. . . . Nguồn Gió Thánh ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Nguồn Gió Thánh


Nguồn Gió Thánh

Đoàn kết chung nhau một cung đàn
Một Nguồn một Cội một nước non
Văn hóa Rồng Tiên nền truyền thống
Đạo Trời tươi thắm sống vẻ vang
Chân lý Cội Nguồn linh diệu quá
Cho non cho nước mãi vinh quang
Chân lý Rồng Tiên nguồn gió thánh

Nước non tươi thắm ánh xuân sang.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét