. . . . NHÂN LUÂN KINH Quyển 1 ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

NHÂN LUÂN KINH Quyển 1

Quốc bảo chân kinh


NHÂN

LUÂN

KINH


             Thiên ấn          thiên bút

                            Gò hội

             Đức phổ          quảng ngãi
                            1985

                         Quyển 1
                           phần 1


                      
                  LỜI NÓI ĐẦU

         ĐỊA NGỤC      và          GIẢI THOÁT
có người hỏi rằng thế nào là gia đình địa ngục ?
ĐÁP -  nếu nói cho hết thời rất nhiều, nhưng tốm lại thời mấy  điều cơ bản tạo ra địa ngục gia đình, dưới đây
vợ chồng bất hòa , con cái lộn xộn,  anh, chị,  em, chồng, vợ, cha , con, mất hết nề nếp , chống bán nhau, cạnh tranh nhau,  ganh ghét nhau, lừa gạt nhau, chỉ biết mình không cần biết đến ai, chỉ vì cái lợi riêng tư nhỏ nhen, mà không còn kể gì đến anh, em, chồng, vợ, cha, con,  xem nhẹ danh giá gia đình, xem thường luân thường đạo lý,
HỎI – thế nào là xã hội địa ngục ?
ĐÁP-  xã hội địa ngục là xã hội chủ nghĩa cá nhân, độc tài , độc trị, không có tự do, không có công bằng bình đẳng, không có dân chủ , nhân quyền, sống trong sự lo sợ , kìm kẹp, quyền sống , quyền mưu cầu hạnh phúc không có,
Tốm lại :   gia đình bất hòa,  xã hội loạn ly, sống không cần đạo lý lẽ phải, chỉ biết quyền lực, mưu hại lẩn nhau,
Lối sống như thế chính là lối sống địa ngục gia đình, địa ngục xã hội, từ địa ngục trần gian, dẩn đến địa ngục âm phủ,  gieo nhân chẳng lành , để rồi gặt hái quả dữ,  quả dữ từ gia đình, quả dữ từ xã hội,
Cửa địa ngục âm phủ đã rộng mở, thảm thay,
* -   thuận vợ thuận chồng, con cái hòa hợp, thương yêu lẩn nhau,  nội, ngoại, tôn trọng lẩn nhau, yên vui sum hiệp, chia bùi xẻ ngọt cho nhau,  đó chính là cuộc sống thiên đàng gia đình, cuộc sống giải thoát khốn khổ,
*-    sống có tự do, tôn trọng nhân quyền, sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, sống văn minh công bằng bình đẳng, tự do ngôn luận, tự do mưu cầu hạnh phúc,  nói
Chung là những quyền cơ bản con người,  mà tạo hóa TỔ TIÊN đã ban tặng , những quyền không ai có quyền xâm phạm, sống chân thật, sống vì người, sống khoang dung và độ lượng, sống đoàn kết, không dối lừa  hảm hại nhau, sống vì xã hội , sống vì non sông tổ quốc, sống có tình có nghĩa, tình thương yêu rộng lớn,  lối sống như nói trên chính là lối sống xã hội thiên đàng trần gian,
        Hướng về cội nguồn , sống có văn hóa, làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, nhân loại con người, đều được hạnh phúc an vui,  cùng nhau gieo nhân lành, cùng nhau hưởng quả lành,  cánh cửa thiên đàng rộng mở, cùng nhau siêu thoát về trời,  lối sống như thế là lối giác ngộ văn minh cao, lối sống tiến lên phật, thánh, tiên, thần, chúa,
        Để hiểu rõ thêm về lối sống con người, đó là lối sống gia đình,  lối sống xã hội,
Lối sống gia đình là lối sống thiên mệnh, 
Đạo làm ông bà, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm con,  đạo làm anh, đạo làm em, đạo làm chị,
Làm ông bà phải ra ông bà,  làm cha mẹ phải ra cha mẹ, làm chồng phải ra đạo làm chồng, làm vợ phải ra đạo làm vợ,  làm con phải ra đạo làm con,  làm anh phải ra đạo làm anh, làm chị phải ra đạo làm chị,  làm em phải ra đạo làm em, 
Sống theo thiên mệnh đạo luật gia đình luân chuyển tiến hóa, từ khi mới sanh ra đến lúc về già và mất đi,  thời ai cũng phải trải qua,  làm con, làm anh, làm chị,  làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm ông , làm bà,  khi luân chuyển đến ngôi vị nào thời ta sống theo ngôi vị đó, làm tròn ngôi vị đó,
Sống theo thiên mệnh, đạo luật gia đình, cũng có nghĩa
là sống theo đạo Luật luân chuyển tự nhiên đã an bày,
sống có tôn ti trật tự,  thứ lớp ngôi nào theo ngôi nấy, làm cho gia đình có nề nếp, ổn định cuộc sống, trên thuận, dưới hòa cả nhà yên vui,
*-     lối sống xã hội là lối sống nhân mệnh,
Sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp , xã hội công bằng bình đẳng,  ai cũng như ai,  theo hiến pháp , luật pháp, đạo pháp , cho phép,
Có nghĩa , nam, nữ, già, trẻ, như nhau,  có tài có đức thời có phẩm vị cao, được xã hội tín nhiện,  cho nên mới có cảnh con hơn cha ở địa vị xã hội, vợ hơn chồng ở địa vị xã hội, phái nữ có thể làm quốc vương, làm tổng thống, làm thủ tướng, miễn là không sai hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, cho phép,  sự tiến hóa cạnh tranh công bằng bình đẳng, không ai có quyền ngăn cản, có tài, có đức, có học vị cao, thời được xã hội trọng dụng,
         Làm người có hai lối sống như vậy, lối sống gia đình, lối sống xã hội,  thiên mệnh, nhân mệnh, rõ ràng không nên nhầm lẩn, làm đảo lộn cuộc sống đổ vở hạnh phúc,  người biết rõ thiên mệnh đạo luật gia đình,  nhân mệnh đạo luật xã hội,  thời là phật, thánh , tiên, thần, chúa, sanh xuống chốn nhân gian, làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc , đi vào ổn định trật tự, an vui hạnh phúc,
Để cho dễ nhớ những điều cơ bản theo lối sống văn minh , hiện đại, bảo tồn hạnh phúc lâu dài, chung cùng tu học xử sự, gìn giữ hạnh phúc,
                      *                  *                  *                    ĐẠO VỢ CHỒNG
                           PHẦN 1

             Muốn cho gia đạo thịnh vương
     Trước thông đạo lý sau tường nghĩa nhân
             Công minh xử sự tỏ phân
      An ngôi thứ lớp dưới trên rõ ràng
            
             Vợ chồng đạo nghĩa chu toàn
     Chung cùng tu học luận bàn lẽ hay
             Vợ  chồng trọng nghĩa xưa nay
     Thủy chung giữ trọn sắc kia vô thường
             Lúc nghèo cho đến lúc giàu
     Nghĩa nhân không đổi lòng vàng chẳng thay
             Thủy chung đạo nghĩa sâu xa
     Một khi lạc đạo phải sa ngục hình
             ở đời nhân thế miệt khinh
     chết đi luân chuyển súc sanh đổi dời
             đạo chồng chung thủy trước rồi
     tấm lòng rộng lượng tánh thời khoang dung
            
             trăm năm ở cõi thế nhân
     là trường thử thách học hành luyện tu
             lọc lừa chọn những tinh hoa
     tài năng đạo đức chuyển qua thành hiền
             chứ không phải chốn ở yên
     trần gian cõi tạm phải siêng tỉnh lòng
             vợ chồng chung một con đường
     dắt dìu trên bước đường đời cùng nhau
             vượt qua biển khổ sông sâu
     phải nên yêu mến lẩn nhau trọn đời
             làm chồng giữ đạo làm chồng
     ăn ở một lòng trọn thủy trọn chung
          
            hiếu nghĩa đối với hai thân
    cũng đều cho trọn mười phân vẹn mười
            hiếu đạo thuận hiếu dung hòa
    bên chồng , bên vợ, đều là như nhau
            anh em cha mẹ hai bên
    thương yêu đùm bọc sớm hôm dắt dìu
            đạo đức tu luyện chuyên cần
    gia đình hạnh phúc xa gần tiếng thơm
            làm cho gia đạo ấm êm
    trên hòa dưới thuận đẹp trong lẩn ngoài
            nề nếp, từ trước xưa nay
    văn minh cuộc sống hiển bày niềm vui
         
            làm vợ bốn đức nhớ luôn
    công- dung- ngôn- hạnh, đạo thường xưa nay
            CÔNG là công chuyện hằng ngày
    phải lo tính toán xếp bày cho yên
            DUNG là chứa đựng điều hiền
    Khiêm hòa trên dưới thuận lòng không tranh
            Bà con hàng xốm lanh quanh
    Dung hòa đối xử bất phân giàu nghèo
            Chung cùng cuộc sống thương yêu
    Bà con thân tộc ít nhiều gần xa
            Cũng nên ăn ở thuận hòa
    Là điều tốt đẹp nở hoa yên lành
            Những điều phạm lỗi trong nhà
    Khoang dung độ lượng thứ tha chẳng dìm
            Khuyên răng dạy bảo lần lần
     Con đường đạo đức thánh hiền đã đi
              NGÔN là lời nói những gì
      Nói lời đạo đức hiệp lời kinh luân
              Nói cho có nghĩa có nhân
      Không nên nói ác dệt thêu hại người
              Lời nói đạo đức đẹp đời
      Làm cho cuộc sống nở chồi mùa xuân
              Lời nói tạo tác nghiệp duyên
      Luân phiên quả báo nhãn tiền theo tay
              Nói lời đạo đức phước xây
      Nói lời ác đức họa bay chẳng lành
              Nói lời thêu dệt tội nhiều
      Nói lời đâm thọc diêm đình nào tha
              Nói láo trời đất biết mà
      Vậy nên ngôn ngữ chang hòa hiền lương
              Phất mùi đạo đức rộng lan
      Gia đình êm đẹp xốm làng yên vui
              HẠNH là đức hạnh thiện lương
      Phân minh, lễ phép, nhịn nhường, dạ thưa
              Đành rành kẻ dưới bề trên
      Nằm ngồi đi đứng không quên thuận hòa
             
              Khi nhỏ sống với gia đình
      Thuận theo gia đạo giữ gìn gia phong
              Giúp cha phụ mẹ sớm hôm
       Trông nôm công việc cho nên cửa nhà
             
              Lớn lên nhớ chử tùng quyền
       Theo chồng trọn đạo giữ gìn trắng trong
              Chồng chết ở vậy nuôi con
        Tiết trung giữ vẹn thánh ban chỉ truyền
            Phong cho liệt nữ trung kiên
     Làm gương lưu thế sang soi muôn đời
            Nhơn luân đạo hạnh sáng ngời
     Vợ chồng tu luyện ắt thời rạng danh
            Trước là gia đạo bình an
     Sau là đất nước xốm làng yên vui
            Kinh nầy đọc tụng thường đêm
     Làm cho trí huệ phước duyên tăng lần
            Một năm tội ác tiêu tan
     Hai năm phước đến chúa , tiên, hộ trì
            Ba năm tu luyện thường khi
    Cháu con hiển đạt vinh quy rạng ngời
            Ông bà cha mẹ về trời
    An vui tự tại muôn đời giàu sang
            Cháu con hạnh phúc bình an
    Nhờ tu thiện đạo tai qua phước đầy
                 *           *          *
Chúng con phật, thánh, tiên, thần, chúa,
          cúi lạy tổ tiên, cha trời, địa mẫu
          ba ngôi tối cao vũ trụ
          phù hộ che chở , chứng tri công đức
                                 *
          Cúi lạy CHA TRỜI , MẸ TRỜI
          Nguyện tâm phổ độ
          Kinh giáo lưu truyền
          Hầu cứu khổ nhân loại anh em
          Đồng sanh thiên giới
                          *
          Với chút công lao hồi hướng về cội nguồn
          Nguyện cầu nhân loại anh em
          Đồng lên ngôi chánh đẳng chánh giác
*-      nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai,   (  lạy)
*-      nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai, ( lạy )
*-      nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai,  ( lạy )
*        kinh chú:
          Nam mô khai hóa tổ tiên
          Hiện thân hai đấng cửu huyền tối cao
          Sanh ra nhân loại con người
          Ông bà, cha mẹ, đến thời chúng con
          TỔ TIÊN A MEN
                        *
          Kinh cầu nguyện
          Dân hương lễ lạy cửu huyền
          Hiển linh gia hộ khắp miền cháu con
          Huệ khai phước lộc đầy tràn
          Gia đình hòa thuận, cháu con sum vầy
                        *
          Chú nguyện:
          Nguyện cho tất cả thế nhân
          Sớm lên tiên giới sớm gần mẹ cha
          Sớm gần cội gốc long hoa
          Về nơi giải thoát vào nhà rồng tiên
                   *          *          *
Bình luận:
Nam cũng như nữ, nếu không may chồng hay vợ chết sớm không bắt buộc ở vậy nuôi con, tùy hoàng cảnh mà mưu cầu hạnh phúc, tái giá , hay cưới vợ, không vi phạm gì đạo luật hôn nhân,
Nhưng nếu làm được như kinh dạy quả là quí hiếm, đáng
Được tôn vinh, một sự hi sinh quên mình vì lý tưởng cao đẹp,
Văn hóa cội nguồn , đạo đức là lẽ sống, đêm lại cho nhân loại con người, một mùa xuân đầy hoa thơm quả ngọt,  việt nam nói riêng, thế giới nói chung,
        Những thế kĩ sắp đến phật, thánh, tiên, thần, chúa, ra đời , đánh dấu thêm một bước tiến của xã hội,  làm cho nhân loại con người nhận thức về chân hạnh phúc,  tiến đến xã hộ chân thiện hoàn mĩ,
Thế giới đại đồng, long hoa đại hội , lịch sử con rồng cháu tiên ra đời, bước vào ngôi nhà chung vũ trụ,
Khai hóa tổ tiên,  hay còn gọi là CHÚA TRỜI,  hay còn gọi là NHƯ LAI,  tuy có nhiều danh từ để gọi nhưng rốt lại chỉ là khai hóa tổ tiên mà thôi, hay còn gọi là đấng tạo hóa,
Khai hóa tối thượng tổ tiên, khai tạo lập  lên vũ trụ, tam thiên, đại thiên, thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, núi tu di, thất sơn châu báu, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian,  núi thiết vi, địa luân, phong luân, thủy luân, ba cõi vũ trụ , thiên đàng, trần gian, địa phủ, ba giới tâm linh , dục giới, sắc giới, vô sắc giới, 
Chuyển vận vũ trụ , tạo ra ngày giờ, năm, tháng,  lập lên thế giới vạn vật,  côn trùng thảo, mộc, muôn loài cầm thú, bò sát,( xem long hoa thiên tạng sẽ nói rõ hơn )
Khai hóa tổ tiên, khai tạo lập lên tất cả xong, rồi hiện thân ra CHA TRỜI, ĐỊA MẪU,  sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người , tiên rồng, cho đến ngày nay,
Để xứng đáng là con cháu tiên rồng, chúng ta phải trở
Về với cội với nguồn, sống theo thiên luật , thiên ý cha
Trời, sống hòa thuận, sống theo lẽ phải, không thể sống
độc tài, độc trị, đi ngược lại thiên luật , thiên ý cha trời,
Thủy chung là đặc tính, của chân tâm thể tánh linh giác vô vi,  dù trôi lăng trong vật chất muôn vạn ức kiếp , nhưng thể tánh linh giác vô vi vẩn trong sạch không thay đổi,  thủy chung trước sao sau vậy,
Người có tánh thủy chung đó là tánh cao quí của tánh đạo,
                     *                  *                  *
nói đến đạo vợ chồng, ngoài thủy chung , còn phải hiểu nam thuộc dương, nữ thuộc âm, cái lý ÂM – DƯƠNG,cần phải nắm vững, có nghĩa là hiểu nhau, tôn trọng nhau, hòa hợp nhau để tiến hóa,  đạo âm dương của trời , không khác gì đạo âm dương của chồng vợ,
       ÂM – DƯƠNG, tượng hợp thời vạn vật hóa sanh, 
Có nghĩa là âm dương giao hòa thời vạn vật mới hóa sanh mạnh được,  nếu âm quá, hay dương quá, thời khó mà dung hòa,
Nếu gặp phải ông chồng nóng tánh quá, thời người vợ phải càng nhu mì mềm dẽo,  nếu người vợ nóng tánh như ông chồng thời khó bảo toàn hạnh phúc,
Cái đạo của âm dương nó tự biết kìm chế lẩn nhau, để đi đến sự hòa hợp, tạo lên mùa xuân hạnh phúc gia đình,
ÂM biết vị trí của âm,  DƯƠNG biết vị trí của dương, để mà sống cho phải đạo luật tự nhiên, theo đạo luật vũ trụ,
Theo đạo luật vũ trụ , dương lớn, thời âm cũng phải lớn mới dung hòa sống chung với nhau được,  có nghĩa là dương càng cương , thời âm phải càng nhu,  vợ có tánh đạo của vợ, chồng có tánh đạo của chồng,  dương cương- âm nhu, dương sáng- âm tối, dương bộc phát- âm cô rút, dương trước âm sau,dương hùng bá, âm trấn thủ, sáng của dương tính chính là tinh thần, sáng của âm tính chính là vật chất,
giàu sự nghiệp do chồng đêm lại, giàu tồn tại do vợ biết giữ gìn, đạo ÂM – DƯƠNG không nói đến vợ lớn hay chồng lớn, mà là biết dung hòa để tồn tại,  theo lý từ tối ra sáng thời thuận, từ sáng vào tối thời nghịch,  từ nặng biến thành nhẹ thời thuận, từ nhẹ biến thành nặng thời nghịch,
       Vì thế tối phải theo sáng, nặng phải theo nhẹ, ÂM phải nương theo dương, nên xưa nay vợ phải theo chồng , dù cho đó là mẫu hệ, phụ hệ, trai về nhà gái, hay gái về nhà chồng, vợ phải nương theo chồng để tồn sanh, đâm chồi nẩy lộc, bảo tồn sự sống, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người mãi mãi,
                  *                    *                     *
Nói đến nhân quả,  không phải chỉ nói riêng cho mỗi con người,  mà nhân quả tập thể của nhiều người, thậm chí cho đến cả một đất nước,
Cá nhân hành thiện,  gia đình hành thiện,  cả nước hành thiện, thời non sông đất nước ấy nhất định kết hoa mùa xuân, kết quả giàu mạnh,
Cá nhân gieo nhân thiện, thời phước báo còn không thể nghĩ bàn,  huống chi cả gia đình hành thiện,  cả nước hành thiện, thời phước báo càng không thể nghĩ bàn, xã hội đất nước ấy là xã hội thiên đàng cực lạc quốc trần gian rồi,
Luật nhân quả là luật hiện thực, hể có nhân là có quả,  hể gieo nhân thời gặt quả,  gieo lúa gặt lúa, trồng cà hái cà,
Gieo lúa thời không bao giờ trổ ra ngô,  gieo ác thời không bao giờ gặt thiện,
Người gieo ác mà gặt thiện,  đó là họ gặt nhân thiện ở kiếp trước, hoặc nhân thiện ông bà cha mẹ để lại cho họ,  họ gặt hết nhân thiện ở kiếp trước , cũng như nhân thiện ông bà cha mẹ để lại cho họ, thời họ phải gặt đến quả ác của họ đã gieo ra, không thể chạy đâu cho thoát, đã gieo ra thời phải gặt lấy, không ai gặt thế cho mình được, 
Chỉ còn một cách là gieo phước thiện trừ bớt hậu họa mà thôi,  hoặc nhờ quyền năng vô hạng, tổ tiên , cha trời , mẹ trời, chuyển họa thành phúc cứu khổ cứu nạn,
Một đất nước dân chúng cứ mãi sa đọa, vào con đường tội lỗi, cũng như vua quan, cứ độc tài độc trị mãi,   thời đất nước đó khó mà tiến tới cảnh dân giàu nước mạnh được,  gieo nhân như thế thời làm sao gặt quả phồn vinh thịnh vượng cho được,
Phải đổi mới tư duy, đổi mới hướng đi, loại bỏ văn hóa độc hại, thời mới chuyển đổi được số mạng của một dân tộc, cũng như bản thân, gia đình,
                  Phần 2
         Nhơn luân âm kinh

        Sau đây là phần kinh âm dương
           Để mà tùy thuận vào cuộc sống
           Đêm lại hạnh phúc cho gia đình
                               ÂM KINH
            Trong giới nam hay là giới nữ
            Hiểu cho tường sự khởi  âm dương
                  Chơn âm là thể nữ nhơn
       Chơn âm nhu yếu vợ nên phải mềm
            Nếu ngược lại nữ nhơn khô cứng
            Thời coi như xung khắc chơn dương
                   Làm cho xung đột chẳng yên
       Gia đình đổ vở  khó nên thuận hòa
             Đạo chơn âm yếu mềm thuận hiếu
             Đó là điềm lợi thế giữ mình
                    Nước kia ở thấp thường tình
       Nhưng nào lửa dữ hơn gì được đâu
             Nước tuy mềm nhưng nào phải thế
             Đá phải mòn từng thấy xưa nay
                    Đá mòn nước chảy mây bay
      Thấp  cao tùy lúc chuyển xây  thế tình
            Nếu ngược lại hung sùng nóng tánh
            Thời coi như xung khắc chồng con
                   Sống thời trái lẽ tự nhiên
      Con đường gia đạo  khó nên thuận hòa
            Cũng vì vậy vợ hiền phái yếu
            Phải hiểu mình thời mới thơm danh
                  Chơn âm cô rút  vững thân
      Hiền hòa nhỏ nhẹ chuyển xây  sự đời
            Nếu ngược lại vợ càng nóng tánh
            Thời coi như trái lý chơn âm
                   Vợ chồng khó đặng ấm êm
       Nát tan đổ vở khó nên cửa nhà
             Phải hiểu rõ tánh âm cô rút
             Nên nữ nhân thủ tiết thờ chồng
                   ứng theo đạo đức tam tùng
       đó là lẽ sống của người thành tiên
             nếu ngược lại nữ nhơn bạo phát
             tánh hung sùng ác sát chẳng kiên
                   làm nên những chuyện đảo điên
       lấn chồng áp đảo rối ben trong ngoài
             nếu âm dương thường hay đảo lộn
             thời gia đình họ tộc sao an
                   đó là thời loạn gia môn
       làm sao tránh khỏi tiếng đồn bay xa
             nên hiểu rõ âm dương  triết lý
             nên nữ nhân đức tánh thâm trầm
                  nhu mì hiền thục dịu dàng
       là cho cuộc sống gia đình yên vui
              nếu ngược lại vợ luôn quá quắt
             làm cho chồng bực tức nổi hung
                   đó là xung khắc chơn dương
        làm sao tránh khỏi lị phiền bản thân
               cũng nên biết chơn âm cô đọng
               thời nữ nhơn phải trọng thân mình
                     chăm lo gìn giữ hạnh lành
        giữ gìn giá ngọc thường hằng sáng trong
               nếu ngược nữ nhơn buông thả
               không giữ mình dục dã đâu đâu
                     làm sao tránh khỏi thảm sầu
        sống thời phải chịu họa hầu nhuốt nhơ
               cũng phải hiểu dương trên âm dưới
               vợ giúp chồng phò tá sớm hôm  
                    thay chồng quán xuyến trông coi
         gia tài sự nghiệp vững yên trường tồn,
               nếu ngược lại vợ  đè  chồng dưới
               vợ lấn chồng buộc trói chơn đương
                     làm cho gia đạo rối ren
         gia đình lụn bại khó nên  danh hiền
                cũng nên biết âm hòa dương thịnh
                thời lo gì chẳng được ấm no
                    chơn âm hướng nội bên trong
         chơn dương hướng ngoại dựng xây cơ đồ
                nên chơn âm vung bồi nội thể
                thường lo toan hết thảy trong nhà
                      nên hư của một gia đình
         không ngoài người vợ giữ gìn ấm êm
                nếu ngược lại vợ trên chồng dưới
                vợ chuyên quyền chồng đứng đàng sau
                      độc quyền không kể thiệt hơn
         gia đình họ tộc đảo điên phen nầy             
                đó là lúc gia đình địa ngục
              nếp gia phong lụn bại còn chi
                    hết còn trên dưới tôn ti
         còn đâu hạnh phúc còn chi thuận hòa
              nếu ngược lại vợ nhà quyền bá
              quyền độc tài  gò bó chồng con
                    làm cho dương chẳng sáng lên
         tối tăm đè nặng mấy khi thịnh hành
               lại hiểu rõ dương trong âm đục
               vợ theo chồng chuyển vận sáng soi
                     mặt trăng phản chiếu dương quang
         làm cho gia đạo  huy hoàng  đẹp xinh  
               nếu ngược lại chơn âm không rõ
               tự tác tung làm khó chồng con
                     đó là nghịch lý thiên công                    
         chuyển xây vận mệnh khó mong đạt thành
                nếu ngược lại chẳng màng đạo lý
                cứ làm bừa họa đến tai bay
                       luật trời sau trước xưa nay
         nào ai cải được thế thay đạo trời
                làm con người phải thông thiên ý
                hiểu cho tường nguyên lý âm dương
                      chơn âm chìm xuống náo nương
         chơn dương nhẹ nổi thênh thang bao trùm
                âm theo dương lẫy lừng hùng bá
                dựng nghiệp trời nào khó xưa nay
                      chồng sao vợ vậy mới hay
          thuận chồng thuận vợ đồng bay đồng thành
                 trong trời đất dương truyền âm giữ
                 âm nhờ dương rực rỡ bay cao
                       mây kia không phải nước sao
          nhờ dương mây mãi bay vào không gian
                 âm mất dương tối tăm mờ mịt
                 càng lạnh tanh lụn bại khó nên
                       cho nên âm phải theo dương
          khô cằn nẩy nở mùa xuân đất trời
                 cần phải hiểu rõ thời chân lý
                 âm tối đen dương sáng tỏa ra
                       cho nên gái phải theo trai
          là điều thuận lý xưa nay sống còn
                cũng vì thế chơn âm định tỉnh
                ứng dụng ra thể tính khéo khôn
                      làm cho dương phải chuyển xây
         giữ gìn âm mãi tung bay khắp cùng
                nên suy xét tận tường nguyên lý
                đạo luật trời hai lối, kiết, hung,
                      hai bên cảnh giới phân minh
        thiên đàng địa phủ, mấy khi sai nào
                cõi thiên đàng sáng bừng châu báu
                cõi âm ti đầy lối yêu ma
                      xưa nay trong cõi người ta
        dương là sự sống có sai bao giờ
                trong hoàn vũ đất trời phân định
                thành hai bên ác thiện hai nơi
                      dương quang thành lập cõi trời
        trân châu , vàng ngọc sáng ngời lung linh
                bên âm phủ tối tăm muôn thuở
                sắt cùng chì thiết kẻm dẫy đầy
                       địa phủ khốn khổ lắm thay
         hành hình đói khác suốt ngày khảo tra
                nơi tâm linh ôn hòa chánh thiện
                thời cuộc đời hưng thịnh biết bao
                      đường lành về đến non tiên
         ác tâm phải xuống diêm vương hầu chầu
                âm kinh đây ai mà gặp đặng
                thời phát tâm tụng niệm chép in
                     lưu truyền cho cả thê gian
         chung cùng tu học luận bàn lẽ hay
                công đức ấy  đất  trời hay  biết
                phật, thánh, tiên, thần , chúa, hộ trì                     ông bà cha mẹ nhiều đời
         về nơi cực lạc thiên đàng an vui
               nếu như vua , chúa, quan, dân
               truyền kinh dạy bảo gốp phần công lao
                     người nầy sẽ được tổ tên
          khai thông trí huệ vô biên phước lành
                 cháu con vinh hiển đời đời
          công danh tọa nguyện sang giàu bền lâu
                 hết sầu hết khổ lo âu
          giảm đi tai họa nguyện cầu hiển linh
                         *          *          * 
Chúng con:   là phật , thánh, tiên, thần, chúa,
Thành tâm kính lạy tổ tiên, cha trời, địa mẫu,  ban phúc lành cho toàn nhân loại anh em,
Cầu nguyện cho toàn nhân loại anh em, sớm hội ngộ cội nguồn, làm chủ chân tâm, chân tánh, lên ngôi tối cao chánh đẳng , chánh giác,
Giải thoát sanh tử, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc,
*-   nam mô khai hóa tối thượng TỔ TIÊN vô biên như lai ( lạy )
*-   nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai ( lạy )
*-   nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai
( lạy )
Bình luận:  nói đến sự lý  âm – dương là như thế,  nên biết trước , mà tránh đi điều không tốt xảy ra, bảo vệ hạnh phúc gia đình, cái đạo âm dương là cái đạo tự nhiên,  tự nó biết dung hòa lẩn nhau, để tồn tại sự sống,  nếu chồng quá dương thời vợ phải biết làm gì,  đạo của âm – dương là cái đạo dung hòa để mà tồn tại,  nếu dương quá thời âm diệt không phát triển được, nếu âm quá thời dương diệt không phát triển được,  nên ông cha ta thường dạy , thuận vợ thuận chồng , biển đông tác cạn,
        ở thời phong kiến sự sai lầm là coi trọng dương đạo quá lớn, trở thành khắc khe của đạo làm chồng, làm cho âm đạo không phát triển được, người vợ trở thành nô lệ cho chồng con, không phát huy được tài năng của người phụ nữ, kìm hảm sự giàu sang của gia đình, cũng như xây dựng xã hội , non sông , tổ quốc,
       ở thời cực đại của mạc pháp , con người rơi vào ác đạo đề cao âm đạo,  ( đề cao âm đạo khác với coi trọng âm đạo) dẩn tới một số đông tan vỡ hạnh phúc , bị âm  đạo kìm hảm , mâu thuẩn xung đột luôn xảy ra,  nếu không tan vỡ gia đình , thời hạnh phúc vợ chồng chỉ là con số không, ông chồng ấy khó mà làm nên nghiệp lớn,
       vì thế văn hóa cội nguồn ra đời chỉ rỏ nguồn cội của âm đạo, dương đạo, là sự cân bằng, hòa thuận âm dương, thương yêu nhau, bảo bọc nhau,  cùng nhau tiến hóa đâm chồi nẩy lộc sanh sôi nẩy nở, tạo lên sự giàu có , tạo lên mùa xuân của hạnh phúc,
một gia đình văn minh , là giai đình luôn sống hòa thuận, tôn trọng lẩn nhau, vợ tôn trọng chồng, chồng tôn trọng vợ,  không phân biệt giai cấp , hòa thuận yêu thương nhau để mà sống,
âm nhờ dương hướng ngoại để sanh tài sanh lộc,  tài năng làm nên nghiệp lớn của người phụ nữ,  dương nhờ âm quán xuyến nội gia củng cố nội lực để mà thành danh thành nghiệp,
       người chồng có làm nên nghiệp bá,  mười phần hết chín , là nhờ có người vợ đảm đang,
       nam giới mà làm nên lịch sử , thời nhờ có phụ nữ biết lo liệu đảm đang, mọi bề gia đình, xã hội,
*-    người chồng cố gắng làm nên sự nghiệp , là vì gia đình, vì vợ vì con,  cao hơn nữa là vì dân vì nước,
* -   người vợ cố gắng bảo vệ sự giàu sang , là vì gia đình, vì chồng vì con, cao hơn nữa là vì dân vì nước,
       Như vậy chí hướng của vợ, của chồng, chung cùng mục đích, không ngoài đêm lại hạnh phúc cho gia đình, con cái , cao hơn nữa là tương lai về sau,
*-    sự tranh hơn , tranh thua, dẩn đến tự ái bất hòa, đó là một việc làm ngu xuẩn, trước mắt là một hố thẳm tan vỡ, hạnh phúc,
*-    nổi lo sợ của người phụ nữ, là sợ chồng bỏ rơi mình, vì tính khí của bậc anh hùng, thường bị chinh phục bỡi sắc đẹp và sự khôn khéo mềm yếu của người phụ nữ,
Vì thế thường sanh ra cay cú , chính vì sự cay cú ấy đã đánh mất cái đạo tối cao âm tính của người phụ nữ,  đó là sắc đẹp, và sự khôn khéo nhu mì yếu mềm của người phụ nữ, đã từng cột chân ông chồng của mình từ khi mới gặp nhau,
* -  thật ra mà nói lửa không hơn được nước,  cứng khó hơn được mềm, nhu thằng cương, nhược thắng cường,
Xưa nay vẩn còn giá trị,  lịch sử cũng đã cho ta thấy, không biết bao nhiêu phụ nữ , làm điên đảo những bậc
Anh hùng , không phải cái tài hùng bá làm nên nghiệp lớn của người phụ nữ, mà chính là đạt đến trình độ của ÂM ĐẠO,  làm cho dương đạo mê hoặc , và bị khuất phục , bỡi những đức tánh diệu kỳ , của sự khôn khéo biết núp bóng sau dương, cột trói dương bằng nhu mì mềm yếu khôn ngoan của người phụ nữ,
Nói đến sắc đẹp không thời chưa đủ,  làm mê hoặc bậc đại anh hùng,  mà chính là đạt đến trình độ của âm đạo, lẩn sự khôn khéo của người phụ nữ, mới giữ được cột trói người đàng ông đại tài kia,
Như vậy âm kinh là kinh pháp không thể đọc qua mà hiểu , mà cần phải có sự nghiêng cứu, mới đạt đến kết quả cao,  âm kinh chính là báu vật của người phụ nữ, dùng nó để giữ gìn hạnh phúc,
                        *                 *                  *   
Sự thay đổi xã hội, chính là sự thay đổi của nền văn hóa,  dân tộc nào không có văn hóa , hoặc có văn hóa , nhưng đó là văn hóa đồi trị độc hại,
Thời không nói cũng biết ,  thời dân tộc đó không còn tự chủ được nữa, luôn luôn bị kẻ thù chi phối sai khiến,  làm cho nước mất nhà tan,  tương tàn nồi da nấu thịt,
Vì  thế muốn cứu đất nước thoát khỏi sự chi phối sai khiến của kẻ thù,  giữ gìn độc lập, dân tộc đoàn kết, dựng xây cơ đồ bá nghiệp hùng mạnh,
Nền tản của sự cứu nguy đó, không có gì hơn được văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống dân tộc, văn hóa dựng nước , và giữ nước,
Người người có văn hóa, nhà nhà có văn hóa, chính là nền tản kiên cố của nền độc lập, nền tản kiên cố của sự phát triển, nền tản kiên cố của sự giàu sang và hùng mạnh,
Người người có hạnh phúc, nhà nhà có hạnh phúc, thời không nói cũng biết là non sông tổ quốc đó, rực thắm mùa xuân,
Nam có tánh khiêu hùng của nam
Nữ có tánh hiền thục của nữ
Âm – dương , hiệp nhau để tiến hóa, nam  mạnh như rồng, nữ đẹp như tiên thời còn gì hay cho bằng,

                                  *          *           *              
Phần 3
   Nhơn luân dương kinh
      Trong phái nam hay là phái nữ
      Hiểu cho tường thấu rõ âm dương
           Nam nhơn là thể chơn dương
Chương dương lý cứng nam nhơn phải hùng
      Nếu ngược lại yếu mềm nhu nhược
      Thời coi như khó đạt nên danh
           Sống thời trái nghịch tự nhiên
Chết đi không khỏi luân phiên đổi dời
       Tánh nam nhơn phải thời cứng rén
       Vì chơn dương hùng bá chuyển luân
             Làm trai chí ở bốn phương
Quên mình vì nước giúp dân sang giàu
       Nếu ngược lại chồng sau vợ trước
       Thời rõ ràng nghịch lý âm dương
             Sống thời khó đặng nên danh
Tiêu tan  nề nếp gia phong chẳng còn
       Nên hiểu rõ cho tường tính lý
       Vì chơn dương có chí an ban
             Cho nên mạnh dạng đảm đương
Giúp dân giúp nước hiên ngang ở đời
       Nếu ngược lại yếu hèn co rút
       Chí nhược nhu luồn cúi tựa nương
             Đó là trái lẽ chơn dương
Sống thời khó đặng danh thơm  đất trời
       Nên phải hiểu nam hùng chí lớn
       Thân làm trai xốc vác nhẹn nhanh
             Tung hoành ngang dọc dưới trên
Trong ngoài thống nhất vững bền quản gia
       Nếu ngược lại nam nhơn chìm lỉm
       Tánh rề rà  chẳng hiển tài năng
             Làm cho nghịch lý dương quang
Sống thời phải chịu mọi đàng đắng cay
       Cũng nên hiểu âm sau dương trước
       Thời nam nhơn gánh vác sáng soi
             Đảm đương mọi việc trước sau
Đối đầu hết thảy khó khăn trong ngoài
       Nếu ngược lại vợ bay chồng trói
       Thân đàng ông núp bóng vợ con
             Còn đâu ánh sáng dương quang
Tối tăm mờ mịt nát tan cơ đồ
       Nếu âm dương thường hay đảo lộn
       Thời gia đình họ tộc sao an
             Đó là điềm dở rối ben
Làm sao tránh khỏi đảo điên khốn nàn
       Cũng nên hiểu đất trời phân định
       Nên âm dương theo luật tự nhiên
            Làm vợ ứng dụng bên trong
Làm chồng bộc phát vươn xa bên ngoài
       Nên nam nhân phải thầy, phải thợ
       Thường đối đầu tháo gở khó khăn
             Đó là hợp lẽ chơn dương
Âm –dương, tương hiệp tự nương xay thành
       Lại hiểu rõ ngọn ngành đạo lý
       Đạo làm chồng phải thấy hư nên
             Dù là công việc nhỏ nhen
Hay là xã hội, nước non , trong ngài
       Nếu ngược lại cúi luồn để sống
       Để quân thù gặm nhấm quê hương
           Phu quân núp bóng hiền thê
Còn chi dương lý lộn bề hóa công
       Dương nào phải chơn âm co rút
       Mãi cuộn mình khó thoát tai bay
            Chơn dương chìm xuống ra chi
Phải nên nhẹ nổi thênh thang bao trùm
       Lý chơn dương không hùng thì bá
       Bay lên cao tỏa sáng khắp nơi
             Làm cho sự sống ở đời
Thái bình an lạc biển trời đầy xuân
       Nếu ngược lại chơn dương không sáng
       Thân đàng ông hèn yếu co ro
             Đó là lụn bại chơn dương
Sống thời phải chịu nhiều đường thiệt thân
       Trong trời đất dương lên, âm xuống
       Âm lạnh tanh , dương nóng rõ ràng
             Cho nên đạo lý làm chồng
Dắt dìu âm lý bay vào trời mây
       Cần phải hiểu rõ thông chân lý
       Âm tối đen dương sáng đâu sai
             Cho nên dương phải sáng soi
Chiếu cùng khắp cả trong ngoài càn khôn
       Nếu ngược lại chơn dương mờ tối
       Thời coi như vùi lấp cuộc đời
              Lý dương sai trái lộn đường
Chịu nhiều khốn khổ họa vươn lấy sầu
       Cũng vì thế phải nào rõ lý
       Phải anh hùng chí lớn uy nghi
            Vững chèo lèo lái hướng đi
Công thành danh tọa làm nên nghiệp trời
       Âm dương lý dung hòa hùng khởi
       Trải vàng son đầy rẫy báu châu
             Âm dương chung hiệp một bầu
Lo gì chẳng được sang giàu , giàu sang
       Dương, kinh đây có ai gặp đặng
       Thời cũng nên truyền tụng để đời
             Lưu truyền cho cả nhân loài
Chung cùng lợi ích cho người cùng tu
       Được như vậy tổ tiên ấn chứng
       Ban phước lành muôn kiếp về sau
             Trăm nghìn ức kiếp làm vua
Cháu con vinh hiển giàu sang vạn đời
       Chỉ cần truyền được một lời
Tai qua nạn khỏi cuộc đời an vui
       Còn như biên chép ấn in
Chuyển họa thành phúc cầu chi cũng thành
       Ông bà , cha mẹ nhiều đời
Siêu sanh cực lạc nhờ lời truyền kinh
              *         *         *

Chúng con là phật, thánh, tiên, thần, chúa,  nguyện cầu lên tổ tiên, cha trời, địa mẫu, ban phúc lành cho toàn nhân loại cháu con,  kẻ chết siêu thăng, người sống an vui, chung cùng hạnh phúc, thoát đời nghèo khổ , an hưởng giàu sang, phiền não tiêu tan, hội ngộ chân tâm , chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác, không còn sanh tử tự tại an vui,
*-     nam mô khai hóa tối thượng TỔ TIÊN vô biên như lại ( lạy )
*-     nam mô long hoa cửu huyền THIÊN PHỤ ấn quang tối thắng như lai ( lạy )
*-     nam mô tiên cơ đức mẹ ĐỊA MẪU dưỡng sanh như lai ( lạy )

Phần 4
NHẨN ,   NHỊN,    NHỤC, KINH ,

Cội nguồn của ÂM – DƯƠNG, không có sự chia cắt phân biệt,  mà là cội hòa hợp, thống nhất, gốc của NHẨN, NHỊN, NHỤC,
*-     trai gái , lớn lên có chồng có vợ, thường trao nhẫn, đính hôn là có dụng ý như sau,
          Gói gắm trao con chiếc nhẫn nhà
          Rằng đây quà tặng của mẹ cha
          Báu vật nói lên trong dụng ý
          Trưởng thành con, cháu, lên xe hoa

          Đeo nhẫn thường tình vật điểm trang
          Với  ba chữ nhẫn quí hơn vàng
          Tiếp xúc xã giao thường đeo nhẫn
          Nhẫn là nhường nhịn nghĩa tào khang

          Nhẫn nhịn mẹ cha chẳng phải hèn
          Gặp phải sự đời quá khó khăn
          Tam nhẫn trải trang luôn hòa hiếu
          Vượt qua giông tố đến đất bằng

          Tam nhẫn hành trang nhớ công phu
          Đạo đời đeo nhẫn rạng đường tu
          Công thành danh tọa nhờ đức nhẫn
          Tích đức tu tâm xóa hận thù
                       *        *        *
           Khôn để dạ  nhớ câu thơ dặn
           Đạo vợ chồng hòa thuận cùng nhau
           Thủy chung một dạ trước sau
           Việc nhà mình liệu chớ so việc người
           Thơ giáo huấn sang giàu đức nhẫn
           Việc sanh tồn kính cẩn vào ra
           Mấy lời đưa tiển mẹ cha
           Theo chồng con nhớ thuận hòa đừng quên

           Chữ lợi danh khi nên cũng tốt
           Bỉ hà thời hạt muối cắn hai
           Với ba chữ nhẫn hơn tài
           Vượt qua bể khổ bão bùng sông sâu

           Ngày kết tóc xe duyên con cái
           Trao cho con nhẫn báu đức nhu
            ở đời chọn lấy đường tu
            mai sau con cháu võng  dù nghênh ngang

           rạng danh nghiệp âm vang luân lý
           xứng dâu hiền đẹp ý tông đường
           vợ chồng trọn nghĩa tào khương
           công thành danh tọa làm gương để đời

           cuộc dâu bể vô thường chuyển đổi
           vẹn nghĩa tình chung thủy an khang
           giàu, nghèo, trí, đức, trời ban
           chồng xướng , vợ  họa, êm trong đẹp ngoài

           còn nghĩ đến công cha nghĩa mẹ
           nhớ tìm về nguồn cội tựa nương
           cha trời địa mẫu chánh thân
           hiếu trung , trung hiếu , trọn phần cháu con,
          

bình luận:
cội nguồn của đạo âm dương, là sự hòa thuận, hòa hiệp
hướng về hòa thuận hòa hiệp, là tìm thấy hạnh phúc của đạo vợ chồng, thương yêu nhau,  tôn trọng lẩn nhau,  chung trên một con đường chồng sao vợ vậy,  chồng cứng thời vợ phải mềm,  chồng càng hung bạo thời vợ càng hiền thục, chồng bạo động thời vợ phải trầm tỉnh,
lối sống của người phụ nữ như thế , không phải là lối sống thấp hèn, mà là lối sống vô cùng cao sang,
vô hiệu hóa , làm tiêu tan cái tánh nóng nảy bạo ngược của ông chồng,  vì lửa thường không hơn được nước,  đá tuy cứng cũng bị nước bào mòn, cứng thời dễ gãy , mềm nên khó dứt,  chồng nóng nảy hung bạo mà vợ cũng có cái tánh nóng nảy hung bạo ấy, không chịu thua nhau thời sự đổ vỡ hạnh phúc chỉ là thời gian,
       thứ vũ khí lợi hại của mỹ nhân không chỉ có ở sắc đẹp và nước mắt, mà còn là một thứ quyền năng, chính là  sự mềm yếu, khôn khéo đạt đến đỉnh cao của âm đạo, như tây thi, chẳng hạn,
quyền năng tối cao của người phụ nữ, không phải là sự hơn thua, đối đầu, mà chính là đỉnh cao sự khôn khéo của âm đạo,  cột trói các bật hung bạo, sai khiến các bậc anh hùng, như tây thi , đắc kĩ , vân vân . . .
bảo vệ hạnh phúc , cũng như sự ngiệp gia đình, ngoài sự hòa thuận tôn trọng lẩn nhau, đồng cùng chí hướng , mà còn phải biết phát huy tài năng, bẩm sinh của vợ lẩn cả chồng, 
ngoài xã hội vợ chồng sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp công bằng bình đẳng xã hội,
trong gia đình vợ chồng sống theo thiên mệnh, sống theo cái đạo làm chồng làm vợ, làm cha làm mẹ,  cuộc sống con người , có hai lối sống như vậy,  lối sống xã hội
lối sống gia đình,
phần 5 :
ĂN Ở CHO CÓ ĐỨC KINH

Mấy lời ăn ở dạy con
Dầu mà gặp lúc nước non xoay vần
ở cho có nghĩa có nhân
mới mong có phước được ăn lộc trời
thương người khốn khổ ngược xuôi
thương người hoạn nạn ốm đau cơ hàn
thương người khốn khổ đói nghèo
tha phương cầu thực sớm chiều bơ vơ
thương người ẳm dắt trẻ thơ
thương người tuổi tác già nua khốn cùng
thương người cô phụ cùng đường
thương người yêu nước ngục tù khảo tra
thấy ai khốn khổ thời thương
nguyện cầu cho họ thoát đường khốn nguy
đồng tiền bác gạo giúp nhau
chia bùi xẻ ngọt đớn đau cuộc đời
cầu cho non nước yên bình
chúng dân thoát khổ đăng trình ấm no
thương người vì nước vì dân
vào tù ra tội muôn lần gian lao
miếng khi đói gói khi no
của tuy nhỏ bé nghĩa so nghìn trùng
của là vạn sự của chung
sống còn chết mất tay không được gì
giúp người tích đức tiếc chi
thơm danh vả lại bia ghi để đời
cháu con nhờ đức rạng ngời
bình an hai chữ phước thời rạng danh
sống cho có nghĩa có nhân
lo gì chẳng được giàu sang đời đời
sống lâu mãi hưởng phước trời
luật thiên nhân quả mãi thời vững tin,
                *          *          *
Bình luận:
Muốn có một xã hội tốt đẹp, non sông tổ quốc giàu mạnh
Thời không thể không gieo hạt giống phúc lành,  những hạt giống cho nhiều kết quả,  loại bỏ những hạt giống thái hóa, tốn nhiều công sức mà gặt hái thời chẳng được bao nhiêu,
Sự độc tài độc trị,  không đem lại kết quả cao, vì nói đã quá lỗi thời, không còn phù hợp với thời đại , không theo kịp sự tiến hóa , tiến bộ , dân trí của nhân loại con người,
Phải lấy hiến pháp, luật pháp, đạo pháp công bằng bình đẳng , dân chủ văn minh, làm kim chỉ nam cho cuộc sống,  và cũng có HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG,  mới thật sự đêm lại sự độc lập tự do,  đêm lại cuộc sống bình yên ấm no cho toàn dân tộc,
HIẾN PHÁP , LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG BẰNG BÌNH ĐẰNG,
HIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC, GIỮ NƯỚC,  CHÍNH LÀ PHÁP VƯƠNG , CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN,
VÀ CŨNG CHỈ CÓ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN THẬT SỰ,  MỚI ĐÊM LẠI SỰ CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG CHO MỖI CON NGƯỜI,
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, MỚI THẬT SỰ ĐI VÀO CUỘC SỐNG, 
CON NGƯỜI SANH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG NHƯ NHAU, TRONG NGÔI NHÀ CHUNG VŨ TRỤ,Phần 6
PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,

Những người có công , truyền bá chân kinh dìu dắt nhân loại con người, đi đến con đường giải thoát hạnh phúc, thời những đó chính là phật , thánh, tiên, thần, chúa, ở tại thế gian, ở tương lai họ là phật, thánh, tiên, thần, chúa , ở thiên đàng,
*-     chúng ta nên biết những người có công dìu dắt nhân loại con người đi đến con đường chính nghĩa độc lập, tự do, dân chủ , đêm lại quyền sống, quyền tự chủ, quyền  công bằng, quyền bình đẳng, quyền, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền cơ bản mà TỔ TIÊN KHAI HÓA, đã ban tặng cho mỗi con người, những người có công lao như thế , thời phải nói là một sự hi sinh to lớn, việc làm vô cùng cao cả, công đức ấy không thể nào ca ngợi cho cùng được,  và lẽ đương nhiên họ sẽ được nhân loại táng tụng suy tôn,
Để được xứng đáng với công lao to lớn ấy , ngoài những địa vị xã hội,  họ còn suy tôn lên phật , thánh, tiên, thần, chúa,
nói chính nghĩa thời không có độc tài độc trị, không có thể chế độc tài độc trị,  mà chỉ có nền hiến pháp chân chính, nền luật pháp chân chính, nền đạo pháp công bằng bình đẳng,  pháp trị , không phải độc tài độc trị,
        con đường xây dựng lên nhà nước pháp trị,  không phải bằng con đường đấu tranh giai cấp, bằng bạo lực mạnh được yếu thua, thắng là vua thua là giặc,
       mà là bằng con đường đấu tranh văn hóa chính nghĩa không bằng bạo lực , mà bằng con đường bất bạo động, thắng nhau trên lẽ phải,  đó là THÁNH CHIẾN,
mà từ xưa đến nay chưa từng có,  hoặc có trên những nước cực đại văn minh,
những người đấu tranh bằng văn hóa chính nghĩa, là những bậc giác ngộ cao , trí thức lớn,  thắng nhau trên lẽ phải , và được sự ủng hộ của đại đa số , tiến tới xây dựng lên nhà nước pháp quyền , HIẾN PHÁP , LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP trên hết,  nhà nước thật sự của dân do dân và vì dân,
thánh chiến là cuộc chiến ít đổ máu nhất, nhưng đạt kết quả rất cao,  kết quả dân giàu nước mạnh độc lập lâu dài,
đứng về phương diện thánh chiến mà nói,  đương nhiên  người có công , người vì  chính nghĩa mà huy sinh, nhưng tất cả đều được phong thánh,
        thánh chiến là cuộc đấu tranh sức mạnh của trí tuệ
vũ khí của trí huệ chính là văn hóa cội nguồn,  một loại vũ khí tối tân hiện đại , không có vũ khí tối tân hiện đại nào hơn,  sáng soi khắp cả hư không vũ trụ,  bóng đêm phải lùi không còn tồn tại,
thánh chiến là giai cấp trí thức , giai cấp , phật, thánh, tiên, thần, chúa,  hành sự theo trời,
       có thể nói rằng , dù ở thời đại nào, cổ hay kim,  giai đoạn xã hội nào đi nữa,  cũng có phật , thánh, tiên, thần , chúa, từ trong nhân loại con người hiện ra,  nhất là giai đoạn chiến tranh giết người hàng loạt,
       có thể nói phật, thánh, tiên, thần, chúa,  cũng từ trong nhân loại con người mà ra, họ là những bậc đại trí tuệ, các ngài nhận thức ra đâu là chính nghĩa , đâu là phi nghĩa,  mở ra hướng đi mới khai sáng linh hồn làm cho nhân loại nhận thức đâu là sự giã dối , cái bóng của cái hình,  tuy giống nhau nhưng lại khác nhau , vì hình
và bóng,  họ chỉ cần làm sáng truyền thống yêu nước lên,  tức thời cái bóng của sự yêu phải tự biến, 
        truyền thống dựng nước , giữ nước đã sáng,  thời cái bóng , của truyền thống dựng nước , giữ nước cũng biến tiêu,  thánh chiến là cuộc chiến đấu trí,  mà kẻ thua không phải là người chiến bại , mà tự chuyển đổi ý tưởng mà thôi,  mà chỉ có thánh chiến  mới xây chuyển những thiệt hại đổ máu,  
giai cấp trí tức chân thiện là giai cấp giác ngộ , giai cấp loại bỏ những cái ác , loại bỏ những cái lỗi thời , những cái già cỗi đã xơ cứng, không đêm lại hiệu quả , ngược lại còn tai hại cho cuộc sống,
sự nổ lực đấu tranh vì chân thiện, sự hoàn mĩ, của sự sống xã hội văn minh hiện đại, dẩn dắt anh em nhân loại trở về cội nguồn, đi đến công bằng bình đẳng, độc lập tự do hạnh phúc,
những có công như vậy , họ chính là phật, thánh, tiên , thần, chúa,
        những tư tưởng còn mê thường chạy theo chủ nghĩa cá nhân, độc tài độc trị, bị địa vị quyền lợi mê hoặc, không còn sáng suốt , tự mình dấn thân vào con đường địa ngục, mang tiến ác để đời,
trăm năm bia đá vẩn mòn
nghìn năm bia miệng vẩn còn trơ trơ
có thể nói rằng đấu tranh bằng con đường bạo lực , thắng làm vua thua là giặc, xem đi xét lại giặc với vua cũng chẳng khác gì, đánh tranh bạo lực là đấu tranh đã lỗi thời lạc hậu, không đêm lại kết quả cao dẩn đến thiệt hại quá lớn, xương máu đổ xuống quá nhiều,  làm tiêu tan sức lực xây dựng hàng trăm năm của nhân loại con người,
nếu để cho các tư tưởng còn mê , chỉ biết mình bảo thủ cũng cố sự độc tài độc trị,  thời chỉ làm cho đời sống con người đi ngõ cụt, có thể nói là đi vào địa ngục,
con đường đấu tranh loại bỏ cái ác, hướng đến cái thiện đi trên con đường chính nghĩa thánh thiện, tất cả cho hoa bình, cho cuộc sống công bằng bình đẳng,   theo thiên ý CHA TRỜI  mỗi một người sanh ra đều có quyền bình đẳng,
*-     hay nói một cách khác thánh chiến là cuộc chiến theo mệnh trời,  bảo vệ cái quyền mà trời đã ban cho mỗi con người,  ổn định lại cuộc sống đi vào nề nếp trật tự vũ trụ,
*-    như vậy phật, thánh, tiên, thần , chúa, không từ đâu tới, mà từ con người tần lớp giác ngộ hiện ra , cứu dân tộc thoát cơn nguy biến, tiến tới dân giàu nước mạnh, mở cửa thiên đàng lấp đường địa ngục đưa nhân loại anh em về trời,
                      *                 *                 *
Thưa các bạn:
Chúng ta đã đọc qua kinh nhân luân quyển một, không ít thời nhiều chúng ta cũng đã hiểu được phần nào, nội dung cơ bản của ĐẠO và ĐỨC,  đạo ÂM- DƯƠNG sự hòa hiệp của VỢ và CHỒNG,  sự đấu tranh loại bỏ cái ác , loại bỏ cái lỗi thời, loại bỏ sự già cỗi xơ cứng, loại bỏ sự độc tài dộc trị,  tiến tới nền văn minh dân chủ , độc lập tự do công bằng bình đẳng, bảo vệ quyền con người , những quyền mà không ai có quyền xâm phạm,
Có nghĩa là chúng ta truyền bá ánh sáng chính nghĩa văn hóa, ĐẠO ĐỨC  để cho mỗi con người được tỏa sáng,  làm chủ vận mệnh, làm chủ xã hội, làm chủ non sông tổ quốc, làm chủ hiến pháp, luật pháp, đạo pháp,  trên con đường đấu tranh bất bạo động, đấu tranh ôn hòa,  sự thành công nào cũng đầy gian khổ,
Chịu sự tu đày, tra tấn hành hạ,  bởi cuộc thành công nào cũng có cái giá phải trả,
* -    Như gia tô,  GIÊ SU phải chịu sự bắt bớ, giam cầm, tù đày, chịu sự hành hạ đóng đinh, chuộc tội thay cho nhân loại tội ác, vì đã phạm vào thiên luật thiên ý cha trời, đáng lý ra phải sa đọa xuống các tần địa phủ, đằng nầy được cứu rỗi, tha thứ mà trở về cõi trên,
Phải nói chúa GIÊ SU, phải  trả cái giá quá đắc rất xứng đáng để cho nhân loại tôn thờ,
*-     như THÍCH CA từ bỏ quyền lực ngôi vị thái tử, tương ai sẽ là vua, hi sinh tất cả, hạnh phúc và cả sự giàu sang, đi vào khổ hạnh tìm con đường cứu vớt linh hồn nhân loại, sự hi sinh ấy phải nói là vô cùng lớn lao, cái giá phải trả cũng quá đắc, đáng được nhân loại  kính trọng và thờ phụng,  
        Các ngài thật sự là những người con gương mẫu của ĐẤNG TẠO HÓA,  mà chúng ta phật, thánh, tiên, thần, chúa, gọi là ĐỨC CHA TRỜI, hay  TỔ TIÊN NHƯ LAI,
        Thưa các bạn: nhơn luân kinh quyển 1 mở màng cho những quyển kế tiếp sau,  chúng ta cũng đã hiểu được phần nào cơ bản, của lẽ chân thật hạnh phúc, cũng như sự hi sinh, và cái giá mà chúng ta phải trả,  hành sự theo thiên luật vũ trụ , thiên ý của đức cha trời, thời không có gì để mà bàn cải, mà chỉ phụng sự hết lòng, vì nhân loại anh em, vì hạnh phúc dân tộc, vì non sông tổ quốc, vì phụng sự CHA TRỜI,  vì TỔ TIÊN, vì  CHÚA,
                      *                *                *
Phần 7
Phần câu hỏi,
1-  Thánh chiến , phàm chiếm , khác nhau ở chỗ nào ?
Hãy nêu lên vài ví dụ cụ thể, biện minh cho điều đó, có
Tính thuyết phục cao, cơ sở khoa học,
2-   Chiến tranh bất bạo động, chiến tranh bạo động khác nhau ở chỗ nào ?   hãy nêu lên vài ví dụ cụ thể, biện minh cho điều đó,

3-     thiên đàng và địa ngục ở đâu ?  trong gia đình có địa ngục thiên đàng không ? hãy dẩn chứng vài ví dụ, thuyết phục nhất,

4-     muốn có một xã hội , thật sự độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng, dân chủ văn minh,  thời chúng ta phải làm sao?  văn hóa cội nguồn có phải là con đường kim chỉ nam,  cho chúng ta không ?  hãy biện minh cụ thể con đường ấy , và sự hiệu quả của con đường ấy,             

5-     xã hội chân thiện, hoàn mĩ, là xã hội như thế nào ?
Tối cao của xã hội chân thiện là gì,  hiến pháp, luật pháp, đạo pháp,  hay là thể chế độc tài độc trị  ?  phân tích rõ cái lợi cái hại cả hai,

6-     vì sao dân tộc việt nam con cháu rồng tiên, cần phải hướng về cội nguồn ?  có hại hay có lợi ?   nếu là có lợi thời chúng ta phải làm sao ? duy trì,  củng cố , phát huy, truyền bá đủ chưa , hay cần phải thêm những gì hãy viết bài luận văn có tính thuyết phục nhất biện chứng thật sự lợi ích của văn hóa cội nguồn, đối với dân tộc việt nam,            
                    Hết quyển 1,  xem tiếp quyển 2,                


                       
                   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét