. . . . Lửa Thiên ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Lửa Thiên

 Lửa Thiên


Cội nguồn văn hóa Cha ông
Bừng lên ngọn lửa ấm nồng quê hương
Ngọn lửa thiên ngọn lửa thiên
Sáng bừng chân lí vô biên nhiệm màu
Bừng lên ngọn lửa sang giàu
Bừng lên truyền thống ngọt ngào tình thương
Tiên Rồng đẹp mãi mùa xuân
Tràng đầy hạnh phúc lẫy lừng ấm no.
*********

Đại Đồng

Từ buổi xa xưa buổi Tiên Rồng
Cha Trời, Địa Mẫu đẻ con đông
Giờ đây tất cả đều thành đạo
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đại đại đồng.

Mục đích của cuộc sống là hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc chẳng có gì hơn là tu học. Chẳng có sự tai hại nào cao hơn đó là sự tai hại của sự ngu muội. Muốn giải thoát sự ngu muội, không có con đường nào khác hơn đó là : Tu và Học. Làm theo và đi theo văn hóa cội nguồn”.
An Lạc Ca

Cuộc đời ai cũng phải chết đi
Rốt cuộc mang theo được những gì
Công danh lợi lộc thời vô nghĩa
Giàu sang cũng bỏ được cái chi
Từ thuở Hồng Hoang Trời khai mở
Tà chánh hai bên họa phúc ghi
Hành trang thiện ác đường vui khổ
Rồng Tiên Nguồn Cội dứt lâm li.
*********


Người Có Gốc

Đâu phải tự nhiên đã có Ta
Có ta từ thuở có Ông Cha
Lưu truyền nòi giống sanh con cháu
Có Ta rồi mới có con Ta.

Biết thời nói là biết. Không thời nói là không. Không nên nói bừa luận bừa. Nói bừa luận bừa là người kém trí thức”.
*********
Một Con Đường

Ta sẽ đi về Cội Rồng Tiên
Nghìn xưa non nước trổ xuân hiền
Truyền thống Tiên Rồng tình cội gốc
Tràng đầy hạnh phúc nước non Tiên
Dãi dầu lạc Cội phong trần bước
Để rồi lạc lối chốn tha phương
Âu Lạc toàn dân thời dựng nước
Chung nhau đoàn kết một con đường.
*********

Nở Cành Xanh Ngọn

Cây mất gốc trơ cành trụi lá
Sông mất nguồn sông đã cạn khô
Ai ơi đừng bỏ Ông Cha
Nở cành xanh ngọn mới là người khôn.

Đánh mất bản sắc dân tộc văn hóa cội nguồn, tức là đánh mất quyền tự chủ, quyền tự do độc lập, dẫn đến sự nô lệ. Nhất là nô lệ tinh thần, bị thuyết tà giáo ngoại ban khống chế, thời nguy hiểm vô cùng”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét