. . . . tranminhthang0145.blogspot.com ~ tranminhthang1145

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

tranminhthang0145.blogspot.com

  LỜI   TÂM  HUYẾT
                                              

*-     Thưa  quí bạn đọc xa gần cùng hết thảy đồng bào chúng ta.
*-     Thưa quí Chư Huynh Đệ gần xa.
-       Trong mỗi chúng ta đều mang dòng máu Lạc Hồng. Nòi giống Tiên Rồng.
           ĐẢNG TA THƯỜNG NÓI.
                        Con người có Tổ có Tông.
                Như cây có cội như sông có nguồn.
-       Văn Hóa Cội Nguồn là động lực thúc đẩy đưa đất nước phát triển mọi mặt.
*-     Nhất là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
*-     Sức mạnh chống ngoại xâm.
-       Chúng ta là thế hệ hôm nay là con dân nước Việt trải qua nhiều đời nhiều kiếp.
*-     Được sự lưu truyền của Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Đức Mẹ Trời Âu Cơ.
-       Phải nói thật lòng là nền Văn Hóa Cội Nguồn đã mất đi từ thuở mất Ông Cha.
-       Nay gốc Đạo Đức từ ngàn xưa giờ trở lại
-       Nhờ sự cảm ứng của con cháu Tiên Rồng.
Mà Tổ Tiên Linh Thiên, Hồn Thiên sông núi đã tái sanh trở lại.
        Tất cả Anh Linh liệt sĩ cùng con cháu Tiên Rồng phải có trách nhiêm dựng dậy Hồn Thiên Sông Núi, xây dựng bản sắc dân tộc của nòi giống Rồng Tiên.
         Chúng ta là con cháu Lạc Hồng nòi giống Rồng Tiên. Hảy cùng với đảng xây dựng cho được nền Văn Hóa Cội Nguồn. Để dân tộc Việt Nam hướng về Nguồn Cội. Nhớ nghe các bạn vì chúng ta là anh em một nhà.
                NGUYỄN  CÔNG  TRỨ  Đà NÓI.
                        Đã sanh ra trong trời đất.
                Phải có công gì với núi sông.
        Người đã nhăc nhở cho chúng ta đừng để phải thẹn mình khi về Cội Nguồn nhìn Đức Quốc Tổ Hùng Vương
-       Tôi cố gắng đóng góp, phát lên tác phẩm Văn Học
   CÂU CHUYỆN HỒNG TRẦN
                       CUỘC ĐỜI THANH VÂN.
 XinđọcQuaBáuvậtnầy.http://tranminhthang1897.blogspot.com/2014/08/van-lang-su-truyencau-chuyen-hong-tran.html Nhớ khuyên nhiều người cùng xem Văn Hóa của nền Văn Học vàng son của dân tộc ta xưa là vậy đó, so với văn hóa của các nước bạn xem sao???.     Đừng để dân tộc ta cứ đà nầy! Riêng tôi thấy có lỗi với Tổ Tiên quá. Bởi văn hóa là sự nghiệp trồng người.
        Cuối cùng chúc các bạn, Đồng Bào cùng Chư Huynh đệ sức khỏe. Thông minh hơn nữa, để đồng hành về Nguồn Cội.
                                       Mến chào      

                                                Trần minh Thắng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét