. . . . _Quốc bảo chân kinh QUYỄN 4 ~ tranminhthang1145

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

_Quốc bảo chân kinh QUYỄN 4

Quốc bảo chân kinhNHÂN


LUÂN


KINH


                     THIÊN ẤN             THIÊN BÚT

                                       GÒ HỘI

                    ĐỨC PHỔ                QUẢNG NGÃI

                                          1985

                                      QUYỂN 4
PHẦN 1

Văn minh vật chất , mà không đi song đôi với văn minh tinh thần, thời không nói chúng ta cũng biết sự tai hại xuống cấp đạo đức,  sẽ dẩn đến con người tiêu diệt lẩn nhau, vô cùng thảm khốc,  nhất là thời đại vi tính, thời đại chất độc hóa học, thời đại nguyên tử,  thời đại giết người hàng loạt,  thời đại mà con người biết  lạm dụng thiên  nhiên làm sức mạnh , để tiêu diệt lẩn nhau,
       Văn minh vật chất càng cao , mà thiếu đi văn minh tinh thần đạo đức,  đã làm cho con người lo sợ cho ngày mai, không biết ngày nào năm nào,  sự tàn phá của nguyên tử,  chất độc hóa học,  vi trùng siệu cực,  tiêu diệt con người , cũng chỉ vì lòng tham tranh hùng tranh bá, và sự cùng đường của sự tham vọng, và lòng dạ độc ác của con người,
Tàn sát lẩn nhau , thiên đàng không có người lên,  đưa nhau xuống các tần địa phủ,
Là một điều hết sức thương tâm,  vì thế dân tộc đại việt con cháu tiên rồng , phải có bổn phận truyền bá văn hóa cội nguồn, chủ nghĩa đại đồng, khắp năm châu bốn bể,  hầu cứu nhân loại anh em ra khỏi thảm họa diệt vong,  trở về thiên đàng cực lạc,
* -    vận hóa cơ trời chưa đến chu kỳ hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có nhân loại con người ,  mà chúng ta tự hủy diệt lẩn nhau, là điều trái lẽ với quy luật tự nhiên , nhân loại thi nhau xuống đại phủ hết thảy,  khi chúng ta vẩn còn lương tâm, vẩn còn lương tri là một việc làm ngu xuẩn,   sự ngu xuẩn giết người tàn bạo đó xảy ra khi nhân loại tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi
Yểu 1 tuổi,  thọ 20 tuổi, đại thọ 30 tuổi, cuối tiểu kiếp
Thứ 9,  chuyển sang tiểu kiếp thứ 10,
Hiện nay nhân loại con người tuổi thọ đã hạ xuống trung bình chỉ còn 60 tuổi  yểu thọ 40 tuổi , thọ 80 tuổi  đại thọ 100 tuổi,  như vậy còn hơn bốn nghìn năm nữa mới tới chu kỳ hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có con người, ở giai đoạn cuối tiểu kiếp thứ 9 , những người còn sống sót sau hơn 1 nghìn năm bị thủy tai nước dân, động đất, mưa to gió lớn,  chuyển qua tiểu kiếp thứ 10 trở thành những người thỉ tổ hồng hoang ở kiếp tăng ,  cứ 100 năm tăng lên một tuổi , và tăng mãi cho đến 8 muôn 4 nghìn tuổi thời tới đỉnh rồi hạ xuống tức là chuyển sang kiếp hạ, cứ 100 năm thời hạ xuống 1 tuổi và hạ mãi cho đến trung bình tuổi thọ nhân loại con người chỉ còn 10 tuổi  yểu thọ 1 tuổi , thọ 20 tuổi , đại thọ 30 tuổi  là hết tiểu kiếp thứ 10, sang tiểu kiếp thứ 11,  cứ như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn hết tiểu kiếp nầy tới tiểu kiếp khác,
                                    *       *       *
        Thời kỳ chánh pháp mở khai ra
        Tất cả thế nhân vốn một nhà
        Chung hiệp truyển khai nền cội gốc
        Bền lòng son sắc đến trời cha

       Gốc đạo đức nghìn xưa giờ trở lại
       ở mai sau con cháu giữ vuông tròn

                   trời đã lặng
                   trời kìa bừng sáng
                   người ra đi
                   người lại trở về
         thăm con ở lại xứ quê cõi nầy
                  lá rụng về cội
                  nước rơi về nguồn
                  con chim có tổ
                  con người có  tông
         cửu huyền  chúa tể  cha ông
         cha trời nhân loại chờ  trông con hiền
         tiên cơ địa mẫu chúa tiên
         sanh ra nhân loại ngũ hành trăm con
         da vàng,  da trắng, da đen
         da chàm,  da đỏ , nguyên căn một nhà
         từ trong bọc trứng sanh ra
         đồng bào là thế ruột rà anh em
                    *          *          *
PHẦN 2:
MỘT NHÀ ANH EM

      Từ cổ kim loài người sau trước
      Đời văn minh có khác tùy thời
      Kiếp con người  có đổi có  dời
      Nhưng thiện ác  khó thời sum hiệp
      Tà với chánh tranh nhau liên tiếp
      Chống trả nhau kiếp kiếp đời đời
      ở con người cảnh đó phân đôi
      thiện cùng ác tách rời hai nẻo
      nguyên con người thơ sanh con nhỏ
      tùy nghiệp duyên kết ở nơi tâm
           lớn lên theo đó hiện sanh
giàu , nghèo , vui khổ cội nhành duyên xưa
      vào cuộc sống  lọc lừa hiện tại
      tùy cơ duyên xã hội tác sanh
      đời may rủi thiện ác khó phân
      lợi cùng danh chen nhau biến hiện
      nếu gặp lúc thế thời thuận tiện
      đạo sanh ra chuyển vận khắp cùng
      thời căn lành phát triển dễ dàng
      trí thông minh chứng quả đạo tràng
      muôn vạn kiếp  danh vang thoát tục

      gặp thời thế ,thế thời ly loạn
      cuộc đao binh nổi dậy khắp nơi
           làm sao tránh khỏi cuộc đời
lao vào nghiệp ác khó  thời siêu sanh
     lúc thời loạn khó mong làm thiện
     mãi lao vào  giành giật lẩn nhau
          nghiệp ác cứ mãi dân cao
hết mong siêu thoát rơi vào  âm cung
     nay gặp lúc long hoa hội tụ
     thời mau mau trở lại cội nguồn
     mau mau trở lại thiên đàng
thoát vòng sanh tử thoát đời trầm luân
     chọn con đường tươi sáng đi lên
     chuyển tâm linh theo gót phật tiên
     vườn đạo đức siêu nhiên tỏa sáng
     tâm trí huệ thênh thang tỏ rạng
     cùng thánh tiên mở rộng cuội nguồn
     giúp thế nhân trở lại thiên đàng  
     thoát tai nạn ngập tràn binh lửa
     đời với đạo đồng cùng sanh nở
     đầy  niềm tin rực rỡ âu ca
     tùy nhân duyên sau trước , trước sau
     đồng chứng quả chân tâm cực lạc
     vào con thuyền không phân sắc tộc
     chuyển pháp lành nguồn cội ông cha

     người thượng thiên xuống chốn trần ai
     đều phải chịu đầu thai hết thảy
     thân phàm tục linh hồn cao cả
     lòng từ bi rộng mở cứu người
     truyền văn hóa nhơn  giáo cho đời
     chuyển pháp lành sáu pháp ba la
     cùng anh em vô số hà sa
     đồng chứng quả chân âm chân tánh
     theo ý trời chuyển xây tình thế
     tùy  nhân duyên chuyển biến vận xoay
        có người chuyển pháp thiện căn
đoạn trừ ác nghiệp vượt lên thánh thần
       có người chuyển pháp định tâm
không trụ, không niệm , dứt lần nghiệp duyên
       có người truyền dạy chú linh
làm cho tư tưởng vững yên cội lành
       có người truyền giáo học hành
giúp cho nhân loại biết đường hồi quy
       có người truyền dạy kinh thi
khai thông trí huệ dứt đi lỗi lầm
       có người truyền dạy cúng dường
gieo nhân phúc đức mở đường vinh quang
      có người truyền dạy  chép in  
làm cho chánh pháp càng thêm thịnh hành
      dạy cho bố thí làm đầu
xác thân , tiền của ngỏ hầu tiếc chi
       theo lòng đức độ từ bi
cứu người thoát khổ khốn nguy cùng đường
       sống đời cuộc sống an lành
mới hay nhơn đạo vô cùng vô biên
       luận bàn nào có hết chi
thần thông biến hiện khắp thì càn khôn
       nhân luân đạo pháp cao thâm
nói sao cho hết  kể  sao cho cùng
       dù cho hạnh nguyện không đồng
nhưng cùng mục đích giải trừ nạn tai
       nhân luân nhơn đạo sâu xa
hiển linh vô tận thậm thâm nhiệm mầu
       kinh đây nếu có người nào
phát tâm đọc tụng cho người khác nghe
       dẫu rằng chỉ một câu thôi
tiêu tai kiếp nạn qua thời khốn nguy
       huống chi đọc tụng thường đêm
làm cho cuộc sống bình yên , yên bình
       nếu như có người cầu trời
chỉ cần đọc tụng tất thời hiển linh
       cầu chi đặng nấy không sai
cha trời vận hóa chuyển xây vận , tài
       huống chi truyền cho người
ông bà cha mẹ nhiều đời siêu thăng
       cháu con sáng suốt thông minh
công thành danh tọa giàu sang sang giàu
      chỉ cần đọc tụng một lần
tiêu tan muôn vạn lỗi lầm ức muôn
      chỉ cần giảng giải một câu
thiên đàng có chỗ lên ngôi thánh thần
       nhơn luân thiên ý cha trời
chỉ cần một niệm cũng thời hiển linh
       cầu tài, cầu huệ , cầu danh
không gì hơn được nhân kinh mau thành
PHẦN 3:
Xưa có một gia đình giàu có , nhưng lại sanh người con cả lắm nhiều bệnh tật, ngu si đần độn lạ  thường ,  nhưng được cái là ngay thẳng , được nhiều người mến thương,  học hành lâu nhớ , không hiểu kiếp trước mình làm gì mà kiếp nầy nhận lấy quả báo  như thế ,
Cũng may là không xa có một cư sĩ  tu thiền định lâu năm biết quá khứ vị lai, 
Gia đình liền dẩn ĐỘN đến  nhà cư sĩ  để nhờ chỉ giáo , đi năm lần bảy lượt mà không gặp,  có lúc cũng hơi nản chí ,  nhưng vì thương con lại độn là người con trai duy nhất của gia đình , cho đến lần thứ chín thời mới gặp được người cư sĩ ,
       Vị cư sĩ không những lễ phép ,mà còn hết sức khiêm nhường,  đón mời vợ chồng phú gia cũng như độn hết sức tử tế, vợ chồng phú gia lấy làm vừa lòng , và cũng hết sức kinh ngạc,  không lẽ lời đồn sai, những người tu hành đắc trí , đắc huệ, thường là những người khó tánh,
Ăn trên , ngồi trên, nói chung cái gì cũng trên ,nhưng ở vị cư sĩ này không thấy cái trên đó , phải chăng cũng tầm thường vì không có gì là bề trên cả,
       Vị cư sĩ thông thái hình như hiểu ý vợ chồng phú gia nầy, liền nói thưa ông bà,  tạo hóa sanh ra con người thời ai ai cũng bình đẳng như nhau,  dù đó là phật, thánh, tiên , thần , chúa, huống chi tôi cũng chỉ là cư sĩ , có gì phải trên người,  mà phải nên kính trọng mọi người , cũng có nghĩa là kính trọng mình vậy,
       Vợ chồng phú gia như thấm thía lời nói ấy, không còn dám xem thường nữa , liền dân lên lễ vật rồi thưa, gia đình chúng ta đến đây với tấm lòng thành , xin thầy soi căn vợ chồng tôi , cũng như cháu độn kiếp trước làm
Những việc thất đức gì , mà kiếp nầy phải chịu quả báo như thế,  vị cư sĩ nhận lễ rồi nhắm mắt nhập định khoảng độ nửa cây nhang , rồi xả định nói,
                 Muốn biết nhân đời trước
                 Xem sự hưởng đời nay
                 Muốn biết quả đời sau
                 Xem việc làm kiếp nầy
Ông bà phú gia nghe cư sĩ nói như thế thời không hiểu gì cả,  xin cư sĩ giải thích cho,
Vị cư sĩ thông thái nói rằng,  kiếp trước ông bà là người lương thiện , không những biết lo cho chủ gia, mà còn hết lòng trung thành,  đối đải với người xung quanh hết mực thương yêu,  thường hay giúp đở cứu người,
Nên sanh ra kiếp nầy giàu sang bề thế,  bạn bè trung thành, ai cũng kính nể, 
        Nhưng ở đường con cái thời gặp trở ngại,  vì đường con cái , một là con nợ mình , hai là mình nợ con,
Khiếp trước ông bà mang ơn độn quá nhiều,  nhưng độn lại là người suốt ngày say sưa, ăn thịt uống rượu, dẩn đến nghiện ngập sa đọa, tan nhà nát cửa, ông bà ra sức khuyên can cứu vớt nhưng không được , rồi tất cả những gì của trần trả lại cho trần , khi chết đi chỉ hai bàn tay trắng ,  chỉ riêng cái tính nghiện ngập, dẩn tới đần độn mang đi, xuống cõi âm,  nhờ có nhân duyên lành nên được tái sanh làm người trở lại , oan gia gặp lại , nợ nợ đáo đầu,  ông chủ kiếp trước trở thành con cái trong nhà,  với cái nghiệp đần độn ngu si ấy không phải sanh ra mới có mà đã có từ kiếp trước rồi,
       Từ nay về sau cấm không cho ĐỘN, uống rượu nữa,  mà phải thường đọc kinh, nhất là kinh nhân luân, chỉ cần một thời gian thì tánh đần độn sẽ hết lần , học
Hành sáng suốt thông minh trở lại,  nếu biết hướng thiện có tấm lòng mến nước yêu dân , sau sẽ làm quan to, và đúng như những gì vị cư sĩ thông thái nói , sau độn làm quan tri phủ chúa tể cả một châu,
                 *                  *                 *
PHẦN 4:
NHÂN LUÂN ĐẠI BI KINH:

       Thường đến lúc thế nhân hoạn nạn
       Đời loạn ly cướp trộm dẫy đầy
          Tham lam tàn bạo hận thù
Luân thường đạo lý chẳng còn kể chi

     Nơi vũ trụ TỔ TIÊN KHAI HÓA
     Khiến, phật, tiên, thánh, chúa, xuống trần
     Mở lòng thương cứu khổ chúng dân
     Theo nguyện lực hạ phàm xuống thế
     Phật, thánh , tiên , khắp trong tam giới
     Lòng đại bi đến chốn hồng trần
     Chỉ vì thương mếm chúng dân
     Truyền kinh thuyết giáo thoát dần họa tai
    
     Phật, thánh, tiên, chuyển xây đại pháp
     Đồng giảng kinh giáo hóa cõi trần
     Tùy nhân duyên cao thấp định phân
     Phật , thánh, tiên , lượt lần chuyển thế
     Tùy linh căn ngu hiền tài trí
     Lời dạy khuyên cao thấp tỳ thời
     Phật, thánh , tiên , ở khắp trong đời
     Lập công lành cứu vớt con người
     Lập công lành đối với cha trời
      Để danh tiếng lưu truyền mãi mãi
      Phật, thánh , tiên , khắp cùng  mười cõi
      Đồng phóng quang hóa giải nạn tai
      Đồng phóng quang hộ lực người tu
      Phật , chúa, tiên, trấn khắp càn khôn
      Đồng giữ gìn cội gốc rồng tiên
   
      Để cho dân chúng bình yên
      Thái bình an lạc chăm lo tu hành
      Tự do độc lập sang giàu
      Thoát đời nô lệ thoát nghèo an vui
     
      Phật, thánh,tiên, từ bi xuống thế
      Làm người phàm giúp nước giúp dân
         Đó là trí thức thiện nhân
Cũng người phàm tục cũng dân bình thường
         Lớn lên cũng khổ cũng nghèo
Cũng tù , cũng họa, cũng nhiều nạn tai
         Nhưng khác một điều ở đây
Hướng về nguồn cội đắp xây thiện lành
         Vì dân vì nước vì nguồn
Lo cho dân tộc giữ gìn nước non  
        Giữ gìn truyền thống cha ông
Để cho dân chúng soi chung giữ mình
        Giữ gìn văn hóa cội nguồn
Lưu truyền hậu thế mở đường cứu dân
        Giữ gìn đại đạo nhân luân
Để cho nhân loại hồi quy về trời
        Giữ gìn đạo luật con người
Không cho rối loạn luân thường tông môn
        Giữ gìn tổ quốc non sông
Xây nền giáo dục kỷ cương cho đời
        Giữ gìn gương sáng con người
Để cho nhân loại đời đời soi chung
        Giữ gìn truyền thống rồng tiên
Để cho nhân thế quy nguyên phản hồi
        Bao nhiêu chuyện phải ở đời
Thiện nhân trí thức thực hành luôn luôn
        Theo trời hành sự cứu dân
Kể gì hành hạ, khảo tra, ngục tù
        Miễn sao dân chúng yên bình
Sống trong no ấm sống đời tự do
        Mưu cầu hạnh phúc sớm trưa
Những quyền cơ bản không ai dập vùi
        Mãi luôn ra sức anh hào
Mở đường xây cống, bắc cầu dân đi
        Miễn sao dân được ấm no
Kể gì khó nhọc xát thân kể gì
        Mở trường dạy đạo , đua, thi
Xây nền kiến thức xóa đi lỗi lầm
        Lo cho dân chúng học hành
Nhà thương, bệnh viện  cùng là thuốc men
        Lòng vàng trang trải khắp nơi
Giúp dân giúp nước thoát qua hiểm nghèo

      Vậy mới biết thánh , thần, xuống thế
      Làm người phàm tu chí độ dân
          Trước là tu luyện bản thân
Sau là dìu dắc chúng dân tu trì
     Ân  thánh , chúa, kể sao cho hết
     Ân  phật , tiên, biết kể sao cùng
          Làm người phải lấy hiếu trung
Phải lo báo đáp công ơn dạy bày

         Kinh đây nếu có người nào
Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe
         Giải trừ muôn ức họa tai
Đổi đời chuyển số  đắp xây vận đời 
        Từ nghèo chuyển sang kiếp giàu
Từ mê chuyển giác rạng ngời công danh
        Nếu như có người phát tâm
Thọ trì tu học cầu mong thành tài
        Người nầy sẽ được cha trời
Thường hằng hộ độ vạn đời bình yên
        Thông minh trí huệ vô biên
Biện tài vô ngại làm nên nghiệp trời
        Chỉ cần khen tặng một lời
Cháu con cũng được rạng ngời nên danh
        Huống chi biên chép ấn in
Cầu chi cũng đặng, cầu chi cũng thành
        Thần lực kinh giáo vô cùng
Cha trời , địa mẫu , hộ trì chẳng sai
       
        Nếu ai hủy bán nhân luân giáo
        Khó thoát tai ương lắm họa tai
        Chết đi đọa lạc tam đồ khổ
        Con cháu nhiều đời họa khổ sai
                     *         *         *
       Việt nam mây điểm sắc lành
Khí thiên ung đúc kết thành ngọc châu
       Huyền linh hiển khắp năn châu
Đất thiên trải rộng phụng chầu rồng bay
                     *         *         *
Chúng con là phật , thánh, tiên, thần, chúa,
Nguyện cầu tổ tiên, cha trời, địa mẫu, hộ trì hộ độ , cho toàn tất cả pháp giới cháu con , nhân loại anh em,  sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi,
Căn lành tăng trưởng , hướng về cội nguồn,  hội ngộ chân tâm chân tánh , siêu sanh thiên giới , an vui tự tại,
Không còn sa đọa , nơi tam đồ khổ , địa ngục ngạ quỉ súc sanh , đồng thành chánh đẳng chánh giác,
* -  nam mô a men
*-   nam mô phật, nam mô thánh, nam mô tiên, nam mô thần, nam mô chúa,
*    nam mô cứu khổ cứu nạn phật, thánh, tiên, thần , chúa,  thiên la thần, địa la thần , nhân ly nạn , nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,
Lạy ba lạy bái bốn bái,
                      *           *            *
PHẦN 5:
Xưa có người tu sĩ , họ tự , tên mê,  hết lòng mộ đạo , thọ giáo không biết bao nhiêu thầy , đọc rất nhiều kinh giáo , lấy làm đắc ý cho đó là thông thái hơn người,  ít ai bằng mình, nên sanh ra tự cao tự phụ, không coi ai ra gì, lại nói được nhiều người nghe, và cho đó là biện tài vô ngại,
       Một hôm tu sĩ nghe danh đức diệu không tu hành đắc đạo , liền vượt núi trèo non tìm đến thọ giáo và được thầy diệu không cho theo học,
      Nhưng suốt ba năm , thầy diệu không , không truyền dạy gì cả , mà còn nói cái gì ông cũng học hết rồi nhưng còn một thứ ông chưa học được, nói tới đó thời thầy diệu không bỏ đi,  tu sĩ tự mê nghe thầy diệu không nói thế thời vô cùng bất mãn, tự nói với mình rằng nếu
Tôi mà học được sự cao siêu đó , thời vượt núi trèo non đến đây để mà làm gì,  mấy lần định bỏ đi, nhưng lại nghĩ đã đến đây không lẽ về tay không , nếu có về thời phải một lần đối mặt tranh luận xem ra ai hơn ai, không còn gì để mà truyền nữa thời nói đại đi cho rồi,
       Thế là tu sĩ TỰ MÊ không còn kèm lòng được nữa , liền đến thư  phòng của thầy diệu không hằng học thưa với thầy diệu không rằng,
Bạch thầy, đệ tử theo thầy học đạo suốt ba năm , nhưng thật ra có học được gì đâu,  đệ tử nghe thầy giảng kinh cho hàng tăng chúng, hàng cư sĩ, những thứ đệ tử biết tất cả, không có gì là mới lạ cao siêu,
       Đệ tử đến đây hỏi thẳng  thầy có gì mới lạ thời truyền dạy cho đệ tử ,   thầy diệu không trả lời , không phải là thầy không muốn dạy , nhưng cái tánh u mê của ông , xin cơn phật, cơn chúa , để nuôi ma , nên thầy không dạy đó thôi,
       Tu sĩ  tự mê nghe thầy diệu không nói mình u mê, thời tức quá,  huống chi chê mình xin cơn phật, cơm chúa, nuôi ma thời kìm lòng không nổi nữa tức giận sân si tự cao tự phụ nói lớn tiếng  , tôi tưởng thầy là bậc cao nhân đắc đạo nào hay đâu  cũng chỉ là bậc tầm thường, chỉ là hửu danh vô thực, chẳng có gì,
      Thầy diệu không nói ma , quỉ , ẩn núp trong linh hồn ông đã hiện ra rồi đó,   tôi nói có sai đâu ông học cho nhiều là để nuôi cái tánh , sân , hận, tánh cao ngạo, tánh xem ai không ra gì,  làm mờ đi cái tánh quí báu của chính mình, đó là tánh nhu hòa bình đẳng, bình đẳng chính là đỉnh cao của sự tu học,  từ nơi ấy sẽ đạt đến cảnh giới biện tài vô ngại , và cũng tự làm chủ thức tánh của mình,  thức tánh quy thuận chân tánh, đạt đến
Cảnh giới chánh đẳng chánh giác,  người tu càng cao càng diệt các tánh phiền não càng lớn tâm tánh trở nên trong sáng vô cùng , đằng nầy tu học càng cao thời nuôi tánh ma , tánh quỉ càng lớn,  như vậy có phải xin cơm phật, cơm chúa cho nhiều nuôi ma tánh quỉ tánh càng lớn ở ngay trong tâm của ông tôi nói có sai đâu,  nói xong thầy dịệu không bỏ đi
       Tu sĩ  TỰ MÊ  nghe thầy diệu không nói thế liền giác ngộ giải thoát sanh tử ra khỏi tam giới, chứng quả chân tâm chân tánh,  quỳ xuống lạy ba lạy theo hướng đi của thầy diệu không , nói con đã biết lỗi thầy quả là phật tổ con có mắt như mù, xin thầy tha thứ cho , từ đó TỰ MÊ đổi thành ĐẠI NGỘ  rồi ra đi để lại bài thư như sau,
        Học đạo cho thông để trừ tà
        Nào phải biết nhiều dưỡng yêu ma
        Giác ngộ khai trừ cho tuyệt gốc
        Tham cầu sân hận vốn yêu tà

         Nay khuyên tất cả người tu học
         Diệu không vốn thật đạo sâu xa
         Pháp thuật trừ yêu trong thức
         Huệ khai sáng tỏ tận quê nhà
                      *         *         *
PHẦN 6;
HUYỀN LINH KINH

       Đức cha trời long hoa vũ trụ
       Thường phóng quang siêu độ cháu con
       ở hư không vận chuyển càn khôn
       trùm vũ trụ khai thông tam giới
       lập thánh linh khắp trong trời đất
       đấng toàn năng toàn giác cha ông
       đại oai linh quyền phép tối cao
       làm chỗ tựa cho toàn pháp giới
       thân cha trời  vô biên cùng khắp
       như hư không  trùm hết hư không
       chuyển pháp thân điều khiển tam thiên
       thuận với nghịch huyền linh ứng dụng
       bao cơ mầu chuyển xây huyền diệu
       khai pháp mầu truyền dạy chân kinh
       độ cháu con lìa khỏi ác căn
       đều chứng quả chơn tâm diệu giác
      
       khắp trời đất phật , tiên, thánh, chúa
       như vi trần đếm không kể xiết
       đồng cùng chung chân tánh đại đồng
       trùm hết thảy pháp giới hư không
       đồng bản thể cha trời không khác
       phật , thánh , tiên , trong vô lượng kiếp
       trồng căn lành thiện tánh sâu dày
       dứt luân hồi cảnh khổ đọa đày
       sống hạnh phúc thiên đàng cực lạc
       vì đại nguyện xuống nơi trần tục
       theo ý trời  hàng phục yêu ma
       phật , thánh , tiên, cùng khắp hà sa
       đồng cùng chung hiệp lực cứu dân
       nhờ kinh giáo mở đường siêu thoát
       đường nhơn đạo thậm thâm cao vót
       đạo cội nền vững chắt đường tu
       chí kính tin bồi đắp công phu
       thoát cảnh khổ sanh già bệnh tử
        đã làm người phải nên suy nghĩ
        mất đạo người ra quỉ ra ma
        phạm luật trời ắt khó tai qua
        muôn vạn kiếp hồn sa địa phủ
        mãi luân hồi trong tam đồ khổ
        thời còn chi trở lại thiên ban
        thời còn chi trở lại thiên đàng
        thuyền nguồn cội tiên rồng tiếp rước
        khắp ta bà thế giới năm châu

        nếu như có người thiện nam
hay là thiện nữ luận bàn kính tin
       người nầy sẽ được tổ tiên
cùng là phật, chúa, thần tiên thánh thần
       phóng quang độ mạng giữ gìn
không cho tại họa  đến gần hại đi
       kinh nầy huyền diệu huyền vi
không sao bàn luận nghĩ suy cho cùng
       có người tai họa trùng trùng
chỉ cần đọc tụng hết còn họa tai
       chỉ cần cung phụng ngợi khen
giàu sang phú quí ức muôn nghìn đời
       chỉ cần truyền đạt cho người
kiếp sau nhất định sanh làm chúa vua
        lòng thành biên chép ấn in
cháu con vinh hiển bình yên đời đời
        huống chi giảng dạy cho người
thông minh trí huệ đứng đầu chẳng sai
       kinh nầy phúc, họa , chuyển xây
tùy tâm hủy bán, hay là kính tin
       phước họa luôn ở kề bên
tự mình chọn lựa , hư nên do mình
      thiên luật là luật công bằng
gieo sao gặt vậy , có lầm sai chi
      theo trời , trời rước dìu đi
 theo ác,  ác rước mấy khi sai nhầm
       kính tin phước đặng lâu dài
bình yên hạnh phúc sang giàu , giàu sang
               *          *           *
Chúng con là phật, thánh, tiên, thần, chúa, nguyện cầu tổ tiên , cha trời, địa mẫu,  hộ trì , hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con , nhân loại anh em , sớm dứt nghiệp duyên , ác căn tội lỗi , căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên gới, an vui tự tại,  không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, địa ngục , ngạ quỉ, súc sanh, đồng thành chánh đẳng , chánh giác,
*-    nam mô a men,
*-    nam mô phật, nam mô thánh, nam mô tiên, nam mô thần, nam mô chúa,
Nam mô cứu khổ cứu nạn,  thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn , nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,   ly bà ly bà đế , cầu ha cầu ha đế,  đa ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế,  ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha,       ( lạy 3 lạy bái 4 bái )
                       *           *           *
PHẦN 7:
Thường ở ba giai đoạn ,  thượng ngươn thượng kiếp ,  trung ngươn trung kiếp,  hạ ngươn hạ kiếp,
Mỗi giai đoạn đều trải qua ba thời kỳ,  thời kỳ thượng ngơn, thời kỳ chánh khí , con người thấm nhuần đạo lý , tâm tánh ôn hòa,  khí hậu mát mẻ, dương khí thịnh
Hành, ít nghịch lại chánh khí vũ trụ,  thuận thiên , âm dương vận chuyển đều hòa, bốn mùa tám tiết ôn nhuận, không nghịch đảo, nên con người ít bệnh tật xảy ra,  lại được ấm no, cây cỏ lại tốt ít sâu bệnh,  kết hoa kết quả lại nhiều,
*-     thời kỳ trung ngơn,  con người rời xa lần đạo lý chánh nghĩa, ngã theo tiền tài danh lợi,
Có nghĩa là:    con người vẩn duy trì đạo lý chính nghĩa, nhưng dục vọng đã làm mờ lần đạo lý chính nghĩa ấy, thiện ác chen nhau lẩn lộn, âm khí ra đời dương khí suy giảm lần, khí hậu lúc thuận lúc nghịch, con người lúc khổ lúc vui quân bình, gặp thời ác thì ngã theo ác, gặp thời thiện thời ngã theo thiện,  nhưng chỉ là tiểu thiện tiểu ác mà thôi , nên không xảy ra tai họa lớn lắm,
*-      thời kỳ hạ ngơn , nhất là hạ hạ của hạ ngơn , thời kỳ mạc khí, âm khí cực ác , cực thịnh,  hầu hết con người hung tàn bạo ngược , tham lam vô độ, mất hết lương tri,  mất hết luân thường đạo lý,  dối trá hận thù, mưu mô xão quyệt, không việc ác nào mà không làm,  chỉ biết chạy theo tiền tài danh lợi,  dương khí không còn, bốn mùa tám tiết nghịch đảo luôn luôn, khí độc càng dày, con người theo đó , bệnh tật hầu hết , cây cỏ , cằn cổi,  tam tai thường xuất hiện,  nhiều thứ giặc sanh ra ,  cuối cùng dẩn đến tận diệt, (  xem kinh long hoa pháp tạng sau thời hậu đế sẽ nói rõ hơn)
                    *                 *                  *
PHẦN 8:
có người hỏi tôi rằng :    bồ tát đại  hiếu MỤC KIÊN LIÊN vì mẹ, mà làm tất cả mọi điều để cứu linh hồn của mẹ,  thể hiện đạo hiếu làm con,  gương hiếu sáng chóa để đời,  để lại cho hậu thế soi chung,  đi theo con đường hiếu đạo tinh thần, cứu mẹ thoát khỏi địa ngục, siêu sanh thiên giới,  xin ngài nói rõ thêm về hiếu đức của đạo làm người , không chỉ dành riêng cho ông bà cha mẹ ,mà còn đối với các bậc bề trên,
ĐÁP -   như chúng ta đã biết , con người có hai phần , phần hồn  và phần xác,  vì thế trả hiếu cũng có hai cách
1-   là phụng dưỡng các bậc bề trên,  ông bà cha mẹ, bằng con đường vật chất,  của cải, tiền tài, vật chất, công sức, lập công danh, đêm lại tiếng thơm cho bề trên có công dạy bảo, nân đở mình,  cũng như ông bà , cha mẹ,  biết làm cho làm vui cho bề trên , làm vui cho ông bà cha mẹ ,  
2-    Là phụng dưỡng bề trên , cũng như ông bà cha mẹ bằng con đường tinh thần ,  như khuyên bề trên , hướng thiện, đi theo con đường đại nghĩa, cũng như khuyên ông bà cha mẹ lập nhiều công đức,  truyền đạt kinh luân, làm nhiều việc phước thiện, để  âm đức cho đời,  để lại âm đức  cho con cháu , chứng quả trí huệ siêu thoát linh hồn về trời,
Còn nếu như bề trên tội ác sâu dày, cũng như ông bà cha mẹ tội ác sâu dày, thời con cái, cũng như các hàng đệ tử, bổn phận của bề dưới phải làm nhiều phước thiện cũng như nhờ sức mạnh của tập thể hộ niệm, niệm đức cha trời, mẹ trời, cứu vớt linh hồn bề trên, cũng như ông bà cha mẹ đang sa đọa nơi địa phủ, giải thoát nghiệp chướng, tội ác sâu dày , siêu sanh thiên đàng cực lạc,  những bậc hộ niệm nếu được các bậc chân tu , hay các hàng thiện nhân trí thức, thời không còn gì tốt đẹp cho bằng,  dù cho những người ấy tội các đến đâu cũng được siêu thoát,  hộ niệm siêu thoát linh hồn là pháp môn vô cùng mầu nhiệm , khó mà nói cho hết sự mầu
Nhiệm đó,
PHẦN 9
KINH  BÁO HIẾU

       Làm người ai cũng biết rằng
Công ơn cha mẹ sánh hằng trời cao
       Nuôi con khó nhọc biết bao
Năm dài tháng rộng nói sao cho cùng
       Thương con lòng mẹ ngập tràng
Tình thương cha mẹ ai nào sánh hơn
       Con đau cha mẹ lo âu
Con bệnh cha mẹ buồn rầu không yên
       Con khóc cha mẹ nhói tim
Xót xa đau đớn lệ tuôn đầm đìa
       Con cười cha mẹ cũng cười
Con vui cha mẹ không gì vui hơn
       Thương con cha mẹ kể chi
Nhọc nhằn cực khổ cũng vì nuôi con  
                  *         *         *
    Hãy nhớ lại công ơn cha mẹ
    Chử cù lao dưỡng dục quên mình
        Kể gì gian khổ nhọc nhằn
Nuôi con tháng rộng năm dài biết bao
     Thương con từ thuở nào trong bụng
     Với hình hài vừa tượng nên thân
         Thương con trong bọc mới mang
Tháng ngày yêu mến sớm hôm giữ gìn
     Lòng thương con vô cùng vô tận
     Kể sao cùng lòng mẹ lòng cha
         Thương con cha mẹ thiết tha
Chăm lo từng phút , từng giây , từng ngày
     Nhìn thân mẹ hơi gầy lo lắng
     Suốt thời gian chín tháng mười ngày
          Mong con toàn vẹn hình hài
Thời cha cùng mẹ còn gì vui hơn
     Mẹ sanh con nào đâu phải dễ
     Chịu đớn đau thân thể hình hài
         Miễn sao con được chào đời
An toàn khỏe mạnh kể gì đớn đau
     Kìa con thơ bật lên tiếng khóc
     Mẹ cùng cha nước mắt mừng vui
         Đứa con núm ruột thân thương
Đứa con yêu quý còn hơn ngọc vàng
     Một lần sanh một lần nguy hiểm
     Biết bao người vĩnh viễn ra đi
         Sanh con người mẹ quên đi
Kể gì chết sống chỉ yêu con mình
     Ôi người mẹ tấm lòng trời biển
     Vì yêu con sanh tử nề chi
         Dẫu rằng mẹ có ra đi
Miễn sao con trẻ bình yên cõi đời
     Ôi người mẹ lòng đầy yêu mến
     Ôi người cha sung sướng nhìn con
         Chào đời bật khóc yêu thương
Nhìn con cha mẹ xiết bao vui mừng
     Lòng cha mẹ lúc nầy ai thấu
     Lòng thương con rộng lớn vô biên
         Đất trời chẳng thể rộng hơn
Thương con cha mẹ quên đi thân mình
     Lần từng ngón tay bồng tay bế
     Niềm thương yêu chăm sóc từng giây
         Con đau cha mẹ quặn đau
Con rầu cha mẹ rầu theo từng hồi
     Nghe con khóc hãi hùng lo sợ
     Con biến ăn cha mẹ lắng lo
         Tháng ngày khổ cực biết bao
Công lao trời biển khó mong đáp đền
     Nhìn con lật con bò vui sướng
     Nhìn con đi con nói lòng vui
        Chỉ cần con ấm mình lên
Mẹ cha không ngủ suốt đêm sợ rầu
    Nhìn con trẻ lòng đau dạ xót
    Tiếng khóc đên tan nát lòng cha
        Con đau cha mẹ xót xa
Con ốm cha mẹ khiếp kinh hãi hùng

    Nhìn con lớn lòng mừng vô hạng
    Càng chăm lo lực tận vì con
        Đưa con đi học sớm hôm
Thương con cha mẹ theo chân đến trường

     Kìa gió bụi chân trời mưa nắng
     Mẹ cùng cha tìm kiếm gạo cơm
         Nuôi con vất vã sớm hôm
Miễn sao con được nên danh làm người
    Suốt bao năm miệt mài lao khổ
    Thân bọc da bao nổi truân chuyên
        Kiếm tìm của cải nuôi con
Dạn dày gió bụi phong sương cuộc đời
    Công ơn ấy có gì sánh được
    Tình thương kia muôn vạn núi cao
        Sanh thành dưỡng dục cù lao
Biển trời công đức công lao biển trời
    Khi nghĩ đến lệ trào thương xót
    Nhìn mẹ cha già yếu ốm đau
       Thương cha thương mẹ biết bao
Công ơn cha mẹ nói sao cho cùng
    Trong trời đất hiếu là trên hết
    Mất hiếu rồi họa đến chẳng sai
        Chết đi hồn đọa âm ti
Khó mong trở lại đầu thai làm người

     Làm con phải nghĩ thế nào
Công ơn dưỡng dục cu lao sanh thành
     Nhất là cha mẹ về già
Mắt mờ bệnh tật không người tựa nương
     Lương tri còn mất nơi đâu
Nếu còn thời phải nghĩ suy cho cùng
     Bất hiếu tội lớn chất chồng
Tránh sao quả báo nhãn tiền không sai
      Sống thời hết họa tới tai
Khó nên nghiệp lớn khó xây sang giàu
      Bất hiếu phạm luật đất trời
Triệu muôn ức kiếp khó thời bình yên
     Chết đi hồn đọa âm ti
Chịu nhiều đày đọa liên miên hãi hùng

     Người nào quên mất cội nguồn
Công ơn cha mẹ cùng là bề trên
     Lương tâm đánh mất còn chi
Mong gì cuộc sống bình yên yên bình
     Người nào nhớ cội nhớ nguồn
Cha trời địa mẫu thánh , thần đồng khen
      Làm con hiếu thảo  mẹ cha
Chăm lo phụng dưỡng cùng là khuyên răng
       Thường hay đọc tụng kinh thi
Tâm hồn hướng thiện siêu lên cõi trời,
       Kinh luân đã giải phân trần
Đâu là cội phúc , đâu là họa tai
       Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
       Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

       Trần gian cõi tạm trường thi
Phạm vào bất hiếu hết mong thành người
       Làm con hiếu đạo vẹn toàn
Lo gì chẳng được sang giàu hiển vinh
       Cha trời lừa lọc nhân gian
Lựa người có hiếu thưởng ban phúc lành
      Ban cho con cháu nhiều đời
Hiển vinh phú quý sang giàu , giàu sang
       Mãn thân hồn được siêu thăng
Về nơi tiên cảnh vĩnh hằng tiêu diêu

       Bất hiếu quả báo gớm ghê
Luân hồi đọa lạ vạn bề đớn đau
       Dù vua, hay chúa , đều chung
Để tâm bất hiếu gông cùm phải mang
       Diêm vương thọ lịnh thiên hoàng
Luật trời phân xữ rõ ràng phân minh
       Bất hiếu tội lớn khó dung
Ai mà phạm phải liệu lo sửa mình
       Thành tâm cải hối tội tình
Chăm lo trả hiếu đáp đến công ơn
       Công cha nghĩa mẹ vô biên
Phải nên phụng dưỡng dứt đi sai lầm
       Lương tâm sáng tỏ được rồi
Bao nhiêu tội ác tan thời biến tan
       Sanh thành dưỡng dục cù lao
Kể sao cho hết nói sao cho cùng

       Lớn lên đã lập gia đình
Cũng nên lui tới để gần mẹ cha
       Tấm lòng hiếu thuận không quên
Thành tiên, thành phật, chẳng sai bao giờ
        Cha già mẹ yếu mắt mờ
Trông vào con cái biết nhờ cậy ai
        Bất hiếu bỏ mẹ bỏ cha
Bơ vơ khốn khổ tuổi già hẩm hiu
        Bất hiếu còn tội nào hơn
Khó mong thoát khỏi họa tai khốn cùng
       Phật, tiên , thánh, chúa , bao đời
Tôn thờ hiếu đạo làm đầu xưa nay
       Đạo hiếu đệ nhất cao thâm
Nếu mà bỏ mất còn chi con người
       Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kình mẹ cũng là chân tu
       Làm con quý tại hiếu nhân
Phải nên thức tỉnh xét phân tỏ tường
       Đạo hiếu vốn thật nhiệm mầu
Đạo hiếu thành rồi tiên đạo là đây
       Thánh thần phật chúa xưa nay
Cũng nhờ đạo hiếu , phước xây vạn tòa

      Thời nay nếu có người nào
Phát tâm tuyền tụng hay là in kinh
       Cầu cho cha mẹ song thân
Sống thêm tuổi thọ chết sanh thiên đàng
       Cháu con vinh hiển nhiều đời
Tai qua nạn khỏi , sang giàu bình yên
        Chỉ cần truyền tụng in kinh
Nhờ công đức ấy chuyển xây cuộc đời
        Huống chi giảng dạy cho người
Cầu chi đặng nấy sau thành pháp sư
        Luân hồi chuyển kiếp làm vua
Dân giàu nước mạnh bình an thái bình
                    *           *           *
NAM MÔ, A MEN,
Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai
(  lạy )
Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai ( lạy )
Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai
( lạy)
Chúng con là phật , thánh, tiên, thần, chúa, nguyện cầu tổ tiên , cha trời , địa mẫu , hộ trì , hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con , nhân loại anh em,
Sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng , hướng về cội nguồn, hội ngộ chân tâm chân tánh, siêu sanh thượng giới , an vui tự tại,
Không còn sa đọa nơi tam đồ khổ , địa ngục , ngạ quỉ , súc sanh,  đồng thành chánh đẳng chánh giác,
( lạy 3 lạy bái bốn bái)

PHẦN 10
Cha trời địa mẫu dạy ,
Đạo làm con , trước tiên phải hiếu kính, hiếu thuận, hiếu thảo, hiếu nghĩa, thêm một hiếu nữa là nhân hiếu,
Nhân hiếu-  kính hiếu-   thuận hiếu-  thảo hiếu-   nghĩa hiếu,  ngoài năm hiếu trên còn phải ra sức làm nhiều việc phúc thiện, cầu cho cha mẹ sống thời được vui vẻ , chết thời siêu sanh thiên đàng cực lạc,
Còn phải biết khuyên cha mẹ làm lành lánh dữ, hướng về cội nguồn, sống theo hiến pháp, luật pháp , đạo pháp thiên luật vũ trụ,
Làm được như vậy thời coi như đã làm tròn bổn phận đạo hiếu của đạo làm con ,
       Như chúng ta đã biết , con người có hai phần , phần hồn và phần xác, phần xác thời giả tạm,  phần hồn sống mãi không bao giờ chết , nếu đặng làm lành hướng thiện, thời phần hồn tự tại an vui, siêu sanh lên các tần trời hưởng phước báo,
       Bằng ngược lại phần hồn hành ác thời tâm hồn u tối ngay, gặt nhiều quả báo dữ, linh hồn sa đọa xuống các tần địa phủ, khốn khổ vô cùng,  vì vậy bổn phận làm con cái khuyên cha mẹ hướng thiện sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp thiên luật vũ trụ,  thời trả đặng công ơn sanh sành dưỡng dục của cha mẹ,
      Đạo làm con mà chỉ biết lo cho mình , quên đi công ơn sanh thành dưỡng dục, thời cái tội đã lớn rồi,  lại còn xúi dục cha mẹ hành ác, không nói cũng biết những người con nầy là những người con đại bất hiếu,  
Xúi dục cha mẹ hành ác, không những hại cha mẹ mà còn hại cả chính mình,  ở đời thường nói đời cha mẹ ăn mặn, đời con khác nước,
      Bằng ngược lại cha mẹ dạy con hành ác, thời cha mẹ ấy đã hại con cái của mình, dẩn con cái đi vào con
Tăm tối, con đường gieo ác để rồi gặt ác, tai họa trùng trùng, tự giết chết con mình mà không hay biết gì cả,
                         *           *            *
PHẦN 11,
KINH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ,

      Nay đà mở pháp khai kinh
Cọi nguồn văn hóa hiển linh ra đời
      Vũ trụ thiên ý cha trời
Con đường chính nghĩa rạng ngời tam thiên
      Chủ nghĩa đại đồng thiêng liêng
Đồng bào nhân loại anh em một nhà
      Nòi giống tiên rồng nở hoa
Thiên đàng cửa mở cùng nhau về trời

       Làm người phải rõ cội nguồn
Đồng bào chung bọc phải thường thương yêu
       Ngọt bùi chia xẻ với nhau
Đừng nên tranh chấp câu mâu buổi nầy
       Nhớ khi đói khổ ở đời
Nhường cơm xẻ áo đồng bào anh em
       Nhớ khi trong lúc khốn nguy
Tìm phương giúp đở cho nhau thoát cùng
       Trần gian cõi tạm phàm trần
Vô thường biến đổi thăng trầm lắm khi
       Anh em nòi giống rồng tiên
Nhớ câu nô lệ nhớ thuyền tự do
       Nhớ đời cùng khổ cùng lo
Cùng chung cuộc sống cùng chia ngọt bùi
       Dìu nhau qua bể cuộc đời
Nương nhau có bạn không hề ghét ghen
       Anh em như thể tay chân
Như chim liền cánh như cây liền cành
       Phải nên chung hiệp một lòng
Cùng cam cọng khổ không rời bỏ nhau
       Cõi trần khốn khổ xiết bao
ốm đau bệnh tật nói sao cho cùng
       đã là nòi giống tiên rồng
phải nên đoàn kết chung lòng chung vai
       dựng xây cuộc sống tương lai
dân giàu nước mạnh đắp xây công bằng
       đã là con cháu nhà trời
không nên chia rẽ hiềm thù hại nhau
       làm cho cuộc sống đớn đau
chiến tranh loạn lạc lệ rơi đầm đìa
       lấp đường siêu thoát về trời
con đường địa ngục vợi vời thênh thang
       vùi chôn sa đọa hồn linh
tam đồ ác đạo còn chi yên lành
       cõi trời là chốn thiên đàng
làm sao tiếp nhận linh hồn ác căn
       cõi trời là chốn thiện nhân
làm sao tiếp nhận ác gian lòng tà
       cho nên ở chốn hồng trần
ác thời đọa xuống mấy tần u minh
       thiện thời hồn được sanh lên
thiên đàng cực lạc an vui vĩnh hằng

       tự mình chọn lấy con đường
là siêu hay đọa do mình tạo ra
       cho nên ở chốn tiên ban
phật , tiên, thánh , chúa, lòng vàng từ bi
       xa lìa tội lỗi ngu si
thanh nhàn biết đủ lòng thì không tham
       thiện lành khiêm tốn rộng dung
thương người, thương cả chúng sanh muôn loài

       trần gian là chốn trường đời
trường thi tiến hóa linh hồn lên cao
      xa lìa mộng tưởng đảo điên
tu nhân tích đức siêu lên cõi trời
      xưa nay ở chốn phàm trần
sống đời giả tạm có gì bền lâu
       hiền lương chuyển kiếp quí nhân
thiên đàng trở lại tâm , thần, an vui
       cõi trần bể khổ thương đau
về nguồn ta phải thương yêu giúp cùng
       giúp nhau giải thoát nghiệp trần
giúp nhau kinh kệ giải lần nghiệp oan
       giúp nhau cơm áo bạc vàng
thuốc men , tiền của cho người sa cơ
       đói nghèo khốn khổ bơ vơ
vượt qua bể khổ sông mê phen nầy
       anh em chung một cội nguồn
phải hòa , phải nhịn , phải nhường cho nhau
       đã là con cháu rồng tiên
trọn tình , trọn nghĩa ,trọn nhân con đường
      trần gian cõi tạm phàm trần
cuộc đời ngắn ngủi có gì bền lâu
      thường hay nhắc nhở cho nhau
trở về nguồn cội siêng trau đức lành
      bồi công , lập chí, học hành
sáng, trưa, chiều, tối, chuyên cần luôn luôn
       luyện tu phải chịu gian nan
lắm điều khổ nhục , muôn ngàn đắng cay
       chịu oan chịu ức biết bao
người ngay mắt nạn không sao kể cùng
        đó là thử thách tấm lòng
bao điều chướng ngại cho người vượt lên
        nếu người vì nước vì dân
dù cho gặp nạn bao nhiêu cũng thường
       chí cao phải luyện can trường
càng tôi càng luyện càng thành càng cao
       dù cho hoạn nạn tử sanh
cũng không đổi tánh mà theo gian tà
       chí tâm trở lại cội nguồn
con đường chính nghĩa sáng bừng trong ta
       con đường chính nghĩa thênh thang
chân tâm tỏ rạng thiên ban tựa kề
       đường lành qua ngọt sum sê
tiêu diêu thoát tục tìm về trời cha
       cõi trần nào phải ở lâu
tu hành gốp nhặt báu châu về trời
       đó là trí huệ sáng ngời
cùng là thiện tánh chứa đầy trong tâm

       cha trời địa mẫu chớ quên
cúng dường cầu nguyện sớm hôm cận kề
       làm người được vậy là lành
mãn thân hồn đặng trở thành phật, tiên
       thánh , thần, phật, chúa, thiêng liêng
thần thông tự tại vui chơi sang giàu
       hết sầu , hết khổ, ốm đau
không còn đọa lạc tử sanh luân hồi
       an vui tự tại cõi trời
trường sanh bất tử biển trời tự do

      phước thời để lại cháu con
lo gì chẳng đặng giàu sang ở đời
      công danh địa vị sáng ngời
hiển vinh , vinh hiển , cuộc đời hiển vinh

      kinh nầy vốn thật sâu xa
để tâm tu học phước đà vô biên
      huống chi biên chép ấn in
giúp cho kinh pháp lưu truyền về sau
      người nầy tột kiếp vị lai
thông minh xinh đẹp không ai sánh bằng
       làm vua, làm chúa cõi trời
phật, tiên, thánh, chúa, chóa ngời oai linh
      chỉ cần một niệm kính tin
thánh , thần , phù hộ chở che trọn đời
      chỉ cần giảng giải cho người
thần thông trí huệ đứng đầu chẳng sai
      chỉ cần nghe đặng một câu
họa tiêu phước đến chẳng sao nói cùng
       niềm tin là chúa phúc lành
có tin có ứng , có làm có ăn
      đó là thiên luật tự nhiên
chỉ cần có huệ rõ thông điều nầy
             *          *         *
NAM MÔ, A MEN,
Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai
( lạy)
Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối
Thắng như lai
( lạy )
Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai
( lạy )
Chúng con là , phật , thánh, tiên, thần, chúa, nguyện cầu , cha trời , địa mẫu, hộ trì, hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con ,
Nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên , ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn , hội ngộ chân tâm , chân tánh, siêu sanh thiên giới an vui tự tại,
Không còn sa đọa nơi tam đồ khổ , địa ngục , ngạ quỉ, súc sanh, đồng thành chánh đẳng, chánh giác,
NAM MÔ, A MEN,
Nam mô phật, nam mô thánh, nam mô tiên, nam mô thần, nam mô chúa,
Nam mô cứu khổ cứu nạn tất cả pháp giới nhân loại anh em ,
Thiên la phật, thiên la thánh , thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,
Địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần , địa la chúa,  ứng hóa pháp giới ,
thân ly nạn,   nạn ly thân , nhất thiết tai ương hóa vi trần,
lạy ba lạy bái bốn bái,
                                  *           *           *
        Việt nam mây điểm sắc lành
Khí thiên bao phủ kết thành ngàn xưa
        Huyền linh thay đổi  nắng mưa
Việt nam tỏ rạng cháu con lạc hồng
                   *         *         *
       Tiên rồng chuyển động chân trời
Năm châu bốn biển rạng ngời xuân thu
       Đại đồng nguồn cội anh em
Biển trời đoàn kết càng thêm nghĩa tình
                     *            *            *
     Vòng luân chuyển xuôi giòng giải thoát
     Cội đại đồng hoằng bá mười phương
         Cội nguồn khai mở nguồn thương
Cha trời tỏ rạng tầm dương trở về
     Năm màu da chung cùng còn đó
     Nghĩa đồng bào vẩn đỏ như son
         Cội nguồn một mái náo nương
Ngôi nhà vũ trụ cùng chung vui vầy
                 *           *           *
     Chuông chánh giác cội nguồn vọng đến
     Trời phương nam tỏa ánh hào quang
         Rồng bay phụng múa ngập tràng
Xuân về vạn lối thiên đàng chân mây
     Trời tỏa sáng hồng soi khắp chốn
     Lý hư không vạn ức huyền vi
        Chân tâm chân tánh chân như
Đỉnh cao trí tuệ siêu nhiên đất trời
               *           *           *
        Con đường việt việt nam
        Truyền thống rồng rồng tiên
     Văn lang vang vọng truyền miên
Việt nam tỏ rạng trời lên sáng bừng
      Việt nam con cháu tiên rồng
Trổ mùa xuân mới, thay hồi thu xanh
                    *          *          *
              Hết quyển tư, xem tiếp quyển năm,          


0 nhận xét:

Đăng nhận xét