. . . . Khúc Nhạc Đại Đồng ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Khúc Nhạc Đại Đồng


Khúc Nhạc Đại Đồng

Cuộc sống hòa chung ánh Lạc Hồng
Trở về trời đất với non sông
Khúc nhạc tự do tình Cội Gốc
Âu Cơ Bọc trứng Đại Đại Đồng
Trái tim Hồng Lạc đầy nhựa sống
Chung Nguồn chung Cội nghĩa tình nồng
Muôn năm thắm thiết tình nhân ái

Đạo Trời Quốc Đạo Đạo Cha Ông.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét