. . . . ***** ĐẠI THỪA - TRIẾT HỌC _ THIÊN ẤN - THIÊN BÚT . ~ tranminhthang1145

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

***** ĐẠI THỪA - TRIẾT HỌC _ THIÊN ẤN - THIÊN BÚT .


Long Hoa Đại Cương Quyển 1

LONG

HOA
ĐẠI
CƯƠNG 
ĐẠI THỪA - TRIẾT HỌC

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT
GÒ HỘI
ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI
2014
Dr. Cao Đức Toàn

QUYỂN 1


Chương 1

Phần 1

ĐÊM ĐÃ QUA NGÀY LẠI ĐẾN, BÌNH MINH TỎA SÁNG,MÙA XUÂN TRỔI DẬY TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, ĐƠM HOA KẾT QUẢ TIÊN RỒNG

1          Kinh sử Tiên Rồng là lịch sử Cội Nguồn của dân tộc Việt Nam.đã trải qua gần năm nghìn năm do Quốc Tổ Vua Hùng truyền lại.

2          Nhưng thời xa xưa ấy nhân loại con người chưa chế tạo ra được giấy bút.khoa học vẩn còn nằm trong trứng nước chưa được ra đời.nên việc lưu truyền kinh sử quả thật khó khăn.phải nói không lấy đâu ra giấy bút để lưu truyền kinh sử .

3          Mọi việc mọi chuyện chỉ truyền khẩu cho nhau qua khẩu tự ngôn từ.học thuộc lòng rồi truyền sang cho con cái.

4          Cứ thế keó dài hàng mấy nghìn năm, không nói cũng hiểu là tam sao thất bổn .thất truyền đến mứt độ nào.    

5          Đến khi khoa học vật chất phát truyển chế tạo ra được giấy mực tinh vi.truyền sang qua Việt Nam, nhân cơ hội có giấy mực đó người Việt mới có diệp lưu chep kinh sử.ở vào
Thời HAI BÀ TRƯNG.thời sơ khai kinh sử.và kế tục cho đến các thời kì sau.

6          Càng về sau giâý bút mực mỗi thời kì một tinh vi hơn,
Cho đến 542 sau công nguyên mới có giấy bút tạm đầy đủ hơn ,nhưng chưa tinh vi lắm.

7          Từ thời HAI BÀ TRƯNG-BÀ TRIỆU-LÝ NAM ĐẾ-MAI HẮC ĐẾ.cho đến ĐINH-LÊ-LÝ-TRẦN-LÊ-HẬU LÊ
Thế kỷ 15 kéo dài gần 1500 năm.
Các học giả của các triều đại đó, mỗi khi tìm hiểu về Tổ Tiên Cội Nguồn phải dựa vào những nơi thờ cúng .truyền thuyết qua lời kể  qua thơ ca hò vè,  đúc kết rút tỉa sao chép cho hộp lý đêm chép thành sách sử .lưu chép cho hậu thế

8          Do sự truyền khẩu kéo dài 2622 năm ở thời các Vua Hùng ,dẫn đến mất đầu mất đuôi sai lệch quá nhiều.

9          Có thể nói lịch sử Rồng Tiên đã hóa rắn,lịch sử Phụng đã hóa Gà, lại còn nhiều chỗ thêm bớt gây cho các học giã, từ đời Hai Bà Trưng trở xuống,khi tìm hiểu về Cội Nguồn liền gặp phải sự khó khăn,dù cho các học giã cố gắng hết mức cũng khó mà giải quyết cho hợp lý được.

10        Nhưng không lẽ vì khó khăn như thế,các học giã đành bó tay nên các học giã cũng kết thành sử liệu.dù cho đó là sự đúng sai.NHƯ LĨNH NAM CHÍNH QUÁI-VIỆT DIỆN U LINH-VIỆT SỬ LƯỢC—ĐẠI VIỆT SỬ TOÀN THƯ.
Và còn các sử sách khác vân vân. và ..
Tuy sử liệu để lại nhiều như vậy, cũng không làm thỏa mản được người đọc vì có nhiều chỗ mơ hồ nhiều sử ghi sai lệch khác nhau.

11        Từ thời HAI BÀ TRƯNG cho đến thời Hậu Lê kéo dài gần 1500 năm ở các thời kỳ. BÀ TRIỆU-LÝ NAM ĐẾ-cho đến nhà ĐINH nhà Lê thời việc lưu chép sử liệu còn rất sơ sài,cho đến thời kỳ NHÀ LÝ –NHÀ TRẦN-NHÀ LÊ thời sử liệu nói về Cội Nguồn mới phong phú hơn nhưng cũng không đêm lại sự tháo gở những gút mắt trong lịch sử.
           
--------------------------------------
Hết phần 1 chương 1
Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 1
Triết học Long Hoa Đại Cương
Chương 1

Phần 2

SỰ NHẦM LẨN SAI LỆCH TRONG VĂN HÓA CỘI NGUỒN DẨN ĐẾN MẤT NIỀM TIN TRONG CON CHÁU TIÊN RỒNG

1       Trải qua không biết bao nhiêu là thế sự thăng trầm thịnh suy ,tưởng chừng như văn hóa Cội Nguồn Tiên Rồng mất hẳn Vậy mà vẩn còn cho tới ngày nay  đâm chồi nẩy lộc đơm hoa kết trái  mùa xuân đả trở lại với non sông tổ quốc.

2          Gần hai nghìn năm Tổ Quốc luôn luôn bị thế lực ngoại
Xăm thống trị và chúng bốp méo đi lịch sử Tiên Rồng,làm cho con cháu Tiên Rồng quên đi nguồn gốc chính mình,đi theo chiều hướng có lợi cho ngoại xâm,để dễ bề chia rẻ Đồng Bào chúng dễ  cai trị.

3          Với nhiều giả thuyết chúng đặc ra hầu làm chao đổi
Tinh thần dân tộc,con cháu tiên rồng các thế hệ sau khi tiếp
Xúc với luận điệu giả thuyết chúng đã đặc ra khó mà phân
Biệt đúng sai ,làm cho con cháu Tiên  Rồng con dân Đại Việt.
Tự đánh giá sai về Cội Nguồn của chính mình,lạc mất hướng đi đó là lúc thuận lợi, để cho thế lực ngoại xâm.

4          Truyền bá triết thuyết Tôn Giáo Đạo Giáo của giặc đã
biến cải thành chính trị mê hoặc dân Ta,hầu thống trị con
Cháu Tiên Rồng Đại Việt Ta truyền thống nền Quốc Đạo đi vào quên lãng, do sự mất mát sai lệch trong Văn Hóa Cội Nguồn.  Các thế lực ngoại ban kẻ xấu lợi dụng cơ hội sai lệch đó.

5          Tuyên truyền đả kích chống phá.  Vì họ hiểu rằng tư
Tưởng con cháu Tiên Rồng lưng chừng gió chiều nào ngã
chiều nấy,   đây là lúc chúng truyền bá Tôn Giáo Đạo Giáo xu hướng có  Lợi cho chính trị xâm nhập vào nước Ta lôi kéo tinh thần con cháu Tiên Rồng sa ngã theo ý tưởng của họ,có lợi cho Họ một khi dân tộc ta đã theo chủ thuyết của họ.

6          Họ lại càng bốp méo sự thật bài bác về truyền thống Cội nguồn lịch sử Cội Nguồn Tiên Rồng của  chúng Ta, chúng  Đặt ra nhiều câu hỏi hiểm hóc.

7          Để cho các tần lớp trí thức của ta không thể nào trả lời
Được,rồi mất niềm tin đối với Cội Nguồn. họ nói lịch sử con  Rồng Cháu Tiên là không có sự thật, nếu có sự thật thời dân Tộc Việt Nam có nguồn gốc loạn luân anh em ruột thịt lấy lộn nhau. Một dân tộc văn minh không có chuyện đó nếu có chỉ có thời nguyên thỉ hồng hoang mà thôi.

8    Họ nói lịch sử tiên rồng chỉ là lịch sử truyền thuyết nếu có thật thời dân tộc việt nam có nguồn gốc loạn luân
VÌ SAO .,vì nếu nói LẠC LONG QUÂN  lấy  BÀ ÂU CƠ
Sanh ra một trăm người con 50 nam 50 nữ sau đó anh em
Lấy lộn nhau thành dân tộc Văn Lang  nay là dân tộc Đại Việt dân tộc lạc hậu Man di mà thôi.

9          Trong khi đó Văn Hóa  đạo đức của phương Bắc đã
Gần năm nghìn năm Văn Hiến, đều theo đạo nhơn luân hiếu  nghĩa cha con anh em không được lấy nhau đó mới là một  Dân Tộc văn minh nếu lấy nhau họ cho đó là loài cầm thú.   Nếu muốn lấy nhau ít nhất cũng phải qua ba bốn đời.

10        Vì không trả lời được câu hỏi đó, nên âm thầm sửa
Chữa lại cho hộp tình hộp lý. Nói rằng LẠC LONG QUÂN lấy  BÀ ÂU CƠ sanh ra một trăm người con trai không có
Con gái và người con cả là QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
Năm mươi người con  theo cha xuống biển,thành dân tộc KINH, năm mươi người con theo mẹ lên núi thành dân tộc
Thượng.

 11      Sự đặc ra thêm bớt trong Văn Hóa Cội Nguồn như
Thế, không những không giải quyết được gì mà còn gây ra
Thêm sự khó hiểu không hiểu   100 người con cuả  LẠC
LONG QUÂN lấy vợ dân tộc nào hình thành lên con cháu
Văn Lang  nay là Việt Nam thành ra hai dân tộc kinh thượng một nhà ,sự thêm bớt không cơ bản ấy làm cho người đọc trở nên nghi ngờ  gút mắt càng xa rời thực tế, hể có 100 người con thời phải có trăm cái tên.

12         Những người thờ cúng sau nầy nghe truyện kể nhầm lẫn tên Tuổi con cháu thời Thượng HÙNG VƯƠNG cho đó là tên tuổi con cái LẠC LONG QUÂN ( xem kinh long hoa mật tạng sẽ rõ ) thật ra tên tuổi trong sự thờ cúng chỉ là con, cháu của các thời thượng HÙNG VƯƠNG từ thời  HÙNG
VƯƠNG thứ 1 đến thời HÙNG VƯƠNG thứ 23 kéo dài
1683 năm thời hạ HÙNG VƯƠNG 18 ĐỜI kéo dài 1018
Năm niên đại HÙNG VƯƠNG kéo dài 2701 năm.

13        LẠC LONG QUÂN và ÂU CƠ sinh ra 100 người con
Trong một bọc 50 nam 50 nữ đủ năm màu da ứng dụng kim
Mộc thủy hỏa thổ VÀNG- TRẮNG-ĐEN- ĐỎ- CHÀM
GIỮA  tiểu kiếp thứ 5 tức là cách đây 75 triệu 600 nghìn năm và HÙNG VƯƠNG chính là con cả  ĐỨC CHÍ TÔN
THIÊN ĐẾ ĐẦU THAI  xuống trần làm con KINH DƯƠNG và thần LONG NỮ cách đây năm nghìn năm
100 người con của LẠC LONG QUÂN và ÂU  CƠ .

14        ÔNG BÀ  TỔ  TỔ TỔ hiện đang là THÁNH TỔ TỔ  - PHẬT TỒ TỔ TỒ , TIÊN TỔ TỔ TỔ
THÁNH MẪU TỔ TỔ TỔ -PHẬT MẪU TỔ TỔ TỔ vân vân. và ..
Làm các bậc Chí Tôn  khắp các tần trời, thay Cha Trời
Mẹ Trời cai quản giang sang vũ trụ.

15        HÙNG VƯƠNG  là con cả ĐỨC GIÁO TỔ ở cõi thiên vân trung thiên vũ trụ đâù thai xuống trần làm con
KINH DƯƠNG VƯƠNG đời thứ 9 HÙNG LAN ĐỜI THỨ  10 khai sinh ra nước Văn Lang trở thành QUỐC
TỔ HÙNG VƯƠNG đời thứ  1.

16        Văn hóa Côị Nguồn Tiên Rồng là do Quốc Tổ HÙNG
VƯƠNG khai sinh sáng lập trở thành nền Quốc Đạo Văn
Lang và cũng từ đây con người mới biết mình là con cháu
Cuả hai đấng RỒNG TIÊN .  CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN và  ĐỊA MẪU ÂU  CƠ.

17        Nhưng ở sử liệu lưu chép của chúng Ta theo sự truyền khẩu ở vào giai đoạn mất gốc sai lệch rất nhiều.

18        KINH DƯƠNG VƯƠNG đời thứ 9 là đời cuối của niên đại Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương –thần Long Nữ  sinh ra Hùng Lan trở thành Quốc Tổ  HÙNG VƯƠNG.  TRUYỀN  được 41 đời đồng danh hiệu Hùng Vương cuối đời Hùng Vương 41 chuyển sang giai đoạn Âu Lạc.

19        Còn nói KINH DƯƠNG VƯƠNG  lấy thần  LONG
NỮ  sinh ra LẠC LONG QUÂN  thời không có.

20        Vì LẠC LONG QUÂN và  ÂU CƠ không có thời
KINH DƯƠNG VƯƠNG  mà xuất hiện ở giữa tiểu kiếp
Thứ 5  sanh ra Ông  Bà Tổ Tổ Tổ  cuả nhân loại con người cách Đây  75 triệu 600 nghìn năm.

21        LẠC LONG QUÂN chính là đức  CHA TRỜI hay còn gọi là Chúa Trời . Hay tối cao Thượng Đế.
Tên tộc của  ĐỨC CHA TRỜI ( là  đức long hoa cửu huyền

22        Uy danh đức cha trời là  ẤN QUANG TỐI THẮNG
NHƯ LAI
Tên khi đã có con LÀ LẠC LONG QUÂN ,như vậy ghi nhầm Lạc Long Quân và Âu Cơ ở quá khứ lâu xa cách đây
75 triệu 600 nghìn năm ,ở vào thời Kinh Dương Vương
Chỉ hơn 5000 nghìn năm.  Không những sai nhầm mà còn biến Hai ngôi  Cha Trời Mẹ Trời thành con cái cuả Kinh DươngVương là sự nhầm lẫn đáng sợ. Có lẽ sự nhầm lẫn nầy dẫn đến con dân Đại Việt khổ gần hai nghìn năm.
KINH DƯƠNG VƯƠNG đời thứ 9 tên là Lộc Tục sinh
ra HÙNG LAN đời thứ  10 chuyển sang niên đại HÙNG
VƯƠNG QUỐC TỔ ĐỜI THỨ 1 .

23        Mỗi khi Quốc Tổ truyền giáo Quốc Tổ thường nói,tất cả  Nhân Loại thế giới đều là anh em một nhà.

*           *           *
Hết phần 2 chương 1
Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 1
Triết Học Long Hoa Đại Cương

             
Chương 1

Phần 3

MỖI KHI TRUYỀN GIÁO ĐỨC QUỐC TỔ  THƯỜG NÓI. TẤT CẢ NHÂN
LOẠI THẾ GIỚI LÀ ANH EM MỘT NHÀ.

1     Năm màu da chung cùng một Bào Bọc.  tất cả nhân loại anh em đều là con cháu của hai đấng Tiên Rồng .LẠC
LONG QUÂN  và ÂU CƠ.

2          LẠC LONG QUÂN cốt cách  RỔNG.   ÂU CƠ cốt cách TIÊN.
CHA  RỒNG  MẸ TIÊN  là hiện thân của sức mạnh và vẽ
Đẹp sức mạnh vô biên  vẻ đẹp tuyệt trần.
ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN  và  địa  MẪU ÂU CƠ   là   chánh thân –chánh mẫu hiện thân của  ĐỨC TỔ
TIÊN .   BA NGÔI TỐI CAO CỦA VŨ TRỤ.

3          CÒN PHỤ THÂN PHỤ MẪU  cha mẹ hiện tiền,là hai
Bậc sanh thành ,tiếp nối lưu truyền nòi giống con người nói
đến chữ hiếu là phải sanh con nối dòng nối dõi ,dù Trai hay
Gái  vì vậy cha sanh mẹ đẻ hiện tiền là Cha Trời Mẹ Trời thứ Hai bất hiếu với Cha Mẹ đồng nghĩa . bất hiếu với Cha Trời Mẹ Trời  đứng đầu các tội ác .

4       Lưu truyền nòi giống là đại hiếu đối với Ông Bà Cha Mẹ dòng họ . Đối với ba ngôi vô thượng TỔ TIÊN , CHA TRỜI-ĐỊA MẪU
Sau đó mơí nói đến chuyện xuất gia đi tu là hợp Lẽ trời.  còn bằng không cứ ở nhà tại gia học kinh giáo đại
Thừa Văn Hóa Cội Nguồn .  thờ phụng  TỔ TIÊN- CỬU
HUYỀN CHA TRỜI-ĐỊA MẪU.   làm nhiều việc thiện
Làm lợi ích cho xã hội  cho non sông tổ quốc.  giới luật tinh
Nghiêm đó là bậc Thánh đại chân tu trở Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần , Chúa  . Vì thành Phật , Thánh , Tiên , Thần , Chúa chỉ cần hành sự theo Văn Hóa  Cội Nguồn ĐẠI ĐẠO TỐI CAO VŨ TRỤ.  Đời Đạo chỉ là một xuất gia tại gia gì cũng như nhau .

*          *          *
Hết phần 3 chương 1
Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 1
Triết học Long Hoa Đại Cương

Chương 1

Phần 4

1      Do sự lưu truyền lệch lạc tam sao thất bổn truyền khẩu quá lâu dẫn đến Văn Hóa Cội Nguồn lệch lạc nền Quốc Đạo vì thế dần dần biến mất thay vào đó là sự thăng trầm của xã hội.  Biến đổi không ngừng.  Chân lý cội nguồn cũng biến cải theo.  Nên càng xa cội gốc, sự ghi chép đời sau cũng lệch Lạc theo . Vô tình đưa Văn Hóa Cội Nguồn đến đà hoang tưởng ,mở ra cho sự tan rã thiếu niềm tin về Văn Hóa Cội Nguồn ,mất lần sự đoàn kết con cháu Tiên Rồng mạnh ai theo ý tưởng nấy đây là cơ hội cho ngoại xâm.  Xâm lược đất nước Ta biến dân tộc ta trở thành dân tộc nô lệ cho chúng.  Thời kì như vậy là thời kì non sông ĐẠI VIỆT  đã  phủ u minh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giặc.

2          Một dân tộc có sức mạnh chống ngoại xâm đến đâu
Mà Cội Nguồn đã mất thời sức mạnh chống ngoại xâm đó khó mà phát huy đến chổ chí linh chí hiển được , sức mạnh thần thánh đoàn kết không còn ĐỘC LẬP khó mà giữ vững.  Bằng chứng con cháu Tiên Rồng Đại Việt luôn luôn bị đô hộ ngoại Xâm gần hai nghìn năm cơ hàn khốn khổ.

3          Đây là bài học xương máu ,muốn giữ độc lập lâu dài
Phải cũng cố xây dựng nền Văn Hóa Cội Nguồn cho thật vững chắc thờ phụng Quốc Tổ không chỉ nơi đền thờ mà còn ở cả các cơ qua nhà nước ,  gìn giữ tôn thờ Quốc Tổ như gìn giữ sanh mạng của toàn dân tộc .

4          Các thế lực ngoại xâm khi tiềm hiểu đến Cội Nguồn của dân tộc Ta,  liền thấy nhiều điểm không hợp lý hoang
Tưởng cũng  bởi  do sự thất truyền mà ra nền văn hóa Quốc
Đạo đã mất nên con cháu Tiên Rồng dân tộc Đại Việt dần dần mất đi sự đoàn kết thường chia rẽ các dân tộc anh em.
Người kinh cũng như người thượng,lung lay ý chí Đoàn Kết .  Cội Nguồn mất đi như cây mất gốc tự héo cành rũ lá  bóng u minh bao trùm xuống non sông Tổ Quốc .

5       Cây đã một gốc , sông đã mất nguồn Lá tự  héo cành. Chỉ cần một luồn gió mạnh thời cây tự  Ngã đổ gió chiều nào ngã theo chiều đó. Sông đã mất Nguồn sông cạn sông khô người dân đại Việt đã cạn nguồn Trung Hiếu Nhân nghĩa đối với Ông Cha .Và tai họa cũng từ đây gián xuống.

6          Lịch sử Tiên Rồng ghi chép trong giai đoạn thất truyền không những không đem lại kết quả lợi ích lớn , mà còn làm cho một số người kém hiểu biết  hủy bán Cội Nguồn của mình  dẫn đến cảnh nồi da nấu thịt tai hại vô cùng .

7       Đối với những học giã thường tục chưa chứng quả trí huệ đạt đến cảnh giới Thần thông việc ghi chép Văn Hóa Cội Nguồn không đêm lại  Ánh sáng thái dương.  Mà chỉ đêm lại ánh sáng đôm đốm  Lúc tối lúc sáng. Khó soi đường cho dân tộc Việt Nam được .

8          Những người trung hiếu đọc đến còn có chút niềm tin
Tưởng.  còn những kẻ bất trung bất hiếu khi đọc đến thì mất hết niềm tin có người còn sanh tâm hủy bán
            Tiên Rồng ngày xưa vốn thật rồng
            Tiên Rồng mất gốc trở thành con giun
Lịch sử Tiên Rồng ngày xưa chính là nền Văn Hiến Quốc Đạo (  Xem Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn)
9          LẠC LONG QUÂN chính là đức CHA TRỜI mà tên
Tộc của cha trời là ĐỨC LONG HOA CỬU HUYỀN đấng
Chúa vũ trụ.  Uy danh của đức cha trời là ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.
Nhưng hiện nay sách sử của ta ghi chép. LẠC LONG QUÂN là con của KINH DƯƠNG VƯƠNG có nguồn
Gốc ở biển sự ghi chép sai nhầm nầy đời hậu thế con cháu đã  Biến ĐỨC CHA TRỜI đấng tối cao vũ trụ, trở thành thần  Linh có nguồn gốc ở biển.
            Đúng là Lạc Long Quân vốn là Cha Trời
            Về sau con cháu chép nhầm Thần Linh
Sự chép nhầm ĐỨC CHA TRỜI đấng tối cao vũ trụ
Trở thành Thần Linh có nguồn gốc ở biển.
Đã biến lịch sử Văn Hóa Cội Nguồn , trở thành văn hóa Thần Linh,  sự sai nhầm tai hại,
Các thế lực ngoại xâm dựa vào sự chép nhầm của Ta
Cho rằng Văn Hóa Cội Nguồn của Ta chỉ là Thần Gíao
Dựa trên cơ sở hai đấng thần linh LẠC LONG QUÂN
CỐT RỒNG ở biển,  bà  ÂU CƠ CỐT TIÊN ở núi.

10        Nói đến Đạo Giáo  Tôn Giáo giai cấp Thần Linh dù
Là Thiên Thần cũng  chỉ là con dân của Phật- Thánh- Tiên
Huống chi là Địa Thần-Thủy Thần chỉ là Thần Linh Núi Sông  Biển cả. còn dưới cả Vua Chúa chốn nhân gian
Các ngài chỉ là thần linh hộ pháp.       Nói đến Nguồn Cội cuả dân tộc Việt Nam là nói đến Nguồn Côị nhân loại thế giới

11        Phát nguồn từ Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu LẠC LONG
QUÂNvà ÂU CƠ hai đấng Rồng Tiên hiện thân ra đời cách đây đã hơn bốn Tiêủ kiếp 75triệu  600 nghìn năm.

12        Và cứ mỗi tiểu kiếp thời lập lại thời HỒNG HOANG
Rồi đến HỒNG BÀNG đến HỒNG CHÚA,  HỒNG ĐẾ đến VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG  đến KINH DƯƠNG VƯƠNG  rồi chuyển
Sang giai đoạn  HÙNG VƯƠNG cuối đời HÙNG VƯƠNG
Thứ  41  chuyển sang giai đoạn AN DƯƠNG VƯƠNG
Kết thúc thượng ngươn –trung ngươn , hạ ngươn mạc pháp,  
Mạc pháp thời kì đen tối của con cháu Tiên Rồng dẫn tới
Nô lệ , lệ thuộc ngoại ban  gần 2000 năm      

13        Như vậy nói đến nguồn gốc dân tộc Việt Nam quan hệ dính liền với nhân loại toàn thế giới là nói đến nguồn gốc Rồng Tiên.  Từ TỔ TIÊN-CHA TRỜI- ĐỊA MẪU Lạc Long Quân và Âu Cơ ,sanh ra 100 người Con 50 nam  50  nữ cách đây  75 triệu  600 nghìn năm nguồn gốc nhân loại con người có đủ năm màu da anh em cùng Nằm trong Bào Bọc ÂU CƠ.

14        Còn nói đến Quốc Tổ HÙNG VƯƠNG  dựng nước
Văn lang thời cách đây gần 5000 năm.

15        Vì vậy nói đến văn hóa Cội Nguồn nền Quốc Đạo
Dân tộc là nói lên Cội Nguồn của toàn nhân loại.

16        Không phải nói riêng cho một dân tộc nào mà tất cả
Dân tộc trên toàn thế giới kể cả Phật-Thánh-Tiên-Thần-Chúa  khắp cùng vũ trụ.

*          *          *
Hết phần 4 chương 1
Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 1
Triết học Long Hoa Đại Cương
.


Chương 1

Phần 5

Sự thất soát sai nhầm trong truyền khẩu đã dẫn đến sự kết tập sử liệu sai nhầm, rồi trở thành một giã thuyết lịch sử Cội Nguồn huyền thoại. lẫn lộn quá khứ lẫn lộn hiện tại.Đã biến đấng  CHA TRỜI thành đấng  THẦN LINH
ĐẤNG TỐI CAO VŨ TRỤ  thành thần biển Long Vương, các thế lực ngoại xâm mới có cơ sở xem thường .Đồng hóa nền văn Hiến Quốc Đạo Tiên Rồng , trở thành văn hóa phong kiến Thần Giáo vào hàng giai cấp Thần Linh.

1          Mà giai cấp Thần Linh dù là Thiên Thần cũng chỉ là con Dân của PHẬT- THÁNH- TIÊN huống chi là giai cấp ĐỊA THẦN –THỦY THẦN chỉ là các vị thần bề tôi của VUA-CHÚA chốn nhân gian.

2          Trong khi các thế lực ngoại xâm đã xuất hiện ĐẠO
GIÁO – TÔN GIÁO thộc hàng Thánh Giáo trên Thần Giáo

3          Tôn xưng là Phật- Thánh- Tiên- Thần - Chúa nếu đêm ra so cọ  Thời LẠC LONG QUÂN-  BÀ ÂU CƠ ông Cốt Rồng Thần Biển . Bà Cốt Tiên thần núi cả hai chỉ là thần linh chốn phàm Trần,   chỉ mới là con dân của ba giai cấp Phật- Thánh- Tiên mà thôi.
Tôn Giáo Đạo Giáo của các thế lực ngoại xâm,  Họ
Mạnh dạng truyền bá Tôn Giáo Đạo Giáo đã được  cải biến chính trị có Lợi cho mưu đồ xâm lược của họ xây chuyển tình thế. Có nghĩa các thế lực ngoại ban , ngoại xâm họ dùng Tôn Giáo Đạo Giáo đã cải biến thành vũ khí chính trị đè bẹp làm khiếp sợ tinh thần dân tộc Ta . Theo chiều hướng có lợi cho họ .

 4       Làm cho dân tộc Ta.  Từ tự chủ độc lập. chuyển sang giai đoạn mất tự chủ và giặc thao túng tinh thần dân tộc Ta làm cho dân tộc Ta  không còn sức mạnh đoàn kết sức mạnh chống ngoại xâm . Chưa kể một số nhẹ dạ cả tin  những thành phần  Kém hiểu biết nhẹ dạ làm con rối cho chúng làm theo ý muốn của chúng.

5          Các thế lực ngoại xâm họ lợi dụng cái bóng Đạo Giáo
Tôn Giáo của họ thành lợi khí chính trị. Biến thành Truyết thuyết chính Nghĩa đạo đức giã làm mê hoặc dân tộc ta.

6          Một khi con cháu Tiên Rồng quên đi nguồn gốc Truyền Thống dựng nước  của chính mình mặt trời Cội Nguồn đã lặng bóng u minh  liền bao trùm lấy non sông Đại Việt dẫn đến nội  chiến nồi da nấu thịt Đồng Bào tàn sát lẫn nhau .  Đây là lúc các thế lực ngoại xâm Họ đêm ánh sáng trăng sao ánh sáng Tôn Giáo Đạo Giáo
 Xu hướng chính trị truyền sang qua nước Ta đầu độc dân
Tộc Ta lôi kéo tinh thần dân tộc Ta vào con đường có lợi cho chúng .  Những thành phần kém  Hiểu biết bị chúng đầu độc tôn thờ nhân vật lịch sử anh Hùng của chúng quên đi lịch sử anh Hùng của dân tộc ta.

7       Khi các thế lực ngoại xâm họ thấy văn hóa chính trị của chúng xâm lược đầu độc tinh thần con cháu  Tiên Rồng
Có hiệu quả và đã ăn sâu vào tâm hồn dân chúng khi ấy chúng mới ló cái đuôi chồn cáo chuyển Đồng bào Ta theo chiều hướng nô lệ chính trị của chúng.

 8     Vũ khí lợi hại của chúng là  Tôn Giáo Đạo Giáo cải biến  Thành một thứ Tôn Giáo Đạo Giáo lồng ghép chính trị  . Có sức mạnh Hàng long phục hổ,  một khi long hổ đã tùng phục thời Họ bảo gì thời long hổ làm theo nấy làm tay sai đắc  lực Cho giặc thậm chí đưa đến cảnh nồi da nấu thịt đồng bào Anh em tương tàn lẫn nhau ( củi đậu nấu hạt đậu ) lưỡng Hổ tranh hùng thợ săn đắc lợi chúng nhân cơ hội đó.

9          Chiếm lần đất đai biên giới của chúng Ta. Kiểu như
Tằm ăn dâu mọt ăn gỗ.  Con cháu Tiên Rồng Đại Việt trải
Qua đấu tranh giành lại độc lập, được rồi lại mất. Mất rồi lại được con cháu Tiên Rồng như đi trong đêm không hiểu tại làm sao ngoại xâm chiếm lấy một cách dễ dàng , thậm chí chúng không cần đổ một giọt mà chúng vẩn điều khiển được dân tộc việt Nam . Qua những con rối bù nhìn mà
Chúng ngấm ngầm dựng lên . Qua hình thức Tôn Giáo Đạo Giáo . Và Văn hóa độc hại của chúng .   

10      Vì đã mất ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn MẶT TRỜI  Văn Hóa Chính Nghĩa  không còn dân tộc Việt Nam coi như đi trong đêm  không còn thấy bến bờ tương lai là gì nữa. Nếu có chút ánh sáng Trăng, Sao thời cũng bị dập tắc         Văn hóa Cội Nguồn nền Quốc Đạo dân tộc là Văn Hóa chủ quyền độc lập Chủ quyền tự chủ. Văn Hóa của sự bất khuất nhất quyết không lệ thuộc nô lệ .

11       Văn Hóa Cội Nguồn nền Quốc Đạo biến mất  con cháu Rồng Tiên phải chiệu nhiều  Nỗi đắng cay nhục nhã nô lệ một dân tộc có truyền thống đấu tranh chống ngoại Xâm hàng nghìn năm máu chảy thành sông thây chất thành
Núi. Hết thế lực ngoại ban nầy xâm chiếm.  đến thế lực
Ngoại xâm khác xâm lược.  Thế mà chúng không đồng hóa được dân tộc Ta . Là vì chúng Ta có truyền thống vô cùng tốt đẹp truyền thống Rồng Tiên .
Một dân tộc đã có  Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống lịch sử độc lập lâu đời . Cụ thể thời HÙNG VƯƠNG độc lập chủ quyền 2701 năm chưa kể đến thời KINH DƯƠNG VƯƠNG- Thời  VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG. Thời  HỒNG ĐẾ thời HỒNG CHÚA,  thời HỒNG BÀNG thời  HỒNG HOANG  chủ quyền độc Lập kéo dài hàng triệu triệu năm.

12        Một dân tộc có truyền thống mạnh như Rồng Đẹp như
Tiên . Trên thế giới không có một truyền thống nào tốt đẹp như vậy . Do nền Văn hiến quốc đạo thất truyền ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa biến mất con cháu Tiên Rồng Không tự chủ được mình lẩn quẩn trong vòng u minh lệ Thuộc ngoại ban mất đi cốt cách Tiên Rồng uy linh trùm
Hoàng vũ.
Thật vậy.   nói đến Rồng thời phải làm mưa làm gió phun
Châu nhã ngọc.  nói đến Phụng là nói đến vẻ đẹp lộng lẫy
Của dân tộc đó. Vẽ đẹp về Truyền Thống , vẽ đẹp về Đạo Đức , vẽ đẹp về nhanh cách của con người Việt Nam . Nhưng đằng nầy dân tộc Việt Nam Đạo Đức càng ngày càng xuống cấp là do mất đi Văn hóa Cội Nguồn .

13        Nếu văn hóa cội nguồn không bị thất truyền thời con
 Cháu Rồng Tiên Việt Nam rực rở như mùa xuân chóa loại như ánh thái dương khắp năm châu bốn biển.  Một dân tộc đã mất đi Văn Hóa Cội Nguồn .

14        Nếu không nhờ sự che chở của hai đấng Tiên Rồng Cha Trời  Địa Mẫu cũng như Quốc Tổ  các thời Hùng Vương  hồn thiên dân tộc hồn thiên sông núi. Thời con cháu Tiên Rồng Đại Việt còn khốn nguy hơn nữa nước mất nhà tan cảnh nồi da nấu thịt Đồng Bào tàn hại lẫn nhau.

15        Suy xét cho cùng Phật –Thánh –Tiên –Thần –Chúa .cũng chỉ là con cháu của Đức Cha Trời. con cháu Tiên Rồng ,  dân tộc  Đại Việt bỏ Cội Nguồn bỏ Cha Trời
Chạy theo thờ phụng Phật- Thánh –Tiên –Thần –Chúa. Còn
Phật- Thánh – Tiên – Thần – Chúa . thời thờ phụng Đức CHA TRỜI một sự lanh quanh vòng vèo gần không đi lại muốn Đi xa lạc mất Cội Nguồn.

16        Thật vậy ĐẤNG KHAI HÓA TỔ TIÊN  hiện thân hai
Đấng  CỮU HUYỀN -  CHA TRỜI- ĐỊA MẪU – LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ  ba ngôi tối cao vũ trụ  Cội Nguồn của Nhân loại con người.

17        Dân tộc Đại Việt là dân tộc Rồng Tiên Con cháu Tiên Rồng không thờ Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu. Bỏ Cội Nguồn chạy theo thờ phụng Phật Thánh Tiên Thần Chúa lạc mất Cội Nguồn rơi vào cảnh khốn Khổ.  Khiếp sợ trước quyền Năng của Phật Thánh Tiên Thần Chúa . Mà Thật ra Phật, Thánh, Tiên , Thần , Chúa  cũng chỉ là con cháu của Tổ Tiên , Cha Trời lạc Long Quân , Địa Mẫu Âu Cơ mà thôi Chỉ có Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu mới có đủ quyền năng ban phước gián họa .Chuyển xây vũ trụ chuyển xây vận mệnh của mỗi đất nước. Của mỗi dân tộc của mỗi vận mệnh con người.

18        Nếu con cháu Tiên Rồng Đại Việt trở về với Cội với Nguồn Tôn thờ Tổ Tiên , Cha Trời Lạc Long Quân , Địa Mẫu Âu Cơ . Thời dân Tộc Đại Việt trở thành  Phật Thánh Tiên Thần Chúa hết thảy , không cần tìm cầu Phật, Thánh , Tiên, Thần , Chúa đâu xa.  Còn nếu dân tộc đại Việt bỏ Cội bỏ Nguồn không tôn thờ Tổ Tiên Cha Trời Lạc Long quân , Địa Mẫu Âu Cơ . Tôn Thờ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa  là  chúng ta bỏ cái gốc  chạy theo cái ngọn Bỏ mất cái gốc. khác nào Con lạc Cha lạc Mẹ vô cùng khổ thay.

19      Dân Tộc Đại Việt Phật , Thánh, Tiên, Thần, chúa bình đẳng chỉ tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương , Thờ Trời . Thờ những công thần có công chống ngoại xâm giữ gìn đọc lập tổ quốc.
Cây có gốc ,cây mới nở cành xanh ngọn.
Sông có nguồn sông mới không cạn không khô.
Cây mất gốc cành khô trụi lá.
Người lạc cội lạc nguồn lạc lối bơ vơ.
Lạc trong sanh tử u mờ.
Lạc trong biển khổ cuộc đời ra chi
Đói đau khổ nạn.
Ngục tù đọa sa .
---------------------------------------------------
Hết phần 5 chương 1
Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 2
Triết học Long Hoa Đại Cương

Chương  2

Phần 1
                       
SỰ THẬT VẨN LÀ SỰ THẬT

1      Thật ra những luận thuyết vu vơ bịa chuyện của đế quốc ngoại xâm ,đồng hóa Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu.
TỔ TIÊN CỦA NHÂN LOẠI ,TOÀN VŨ TRỤ vào giai cấp Thần Linh vô tình tự đào lổ chôn mình khó mà tránh khỏi đại họa gián xuống .
Thật ra những lý thuyết vu vơ bịa chuyện của đế quốc ngoại xâm.  Đồng hóa TỔ TIÊN –CHA TRỜI –ĐỊA MẪU
LẠC LONG QUÂN – ÂU CƠ ,CỘI NGUỒN TỐI CAO
NHÂN LOẠI VŨ TRỤ vào hàng giai cấp thần linh. Cha Trời trở thành Thần Biển , Mẹ Trời trở thành Thần Núi giai cấp tôi trung cho PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA . đúng là đại nghịch vô đạo. Biết thời nói không biết thời thôi không nên nói bừa như vậy .

2          Họ chỉ gạt gẩm được những con cháu Tiên Rồng những người thiếu hiểu biết kém giác ngộ. tham sống sợ chết ham danh háo lợi lầm đường lạc lối lạc Cội mất Nguồn. chết đi sa đọa vào Ba đường khổ .KHỔ ĐỊA NGỤC – KHỔ SÚC SANH –KHỔ NGẠ QUỈ một phen chết đi muôn kiếp khó trở lại Làm người.
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG  là  ĐỨC CHÍ TÔN GIÁO TỔ
TRUNG THIÊN VŨ TRỤ đầu thai xuống chốn nhân gian
Làm con KINH DƯƠNG VƯƠNG. Khai sinh ra nước VĂN LANG khai sinh ra VĂN HÓA CỘI NGUỒN NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC mỗi lời nói ,mỗi việc làm đều theo
Thiên ý của trời.

3          Dưới QUỐC TỔ ,còn có các quan văn võ đại thần,các ngài là PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA đầu thai xuống thế. Phò QUỐC TỔ ,KHAI SINH RA NƯỚC
VĂN LANG bảo hộ VĂN HÓA CỘI NGUỒN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC.
THỜI THƯỢNG NGƠN THÁNH ĐỨC sự linh hiển thường xảy trong các ngày lễ hội có thể nói sự linh thiên linh ứng của hai đấng CỬU HUYỀN ,CHA TRỜI LẠC
LONG QUÂN ,ĐỊA MẪU ÂU CƠ có thể nói không có đấng nào linh hơn.

4          Các thánh tổ VUA HÙNG nối tiếp nhau lúc nào cũng
Tưởng niệm hai đấng Tiên Rồng CHA TRỜI – ĐỊA MẪU
Đất nước vì thế thái bình an lạc mấy nghìn năm.

5          Nhờ công đức lo cho dân lo  cho  nước dạy dân theo Văn Hóa Cuội Nguồn thiên đạo chính nghĩa vũ trụ.

6          Khi mãn kiếp trần các Ngài Vương, Quan được tiến chức làm vua làm chúa khắp các tần trời nhờ công đức cứu dân độ thế.

7          QUỐC TỔ thường dạy dù Văn Hóa Cội Nguồn có thất truyền nhưng lòng thành kính.tuyệt đối tin tưởng hai đấng Tiên Rồng Cha Trời Địa Mẫu thời quốc nạn sẽ tai qua nạn khỏi thái bình an lạc.

8          Vì TỔ TIÊN – CHA TRỜI – ĐỊA MẪU là ba ngôi tối cao vũ trụ TẠO HÓA khai sinh ra con người vũ trụ vạn vật
Quyền  năng vô hạn quyền lực vô biên không việc gì mà TỔ TIÊN- CHA TRỜI –ĐỊA MẪU không làm được con cháu Tiên Rồng hãy nhớ lấy ,QUỐC TỔ thường dạy mùa xuân ra đi mùa xuân sẽ trở lại .

9          Và thật vậy qua mấy nghìn năm bão giông sóng gió bóng u minh bao trùm lấy con cháu Tiên Rồng chu kỳ luân chuyển ÁNH THÁI DƯƠNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN
ĐÃ TRỞ VỀ VỚI CON CHÁU TIÊN RỒNG. THIÊN ẤN
TRỞ THÀNH THIÊN BÚT mùa xuân độc lập lâu dài đến với non sông Đại Việt ít lắm cũng ba nghìn năm trở lên

------------------------------------------------
Hết phần 1 chương 2
Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 2
Triết học Long Hoa Đại Cương


Chương  2

Phần 2

Theo định luật tuần hoàn nhân quả vũ trụ ,hể gieo gió thời gặt bão gieo thiện thời gặt thiện gieo ác thời gặt ác, gieo chính nghĩa thời gặt chính nghĩa

1          Gieo giống nào trổ ra giống nấy mau hay chậm mà thôi . QUỐC TỔ VUA HÙNG đã gieo Văn Hóa Cội Nguồn
Cách đây gần 5000 năm .

2          Hạt giống chính nghĩa ĐẠI ĐỒNG NHÂN QUYỀN
THIÊN QUYỀN VŨ TRỤ đã mọc trong Tâm Hồn của người dân Bách Việt Văn Lang , nay là dân tộc Việt Nam Hạt giống Đại Đồng Nhân Quyền , Thiên Quyền Vũ Trụ đã mọc lên cây Đại Thụ và bắt đầu kết trái đơm bông theo đúng chu kỳ  quy luật vũ trụ . Giống như Hoa Mai đến mùa xuân thời trổ bông đêm lại sự rực rỡ cho mùa xuân.

3        Theo định Luật vũ trụ hể Gieo giống gì trổ ra giống nấy  dân tộc Bách Việt Văn Lang , nay là dân tộc Việt Nam đã gieo trồng Văn Hóa  Cội Nguồn . Đương nhiên sẽ trổ ra Văn Hóa Cội Nguồn.  CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG ,CHỦ NGHĨA THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN ,VŨ TRỤ chủ nghĩa Của sự tự do hòa bình và bất tử.

4          Ánh sáng Thiên Ấn, Thiên Bút văn hóa Cội Nguồn thất truyền biến mất, ví như cây Đại Thụ hết mùa rụng lá một thời gian sau đó thời đâm chồi mọc lá trở ra , mặt trời lặng rồi mặt trời lại mọc , mùa xuân đi rồi mùa xuân lại đến Việt Nam sẽ chóa ngời khắp năm châu bốn biển .

5        Ở vào thời kỳ không có giấy bút mực tinh vi chân lý chánh nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn vì thế đi lần vào thất truyền , do truyền khẩu kéo dài dẫn đến tam sao thất bổn , bóng U Minh vì thế đã  trùm xuống ở vào những thời cuối các Vua Hùng  và cho đến tận ngày nay .  Non sông Đại Việt, các thế lực ngoại xâm Lợi dụng sự thất truyền ấy xâm lược văn hóa chính trị đầu  Độc dân tộc Ta đô hộ cai trị dân tộc Ta gần hai nghìn năm.

6          Con cháu Tiên Rồng lâm vào cảnh trâu cày ngựa cỡi
Bởi chính sách cai trị độc trị ác độc của-ngoại xâm,
Sự khổ ải lạc Cội mất Nguồn con cháu Tiên Rồng đã nếm đũ Thứ mùi cay đắng, khổ nô lệ khổ chiến tranh khổ nồi da nấu thịt dẫn nhau đi trên con đường  đói ngheò lạc hậu.
            Đã đến lúc đánh thức con cháu Tiên Rồng tìm Cội Nguồn phục hưng lại Văn Hóa Cội Nguồn ánh sáng mặt trời chính nghĩa tự do độc lập Nhân Quyền – Thiên Quyền sẽ tỏa sáng trở lại .

7          Có lẽ hàng nghìn năm mùa đông bão tố đã qua, bình
Minh Văn Hóa Cội Nguồn đã trổi dậy Thiên Ấn trở thành Thiên Bút chính nghĩa Thiên Quyền –Nhân Quyền nhân ra đời .   Con cháu Tiên Rồng tỏa sáng khấp năm châu bốn bể

8          Trải qua bao cuộc bể dâu nền Văn Hóa Cội Nguồn như đốm lửa sắp tàn lúc còn lúc mất. nhưng đến hôm nay vẩn chưa mất hẳn, đó là do sự che chở của Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu LẠC LONG QUÂN – và –ÂU CƠ chờ cho đến cơ vần tạo hóa, bóng đêm sẽ qua bình minh sẽ trở lại với con cháu Tiên Rồng. Dân tộc Đại Việt tỏa sáng đơm hoa kết trái Rồng Tiên hội tụ LONG HOA ĐẠI HỘI, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG RA ĐỜI,   NĂM CHÂU BỐN BIỂN THÁI BÌNH AN LẠC.

9          DÂN TỘC VIỆT NAM mở màn trang sử vẽ vang ấy
Sở dĩ con cháu Tiên Rồng Văn Lang xưa không di trì được Văn Hóa Cội Nguồn  chủ nghĩa đại đồng chính nghĩa Thiên Quyền – Nhân Quyền vũ trụ ,vì thời ấy giấy bút mục quá lạc hậu , chữ viết quá thô sơ không cách nào sao chép kinh luân được, dẫn đến truyền miệng kéo dài tam sao thất bổn dẩn đến mất gốc thất truyền.

10        Ở vào thời kỳ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG dựng nước VĂN LANG ,các Tôn Giáo Đạo Giáo chưa ra đời, mà là thời kỳ phong kiến thần giáo trong các triều đại , cũng như dân chúng thờ thần . Có những nước quá lạc hậu họ còn thờ Phù Thủy , lẫn Quỉ Ma .

11        Cho đến PHẬT GIÁO –LÃO GIÁO –KHỔNG GIÁO –THIÊN CHÚA GIÁO  cũng chỉ là sau nầy, sau Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Quyền chủ nghĩa Đại Đồng vũ trụ sau mấy nghìn năm. Phật Giáo , Khổng Giáo , lão Giáo, sau Văn Hóa Cội Nguồn 2 nghìn 500 năm. Thiên Chúa sau 300 năm .
Có thể nói QUỐC TỔ VUA HÙNG để lại cho con cháu Rồng Tiên dân tộc Văn Lang nay là dân tộc  Đại Việt, hai duy sản quý hiếm,ĐÓ LÀ VĂN HÓA CỘI NGUỒN,và NON SÔNG TỔ QUỐC.  Con cháu Tiên Rồng trải qua hàng nghìn năm nối tiếp nhau ghìn giữ cho đến tận hôm nay .

12       Cách đây năm nghìn năm các quốc gia dân tộc trên toàn thế giới,ở vào thời kỳ ấy ,chỉ chạy theo giáo điều thần quyền, còn chìm đắm trong sự mê tín dị đoan. Thờ các
Loài THẦN THÚ –THẦN CẦM – THẦ CÂY- THẦN CÕ
Như  THẦN MÃ- THẦN HỔ - THẦN TRÂU –THẦN BÒ-THẦN HEO – THẦN RẮN – THẦN CHIM ƯNG

13     Các dân tộc văn minh hơn, thời thờ  THẦN NÚI – THẦN SÔNG – THẦN BIỂN – THẦN HỒ - THẦN LỬA
-THẦN GIÓ – THẦN MƯA- THẦN RỪNG – THẦN ĐẤT-  và cũng có một số ít dân tộc vượt cao hơn, thờ thiên
Thần .như Thần MẶT TRỜI – THẦN MẶT TRĂNG- CÁC VỊ THẦN TINH TÚ vân vân .và ..

14      Họ cho rằng các thần linh âý ,  là các đấng tạo ra dân tộc họ, đối với TỔ TIÊN CỘI NGUỒN  CHA TRỜI MẸ TRỜI THỜI CÒN MỜ MỊT có thể nói là không biết gì về ba ngôi tối cao vũ trụ .

15      Duy chỉ có dân tộc Văn Lang,  mở màng trang sử vẻ vang Trang sử văn hóa cội nguồn CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG –THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN – VŨ TRỤ, MẶT TRỜI CHÂN LÝ XUẤT HIỆN .

16     ĐẠI ĐẠO TỐI CAO của  PHẬT – THÁNH – TIÊN –
THẦN- CHÚA , tôn thờ, nói về các Tôn Giáo – Đạo Giáo – Chúa Giáo .
17     Thời Văn Hóa Cội Nguồn mở màn sớm hơn hết, ĐẠO THỜ ,ÔNG BÀ  thờ CHA MẸ , thờ TỔ TIÊN –CHA TRỜI – ĐỊA MẪU-  Nhân Luân Hiếu Nghĩa đi vào cuộc sống.

18      Tuy các Tôn Giáo Đạo Giáo Thiên Giáo sanh sau, nhưng Lại có điều kiện khoa học vật chất ra đời hội đủ điều kiện Lưu chép kinh sử họa hình tạc tượng. truyền bá khắp thế giới,khuyến dạy con người làm lành lánh dữ gieo giống lành gặt quả lành gieo giống dữ gặt quả dữ vân vân. và ..

19      Nhưng nguồn cội nhân loại con người toàn vũ trụ,vẩn nằm trong vòng bí mật.

20     Và chỉ có văn hóa cội nguồn CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG
THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN VŨ TRỤ, mới làm sáng tỏ được nguồn gốc nhân loại toàn vũ trụ,

21     Có thể nói Văn Hóa Cội Nguồn là đại văn hóa trên tất cả văn hóa, đại đạo trên tất cả đạo. đại chân lý trên tất cả chân lý – CHÂN LÝ ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG , ĐỘC LẬP TỰ DO độc nhất vô nhị có một không hai.

22     Chỉ có văn hóa cội nguồn HIẾN PHÁP ,LUẬT PHÁP
ĐẠI ĐỒNG – NHÂN QUYỀN – THIÊN QUYỀN VŨ TRỤ ,LÀ HIẾN PHÁP-  LUẬT PHÁP , ĐẠO PHÁP
Là Văn Hóa  CÔNG BẰNG – BÌNH ĐẲNG CÔNG LÝ VŨ TRỤ , ĐƯA XÃ HỘI NHÂN LOẠI ,ĐẾN CON ĐƯỜNG TƯƠI SÁNG XÃ HỘI THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC XÃ HỘI CHÂN THIỆN HOÀN MỸ

23      Chỉ có văn hóa cội nguồn chủ nghĩa đại đồng bình đẳng
Bao hàm cả Tư hữu Công hữu ĐỜI ĐẠO chỉ là một . Đem lại cuộc sống đỉnh cao Tinh Thần lẫn Vật Chất dòng giống Rồng Tiên toàn nhân loại.

24     Xã hội Bách Việt Văn Lang là xã hội đầu tiên đi vào cuộc sống Văn Minh thực thi CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG ,THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN VŨ TRỤ  các dân tộc anh em đều bình đẳng VÀ CHỈ CÓ HIẾN PHÁP – LUẬT PHÁP –THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN ,ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG , MỚI THẬT SỰ LÀ VUA CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI.  VUA HIẾN PHÁP LUẬT PHÁP ĐẠO PHÁP . Còn vua chúa cõi phàm trần ,cũng như vua chúa các cõi trời cũng chỉ là tôi trung BẢO VỆ HIẾN PHÁP ,LUẬT PHÁP , ĐẠO PHÁP NHÂN QUYỀN – THIÊN QUYỀN- ĐẠI ĐỒNG VŨ TRỤ ,THEO THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI ,CỘI NGUỒN ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ

25       Nhà nước Văn Lang là nhà nước Pháp Quyền , nhà nước thật sự của dân do dân và vì dân.
Nhà nước  vua, quan, dân.  Đều sống chung trong một Đạo Luật HIẾN PHÁP –LUẬT PHÁP- CÔNG LÝ VŨ TRỤ - CÔNG BẰNG XÃ HỘI, Đạo Luật Hiến Pháp Luật Pháp   HAY CÒN GỌI LÀ PHÁP VƯƠNG THIÊN TỬ-
26       CHỦ NGHĨA ĐẠI DỒNG  LÀ CHỦ NGHĨA BÌNH
ĐẲNG không có dân tộc nào cao hay dân tộc nào thấp cũng không có dân tộc nào cai trị dân tộc nào,
27       Mà tất cả dân tộc NĂM MÀU DA ANH EM đều sống chung trong Văn Hóa Cội Nguồn ,chủ nghĩa đại đồng HIẾN PHÁP , THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN VŨ TRỤ.

28      Theo thiên luật vũ trụ ,vua – chúa chốn nhân gian hay
Vua chúa ở các cõi trời ,vua chúa chân chính. Mới
Chỉ được gọi là con trời- chưa phải là trời.

29     Nên còn phải tuân thủ theo Thiên Ý của Trời ,hành sự theo PHÁP TẠNG – THIÊN TẠNG – LUẬT TẠNG – MẬT TẠNG – CÔNG TẠNG VŨ TRỤ,

30       NHỮNG KẺ ĐI NGƯỢC LẠI THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI là tự mình hủy diệt lấy mình, hạt bụi chống Trời thời khó mà tồn tại . những kẻ ngạo mạn coi trời bằng vung, cán cân công lý Thiên Ý  sẽ hỏi tội chúng.

31       Văn Hóa Cội Nguồn đã xuất hiện THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN ra đời ,thời sự linh ứng vũ trụ cũng xuất hiện bảo hộ cho công lý vũ trụ hoàng thành duy mệnh Thiên Ý của Đức Cha Trời .   Vì chỉ còn năm nghìn năm nữa là tiểu kiếp thứ chín kết thúc ,tiểu kiếp thứ mười ra đời. thời Hồng Hoang lập lại.

32       Văn hóa Cội Nguồn là văn hóa khoa học, thiết thực trong cuộc sống, như khí để thở . Cơm gạo để ăn rất thường
Nhưng không có thứ gì hơn được, hạnh phúc chân chính phát nguồn từ văn hóa chân chính.

33       Muốn có xã hội văn minh ,phải có nền văn hóa văn minh CON CHÁU TIÊN RỒNG – DÒNG GIỐNG TIÊN
RỒNG ,không còn con đường nào khác là tự quay về Cội Nguồn của chính mình bảo vệ Cội Nguồn của chính mình
Vừa thiết thực vừa có trách nhiệm vừa có Trung có Hiếu
Có Nhân có Nghĩa,
Vật chất nuôi thể xác ,  văn hóa đạo lý nuôi linh hồn ,vật chất độc hại sẽ làm cho cơ thể bịnh hoạn, văn hóa độc hại
Sẽ làm cho linh hồn mê muội sa ngã vào con đường tội lỗi

34     Đất nước có văn hóa chính nghĩa là đất nước bình yên Tổ Quốc bình yên ,thái bình an lạc ,đó là chân lý bất di bất dịch cổ, kim,  không gì thay đổi ,trần gian hay thiên đàng cũng thế , văn hóa chính nghĩa Cội Nguồn thiết thực như KHÍ NƯỚC để sống NHƯ CƠM GẠO để ăn .  Dù trải qua hàng vạn tỉ năm vẩn thiết thực cuộc sống thiếu vắng vàng bạc châu báu ngọc ngà không chết ,thếu vắng khí nước cơm gạo là cuộc sống Không còn, những kẻ xem thường Văn Hóa Cội Nguồn và cho đó là thường xem nhẹ bỏ qua,chạy theo ảo ảnh xa vời là tự mình hủy diệt lấy mình.
Văn hóa độc hại, sẽ làm cho con người  lạc mất Cội Nguồn mà còn muôn Kiếp vạn đời luân hồi khốn khổ.

35       QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG không những quan tâm đến đời sống tâm Linh ,mà còn quan tâm đến đời sống vật
Chất ,hết lòng phục vụ cho dân cho nước lo cho dân lo cho
Nước. Sự gắng liền nhà nước với nhân dân,  nhân dân gắng
Liền với nhà nước. như nước với cá .như cá với nước . Cùng Chung một quan niệm sống Dân nhờ nhà nước bảo hộ Nhà Nước nhờ Dân để mà tồn tại .

36       Vua Vương Quan cùng chung một ý nghĩa thiêng liêng hai chữ đồng bào. Tất cả dân tộc anh em đều từ trong bọc trứng  ÂU CƠ mà ra sanh sôi nẩy nở cho đến ngày nay

37       Với ý tưởng lý tưởng  vì dân vì nước vì Đồng Bào nhân loại anh em QUỐC TỔ đã bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức .  Xây dựng lên xã hội Văn Lang giàu về tinh Thần mạnh về vật  Chất kéo dài độc lập 2.701 năm
-------------------------------------------------
Hết phần 2 chương 2
Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 2
Triết học Đại Cương Long Hoa

Chương  2

Phần 3

Nước VIỆT NAM THÂN YÊU dân tộc VIỆT NAM THÂN YÊU toàn thể nhân loại con cháu Rồng Tiên thân yêu,trên khắp năm châu bốn bể.

1      Đáng lý ra nền văn minh khoa học vật chất càng cao, thời con người càng tìm thấy hạnh phúc, tay bắt mặt mừng
nhìn lại anh em nhìn lại đồng loại ,truy nguyên Cội Nguồn
cùng chung dòng máu đỏ,  một tổ tiên truyền thống lâu đời

2       Tất cả chúng Ta, Ông Bà chúng Ta. Đều là giai phụ ,
phụ thân ,phụ mẫu. phụ ông phụ bà.

3       Ông bà cha mẹ chúng Ta sở dĩ mang giai phụ ,là thừa hành Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu san con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, bảo tồn nói giống con người, nuôi dạy con người biết Nguồn biết Cội .
DUY NHẤT Chánh Thân Chánh Mẫu là :
CHA TRỜI LONG HOA CỮU HUYỀN LẠC LONG QUÂN – ĐỊA MẪU ÂU CƠ ,LÀ HAI ĐẤNG CHÁNH THÂN CHÁNH MẪU- HIỆN THÂN CỦA TỔ TIÊN – ĐẤNG TỐI CAO KHAI LẬP LÊN VŨ TRỤ VẠN VẬT CON NGƯỜI.

4       Phụ thân phụ mẫu là ngôi trời thứ hai tiếp nối Tổ Tiên
Lưu truyền nòi giống con người. dòng giống Tiên Rồng, mỗi ngày mỗi thêm đông tồn tại mãi cho đến ngày nay.

5      Chức năng của Ông Bà Cha Mẹ   Phụ Ông Phụ Bà , Phụ Thân Phụ Mẫu thừa hành Thiên Chức sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người nuôi cho khôn lớn dạy cho nên người, thời TỔ TIÊN CHA TRỜI ĐỊA MẪU , BAN CHO TRĂM ĐIỀU PHƯỚC.

6       Bằng ngược lại dạy cho con cháu hư, thời Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu giáng cho trăm điều họa, có công sanh có công dạy nhưng dạy những điều trái ngược lương tâm trái Thiên Ý Cha Trời .

7       Trở về Cội Nguồn  bài học đầu tiên  của con người là CÂY CÓ CỘI – NƯỚC CÓ NGUỒN , CHIM CÓ TỔ - NGƯỜI CÓ TÔNG , DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG
Chúng ta thử nhìn lại xem,con cháu Tiên Rồng ngày nay như thế nào ?   Có phải đã đi vào con đường thiêu thân, tìm cách  Tiêu diệt lẫn nhau, đúng như những lời phản ảnh các đấng giác ngộ.

8      Trước sự giả tạo phồn vinh, đã khiến cho nhân loại con người, quên mất Cội Nguồn đắm chìm trong vật chất điêu linh thống khổ, xảy ra cùng khắp trong nhân loại con người
Con cháu Tiên Rồng, làm nhiều người phải thốt lên (ĐỜI LÀ BỂ KHỔ ) CON NGƯỜI luôn luôn tìm cách để mà hại lẫn nhau, để đạt được mục đích con người luôn luôn phát huy mọi dã tâm,mọi thủ đoạn đêm ra xử dụng miễn sao có lợi là làm, không cần suy xét việc làm ấy có hậu quả như thế nào.  Chiến tranh thù hận tàn sát dã man nồi da nấu thịt đồng loại tương tàn,bể khổ mênh mông cùng khắp.

9      Sự vui thú dục lạc vật chất càng cao ,lại không kiểm soát được chân tính của mình,linh hồn theo đó sa đọa càng
Nặng, có thể dẫn đến mất hết nhân tính con người, trở về
dã tính của loài thú. Có khi còn hơn cả loài cầm thú con giết cha ,vợ hại chồng anh em ruột thịt tàn sát lẫn nhau.

10     Sự lạc Cội mất Nguồn đã dẫn sâu nhân loại vào con đường tội lỗi , ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN– ĐỊA NGỤC ÂM PHỦ , Tạo cho cuộc sống đầy dẫy tai họa.
Những kẻ cuồng ngôn phát ra lời nói độc hại , chết là hết thế là việc ác mấy cũng làm . Hủy hoại nhân tính con người  hủy hoại chân tính tâm linh.  Mở đường cho tàn khốc chiến tranh,đưa nhân loại trở về địa ngục lấp cửa thiên đàng , sự Lạc Cội lạc Nguồn  sa chân vào con đường tội lỗi đi ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời  cũng như lời dạy của Đức Cha Trời sẽ bị công lý vũ trụ trừng trị.

11       PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA .là con cháu nhà trời đều thâý rõ, chết là chỉ bỏ xác phàm giả tạm.
Còn linh hồn thời sống mãi theo nghiệp thiện ác mà luân hồi nhận lấy quả báo, tái kiếp đầu thai làm người trở lại. Hay đầu thai vào loài Cầm Thú sự  trả day, day trả kiếp luân hồi phải nói là vô cùng tận .

12      Hoặc luân hồi, địa ngục  ngạ quỉ súc sanh, hoặc sanh về các cõi trời hưởng phước, thành Phật  - thành Thánh  - thành Tiên – thành Thiên Thần – thành Chúa ,  có người  đầu thai trở lại trở lại phàm trần cứu thế độ nhân, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn thiên đạo vũ trụ PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA là con cháu nhà trời. chầu trời và làm theo Thiên ý của trời( XEM    KINH LONG HOA MẬT TẠNG) Sẽ nói rõ hơn

13      CƠ VẦN TẠO HÓA ,THIÊN ẤN TRỞ THÀNH THIÊN BÚT, BAN HÀNH DUY MỆNH THIÊN Ý THIÊN LUẬT CHA TRỜI, CON CHÁU TIÊN RỒNG TOÀN VŨ TRỤ THEO THIÊN LUẬT MÀ HÀNH SỰ

14     Từ khi nhân loại chốn nhân gian ra đời đến nay đã hơn
Bốn tiểu kiếp, thời gian trải qua  75 triệu  600 nghìn năm
Với bao thăng trầm tuần hoàn của thiên địa, sanh trụ dị diệt,của mỗi tiểu kiếp ,nhân loại đã trải qua bốn lần bị hủy
Diệt ở cuối mỗi tiểu kiếp ,những người sống sót trở thành người nguyên thỉ Hồng Hoang ,và sắp hủy diệt lần thứ năm
Cuối tiểu kiếp thứ chín .NÊN THIÊN BÚT RA ĐỜI ,mở đường cho con cháu Tiên Rồng về trời ,những người may mắm còn sống chuyển qua tiểu kiếp thứ mười làm người Hồng Hoang tiếp tục sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống
Con người Tiên Rồng .

15       Để cho các vong linh các cõi âm phủ các tần địa ngục, các loài CẦM THÚ – CÁC LOÀI BÒ SÁT đầu thai làm
Người tu luyện tiến hóa linh hồn một chu kì một tiểu kiếp
Là 16 triệu 800 nghìn năm tùy theo căn cơ giác ngộ tu luyện tiến hóa linh hồn hội ngộ chân tướng chân tánh
Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác ,hội nhập Cội Nguồn làm  Chủ vũ trụ, thay thế Cha Trời Địa Mẫu chuyển đại pháp luân Theo Thiên Ý Cha Trời ,mở đường cứu thế mở ra ĐẠI ĐẠO VĂN HÓA ĐẠI ĐỒNG,THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN CHÍNH NGHĨA VŨ TRỤ

16     Với thời gian 16 triệu  800 nghìn năm làm một tiểu kiếp
Thời gian phải nói là rất dài ,thế mà có những linh hồn tu luyện tiến hóa lên ,Phật – Thánh – Tiên – Thần – Chúa vẩn không kiệp phải chuyển qua tiểu kiếp khác để tiếp tục tu luyện , Vậy mới biết Tu Tâm sửa Tánh lên Phật , Thánh Tiên Thần Chúa khó biết dường nào. Nay THIÊN Ý ĐÃ CHUYỂN – THIÊN BÚT RA ĐỜI Chỉ cần dọc qua một đoạn kinh văn cũng đã rút ngắn sự tu luyện hàng vạn vạn kiếp . Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của kinh văn thời rút ngắn sự tu hành đến hàng vạn triệu kiếp . Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay trong trần thế . Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác .

17      Ánh sáng mặt trời CHÂN LÝ ĐÃ XUẤT HIỆN, mà tâm hồn chúng Ta vẩn còn mê mờ lẩn quẩn trong thế giới giã tạm chưa tìm ra lối thoát, khi tiểu khiếp thứ chín đã đi
Lần đến giai đoạn kết thúc ,nguy cơ càng về sau càng bị diệt vong ,bởi động đất, nước dân ,mưa to ,bão lớn nhiệt độ
Tăng cao hạ thấp lục địa biến đổi, với bao nguy cơ như thế
THIÊ ĐỊA TUẦN HOÀN CHUYỂN XÂY lập  lại nhân loại con người khó tránh khỏi sự diệt vong .
18       THIÊN Ý ĐÃ CHUYỂN Huyền Cơ đã mở  con cháu Rồng Tiên hãy mau cấp tốc trở về Cội Nguồn ra phò Thiên Ý  mở cửa thiên đàng lấp cửa địa ngục đưa nhân loại về trời, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn.

19      Giàu có ư , quyền –thế ư , những thứ ấy chỉ là giã tạm chốn nhân gian có lợi cho cuộc sống thể xác, quyền thế giàu sang ,không phải là đạo giải thoát chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, PHẬT – THÁNH – TIÊN mà chỉ có lợi cho cuộc sống giã tạm mà thôi .

20      Quyền thế giàu sang là do công quả phước đức tạo ra
Hết phước hết đức là tự nó sẽ biến tan , nghèo hèn trở lại hết phúc thời tới họa âu cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống . Họa Phúc , Phúc Họa . Giàu nghèo , nghèo Giàu vô thường xây chuyển mãi .  Nào phải là quả ba la mật trí tuệ do tu luyện giác ngộ tạo ra sáng soi khắp cùng vũ trụ , khắp cùng vạn vật .
Sự Giàu sang là  do nhân duyên phước thiện tạo thành, hết nhân duyên phước thiện  là hết.   Lại nữa  một khi thiên địa tuần hoàn, tứ đại ập đến,sanh mạng còn giữ không được, huống chi là quyền cao chức trọng danh lợi giàu sang tiền tài, bị thiên địa tuần hoàn vùi lấp tan theo mây khói, linh hồn chúng ta sẽ về đâu, về địa ngục về âm phủ  hay luân hồi súc sanh đọa lạc.

21      Con cháu Rồng Tiên là con cháu nhà trời mà TỔ TIÊN – CHA TRỜI – ĐỊA MẪU, LÀ BA NGÔI TỐI CAO ,GIÀU CÓ NHẤT VŨ TRỤ LẬP LÊN VŨ TRỤ ,VẠN VẬT CON NGƯỜI, theo thiên luật vũ trụ Cha Mẹ giàu có thời con cháu thừa hưởng, theo lòng hiếu kính đối với cha mẹ, mà cha mẹ ban thưởng giao cho nhiều hay ít là do sự thành kính Cha Mẹ . Sự tranh giành những gì mà Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu đã khai tạo ra, không những không đêm lại kết quả , mà chỉ dẫn đến chiến tranh con cháu Tiên Rồng tàn sát lẫn nhau tạo ra cảnh địa nhục trần gian. Sau đó là địa ngục âm  phủ, luân hồi đọa lạc mãi mãi.

22      Mùa xuân tuần hoàn tạo hóa đã trở lại MẶT TRỜI CHÂN LÝ VŨ TRỤ đã tỏa sáng, THIÊN ẤN – TRỞ THÀNH ,THIÊN BÚT Thiên Ý Cha Trời đã soi sáng chốn nhân gian ,con cháu Tiên Rồng hãy hành sự theo Thiên Ý cũa Đức Cha Trời. Thời TỔ TIÊN –CHA TRỜI ĐỊA MẪU chuyển xây tình thế, cứu khổ cứu nạn .
23      Hỡi con cháu Tiên Rồng, chết chỉ là lột bỏ xác phàm giã tạm còn linh hồn thời sống mãi, hãy trở về với Cội Nguồn làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ làm chủ giang sang mà Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu đã lập lên cho con cháu chúng Ta
-----------------------------------------------------------
Hết phần 3 chương 2
Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 2
Triết học Long Hoa Đại Cương

Chương  2

Phần 4

Con cháu Tiên Rồng lạc mất Cội Nguồn đắm mê dục lạc , đắm mê vật chất dẫn đến cạnh tranh mất bình đẳng, đầy thủ
đoạn ,lạm dụng đạo đức làm chính trị,lạm dụng tài nguyên thiên làm vũ khí khống chế tiêu diệt con người, xảy ra khắp nơi thật là tàn khóc, hết sức dã man.

1      Sự văn minh khoa học vật chất đến chổ chí cao, khi nền văn minh tinh thần theo không kiệp, nhân tính con người biến dạng theo chiều hướng quỉ dữ ác ma hành động ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời. Lời dạy của Đức Cha Trời  bị bộ máy huyền cơ tạo hóa vũ trụ chuyển xây hủy diệt,

2      Thời đại nguyên tử , thời đại chất độc hóa học, nếu không được kèm chế thức tỉnh thời hậu quả cũng khó mà lường, nhân loại con cháu Tiên Rồng đã được đức Cha Trời
Lựa chọn vào ngôi vị tối cao thế thiên hành đạo. Phải cương quyết kiềm chế .  Chế tạo bôm nguyên tử vũ khí chất độc hóa học  giết hại con người hàng loạt là một tội ác chiến tranh . Thực thi Công Lý quyền con người  nghiêm cấm một cách mạnh mẽ, có trách nhiệm đối với nhân loại , đối với Cha Trời Mẹ Trời.

3      Toàn thể con cháu Tiên Rồng ,phải có trách nhiệm bảo vệ nòi giống Tiên Rồng lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn trước khi về chầu TỔ TIÊN CHA TRỜI ĐỊA MẪU – HAI ĐẤNG TIÊN RỒNG – LẠC LONG QUÂN và ÂU CƠ

4      Sống trong thời kì lạc Cội mất Nguồn xu hướng theo con đường vật chất âm thịnh dương suy con cháu Tiên Rồng lầm đường lạc lối sa ngã vào con đường mê muội, mê tín , quỳ lị cầu cạnh, rơi vào con đường tà đạo tà giáo sa đọa vào ba con đường ác ĐỊA NGỤC – NGẠ QUỈ - SÚC SANH,
Mất hết tự chủ nô lệ kiến thức. nô lệ thần quyền hết mong giải thoát đọa lạc luân hồi trầm luân mãi mãi.

5      Văn Hóa Cuội Nguồn là văn hóa chính nghĩa soi sáng đạo đức con người, đạo làm người (XEM KINH NHƠN LUÂN HIẾU NGHĨA SẼ RÕ) nhơn đạo cũng chính là thiên đạo. Thật tướng con người ,chính là thật tướng vũ trụ  chân tánh  Con người cũng chính là chân tánh vũ trụ ( XEM LONG HOA KINH SẼ RÕ )
Phật – Thánh – Tiên – Thần – Chúa – nhân loại phàm trần, chân tánh BÌNH ĐẲNG ,nhưng khác nhau ở chỗ nhận thức
Giác ngộ làm chủ chân tâm chân tánh hay mê muội chạy
Theo dục lạc trầm luân đọa lạc sinh tử .
Phần đông những người tìm đạo giải thoát lại sa vào đạo
Luân hồi tìm kiếm xa vời, rời xa chân tâm chân tánh .Như đi vào chỗ tối tăm . Làm  Chủ chân tâm chân tánh đó chính là đạo giải thoát.

6      Tốm lại con cháu Tiên Rồng lạc Cội mất Nguồn sai đường Lạc lối,  dẫn đến hậu quả đáng sợ, thiên đàng không đến địa ngục lại vào khó vản hồi cho kiệp.

7      Cách đây gần năm nghìn năm QUỐC TỔ VUA HÙNG
ĐÃ KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG , KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN PHÁP VĂN LANG , chính là nền QUỐC ĐẠO DÂN TỘC THIÊN ẤN RA ĐỜI,
Thời kì ấy nền khoa học vật chất chưa ra đời nên việc họa hình tạc tượng lưu truyền kinh giáo quả thật khó khăn chỉ thờ phụng Cha Trời Mẹ Trời qua hình thức truyền khẩu
Dẫn đến thất truyền trầm trọng lạc mất cội nguồn con cháu Tiên Rồng phải rơi vào cảnh khốn nguy ,nhất là con cháu Việt Nam dẫn đến gần hai nghìn năm nô lệ , lệ thuộc ngoại ban  khốn khổ lầm than dưới ách thống trị hà khắc của giặc ngoại xâm, dân tộc Văn Lang ÂU VIỆT- LẠC VIỆT đã chuyển thành dân tộc Việt Nam , Sự  kết hợp Văn Hóa Cội Nguồn, ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, CÙNG LÃNH NAM ĐỊA LONG thành ra hai chữ VIỆTNAM, Uy Linh Tột Thế .

8      Chữ  VIỆT đã có từ ngàn xưa, có từ khi QUỐC TỔ CHUYỂN PHÁP LUÂN , KHAI SINH RA NƯỚC VĂN
LANG , KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN,

9       VĂN HÓA CỘI NGUỒN ,LÀ VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, SIÊU VIỆT vượt lên tất cả thời đại, tất cả học thuyết chính trị, thần giáo tôn giáo đạo giáo, QUỐC TỔ muốn con cháu Tiên Rồng nhớ mãi về Nguồn Cội của mình, cũng như về Văn Hóa Cội Nguồn nên mới có dân tộc  ÂU VIỆT LẠC VIỆT  ra đời, QUỐC TỔ NÓI khi nào con cháu Tiên Rồng làm chủ Địa Long hình chữ S thời dân tộc ÂU VIỆT LẠC VIỆT sẽ chuyển thành dân tộc VIỆT NAM , vào thời mạc pháp , tam chúa quỉ đầu thai làm người chuyển xây tình thế  làm hại con cháu Tiên Rồng hơn hai nghìn năm . Huyền cơ vũ trụ đến chu kỳ xoay chuyển vận hạn con cháu Tiên Rồng đã mãn THIÊN ẤN CHUYỂN THÀNH THIÊN BÚT ra đới  con cháu Tiên Rồng tỏa sáng như vầng thái dương.

10      Chữ  NAM  là lãnh NAM ĐỊA LONG HÌNH CHỮ S
Phía nam nước XÍCH QUỶ đất lãnh nam có nhiều yêu, tinh
CHÚA QUỈ trấn giữ khi dựng nước văn lang cuộc giao tranh xảy ra giữa quân dân ÂU VIỆT LẠC VIỆT cùng yêu tinh chúa quỉ vô cùng khóc liệt con cháu Tiên Rồng dần dần Làm chủ được Địa Long trở thành dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã chịu nhiều sự tôi luyện đắng cay nhục nhã nô lệ.  Nay Văn Hóa Cội Nguồn đả trở lại với con cháu Rồng Tiên, lưu truyền kinh sử để lại cho đời sau, nhờ đó mà con cháu Rồng Tiên , hoàng thành sứ mệnh mà ĐỨC CHA TRỜI GIAO PHÓ, thời cơ đã  chuyển đến , THIÊN- ĐỊA – NHƠN GIAO HÒA , TRỜI – NGƯỜI – ĐẤT tương thông

11     TÂM ĐIỀN – ĐAN ĐIỀN – DANH ĐIỀN , ĐƠM HOA
KẾT  TRÁI, VIỆT NAM CHẤN ĐỘNG HOÀN CẦU,   (     xem bí mật địa linh địa cầu sẽ nói rõ hơn )

12      Chúng ta phải hiểu rằng , nhân loại con người là con cháu Rồng Tiên , nguồn gốc ĐẠI ĐỒNG – ĐỘC LẬP – TỰ DO- BÌNH ĐẲNG, cùng chung một nguồn gốc TỔ TIÊN CHA TRỜI – ĐỊA MẪU , LẠC LONG QUÂN và ÂU CƠ

13       Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG là chủ nghĩa ĐỒNG BÀO cùng chung trong một bọc . Cùng một nguồn gốc Tổ Tiên , Cha Trời , Mẹ Trời . Đoàn kết đại đoàn  kết các dân tộc anh em toàn thế giới, chống áp bức , chống độc tài độc trị .

14      THEO THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, chỉ có TRỜI mới được
ĐỘC TÔN  ĐỘC QUYỀN , còn các vì SAO , không được ĐỘC TÔN ĐỘC QUYỀN mà chỉ được phép ở quyền BÌNH ĐẲNG , QUYỀN TỰ DO – QUYỀN ĐỘC LẬP – QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC ai cũng như ai  vân vân . và ..

15       Tất cả các vì SAO , đều có quyền tỏa sáng hành sự theo thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI , gốp công gốp sức vào cơ tạo hóa, đã từ lâu con cháu Rồng Tiên lạc mất Cội Nguồn  Hiến Pháp Văn Lang.  Nền Quốc Đạo biến mất, không có một thứ Hiến Pháp nào thay thế sánh kiệp, con cháu Rồng Tiên vì thế rơi vào cảnh khốn khổ.

16      VĂN HÓA CỘI NGUỒN , HIẾN PHÁP VĂN LANG
NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC , là , GƯƠM THIÊN TRÍ HUỆ CHÍNH NGHĨA , bảo vệ  CHỦ QUYỀN ĐỘC LẬP TỰ DO của nước non.

17      Con cháu Việt Nam mất Văn Hóa Cội Nguồn. Không khác nào mất  gươm thiên trí huệ chính nghĩa, tinh thần dân tộc mau chóng lụn tàn.
Hùng khí anh linh suy giảm, làm tan vỡ sự gắn bó đoàn kết
Các dân tộc anh em, suy yếu trầm trọng,

18      Các thế lực ngoại xâm mới có hội cơ xâm lược nước ta, biến dân tộc ta trở thành dân tộc nô lệ,
      Gần hai nghìn năm đô hộ giặc TÀU,
       Hơn trăm năm đô hộ giặc  TÂY
       Ba mươi năm ,nồi da nấu thịt từng ngày,
Còn gì con cháu Tiên Rồng oai linh, bao cuộc cách mạng nổi lên chống ngoại xâm gian khổ khó khăn , giành lại độc lập Tự do, nhưng sau đó không bao lâu lại rơi vào tay giặc, nô lệ vẩn cứ tiếp diển nô lệ , đưa dân tộc Việt Nam đến con đường đổ máu quá nhiều, nhưng vẩn không mấy kết quả

19      Một dân tộc Rồng Tiên , HAI CHỮ ĐỒNG BÀO , một dân tộc nói lên sức mạnh thần thánh, không có một sức mạnh nào thắng được, với sức mạnh chính nghĩa , sức mạnh đoàn kết, sức mạnh kiên cường bất khuất , sức mạnh con trời , chỉ có trong con cháu Tiên Rồng mới hội đủ tinh hoa như vậy khi đã hội nhập trở lại Văn Hóa Cội Nguồn, một thứ trí huệ giác ngộ làm chủ vận mệnh làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.

20     Dù cho đó là ngoại ban có thế lực mạnh hơn gấp 10 lần đông hơn gấp 10 lần cũng không đánh bại được dân tộc Rống Tiên nhỏ bé . Dù cho đó là vũ khí nguyên tử , vũ khí chất độc hóa học.  Củng không đánh bại được tinh thần bất tử của những linh hồn giác ngộ đến đỉnh cao của thời đại   linh hồn chí Thánh chí Linh .

21      Đều sai lầm ở con cháu Tiên Rồng Việt Nam . Trải qua bao cuộc cách mạng đánh đuổi ngoại xâm  giành lại độc lập  rồi trở thành gia đình trị , đảng trị, làm ngao ngán lòng dân ngao ngán lòng con cháu Tiên Rồng, Không đêm lại những quyền cơ bản con người . Mà rơi vào Độc tài Độc trị rời xa cái gốc của dân .  

22      Đã lấy dân làm gốc thời không độc tài độc trị Tam quyền phân lập . Muốn có sức mạnh toàn dân chống ngoại xâm, thời  nhà nước đó thật sự là nhà nước của dân do dân và vì dân. Nhà nước Pháp Quyền , không phải là nhà nước , độc tài, độc trị, mà là  NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN ,  nhà nước lấy  HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP ĐẠO PHÁP,
CÔNG LÝ trên hết, tất cả con cháu Tiên Rồng đều sống trong công bằng dân chủ HIẾN PHÁP , LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP , CÔNG LÝ BÌNH ĐẲNG  CÔNG BẰNG XÃ HỘI.

23       Có làm được như vậy thời con cháu Tiên Rồng đã làm đúng sống đúng những gì QUỐC TỒ VUA HÙNG  đã dạy, Văn Hóa Cội Nguồn đã hiển linh sống dậy  trên  non sông Tổ Quốc Việt Nam ,  ĐẠI ĐỒNG  BÌNH ĐẲNG , ĐẠI GIA ĐÌNH CÁC DÂN TỘC ANH EM.
*      *        *
Hết phần 4 chương 2
Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 2

Triết học Long Hoa Đại CươngChương 2

Phần 5

Nền kinh tế ngày càng phát truyển ,thị trường mở rộng quan hệ khắp thế giới, Văn Hóa Cội Nguồn đóng một vai trò Quan trọng ,ngày một đi lên theo kiệp trào lưu phát truyển kinh tế đất nước, chuyển biến những bước đi mới.

1      Những bước đi đúng hướng theo thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, đêm  văn hóa Cội Nguồn vào cuộc sống, toàn nhân loại con người.  Đó là trách nhiệm là bổn phận, con cháu Tiên Rồng VIỆT NAM , phải tiên phong đi đầu thực thi Nhân Quyền , tiến tới Thiên Quyền . Làm chủ vận mệnh non sông Tổ Quốc . Ngày nay vũ khí giết người hàng loạt nhanh chóng phát triển ra đời, là mối lo chung cho toàn nhân loại khắp thế giới, nhân loại càng xa Cội Nguồn càng dẫn đến tiêu diệt Lẩn nhau càng thảm khốc.

2      Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại, công nghệ vi tính, công nghệ thông tin hiện đại , mà Văn Hóa Cội Nguồn không nhanh chóng có mặt khắp thế giới.  Thời hòa bình ổn định thế giới khó mà giữ vững , nhất là sự phân biệt màu da chủng tộc , phân biệt Đạo Giáo, Tôn Giáo, phân biệt PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA, dẫn đến  xung đột lẫn nhau, chưa kể đến các đảng phái chính trị.  Lúc nào cũng muốn ăn nuốt lẫn nhau giành quyền ưu thế . Con cháu Tiên Rồng chúng Ta khẩn trương thừa hành di chí Tổ Tiên, CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN- ĐỊA
MẪU ÂU CƠ ,truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn , chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, THIÊN QUYỀN- NHÂN QUYỀN vũ trụ đến
Tận người dân.  Đến tận các nước ,khắp năm châu bốn bể nhân loại con người.
3      Con cháu Tiên Rồng, luôn mang trong mình gươm thiên Chính nghĩa  việc làm đầy trách nhiệm đối với Nhân Loại , đối với  Tổ Tiên, đối với Đồng Bào, đối với cuộc sống bình yên trên trái đất .  Không những rất khẩn trương mà cũng rất khó khăn trong lĩnh vực.  Truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, khi mà nhân loại đã chìm trong U Minh khó mà tiếp cận được Văn Hóa. Nếu không lập Đại Nguyện lớn thời khó mà thành sứ mệnh thiêng liêng . Đối với nhân loại  giác ngộ chân tánh là việc còn quá xa vời.  Tiến tới Nhân Quyền dân chủ . Mà vẩn còn lúng túng , nói gì đến tiến tới Thiên quyền Nhân Chủ . Chủ Nghĩa Đại Đồng .
Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa Chánh Đẳng Chánh Giác văn hóa tối cao vũ trụ.

4     Dẫn dắt con người con cháu Tiên Rồng nhân loại anh em trở về Cội Nguồn  làm chủ chân tâm, làm chủ chân tánh, làm chủ vũ trụ. Là việc làm vừa cấp bách vừa khẩn trương, giải trừ kiếp nạn mà chính do con người tạo ra .
Chúng Ta đã đọc qua (LONG HOA ĐẠI CƯƠNG ) chương 1  chương   2, đã mở đường cho ta một đoạn ngắn cung cấp  cho Ta một số vốn luyến về ý nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn, mỗi chặn đường đi đều có muôn hoa đua nở. ( Xem Kinh Long Hoa Pháp Tạng , Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn)

5      Nhưng không phải dễ dàng thấy được, cảm nhận được những điều thậm thâm vi dịêu trong kinh . Phải thành tâm tin tưởng tuyệt đối với ba ngôi tối cao vũ trụ TỔ TIÊN , CHA TRỜI- ĐỊA MẪU theo thiên luật hể có cảm mạnh  thời có ứng mạnh , Tổ Tiên , Cha Trời , Địa Mẫu,  ba ngôi tối cao vũ trụ sẽ hộ trì hội độ cho chúng Ta.

6      Tổ Tiên Khai Hóa:   Khai lập lên thế giới linh hồn vũ trụ. Khai lập lên thế giới vật chất vũ trụ. Khai lập lên thế giới vạn vật vũ trụ.   Hiện thân con người lưu truyền nòi giống con người, Tổ Tiên Cha Trời- Địa Mẫu, quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, không có gì mà Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu làm không được.

7      Hủy diệt vũ trụ, thành lập vũ trụ mới, vận mệnh nhân loại con người, Khổ hay vui bình yên hay đại họa  là do con người thuận theo Thiên Ý của Đức Cha Trời hay nghịch lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, thuận theo thiên ý Cha Trời nhân loại tìm thấy mùa xuân hạnh phúc, xuân độc lập xuân tự do xuân bình đẳng, xuân công bằng xã hội Nhân  quyền- thiên quyền duy trì mãi.

8     Con cháu Tiên Rồng phải tự mình hướng về Cội Nguồn tôn thờ Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu, cầu nguyện tổ tiên cha trời địa mẫu ban cho phúc lành, chuyển mê thành ngộ. tùy theo niềm tin và lòng thành tâm của chính mình, chúng Ta cảm nghĩ đến tổ tiên cha trời địa mẫu mạnh, thời Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu cảm ứng đến chúng Ta mạnh, chuyển đổi vận mệnh chuyển họa thành phúc cho  chúng Ta, chuyển đổi vận mệnh của đất nước từ đói nghèo lạc hậu tiến tới văm dân giàu nước mạnh . Dìu dắt linh hồn chúng Ta hướng về các cõi trời. Tuy xác thân vẩn còn ở tục, nhưng ý thức giác ngộ chúng Ta đã vượt lên cảnh giới PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA ,chỉ chờ nhắm mắt là chúng Ta về trời , nơi mà chúng ta muốn đến, TỔ TIÊN  lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới vô lượng vô biên cõi nước trời, là để cho con  cháu Tổ Tiên đến ở.
9       Đáng lý ra dân tộc VIỆT NAM phải là một dân tộc tỏa sáng khắp năm châu bốn bể, với nền văn minh Văn Hóa Cội Nguồn ,chủ nghĩa đại đồng, Thiên Quyền , Nhân Quyền vũ trụ. Sống theo Thiên Ý Cha Trời. Thiên Luật Vũ Trụ .

10      Nhưng vì quá nhiều lý do dẫn đến thất truyền Văn Hóa Cội Nguồn, lại thêm các thế lực phương bắc xâm lược cai trị.  Đầu độc Văn Hóa Phương Bắc .Dân tộc ta như đi trong đêm . Chúng còn  dùng nộm chú , pháp chú, bùa chú gươm chú. Yểm ếm, chặt đứt huyệt mạch địa long linh thiên hình chữ S bắc phần , trung phần nước Việt Nam.

11      Khí thiên sông nuí vì thế mà suy giảm làm cho hồn thiên dân tộc suy giảm theo không thể phát huy đến chổ chí thánh chí linh được, nên chúng muốn làm gì thì làm. Hồn thiên dân tộc không làm hại chúng được, còn bị chúng trù yểm khó ngóc đầu dậy được . Gần hai nghìn năm do sự yếm yểm của các thế lực ngoại xâm phương bắc, làm cho THỦY- HỎA- PHONG nghịch đảo, Khí Thiên mờ nhạc  thường gây sóng gió bão lụt tàn phá hạn hán bất thường, làm suy kiệt sức lực con cháu Tiên Rồng, và chúng lại càng thêm dễ bề cai trị.

12     Có những điều các thế lực ngoại xâm phương bắc không
Thể nào hiểu nổi huyền cơ vũ trụ thiên địa tuần hoàn, năm châu bốn bể luôn thay hình đổi dạng, vì thế địa long hình chữ S cũng chuyển mình thay đổi.

13      Thời Thiên Ấn, Quốc Tổ dựng nước  ĐỊA LONG  hình chữ S , đầu địa long ở bắc.
Thời Thiên BÚT kinh giáo ra đời ĐỊA LONG hình chữ S
Đầu địa long ở NAM. Và đương nhiên Văn Hóa Cội Nguồn hiển linh xuất hiện tại Miền Trung nơi địa linh có Thiên Ấn Thiên Bút .

14     Thế kỷ 21 là thế kỷ Tiên Rồng sống đậy ĐỊA LONG  mạch Rồng nối lại, khí thiên sông núi linh thiên, hồn thiên dân tộc chí hiển , chí linh chí thánh, con cháu Tiên Rồng tỏa sáng  Khắp năm châu bốn bể, tiến đến thế giới Đại Đồng, Long Hoa Đại Hội, lịch sử Rồng Tiên ra đời.
       Sống trên địa cốt Long Hoa
       Phải là thiên sứ cho nhà Rồng Tiên
       Trời ban đất Việt linh thiên
       Tiên Rồng nòi giống uy quyền từ đây
Khi quốc tổ VUA HÙNG đựng nước Văn Lang đất đai rộng lớn, nhưng Quốc Tổ Vua Hùng dặn đi dặn lại mãi con cháu Tiên Rồng, phải làm chủ Địa Long hình chữ S giữ vững Địa Long hình chữ S . Thời kỳ tích sẽ xuất hiện sau năm nghìn năm tới .

15      Quốc tổ thường dạy, con cháu Tiên Rồng sống trên địa long hình chữ S ,phải có tấm lòng quảng đại bao dung,có chí nghĩa nhân thay cho cường bạo, xem nhân loại thế giới
Như anh em một nhà, tất cả nhân loại anh em đều phát sanh
Từ nguồn gốc bào bọc ÂU CƠ  hai chữ ĐỒNG BÀO, thiêng liêng có từ khi nhân loại ra đời.
16      Con cháu Tiên Rồng Việt Nam phải mang sứ mệnh  lời truyền dạy Quốc Tổ . Hành sự theo Thiên Ý Cha Trời, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng NHÂN QUYỀN – THIÊN QUYỀN , BÌNH ĐẲNG CÔNG BẰNG THIÊN LUẬT VŨ
TRỤ  ( XEM KINH LONG HOA MẬT TẠNG )  sẽ rõ

17      Nhân loại phàm trần không ai là không chết, nhưng tổ tiên cho phép con người lựa chọn, cái chết cao quý, cái chết thấp hèn, cái chết có nghĩa, cái chết vô nghĩa, không chết trẻ thời củng chết già, cái chết đến với chúng ta không sao tránh khỏi, con người trần tục rồi ai cũng phải chết, dù cho đó là Phật- Thánh- Tiên –Thần – Chúa.
Chết vì nhân loại anh em, chết vì sứ mệnh Tổ Tiên, Cha Trời – Địa Mẫu, đã truyền dạy giao phó . Chết vì chính nghĩa vì văn hóa Cội Nguồn, vì non sông Tổ Quốc, vì tương lai con cháu chúng Ta, nói cho cùng.  Cái chết không có gì đáng sợ, mà đáng sợ nhất là cái chết đến với Ta vô nghĩa, cái chết hại đồng bào , hại non sông Tổ Quốc, hại Văn Hóa Cội Nguồn , phản nghịch lại Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu, cái chết như thế không những hại linh hồn của
Chính mình mà còn làm hại đến con cháu, cái chết đọa lạc
Địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, cái chết tạo ác như thế thời có
Ý nghĩa gì ?

18     Chúng Ta đã mang dòng máu Tiên Rồng, dòng máu anh linh vũ trụ, dòng máu của đấng tạo lập lên tất cả, chúng Ta phải có bổn phận gìn giữ những gì Tổ Tiên đã tạo lập cho chúng Ta . Như vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng
Vô biên cõi nước trời, trần gian,khí- nước- đất- cỏ- cây môi
Trường sống vân vân. và ..

19      QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG , LÀ CHÍ TÔN THIÊN ĐẾ GIÁO TỔ ĐẦU THAI XUỐNG CHỐN NHÂN GIAN.

20      KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG,  KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN PHÁP NƯỚC VĂN LANG, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC.

21     Với công lao to lớn như thế, Chúng Ta đời đời nhớ ơn tôn thờ trang nghiêm không chỉ nơi đền mà còn tôn thờ trong các cơ quan nhà nước . Có làm được như vậy thời dân tộc Đại Việt chúng ta . Không những độc lập kéo dài hơn 3000 năm mà còn kéo dài thêm nữa . Không có một thế lực hùng mạnh nào đánh bại được dân tộc Rồng Tiên Việt Nam. Sống theo quốc Tổ làm theo Quốc Tổ thời  không xây dựng nhà nước độc tài độc trị . Vì nhà nước Dộc tài độc trị là nhà nước đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời .

22     Mà xây dựng lên  nhà nước pháp quyền, của dân do dân vì dân.  Chỉ có HIẾN PHÁP- LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG LÝ CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI, MỚI THẬT SỰ LÀ VUA. Của con cháu Tiên Rồng Việt Nam.
Vị vua bất diệt mãi mãi trường tồn hàng nghìn hàng vạn
Năm, vị vua không bao giờ rời xa con cháu Tiên Rồng. Và luôn đồng hành cùng con người , những quyền cơ bản mà con người có những quyền bất khả xâm phạm . vị vua mãi mãi đêm lại sự bình yên, sự công bằng cho xã hội
Quốc Tổ thường nói, toàn Quan, toàn Quân , toàn Dân, tất cả Là tôi trung cho HIẾN PHÁP- LUẬT PHÁP- ĐẠO PHÁP DÂN TỘC giữ vững cán cân công lý xã hội.

23      Với đường hướng, đường lối trị quốc văn minh như vậy
Nên đã kéo dài thịnh trị độc lập 2.701 năm, kế vị truyền ngôi 41 đời, thời dựng nước 79 năm, thời giữ nước 2.622 năm, trên thế giới nầy năm nghìn năm trở lại đây, không có nhà nước nào kéo dài thịnh trị độc lập như thế. Chỉ có ở nhà nước Văn Lang .

24      Nói đến thịnh trị độc lập, tiền thân cuả nước Văn Lang là  Nước xích quỷ, niên đại KINH DƯƠNG VƯƠNG kéo dài hàng nghìn nghìn năm, còn nói xa hơn nữa thời phải kể từ thời HÔNG HOANG BÀNG CỔ SƠ KHAI kéo dài hàng triệu triệu  năm, chuyển sang niên đại HỒNG BÀNG kéo dài hàng triệu năm, chuyển sang niên đại HỒNG ĐẾ kéo dài hàng trăm nghìn năm, chuyển sang niên đại VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG kéo dài hàng nghìn nghìn năm, chuyển sang  Niên đại KINH DƯƠNG VƯƠNG kéo dài hàng nghìn nghìn năm, chuyển sang niên đại HÙNG VƯƠNG thịnh trị độc lập kéo dài 2701 năm như đả nói trên.

25      Sự tiếp nối kéo dài chủ quyền độc lập như thế, cũng đã nói lên một dân tộc có nguồn gốc chủ quyền độc lập lâu đời nhất thế giới. Sự thật nầy  làm kinh ngạc cho các tần lớp trí thức phải suy gẫm, lịch sữ Văn Hóa Cội Nguồn hiệu quả độc lập phải nói là tuyệt vời ,

26     Một dân tộc  tuy đã phai mở Văn Hóa Cội Nguồn . Đả trải qua nhiều thử thách tôi luyện trong gian khổ lệ thuộc , nô lệ . Mất tự do . Nhưng  lòng yêu nước , yêu cội mếm nguồn không thay đổi càng thử thách càng kiên cố , như vàng càng tôi càng sáng . Thép càng luyện càng tinh .
Lòng hiếu trung chúng Ta như những viên kim cương sáng chóa  càng chịu nhiều sự thống khổ thời càng yêu chuộng hòa bình càng yêu tự do hơn .

27        Sự Thống trị của ngoại xâm càng làm chúng ta  hiểu rõ giá trị của độc lập tự do, ngã xuống để rồi đứng lên đó là hùng khí của Con cháu Tiên Rồng, đã đứng lên thời cất cánh bay về vũ trụ
*             *               *
Hết phần 5 chương 2
Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 3
Chương 3

Phần 1

Những kẻ huênh hoang tự cho mình là hơn hẳn Phật Thánh Tiên, Thần, Chúa  coi trời bằng vung, đó là kẻ cuồng ngông, ếch ngồi đáy giếng,  thật ra mà nói những kẻ ấy vừa thiển cận vừa mù, ngay cả linh hồn của chính mình mà không nhận biết.
Được cái là nói khoát, chuyện có nói không chuyện không nói có . Làm hại chính mình làm hại xã hội  nói gì đến chuyện thiện lành thoát khỏi nanh vuốt Đại Ngục . Những người nầy muốn thấy được đấng Tối Cao Vũ Trụ còn xa.
1       Đấng Tối Cao ngay trước mắt họ , trên đầu họ , họ cũng không bao giờ nhìn thấy .Nói chi linh hồn của họ , họ lại càng mù mờ . Thật đáng thương thay thiên đàng không lên mà lao xuống địa phủ .  Những con mắt trí huệ Họ nhìn thấy Thần Lực vũ trụ chỗ nào cũng có . Chỉ cần khuấy động Thần Lực vũ Trụ , thời tạo ra dòng điện năng  phục vụ cho xã hội Phục vụ cho đời sống con người.  Linh Hồn Linh Thức con người có năm Linh Giác đặc biệt  đó là Thấy , Nghe, Hay, Biết , Phân biệt . Có những thứ không thể dùng hai con mắt thường để thấy . Như không khí . Diện và Lực . phải Dùng đến cái Biết cảm nhận để thấy . Như biết có Không Khí . Biết có điện . Biết có Thần Lực Vũ trụ .  Nên nói không mà có là vậy . Như biết có điện , có không khí , có thần lực vũ trụ  rồi tham tiền nhập định nương theo cái Biết  huệ quang phát sáng liền thấy Không Khí . Thấy Điện , Thấy Thần Lực vũ Trụ . Và còn thấy cả thế giớ vô hình . Chính là thế giới Tâm Linh Hồn Thiên dân tộc. Cũng như Linh Hồn của Quỉ Ma .

2     Có thể nói Khi làm chủ được Linh Hồn của chính mình thời coi như làm chủ chiếc chìa khóa vạn năng vũ trụ . Coi như nền Văn Minh Thiên Tiên , Đại Tiên ra đời, tiến tới đỉnh cao của khoa học vật chất , khoa học máy móc, khoa học công nghệ vi tính, công nghệ điện ảnh, công nghệ thông tin, công nghệ Đo lường, công nghệ tri cập quá khứ, hiện tại , vị lai. Có nghĩa là đã biết tạo ra những bảo bối tối tân của khoa học vật chất . Khoa Học vật chất ở vào thời điểm nầy có thể nói là đã tiến đến nền Văn Minh khoa học Địa Tiên .  Nhưng  nếu  đêm so với nền văn minh Thiên Tiên thời còn quá Xa, có thể nói nền văn minh Thiên Tiên, đả đạt đến đỉnh cao Khoa học vật chất tinh hoa vũ trụ, kết hợp linh thức ý tưởng con người  cùng vật thể điều khiển bảo bối.

3     Nền văn minh khoa học Thiên Tiên, là nền Văn Minh Tinh , Khí, Thần hợp nhất  chế tạo ra máy móc bảo bối, tối tân vi diệu, chỉ cần dùng ý tưởng là điều khiển Như ý. bảo bối máy móc  theo ý muốn của người mà hành động.

4      Khoa học thiên tiên dùng châu báu,ngọc ngà vàng bạc kim cương, trân châu,làm vật liệu tinh luyện . luyện kim hóa khí, luyện khí hóa thành thần vật, kết tinh Thần Vật  rồi dùng thần vật chế tạo ra bảo bối máy móc tối tân linh ứng ảo diệu theo ý muốn con mgười.

5     Nền khoa học vật chất phàm trần còn kém xa , biết rằng
Nhân loại ngày nay đả biết khai thát thần lực vũ trụ. Tạo ra điện năng để rồi đạt đến đỉnh cao của Công Nghệ Thông Tin .
QUỐC TỔ VUA HÙNG LÀ CHÍ TÔN THIÊN ĐẾ, GIÁO TỔ, CON LỚN CỦA ĐỨC CHA TRỜI, ĐẦU THAI XUỐNG THẾ , TRUYỀN THIÊN LUẬT XUỐNG CHỐN
NHÂN GIAN. Để cho nhân loại nhân gian tu luyện trở về
Sống trong nền Văn Minh của Thiên Tiên . An vui tự tại.

6     Văn Hóa Cội Nguồn vì thế ra đời, trở thành Hiến Pháp Văn Lang nền Quốc Đạo dân tộc, Văn Hóa Cội Nguồn đã tỏa sáng hàng nghìn năm, sau đó thất truyền và biến mất, bóng đêm trùm xuống nhân gian, con cháu Tiên Rồng rơi vào cảnh ảm đạm, bị ngoại xâm đô hộ gần hai nghìn năm, dẫn đến cảnh nồi da nấu thịt đồng bào anh em tàn sát lẫn nhau.
7     Đau đớn biết bao anh em tàn sát lẫn nhau để lập công lên lon , lên chức, được cho là vua , thua cho là giặc, xem đi xét lại, giặc với vua nào có khác gì ,vinh quang gì khi Đồng Bào tàn sát lẫn nhau  đối với Ông Cha, đối với Tổ  Tiên. Ai thắng Ai bại đều là kẻ có tội.

8     Hỡi nòi giống Tiên Rồng, con cháu Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu,  Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ấn Thiên Bút đã trở lại với non sông Tổ Quốc chúng Ta.
Bình minh đã thức dậy MẶT TRỜI CHÂN LÝ CHÍNH
NGHĨA đã tỏa sáng, bóng u minh trùm xuống non sông
Đại Việt không còn, con cháu Tiên Rồng hãy đứng lên phun Châu nhã Ngọc gốp phần hòa bình ổn định thế giới

9    QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG nói các thế hệ con cháu Tiên Rồng mai sau , hơn được thế hệ Ông Cha, chỉ còn một cách là tiếp nối văn hóa Cội Nguồn, phát huy văn hóa Cội Nguồn, mở rộng văn hóa Cội Nguồn, truyền bá khắp thế giới.

10    Đào tạo ra hàng triệu hàng tỉ nhân sĩ trí thức Phật – Thánh – Tiên – Thần- Chúa, mở rộng nền giáo dục, từ mầm non lên đại học , cao học, QUỐ TỔ NÓI xã hội văn minh hiện đại là xã hội không những văn minh về vật chất mà cả văn minh về tinh thần, đời đạo cũng chỉ là một, HIẾN PHÁP VĂN LANG ,
NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC  đầy những yếu tố đó.

11       Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa kết hợp, giữa cái chung
Và cái riêng, giữa tư hữu và công hữu, ví như điện ÂM điện DƯƠNG hợp nhau cho ta ánh sáng, có thể nói ÁNH SÁNG là chủ nghĩa thứ ba, chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG, NHÂN QUYỀN – THIÊN QUYỀN VŨ TRỤ .

12     Chủ nghĩa đại đồng là con đường rộng lớn, không của riêng ai, mà của toàn nhân loại, tinh hoa nhân loại,

13     Có thể nói MÙA XUÂN  không của riêng ai , mà của muôn hoa đua nở, muôn sắc vạn màu, nhưng tinh vị của muôn hoa hợp nhất, ĐỒNG CHUNG VỊ NGỌT và chỉ có những con ONG cần mẩn, mới gốp nhặt những tinh hoa hửu ích nầy, mà Quốc Tổ Vua Hùng đã làm được việc đó.

14      Văn hóa Cội Nguồn nền  Quốc Đạo dân tộc, là con đường rộng Lớn để cho toàn nhân loại con cháu Tiên Rồng đi, tiến đến làm chủ xã hội , làm chủ linh hồn , làm chủ vũ trụ.

15     Văn hóa Cội Nguồn chủ nghĩa Đại Đồng, là đỉnh cao cuả tất cả chủ nghĩa thời đại, QUYỀN SỐNG – QUYỀN BÌNH ĐẲNG- QUYỀN ĐỘC LẬP- QUYỀN TỰ DO- QUYỀN NGÔN LUẬN- QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC nói chung là Nhân Quyền cao hơn nữa là Thiên Quyền  những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm.

16     Giải thoát bất công , giải thoát áp bức, giải thoát nô lệ, cho đến giải thoát nô lệ kiến thức , nô lệ thần quyền, giải thoát sự lẩn quẩn trong ngôn luận danh từ, hội ngộ chân tâm , chân tánh, lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác,
17      QUỐC TỔ  nói văn hóa Cội Nguồn không những  là văn hóa của chung toàn nhân loại, bao hàm cả trái đất, cả vũ trụ Văn Hóa đỉnh cao . Con đường về vào ngôi nhà chung vũ trụ , Đỉnh cao lẽ sống của nhân loại con người   không còn con đường nào khác hơn là sống theo Thiên Ý Cha Trời, làm theo lời dạy Cha Trời,  Trên con đường vinh quang rộng lớn ấy chính là con đường Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa Đại Đồng, Nhân  Quyền , Thiên Quyền , bình đẳng công bằng xã hội.

18    Cách mạng vô sản , hay cách mạng tư bản, cũng chỉ là
Trào lưu tiến hóa của xã hội, và cuối cùng cũng đưa đến thời kỳ quá độ của nó, và thay thế cuộc cách mạng mới , chủ nghĩa mới ra đời, chủ nghĩa đỉnh cao của nhân loại con người, là chủ nghĩa Đại Đồng, cũng là chủ nghĩa cuối cùng của nhân loại phàm trần, vì tiểu kiếp thứ chín đi lần về kết thúc, chuyển sang qua tiểu kiếp thứ mười, nhân loại tuần hoàn lặp lại thời Hồng Hoang.

19     Chủ nghĩa thứ ba đã hé mở, liên hiệp quốc Nhân Quyền  ra đời, thống nhất quan điểm chung về luật,và các điều khoản nhân đạo.  Cũng như về mặt cán cân công lý toàn cầu, giải quyết những vấn đề xung đột không đáng có.

20     Tư tưởng QUỐC TỔ là tư tưởng vì nhân loại, tư tưởng lấy HIẾN PHÁP- LUẬT PHÁP- ĐẠO PHÁP – CÔNG LÝ
CÔNG BẰNG  BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI , làm hiến chương cho thời đại,làm  Rường cột cho nhiều dân tộc anh em.

21     Hiến pháp bình đẳng, Luật pháp bình đẳng, Đạo pháp bình đẳng. Trở thành  cán cân công lý thời đại, thời đại văn minh giác Ngộ cội nguồn, thực thi Nhân Quyền , Thiên Quyền . Tư tưởng QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG  ,là tư tưởng hiến chương , hiến pháp luật pháp nhân loại không khác gì Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

22     QUỐC TỔ khai sanh ra Nước Văn Lang dựa trên nền tản Văn Hóa Cội Nguồn . Văn Hóa cội Nguồn  hiến pháp văn lang trở thành nến  QUỐC ĐẠO DÂN TỘC VĂN LANG .Nền Quốc Đạo có một không hai trong thời kỳ ấy  Nến Hiến Pháp dân chủ Nhân quyền tối cao của thời Đại Văn Lang . Văn Hóa Cội Nguồn  đại đồng vũ trụ, Thiên Quyền , Nhân Quyền  là con đường Rộng lớn, con đường Bình đẳng,  con đường Công Bẳng  văn minh nhất nhân loại thời ấy Quốc Tổ đã  để lại cho chúng Ta con đường mùa xuân Độc Lập Tự Do  con đường hạnh phúc nhất trần gian  để cho con cháu Tiên Rồng đi  và gặt hái những thành tựu to lớn văn minh hiện đại .
Đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn là chúng ta đánh mất tất cả, bóng u minh sẽ phủ lấy chúng Ta, con cháu Tiên Rồng sẽ  rơi vào cảnh nô lệ, ngoại xâm sẽ chuyển Xây tình thế dân tộc Ta, đi đến con đường bi đát . đưa dân tộc ta đến bờ vực thẳm, và  chúng Ta không bao giờ quên, gần hai nghìn năm xâm lược Đô hộ giặc Tàu, hơn trăm năm đô hộ giặc Tây, nồi da nấu thịt từng ngày còn gì nòi giống Tiên Rồng, còn gì Đồng Bào anh em.

23     Văn hóa Cội Nguồn là Quốc Bảo ,là linh hồn dân tộc con cháu Tiên Rồng, là  ngọn lửa thiên  thiêu rụi dã tâm quân thù  làm kiếp đảm ngoại xâm     ( xem bộ long hoa thi tập )
24     Thời đại văn minh là thời đại nhân loại anh em , sống trong ngôi nhà chung trái địa cầu, tiến lên sống trong ngôi nhà chung vũ trụ, không phải sống chung trong nhà tù, sống dưới chế độ độc tài cai trị, mà là sống trong thế giới Công Bằng, xã hội bình đẳng.

25    Toàn dân khán chiến chống ngoại xâm, toàn dân bảo vệ Tổ Quốc, toàn dân xây dựng đất nước, thời nhà nước đó phải là nhà nước của dân , không phải nhà nước của đảng ,nhà nước  Pháp Quyền, không phải là nhà nước độc tài , độc trị, Mà là nhà nước Của Dân có truyền thống chủ quyền độc lập lâu đời,
Sống theo HIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC , SỐNG THEO TRUYỀN THỐNG GIỮ NƯỚC là điều  không gì thay đổi, đó là chân lý , là trung , hiếu, nghìn đời vạn năm theo truyền thống Cha Ông truyền thống  Tiên Rồng.

26      Có một điều chúng Ta đừng quên, là TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU lúc nào cũng ở trên đầu chúng Ta, chưa bao giờ rời khỏi chúng Ta, vì  tiểu linh hồn chúng Ta đang ở trong, Đại linh hồn Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu, như cá ở trong nước, như người ở trong không khí, Cá sống không có nước là Cá chết . Người sống không có không khí là người đi đời . Tiểu Linh hồn Ta cũng vậy không có đại  linh hồn thời Tiểu Linh hồn không có chỗ tồn tại .  
Đại Linh Hồn linh giác tổ tiên, như hư không chỗ nào cũng có . Tiểu Linh Hồn đang sống trong đại linh hồn là như thế Ví như Cá sống Trong Nước . Linh Thức Tiểu Linh Hồn sống trong Linh Giác Đại linh Hồn . khi nào chúng ta an trụ chân tâm chân tánh, hội nhập Cội nguồn, vào ngôi chánh đẳng chánh giác thời chúng Ta sẽ hiểu rõ điều nầy . Có nghĩa Bọt nước tan biến trở về bản thể nước, linh thức trở về linh giác, thức tánh trở về chân tánh, THẤY- NGHE- HAY- BIẾT  TỰ NHIÊN, KHÔNG KHỞI Ý PHÂN BIỆT,

27     Thời linh hồn người đó đã hội nhập pháp thân bình đẳng
Đại đồng, cùng pháp thân Tổ Tiên , Cha Trời , Địa Mẫu, pháp thân rộng lớn khắp hư không, pháp thân linh giác thanh tịnh tối cao vũ trụ.

28     Có thể nói chúng Ta nghĩ gì, làm gì  Tổ Tiên , Cha Trời Mẹ Trời  đều hiểu rõ Nghe rõ thấy rõ, Chẳng bỏ sót một mảy lông . Vì Thế chúng Ta cầu gì , Tổ Tiên , Cha Trời Mẹ Trời đếu nghe thấy gia hộ phù hộ cho chúng Ta . Chỉ cần chúng Ta hết lòng thành kính đối với Tổ Tiên , Cha Trời Địa Mẫu thời cầu chi đặng nầy cầu gì cũng linh . Hơn nữa, phật- thánh- tiên- thần- chúa ,ở đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, đầy khắp hư không vũ trụ các ngài hành sự đều nương theo Thần Lực của Đức Cha Trời . Ứng theo Thiên Ý Cha Trời giữ vững cán cân công lý Thiên Luật vũ trụ, sự dối trá xảo quyệt thủ đoạn ác độc,Chỉ làm hại bản thân làm hại linh hồn của chính mình, luật nhân quả không trừ một ai, gieo ra Giống gì thời gặt giống nấy,gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, tuy trời lồng lộng nhưng mảy lông cũng không lọt, bộ máy nhân quả luân chuyển của đấng Hóa Công Tổ Tiên vô cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn cho hết  sự vi diệu ấy.

29      Xây dựng một đất nước văn minh độc lập lâu dài,mà dùng thủ  đoạn bạo ác giành lấy thiên hạ, cai trị thiên hạ bạo ác bằng con đường độc tài  tưởng như là vinh , tưởng như là vững  nhưng chưa được bao lâu thời sụp đổ rồi  sự Độc tài Độc trị dẫn đến  khắp nơi dân chúng oán than căm ghét, nước hạn cá chết, biển trần nổi sóng nước lại giềm thuyền, vinh thành nổi nhục,  nổi lo sợ chồng chất, công danh sự nghiệp chưa kịp hưởng thời đại họa đả tới nơi.

30      QUỐC TỔ nói người trí làm việc gì cũng tính về hậu quả nên mỗi việc làm , mỗi hành động , mỗi cử chỉ đều thận trọng,
QUỐC TỔ  thường nói Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa bất tử Kim cang bất hoại, lẽ tà như bùn đất khó mà phá được kim cang lẽ phải chính nghĩa âý, xây dựng một đất nước văn minh hiện đại xuất phát từ văn hóa chính nghĩa, bao giờ cũng được lòng dân, độc lập lâu dài.

31      Những kẻ đại gian đại ác tranh giành thiên hạ chỉ vì xưng hùng xưng bá xuất phát từ tà tâm bất chính, giành chiến Thắng, để rồi chiến bại đi đến cảnh diệt vong.
      QUỐC TỔ nói xây dựng lên nhà nước bền vững, thời phải có văn hóa chính nghĩa bền vững, mới có kết quả của sự thành công tốt đẹp,
---- QUỐC TỔ , KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, RỒI TỪ VĂN HÓA CỘI NGUỒN, KHAI SINH
RA NƯỚC VĂN LANG,
---- RỒI TỪ NƯỚC VĂN LANG , VĂN HÓA CỘI NGUỒN TRỞ THÀNH HIẾN PHÁP VĂN LANG NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,
      QUỐC TỔ  tuyên ngôn khai sinh ra nước văn lang , khai sinh ra Hiến Pháp Văn Lang nền Quốc Đạo dân tộc ,  chỉ rõ nói lên chủ quyền dân tộc, chủ quyền độc lập TỪ THỜI ĐẠI HỒNG HOANG- ĐẾN THỜI ĐẠI VĂN LANG,

32      TỪ THỜI ĐẠI HỒNG BÀNG – ĐẾN THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG ,  quá trình chống ngoại xâm bảo tồn truyền thống giữ gìn chủ quyền độc lập, trung hiếu ,yêu nước thương dân, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người
trồng cây,  đó là đạo lý đạo đức của dân tộc Ta,

33      Truyền thống đấu tranh giành lại độc lập giành lại tư do
Giải thoát nô lệ thống khổ, đó là một dân tộc hùng anh có bề dày yêu lẽ phải trọng đạo đức, nhân cách tự chủ, tôn trọng quyền tự do , tôn trọng chủ quyền độc lập, của các nước bạn, của các dân tộc anh em, trên phương diện bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
Tôn trọng chủ quyền độc lập nước bạn, cũng có nghĩa là tôn trọng chủ quyền độc lập nước mình
*          *          *
Hết phần 1 chương 3
Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương
Triết học Long Hoa Đại Cương

Chương 3

Phần 2

Hiếu trung ,trung hiếu triệt để đó là phẩm hạnh đạo đức cao quý của con cháu Tiên Rồng.
Nhưng trung hiếu với giặc ư, tôn thờ ngoại xâm ư,
 thế hệ Ông Cha Ta không bao giờ trung hiếu như thế, mà trung với nước, trung với Hiến Pháp, Luật Pháp.Nền Quốc Đạo dân tộc . Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, hiếu với Tổ Tiên , Cha Trời , Địa Mẫu hai đấng Tiên Rồng LẠC LONG QUÂN- và ÂU CƠ ,

1      Sự lầm đường lạc lối, không ít con cháu Tiên Rồng tôn thờ giặc, tôn thờ văn hóa ngoại lai, phản bội lại dân tộc phản bội lại non sông Tổ Quốc,

2      Theo Hiến Pháp- Luật Pháp Văn Lang,những người như vậy khó mà tha thứ vì đã phạm năm đại trọng tội, 
      1- là tội bất trung  2- là tội bất hiếu   3- là tội bất nhân
      4- là tội bất nghĩa  5- là tội phản bội lại non sông tổ quốc, phản bội lại đồng bào dân tộc anh em,
Con cháu Tiên Rồng mềm như nước mát như không khí, đó
Là do Văn Hóa Cội Nguồn ung đúc lên, nhưng đến lúc quật khởi, thời cơn sóng dữ cuồn cuộn nổi lên, giông bão kinh khiếp vùi dập quét Sạch quân thù không có gì chống đở nổi

3      Núi có thể đổi, biển có thể dời, nhưng thế hệ lớp lớp Cha Ông truyền thống bất khất quật cường không thay đổi trước sau như một (xem bộ văn lang chiến sự 1 , văn lang chiến sự 2 sẽ rõ )
Con cháu Tiên Rồng mỗi người dân là mỗi chiến sĩ trung thành tôn vinh Hiến Pháp, Luật Pháp, tôn vinh anh hùng dân tộc vì dân vì nước, là gương soi cho bao thế hệ mai sau,

4     Vấn đề cơ bản của mọi thời đại, dù là thời đại nào đi nữa Hiến Pháp Luật Pháp Đạo Pháp chân chính bao giờ cũng làm rường cột cho mọi thời đại, dù cho đó là thời đại đa nguyên đa đảng chẳn hạn, thời đại Văn Lang tuy mở màng cách đây gần năm nghìn năm, nhưng giá trị nền Văn Hiến Quốc Đạo dân tộc vẩn sáng chóa , Văn Hiến văn hóa cao siêu vượt lên tất cả văn hóa, kể cả văn hóa hiện đại đương thời.

5       Với đường hướng, đường lối chính nghĩa cao siêu văn
Hóa, Nhân Quyền- Thiên Quyền vũ trụ, là Văn Hóa thượng tần  Kiến Trúc đã được đắp xây kiên cố, để lại cho con cháu chúng Ta , có thể nói văn hóa Cội Nguồn là văn hóa mùa xuân văn hóa sắc thắm hương thơm, thắm tình đoàn kết dân Tộc, thắm nghĩa đồng Bào,
Với lối kiến trúc văn hóa đồ sộ, nguy nga, tráng lệ, kỳ bí hùng vĩ, vĩ đại, càng về sau càng thêm cổ kính , càng thêm giá trị , không có văn hóa nào sánh kiệp.

6     QUỐC TỔ nói, TỔ TIÊN  sáng lập lên vũ trụ, thời chỉ có Tổ Tiên là chủ nhân của vũ trụ mà thôi, PHẬT- THÁNH-
TIÊN- THẦN- CHÚA , cũng chỉ là con cháu thừa kế những gì Tổ Tiên tạo lập ra mà thôi.

7      TỔ TIÊN tạo ra con người ban cho con người khối óc vũ trụ, để con người nhận thức giác ngộ thấy được đấng Ông Cha trở về với Cội với Nguồn.

8      TỔ TIÊN tạo lập lên con người, không ngoài mục đích
Là thay thế Tổ Tiên, Cha Trời,Địa Mẫu, cai quản giang sang vũ trụ mà Tổ Tiên đả tạo lập ra. Nhân Loại con cháu có nhiệm vụ  Sáng kiến phát minh khoa học ,lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, làm đẹp ngôi nhà chung vũ trụ QUỐC TỔ nói đã là sự thật, dù lâu mấy vẩn là sự thật, tất cả nhân loại anh em đều phát sanh từ một nguồn gốc, TỔ TIÊN , CHA TRỜI , ĐỊA MẪU,LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ, HAI CHỮ ĐỒNG BÀO, THIÊNG LIÊNG. Thời nhân loại trước hay sau cũng chỉ một Cội Nguồn mà thôi.

9      Hỡi các dân tộc anh em, chúng ta phải đối đải với nhau
bng sự công Bằng,  lẽ phải bao giờ cũng tốt hơn lẽ trái.  Tổ
Tiên ,Cha Trời , Địa Mẫu, đã sanh ra nhân loại con người, thời cũng ban hành Đạo Luật bảo vệ con người, chúng Ta hãy  làm đúng những gì Đức Cha Trời dạy, thời tất cả chúng ta sẽ thấy được chân trời hạnh phúc.

10      Chúng ta đối đải với nhau bằng sự công bằng bình đẳng thông qua giải pháp thương lượng, tôn trọng lẫn nhau hai bên cùng có lợi, không nên đối đải với nhau bằng bạo lực, bằng lòng ganh ghét và hận thù , những thứ ấy không có lợi cho hiện tại và cả trong tương lai, nghịch lại lời dạy của Đức Cha Trời kết quả dẫn  nhau đến địa ngục.

11      Những kẻ chiến thắng trên gian ác bạo lực , độc quyền độc tài đàn áp cai trị thiên hạ, làm cho thiên hạ oán than cùng khắp, thời đại họa sẽ tới sớm hay muộn mà thôi, những bức tường bao bọc kiên cố, súng đạn gươm đao giáo mác bờ rào thép gai đó là những giải pháp tình thế tạm thời không mấy bền vững, đối với sự phẩn nộ của toàn dân.

12      Nền độc lập chân chính cũng có bức tường rào, nhưng đó là bức tường rào của Hiến Pháp Luật Pháp Đạo Pháp Chính Nghĩa công lý, bảo vệ lẽ phải, ngăn chặng tội lỗi, giữ vững độc lập tự do công bằng văn minh, đây mới là vấn đề cơ bản cho thái bình thịnh trị độc lập lâu dài.

13      Chân lý Chính Nghĩa vững chắc, thời sự thành công coi như đả được thiết lập xác định, dù mau hay chậm cũng đi đến thống nhất độc lập lâu dài.

14      Nhà nước Văn Lang không những mạnh về vật chất ,
Mà còn mạnh cả về tinh thần, thứ vũ khí tinh thần Chính Nghĩa, sắc bén hơn đao kiếm , rén cứng hơn kim cương mạnh hơn vũ bão, không có một thế lực nào thắng nổi đánh
Bại được dù cho đó là thế lực mạnh hơn Ta gấp mười lần.

15     Với nền văn hóa Tiên Rồng, vua, quan, dân, nước văn lang, đả trở thành THIÊN SỨ CỦA TRỜI, công dân vũ trụ
      DÂN TỘC VĂN LANG,CON CHÁU TIÊN RỒNG
      THỜI ĐẠI VĂN LANG, NIÊN ĐẠI HÙNG VƯƠNG
       VĂN HÓA CỘI NGUỒN ,HIẾN PHÁP VĂNLANG
      NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, ĐẢ ĐI VÀO LỊCH SỬ
      SÁNG CHÓA MÃI MÃI MUÔN VẠN ĐỜI SAU.
Ngay cả thời đại hiện nay, tuy trình độ dân trí đã lên cao
Nhưng nếp sống văn minh tinh thần vẩn còn chưa theo kiệp thời Dựng nước Văn Lang, thời Quốc Tổ.
16     HIẾN PHÁP VĂN LANG, KHẲNG ĐỊNH  nhân loại toàn thế giới tất cả đều là anh em, năm màu da cùng cội cùng nguồn, cùng Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu, nên tất cả nhân loại năm màu da anh em đều bình đẳng.

17     Quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc
Đó là quyền thiêng liêng mà Tổ Tiên , Cha Trời , Địa Mẫu đả ban cho mỗi con người.

18      Không ai có quyền xâm phạm , hoặc cướp đoạt quyền thiêng liêng ấy, giải pháp tốt nhất là bình đẳng tôn trọng
Lẫn nhau chia xẻ kiến thức, chia xẻ sự giàu sang, giải phóng đói nghèo lạc hậu, giải phóng áp bức tàn bạo dã man
Đó là trách nhiệm chung của toàn nhân loại.

19--- nhưng kẻ xâm phạm Nhân Quyền , Thiên Quyền, thời coi như họ đả tước đi quyền thiêng liêng của chính họ, họ đã vi  Phạm Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời.
Chúng Ta có quyền lên án những kẻ phạm tội đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời.
Cán cân công lý thiên luật vũ trụ sẽ hỏi tội chúng, xét theo  Thiên Luật , Nhân Luật mà nhận lấy hậu quả.

20      Nếu thoát khỏi cán cân công lý thế gian vì quyền lực vì phước đức của ông cha, thời còn cán cân công lý vũ trụ, luật nhân quả xây chuyển sa đọa vào ba đường khổ địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, mất thân người muôn kiếp khó trở lại, luân hồi khắp nẻo.

21     Trình độ dân trí càng cao, thời sự đòi hỏi càng lớn, 
 Không những nhà ở, cái ăn , cái mặc , mà còn đòi hỏi cả quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do,quyền mưu cầu hạnh phúc, nói chung là Nhân Quyền con người được thể hiện đầy đủ, quyền thiêng liêng mà Tổ Tiên ,Cha Trời Địa Mẫu, đả ban  cho mỗi con người, những thứ quyền bất khả xâm phạm,

22      Nói đến vũ trụ, các tần trời, các cõi trời, trần gian ,địa cầu, không thuộc quyền của ai, mà là của trời của Tổ Tiên,  đấng tối cao khai lập lên vũ trụ cùng con người, Tổ Tiên Khai Hóa, hiện thân ra Cha Trời cùng Địa Mẫu, là để sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người,dòng giống Tiên Rồng.

23     Dạy bảo con người sống theo Thiên Ý của Trời ,làm theo Thiên Ý của Trời , tùy theo công lao dìu dắt con người mà Đức Cha Trời ban cho cõi nước lớn nhỏ.

24      Chỉ có Đức Cha Trời cùng Địa Mẫu, hiện thân của Đức Tổ Tiên, mới có đủ quyền năng ban phước , giáng họa cho mỗi đất nước , cho mỗi dân tộc, cho mỗi con người .

25      Những kẻ dùng bạo lực đàn áp thiên hạ ,cai trị thiên hạ
Hà khắc  độc quyền, độc tài, độc trị,  đối xử Đồng Bào chẳng khác gì đối xử Tù nhân, tự xưng là con trời ,hành sự theo ý trời, đó là chú hề của thời đại, làm trò cười cho bao thế hệ mai sau.

26     HIẾN PHÁP VĂN LANG nói, những kẻ xâm phạm
Quyền thiêng liêng , mà Tổ Tiên Cha Trời đả ban cho mỗi dân tộc, cho mỗi con người, những kẻ ấy đã phạm Thiên Ý Cha Trời, huyền cơ xây chuyển đại họa ập đến thê thảm.

27     Như chúng Ta đả biết tư tưởng Quốc Tổ Hùng Vương là tư Tưởng Thiên Ý của Đức Cha Trời, Quốc Tổ nghĩ gì,làm gì cũng Theo Thiên Ý của Cha Trời.

28      Quốc tổ nói thuận theo Ý Trời thời tồn tại, nghịch Ý Trời thời bị diệt vong, Hiến Pháp Văn Lang là Hiến Pháp Thiên Ý Cha Trời, đạo pháp chính nghĩa vũ trụ.

29      Đi ngược lại Hiến Pháp Văn Lang thời coi như đi vào con đường diệt vong không sao tránh khỏi, chúng Ta nghĩ lại mà xem, lịch sử nhân loại đã trải qua hàng vạn hàng nghìn năm, không biết bao nhiêu là vua, quan, chỉ vì gian ác tàn bạo, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, cũng như đi ngược lại lời Trời dạy liền bị huyền cơ xây chuyển, đại
Họa diệt thân vô cùng thê thảm, thần hồn sa đọa vào chốn u
Minh,  Quốc Tổ nói,Văn Hóa Cội Nguồn Hiến Pháp Văn Lang, là Hiến Pháp Thiên Ý Cha Trời ,thiên đạo vũ trụ, thiên ý Chính Nghĩa, Thiên Ý Chính Nghĩa là mặt trời Chân Lý có muôn nghìn ánh sáng soi đường cho nhân loại trở về với Cội với Nguồn, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ.   Nhân loại lạc Cội lạc Nguồn rơi vào chốn u minh, rơi vào đại họa chiến tranh, kết cuộc dẫn nhau đến địa ngục, nhưng mấy khi tự hỏi, chiến tranh được gì, lợi đâu không thấy , mà chỉ thấy tàn sát lẫn nhau, đầu rơi máu đổ, hận thù chồng chất như non như núi, vay trả  , trả vay hại người , người hại, biết bao giờ chấm dứt.

30     Ở cõi Phật , cõi Thánh , cõi Tiên , khó mà tiềm thấy chiến tranh, vì Phật, Thánh , Tiên, sống theo Văn Hóa Cội Nguồn.

31     Con cháu Tiên Rồng phải sống theo lối sống của Phật Thánh, Tiên, sống theo nền Văn Hiến Quốc Đạo dân tộc,sống đúng làm đúng những gì Quốc Tổ đả dạy, ở cõi thiên đàng
Phật, Thánh ,Tiên , Thần , Chúa trên đầu thường có hào quang, đó là hào quang trí huệ giác ngộ thấu hiểu cội nguồn, sống theo Thiên Ý Cha Trời, tôn trọng Thiên Quyền, thiên luật vũ trụ, hạnh phúc non sông Đại Việt, hạnh phúc con cháu Tiên Rồng, không phải tìm kiếm đâu xa, mà phải ra sức bảo vệ phát huy truyền thống Ông Cha, phát huy truyền thống dựng nước giữ nước, cũng cố Văn Hóa Cội Nguồn  nền Quốc Đạo dân tộc.

32     Ánh sáng chân lý mặt trời Chính Nghĩa đã mọc, mùa xuân bình minh đã dậy, con cháu Tiên Rồng rực rở tỏa sáng bay lên,  THIÊN ẤN- THIÊN BÚT đả trở lại với con cháu Tiên Rồng chúng Ta, sau hai nghìn bảy trăm năm thất truyền vắng bóng ( tốm tắc sự thất truyền như sau )

33      Thời hạ hùng vương 18 đời kéo dài hơn một nghìn năm.
Sau bảy  trăm năm từ thời Hùng Vân Lang , Hùng Quốc Vương 1276 đến  Hùng Việt Vương , Tuân Lang 569 trước công nguyên  trở xuống thời Hiến Pháp Văn Lang nền Quốc Đạo dân tộc mất hẳn, chuyển sang thể chế độc tài độc trị , không khác gì Phương Bắc . ( xem Văn lang chiến sự 3 sẽ nói rõ hơn ) Văn Hóa Cội Nguồn nền Quốc Đạo dân tộc vì do truyền khẩu quá dài, dẩn đến tam sao thất bổn mất gốc, càng về sau càng thêm bớt nhiều phi lý sai lệch trong Văn Hóa Cội Nguồn, trở thành văn hóa Cội Nguồn mập mờ biến thành truyền thuyết cội nguồn, đưa con cháu Tiên Rồng đến con đường khốn khổ, và đúng vậy.

34     Đúng như lời quốc tổ tiên đoán dạy bảo, hỡi quân dân ÂU VIỆT- LẠC VIỆT, CON CHÁU TIÊN RỒNG,  chỉ khi
nào con cháu Tiên Rồng, mất đi nền Quốc Đạo dân tộc Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa biến mất, lòng thành kính đối với Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu không còn, hoặc yếu ớt như ngọn đèn lu mờ sắp tắt, thời non sông đất nước Văn Lang sẽ Bị Yêu Tinh Quỉ dữ đầu thai làm người làm hại . Tiến đến bị giặc xâm, xâm lấn đất đai, chiếm lĩnh đất đai, thôn tính nước văn lang đại nam, con cháu Tiên Rồng trở thành nô lệ khốn khổ biết bao.  

35     Và đúng vậy  thời hạ hùng vương thứ 18 có con trai nhưng chết yểu, không có người kế vị ngôi vương , chuyển sang thời Âu Lạc 258  trước công nguyên .

người cháu họ lâu đời là THỤC PHÁN tranh giành ngôi vương với người con rể của hùng duệ vương, huệ lang
tức là tản viên sơn thánh NGUYỂN TUẤN.

36     THỤC PHÁN lấn thế lên nắm chính quyền làm vua
Chuyển đổi sang giai đoạn mới, giai đoạn AN DƯƠNG
VƯƠNG, NƯỚC VĂN LANG TRỞ THÀNH NƯỚC ÂU
LẠC ,   AN DƯƠNG VƯƠNG, làm vua mấy mươi năm
Thành cổ loa rơi vào tay giặc TRIỆU ĐÀ , Triệu Đà diệt xong AN DƯƠNG VƯƠNG ,

37      Xưng là TRIỆU VIỆT VƯƠNG cai trị con cháu Tiên Rồng, đầu độc con cháu Tiên Rồng, bằng Văn Hóa đồi trị mê tín dị đoan Thần Quyền Phương Bắc.  chuyển xây con cháu Tiên  Rồng , theo văn hóa của chúng, chôn vùi văn hóa của dân tộc Ta , kể từ đây con cháu Tiên Rồng rơi vào cảnh khốn khổ.
NƯỚC VĂN LANG VÔ CÙNG RỘNG LỚN,  kể từ khi nền QUỐC ĐẠO DÂN TỘC BIẾN MẤT thời BẮC PHẦN
TRUNG PHẦN VĂN LANG rơi vào tay giặc, chỉ còn lại
NAM PHẦN VĂN LANG, CÁC THỜI VUA HÙNG Ở THỜI CUỐI , con cháu tiên rồng rơi vào tay giặc hơn hai
Phần ba dân số  (xem long hoa mật tạng quyển 14  ) Khi TRIỆU ĐÀ, tiêu diệt AN DƯƠNG VƯƠNG thành cổ
Loa rơi vào tay giặc, từ đây quân giặc mới có dịp,nghiêng
Cứu địa linh hình chữ S bắc phần đại việt, thấy rõ khí thiên
Sông núi kỳ diệu,luôn luôn tỏa lên bảo bọc con dân ÂU VIỆT- LẠC VIỆT , giặc triệu vô cùng sợ hãi ra sức ếm yểm, làm cho khí thiên sông núi giảm sút, tinh thần dân ÂU
VIỆT- LẠC VIỆT  dần dần suy nhược, để chúng dễ bề cai trị, cho đến khi NHÀ HÁN, tiêu diệt TRIỆU VIỆT VƯƠNG , giặc hán tiếp tục ếm yểm địa long, và các triều
Đại giặc kế tiếp theo, cũng làm như thế, kéo dài gần hai nghìn năm, bắc phần , trung phần ,đại việt bị ếm yểm khắp
Nơi, chỉ còn nam phần Đại Việt thời giặc, TÀU  ngoại xâm
Chưa ểm yếm được ( thiên cơ bảo mật ) đuôi rồng chuyển hóa thành đầu rồng, Văn Hóa Cội Nguồn sống dậy từ đây .
*          *          *
Hết phần 2 chương 3
Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 3
Triết học Long Hoa Đại Cương

Chương 3

Phần 3

Dưới sự lãnh đạo của nền Quốc Đạo nhà nước Văn Lang, chính quyền nước Văn Lang , luôn luôn phát huy tinh thần yêu nước yêu cội yêu nguồn,

1      Trường kỳ đấu tranh chống mọi thói hư tật xấu, quan liêu, tham ô, hối lộ, móc ngoặc, sách nhiễu nhân dân, luôn
Luôn làm trong sạch bộ máy chính quyền, bộ máy công bộc
Của dân , do dân , vì dân.

2      QUỐC TỔ nói, Tổ Tiên , Cha Trời, Địa Mẫu,sáng tạo lập lên vũ trụ con người .  Còn con người chúng Ta sáng tạo lên Lãnh vực khoa học, khoa học vật chất, khoa học đạo đức, khoa học nhân văn xã hội, khoa học vũ trụ, khoa học chân Tâm chân tánh , khoa học duy thức tư tưởng ý tưởng con người, và còn nhiều lãnh vực khoa học khác nữa,vân vân. và ..

3      QUỐC TỔ  nói con người là con cháu nhà Trời , con cháu của sự sáng tạo, sáng tạo trong lao động, dù Đó là lao động nghệ thuật, lao động khoa học , lao động chân tay, hay lao động trí thức, thời lao động nào cũng đưa đến sự sáng tạo, luôn phát minh ra cái mới cái ra sau hoàn thiện hơn cái ra trước . Xây dựng xã hội thiên đàng trần gian , tiến Tới xây dựng thiên đàng cõi trời cực lạc quốc,

4      Xây dựng xã hội văn minh ,thời xã hội đó phải có cốt lõi của nền văn hóa văn minh, bình đẳng , công bằng , chính nghĩa . Tôn trọng quyền phát minh con người cả ai mặt Tinh Thần lẫn Vật Chất . Hiến Pháp , Luật Pháp , Đạo Pháp , công lý công bằng bình đăng  rõ ràng, không mập mờ lẫn  lộn trắng đen .

5     HIẾN PHÁP ,LUẬT PHÁP,ĐẠO PHÁP, phát nguồn từ
Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa đại đồng, Thiên Ý Cha Trời , dựa trên nguyên tắc chung Công Bằng Bình Đẳng, và Quyền con người , chủ quyền độc lập, truyền thống dựng nước giữ nước, Nhân Quyền , Thiên Quyền , tự do, làm đỉnh chung rường cột cho mọiHiến Pháp Ra đời , Còn Hiến Pháp ra đời không dựa những căn bản trên thời Hiến Pháp đó chỉ là Hiến Pháp không chân chính . Hiến Pháp của một bè nhốm không có giá trị lịch sử . Không khác loài cỏ mau mọc mau tàn .
TƯ TƯỞNG QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG  là nhà tư tưởng vĩ đại, đại hùng đại lực, đại từ đại bi, đại trí đại đức,
Có thể nói quốc tổ là đấng cứu thế, mở đường cho nhân loại về trời, giải thoát đau khổ , giải thoát sanh tử luân hồi
Hội nhập cội nguồn lên ngôi chánh đẳng chánh giác. Quốc Tổ khai sinh ra nền Hiến Pháp Văn Lang , trở thành nền Quốc Đạo Văn Lang là con đường rộng lớn con đường đầy mùa xuân đơm hoa kết quả hạnh phúc . Cho mọi tần lớp con người , xã hội . ai ai cũng hạnh phúc như ai .

6     Suốt cuộc Đời Quốc Tổ, ví như Cha Mẹ suốt  cuộc đời lo cho con cái, ai cũng được ấm no, sống tự do an lạc thái bình, dân giàu  nước mạnh công bằng văn minh, sống theo
Văn Hóa Cội Nguồn , không làm trái lương tâm  sống văn minh lành mạnh, nếp sống chân thiện hoàn mỹ luôn là gương sáng cho Quan ,Quân ,Dân , Bách Việt Văn Lang .

7     QUỐC TỔ khẳng định, vấn đề cơ bản, của mọi sự phát truyển xã hội, mọi sự cải cách vận mệnh xã hội , thời chính
Quyền bao giờ  cũng đóng vai trò quan trọng.

8      Đối với Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa đại đồng ,Hiến Pháp Nhân Quyền, Thiên Quyền vũ trụ, Hiến Pháp tối cao Thiên Ý Hóa Công, Hiến Pháp  của sự bình đẳng công bằng xã hội, Hiến Pháp giải thoát nô lệ , nô lệ giai cấp ,nô lệ kiến thức , nô lệ thần quyền, nô lệ áp bức , và còn nhiều nô lệ khác nữa vân  vân. và .. Hiến pháp như thế mới được gọi Hiến Pháp Chính Nghĩa Chân Chính .

9      Giai cấp giác ngộ vượt lên ý thức phàm tâm, hội nhập cội nguồn, hình thành lên giai cấp , Phật- Thánh- Tiên-Thần- Chúa, mở màng cuộc sống văn minh thiên đàng trần gian.
TRÍCH ĐOẠN văn  ĐẠI HỘI QUỐC ĐẠO LẦN THỨ 9 NƯỚC VĂN LANG.

10      Bộ máy điều hành đất nước , cũng chình là bộ máy điều hành của nền Quốc Đạo, tuy một mà hai, tuy hai mà một,

11     Nhà nước Văn Lang là nhà nước Pháp Quyền, vua của
Nước văn lang, chính là Hiến Pháp , Luật Pháp, Đạo Pháp
Văn Lang, thượng viện  QUỐC ĐẠO, HẠ VIỆN QUỐC HỘI, là hai  cơ quan tối cao Nhà Nước Văn Lang.

12     Các cấp làm việc , từ cấp thôn , cấp xã, cấp huyện-quận,
Cấp tỉnh, cho đến trung ương, phải có hội trường rộng lớn
Thờ phụng Tổ Tiên , Cha Trời, Địa Mẫu, trang nghiêm, ba ngôi Tối cao vũ trụ, đấng lập lên vũ trụ trời đất con người,  
TỔ TIÊN  của chúng Ta, đấng hiện thân ra Cha Trời , LẠC LONG QUÂN  và  Địa Mẫu ÂU CƠ, ba ngôi tối linh vũ trụ Con Cháu Tiên Rồng chúng Ta  phải  tiệt đối tin tưởng , tiệt đối tôn thờ .

13      Các Vương , Quan , đầu tuần , phải tập trung đến hội
Trường, từ hội trường trung ương đến hội trường Châu Huyện đảnh lễ Tổ Tiên ,Cha Trời , Địa Mẫu,  Lạc Long Quân và  Âu cơ, sau đó mới đi vào công việc hành chánh lo cho dân cho nước.  Và hàng tháng mỗi người  dân văn lang con cháu  Tiên rồng phải đến đền thờ , thờ tổ tiên, cha trời, địa mẫu,  Dân hương lể bái cúng dường, tỏ lòng thành kính, cầu cho  Quốc thái dân an, gia đạo bình yên.

14      Giáo  Dục  văn hóa Cội Nguồn , Hiến Pháp Luật Pháp Đạo Pháp Là quốc sánh, tiến tới xã hội văn minh hiện đại.

15      Các cấp lãnh đạo nước Văn Lang ,vừa là Đại Diện bảo vệ dân vừa làThầy chỉ đường cho dân ,  Chính sách giáo dục dân,dìu dắt dân,đi đến,chân trời hạnh phúc , đó là lối đi đúng hướng  có công có quả, gieo lúa gặt lúa,trồng cà Hái cà gieo thiện gặt thiện, đó là thiên luật nhân quả, không ai sửa đổi được

16     Một dân tộc văn minh ,là dân tộc tự mình nổ lực vương
Lên .   Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, phấn đấu hơn nữa, làm quan mà chỉ biết lo cho mình lo cho gia đình mình, đặc quyền lợi cá nhân trên quyền lợi Tổ Quốc, sách nhiễu dân
Vơ vét của nhà nước ,thời coi như đã phạm trọng tội,nhẹ
Thời kiểm điểm, cảnh cáo, nặng thời tri cứu hành sự, theo
Hiến Pháp, Luật Pháp nước Văn Lang,

17     Hiến Pháp Văn Lang, Luật Pháp Văn Lang chính là  Thiên Ý Cha Trời, Hiến Pháp  tối cao Cán Cân Công Lý  xã hội không thiên vị, giáo phái Thần Giáo , màu da chủng tộc,Vua, Quan, Dân, Bình đẳng.
Những người Phụng Sự , Hành Sự theo Văn Hóa Cội Nguồn. Vừa là Công Tố vừa là Quan Tòa giữ vững sự bình yên cho Tổ Quốc . đều trở thành Phật Thánh Tiên Thần Chúa, chốn nhân gian mãn thân làm vua các cõi nước trời,  hoặc tái sanh làm vua chốn nhân gian, hoặc làm vua các cõi Âm phủ.
Văn Hóa Cội Nguồn ra đời  không dễ gặp được, phải chờ cơ vận tạo hóa chuyển xây có khi trải qua hàng triệu triệu năm cũng không xuất hiện, những người gặp được văn hóa
Cội nguồn, thời đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp tu luyện lập công bồi đức, trồng nhiều cội phúc với đấng cha
Trời, những người gặp được Văn Hóa Cội Nguồn, thời coi như đả gặp được THIÊN ẤN- THIÊN Ý CHA TRỜI, Cha Trời đã lựa chọn, chuyển đổi số mệnh vận Mệnh,bước vào thế giới vũ trụ,Cha Ông, thế giới ngọc ngà châu báu mà Tổ Tiên đã tạo lập lên, cho những ai nghe theo lời dạy của Đức Cha Trời,sống đúng Hiến Pháp , Luật Pháp Đạo Pháp  theo lời dạy của Đức Cha Trời.

18     THẾ GIỚI HƯ KHÔNG VŨ TRỤ,TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI, THIÊN ĐÀNG , TRẦN GIAN ,CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, LÀ DO TỔ TIÊN KHAI HÓA TẠO LẬP RA,

19     RỒI HIỆN THÂN RA ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI , SANH CON ĐẺ CÁI LƯU TRUYỀN NÒI GIỐNG  TIÊN RỒNG CON NGƯỜI,
20     Chúng Ta là con cháu Tiên Rồng. chúng Ta, phải luôn ghi nhớ, những gì Cha Trời dạy
Văn Hóa Cội Nguồn là con đường mùa xuân rộng lớn cho con cháu Tiên Rồng chúng Ta đi, con đường độc lập Tổ Quốc. Con đường dân giàu nước mạnh, con đường trở về thiên giới, con đường làm chủ vũ trũ, nối gót Cha Ông.

21     QUỐC TỔ nói, Ta là con cả của ĐỨC CHA TRỜI, nên
Ta hiểu thế nào là giang sang vũ trụ, mà Tổ Tiên đã lập lên cho chúng Ta, tùy vào công đức cứu dân độ thế , dìu dắt Đồng Bào thiên hạ anh em theo con đường văn hóa chính nghĩa vũ trụ, theo Thiên Ý của Đức Cha Trời, tất nhiên Cha Trời sẽ ban phước cho chúng Ta, nếu chúng Ta có công lớn, tận độ nhân loại anh em Đồng Bào .
Đương nhiên Cha Trời  Ban cho Chúng TA các cõi nước trời , làm vua nhân gian , làm vua các  Cõi âm phủ,

22     Những anh em Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,  khắp các tần trời khắp cùng vũ trụ, đều tuân theo lời dạy của Đức Cha Trời, Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng  đã đi vào đời sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nên các Ngài sống trong trường sanh bất tử.

23     Làm Vương , làm Quan, mà biết lo cho dân lo cho nước
Thời lo gì chẳng được làm Vương, làm Quan, làm Chúa, mãi mãi ở những kiếp sau,  con cháu đời đời vinh hiển
Có Phước, có Đức mới được làm quan, nhất là Vương
Quan của nước Văn Lang. Phải nói đã từng tu vô lượng kiếp  đứng vào hàng ngũ  CON TRỜI ,   PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,  vừa là trụ cột của non sông Tổ Quốc , vừa là trụ cột  trong Văn Hóa Cội Nguồn thay Trời hành đạo .

24     Chúng ta vừa là Thầy vừa là Đại diện  của dân, THẦY HƯ,  thời  TRÒ HỎNG, trụ cột mục nát thời ngôi nhà ngã
Đổ theo .   Tần lớp Vương, Quan, là nền móng Nhà Nước
 nền móng không được kiên cố vững chắc, thời
Nhà nước có truyền thống hùng mạnh đến đâu cũng đưa đền sụp đổ, đó là điều không thể tránh khỏi, quy luật tất
Yếu xưa nay vẩn không thay đổi.

25     Muốn xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh văn minh, không  có con đường nào khác hơn, là nân cao hiệu quả giáo dục,cải cách giáo dục, phát triển giáo dục, theo chiều hướng hiện đại hóa đất nước, nân cao trình độ dân trí, làm
Chủ khoa học,làm chủ kỷ thuật,làm chủ Hiến Pháp,Luật
Pháp,làm chủ xã hội,làm chủ non sông Tổ Quốc.
Trên nền tản Văn Học cuộc sống tiên học LỄ hậu học VĂN vẩn là nền tản, vững chắc xây dựng nhân cách, truyền thống đạo đức,con dân ÂU Việt LẠC Việt Con cháu Tiên Rồng, Văn Hóa Cội Nguồn, lịch sử Cha Ông, càng phát huy  đến chổ chí linh chí hiển, thời sự Phát truyển xã hội mới không lạc hướng, mất gốc trụ vững như núi non.
Các thế  Lực ngoại ban dù có thèm khác đất nước Ta , cũng không làm gì được chúng Ta, vì vậy VĂN, SỬ, ĐỊA, vẩn là món ăn  Truyền thống hằng ngày, như chúng ta ăn Cơm để sống như Khí để thở, nuôi lớn tinh thần yêu nước chúng Ta,nuôi lớn tinh thần trách nhiệm  chúng Ta,nuôi lớn ý thức nhận thức về chủ quyền độc lập Non sông tổ quốc chúng ta. 

26     Văn Hóa Cội Nguồn, Hiến Pháp Văn Lang,  Nền Quốc Đạo đân tộc Là hiến pháp chí tôn vô thượng,thiên ý cha trời
Người nào thấy được nghe được thời tội ác tiêu tan, chuyển
Họa thành phúc, huống chi chúng Ta đang thi hành di giáo
Của Đức Cha Trời, thời không nói chúng Ta cũng biết là
Chúng Ta từ các cõi trời sanh xuống bảo tồn Văn Hóa Cội
Nguồn trên đất nước Văn Lang, không những thế chúng Ta còn hết lòng lo cho dân cho nước.
Chúng ta là những người con chí hiếu, đối với Tổ  Tiên Cha Trời Địa Mẫu, trung thành tận Trung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Quốc Đạo văn lang.  Các khanh không những là vương quan luôn có trách nhiệm đối với dân chúng . Mà còn là thiên sứ của Đức Cha Trời,làm những gì mà Đức Cha Trời đã dạy,  Vì thế Vương Quan nhà nước Văn Lang chúng Ta  chính là Phật , Thánh, Tiên, Thần , Chúa ở khắp các trời lâm phàm xuống thế bảo hộ Thiên Ý Cha Trời , truyền bá Thiên Ý Cha Trời. Và trở về Trời với ngôi vị cao hơn .

27     ở chốn nhân gian hiện nay, trình độ dân trí còn quá lạc
hậu, chữ viết chưa ra đời, nên việc truyền kinh giáo văn hóa cội nguồn hết sức khó khăn, chỉ truyền khẩu cho nhau, dẩn đến thất truyền sẽ không sao tránh khỏi, và vì thế ta sẽ trở
lại nhân gian lần hai, sau gần năm nghìn năm,
     khi ta về trời, sau hai nghìn gần năm trăm năm, thời PHẬT GIÁO xuất hiện , anh em da chàm,

28     THÁNH GIÁO, TIÊN GIÁO, xuất hiện bắc văn lang, sau Phật Giáo, Thánh Giáo , Tiên Giáo năm trăm năm thời CHÚA GIÁO xuất hiện ở phương tây anh em da trắng,

29      Vì do truyền khẩu kéo dài trên hai nghìn năm dẫn đến thất truyền  Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời , ánh sáng mặt trời dần dần lặng mất, bóng U Minh bao trùm xuống nhân gian tức thời ánh sáng trăng sao liền mọc ra chiếu  sáng soi đường cho nhân thế.  Lúc bấy giờ Nam Văn
Lang đã chuyển sang Việt Nam.  Bắc Văn Lang , Trung Văn Lang đã mất về tay phương Bắc .

30     Các thế lực ngoại ban , lợi dụng, Phật giáo, Thánh giáo,
Tiên giáo, Chúa giáo, biến cải thành lợi khí chính trị xâm ngập qua Việt Nam xây chuyển tình thế  làm cho con cháu Tiên Rồng Ta bạc nhược tinh thần , đưa con cháu Tiên
Rồng đến cảnh lầm than nô lệ gần hai nghìn năm, ta đành
Phải trở lại cứu con cháu Tiên Rồng lần hai, vì thế THIÊN
ẤN TRỞ THÀNH THIÊN BÚT RA ĐỜI,

31     Khi thiên bút ra đời, thời còn năm nghìn năm nữa là hết
Tiểu kiếp thứ 9 , chuyển sang tiểu kiếp thứ 10, tuần hoàn
Lặp lại, những người sống sót, trở thành người nguyên thỉ
Hồng hoang đầu tiểu kiếp thứ 10,

32     ở những giai đoạn càng về gần cuối tiểu kiếp thứ 9 ,ngũ đại hoành hành chuyển hóa dữ dội, mưa to gió lớn, động
đất xảy ra khắp nơi, nhiệt độ tăng cao hạ thấp khắc nghiệt
vô cùng, sông hồ biền cả lục địa chuyển đổi,nước biển dân
cao, làm nhập chìm hết thảy các đồng bằng châu lục, kiếp nạn con người không sao tránh khỏi. Để cứu vớt nhân loại con người đã trải qua 16 triệu  800 nghìn năm tu luyện tiến hóa linh hồn. Thiên bút ra đời,văn hóa cội nguồn lại xuất hiện, mở cửa thiên đàng cứu thế trước khi tuần hoàn tiểu kiếp lặp lại sang tiểu kiếp thứ 10  .  Trước năm nghìn năm . Nhân loại con cháu tiên rồng siêu thoát về trời. Sau năm nghìn năm kể từ khi Thiên Bút ra đời là hết tiểu kiếp thứ 9.
*          *          *
Hết phần 3 chương 3
Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 3
Triết học Long Hoa Đại Cương.
Chương 3

Phần 4

SƠ LƯỢC TỐM TẮC NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH GIAI
ĐOẠN CÀNG VỀ CUỐI TIỂU KIẾP THỨ  9 CHUYỂN
QUA TIỂU KIẾP THỨ 101     Còn năm nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thứ chín, chuyển sang qua tiểu kiếp thứ mười,

2      Là giai đoạn đi lần đến kết thúc chu kỳ lịch trình tiến
Hóa của một tiểu kiếp, kéo dài suốt 16 triệu 800 nghìn năm
Nhất là giai đoạn hai nghìn năm cuối tiểu kiếp là giai đoạn tứ đại hoành hành dữ dội, mưa to gió lớn càn quét tàn phá
Khủng khiếp động đất xảy ra khắp nơi,sang bằng các thành
Phố lớn, nhiệt độ tăng cao hạ thấp khắc nghiệt vô cùng, sông hồ biển cả lục địa chuyển đổi, nước biển dân cao làm
Nhập chìm hết thảy các đồng bằng châu lục.

3     Gần cuối tiểu kiếp khí hóa già cỗi thái chuyển,làm tăng
Thêm mực nước của quả đại cầu, cọng thêm băng tuyết ở hai đầu cực nam cực bắc, tan  ra làm tăng thêm sự ngập chìm của biển cả, mỗi năm một dân cao, nhận chìm vô số
Thuộc địa đất đai rộng lớn, khí hóa thủy triều tức là lớp khí bao bọc trái Đất đả hạ xuống thấp và thái chuyển thành nước  đến chỗ tột cùng cuối tiểu kiếp thứ 9
Và tăng lên đầu tiểu kiếp thứ 10 .

4     NGŨ ĐẠI, ĐẤT- NƯỚC- GIÓ- LỬA NÓNG- LẠNH,
Thái chuyển hoành hành dữ dội, co bốp giãn nở,động đất
Khắp nơi ,nước biển dân cao, lục địa tách ra,mưa to, gió lớn, tàn phá nhấn chìm, hết thảy nền văn minh vật chất nhân loại con người vùi lấp hết thảy thành phố văn minh
Hiện đại, những người còn sống sót di cư lần đến các dãy
Núi cao, đồi rộng để sanh sống, rồi trở thành người nguyên
Thỉ hồng hoang,đầu tiểu kiếp thứ mười, ((xem kinh sau thời hậu đế sẽ nói rõ hơn ))

5      QUỐC TỔ đã dùng HUỆ NHÃN- PHÁP NHÃN, thấy rõ các tiểu kiếp đã trải qua, chu kỳ tiến hóa lặp lại không
Khác, những người sống sót cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển
Qua tiểu kiếp thứ 10, là những người Đức Cha Trời lựa chọn.  Để tiếp tục sanh con đẻ cái,lưa truyền nòi giống tiên rồng.

6     Sức người quá nhỏ bé so với sức mạnh của huyền cơ thiên địa tuần hoàng, con người chỉ là hạt cát hạt bụi vũ trụ
Sông núi kia vẩn còn tai hoại chuyển đổi,huống chi là sinh
Mạng con người quá nhỏ bé,

7     Chỉ có linh hồn là bất tử còn mãi, lạc cội lạc nguồn vùi lấp dưới bả lợi danh, linh hồn đọa lạc mãi mãi,

8     Những người sống sót,đầu tiểu kiếp thứ 10 , họ sống nơi
Dãy núi cao rãi rác khắp châu lục, phương đông củng như
Phương tây , hòa mình vào thiên nhiên rồi trở thành người Hồng Hoang bàng cổ sơ khai.

9     Nền văn minh vật chất nhân loại cuối tiểu kiếp thứ 9 đi vào quá khứ ,thay vào đó là nền văn minh tinh thần, đỉnh cao văn minh tinh thần, giữa tiểu kiếp thứ 10 , tám triệu bốn trăm nghìn năm tới .  Và Ta xuất hiện trần gian lần thứ ba .  Khi ấy nhân loại thọ trung bình là  ( tám muôn bốn nghìn tuổi ) chuyển luân Văn Hóa Cội Nguồn lần ba, theo Thiên Ý  Cha Trời,  thọ ký những vị kế tiếp theo Ta chuyển đại pháp Luân vũ trụ.

10     Những người sống ở tiểu kiếp thứ 10 trải qua hàng trăm
Nghìn năm ngũ đại đi vào ổn định, nước già thái chuyển
Thành phù sa, làm tăng thêm màu mỡ cho trái đất,lại thêm
Vùng cực nam cực bắc trở lại đóng băng vì thế Nước biển cạn dần, lộ ra đất đai rộng lớn phủ đầy phù sa .Tạp chất, đủ yếu tố nhân duyên cho cây cối mọc lên nhanh  chóng rừng xanh phủ khắp tươi tốt bạt ngàn khắp địa cầu.
Muôn loài cầm thú bò sát lại có dịp thận lợi thi nhau sanh
Sản tràn ngập khắp cùng mặt đất . Nhân loại từ các dãy núi cao đồi rộng, đầu nguồn của các con sông, theo thời gian sanh con đẻ cái, mỗi ngày mỗi  Đông,lần xuống đồng bằng lan tràn ra khắp thế giới.

11      Trải qua tám triệu bốn trăm nghìn năm, ở kiếp tăng, nền
Văn minh tinh thần đạt đến đỉnh cao giữa tiểu kiếp thứ mười, Văn Hóa Cội Nguồn ra đời, nhân loại vì thế hội nhập
Cội Nguồn, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lần lượt thi nhau về trời, lần lượt thi nhau làm chủ vũ trụ  trải qua trăm nghìn năm, thời đi vào đầu Kiếp giảm, nền văn minh tinh thần kéo dài hàng triệu năm.
Khí tiên thiên dần dần biến mất, thay vào đó là hậu thiên khí hóa ra đời, thiên tiên mất lối, nhân loại phần nhiều chỉ
Tu đến địa tiên mà thôi , cũng là lúc địa cầu Hỏa Đại hoành
Hành núi lửa lần lượt ra đời phụt lên, hết địa phận nầy đến địa phận khác, hết châu lục nầy đến châu lục khác, đất bằng
Vì thế gồ ghề lồi lổm gãy khúc không còn bằng phẳng như
tước nữa, nhân loại lại phải di cư tránh Hỏa Nạn, bỏ lại sau lưng nền văn minh địa tiên, nhân loại sống sót, tiếp tục
Sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng, và đi lần về
Cuối tiểu kiếp thứ 10 .

12     Có thể nói đại họa nhân loại ở kiếp giảm, hết Hỏa nạn rồi đến Phong tai, rồi đến Thủy nạn, một tiểu kiếp trải qua 16 triệu 800 nghìn năm, nhân loại trải qua ba lần văn minh, ba lần hủy diệt .

13      Văn minh TÂM ĐẠO TÁNH ĐẠO , PHÁP ĐẠO ,
PHÁP THUẬT THẦN THÔNG, thời tiên thiên,

14      Văn minh KHÍ ĐẠO, QUYỀN ĐẠO, thời địa tiên .
Văn minh kỳ 3 , là nền văn minh cao nhất, nền văn minh
Kết hợp khoa học kết hợp văn minh tinh thần lẫn văn minh vật chất, ĐỜI , ĐẠO Là một, TÂM- KHÍ- THẦN, HỢP NHẤT, THIÊN- ĐỊA NHƠN , GIAO HÒA,  Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng, Nhân Quyền, Thiên Quyền vũ trụ ra đời.

15       Đầu kiếp giảm nền văn minh Thiên Tiên kết thúc, nền văn minh Địa tiên ra đời. Nền văn minh Địa Tiên kết thúc . Nền Văn Minh vật chất ra đời .
ÂM KHÍ , HƯNG THỊNH, DƯƠNG KHÍ YẾU SUY,
Cảnh ốm đau bệnh tật thường đến với con người  Sự gian ác con người, hiệp theo âm khí tăng lên, PHONG KIẾN THẦN GIÁO, hưng thịnh, mở màng cho Phong kiến địa chủ , phong kiến vua chúa ra đời . Mở màng cho chủ nghĩa độc quyền độc tài độc trị hưng thịnh .
Và cho đến cách đây năm nghìn năm, CHÍ TÔN GIÁO TỔ ,ĐẦU THAI XUỐNG THẾ, QUỐC TỔ
HÙNG VƯƠNG RA ĐỜI.
KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG , KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN PHÁP VĂN LANG NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,
Cũng từ đây dân tộc Văn Lang mới hiểu rõ , nhân loại con người ,là con cháu hai đấng CHA TRỜI MẸ TRỜI
LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ, CỐT RỒNG CỐT TIÊN, và cùng từ đây dân tộc Văn Lang trở thành dân
Tộc Rồng Tiên, dòng giống Tiên Rồng,
Còn LẠC HỒNG, là nói về dân da VÀNG  là dân HỒNG NGỌC, TỪ THỜI NHÂN LOẠI HỒNG HOANG RA ĐỜI, CON CỦA ĐỨC CHA TRỜI  LẠC LONG QUÂN, DÒNG GIỐNG LẠC HỒNG CON RỒNG CHÁU TIÊN Là thế.
ĐỊA LONG THÁNH ĐỊA, GỒM BA NƯỚC ,
LÀO- CAMPHUCHIA- VIỆT NAM.
CỐT ĐỊA LONG, LÀ HOÀN LIÊN SƠN, NỐI LIỀN
TRƯỜNG SƠN, CHẠY DÀI ,TRUNG NAM BẮC
CHIẾC NÔI ANH EM TOÀN VŨ TRỤ,

16     Chúng ta không những con Hồng Cháu Lạc con Rồng
Cháu Tiên, mà còn có bổn phận đối với nhân loại toàn thế Giới anh em, tuyền bá văn hóa cội nguồn đến với anh em Theo lời dạy Đức Quốc Tổ, theo Thiên Ý Đức Cha Trời,

17     Chúng ta có làm được như vậy, chúng ta mới xứng
Đáng là con Rồng cháu Tiên, dân HỒNG NGỌC, DÂN TỘC Châu Á VIỆT NAM,
Chúng ta nghĩ gì, làm gì, khi lịch sử đã giao cho ta sứ mệnh như thế.

18    Một dân tộc đã  chịu nhiều đau khổ thống khổ, dưới
Ách thống trị của ngoại ban, khốn khổ mất tự do, khốn khổ mất quyền Sống, quyền làm người, quyền ngôn luận, quyền bình Đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc đả bị  Nghiêm cấm tước đoạt, làm thân trâu, ngựa cho chúng cày chúng cỡi, đưa dân tộc Ta đến cảnh nghèo nàng lạc
Hậu, nghĩ Ta mà thương đến người, những dân thộc địa
Cùng chung hoàn cảnh như Ta.

19       Sứ mệnh chúng ta hôm nay là xóa bỏ độc quyền, độc tài, độc trị, tồn tại quá lâu kéo dài hàng nghìn nghìn năm   cùng  với nhân loại tiến bộ anh em tiến lên cuộc sống Văn Minh Nhân Quyền , Thiên Quyền vũ trụ . Chúng Ta phải  lên tiếng phản đối những Chế độ độc tài dộc trị đàn áp nhân loại con cháu tiên rồng anh em, trả lại quyền độc lập, quyền tự do, quyền sống Quyền làm người, quyền ngôn luận, quyền bình đẳng,
Quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền thiêng liêng, quyền
Bất khả xâm phạm, mà Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu đã ban Cho mỗi con người.
*            *            *
Hết phần 4 chương 3
Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 3
Triết học Long Hoa Đại Cương


Chương  3

Phần  5

TỐM TẮC SỰ RA ĐỜI ĐẦU TIÊN NHÂN LOẠI CON NGƯỜI Ở QUẢ ĐỊA CẦU CHỐN NHÂN GIAN

1     Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm giữa tiểu kiếp thứ năm, thời kỳ hưng thịnh đỉnh cao của khí tiên thiên, côn
Trùng thảo mộc , cầm thú bò sát tuổi thọ rất cao, nhất là
Cầm thú thọ hơn muôn tuổi, có con tu luyện thọ vài muôn tuổi, khi ấy trái đất có một dãy núi dài cao to rộng
Lớn chọc trời, gọi dãy núi ấy là dãy núi Long Hoa, sâu dưới lòng đất dãy núi, là long huyệt của trái đất (xem bộ
Kinh long hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn )

2     Lúc bây giờ từ nơi không trung vũ trụ, ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN , HIỆN THÂN RA CON NGƯỜI, MỘT
NAM, MỘT NỮ 32 TƯỚNG TỐT 80 VẼ ĐẸP,
ĐÓ LÀ ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC MẸ TRỜI, LONG HOA CỬU HUYỀN, TIÊN CƠ ĐỨC MẸ, KHI SANH
CON, CHA TRỜI XƯNG LÀ LẠC LONG QUÂN, MẸ
TRỜI XƯNG LÀ ÂU CƠ,

3     Cha Trời, mẹ Trời bay đến quả địa cầu NAM THIỆN
BỘ CHÂU, một trong bốn quả địa cầu chốn nhân gian
Đáp xuống đỉnh dãy núi Long Hoa, dãy núi ấy chính là ba Nước LÀO, CAMPHUCHIA, VÀ VIỆT NAM, ngày nay.

4     Lúc bấy giờ MẸ TRỜI, TIÊN CƠ ĐỨC MẸ, dùng thần thông tốm thâu thiên địa tinh hoa khí hóa ngũ hành
Vào trong bụng mẹ trời, thành 100 bọc trứng  ứng hiệp kim – mộc- thủy- hỏa- thổ Năm màu da.

5     Đến ngày Mẹ Trời khai hoa nở nhị, Cha Trời phán rằng,
Hỡi các con của Ta , khi các con chào đời các con sẽ là chủ nhân của vũ trụ, tạo lập lên thế giới thiên đàng cực
Lạc,thế giới châu báu ngọc ngà trang nghiêm lộng lẫy.
Các con thay thế Ta cai quản vũ trụ, bảo vệ vũ trũ, bảo
Vệ ngôi nhà chung của các con, các con sống tự do bình
Đẳng công bằng hạnh phúc,

6     Lời truyền phán cầu chúc Cha Trời xong tức thời Mẹ Trời sanh ra một bọc to lớn khổng lồ, sau đó là một tiếng
Sấm nổ làm chấn động vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới
Trong bọc lớn có trăm bọc nhỏ, sau tiếng sấm lớn là trăm
Tiếng sấm nhỏ kế tiếp vang lên, chấn động không gian vũ trụ, làm khiếp đảm muôn loài cầm thú, bò sát, một trăm người con cha trời ra đời, 50 NAM, 50 NỮ năm màu da anh em, sau một thời gian Cha Trời Mẹ Trời, đem Con về chân núi, phía đông bắc dãy núi Long Hoa, tức là Địa phận NƯỚC XÍCH QUỶ,GIAO CHỈ tiền thân nước Văn Lang sanh sống ở đây.  Cha Trời Mẹ Trời nhìn thấy các con đã lớn Cha Trời Lạc  Long Quân , Mẹ Trời Âu Cơ bằng chia hai con cái.
      Trai theo cha về biển, đảo,  gái theo mẹ về núi rừng, đi
Hết nơi nầy đến nơi khác, khắp núi rừng , khắp năm châu bốn biển, sau đó thời dẫn    con cái về sum hộp một
Chỗ, cha trời thấy con cái thường chia rẽ vì màu da chủng tộc, cha trời quở phạt dạy bảo.

7     Hỡi các con của ta các con phải sống đoàn kết thương yêu nhau, đùm bọc nhau, giúp đở nhau, chia xẻ
Hiểu biết, chia xẻ cuộc sống cho nhau, đó là lối sống cao đẹp, lối sống đưa các con đến con đường hạnh phúc
Các con tuy khác màu da chủng tộc , nhưng các con là anh em cùng chung bào bọc, ĐỒNG BÀO, cùng cội
       Nguồn ,cùng dòng giống Tiên Rồng.
Các con cùng chung Cha Trời Mẹ Trời, Lạc Long Quân , và Âu Cơ, các con nghe lời      Ta dạy, các con sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần , Chúa  năm ngôi chí tôn tối cao vũ trụ,  ba ngôi chánh Đẳng chánh giác.
 Các con đi ngược lại lời Ta dạy, các con sẽ sống trong luân hồi sanh tử đọa lạc khắp nơi khắp chốn, ba đường, sáu nẻo, ĐỊA NGỤC,NGẠ QUỈ, SÚC SANH, A TU LA, QUỶ DỮ, MA THIÊN.
     Từ ngày cha trời dạy bảo, 100 người con, năm màu da
Anh em không còn phân biệt chia rẽ với nhau nữa, đoàn
Kết, đùm bọc thương yêu nhau, giúp đở nhau trong lúc
Khó khăn, cha trời ,mẹ trời thấy các con hiếu thuận như
Vậy khen rằng các con ngoan lắm, biết mình không thể ở với các con lâu hơn nữa, từ biệt các con trở về hư không vũ trụ. Từ đó 100 người con của trời chung sống cùng nhau một thời gian khá lâu, huyền cơ chuyển hóa ngũ hành
Xây chuyển, năm màu da anh em chia tay mỗi nhốm mỗi ngã

8      Anh em DA TRẮNG, thuộc HÀNH KIM, nên anh em da trắng đi lần về PHƯƠNG TÂY nơi khí hậu lạnh
KIM  lại năng sanh THỦY nên anh em da trắng thích sống Nơi đồng bằng ẩm ước hơn là núi cao đồi dốc,

9     Anh em DA ĐEN thuộc hành THỦY nên anh em da
Đen củng đi lần về PHƯƠNG TÂY nơi khí hậu lạnh khô ráo vì THỦY năng sanh MỘC nên anh em da đen,
Thích núi đồi, đồi bằng khô ráo.

10     Nói tốm lại, anh em da đen , da trắng ứng hợp hàn
Đới phương tây nhưng anh em da trắng vì KIM năng sanh THỦY ,không những anh em da trắng hướng tâm về
Đồng bằng, mà còn hướng tâm về tây bắc,
Đông bắcVì thủy năng sanh MỘC, có thể nói anh da trắng đi về hướng TÂY , lan tràng về hướng bắc , rồi
Lan tràng về hướng đông nam bắc thái bình dương

11      Nhưng anh em da đen lại khác hẳn, đồng xuất phát
Đi về PHƯƠNG TÂY vì anh em da đen thuộc HÀNH
THỦY, thủy lại hợp với kim, vì kim năng sanh thủy, nên anh em da đen theo anh em da trắng về phương tây
Nhưng lại thích ở nơi núi cao đồi rộng, vì thủy năng
Sanh MỘC, mộc lại năng sanh HỎA, không những anh
Em da đen thích núi cao đồi rộng, mà còn hướng tâm về
Hướng NAM, vì phương nam là phương HỎA, anh em
Lan tràng về hướng nam, hướng về đông nam đại tây
Dương,

12     Anh  em da đỏ, thuộc HÀNH HỎA, nên thích khí hậu nhiệt đới, HỎA lại năng sanh THỔ, nên anh em da đỏ đi lần về hướng sa mạc, hỏa năng sanh kim, nhưng
Kim năng sanh thủy, nhưng kim,thủy, xung khắc với hỏa, nên anh em da đỏ thường dậm chân tại chổ, chỉ khi
Nào biến động mới di cư đi nơi khác.

13     Anh em da chàm thuộc HÀNH MỘC,thích nơi núi cao đồi rộng giống như anh em da đen, nhưng MỘC năng sanh hỏa, nên anh em da chàm, không di cư về
PHƯƠNG TÂY , mà chỉ lan tràn ở PHƯƠNG ĐÔNG
Sống chung với anh em da vàng, điều đáng nói ở đây

14     Dù da chàm, da vàng , hay da trắng, đều có ngũ hành
Chằng hạn như da chàm, những anh em ứng hiệp hành
Kim , hành thổ,thời da hơi trắng hơi vàng, vì vậy có người thích ở thấp ,có người thích ở cao, nhưng người
Thích ở cao nhiều hơn, da vàng da trắng da đen da đỏ
Củng đều ứng dụng dịch lý ngũ hành như vậy,

15      Anh em da vàng thuộc HÀNH THỔ , hành thổ chỗ nào củng có, nói cho cùng là quả địa cầu, bao hàm kim,
Mộc, thủy, hỏa, nếu ứng về phương vị thời MỘC PHƯƠNG ĐÔNG , KIM PHƯƠNG TÂY, HỎA PHƯƠNG NAM, THỦY PHƯƠNG BẮC, THỔ
TRUNG ƯƠNG, lại nữa,thổ là trung tâm của kim, mộc
Thủy, hỏa,  CHÂU Á , là nơi phát sinh ra văn hóa
Cội nguồn, bằng chứng văn hóa cội nguồn ra đời cách
Đây gần năm nghìn năm, thời THIÊN ẤN, và gần sau
Năm nghìn năm, thiên ấn chuyển thành THIÊN BÚT
cũng xuất hiện ở châu á, nói rõ hơn là ở VIỆT NAM
Nói tốm lại huyền cơ đả chuyển ĐÔNG- TÂY, kết hợp,
ÂM- DƯƠNG GIAO HÓA, nhân loại chuyển sang giai
Đoạn mới giai đoạn ĐẠI ĐỒNG, chủ nghĩa trí tuệ giác
Ngộ ra đời.
16     Nói tốm lại năm màu da anh em, cùng chung một cội một nguồn, chung một tổ tiên Cha Trời Địa Mẫu, Cha Lạc Long Quân,  Mẹ  Âu Cơ, sanh ra tại dãy núi Long Hoa, cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, ứng hiệp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ứng dụng dịch lý hoàn cảnh thích hợp môi trường sống phân tán ra đi cùng khắp địa cầu, chia ly để rồi sum hợp, ra  đi rồi lại trở về.
17     Hoa Sen, Hoa Mai  đả nở trên địa cốt Long Hoa,con cháu Việt Nam phải là thiên sứ cho lịch sử Cội Nguồn Rồng Tiên .
Sống trên địa cốt Long Hoa
Phải là thiên sứ cho nhà Rồng Tiên
Trời ban Đất Tiệt linh thiêng
Tiên Rồng nòi giống uy quyền từ đây
Rừng vàng biển bạc đắp xây
Non sông tổ quốc hiển bày kỳ quang
Cội nguồn đại đạo thênh thang
Năm châu bốn biển cùng chung một nhà
*           *          *
Hết phần 5 chương 3
Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 4
Triết học Long Hoa Đại Cương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét