứng không sai Thiên Ý , ba vị tam Thánh là:
ĐINH HÙNG CHUNG. NGUYỄN ĐỨC THÔNG. LÊ VĂN AN.
--- ***** ---
                      


QUỐC KỲ VIỆT NAM,
Địa Long chuyển động đất trời
Quốc Kỳ tỏa sáng, khắp thời càn khôn
Da Vàng, Máu Đỏ uy linh
Rồng Tiên phất phới, năm châu, lẫy lừng
Việt Nam vị thế đứng đầu
Mang nguồn xuân mới, khắp cùng thế gian
Đại Đồng chủ nghĩa an ban
Thiên Quyền, Nhân Chủ, thênh thang cơ đổ
Nhân Quyền, Dân Chủ công bằng
Địa Long tỏa sáng, quốc Kỳ Việt Nam.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
--- ***** ---
HÀO QUANG QUỐC KỲ.
Nền vàng, kỳ đỏ, tung bay
Mang hình đất nước, Địa Long sáng ngời
Hào quang ánh sáng mặt trời 
Bình minh Hồng Ngọc rạng ngời Rồng Tiên,
Địa Long Thánh Địa thiêng liêng
Mang hồn sông núi, gắng liền Cha Ông
Quốc Kỳ non nước Địa Long,
Uy Linh truyền thống, rền vang giống nòi
Việt nam non nước Tiên Rồng,
Việt Nam rực rỡ Quốc Kỳ Việt Nam,* * *                                                             
Văn Hóa Cội Nguồn.  
2 nhận xét:

 1. Ông, Anh, Bạn...."" Viết rất công phu. Luận thuyết tâm chưa chuẩn.Trung T

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Sự cao sang của linh hồn , cũng chính là sự cao sang của văn hóa, sự cao siêu của linh hồn cũng chính là sự cao siêu của văn hóa,
   Một dân tộc văn minh hay không , đều phụ thuộc vào
   Văn hóa,
   Tốm lại, muốn có một cuộc sống văn minh, hạnh phúc , thời đời đạo cũng chỉ là một, văn minh vật chất đi đôi với văn minh tinh thần,
   Xây dựng con người, Thể xác tráng kiện, tinh thần đạo đức sáng suốt minh mẩn,
   Tiến đến xã hội văn minh công bằng , bình đẳng , nhân quyền, dân chủ, độc lập tự do hạnh phúc,
   * * *
   Việt nam
   Việt nam tỏ rạng ánh hồng tươi
   Văn hóa mùa xuân khúc nhạc cười
   Tiếng nhạc bổng trầm khai ý rạng
   Non sông khởi sắc trổ xuân tươi
   Dân giàu nước mạnh phun châu ngọc
   Rực rở mùa xuân rạng năm châu
   Nhìn ngắm trời nam đầy rồng phụng
   Địa linh vũ trụ cháu con chầu

   Xóa