. . . . LONG HOA ĐẠI CƯƠNG ĐẠI THỪA – TRIẾT HỌC ~ tranminhthang1145

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

LONG HOA ĐẠI CƯƠNG ĐẠI THỪA – TRIẾT HỌC

LONG

HOA

ĐẠI

CƯƠNG

           ĐẠI  THỪA – TRIẾT HỌC
                                 
           THIÊN ẤN  -  THIÊN BÚT
                         GÒ HỘI
         ĐỨC PHỔ -    QUẢNG NGÃI
                         1991
 
                     QUYỀN  1.Chương 1
Phần  1

ĐÊM ĐÃ QUA NGÀY LẠI ĐẾN, BÌNH MINH TỎA SÁNG,MÙA XUÂN TRỔI DẬY TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, ĐƠM HOA KẾT QUẢ TIÊN RỒNG
        Kinh sử tiên rồng là lịch sử cội nguồn của dân tộc việt nam.đã trải qua gần năm nghìn năm do quốc tổ vua hùng truyền lại.
        Nhưng thời xa xưa ấy nhân loại con người chưa chế tạo ra được giấy bút.khoa học vẩn còn nằm trong trứng nước chưa được ra đời.nên việc lưu truyền kinh sử quả thật khó khăn.phải nói không lấy đâu ra giấy bút để lưu truyền kinh sử .
        Mọi việc mọi chuyện chỉ truyền khẩu cho nhau qua khẩu tự ngôn từ.học thuộc lòng rồi truyền sang cho con cái.
        Cứ thế keó dài hàng mấy nghìn năm,không nói cũng hiểu là tam sao thất bổn .thất truyền đến mứt độ nào.   
        Đến khi khoa học vật chất phát truyển chế tạo ra được giấy mực tinh vi.truyền sang qua việt nam,nhân cơ hội có giấy mực đó người việt mới có diệp lưu chep kinh sử.ở vào
Thời HAI BÀ TRƯNG.thời sơ khai kinh sử.và kế tục cho đến các thời kì sau.
        Càng về sau giâý bút mực mỗi thời kì một tinh vi hơn,
Cho đến 542 sau công nguyên mới có giấy bút tạm đầy đủ hơn ,nhưng chưa tinh vi lắm.
        Từ thời HAI BÀ TRƯNG-BÀ TRIỆU-LÝ NAM ĐẾ-MAI HẮC ĐẾ.cho đến ĐINH-LÊ-LÝ-TRẦN-LÊ-HẬU LÊ
Thế kỷ 15 kéo dài gần 1500 năm.
Các học giả của các triều đại đó, mỗi khi tìm hiểu về tổ Tiên cội nguồn phải dựa vào những nơi thờ cúng .truyền thuyết qua lời kể.qua thơ ca hò vè,đúc kết rút tỉa sao chép cho hộp lý đêm chép thành sách sử .lưu chép cho hậu thế         Do sự truyền khẩu kéo dài 2622 năm ở thời các vua hùng ,dẩn đến mất đầu mất đuôi sai lệch quá nhiều.
        Có thể nói lịch sử rồng tiên đã hóa rắn,lịch sử phụng đã hóa gà,lại còn nhiều chỗ thêm bớt gây cho các học giã,từ đời hai bà trưng trở xuống,khi tìm hiểu về cội nguồn liền gặp phải sự khó khăn,dù cho các học giã cố gắng hết mức cũng khó mà giải quyết cho hợp lý được.
        Nhưng không lẽ vì khó khăn như thế,các học giã đành bó tay nên các học giã cũng kết thành sử liệu.dù cho đó là sự đúng sai.NHƯ LĨNH NAM CHÍNH QUÁI-VIỆT DIỆN U LINH-VIỆT SỬ LƯỢC—ĐẠI VIỆT SỬ TOÀN THƯ.
Và còn các sử sách khác ...
Tuy sử liệu để lại nhiều như vậy, cũng không làm thỏa mản được người đọc vì có nhiều chỗ mơ hồ nhiều sử ghi sai lệch khác nhau.
        Từ thời HAI BÀ TRƯNG cho đến thời hậu lê kéo dài gần 1500 năm ở các thời kỳ. BÀ TRIỆU-LÝ NAM ĐẾ-cho đến nhà ĐINH nhà lê thời việc lưu chép sử liệu còn rất sơ sài,cho đến thời kỳ NHÀ LÝ –NHÀ TRẦN-NHÀ LÊ thời sử liệu nói về cội nguồn mới phong phú hơn nhưng cũng không đêm lại sự tháo gở những gút mắt trong lịch sử.
       
                --------------------------------------
CHƯƠNG 1
PHẦN 2
SỰ NHẦM LẨN SAI LỆCH TRONG VĂN HÓA CỘI NGUỒN DẨN ĐẾN MẤT NIỀM TIN TRONG CON CHÁU TIÊN RỒNG
Trải qua không biết bao nhiêu là thế sự thăng trầm thịnh suy ,tưởng chừng như văn hóa cội nguồn tiên rồng mất hẳn Vậy mà vẩn còn cho tới ngày nay.đâm chồi nẩy lộc đơm hoa kết trái,mùa xuân đả trở lại với non sông tổ quốc.
        Gần hai nghìn năm tổ quốc luôn luôn bị thế lực ngoại
Xăm thống trị và chúng bốp méo đi lịch sử tiên rồng,làm cho con cháu tiên rồng quên đi nguồn gốc chính mình,đi theo chiều hướng có lợi cho ngoại xâm,để dễ bề chia rẻ đồng bào chúng dễ  cai trị.
        Với nhiều giả thuyết chúng đặc ra hầu làm chao đổi
Tinh thần dân tộc,con cháu tiên rồng các thế hệ sau khi tiếp
Xúc với luận điệu giả thuyết chúng đã đặc ra khó mà phân
Biệt đúng sai ,làm cho con cháu tiên  rồng con dân đại việt
Tự đánh giá sai về cội nguồn của chính mình,lạc mất hướng
Đi đó là lúc thuận lợi, để  cho thế lực ngoại xâm.
        Truyền bá triết thuyết tôn giáo đạo giáo của giặc đã
Biến cải thành chính trị mê hoặc dân ta,hầu thống trị con
Cháu tiên rồng đại việt ta truyền thống nền quốc đạo đi vào
Quên lãng,do sự mất mát sai lệch trong văn hóa cội nguồn
Thế lực ngoại ban kẻ xấu lợi dụng cơ hội sai lệch đó.
        Tuyên truyền đả kích chống phá.VÌ họ hiểu rằng tư
Tưởng con cháu tiên rồng lưng chừng gió chiều nào ngã
Chiều nấy,đây là lúc chúng truyền bá tôn giáo xu hướng có
Lợi cho chính trị xâm nhập vào nước ta lôi kéo tinh thần con cháu tiên rồng sa ngã theo ý tưởng của họ,có lợi cho
Họ một khi dân tộc ta đã theo chủ thuyết của họ.
        Họ lại càng bốp méo sự thật bài bác về truyền thống cội nguồn lịch sử cội nguồn tiên rồng của  chúng ta,chúng
Đặt ra nhiều câu hỏi hiểm hóc.
        Để cho các tần lớp trí thức của ta không thể nào trả lời
Được,rồi mất niềm tin đối với cội nguồn. họ nói lịch sử con
Rồng cháu tiên là không có sự thật, nếu có sự thật thời dân
Tộc việt nam có nguồn gốc loạn luân anh em ruột thịt lấy lộn nhau. Một dân tộc văn minh không có chuyện đó nếu có chỉ có thời nguyên thỉ hồng hoang mà thôi.

        Họ nói lịch sử tiên rồng chỉ là lịch sử truyền thuyết nếu có thật thời dân tộc việt nam có nguồn gốc loạn luân
VÌ SAO .,vì nếu nói LẠC LONG QUÂN lấY BÀ ÂU CƠ
Sanh ra một trăm người con 50 nam 50 nữ sau đó anh em
Lấy lộn nhau thành dân tộc đại việt dân tộc lạc hậu nam
Man di mà thôi.
        Trong khi đó văn hóa côị nguồn của phương bắc đã
Gần năm nghìn năm văn hiến, đều theo đạo nhơn luân hiếu
nghĩa cha con anh em không được lấy nhau đó mới là một
Dân tộc văn minh nếu lấy nhau họ cho đó là loài cầm thú
Nếu muốn lấy nhau ít nhất cũng phải qua ba bốn đời.
        Vì không trả lời được câu hỏi đó, nên âm thầm sửa
Chữa lại cho hộp tình hộp lý. Nói rằng LẠC LONG QUÂN lấy  BÀ ÂU CƠ sanh ra một trăm người con trai không có
Con gái và người con cả là QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
Năm mươi người con  theo cha xuống biển,thành dân tộc KINH, năm mươi người con theo mẹ lên núi thành dân tộc
Thượng.  sự đặc ra thêm bớt trong văn hóa cội nguồn như
Thế,không những không giải quyết được gì mà còn gây ra
Thêm sự khó hiểu không hiểu  100 người con cuả  LẠC
LONG QUÂN lấy vợ dân tộc nào hình thành lên con cháu
Việt nam thành ra hai dân tộc kinh thượng một nhà ,sự thêm bớt không cơ bản ấy làm cho người đọc trở nên nghi
Ngờ gút mắt hể có 100 người con thời phải có trăm cái tên
Những người thờ cúng sau nầy nghe truyện kể nhầm lẩn tên
Tuổi con cháu thời thượng HÙNG VƯƠNG cho đó là tên tuổi con cái LẠC LONG QUÂN ( xem kinh long hoa mật tạng sẽ rõ ) thật ra tên tuổi trong sự thờ cúng chỉ là con, cháu của các thời thượng HÙNG VƯƠNG từ thời  HÙNG
VƯƠNG thứ 1 đến thời HÙNG VƯƠNG thứ 23 kéo dài
1683 năm thời hạ HÙNG VƯƠNG 18 ĐỜI kéo dài 1018
Năm niên đại HÙNG VƯƠNG kéo dài 2701 năm.
        LẠC LONG QUÂN và ÂU CƠ sinh ra 100 người con
Trong một bọc 50 nam 50 nữ đủ năm màu da ứng dụng kim
Mộc thủy hỏa thổ VÀNG- TRẮNG-ĐEN- ĐỎ- CHÀM
GIỮA  tiểu kiếp thứ 5 tức là cách đây 75 triệu 600 nghìn năm và HÙNG VƯƠNG chính là con cả  ĐỨC CHÍ TÔN
THIÊN ĐẾ ĐẦU THAI  xuống trần làm con KINH DƯƠNG và thần LONG NỮ cách đây năm nghìn năm
100 người con của LẠC LONG QUÂN và ÂU  CƠ .
        ÔNG BÀ TIÊN TỔ hiện đang là THÁNH TỔ -
THÁNH MẪU-PHẬT MẪU VƯƠNG MẪU-PHẬT TỔ-
TIÊN TỔ làm vua làm chúa khắp các tần trời, thay cha trời
Mẹ trời cai quản giang sang vũ trụ.
        HÙNG VƯƠNG  là con cả ĐỨC GIÁO TỔ ở cõi thiên vân trung thiên vũ trụ đâù thai xuống trần làm con
KINH DƯƠNG VƯƠNG đời thứ 9 HÙNG LAN ĐỜI THỨ  10 khai sinh ra nước văn lang trở thành QUỐC
TỔ HÙNG VƯƠNG đời thứ  1.
        Văn hóa côị nguồn tiên rồng là do quốc tổ HÙNG
VƯƠNG khai sinh sáng lập trở thành nền quốc đạo văn
Lang và cũng từ đây con người mới biết mình là con cháu
Cuả hai đấng RỒNG TIÊN .  CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN và  ĐỊA MẪU ÂU  CƠ.
        Nhưng ở sử liệu lưu chép của chúng ta theo sự truyền khẩu ở vào giai đoạn mất gốc sai lệch rất nhiều.
        KINH DƯƠNG VƯƠNG đời thứ 9 là đời cuối của niên đại kinh dương vương.  Kinh dương vương –thần long
Nữ  sinh ra hùng lan trở thành quốc tổ  HÙNG VƯƠNG
TRUYỀN  được 41 đời đồng danh hiệu hùng vương cuối đời hùng vương 41 chuyển sang giai đoạn âu lạc.
        Còn nói KINH DƯƠNG VƯƠNG  lấy thần  LONG
NỮ  sinh ra LẠC LONG QUÂN  thời không có.
        Vì LẠC LONG QUÂN và  ÂU CƠ không có thời
KINH DƯƠNG VƯƠNG  mà xuất hiện ở giữa tiểu kiếp
Thứ 5  sanh ra ông bà tổ tiên cuả nhân loại con người cách
Đây  75 triệu 600 nghìn năm.
        LẠC LONG QUÂN chính là đức  CHA TRỜI/
Tên tộc của  ĐỨC CHA TRỜI ( là  đức long hoa cửu huyền
        Uy danh đức cha trời là  ẤN QUANG TỐI THẮNG
NHƯ LAI
Tên khi đã có con LÀ LẠC LONG QUÂN ,như vậy ghi nhầm lạc long quân và âu cơ ở quá khứ lâu xa cách đây
75 triệu 600 nghìn năm ,ờ vào thời kinh dương vương
Chỉ hơn 5000 nghìn năm  .biến Hai ngôi tổ tiên cửu huyền thành con cái cuả kinh dươngVương là sự nhầm lẩn đáng sợ.
KINH DƯƠNG VƯƠNG đời thứ 9 tên tộc là lộc tục sinh
Ra HÙNG LAN đời thứ  10 chuyển sang niên đại HÙNG
VƯƠNG QUỐC TỔ ĐỜI THỨ 1 .
        Mỗi khi quốc tổ truyền giáo quốc tổ thường nói,tất cả
Nhân loại thế giới đều là anh em một nhà.

             
Chương 1
Phần  3
Mỗi khi truyền giáo đức QUỐC TỔ  thườg nói. Tất cả nhân
Loại thế giới là anh em một nhà.
        Năm màu da chung cùng một bào bọc.  tất cả nhân loại anh em đều là con cháu của hai đấng tiên rồng .LẠC
LONG QUÂN  và ÂU CƠ.
        LẠC LONG QUÂN cốt cách  RỔNG.   ÂU CƠ cốt cách tiên.
CHA  RỒNG  MẸ TIÊN  là hiện thân của sức mạnh và vẽ
Đẹp sức mạnh vô biên  vẻ đẹp tuyệt trần.
ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN  và  địa  MẪU ÂU CƠ   là   chánh thân –chánh mẫu  hiện thân của  ĐỨC TỔ
TIÊN .   BA NGÔI TỐI CAO CỦA VŨ TRỤ.
        CÒN PHỤ THÂN PHỤ MẪU  cha mẹ hiện tiền,là hai
Bật sanh thành ,tiếp nối lưu truyền nòi giống con người nói
Đến chữ hiếu là phải sanh con nối dòng nối dõi ,dù trai hay
Gái  vì vậy cha sanh mẹ đẻ hiện tiền là cha trời mẹ trời thứ
Hai bất hiếu với cha mẹ đồng nghĩa . bất hiếu với cha trời
Mẹ trời đứng đầu các tội.
Lưu truyền nòi giống là đại hiếu đối với ông bà cha mẹ
Tại thế ,đối với ba ngôi vô thượng  CHA TRỜI-ĐỊA MẪU
-TỔ TIÊN  .sau đó mơí nói đến chuyện xuất gia đi tu là hợp
Lẽ trời.  còn bằng không cứ ở nhà tại gia học kinh giáo đại
Thừa văn hóa cội nguồn .  thờ phụng  TỔ TIÊN- CỬU
HUYỀN CHA TRỜI-ĐỊA MẪU.   làm nhiều việc thiện
Làm lợi ích cho xã hội  cho non sông tổ quốc.  giới luật tinh
Nghiêm đó là bật thánh đại chân tu thiên đạo tổ tiên cội nguồn ĐẠI ĐẠO TỐI CAO VŨ TRỤ
                              *          *          *
CHƯƠNG   1
PHẦN  4
Do sự lưu truyền lệch lạc tam sao thất bổn truyền khẩu quá
Lâu dẩn đến văn hóa cội nguồn lệch lạc nền quốc đạo vì thế
Dần dần biến mất thay vào đó là sự thăng trầm của xã hội
Biến đổi không ngừng.  chân lý cội nguồn cũng biến cải theo.  Nên càng xa cội gốc, sự ghi chép đời sau cũng lệch
Lạc theo . vô tình đưa văn hóa cội nguồn đến đà hoan tưởng ,mở ra cho sự tan rã thiếu niềm tin về văn hóa cội
Nguồn ,mất lần sự đoàn kết con cháu tiên rồng mạnh ai theo ý tưởng nấy đây là cơ hội cho ngoại xâm.  Xâm lược
Đất nước ta biến dân tộc ta trở thành dân tộc nô lệ cho chúng.  Thời kì như vậy là thời kì non sông ĐẠI VIỆT  đã
Phủ u minh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giặc.
        Một dân tộc có sức mạnh chống ngoại xâm đến đâu
Mà cội nguồn đã mất thời sức mạnh chống ngoại xâm đó khó mà phát huy đến chổ chí linh sức mạnh thần thánh đoàn kết không còn ĐỘC LẬP khó mà giử vững.  bằng
Chứng con cháu tiên rồng đại việt luôn luôn bị đô hộ ngoại
Xâm gần hai nghìn năm cơ hàn khốn khổ.
        Đây là bài học xương máu ,muốn giử độc lập lâu dài
Phải cũng cố gìn giữ .
        Các thế lực ngoại xâm khi tiềm hiểu đến cội nguồn của dân tộc ta,liền thấy nhiều điểm không hợp lý hoang
Tưởng củng bởi  do sự thất truyền mà ra nền văn hóa quốc
Đạo đã mất nên con cháu tiên rồng dân tộc đại việt dần dần
Mất đi sự đoàn kết thường chia rẽ các dân tộc anh em.
Người kinh cũng như người thượng,lung lay ý chí cội nguồn mất đi nguồn gốc tiên rồng. như cây mất gốc cành
Lá tự héo mòn. Chỉ cần một luồn gió mạnh thời cây tự
Ngã đổ gió chiều nào ngã theo chiều đó
        Lịch sử tiên rồng ghi chép trong giai đoạn thất truyền
Đối với những học giã thường tục chưa chứng quả trí huệ
Thần thông việc ghi chép văn hóa cội nguồn không đêm lại
Ánh sáng thái dương.  Mà chỉ đêm lại ánh sáng đôm đốm
Lúc tối lúc sáng.
        Những người trung hiếu đọc đến còn có chút niềm tin
Tưởng.  còn những kẻ bất trung bất hiếu khi đọc đến thì mất hết niềm tin có người còn sanh tâm hủy bán
        Tiên rồng ngày xưa vốn thật rồng
        Tiên rồng mất gốc trở thành con giun
Lịch sử tiên rồng ngày xưa chính là nền văn hiến quốc đạo
Dân tộc văn hóa cội nguồn.
        LẠC LONG QUÂN chính là đức CHA TRỜI mà tên
Tộc của cha trời là ĐỨC LONG HOA CỬU HUYỀN đấng
Chúa vũ trụ.  Uy danh của đức cha trời là ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.
Nhưng hiện nay sách sử của ta ghi chép. LẠC LONG QUÂN là con của KINH DƯƠNG VƯƠNG có nguồn
Gốc ở biển sự ghi chép sai nhầm nầy đời hậu thế con cháu đã
Biến ĐỨC CHA TRỜI đấng tối cao vũ trụ, trở thành thần
 Linh có nguồn gốc ở biển.
        Đúng là lạc long quân vốn là cha trời
        Về sau con cháu chép nhầm thần linh
Sự chép nhầm ĐỨC CHA TRỜI đấng tối cao vũ trụ
Trở thành thần linh có nguồn gốc ở biển.
Đã biến lịch sử văn hóa cội nguồn , trở thành văn hóa thần
Linh,  sự sai nhầm tai hại,
Các thế lực ngoại xâm dựa vào sự chép nhầm của ta
Cho rằng văn hóa cội nguồn của ta chỉ là thần gíao
Dựa trên cơ sở hai đấng thần linh LẠC LONG QUÂN
CỐT RỒNG ở biển,  bà  ÂU CƠ CỐT TIÊN ở núi.
        Nói đến đạo giáo  tôn giáo giai cấp thần linh dù
Là thiên thần cũng  chỉ là con dân của phật- thánh- tiên
Huống chi là địa thần-thủy thần chỉ là thần linh núi sông
Biển cả. còn dưới cả vua chúa chốn nhân gian
Các ngài chỉ là thần linh hộ pháp.  Nói đến nguồn cội cuả dân tộc việt nam là nói đến nguồn côị nhân loại thế giới
        Phát nguồn từ tổ tiên cha trời địa mẫu LẠC LONG
QUÂNvà ÂU CƠ hai đấng rồng tiên cách đây đã hơn bốn
Tiêủ kiếp  75triệu  600 nghìn năm.
        Và cứ mỗi tiểu kiếp thời lập lại thời HỒNG HOANG
Rồi đến HỒNG BÀNG đến HỒNG CHÚA,  HỒNG ĐẾ đến VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG  đến  KINH DƯƠNG VƯƠNG  rồi chuyển
Sang giai đoạn  HÙNG VƯƠNG cuối đời HÙNG VƯƠNG
Thứ  41  chuyển sang giai đoạn AN DƯƠNG VƯƠNG
Kết thúc thượng ngơn –trung ngơn, mạc pháp,  chuyển sang hạ ngơn
Mạc pháp thời kì đen tối của con cháu tiên rồng dẩn tới
Nô lệ gần 2000 năm      
        Như vậy nói đến nguồn gốc dân tộc việt nam là nói
Đến nguồn gốc rồng tiên.  Từ TỔ TIÊN-CHA TRỜI-
ĐỊA MẪU lạc long quân và âu cơ ,sanh ra 100 người
Con 50 nam  50  nữ cách đây  75 triệu  600 nghìn năm nguồn gốc nhân loại con người có đủ năm màu da anh em cùng

Nằm trong bào bọc ÂU CƠ.        Còn nói đến quốc tổ HÙNG VƯƠNG  dựng nước
Văn lang thời cách đây gần 5000 năm.
        Vì vậy nói đến văn hóa cội nguồn quốc đạo cội nguồn
Dân tộc là nói lên cội nguồn của toàn nhân loại.
        Không phải nói riêng cho một dân tộc nào mà tất cả
Dân tộc trên toàn thế giới kể cả phật-thánh-tiên-thần-chúa
Khắp cùng vũ trụ
                                   *          *          *
Chương   1
Phần   5
Sự thất soát sai nhầm trong truyền khẩu đã dẩn đến sự kết tập sử liệu sai nhầm, rồi trở thành một giã thuyết lịch sử cội
Nguồn huyền thoại. lẩn lộn quá khứ lẩn lộn hiện tại.
        đã biến đấng  CHA TRỜI thành đấng  THẦN LINH
ĐẤNG TỐI CAO VŨ TRỤ  thành thần biển long vương,các thế lực ngoại xâm mới có cơ sở xem thường .đồng hóa nền văn Hiến quốc đạo tiên rồng , trở thành văn hóa phong kiến thần giáo vào hàng giai cấp thần linh.
        Mà giai cấp thần linh dù là thiên thần cũng chỉ là con
Dân của PHẬT- THÁNH- TIÊN huống chi là giai cấp ĐỊA
THẦN –THỦY THẦN chỉ là các vị thần bề tôi của VUA-
CHÚA chốn nhân gian.
        Trong khi các thế lực ngoại xâm đã xuất hiện ĐẠO
GIÁO – TÔN GIÁO thộc hàng thánh giáo trên thần giáo
        Tôn xưng là phật- thánh- tiên nếu đêm ra so cọ.
Thời LẠC LONG QUÂN-  BÀ ÂU CƠ ông cốt rồng thần
Biển . bà cốt tiên thần núi cả hai chỉ là thần linh chốn phàm
 Trần,   chỉ mới là con dân của ba giai cấp phật- thánh- tiên
Tôn giáo đạo giáo của các thế lực ngoại xâm mà thôi, và họ
Mạnh dạng truyền bá tôn giáo đạo giáo cải biến chính trị có
Lợi cho mưu đồ xâm lược của họ xây chuyển tình thế dân
Tộc ta theo chiều hướng có lợi cho họ . làm cho dân tộc ta
Từ tự chủ độc lập. chuyển sang giai đoạn mất tự chủ và giặc thao túng tinh thần dân tộc ta với những thành phần
Kém hiểu biết nhẹ dạ làm con rối cho chúng làm theo ý muốn của chúng
        Các thế lực ngoại xâm họ lợi dụng cái bóng đạo giáo
Tôn giáo của họ thành lợi khí chính trị. Truyết thuyết chính
Nghĩa đạo đức giã làm mê hoặc dân tộc ta.
        Một khi con cháu tiên rồng quên đi nguồn gốc của chính mình mặt trời cội nguồn đã lặng bóng u minh đã
Bao trùm lấy non sông đại việt các thế lực ngoại xâm
Họ đêm ánh sáng trăng sao ánh sáng tôn giáo đạo giáo
 Xu hướng chính trị truyền sang qua nước ta đầu độc dân
Tộc ta lôi kéo tinh thần dân tọc ta những thành phần kém
 Hiểu biết bị chúng đầu độc tôn thờ nhân vật lịch sử anh
Hùng của chúng quên đi lịch sử anh hùng của dân tộc ta
Khi các thế lực ngoại xâm họ thấy văn hóa chính trị của
Chúng xâm lược đầu độc tinh thần con cháu  tiên rồng
Có hiệu quả đã ăn sâu vào tâm hồn khi ấy chúng chuyển
Đồng bào ta theo chiều hướng nô lệ chính trị của chúng
Vũ khí lợi hại của chúng là tôn giáo đạo giáo cải biến
Thành một thứ tôn giáo đạo giáo chính trị . có sức mạnh
Hàng long phục hổ,  một khi long hổ đã tùng phục thời
Họ bảo gì thời long hổ làm theo nấy làm tay sai đắc  lực
Cho giặc thậm chí đưa đến cảnh nồi da nấu thịt đồng bào
Anh em tương tàn lẩn nhau ( củi đậu nấu hạt đậu ) lưỡng
Hổ tranh hùng thợ săn đắc lợi chúng nhân cơ hội đó.
        Chiếm lần đất đai biên giới của chúng ta. Kiểu như
Tằm ăn dâu mọt ăn gỗ.  con cháu tiên rồng đại việt trải
Qua đấu tranh giành lại độc lập. được rồi lại mất.
        Mất rồi lại được con cháu tiên rồng như đi trong đêm
Vì đã mất ánh sáng văn hóa cội nguồn MẶT TRỜI ánh sáng văn hóa chính nghĩa văn hóa chủ quyền độc lập
Chủ quyền tự chủ con cháu rồng tiên phải chiệu nhiều
Nỗi đắng cay nhục nhã nô lệ cuộc đấu tranh chống ngoại
Xâm hàng nghìn năm máu chảy thành sông thây chất thành
Núi. Hết thế lực ngoại ban nầy xâm chiếm.  đến thế lực
Ngoại xâm khác xâm lược.
Một dân tộc đã có cội nguồn truyền thống lịch sử độc lập lâu đời . cụ thể thời HÙNG VƯƠNG độc lập chủ quyền
2701 năm chưa kể đến thời KINH DƯƠNG VƯƠNG-
Thời  VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG. Thời  HỒNG ĐẾ thời
HỒNG CHÚA,  thời HỒNG BÀNG thời  HỒNG HOANG  chủ quyền độc Lập kéo dài hàng triệu triệu năm.
        Một dân tộc có truyền thống mạnh như rồng đẹp như
Tiên do nền văn hiến quốc đạo thất truyền ánh sáng văn
Hóa cội nguồn chính nghĩa biến mất con cháu tiên rồng
Không tự chủ được mình lẩn quẩn trong vòng u minh lệ
Thuộc ngoại ban mất đi cốt cách tiên rồng uy linh trùm
Hoàng vũ.
Thật vậy.   nói đến rồng thời phải làm mưa làm gió phun
Châu nhã ngọc.  nói đến phụng là nói đến vẻ đẹp lộng lẫy
Của dân tộc đó.
        Nếu văn hóa cội nguồn không bị thất truyền thời con
 Cháu rồng tiên việt nam rực rở như mùa xuân chóa loại như ánh thái dương.
        Nếu không nhờ sự che chở của hai đấng tiên rồng cha
Trời  địa mẫu cũng như các vì quốc tổ hùng vương các vương  quan cùng hồn thiên dân tộc hồn thiên sông núi
Thời con cháu tiên rồng đại việt còn khốn nguy hơn nữa
Trước cảnh nồi da nấu thịt nước mất nhà tan.
        Phật –thánh –tiên –thần –chúa .cũng chỉ là con cháu của đức cha trời. con cháu tiên rồng đại việt bỏ cội nguồn
Chạy theo thờ phụng phật- thánh –tiên –thần –chúa. Còn
Phật- thánh – tiên – thần – chúa . thời thờ phụng đức CHA
TRỜI một sự lanh quanh vòng vèo gần không đi lại muốn
Đi xa lạc mất cội nguồn.
        Thật vậy ĐẤNG KHAI HÓA TỔ TIÊN  hiện thân hai
Đấng  CỮU HUYỀN -  CHA TRỜI- ĐỊA MẪU – LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ  ba ngôi tối cao cội nguồn của
Nhân loại con người.
        Con cháu tiên rồng không thờ tổ tiên cha trời địa mẫu
Bỏ cội nguồn cha trời địa mẫu chạy theo thờ phụng phật
Thánh tiên thần chúa lạc mất cội nguồn rơi vào cảnh khốn
Khổ , chỉ có tổ tiên cha trời địa mẫu mới có đủ quyền năng
Chuyển xây vũ trụ chuyển xây vận mệnh của mỗi đất nước
Của mỗi dân tộc của mỗi vận mệnh con người.
        Nếu con cháu tiên rồng bỏ mất cội nguồn chạy theo phật thánh tiên thần chúa . là chúng ta chạy theo cái ngọn
Bỏ mất cái gốc. khác nào con lạc cha lạc mẹ vô cùng khổ thay.
        Cây có gốc ,cây mới nở cành xanh ngọn.
        Sông có nguồn sông mới không cạn không khô.
        Cây mất gốc cành khô trụi lá.
        Người lạc cội lạc nguồn lạc lối bơ vơ.
        Lạc trong sanh tử u mờ.
        Lạc trong biển khổ cuộc đời ra chi
        Đói đau khổ nạn.
        Ngục tù đọa sa .
                ---------------------------------------------------


Chương  2
Phần   1
               
                   SỰ THẬT VẨN LÀ SỰ THẬT
Thật ra những luận thuyết vu vơ bịa chuyện của đế quốc ngoại xâm ,đồng hóa tổ tiên cha trời địa mẫu.
        TỔ TIÊN CỦA NHÂN LOẠI ,TOÀN VŨ
Thật ra những lý thuyết vu vơ bịa chuyện của đế quốc ngoại xâm.  Đồng hóa TỔ TIÊN –CHA TRỜI –ĐỊA MẪU
LẠC LONG QUÂN – ÂU CƠ ,CỘI NGUỒN TỐI CAO
NHÂN LOẠI VŨ TRỤ vào hàng giai cấp thần linh ,giai cấp tôi trung cho PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA . đúng là đại nghịch vô đạo.
        Họ chỉ gạt gẩm được những con cháu tiên rồng thiếu hiểu biết kém giác ngộ. tham sống sợ chết ham danh háo lợi lầm đường lạc lối lạc cội mất nguồn. chết đi sa đọa vào
Ba đường khổ .KHỔ ĐỊA NGỤC – KHỔ SÚC SANH –KHỔ NGẠ QUỈ một phen chết đi muôn kiếp khó trở lại
Làm người.
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG  là  ĐỨC CHÍ TÔN GIÁO TỔ
TRUNG THIÊN VŨ TRỤ đầu thai xuống chốn nhân gian
Làm con KINH DƯƠNG VƯƠNG. Khai sinh ra nước VĂN LANG khai sinh ra VĂN HÓA CỘI NGUỒN NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC mỗi lời nói ,mỗi việc làm đều theo
Thiên ý của trời.
        Dưới QUỐC TỔ ,còn có các quan văn võ đại thần,các ngài là PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA đầu thai xuống thế. Phò QUỐC TỔ ,KHAI SINH RA NƯỚC
VĂN LANG bảo hộ VĂN HÓA CỘI NGUỒN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC.
THỜI THƯỢNG NGƠN THÁNH ĐỨC sự linh hiển thường xảy trong các ngày lễ hội có thể nói sự linh thiên linh ứng của hai đấng CỬU HUYỀN ,CHA TRỜI LẠC
LONG QUÂN ,ĐỊA MẪU ÂU CƠ có thể nói không có đấng nào linh hơn.
        Các thánh tổ VUA HÙNG nối tiếp nhau lúc nào củng
Tưởng niệm hai đấng tiên rồng CHA TRỜI – ĐỊA MẪU
Đất nước thái bình an lạc mấy nghìn năm.
        Nhờ công đức lo cho dân lo  cho  nước dạy dân theo văn hóa cuội nguồn thiên đạo chính nghĩa vũ trụ.
        Khi mãn kiếp trần các ngài vương quan được tiến chức làm vua làm chúa khắp các tần trời nhờ công đức cứu dân độ thế.
        QUỐC TỔ thường dạy dù văn hóa cội nguồn có thất truyền nhưng lòng thành kính.tuyệt đối tin tưởng hai đấng tiên rồng thời quốc nạn sẽ tai qua nạn khỏi thái bình an lạc.
        Vì TỔ TIÊN – CHA TRỜI – ĐỊA MẪU là ba ngôi tối cao vũ trụ TẠO HÓA khai sinh ra con người vũ trụ vạn vật
Quyền  năng vô hạn quyền lực vô biên không việc gì mà TỔ TIÊN- CHA TRỜI –ĐỊA MẪU không làm được con cháu tiên rồng hãy nhớ lấy ,QUỐC TỔ thường dạy mùa xuân ra đi mùa xuân sẽ trở lại .
        Và thật vậy qua mấy nghìn năm bão giông sóng gió bóng u minh bao trùm lấy con cháu tiên rồng chu kỳ luân chuyển ÁNH THÁI DƯƠNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN
ĐÃ TRỞ VỀ VỚI CON CHÁU TIÊN RỒNG. THIÊN ẤN
TRỞ THÀNH THIÊN BÚT mùa xuân độc lập lâu dài đến với non sông đại việt .
                ------------------------------------------------


Chương   2
Phần   2
Theo định luật tuần hoàn nhân quả vũ trụ ,hể gieo gió thời gặt bão gieo thiện thời gặt thiện gieo ác thời gặt ác, gieo chính nghĩa thời gặt chính nghĩa
        Gieo giống nào trổ ra giống nấy mau hay chậm mà thôi . QUỐC TỔ VUA HÙNG đã gieo văn hóa cội nguồn
Cách đây gần 5000 năm .
        Hạt giống chính nghĩa ĐẠI ĐỒNG NHÂN QUYỀN
THIÊN QUYỀN VŨ TRỤ quy luật vũ trụ đả rõ ràng .
        Gieo giống gì trổ ra giống nấy con cháu tiên rồng đại
 Việt sẽ trổ ra  CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG ,CHỦ NGHĨA
THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN ,VŨ TRỤ chủ nghĩa
Của sự tự do hòa bình và bất tử.
        Ánh sáng thiên ấn văn hóa cội nguồn thất truyền biến
Mất, mặt trời chân lý chánh nghĩa không còn bóng u minh
Đã trùm xuống non sông đại việt, các thế lực ngoại xâm
Lợi dụng sự thất truyền ấy xâm lược văn hóa chính trị đầu
Độc dân tộc ta đô hộ cai trị dân tộc ta gần hai nghìn năm
        Con cháu tiên rồng lâm vào cảnh trâu cày ngựa cỡi
Bởi chính sách cai trị độc trị ác độc của-ngoại xâm,
Sự khổ ải lạc cội mất nguồn con cháu tiên rồng đã nếm đũ
Thứ mùi cay đắng, khổ nô lệ khổ chiến tranh khổ nồi da nấu thịt lẫn nhau dẩn đến đói ngheò lạc hậu.
        Đã đánh thức con cháu tiên rồng tìm lại văn hóa cội nguồn ánh sáng mặt trời chính nghĩa tự do độc lập nhân
Quyền – thiên quyền của cha ông,
        Có lẽ hàng nghìn năm mùa đông bão tố đã qua, bình
Minh văn hóa cội nguồn đã trổi dậy thiên ấn trở thành thiên
Bút chính nghĩa thiên quyền –nhân quyền nhân ra đời


Con cháu tiên rồng tỏa sáng khấp năm châu bốn bể
        Trải qua bao cuộc bể dâu nền văn hóa cội nguồn như đốm lửa sắp tàn lúc còn lúc mất. nhưng đến hôm nay vẩn chưa mất hẳn, đó là do sự che chở của tổ tiên cha trời địa mẫu LẠC LONG QUÂN – và –ÂU CƠ chờ cho đến cơ vần tạo hóa, bóng đêm sẽ qua bình minh sẽ trở lại với con cháu tiên rồng. dân tộc đại việt tỏa sáng đơm hoa kết trái rồng tiên hội tụ LONG HOA ĐẠI HỘI, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG RA DỜI,NĂM CHÂU BỐN BIỂN THÁI BÌNH AN LẠC.
        DÂN TỘC VIỆT NAM mở màn trang sử vẽ vang ấy
Sở dĩ con cháu tiên rồng văn lang xưa không di trì được văn hóa cội nguồn tiên rồng chủ nghĩa đại đồng chính nghĩa thiên quyền – nhân quyền vũ trụ ,vì thời ấy giấy bút
Chưa có,việc sao chép kinh luân thật khó khăn.
        Chỉ truyền miệng cho nhau kéo dài hàng nghìn năm tam sao thất bổn dẩn đến mất gốc thất truyền.
        ở vào thời kỳ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG dựng nước VĂN LANG ,các tôn giáo đạo giáo chưa ra đời,thời kỳ phong kiến thần giáo.
        Cho đến PHẬT GIÁO –LÃO GIÁO –KHỔNG GIÁO –THIÊN CHÚA GIÁO  cũng chỉ là sau nầy, sau văn hóa cội nguồn chủ nghĩa thiên quyền nhân quyền chủ nghĩa đại
Đồng vũ trụ.
Có thể nói QUỐC TỔ VUA HÙNG để lại cho con cháu rồng tiên đại việt, hai duy sản quý hiếm,ĐÓ LÀ VĂN HÓA
CỘI NGUỒN,  NON SÔNG TỔ QUỐC.con cháu tiên rồng
Trải qua hàng nghìn năm nối tiếp nhau ghìn giữ cho đến tận
Hôm nay ,cách đây năm nghìn năm các quốc gia dân tộc trên toàn thế giới,ở vào thời kỳ ấy ,chỉ chạy theo giáo điều thần quyền,còn chìm đắm trong sự mê tín dị đoan. Thờ các
Loài THẦN THÚ –THẦN CẦM – THẦ CÂY- THẦN CÕ
Như  THẦN MÃ- THẦN HỔ - THẦN TRÂU –THẦN BÒ-THẦN HEO – THẦN RẮN – THẦN CHIM ƯNG
      Các dân tộc văn minh hơn, thời thờ  THẦN NÚI – THẦN SÔNG – THẦN BIỂN – THẦN HỒ - THẦN LỬA
-THẦN GIÓ – THẦN MƯA- THẦN RỪNG – THẦN ĐẤT-  và củng có một số ít dân tộc vượt cao hơn, thờ thiên
Thần .như thần MẶT TRỜI – THẦN MẶT TRĂNG- CÁC
VỊ THẦN TINH TÚ vân vân ---
      Họ cho rằng các thần linh âý ,lá các đấng tạo ra dân tộc họ, đối với TỔ TIÊN CỘI NGUỒN THỜI CÒN MỜ MỊT
      Duy chỉ có dân tộc văn lang,mở màng trang sử vẻ vang
Trang sử văn hóa cội nguồn CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG –
THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN – VŨ TRỤ, MẶT TRỜI CHÂN LÝ XUẤT HIỆN .
     ĐẠI ĐẠO TỐI CAO của  PHẬT – THÁNH – TIÊN –
THẦN- CHÚA , tôn thờ, nói về các tôn giáo – đạo giáo – chúa giáo ,
     Thời văn hóa cội nguồn mở màn sớm hơn hết,ĐẠO THỜ ,ÔNG BÀ ,TỔ TIÊN –CHA TRỜI – ĐỊA MẪU-
NÒI GIỐNG ,RỒNG TIÊN UY LINH VŨ TRỤ
      Tuy các tôn giáo đạo giáo thiên giáo sanh sau,nhưng
Lại có điều kiện khoa học vật chất ra đời hội đủ điều kiện
Lưu chép kinh sử họa hình tạc tượng. truyền bá khắp thế giới,khuyến dạy con người làm lành lánh dữ gieo giống lành gặt quả lành gieo giống dữ gặt quả dữ.
      Nhưng nguồn cội nhân loại con người toàn vũ trụ,vẩn nằm trong vòng bí mật.
      Chỉ có văn hóa cội nguồn CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG
THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN VŨ TRỤ, mới làm sáng tỏ được nguồn gốc nhân loại toàn vũ trụ,
      Có thể nói văn hóa cội nguồn là đại văn hóa trên tất cả văn hóa, đại đạo trên tất cả đạo. đại chân lý trên tất cả chân lý – CHÂN LÝ ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG , ĐỘC LẬP TỰ
DO độc nhất vô nhị có một không hai
     Chỉ có văn hóa cội nguồn HIẾN PHÁP ,LUẬT PHÁP
ĐẠI ĐỒNG – NHÂN QUYỀN – THIÊN QUYỀN VŨ TRỤ ,LÀ HIẾN PHÁP-  CÔNG BẰNG – CÔNG LÝ VŨ TRỤ , ĐƯA XÃ HỘI NHÂN LOẠI ,ĐẾN CON DƯỜNG TƯƠI SÁNG XÃ HỘI THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC XÃ HỘI CHÂN THIỆN HOÀN MỸ
      Chỉ có văn hóa cội nguồn chủ nghĩa đại đồng bình đẳng
Bao hàm cả tư hữu công hữu ĐỜI ĐẠO chỉ là một cuộc sống đỉnh cao dòng giống rồng tiên toàn nhân loại.
      Xã hội văn lang là xã hội đầu tiên đi vào cuộc sống văn
 Hóa cội nguồn CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG ,THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN VŨ TRỤ  các dân tộc anh em đều bình đẳng VÀ CHỈ CÓ HIẾN PHÁP – LUẬT PHÁP –
THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN ,ĐẠI ĐỒNG BÌNH
ĐẲNG , MỚI THẬT SỰ LÀ VUA CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI còn vua chúa cõi phàm trần ,cũng như vua chúa các cõi trời cũng chỉ là tôi trung BẢO VỆ HIẾN PHÁP ,LUẬT PHÁP ,NHÂN QUYỀN – THIÊN QUYỀN-
ĐẠI ĐỒNG VŨ TRỤ ,THEO THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA
TRỜI ,CỘI NGUỒN ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ
        Nhà nước văn lang là nhà nước pháp quyền , nhà nước
Mà vua quan dân. Đều sống chung trong một HIẾN PHÁP –LUẬT PHÁP- CÔNG LÝ VŨ TRỤ - CÔNG BẰNG XÃ HỘI,   HAY CÒN GỌI LÀ PHÁP VƯƠNG THIÊN TỬ-
       CHỦ NGHĨA ĐẠI DỒNG  LÀ CHỦ NGHĨA BÌNH
ĐẲNG không có dân tộc nào cao hay dân tộc nào thấp cũng không có dân tộc nào cai trị dân tộc nào,
       Mà tất cả dân tộc NĂM MÀU DA ANH EM đều sống chung trong văn hóa cội nguồn ,chủ nghĩa đại đồng HIẾN
PHÁP , THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN VŨ TRỤ.
       Theo thiên luật vũ trụ ,vua – chúa chốn nhân gian hay
Vua chúa ở các cõi trời ,vua chúa chân chính. Mới
Chỉ được gọi là con trời- chưa phải là trời.
     Nên còn phải tuân thủ theo thiên ý của trời ,hành sự theo
PHÁP TẠNG – THIÊN TẠNG – LUẬT TẠNG – MẬT TẠNG – CÔNG TẠNG VŨ TRỤ,
       NHỮNG KẺ ĐI NGƯỢC LẠI THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI là tự mình hủy diệt lấy mình, hạt bụi chống trời
Thời khó mà tồn tại . những kẻ ngạo mạn coi trời bằng vung, cán cân công lý sẽ hỏi tội chúng.
       Văn hóa cội nguồn đã xuất hiện THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN ra đời ,thời sự linh ứng vũ trụ cũng xuất hiện bảo hộ cho công lý vũ trụ hoàng thành duy mệnh thiên
Ý  của đức cha trời ,vì chỉ còn năm nghìn năm nữa là tiểu kiếp thứ chín kết thúc ,tiểu kiếp thứ mười ra đời. thời hồng
Hoang lập lại.
       Văn hóa cội nguồn là văn hóa khoa học, thiết thực trong cuộc sống, như khí để thở . cơm gạo để ăn rất thường
Nhưng không có thứ gì hơn được, hạnh phúc chân chính phát nguồn từ văn hóa chân chính.
       Muốn có xã hội văn minh ,phải có nền văn hóa văn minh CON CHÁU TIÊN RỒNG – DÒNG GIỐNG TIÊN
RỒNG ,không còn con đường nào khác là tự quây về cội nguồn của chính mình bảo vệ cội nguồn của chính mình
Vừa thiết thực vừa có trách nhiệm vừa có trung có hiếuCó nhân có nghĩa,
Vật chất nuôi thể xác ,  văn hóa đạo lý nuôi linh hồn ,vật chất độc hại sẽ làm cho cơ thể bịnh hoạn, văn hóa độc hại
Sẽ làm cho linh hồn mê muội sa ngã vào con đường tội lỗi
     Đất nước có văn hóa chính nghĩa là đất nước bình yên tổ
Quốc bình yên ,thái bình an lạc ,đó là chân lý bất di bất dịch cổ, kim,  không gì thay đổi ,trần gian hay thiên đàng cũng thế , văn hóa chính nghĩa cội nguồn thiết thực như KHÍ NƯỚC NHƯ CƠM GẠO dù trải qua hàng vạn tỉ năm vẩn thiết thực cuộc sống thiếu vắng vàng bạc châu báu ngọc ngà không chết ,thếu vắng khí nước cơm gạo là cuộc sống Không còn, những kẻ xem thường văn hóa cội nguồn và cho đó là thường xem nhẹ bỏ qua,chạy theo ảo ảnh xa vời là tự mình hủy diệt lấy mình
Văn hóa độc hại, không những lạc nguồn mất cội mà muôn
Kiếp vạn đời luân hồi khốn khổ
       QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG không những quan tâm đến đời sống tâm linh ,mà còn quan tâm đến đời sống vật
Chất ,hết lòng phục vụ cho dân cho nước lo cho dân lo cho
Nước. sự gắng liền nhà nước với nhân dân,  nhân dân gắng
Liền với nhà nước. như nước với cá .như cá với nước .
      Cùng chung một ý nghĩa thiêng liêng hai chữ đồng bào
Tất cả dân tộc anh em đều từ trong bọc trứng  ÂU CƠ mà ra sanh sôi nẩy nở cho đến ngày nay
       Với ý tưởng vì dân vì nước vì đồng bào nhân loại anh em QUỐC TỔ đã bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức
Xây dựng lên xã hội văn lang giàu về tinh thần mạnh về vật
Chất kéo dài độc lập 2.701 năm
                -------------------------------------------------


chương   2
phần   3
nước VIỆT NAM THÂN YÊU dân tộc VIỆT NAM THÂN YÊU toàn thể nhân loại con cháu rồng tiên thân yêu,trên khắp năm châu bốn bể
      đáng lý ra nền văn minh khoa học vật chất càng cao, thời con người càng tìm thấy hạnh phúc.tay bắt mặt mừng
nhìn lại anh em nhìn lại đồng loại ,truy nguyên cội nguồn
cùng chung dòng máu đỏ,một tổ tiên truyền thống lâu đời
       tất cả chúng ta, ông bà chúng ta. Đều là giai phụ ,
phụ thân ,phụ mẫu. phụ ông phụ bà.
       Ông bà cha mẹ chúng ta sở dĩ mang giai phụ ,là thừa hành tổ tiên cha trời địa mẫu lưu truyền nòi giống con người, DUY NHẤT
CHA TRỜI LONG HOA CỮU HUYỀN LẠC LONG QUÂN – ĐỊA MẪU ÂU CƠ ,LÀ
HAI ĐẤNG CHÁNH THÂN CHÁNH MẪU- HIỆN THÂN CỦA TỔ TIÊN – ĐẤNG TỐI CAO KHAI LẬP
LÊN VŨ TRỤ VẠN VẬT CON NGƯỜI
       Phụ thân phụ mẫu là ngôi trời thứ hai tiếp nối tổ tiên
Lưu truyền nòi giống con người. dòng giống tiên rồng,mỗi ngày mỗi thêm đông tồn tại mãi cho đến ngày nay.
      Chức năng của ông bà cha mẹ thừa hành sanh con đẻ cái, nuôi cho khôn lớn dạy cho nên người, thời TỔ TIÊN CHA TRỜI ĐỊA MẪU , BAN CHO TRĂM ĐIỀU PHƯỚC
Bằng ngược lại dạy cho con cháu hư, thời tổ tiên cha trời địa mẫu giáng cho trăm điều họa, có công sanh có công dạy
Là công chí hiếu đối với cha trời địa mẫu, bài học đầu tiên
Của con người CÂY CÓ CỘI – NƯỚC CÓ NGUỒN rCHIM CÓ TỔ - NGƯỜI CÓ TÔNG , DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG
Chúng ta thử nhìn lại xem,con cháu tiên rồng ngày nay như
Thế nào,có phải đã đi vào con đường thiêu thân. tìm cách
Tiêu diệt lẩn nhau,đúng như những lời phản ảnh các đấng giác ngộ
      Trước sự giả tạo phồn vinh, đã khiến cho nhân loại con người, quên mất cội nguồn đắm chìm trong vật chất điêu linh thống khổ, xảy ra cùng khắp trong nhân loại con người
Con cháu tiên rồng, làm nhiều người phải thốt lên (ĐỜI LÀ BỂ KHỔ ) CON NGƯỜI luôn luôn tìm cách để mà hại lẩn nhau, để đạt được mục đích con người luôn luôn phát huy mọi dã tâm,mọi thủ đoạn đêm ra xử dụng miễn sao có lợi là làm, không cần suy xét việc làm ấy có hậu quả như thế nào.
      Chiến tranh thù hận tàn sát dã man nồi da nấu thịt đồng loại tương tàn,bể khổ mênh mông cùng khắp,
      Sự vui thú dục lạc vật chất càng cao ,lại không kiểm soát được chân tính của mình,linh hồn theo đó sa đọa càng
Nặng, có thể dẩn đến mất hết nhân tính con người,trở về
dã tính của loài thú. Có khi còn hơn cả loài cầm thú con giết cha ,vợ hại chồng anh em ruột thịt tàn sát lẩn nhau.
      Sự lạc cội mất nguồn đã dẩn sâu nhân loại vào con đường tội lỗi , ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN– ĐỊA NGỤC ÂM PHỦ , Tạo cho cuộc sống đầy dẫy tai họa
Những kẻ cuồng ngôn phát ra lời nói độc hại , chết là hết
Hủy hoại nhân tính con người , hủy hoại chân tính tâm linh
Mở đường cho tàn khốc chiến tranh,đưa nhân loại trở về địa ngục lấy cửa thiên đàng ,đây là những kẻ đi ngược lại thiên ý của đức cha trời sẽ bị công lý vũ trụ trừng trị
       PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA .là con cháu nhà trời đều thâý rõ, chết là chỉ bỏ xác phàm giả tạm.
       Còn linh hồn thời sống mãi theo nghiệp thiện ác mà luân hồi nhận lấy quả báo, tái kiếp đầu thai làm người trở lại trả day, day trả kiếp luân hồi.
      Hoặc luân hồi, địa ngục  ngạ quỉ súc sanh, hoặc sanh về các cõi trời hưởng phước, thành phật  - thành thánh  - thành
Tiên – thành thiên thần – thành chúa ,  có người đã đầu thai trở lại trở lại phàm trần cứu thế độ nhân, lập công trong văn hóa cội nguồn thiên đạo vũ trụ PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA là con cháu nhà trời. chầu trời và làm theo
Thiên ý của trời(    XEM KINH LONG HOA MẬT TẠNG)
Sẽ nói rõ hơn
      CƠ VẦN TẠO HÓA ,THIÊN ẤN TRỞ THÀNH THIÊN BÚT, BAN HÀNH DUY MỆNH THIÊN Ý THIÊN LUẬT CHA TRỜI, CON CHÁU TIÊN RỒNG TOÀN VŨ TRỤ THEO THIÊN LUẬT MÀ HÀNH SỰ
      Từ khi nhân loại chốn nhân gian ra đời đến nay đã hơn
Bốn tiểu kiếp, thời gian trải qua  75 triệu  600 nghìn năm
Với bao thăng trầm tuần hoàng của thiên địa, sanh trụ dị diệt,của mỗi tiểu kiếp ,nhân loại đã trải qua bốn lần bị hủy
Diệt ở cuối mỗi tiểu kiếp ,những người sống sót trở thành người nguyên thỉ hồng hoang ,và sắp hủy diệt lần thứ năm
Cuối tiểu kiếp thứ chín .NÊN THIÊN BÚT RA ĐỜI ,mở đường cho con cháu tiên rồng về trời ,những người may mắm còn sống chuyển qua tiểu kiếp thứ mười làm người hồng hoang tiếp tục sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống
Tiên rồng ,
       Để cho các vong linh các cõi âm phủ các tần địa ngục, các loài CẦM THÚ – CÁC LOÀI BÒ SÁT đầu thai làm
Người tu luyện tiến hóa linh hồn một chu kì một tiểu kiếp
Là 16 triệu 800 nghìn năm tùy theo căn cơ giác ngộ tu luyện tiến hóa linh hồn hội ngộ chân tướng chân tánh
Lên ngôi chánh đẳng chánh giác ,hội nhập cội nguồn làm
Chủ vũ trụ, thay thế cha trời địa mẫu chuyển đại pháp luân
Theo thiên ý cha trời ,mở đường cứu thế mở ra ĐẠI ĐẠO VĂN HÓA ĐẠI ĐỒNG,THIÊN QUYỀN – NHÂN QUYỀN CHÍNH NGHĨA VŨ TRỤ
     Với thời gian 16 triệu  800 nghìn năm làm một tiểu kiếp
Thời gian phải nói là rất dài ,thế mà có những linh hồn tu luyện tiến hóa lên ,phật – thánh – tiên – thần – chúa vẩn không kiệp phải chuyển qua tiểu kiếp khác để tiếp tục tu luyện ,THIÊN Ý ĐÃ CHUYỂN – THIÊN BÚT RA ĐỜI
      Ánh sáng mặt trời CHÂN LÝ ĐÃ XUẤT HIỆN, mà tâm hồn chúng ta vẩn còn mê mờ lẩn quẩn trong thế giới giã tạm chưa tìm ra lối thoát, khi tiểu khiếp thứ chín đã đi
Lần đến giai đoạn kết thúc ,nguy cơ càng về sau càng bị diệt vong ,bởi động đất, nước dân ,mưa to ,bão lớn nhiệt độ
Tăng cao hạ thấp lục địa biến đổi, với bao nguy cơ như thế
THIÊ ĐỊA TUẦN HOÀN CHUYỂN XÂY
       THIÊN Ý ĐÃ CHUYỂN  con cháu rồng tiên hãy mau cấp tốc ra phò thiên ý mở cửa thiên đàng lấp cửa địa ngục đưa nhân loại về trời, lập công trong văn hóa cội nguồn.
      Giàu có ư , quyền –thế ư , những thứ ấy chỉ là giã tạm chốn nhân gian có lợi cho cuộc sống thể xác, quyền thế giàu sang ,không phài là đạo giải thoát chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, PHẬT – THÁNH – TIÊN
      Quyền thế giàu sang là do công quả phước đức tạo ra
Hết phước hết đức là tự nó sẽ biến tan ,không phải quả ba la mật trí tuệ ,không phải do chân tâm chân tánh tạo ra ,mà do nhân duyên tạo thành, hết nhân duyên là hết, một khi thiên địa tuần hoàn, tứ đại ập đến,sanh mạng còn giữ không được, huống chi là quyền cao chức trọng danh lợi giàu sang tiền tài, bị thiên địa tuần hoàn vùi lấp tan theo mây khói, linh hồn chúng ta sẽ về đâu, về địa ngục về âm phủ luân hồi súc sanh đọa lạc,
      Con cháu rồng tiên là con cháu nhà trời mà TỔ TIÊN – CHA TRỜI – ĐỊA MẪU, LÀ BA NGÔI TỐI CAO ,GIÀU CÓ NHẤT VŨ TRỤ LẬP LÊN VŨ TRỤ ,VẠN VẬT CON
NGƯỜI, theo thiên luật vũ trụ cha mẹ giàu cò thời con cháu thừa hưởng, theo lòng hiếu kính đối với cha mẹ, mà cha mẹ ban thưởng giao cho, sự tranh giành những gì mà tổ tiên cha trời địa mẫu đã khai tạo ra, không những không đêm lại kết quả , mà chỉ dẩn đến chiến tranh con cháu tiên rồng tàn sát lẩn nhau tạo ra cảnh địa nhục trần gian địa ngục â  phủ, luân hồi đọa lạc mãi mãi,
      Mùa xuân tuần hoàn tạo hóa đã trở lại MẶT TRỜI CHÂN LÝ VŨ TRỤ đã tỏa sáng, THIÊN ẤN – TRỞ THÀNH ,THIÊN BÚT thiên ý cha trờ đã soi sáng chốn nhân gian ,con cháu tiên rồng hãy hành sự theo thiên ý cũa đức cha trời TỔ TIÊN –CHA TRỜI ĐỊA MẪU chuyển xây tình thế,
      Hỡi con cháu tiên rồng, chết chỉ là lột bỏ xác phàm giã tạm còn linh hồn thời sống mãi, hãy trở về với cội nguồn làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ làm chủ giang sang mà tổ tiên cha trời địa mẫu đã lập lênh cho con cháu chúng ta
        -----------------------------------------------------------

Chương   2
Phần   4
Con cháu tiên rồng lạc mất cội nguồn đắm mê dục lạc , đắm mê vật chất dẩn đến cạnh tranh mất bình đẳng, đầy thủ
Đoạn ,lạm dụng đạo đức làm chính trị,lạm dụng tài nguyên thiên làm vũ khí khống chế tiêu diệt con người, xảy ra khắp nơi thật là tàn khóc,hết sức dã man.
      Sự văn minh khoa học vật chất đến chổ chí cao, khi nền văn minh tinh thần theo không kiệp, nhân tính con người biến dạng theo chiều hướng quỉ dữ ác ma hành động ngược lại thiên ý của đức cha trời bị bộ máy huyền cơ tạo hóa vũ trụ chuyển xây hủy diệt,
      Thời đại nguyên tử , thời đại chất độc hóa học, nếu không được kèm chế thức tỉnh thời hậu quả củng khó mà lường, nhân loại con cháu tiên rồng đả được đức cha trời
Lựa chọn vào ngoi vị tối cao phải cương quyết kiềm chế
Chế tạo bôm nguyên tử vũ khí hóa học độc hai giết người hàng loạt nghiêm cấm một cách mạnh mẽ, có trách nhiệm
Đối với nhân loại , đối với cha trời mẹ trời.
      Toàn thể con cháu tiên rồng ,phải có trách nhiệm bảo vệ nòi giống tiên rồng lập công trong văn hóa cội nguồn trước khi về chầu TỔ TIÊN CHA TRỜI ĐỊA MẪU – HAI ĐẤNG TIÊN RỒNG – LẠC LONG QUÂN và ÂU CƠ
      Sống trong thời kì lạc cội mất nguồn xu hướng theo con đường vật chất âm thịnh dương suy con cháu tiên rồng lầm đường lạc lối sa ngã vào con đường mê muội, mê tín , quỳ lị cầu cạnh, rơi vào con đường tà đạo tà giáo sa đọa vào ba con đường ác ĐỊA NGỤC – NGẠ QUỈ - SÚC SANH,
Mất hết tự chủ nô lệ kiến thức. nô lệ thần quyền hết mong giải thoát đọa lạc luân hồi trầm luân mãi mãi.
Văn hóa cuội nguồn là văn hóa chính nghĩa soi sáng đạo con người, đạo làm người (XEM KINH NHƠN LUÂN HIẾU NGHĨA SẼ RÕ) nhơn đạo cũng chính là thiên đạo
Thật tướng con người ,chính là thật tướng vũ trụ , chân tánh
Con người cũng chính là chân tánh vũ trụ ( XEM LONG HOA KINH SẼ RÕ )
Phật – thánh – tiên – thần – chúa – nhân loại phàm trần, chân tánh BÌNH ĐẲNG ,nhưng khác nhau ở chổ nhận thức
Giác ngộ làm chủ chân tâm chân tánh hay mê muội chạy
Theo dục lạc trầm luân đọa lạc sinh tử ,
Phần đông những người tiềm đạo giải thoát lại sa vào đạo
Luân hồi tiềm kiếm xa vời, rời xa chân tâm chân tánh .làm
Chủ chân tâm chân tánh đó chính là đạo giải thoát,
      Tốm lại con cháu tiên rồng lạc cội mất nguồn sai đường
Lạc lối, đêù dẩn đến hậu quả đáng sợ, thiên đàng không đến địa ngục lại vào khó vản hồi cho kiệp,
      Cách đây gần năm nghìn năm QUỐC TỔ VUA HÙNG
ĐÃ KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG , KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN PHÁP VĂN LANG , QUỐC ĐẠO DÂN TỘC THIÊN ẤN RA ĐỜI,
Thời kì ấy nền khoa học vật chất chưa ra đời nên việc họa hình tạc tượng lưu truyền kinh giáo quả thật khó khăn chỉ thờ phụng cha trời mẹ trời bằng tâm truyền kinh bằng khẩu
Tự ngôn từ dẩn đến thất truyền trầm trọng lạc mất cội
 nguồn con cháu tiên rồng phải rơi vào cảnh khốn nguy ,nhất là con cháu Việt Nam dẩn đến gần hai nghìn năm nô lệ khốn khổ lầm than dưới ách thống trị hà khắc của giặc ngoại xâm,
dân tộc văn lang ÂU VIỆT- LẠC VIỆT đã chuyển thành dân tộc việt nam , kết hợp văn hóa cội nguồn, ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, CÙNG LÃNH NAM ĐỊA LONG thành ra hai chữ VIỆTNAM,
      chữ  VIỆT đã có từ ngàn xưa, có từ khi QUỐC TỔ CHUYỂN PHÁP LUÂN , KHAI SINH RA NƯỚC VĂN
LANG , KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN,
       VĂN HÓA CỘI NGUỒN ,LÀ VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ, SIÊU VIỆT vượt lên tất cả thời đại, tất cả học thuyết chính trị, thần giáo tôn giáo đạo giáo, QUỐC TỔ muốn con cháu tiên rồng nhớ mãi về nguồn cội của mình, cũng như về văn hóa cội nguồn nên mới có dân tọc ÂU VIỆT LẠC VIỆT  ra đời, QUỐC TỔ NÓI khi nào con cháu tiên rồng làm chủ địa long hình chữ S thời dân tộc ÂU VIỆT LẠC VIỆT sẽ chuyển thành dân tộc VIỆT NAM ,rơi vào thời mạc pháp , tam chúa quỉ chuyển xây làm hại mấy nghìn năm, huyền cơ vũ trụ xoay chuyển vận hạn con cháu tiên rồng đã mãn THIÊN ẤN CHUYỂN THÀNH THIÊN BÚT con cháu tiên rồng tỏa sáng như vầng thái dương,
      Chữ  NAM  là lãnh NAM ĐỊA LONG HÌNH CHỮ S
Phía nam nước XÍCH QUỶ đất lãnh nam có nhiều yêu, tinh
CHÚA QUỈ trấn giữ khi dựng nước văn lang cuộc giao tranh xảy ra giữa quân dân ÂU VIỆT LẠC VIỆT cùng yêu tinh chúa quỉ vô cùng khóc liệt con cháu tiên rồng dần dần
Làm chủ được địa long trở thành dân tộc việt nam, một dân tộc đã chịu nhiều sự tôi luyện đắng cay nhục nhã nô lệ.
Nay văn hóa cội nguồn đả trở lại với con cháu rồng tiên, lưu truyền kinh sử để lại cho đời sau, nhờ đó mà con cháu rồng tiên , hoàng thành sứ mệnh mà ĐỨC CHA TRỜI GIAO PHÓ, thời cơ đã  chuyển đến , THIÊN- ĐỊA – NHƠN GIAO HÒA , TRỜI – NGƯỜI – ĐẤT tương thông
     TÂM ĐIỀN – ĐAN ĐIỀN – DANH ĐIỀN , ĐƠM HOA
KẾT  TRÁI, VIỆT NAM CHẤN ĐỘNG HOÀN CẦU,
      Chúng ta phải hiểu rằng , nhân loại con người là con cháu rồng tiên , nguồn gốc ĐẠI ĐỒNG – ĐỘC LẬP – TỰ
DO- BÌNH ĐẲNG, cùng chung một nguồn gốc TỔ TIÊN CHA TRỜI – ĐỊA MẪU , LẠC LONG QUÂN và ÂU CƠ
       Chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG là chủ nghĩa đoàn kết các dân tộc anh em toàn thế giới, chống áp bức , chống độc quyền
      THEO THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, chỉ có TRỜI mới được
ĐỘC QUYỀN , còn các vì SAO , không được ĐỘC QUYỀN mà chỉ được phép ở quyền BÌNH ĐẲNG , QUYỀN TỰ DO – QUYỀN ĐỘC LẬP – QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC vân vân ...
       Tất cả các vì SAO , đều có quyền tỏa sáng hành sự theo thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI , gốp công gốp sức vào cơ tạo hóa, đã từ lâu con cháu rồng tiên lạc mất cội nguồn
Hiến pháp văn lang nền quốc đạo biến mất, không có một thứ hiến pháp nào thay thế sánh kiệp, con cháu rồng tiên lạc nguồn lạc cội rơi vào cảnh khốn khổ,
      VĂN HÓA CỘI NGUỒN , HIẾN PHÁP VĂN LANG
NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC , là , GƯƠM THIÊN TRÍ HUỆ CHÍNH NGHĨA , bảo vệ  CHỦ QUYỀN ĐỘC LẬP TỰ DO của nước non,
      Con cháu việt nam mất văn hóa cội nguồn gươm thiên trí huệ chính nghĩa, tinh thần dân tộc mau chóng lụn tàn,
Hùng khí anh linh suy giảm, làm tan vỡ sự gắn bó đoàn kết
Các dân tộc anh em, suy yếu trầm trọng,
      Các thế lực ngoại xâm mới có hội cơ xâm lược nước ta, biến dân tộc ta trở thành dân tộc nô lệ,
      Gần hai nghìn năm đô hộ giặc TÀU,
       Hơn trăm năm đô hộ giặc  TÂY
       Ba mươi năm ,nồi da nấu thịt từng ngày,
Còn gì con cháu tiên rồng oai linh, bao cuộc cách mạng nổi lên chống ngoại xâm gian khổ khó khăn , giành lại độc lập
Tự do, nhưng sau đó không bao lâu lại rơi vào tay giặc, nô lệ vẩn cứ tiếp diển nô lệ , đưa dân tộc việt nam đến con đường đổ máu quá nhiều, nhưng vẩn không mấy kết quả
      Một dân tộc rồng tiên , HAI CHỮ ĐỒNG BÀO , một dân tộc nói lên sức mạnh thần thánh, không có một sức mạnh nào thắng được, sức mạnh chính nghĩa , sức mạnh đoàn kết, sức mạnh kiên cường bất khuất , sức mạnh con trời , chỉ có trong con cháu tiên rồng khi đả hội nhập trở lại
Văn hóa cội nguồn, một thứ trí huệ giác ngộ làm chủ vận mệnh làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ
     Dù cho đó là vũ khí nguyên tử , vũ khí chất độc hóa học,
Củng không làm hại nổi linh hồn chí thánh chí linh ấy
     Trải qua bao cuộc cách mạng đánh đuổi ngoại xâm  giành lại độc lập , rồi trở thành gia đình trị , đảng trị, làm ngao ngán lòng dân , ngao ngán lòng con cháu tiên rồng,  
      Đã lấy dân làm gốc toàn dân chống ngoại xâm, nhà nước do dân vì dân, thời nhà nước đó là nhà nước pháp quyền , không phải là nhà nước độc quyền , độc tài, độc trị, mà là  NHÀ NƯỚC
PHÁP QUYỀN , là nhà nước HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP
CÔNG LÝ trên hết, tất cả con cháu tiên rồng đều sống trong công bằng HIẾN PHÁP , LUẬT PHÁP, CÔNG LÝ CÔNG BẰNG XÃ HỘI
Có làm được như vậy thời con cháu tiên rồng đã làm đúng sống đúng những gì QUỐC TỒ đã dạy, văn hóa cội nguồn
Đã trở lại non sông tổ quốc việt nam , văn hóa ĐẠI ĐỒNG
BÌNH ĐẲNG , ĐẠI GIA ĐÌNH CÁC DÂN TỘC ANH EM
                                               
                                   *      *        *
Chương     2
Phần    5
Nền kinh tế ngày càng phát truyển ,thị trường mở rộng quan hệ khắp thế giới, văn hóa cội nguồn đóng một vai trò
Quan trọng ,ngày một đi lên theo kiệp trào lưu phát truyển kinh tế đất nước, chuyển biến những bước đi mới.
      Những bước đi theo thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, đêm  văn hóa cội nguồn vào cuộc sống, toàn nhân loại con người
Đó là trách nhiệm là bổn phận, con cháu tiên rồng VIỆT NAM ,  ngày nay vũ khí giết người hàng loạt nhanh chóng phát triển ra đời, là mối lo chung cho toàn nhân loại khắp thế giới, nhân loại càng xa cội nguồn càng dẩn đến tiêu diệt
Lẩn nhau càng thảm khốc
      Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại, công nghệ vi tính, công nghệ thông tin hiện đại , mà văn hóa cội nguồn không nhanh chóng có mặt khắp thế giới, thời hòa bình ổn định thế giới khó mà giữ vững , nhất là sự phân biệt màu da chủng tộc , phân biệt đạo giáo, tôn giáo, phân
Biệt PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA, dẩn đến
Phân biệt xung đột lẩn nhau, chưa kể đến các đảng phái chính trị. Con cháu tiên rồng chúng ta khẩn trương thừa hành di chí tổ tiên, CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN- ĐỊA
MẪU ÂU CƠ ,truyền bá văn hóa cội nguồn , chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, THIÊN QUYỀN- NHÂN QUYỀN vũ trụ đến
Tận người dân, khắp năm châu bốn bể nhân loại con người
Con cháu tiên rồng, là việc làm đầy trách nhiệm đối với tổ tiên, đối với đồng bào, đối với nhân loại anh em , Không những rất khẩn trương mà cũng rất khó khăn trong lĩnh vựcTruyền bá văn hóa cội nguồn, khi mà nhân loại đã rời xa cội nguồn lạc mất chân tánh của họ, giác ngộ chân tánh là việc còn quá xa vời
Văn hóa cội nguồn là văn hóa chánh đẳng chánh giác văn hóa tối cao vũ trụ
     Dẫn dắt con người con cháu tiên rồng , trở về cội nguồn  làm chủ chân tâm, làm chủ chân tánh, làm chủ vũ trụ. Là việc làm vừa cấp bách vừa khẩn trương, giải trừ kiếp nạn mà chính do con người gấy ra,
Chúng ta đã đọc qua (LONG HOA ĐẠI CƯƠNG ) chương 1  chương   2, đã mở đường cho ta một đoạn ngắn cung cấp
Cho ta một số vốn luyến về văn hóa cội nguồn, mỗi chặn đường đi đều có muôn hoa đua nở.
      Nhưng không phải dễ dàng thấy được, phải thành tâm tin tưởng tuyệt đối với ba ngôi tối cao vũ trụ TỔ TIÊN , CHA TRỜI- ĐỊA MẪU theo thiên luật hể có cảm thời có ứng, tổ tiên , cha trời , địa mẫu, là ba ngôi tối cao vũ trụ
      Khai lập lên thế giới linh hồn vũ trụ. Khai lập lên thế giới vật chất vũ trụ. Khai lập lên thế giới vạn vật vũ trụ,
Hiện thân con người lưu truyền nòi giống con người, tổ tiên
Cha trời- địa mẫu, quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, không có gì mà tổ tiên cha trời địa mẫu làm không được.
      Hủy diệt vũ trụ, thành lập vũ trụ mới, vận mệnh nhân loại con người, là do con người thuận theo thiên ý của đức cha trời hay nghịch lại thiên ý của đức cha trời, thuận theo thiên ý nhân loại tìm thấy mùa xuân hạnh phúc, xuân độc lập xuân tự do xuân bình đẳng, cuộc sống công bằng xã hội
Nhân  quyền- thiên quyền duy trì mãi.
     Con cháu tiên rồng phải tự mình hướng về cội nguồn tôn thờ tổ tiên cha trời địa mẫu, cầu nguyện tổ tiên cha trời địa mẫu ban cho phúc lành, chuyển mê thành ngộ. tùy theo niềm tin và lòng thành tâm của chính mình, chúng ta cảm nghĩ đến tổ tiên cha trời địa mẫu mạnh, thời tổ tiên cha trời
Địa mẫu cảm ứng đến chúng ta mạnh, chuyển đổi vận mệnh của chúng ta, chuyển đổi vận mệnh của đất nước chúng ta, dìu dắt linh hồn chúng ta hướng về các cõi trời
Tuy xác thân vẩn còn ở tục, nhưng ý thức giác ngộ chúng ta đã vượt lên cảnh giới PHẬT – THÁNH – TIÊN – THẦN – CHÚA ,chỉ chờ nhắm mắt là chúng ta về trời , nơi mà chúng ta muốn đến, TỔ TIÊN  lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới vô lượng vô biên cõi nước trời, là để cho con
Cháu tổ tiên đến ở.
       Đáng lý ra dân tộc VIỆT NAM phải là một dân tộc tỏa sáng khắp năm châu bốn bể, với nền văn minh văn hóa cội nguồn ,chủ nghĩa đại đồng, thiên quyền , nhân quyền vũ trụ
Sống theo thiên ý cha trời.
      Nhưng vì quá nhiều lý do dẩn đến thất truyền văn hóa cội nguồn, lại thêm các thế lực phương bắc xâm lược cai trị
Dân tộc ta, mà còn nộm chú , pháp chú, bùa chú gươm chú.
Yểm ếm, chặt đứt huyệt mạch địa long linh thiên hình chữ S bắc phần , trung phần nước việt nam.
      Khí thiên sông nuí suy giảm, làm cho hồn thiên dân tộc suy giảm theo không thể phát huy đến chổ chí thánh chí linh được, nên chúng muốn làm gì thì làm hồn thiên dân tộc
Không làm hại chúng được, gần hai nghìn năm do sự yếm yểm của các thế lực ngoại xâm phương bắc, làm cho THỦY- HỎA- PHONG nghịch đảo thường gây sóng gió bão lụt tàn phá hạn hán bất thường, làm suy kiệt sức lực con cháu tiên rồng, và chúng lại càng thêm dễ bề cai trị.
     Có những điều các thế lực ngoại xâm phương bắc không
Thể nào hiểu nổi huyền cơ vũ trụ thiên địa tuần hoàn, năm châu bốn bể luôn thay hình đổi dạng, vì thế địa long hình chữ S củng chuyển mình thay đổi.
      Thời thiên ấn, quốc tổ dựng nước  ĐỊA LONG  hình chữ S , đầu địa long ở bắc
 Thời thiên BÚT kinh giáo ra đời ĐỊA LONG hình chữ S
Đầu địa long ở NAM
THÀNH ĐẠO TẠI TRUNG, KHAI ĐẠO TẠI NAM
Thế kỷ 21 là thế kỷ tiên rồng sống đậy ĐỊA LONG  mạch
Rồng nối lại, khí thiên sông núi linh thiên, hồn thiên dân tộc chí hiển , chí linh chí thánh, con cháu tiên rồng tỏa sáng
Khắp năm châu bốn bể, tiến đến thế giới đại đồng, long hoa
Đại hội, lịch sử rồng tiên ra đời.
       Sống trên địa cốt long hoa
       Phải là thiên sứ cho nhà rồng tiên
       Trời ban đất việt linh thiên
       Tiên rồng nòi giống uy quyền từ đây
Khi quốc tổ VUA HÙNG đựng nước văn lang đất đai rộng lớn, nhưng quốc tổ vua hùng dặn đi dặn lại mãi con cháu tiên rồng, phải làm chủ địa long hình chữ S giữ vững địa long hình chữ S
      Quốc tổ thường dạy, con cháu tiên rồng sống trên địa long hình chữ S ,phải có tấm lòng quảng đại bao dung,có chí nghĩa nhân thay cho cường bạo, xem nhân loại thế giới
Như anh em một nhà, tất cả nhân loại anh em đều phát sanh
Từ nguồn gốc bào bọc ÂU CƠ  hai chữ ĐỒNG BÀO, thiêng liêng có từ khi nhân loại ra đời.
      Con cháu tiên rồng việt nam phải mang sứ mệnh cha trời, hành sự theo thiên ý cha trời, truyền bá văn hóa cội nguồn chủ nghĩa đại đồng NHÂN QUYỀN – THIÊN QUYỀN , BÌNH ĐẲNG CÔNG BẰNG THIÊN LUẬT VŨ
TRỤ  ( XEM KINH LONG HOA MẬT TẠNG )  sẽ rõ
      Nhân loại phàm trần không ai là không chết, nhưng tổ tiên cho phép con người lựa chọn, cái chết cao quý, cái chết thấp hèn, cái chết có nghĩa, cái chết vô nghĩa, không chết trẻ thời củng chết già, cái chết đến với chúng ta không sao tránh khỏi, con người trần tục rồi ai củng phải chết, dù cho đó là phật- thánh- tiên –thần – chúa.
Chết vì nhân loại anh em, chết vì sứ mệnh tổ tiên,cha trời – địa mẫu, chết vì chính nghĩa vì văn hóa cội nguồn, vì non sông tổ quốc, vì tương lai con cháu chúng ta, nói cho cùng
Cái chết không có gì đáng sợ, mà đáng sợ nhất là cái chết đến với ta vô nghĩa, cái chết hại đồng bào , hại non sông tổ
Quốc, hại văn hóa cội nguồn , phản nghịch lại tổ tiên cha trời địa mẫu, cái chết như thế không những hại linh hồn của
Chính mình mà còn làm hại đến con cháu, cái chết đọa lạc
Địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, cái chết tạo ác như thế thời có
Ý nghĩa gì ?
     Chúng ta đã mang dòng máu tiên rồng, dòng máu anh linh vũ trụ, dòng máu của đấng tạo lập lên tất cả, chúng ta phải có bổn phận gìn giữ những gì tổ tiên đả tạo lập cho chúng ta, như vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng
Vô biên cõi nước trời, trần gian,khí- nước- đất- cỏ- cây môi
Trường sống vân vân...
      QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG , LÀ CHÍ TÔN THIÊN ĐẾ GIÁO TỔ ĐẦU THAI XUỐNG CHỐN NHÂN GIAN.
      KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG,  KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN PHÁP NƯỚC VĂN LANG, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC.
     Với công lao to lớn như thế, nhưng quốc tổ không xây dựng nhà nước độc quyền của vua vì vua.
     Mà là nhà nước pháp quyền, của dân do dân vì dân.
Chỉ có HIẾN PHÁP- LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG LÝ CÔNG BẰNG XÃ HỘI, MỚI THẬT SỰ LÀ VUA.
     CON CHÁU TIÊN RỒNG DÂN TỘC VĂN LANG
Vị vua bất diệt mãi mãi trường tồn hàng nghìn hàng vạn
Năm, vị vua không bao giờ rời xa con cháu tiên rồng, vị vua mãi mãi đêm lại sự bình yên, sự công bằng cho xã hội
Quốc tổ thường nói, toàn quan, toàn quân , toàn dân, tất cả
Là tôi trung cho HIẾN PHÁP- LUẬT PHÁP- ĐẠO PHÁP DÂN TỘC giữ vững cán cân công lý xã hội.
      Với đường hướng, đường lối trị quốc văn minh như vậy
Nên đã kéo dài thịnh trị độc lập 2.701 năm kế vị truyền ngôi 41 đời, thời dựng nước 79 năm, thời giữ nước 2.622 năm, trên thế giới nầy năm nghìn năm trở lại đây, có nhà nước nào kéo dài thịnh trị độc lập như thế.
      Nói đến thịnh trị độc lập, tiền thân cuả nước văn lang là
Nước xích quỷ, niên đại KINH DƯƠNG VƯƠNG kéo dài hàng nghìn nghìn năm, còn nói xa hơn nữa thời phải kể từ thời HÔNG HOANG BÀNG CỔ SƠ KHAI kéo dài hàng triệu năm, chuyển sang niên đại HỒNG BÀNG kéo dài hàng triệu năm, chuyển sang niên đại HỒNG ĐẾ kéo dài hàng trăm nghìn năm, chuyển sang niên đại VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG kéo dài hàng nghìn nghìn năm, chuyển sang
Niên đại KINH DƯƠNG VƯƠNG kéo dài hàng nghìn nghìn năm, chuyển sang niên đại HÙNG VƯƠNG thịnh trị độc lập kéo dài như đả nói trên.
      Sự tiếp nối kéo dài chủ quyền độc lập như thế, củng đả nói lên một dân tộc có nguồn gốc lâu đời, làm kinh ngạc cho các tần lớp trí thức phải suy gẫm, lịch sữ văn hóa cội nguồn của dân tộc việt nam
     Một dân tộc đả trải qua nhiều thử thách tôi luyện lòng yêu nước , yêu cội mếm nguồn càng thử thách càng kiên cố
Lòng hiếu trung, chúng ta càng chịu nhiều sự thống khổ
Thống trị của ngoại xâm, chúng ta càng hiểu rõ giá trị của độc lập tự do, ngã xuống để rồi đứng lên đó là hùng khí của
Con cháu tiên rồng, đả đứng lên thời cất cánh bay về vũ trụ

                               *             *               *

Chương  3
Phần  1
Những kẻ huênh hoang tự cho mình là hơn hẳn phật thánh tiên, coi trời bằng vung, đó là kẻ cuồng ngông, ếch ngồi đáy giếng,  thật ra mà nói những kẻ ấy vừa thiển cận vừa mù, ngay cả linh hồn của chính mình mà không nhận biết
Được , nói gì đến chuyện hội ngộ chân tâm chân tánh, thấy
Được đấng tối cao vũ trụ.
     Đừng nói chi linh hồn , ngay cả thần lực vũ trụ chổ nào
Củng có, còn không thấy được, ngày nay con người đả biết khai thát thần lực vũ trụ, tạo ra điện lực phục vụ cho  xã hội
Phục vụ cho đời sống con người
     Có thể nói đây là nền văn minh địa tiên ra đời, tiến tới đỉnh cao của khoa học máy móc, khoa học công nghệ vi tính, công nghệ điện ảnh, công nghệ thông tin, công nghệ
Đo lường, công nghệ tri cập quá khứ, hiện tại , vị lai
      Nhưng đêm so với nền văn minh thiên tiên thời còn quá
Xa, có thể nói nền văn minh thiên tiên, đả đạt đến đỉnh cao
Khoa học vật chất vũ trụ, kết hợp linh thức ý tưởng cùng vật thể điều khiển bảo bối.
     Nền văn minh khoa học thiên tiên, chế tạo ra máy móc bảo bối, tối tân vi diệu, chỉ cần dùng ý tưởng là điều khiển
Như ý bảo bối máy móc ngay theo ý muốn của người.
      Khoa học thiên tiên dùng châu báu,ngọc ngà vàng bạc kim cương, trân châu,làm vật liệu tinh luyện chế tạo ra bảo
Bối, luyện kim hóa khí, luyện khí hóa thành thần vật, rồi dùng thần vật chế tạo ra bảo bối máy móc tối tân linh ứng ảo diệu theo ý muốn con mgười.
     Nền khoa học vật chất phàm trần còn kém xa , biết rằng
Nhân loại ngày nay đả biết khai thát thần lực vũ trụ.
QUỐC TỔ VUA HÙNG LÀ CHÍ TÔN THIÊN ĐẾ, GIÁO TỔ, CON LỚN CỦA ĐỨC CHA TRỜI, ĐẦU THAI XUỐNG THẾ , TRUYỀN THIÊN LUẬT XUỐNG CHỐN
NHÂN GIAN.
     Văn hóa cội nguồn vì thế ra đời, trở thành hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc, văn hóa cội nguồn đả tỏa sáng hàng nghìn năm sau đó thất truyền và biến mất, bóng đêm
Trùm xuống nhân gian, con cháu tiên rồng rơi vào cảnh ảm
Đạm, bị ngoại xâm đô hộ gần hai nghìn năm, dẩn đến cảnh nồi da nấu thịt đồng bào anh em tàn sát lẩn nhau,
     Đau đớn biết bao anh em tàn sát lẩn nhau để lập công lên lon , lên chức, được cho là vua , thua cho là giặc, xem đi xét lại, giặc với vua nào có khác gì ,vinh quang gì đối với ông cha, đối với tổ với tiên.
     Hỡi nòi giống tiên rồng, con cháu tổ tiên cha trời địa mẫu, ánh sáng văn hóa cội nguồn đả trở lại với chúng ta
Bình minh đả thức dậy MẶT TRỜI CHÂN LÝ CHÍNH
NGHĨA đả tỏa sáng, bóng u minh trùm xuống non sông
Đại việt không còn, con cháu tiên rồng hãy đứng lên phun
Châu nhã ngọc gốp phần hòa bình ổn định thế giới
    QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG nói các thế hệ con cháu tiên rồng mai sau , hơn được thế hệ ông cha, chỉ còn một cách là tiếp nối văn hóa cội nguồn, phát huy văn hóa cội nguồn, mở rộng văn hóa cội nguồn, truyền bá khắp thế giới
     Đào tạo ra hàng triệu hàng tỉ phật – thánh – tiên – thần- chúa, mở rộng nền giáo dục, từ mầm non lên đại học , cao học, QUỐ TỔ NÓI xã hội văn minh hiện đại là xã hội không những văn minh về vật chất mà cả văn minh về tinh thần, đời đạo cũng chỉ là một, HIẾN PHÁP VĂN LANG ,
NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC  đầy những yếu tố đó.
       Văn hóa cội nguồn là văn hóa kết hợp, giữa cái chung
Và cái riêng, giữa tư hữu và công hữu, ví như điện ÂM điện DƯƠNG hợp nhau cho ta ánh sáng, có thể nói ÁNH SÁNG là chủ nghĩa thứ ba, chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG, NHÂN QUYỀN – THIÊN QUYỀN VŨ TRỤ .
     Chủ nghĩa đại đồng là con đường rộng lớn, không của riêng ai, mà của toàn nhân loại, tinh hoa nhân loại,
     Có thể nói MÙA XUÂN  không của riêng ai , mà của muôn hoa đua nở, muôn sắc vạn màu, nhưng tinh vị của muôn hoa hợp nhất, ĐỒNG CHUNG VỊ NGỌT và chỉ có những con ONG cần mẩn, mới gốp nhặt những tinh hoa hửu ích nầy, mà quốc tổ vua hùng đả làm được việc đó.
      Văn hóa cội nguồn quốc đạo dân tộc, là con đường rộng
Lớn để cho toàn nhân loại con cháu tiên rồng đi, tiến đến làm chủ xã hội , làm chủ linh hồn , làm chủ vũ trụ.
     Văn hóa cội nguồn chủ nghĩa đại đồng, là đỉnh cao cuả tất cả chủ nghĩa thời đại, QUYỀN SỐNG – QUYỀN BÌNH
ĐẲNG- QUYỀN ĐỘC LẬP- QUYỀN TỰ DO- QUYỀN
NGÔN LUẬN- QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC là những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm.
     Giải thoát bất công , giải thoát áp bức, giải thoát nô lệ, cho đến giải thoát nô lệ kiến thức , nô lệ thần quyền, giải thoát sự lẩn quẩn trong ngôn luận danh từ, hội ngộ chân tâm , chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác,
      QUỐC TỔ  nói không những văn hóa cội nguồn là của chung toàn nhân loại, mà ngay cả trái đất , ngay cả vũ trụ  cũng là ngôi nhà chung toàn nhân loại anh em, và cũng không còn con đường nào khác hơn là sống theo thiên ý cha trời, làm theo lời dạy cha trời, và con đường rộng lớn ấy chính là văn hóa cội nguồn, chủ nghĩa đại đồng, nhân
quyền , thiên quyền , bình đẳng công bằng xã hội
   Cách mạng vô sản , hay cách mạng tư bản, củng chỉ là
Trào lưu tiến hóa của xã hội, và cuối cùng cũng đưa đến thời kỳ quá độ của nó, và thay thế cuộc cách mạng mới , chủ nghĩa mới ra đời, chủ nghĩa đỉnh cao của nhân loại con người, là chủ nghĩa đại đồng, cũng là chủ nghĩa cuối cùng của nhân loại phàm trần, vì tiểu kiếp thứ chín đi lần về kết thúc, chuyển sang qua tiểu kiếp thứ mười, nhân loại tuần hoàn lặp lại thời hồng hoang.
     Chủ nghĩa thứ ba đã hé mở, liên hiệp quốc ra đời, thống nhất quan điểm chung về luật,và các điều khoản nhân đạo
cũng như về mặt cán cân công lý toàn cầu, giải quyết những vấn đề xung đột không đáng có.
     Tư tưởng QUỐC TỔ là tư tưởng vì nhân loại, tư tưởng lấy HIẾN PHÁP- LUẬT PHÁP- ĐẠO PHÁP – CÔNG LÝ
CÔNG BẰNG XÃ HỘI , làm hiến chương cho thời đại,làm  
Rường cột cho nhiều dân tộc anh em.
     Hiến pháp bình đẳng, luật pháp bình đẳng, đạo pháp bình đẳng, cán cân công lý thời đại, thời đại văn minh giác
Ngộ cội nguồn, tư tưởng QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG  ,là tư tưởng hiến chương , hiến pháp luật pháp quốc tế, liên hiệp quốc.
     QUỐC TỔ khai sanh ra văn hóa cội nguồn , hiến pháp văn lang QUỐC ĐẠO DÂN TỘC là hiến pháp tối cao cội nguồn đại đồng vũ trụ, thiên quyền , nhân quyền con đường
Rộng lớn, con đường Bình đẳng, quốc tổ đả để lại cho chúng ta con đường mùa xuân con đường hạnh phúc để cho con cháu tiên rồng đi gặt hái thành tựu to lớn văn minh hiện
Đại, đánh mất văn hóa cội nguồn là chúng ta đánh mất tất cả, bóng u minh sẽ phủ lấy chúng ta, con cháu tiên rồng sẽ lạc cội mất nguồn, rơi vào cảnh nô lệ, ngoại xâm sẽ chuyển
Xây tình thế dân tộc ta, đưa dân tộc ta đến bờ vực thẳm, và
Chúng ta không bao giờ quên, gần hai nghìn năm xâm lược
Đô hộ giặc tàu, hơn trăm năm đô hộ giặc tây, nồi da nấu thịt từng ngày còn gì nòi giống tiên rồng, còn gì đồng bào anh em.
     Văn hóa cội nguồn là quốc bảo ,là linh hồn con cháu tiên rồng, ngọn lửa thiên dân tộc, thiêu rụi dã tâm quân thù
Khiếp đảm ngoại xâm( xem bộ long hoa thi tập )
     Thời đại văn minh là thời đại nhân loại anh em , sống trong ngôi nhà chung trái địa cầu, sống trong ngôi nhà chung vũ trụ, không phải sống chung trong nhà tù, sống dưới chế độ độc quyền cai trị, mà là sống trong thế giới bình đẳng, xã hội bình đẳng.
     Toàn dân khán chiến chống ngoại xâm, toàn dân bảo vệ tổ quốc, toàn dân xây dựng đất nước, thời nhà nước đó phải là nhà nước pháp quyền, không phải là nhà nước độc quyền
Độc tài, độc trị, Mà là nhà nước PHÁP QUYỀN có truyền thống chủ quyền độc lập lâu đời,
Sống theo HIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC , GIỮ NƯỚC là điều  không gì thay đổi, đó là chân lý , là trung , hiếu, nghìn đời vạn năm theo truyền thống cha ông truyền thống con cháu tiên rồng.
      Có một điều chúng ta đừng quên, là TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU lúc nào cũng ở trên đầu chúng ta, chưa bao giờ rời khỏi chúng ta, vì linh hồn chúng ta ở trong linh giác , đại linh hồn tổ tiên cha trời địa mẫu, như cá ở trong nước, như người ở trong không khí, người rời xa không khí
Người không thể hoạt động được mất mạng, linh hồn linh thức chúng ta củng vậy rời xa pháp thân chân tánh đại linh
Hồn linh giác tổ tiên, thời linh thức linh hồn chúng ta không thể hoạt động được, vì linh hồn chúng ta còn phải nương vào thần lực tổ tiên , cha trời , địa mẫu để hoạt động sanh Sống, khi nào chúng ta an trụ chân tâm chân tánh, hội nhập Cội nguồn, vào ngôi chánh đẳng chánh giác
Bọt nước tan biến trở về bản thể nước, linh thức trở về linh giác, thức tánh trở về chân tánh, THẤY- NGHE- HAY- BIẾT  TỰ NHIÊN, KHÔNG KHỞI Ý PHÂN BIỆT,
     Thời linh hồn người đó đả hội nhập pháp thân bình đẳng
Đại đồng, cùng pháp thân tổ tiên , cha trời , địa mẫu, pháp thân rộng lớn khắp hư không, pháp thân linh giác thanh tịnh tối cao vũ trụ,
     Có thể nói chúng ta nghĩ gì, làm gì các ngài đều hiểu rõ
Nghe rõ thấy rõ, huống chi tổ tiên ,cha trời , địa mẫu thời càng thấy rõ, hiểu rõ nghe rõ hơn nữa, phật- thánh- tiên- thần- chúa ,ở đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, đầy khắp hư không vũ trụ các ngài hành sự theo thiên ý cha trời giữ vững cán cân công lý thiên luật vũ trụ, sự dối trá xảo quyệt thủ đoạn ác độc,Chỉ làm hại bản thân làm hại linh hồn của chính mình, luật nhân quả không trừ một ai, gieo ra
Giống gì thời gặt giống nấy,gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, tuy trời lồng lộng nhưng mảy lông củng không lọt, bộ máy nhân quả luân chuyển của đấng hóa công tổ tiên vô
Cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn sự vi diệu ấy.
      Xây dựng một đất nước văn minh độc lập lâu dài,mà dùng thủ  đoạn bạo ác giành lấy thiên hạ, cai trị thiên hạ bạo ác độc quyền tưởng như là vinh , nhưng chưa được bao lâu khắp nơi dân chúng oán than căm ghét, nước hạn cá chết, biển trần nồi sóng nước lại giềm thuyền, vinh thành nổi nhục,nổi lo sợ chồng chất, công danh sự nghiệp chưa kịp hưởng thời đại họa đả tới nơi.
      QUỐC TỔ nói người trí làm việc gì cũng tính về hậu quả nên mỗi việc làm , mỗi hành động , mỗi cử chỉ đều thận trọng,
QUỐC TỔ  thường nói văn hóa cội nguồn là văn hóa bất tử
Kim cang bất hoại, lẽ tà như bùn đất khó mà phá được kim cang lẽ phaỉ âý, xây dựng một đất nước văn minh hiện đại xuất phát từ văn hóa chính nghĩa, bao giờ cũng được lòng dân, độc lập lâu dài
      Những kẻ đại gian đại ác tranh giành thiên hạ chỉ vì xưng hùng xưng bá xuất phát từ tà tâm bất chính, giành chiến Thắng, để rồi chiến bại đi đến cảnh diệt vong.
      QUỐC TỔ nói xây dựng lên nhà nước bền vững, thời phải có văn hóa chính nghĩa bền vững, mới có kết quả của sự thành công tốt đẹp,
---- QUỐC TỔ , KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, RỒI TỪ VĂN HÓA CỘI NGUỒN, KHAI SINH
RA NƯỚC VĂN LANG,
---- RỒI TỪ NƯỚC VĂN LANG , VĂN HÓA CỘI NGUỒN TRỞ THÀNH HIẾN PHÁP VĂN LANG NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,
      QUỐC TỔ  tuyên ngôn khai sinh ra nước văn lang , khai sinh ra hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc , nói
Lên chủ quyền dân tộc, chủ quyền độc lập TỪ THỜI ĐẠI
HỒNG HOANG- ĐẾN THỜI ĐẠI VĂN LANG,
      TỪ THỜI ĐẠI HỒNG BÀNG – ĐẾN THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG ,  quá trình chống ngoại xâm bảo tồn truyền thống giữ gìn chủ quyền độc lập, trung hiếu ,yêu nước thương dân, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người
Trồng cây,  đó là đạo lý đạo đức của dân tộc ta,
      Truyền thống đấu tranh giành lại độc lập giành lại tư do
Giải thoát nô lệ thống khổ, đó là một dân tộc hùng anh có bề dày yêu lẽ phải trọng đạo đức, nhân cách tự chủ, tôn trọng quyền tự do , tôn trọng chủ quyền độc lập, của các nước bạn, của các dân tộc anh em, trên phương diện bình đẳng, tôn trọng lẩn nhau.
Tôn trọng chủ quyền độc lập nước bạn, củng có nghĩa là tôn trọng chủ quyền độc lập nước mình

                     *          *          *

Chương   3
Phần   2
·       Hiếu trung ,trung hiếu triệt để đó là phẩm hạnh đạo đức cao quý của con cháu tiên rồng.
Nhưng trung hiếu với giặc ư, tôn thờ ngoại xâm ư,
 thế hệ ông cha ta không bao giờ trung hiếu như thế, mà trung với nước, trung với hiến pháp, luật pháp. Hiếu với ông bà cha mẹ, hiếu với tổ tiên , cha trời , địa mẫu hai đấng tiên rồng LẠC LONG QUÂN- và ÂU CƠ ,
      Sự lầm đường lạc lối, không ít con cháu tiên rồng tôn thờ giặc, tôn thờ văn hóa ngoại lai, phản bội lại dân tộc phản bội lại non sông tổ quốc,
      Theo hiến pháp- luật pháp văn lang,những người như vậy khó mà tha thứ vì đã phạm năm đại trọng tội, 
      1- là tội bất trung  2- là tội bất hiếu   3- là tội bất nhân
      4- là tội bất nghĩa  5- là tội phản bội lại non sông tổ quốc, phản bội lại đồng bào dân tộc anh em,
Con cháu tiên rồng mềm như nước mát như không khí, đó
Là do văn hóa cội nguồn ung đúc lên, nhưng đến lúc quật khởi, thời cơn sóng dữ cuồn cuộn nổi lên, giông bão kinh khiếp vùi dập quét Sạch quân thù không có gì chống đở nổi
      Núi có thể đổi, biển có thể dời, nhưng thế hệ lớp lớp cha ông truyền thống bất khất quật cường không thay đổi trước sau như một (xem bộ văn lang chiến sự 1 sẽ rõ )
Con cháu tiên rồng mỗi người dân là mỗi chiến sĩ trung thành tôn vinh hiến pháp, luật pháp, tôn vinh anh hùng dân tộc vì dân vì nước, là gương soi cho bao thế hệ mai sau,
     Vấn đề cơ bản của mọi thời đại, dù là thời đại nào đi nữa hiến pháp luật pháp đạo pháp chân chính bao giờ củng làm rường cột cho mọi thời đại, dù cho đó là thời đại đa nguyên đa đảng chẳn hạn, thời đại văn lang tuy mở màng cách đây gần năm nghìn năm, nhưng giá trị nền văn hiến quốc đạo dân tộc vẩn sáng chóa , văn hiến văn hóa cao siêu
Vượt lên tất cả văn hóa, kể cả văn hóa hiện đại đương thời.
       Với đường hướng, đường lối chính nghĩa cao siêu văn
Hóa, nhân quyền- thiên quyền vũ trụ, là văn hóa thượng tần
Kiến trúc đả được đắp xây kiên cố, để lại cho con cháu chúng ta , có thể nói văn hóa cội nguồn là văn hóa mùa xuân văn hóa sắc thắm hương thơm, thắm tình đoàn kết dân
Tộc, thắm nghĩa đồng bào,
Với lối kiến trúc văn hóa đồ sộ, nguy nga, tráng lệ, kỳ bí hùng vĩ, vĩ đại, càng về sau càng thêm cổ kính , càng thêm giá trị , không có văn hóa nào sánh kiệp.
     QUỐC TỔ nói, TỔ TIÊN  sáng lập lên vũ trụ, thời chỉ có tổ tiên là chủ nhân của vũ trụ mà thôi, PHẬT- THÁNH-
TIÊN- THẦN- CHÚA , cũng chỉ là con cháu thừa kế những gì tổ tiên tạo lập ra mà thôi.
      TỔ TIÊN tạo ra con người ban cho con người khối óc vũ trụ, để con người nhận thức giác ngộ thấy được đấng ông cha trở về với cội với nguồn.
      TỔ TIÊN tạo lập lên con người, không ngoài mục đích
Là thay thế tổ tiên , cha trời,địa mẫu, cai quản giang sang vũ trụ mà tổ tiên đả tạo lập ra.  Sáng kiến phát minh khoa học ,lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, ngôi nhà chung vũ trụ QUỐC TỔ nói đã là sự thật,dù lâu mấy vẩn là sự thật, tất cả nhân loại anh em đều phát sanh từ một nguồn gốc, TỔ TIÊN , CHA TRỜI , ĐỊA MẪU,LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ, HAI CHỮ ĐỒNG BÀO, THIÊNG LIÊNG.
      Hỡi các dân tộc anh em, chúng ta phải đối đải với nhau
Bằng sự công bằng lẽ phải bao giờ cũng tốt hơn lẽ trái.  Tổ
Tiên ,cha trời , địa mẫu, đã sanh ra nhân loại con người, thời củng ban hành đạo luật bảo vệ con người, chúng ta hãy
Làm đúng những gì đức cha trời dạy, thời tất cả chúng ta sẽ
Thấy được chân trời hạnh phúc.
      Chúng ta đối đải với nhau bằng sự công bằng thông qua giải pháp thương lượng, tôn trọng lẩn nhau hai bên cùng có lợi, không nên đối đải với nhau bằng bạo lực, bằng lòng ganh ghét và hận thù , những thứ ấy không có lợi cho hiện tại và cả trong tương lai, nghịch lại lời dạy của đức cha trời
Kết quả dẩn nhau đến địa ngục,
      Những kẻ chiến thắng trên gian ác bạo lực , độc quyền đàn áp cai trị thiên hạ, làm cho thiên hạ oán than cùng
Khắp, thời đại họa sẽ tới sớm hay muộn mà thôi, những bức tường bao bọc kiên cố, súng đạn gươm đao giáo mác bờ rào thép gai đó là những giải pháp tình thế tạm thời không mấy bền vững, đối với sự phẩn nộ của toàn dân.
      Nền độc lập chân chính củng có bức tường rào, nhưng đó là bức tường rào của hiến pháp luật pháp đạo pháp chính
Nghĩa công lý, bảo vệ lẽ phải, ngăn chặng tội lỗi, giữ vững độc lập tự do công bằng văn minh, đây mới là vấn đề cơ bản cho thái bình thịnh trị độc lập lâu dài.
      Chân lý chính nghĩa vững chắc, thời sự thành công coi như đả được thiết lập xác định, dù mau hay chậm củng đi đến thống nhất độc lập lâu dài.
      Nhà nước văn lang không những mạnh về vật chất ,
Mà còn mạnh cả về tinh thần, thứ vũ khí tinh thần chính nghĩa, sắc bén hơn đao kiếm , rén cứng hơn kim cương mạnh hơn vũ bão, không có một thế lực nào thắng nổi đánh
Bại được dù cho đó là thế lực mạnh hơn ta gấp mười lần.
     Với nền văn hóa tiên rồng, vua, quan ,dân, nước văn lang, đả trở thành THIÊN SỨ CỦA TRỜI, công dân vũ trụ
      DÂN TỘC VĂN LANG,CON CHÁU TIÊN RỒNG
      THỜI ĐẠI VĂN LANG, NIÊN ĐẠI HÙNG VƯƠNG
       VĂN HÓA CỘI NGUỒN ,HIẾN PHÁP VĂNLANG
      NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, ĐẢ ĐI VÀO LỊCH SỬ
      SÁNG CHÓA MÃI MÃI MUÔN VẠN ĐỜI SAU.
Ngay cả thời đại hiện nay, tuy trình độ dân trí đả lên cao
Nhưng nếp sống văn minh tinh thần vẩn còn chưa theo kiệp thời Dựng nước văn lang, thời quốc tổ.
     HIẾN PHÁP VĂN LANG, KHẲNG ĐỊNH  nhân loại toàn thế giới tất cả đều là anh em, năm màu da cùng cội cùng nguồn, cùng tổ tiên cha trời địa mẫu, nên tất cả nhân loại năm màu da anh em đều bình đẳng.
     Quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc
Đó là quyền thiêng liêng mà tổ tiên , cha trời , địa mẫu đả ban cho mỗi con người.
      Không ai có quyền xâm phạm , hoặc cướp đoạt quyền thiêng liêng ấy, giải pháp tốt nhất là bình đẳng tôn trọng
Lẩn nhau chia xẻ kiến thức, chia xẻ sự giàu sang, giải phóng đói nghèo lạc hậu, giải phóng áp bức tàn bạo dã man
Đó là trách nhiệm chung của toàn nhân loại.
--- nhưng kẻ xâm phạm nhân quyền , thiên quyền, thời coi như họ đả tước đi quyền thiêng liêng của chính họ, họ đã vi
Phạm thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời.
Chúng ta có quyền lên án những kẻ phạm tội đi ngược lại thiên ý cha trời.
Cán cân công lý thiên luật vũ trụ sẽ hỏi tội chúng, xét theo  thiên luật , nhân luật mà nhận lấy hậu quả.
      Nếu thoát khỏi cán cân công lý thế gian vì quyền lực vì phước đức củ ông cha, thời còn cán cân công lý vũ trụ, luật nhân quả xây chuyển sa đọa vào ba đường khổ địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, mất thân người muôn kiếp khó trở lại, luân hồi khắp nẻo.
     Trình độ dân trí càng cao, thời sự đòi hỏi càng lớn, 
 Không những nhà ở, cái ăn , cái mặc , mà còn đòi hỏi cả quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do,quyền mưu cầu hạnh phúc, nói chung là nhân quyền được thể hiện đầy
Đủ, quyền thiêng liêng mà tổ tiên ,cha trời ,địa mẫu, đả ban
Cho mỗi con người, những thứ quyền bất khả xâm phạm,
      Nói đến vũ trụ,các tần trời,các cõi trời, trần gian ,địa cầu, không thuộc quyền của ai, mà là của trời của tổ tiên,đấng tối cao khai lập lên vũ trụ cùng con người, tổ tiên khai hóa, hiện thân ra cha trời cùng địa mẫu, là để sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người,dòng giống tiên rồng.
     Dạy bảo con người sống theo thiên ý của trời ,làm theo thiên ý của trời , tùy theo công lao dìu dắt con người mà đức cha trời ban cho cõi nước lớn nhỏ
      Chỉ có đức cha trời cùng địa mẫu, hiện thân của đức tổ tiên, mới có đủ quyền năng ban phước , giáng họa cho mỗi đất nước , cho mỗi dân tộc, cho mỗi con người .
      Những kẻ dùng bạo lực đàn áp thiên hạ ,cai trị thiên hạ
Hà khắc  độc quyền, độc tài, độc trị,  đối xử đồng bào chẳng khác gì đối xử
Tù nhân, tự xưng là con trời ,hành sự theo ý trời, đó là chú hề của thời đại, làm trò cười cho bao thế hệ mai sau.
     HIẾN PHÁP VĂN LANG nói, những kẻ xâm phạm

Quyền thiêng liêng , mà tổ tiên cha trời đả ban cho mỗi dân tộc, cho mỗi con người, những kẻ ấy đã phạm thiên ý cha trời, huyền cơ xây chuyển đại họa ập đến thê thảm.
     Như chúng ta đả biết tư tưởng quốc tổ hùng vương là tư
Tưởng thiên ý của đức cha trời, quốc tổ nghĩ gì,làm gì cũng
Theo thiên ý của cha trời.
      Quốc tổ nói thuận theo ý trời thời tồn tại, nghịch ý trời thời bị diệt vong, hiến pháp văn lang là hiến pháp thiên ý cha trời, đạo pháp chính nghĩa vũ trụ.
      Đi ngược lại hiến pháp văn lang thời coi như đi vào con đường diệt vong không sao tránh khỏi, chúng ta nghĩ lại mà
Xem, lịch sử nhân loại đã trải qua hàng vạn hàng nghìn năm, không biết bao nhiêu là vua, quan, chỉ vì gian ác tàn bạo, đi ngược lại thiên ý cha trời, huyền cơ xây chuyển, đại
Họa diệt thân vô cùng thê thảm, thần hồn sa đọa vào chốn u
Minh,  quốc tổ nói,văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang, là hiến pháp thiên ý cha trời ,thiên đạo vũ trụ, thiên ý chínhNghĩa, có muôn nghìn ánh sáng soi đường cho nhân loại trở về với cội với nguồn, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ, nhân loại lạc cội lạc nguồn rơi vào chốn u minh, rơi vào đại họa chiến tranh, kết cuộc dẩn nhau đến địa ngục, nhưng mấy khi tự hỏi, chiến tranh được gì, lợi đâu không thấy , mà chỉ thấy tàn sát lẩn nhau, đầu rơi máu đổ, hận thù chồng chất như non như núi, vay trả  , trả vay hại người , người hại, biết bao giờ chấm dứt.
     ở cõi phật , cõi thánh , cõi tiên , khó mà tiềm thấy chiến tranh, vì phật, thánh , tiên, sống theo văn hóa cội nguồn,
     con cháu tiên rồng phải sống theo lối sống của phật thánh, tiên, sống theo nền văn hiến quốc đạo dân tộc,sống
đúng làm đúng những gì quốc tổ đả dạy, ở cõi thiên đàng

phật, thánh ,tiên , trên đầu thường có hào quang, đó là hào quang trí huệ giác ngộ thấu hiểu cội nguồn, sống theo thiên ý cha trời, tôn trọng nhân quyền, nhân quyền, thiên luật vũ trụ, hạnh phúc non sông đại việt, hạnh phúc con cháu tiên rồng, không phải tìm kiếm đâu xa, mà phải ra sức bảo vệ phát huy truyền thống ông cha, phát huy truyền thống dựng
nước giữ nước, văn hóa cội nguồn quốc đạo dân tộc.
     ánh sáng chân lý mặt trời chính nghĩa đã mọc, mùa xuân
bình minh đã dậy, con cháu tiên rồng rực rở tỏa sáng bay lên,  THIÊN ẤN- THIÊN BÚT đả trở lại với con cháu tiên rồng chúng ta,sau hai nghìn bảy trăm năm thất truyền vắng bóng ( tốm tắc sự thất truyền như sau )
      thời hạ hùng vương 18 đời kéo dài hơn một nghìn năm
sau năm trăm năm thời hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc mất hẳn, vì do truyền khẩu quá dài, dẩn đến tam sao thất bổn mất gốc, càng về sau càng thêm bớt nhiều phi lý sai lệch trong văn hóa cội nguồn, trở thành văn hóa mập mờ truyền thuyết cội nguồn, đưa con cháu tiên rồng đến con đường khốn khổ, và đúng vậy.
     đúng như lời quốc tổ tiên đoán dạy bảo, hỡi quân dân ÂU VIỆT- LẠC VIỆT, CON CHÁU TIÊN RỒNG,  chỉ khi
nào con cháu tiên rồng, mất đi nền quốc đạo dân tộc văn hóa cội nguồn chính nghĩa biến mất, lòng thành kính đối với tổ tiên cha trời địa mẫu không còn, hoặc yếu ớt như ngọn đèn lu mờ sắp tắt, thời non sông đất nước văn lang sẽ
bị giặc xâm, xâm lấn đất đai,chiếm lĩnh đất đai, thôn tính nước văn lang đại nam, con cháu tiên rồng trở thành nô lệ
khốn khổ biết bao,
     và đúng vậy  thời hạ hùng vương thứ 18 có con trai nhưng chết yểu, không có người kế vị ngôi vương ,

người cháu họ lâu đời là THỤC PHÁN tranh giành ngôi vương với người con rể của hùng duệ vương, huệ lang
tức là tản viên sơn thánh NGUYỂN TUẤN.
     THỤC PHÁN lấn thế lên nắm chính quyền làm vua
Chuyển đổi sang giai đoạn mới, giai đoạn AN DƯƠNG
VƯƠNG, NƯỚC VĂN LANG TRỞ THÀNH NƯỚC ÂU
LẠC ,   AN DƯƠNG VƯƠNG, làm vua mấy mươi năm
Thành cổ loa rơi vào tay giặc TRIỆU ĐÀ , triệu đà diệt xong AN DƯƠNG VƯƠNG ,
      Xưng là TRIỆU VIỆT VƯƠNG cai trị con cháu tiên rồng, đầu độc con cháu tiên rồng, chuyển xây con cháu tiên
Rồng , theo văn hóa của chúng, chôn vùi văn hóa của dân tộc ta , kể từ đây con cháu tiên rồng rơi vào cảnh khốn khổ
NƯỚC VĂN LANG VÔ CÙNG RỘNG LỚN,  kể từ khi nền QUỐC ĐẠO DÂN TỘC BIẾN MẤT thời BẮC PHẦN
TRUNG PHẦN VĂN LANG rơi vào tay giặc, chỉ còn lại
NAM PHẦN VĂN LANG, CÁC THỜI VUA HÙNG Ở THỜI CUỐI , con cháu tiên rồng rơi vào tay giặc hơn hai
Phần ba dân số  (xem long hoa mật tạng quyển 14  ) Khi TRIỆU ĐÀ, tiêu diệt AN DƯƠNG VƯƠNG thành cổ
Loa rơi vào tay giặc, từ đây quân giặc mới có dịp,nghiêng
Cứu địa linh hình chữ S bắc phần đại việt, thấy rõ khí thiên
Sông núi kỳ diệu,luôn luôn tỏa lên bảo bọc con dân ÂU VIỆT- LẠC VIỆT , giặc triệu vô cùng sợ hãi ra sức ếm yểm, làm cho khí thiên sông núi giảm sút, tinh thần dân ÂU
VIỆT- LẠC VIỆT  dần dần suy nhược, để chúng dể bề cai trị, cho đến khi NHÀ HÁN, tiêu diệt TRIỆU VIỆT VƯƠNG , giặc hán tiếp tục ếm yểm địa long, và các triều
Đại giặc kế tiếp theo, cũng làm như thế, kéo dài gần hai nghìn năm, bắc phần , trung phần ,đại việt bị ếm yểm khắp

Nơi, chỉ còn nam phần đại việt là giặc, TÀU  ngoại xâm
Chưa ểm yếm được ( thiên cơ bảo mật ) đuôi rồng chuyển hóa thành đầu rồng, văn hóa cội nguồn sống dậy từ đây .

                             *          *          *


Chương   3
Phần   3
Dưới sự lãnh đạo của nền quốc đạo nhà nước văn lang, chính quyền nước văn lang , luôn luôn phát huy tinh thần yêu nước yêu cội yêu nguồn,
      Trường kỳ đấu tranh chống mọi thói hư tật xấu, quan liêu, tham ô, hối lộ, móc ngoặc, sách nhiễu nhân dân, luôn
Luôn làm trong sạch bộ máy chính quyền, bộ máy công bộc
Của dân , do dân , vì dân,
      QUỐC TỔ nói, tổ tiên , cha trời, địa mẫu,sáng tạo lập lên vũ trụ con người ,  còn con người chúng ta sáng tạo lên
Lãnh vực khoa học, khoa học vật chất, khoa học đạo đức, khoa học nhân văn xã hội, khoa học vũ trụ, khoa học chân
Tâm chân tánh , khoa học duy thức tư tưởng ý tưởng con người, và còn nhiều lãnh vực khoa học khác nữa,vân vân...
      QUỐC TỔ  nói con người là con cháu nhà trời , con cháu của sự sáng tạo, lao động sáng tạo trong lao động, dù
Đó là lao động nghệ thuật, lao động khoa học , lao động chân tay, hay lao động trí thức, thời lao động nào cũng đưa đến sự sáng tạo, xây dựng xã hội thiên đàng trần gian , tiến
Tới xây dựng thiên đàng cõi trời cực lạc quốc,
      Xây dựng xã hội văn minh ,thời xã hội đó cốt lõi của nền văn hóa văn minh, bình đẳng , công bằng , chính nghĩa
Hiền pháp , luật pháp , đạo pháp , công lý công bằng rõ ràng, không mập mờ lẩn lộn trắng đen .
     HIẾN PHÁP ,LUẬT PHÁP,ĐẠO PHÁP, phát nguồn từ
Văn hóa cội nguồn, chủ nghĩa đại đồng, thiên ý cha trời , dựa trên nguyên tắc chung công bằng bình đẳng, chủ quyền độc lập, truyền thống dựng nước giữ nước, nhân quyền , thiên quyền , tự do, làm đỉnh chung rường cột cho mọi thời đại, TƯ TƯỞNG QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG  là nhà tư tưởng vĩ đại, đại hùng đại lực, đại từ đại bi, đại trí đại đức,
Có thể nói quốc tổ là đấng cứu thế, mở đường cho nhân loại về trời, giải thoát đau khổ , giải thoát sanh tử luân hồi
Hội nhập cội nguồn lên ngôi chánh đẳng chánh giác.
     Suốt cuộc đời quốc tổ, ví như cha mẹ suốt  cuộc đời lo cho con cái, ai cũng được ấm no, sống tự do an lạc thái bình, dân giàu  nước mạnh công bằng văn minh, sống theo
Văn hóa cội nguồn , không làm trái lương tâm. Trái lại hiến pháp luật pháp đạo pháp là nếp sống văn minh lành mạnh, nếp sống chân thiện hoàn mỹ cực lạc chốn nhân gian,
     QUỐC TỔ khẳng định, vấn đề cơ bản, của mọi sự phát truyển xã hội, mọi sự cải cách vận mệnh xã hội , thời chính
Quyền bao giờ  cũng đóng vai trò quan trọng.
      Đối với văn hóa cội nguồn, chủ nghĩa đại đồng ,hiến pháp nhân quyền thiên quyền vũ trụ, hiến pháp tối cao thiên ý hóa công, hiến pháp bình đẳng công bằng xã hội, hiến pháp giải thoát nô lệ , nô lệ giai cấp ,nô lệ kiến thức , nô lệ thần quyền, nô lệ áp bức , và còn nhiều nô lệ khác nữa vân  vân...
Giai cấp giác ngộ vượt lên ý thức phàm tâm, hội nhập cội nguồn, hình thành lên giai cấp , phật- thánh- tiên- thân- chúa, mở màng cuộc sống văn minh thiên đàng trần gian

TRÍCH ĐOẠN ĐẠI HỘI QUỐC ĐẠO LẦN THỨ 9 NƯỚC VĂN LANG.
      Bộ máy điều hành đất nước , cũng chình là bộ máy điều hành của nền quốc đạo, tuy một mà hai, tuy hai mà một,
     Nhà nước văn lang là nhà nước pháp quyền, vua của
Nước văn lang, chính là hiến pháp , luật pháp, đạo pháp
Văn lang, thượng viện  QUỐC ĐẠO, HẠ VIỆN QUỐC HỘI, là cơ quan tối cao nhà nước văn lang.
     Các cấp làm việc , từ cấp thôn , cấp xã, cấp huyện-quận,
Cấp tỉnh, cho đến trung ương, phải có hội trường rộng lớn
Thờ phụng tổ tiên , cha trời, địa mẫu, trang nghiêm, ba ngôi
Tối cao vũ trụ, đấng lập lên vũ trụ trời đất con người, đó là
TỔ TIÊN  của chúng ta, đấng hiện thân ra cha trời , địa mẫu LẠC LONG QUÂN  và  ÂU CƠ,  mà con cháu tiên rồng ,thờ phụng từ thời dựng nước văn lang.
      Các vương , quan , đầu tuần , phải tập trung đến hội
Trường, đảnh lễ tổ tiên ,cha trời , địa mẫu,lạc long quân và
Âu cơ, sau đó mới đi vào công việc hành chánh lo cho dân
Cho nước, và hàng tháng mỗi ngưởi dân văn lang con cháu
Tiên rồng phải đến đền thờ , thờ tổ tiên, cha trời, địa mẫu,
Dân hương lể bái cúng dường, tỏ lòng thành kính, cầu cho
Quốc thái dân an, gia đạo bình yên,
      Giáo văn hóa cội nguồn , hiến pháp luật pháp đạo pháp
Là quốc sánh, tiến tới xã hội văn minh hiện đại,
      Các cấp lãnh đạo nước văn lang ,vừa là công bộc bảo vệ dân vừa làThầy ,giáo dục dân,dìu dắt dân,đi đến,chân trời hạnh phúc , có công có quả, gieo lúa gặt lúa,trồng cà
Hái cà gieo thiện gặt thiện, đó là thiên luật nhân quả, không ai sửa đổi được,
     Một dân tộc văn minh ,là dân tộc tự mình nổ lực vương
Lên
Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, phấn đấu hơn nữa, làm quan mà chỉ biết lo cho mình lo cho gia đình mình, đặc quyền lợi cá nhân trên quyền lợi tổ quốc, sách nhiễu dân
Vơ vét của nhà nước ,thời coi như đã phạm trọng tội,nhẹ
Thời kiểm điểm, cảnh cáo, nặng thời tri cứu hành sự, theo
Hiến pháp, luật pháp nước văn lang,
     Hiến pháp văn lang, là hiến pháp tối cao, hiến pháp thiên ý cha trời, hiến pháp không thiên vị, đạo giáo ,tôn giáo, màu da chủng tộc,vua, quan, dân, hiến pháp đại đồng
Bình đẳng, những người hành sự theo văn hóa cội nguồn, đều trở thành phật thánh tiên thần chúa, làm vua các cõi nước trời, tái sanh làm vua chốn nhân gian, làm vua các cõi
Âm phủ, văn hóa cội nguồn không dễ gặp được, phải chờ cơ vận tạo hóa chuyển xây có khi trải qua hàng triệu triệu năm cũng không xuất hiện, những người gặp được văn hóa
Cội nguồn, thời đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp tu luyện lập công bồi đức, trồng nhiều cội phúc với đấng cha
Trời, những người gặp được văn hóa cội nguồn, thời coi như đả gặp được THIÊN ẤN- THIÊN Ý CHA TRỜI, cha trời đã lựa chọn, chuyển đổi số mệnh vận Mệnh,bước vào thế giới vũ trụ,cha ông, thế giới châu báu
Mà tổ tiên đã tạo lập lên, cho những ai nghe theo lời dạy
của đức cha trời,sống theo lời dạy của đức cha trời,
     THẾ GIỚI VŨ TRỤ,TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI, TRẦN GIAN ,CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, LÀ DO TỔ TIÊN KHAI HÓA TẠO LẬP RA,
     RỒI HIỆN THÂN RA ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, SANH CON ĐẺ CÁI LƯU TRUYỀN NÒI GIỐNG
CON NGƯỜI,
     Chúng ta là con cháu tiên rồng. chúng ta, phải luôn ghi nhớ, những gì cha trời dạy
Văn hóa cội nguồn là con đường mùa xuân rộng lớn cho con cháu tiên rồng chúng ta đi, con đường độc lập tổ quốc
Con đường dân giàu nước mạnh, con đường trở về thiên giới, con đường làm chủ vũ trũ, nối gót cha ông.
     QUỐC TỔ nói, ta là con cả của ĐỨC CHA TRỜI, nên
Hiểu thế nào là giang sang vũ trụ, mà tổ tiên đã lập lên cho chúng ta, tùy vào công đức cứu dân độ thế , dìu dắt đồng bào thiên hạ anh em theo con đường văn hóa chính nghĩa vũ trụ, theo thiên ý của đức cha trời, tất nhiên cha trời sẽ ban phước cho chúng ta, nếu chúng ta có công lớn, cha trời
Ban cho các cõi nước trời , làm vua nhân gian , làm vua các
Cõi âm phủ,
     Những anh em phật, thánh, tiên, thần, chúa,khắp các tần trời khắp cùng vũ trụ, đều tuân theo lời dạy của đức cha trời, văn hóa cội nguồn đã đi vào đời sống phật, thánh, tiên,
Thần, chúa, nên các ngài sống trong trường sanh bất tử,
     Làm vương , làm quan, mà biết lo cho dân lo cho nước
Thời lo gì chẳng được làm vương, làm vua, làm chúa, làm
Quan, mãi mãi ở những kiếp sau,con cháu đời đời vinh hiển
Có phước có tài có đức mới được làm quan, nhất là vương
Quan của nước văn lang phải là giai cấp đứng vào hàng ngũ
 CON TRỜI ,   PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,  vừa là trụ cột của non sông tổ quốc , vừa là trụ cột của con cháu tiên rồng, đồng bào thiên hạ anh em ,
     Chúng ta vừa là thầy vừa là công bộc của dân, THẦY HƯ,  thời  TRÒ HỎNG, trụ cột mục nát thời ngôi nhà ngã
Đổ theo , tần lớp vương, quan, nhà nước là nền móng của
Nhà nước, nền móng không được kiên cố vững chắc, thời
Nhà nước có truyền thống hùng mạnh đến đâu cũng đưa đền sụp đổ, đó là điều không thể tránh khỏi, quy luật tất
Yếu xưa nay vẩn không thay đổi
     Muốn xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh văn minh, không  có con đường nào khác hơn, là nân cao hiệu quả giáo dục,cải cách giáo dục, phát triển giáo dục, theo chiều hướng hiện đại hóa đất nước, nân cao trình độ dân trí, làm
Chủ khoa học,làm chủ kỷ thuật,làm chủ hiến pháp,luật
Pháp,làm chủ xã hội,làm chủ non sông tổ quốc, nhưng tiên học LỄ hậu học VĂN vẩn là nền tản,nền móng vững chắc xây dựng nhân cách, truyền thống đạo đức,con dân ÂU việt
LẠC việt Con cháu tiên rồng, văn hóa cội nguồn, lịch sử
Cha ông, càng phát huy đến chổ chí linh chí hiển, thời sự
Phát truyển xã hội mới không lạc hướng, mất gốc các thế
Lực ngoại ban dù có thèm đất nước ta , cũng không làm gì
Được chúng ta, vì vậy VĂN, SỬ, ĐỊA, vẩn là món ăn
Truyền thống hằng ngày, như chúng ta ăn cơm để sống như
Khí để thở, nuôi lớn chúng ta,nuôi lớn tinh thần dân tộc
Chúng ta,nuôi lớn ý thức nhận thức về chủ quyền độc lập
Non sông tổ quốc chúng ta,
     Văn hóa cội nguồn, hiến pháp văn lang,quốc đạo đân tộc
Là nền văn hóa hiến pháp chí tôn vô thượng,thiên ý cha trời
Người nào thấy được nghe được thời tội ác tiêu tan, chuyển
Họa thành phúc, huống chi chúng ta đang thi hành di giáo
Của đức cha trời, thời không nói chúng ta cũng biết là
Chúng ta từ các cõi trời sanh xuống bảo tồn văn hóa cội
Nguồn trên đất nước văn lang, không những thế chúng ta là
Những người vì dân vì nước, hết lòng lo cho dân cho nước
Chúng ta là những người con chí hiếu, đối với tổ  tiên cha
Trời địa mẫu, trung thành hiến pháp, luật pháp, đạo pháp
Quốc đạo văn lang, các khanh không những là vương quan
Nước văn lang mà còn là thiên sứ của đức cha trời,làm
Những gì mà đức cha trời đã dạy,
     ở chốn nhân gian hiện nay, trình độ dân trí còn quá lạc
hậu, chữ viết chưa ra đời, nên việc truyền kinh giáo văn hóa cội nguồn hết sức khó khăn, chỉ truyền khẩu cho nhau, dẩn đến thất truyền sẽ không sao tránh khỏi, và vì thế ta sẽ trở
lại nhân gian lần hai, sau gần năm nghìn năm,
     khi ta về trời, sau hai nghìn gần năm trăm năm, thời PHẬT GIÁO xuất hiện tây văn lang, anh em da chàm,
     THÁNH GIÁO, TIÊN GIÁO, xuất hiện bắc văn lang, sau năm trăm năm thời CHÚA GIÁO xuất hiện ở phương tây anh em da trắng,
     Các thế lực ngoại ban , lợi dụng,phật giáo, thánh giáo,
Tiên giáo, chúa giáo, biến cải thành lợi khí chính trị xây
Chuyển tình thế con cháu tiên rồng ta, đưa con cháu tiên
Rồng đến cảnh lầm than nô lệ gần hai nghìn năm, ta đành
Phải trở lại cứu con cháu tiên rồng lần hai, vì thế THIÊN
ẤN TRỞ THÀNH THIÊN BÚT RA ĐỜI,
     Khi thiên bút ra đời, thời còn năm nghìn năm nữa là hết
Tiểu kiếp thứ 9 , chuyển sang tiểu kiếp thứ 10, tuần hoàn
Lặp lại, những người sống sót, trở thành người nguyên thỉ
Hồng hoang đầu tiểu kiếp thứ 10,
     ở những giai đoạn càng về gần cuối tiểu kiếp thứ 9 ,ngũ đại hoành hành chuyển hóa dữ dội, mưa to gió lớn, động
đất xảy ra khắp nơi, nhiệt độ tăng cao hạ thấp khắc nghiệt
vô cùng, sông hồ biền cả lục địa chuyển đổi,nước biển dân
cao, làm nhập chìm hết thảy các đồng bằng châu lục, kiếp nạn con người không sao tránh khỏi,thiên bút ra đời,văn hóa cội nguồn lại xuất hiện, mở cửa thiên đàng vì thế mà
nhân loại con cháu tiên rồng siêu thoát về trời.

                             
                              *          *          *

Chương  3
Phần   4

SƠ LƯỢC TỐM TẮC NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH GIAI
ĐOẠN CÀNG VỀ CUỐI TIỂU KIẾP THỨ  9 CHUYỂN
QUA TIỂU KIẾP THỨ 10.
      Còn năm nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thứ chín, chuyển sang qua tiểu kiếp thứ mười,
      Là giai đoạn đi lần đến kết thúc chu kỳ lịch trình tiến
Hóa của một tiểu kiếp, kéo dài suốt 16 triệu 800 nghìn năm
Nhất là giai đoạn hai nghìn năm cuối tiểu kiếp là giai đoạn tứ đại hoành hành dữ dội, mưa to gió lớn càn quét tàn phá
Khủng khiếp động đất xảy ra khắp nơi,sang bằng các thành
Phố lớn, nhiệt độ tăng cao hạ thấp khắc nghiệt vô cùng, sông hồ biển cả lục địa chuyển đổi, nước biển dân cao làm
Nhập chìm hết thảy các đồng bằng châu lục,
     Gần cuối tiểu kiếp khí hóa già cỗi thái chuyển,làm tăng
Thêm mực nước của quả đại cầu, cọng thêm băng tuyết ở hai đầu cực nam cực bắc, tan  ra làm tăng thêm sự ngập chìm của biền cả, mỗi năm một dân cao, nhận chìm vô số
Thuộc địa đất đai rộng lớn, khí hóa thủy triều bao bọc trái
Đất đả hạ xuống thấp đến chỗ tột cùng cuối tiểu kiếp thứ 9
Và tăng lên đầu tiểu kiếp thứ 10 .
     NGŨ ĐẠI, ĐẤT- NƯỚC- GIÓ- LỬA NÓNG- LẠNH,
Thái chuyển hoành hành dữ dội, co bốp giãn nở,động đất
Khắp nơi ,nước biển dân cao, lục địa tách ra,mưa to, gió lớn, tàn phá nhấn chìm, hết thảy nền văn minh vật chất nhân loại con người vùi lấp hết thảy thành phố văn minh
Hiện đại, những người còn sống sót di cư lần đến các dãy
Núi cao, đồi rộng để sanh sống, rồi trở thành người nguyên
Thỉ hồng hoang,đầu tiểu kiếp thứ mười,
      QUỐC TỔ đã dùng HUỆ NHÃN- PHÁP NHÃN, thấy rõ các tiểu kiếp đả trải qua, chu kỳ tiến hóa lặp lại không
Khác, những người sống sót cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển
Qua tiểu kiếp thứ 10, là những người đức cha trời lựa chọn
Để tiếp tục sanh con đẻ cái,lưa truyền nòi giống tiên rồng.
     Sức người quá nhỏ bé so với sức mạnh của huyền cơ thiên địa tuần hoàng, con người chỉ là hạt cát hạt bụi vũ trụ
Sông núi kia vẩn còn tai hoại chuyển đổi,huống chi là sinh
Mạng con người quá nhỏ bé,
     Chỉ có linh hồn là bất tử còn mãi, lạc cội lạc nguồn vùi lấp dưới bả lợi danh, linh hồn đọa lạc mãi mãi,
     Những người sống sót,đầu tiểu kiếp thứ 10 , họ sống nơi
Dãy núi cao rãi rác khắp châu lục, phương đông củng như
Phương tây , hòa mình vào thiên nhiên rồi trở thành người hồng hoang bàng cổ sơ khai,
     Nền văn minh vật chất nhân loại cuối tiểu kiếp thứ 9 đi vào quá khứ ,thay vào đó là nền văn minh tinh thần, đỉnh cao văn minh tinh thần, giữa tiểu kiếp thứ 10 , tám triệu bốn trăm nghìn năm tới,và ta xuất hiện trần gian lần thứ ba
Khi ấy nhân loại thọ trung bình là  ( tám muôn bốn nghìn
Tuổi ) chuyển luân văn hóa cội nguồn lần ba, theo thiên ý tổ tiên Cha trời, địa mẫu, thọ ký những vị kế tiếp theo ta chuyển đại pháp Luân vũ trụ.
     Những người sống ở tiểu kiếp thứ 10 trải qua hàng trăm
Nghìn năm ngũ đại đi vào ổn định, nước già thái chuyển
Thành phù sa, làm tăng thêm màu mỡ cho trái đất,lại thêm
Vùng cực nam cực bắc trở lại đóng băng vì thế
Nước biển cạn dần, lộ ra đất đai rộng lớn phủ đầy phù sa
Tạp chất, đủ yếu tố nhân duyên cho cây cối mọc lên nhanh

 Chóng rừng xanh phủ khắp tươi tốt bạt ngàn khắp địa cầu
Muôn loài cầm thú bò sát lại có diệp thận lợi thi nhau sanh
Sản, nhân loại từ các dãy núi cao đồi rộng, đầu nguồn của các con sông, theo thời gian sanh con đẻ cái, mỗi ngày mỗi
Đông,lần xuống đồng bằng lan tràn ra khắp thế giới.
      Trải qua tám triệu bốn trăm nghìn năm, ở kiếp tăng, nền
Văn minh tinh thần đạt đến đỉnh cao giữa tiểu kiếp thứ mười, văn hóa cội nguồn ra đời, nhân loại vì thế hội nhập
Cội nguồn, trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, lần lượt
Thi nhau về trời, trải qua trăm nghìn năm, thời đi vào đầu
Kiếp giảm, nền văn minh tinh thần kéo dài hàng triệu năm
Khí tiên thiên dần dần biến mất, thay vào đó là hậu thiên khí hóa ra đời, thiên tiên mất lối, nhân loại phần nhiều chỉ
Tu đến địa tiên mà thôi , cũng là lúc địa cầu hỏa đại hoành
Hành núi lửa lần lượt ra đời phụt lên, hết địa phận nầy đến địa phận khác, hết châu lục nầy đến châu lục khác, đất bằng
Vì thế gồ ghề lồi lổm gãy khúc không còn bằng phẳng như
Trước nữa, nhân loại lại phải di cư tránh hỏa nạn, bỏ lại sau lưng nền văn minh địa tiên, nhân loại sống sót, tiếp tục
Sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng, và đi lần về
Cuối tiểu kiếp thứ 10 ,
     Có thể nói đại họa nhân loại ở kiếp giảm, hết hỏa nạn rồ
Đến phong tai, rồi đến thủy nạn, một tiểu kiếp trải qua 16 triệu 800 nghìn năm, nhân loại trải qua ba lần văn minh,
      Văn minh TÂM ĐẠO TÁNH ĐẠO , PHÁP ĐẠO ,
PHÁP THUẬT THẦN THÔNG, thời tiên thiên,
      Văn minh KHÍ ĐẠO, QUYỀN ĐẠO, thời địa tiên .
Văn minh kỳ 3 , là nền văn minh cao nhất, nền văn minh
Khoa học kết hợp cả tinh thần lẩn vật chất, ĐỜI , ĐẠO
Là một, TÂM- KHÍ- THẦN, HỢP NHẤT, THIÊN- ĐỊA
NHƠN , GIAO HÒA,  văn hóa cội nguồn chủ nghĩa đại đồng, nhân quyền, thiên quyền vũ trụ ra đời.
Nền văn minh thiên tiên kết thúc, nền văn minh hậu thiên
Địa tiên ra đời, cũng là lúc làm tăng dần chân hỏa nội lực
Của ruột trái đất, cọng thêm lượng dầu vô cùng lớn,  phụt lên núi lửa khấp các châu lục, nham thạch phun lên tuông chảy lan tràng khấp nơi, gây
Kiếp nạn cho con người , nhân loại còn sống sót, nhiều
Phen di tản bỏ lại bao cơ nghiệp ông cha, lưu Vong khấp nơi trở thành các bộ tộc, bộ lạc sống rải rác khấp các châu lục, thời kỳ cuối nền văn minh địa tiên là thời
ÂM KHÍ , HƯNG THỊNH, DƯƠNG KHÍ YẾU SUY,
Cảnh đói rét ốm đau bệnh tật thường đến với con người
Sự gian ác con người, hiệp theo âm khí tăng lên, PHONG KIẾN THẦN GIÁO, hưng thịnh, mở màng cho
Phong kiến địa chủ , phong kiến vua chúa ra đời .
     Và cho đến cách đây năm nghìn năm, CHÍ TÔN GIÁO TỔ ,ĐẦU THAI XUỐNG THẾ, QUỐC TỔ
HÙNG VƯƠNG RA ĐỜI,
     KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG , KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN PHÁP VĂN LANG NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,
     Củng từ đây dân tộc văn lang mới hiểu rõ , nhân loại con người ,là con cháu hai đấng CHA TRỜI MẸ TRỜI
LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ, CỐT RỒNG CỐT TIÊN,  và cùng từ đây dân tộc văn lang trở thành dân
Tộc rồng tiên, dòng giống tiên rồng, ,
Còn LẠC HỒNG, là nói về dân da VÀNG là dân HỒNG
NGỌC, TỪ THỜI NHÂN LOẠI HỒNG HOANG RA ĐỜI, CON CỦA ĐỨC CHA TRỜI  LẠC LONG QUÂN,
DÒNG GIỐNG LẠC HỒNG CON RỒNG CHÁU TIÊN
Là thế, ĐỊA LONG THÁNH ĐỊA, GỒM BA NƯỚC ,
LÀO- CAMPHUCHIA- VIỆT NAM,
CỐT ĐỊA LONG, LÀ HOÀN LIÊN SƠN, NỐI LIỀN
TRƯỜNG SƠN, CHẠY DÀI ,TRUNG NAM BẮC
CHIẾC NÔI ANH EM TOÀN VŨ TRỤ,
     Chúng ta không những con hồng cháu lạc con rồng
Cháu tiên, mà còn có bổn phận đối với nhân loại toàn thế
Giới anh em, tuyền bá văn hóa cội nguồn đến với anh em
Theo lời dạy đức quốc tổ, theo thiên ý đức cha trời,
     Chúng ta có làm được như vậy, chúng ta mới xứng
Đáng là con rồng cháu tiên, dân HỒNG NGỌC, DÂN TỘC VIỆT NAM,
Chúng ta nghĩ gì, làm gì, khi lịch sử đả giao cho ta sứ mệnh như thế,
    Một dân tộc đã chiệu nhiều đau khổ thống khổ, dưới
Ách thống trị của ngoại ban, khốn khổ mất tự do, quyền
Sống, quyền làm người, quyền ngôn luận, quyền bình
Đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc đả bị chúng chà đạp
Nghiêm cấm tước đoạt, làm thân trâu, ngựa cho chúng cày chúng cỡi, đưa dân tộc ta đến cảnh nghèo nàng lạc
Hậu, nghĩ ta mà thương đến người, những dân thộc địa
Cùng hoàn cảnh như ta,
Sứ mệnh chúng ta hôm nay là xóa bỏ độc quyền, độc tài, độc trị,  cùng
Với nhân loại tiến bộ anh em, lên tiếng phản đối những
Chế độ độc tài đàn áp nhân loại con cháu tiên rồng anh em, trả lại quyền độc lập, quyền tự do, quyền sống
Quyền làm người, quyền ngôn luận, quyền bình đẳng,
Quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền thiêng liêng, quyền
Bất khả xâm phạm, mà tổ tiên, cha trời, địa mẫu đã ban
Cho mỗi con người.

Chương  3
Phần  5

TỐM TẮC SỰ RA ĐỜI ĐẦU TIÊN NHÂN LOẠI CON NGƯỜI Ở QUẢ ĐỊA CẦU CHỐN NHÂN GIAN
     Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm giữa tiểu kiếp thứ năm, thời kỳ hưng thịnh đỉnh cao của khí tiên thiên, côn
Trùng thảo mộc , cầm thú bò sát tuổi thọ rất cao, nhất là
Cầm thú thọ hơn muôn tuổi, có con tu luyện thọ vài muôn tuổi,khi ấy trái đất có một dãy núi dài cao to rộng
Lớn chọc trời, gọi dãy núi ấy là dãy núi long hoa, sâu dưới lòng đất dãy núi, là long huyệt của trái đất (xem bộ
Kinh long hoa sẽ nói rõ hơn )
     Lúc bây giờ từ nơi không trung vũ trụ, ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN , HIỆN THÂN RA CON NGƯỜI, MỘT
NAM, MỘT NỮ 32 TƯỚNG TỐT 80 VẼ ĐẸP,
ĐÓ LÀ ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC MẸ TRỜI, LONG HOA CỬU HUYỀN, TIÊN CƠ ĐỨC MẸ, KHI SANH
CON, CHA TRỜI XƯNG LÀ LẠC LONG QUÂN, MẸ
TRỜI XƯNG LÀ ÂU CƠ,
     Cha trời, mẹ trời bay đến quả địa cầu NAM THIỆN
BỘ CHÂU, một trong bốn quả địa cầu chốn nhân gian
Đáp xuống đỉnh dãy núi long hoa, dãy núi ấy chính là ba
Nước LÀO, CAMPHUCHIA, VÀ VIỆT NAM, ngày nay
     Lúc bấy giờ MẸ TRỜI, TIÊN CƠ ĐỨC MẸ, dùng thần thông tốm thâu thiên địa tinh hoa khí hóa ngũ hành
Vào trong bụng mẹ trời, thành 100 bọc trứng  ứng hiệp kim – mộc- thủy- hỏa- thổ Năm màu da.
     Đến ngày mẹ trời khai hoa nở nhị, cha trời phán rằng,
Hỡi các con của ta , khi các con chào đời các con sẽ là chủ nhân của vũ trụ, tạo lập lên thế giới thiên đàng cực
Lạc,thế giới châu báu ngọc ngà trang nghiêm lộng lẫy.
Các con thay thế ta cai quản vũ trụ, bảo vệ vũ trũ, bảo
Vệ ngôi nhà chung của các con, các con sống tự do bình
Đẳng công bằng hạnh phúc,
     Lời truyền phán cầu chúc cha trời xong tức thời mẹ trời sanh ra một bọc to lớn khổng lồ, sau đó là một tiếng
Sấm nổ làm chấn động vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới
Trong bọc lớn có trăm bọc nhỏ, sau tiếng sấm lớn là trăm
Tiếng sấm nhỏ kế tiếp vang lên, chấn động không gian vũ trụ, làm khiếp đảm muôn loài cầm thú, bò sát, một trăm người con cha trời ra đời, 50 NAM, 50 NỮ năm màu da anh em, sau một thời gian cha trời mẹ trời, đem
Con về chân núi, phía đông bắc dãy núi long hoa, tức là
Địa phận NƯỚC XÍCH QUỶ,GIAO CHỈ tiền thân nước văn lang sanh sống ở đây, nhìn thấy các con đã lớn cha
Trời lạc long quân , mẹ trời âu cơ bằng chia hai con cái
Trai theo cha về biển, đảo,  gái theo mẹ về núi rừng, đi
Hết nơi nầy đến nơi khác, khắp núi rừng , khắp năm châu bốn biển, sau đó thời dẩn con cái về sum hộp một
Chỗ, cha trời thấy con cái thường chia rẽ vì màu da chủng tộc, cha trời quở phạt dạy bảo.
     Hỡi các con của ta các con phải sống đoàn kết thương yêu nhau, đùm bọc nhau, giúp đở nhau, chia xẻ
Hiểu biết, chia xẻ cuộc sống cho nhau, đó là lối sống cao đẹp, lối sống đưa các con đến con đường hạnh phúc
Các con tuy khác màu da chủng tộc , nhưng các con là anh em cùng chung bào bọc, ĐỒNG BÀO, cùng cội
Nguồn ,cùng dòng giống tiên rồng.

Các con cùng chung cha trời mẹ trời, lạc long quân , âu cơ, các con nghe lời ta dạy,các con sẽ trở thành phật, thánh, tiên, ba ngôi chí tôn tối cao vũ trụ,ba ngôi chánh
Đẳng chánh giác,
     Các con đi ngược lại lời ta dạy, các con sẽ sống trong luân hồi sanh tử đọa lạc khắp nơi khắp chốn, ba đường, sáu nẻo, ĐỊA NGỤC,NGẠ QUỈ, SÚC SANH, A TU LA, QUỶ DỮ, MA THIÊN,
    Từ ngày cha trời dạy bảo, 100 người con, năm màu da
Anh em không còn phân biệt chia rẽ với nhau nữa, đoàn
Kết, đùm bọc thương yêu nhau, giúp đở nhau trong lúc
Khó khăn, cha trời ,mẹ trời thấy các con hiếu thuận như
Vậy khen rằng các con ngoan lắm, biết mình không thể ở với các con lâu hơn nữa, từ biệt các con trở về hư không vũ trụ.
     Từ đó 100 người con của trời chung sống cùng nhau một thời gian khá lâu, huyền cơ chuyển hóa ngũ hành
Xây chuyển, năm màu da anh em chia tay mỗi nhốm mỗi ngả.
      Anh em DA TRẮNG, thuộc HÀNH KIM, nên anh em da trắng đi lần về PHƯƠNG TÂY nơi khí hậu lạnh
KIM  lại năng sanh THỦY nên anh em da trắng thích sống Nơi đồng bằng ẩm ước hơn là núi cao đồi dốc,
     Anh em DA ĐEN thuộc hành THỦY nên anh em da
Đen củng đi lần về PHƯƠNG TÂY nơi khí hậu lạnh khô ráo vì THỦY năng sanh MỘC nên anh em da đen,
Thích núi đồi, đồi bằng khô ráo.
     Nói tốm lại, anh em da đen , da trắng ứng hợp hàn
Đới phương tây nhưng anh em da trắng vì KIM năng sanh THỦY ,không những anh em da trắng hướng tâm về
Đồng bằng, mà còn hướng tâm về tây bắc,
Đông bắcVì thủy năng sanh MỘC, có thể nói anh da trắng đi về hướng TÂY , lan tràng về hướng bắc , rồi
Lan tràng về hướng đông nam bắc thái bình dương
      Nhưng anh em da đen lại khác hẳn, đồng xuất phát
Đi về PHƯƠNG TÂY vì anh em da đen thuộc HÀNH
THỦY, thủy lại hợp với kim, vì kim năng sanh thủy, nên anh em da đen theo anh em da trắng về phương tây
Nhưng lại thích ở nơi núi cao đồi rộng, vì thủy năng
Sanh MỘC, mộc lại năng sanh HỎA, không những anh
Em da đen thích núi cao đồi rộng, mà còn hướng tâm về
Hướng NAM, vì phương nam là phương HỎA, anh emLan tràng về hướng nam, hướng về đông nam đại tây
Dương,
     Anh  em da đỏ, thuộc HÀNH HỎA, nên thích khí hậu nhiệt đới, HỎA lại năng sanh THỔ, nên anh em da đỏ đi lần về hướng sa mạc, hỏa năng sanh kim, nhưng
Kim năng sanh thủy, nhưng kim,thủy, xung khắc với hỏa, nên anh em da đỏ thường dậm chân tại chổ, chỉ khi
Nào biến động mới di cư đi nơi khác.
     Anh em da chàm thuộc HÀNH MỘC,thích nơi núi cao đồi rộng giống như anh em da đen, nhưng MỘC năng sanh hỏa, nên anh em da chàm, không di cư về
PHƯƠNG TÂY , mà chỉ lan tràn ở PHƯƠNG ĐÔNG
Sống chung với anh em da vàng, điều đáng nói ở đây
     Dù da chàm, da vàng , hay da trắng, đều có ngũ hành
Chằng hạn như da chàm, những anh em ứng hiệp hành
Kim , hành thổ,thời da hơi trắng hơi vàng, vì vậy có người thích ở thấp ,có người thích ở cao, nhưng người
Thích ở cao nhiều hơn, da vàng da trắng da đen da đỏ
Củng đều ứng dụng dịch lý ngũ hành như vậy,
      Anh em da vàng thuộc HÀNH THỔ , hành thổ chỗ nào củng có, nói cho cùng là quả địa cầu, bao hàm kim,
Mộc, thủy, hỏa, nếu ứng về phương vị thời MỘC PHƯƠNG ĐÔNG , KIM PHƯƠNG TÂY, HỎA PHƯƠNG NAM, THỦY PHƯƠNG BẮC, THỔ
TRUNG ƯƠNG, lại nữa,thổ là trung tâm của kim, mộc
Thủy, hỏa,  CHÂU Á , là nơi phát sinh ra văn hóa
Cội nguồn, bằng chứng văn hóa cội nguồn ra đời cách
Đây gần năm nghìn năm, thời THIÊN ẤN, và gần sau
Năm nghìn năm, thiên ấn chuyển thành THIÊN BÚT
cũng xuất hiện ở châu á, nói rõ hơn là ở VIỆT NAM
Nói tốm lại huyền cơ đả chuyển ĐÔNG- TÂY, kết hợp,
ÂM- DƯƠNG GIAO HÓA, nhân loại chuyển sang giai
Đoạn mới giai đoạn ĐẠI ĐỒNG, chủ nghĩa trí tuệ giác
Ngộ ra đời.
     Nói tốm lại năm màu da anh em, cùng chung một cội một nguồn, chung một tổ tiên cha trời địa mẫu, lạc long quân, âu cơ, sanh ra tại dãy núi long hoa, cách đây 75 triệu
600 nghìn năm, ứng hiệp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ,
     ứng dụng dịch lý hoàn cảnh thích hợp môi trường sống
phân tán ra đi cùng khắp địa cầu, chia ly để rồi sum hợp, ra
đi rồi lại trở về,
     hoa sen đả nở trên địa cốt long hoa,con cháu việt nam phải là thiên sứ cho lịch sử cội nguồn rồng tiên .
     sống trên địa cốt long hoa
     phải là thiên sứ cho nhà rồng tiên
     trời ban đất việt linh thiêng
     tiên rồng nòi giống uy quyền từ đây
     rừng vàng biển bạc đắp xây
     non sông tổ quốc hiển bày kỳ quang
     cội nguồn đại đạo thênh thang
    năm châu bốn biển cùng chung một nhà
                      *           *          *


Chương  4
Phần  1
   
              SỨC MẠNH TÌM TÀNG DÂN TỘC
Nước VIỆT NAM  một bên là đất liền, một bên là biển cả, địa cuộc quan trọng, lại thêm tài nguyên phong phú, giàu về mỏ sang về núi ,thịnh về biển, rừng vàng biển bạc, đồng bằng luôn luôn bồi đắp phù sa tốt tươi, là địa của thế giới
Quê cha đất mẹ nơi sanh ra nhân loại con người 75 triệu
600 nghìn năm về trước, may mắn thay cho con cháu rồng
Tiên đại việt, vừa là chủ nhân hình chữ S vừa là chủ nhân văn hóa cội nguồn,
     Con cháu tiên rồng việt nam,phải tự biết phát huy tiềm
Lực,tiềm tàng sâu kín của ông cha, cũng như tiềm tàng ẩn chứa sự giàu sang phong phú của non sông tổ quốc, ĐỊA LỢI,THUẬN LỢI, GIAO THƯƠNG CHÂU Á NÓI RIÊNG , THẾ GIỚI NÓI CHUNG,
     Một đất nước tiềm năng du lịch rất lớn, cũng như giao
Thương trung gian xuất nhập thế giới, đất nước nào phát
Triển du lịch mạnh, trung gian xuất nhập lớn, cảng cửa mở
Rộng, giao thông ngan dọc nối liền xuyên suốt, thời đất nước đó không nói cũng biết, là đất nước dân giàu nước mạnh, đất nước nào xóa bỏ độc quyền, độc tài, độc trị,  tất cả toàn dân tộc, vương, quan, dân, đều sống theo hiến pháp luật pháp đạo
Pháp, công bằng xã hội, cạnh tranh bình đẳng thời đất nước
Đó không nói cũng biết, đất nước đó là một đất nước công
Bằng dân chủ văn minh. Dân giàu nước mạnh,
     Đất nước nào có nền văn hiến lâu đời, thờ phụng QUỐC TỔ, QUỐC GIỖ, QUỐC LỄ, QUỐC GIÁO, QUỐC ĐẠO
 Thời đất nước đó không nói củng biết, đất nước đó là một
Đất nước có nền văn hóa đứng đầu thế giới.
     Đất nước nào có đủ ba yếu tố trên thời đất nước đó là đất nước cha trời đả lựa chọn thi hành duy mệnh theo thiên ý của đức cha trời.
     Con dân việt nam con cháu tiên rồng dù ở trong nước hay ở ngoài nước, chúng ta nối gót cha ông,xây dựng tổ quốc giàu mạnh, về vật chất lẩn tinh thần , mới xứng con lạc cháu hồng , con rồng cháu tiên, tiếp nối QUỐC TỔ làm
Theo thiên ý cha trời, tư tưởng cứu nhân độ thế của quốc tổ
Như vầng thái dương soi sáng mãi cho chúng ta,
      Đất nước việt nam, đả trải qua gần năm nghìn năm, hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc, như vầng thái dương tỏa sang hàng nghìn năm, do sự thất truyền biến mất
Con cháu tiên rồng lạc cội mất nguồn, rơi vào cảnh tối tăm
Trải qua không biết bao nhiêu là kiếp nạn, bị giặc tàu đô hộ
Gần hai nghìn năm, nước đại việt tưởng chừng như bị xóa sổ, nhưng con cháu tiên rồng vẩn kiên cường đấu tranh, giành lại độc lập từng ngày với giặc, lớp nầy ngã xuống lớp khác lại đứng lên, con cháu tiên rồng lúc nào củng nghĩ về
Truyền thống cha ông, truyền thống đấu tranh chống ngoại
Xâm không mệt mỏi, mấy mươi dân tộc , trăm họ anh em
Đoàn kết một lòng sát cánh bên nhau, chung lưng, đấu cật
Bảo vệ tổ quốc, tuy biết rằng sức tàn lực kiệt nhưng vẩn cứ
Đấu tranh giành lại độc lập từ tay quân thù, suốt gần hai
Nghìn năm.
     Hỡi anh em, hỡi con cháu tiên rồng, gươm thiên trấn quốc đã trở lại với chúng ta
Mặt trời chính nghĩa soi sáng hồn thiên dân tộc ,soi sáng
Con cháu tiên rồng việt nam, lấy dân làm gốc ,phát huy cái
Gốc của dân, thắp sáng văn hóa cội nguồn, lấy lòng trung
Hiếu soi sáng con đường đi theo truyền thống cha ông, theo
Tiếng gọi non sông, đất nước việt nam là thánh địa linh thiên, QUỐC TỔ  đã chọn, để cho con cháu tiên rồng nở hoa, mở ra trang sử mới bản hùng ca, lịch sử cội nguồn nhân loại, sức mạnh văn hóa cội nguồn chính nghĩa, là sức
Mạnh tổng hợp, sức mạnh toàn nhân loại , sức mạnh toàn
Vũ trụ, văn hóa cội nguồn là văn hóa linh thiên không có sự
Linh thiên nào hơn .
    Nhờ sự linh thiên và sức mạnh tổng hợp nầy, con cháu tiên rồng việt nam, có đủ súc mạnh dời non lấp biển, sức
Mạnh của sự văn minh, chính nghĩa trong sáng bất diệt,
Văn hóa cội nguồn, luôn luôn đề cập đến đạo làm người. nền tản, phật đạo, thánh đạo, tiên đạo, thần đạo, chúa đạo,
Nhơn đạo là đạo nói đến lương tâm của con người, những gì trái lại lương tâm, đó là quỷ đạo, ma đạo, ác đạo, những gì làm đúng với lương tâm, đó là nền tản của phật đạo, thánh đạo, tiên đạo, thần đạo, chúa đạo,
     Muốn xây dựng xã hội văn minh hiện đại công bằng dân
Chủ văn minh, đánh mất đạo làm người,thời coi như nền tản văn minh xã hội đó không có, sở dĩ con người hơn các loài cầm, thú ,là vì con người sống theo lương tâm của con người, lương tâm con người, chính là luật tạng vũ trụ thiên
Ý của đức cha trời, người nào hiểu rõ lương tâm con người,
Sống theo lương tâm con người, hành động theo lương tâm con người, NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ CHÍ TÔN THÁNH TỔ, người nào ngộ được CHÂN TÂM ,THẤY ĐƯỢC CHÂN TÁNH, LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH

SỐNG THEO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, SỐNG TỰ
NHIÊN,VÔ TRỤ , CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC,  người đó chính là PHẬT TỔ,
Người nào hiểu được quy luật đại đạo vũ trụ, hể có sanh
Thời có tử, luân chuyển theo luật tiến hóa tuần hoàn thành- trụ-hoại- không, TỔ TIÊN KHAI TẠO SANH RA LỰC ,
LỰC GIÀ CHUYỂN HÓA RA KHÍ, KHÍ GIÀ CHUYỂN
HÓA RA NƯỚC , NƯỚC GIÀ CHUYỀN HÓA RA VI TRẦN MÀU MỠ PHÙ SA LỚP BỤI VŨ TRỤ, đó là nói chuyền hóa theo tịnh , còn nói theo động, thời tứ đại hỏa xuất hiện,nóng lạnh thi nhau thiêu đốt, tôi luyện thể lực, thể
Hơi, thể lỏng, thể đặc, vũ trụ, làm cho TỨ ĐẠI chuyển hóa
Kết tinh, hình thành châu báu, kim loại , HÀNH KIM , HÀNH MỘC ra đời ,  ngũ hành KIM, MỘC, THỦY, HỎA
THỔ xuất hiện, theo nguyên lý tự nhiên biến động tiến hóa
Của đạo, TỪ VÔ CỰC , BIẾN ĐỘNG SANH THÁI CỰC,
TỪ THÁI CỰC BIẾN ĐỘNG SANH LƯỠNG NGHI, TỪ
LƯỠNG NGHI PHÂN ĐỊNH ÂM- DƯƠNG ,THÀNH TỨ
TƯỢNG, TỨ TƯỢNG GIAO HÓA BIẾN SANH BÁT QUÁI,
VÔ CỰC- THÁI CỰC- LƯỠNG NGHI- TỨ TƯỢNG- BÁT QUÁI, NGŨ HÀNH ,PHÂN ĐỊNH NGŨ CHI,  LỤC
ĐỊA, THẬP PHƯƠNG THẾ GIỚI VŨ TRỤ CÀN KHÔN
THIÊN ĐỊA LẬP THÀNH, THẬP NHỊ ĐỊA CHI LUÂN
CHUYỂN, HÀO QUẺ THI NHAU TIẾN HÓA, THEO BỘ
MÁY HUYỀN CƠ TUẦN HOÀN VŨ TRỤ,
Tất cả từ TỪ BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO TỔ TIÊN
SANH RA , RỒI TRỞ VỀ CỘI NGUỒN LINH GIÁC TỐI
CAO TỔ TIÊN,
TỪ ĐẠI ĐẠO SANH RA ,RỒI TRỞ VỀ ĐẠI ĐẠO,

Đó là quy luật tạo hóa không gì thay đổi ( xem bộ long hoa mật tạng nói rõ hơn ) người nào hiểu rõ quy luật hình thành vũ trụ, hình thành côn trùng thảo mộc, cũng như sự hiện thân của tổ tiên thành đức cha trời, đức địa mẫu, sinh ra nhân loại con người, lưu truyền nòi giống tiên rồng, sống theo đại đạo, thanh tịnh, trong sạch, không cấu nhiểm, người đó chính là TIÊN TỔ, đứng đầu chư tiên.
     Nói tốm lại, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,
Không từ đâu ra, mà từ giác ngộ hướng thiện , sống theo thiên ý hành theo thiên luật, tiến tới làm chủ chân tâm chân
Tánh, phát đại nguyện, phổ độ dìu dắt nhân loại anh em, hội nhập cội nguồn,lên ngôi chánh đẳng chánh giác.
    Thật ra mà nói, phật, thánh, tiên, thần, chúa, từ hành thiện,đức dộ mà ra, ác quỷ tà ma từ hành ác mà có.
Loài cầm thú ở thời hậu thiên thiên tiên ,đều có thể tu luyện
Thành người, chỉ cần để linh hồn vắng lặng như hư không, tu thiền luyện khí dưỡng thần, trải qua thời gian dài hàng trăm năm, tinh khí thần ,tứ đại phân định theo quy luật tự
Nhiên, biến hóa thành người, và trải qua một thời gian lâu
Dài nữa,lần hồi cơ thể chuyển biến mới trở nên người xinh đẹp, nhưng Khi chết đi cốt nào trở về cốt nấy, khỉ hoàn khỉ chồn hoàn chồn, trâu hoàn trâu , ngựa hoàn ngựa , linh hồn
Luân hồi đọa lạc khắp nẻo, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, a tu la, ác ma , ác quỷ, vì không phải dòng giống tiên rồng con
Người, củng như đạo làm người, nền tản tiến hóa linh hồn
Tâm tánh ngu si đần độn ,ác tánh hung dữ của loài cầm thú
Muốn thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, phải đầu thai vào
Dòng giống tiên rồng con người, trải qua vô số kiếp tu luyện, theo con đường chính nghĩa, giác ngộ hành sự theo
Lời dạy của đức cha trời, tùy công đức công sức và sự giác

Ngộ , mà quả vị có khác nhau,
     Nhưng phật, thánh, tiên, thần, chúa, đều sống theo thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, nên phật, thánh, tiên, thần, chúa, đều bình đẳng,

                              *          *           *Chương  4
Phần  2

                                      QUỐC ĐẠO
QUỐC TỔ VUA HÙNG ,để lại cho con cháu chúng ta di sản quí giá ,đó là non sông tổ quốc và văn hóa cội nguồn
Nền quốc đạo dân tộc,là hiến pháp Nước văn lang, nhờ nền
Hiến pháp quốc đạo chính nghĩa nầy,nước văn lang thịnh trị độc lập 2.701 năm, dựng nước 79 năm giữ nước 2.622
 Năm, chuyển sang thời ÂU LẠC, chuyển sang đại việt, rồi
Việt nam, cho đến tận ngày nay, QUỐC ĐẠO ,không còn
Con cháu tiên rồng , bị ngoại ban giặc tàu đô hộ gần hai nghìn năm, rơi vào cảnh bi đát khốn khổ,dẩn đến cảnh nghèo nàng lạc hậu, hiến pháp dựng nước giữ nước không
Còn, con cháu tiên rồng lạc nguồn lạc cội, bị ngoại xâm xây chuyển tình thế làm tan rã đoàn kết đồng bào anh em
Vì vậy văn hóa cội nguồn hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc, là gươm thiên trấn quốc , là linh hồn
Dân tộc, gươm thiên trấn quốc ra đi, con dân đại việt như xác không hồn, bị ngoại xâm biến thành nô lệ, khốn khổ

Thay đau đớn thay, một phen mất nền quốc đạo hiến pháp dựng nước giữ nước chính nghĩa, thời con cháu tiên rồng
Đại việt, khó mà đồng loạt đứng lên đánh bại mọi âm mưu
Xâm lược của quân thù,
    Có thể nói dân tộc nào, đất nước nào, có nền văn hiến quốc đạo chính nghĩa vững mạnh, dù cho đó là đất nước nhỏ củng làm khiếp đảm quân thù ngoại xâm, thái bình
Thịnh trị độc lập lâu dài,
     Không những nền quốc đạo đêm lại thái bình thịnh trị
Độc lập lâu dài, mà còn đưa dân tộc đó cảnh dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh, không những thế dân tộc đó chính là dân tộc thần thánh tiên thánh, không có một dân tộc nào đất nước nào đánh bại được dù cho giăc mạnh hơn ta gấp mười lần,
     Nhà nước văn lang ra đời phát nguồn từ văn hóa cội nguồn, không phải phát nguồn từ đấu tranh giai cấp, hay tranh giành quyền lực, được là vua thua là giặc, nhà nước văn lang ra đời phát nguồn,từ văn hóa cội nguồn chủ nghĩa
Đại đồng, bình đẳng nhân quyền , thiên quyền vũ trụ, nhà nước văn lang ra đời vì hòa bình , vì nhân loại vì đồng bào  
Anh em, nên không thù không oán, nhà nước công bằng dân chủ văn minh .
      Lại thêm chính sách dạy dân, theo hiến pháp luật pháp
Đạo pháp nền quốc đạo dân tộc, vua của nước văn lang là
Quốc tổ vua hùng, nhưng trên vua hùng là đạo ,QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, CHÍNH NỀN QUỐC ĐẠO MỚI THẬT
SỰ LÀ VUA CỦA NƯỚC VĂN LANG, VỊ VUA BẤT TỬ, CÒN MÃI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CON CHÁU TIÊN RỒNG,
QUỐC TỔ VUA HÙNG, là vị vua tuyệt đối trung thành

Hiếu kính đối với nền quốc đạo dân tộc, vì nền quốc đạo dân tộc là hiến pháp nước văn lang, thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, đạo luật tối cao không còn gì cao hơn nữa, thuận thiên thì còn nghịch thiên thời mất, thuận thiên trời
Giáng cho trăm điều phước, nghịch thiên trời giáng cho trăm điều họa, huyền cơ xây chuyển cơ nghiệp tiêu tan như
Mây khói,
    QUỐC TỔ nói, chỉ có TRỜI mới được độc quyền, còn vô lượng vì SAO , không được độc quyền, mà chỉ được quyền BÌNH ĐẲNG, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, NHÂN QUYỀN, THIÊN QUYỀN CON NGƯỜI,
     CHỈ CÓ HIẾN PHÁP VĂN LANG,THIÊN LUẬT VŨ
TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, TỐI CAO ĐỘC QUYỀN, NHƯ VẦNG THÁI DƯƠNG XUẤT HIỆN, ĐÊM LẠI BÌNH ĐẲNG CÔNG
BẰNG CHO TOÀN NHÂN LOẠI,
Mặt trời chân lý vũ trụ xuất hiện, thời ánh sáng trăng sao phải tự khép mình, sau ánh sáng mặt trời, đó là vận mệnh
Là thiên luật, không thể làm khác đi, hoặc chối bỏ đi được
Thuận theo thời phước chống lại thời họa.
     Từ khi TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, KHAI LẬP VŨ TRỤ, KHAI TẠO VẠN VẬT, CỦNG NHƯ CON
NGƯỜI,đến giờ  những kẻ tự cho mình là trời, độc quyền làm hại Con người, làm hại con cháu tiên rồng, nghịch lại ý trời thời đại họa giáng xuống liên miên, ĐỊA NGỤC, NGẠ
QUỈ, SÚC SANH, đọa lạc muôn nghìn ức kiếp, củng chưa có kẻ ngạo mạn nào hơn được trời, giọt nước mà hơn được
Đại dương, hạt bụi mà hơn được vũ trụ, là chuyện không thể nào có được làm được.
     QUỐC TỔ VUA HÙNG , vì quá hiểu rõ điều nầy
Nên căn dặn quân dân ÂU VIỆT- LẠC VIỆT, con cháu tiên rồng , dân tộc văn lang, phải hết lòng trung thành hiếu
Kính TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, sống theo HIẾN
PHÁP- LUẬT PHÁP, THIÊN Ý CHA TRỜI THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,
Nếu văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc không bị thất truyền, đừng nói đến thịnh trị độc lập
2.701 năm mà cả hàng triệu năm hơn nữa là khác.
     Cụ thể xã hội, phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở các cõi trời
Thiên đàng cực lạc quốc, QUỐC TỔ nói,thấy văn hóa cội nguồn coi như đả thấy trời, văn hóa tối cao thậm thâm vi diệu,huyền vi không thề nào luận bàn cho hết được.
     QUỐC TỔ nói, văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc, là linh hồn dân tộc, đoàn kết dân tộc văn hóa cội nguồn là thứ vũ khí lợi hại nhất không có thứ
Vũ khí nào chống trả nổi hủy diệt được, uy lực văn hóa cội nguồn,chính là uy lực của đức cha trời, uy lực chuyển xây vận mệnh nhân loại, văn hóa cội nguồn là văn hóa khai sáng trí tuệ giác ngộ, hội nhập cội nguồn lên ngôi chánh đẳng chánh giác,làm chủ vũ trụ.
     Một dân tộc có nền văn hiến chính nghĩa tối cao như thế
Thử hỏi không thịnh trị độc lập lâu dài sao được, với gươm
Thiên chính nghĩa, có công năng trảm yêu, trừ quỷ,diệt tà
Không những giặc ngoại xâm , mà cả thói hư tật xấu giặc nội tâm, một thứ giặc vô cùng nguy hiểm làm hại bản thân,
Làm hại xã hội,
     CUỘC ĐỜI SỰ NGHIỆP QUỐC TỔ SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA, CHÚNG TA NHỚ MÃI ƠN NGƯỜI, UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY.

Để có được thái bình thịnh trị dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh, QUỐC TỔ luôn luôn chăm lo nền giáo dục, và chỉ có quan tâm đến giáo dục mới đêm lại thái bình thịnh trị dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh ,
Giáo dục hiến pháp, luật pháp, đạo pháp,thường xuyên không những giảm bớt nhà tù, lấp dường địa ngục,mở cửa thiên đàng, mà còn làm cho đất nước càng ngày càng xuân thái bình an lạc, con cháu tiên rồng tỏa sáng bay lên.
     QUỐC TỔ nói, vũ trụ địa cầu non sông tổ quốc , không của riêng ai, mà là của tổ tiên, của trời, trời kêu ai thời người ấy dạ, trời cho ai thời người ấy được, có đức thời trời
Cho, có công thời trời thưởng, thiên luật hóa công không thiên vị một ai, càng xâm lược càng thất bại nhục nhã, thắng đó nhưng thua  cũng đó,dùng tài tranh thiên hạ được rồi lại mất,dùng đức độ thiên hạ,không cần tranh mà được thiên hạ,
Xây dựng lên đất nước thái bình thịnh trị độc lập lâu dài
Không thể xây dựng bằng con đường bạo lực tranh giành
Thắng là vua , thua là giặc, thời giặc với vua, vua với giặc
Nào có khác gì, dân không khổ làm sao được.
    Mà phải xây dựng bằng con đường văn hóa cội nguồn
Con đường chính nghĩa ôn hòa, hợp lòng người hợp lòng
Trời,mới xứng đáng đại diện cho dân cho nước, đại diện
Cho dân tộc quan hệ làm bạn khắp thế giới,
Chỉ có trở về văn hóa cội nguồn nền quốc đạo dân tộc sống theo hiến pháp, luật pháp,đạo pháp dân tộc ,là con đường duy nhất, đêm lại hòa bình thịnh trị dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh.
     Cội gốc của sự mâu thuẩn chia rẽ là do mất cội mất nguồn, mất đi sự thống nhứt
cũng như sự đoàn kết, làm cho tinh thần dân tộc suy yếu, đó là cơ hội thuận lợi cho ngoại xâm, xâm lược nước ta .
     QUỐC TỔ  KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Rồi từ văn hóa côị nguồn, khai sinh ra nhà nước văn lang
Nhà nước của dân do dân vì dân,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa biển cả, văn hóa đại đồng.
      Của trăm con sông tuy phát nguồn khắp nơi nhưng đồng cùng nhau chảy về biển cả, và cũng chỉ có văn hóa
Cội nguồn mới đủ sức chứa đựng hết thảy các con sông ấy
NHÀ NƯỚC VĂN LANG RA ĐỜI, VĂN HÓA CỘI NGUỒN TRỞ THÀNH HIẾN PHÁP VĂN LANG, NỀN
QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, văn minh vĩ đại nhiều lãnh vực
Lĩnh vực chính nghĩa chính trị, lĩnh vực an ninh trật tự, lĩnh
Vực quân sự, lĩnh vực ngoại giao,lĩnh vực kinh tế,lĩnh vực
Khoa học vân vân...
Và còn nhiều lĩnh vực khác nữa, đạt đến tầm nhìn rộng lớn
Vương tới làm chủ vũ trụ’
     Để khai sinh ra văn hóa cội nguồn, QUỐC TỔ phải mất
Sáu năm, vận hành trí huệ khám phá vũ trụ, vượt qua bao gian nan khó khăn, cạm bẫy đầy chướng ngại, VÔ MINH,
MA VƯƠNG, VÀ ĐẠI QUỶ,
Tiến tới làm chủ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, CHÁNH
ĐẲNG CHÁNH GIÁC, HỘI NHẬP CỘI NGUỒN, THẤU
SUỐT HIỆN TẠI , QUÁ KHỨ , VỊ LAI,
QUỐC TỔ ĐÃ VƯỢT QUA TẤT CẢ DANH TỪ NGÔN
LUẬN, CÓ VÀ KHÔNG, VÔ THỨC VÀ Ý THỨC, VÀO
CẢNH GIỚI TỰ NHIÊN ĐẠI ĐỊNH  (KHÔNG CÒN CHỔ TRỤ )THỜI ÁNH SÁNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH
GIÁC RA ĐỜI , VĂN HÓA CỘI NGUỒN XUẤT HIỆN.
      Đưa nhân loại con người chuyền sang giai đoạn mới
Giai đoạn tiến lên làm chủ vũ trụ
Văn hóa cội nguồn đả trở về với dân tộc việt nam, con cháu tiên rồng, như một phép mầu từ thấp lên cao, từ yếu sang
Mạnh, đâm chồi nẩy lộc đơm hoa kết trái,
     KIẾM THIÊN CÔNG LÝ ĐÃ XUẤT HIỆN,RA ĐỜI
NGỰ TRỊ CHỐN NHÂN GIAN, CHÉM QUỈ TRỪ TÀ
DIỆT GIAN TRỪ BẠO, ĐÊM LẠI SỰ BÌNH YÊN CHO
NHÂN LOẠI CON NGƯỜI
     QUỐC TỔ nói,con người là tiểu thiên vũ trụ, có nghĩa là
Vũ trụ thu nhỏ, tìm ẩn con người rất lớn, khối óc con người
Vô tận, nếu biết phát huy hết tìm ẩn của con người, sẽ tiến
Tới làm chủ vũ trụ.
      QUỐC TỔ là người đạt đến đỉnh cao vũ trụ,làm chủ vũ trụ, thay thế cha trời địa mẫu chuyển đại pháp luân khai sinh ra văn hóa cội nguồn. chủ nghĩa đại đồng thiên quyền
Nhân quyền vũ trụ, để lại chốn nhân gian,soi sáng tâm hồn
Nhân loại con cháu tiên rồng,
Văn  hóa cội nguồn dù trải qua hàng triệu năm trước sau như một như vầng thái dương, không thay đổi không lỗi
Thời, văn hóa bất tử sống mãi.
      Con cháu tiên rồng đại gia đình mấy mươi dân tộc anh
Em, 100 dân tộc anh em thời quốc tổ, giờ chỉ còn mấy mươi dân tộc anh em, trải qua không biết bao nhiêu là thử
Thách , không biết bao nhiêu là gian nan khốn khổ, chung
Lưng đấu cật,hạt muối cắn hai, chung sức chung lòng đánh
Đuổi ngoại xâm, trải qua mấy nghìn năm xương máu đổ xuống biết bao nhiêu, lớp nầy ngã xuống lớp khác đứng lên
Văn lang rộng lớn đã mất, nhưng hình chữ S vẩn còn, đây là công lao to lớn của những người con trung hiếu đả ngã xuống vì non sông đại việt, các đấng cha ông thấy rõ, biết
Rõ, hiểu rõ, tất cả những người con trung hiếu ấy, đều hiển

Thánh trong kỳ ba nầy

                         *         *           *Chương  4
Phần   3

KHÔNG CÓ SỰ NỖ LỰC GẮNG SỨC ĐỘ NHÂN CỨU
THẾ NÀO MÀ KHÔNG DẨN TỚI KẾT QUẢ TỐT ĐẸP
Càng về cuối tiểu kiếp, chúng ta càng ra sức hành sự theo văn hóa cội nguồn, thiên luật vũ trụ thiên ý cha trời, đến tận
Cùng trái đất, đến với nhân loại anh em, làm chủ vận mệnh
Tự mình vương lên làm chủ linh hồn, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ .
Mỗi lần chuyển sang tiểu kiếp mới, nhân loại con người sống sót còn lại rất ít, trở thành người hồng hoang bàng cổ
Sơ khai,tuần hoàn luân chuyển theo huyền cơ vũ trụ.
     Khi tuổi thọ con người trung bình từ 30 tuổi cứ 100 năm
Tăng lên 1 tuổi và tăng mãi cho đến khi 8 muôn 4 nghìn tuổi, thời đã trải qua 8 triệu 4 trăm nghìn năm, đỉnh cao giữa tiểu kiếp.
      Khi tuổi thọ nhân loại trung bình 8 muôn 4 nghìn tuổi
Cứ 100 năm giảm đi một tuổi và giảm mãi xuống còn trung
Bình 30 tuổi, thời đến giai đoạn kết thúc tiểu kiếp, nhân loại tuần hoàn lặp đi lặp lại theo chu kỳ tuần hoàn tiểu kiếp
Hết tiểu kiếp nầy sang tiểu kiếp khác, từ giữa tiểu kiếp thứ
Năm , đến gần cuối tiểu kiếp thứ chín, nhân loại đã trải qua

Bốn lần hủy diệt, và chỉ còn mấy nghìn năm nữa là nhân loại đi vào hủy diệt lần thứ năm,
Hiện nay nhân loại trung bình là 60 tuổi và 3 nghìn năm nữa tuổi thọ nhân loại con người trung bình chỉ còn 30 tuổi
Còn hai nghìn năm cuối.
Chúng ta hãy đứng lên làm theo di chí ông cha , lời truyền
Dạy QUỐC TỔ VUA HÙNG , đêm văn hóa cội nguồn truyền bá khắp nhân gian khắp năm châu bốn biển, đến tận
Người dân , khắp nhân loại anh em nòi giống tiên rồng, chúng ta làm theo thiên ý cha trời, lo gì cha trời không giúp
Chung ta , chúng ta làm theo lời dạy quốc tổ , lo gì quốc tổ
Không giúp chúng ta,chúng ta vì nhân loại anh em , nhân loại anh em sẽ vì chúng ta, chúng ta gieo nhân thiện tất nhiên chúng ta gặt quả lành, đến sớm hay muộn mà thôi, luật nhân quả xưa nay vẩn thế không gì thay đổi, chúng ta vì non sông tổ quốc , vì con cháu tiên rồng, HỒN THIÊN DÂN TỘC NĂM NGHÌN NĂM VĂN HIẾN, sẽ linh ứng
Phò trì giúp sức chúng ta, chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối
TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, tin tưởng tuyệt đối các
Vì THÁNH TỔ VUA HÙNG, QUỐC TỔ VUA HÙNG,
Tin tưởng tuyệt đối HỒN THIÊN DÂN TỘC ANH LINH
TƯỚNG, SĨ, năm nghìn năm văn hiến, sẽ ủng hộ, phò trì,
Giúp sức chúng ta, hoàn thành sứ mệnh lịch sử giao phó cuả cha ông .
     Thưa toàn thể anh em toàn thể con cháu tiên rồng, trong quá trình phát truyển không ngừng văn hóa cội nguồn lịch sử tiên rồng, lịch sử dựng nước giữ nước, nền quốc đạo dân tộc, đã trải qua một chặn đường dài.
     Từ thời QUỐC TỔ, DỰNG NƯỚC đến nay gần năm
Nghìn năm văn hiến, tuy đã thất truyền  2.700 năm ở giai

Đoạn cuối các vua hùng thời hậu hùng vương, tuy đã thất truyền một thời gian lâu dài như vậy, nhưng con cháu tiên
Rồng vẩn không quên cội nguồn của mình, dù cho các thế
Lực ngoại xâm, chúng ra sức vùi dập niền tin cội nguồn trong lòng con cháu tiên rồng, chúng chuyển xây tình thế
Đồng hóa dân tộc ta thành dân tộc thuộc địa của chúng, như chúng đã từng làm ở thời chúng xâm lược bắc văn lang
Trung văn lang, ở giai đoạn cuối các vua hùng.
     Khen thay cho con cháu tiên rồng đại việt, không đánh mất lòng trung hiếu đối với cội đối với nguồn,
Nên văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc đã hồi sanh, dân tộc việt nam đơm hoa kết trái rực
Ánh hào quang khắp năm châu bốn bể.
     Dưới ánh sáng chính nghĩa cùa nền quốc đạo, con cháu tiên rồng việt nam hãy phát huy chủ nghĩa anh hùng dân tộc
Ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, củng cố , phát huy, xây dựng, văn hóa cội nguồn
Hiến pháp dựng nước giữ nước, nền quốc đạo dân tộc mỗi
Ngày một lớn mạnh, đưa dân tộc việt nam lên tầm cao mới
Thái bình thịnh trị, dân giàu nước mạnh, công bằng dân chủ
Văn minh, xứng đáng là đất nước tiên rồng mà cha trời đả lựa chọn, đất nước của sự cứu thế, đất nước cửa trời.
     Để cho nhân loại con người con cháu tiên rồng về trời chầu tổ tiên, cha trời, địa mẫu, ba ngôi tối cao vũ trụ khai lập lên tất cả, vũ trụ, con người, và vạn vật.
    Sự tồn vong lưu truyền nòi giống con ngưởi, dòng giống tiên rồng, từ thế hệ nầy sang thế hệ khác sanh sôi nẩy nở
Khắp cùng mặt đất, sự tồn tại nầy cho đến khi trái đất trở về với các bụi, khi ấy linh hồn con người đả đi vào bất tử
Làm chủ vũ trụ , làm chủ vận mệnh của mình

Thưa toàn thể anh em, con cháu tiên rồng, văn hóa cội nguồn,hiến pháp văn lang, nền quốc đạo dân tộc, ra đời cách đây gần năm nghìn năm,  , và đã trải qua bao sóng gió phai mờ
Tưởng như là mất hẳn, nhưng hôm nay văn hóa cội nguồn
Đả trở về đang trên đà phát truyển phục hưng trở lại.
     Vì vậy chúng ta mỗi con cháu tiên rồng, vừa là bổn phận
Vừa là trách nhiệm, bảo vệ xây dựng, cũng cố, triển khai cho toàn xã hội, cho toàn nhân loại con người.
     Trên quy mô cả nước, rồi sau đó phát triển rộng rãi khắp
Cùng thế giới.
      Bước vào cuộc xây dựng củng cố truyển khai văn hóa cội nguồn, chúng ta phải kiên nhẩn, chờ đợi thời cơ thuận lợi, dũng cảm khôn khéo, tháo gỡ mọi tình huấn,
Có làm được như vậy chúng ta mới đủ sức để vượt qua mọi trở ngại, ở thế gian nầy chuyện gì củng có thể xảy ra,
Những kẻ ngu si ở đây kể cả những người học giã cho mình
Là trí thức, thế mà bài xích hủy bán truyền thống dân tộc, chạy theo văn hóa ngoại lai, tôn thờ văn hóa ngoại lai, quên
Đi nguồn cội của chính mình, dẩn rắn về cắn gà nhà, những
Kẻ ấy phản bội lại ông cha phản bội lại tổ quốc non sông đồng bào dân tộc, chúng ta không những đề phòng đề cao cảnh giác, mà phải giáo dục cải hóa chúng.
     Trước tình cảnh đau thương tình hình bất ổn nguy cập
Cảnh nồi da nấu thịt, anh em tàn sát lẩn nhau, tranh bá xưng hùng , trước tình hình nầy chúng ta phải hết sức dũng
Cảm, sẳng sàng ngã xuống cho nền quốc đạo sống dậy, tù đày, đánh đập, tra tấn, cô lập , khủng bố, chết chóc, những
Thứ ấy đối với chúng ta, không có gì là đáng sợ, mà chỉ tôi
Luyện cho chúng ta thành ý chí kim cang, đã là con cháu tiên rồng sống vì đời tử vì đạo, sống vì nhân loại chết về trời
Những thành tựu to lớn ở thời dựng nước, giữ nước của ông cha ta, thái bình thịnh trị dân giàu nước mạnh kéo dài
Độc lập 2.701 năm, cũng đả nói lên nền quốc đạo anh linh
Huyền diệu đến mức độ nào .
Trước tình hình giặc tàu lúc nào củng muốn thôn tính nước
Ta, lẽ đương nhiên chúng thấy văn hóa cội nguồn xuất hiện
Tham vọng bành trướng của chúng sẽ tiêu tan, chúng sẽ ra
Sức phá hoại trên mọi hình thức, thủ đoạn vi tế xảo quyệt
Man trá hết sức khôn khéo, chúng ta tuyệt đối không tin những gì chúng nói, và nhìn kĩ những gì chúng làm,văn hóa
Cội nguồn là linh hồn của dân tộc, là kiếm thiên trấn quốc
Giữ vững nền độc lập dân tộc, chúng ta không thể đánh mất
Lần nữa.
     Những thành tựu to lớn thời dựng nước giữ nước, đã khẳng định văn hóa cội nguồn là văn hóa chính nghĩa , không những làm khiếp đảm quân thù, mà còn làm cho linh
 Hồn dân tộc hùng mạnh như rồng, không có thế lực hùng
Mạnh nào đánh thắng nổi.
     Những ưu điểm cơ bản thiết thực văn hóa cội nguồn, hể tin theo ,nghe theo, làm theo, thời liền thấy hiệu quả, càng
Thực hiện càng thấy mùa xuân non sông tổ quốc hiện ra, niềm tin đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, QUỐC
TỔ VUA HÙNG, HỒN THIÊN TƯỚNG SĨ ANH LINH
DÂN TỘC, CÀNG LỚN THỜI SỰ LINH THIÊN CÀNG
CAO, đánh mất sự linh thiên là đánh mất sự sống còn của một dân tộc, nhất là dân tộc Việt nam con cháu tiên rồng.
Nếu chúng ta đánh mất lòng tin đối với tổ tiên cha trời, địa
Mẫu ba ngôi tối cao vũ trụ, củng như đánh mất niềm tin các
 Vì thánh tổ, quốc tổ, vua hùng, hồn thiên tướng sĩ anh linh
Dân tộc, chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của giặc, nhất là các

Thế lực ngoại xâm , nguy hiểm nhất là ngoại xâm giặc tàu trung quốc, không những thế con cháu chúng ta rơi vào cạm bẫy mê tín dị đoan tôn thờ ma quỉ, một khi con cháuTiên rồng rời xa cội nguồn, mất đi văn hóa chính nghĩa, giặc tàu sẽ đô hộ xâm lược nước ta,
Văn hóa cội nguồn là tường đồng vách sắt bảo hộ che chắn
Dân tộc ta, là bùa hộ mệnh dân tộc ta , mất văn hóa cội nguồn thời coi như dân tộc ta mất gốc, một dân tộc đã mất
Gốc, thới tinh thần dân tộc coi như sụp đổ, đoàn kết dân tộc
Tan rã, tạo thuận lợi cho ngoại xâm, xâm lược nước ta,
VĂN HÓA CỘI NGUỒN HIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC GIỮ NƯỚC NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,  không những
Cội gốc của dân tộc mà còn là kim chỉ nam dẩn lối đưa đường cho dân tộc phát triển, tiến tới dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh .
     Lập trường kiên định của chúng ta là vạch trần mọi âm
Mưu, tội ác cũng như sự chống phá kẻ thù nhất là kẻ thù ngoại xâm giặc tàu trung quốc, đưa chúng ra trước vành
Móng ngựa tòa án quốc tế,
Hay nói một cách thẳng thắng rằng giặc tàu ngoại xâm đã
Xâm lược dân tộc ta gần hai nghìn năm, làm cho dân tộc ta
Khốn khổ vô cùng.
     Chúng ta phải giác ngộ họ, chỉ cho họ thấy cái sai, thấy
Tội ác của chính mình, với tấm lòng yêu mếm nhân loại con người, chúng ta nhân loại anh em đều là con cháu tiên rồng, những gì quá khứ khép lại bỏ qua, nhưng không vì thế mà ta quên đi sự cảnh giác củng như tội ác của chúng đối với dân tộc ta gần hai nghìn năm.

                              *           *           *Chương  4
Phần  4

CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG DUY NHẤT LÀ CHÚNG TA XÂY DỰNG VÀ CŨNG CỐ VĂN HÓA CỘI NGUỒN PHÁT HUY VĂN HÓA CỘI NGUỒN, VĂN
HÓA HIẾN PHÁP QUỐC ĐẠO DÂN TỘC.
      Thời đất nước chúng ta mới bình yên thái bình thịnh trị
Độc lập lâu dài, dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh,
Bài học kinh nghiệm lớn gần hai nghìn năm đô hộ xâm lược giặc tàu, chúng ta rút ra từ ngững bài học vấp váp
Trong những chặn dường khốn khổ đả qua, chúng ta thấy
Rõ ánh sáng chính nghĩa văn hóa cội nguồn nền quốc đạo dân tộc phai mờ thậm chí mất hẳn, thời dân tộc ta rơi vào
Tình thế bi đát ngay,dẩn đến nước khốn nhà tan, mất hơn
Hai phần ba đất nước văn lang, trung phần, bắc phần, văn
Lang rơi vào tay giặc tàu, và cho đến hôm nay chúng vẩn còn tiếp tục xâm lược lấn lần từng tất đất mét đất, như tằm ăn dâu, như mọt ăn cây, dân chúng lấn biên giới tới đâu là đất chúng tới đó, thủ đoạn hiểm hóc kế sách lâu dài,mưu mô xão quyệt hết chỗ chê,cho nên chúng ta đừng nghe
Những gì chúng nói, mà hãy nhìn kĩ những gì chúng làm
Đối với non sông tổ quốc chúng ta, đối với dân tộc chúng
Ta, văn hóa cội nguồn nền quốc đạo dân tộc đã trở về gươm thiên trấn quốc xuất hiện, ánh sáng chính nghĩa đả
Chóa loại trên vùng trời non sông đất việt, gió bắc biến tan
Gió xuân lại đến, luật trời xoay chuyển,hết ĐÔNG rồi đến
XUÂN HẠ , mai, sen, nở rộ, gió đông nam, tây nam, thổi về đông bắc, tây bắc
Đêm lại hơi ấm tình người mùa xuân cho cả BẮT- NAM,
Nắm lấy thời cơ vũ trụ, nắm vững văn hóa cội nguồn, chuyển xoay tình thế theo thiên ý cha trời, gần hai nghìn
Năm khốn khó, đã ló cái khôn, không có sức mạnh nào hơn
Sức mạnh đại đồng sức mạnh nhân quyền, thiên quyền tự do công bằng bình đẳng cả,
     KHÔNG AI CÓ THỂ CHỐNG LẠI ĐƯỢC TRỜI,
CHỐNG LẠI ĐƯỢC PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, CHỐNG LẠI NỔI NHÂN LOẠI TIẾN BỘ
Những kẻ tự cho mình chuyển xoay được huyền cơ vũ trụ
Thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, là những kẻ ngu xuẩn rước họa diệt thân mà thôi, linh hồn sa đọa không mong
Trở lại làm người.
     Thời đại ngày nay là thời đại công nghệ thông tin, thời
Đại máy móc,thời đại khoa học kỹ thuật, thời đại nhân loại
Xích lại gần nhau, THẾ KỶ 21, KỶ NGUYÊN 3 nghìn năm là kỷ nguyên đỉnh cao của nhân loại ở kiếp giảm trải
Qua thời gian là 8 triệu 400 nghìn năm,tu luyện Linh hồn
Tiến hóa hàng loạt lên PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN,
CHÚA, có thể nói là vô số vô biên, phật thánh tiên thần chúa như thế đồng loạt kế tiếp nhau về trời,
Không những nhân loại con người con cháu tiên rồng làm chủ công nghệ thông tin, làm chủ máy móc, làm chủ khoa học kĩ thuật, mà còn tiến tới làm chủ linh hồn, làm chủ chân tâm, chân tánh, làm chủ vũ trụ,
Không những thế còn hiểu rõ thế nào là TÂM VƯƠNG
TÂM SỞ, TÁNH VƯƠNG TÁNH SỞ, CHỦNG TÁNH
THỨC TÁNH TRONG LINH HỒN, HIỂU RÕ LÀM CHỦ
CẢ SANH LẨN TỬ, 
Điều quan trọng là chúng ta đang nối chí nối gót ông cha

Quán triệt chân lý hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc của ông cha ta, thấy rõ kim chỉ nam mà ông cha ta đã chỉ cho chúng ta đi,
Thứ vũ khí tối tân hiện đại mà quốc tổ vua hùng đã xử dụng, đó là văn hóa cội nguồn ,HIẾN PHÁP CHÍNH NGHĨA , LUẬT PHÁP CHÍNH NGHĨA, ĐẠO PHÁP
CHÍNH NGHĨA, NHÂN QUYỀN XÃ HỘI, THIÊN
QUYỀN VŨ TRỤ, THEO THIÊN LUẬT THIÊN Ý CỦA
TRỜI,
Với vũ khí tối cao tối tân hiện đại nầy, không có một thứ vũ
Khí nào chống trả được, hủy diệt được, dù cho đó là thứ vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử, vũ khí siêu vi trùng, củng không thể nào chống trả được, hủy diệt được ,
Chúng ta hàng triệu hàng tĩ người hãy dùng thứ vũ khí chính nghĩa nầy, phản đối tố cáo lên án, những đất nước chế tạo vũ khí giết người hàng loạt, làm hại con cháu tiên
Rồng, hãy cống hiến đời mình vì nhân loại vì hạnh phúc nhân loại, hãy thể hiện lòng dũng cảm trước hiểm nguy
Đầy chông gai nhà tù và sự đàn áp, trước thế lực tàn bạo độc quyền, hại dân hại nước, sống vì dân vì nước tử vì đạo.
     Để xứng đáng là con rồng cháu tiên, chúng ta hãy làm hết sức mình những gì  sứ mệnh lịch sử thiên ý cha trời đả giao phó cho chúng ta.
     Sự sống của chúng ta là sự sống trong lòng của đức tổ
Tiên, vì bản thể tổ tiên như hư không cùng khắp chỗ nào
Củng có, bản thể tổ tiên ví như nước , còn sự sống của chúng ta ví như cá sống trong nước, cho nên cá nghĩ gì cá
Làm gì, tổ tiên đều thâý rõ, nghe rõ,biết rõ, chỉ cần chúng
Ta làm đúng sống đúng với lương tâm, sống đúng những gì
Quốc tổ dạy (trong kinh long hoa mật tạng )

Chúng ta là con cháu tiên rồng, chúng ta phải nghe theo lời cha trời dạy, các con phải biết thương yêu nhau,tôn trọng  nhau, không nên phân biệt màu da chủng tộc, bình đẳng là lối sống cao thượng của các con, hòa mình sống chung trong thế giới cộng đồng, đại đồng, xích lại cùng nhau cùng
Giác ngộ cội nguồn, cùng thương yêu cùng hạnh phúc.
     Sau gần hai nghìn năm đại nạn nhà tan cửa nát, chúng
Ta tự nhìn lại để rồi thức tỉnh, bỏ lại sau lưng những gì lạc hậu, sáng suốt đổi mới đi lên theo kiệp thời đại,
Dù ở giai cấp nào , giàu nghèo vương quan dân sang hèn củng chỉ là cùng một cội một nguồn mà thôi, cùng sống
Chung trần gian giã tạm,
Thật ra mà nói khi linh hồn chúng ta đầu thai đến cõi nhân gian, chúng ta nào có mang gì theo tất cả đều tạm mượn của thế gian sanh sống, ngay cả thể xác củng vậy huống chi
Là của ngoại thân, giàu sang phú quý tiền tài danh lợi , đây chỉ là phương tiện trợ duyên cho cuộc sống, đương nhiên giàu sang phú quý bao giờ củng ít chật vật hơn nghèo khổ.
     Nhưng xem đi xét lại giàu hay nghèo rốt cuộc rồi củng thế mà thôi, linh hồn ra đi giàu hay nghèo củng đều trả lại
Hết cho chốn nhân gian (vì khi đến nhân gian không mang
Gì theo, thời khi ra rời khỏi nhân gian hạt bụi củng không
Được lấy ) đó là luật thiên luật vũ trụ,
CHỈ CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ SỰ GIÁC NGỘ LÀM THEO THIÊN Ý CHA TRỜI, LẬP CÔNG TRONG VĂN HÓA
CỘI NGUỒN,  thời mới thật sự của ta theo ta về trời,
Đây mới thật sự là kho báu sự giàu sang của linh hồn.
    ở thiên đàng vàng bạc ngọc ngà châu báu, ví như đất đá
chốn nhân gian, cho nên quốc tổ nói thế gian trọng tiền, còn
thánh hiền , phật, thánh, tiên, thần, chúa, thời trọng đức.

và cũng chỉ ăn ở có đức mơí đêm lại hạnh phúc cho bản thân ,hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội,
vì vậy quốc tổ nói, tiểu đức thời làm THẦN đại đức thời làm vương, làm vua, làm chúa, có đạo có đức thời làm phật
làm thánh, làm tiên,
với truyền thống cha ông văn hóa chính nghĩa đúng đắng,
chúng ta kiện toàn từng bước, từ tổ chức xây dựng nền quốc đạo, xây dựng rường cột nền quốc đạo, trên nguyên lý
hiến pháp dựng nước giữ nước của ông cha ta.
     Nền móng của văn hóa cội nguồn, phát nguồn từ cội nguồn, nơi sanh ra tất cả vũ trụ vạn vật con người, từ thiên ý cha trời thiên luật vũ trụ,
     Nền móng của nền quốc đạo , dân là gốc, không có dân là không có nền quốc đạo, mà gốc của dân chính là văn hóa
Cội nguồn, không có văn hóa cội nguồn, là không phát huy
Được sức mạnh của dân, sức mạnh toàn diện của dân, thời
Khó mà xây dựng lên đất nước vừa giàu vừa mạnh, vượt lên trên thời đại, như thời QUỐC TỔ DỰNG NƯỚC ,
Quốc tổ vua hùng không những để lại cho con cháu chúng ta, non sông tổ quốc, văn hóa cội nguồn, mà còn để lại cho
Chúng ta lối sống đạo đức cuả quốc tổ, lối sống quang minh lỗi lạc, lúc nào  cũng lo cho dân cho nước , ít khi dùng
Đến quyền lực, mà chỉ dùng văn hóa chính nghĩa cảm hóa giáo dục họ, dân khổ là mình khổ dân vui là mình vui, tuy
QUỐC TỔ là vua một nước, nhưng không lập ra thể chế độc quyền chế độ độc quyền, mà lập ra nhà nước pháp quyền, nhà nước do dân, của dân, vì dân.
     ĐẠI DIỆN TỐI CAO CỦA NHÀ NƯỚC LÀ QUỐC
TỔ.
     ĐẠI DIỆN TỐI CAO CỦA DÂN LÀ THƯỢNG VIỆN
QUỐC ĐẠO, HẠ VIỆN QUỐC HỘI,
Mỗi triều đại kế tiếp đều phải trân trọng duy trì gìn giữ  
Truyền đạt lại cho thế hệ nối tiếp theo sau,
Cách trị quốc văn minh độc đáo có một không hai, ngay cả
Thời nay khắp thế giới không có đất nước nào trị quốc văn minh như thế (xem lại những đoạn văn nói về thịnh trị độc
Lập kéo dài của nước văn lang ) nếu văn hóa cội nguồn nền
Quốc đạo dân tộc không bị thất truyền thời thịnh trị độc lập
Kéo dài không biết đến đâu mà nói,
Điều đáng nói độc đáo ở đây, văn hóa cội nguồn nền quốc
Đạo dân tộc, luôn luôn đi song hành cùng non sông tổ quốc
Chẳng khác gì con người cùng hồn con người song hành cùng nhau đề mà tồn tại, có thể nói linh hồn tổ quốc non sông linh hồn dân tộc, chính là văn hóa cội nguồn nền quốc
Đạo dân tộc.
     Có thể nói văn hóa cội nguồn hiến pháp dựng nước giữ
Nước nền quốc đạo dân tộc đả khởi sắc từng bước, từng bước lớn mạnh, dù biết rằng gặp không ít khó khăn, nhưng không vì khó khăn đó mà chúng ta dừng bước phải nói là
Chúng ta càng bước mạnh hơn nữa,
Vì sao lại có chuyện lạ như thế, vì văn hóa cội nguồn hiến
Pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc là linh hồn
Tổ quốc ta, sức sống mảnh liệt của dân tộc ta,
      Cây có gốc nở cành xanh ngọn, người có nguồn người
Rạng danh thơm,
      Con người còn tổ còn tông, lo gì chẳng được vinh quan
Vạn đời,
Chúng ta có hiểu đúng thời chúng ta mới làm đúng, lòng trung hiếu đối với cha ông đối với non sông tổ quốc không mất, điều đó nói lên ánh sáng chính nghĩa trong tâm hồn chúng ta vẩn còn, thứ ánh sáng mà quân thù xâm lược khiếp sợ,
Chương  4
Phần  5
                                SỨ MỆNH LỊCH SỬ
Chúng ta là con cháu tiên rồng, con cháu nhà trời, không
Lý do gì mà chúng ta không làm theo lời dạy của cha trời
Lời dạy của quốc tổ, mỗi chúng ta là mỗi thành viên đắc lực, là thiên sứ đêm điều lành đến cho nhân loại con người
Tự mình rèn luyện phẩm hạnh, đạo đức, để rồi trở thành
Những nhà cố vấn, tư vấn cao đủ tư cách là người truyền giáo,mang sứ mệnh lịch sử thời đại, của thế kỉ 21, kỉ nguyên 3 nghìn năm,
TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, ba ngôi tối cao vũ trụ
Ba ngôi lập lên vũ trụ, trời, đất, vạn vật cùng con người,
Nhân loại không thờ ba ngôi tối cao nầy thời còn thờ ai nữa
Vì thế năm châu bốn bể , đều phải có đền thờ trời thờ tổ tiên, phương đông cũng như phương tây, từ miền núi cho
Đến đồng bằng.
     VĂN HÓA CỘI NGUỒN, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG
THIÊN Ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ,
KHÔNG CỦA RIÊN DÂN TỘC NÀO MÀ CỦA TOÀN
NHÂN LOẠI,
     Với thông điệp nầy không phải bây giờ mới nói , mà
Quốc tổ vua hùng đã nói cách đây gần năm nghìn năm,
Chúng ta phải làm theo lời dạy của quốc tổ , củng chính
Là lời dạy của đức cha trời.
     Thi hành sứ mệnh thiêng liêng sứ mệnh của trời,chúng ta Phải sâu sát với tình hình hiện tại, những thuận lợi và khó khăn, nêú thấy vấn đề khó khăn hãy cầu nguyện lên
Tổ tiên, cha trời, địa mẫu, thời khó khăn nào cũng qua, tai
Nạn nào cũng khỏi
Sứ mệnh lịch sử chúng ta là nối gót theo bước chân vua hùng, làm tôi cho trời cho tổ tiên,
Làm thầy dẩn đường cho nhân loại anh em trở về với côị với nguồn, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vận mệnh
      Tiểu kiếp thứ 9 đi lần về giai đoạn kết thúc, con người
Đối mặt với bao kiếp nạn, càng về sau càng khủng khiếp
Mưa to gió lớn, nước biển dân cao, nóng lạnh khắc nghiệt
Động đất xảy ra khắp các châu lục.
     Sứ mệnh của chúng ta là sứ mệnh cao cả, sứ mệnh  truyền thiên ý cha trời đến tận mỗi người dân, sứ mệnh của
Hòa bình, truyền bá văn hóa cội nguồn, nân cao trình độ giác ngộ, tiến hóa đến chổ đại ngộ chánh đẳng chánh giác
Hội nhập cội nguồn vào pháp thân bình đẳng tối cao vũ trụ
Pháp thân tổ tiên, ví như bọt nước đã nhập về bản thể của nước, lý tưởng cao đẹp của chúng ta là đêm thông điệp hòa bình đến cho nhân loại thiên hạ anh em, mà không đòi hỏi
Lợi danh gì cả, chỉ vì trách nhiệm con cháu tiên rồng đối với nhân loại anh em, theo lời dạy của quốc tổ,
Giải thoát mọi áp bức, mọi đau khổ tiến tới làm chủ linh hồn làm chủ vận mệnh, làm chủ vũ trụ, thể hiện đầy đủ
Quyền làm chủ của mình, sống trong thế giới toàn thiện toàn năng toàn giác, đại đồng bình đẳng công bằng tự do.
     Sự chiến đấu của chúng ta không phải bằng bạo lực gươm đao giáo mác hay súng đạn, mà bằng chân lý chính
Nghĩa , bằng lẽ phải, đồng có lợi không đưa đến cái hại,
Mà chỉ đưa đến hòa bình tự do.
     Sự đấu tranh của chúng ta là đấu tranh loại bỏ cái ác,
Duy trì cái thiện, loại bỏ cái mê và sự ngu si, tiến đến chân
Thiện hoàn mĩ của sự giác ngộ,
Vũ khí chúng ta là lòng quả cảm đầy lòng nhân từ,nhẩn

Nhục, nhẩn nhịn, nhẩn nại, tha thứ khoan dung độ lượng
Gươm thiên trí huệ chính nghĩa là gươm thiên được ung
Đúc tôi luyện từ trong văn hóa cội nguồn, nên có vô lượng
Ánh sáng, ánh sáng độc lập, ánh sáng tự do, ánh sáng hòa bình, ánh sáng nhân quyền, thiên quyền, vũ trụ, ánh sáng
Đạo đức, ánh sáng thiên ý cha trời thiên luật vũ trụ, ánh sáng công lý công bằng xã hội, ánh sáng đại đồng bình đẳng, ánh sáng giác ngộ vô lậu trí huệ, còn vô số ánh sáng
Khác nữa vân vân...
Những ánh sánh nầy có công năng diệt quỉ trừ tà phá tan
U minh, đêm lại sự bình yên cho linh hồn, cũng như sự
Bình yên nhân loại.
Sự trầm tỉnh, nhậy bén, phán đoán cương quyết sức mạnh từ niềm tin, là yếu tố đưa đến mọi sự thành công,
Cần mẩm siêng năng chịu kham chịu khó thời sự thành công càng lớn hơn nữa.
     Sự nóng nảy thiếu sự trầm tỉnh, tới đâu hay tới đó thiếu
Cương quyết, quyết đoán, là yếu tố đưa đến sự thất bại,
Giai đoạn hiện nay là giai đoạn hết sức phức tạp, nhất là phức tạp về lãnh vực tinh thần, khi trình độ dân trí ở mức
Cao, ở mức cao không có nghĩa là cái gì củng biết, trái lại
Không ít Con người còn rời xa thực tế, chạy theo ảo tưởng cầu cạnh Khắp nơi còn cầu càng mất, đưa nhau vào biển khổ, biển hận, biển thù, dối trá mưu mô xão quyệt tinh vi, rời xa lương tâm , rời xa đạo đức con ngưởi, khoát lên mình một Lớp cáo già giả nhân, giả nghĩa, đại từ đại bi, nhưng nanh Vuốt càng lúc càng dài,
Vì thế chúng luôn luôn chờ đợi những con thú ngu ngốc,
Thiếu hiểu biết, sa vào lưới bẫy của chúng, làm tay sai cho
Chúng, hi sinh vì chúng bỏ mạng khắp sa trường,chiến

Trường nhưng rốt cuộc thời được những gì ?
Phải chăng được cái hận cái thù linh hồn sa đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, hết mong đầu thai
Trở lại làm người .
     Chúng ta nên hiểu rằng, đấu tranh chính nghĩa là đấu tranh bất bạo động, không có sự tàn sát lẩn nhau, tương tàn
Loại, mà chỉ đấu tranh ôn hòa, vũ khí không phải gươm đao giáo mác súng đạn, mà là văn hóa chính nghĩa, thiên ý cha trời thiên luật vũ trụ
    Đấu tranh vì chính nghĩa là đấu tranh văn minh, đấu tranh vì hòa bình, đấu tranh đêm lại sự chân thiện hoàn mĩ
Xã hội, văn hóa cội nguồn chủ nghĩa đại đồng, nhân quyền
Thiên quyền, bình đẳng công bằng xã hội, công bằng vũ trụ
Là kim chỉ nam, đưa nhân loại con người đến đỉnh cao nhất
Xã hội phật, thánh, tiên, thần, chúa, xã hội thiên đàng cực lạc, chúng ta là con cháu tiên rồng chúng ta nên hiểu, văn hóa cội nguồn không phải có từ thời quốc tổ, mà có từ khi nhân loại con người ra đời, cha trời truyền phán dạy bảo
( xem bộ kinh long hoa thiên tạng sẽ rõ ) chúng ta là những người thừa kế những gì cha ông truyền lại duy trì tiếp nối thắp sáng ngọn đuốc văn hóa chính nghĩa, văn hóa của sự tự do
Và hòa bình, văn hóa đại đồng công bằng bình đẳng,
Có thể nói rằng văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền
Quốc đạo dân tộc, là văn hóa vừa khoa học vừa thực tế văn
Hóa có sức thuyết phục cao,
Cần nhấn mạnh chúng ta tiếp nối cha ông xây dựng củng cố
Văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc, là việc làm có trách nhiệm có lương tâm, tỏa sáng lòng
Trung hiếu, đối với cha ông, đối với quốc tổ, đối với cha trời,

Công tác kiểm tra tư tưởng việc làm hành động của chính mình, là việc làm thường xuyên, phát hiện loại bỏ những thói hư tật xấu, và những chỗ còn yếu kém sa sút,dẩn đến tiêu cực, làm hại bản thân làm hại xã hội,làm hại non sông tổ quốc, lạc vào ma đạo, ácđạo, quỉ đạo, đi ngược lại thiên ý cha trời, thời đại họa giáng xuống không sao tránh khỏi.
    Kinh giáo vừa là vua, vừa là cha, vừa là thầy, chúng ta
Phải thường xuyên gần gủi đọc, tụng nghiền ngẩm nghiêng
Cứu hội nhập tri kiến cội nguồn, minh tâm kiến tánh vô sư trí mặt trời trí tuệ xuất hiện trong tâm tánh chúng ta.
     THƯA CÁC BẠN, thưa toàn thể con cháu tiên rồng , chúng ta xây dựng củng cố lại văn hóa cội nguồn, hiến pháp dựng nước giữ nước  nền quốc đạo dân tộc, trong hoàn cảnh vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn, nếu chúng ta
Không nổ lực thời khó mà vượt qua, biết rằng cội nguồn đả
Ăn sâu vào tâm hồn con cháu việt nam hàng nghìn nghìn năm, có thể nói chúng ta không bao giờ quên.
     Nhưng sự ăn sâu tôn thờ ấy, chỉ ở hình thức ca ngợi, còn
Nội dung thời trống rỗng, hiểu biết về cội nguồn quá ít,
Nhất là về văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc
Đạo dân tộc, điều ấy không phải lỗi của chúng ta mà do sự
Thất truyền quá lâu, do sự truyền khẩu kéo dài,dẩn đến tam
Sao thất bổn .
     Và cho đến hôm nay cơ vận tuần hoàn tạo hóa chuyển xây lập lại, thiên ấn chuyển thành thiên bút văn hóa cội nguồn xuất hiện ra đời, màng đêm u tối việt nam không còn
Bình minh trổi dậy thái dương xuất hiện, mùa đông đã qua
Mùa xuân đã đến, non sông tổ quốc thay da đổi thịt từng
Ngày .
                                 *           *           *

Chương  5
Phần  1

ĐÚNG NHƯ LỜI NÓI QUỐC TỔ CÁCH ĐÂY GẦN NĂM NGHÌN NĂM , THIÊN ẤN THẤT TRUYỀN VỀ
TRỜI, BIẾN THÀNH THIÊN BÚT TRỞ LẠI CHỐN
NHÂN GIAN,
Và đúng sự thật, thiên bút đả xuất hiện, kinh luân ra đời
Nhằm lúc thời đại công nghệ thông tin, thời đại máy móc
Thời đại khoa học kĩ thuật, truyền hình báo chí, ca kịch
Phim ảnh, hội họa, in ấn, điêu khắc vân vân ...
     cũnglà lúc đất nước việt nam hội tụ đủ ba yếu tố ,
THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA, là thời cơ thuận
Lợi cho chúng ta hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà ý trời giao
Cho con cháu tiên rồng chúng ta .
     Vì vậy chúng ta phải chung sức chung lòng hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cao cả nầy , bằng sức lực, trí tuệ, của
Cải vật chất, thậm chí bằng sanh mạng xương máu của chính mình .
      Chúng ta mỗi con cháu tiên rồng là mỗi thành viên tiên
Phong đi đầu trên mọi lãnh vực, quên mình vì cội nguồn vì non sông tổ quốc, tỏa sáng lòng trung hiếu đối với cha ông
Vì cha ông, vì dân tộc, vì cội nguồn, là niềm vinh hạnh lớn
Cao cả vô biên, không có thứ vinh hạnh nào cao cả hơn .
     Nói đến sự giàu có nhất vũ trụ, quyền năng nhất vũ trụ ,
Không ai hơn được tổ tiên, cha trời, địa mẫu, ba ngôi tối cao vũ trụ ,
Theo thiên luật nhân loại con người con cháu tiên rồng, hể
Có công thời có quả , có công đối với tổ tiên, cha trời, địa
Mẫu
Vì tổ tiên, cha trời, địa mẫu, lo cho nhân loại anh em , lo cho dân, lo cho nước, lập ĐẠI CÔNG , trời ban thưởng ĐẠI PHÚ,  làm vua làm chúa các tần trời , quyền cao chức
Trọng, giàu sang uy lực nhân gian,
Ngược lại những kẽ hủy bán tổ tiên, cha trời, địa mẫu, hại dân hại nước, ĐẠI ÁC , TRỜI SẼ GIÁN ĐẠI HỌA XUỐNG BỌN CHÚNG, SA ĐỌA VÀO BA ĐƯỜNG KHỔ , ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỈ, SÚC SANH, LUÂN HỒI
KHẮP NẺO, KHÓ MONG TRỞ LẠI ĐẦU THAI LÀM  
NGƯỜI ,KHỔ THAY KHỔ THAY, ĐÁNG TIẾC UỔNG
THAY UỔNG THAY,
Chúng ta là con cháu tiên rồng , thừa kế những gì ông cha
Để lại, chúng ta phải có bổn phận giữ gìn, phát huy truyền
Bá rộng rãi theo di chí của ông cha đến hơi thở cuối cùng.
     Những nhiệm vụ quan trọng đi đầu cần làm ngay, đó là nân cao năng lực lãnh đạo, lãnh đạo có phương pháp, lãnh
Đạo có khoa học, biết người, biết ta, hiểu thời, biết thế, nắm vững thời cơ, quan sát tình thế ,tiến lùi biến hóa  thời con cháu tiên rồng chúng ta mới hoàn thành lịch sử thời đại mà cha ông ta đã Giao phó .
     LỜI THÔNG BÁO CỦA ĐỨC CHA TRỜI ĐẾN ĐƯỢC VỚI NGƯỜI DÂN HAY KHÔNG, PHẦN LỚN
LÀ NHỜ CHÚNG TA NỔ LỰC TRUYỀN BÁ LỜI DẠY
CỦA ĐỨC CHA TRỜI, ĐẾN HANG CÙNG NGÕ HẺM
KHẮP NĂM CHÂU BỐN BỀ, BIỂN ĐẢO, ĐỒNG BẰNG, CHO ĐẾN NÚI CAO.
     Chúng ta cố gắng tốt, truyền bá tốt, thời non sông tổ quốc bình yên, thế giới ổn định, tập trung lo đối phó với
Bão lụt, hạn hán, nước biển dân, động đất,vì ngũ đại càng
Về cuối tiểu kiếp càng chuyển biến hoành hành dữ dội

Chúng ta có làm dân vận tốt, thời dân chúng mới tốt theo
Muốn làm được như vậy,không những hiểu rõ ý dân lòng dân, mà còn phải thông sử thấu kinh lịch sử văn hóa cội
Nguồn, thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ,
Chúng ta có nhiệm vụ thông báo lời trời dạy, mà quốc tổ vua hùng đã truyền dạy cách đây gần năm nghìn năm, thời
Thiên ấn, nay đã chuyển đến thời thiên bút,
Con dân việt nam con cháu tiên rồng, đã trải qua gần hai nghìn năm đau khổ, đau khổ nhất là cảnh anh em tương
Tàn nồi da nấu thịt, chúng ta hãy nhìn lại chặn đường đau
Khổ ấy, mà tự hỏi lòng mình, con cháu tiên rồng lại mê muội như thế hay sao, dòng giống rồng tiên mà lại xuống
Cấp như thế, chúng ta có hiểu thời chúng ta mới làm đúng
Sống đúng được, dân có hiểu thời dân mới làm đúng sống
Đúng.
     Làm vương làm quan mà biết dạy dân sống theo văn hóa
Cội nguồn , sống theo hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc, thời các vị vương quan ấy nhất định hiển
Thánh, nói rõ hơn là phật, thánh, tiên, thần, chúa, chứ không ai khác, vừa là vương quan vừa là thầy của muôn dân, tuy không sanh ra muôn dân nhưng có công giáo dưỡng, công ơn ấy như trời biển,không kém gì công sanh  cha mẹ.
*---  có một hôm các quan về chầu quốc tổ, có quan lạc vương báo cáo,
Thưa quốc vương, ở bộ gia ninh tình hình đời sống dân chúng kém phát triển,nhiều quận huyện làng xã
Rơi vào cảnh khó khăn ,
QUỐC TỔ hỏi,vì sao lại để xảy ra như thế ?
Quan lạc vương thưa, muôn tâu quốc vương có lẽ vì nơi ấy
Đất đai không được tốt cho lắm,
Nên khó mà theo kiệp các châu, bộ , khác.
QUỐC TỔ hỏi, các quận huyện,làng xã đó giao thông đi lại như thế nào ?
Quan lạc vương đáp,muôn tâu quốc vương giao thông quận huyện, làng xã nơi ấy kém lắm đi lại vất vả khó khăn,
QUỐC TỔ lại hỏi, tây châu có bao nhiêu quận huyện, bao nhiêu làng xã ?
Quan lạc vương đáp, muôn tâu quốc vương, tây châu có ba
Quận, bảy huyện, 70 xã, 490 thôn, hiện nay có 12 nghìn 415 hộ, 71 nghìn 162 người,
QUỐC TỔ lại hỏi, tây châu có bao nhiêu cơ sở dạy học?
Quan lạc vương đáp, muôn tâu quốc vương, tây châu tổng
Cọng có mười cơ sở dạy học,
QUỐC TỔ  lại hỏi, tây châu có bao nhiêu đập ngăn nước?
Quan lạc vương đáp, muôn tâu quốc vương, tây châu không
Có đập ngăn nước, xưa nay dân tây châu chỉ nhờ vào nước
Trời , quốc tổ nghe quan lạc vương, bộ gia ninh báo cáo tình hình của tây châu như thế, liền thở dài nói tây châu không phát triển được kông phải tại dân do dân, mà tại các
Cấp chính quyền địa phương sở tại nơi đó,
Các quan lạc vương, lạc tướng, lạc hầu vô cùng kinh ngạc nhưng không dám nói gì,
QUÔC TỔ  nói, muốn phát triển xã hội, phải hiểu rõ nền tản cái gốc phát triển của xã hội, cũng như con người thường đau ốm liên miên, là do huyết khí khó lưu thông
kinh mạch thường hay tắc nghẻn,
tây châu cũng thế, giao thông nhỏ hẹp lại thường hay tắc
nghẻn do lũ lụt gây ra, giao thương vận chuyển lương thựctrao đổi hàng hóa khó khăn, giao lưu học hỏi tiến hóa phát
triển rất khó, muốn phát triển tây châu đường sá không những mở rộng ra,

mà còn ngan dọc, dọc ngan, nối liền trục lộ chính,liên châu
liên huyện, liên xã, liên thôn,
TÂY CHÂU , đất rộng người đông như thế đáng lý ra giàu
Mạnh về nông nghiệp,thương nghiệp,chăn nuôi, trồng trọt
Cấy lúa, giao thương trao đổi hàng hóa để phát triển, không
Lo đắp đập ngăn đê, làm thất thoát nguồn nước trời cho, đất
Tốt mà không nước thời chẳng canh tác được gì, nghèo đói
Vẩn bán lấy người dân tây châu .
     TÂY CHÂU, lợi thế dân số có tới 70 xã, 490 làng thôn
Thế mà chỉ có 10 cơ sở giáo dục, thời lấy đâu ra nhân tài phục vụ cho sự phát triển xã hội, nân cao trình độ dân trí
Giải thoát đói nghèo không có con đường nào khác hơn là
Nân cao trình độ dân trí, nắm vững kĩ thuật trồng trọt, chăng nuôi, thâm canh lúa nước, ít ra củng phải 400 cơ sở
Giáo dục lớn nhỏ, các quan, các vương, các tướng, nghe quốc tổ giảng giải liền tỉnh ngộ ra ,dân có học thời dân mới
Biết dân có biết, thời dân mới phát huy được hiệu quả việc
Làm của mình .
     QUỐC TỔ nói , nền tản phát triển xã hội chính là đội ngũ tri thức, vì đội ngũ trí thức chính là kho tàn tri kiến xã hội, đóng vai trò xây dựng phát triển xã hội chính quyền bao giờ củng đóng vai trò chủ chốt, tháo gở vướng mắc khó khăn cho dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dân phát triển, như làm cầu , đắp đập, mở dường, xây dựng đội ngũ
Tri thức, chọn nhân tài, gởi sang qua các châu ,bộ,
Những châu bộ có đà phát triển văn minh hơn học hỏi thành tài trở về phục vụ cho làng xã quận huyện, thời lo
Gì chẳng được thoát nghèo tiến lên khá giả.
      QUỐC TỔ nói, tài nguyên quí báu non sông tổ quốc,

Không chỉ là non sông đất nước, mà còn có cả con người
Nhất là những con người tài năng, biết trọng dụng tài năng
Con người, thời không có khó khăn nào mà không tháo gở
Được, làm vương làm quan, mà không biết trọng dụng nhân tài, phát hiện ra nhân tài, thời khó mà hoàn thành sứ
Mệnh trên giao,
QUỐC TỔ nói, xã hội phát triển chính là xã hội cạnh tranh
Không có cạnh tranh, thời khó mà phát triển có thể nói là dậm chân tại chỗ, mà chính quyền là cán cân công lý,công bằng xã hội tạo ra Môi trường cạnh tranh lành mạnh,
 các cấp lãnh đạo  là trọng tài, giám sát môi trường cạnh tranh lành mạnh ấy,
chính sách khen thưởng đối với những người có công đóng
gốp nhiều công sức cho xã hội, nếu tây châu làm đúng như lời nói của trẩm, thời tây châu sẽ thay da đổi thịt từng ngày
tiến đến dân giàu châu mạnh.
     Tuy thời xưa thời sơ khai văn minh vật chất, không thể sánh với thời văn minh hiện đại thời nay, nhưng xét cho cùng, cây sanh con, với cây sanh đại thụ, đồ sộ nhỏ bé khác
Nhau, nhưng sự phát triển lớn lên của cây thời không khác
Nhau, cái gốc của sự phát triển vẩn còn nguyên giá trị,
Và đây cũng là bài học cho chúng ta suy gẩm ,
Chốn nhân gian tuy là  cuộc sống giã tạm, nhưng lại là
Chốn trường thi tiến hóa linh hồn, vì vậy chúng ta phải phấn đấu, cứu nhân độ thế đi theo con đường của quốc tổ xây dựng non sông tổ quốc mỗi ngày mỗi thêm tươi đẹp,
QUỐC TỔ nói, làm quan lo cho dân cho nước một ngày hơn dân thường tu một năm, lo cho dân, lo cho nước một
Năm, bằng dân thường tu cả đời, các vương, quan, tướng,
Nhớ lấy lời trẩm dạy.
                               *           *          *
Chương  5
Phần  2

VĂN HÓA CỘI NGUỒN KHÔNG NHỮNG LÀ KIM CHỈ
NAM, MÀ CÒN LÀ CON ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA,
CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH CÔNG BẰNG DÂN CHỦ VĂN MINH,
CON ĐƯỜNG THÁI BÌNH THỊNH TRỊ ĐỘC LẬP LÂU
DÀI, CON ĐƯỜNG MÙA XUÂN NON SÔNG TỔ QUỐC.
      Văn hóa cội nguồn, hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc, đả khẳn định là văn hóa sâu sắc toàn diện
Những vấn đề cơ bản, phát triển tiến tới đỉnh cao tinh thần
Lẩn vật chất đất nước việt nam.
     Chúng ta là con cháu tiên rồng những thế hệ thừa kế hai
Duy sản quý báu to lớn, đó là non sông tổ quốc và văn hóa cội nguổn,  nhất là văn hóa cội nguồn, tinh hoa văn hóa nhân loại, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gắn liền với độc lập dân tộc, không những phát huy khối đại đoàn kết
Dân tộc, mà còn kết hợp tài năng sức mạnh tinh thần dân tộc, sức mạnh đỉnh cao thời đại.
     Đối với con cháu tiên rồng non sông việt nam chúng ta
Đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh, làm chủ non sông tổ quốc, kiên trì sáng
Tạo phát triển xây dựng non sông tổ quốc đi đôi văn hóa cội nguồn, nhằm thắm nhuần sâu sắc lập trường quan điểm
Nân cao lòng yêu nước thương dân, yêu nhân loại anh em
Nòi giống tiên rồng khắp thế giới năm châu bốn biển.
     Làm cho đất nước việt nam nân cao vai trò gốp phần ổn
Định thế giới, trong bối cảnh
Tình hình thế giới, tiếng nói chung, tiếng nói văn minh  tiến bộ nhân loại con người,
Vân hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc, tuy quốc tổ về trời gần năm nghìn năm, nhưng vai trò văn hóa như chính quốc tổ còn sống, tư tưởng, đạo đức, phong cách, đường lối chính nghĩa, trí tuệ lãnh đạo vẩn không xa rời con cháu tiên rồng dân tộc văn lang , kim chỉ
Nam cho mọi hành động,
Văn hóa cội nguồn chính là pháp vương tối cao của nước văn lang, vị pháp vương bất tử theo mãi sống mãi với con cháu tiên rồng trải qua hàng nghìn năm .
      Văn hóa cội nguồn là văn hóa chính nghĩa văn hóa chân
Thiện hoàng mĩ, con đường mùa xuân đưa nhân loại trở về cội nguồn,làm chủ linh hồn làm chủ vũ trụ,
Không những văn hóa cội nguồn là văn hóa khoa học, mà
Còn là tinh hoa nhân loại trí tuệ thời đại, xóa bỏ độc quyền
Độc tài , độc trị, Xóa bỏ áp bức nô lệ, văn hóa nhân quyền xã hội, thiên quyền vũ trụ.
     Như vậy văn hóa cội nguồn không những là văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam, văn hóa HÙNG, BI, TRÍ, DŨNG, TRUNG, HIẾU, NHÂN, NGHĨA, KHIÊM,
HÒA, LỄ, TÍN, ( xem kinh nhân luân hiếu nghĩa sẽ rõ )
Văn hóa cội nguồn không chỉ là văn hóa sống còn của con
Cháu tiên rồng, mà còn là văn hóa tối đại linh thiên văn hóa
Thiên ý cha trời thiên luật vũ trụ,
ở vào giai đoạn cuối niên đại KINH DƯƠNG VƯƠNG tình
hình lúc ấy lân cận xa gần NƯỚC XÍCH QUỈ, các cuộc xung đột chiến tranh đã xảy ra khắp nơi, các thế lực dòm
ngó nước xích quỉ càng lúc càng hùng mạnh, luôn luôn là
mối lo cho KINH DƯƠNG VƯƠNG  đời thứ 9

chủ quyền độc lập bị đe dọa, CHA TRỜI , LẠC LONG QUÂN THẤY RÕ ĐIỀU ẤY ,
NÊN SAI ĐỨC GIÁO TỔ ĐẦU THAI XUỐNG CHỐN NHÂN GIAN, LÀM CON KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐỜI
THỨ 9 , trở thành thái tử HÙNG LAN,
Thái tử hùng lan lớn lên vô cùng đau xót khi nghe cha cùng các quan kể lại cảnh chém giết xảy ra khắp cùng châu lục,
Bằng chứng là các nước lân cận phương bắc, lúc nào cũng có dã tâm xâm lược nước xích quỉ, để tai nghe mắt thấy thái tử bằng âm thầm lặng lẻ chu du xem xét tình hình, thái
Tử quá đau lòng chứng kiến bao cuộc sống, đói, đau, bịnh
Tật, nghèo khổ, nhất là các vương quốc, các bộ lạc lân cận
Chúng vơ vét, bóc lột,đàn áp, cùng cực dân chúng khổ sở
Lầm than ngay trên mảnh đất quê hương của chúng, có lẽ vì lòng tham vô đáy chúng vơ vét bao nhiêu  cũng không đủ
Bao nhiêu cũng không vừa,
Qua nhiều đêm trằn trọc không ngủ, thái tử đi đến quyết định ta phải cứu nhân loại, thế là lòng hối thúc, thái tử quyết tìm ra con đường cứu thế,
Thái tử trải qua sáu năm gian khổ, thái tử cuối cùng cũng đã tìm ra CHÌA KHÓA VẠN NĂNG, MỞ TUNG KHO
TÀNG VŨ TRỤ, ĐÓ LÀ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH,
CỦA CHÍNH MÌNH, VÀO NGÔI CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, (  KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN ) rồi trở thành HIẾN PHÁP VĂN LANG NỀN
QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,
Mở ra thời đại mới, thời đại HÙNG VƯƠNG, thời đại văn
Minh có một không hai thời kì ấy, thời đại xóa bỏ độc quyền, độc tài, độc trị,  tiến tới nhà nước pháp quyền, nhân quyền bình đẳng
Nhà nước của dân do vì dân ,

Muốn hiểu được văn hóa cội nguồn , hội nhập văn hóa cội
Nguồn, phải bắt đầu từ lòng thành kính, yêu cội yêu nguồn
Dân tộc việt nam con cháu tiên rồng, đã trải qua hàng nghìn
Năm dựng nước giữ nước , thừa kế một nền văn hóa độc nhất vô nhị có một không hai trên trái đất, bền vững, tốt đẹp, cao quý nhất của dân tộc việt nam .
     Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, lá lành đùm lá rách, với truyền thống tốt đẹp nầy con cháu tiên rồng, chia cơm xẻ áo cho nhau trong tình cảnh hoạn nạn khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh hạn hán, bão lụt thiên tai, chống giặc ngoại xâm, con cháu tiên rồng quen lối
Sống gắn bó với nhau, tình làng nghĩa xốm, hoạn nạn có
Nhau.
     Dân tộc việt nam là dân tộc làm chủ kho tàng văn hóa cội nguồn, dân tộc nhất quán đi theo con đường mà quốc
Tổ đã lựa chọn, con đường dựng nước giữ nước hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc,
Chúng ta xây dựng xã hội mục tiêu độc lập dân tộc ,gắn liền với văn hóa cội nguồn hiến pháp dựng nước giữ nước
Nền quốc đạo dân tộc, càng yêu độc lập tự do,yêu non sông
Tổ quốc, chúng ta càng yêu mến quốc tổ hơn,
Lịch sử đã chỉ cho ta thấy rằng, càng yêu văn hóa cội nguồn, không những làm cho đất nước càng ngày càng xuân,mà thịnh trị độc lập kéo dài, bằng chứng niên đại hùng vương kéo dài 2701 năm,nếu văn hóa cội nguồn hiến
Pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc không bị thất truyền thời độc lập kéo dài đến muôn năm hoặc hơn nữa,
Thời đại ngày nay là thời đại hội nhập , hợp tác liên quốc gia,liên khu vực,

Chúng ta phải đứng vững trên thần độc lập tự chủ, đầy sáng
Tạo,tôm gốp kinh nghiệm , cũng như tinh hoa sáng tạo của các nước văn minh,nhưng phải có sự chọn lọc,
Ví như đàng ong tôm gốp hút lấy tinh hoa của các loài hoa đêm về xây tổ làm giàu cho mình,
Bằng ngược lại những con ong mê sáp hoa mật hoa quên nguồn bỏ cội,là không tránh khỏi sai lầm và thất bại.
     Chúng ta là con cháu tiên rồng, con cháu của đấng sáng tạo, tạo vật, thời chúng ta cũng có óc sáng tạo, tạo vật làm
Đẹp cho xã hội cho non sông tổ quốc, cho địa cầu chúng ta
Xây dựng xã hội văn minh là xây dựng xã hội tinh hoa thời đại, xóa bỏ lạc hậu đổi mới đi lên đầy sáng tạo, chúng ta đi theo kim chỉ nam con đường mà quốc tổ đã vạch ra cho chúng ta đi, gương sáng quốc tổ là lối sống thực tế, lối sống
Có khoa học, noi theo gương quốc tổ sống thực tế đầy sáng
Tạo có khoa học, thời chúng ta hội nhập thế giới mỗi bước đi là mỗi bước hiệu quả.
NHÀ KINH DOANH GIÕI NHẤT THỜI ĐẠI CŨNG CHỈ LÀ KINH DOANH CON NGƯỜI, KINH DOANH TRÍ HUỆ TÀI NĂNG CON NGƯỜI, KINH DOANH SẢN PHẨM CON NGƯỜI LÀM RA ,
NHƯNG MỤC ĐÍCH CỦA HỌ LÀ GÌ ? VÌ NHÂN LOẠI,
HAY VÌ MÌNH ?
ĐÓ MỚI LÀ ĐIỀU SUY NGHĨ ĐÁNG NÓI,
Sử dụng con người, tài năng con người, sản phẩm làm ra của con người, cứu người, hay để hại người, đó mới là điều đáng nói,
Sử dụng con người làm hại con người, sử dụng trí tuệ tài năng con người vào việc mưu đồ xưng bá, vào việc mưu đồ
Bất chính, sử dụng sản phẩm con người làm ra ,

Để rồi làm hại con người, thời cái tài ấy có gì đáng nói, cái tài gây tai họa cho nhân loại con người , không nói chúng ta cũng hiểu có tài làm hại nhân tài , chữ tài liền với chữ tai
Một vòng.
    Những kẻ ấy đi ngược lại lời dạy của đức cha trời, ông cha ta thường nói thuận lòng trời thời đặng phúc, nghịch lòng trời thời mang họa,
Dân tộc việt nam con cháu tiên rồng, là một dân tộc có truyền thống yêu nước, bất khuất anh dũng quật cường chống ngoại xâm, sẳn sàng xả thân hi sinh vì độc lập, vì tự do của tổ quốc,
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước ông cha ta
Phải đương đầu với bao kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình gấp bội, nhưng vẩn đánh bại được quân xâm lược , là nhờ thứ vũ khí trí tuệ, thứ vũ khí vừa là tối cao vừa là hiện đại, vừa là tối tân sắc bén, không có thứ vũ khí nào tối tân sắc bén hơn .
     Văn hóa cội nguồn không những là văn hóa khai sinh ra
Nước văn lang, mà còn là văn hóa cứu nước cứu dân thoát khỏi ách thống trị của ngoại ban, nhất là ách thống trị của 
Như vậy văn hóa cội nguồn là văn hóa quốc bảo, văn hóa bất ly thân, chúng ta rời xa quốc bảo là chúng ta bị kẻ thù ám hại,
Dân tộc việt nam là dân tộc đồng bào, năm mươi mấy dân tộc anh em, từ thuở sơ khai đến bây giờ,
Khi quốc tổ  khai sinh ra nước văn lang, có đến cả trăm dân
Tộc anh em , cả nghìn thị tộc ,bộ tộc chung sống yên hòa thịnh trị hàng nghìn nghìn năm,
Con đường chúng ta đang đi là con đường văn hóa đại đồng
Con đường bình đẳng công bằng xã hội, không phải là con

Đường đấu tranh giai cấp mà là con đường bình đẳng con đường văn hóa đại đồng, sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, nhân quyền công bằng xã hội, không phải là nhà
Nước độc quyền, độc tài, độc trị,  mà là nhà nước pháp quyền, nhà nước  của dân
Do dân và vì dân,
Đối với một dân tộc đã chịu nhiều nô lệ và sự bóc lột, hết nô lệ bóc lột của ngoại xâm, thời cũng bị nô lệ đàn áp của chế độ thể chế độc quyền, độc tài, độc trị,  sự khốn khổ ấy đã kéo dài hơn hai nghìn năm , kể từ khi văn hóa cội nguồn hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc thất truyền biến
Mất, sự khao khác quyền tự do bình đẳng, quyền mưu cầu
Hạnh phúc, khao khác giải thoát cảnh nô lệ áp bức đàn áp .
Điều đáng buồn là sự đàn áp, áp bức ấy không phải là ngoại
Xâm, mà do thể chế độc quyền, độc tài, độc trị, tạo ra,
Điều cần nhất đối với dân tộc việt nam, đầu kỷ nguyên, đầu
Thế kỷ 21 nầy, điều cần nhất là ĐỒNG BÀO, sống thật sự tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, nói chung là quyền con người, quyền cơ bản con người, quyền
Thiêng liêng bất khả xâm phạm, được tôn trọng được bảo vệ tuyệt đối .
     Đã là con cháu tiên rồng , cùng chung một cội nguồn đồng bào anh em, thời không thể sống dưới chế độ độc quyền ,Độc trị, đàn áp đồng bào anh em, là việc làm không
Sáng suốt, khi thời đại nhân loại thế giới đang xích lại gần nhau,trình Độ dân trí mỗi ngày một cao, chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị,  đang lùi về quá khứ , thay vào đó là chủ nghĩa đa
Nguyên ra đời càng ngày càng hưng thịnh, những nước văn
Minh tiến bộ khắp thế giới.
     Xét cho cùng dân tộc việt nam con cháu tiên rồng,trải qua hàng nghìn năm không mấy người phản quốc, mà chỉ

Phản lại lật đổ những chế độ độc quyền độc trị, áp bức dân đàn áp dân, bóc lột dân , sách nhiễu dân, làm hại đồng bào nhân dân, con cháu tiên rồng dân tộc việt nam chưa bao giờ
Lật đổ non sông tổ quốc của mình, phản bôị lại non sông tổ quốc của mình,
Toàn thể con cháu tiên rồng hãy tự đứng lên làm chủ non sông tổ quốc của mình, khôi phục lại văn hóa cội nguồn
Sống theo hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân
Tộc, các quyền thiêng liêng con người mới được khôi phục những quyền tối thiểu con người, như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do lập hội, nói chung là quyền tự do mưu cầu hạnh phúc,
CHỈ CÓ HIẾN PHÁP , LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, MỚI THẬT SỰ LÀ VUA CỦA CON CH ÁU TIÊN RỒNG,
VÀ CŨNG CHỈ CÓ PHÁP VƯƠNG HIẾN PHÁP LUẬT
PHÁP,ĐẠO PHÁP,  MỚI ĐÊM LẠI SỰ CÔNG BẰNG
ĐẲNG XÃ HỘI, ĐÊM LẠI DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN
CON NGƯỜI,
THỰC HIỆN LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NẦY , KHÔNG THỂ TRÔNG CẬY CHỜ ĐỢI VÀO AI, MÀ HÃY TRÔNG CẬY VÀO MÌNH, CHÍNH BẢN THÂN MÌNH,
CHÍNH DÂN TỘC VIỆT NAM , CHÍNH CON CHÁU
TIÊN RỒNG, LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG TÀI TRÍ KHÔN
NGOAN,

                                  *           *           *

Chương  5
Phần   3

KHÔI PHỤC LẠI BẢN SẮC DÂN TỘC LÀ ĐIỀU HẾT
SỨC CẦN THIẾT, KHÔNG THỂ CHẬM TRỂ , VÌ CHẬM TRỂ THỜI CÀNG BẤT LỢI CHO DÂN TỘC VIỆT NAM,
Trong thời đại ngày nay chỉ có văn hóa cội nguồn, chủ nghĩa đại đồng, nhân quyền, công bằng xã hội, mới giải
Quyết được vấn đề nhân loại, không còn con đường nào khác, là con đường văn hóa cội nguồn , con đường thiên ý
Cha trời, thiên luật vũ trụ, chủ nghĩa đại đồng không những
Là chủ nghĩa của sự giác ngộ, đỉnh cao của chủ nghĩa trí tuệ, mà còn đỉnh cao của sự làm chủ ,
LÀM CHỦ KHOA HỌC, LÀM CHỦ MÁY MÓC, LÀM
CHỦ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, LÀM CHỦ XÃ HỘI,
LÀM CHỦ NON SÔNG TỔ QUỐC, LÀM CHỦ CÔNG LÝ, LÀM CHỦ HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP,
LÀM CHỦ BẢN THÂN, LÀM CHỦ LINH HỒN, LÀM
CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, TIẾN TỚI LÀM CHỦ
VŨ TRỤ,
Thời đại làm chủ khoa học kĩ thuật, làm chủ máy móc, làm
Chủ công nghệ thông tin, thời đại ánh sáng khoa học,
Khẳng định rằng, ánh sáng khoa học, là ánh sáng khắc tinh
Của sự dối trá, mưu mô xão quyệt, giả nhân giả nghĩa,
Biến chúng thành những chú hề của thời đại, và chúng củng không thoát khỏi lưới trời thiên luật vũ trụ .
     Xóa bỏ chủ nghĩa độc quyền, độc tài, độc trị,  là sự xóa bỏ khôn ngoan,
Không những phù hợp thời đại, mà còn vượt lên trên thời
Đại,
Chỉ có thiết lập lên nhà nước pháp quyền , HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, CÔNG LÝ CÔNG BẰNG XÃ
HỘI TRÊN HẾT,
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN VÌ DÂN,
KHÔNG NHỮNG LÀ SỰ LỰA CHỌN THÔNG MINH,
MÀ CÒN LÀ NẮM BẮT ĐƯỢC HUYỀN CƠ VŨ TRỤ,
THỜI CƠ TIẾN HÓA, THỜI ĐẠI NHÂN LOẠI,
 Không phải tốn sức nhiều, mà sự thành công vô cùng to lớn,  (CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN GIÀNH LẠI
ĐỘC LẬP, MÀ DÂN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN
BÌNH ĐẲNG, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC,  THỜI GIÀNH LẠI SỰ ĐỘC LẬP ẤY CŨNG CHẲNG CÓ Ý NGHĨA GÌ.
     Là một đất nước việt nam, con cháu tiên rồng,có lịch sử
Vừa hào hùng, vừa lâu đời nhất thế giới, nếu nói xa thời từ
Khai thiên lập địa, nếu nói gần thời từ HỒNG HOANG đến  
Bây giờ, một dân tộc có truyền thống lâu đời như vậy, không thể là một dân tộc lạc hậu được,
Mà phải một dân tộc gương mẫu văn minh, nhất là văn  minh chính nghĩa, đi đầu trong mọi lãnh vực dân chủ, tự do
Nhân quyền, không có áp bức đàn áp dân.
*-----có một hôm quan văn tướng võ về chầu quốc tổ, báo cáo tình hình trong nước,
Khi ấy có quan lạc tướng là VŨ BÌNH HẦU, tâu lên quốc tổ rằng,
Muôn tâu quốc vương, ở THƯƠNG CHÂU, cánh bắc của BỘ VŨ NINH, tình hình bất ổn dân chúng dấy loạn, là do
Bất đồng tín ngưỡng mê tín mà ra,
Quan phủ bố chánh TỐNG BÌNH ,không dàn xếp nổi,gây rối loạn trật tự an ninh xã hội,dân chúng bất an,
QUỐC TỔ nói, thời đại văn lang là thời đại,TAM TẠNG
RA ĐỜI, NGŨ QUANG XUẤT THẾ, đêm lại thái bình thịnh trị cho non sông tổ quốc, ánh sáng chính nghĩa sáng
Soi cùng khắp, MẶT TRỜI ĐÃ MỌC, THỜI TRĂNG SAO,tự nó mờ dần, huống chi chỉ là ĐÔM ĐỐM
Để tình hình THƯƠNG CHÂU , đi vào ổn định , QUỐC TỔ, cho triệu quan phủ VỈNH CHÂU, BỘ HOÀI NAM
Đến nói , tình hình THƯƠNG CHÂU, đang gặp khó khăn
ÔNG, đến đó thay thế ,ÔNG TỐNG BÌNH,
Truyển khai văn hóa cội nguồn ,hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc đến tận người dân,
Thế là Quan phủ VỈNH CHÂU , TRƯƠNG ĐỊNH, nhận chiếu chỉ đến THƯƠNG CHÂU, cánh bắc của BỘ VŨ
NINH, thay thế quan phủ TỐNG BÌNH,
Còn tống bình thời chuyển đi nơi khác,  từ ngày TRƯƠNG
ĐỊNH VỀ THƯƠNG CHÂU, tình thế thương châu dần dần ổn định, dân chúng thương châu sùng kính trương định như thánh cha , trương định có pháp thuật gì mà tài năng như thế, xin thưa, ĐÓ LÀ PHÉP TRỜI,
1---LÀ TAM TẠNG, CHÍ BẢO,
2--- LÀ NGŨ QUANG CHUYỂN THẾ
Tam tạng chí bảo là gì ?  1 là THIÊN TẠNG VŨ TRỤ, 2 là PHÁP TẠNG VŨ TRỤ, 3 là LUẬT TẠNG VŨ TRỤ,
Ngũ quang chuyển thế là gì ?
1- LÀ ÁNH SÁNG CỘI NGUỒN, 2-  LÀ ÁNH SÁNG HIẾN PHÁP, DỰNG NƯỚC GIỮ NƯỚC,TRUYỀN THỐNG CHA ÔNG, TỪ THỜI HỒNG HOANG ĐẾN THỜI ĐẠI VĂN LANG,
3- LÀ ÁNH SÁNG LUẬT PHÁP, ÁNH SÁNG THIÊN Ý
CHA TRỜI ÁNH SÁNG LUẬT PHÁP VĂN LANG
4- LÀ ÁNH SÁNG ĐẠO PHÁP,NHÂN LUÂN, HIẾU
NGHĨA, ĐẠO LÀM VƯƠNG
ĐẠO LÀM QUAN, ĐẠO LÀM DÂN, ĐẠO LÀM NGƯỜI
5- LÀ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ CHÍNH NGHĨA, ÁNH SÁNG BÌNH ĐẲNG CÔNG BẰNG XÃ HỘI,
Năm nguồn ánh sáng đồng tỏa sáng chiếu lên, phá tan u minh tối tăm mê chấp của con người, nhận thức được tà chánh phải quấy , tự mình lột xác đổi mới tư duy, đi vào ổn
Định cuộc sống, làm chủ lấy mình , làm chủ tam tạng chí bảo, ngũ quang chuyển thế, xóa bỏ mê tín dị đoan, tà kiến,
Làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ non sông tổ quốc làm chủ linh hồn, trở về với cội với nguồn, về trời.
      Do nhận thức được con đường chính nghĩa, toàn dân đổi mới tư duy, lột xác, trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, từ một dân tộc lạc hậu trở thành dân tộc văn minh, từ
Một dân tộc yếu kém trở thành dân tộc hùng mạnh,
Văn hóa cội nguồn, hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc, đi vào cuộc sống nhân dân, không những
Xóa đi đêm tối cuộc sống, mà còn mọc lên mặt trời .
      Đây chính là phương pháp tối ưu cứu khổ cứu nạn dân tộc, không bằng con đường bạo lực, gươm đao giáo mác, mà chỉ bằng con đường đấu tranh ôn hòa, đi đến thắng lợi rực rỡ, sáng ngời,
Ví như chúng ta lạc đường rơi vào đêm tối , bổng có người
Chỉ đường cho ta tìm lại ánh bình minh,
Hay nói một cách khác chúng ta xưa nay uống nhầm phải độc Dược khốn khổ vô cùng, tối tăm mù mịt,   nay bổng có
Người đêm thuốc giải cho uống, không những hết tối tăm mù mịt mà còn sáng mắt thấy rõ con đường mùa xuân, con
Đường hạnh phúc con đường về trời, thời thuốc độc hại ấy
Ta không những ghê tởm, và vứt chúng như vứt con đĩa quỉ
Chuyên hút sức lực, ăn xương uống máu con người,

QUỐC TỔ , KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG , KHAI
SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, VƯỢT QUA BAO KHÓ KHĂN CÙNG TOÀN DÂN CHIẾN THẮNG YÊU TINH, MA QUỈ, XÂY DỰNG LÊN CUỘC SỐNG VỪA
VĂN MINH VỪA THỊNH TRỊ , HẠNH PHÚC,
Chúng ta con cháu tiên rồng cũng thế , chúng ta cũng phải vượt qua bao khó khăn, cùng toàn dân chiến thắng yêu tinh
Ma quỉ, không những yêu tinh ma quỉ hiện thực, mà còn yêu tinh ma quỉ ẩn núp trong linh hồn chúng ta, đó là những thói hư tật xấu, làm hại chúng ta ,làm hại gia đình chúng ta , thậm chí làm hại xã hội , làm hại non sông tổ quốc chúng ta,
Con cháu tiên rồng vốn có truyền thống yêu nước ,hiếu trung, kiên cường, bất khuất, căm ghét sự đàn áp, áp bức,
Không chịu làm nô lệ, không cam phận thấp hèn, lúc nào
Củng vương lên đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
      Chúng ta phải ra sức phát huy truyền thống quý báu ấy
Làm cho Đơm hoa kết trái, dân tộc thần thánh của thời đại,
Trong hoàn cảnh vừa thận lợi vừa khó khăn , vừa cũng cốXây dựng, vừa cải cách đổi mới, và kim chỉ nam chính là văn hóa cội nguồn, vừa ánh sáng, vừa tìm ẩn nội lực dân tộc, một sức mạnh tìm ẩn vô biên,
Nhờ sức mạnh tìm ẩn vô biên ấy , con cháu tiên rồng đủ sức vượt qua gian nan thử thách, phá tan mọi âm mưu của kẻ thù, nhất là kẻ thù đầy dã tâm tham vọng của bắc kinh lúc Nào chúng cũng muốn xâm lược nước ta, với nhiều thủ
Đoạn mưu mô xão quyệt .
---  vũ khí đấu tranh bất bạo động là thứ vũ khí chính nghĩa,
Sự sắc bén của vũ khí chính nghĩa là trí tuệ giác ngộ chính
Nghĩa, sức mạnh chính nghĩa là sức mạnh toàn nhân loại

Sức mạnh đại đồng, sức mạnh nhân loại tiến bộ , vì hòa bình ,vì nhân quyền , vì tự do,
Nhân loại thế giới ngày nay xích lại gần nhau, bảo vệ cho nhau, không những về mặt ổn định hòa bình, mà còn là bảo  
Vệ môi trường sinh thái, quét sạch dơ bẩn xã hội không những thứ cặn bã rác rưỡi làm ô nhiểm môi trường , mà còn
Quét sạch những thói hư tật xấu rác rưỡi trong tâm hồn .
      Nhân loại anh em con cháu tiên rồng luôn luôn tin tưởng, cái thiện dứt khoát sẽ thắng cái ác, chính nghĩa nhất
Định sẽ thắng phi nghĩa, u minh nhất định tan biến khi dương quang xuất hiện,  dù tình hình việt nam con cháu tiên rồng có biến động bất lợi đen tối đến đâu, cái ác bạo tàn không thể nào tồn tại mãi , nhất là khi ánh dương quang xuất hiện, tỏa sáng trên đất nước việt nam,
Đức tin, niềm tin, tự tin, đã khẳng định điều đó, thể hiện qua bao cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành lại tự do,
Chúng ta đã bước sang thế kĩ 21,thế kĩ của sự chân thiện
Trong thời lịch sử mới, lịch sử đoàn kết toàn nhân loại, lịch
Sử của hòa bình , lên án chiến tranh, lên án độc quyền tàn
Bạo, đàn áp nhân loại,lên án sự bành trướng xâm lược .
      Nhìn lại hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm, giặc hồ
Xương, giặc hồ quảng, giặc hồ tôn, giặc ân, giặc chu, giặc hán,giặc tống, giặc nguyên , giặc mông, giặc minh, giặc thanh,
Sự dã tâm đầy tham lam xâm lược kéo dài hàng mấy nghìn năm chiếm lần đất đai văn lang thời xưa, chiếm lần đất đai việt nam thời nay,
Không còn con đường nào khác hơn là vạch trần âm mưu
Xâm lược của chúng, đoàn kết tăng cường cũng cố sức
Mạnh hầu đập tan mộng xâm lược của chúng
                                *              *              *

                            
Chương  5
Phần  4

NHÌN KHẮP THẾ GIỚI , CHỈ RIÊNG DÂN TỘC VIỆT
NAM LÀ CÓ QUỐC TỔ, QUỐC GIỔ, QUỐC LỄ, QUỐC
GIÁO, QUỐC ĐẠO,   5 QUỐC NHƯ THẾ, PHẢI NÓI LÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TRÊN THẾ GIỚI
So với nhiều nước trên thế giới hiện nay phải nói dân tộc việt nam có nền văn hóa truyền thống tốt đẹp vô cùng.
Để loại trừ những nguyên nhân dẩn đến tan rã đại đoàn kết
Dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa các dân tộc, giữa các tôn
Giáo, đạo giáo, chúng ta phải có nhiệm vụ xây dựng bảo vệ
Đoàn kết dân tộc, không những bền vững mà thật là bền
Vững, nhờ vận dụng kết hợp sáng tạo, xây dựng bảo vệ tổ
Quốc đi đôi với văn hóa cuội nguồn.
     Để loại trừ những âm mưu thâm độc xão quyệt của các
Thế lực ngoại xâm, nhất là giặc tàu, không lúc nào là chúng
Không dòm ngó đến non sông tổ quốc chúng ta, chúng tìm
Cách chia rẽ đồng bào anh em, tôn giáo, đạo giáo trong nước, hầu dễ bề xâm lược làm hại đất nước ta, như chúng
Đã từng làm mấy nghìn năm,chúng ta là con cháu tiên rồng
Là thế hệ thừa kế những gì ông cha để lại,
Dân tộc việt nam con cháu tiên rồng, giờ đây đã có văn hóa
Chính nghĩa cội nguồn gươm thiên trấn quốc trong tay,
Thời chúng ta không khó chuyển xây tình thế, dù cho đó là những thủ đoạn mới mẻ nhất, xão quyệt nhất cũng không
Làm gì được chúng ta , và chúng phải trả giá những gì chúng đã làm hại dân tộc ta ,
Nhiệm vụ trước mắt chúng ta là phát huy củng cố văn
Hóa cội nguồn, đoàn kết dân tộc, đào tạo bồi dưỡng thế hệ
Trẻ, đủ năng lực gánh vát trọng trách mà lịch sử giao phó
1- là : chúng ta phải quán triệt, nhất quán, tôn thờ văn hóa
cội nguồn , thấu suốt văn hóa cội nguồn đến tận nơi tận chốn, truyền bá văn hóa cội nguồn, không chỉ riêng dân tộc việt nam,
mà cả dân tộc anh em thế giới, chung sức chung lòng xây
dựng phát triển văn hóa cội nguồn ,chủ nghĩa đại đồng
bình đẳng nhân quyền xã hội thiên quyền vũ trụ , kiện toàn
tổ quốc, kiện toàn nhân loại,
2- là : nắm vững đường hướng kim chỉ nam của văn hóa cội
Nguồn một cách thông suốt sâu sắc cụ thể,
Văn hóa cội nguồn là của nhân loại vì nhân loại, không của
Riêng ai , hay một nước nào, mà chính là văn hiến quốc tế
Toàn thế giới
3- là : dân tộc việt nam con cháu tiên rồng , là dân tộc thừa
Kế văn hóa cội nguồn , nhưng không vì thế mà độc tôn mà
Phải phổ biến truyền bá cùng khắp thế giới nhân loại anh em, vì văn hóa cội nguồn là văn hóa của dân vì dân, không
Phân biệt màu da chủng tộc, thiện ác, đảng phái tôn giáo đạo giáo, văn hóa đại đồng .
VĂN HÓA CỘI NGUỒN LÀ VĂN HÓA TỐI CAO THIÊN Ý CHA TRỜI, THIÊN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, VŨ TRỤ,
VĂN HÓA , PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,
VĂN HÓA CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC , VĂN HÓA
ĐỈNH CAO CỦA TRÍ TUỆ,VĂN HÓA ĐẠI ĐỒNG
BÌNH ĐẲNG, VĂN HÓA NHÂN QUYỀN XÃ HỘI
THIÊN QUYỀN VŨ TRỤ,

Thấu hiểu chân tâm chân tánh , làm chủ chân tâm chân tánh
Hội nhập cội nguồn , hội nhập bản thể tổ tiên, phá vỡ vô minh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác.
    Rèn luyện phẩm hạnh đạo đức và lòng từ bi, thương yêu
Đồng loại những anh em, còn đang lặng hụp dưới biển sông
Mê,phải chịu nhiều đau khổ, không những đau khổ về thể xác, mà còn đau khổ cả tinh thần, sự đau khổ nầy không biết bao giờ chấm dứt vì hết kiếp nầy sang kiếp khác,
Ý trời đã chuyển cửa trời rộng mở, con cháu tiên rồng  theo chân quốc tổ học Tập đức tính của người từ bi bác ái cứu nhân độ thế hết lòng Lo cho dân lo cho nước.
     QUỐC TỔ nói, văn hóa cội nguồn là văn hóa cứu thế, văn hóa ĐỜI ĐẠO củng chỉ là một, người biết lo cho dân
Cho nước, sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, thời
Người đó là, phật, thánh, tiên, thần, chúa, không còn ai khác,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa hài hòa, kết hợp giữa cá nhân và tập thể, giữa cái riêng và cái chung,không có sự mâu thuẩn, có con người là có xã hội, có xã hội là có con người,
QUỐC TỔ nói, sống là đời, sống vì dân vì nước đó là đạo
Sống lao động học tập là đời, sống vì nhân loại lo cho nhân loại đó là đạo, vì vậy đạo không tìm đâu xa , mà chỉ ở ngay
Trước mắt chúng ta ở trong tâm chúng ta .cộc sống của
Chúng ta đời đạo cũng chỉ là một, văn hóa cội nguồn là văn hóa từ bi, trung hiếu nhân nghĩa, văn hóa trọng dân, vì dân
Văn hóa trọng trí thức trọng hiền tài,
Con cháu tiêng rồng dân tộc việt nam, không những gánh
Trọng trách duy mệnh của đức cha trời, mà còn có tâm hồn
Trong sáng giàu lòng yêu thương nhân loại, kết hợp được cái chung và cái riêng, bản thân, gia đình, tổ quốc, nhân loại
Xã hội văn minh là xã hội có trình độ dân trí cao, nhận thức rộng lớn, đối đải với nhau thật tế nhị ,
Đối với văn hóa cội nguồn, chủ nghĩa đại đồng , nhân quyền xã hội, thiên quyền vũ trụ, tự thân văn hóa có chất vàng chất ngọc, bản chất nhân văn tối cao của nhân loại,
Văn hóa mang thông điệp từ đức cha trời,đến với con người
Nói đến văn hóa là nói đến trí tuệ của con người, chủ thể của mọi sự hoạt động xã hội, vật chất lẩn tinh thần,nhất là
Mối quan hệ giữa con người với con người, lý tưởng tự do
Nhân quyền, bình đẳng công bằng xã hội, là lý tưởng cao đẹp, vừa khoa học vừa thực tế,đi vào đời sống con người
Tốm lại, chúng ta là con cháu tiên rồng đang thừa kế một
Kho tàng văn hóa chính nghĩa tối cao, văn hóa cuả các nhân tố, con người xã hội, văn hóa phát triển đưa đến dân
Giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh .
     Vì vậy mỗi con cháu tiên rồng chúng ta, không những tự
Hào về văn hóa cha ông để lại, mà còn phải cảm nghĩ đến tổ tiên cha trời địa mẫu, đã chiếu cố đến con cháu tiên rồng
Dân tộc việt nam chúng ta , tưởng nhớ đến vì quốc tổ đáng yêu đáng kính chúng ta .
      Chúng ta đừng nghĩ rằng, tổ tiên, cha trời, địa mẫu cách xa chúng ta , mà ở ngay trước mắt, ở ngay trên đầu chúng
Ta , chúng ta như loài cá sống trong đại dương , cá nghĩ gì
Cá làm gì, đại dương đều thấy rõ nghe rõ, chúng ta nghĩ đến tổ tiên, cha trời, địa mẫu, hể có cảm thời có ứng,
Tổ tiên, cha trời, địa mẫu, sẽ chiếu cố đến chúng ta, chiếu cố đến dân tộc chúng ta, và chúng ta cũng không quên quốc
Tổ, LÀ ĐẤNG CHÍ TÔN THIÊN ĐẾ GIÁO TỔ, CON LỚN CỦA ĐỨC CHA TRỜI, ĐẦU THAI XUỐNG CHỐN NHÂN GIAN, TRỞ THÀNH QUỐC TỔ HÙNG
VƯƠNG
LÀ VÌ QUỐC TỔ TỐI ĐẠI LINH THIÊN, SẼ CỨU CHÚNG TA, ĐẤT NƯỚC TA THOÁT KHỔ, KHÔNG
NHỮNG THOÁT KHỔ , MÀ CÒN TIẾN TỚI CẢNH
DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH ĐỘC LẬP LÂU DÀI, CHO
ĐẾN HẾT TIỂU KIẾP THỨ 9, chuyển sang tiểu kiếp thứ 10,   chúng ta cần nhận thức hiểu rõ điều đó, lớp già qua lớp trẻ tiếp nối, trên vì tổ tiên, cha trời, địa mẫu, dưới vì nhân loại anh em,
Vì vậy chúng ta phải có bổn phận truyền bá văn hóa cội
Nguồn, chủ nghĩa đại đồng, nhân quyền xã hội,thiên quyền vũ trụ, đến tận mỗi đồng bào anh em ,
Xóa bỏ từng bước phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da, xóa bỏ từng bước mê tín dị đoan, từng bước độc quyền, độc tài, độc trị,  làm hại nhân loại, tiến tới chủ nghĩa đại đồng, chủ nghĩa bình đẳng công bằng nhân loại,
Giải thoát con người ra khỏi mọi áp bức, đàn áp, khốn khổ,
Tốm lại, chúng ta đi theo con đường quốc tổ nhằm mục
Đích đưa đến cảnh dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng
Dân chủ , nhân quyền văn minh, thoát nạn bần cùng, thoát
Nạn đàn áp , áp bức,  sống đời ấm no hạnh phúc, tinh thần lẩn vật chất .
      Con cháu tiên rồng, dân tộc việt nam, đang gánh trên vai nhiệm vụ lịch sử thời đại, nhiệm vụ hết sức nặng nề vô
Cùng thiêng liêng cao cả, nhiệm vụ mang sứ mệnh của trời,
Hơn hai nghìn năm trôi qua , các đế quốc xâm lược, đã đưa
Đẩy dân tộc ta đến cảnh nghèo nàn lạc hậu, phải nói là tuột hậu Không theo kịp một số các nước bạn, nói một cách cho
Dể hiểu , không phải con cháu tiên rồng việt nam kém cỏi,
Mà tại ngoại xâm , xâm lược  hết lớp nầy đến lớp khác, làm
Cho con cháu tiên rồng dân tộc việt nam mãi lao đao trong
Chiến tranh,nhà tan cửa nát,
Lay hoay trong cảnh túng thiếu đói nghèo,  chính sách ngu dân do các thế lực ngoại xâm đưa ra , làm cho dân tộc ta, đã
Đói nghèo , lại rơi vào cảnh lạc hậu, chẳng khác nào vừa bị  
Cột , lại còn bị trói,
Một đất nước mà bị các thế lực ngoại ban tấn công liên miên, hết đòn nầy tới đòn khác, hết đòn nọ tới đòn kia, không phải chỉ trăm năm , mà đến cả hơn hai nghìn năm .
     Thật ra mà nói nếu không phải con cháu tiên rồng , thời
Đã bị đồng hóa hoặc bị tiêu diệt từ lâu,
Để đối phó với tình hình hiện nay , văn hóa cội nguồn, hiến
Pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc, phải được
Khơi dậy phát huy một cách mạnh mẽ, mới đủ sức phá
Mọi âm mưu của chúng, dù cho đó là âm mưu gì, chính trị
Lợi dụng tôn giáo đạo giáo, phục vụ bất chính cho dã tâm
Xâm lược của chúng, dù cho chúng có xão quyệt tinh vi đến mức độ nào, thời chúng ta cũng phát hiện ra.
     Vì chúng ta đã có gươm thiên trí tuệ, gươm thiên trấn quốc chính nghĩa văn hóa cội nguồn nền quốc đạo dân tộc
Nền văn hóa tối cao do quốc tổ khai sinh sáng lập truyền lại.
MUỐN TIẾN ĐẾN DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH THỊNH TRỊ ĐỘC LẬP LÂU DÀI THỜI CHÚNG TA CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÓ LÀ, CẢI CÁCH
GIÁO DỤC NÂN CAO TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ, THEO CON ĐƯỜNG MÀ QUỐC TỔ ĐÃ LỰA CHỌN, CON ĐƯỜNG VÌ DÂN VÌ NƯỚC ,VÌ NHÂN LOẠI ANH EM,
CON ĐƯỜNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN, CHỦ NGHĨA
ĐẠI ĐỒNG ,NHÂN QUYỀN XÃ HỘI, THIÊN QUYỀN VŨ TRỤ , THỰC THI CÔNG LÝ BÌNH ĐẲNG CÔNG
BẰNG VĂN MINH,
                               *           *            *
CHƯƠNG  5
PHẦN  5

XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG NON SÔNG TỔ QUỐC, DỰA TRÊN NỀN TẢN VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN
PHÁP DỰNG NƯỚC GIỮ NƯỚC NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, ĐI SONG SONG VỚI ĐỀ CAO CẢNH GIÁC
CAO, PHÁ VỞ MỌI ÂM MƯU CUẢ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH,TRONG NƯỚC , NGOÀI NƯỚC, NHẤT LÀ CÁC THẾ LỰC NGOẠI XÂM ,
Một đất nước đã quá chịu nhiều  khốn khổ, không những khổ ngoại xâm, khổ chiến tranh, khổ nghèo nàn lạc hậu, khổ anh em đấu đá nhau, nồi da nấu thịt, bởi các thế lực
Ngoại xâm đầu độc chính trị chia rẽ đoàn kết dân tộc,
Những chất độc chính trị ấy chưa được hóa giải, không thể
Không đề phòng .
     Với truyền thống dựng nước giữ nước của ông cha ta, vừa vẽ vang vừa hào hùng, một dân tộc mang cốt cách
Rồng tiên , dòng máu tiên rồng, con cháu của tổ tiên cha
Trời địa mẫu, LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ,
Với truyền thống tốt đẹp nầy, chúng ta vững bước đi lên
Sự thành công tốt đẹp lớn hay nhỏ rực rỡ hay không là do con cháu tiên rồng dân tộc việt nam quyết định.
     Bước rào cản lớn nhất của con người là tự cao, tự phụ, tự đại, không chịu hạ mình học hỏi, với các nước bạn, không chịu lắng nghe phê bình, củng như sự đóng gốp ý kiến của các tần lớp trí thức, tần lớp có tên tuổi trong xã hội
Với sự rào cản nầy , không những dậm chân tại chỗ, mà con hạn chế sự phát truyển của đất nước.

Trên bước đường sứ mệnh thiêng liêng, làm theo lời dạy quốc tổ, lời dạy của đức cha trời ,
Lịch sử đã giao phó sứ mệnh cho chúng ta .
     Để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng ấy, điều trước hết là
Tự bỏ bệnh quan liêu, tánh bất cần,tự cao tự phụ là con đường rào cản lớn nhất đối với chúng ta .
     Phải tu dưỡng thường xuyên rèn luyện phẩm hạnh, rèn
Luyện tác phong tư cách đạo đức, trên cương vị khiêm hòa
Bình đẳng đối đải với nhau, một xã hội văn minh thời một chữ lễ, hết sức quan trọng, ngũ lễ là điều không thể thiếu trong cuộc sống,
LỄ GIÁO – LỄ NGHI -  LỄ NGHĨA – LỄ PHỤC, - LỄ VẬT, ngày xưa quốc tổ hùng vương thường dạy quan tướng, cùng chúng dân văn hóa cội nguồn không những là
Văn hóa tối cao vũ trụ , mà còn là văn hóa ứng xử đối nhân xử thế, TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN,
Và cho đến hôm nay vẩn thế , cũng làm theo đi theo con đường quốc tổ,
Tốm lại, quan niệm của quốc tổ về xã hội , là quan niệm
Dựa trên cơ sở Khoa học, hoàn chỉnh , không dựa trên sự dò dẩm động đâu sửa đó,
Mà là một sự liên kết toàn diện, thúc đẩy kinh tế , thúc đẩy
Tinh thần vương tới đỉnh cao, dân giàu nước mạnh xã hội
Công bằng dân chủ văn minh,
Trước mặt chúng ta là con đường rộng thênh thang , con đường mà quốc tổ đã từng đi, con đường mùa xuân rực rỡ.
VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA LÀ CON ĐƯỜNG RỘNG LỚN, CON ĐƯỜNG KHÔNG NHỮNG DẨN ĐẾN ĐÂN
GIÀU NƯỚC MẠNH, BÌNH ĐẲNG CÔNG BẰNG VĂN MINH MÀ CÒN DẨN ĐỀN XÃ HỘI CHÂN THIỆN HOÀN MĨ, XÃ HỘI ĐỈNH CAO CỦA

NHÂN LOẠI CON NGƯỜI,
Theo quan điểm của quốc tổ con người là tất cả, xã hội có phát truyển đi lên, hay tuột hậu, đều do sự nổ lực phát huy  tiềm năng sẵn có của con người,phát huy năng lực làm chủ,
Năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đại hùng đại lực, đó
Là nguồn nội lực quan trọng để làm nên nghiệp lớn,
Như chúng ta đã biết VẬT CHẤT NUÔI THỂ XÁC,VĂN
HÓA ĐẠO LÝ NUÔI TINH THẦN,
Vì thế văn hóa đồi trị độc hại , sẽ làm cho tinh thần mê muội mất sáng suốt làm càng không nghĩ đến hậu quả, văn hóa đồi trị độc hại  cũng là một thứ giặc, còn nguy hiểm hơn
Cả giặc ngoại xâm ,
CÓ THỂ NÓI GIẶC NGOẠI XÂM, DÙNG THỨ GIẶC VĂN HÓA ĐỒI TRỊ NẦY LÀM HẠI TINH THẦN DÂN
TỘC TA , LÀM CHO TINH THẦN DÂN TỘC TA SUY
BẠI KHÔNG CÒN SỨC TỰ CHỦ, ĐỂ ĐỐI KHÁN LẠI
CHÚNG NỮA,
Có thể nói văn hóa cội nguồn là khắc tinh của các loại văn hóa đồi trị, ví như mặt trời mọc thời bóng đêm lùi dần rồi tan biến không còn .
     Chúng ta cần thấy rõ, hiều rõ điều  đó , văn hóa cội nguồn, hiến pháp dựng nước, giữ nước nền quốc đạo dân tộc, không chỉ là văn hóa chính nghĩa, mà còn là văn hóa diệt gian trừ bạo, văn hóa phá vỡ mọi âm mưu của quân thù
Gươm thiên trấn quốc giữ vững độc lập dân tộc.
      Sức mạnh dân tộc, được hình thành từ sức mạnh của cá
 Nhân, do đó muốn phát huy sức mạnh dân tộc, phải phát huy sức của từng cá nhân, muốn phát huy sức mạnh của từng cá nhân, thời chính sách giáo dục, phải được đưa lên
Hàng đầu,
Điều cốt yếu là mỗi nguời dân phải thấm nhuần văn hóa cội
Cội nguồn, truyền thống quý của dân tộc, dân ta phải hiểu sử ta,thấm nhuần đạo đức khí phách ông cha,
Để sánh kịp anh em bè bạn năm châu, xã hội tổ quốc chúng ta , đòi hỏi chúng ta những hy sinh thiệt thòi về vật chất, nhưng đạo đức của chúng ta sáng ngời cho đến tận mai sau
Chúng ta cần thấy rõ, không có sự hy sinh cao, thời chí nguyện cha ông, chúng ta khó mà hoàn thành, dân tộc chúng ta khó mà vững bước đi lên, trong khi đất nước chúng ta còn nhiều thiếu thốn.
      Như chúng ta đã hiểu văn hóa cội nguồn không những là văn hóa đoàn kết, mà là văn hóa mang sứ mệnh thiên ý cha trời, mang thông điệp ý trời đến với nhân loại con người, những gì mà cha trời cần dạy bảo.
Như chúng ta đã hiểu, chìa khóa vạn năng, giải quyết mọi
Khó khăn, đưa đến mọi thắng lơị, mọi thành công, là tất cả
Con cháu tiên rồng, con dân việt nam, tự hướng về cội nguồn, bảo vệ cội nguồn, xây dựng cội nguồn, phát huy cội
Nguồn, tiến đến xã hội nhân quyền, thật sự dân chủ, tất cả
Mỗi người dân cùng gánh vác khó khăn với chính quyền, thời không có khó khăn nào của đất nước mà không vượt qua, không có khó khăn nào mà không hoàn thành.
      Sức mạnh tinh thần con người , sức mạnh tinh thần dân tộc, bừng lên theo văn hóa cội nguồn, văn hóa chính nghĩa, văn hóa hiến pháp luật pháp đạo pháp,
Sự giác ngộ chính nghĩa ,tất cả hướng về non sông tổ quốc,
Từ non sông tổ quốc , tất cả con cháu tiên rồng đồng hướng về cội nguồn, đây chính là một dân tộc có sức mạnh thần thánh, sức mạnh làm cho quân thù khiếp sợ, sức mạnh dời non lấp biển, sức mạnh làm nên nghiệp lớn,
Nhân loại đang bước vào kỷ nguyên văn minh trí tuệ văn
Minh tinh thần lẩn vật chất, , thời đại máy móc, khoa học, công nghệ thông tin, tiến tới làm chủ trên mọi lãnh vực,  
Lãnh vực vật chất, lẩn lãnh vực tinh thần,  và chính giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu ,
Ai không học, không hành, không được đào tạo, thời người
ấy tự mình đào thải chính mình,
muốn khai thông sức mạnh của toàn dân tộc, thời nhà nước
đó, không những nắm vững khoa học, kỹ thuật, mà còn nắm vững văn hóa cội nguồn, nhờ đó tinh thần hướng thượng càng cao theo đuổi những nguyện vọng tốt đẹp ,
thái bình thịnh trị, dân giàu nước mạnh, công bằng văn minh, người người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc .
    QUỐC TỔ nói, hãy sống vì nhân loại, vì xã hội, vì non sông tổ quốc, vì cội nguồn,
Không nên sống vì mình, chỉ biết có mình, vì sống như thế
Sẽ sinh ra nhiều căn bệnh, thói hư tật xấu, dẫn đến thoái hóa sa sút phẩm hạnh con người, tự biến mình thành phế phẩm rác rưởi, dù che đậy thế nào đi nữa củng nghe được mùi hôi của chúng.
     QUỐC TỔ nói, sống là đời, đêm tài năng giúp nước, cứu nhân độ thế đó là đạo, người có đạo đó là, phật, thánh,
Tiên, thần, chúa, chứ không phải ai khác ,
Một dân tộc đã trải qua hơn hai nghìn năm đau khổ, bởi giặc ngoại xâm, chúng ta hãy quên mình vì non vì nước, lúc nầy là lúc chúng ta cần có sự quyết tâm cao, đi đôi với
Hành động, đoàn kết thống nhất chung sức chung lòng xây
Dựng nước non,
Nói đến một đất nước chịu qúa nhiều sự xâm lược của ngoại ban, và chúng vẩn còn tiếp diển sự xâm lược, nếu
Chúng ta không đề cao cảnh giác phá vỡ mọi âm mưu của
Chúng, nhất là văn hóa cội nguồn vừa mới khôi phục
Còn non trẻ, chúng tìm mọi thủ đoạn mọi âm mưu hầu tiêu diệt văn hóa cội nguồn còn non trẻ của chúng ta, vì chúng sợ văn hóa tiên rồng sẽ nuốt chửng chúng, vì chúng hiểu vũ khí chính nghĩa, là thứ vũ khí vô địch, không có thứ vũ khí
Nào chống đở nổi, và chúng củng hiểu một khi huyền cơ tạo hóa đã xây chuyển, luật day trả đã đến hồi gặt hái, hết bức thời lại nồm, nuốt chửng chúng .
     CÓ THỂ NÓI CHÚNG KHÔNG TỪ BỎ MỌI THỦ ĐOẠN NÀO, ĐỂ PHÁ HOẠI NỀN VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN PHÁP, DỰNG NƯỚC GIỮ NƯỚC NỀN
QUỐC ĐẠO CÙA DÂN TỘC TA ,
ÁNH SÁNG CHÍNH NGHĨA , GƯƠM THIÊN TRẤN QUỐC ĐÃ RA ĐỜI , TIẾNG SẤM TRỜI NAM ĐÃ TRỔI
DẬY , LÀM CHÚNG LO SỢ KHÔNG YÊN, VÌ CHÚNG
SỢ CẢNH ÁC LAI ÁC BÁO, CƠ TRỜI XOAY CHUYỂN
HỦY DIỆT CHÚNG,
Một đân tộc mạnh như rồng đẹp như tiên ,nếu không có sự thất truyền , thời khó mà ngoại xâm đụng đến nổi, âu đó củng là cơ trời, con cháu rồng tiên muốn đứng vững trên đôi chân của mình , phải chịu cảnh tôi luyện trong cảnh dầu
Sôi lửa bỏng, đày đọa, nhịn nhục,gian khổ,nô lệ, quật khởi ,
Bất khuất hơn hai nghìn năm , nhờ sự tôi luyện ấy, dân tộc việt nam đã trưởng thành, HÙNG, BI, TRÍ, ĐỨC, không thiếu, một dân tộc có BI, có TRÍ, có ĐỨC, có HÙNG, đã đủ sức dùng vượt núi trèo non,  với đôi tay không, không có gươm thiên trấn quốc, văn hóa cội nguồn cũng đả
Làm nên lịch sử ,đánh cho ngoại xâm khiếp vía quân thù khiếp đảm, như HAI BÀ TRƯNG, NGÔ QUYỀN, TRẦN
HƯNG ĐẠO, QUANG TRUNG NGUYỂN HUỆ , vân vân
Huống chi chúng ta giờ đây đả có văn hóa cội nguồn gươm thiên trấn quốc trong tay ,
Chương  6
Phần  1

TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, TÔN GIÁO, ĐẠO GIÁO, CHÚA GIÁO, NHƯ ANH EM MỘT NHÀ,
Như chúng ta đã biết nhân loại anh em toàn vũ trụ, cũng từ một cội một nguồn mà ra,
PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, CŨNG  TỪ MỘT GỐC CHA TRỜI, NỞ NĂM NHÀNH HOA,
Xuất phát từ một nguồn một cội, NĂM MÀU DA ANH EM , NĂM NHÀNH HOA CHUNG CÙNG MỘT GỐC,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa đại đồng, văn hóa bình đẳng
 Văn hóa hòa hợp dân tộc hòa bình thống nhất,đêm lại sự bình yên cho nhân loại con người,
Để xứng đáng vai trò tiên phong trong sự nghiệp chung toàn nhân loại, trong thời kỳ lịch sử mới, chúng ta là con cháu tiên rồng . luôn luôn nối chí ông cha, không những sống vì nhân loại, mà còn tận tâm tận lực phụng sự non sông tổ quốc, phụng sự chăm lo cho nhân dân,
Trung thành tuyệt đối với lý tưởng cao đẹp, không vì lợi ích cá nhân, mà vì lợi ích xã hội, lợi ích non sông tổ quốc
Lợi ích nhân dân ,lợi ích toàn nhân loại, xây dựng xã hội văn minh đất nước giàu mạnh, sống ấm no hạnh phúc, thái
Bình thịnh trị độc lập lâu dài.
     Để làm cho đất nước càng ngày càng xuân mỗi ngày một thêm giàu mạnh , mà chiếc chìa khóa dẩn đến thành công đó, chính là văn kiện kim chỉ nam cho mọi hành động,
Xây dựng văn kiện phải thiết thực,có khoa học,sâu sát thực
Tế, phù hợp với tình hình hiện tại.
     Văn kiện kim chỉ nam cho mọi hành động, không phải
Là khuôn rập , mà tùy theo tình thế xã hội phát truyển , dân trí nân cao, văn kiện mỗi lần xây dựng là mỗi lần hay hơn, thiết thực hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn có ý nghĩa hơn,
Đã có kim chỉ nam cho mọi hành động, mỗi con cháu tiên rồng phải có quyết tâm, quên mình vì nhân loại, vì non sông tổ quốc, lập công bồi đức gieo nhân tốt để rồi gặt hái quả lành, năm mươi tư dân tộc anh em, sống trên địa long
Hình chữ S trụ cột của âm dương, không những năm mươi
Tư dân tộc anh em, đều là con cháu tiên rồng, mà còn là đồng bào, cùng sanh ra từ BÀO BỌC ÂU CƠ, sống trong tình thương đùm bọc lẩn nhau, lá lành đùm lá rách,sống thuận hòa chia chia bùi xẻ ngọt cho nhau,
Yêu nước thương dân, yêu cội nhớ nguồn là truyền thống quý báu của dân tộc ta, một dân tộc phải nói là có truyền thống lâu đời hàng triệu triệu năm, mỗi khi đất nước bị ngoại ban xâm lược, thời phong trào yêu nước nổi lên dân cao, chống lại kẻ thù, bảo vệ nền độc lập.
    Từ truyền thống yêu nước, yêu tự do, yêu độc lập, con cháu tiên rồng dân tộc việt nam, đi đến giác ngộ, nhận thức
Nhân loại anh em toàn thế giới , củng không khác gì dân tộc việt nam , củng yêu tự do , yêu độc lập, yêu tổ quốc,  vì
Nhận thức giác ngộ nhân loại anh em  các nước bạn , đều cùng chung ý nghĩ lý tưởng củng chẳng khác gì nhau, yêu
Độc lập yêu tự do yêu hòa bình,
Chính vì thế văn hóa cội nguồn chủ nghĩa đại đồng, chủ nghĩa nhân quyền xã hội , chủ nghĩa bình đẳng công bằng
Đêm lại hòa bình ổn định nhân loại, tiến đến quả địa cầu ,
XANH, SẠCH, ĐẸP, KHÔNG NGƯỜI ĐÀN ÁP NGƯỜI
Ba nước LÀO, CAMPUCHIA, VIỆT NAM, cùng sống chung,dãy núi long hoa , cách đây 75 triệu 600 nghìn năm.
Đã trải qua hơn bốn tiểu kiếp, bốn lần chuyển động đảo lộn
Địa cầu làm cho dảy núi long hoa chấn  động sụp xuống,
Còn lại những chót núi, hiện nay thành dãy trường sơn, hoành sơn, hoàn liên sơn,  có thể nói ba nước LÀO ,
CAMPUCHIA, VIỆT NAM, có sự liên quan hết sức mật thiết, không những cùng chung là con cháu tiên rồng, mà
Còn là cùng chung dân tộc văn lang, cái chung ấy không tách rời nhau, cho đến tận ngày nay, chung nhau trường sơn
Hoành sơn, hoàn liên sơn, có lẽ cái chung còn kéo dài cho hết tiểu kiếp thứ  9 ,
Văn hóa cội nguồn không những là văn hóa đỉnh cao của trí tuệ, mà còn là văn hóa đoàn kết, đại đoàn kết, văn hóa quyết định mọi thắng lợi, mọi thành công, văn hóa hình thành lên sức mạnh của toàn dân tộc ,trong công cuộc xây
Dựng bảo vệ đất nước, cũng  như chống ngoại xâm .
     Đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc, then chốt của sự đoàn kết ấy chính là văn hóa cội nguồn, có văn hóa cội nguồn là có đoàn kết, đại đoàn kết, tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc , thời khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng, đoàn kết là mẹ đẻ ra bao nhiêu sự thành công.
     MỞ MÀN PHỤC HƯNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN,
HIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC, GIỮ NƯỚC, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,
PHẢI TIẾN HÀNH BA BƯỚC CÙNG MỘT LÚC,
-   Đó là khơi dậy văn hóa cội nguồn, hiến pháp dựng nước giữ nước, nền quốc đạo dân tộc,
-   khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu cội yêu nguồn, uống nước nhớ nguồn , ăn quả nhớ người trồng cây,
-   ca ngợi công đức vô biên của QUỐC TỔ, có công khai sinh ra nước văn lang, khai sinh ra văn hóa cội nguồn, công ơn ấy muôn đời vạn kiếp cũng không trả nổi,
Vì quốc tổ tài đức có một không hai trên đời, tấm gương
Sáng chóa cho con cháu noi theo, đoàn kết toàn dân chung lo phụng sự tổ quốc, là con đường quốc tổ đã đi, đã làm lên
Thời đại văn lang, thời đại rực rỡ nhất thời ấy.
Dân tộc việt nam con cháu tiên rồng, đoàn kết đại đoàn kết
Hướng về cội nguồn , học tập làm theo gương sáng quốc tổ
Vì tổ quốc quên thân, vì dân phục vụ,
Con cháu tiên rồng ai củng có tấm lòng yêu nước, tiềm ẩn bên trong, như trong đá lửa có chất lửa, chỉ cần phản tỉnh thời phực lên ngọn lửa yêu nước ngay .
     Văn hóa cội nguồn không những là nền tản của non sông tổ quốc, mà còn là linh hồn của dân tộc, không những là cội gốc của cây, mà còn là sức sống của cây,
NHÀ NƯỚC VĂN LANG LÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, KHÔNG NHỮNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO
DÂN, VÌ DÂN,
NHÀ NƯỚC LẤY DÂN LÀM GỐC,  MÀ CÒN PHÁT HUY CÁI GỐC CỦA DÂN, CHÍNH LÀ VĂN HÓA CỘI
NGUỒN, HIẾN PHÁP VĂN LANG NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,  
Có thể nói trên thế giới nầy không có đất nước nào có lối vận hành tuần hoàn trị quốc vi diệu đến thế,
NHÀ NƯỚC VĂN LANG LẤY DÂN LÀM GỐC,
MÀ GỐC CỦA DÂN , CHÍNH LÀ NỀN QUỐC ĐẠO
DÂN TỘC, sự vi diệu nầy không thể dùng ngôn ngữ diển
Tả cho hết được .
      Khi tìm thấy con đường cứu thế QUỐC TỔ khai sinh ra
Nước văn lang, khai sinh ra văn hóa cội nguồn,LINH HỒN
CỦA TỔ QUỐC ,
Quốc tổ nói linh hồn tổ quốc mất, thời non sông tổ quốc rơi vào cảnh lâm nguy
Vì vậy con cháu tiên rồng phải hết sức duy trì tôn thờ văn
Hóa cội nguồn, triệt phá mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù,dùng thần thông trí huệ,soi xét mọi âm mưu thủ đoạn của chúng, triệt phá kịp thời,
Sự thất kính đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, LẠC LONG
QUÂN và ĐỊA MẪU ÂU CƠ,
QUỐC TỔ VUA HÙNG, là điều không thể chấp nhận được
Những kẻ ấy là kẻ đại ác, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, hồn thiên dân tộc , uy linh cha ông sẽ hỏi tội chúng,
Những người như thế có còn xứng đáng là con rồng cháu tiên nữa không? Có còn xứng đáng làm chủ non sông tổ quốc nữa không ?
Tiếp nối sứ mệnh ,tiếp nối sự nghiệp của ông cha, ăn phước
Lộc quê nhà , mà thờ ma thờ quỉ ngoại xâm .     Không có lúc nào cần hơn lúc nầy, là toàn thể dân tộc việt nam, con cháu tiên rồng, hãy đứng lên làm chủ văn hóa cội nguồn, làm chủ non sông tổ quốc, làm chủ những gì mà
Ông cha ta để lại, những kẻ tôn thờ chủ nghĩa ngoại ban, làm hại dân tộc, không những có tội với ông cha mà còn có tội với đồng bào nhân dân,
Trước tình hình hiện nay, con cháu tiên rồng chúng ta không chỉ phát huy tinh thần cao độ, khơi dậy truyền bá văn hóa cội nguồn, khơi dậy lòng yêu nước , gốp công gốp
Sức, xây dựng văn hóa cội nguồn nền quốc đạo dân tộc,
Linh hồn tổ quốc sống dậy, hồn thiên dân tộc hiển linh .
     HÃY TIẾP NHẬN NHỮNG GÌ CHA ÔNG ĐỂ LẠI,
CŨNG CỐ XÂY DỰNG CHO RỰC RỠ THÊM LÊN,
Gần năm nghìn năm đã trôi qua , sự thừa kế, kế tiếp, hết thế
Hệ nầy sang qua thế hệ khác , con cháu tiên rồng ,nòi gống
Rồng tiên không gì thay đổi,trước sau như một, dù cho thế
Cuộc luôn thay đổi nhưng con cháu tiên rồng, nòi giống rồng tiên trước sao sau vậy ,
 mãi mãi trường tồn cho đến tận ngày nay, sự tồn tại ấy củng đã nói lên con cháu tiên rồng bất diệt,
với nền văn hóa soi đường, rồng tiên sống dậy, những cơn mưa pháp tưới nhuần khắp các châu lục anh em, đêm lại mùa xuân đại đồng, khắp năm châu bốn bể.
ĐỂ THẤU RÕ HUYỀN CƠ VŨ TRỤ, BỌT NƯỚC HƯỚNG VỀ BẢN THỂ NƯỚC,
TIỂU LINH HỒN HƯỚNG VỀ ĐẠI LINH HỒN,
THỨC TÁNH HƯỚNG VỀ CHÂN TÁNH,
CHÂN TÁNH HỘI NHẬP CỘI NGUỔN,
Đây chính là long hoa mật tạng vũ trụ, mật pháp khai mở thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, thánh nhãn, tiên nhãn, thần nhãn, chúa nhãn,
Thấy rõ hiểu rõ thiên ý cha trời, phụng sự thiên ý cha trời
Phải nắm vững lý và sự, đời và đạo trong văn hóa cội nguồn, để rồi tận độ bản thân , dìu dắc thiên hạ nhân loại anh em,ra khỏi con đường tội lỗi, trở về con đường thánh thiện, con đường về trời.
     VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA LÀ VĂN HÓA ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KHÔNG NHỮNG ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG NƯỚC, MÀ  CÒN ĐOÀN KẾT CÁC DÂN
TỘC ANH EM KHẮP TOÀN THẾ GIỚI,
VIỆT- MIÊN- LÀO, là ba anh em như kiền ba chân, đều sống chung trên dãy núi long hoa , địa linh đất thánh vũ trụ
Nơi mà đức cha trời đã chọn, vừa là cửa trời, vừa là ngôi nhà chung cho sự sống sót con người cuối tiểu kiếp thứ 9
Chuyển sang tiểu kiếp thư 10 ,
Không ai có thể chống được trời, thay đổi được ý trời, cũng
Không ai chuyển đổi được huyền cơ vũ trụ,
Con cháu tiên rồng phải hiểu rõ điều đó, không nên đi ngược lại thiên ý cha trời,
Như trên đã nói văn hóa cội nguồn không chỉ là văn hóa đoàn kết trong nước, mà còn là văn hóa đoàn kết quốc tế,
Văn hóa của sức mạnh toàn cầu, văn hóa nhân quyền quốc
Tế bình đẳng .
     Như vậy văn hóa cội nguồn là văn hóa chung cho thời đại, văn hóa quốc tế, văn hóa ổn định toàn cầu,
Thực tiễn dân tộc việt nam, đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió, không vì thế mà mất đi, tinh thần yêu nước,yệu cội yêu nguồn, dù biết rằng trong tâm hồn người
Việt chỉ còn sót lại hai chữ rồng tiên , mình là con cháu rồng tiên, từ ý niệm tưởng nghĩ ấy, mà tâm hồn người việt
Luôn có sức sống kỳ diệu, vượt qua bao gian nan tưởng chừng như mất nước đồng hóa dân tộc việt nam thành dân
Tộc của chúng, đất đai của chúng .
NHƯ CHÚNG ĐÃ TỪNG CƯỚP ĐẤT ĐAI VĂN LANG,
CƯỚP LẤY DÂN TỘC VĂN LANG, THÀNH DÂN TỘC
CỦA CHÚNG ĐẤT ĐAI CỦA CHÚNG,
Sức sống kì diệu ấy , vượt qua bao gian nan ấy , dù biết rằng gần hai nghìn năm xâm lược đô hộ giặc tàu,  hơn nghìn năm chúng ra sức đồng hóa dân tộc việt nam, thành
Dân tộc của chúng, đất đai của chúng, rồi chúng vơ chúng vét, không những tài nguyên non sông đất nước, từ đất đai
Đồng bằng, núi, rừng, biển, đảo, cho đến chúng vơ vét sức
Lực con người, dưới ách thống trị độc tài, độc tôn, độc trị,
Tàn bạo, thời quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc không còn nữa, bán mặt cho đất, bán lưng cho
Trời, làm thân trâu cày, ngựa cỡi, mặt sức chúng vơ chúng vét sức lực dân nghèo,
Phải chăng người dân đại việt không vì khốn khổ xâm lược
Đô hộ ấy, nô lệ ấy, ngoại xâm tàn bạo ấy , mà đánh mất bản sắc dân tộc của mình,
Đêm tối đã qua, bình minh lại đến, THIÊN ẤN CHUYỂN
THÀNH THIÊN BÚT CHÍNH NGHĨA RA ĐỜI,
Dân tộc việt nam con cháu tiên rồng sáng ngời, đơm hoa kết trái, rực thắm mùa xuân, dân giàu nước mạnh xã hội
Công bằng dân chủ văn minh,
QUỐC TỔ nói,nơi nào có văn hóa thời nơi đó không lo gì là không có cơm ăn áo mặc, nếu đó là văn hóa chính nghĩa
Không những đưa đời sống xã hội đi lên, mà con đẫy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn quan liêu, hách dịch, không xem ai ra gì hống hách tỏ vẻ quyền thế, tệ nạn tham nhũng
Hại dân hại nước,tệ nạn sách nhiễu dân gây chuyện lôi thôi
Để đòi hối lộ.
Có một hôm các vương các quan các tướng, về chầu quốc tổ, tâu lên những chuyện khó phân xử khó giải quyết.
     Khi các quan tấu trình xong, quốc tổ hỏi còn ai tấu trình
Nữa không ?
Thời có vị lạc vương CAO LẠC BÌNH,  bước ra tấu trình rằng, muôn tâu quốc vương, ĐÔNG NINH HẢI, TỈNH HẢI CHÂU, HUYỆN HẢI LẠC , HẢI THÀNH ,HẢI ÂU
Dân chúng nổi lên thưa kiện chống phá nhà nước văn lang,
Nhất là huyện hải thành, những tên cầm đầu đã bị bắt,chờ
Ngày đưa ra xét xử, các quan các vương các tướng nghe cao lạc bình tâu không lấy gì làm kinh ngạc, vì tình hình hiện nay các bộ các châu , các huyện các xã thường xảy như thế, nhưng không đến nổi nghiêm trọng như huyện hải
Thành, các quan các vương các tướng chờ xem quốc tổ giải
Quyết ra sao,
        QUỐC TỔ nói, một đất nước lấy dân làm gốc , thời việc thưa kiện, tố cáo tố giác là chuyện bình thường,
Việc thưa kiện trong dân, thời quan địa phương đứng ra phân xử, cấp dưới xử không xong thời tới quan cấp trên,
Còn việc dân thưa kiện các quan địa phương , cấp xã, cấp huyện, thậm chí là cấp tỉnh, thời ghép cho dân cái tội chống
Phá nhà nước, có khi còn  nân quan điểm là lật đổ nhà nước, thời coi như những người dân đó hết đời, cái oan ức ấy mang theo xuống âm phủ mà thưa kiện,
QUỐC TỔ nói, đất nước văn lang tổ quốc văn lang, nhà nước văn lang là tổ quốc nhà nước lấy dân làm gốc , dân là chủ , thời dân phải có cái quyền của dân, cái quyền bảo vệ non sông tổ quốc, bảo vệ nhà nước văn lang, vũ khí của dân
Chính là lời nói trung trực, phản ảnh những gì làm sai trái,
Đối với hiến pháp, luật pháp, đạo pháp dân tộc,
Bất kể đó là ai ,VƯƠNG , QUAN, TƯỚNG, HAY DÂN CHÚNG,
QUỐC TỔ NÓI, không có cá nhân hay tập thể dân văn lang
Nào , chống phá nhà nước văn lang, mà đi thưa kiện. hoặc phản đối ôn hòa hợp pháp, vì tổ quốc văn lang, nhà nước văn lang, của dân do dân vì dân, thời dân chống đối phá hoại để mà làm gì.
Chỉ có các cấp cơ sở của địa phương, sách nhiễu dân, đàn áp dân, dùng quyền lực cướp tài sản bất hợp pháp của dân,
Hoặc tham ô, móc ngoặc thông đồng với kẻ gian làm chuyện phi pháp kiếm lợi, hại dân hại nước, các cấp cơ sở chính quyền địa phương , vừa là quan vừa là trọng tài vừa
Là cán cân công lý xã hội,
QUỐC TỔ nói, làm quan mà không lo cho dân cho nước mà lo cho túi riêng của mình, làm trọng tài mà vừa thổi còi vừa đá bóng, muốn làm gì thời làm, thậm chí chuyện không biến thành có, chuyện có biến thành không, dối gạt cấp trên lừa gạt dân chúng,
Quan là cán cân công lý , công bằng xã hội, thế mà quan lại
Thiên lệch về một bên, thông đồng kẻ gian có lợi cho mình

QUỐC TỔ nói ,việc xảy ra ở tỉnh HẢI CHÂU, HUYỆN HẢI THÀNH, CÙNG CÁC HUYỆN KHÁC,
Giao cho THƯỢNG VIỆN QUỐC DẠO, XÉT XỬ,
Chúng ta là con cháu tiên rồng, chúng ta phải học tập theo
 gương sáng của quốc tổ,
dân tộc việt nam con cháu tiên rồng, dù trải qua bao gian nan vùi dập bởi quân thù xâm lược, chúng đồng hóa dân tộc theo dân tộc của chúng, nhưng dân tộc chúng ta không
quên nguồn cội của mình, có lúc tưởng chừng như dân tộc
chúng ta vượt qua không nổi,
phải chăng dân tộc chúng ta con cháu tiên rồng, không quên nguồn cội của mình, nên tổ tiên, cha trời, địa mẫu,
đã chuyển hóa thiên ấn trở thành thiên bút trở lại chốn nhân
gian, dân tộc việt nam có cơ hội bừng lên tỏa sáng, đơm hoa kết quả trí huệ chánh đẳng chánh giác, quả phật, quả thánh, quả tiên, quả thần, quả chúa,
chúng ta con cháu tiên rồng thật cảm ơn TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU,
đã cho dân tộc việt nam con cháu tiên rồng có cơ hội lập công bồi đức trong văn hóa cội nguồn đại đạo vũ trũ .
VĂN HÓA CỘI NGUỒN TUY RA ĐỜI Ở PHƯƠNG
ĐÔNG, NHƯNG LẠI LÀ VĂN HÓA CHUNG CHO TOÀN NHÂN LOẠI, VĂN HÓA ĐẠI ĐỒNG, VĂN HÓA
ĐỈNH CAO CỦA TRÍ TUỆ, VĂN HÓA CHÁNH ĐẲNG
CHÁNH GIÁC, VĂN HÓA LÀM CHỦ VŨ TRỤ, VĂN
HÓA CỦA SỰ THỐNG NHẤT ĐỜI ĐẠO CỦNG CHỈ LÀ
MỘT, 
Văn hóa cội nguồn là con đường rộng lớn, con đường tri
Thức dẩn dắt con người đến với lẽ phải.
Như vậy dù ở phương đông hay phương tây, văn hóa cội
Cội nguồn là văn hóa thiết thực đi vào cuộc sống, không những là cuộc sống tinh thần, mà cả cuộc sống vật chất , định hướng phát truyển xã hội tiến tới xã hội chân thiện
Hoàn mĩ, xã hội thiên đàng cực lạc trần gian,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa chíh nghĩa, những quy luật
Chung nhất tinh hoa đỉnh cao trong cuộc sống,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa xã hội bao hàm lợi ích cả cái
Chung lẩn cái riêng, văn hóa phát triển, đi đôi với xã hội phát triển,
Tất cả những điều trên cho thấy, văn hóa ra đời từ thực tiển
Cuộc sống QUỐC TỔ dùng văn hóa cội nguồn tập hợp 100 dân tộc anh em, khai sinh ra nước văn lang, văn hóa cội nguồn trở Thành nền quốc đạo dân tộc .
     Từ khi văn hóa cội nguồn ra đời, được xem là báu vật xã hội, văn hóa đỉnh cao của tri thức, bao hàm tất cả sự phát triển của xã hội , đây là sự sâu xa của văn hóa cội nguồn , vừa là văn hóa khoa học, vừa là văn hóa chính nghĩa, vừa là
Văn hóa phát triển xã hội, đã đêm lại kết quả thời đại văn lang, niên đại HÙNG VƯƠNG, không những dân giàu nước mạnh, mà còn thái bình thịnh trị, độc lập lâu dài bằng
Chứng niên đại HÙNG VƯƠNG, THÁI BÌNH THỊNH TRỊ ĐỘC LẬP kéo dài 2.701 NĂM,
Nhất là ở giai đoạn nền quốc đạo còn, là không một thế lực
Ngoại ban nào xâm lược nổi, dù cho đó là thế lực mạnh hơn gấp ba lần, ( xem bộ kinh văn lang chiến sự 1 sẽ nói rõ hơn )    văn hóa cội nguồn không những là văn hóa đỉnh cao của trí tuệ, mà là văn hóa đại đồng thống nhất , đại đoàn kết dân tộc , văn hóa ĐỜI ĐẠO CŨNG CHỈ LÀ MỘT, đây là điều khác biệt , có thể nói là độc nhất vô nhị
Trong đời, cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội,
Giải quyết vấn đề xã hội , không chỉ về con người, mà còn
Văn hóa của con người, mà văn hóa con người bao giờ củng đóng vai trò quan trọng, là nền tảng cho mọi sự thành công, bản thân con người, cuộc sống con người, sự nghiệp con ngưởi, đối nhân xử thế ứng xử con người,
VĂN HÓA CỘI NGUỒN , KHÔNG PHẢI LÀ VĂN HÓA
THIÊN VỊ CHÍNH TRỊ, THIÊN VỊ ĐẠO GIÁO, TÔN GIÁO, ĐẢNG PHÁI, ĐỜI- ĐẠO , MÀ LÀ VĂN HÓA ĐẠI ĐỒNG, VĂN HÓA HÒA HỢP NHÂN LOẠI, VĂN
HÓA ĐỈNH CAO CỦA TRÍ TUỆ,
Những vấn đề cơ bản trong văn hóa cội nguồn là đi vào tiếng nói chung, giữ vai trò định hướng phát triển xã hội
Giải đáp những vấn đề mắt gút của xã hội,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa khoa học trên cơ sở sự thật có thật, dù cho con mắt thường không thấy được, ví dụ như
Không khí, điện , và lực vũ trũ, mắt thường không thấy chứ
Không phải không có ,
Nhưng đối với con mắt thiên nhãn,  huệ nhãn , pháp nhãn, phật nhãn, thánh nhãn,tiên nhãn, thần nhãn, chúa nhãn, thời thấy ĐIỆN, LỰC, KHÍ, một cách rõ ràng, chỉ hai con mắt thường là không thấy được thôi,
VĂN HÓA CỘI NGUỒN LÀ VĂN HÓA CHỦ THỂ CỦA
CHỦ NGHĨA DUY TÂM, LẨN CHỦ NGHĨA DUY VẬT
DUY THỨC TÁNH THỨC,
DUY THỨC NHẬN THỨC VỀ VẬT CHẤT,
DUY THỨC NHẬN THỨC VỀ TÂM LINH
DUY THỨC DUY TÂM – DUY THỨC DUY VẬT, LUÔN LUÔN TỒN TẠI SONG SONG NHAU ,
     ĐIỀU ĐÁNG NÓI Ở ĐÂY, CỘI NGUỒN CỦA DUY
THỨC DUY TÂM , DUY THỨC DUY VẬT,
LÀ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, KHÔNG PHẢI THỨC
TÂM THỨC TÁNH,
TÂM THỨC, TÁNH THỨC,  THỂ LỰC, THỂ HƠI, THỂ
LỎNG, THỂ ĐẶC,
LÀ DO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH VŨ TRỤ KHỞI SANH RA,
NHỮNG GÌ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH SANH RA CHUNG CUỘC ĐỀU PHẢI TỬ, ĐÓ LÀ QUY LUẬT , THIÊN LUẬT KHÔNG GÌ THAY ĐỔI,     
CHÂN TÂM CHÂN TÁNH VŨ TRỤ , LÀ THỂ TÁNH
ĐẠI ĐỒNG ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, ĐẠI LINH
HỒN VŨ TRỤ, VÍ NHƯ BẢN THỀ NƯỚC.
     TỪ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH VŨ TRỤ , KHỞ SANH RA THẦN LỰC VŨ TRỤ, KHỞ SANH RA VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN, THỨC TÂM THỨC TÁNH VŨ TRỤ NHIỀU ĐẾN NỔI KHÔNG THỂ TÍNH ĐẾM KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN  THỨC TÂM THỨC TÁNH VŨ TRỤ .
     THỨC TÂM THỨC TÁNH VŨ TRỤ, LÀ TIỂU LINH
HỒN VŨ TRỤ, VÍ NHƯ BỌT NƯỚC VŨ TRỤ,
NHƯ VẬY TIỂU LINH HỒN VŨ TRỤ, LÀ DO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ KHỞI SANH RA, BẢN THỂ NƯỚC SANH RA BỌT NƯỚC.
     BẢN THỂ NƯỚC ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, THỂ TÁNH ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG,
KHỞI SANH RA TIỂU LINH HỒN BỌT NƯỚC,
THỜI MỖI THỂ TÁNH CỦA BỌT NƯỚC, ĐỀU CÓ THỂ
TÁNH CỘI NGUỒN, TÁNH ĐẠI ĐỒNG, TÁNH ĐỘC LẬP, TÁNH TỰ DO, TÁNH BÌNH ĐẲNG,
NHỮNG TÁNH NẦY TRỞ THÀNH QUYỀN TÁNH CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ
DO, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CĂN BẢN CON NGƯỜI,

Nhân loại ngày nay theo đà văn minh phát triển xã hội, trình độ dân trí cao, con người đã nhận thức được cái quyền
Cơ bản của con người , và nhân loại tiến bộ họ sẽ đòi hỏi những quyền cơ bản ấy, những quyền mà không ai có quyền xâm phạm,
Tốm lại, dù duy tâm, hay duy vật , cũng chỉ là duy thức, thuộc hệ duy thức của thức tâm thức tánh mà thôi,
Cái biết nhận thức về vật chất, nhận thức về linh hồn,
Nhận thức về ý thức trí thức, lẩn quẩn trong duy thức, lẩn
Quẩn trong nghiệp lực sanh tử luân hồi,
Theo luật nhân duyên, theo luật nhân quả, theo duyên nhốm
Hợp hết duyên thời tan, gieo nhân gì gặt quả nấy,
CỘI NGUỒN CỦA DUY THỨC , CHÍNH LÀ CHÂN TÂM, CHÂN TÁNH, Ý THỨC TRÍ THỨC TRỞ VỀ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH , LÀ DỨT SẠCH NHÂN
DUYÊN, NHÂN QUẢ, RA KHỎI SANH TỬ LUÂN HỒI
CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, AN LẠC TỰ NHIÊN TỰ TẠI, KHÔNG CÒN CÁI VUI NÀO HƠN NỮA CÁI
VUI CỦA SỰ THANH TỊNH,
(  xem lại bộ long hoa mật tạng kinh sẽ hiểu rõ hơn )

                             *           *           *

Chương  6
Phần  2

KHI QUỐC TỔ SẮP VỀ TRỜI, QUỐC TỔ CĂN DẶN CON CHÁU TIÊN RỒNG PHẢI TIẾN VỀ NAM LÀM
CHỦ ĐỊA LONG VŨ TRỤ, HÌNH CHỮ S  LÀM NHÀ
RỒNG TIÊN, THIÊN ẤN THẤT TRUYỀN GẦN CUỐI
THỜI ĐẠI VĂN LANG,
THIÊN ẤN TRỞ THÀNH THIÊN BÚT TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, ĐỊA LONG HÌNH CHỮ S .
     Theo lời duy giáo quốc tổ, nhất là các dân tộc anh em
Thuộc miền nam nước văn lang,
Miền nam nước văn lang ,có kinh đô văn lang,
Nước văn lang vô cùng rộng lớn, có hai kinh đô, đó là KINH ĐÔ BẮC VĂN LANG, NAM KINH XÍCH QUỶ
KINH ĐÔ NAM VĂN LANG, KINH ĐÔ VĂN LANG .
     Tiền thân của nước văn lang là nước XÍCH QUỶ mở rộng, nước văn lang vô cùng rộng lớn, BẮC giáp sông
TRƯỜNG GIANG, HỒ ĐỘNG ĐÌNH, TÂY BẮC, GIÁP
BA THỤC, NAM GIÁP HÔ TÔN , ĐÔNG GIÁP BIỂN,
BAO TRÙM HẦU HẾT MIỀM GIANG NAM LÃNH NAM TRUNG QUỐC, DÂN VĂN LANG LÀ DÂN TỘC BÁCH VIỆT ,  ÂU VIỆT- LẠC VIỆT .
Miền BẮC , MIỀN TRUNG VĂN LANG, NGƯỜI KINH ,
NGƯỜI HOA , CHIẾM ĐẠI ĐA SỐ,
MIỀN NAM VĂN LANG, NGƯỜI KINH, NGƯỜI THƯỢNG, NGƯỜI CHĂM, NGƯỜI MIÊN, CHIẾM ĐA SỐ,  TÂY NAM VĂN LANG , NGƯỜI CHĂM , NGƯỜI
MIÊN CHIẾM ĐA SỐ, ĐÔNG NAM VĂN LANG, NGƯỜI THƯỢNG, NGƯỜI KINH CHIẾM ĐA SỐ,
Đó là nói thời quốc tổ khai sanh dựng nước văn lang, còn về sau nầy hàng nghìn năm, thời bách việt văn lang, phát triển thay đổi về dân số, có nhiều dân tộc vượt lên nhiều hơn dân tộc kia,
Lời dạy quốc tổ mãi in sâu vào tâm hồn người dân văn lang
Bách việt, nhất là người dân nam văn lang,
Hỡi con cháu tiên rồng hãy tiếp tục tiến về nam, làm chủ địa long vũ trụ hình chữ S làm nhà rồng tiên,
Trong số các dân tộc anh em, DÂN TỘC THƯỢNG, DÂN
TỘC CHĂM LÀ TIẾN  NHANH HƠN CẢ,  CÒN DÂN TỘC KINH THỜI TIẾN VỀ NAM RẤT CHẬM, những đoạn văn sau sẽ nói rõ điều nầy,
Dân tộc văn lang là dân tộc bách việt , chung sống đoàn kết
Thuận hòa, là nhờ sống theo văn hóa cội nguồn, hiến pháp
Văn lang nền quốc đạo dân tộc, không những thái bình thịnh trị, mà còn làm cho dân giàu nước mạnh .
     SƠ LƯỢC VỀ NGUỒN GỐC BÁCH VIỆT VĂN LANG, TỪ THỜI VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG TRỞ XUỐNG
BẢY MƯƠI HAI DÂN TỘC ANH EM ,Sống dọc theo hạ lưu thượng nguồn, của sông TRƯỜNG GIANG, trải qua hàng trăm nghìn năm, đến đời VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG, ra đời trị vì thiên hạ, thời đại sơ khai hình thành lúa nước,
ở vào thời đại ấy dọc theo hai bờ sông , phù sa bồi đắp thành đầm lầy đồng bằng, mọc lên khắp nơi giống cỏ lúa lạ
chim HỒNG LẠC , thường bay tới để ăn, không những mà còn có nhiều giống chim quý bay đến để ăn,
đến đời HỒNG CHÚA,cuối cùng HỒNG NƯƠNG , hạ sanh quý tử, khôi ngô tuấn tú , thông minh tài trí khác thường, tên là HỒNG VIÊM,
lúc HỒNG NƯƠNG ,sắp sanh quý tử, liền thấy thiên thần
đến lể bái chúc mừng rồi nói rằng, VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG, xuống trần chủ nhân của lúa gạo, nói xong thiên thần biến mất, nên khi HỒNG NƯƠNG,hạ sanh quý tử
HỒNG CHÚA , đặc tên cho con là HỒNG VIÊM,
HỒNG VIÊM ,càng lớn càng thông minh lạ thường, phát
Minh sáng tạo ra nhiều điều mới lạ, tìm kiếm các giống ngô
Giống khoai mọc lan dại ở núi rừng, đêm về lai tạo, thành giống thuần chủng cho năng xuất cao, được đêm ra gieo đại trà, cho kết quả bất ngờ trúng mùa lớn,
Nhất là lai tạo thành công từ những cỏ lúa hoang dại mọc ở đầm lầy ven sông, hạt thưa thớt ,nhỏ li ti  thành mấy mươi giống lúa thuần chủng cho năng xuất cao nhiều hạt, cây lúa khỏe, hạt to bông lúa nặng triểu , làm chấn động thế giới nhân loại con người, mở ra thời đại mới , thời đại đưa con
Người thoát cái đói,tiến tới cái giàu .
     ở thời  HỒNG ĐẾ ,con người chỉ biết lấy việc hái lượm
sân bắn, để mà sanh sống , nay thấy lúa, ngô, sắn đầy nhà, không còn lo đói nữa, không những ăn ngon bổ dưỡng lại đẩy lùi bệnh tật, với sự tài cao, lại có công lớn cứu khổ cứu
nạn con người, nên được thiên hạ suy tôn là thần NÔNG,
VỊ VUA THẦN NÔNG RA ĐỜI, mở ra thời đại mới thời đại VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG,
Truyền được năm đời,  đời thứ năm VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG, ĐẾ NƯƠNG SANH RA QUÝ TỬ, KHÔI NGÔ TUẤN TÚ, DŨNG MÃNH PHI THƯỜNG, LỰC LÃM HƠN NGƯỜI, MỚI SANH RA ĐÃ BIẾT ĐI, BA NGÀY SAU THỜI BIẾT CHẠY, MAU LỚN KHÁC THƯỜNG
AI NẤY CỦNG ĐỀU SÙNG KÍNH,
NÊN ĐƯỢC THIÊN HẠ SUY TÔN LÀ , ĐẾ TÔN SÙNG
LÃM,
ĐẾ TÔN SÙNG LÃM , KHI LÊN NGÔI THAY CHA TRỊ
VÌ THIÊN HẠ, LIỀN ĐỔI NIÊN HIỆU ,
TỪ NIÊN HIỆU VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG , CHUYỂN SANG NIÊN HIỆU KINH DƯƠNG VƯƠNG,
Vì sao lại có chuyện như vậy,  vì trước khi đức SÙNG LÃM , lên ngôi ĐẾ VƯƠNG, bổng một hôm trong lúc ngủ
Thấy từ vũ trụ hư không sanh ra vũ trụ , nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, trời , đất , vạn vật, đạo luật kinh tạng
Mạch lạc rõ ràng, đang lúc ngơ ngác , thời nghe trong hư không vũ trụ phát ra tiếng nói, NẦY DƯƠNG VƯƠNG CON, SỰ SỐNG CỦA VŨ TRỤ LÀ SỰ SỐNG, KINH
TẠNG ĐẠO LUẬT VŨ TRỤ,
SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI LÀ SƯ SỐNG , KINH MẠCH LƯU THÔNG HUYỆT ĐẠO CON NGƯỜI,
SỰ SỐNG TỐT TƯƠI CỦA TRÁI ĐẤT, LÀ SỰ SỐNG
KINH RẠCH AO HỒ SÔNG SUỐI,
SỰ SỐNG CỦA XÃ HỘI CON NGƯỜI, LÀ SỰ SỐNG KINH ĐIỂN, NÂN CAO DÂN TRÍ SỰ SỐNG XÃ HỘI,
SÙNG LÃM NGHĨ, KINH LÀ SỰ SỐNG, SỰ SỐNG THẦN THÁNH, DƯƠNG LÀ SÁNG , DƯƠNG CŨNG LÀ SỰ SỐNG, VƯƠNG LÀ VUA , VUA CỦA SỰSỐNG,
ở thời HỒNG ĐẾ , VIÊM ĐẾ , tuy nhiều họ tộc , bộ tộc
nhưng chỉ phân ra làm hai dân tộc mà thôi, MỘT là dân tộc
THƯỢNG, HAI là dân tộc KINH,
Các BỘ TỘC, BỘ LẠC, HỌ TỘC, THỊ TỘC, ở thấp đồng
Bằng, sống theo sông suối, ao hồ, kinh rạch, gọi đó là người KINH,
CÁC BỘ TỘC, BÔ LẠC, HỌ TỘC, ở cao núi đồi, gọi đó là dân tộc THƯỢNG,
Đến thời KINH DƯƠNG VƯƠNG , lại chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn hình thành nhiều dân tộc ra đời, gai đoạn hình thành thống trị, từ BỘ LẠC, BỘ TỘC, chuyển
Sang dân tộc , hình thành lần lần thành 72 dân tộc anh em,
Những dân tộc anh em tách ra kẻ đi tây bắc người đi tây nam, thời thôi, còn những dân tộc anh em ở lại, theo KINH
DƯƠNG VƯƠNG, THỜI ĐỀU MANG CHỮ KINH,
TRƯỚC LÀ NÓI LÊN DÂN TỘC KINH LÀ DÂN TỘC
THẦN THÁNH, DÂN TỘC ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT
      Từ thời niên đại HỒNG ĐẾ, đến niên đại VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG, dân tộc KINH- THƯỢNG, sống dọc theo
Thượng nguồn của ba con sông lớn SÔNG HOÀNG HÀ,
SÔNG TRƯỜNG GIANG, SÔNG MÊ CÔNG, di cư lần về
Hướng mặt trời mọc, lần lần tách ra làm ba , một số anh em
KINH – THƯỢNG, ĐI VỀ TÂY NAM , MỘT SỐ ANH EM KINH – THƯỢNG ĐI VỀ TÂY BẮC, còn số ở lại theo HỒNG ĐẾ , THEO VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG, rồi
Chuyển sang thời đại KINH DƯƠNG VƯƠNG .
      Lấy sông TRƯỜNG GIANG , làm ranh giới NAM ,
BẮC, các dân tộc anh em phía nam sông trường giang ,là
Dân tộc thống nhất dân tộc KINH, dân tộc KINH HOA,
DÂN TỘC KINH CHĂM, DÂN TỘC KINH THƯỢNG, DÂN TỘC KINH MIÊN , là những dân tộc đông nhất trong
Mấy mươi dân tộc anh em,   
dân tộc kinh, kinh hoa, kinh chăm,kinh miên,  kinh thượng, thượng, hầu Hết là ở phía nam cánh nam sông trường giang, sông mê công, còn phía bắc cánh bắc sông trường giang thời rất ít,
Cho đến thời kỳ KINH DƯƠNG VƯƠNG  thời cuối , chuyển sang niên đại HÙNG VƯƠNG, nhà nước VĂN LANG , ra đời , dân tộc KINH , KINH HOA, KINH CHĂM, KINH MIÊN, KINH THƯỢNG, THƯỢNG,  CỦNG NHƯ CÁC DÂN TỘC ANH EM KHÁC CẢ 100 DÂN TỘC ANH EM GỌI LÀ BÁCH VIỆT VĂN LANG .
     BẮC VĂN LANG, TRUNG VĂN LANG DÂN PHẦN
NHIỀU CHIẾM ĐA SỐ,LÀ DÂN KINH, KINH HOA, KINH THƯỢNG .
      NAM VĂN LANG, DÂN PHẦN NHIỀU CHIẾM ĐA
SỐ, LÀ DÂN TỘC KINH, KINH CHĂM , KINH MIÊN,
KINH THƯỢNG, THƯỢNG,  TÂY NAM VĂN LANG, SÔNG MÊ CÔNG, PHẦN NHIỀU CHIẾM ĐA SỐ, LÀ
DÂN TỘC KINH CHĂM, KINH MIÊN, THƯỢNG .
      ĐÔNG NAM VĂN LANG, DÂN PHẦN NHIỀU CHIỀM ĐA SỐ, LÀ DÂN TỘC KINH, KINH THƯỢNG
KINH CHĂM, THƯỢNG, DÂN TỘC THƯỢNG PHẦN NHIỀU SỐNG THEO RỪNG NÚI.
     DÂN TỘC KINH, PHẦN NHIỀU SỒNG THEO ĐỒNG BẰNG HƯỚNG VỀ BIỂN,
Khi quốc tổ sắp về trời, căn dặn con cháu tiên rồng bách việt văn lang, tiếp tục tiến về nam làm chủ ĐỊA LONG ,vũ
Trụ hình chữ S làm nhà RỒNG TIÊN,
Khi quốc tổ về trời, dân tộc kinh chăm, kinh thượng, tiến về nam nhanh hơn dân tộc kinh,
Vì sao lại có chuyện như thế, VÌ DÂN TỘC CHĂM, THƯỢNG, TIẾN VỀ NAM THEO KIỂU DU CANH DU
CƯ ĐỐT RỪNG ĐỐT NUÍ LÀM RẪY SANH SỐNG,
HẾT KHU VỰC NẦY ĐẾN KHU VỰC KHÁC, NÊN
TIẾN VỀ NAM RẤT NHANH, CHƯA ĐẦY 500 NĂM
ĐÃ ĐI HẾT HOÀNH SƠN , TRƯỜNG SƠN, SỐNG RẢI RÁC, TỪ BẮC VÀO NAM  VÀ HÌNH THÀNH LÊN DÂN TỘC TÂY NHUYÊN,  VÀ DÂN TỘC CHĂM  CŨNG THẾ, SỐNG RẢI RÁC TỪ BẮC VÀO NAM
 HÌNH THÀNH LÊN THÁNH ĐỊA MỸ SƠN, VĂN HÓA SA HUỲNH, TỪ ĐÓ DÂN TỘC CHĂM HÀNG NĂM TIẾN SÂU VÀO NAM, DỌC THEO ĐÔNG TRƯỜNG SƠN ,HÌNH THÀNH LÊN THÁNH ĐỊA THÁP CHÀM
PHAN RANG,
Còn nói về dân tộc KINH thời tiến về nam rất chậm, vì lo canh tác lúa nước bám theo ruộng đồng , tuy đi sau nhưng
Tới trước, cùng toàn dân 54 dân tộc anh em, đứng lên  làm chủ địa long hình chữ S , nước VIỆT NAM,
Còn nói về, TÂY VĂN LANG phần lớn các dân tộc anh em là dân tộc KINH CHĂM , KINH MIÊN, tiến về nam
Rất nhanh ,du canh du cư dọc theo sông mê công hình
Thành lên các dân tộc anh em, LÀO , THÁI LAN,
CAMPUCHIA,
Do văn hóa cội nguồn thất truyền không còn, hơn nữa văn hóa cội nguồn thời văn lang không truyền xuống dân, mà chỉ truyền miệng xuống vương quan,
Vì văn hóa cội nguồn là văn hóa hiến pháp ,luật pháp, đạo
Pháp, nền quốc đạo văn lang, nên không truyền xuống dân,
Tuy các đạo giáo , tôn giáo , ra đời sau văn hóa cội nguồn
2.500 năm nhưng lại có điều kiện lưu chép thành kinh sử ,
Hình ảnh lưu truyền rộng rải lan ra cùng khắp thế giới .
     Tốm lại dân tộc việt nam là dân tộc đa sắc tộc , dân tộc đồng bào, một cội rồng tiên , 54 dân tộc anh em , thừa kế di
Sản, cha ông , quốc tổ vua hùng để lại,
Đó là non sông tổ quốc , văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc, 54 dân tộc anh em, trải qua hàng nghìn năm , nhờ biết thương yêu đùm bọc lẩn nhau, nên đả vượt qua không biết bao nhiêu là gian khổ , nhất là nổi khổ quân thù xâm lược, một nhành RỒNG TIÊN , NỞ
54 SẮC HOA XUÂN THẮM,
                
                                  *           *           *
CHƯƠNG  6
PHẦN  3

DUY TÂM HAY DUY VẬT, CŨNG CHỈ LÀ LẨN QUẦN TRONG DUY THỨC, CÁI BIẾT PHÂN BIỆT VẬT CHẤT, CÁI BIẾT PHÂN BIỆT VỀ LINH HỒN,
THUỘC HỆ DUY THỨC , THỨC TÂM, THỨC TÁNH .
     KHÔNG PHẢI CÁI BIẾT CỦA  CHÁNH ĐẲNG
CHÁNH GIÁC, CÁI BIẾT CHÂN TÂM CHÂN TÁNH,
CÁI BIẾT THẬT TƯỚNG, THẬT TÁNH, THẬT TRÍ VŨ
TRỤ .
     CỘI NGUỒN CỦA DUY THỨC, CÁI BIẾT PHÂN BIỆT CỦA LINH HỒN,
CHÍNH LÀ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH , THẬT TƯỚNG
THẬT TÁNH ,THẬT  TRÍ VŨ TRỤ,
Vì vậy văn hóa cội nguồn, không thiên vị về DUY TÂM hay DUY VẬT, vì duy tâm hay duy vật, chỉ là cái Biết lập luận phân biệt của duy thức, BỌT NƯỚC,
Không phải cái biết chánh đẳng chánh giác, cái biết của chân tâm chân tánh, cái biết của NƯỚC,
Lập trường của văn hóa cội nguồn là ở cội gốc của mọi vấn
Đề , không phải ở nhánh lá, mà ở gốc rễ.
     cũng như sự chữa bệnh, không những chữa bệnh , mà còn chữa tận gốc nguyên nhân phát sinh ra bệnh,
Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, của mọi gốc rễ dẩn đến dân tộc ta , luôn luôn bị giặc tàu xâm lược, luôn luôn tuột hậu so với một số nước bạn anh em, trong khi tài nguyên của đất nước ta vô cùng phong phú,
Một đất nước không đi vào ổn định, nhất là bất ổn về tinh thần dân tộc, luôn luôn chi phối bỡi văn hóa độc hại của
Ngoại ban, LẬP TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHƯ NHỮNG CON ONG CẦN MẨN, CHUYÊN HÚT LẤY TINH HOA KHẮP THẾ GIỚI , KHÔNG MÊ HOA
CŨNG KHÔNG HẠI HOA
     CÓ THỂ NÓI HÒA NHẬP VÀO CỘNG ĐỒNG THẾ
GIỚI NHƯNG KHÔNG HÒA TAN, TỎA HƯƠNG THƠM NGÀO NGẠC KHẮP THẾ GIỚI,
Lập trường văn hóa cội nguồn, về ĐẠO TRỜI, cũng như
ĐẠO LÀM NGƯỜI, có mối quan hệ mật thiết đến sự sống
Của vũ trụ, ví như con người và tổ quốc, tổ quốc và con người, sự sống của con người chính là một phần sự sống của vũ trụ,
Nói đến ĐẠO TRỜI, là đạo luật sanh ra vũ trụ , thành lập
Tam thiên đại thiên thế giới, 28  tần trời, bốn cõi nhân gian18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh, tú , thiên hà, ngân hà, THIÊN- ĐỊA, VẬT CHẤT VŨ TRỤ, TINH THẦN VŨ TRỤ,
TẤT CẢ THÀNH LẬP SAMH RA, ĐỀU THEO THIÊN Ý
TỰ NHIÊN CỦA TỔ TIÊN, CỦA ĐỨC CHA TRỜI ,
VÀ CON ĐƯỜNG THÀNH LẬP VŨ TRỤ, ĐÓ CHÍNH LÀ ĐẠO, ĐẠI ĐẠO,
NÓI TỐM LẠI, ĐẠI ĐẠO LÀ CON ĐƯỜNG THÀNH LẬP RA VŨ TRỤ,
CON ĐƯỜNG THÀNH LẬP RA TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI, CON ĐƯỜNG THÀNH LẬP RA 28
TẦN TRỜI, BỐN CÕI NHÂN GIAN , 18 TẨN ĐỊA PHỦ
CON ĐƯỜNG THÀNH LẬP RA NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, THIÊN HÀ, NGÂN HÀ, THIÊN- ĐỊA. TINH
THẦN, VẬT CHẤT, VŨ TRỤ,
CỦNG NHƯ CON ĐƯỜNG KHAI TẠO RA , CÔN TRÙNG, THẢO, MỘC, VẠN VẬT SANH LINH,
CON NGƯỜI, MUÔN LOÀI CẦM – THÚ, vân vân ...
Nói tốm lại , tất cả đều sanh từ con đường ĐẠI ĐẠO,
ĐẠO LUẬT THIÊN Ý TỰ NHIÊN CỦA ĐỨC CHA TRỜI, nếu chúng ta thuận theo thiên ý của đức cha trời,
Trở về cội nguồn, LÀM CHỦ ĐẠI ĐẠO, LÀM CHỦ SỰ
SANH DIỆT CỦA TẠO HÓA ,
THỜI ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ CHỔ ĐỨNG CỦA VĂN HÓA CỘI NGUỒN, LẬP TRƯỜNG KIÊNG ĐỊNH CỦA
VĂN HÓA CỘI NGỒN,
Thuận theo mệnh trời ở đây , không phải thuận theo ý cá nhân , PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, củng như VUA, CHÚA, thời phong kiến, huống chi chỉ là VUA, CHÚA, độc quyền, lạm xưng là mệnh trời,
Thuận theo mệnh trời ở đây, là thuận theo ĐẠO LUẬT THIÊN Ý TỰ NHIÊN THIÊN LUẬT VŨ TRỤ .
CHÍNH LÀ  VĂN HÓA CỘI NGUỒN , CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG , THIÊN LUẬT ĐẠI ĐẠO VŨ TRỤ,
ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, VŨ TRỤ,
Những kẻ lạm xưng là hành sự làm theo mệnh trời , mà
Trù dập THIÊN QUYỀN, NHÂN QUYỀN,
QUYỀN CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI , ĐỘC QUYỀN
ĐỘC TRỊ, LÀM HẠI  ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI ANH
EM,  NHỮNG KẺ LẠM XƯNG NHƯ THẾ, THƯỜNG LÀ NHẬN LẤY HẬU THÊ THẢM , VÌ ĐI NGƯỢC LẠI
THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI,
Theo thiên luật vũ trụ, thời con người phải biết sợ LẼ PHẢI
Không phải sợ ông nầy ông kia bà nọ,
Sợ phật, sợ thánh, sợ tiên, sợ thần, sợ chúa, kể cả sợ vua, sợ
Chúa, mà chỉ sợ HIẾN PHÁP, CHÍNH NGHĨA, LUẬT PHÁP CHÍNH NGHĨA, CÔNG LÝ CHÍNH NGHĨA,
Theo thiên luật vũ trụ, không có nghĩa là nước nhỏ phải làm theo mệnh lệnh của nước lớn, gọi là làm theo mệnh trời, mà là các nước lớn nhỏ sống trên quả địa cầu ĐỀU
BÌNH ĐẲNG,  sống theo lương tâm con người , sống
Theo lương tâm nhân loại thời đại, THỜI ĐẠI NHÂN LOẠI CON NGƯỜI TIẾN TỚI LÀM CHỦ VŨ TRỤ,
QUYỀN SỐNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO,
QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC,  LÀ NHỮNG QUYỀN CƠ BẢN, MÀ TỔ TIÊN ,
CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, ĐÃ DUY TRUYỀN BAN TẶNG
CHO MỖI DÂN TỘC, CHO MỖI CON NGƯỜI,
QUYỀN THIÊNG LIÊNG BẤT KHẢ XÂM PHẠM, 
     Những kẻ phương BẮC giặc TÀU, thường vin vào quan
Điểm mệnh trời, lợi dụng câu nói của KHỔNG TỬ, người
Quân tử có ba điều sợ, SỢ MỆNH TRỜI, SỢ ĐẠI NHÂN. SỢ LỜI NÓI CỦA ÔNG THÁNH,
Và chúng đã vin vào lời nói của KHỎNG TỬ, làm lợi khí chính trị , đầu độc làm hại con cháu tiên rồng ta hàng nghìn
Năm, làm cho dân tộc ta sợ chúng mãi, nô lệ chúng mãi,
Thứ vũ khí lợi hại của chúng , ngoài những độc dược gươm đao giáo mác, chúng còn vin vào lời nói của KHỔNG TỬ, LÃO TỬ, làm khiếp sợ tinh thần dân tộc ta , chúng đưa ra những bật ĐẠI NHÂN, NHỮNG BẬT THÁNH, lời nói của bật đại nhân , lời nói của bật thánh,
Ví dụ, người quân tử có ba điều sợ, sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời nói của ông thánh,
Như vậy BẮC PHƯƠNG, xâm lược chúng dán ba đạo bùa
Lên tinh thần dân tộc chúng ta, NẾU TINH THẦN DÂN TỘC CHÚNG TA KHÔNG SỢ ĐẠI NHÂN,  THỜI CHÚNG CÒN ÔNG THÁNH LỜI DẠY CỦA THÁNH,
NẾU CHÚNG TA KHÔNG SỢ LỜI DẠY ÔNG THÁNH
THỜI CHÚNG CÒN MỆNH TRỜI, VIN VÀO CÁC NHÀ NHO SUY TÔN,
Chúng cho các vị vua chúa, phương bắc , là CON TRỜI, HÀNH SỰ THEO MỆNH TRỜI,  làm cho các nước nhỏ phải sợ hãi, cúi đầu làm theo , nghe theo chuyên quyền độc ác của chúng, NƯỚC NHỎ SỢ MỆNH TRỜI THỜ NƯỚC
LỚN, ở điểm nầy chúng đã lừa dân tộc ta, làm cho dân tộc ta khốn đốn, rơi vào cảnh cửa nát nhà tan đói nghèo lạc hậu nô lệ truyền miên, chúng tìm cách chia rẻ dân tộc ta , tạo ra cảnh nồi da nấu thịt, CHÚNG GIÚP CHO MỘT BÊN THẮNG, ĐỂ RỒI CA NGỢI CHÚNG TÔN SÙNG CHÚNG, VÀ CHÚNG TỰ DO MẶT NHIÊN CHIẾM LẦN ĐẤT ĐAI BIÊN GIỚI CHÚNG TA,
VÌ KẺ ĐƯƠNG CHỨC ĐƯƠNG QUYỀN LÀ DO CHÚNG GIÚP SỨC DỰNG LÊN
Với chiêu TAM SỢ, chúng đã thành công xoay chuyển tình
Thế dân tộc ta, với chiêu LƯỠNG HỔ tranh hùng THỢ SĂN HƯỞNG LỢI, chúng tạo ra cảnh nồi da nấu thịt, anh em Tương tàn lẩn nhau , và chúng tạo ra giã cảnh giúp cho một bên thắng cuộc, lọt vào mưu kế sách lược của chúng để rồi chúng lấn lần biên giới đất đai của chúng ta,
BẰNG CHỨNG CỤ THỂ GẦN ĐÂY CHÚNG ĐÃ THỰC
HIỆN MƯU ĐỒ ĐÓ VÀ CHÚNG ĐÃ THÀNH CÔNG,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa chính nghĩa , văn hóa THÁI
DƯƠNG, VĂN HÓA CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, soi
Rọi đến tận hang cùng ngõ hẻm, tận tâm hồn mưu mô thủ đoạn xão quyệt của chúng,
Cướp nước người ta , làm cho đất nước người ta nhà tan cửa nát, làm cho các nước nhỏ phải tùng phục nô lệ, mà thừa hành mệnh trời cái nổi gì, ÁC CHÚA ÁC VUA THỜI CÓ, những kẻ ấy phải được lên án tố cáo tội ác của chúng
Trước NHÂN QUYỀN, THIÊN QUYỀN , THIÊN LUẬT
CÔNG LÝ VŨ TRỤ,
Để hiểu rõ về mệnh trời ( hãy đọc kỹ bộ long hoa mật tạng)
( long hoa thiên tạng,) ( long hoa pháp tạng ) Như vậy văn hóa cội nguồn là văn hóa chánh đẳng chánh giác văn hóa đại đồng, văn hóa bình đẳng công bằng vũ trụ, văn hóa thiên luật, thiên ý cha trời,
Không phải văn hóa của sự thống trị, độc tài, độc trị,  mà là văn hóa làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ non sông tổ quốc, làm chủ hiến pháp, luật pháp,làm chủ công lý công bằng xã hội, làm chủ khoa học , khoa học máy móc , khoa học kĩ thuật, khoa học công nghệ vi tính, công nghệ thông tin, làm
Chủ duy thức, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ sanh tử
Làm chủ vũ trụ,
Theo thiên luật vũ trụ, nhân loại con người ,con cháu TỔ TIÊN, CON CÁI NHÀ TRỜI,  không phải chỉ Người phàm trần, mà kể cả phật, thánh, tiên, thần, chúa,
Tổ tiên con người là đấng tạo lập vũ trụ , tạo lập lên cảnh giới vũ trụ, nhân loại con người là con cháu của đức tổ tiên
Đương nhiên, nhân loại con người cũng có chí sáng tạo lập
Lên cảnh giới của con người, đó là XÃ HỘI, TỔ QUỐC, VĂN HÓA , THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC, CỦA CON NGƯỜI,  đã là con cái nhà trời con cháu tổ tiên , thời ai ai cũng có cái quyền tối thượng, đó là muốn gì được nấy, muốn gì có nấy, nhưng phải theo luật , nhân duyên luật, nhân quả luật, không phải muốn mà phải làm,
CHA TRỜI NÓI, VŨ TRỤ LÀ CON NGỰA TẠO HÓA BẤT KHAM, LÀ BỘ MÁY HUYỀN VI, CÁC CON MUỐN LÀM CHỦ ĐƯỢC NÓ , PHẢI HIỂU NÓ,  NẾU CÁC CON CHƯA HIỂU NÓ MÀ LÀM CHỦ NÓ, THỜI NÓ SẼ HẠI CÁC CON,
NẾU CÁC CON CHƯA HIỂU NÓ THỜI CÁC CON PHẢI TRÁNH NÓ, LƯỢNG THEO NÓ ĐỂ MÀ BẢO
TỒN SỰ SỐNG, MUỐN LÀM CHỦ ĐƯỢC NÓ , KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC HƠN LÀ LÀM
CHỦ DUY THỨC, LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH,
Có thể nói văn hóa cội nguồn không những là văn hóa đỉnh cao của trí tuệ,mà còn là văn hóa phát truyển xã hội , văn hóa đêm lại dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh trị độc lập lâu dài, văn hóa cội nguồn là văn hóa linh hồn dân tộc , con cháu tiên rồng có văn hóa cội nguồn , không những đánh bại mọi âm mưu xâm lược của giặc tàu , mà còn đảo ngược
Tình thế làm cho chúng khiếp sợ,
Văn hóa cội nguồn ra đời, mặt trời chính nghĩa xuất hiện, thiên luật vũ trụ đi vào lòng người .
     THUYẾT TAM SỢ, BA ĐẠO BÙA ẾM YỂM DÂN TỘC VIỆT NAM CON CHÁU TIÊN RỒNG, GẦN HAI NGHÌN NĂM CỦA GIẶC TÀU SẼ ĐƯỢC THÁO GỠ,
CON CHÁU TIÊN RỒNG TRỞ THÀNH , PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,  KHÔNG CẦN CHẠY THEO CÁI BÓNG, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA TỪ BÊN NGOÀI NỮA,
Thật vậy, hiểu TÂM hiểu TÁNH, làm chủ chân tâm chân tánh đó là PHẬT, không những là phật mà còn là PHẬT TỔ,  người hiểu rõ lương tâm sống theo lương tâm, hiểu
Thiên luật sống theo thiên luật, đó chính là THÁNH, không
Những là THÁNH, mà còn là THÁNH TỔ,
Người hiểu ĐẠO LUẬT SANH THÀNH TỰ NHIÊN  VŨ TRỤ, sống theo đạo luật tự nhiên ấy chính là TIÊN, không
Những làTIÊN, mà còn là TIÊN TỔ, đứng đầu chư TIÊN,
Người ra phò chính nghĩa văn hóa chính nghĩa, lập công bồi đức, không những là THẦN , mà còn là THẦN TỔ , THIÊN THẦN VŨ TRỤ,
Những người vì nhân loại vì cha TRỜI, cống hiến tiền tài sức lực, lập công trong văn hóa ĐẠO LUẬT VŨ TRỤ,  đêm lại cuộc sống an lành cho nhân loại con người , những
Người ấy chính là chúa , không những là CHÚA , mà còn là THIÊN CHÚA,
MỖI CON NGƯỜI ĐỀU CÓ MỘT TÂM HỒN DUY NHẤT, TÙY THEO SỰ GIÁC NGỘ , GIÁC NGỘ VỀ ĐẠO, GIÁC NGỘ VỀ LUẬT, GIÁC NGỘ VỀ TÂM VỀ
TÁNH, GIÁC NGỘ VỀ CHÍNH NGHĨA , GIÁC NGỘ VỀ
CỘI NGUỒN, LẬP CÔNG BỒI ĐỨC MÀ THÀNH , PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,
Như vậy phật, thánh, tiên, thần, chúa, không cần tìm kiếm , càng tìm cầu càng xa, chạy theo cái bóng của phật, thánh,
Tiên, thần, chúa,
Văn hóa cội nguồn đã cho ta thấy điều nầy, phật, thánh, tiên, thần, chúa, bình đẳng, vì tất cả điều sống theo thiên luật vũ trụ, tất cả đều đi trên con đường đạo đức, con đường
Vì nhân loại cũng chính là vì mình,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa lớn của thời đại, văn hóa đỉnh cao của triết lý , không những chuyên sâu về tâm lý, cũng như tình cảm xã hội, những quan niệm về cuộc sống
Cộng đồng các dân tộc anh em, trên lĩnh vực hòa hợp đoàn
Kết, bảo vệ non sông tổ quốc , đấu tranh chống lại kẻ thù , nhất là kẻ thù xâm lược,
QUỐC TỔ KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG, KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN , HIẾN PHÁP VĂN LANG, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, DÂN TỘC VĂN
LANG, KHÔNG NHỮNG THỐNG NHẤT CHUNG CÙNG CỘI CÙNG NGUỒN, MÀ CÒN THỐNG NHẤT CHUNG CÙNG MỘT CHỮ VIỆT , BÁCH VIỆT VĂN LANG, không những thống nhất về mặt tinh thần, mà còn
Thống nhất về dân tộc, toàn diện hơn sâu sát hơn, tạo cho dân tộc văn lang không những đoàn kết mà đại đoàn kết, tạo lên sức mạnh thần thánh của dân tộc,
QUỐC TỔ nói, thời đại THIÊN ẤN, là thời đại chỉ xây dựng nền tảng của văn hóa cội nguồn, nền móng của chủ nghĩa đại đồng, nhưng đến khi thời THIÊN ẤN , CHUYỂN
THÀNH THỜI THIÊN BÚT, không chỉ quan niệm về một
Quốc gia , mà toàn thế giới ổn định hòa bình thế giới, đoàn
Kết thế giới, tạo lên một sức mạnh đại đồng, sức mạnh đỉnh
Cao của thời đại,
Nhìn về lịch sử, từ khi văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo biến mất, thời con cháu tiên rồng, đất nước văn lang, rơi vào cảnh nguy khốn ngay , bị giặc TÀU
Phương bắc xâm lược,
Đổ bao xương máu mới giành lại được độc lập,  độc lập không bao lại mất, rơi vào tay phong kiến giặc tàu phương bắc cứ thế lặp đi lặp lại,không biết bao lần, đất đai văn lang
Vì thế lần hồi rơi vào tay giặc, NHÀ NƯỚC VĂN LANG CHỈ CÒN LẠI NAM VĂN LANG, nhưng giặc tàu phương bắc nào có tha, khi nhà nước văn lang chuyển sang nhà nước ÂU LẠC, thời giặc TRIỆU, tiến quân xâm lược tiêu diệt nhà nước ÂU LẠC, không bao lâu thời giặc HÁN, tiêu
Diệt giặc TRIỆU, LÃNH THỔ CUỐI CÙNG CỦA NƯỚC
VĂN LANG, LẠI RƠI VÀO TAY GIẶC HÁN, CHÚNG BIẾN LÃNH THỔ CUỐI CÙNG CỦA NƯỚC VĂN LANG, THÀNH QUẬN AN NAM , THÀNH BỘ PHẬN CHƯ HẦU CỦA CHÚNG,
Người việt con cháu tiên rồng, không chịu nổi trước cảnh mất nước nhà tan, lại còn bị chúng cai trị dã man, dù là phận nữ củng phải vùng lên chống trả lại quân xâm lược, dù có tan xương nát thịt, củng phải chống trả tiêu diệt quân
Thù, GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP DÂN TỘC và hai vị nữ nhi ANH HÙNG ĐÁNG KHEN ẤY, là cuộc khởi nghĩa của HAI BÀ TRƯNG,
Luận về độc lập dân tộc, không phải một nhốm tổ chức nào
Hay một cá nhân nào quyết định được .
     Mà là toàn dân ý thức nhận thức được về chủ quyền độc lập dân tộc,và mỗi người dân tự thấy mình có trách nhiệm đối với non sông tổ quốc, có trách nhiệm bảo vệ non sông tổ quốc,  và thứ vũ  khí lợi hại đó không chỉ là tinh thần yêu
Nước cao, gan dạ anh hùng , mà còn có cả gươm thiên trí huệ , được tôi luyện mài giũa trong văn hóa cội nguồn , con
Đường tiến lên phía trước luôn luôn gắn liền với truyền thống độc lập dân tộc, sức mạnh dân tộc phần lớn là nhờ biết phát huy sức mạnh cội nguồn dân tộc ,
Một đất nước đã trải qua quá nhiều sự chiến tranh , cũng đã cho ta thấy , TRUYỀN THỐNG, VĂN HÓA, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, là ba yếu tố như kiền ba chân , không thể thiếu
Một chân , vì thiếu đi một chân thời dân tộc đó yếu đi thấy rõ, mà con dẩn đến sự mau chóng sụp đổ trước các thế lực ngoại xâm,
Trải qua hơn nghìn năm chúng ta luôn luôn lệ thuộc văn hóa TÀU, vì thế dân tộc ta khó mà tự chủ đứng vững độc lập dân tộc , dẩn đến cửa nát nhà tan , dẩn đến không những đói nghèo tuột hậu, nô lệ, mà còn rơi vào âm mưu xão quyệt thâm độc của giặc, chúng dựng lên bao cuộc chiến tranh chia bè rẽ phái , dẩn đến cảnh tương tàn nồi da nấu thịt, lưỡng hổ tranh hùng thợ săn hưởng lợi .
     VÀ ĐẾN KHI NÀO CON CHÁU TIÊN RỒNG DÂN TỘC VIỆT NAM , NHẬN THỨC ĐƯỢC ĐIỀU NẦY , TRỞ VỀ CŨNG CỐ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC , CŨNG CỐ VĂN HÓA CỘI NGUỒN, KHÔNG CÒN LỆ
THUỘC VĂN HÓA TÀU, GỞ BỎ BA LÁ BÙA TAM SỢ
ĐỘC HẠI CỦA CHÚNG, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
ANH HÙNG DÂN TỘC , TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC, LÀM CHỦ KHO TÀNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC GIỮ NƯỚC, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, THỜI CHÚNG TA MỚI TÌM THẤY CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC, TÌM THẤY MÙA XUÂN ĐỘC LẬP
DÂN TỘC /
     SỰ ĐỘC LẬP DÂN TỘC NHẤT LÀ SỰ ĐỘC LẬP LÂU DÀI, KHÔNG PHẢI TÌM CẦU TỪ BÊN NGOÀI HƯỚNG NGOẠI, MÀ HÃY PHÁT HUY NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ CÓ, SẲN CÓ, CHĂM BÓN CHO TỐT, ĐƠM
HOA KẾT TRÁI, HÒA NHẬP THẾ GIỚI NHƯNG KHÔNG HÒA TAN, LIÊN MINH BÌNH ĐẲNG GỐP PHẦN ỔN ĐỊNH THẾ GIỚI,
Phải coi trọng văn hóa cội nguồn, là điều đầu tiên rút ra từ bài học nô lệ , khi đã mất văn hóa cội nguồn, từ bài học chạy theo văn hòa ngoại lai, dân tộc chúng ta đã phải trả giá
Cho sự coi thường truyền thống dân tộc , dân ta lại xem nhẹ sử ta , con cháu tiên rồng, nòi giống tiên rồng uy linh tối thượng, cùng sống chung trên một lãnh thổ, cùng cội cùng
Nguồn , cùng chung vận mệnh, non sông tổ quốc lâm nguy
Thời dân tộc việt nam rơi vào nanh vuốt của loài CÁO SÓI
ĐỘC TRỊ TÀN BẠO CỦA NGOẠI XÂM, chúng ta phải ý thức điều đó, phải nói toàn dân tộc việt nam con cháu tiên rồng phải ý thức điều đó ,
Muốn tiến đến dân giàu nước mạnh, QUỐC TỔ dạy, toàn dân chống ngoại xâm, toàn dân xây dựng đất nước, toàn dân bảo vệ hiến pháp luật pháp nền quốc đạo dân tộc, trên
Dưới một lòng, quan dân một dạ, trăm dân tộc anh em như núi cao, biển cả, như bó đủa khổng lồ, như dòng sông lớn
Cuốn trôi mọi âm mưu quân thù , mọi xâm lược của chúng,

                              *            *             *


Chương  6
Phần  4

PHẢI COI TRỌNG VAI TRÒ GIÁO DỤC, NHẤT LÀ GIÁO DỤC VỀ VĂN HÓA CỘI NGUỒN , HIẾN PHÁP
DỰNG NƯỚC GIỮ NƯỚC, NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC, MỘT TRONG HAI DUY SẢN CHA ÔNG ĐỂ LẠI,
Phải coi trọng vai trò nhân dân , vì nhân dân không những là gốc ổn định xã hội , cái gốc của sự phát triển xã hội đưa đất nước đi lên tiến tới cảnh dân giàu nước mạnh, mà còn là
Cái gốc của sự độc lập dân tộc,
Giáo dục văn hóa cội nguồn , không những là cấp bách, mà vô cùng cần thiết, trong giai đoạn hiện nay , cũng như về sau, không gieo trồng văn hóa, cũng  như việc trồng người
Thời khó mà có kết quả như ý muốn,
Chúng ta có thể khẳng định rằng dân tộc việt nam con cháu
Tiên rồng, là một dân tộc sống có văn hóa , ứng xử theo văn hóa, có từ thời văn lang, gần năm nghìn năm , trước NHO, PHẬT, LÃO, CHÚA, có thể nói văn hóa cội nguồn là linh hồn dân tộc quốc hồn dân tộc, truyền thống yêu nước, thương nòi, yêu văn hóa cội nguồn củng chính là yêu
Nước , yêu truyền thống dân tộc ,vì đạo pháp dân tộc mà chiến đấu, vì đạo pháp dân tộc mà hy sinh, đã có biết bao tấm gương anh hùng tử vì đạo pháp dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ non sông tổ quốc,
Dù cho thời kỳ nào đi nữa , xưa, nay, thời đạo pháp dân tộc
Vẩn luôn hiện hữu, trên con đường xây dựng đất nước bảo vệ tổ quốc, TỪ ĐẠO PHÁP DÂN TỘC, PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH, TRỞ THÀNH ĐẠO PHÁP THỜI ĐẠI, KHÔNG CHỈ RIÊNG CHO MỘT ĐẤT NƯỚC NÀO, MÀ CHO CẢ NHÂN LOẠI, CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI,
TỪ ĐẠO PHÁP DÂN TỘC , TRỞ THÀNH CHỦ NGHĨA
ĐẠI ĐỒNG DÂN TỘC, TỪ ĐẠO LUẬT XÃ HỘI TRỞ
THÀNH ĐẠO LUẬT QUỐC TẾ,
CHỦ NGHĨA YÊU NHÂN LOẠI, LỚN LÊN TỪ CHỦ NHĨA YÊU DÂN TỘC, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG LỚN
LÊN TỪ CHỦ NGHĨA ĐẠO PHÁP DÂN TỘC,
Tất cả mọi quy luật phát triển trường tồn đều có cái gốc của nó,  tất cả những thành tựu đạt được, về khoa học, khoa học máy móc, khoa học kĩ thuật, khoa học vi tính, khoa học công nghệ thông tin, vân vân ...
Không phải một năm hai năm , mà cả hàng trăm năm có khi cả nghìn năm, cải cách tiến hóa, kế tiếp liên tục phát minh sáng tạo đổi mới trong lao động kĩ thật , củng như lao động trí óc,sự Đóng gốp công sức toàn nhân loại trải qua hàng trăm năm ,Thậm chí cả nghìn năm ,mới thành tựu được như ngày hôm nay,
Sự thành tựu về khoa học vật chất , cũng như sự thành tựu về lĩnh vực Tinh thần, lương tri, đạo đức, nhân cách, phẩm
Hạnh con người, cũng phải kể đến công lao, của NHO, LÃO, PHẬT, CHÚA, và còn các vị GIÁO CHỦ khác nữa vân vân ...
Theo quan điểm của quốc tổ, vấn đề nhân loại, không phải chỉ giải phóng, những vấn đề bức xúc của xã hội, như nô lệ, áp Bức, đàn áp, đói nghèo, không công bằng , mất bình đẳng,
Mà con đòi hỏi về quyền con người, quyền thiêng liêng mà
TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, đã ban cho mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm.
     Trong suốt quá trình tiến hóa xã hội, phải kể đến công sức các nhà khoa học, lãnh vực vật chất, củng không phủ nhận công sức các nhà giáo chủ, đã dày công xây dựng vun đắp cho sự lớn mạnh, lãnh vực tinh thần, kết quả trí tuệ giác ngộ, kết quả đạo Đức, nhân cách,phẩm hạnh, củng như
Lương tri của con người,
Văn hóa cội nguồn là văn hóa của đức HÓA CÔNG,nói lên
Tiếng nói sự thật , công bằng bình đẳng, không thiên vị , văn hóa xây dựng hạnh phúc, văn hóa của sự thống nhất, văn hóa đỉnh cao của thời đại,
Con cháu tiên rồng dân tộc việt nam vô cùng sung sướng, may mắm sở hữu, nền văn hóa vô giá có một không hai trên trái đất nầy, do QUỐC TỔ VUA HÙNG TRUYỀN LẠI, có thể nói văn hóa cội nguồn là văn hóa quốc bảo,
Chúng ta không những chỉ niềm vui vô hạn, trước sự lớn
Mạnh của văn hóa cội nguồn trong nước, mà còn lớn mạnh ra khắp thế giới mở rộng đoàn kết các dân tộc anh em,
Điều nầy được thể hiện qua các dân tộc anh em khắp toàn thế giới, bước vào kỉ nguyên mới thời đại mới,
Từ khi con cháu tiên rồng, dân tộc việt nam, bước vào giai
Đoạn mới, giai đoạn phục hưng văn hóa cội nguồn , thời non sông tổ quốc thay da đổi thịt từng ngày, xuân non, xuân nước,xuân quê , thi nhau khởi sắc, tình đồng bào nghĩa anh em càng thêm thắm thiết, đại đoàn kết dân tộc dần dần phát huy đến mức cao nhất, sức mạnh chung lo xây
Dựng đất nước, xây dựng quê hương, vươn lên chiến thắng
Đói nghèo lạc hậu, phát xuất từ lòng khác vọng vươn lên làm giàu chính đáng, mở rộng quan hệ xúc tiến hợp tác
Với các nước bạn, trên con đường xây dựng phát triển đất nước, nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, vì độc lập dân tộc , vì dân giàu nước mạnh, xóa bỏ mặc cảm hận thù, trong quá khứ , để khỏi rơi vào cạm bẫy của ngoại ban , nhất là cạm bẫy của bắc kinh,
Nhận thức tầm quan trọng khôi phục truyền thống, khôi phục văn hóa cội nguồn, hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc kế thừa những gì cha ông để lại,
Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân,
Nêu cao tinh thần yêu nước thương dân, vì nhân loại, không ngừng cải thiện đời sống, loại bỏ cạnh tranh không
Lành mạnh, vững bước, bước vào thế kĩ 21,
Thế kĩ đỉnh cao của trí tuệ, đỉnh cao của khoa học , những thời cơ thuận lợi, và củng đầy khó khăn thách thức, vì thế càng nhanh chóng khôi phục văn hóa cội nguồn là điều cần
Thiết hơn lúc nào hết , đòi hỏi chúng ta phải quán triệt, về truyền thống dân tộc, về văn hóa cội nguồn , về đại đoàn kết dân tộc, làm chủ vận mệnh của đất nước,
Vương lên xóa đói giảm nghèo, tiến tới dân giàu nước mạnh, trở thành trung tâm thương mại , trung tâm du lịch thế giới , thực hiện điều mong muốn toàn dân tộc, làm cho
Đất nước càng ngày càng xuân .
     Nhằm khơi dậy truyền thống dân tộc , tinh thần tự tôn dân tộc, quyết tâm chấn hưng xây dựng đất nước , nắm bắt
Thời cơ, hiểu rõ thiên thời địa lợi, đẩylùi mọi bất lợi, vượt
Qua mọi thách thức,
Định hướng đi lên của xã hội, ĐỜI- ĐẠO, là một, lợi ích TỔ QUỐC, NHÀ NƯỚC, XÃ HỘI, TẬP THỂ, CÁ NHÂN, không ngừng cải thiện nân cao, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh, Đoàn kết dân tộc đòi hỏi phải xây dựng một nền giáo dục cao
Nhất là giáo dục truyền thống yêu nước , giáo dục văn hóa cội nguồn, nân cao trình độ dân trí, đẩy lùi văn hóa đồi trị có hại cho dân tộc , có hại cho non sông tổ quốc, nhất là tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu ẩn núp trong mỗi linh hồn con người, nhất là tệ nạn THAM  NHŨNG, QUAN LIÊU, HÁCH DỊCH, KHỦNG BỐ, ĐÀN ÁP, không những làm hại non sông tổ quốc, làm hại đồng bào,  vi phạm nhânquyền, quyền con người, mà con phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm cho lòng dân không yên căm phẩn,
Thời đại hội nhập quốc tế , hội nhập thế giới, thời càng đòi hỏi giương cao ngọn cờ đại nghĩa, tất cả chỉ vì dân vì nước,
Luôn luôn đóng vai trò tiên phong, đoàn kết các dân tộc anh em khắp thế giới, NHẰM TẠO RA THẾ VÀ LỰC, khắp thế thế giới, đưa dân tộc việt nam tỏa sáng khắp năm châu bốn biển .
     Sự ra đời văn hóa cội nguồn vô cùng đặc biệt, không giống như các tôn giáo đạo giáo, mà là hiến pháp lập lên nhà nước văn lang, lập lên tổ quốc văn lang, ĐẠO- ĐỜI là
Một, vì vậy văn hóa cội nguồn, không những là văn hóa thái bình thịnh trị, mà còn là văn hóa phát triển xã hội, văn hóa đoàn kết dân tộc, văn hóa đỉnh cao của chủ nghĩa trí tuệ
Văn hóa làm cho dân giàu nước mạnh, văn hóa nhân quyền  công bằng văn minh xã hội .
      Sự khẳng định trong văn hóa cội nguồn, nơi nào phát truyển văn hóa cội nguồn mạnh, thời nơi đó sẽ đi vào ổn định cuộc sống, không những ổn định phát triển về kinh tế
Mà còn ổn định về an ninh trật tự xã hội , nhất là về sự đoàn kết, nơi đó ít thưa kiện xảy ra .
     Có một hôm các vương các quan các tướng về chầu quốc tổ, đêm những chuyện khó giải quyết tâu lên quốc tổ
Khi các vương các tướng các quan tâu xong, thời quốc tổ
Hỏi còn gì nữa không ?
Nghe quốc hỏi tức thời có vị lạc vương , NGUYÊN HẢN
Bước ra tâu rằng, muôn tâu quốc vương ở, QUANG HẢI
CHÂU, BỘ LỤC HẢI, HUYỆ AN MÔN, không những trật
Tự an ninh vô cùng phức tạp, trộm cắp, lừa đão, lừa bịp, lừa phỉnh, thậm  chí lừa thầy phản bạn, xảy ra khắp nơi, có
Những vụ đánh nhau xảy ra thương tật, số người bị bắt càng ngày càng ngày đông , quan huyện HỮU CHÁNH, quan phủ BỐ CHÁNH, củng chưa có cách nào ngăn chặng tệ nạn làm mất trật tự xã hội nầy, các vương các tướng các quan nghe NGUYÊN HẢN LẠC VƯƠNG, tâu như thế thời lấy làm kinh ngạc có chuyện như thế thật ư, và lắng tai
Chờ nghe quốc tổ giải quyết,
Quốc tổ hỏi có chuyện như thế thật ư ? nguyên hản tâu thần đã thân hành đến nơi muôn tâu quốc vương sự việc xảy ra vô cùng phức tạp, đúng như những gì thần đã tâu,
QUỐC TỔ nói, quả đúng như những gì khanh đã tâu, thời nơi đó vô cùng tối tăm không có ánh sáng văn hóa chính nghĩa, nên ngũ QUỈ , quậy phá, LẠC VƯƠNG hãy đem văn hóa chính nghĩa đến đó truyền bá rộng rãi, vì trong văn hóa chính nghĩa có ngũ trị, 1- là văn hóa trị, 2- là quốc đạo
Hiến pháp trị, 3- là luật pháp trị, 4- là xã hội trị trường làng
Trường xã giáo dục trị, 5- là gia đình, họ tộc trị, ngũ trị xuất hiện thời xã hội dần dần đi vào ổn định, những người phạm tội là lỗi của các quan cấp địa phương thiếu hiểu biết về văn hóa chính nghĩa cội nguồn, vì vậy những người phạm tội nhẹ giáo dục rồi tha, những người tội nặng thời cải tạo lao động, hoặc phạt bằng của cải vật chất,
Kết quả thật bất ngờ, chỉ trong vòng một năm HUYỆN AN
MÔN , không những trật tự đi vào ổn định, mà còn làm ăn phát đạt nhanh chóng,
Chương  6
Phần  5

VĂN HÓA CHÍNH NGHĨA KHÔNG NHỮNG LÀ VĂN HÓA, ỔN ĐỊNH XÃ HỘI, MÀ CÒN LÀ VĂN HÓA THÚC ĐẨY SẢN XUẤT VÔ CÙNG MẠNH MẼ, SỨC
MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC TOÀN XÃ HỘI,
Không những ổn định về kinh tế, mà còn ổn định về cạnh tranh công bằng xã hội, thể hiện rõ tính ưu việt trong văn hóa cội nguồn, không có sự mâu thuẩn trong quà trình phát
Triển xã hội, tự nó vận động luân chuyển tiến đến Hoàn thiện kinh tế, hoàn thiện xã hội,
Văn hóa cội nguồn chính nghĩa là văn hóa liên kết thúc đẩy
Phát triển, giữa cái chung và cái riêng, theo đà phát triển lớn mạnh của xã hội
Với tính ưu việt nầy văn hóa chính nghĩa luôn luôn đóng vai trò quan trọng, trong cuộc thúc đẩy phát triển đất nước tiến tới dân giàu nước mạnh, trong đó có nhà nước, xã hội, cá nhân,
Điều đáng nói ở đây là văn hóa chính nghĩa là văn hóa thiết
Thực, đêm lại những lợi ích trước mắt,
Nân cao trình độ dân trí, cởi bỏ nhân xấu, hoàn  thiện nhân tốt, siêu thoát linh hồn, ổn định xã hội, đoàn kết dân tộc, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh trị , độc lập lâu dài, mở rộng tương lai, bước lên ngôi PHẬT, ngôi THÁNH, ngôi TIÊN, ngôi THẦN, ngôi CHÚA,
Để xây dựng một đất nước vương lên tầm cao mới, đòi hỏi
Chúng ta quán triệt về văn hóa cội nguồn, thừa kế những gì
QUỐC TỔ VUA HÙNG , để lại, kim chỉ nam cho dân tộc việt nam nói riêng , dân tộc thế giơí nói chung,
Văn hóa cội nguồn không có gì là mới ,VÌ ĐÃ RA ĐỜI CÁCH ĐÂY GẦN NĂM NGHÌN NĂM, Ở THỜI THIÊN ẤN, VÀ KHÔI PHỤC LẠI Ở THỜI THIÊN BÚT,
QUỐC TỔ nói, văn hóa cội nguồn là văn hóa lịch sử vũ trụ
Văn hóa đỉnh cao của trí tuệ , văn hóa hội nhập cội nguồn , văn hóa chánh đẳng chánh giác, văn hóa khoa học đỉnh cao vũ trụ, vì vậy cần tìm hiểu rõ văn hóa cội nguồn về vũ trụ ,
Xã hội vũ trụ , con người sống trong vũ trụ,  cùng với những tinh hoa khoa học đời sống xã hội , những tiền đề cho sự phát triển xã hội, giữa cái chung và cái riêng giữa công hữu và tư hữu, cá nhân, xã hội, nhà nước, trên quy luật chung,  phát triển của xã hội , mà vai trò nòng cốt Chính là nân cao trình độ dân trí,hiểu biết về văn hóa , hiểu
Biết về chính nghĩa, về hiến pháp, luật pháp, đạo pháp dân tộc, do sự lèo lái con thuyền vận mệnh xã hội đi đúng hướng, chính là tiền đề vạch ra thời đại mới,thời đại đỉnh cao của sự làm chủ .
      Theo quy luật tự nhiên tiến hóa tuần hoàn vũ trụ, thành-
Trụ- hoại- không, sanh, trụ, dị, diệt, của sự vận động tiến hóa luân chuyển của nó, HẾT DẠNG NẦY CHUYỂN SANG DẠNG KHÁC,  KHÔNG CÓ CÁI GÌ LÀ TUYỆT
ĐỐI, KHI TIẾN ĐẾN SỰ GIÀ CỔI CỨNG NGẮC, CŨNG LÀ LÚC ĐI ĐẾN SỰ TAN RÃ, NHANH HAY CHẬM, LÀ DO KẾT CẤU LÚC HÌNH THÀNH RA NÓ MÀ THÔI, trời , đất , còn phải chuyển luân theo định luật tạo HÓA, hết XUÂN,rồi đến HẠ, hết hạ rồi tới THU, hết thu rồi tới ĐÔNG, hết đông rồi trở về XUÂN,
     Văn hóa cội nguồn cho ta thấy , CHỈ CÓ CHÂN TÂM
CHÂN TÁNH, VÀ LUẬT TUẦN HOÀN LÀ ĐI VÀO VĨNH CỬU, vì thế thuận thiên là vận hành xã hội theo đà tiến hóa không ngừng , đổi mới đi lên, theo trào lưu tiến
Hóa chung của nhân loại toàn cầu, vận động theo dòng tiến hóa của một TIỂU KIẾP, giai đoạn kết quả TRÍ TUỆ, củng là giai đoạn đi lần đến hủy diệt sự sống toàn cầu, càng về gần cuối tiểu kiếp,
Như vậy văn hóa cội nguồn ra đời , không những là văn hóa cứu thế , mà còn nói rõ chỉ rõ, sự tồn vong của xã hội vận động theo một quy luật tiến hóa, đổi mới không ngừng
Phát triển đi lên, mà quy luật đổi mới đó chính là đi theo  quy luật vĩnh cửu , quy luật thuận thiên , quy luật kéo dài sự tồn vong xã hội , củng như kéo dài thái bình thịnh trị độc
Lập lâu dài .
      QUỐC TỔ ra đời nhìn thấy sự khốn khổ của nhân loại, ngoài những đói nghèo lạc hậu ra , còn lẩn quẩn trong mê tín dị đoan, tôn thời thần quyền quỉ vật, lẩn quẩn trong bảo thủ độc quyền, đi ngược lại hóa công tiến hóa tuần hoàn vũ trụ, ảo tưởng muôn năm, trói buộc con người vào những tục lệ mê tín dị đoan, đưa đời sống tinh thần lẩn vật chất mãi dậm chân tại chỗ, lẩn quẩn mãi trong nô lệ, DÂN THỜI NÔ LỆ DƯỚI ÁCH THỐNG TRỊ TÀN BẠO, BÓC LỘT ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, CHẾ ĐỘ VUA QUAN PHONG KIẾN THẦN GIÁO,
VUA, QUAN, THỜI NÔ LỆ CHO LÒNG THAM, NÔ LỆ CHO THẦN QUYỀN QUỈ VẬT,
CÁC ĐẠO SĨ, TU SĨ, HỌC SĨ,  PHÙ THỦY, THỜI LẨN QUẨN NÔ LỆ CHO KIẾN THỨC,
Nói chung là lẩn quẩn trong vòng khổ não, sau khi bao quát được toàn bộ nổi khổ của nhân loại, quốc tổ đi đến quyết định tìm con đường cứu thế, quốc tổ phải mất sáu năm hàng phục DUY THỨC, LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, HỘI NHẬP CỘI NGUỒN, LÀM CHỦ VŨ TRỤ,
KHAI SINH RA VĂN HÓA CỘI NGUỒN,
Giải thoát tất cả mọi nô lệ cho người dân,  tự làm chủ lấy mình và tiến tới làm chủ tất cả, vì phẩm chất đạo đức, vì lý tưởng cao đẹp,vì xã hội, vì tổ quốc non sông, vì đồng bào  nhân loại anh em, vì lời dạy của đức cha trời,đi theo con đường quốc tổ ra sức phục vụ cho cuộc sống xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn, quyết không làm nô lệ tôi tớ cho bất cứ một thế lực nào, nhất là thế lực ngoại xâm .
     Như vậy trong lúc nầy, hành trang bước vào thế kĩ 21 là
Hành trang tự chủ quyết định vận mệnh dân tộc , quyết định vận mệnh chủ quyền độc lập, trên con đường văn hóa cội nguồn , con đường đổi mới đi lên,
      chủ nghĩa phong kiến Chuyên chế độc quyền , độc tôn độc đoán, độc trị, huyền cơ đã chuyển xoay đi vào thái hóa hủy diệt, thay vào đó là chủ nghĩa đa nguyên , tiến tới chủ nghĩa đại đồng, chủ nghĩa đỉnh cao cuối cùng của nhân loại
tinh thần dân chủ lớn mạnh, thể hiện rõ vai trò phát triển xã hội, xây dựng tổ quốc, bảo vệ tổ quốc, nhằm phê phán các quan điểm, những triết lý đi ngược lại sự vận động tiến hóa của thời đại, bảo thủ những quan niệm lỗi thời, lôi kéo nhân
loại đi ngược lại thiên luật vũ trụ,
những đoạn văn trước đã nói, CHỈ CÓ QUY LUẬT TIẾN HÓA TUẦN HOÀN LÀ  VĨNH CỬU,
VÌ VẬY XÃ HỘI LUÔN VẬN ĐỘNG THEO NÓ, TIẾN HÓA THEO NÓ, BẢO TỒN LÂU DÀI THỊNH TRỊ ĐỘC LẬP .
     LUẬT VĨNH CỬU  TIẾN HÓA TUẦN HOÀN VŨ TRỤ,
XOAY QUANH LUẬT VĨNH CỬU CHÂN TÂM CHÂN TÁNH VŨ TRỤ .
      LUẬT PHÁT TRIỂN TIẾN HÓA ĐI LÊN XÃ HỘI, XOAY QUANH HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP , ĐẠO PHÁP
DÂN TỘC, KHÔNG CÓ THỨ GIẶC NÀO TAI HẠI NGUY HIỂM CHO BẰNG GIẶC DỐT,
Nhưng chúng ta đã biết VẬT THỰC NUÔI THỂ XÁC, VĂN HÓA ĐẠO LÝ CHÍNH NGHĨA NUÔI LINH HỒN
VÌ VẬY, văn hóa độc hại sẽ làm cho linh hồn ngu muội,cố chấp bảo thủ, đánh mất sự sáng suốt sẳn có nơi linh hồn, làm hại bản thân, làm hại xã hội, làm hại non sông tổ quốc,
Vì thế muốn giải thoát sự ngu si, chỉ còn một con đường duy nhất, là từ bỏ  văn hóa độc hại, hội nhập văn hóa cội nguồn, làm theo văn hóa cội nguồn , làm chủ văn hóa cội nguồn .
      Sự chuyển biến phá vỡ sự ngu si của chính mình, là do từng bước hội nhập văn hóa cội nguồn, làm chủ lấy mình, làm chủ xã hội, làm chủ hiến pháp, luật pháp, đạo pháp dân tộc, nuôi lớn niềm tin, tự tin, đức tin  tự chủ chính mình .
     Như vậy văn hóa cội nguồn, không những là văn hóa khai sáng sự thông minh, mà còn là văn hóa tự chủ tự do
Đưa con người tiến tới thành tựu đại nghiệp cả danh lẩn lợi
Một cách hửu hiệu đi đôi với thực tế, hạnh phúc trong tầm tay, không ảo tưởng xa vời,
Văn hóa cội nguồn củng cho ta thấy, sự vận động tiến hóa phát triển xã hội, đi theo kim chỉ nam văn hóa cội nguồn, không những tiến tới dân giàu nước mạnh, mà còn đưa tinh thần dân tộc lên cao, tinh thần bất tử của chủ nghĩa THẦN
THÁNH .
       Đứng trên lập trường văn hóa chính nghĩa dân tộc , củng chính là văn hóa chính nghĩa thế giới, văn hóa chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng nhân loại, tư tưởng làm chủ vận mệnh của mình ,làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ,
Sự cho thấy đời đạo trong văn hóa không tách rời nhau,
ĐỜI- ĐẠO củng chỉ là một, SỐNG LÀ ĐỜI, SỐNG CÓ VĂN HÓA, SỐNG THEO CHÍNH NGHĨA ĐÓ LÀ ĐẠO,
Có thể nói tốt đời thời đẹp đạo, tốt đạo thời lạc hậu biến tan
Văn hóa cội nguồn củng cho ta thấy, sự tha hóa đạo đức con người, dẩn đến tham lam ích kỷ bao thói hư tật xấu cặn bã trong tâm hồn con người, sự tha hóa đạo đức con người từ chính điều kiện sống, SỐNG VÌ BẢN THÂN, SỐNG CHO MÌNH, không cần biết tới gia đình, vợ , con, cha , mẹ anh, em, nói gì đến xã hội non sông tổ quốc,
Chính sống vì bản thân , sống cho mình, sự sống độc hại ấy đưa con người đến tha hóa đạo đức, trở thành những cận bã xã hội, làm hại bản thân làm hại gia đình, làm hại non sông tổ quốc,  việc giải thoát con người ra khỏi con đường cẩn bã tội lỗi đó, không ai có thể làm thế cho mình được , MÌNH TỰ TRÓI , MÌNH TỰ MỞ, không sống vì bản thân sống vì mình nữa, MÀ HÃY SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI , VÌ XÃ HỘI, VÌ NON SÔNG TỔ QUỐC,
Khi con người có lối sống như vậy, thời tất nhiên sự tha hóa thói hư tật xấu của con người dần dần biến mất, thay vào đó là sự quang minh lỗi lạc,sự sống chính nghĩa trổi dậy trong hồn con người, sự sống thành đạt bản thân , hửu ích xã hội, hửu ích cho non sông tổ quốc,
Bởi vậy, việc khắc phục lối sống, chỉ biết sống cho mình vì mình, là điều vô cùng quan trọng, không những giải thoát lối sống cặn bã xã hội, mà còn giải thoát ra khỏi con đường địa ngục , ngạ quỉ, súc sanh, thành tựu nhân lành siêu sanh thượng giới,
Việc giải thoát con người những thành phần chậm tiến, ra khỏi con đường tha hóa có lối sống mất đạo đức, là điều vô
Cùng cần thiết hơn lúc nào hết, vì con rồng cháu tiên không thể có lối sống như vậy, nhất là đất nước việt nam lại càng
Khắc phục, xóa bỏ tư tưởng lối sống chỉ biết vì mình nầy, hãy sống vì đồng bào vì nhân loại anh em,
Từ góc độ văn hóa chúng ta củng nhận thức được rằng, văn  hóa cội nguồn,chủ nghĩa đại đồng, thiên quyền vũ trụ, nhân quyền xã hội, như những nấc thang lịch sử mùa xuân, không những đêm lại đời sống cao đẹp, mà còn tiến tới một
Thế giới hòa bình văn minh lành mạnh, không những lành mạnh về đời sống vật chất , mà còn lành mạnh về đời sống tinh thần, có thể nói tiến xa hơn nữa là cuộc sống thiên đàng cực lạc trần gian .
     Những hạn chế phát triển xã hội, chính là sự kém hiểu biết về mặt lý luận phát triển xã hội, những nấc thang phát triển của xã hội, những nguyên lý cơ bản phát triển xã hội  trong văn hóa cội nguồn .
Vai trò văn hóa cội nguồn chính là văn hóa đời sống xã hội, văn hóa nêu cao tinh thần bảo vệ con người , bảo vệ môi trường, bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới .
     Quan niệm về lịch sử xét về nguồn cội nhân loại, cũng như nguồn cội vũ trụ, điều xuất  phát từ một cội, từ chân tâm chân tánh tự nhiên vũ trụ,
BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH VŨ TRỤ, KHÔNG NHỮNG LÀ KHÔNG TƯỚNG
KHÔNG TÁNH, KHÔNG THÂN , KHÔNG Ý, KHÔNG THỨC,KHÔNG SẮC, CŨNG KHÔNG CÓ TÊN , CÓ TUỔI,
NHƯNG LẠI KHỞI RA CÓ TƯỚNG CÓ TÁNH, CÓ THÂN, CÓ Ý, CÓ THỨC, CÓ SẮC, CÓ TÊN, CÓ TUỔI.
      CHỈ CÓ MỘT ĐẤNG TỐI CAO MÀ CÓ NHIỀU TÊN GỌI KHÁC NHAU,
- BÊN TIÊN ĐẠO, THÁNH ĐẠO, THẦN ĐẠO, GỌI ĐẤNG TỐI CAO , LÀ ĐẤNG VÔ VI, HIỆN THÂN
HỬU VI, THIÊN – ĐỊA VŨ TRỤ, CHÍNH LÀ CHA TRỜI
MẸ TRỜI,
-   BÊN PHẬT ĐẠO, GỌI ĐẤNG TỐI CAO LÀ ĐẤNG NHƯ LAI, HIỆN THÂN CON NGƯỜI DÙ NAM HAY NỮ CÓ ĐỦ 32 TƯỚNG TỐT, 80 VẼ ĐẸP,
-   BÊN ĐẠO CHÚA GỌI ĐẤNG TỐI CAO LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI,
       NHƯ VẬY, ĐỨC CHÚA TRỜI- ĐỨC NHƯ LAI- DỨC VÔ VI, CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐẤNG MÀ THÔI, NHƯNG LẠI CÓ NHIỀU TÊN TỲ THEO MỖI TÔN GIÁO , ĐẠO GIÁO GỌI, XƯNG TỤNG LẬP DANH MÀ
THÔI,
THẬT RA ĐẤNG TỐI CAO KHÔNG TÊN , NÊN CON CHÁU PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ĐẶC TÊN
CHO ĐẤNG TỐI CAO ĐỂ MÀ GỌI,
NÓI CHO CÙNG SUY CHO TẬN, ĐẤNG TỐI CAO CHÍNH LÀ TỔ TIÊN , ĐẤNG KHAI TẠO LẬP LÊN VŨ TRỤ , VẠN VẬT , TRỜI- ĐẤT , CON NGƯỜI,
     CÓ THỂ GỌI ĐẤNG TỐI CAO VỤ TRỤ, LÀ ĐẤNG CHÚA TỐI CAO TỔ TIÊN VÔ VI NHƯ LAI,
CÒN GỌI TẮC LÀ TỔ TIÊN NHƯ LAI,
Vì vậy chúng ta không nên chấp nhất ở ngôi vị danh từ, vì
Danh từ chỉ là phương tiện đặc tên để mà xưng gọi,
Cũng như con người mới sanh ra không có tên, sau đó đặc tên A  TÊN B để mà gọi,

                                 *           *           *
Chương  7
Phần  1

           TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG DÂN TỘC
Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta
Luôn sát cánh kề vai, chung lưng đấu cật, đánh thắng nhiều đạo quân xâm lược lớn mạnh hơn ta gấp nhiều lần, làm cho các thế lực ngoại xâm khiếp sợ, ghi lại bao dấu ấn lịch sử hào hùng chiến công hiển hách của dân tộc ta .
     Lòng yêu nước nồng nàn , tinh thần bất khuất chống ngoại xâm đã trở thành truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta, truyền thống thà chết nhất định không chịu cúi đầu làm nô lệ,
Các triều đại phong kiến giặc tàu, kẻ thù lớn nhất của dân tộc ta , chúng khiếp sợ nền quốc đạo dân tộc , bằng chứng là các thời TIỀN HÙNG VƯƠNG,
Đến thời hậu HÙNG VƯƠNG,  HÙNG TIÊN LANG, ĐIỂN LANG, lên ngôi vương 1141 trước công nguyên, quân ÂN , NHÀ ÂN , xâm lược liền bị nền quốc đạo con
Cháu tiên rồng đánh bại thê thảm, (xem văn lang chiến sự 1
Sẽ nói rõ hơn )
Với uy linh của nền quốc đạo, linh hồn dân tộc bốc cao lên tận mây xanh, ngọn lửa hùng thiên phủ lên đầu quân xâm lược, thiêu chúng thành tro bụi, một nền VĂN HIẾN hiện đại, với khẩu hiệu toàn dân kháng chiến, toàn dân quét sạch
Quân thù, vì nước quên thân, gương cha ông đã từng làm khiếp đảm quân thù .
     Với truyền thống oai hùng như thế , chúng ta là những thế hệ thừa kế, tiếp nối con  đường cha ông cùng nhau trên
Dưới một lòng, lấy đức nhân thay cho cường bạo,
Lấy văn hóa cội nguồn chính nghĩa, thay cho độc quyền độc trị, theo chí cha ông lấy dân làm gốc , toàn dân xây dựng đất nước , toàn dân chống ngoại xâm, toàn dân đập tan mọi âm mưu, đầy dã tâm,lắm thủ đoạn , nhiều quỉ kế,
Của kẻ thù ,hầu chuyển xây tình thế dân tộc ta theo ý muốn
Của chúng, như chúng đã làm trước đây biến dân tộc ta thành dân tộc nô lệ .
     Trong bối cảnh lịch sử hiện nay, dân tộc ta đang bế tắc về đường lối , không có con đường đi, lẩn quẩn trong lối mòn lệ thuộc ngoại ban, có lẽ dân tộc việt nam đêm sắp qua
Ngày lại trở về, bình minh trổi dậy tỏa sáng nên THIÊN ẤN , CHUYỂN THÀNH THIÊN BÚT, kịp lúc tỏa sáng ra đời làm tan biến mọi u minh đen tối hàng nghìn năm phủ lấy hồn thiên dân tộc , phủ lấy con cháu tiên rồng việt nam
Con đường mùa xuân gắn liền độc lập dân tộc đã hiện ra,
Mở ra thời đại mới , thời đại con rồng cháu tiên , thời đại văn minh nhân quyển xã hội, thiên quyền vũ trụ, thời đại đa
Nguyên chủ nghĩa đại đồng .
     Phát huy chủ nghĩa anh hùng dân tộc, đi đôi với nắm bắt mọi thời cơ, vận dụng mọi ưu việt sẳn có về địa hình đất đai ,núi non, sông hồ, đồng bằng, biển cả, nhìn vào địa hình
Hình chữ S một bên là biển cả, một bên là đất liền, thời củng hiểu rõ ý trời, con cháu tiên rồng dân tộc việt nam phải là ông chủ trung gian giao dịch XUẤT NHẬP, đa dạng hóa sản phẩm thị trường quốc tế,  không những thế mà còn giàu tiềm năng du lịch, môi trường XANH- SẠCH,
ĐẸP, nơi đâu củng có kỳ quang, thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI
ĐỊA MẪU,  QUỐC TỔ VUA HÙNG, THỜ HỒN THIÊN ANH LINH DÂN TỘC,
Hiểu ý trời và làm theo ý trời, là cực kỳ quan trọng, trên con đường phát triển xã hội, phát triển đất nước việt nam
Làm chủ văn hóa cội nguồn, mà văn hóa cội nguồn chính là thiên ý của đức cha trời, xuất phát từ thiên ý cha trời định hướng phát triển xã hội , gắn bó chặt chẽ với truyền thống dân tộc, những nhiệm vụ cần làm và phải làm, giải thoát tư tưởng lạc hậu , giải thoát đói nghèo tiến tới đỉnh cao của sự làm chủ, xây dựng một đất nước tự do dân chủ công bằng văn minh, tất cả đều sống theo HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP DÂN TỘC .
      Văn hóa cội nguồn là di sản chính nghĩa cha ông để lại
Vô cùng phong phú, kho tàng tri kiến vũ trụ, không những là văn hóa phát triển xã hội , mà còn là văn hóa mang tính nhân văn sâu rộng, trong quan hệ cộng đồng xã hội giữa con người với con người, nhất là nhân loại tiến bộ, luôn loại bỏ những gì lỗi thời , nhất là chủ nghĩa độc quyển, tư tưởng độc quyền, chế độ độc quyền, không những là bức rào cản lớn nhất phát triển xã hội,
NHỮNG TINH HOA VĂN HÓA ĐỈNH CAO CỦA TRÍ TUỆ, LÀ VĂN HÓA CỦA SỰ GIẢI THOÁT,
GIẢI THOÁT ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU, GIẢI THOÁT KHỐN KHỔ NÔ LỆ, GIẢI THOÁT ĐỘC QUYỀN ÁP BỨC, ĐÊM LẠI SỰ BÌNH ĐẲNG NHÂN LOẠI , CÔNG
BẰNG XÃ HỘI .
     Đây chính là lý luận quan điểm đổi mới đi lên của dân tộc việt nam, gắn liền với truyền thống anh hùng dân tộc,
Văn hóa cội nguồn đã cho ta thấy , QUỐC TỔ khai sinh ra
Nước văn lang, trên con đường diệt ác , không phải trên con đường tranh bá quyền lực, nồi da nấu thịt mà là chung vai chung sức diệt quỉ trừ tà, trừ ma trừ yêu trừ tinh,
Bài học thành công dựng nước ấy , đã chỉ cho ta một con đường đi, con đường độc lập dân tộc , con đường xây dựng
Đất nước , con đường thái bình thịnh trị, không hận không
QUỐC TỔ nói, muốn chiến thắng YÊU, TINH, MA, QUỈ,
Nhất là yêu tinh ma quỉ ẩn núp trong linh hồn rất khó mà tiêu diệt, vì con người luôn luôn bảo thủ thói hư tật xấu của
Mình, che đậy tánh xấu của mình,
QUỐC TỔ nói, chỉ có gươm thiên trí tuệ giác ngộ chính nghĩa, nhất là gươm thiên chánh đẳng chánh giác, chiếu đến đâu thời YÊU, TINH, MA, QUỈ, tan tới đó .
TỪ KINH NGHIỆM THỰC TẾ CHO TA THẤY CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN
ĐẠT ĐẾN NỀN DÂN CHỦ TỰ DO, NHÀ NƯỚC PHÁP
QUYỀN, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, CÔNG LÝ , LÀ TRÊN HẾT,
TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN, NHẤT NHẤT SỐNG THEO HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, CÔNG LÝ, THỜI YÊU, TINH, MA, QUỈ, MỜ NHẠC, TRONG CUỘC SỐNG
CỦNG NHƯ MỜ NHẠC TRONG LINH HỒN CỦA MỖI
CON NGƯỜI .
      Theo thiên luật các nước tiên tiến sống theo HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, CÔNG LÝ, là kim chỉ nam cho mọi hành động phát triển xã hội, thời dân các nước đó đạt đến 70 phần trăm linh Hồn  được siêu sanh về trời,  không cần
Phải theo tôn giáo đạo giáo nào cả,
HUỐNG CHI LÀ SỐNG THEO VĂN  HÓA CỘI NGUỒN
HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP VŨ TRỤ, ĐẠI
ĐỒNG BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG VŨ TRỤ,
KHÔNG NHỮNG VỀ TRỜI, MÀ CÒN THÀNH PHẬT,
THÀNH THÁNH, THÀNH TIÊN, THÀNH THẦN, THÀNH CHÚA,
NẾU CÓ CÔNG DÌU DẮT NHÂN LOẠI ĐI THEO VĂN HÓA CỘI NGUỒN , không chỉ làm phật, thánh,tiên, thần,
Chúa, mà còn làm vua làm chúa khắp các tần trời,
QUỐC TỔ là đấng cứu thế không sai, không chỉ cứu nhân loại thoát khỏi binh đao máu lửa, đói nghèo lạc hậu, nô lệ áp bức , đẩy lùi tệ nạn xã hội, mà còn làm cho nhân loại đắc quả trí tuệ, chính nghĩa, đắc quả chân tâm chân tánh lên
Ngôi chánh đẳng chánh giác làm chủ vũ trụ .
      Mặt trời chân lý xuất hiện, con cháu tiên rồng việt nam, cũng như con cháu tiên rồng khắp thế giới , khi đã tìm thấy con đường  xây dựng đất nước , bảo vệ tổ quốc ,tiến tới dân giàu nước mạnh thái bình thịnh trị độc lập lâu dài, thời dân tộc việt nam, cũng như các dân tộc anh em khắp thế giới , tự lột xác đổi mới tiến tới con đường đại đồng bình đẳng văn minh , nhân quyền, thiên quyền, xã hội công bằng dân chủ tự do .
      Khi nhân loại đã có văn hóa chính nghĩa cội nguồn trong tay, xác định được mục tiêu độc lập tự do, giải thoát nô lệ bất công mất bình đẳng, tiến tới con đường tự chủ, làm chủ, VẬN MỆNH, làm chủ BẢN THÂN, làm chủ XÃ
HỘI, làm chủ NON SÔNG TỔ QUỐC, làm chủ HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP DÂN TỘC, làm chủ khoa học, làm chủ máy , làm chủ khoa học kĩ thuật, làm chủ công nghệ vi tính công nghệ thông tin vân vân ...
Cho đến làm chủ LINH HỒN, làm chủ DUY THỨC, làm chủ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, làm chủ VŨ TRỤ,
Khi nhân loại xác định được mục tiêu đường hướng đường lối đúng đắn như thế,  thời không ai ngăn cản được mục tiêu chính đáng của họ, và lực lượng chính nghĩa sẽ ra đời,
Từng bước xây dựng củng cố hòa bình ổn định thế giới tiến tới một trái đất XANH, SẠCH , ĐẸP, không hận thù, tôn trọng lẩn nhau , đôi bên cùng có lợi,  Xóa bỏ vũ khí hạt nhân giết người hàng loạt, thay vào đó là làm chủ khoa học, HẠN CHẾ  LÀM GIẢM BỚT THIÊN TAI ,
Do ngũ đại chuyển hóa, MƯA TO GIÓ LỚN, NƯỚC DÂN
ĐỘNG ĐẤT, NHIỆT ĐỘ TĂNG CAO, HẠ THẤP,
Ngũ đại chuyển hóa không phải là do trời làm MÀ DO ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN XOAY CHUYỂN,  HAY CÒN GỌI LÀ BỘ MÁY HUYỀN CƠ, CÀN KHÔN VŨ TRỤ XOAY CHUYỂN,
Theo định luật vũ trụ, SANH- TRỤ- DỊ- DIỆT, THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG,
Có thể cho chúng ta hiểu thế nầy, sanh- trụ- dị- diệt, của một con người,  sanh- trụ- dị- diệt, của một tiểu kiếp, sanh- trụ- dị- diệt, của quả địa cầu, thành , trụ, hoại , không, của vũ trụ,  như chúng ta đã biết CHỈ CÓ CHÂN TÂM CHÂN
TÁNH, VŨ TRỤ ,CŨNG CHÍNH LÀ CHÂN TÂM CHÂN
TÁNH LINH HỒN CON NGƯỜI,  VÀ LUẬT TUẦN HOÀN VŨ TRỤ , LÀ VĨNH CỬU,
CÒN NHỮNG GÌ CÓ SẮC, CÓ TƯỚNG CÓ HÌNH, CÓ
CẢNH , ĐỀU PHẢI LUÂN CHUYỂN THEO LUẬT TUẦN HOÀN , SANH- TRỤ- DỊ- DIỆT,
Nói tốm lại hể có sanh thời đi đến hủy diệt lâu hay mau mà thôi, và cũng chính sự định luật sanh diệt LÂU hay MAU nầy, mà chúng ta chọn con đường đi, nhất là con trường tồn lâu dài, con đường phù hợp thiên ý cha trời,con đường mà QUỐC TỔ, đã KHAI SINH RA, cách đây gần năm nghìn năm, con đường văn hóa cội nguồn, CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG, HIẾN PHÁP VĂN LANG NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC,  khi đã có nền văn hóa chính nghĩa trong tay, thời coi như đã có gươm thiên chính nghĩa vũ trụ, theo thiên ý cha trời mà cứu nhân độ thế, khẩn trương hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử tiến bộ thời đại đã giao, với sứ mệnh cao cả ấy, mỗi con cháu tiên rồng, với vũ khí văn hóa
Chính nghĩa , truyền thống dân tộc, đồng loạt đứng lên
Làm chủ những gì cha ông để lại, như chúng ta đã biết, QUỐC TỔ, CÙNG VỚI QUÂN DÂN, ÂU VIỆT- LẠC VIỆT, KHAI SINH RA NƯỚC VĂN LANG, VÀ NAY
LÀ NƯỚC VIỆT NAM,
NHẤT LÀ LỜI DẠY  QUỐC TỔ, CON CHÁU TIÊN RỒNG PHẢI LÀM CHỦ CHO ĐƯỢC ĐỊA LONG VŨ TRỤ HÌNH CHỮ S , THIÊN ẤN CHUYỂN THÀNH THIÊN BÚT SẼ RA ĐỜI TRÊN MẢNH ĐẤT NẦY .
      Văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc,  non sông tổ quốc, là hai di sản to lớn mà cha ông
Đã để lại, với tinh thần quyết tử cho non sông tổ quốc, cùng
Nền văn hiến quốc đạo khởi sanh, đêm lại tự do, nhân quyền , bình đẳng, ấm no hạnh phúc, Dân giàu nước mạnh,
Xã hội công bằng dân chủ văn minh, thà hy sinh tất cả, nhất
Quyết không để cho những kẻ, phản bội tổ tiên, phản bội cha ông , phản bội đồng bào dân tộc, tôn thờ ngoại xâm, cúi
Đầu làm nô lệ cho chúng,làm tay sai cho chúng, đầu độc làm hại dân tộc dù trực tiếp, hay gián tiếp thời tội củng như nhau, hễ còn một tên bất trung bất hiếu phản bội dân tộc , thời con cháu tiên rồng chúng ta cương quyết quét sạch chúng đi, những thứ nhơ bẩn rác rưởi ấy chỉ làm nhục nhã cho dân tộc chúng ta mà thôi .
      Với truyền thống yêu nước thương dân, quý trọng sinh mệnh con người, tôn trọng nhân quyền con người , quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền hiến pháp cho phép, luật pháp bảo hộ, còn những kẻ đi ngược lại hiến pháp, đi ngược lại luật pháp, đi ngược lại truyền thống dân tộc, thời nghiêm trị thích đáng .
     Một dân tộc yêu hòa bình yêu tự do, thời không bao giờ có tư tưởng hiếu chiến, gây chiến tranh, mà tìm mọi cách ngăn chặn các cuộc xung đột vũ lực, chạy đua vũ
Trang, kiên nhẩn đàm phán trên nguyên tắc đôi bên cùng có
Lợi , nhưng kẻ thù ngoan cố ỷ mình thế mạnh gây chiến tranh xâm lược nước ta, không còn cách nào hơn là tử chiến, bảo vệ non sông tổ quốc đến hơi thở cuối cùng, nhân
Loại anh em con cháu tiên rồng khắp thế giới, sẽ không bao giờ bỏ chúng ta đơn độc, hãy tin vào văn hóa chính nghĩa, tin TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, TIN VÀO HỒN THIÊN DÂN TỘC, TIN VÀO LỜI DẠY QUỐC TỔ .
     QUỐC TỔ nói, hãy trao gươm thiên văn hóa cội nguồn
Hiến pháp, dựng nước giữ nước, nền quốc đạo dân tộc cho dân gìn giữ, thời không có một thế lực nào đánh bại, hay xâm lược nổi, không có sức mạnh nào mạnh hơn sức mạnh
Chính nghĩa, sức mạnh của trí tuệ, chính là sức mạnh của toàn dân tộc, toàn nhân loại,
Sức mạnh của chánh đẳng chánh giác chính là sức mạnh vũ trụ, gươm thiên trí huệ không những là thứ gươm thiên trừ giặc hàng vạn dặm, mà còn trừ giặc xa hàng nghìn năm .
     Tuy nhiên muốn đạt tới cảnh giới ấy cũng không phải ít công tu luyện, theo văn hóa cội nguồn,
Sau gần hai nghìn năm dân tộc ta lao đao vất vả, bởi giặc tàu xâm lược, hết lần nầy tới lần khác, với truyền thống yêu
Nước thương dân , không chịu cuối đầu làm nô lệ, lớp nầy ngã xuống thời lớp khác đứng lên, giành lại độc lập rồi mất,
Mất rồi giành lại, cứ thế xảy ra không biết bao lần,
Gần hai nghìn năm khốn khổ cũng đủ cho ta những bài học
Nhớ mãi không bao giờ quên, bài học nô lệ, bài học chúng vơ vét tài nguyên đất nước, bài học chúng vơ vét sức người sức trí làm tôi làm tớ cho chúng, bài học tù đày áp bức, bài học chúng dùng người việt cai trị người việt, tạo ra cảnh nồi da nấu thịt , còn biết bao nhiêu là chuyện, chúng tàn hại
Dân ta, làm cho đất nước chúng ta kiệt huệ, đói nghèo lạc
Hậu, và cho đến ngày nay chúng vẩn còn tiếp tục tàn phá đất nước ta , tàn phá dân tộc ta . văn hóa cội nguồn mất là dân tộc việt nam rơi vảo cảnh khốn khổ ,lịch sử đã minh chứng cho điều nầy .
      Quân xâm lược bắc kinh, chúng không những, không tôn trọng chủ quyền độc lập của nước nhỏ, mà còn xâm lược nước nhỏ, chà đạp lên nhân quyền con người những nước láng giềng, biến các nước láng giềng thành những nước nô lệ, bằng chứng cụ thể chúng đã xâm lược đô hộ dân tộc việt nam gần hai nghìn năm, và cho tới bây giờ chúng vẩn còn chưa chịu chấm dứt,
Con cháu tiên rồng hãy cực lực phản đối, tố cáo chúng, đưa
Chúng ra nhân quyền công luận, đưa chúng ra tòa án nhân quyền quốc tế,
     HỠI CON CHÁU TIÊN RỒNG TOÀN QUỐC, HỠI
ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI ANH EM, CHÚNG TA MUỐN HÒA BÌNH, NHƯNG QUÂN HÁO CHIẾN NÀO
ĐỂ CHO CHÚNG TA YÊN, CHÚNG TA PHẢI ĐỨNG
LÊN KHÔNG NHỮNG ĐOÀN KẾT TRONG NƯỚC , MÀ ĐOÀN KẾT NHỮNG NƯỚC ANH EM YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH TOÀN THẾ GIỚI, CHUNG VAI CHUNG SỨC ĐÒI LẠI SỰ CÔNG BẰNG, MÀ TỔ TIÊN,
CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, ĐÃ BAN CÁI QUYỀN TỰ DO ,
QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP , QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC CỦA MỖI DÂN TỘC, CHÚNG KHÔNG NHỮNG CƯỚP NƯỚC , MÀ CÒN CƯỚP NHỮNG QUYỀN THIÊNG LIÊNG ẤY CỦA CHÚNG TA , CHÚNG TA PHẢI ĐỨNG LÊN BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA CHÚNG TA , BẢO VỆ QUYỀN THIÊNG LIÊNG CỦA CHÚNG TA, ĐỨNG LÊN ĐỨNG
LÊN ĐỨNG LÊN,
Với truyền thống yêu nước thương dân, yêu chuộng hòa bình, một mặt tố cáo, những tội ác của quân xâm lược hiếu
Chiến gây ra, mặt khác kêu gọi thế giới, lên tiếng giúp đở
Chúng ta. ủng hộ chúng ta , tiêu diệt hiếu chiến xâm lược của chúng,
Trước tấm lòng hòa khí từ bi bác ái của dân tộc ta , chúng càng xâm lược,  
Mỗi lần giặc tàu xâm lược chúng gây ra biết bao nhiêu đau
thương trước cảnh cửa nát nhà tan , chúng tàn sát con cháu tiên rồng không hề thương xót , nghĩ cho cùng chúng củng là con người sao lại khác máu dã man như thế, người NAM
hay người BẮC củng chỉ là con người , nếu nói rõ hơn tất cả nhân loại đều là dòng giống tiên rồng, cùng chung một cội một nguồn, thử hỏi lương tri con người ở đâu mà chúng cứ xâm lược mãi như thế, dìm dân tộc ta vào biển máu, vào nô lệ, buộc lòng dân tộc ta phải đứng lên tử chiến, và tử chiến đến cùng .
       nhiệm vụ chúng ta hiện nay, là cương quyết xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc , kêu gọi toàn dân sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, khi có ngoại xâm, dân tộc việt nam chúng ta là dân tộc ĐỒNG BÀO, không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt TÔN GIÁO, ĐẠO GIÁO, ĐẢNG PHÁI, TRONG NƯỚC, NGOÀI NƯỚC, BẤT CỨ AI, LÀ NGƯỜI VIỆT NAM CÓ LÒNG YÊU NƯỚC , VÌ  TRUYỀN THỐNG  CHA ÔNG VÌ ĐỒNG BÀO ANH EM VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU, CHUNG TAY CHUNG SỨC QUÉT SẠCH  NGOẠI XÂM,  HAY LÀ BẠN ĐỒNG MINH, CÓ LÒNG YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH, VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO NƯỚC BẠN VÌ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ, RA TAY GIÚP ĐỞ, chống lại quân hiếu chiến tàn bạo dã man,
không còn nhân tính con người,
QUỐC TỔ, khai sinh ra văn hóa cội nguồn hiến pháp văn lang nền quốc đạo dân tộc, không những xây dựng lên đất nước văn minh hùng mạnh, mà còn xây dựng lên tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc, triệu triệu người như một,
Tạo lên sức mạnh thần thánh không có sức mạnh nào chống
Đở nổi, khi triệu triệu người quyết tử phản công .
     Dân tộc việt nam con cháu tiên rồng, là dân tộc yêu chuộng hòa bình , yêu chuộng độc lập tự do, yêu chuộng lẽ phải,  là dân tộc luôn luôn tôn trọng dân tộc các nước bạn , giàu lòng hữu nghị, hòa hiếu với các quốc gia dân tộc anh em, không vì thế mà sức mạnh tinh thần yêu nước giảm sút
Mà còn mạnh mẽ hơn lúc nào hết.
     QUỐC TỔ nói, đã là DÂN HỒNG, CHÁU LẠC, CON RỒNG CHÁU TIÊN, thời bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, hể là đồng bào việt, thời phải  đứng lên chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc,
QUỐC TỔ nói, văn hóa cội nguồn là văn hóa cứu nước , văn hóa xây dựng tổ quốc, văn hóa chống giặc hàng vạn
Dặm, văn hóa chống giặc trước hàng trăm năm, hàng nghìn
Năm, văn hóa của lòng yêu nước, văn hóa của ý chí kiên cường, bất khuất văn hóa của đỉnh cao trí tuệ, giàu nghị lực đầy sáng tạo chiến thắng kẻ thù .
     QUỐC TỔ nói, văn hóa cội nguồn là văn hóa của sự thành đạt, thắng lợi, vinh quang , trên khắp mặt trận xây dựng và bảo vệ tổ quốc,
Vì vậy xây dựng , củng cố, phát triển, truyền bá văn hóa, là điều vô cùng cầnThiết , quyết định vận mệnh tương lai của toàn dân tộc .
    QUÓC TỔ nói, không có thứ vũ khí hiện đại nào, hơn được thứ vũ khí chính nghĩa văn hóa,
Thứ vũ khí BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH, không có
Thế lực nào, sức mạnh nào, vũ khí hiện đại nào, chống trả nổi, sự mầu nhiệm của văn hóa cội nguồn, phải nói là vô tận, không thể luận bàn cho hết được, ánh sáng văn hóa chiếu đến đâu, thời màn u minh tan biến đến đó.
     PHẢI NÓI VĂN HÓA CUỘI NGUỒN LÀ QUẢ TIM CỦA THẾ GIỚI, LÀ LÁ BÙA HỘ MỆNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM,
      QUỐC TỔ nói, thứ vũ khí mà dân tộc văn lang có, là thứ vũ khí bất chiến tự nhiên thành, thứ vũ khí hàng triệu
Triệu năm mới xuất hiện , có khi cả trăm triệu năm mới xuất hiện, theo lời quốc tổ nói, KHÔNG ĐÁNH MÀ THẮNG, KHÔNG GIÀNH MÀ ĐƯỢC, KHÔNG PHÍ SỨC MÀ THÀNH, đây mới là chuyện đáng bàn đáng suy
Nghĩ, BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG, thời là chuyện vẩn thấy xưa nay,
CÒN SÚNG ĐẠN, GƯƠM ĐAO GIÁO DÀI, thắng thua là
Chuyện thường tình, không lấy gì là cao minh lắm .
      QUỐC TỔ nói, xây dựng lên non sông tổ quốc, mà dùng đến bạo lực gươm đao giáo mác mạnh được yếu thua ,được là vua, thua là giặc, sự thành công ấy chỉ là hạ sách, khó mà giữ được sự nghiệp lâu dài GIÀNH CHÍNH QUYỀN ĐÃ KHÓ, GIỮ CƠ NGHIỆP LẠI CÀNG KHÓ HƠN,  quốc tổ nói tranh thiên hạ là người có tài, nhưng được thiên hạ vẩn là người có đức, lấy văn hóa chính nghĩa mà dựng cơ nghiệp , thời cơ nghiệp ấy không những thái bình thịnh trị dân giàu nước mạnh mà còn độc lập lâu dài,
Như chúng ta đã biết niên đại HÙNG VƯƠNG, kéo dài độc lập 2.701 năm nếu không thất truyền văn hóa cội nguồn, thời độc lập kéo dài không biết đến đâu mà tính, con đường
Quốc tổ còn đó chúng ta nghĩ gì làm gì để xứng đáng là con
Hồng cháu lạc con rồng cháu tiên,
Nước ta là một đất nước chịu nhiều sự chiến tranh xâm lược của quân thù, trở nên xơ xác đói nghèo lạc hậu, bởi do
Sự cột trói bằng chính sách tàn bạo áp bức vơ vét bóc lột dã man hàng nghìn năm, sống chết đều do chúng quyết định,
Nhân tài đất nước nếu không chịu làm nô lệ làm tay sai cho chúng thời chúng thủ tiêu, không còn cách nào khác là phải
Đấu tranh kháng chiến trường kỳ, dẩn tới đói nghèo tuột hậu, hàng nghìn năm chống quân thù xâm lấn ,hết xâm lấn tới xâm chiếm, hết xâm chiếm tới xâm  lược,hết lần nầy tới lần khác, liên miên dồn dập, thử hỏi dân ta không chịu cảnh đói nghèo sao được .
     Trong suốt chặn đường tự lực, tự cường dựa vào sức mính là chính kháng chiến hàng nghìn năm thời còn gì nữa mà không xơ xác, đói nghèo tuột hậu,
Huyền cơ xoay chuyển theo luật tuần hoàn, hết đêm rồi lại tới ngày, đông tàn xuân lại nở hoa, gió bức tan thời gió nồm lại chuyển, xuân-hạ về thời LAN, MAI, SEN, PHƯỢNG, TỎA SẮC TỎA HƯƠNG, thế gian là vậy luật
Luân chuyền, trả vay , vay trả muôn đời triệu năm vẩn thế,
Hết tối tới sáng nào có chi là lạ, một dân tộc cực khổ vì chiến tranh đói nghèo tuột hậu,luật bù trừ cực khổ chuyển thành cực lạc, hết khổ vì chiến tranh hàng nghìn năm,thời thái bình thịnh trị củng hàng nghìn năm, đói nghèo tuột hậu
Không phải vì ngu si không có trí tuệ, mà do chiến tranh
Kéo dài hàng nghìn năm do khống chế đàn áp của quân thù, nay sự đàn áp khống chế của quân thù không còn, non sông đất nước nở hoa phát triển, kết quả sang giàu, phun châu nhã ngọc,rực rở việt nam.

                              *           *           *  
Chương   7
Phần  2
Phần câu hỏi

HỎI-     thời hồng hoang khác nhau với thời ÂU CƠ thế nào ? 
A-     tốm tắc giai đoạn lịch sử ÂU CƠ, xuất hiện ở địa cầu,đến lúc ra đi ?
B-      tốm tắc giai đoạn lịch sử tuần hoàn nhân loại ở vào thời kỳ cuối tiểu kiếp trước giai đoạn hồng hoang, giai đoạn hồng hoang, sau giai đoạn hồng hoang ?

HỎI-   tiền thân  quốc tổ VUA HÙNG  là con của ai ? quốc tổ ở cõi nào vì sao sanh xuống chốn nhân gian ? nước nào, làm con của ai ?
A -   sao gọi quốc tổ là đấng cứu thế, hãy kể sơ lược chứng minh tư tưởng cứu thế ấy ?
B -   quốc tổ để lại cho chúng ta những di sản gì, nêu lên cụ thể những di sản đó ?
C -    với truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, hãy nêu lên cụ thể dựng nước giữ
Nước đó ?

HỎI -   từ thời hồng hoang bàng cổ sơ khai, đến niên đại
HÙNG VƯƠNG, trải qua bao nhiêu niên đại, hãy nêu lên cụ thể từng niên đại ?
A  -   phần lớn hình thành lên các dân tộc châu á, ở vào giai đoạn nào ? niên đại nào ?sao gọi là dân tộc NAM, BẮC, ranh giới từ đâu ?
B -    quốc tổ khai sinh ra nước văn lang, khi ấy có bao nhiêu dân tộc ? tiền thân của dân tộc ÂU VIỆT- LẠC VIỆT, là dân tộc gì ?
C -     dựa vào cơ sở nào để hình thành lên hai dân tộc ÂU VIỆT- LẠC VIỆT ?

HỎI  -   quốc tổ ra đời trong hoàn cảnh nào ?khi còn là thái tử, thái tử nghĩ gì về nổi khổ của nhân loại, hãy kể sơ những nổi khổ ấy ?
A -    thái tử phải mất mấy năm để trở thành chánh đẳng chánh giác, hãy kể tốm tắc những giai đoạn khó khăn ấy ?
B -    chân tâm chân tánh, khác với thức tâm thức tánh thế nào, cho vài ví dụ cụ thể ?
C -    cội nguồn duy vật, duy tâm, có phải là duy thức hay không ?hãy nêu lên vài ví dụ cụ thể,

HỎI -     văn hóa cội nguồn ra đời trước, hay nước văn lang ra đời trước ? khi nước văn lang ra đời, thời văn hóa cội nguồn trở thành gì của nước văn lang ?
A -    quốc tổ khai sinh ra nước văn lang, khai sinh ra nhà nước văn lang, có phải cạnh tranh giữa  người với người, mạnh được yếu thua, được là vua, thua là giặc không ? hãy nêu những chỗ khác biệt siêu việt ấy?
B  -    dựng nước theo đường hướng chính nghĩa, khác với dựng nước theo đường lối phi nghĩa ở điểm nào ? vì sao quốc tổ nói tranh thiên hạ là người có tài, nhưng được thiên hạ là người có đức, hãy nêu lên một số cụ thể giữa tài và đức khác nhau ở điểm nào ?
C  -   vì sao con cháu rồng tiên lại mang ý nghĩa ĐỒNG BÀO ? hai chữ đồng bào có phải dành riêng cho dân tộc việt nam hay toàn nhân loại, hãy chứng minh điều đó ?
HỎI  -     một tiểu kiếp có bao nhiêu triệu năm? Sao gọi là kiếp tăng , sao gọi là kiếp giảm, kiếp tăng có bao nhiêu triệu năm ?kiếp giảm có bao nhiêu triệu năm ?tuổi thọ con người cuối kiếp tăng trung bình là bao nhiêu ? tuổi thọ con người cuối kiếp giảm trung bình là bao nhiêu ?
A  -   nhân loại hiện nay đang ở tiểu kiếp thứ mấy? còn bao lâu nữa là hết tiểu kiếp ?càng về cuối tiểu kiếp nhân loại con người đi lần về đại nạn hủy diệt, ai gây ra, con người, thiên nhiên , hay cha trời ?hãy dẩn chứng cụ thể nói rõ cảnh đại họa ấy?
B  -   nhân loại phàm trần ra đời cách đây bao lâu , ở tiểu kiếp nào ?đến nay là mấy tiểu kiếp, tiểu kiếp kế tiếp là tiểu
Kiếp thứ mấy ?
C  -   trải qua một tiểu kiếp nhân loại tu luyện tiến hóa linh hồn,những linh hồn tiến hóa đến chỗ chí thiện, họ sẽ về đâu, thành quả vị gì ? những linh hồn ác căn còn nặng họ sẽ về đâu, nếu phạm tội ngũ nghịch họ sẽ bị quả báo gì ?

HỎI -    nhà nước văn lang là nhà nước độc quyền, độc tài, độc trị, hay nhà nước pháp quyền ? quốc tổ VUA HÙNG có phải là trên hết tối cao của nước văn lang không? Nếu nói là không thời tối cao của nước văn lang là ai, người hay đạo ?
A  -  NGŨ QUỐC là gì, hãy nói rõ ngũ quốc ? ngũ quốc ra đời từ lúc nào, thời nào, xưa hay nay ? vì sao ta phải khôi phục ngũ quốc, hãy nói rõ lợi ích sự khôi phục ngũ quốc ấy?
B  -  lãnh đạo nhà nước văn lang gồm mấy quốc viện, là những quốc viện gì, nói rõ những quốc viện ấy ? nhà nước
Văn lang lấy gì làm gốc, nếu nói lấy dân làm gốc,thời gốc của dân ở đâu ? hãy nói rõ gốc của dân ?
C  -  dân mất gốc thời nghiêng ngã,còn nhà nước mất
Gốc dân thời thế nào, hãy nói rõ sự nguy khốn ấy ?

HỎI -    vì sao nói văn hóa cội nguồn không những là văn hóa vũ trụ,mà còn là văn hóa chính nghĩa, hãy minh chứng điều đó ?
A  -  vì sao nói văn hóa cội nguồn là văn hóa thiên luật, văn hóa thiên ý đức cha trời, hãy minh chứng điều đó ?
B  -  vì sao nói văn hóa cội nguồn là văn hóa mùa xuân, văn
Hóa đêm lại hạnh phúc cho con người cho toàn nhân loại, hãy minh chứng biện minh nói rõ những kết quả đêm lại lợi
Ích ấy ?
C  -   khái niệm về nguồn gốc quá trình hình thành văn hóa cội nguồn, qua sự chứng biết của quốc tổ, kể sơ về sự chứng biết ấy ?

HỎI  -  trước bối cảnh lịch sử xã hội đen tối, văn hóa cội nguồn ra đời tỏa ra vô lượng vô biên  ánh sáng cứu khổ cứu
Nạn cứu rỗi linh hồn, cứu vớt khổ đau, cứu vản tình thế,
Hãy minh chứng kể ra một số hào quang ánh sáng ấy ?
A  -   hãy cho biết quá trình dẩn đến thất truyền văn hóa cội nguồn trước bối cảnh lịch sử xã hội lúc ấy ?  văn hóa cội nguồn đi vào tam sao thất bổn, nền hiến pháp văn lang dần dần biến mất , nền quốc đạo vì thế không còn, dẩn đến tai hại gì cho dân tộc, cho đất nước văn lang ?
B  -   đã đánh mất nguồn cội  thời phải đi tìm, đó là lẽ tự nhiên các học giã con cháu tiên rồng, ở thế hệ đời mạc pháp hàng nghìn năm ra sức đào xới ,tìm kiếm, nhưng kết quả không sao tìm thấy là tại làm sao hãy cho biết điều ấy ?
C  -   ý nghĩa việc học tập, nghiêng cứu văn hóa cội nguồn
Hiến pháp dựng nước giữ nước, nền quốc đạo dân tộc ,  đêm lại lợi ích gì cho bản thân, cho xã  hội, cho tổ quốc
Hãy minh chứng những điều lợi ích ấy,

HỎI  -   cốt lõi của văn hóa cội nguồn, không những là văn hóa đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc, mà còn là văn hóa phát triển xã hội dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh trị độc lập lâu dài, xã hội công bằng dân chủ văn minh, hãy chứng minh vì sao văn hóa cội nguồn lại có hiệu quả cao như vậy?
A  -   văn hóa cội nguồn không những là văn hóa mẫu mực
Văn hóa của sự sáng tạo, đỉnh cao của trí tuệ, mà còn là văn hóa đỉnh cao của quân sự, chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý , đạo lý, tối cao của nhân loại, hãy chứng minh những đỉnh cao ấy, qua sự hiểu biết chứng đạt của mình ?
B  -   văn hóa cội nguồn không những là văn hóa nhân quyền quốc tế, thiên quyền vũ trụ, mà còn là văn hóa đại đồng , văn hóa độc lập cho tất cả các dân tộc, văn hóa chính nghĩa quốc tế trong sáng, hãy chứng minh điều đó dẩn chứng cụ thể qua sự nhận thức hiểu biết chứng đạt của mình ?
C  -     muốn hàn gắn vết thương chia cắt rạng nứt dân tộc do hậu quả  chiến tranh để lại, thời ta phải làm sao, phương
Thuốc hiệu quả chữa lành vết thương đó là gì ? truyền thống dân tộc, văn hóa cội nguồn , có phải là phương thuốc chữa lành vết thương đó không ? hãy cho biết cách chữa trị đó ?

HỎI  -   vì sao nói sức mạnh của trí tuệ , chính là sức mạnh điều động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc , sức mạnh dẩn đến mọi thắng lợi, không những thắng lợi về mặt phát triển xã hội, mà còn thắng lợi trên các mặt trận đối mặt với
Quân thù, hãy minh chứng nói rõ điều đó ?
A  -   vì sao văn hóa cội nguồn cần phải tiến hành
Khẩn trương , không những khẩn trương mà còn quyết liệt, luôn luôn sáng tạo chủ động trong mọi tình huấn, vì sao như thế, hãy minh chứng nêu lên những cụ thể, vì sao có sự đòi hỏi cấp bách như thế ?
B  -   quán triệt nhận thức tầm quan trọng của văn hóa cội nguồn nền quốc đạo dân tộc, là nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng tổ quốc và bảo vệ đất nước, chúng ta phải làm gì để đạt được bốn tốt ?   khôi phục văn hóa tốt, củng cố văn hóa tốt, phát truyển văn hóa tốt, truyền bá văn hóa tốt,
C  -   chăm lo xây dựng văn hóa cội nguồn mở rộng truyên
Truyền giáo dục, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em , nhất là mối quan hệ, trong nước, ngoài nước cộng đồng người việt nam, chúng ta phải dựa vào đâu, cơ sở nào để làm được việc đó ?

HỎI  -   văn hóa cội nguồn là con đường hưng thịnh, tiến lên dân giàu nước mạnh,  con đường hình thành tư duy, bản
Lĩnh, nhân cách, phẩm hạnh của con người việt nam, trong công cuộc trồng người khai sáng trí tuệ, thời chúng ta phải có sách lược gì, kế sách gì, nghệ thuật gì để làm được điều đó ?
A  -   thời kỳ quá độ của chủ nghĩa độc quyền, thế giới nói chung, việt nam nói riêng, tiến hóa lên chủ nghĩa đa nguyên
Tiến tới thế giới đại đồng, trình độ dân trí càng ngày càng cao, sự đòi hỏi đa nguyên,  nhân quyền mỗi ngày mỗi lớn,  chúng ta nghĩ gì, làm gì trước sự Tiến hóa nầy ?  đương nhiên một dân tộc nhậy cảm về điều nầy thời không bao giờ Bỏ lở cơ hội, vì sao lại như thế ? hãy minh chứng nói rõ điều ấy, giữa hai nguyên nhân mâu thẩn thời kỳ quá độ của chủ nghĩa độc quyền, và sự phản kháng đòi hỏi tiến tới chủ nghĩa đa nguyên,
C  -  về phương thức, biện pháp, bước đi, tiến hành xây
Dựng một đất nước việt nam tốt đẹp,  thời con đường đấu tranh của chủ nghĩa đa nguyên bình đẳng tự do, nhân quyền, khác nhau con đường đấu tranh của chủ nghĩa độc quyền ở điểm nào ? minh chứng nói rõ hai con đường đấu
Tranh khác nhau giống nhau ấy, giữa sự già cỗi, và sự non
Trẻ, giữa sự cứng ngắc, cứng nhắc, mất hết khả năng hoạt
Động, đối lập lại sự mềm mại ứng xử dịu dàng, hoạt bác lưu loát, luôn ở thế nhu đối kháng lại thế cương, luôn ở thế
Dân NƯỚC, dập LỬA,

HỎI  -   vận dụng sức dân khai mở con đường văn hóa cội
Nguồn, đi vào đời sống xã hội thay đổi cuộc diện đổi mới tư duy, xóa bỏ tư tưởng lạc hậu, quan niệm bảo thủ, dẩn đến Nghèo khổ lạc hậu , tiến tới dân giàu nước mạnh xã hội
Công bằng văn minh, đòi hỏi chúng ta phải hết sức kiên trì
Phát huy nhân quyền, quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta trang bị cho ta những hành trang gì ? niềm tin, đức tin, lòng dũng cảm , dám nghĩ dám nói dám làm, như vậy đã đủ
Chưa ? hãy cho biết cảm nghĩ ấy, và nêu lên những điều còn thiếu sót ở đây,
A  -   xây dựng lên nhà nước hùng mạnh, tất nhiên là phải làm trong sạch bộ máy nhà nước,
Theo quốc tổ, nói MÁU luôn trong sạch là nhờ ở sự tuần hoàn và sự chuyển hóa thanh lọc của quả tim,
Vậy quả tim của tổ quốc là gì ? phải chăng quả tim của tổ quốc chính là quả tim văn hóa cội nguồn hiến pháp dựng nước giữ nước nền quốc đạo dân tộc, chức năng của nền quốc đạo dân tộc, hãy phân tích giữa THƯỢNG VIỆN
QUỐC ĐẠO, VÀ HẠ VIỆN QUỐC HỘI,  GIỮA CƠ QUAN HÀNH PHÁP VÀ CƠ QUAN LẬP PHÁP, TỐI
CAO,
B  -   văn hóa cội nguồn, là văn hóa kết hợp văn hóa vũ trụ, văn hóa con người, văn hóa xã hội, văn hóa quốc tế nói chung, văn hóa việt nam nói riêng, hãy dẩn chứng minh chứng liên quan những văn hóa trên ?
C  -   văn hóa cội nguồn là văn hóa lấy cội nguồn làm cốt,
CỘI NGUỒN VŨ TRỤ, CỘI NGUỒN TÂM LINH, CỘI NGUỒN VẬT CHẤT, CỘI NGUỒN NHÂN LOẠI,
NHỮNG QUY LUẬT SANH DIỆT, NHỮNG QUY LUẬT
PHÁT TRIỂN, tất cả đều đi vào đời sống con người, hãy chứng minh vai trò văn hóa cội nguồn đi vào đời sống ?
ĐỜI SÓNG TÂM LINH, ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG CỦA SỰ HỌA PHÚC THỊNH SUY XÃ HỘI CON NGƯỜI CỦNG NHƯ CON NGƯỜI  ? dẩn chứng cụ thể minh chứng rõ ràng qua sự lý luận diển tả ấy,

HỎI  -    chỉ khi nào dân tộc việt nam tự  đứng vững trên đôi chân của mình, phát huy nội lực NĂM MẠNH, SÁU TỐT, thời QUÂN SỰ, CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, mới đi vào
ổn  định tiến tới dân giàu nước mạnh,
hãy phân tích cụ thể minh chứng rõ ràng vì sao như thế ? NĂM mạnh là: truyền thống, văn hóa, chính nghĩa, đoàn kết, đạo pháp dân tộc,
SÁU tốt là : ngoại giao tốt, hiệp thương tốt, quan hệ tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, liên minh tốt,
A  -   hãy phân tích minh chứng hùng biện của hai câu sau
CÂY vững gốc nở cành xanh ngọn,
Người vững cội vững nguồn người mạnh hơn VOI,
 hay ngược lại,
C  -   một cây sao gọi thành rừng
Một mình sao gọi khắp cùng năm châu
Trường tồn vĩnh cửu sống lâu
Đạo đời một thế ngõ hầu luận xem
Hãy phân tích sự huyền diệu hùng biện  của bốn câu thơ trên,

HỎI  -   dân tộc việt nam vừa là thành viên  của liên hiệp quốc, vừa là gốp sức ổn định hòa bình thế giới, xây dựng khối đại Đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta nghĩ gì, làm gì để
Xứng đáng vị trí của một thành viên gốp phần ổn định thế giới ?
A  -   xây dựng khối đại đoàn kết toàn cầu, phải trên cơ sở nào, chủ nghĩa cội nguồn,  hay truyền thống dân tộc ? hãy minh chứng hùng hồn sự kỳ diệu đầy thuyết phục cho sự đoàn kết toàn cầu đó,
C  -   thứ vũ khí để chống trả lại các thế lực ngoại xâm, chống trả lại những âm mưu phản động của kẻ thù, thứ vũ khí đó là thứ vũ khí gì, hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, công lý, hay gươm đao giáo dài súng đạn hiện đại, trên ba
Phương pháp 1- bất chiến tự nhiên thành, 2-  biết người biết ta trăm trận trăm thắng, 3-  gươm đao giáo dài súng đạn hiện đại,  hay dùng hết ba phương pháp ? hãy minh chứng hùng hồn nói rõ sự kỳ diệu  ưu việt của ba phương pháp ấy  phương pháp chống trả quân thù bảo vệ tổ quốc bảo vệ dân tộc,

                               *           *           *
                                HẾT QUYỂN   1
XEM TIẾP  QUYỂN  2 
link xem tại đây::http://tranminhthang1145.blogspot.com/2015/04/long-hoa-ai-cuongquyen-2.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét