. . . . Văn Lang Chiến Sự 1.. Quyển 2 ~ tranminhthang1145

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Văn Lang Chiến Sự 1.. Quyển 2

QUỐC BẢO CHÂN KINH

VĂN

LANG

CHIẾN

SỰ

1

THIÊN ẤN     THIÊN BÚT

GÒ HỘI

ĐỨC PHỔ     QUẢNG NGÃI

2005

Đinh Hùng Chung


QUYỂN 2PHẦN 17

Mối hận nào hơn mối hận nầy
Giết người cướp của giặc ác thay
Công lý Trời cao nào có thấy
Thay Trời hành đạo chẳng nương tay
Một đạo hào quang trùm khắp chốn
Thiên La Địa Võng chuyển vòng xây
Sấm dậy Trời Nam rền đất Bắc
Giặc Ân tan xác Cọc trận này.

Đây nói về Huỳnh Trung Phong. Thống lãnh 10 vạn quân. Theo kế sách của Hùng Vương Gia phân chia lực lượng ra làm ba mũi tiến công nhanh chóng hoàng thành kế sách hoạch định đã đề ra. Tiêu diệt giặc Ân tại khúc sông Lạc Cội rừng Lạc Hồn. Trước khi giặc tấn công vào thành Lạc Giao Châu. Huỳnh Trung Phong ra lịnh:


Phan Anh tuấn nghe Lịnh. Có thuộc hạ. Tướng quân điểm ba vạn quân phân công làm ba nhiệm vụ khẩn cấp quan trọng.
1:  Chặt cọc.
2:  Vận chuyển cọc.
3:  Đóng cọc xuống lòng sông.
Hình thù như cái toa lờ kéo dài 9-10 dặm theo kế sách đã hoạch định, rồi rĩ tai nói nhỏ một hồi. Chỉ thấy Phan Anh Tuấn, nét mặt hiện lên đầy vẻ căng thẳng khẩn cấp vội vã điểm quân ra đi.

Nguyên Gia Thành nghe lịnh. Có thuộc hạ. Tướng quân điểm 3 vạn quân chia làm ba nhiệm vụ:
1:  Đóng bè chở chất đốt lớn nhỏ trên 5 nghìn.
2:   Vận chuyển dầu.
3:  Tìm chất đốt củi rác rơm.
Chuẩn bị cho trận hỏa công, ẩn mình, ẩn bè ngụy trang thật khéo léo đừng cho giặc phát hiện, rồi rĩ tai nói nhỏ một hồi. Chỉ thấy sắc mặt Nguyên Gia Thành đầy căng thẳng, vội vã điểm quân ra đi thi hành nhiệm vụ.      

Huỳnh Trung Thông nghe lịnh. Có thuộc hạ. Con điểm 3 vạn quân chủ lực chia làm ba:
1:  Huy động hơn 2000 chiếc thuyền nhỏ ngụy trang khéo léo ẩn sâu xa bờ sông. Một nữa thuyền chuẩn bị chất đốt cho trận hỏa công, một nữa thuyền chở quân lao ra xáp chiến.
2:  Đội quân thiết giáp, thiện xạ, tên đồng, tên sắt, tên độc.
3:  Đội quân phóng lao, đội quân tên lữa, đội quân gươm đao giáo mát phục kích hai bên bờ sông có lịnh là xáp chiến, rồi rĩ tai nói nhỏ một hồi gì đó. Chỉ thấy mặt Huỳnh Trung Thông sát khí đằng đằng vội vã điểm quân phân công theo kế sách đã hoạch định.

Chu Thành Lợi nghe lịnh. Có thuộc hạ. Tướng quân điểm 1 vạn quân chặt tre vận chuyển ẩn dấu hai bên bờ sông để dùng đẩy bè lữa, thuyền lữa xông ra khỏi bờ lao vào đốt thuyền giặc. Tuân lịnh. Tất cả phải hoàng thành trước hai ngày, trước khi giặc đến.

Nói về Mao Toại cùng binh lính tướng sỉ sau hai lần thắng trận quá dễ dàng, sanh ra kêu ngạo xem thường quân Văn Lang, ăn uống no say không cần vội vã, vì chúng nghỉ thôn tính nước Văn Lang chỉ là thời gian mà thôi, chúng muốn lúc nào mà chẳng được, tin thắng lợi dồn dập làm cho Vi Tử Khải sung sướng muốn phát điên cùng Mao Ly Hương dồn dập mưa xuân chờ ngày xưng Vương Nam Đế. Mặt trời đứng bóng con thuyền, mãng thuyền xà kéo dài hơn 10 dặm, nước vốn do mưa nguồn đã đục con mãng thuyền xà khổng lồ khuấy động ầm ầm làm cho thêm đục. Chúng từ từ vượt qua khúc Tử Giang, tiến sâu vào khúc sông Lạc Giao Châu 20 vạn quân, 2 nghìn chiến thuyền lớn nhỏ ùn ùn chuyển động dậy đục lấp trong, có phải chăng đây là ý Trời hay là giặc gặp xui thời khúc sông vốn đục, giặc khuấy, mưa nguồn càng thêm đục. Thuyền giặc cứ giữa dòng sông mà đi thời khó mà phát hiện, cọc trận đã âm dưới nước đến ba tất, kéo dài đến 10 dặm như một toi lờ dài khổng lồ, hầu như gần hết khúc sông Lạc Cội, rừng Lạc Hồn. Con mãng xà thuyền cứ rầm rầm, rộ rộ lao đi tìm mồi để ăn thịt, gần tới khúc sông Lạc Cội, rừng Lạc Hồn thời trời sắp tối, đáng lý ra từ eo Tử Thần đến rừng Lạc Hồn khúc sông Lạc Cội chỉ hơn nữa ngày mà thôi, nhưng vì thuyền giặc đi chậm có chủ ý, quan sát địa hình xem xét cẩn thận vì vậy nên mới đi lâu. Chỉ còn hơn dặm nữa là tới khúc sông Lạc Cội, khúc sông tuy rộng rãi nhưng đầy bí hiểm. Mao Toại liền cho thuyền dừng lại vì đây là rừng Lạc Hồn âm u bao phủ hai bên kéo dài hơn 10 dặm. Đây là khúc sông đầy nguy hiểm, kinh lạch chằn chịt ở đoạn sông này, Mao Toại liền cho người dò thám nghe động tịnh của chim chóc, nhưng không phát hiện được gì, Mao Toại hơi lấy làm lạ. Để chắc ăn hơn Mao Toại ra lịnh cho đội thuyền con thám thính khi mặt trời buông xuống, tiến sâu vào khúc sông Lạc Cội, rừng Lạc Hồn nghe ngóng theo dõi động tỉnh khả nghi, để mà tính kế đối phó với địch khi đi qua khúc sông này.
Màng đêm buông xuống
Mù sương kéo đến
Ánh trăng lấp lánh
Chị Hằng soi mặt đầy sông
Trời yên gió lặng rừng buồn, rừng nghe.

Bỗng khúc sông Lạc Cội xuất hiện nhiều chấm đen nhè nhẹ xuôi theo dòng nước, thì ra đó là những chiếc thuyền con chỉ chở được ba, bốn người. Nhẹ nhàn đi giữa dòng sông có lúc chúng cũng tấp vô gần bờ khoảng 5-10 mét yên lặng lắng nghe, chúng đã đi sâu vào khúc sông Lạc Cội khoảng 5-6 dặm, chúng không phát hiện được gì liền cho thuyền quay trở lại. Lúc này mới nhận rõ là thuyền của giặc có bốn chiếc, ba chiếc quan sát còn một chiếc chở pháo hiệu. Rừng âm u Lạc Hồn vẩn yên bình, đàng chim vẩn tự nhiên bay đi bay đến, tiếng gà đã mấy lần gáy, phương Đông ửng hồng xuất hiện, sương mù dày đặc bổng có tiếng động, ồ ra là thế, một chiếc thuyền con của giặc nằm yên suốt đêm ở lại theo dõi tình hình động tỉnh. Có thể nói một sự phục kích theo dõi tình hình, động tịnh hết sức bí mật, đầy sự chu đáo của tướng chỉ huy đầy mưu trí tài năng này. Trời vừa hừng sáng chiếc thuyền con âm thầm lặng lẻ phục kích theo dõi suốt đêm, giờ đây mới lao nhanh ra khỏi khúc sông Lạc Cội phóng thẳng tới thuyền to lớn, thời đã thấy Hồ Giã Nhân đã đứng chờ đợi không rõ từ bao giờ. Ba cao thủ thám tử mật thám phóng lên thuyền lớn chấp tay thi lễ nói. Bẩm tướng soái, chúng thuộc hạ suốt đêm nghe ngóng không phát hiện được gì, chim chóc thú cầm vẫn tự nhiên như không hề có người ở đó.

Hồ Giã Nhân nghe xong hết ngạc nhiên, xuống thuyền nhỏ lao đi vùn vụt đến chiếc thuyền lớn báo cáo tình hình dò thám suốt đêm. Mao Toại cùng các tướng lỉnh nghe qua tình hình dò thám suốt đêm củng không phát hiện được gì thời lấy làm lạ, nghỉ không lẻ không lẻ. Mao Toại nói không lẻ không chẳng gì cả, thì ra là thế, thì ra là thế, chúng đã phục kích hai lần đều thất bại cả hai, chúng sợ ta tỏa ra bao vây tiêu diệt chúng vì thành trì chỉ là khu rừng không vững chắc chúng sợ khi ta phát hiện ra chúng không những tỏa ra bao vây, còn tiêu diệt chúng bằng hỏa công, chi bằng dồn hết lực lượng bảo vệ thành. Mao Toại khoái chí cười lên khanh khách, chẳng có con ma nào phục kích ở đây đâu. Sự tấn công nước Văn Lang lần này của chúng ta rãi đều khắp hơn 160 vạn quân, thọc sâu vào đất Văn Lang vào những nơi chính yếu, buộc quân Văn Lang xé nhỏ lực lượng chia nhau đối dịch với ta. Chúng ta có mộng xâm lược từ lâu nên chuẩn bị chu đáo về binh lực hùng mạnh, còn chúng thời thái bình an Lạc lâu như thế lại bất ngờ chi viện cho chiến tranh, lẽ đương nhiên chúng lấy đâu ra quân tinh nhuệ đông như người ta mà cảng bước tiến của ta. Dù cho chúng có 10 vạn quân mai phục ở đây, thời chúng cũng chỉ là con mồi cho ta nuốt mà thôi, chúng cũng đã hiểu quân ta đông, trang bị kỷ thuật chiến tranh hiện đại, nhiều chiến thuật biến hóa, cụ thể như eo Tử Thần, chúng chẳn còn một tên.
**************


PHẦN 18

Bình minh ló dạng ông mặt trời cũng vừa thức dậy, nhưng khúc sông Lạc Cội, rừng Lạc Hồn vẫn mù sương dày dặc âm u. Quân Ân nóng lòng thôn tính nước Văn Lang. nghỉ đến cảnh thống trị phương Nam tha hồ mà vơ mà vét của ngon vật lạ, ngọc ngà châu báu, sơn hào hải vị, gái đẹp cung phụng cả đời. Chúng nhìn non núi hùng vĩ rừng xanh tăm tắp xa xa những cách đồng bao bọc, cảnh xóm làng ôm lấy vạn lũy tre, đầy cánh cò bay, thơm mùi lúa chín, chim hót trâu nghe. Phương Nam rộng lớn mờ mờ ảo ảo, huyền bí lung linh sáng chiều sương khói ôm lấy quê hương, một màu xanh hiền hòa ấm cúng. Bức tranh quê đẹp tựa bồng lai, chúng gục gục cúi đầu như muốn nói rằng giang sơn này là của chúng. Bỗng có tiếng nói cắt ngan sự suy tưởng ảo vọng đầy lòng tham của giặc. Thưa chủ thống soái, hôm nay là ngày gì mà sao sương mù chẳng chịu tan? Trời đất càng lúc càng âm u, liệu chúng ta có đi qua khúc sông Lạc Cội, rừng Lạc Hồn này không hay đợi vào hôm khác. Có gì mà không qua, đi ngang lúc này cần gì đợi đến ngày mai, chúng ta đã cho người dò thám suốt đêm cũng không phát hiện được gì, sâu vào đến 5-6 dặm tất cả đều yên tỉnh, chim chóc chẳng động bay, thú cầm vẩn nhởn nhơ như không có người. Mao Toại liền ra lịnh tiến quân, thế là con mãng xà thành tinh khổng lồ lao đi một cách chầm chậm.
Lưới người giăng khắp Lạc Cội Giang
Trời u đất thảm dệt u màng
Xa xa vang vọng gà đã gáy
Trời đông rừng rựng ánh dương quang
Hôm nay có phải ngày quỹ khóc
Mà sao sương mãi chẳn chịu tan
Hồn Thiên sông núi vào trận chiến
Hay cõi âm ti mở Địa Đàng.

Con mãng xà thành tinh khổng lồ mỗi lúc mỗi tiến sâu vào khúc chết, giặc Ân vô cùng hồi hộp, thuyền càng tiến sâu càng thấy bình yên, ngoài những con chim nhí nha nhí nhảnh nhảy nhót lung tung. Thế là giặc Ân thở phào nhẹ nhổm, giảm bớt áp lực căng thẳng, sự cảnh giác cũng có phần lơ là, có những tên lính linh cảm rằng, mình sẽ bỏ mạng tại nơi đây, nhưng không dám hó hé chi cả. Tuy bầu trời mỗi lúc một sáng tỏ, nhưng quang cảnh Lạc Cội vẩn âm u đến rợn người.
Mãng xà lang sói đã đến rồi
Lạc Giang nỗi sóng dậy đất trời
Bốc mùi xâm lược bay khắp chốn
Hôi tanh gian ác dậy khắp nơi
Hỡi loài xâm lược ngươi có biết
Văn Lang có chủ mấy nghìn đời
Chớ cậy mình tài đi xâm lược
Lạc giang là chốn xác thây phơi
Kìa mặt trời đã bừng lên hồng đỏ
Khắp non sông già trẻ đuổi ngoại xâm
Gươm trung hiếu, mấy nghìn năm luyện chín
Diệt quân thù bảo vệ đất Nam Linh.

Khi chiến thuyền đầu tiên của giặc chỉ còn 100 mét nữa là ra khỏi khúc sông Lạc Cội rừng Âm U, cả 100 tên lính đi chiến thuyền đầu tiên reo lên ầm ỉ, gần qua khúc sông Tử Thần rồi, sương mờ mờ đã giảm một miền quê quang đảng mênh mông. Thuyền đang đi giữa dòng bỗng đụng phải gì thuyền không đi được. Chúng la lên cái gì thế? Cái gì thế? Thuyền sau dồn tới nối đuôi nhau hỏi chuyện gì thế? Chuyện gì thế, các thuyền sau lách mình vượt lên càng lúc càng mắc kẹt chạy không được, tiếng la hoảng nỗi lên cùng khắp cọc cọc, cọc gì cọc gì thuyền càng dồn tới tấp lách vào hai bên dòng sông, hể ráng tấp vào bờ liền bị mắc kẹt trong cọc trận. Bỗng pháo lịnh tử chiến khắp nơi đã bắn lên.
Rừng chyển động quân rền ngựa hí
Tên rợp trời xả xuống lũ giặc Ân
Giờ quyết tử vì non sông Tổ quốc
Tiến lên tiến lên, con cháu Lạc Hồng.
*         *         *

Lạc giang binh lửa mịt mù
Tên bay rợp đất, kiếm rền dậy non
Gươm đao chơm chớp loáng loang
Ầm ầm trận địa kinh thiên rợn người
Ào ào lao phóng rợp trời
Cuộn cuồn người ngựa xông vào xáp xông
Lữa trời bùng dậy khắp sông
Xông vào thiêu đốt giặc Ân tơi bời
Thuyền giặc kẹt cứng hết rồi
Thi nhau bốc cháy rực trời đỏ sông
Giặc Ân chống trả không xong
Xác người ngã xuống lấp sông ngăn bờ
Một bên vì nước vì nhà
Một bên xâm lược tràng qua giật mình
Đã vào trận đánh tử sanh
Kể gì sống chết, liệt hoanh anh hùng
Kể gì sanh tử sống còn
Bình sanh dốc hết lấp vùi giặc kia
Cuộn cuồn đao kiếm tung bay
Trút lòng lửa hận tan thây giặc thù
Ôi thôi một lũ giặc cuồng
Ra đi còn xác ngày về thời không
Ôi thôi một lũ cuồng ngông
Dã tràng xe cát biển đông dã tràng
Ôi thôi một lũ bạo tàn
Khói mây rồi cũng đăng đàng khói mây
Móc son lịch sử là đây
Bài học xâm lược dễ xơi mà hòng
Ở đời nhớ mãi ở đời
Tham lam xâm lược để rồi vùi chôn
Được gì hỡi lũ ngoại xâm
Được mang tiếng ác muôn năm đời đời.

Nói về quân giặc đã biết mình sa vào kế bẩy thủy âm cọc trận của địch, thời thất kinh thuyền dồn tới nối đuôi nhau kẹt cứng vào bờ không được, lui không được, người ngựa lao chao thuyền có lúc như muốn lật, hai bên bờ sông tên bắn như mưa trút, giáo lao cuồn cuộn tuôn ra trút xuống như thát gầm, trừ đội quân thiết giáp của giặc chưa thiệt hại mấy, đang chống trả quyết liệt, thuyền giặc day trở khó khăn hể tấp vào bờ liền mắc kẹt trong cọc trận, xáp chiến một hồi bỗng thấy bè từ lùm cây lạch nước chui ra lúc nhúc, lớn, nhỏ thi nhau theo dòng nước tuông ra áp sát thuyền giặc, quân giặc sợ quá la lên coi chừng hỏa công, coi chừng hỏa công. Nhưng ôi thôi hàng chục nghìn tên lửa lao ra đỏ rực bầu trời, bè củi tẩm dầu sẳn gặp lửa liền bốc cháy dữ dội. Khúc sông dài hơn 10 dặm đã biến thành khúc sông lửa, ngọn gió xoáy không hiểu từ đâu cuộn đến làm cho ngọn lửa bừng lên khủng khiếp phủ xuống đầu giặc, binh lính giặc Ân nhảy xuống sông lao vào bờ đông như kiến. Lớp đạp lên nhau chết chìm, lớp thì bị cọc đâm chết, lớp thì bị lửa thui, lớp thì bị trúng tên lao mà chết. Tiếng gào thét rền trời rền đất làm kinh động đến huyền cơ Lão Tổ, mở con mắt trời nhìn xuống nhân gian thấy cảnh ấy cũng phải lắc đầu nói, ý Trời, ý Trời kiếp nạn Văn Lang sau này khó tránh khỏi, giặc chết đến đâu sau này giặc sinh đến đó.

Nói về quân giặc chỉ còn con đường sống là nhảy xuống nước dẩm đạp lên nhau xông lên bờ, lớp này ngã xuống, lớp khác xông lên thi nhau nạp mạng. Giặc hỗn loạn mất hết tinh thần chiến đấu làm sao chống trả nổi. Căm thù của giặc ngút tận trời xanh của quân Văn Lang, chỉ nghe tiếng hò hét dậy trời Đao, Kiếm chém xối xả vào quân giặc như chém chuối.

Tướng giặc Ân là Hồ Giã Nhân biết không thể cứu vản được tình hình, liền phi thân chạy trốn, chỉ thấy một cái bóng vụt qua biển lửa lao nhanh lên bờ phóng đi vùn vụt, chưa thoát ra khỏi vòng vây của quân Văn Lang, đang đà chạy thoát, bỗng một luồng kình lực ngăn chặn lại. Tướng giặc ngươi chạy đi đâu, để cái đầu lại đã. Hồ Giã Nhân thấy trước mặt mình ba người đeo mặt nạ quỹ đã xuất hiện đến đòi hồn, Hồ Giã Nhân biết khó thoát thân được đành rút kiếm ra tử chiến véo véo với đường kiếm đầy bí hiểm, nhanh như tia chớp chém xuống người chính giữa với tất cả bình sanh 12 thần công lực. Bỗng thấy hai Đao một Kiếm đồng chớp lên với vận tốc kinh người, ầm ầm ầm Hồ Giã Nhân bật ra sau đến sáu, bảy mét, mồm thở ra máu. Hồ Giã Nhân đã cởi giáp, bỏ ngựa âm thầm thoát thân, nhưng làm sao qua được con mắt nhà nghề đã để tâm chú ý, Hồ Giã Nhân khích tướng tìm cơ hội tẩu thoát, các ngươi tự cho mình là anh hùng sao ba người đánh một, người chính giữa nói, đối với lũ ngoại xâm các ngươi ta không cần có anh hùng mà chỉ cần lấy đầu ngươi tế hồn chiến sỉ, những người dân vô tội bị lũ lan sói các ngươi sát hại. Tiến lên giải quyết tên giặc này sớm đi tiến lên, Hồ Giã Nhân biết mình khó sống liền lấy ra một vật gì đó để cùng chết với nhau, nhưng không còn kịp nữa, ánh Đao, ánh Kiếm đã chớp lên chân, tay, đầu, mình của Hồ Giã Nhân bị chặt lông lốc.
Rồi đời một kiếp gian hùng
Lang thang đói rách một vùng âm ti
Giấc mơ Vương Bá còn chi
Hồn lìa khỏi xác, hồn đi âm tào.

Đây nói về Trịnh Hoài Điển cho quân phá cọc lao thuyền vào bờ tránh lửa, bất kể sống chết, đội quân thiết giáp xông lên tử chiến mở đường cho binh lính xông lên xáp lá cà. Nhưng quân Ân rối loạn không còn theo hiệu lịnh được nữa. Bầy cáo, sói đã gặp phải đội quân Đại Bàng chủ lực, đầy nanh vuốt với những cú vồ như sấm sét đánh xuống lũ giặc như địa chấn sụp núi, sụp non. Đại Bàng quân chủ lực Văn Lang lớp trước ào tới, lớp sau xông lên như muôn nghìn cơn sóng dữ nhấn chìm quân giặc. Đội quân thiết giáp Văn Lang lượm đẹp đội quân thiết giáp giặc Ân, vùi hồn chúng sang bên kia thế giới, âm phủ, nhìn binh lính chết chồng lên nhau thành gò thành đống, Trịnh Hoài Điển hoa cả mắt, biết khó mà chống đở liền giục ngựa phá vòng vây tẩu thoát lao đi vùn vụt. Bỗng ầm một tiếng người ngựa bị dội ngược, Trịnh Hoài Điển thất kinh, đã thấy một người cỡi ngựa ô, đầu đội kim cô, mình mang giáp sắt oai phong lẩm lẩm, sát khí đằng đằng. Đó là Huỳnh Trung Thông, vị tướng trẻ tài ba của quân Văn Lang, không để cho tướng giặc trở tay, với đường Đao Đại Bàng bắt rắn cả người lẩn ngựa lướt tới chém xuống như sấm sét, Trịnh Hoài Điển thất kinh vội dồn hết bình sanh công lực cả chưởng lẩn Đao lên chống đở rắc rắc ầm ầm kinh thiên động địa, Trịnh Hoài Điển xây xẩm mặt mày. Huỳnh Trung Thông hét lớn nạp mạng đây với chiêu núi ẩn trong mây, tức thời kình lực từ Đại Đao tuông ra ào ào làm cát chạy đá bay hóa thành thiên Đao vạn Kiếm phủ xuống đầu tướng giặc. Trịnh Hoài Điển biết mình khó sống liền nuốt vội viên linh đơn bá đạo, tử hoàng đơn là loại linh đơn tà đạo, khi uống vào thần lực tăng lên gấp năm gấp sáu lần sau đó nổ tung thể xác mà chết, với chiêu tam quỹ đoạt hồn trí mạng hai bên cùng chết. Huỳnh Trung Thông nào biết về viên linh đơn tà đạo ấy, chỉ nghỉ rằng tướng giặc uống thuốc trị nội thương. Huỳnh Trung Phong đang thi tuyển tuyệt chiêu Thiên La Đao pháp núi ẩn trong mây, kết liễu đời tướng giặc, nào ngờ chiêu tam quỹ đoạt hồn như những dãy núi đè xuống Đao pháp, hào quang lé lên khiếp người phóng thẳng vào người Huỳnh Trung Thông, bỗng có tiếng quát lớn đầy kinh hãi con hảy lùi mau, nhưng không còn kịp nữa rồi hai tiếng sắt nổ đinh tai nát óc, kẻ trúng Đao người trúng thương đâm thủng giáp, thủng ngực hai người ngã xuống ngựa tại chổ, thế là hồn lìa khỏi xác, kẻ chầu trời, người châu âm phủ. Huỳnh Trung Phong ôm xác con đầm đìa nước mắt.
Giặc sắp chết vẩn còn đòn chí mạng
Lúc sắp thành, mầm họa vẩn kề bên
Đường cảnh giác, càng về sau càng lớn
Thắng giặc rồi, càng cẩn thận càng hơn.

Chiến trận vẩn còn rền trời, rền đất, Huỳnh Trung Phong ngẹn ngào uất hận nhìn giặc thù tức giận thét lên. Tiến lên tiến lên quét sạch quân thù, vùi thây chúng xuống tế hồn dân ta. Thế là quân Văn Lang ùa tới chém thôi là chém đạp nhầu quân Ân như đạp bùn, đạp rác nát bấy như tương dẹp lép như con mắm mòi.

Đây nói về Ly Tử Càng bị hỏa công tiêu diệt chết binh lính hơn nữa, lại không có đội quân thiết giáp chống trả, bị tên bắn chết chật cả sông. Biết mình khó chống lại, liền bỏ ngựa bỏ giáp ẩn trốn vào loạn quân, dùng thuật Kinh Công thượng thừa bỏ binh lính chạy trốn mất tăm, binh lính như rắn mất đầu dẩm đạp lên nhau mà chết. Quân Văn Lang đang sôi sục căm thù hăng máu xông vào giặc như bão táp phong ba chém thôi là chém như mưa trút, như thát đổ xuống đầu quân giặc, ôi thôi còn gì.
Thơ rằng:
Văn Lang truyền thống anh hùng
Phải đâu cóc nhái ung dung đạp càn
Văn Lang dòng giống Tiên Rồng
Sấm rền chớp giật cuồng phong dậy trời
Quân Ân tan xác tàn đời
Thất kinh hồn vía hết thời huênh hoang
Nhìn xem quân giặc ra tương
Nghìn năm vang mãi tiếng quân Tiên Rồng.

Đây nói về chủ soái Mao Toại đang ung dung tự đắc, khi nghe chiến trận dù xảy ra, lẩm bẩm quân Nam ẩn mình tài như thế quả nhiên hiếm thấy. Nhưng chúng sẽ làm gì được ta với 2 nghìn chiến thuyền, 20 vạn quân tinh nhuệ này, nếu lần này tấn công ta không phải loài ếch nhái cũng là loài dê, heo, gà, chó mà thôi. Đến khi nhìn thấy lửa dậy khắp trời bè trôi lúc nhúc thời thất kinh hồn vía, loáng cái lửa dậy đỏ sông, lớp bè ở trên trôi xuống lúc nhúc ngọn lửa bốc cao cuồn cuộn lao vào thuyền giặc, thuyền dồn chạy mắc vào cọc trận ở 2 bên lòng sông, bè lửa vì thế đốt cháy thuyền giặc quá dễ dàng, bè lửa nhỏ hai bên lòng sông lúc nhúc chui ra ngắm quân thù mà xơi, thế là thuyền giặc dồn nhau kẹt cứng thi nhau bốc cháy, quân Ân hoảng khiếp thi nhau nhảy xuống sông rừng Lạc Hồn Âm U vốn không một bóng người, nhưng giờ đây quân Văn Lang túa ra đông như kiến, đội quân thiện xạ lợi hại vô cùng, đội quân chắn tên tài tình hửu hiệu, lớp trước bắn rồi lùi lại, lớp sau tràn lên xạ thủ, lao tên cứ thế tuông ra như cuồng phong vũ bão, đội quân tiến thối biến  hóa vô cùng. Mao Toại nhìn binh lính trúng tên, trúng lao chết la chết liệt, phần thì bè lửa mỗi lúc một nhiều, không còn con đường nào khác hơn là đi vào tử lộ tìm con đường sống. Bằng ra lịnh cho đội quân thiết giáp phá cọc trận xông vào tử chiến, làm giảm bớt áp lực, tên lao quân Nam trút xuống như mưa. Cho binh lính liều mạng lặng xuống sông kéo bè lửa ra xa thuyền, phá vòng vây hỏa công mở đường tẩu thoát, nói về đội quân thiết giáp phá vỡ cọc trận thuyền giặc và vào bờ xông lên tử chiến. Nhưng làm sao chống trả nỗi lòng căm thù giặc của binh lính Văn Lang, có cơ hội là trút xuống như cơn sấm sét, lớp giặc nào xông lên bờ thời lớp đó ngã xuống.

Nói về thuyền giặc một số chèo ngược dòng thoát ra khỏi trận hỏa công chạy thục mạng, Mao Toại bỗng thấy thuyền quân Nam xuất hiện rượt đuổi theo vô cùng kinh hãi, liền hối thúc binh lính chèo bán sống bán chết thoát khỏi nanh vuốt tử thần đang gấp rút bám theo. Chừng không còn nghe chiêng trống dậy trời quân Nam đuổi theo nữa, thời thuyền giặc đã nhìn thấy eo Tử Thần. Mao Toại còn chưa hoàn hồn, thấy eo Tử Thần, rừng Âm U thời sợ hãi liền cho người phát tín hiệu màu xanh nơi eo Tử Thần cũng bắn pháo màu xanh đáp trả, eo Tử Thần bắn lên hai quả pháo hiệu màu xanh báo hiệu nơi đây an toàn, để cho chắc ăn Mao Toại lại cho phát tín hiệu lần nữa, nơi eo Tử Thần cũng phát tín hiệu y như vậy. Đến lúc này Mao Toại cùng binh lính giặc Ân còn sống sót mới hoàn hồn trở lại, thấy người mệt lả quậy không nỗi ê ẩm đau nhứt cả mình nằm lăng ra mà thở. Mao Toại liền điểm quân còn trên dưới 1 vạn 2 nghìn chiến thuyền giờ đây chỉ còn hơn bảy mươi chiếc, thời than vắng thở dài, trời hại ta rồi, nghỉ đến cảnh binh hùng tướng mạnh thuyền nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp giờ đây chỉ còn vạn quân vỏn vẹn hơn bảy mươi chiến thuyền thời âu sầu rụng rời tay chân. Mao Toại muốn tự tử đi cho rồi, nhưng nghỉ đến em gái đầy khôn ngoan. Mao Ly Hương sẽ che chở cho ông ta thoát chết trước nanh vuốt vương Gia, càng nghỉ Mao Toại càng buồn chán, trước đây hùng hổ bao nhiêu, khoác lác bao nhiêu, thời giờ đây như bánh xe xì hơi xẹp lớp hết hăng hái, mặt xìu xuống bấy nhiêu. Mao Toại nghỉ không ngờ Nam Văn Lang lại có người tài ba đến xuất quỹ nhập thần đến thế, phá được thủy la xà chiến của ta quả là khủng khiếp, nhưng xem ra cái tài đó chưa đạt đến tuyệt đỉnh, nếu không ta sẽ chết bỏ mạng nơi đây, tại eo Tử Thần này. Để giảm bớt sự chèo chống của dòng nước đang chảy xiết giữa dòng sông, thuyền tấp vào hai lòng sông để đi, thuyền đi rất chậm vì binh lính còn sức đâu mà chống chèo cho nhanh được, phần thì đói bụng, phần thì rời rã tay chân, quân Ân chỉ muốn nằm lăng ra để nghỉ, nhưng nơi đây vẩn còn bất ổn, chừng nào qua khỏi eo Tử Thần mới thật sự an tâm. Thuyền vừa tới eo Tử Thần thời mặt trời sắp lặng xuống núi, sương mù bắt đầu phủ xuống âm u, vài con cú mèo kêu lên vừa rợn người, vừa rợn xương như báo hiệu điều không lành sắp xảy ra. Mao Toại có cảm giác ớn lạnh rợn người và lảng vảng đâu đây hồn thiên quân Nam đã bao vây chật kín, nhưng nhìn thấy 4 chiến thuyền quân Ân lờ mờ ở đó, pháo hiệu cờ xí đều là của mình nên lấy làm an tâm. Mao Toại nghỉ thủy âm cọc trận quân Nam đóng hai bên lòng sông, còn ở đây thì không có, có lẻ ta đã bị ám ảnh sanh ra nghi nghờ quá mà thôi và ung dung lội ngược dòng nước tiến mỗi lúc càng sâu vào eo Tử Thần, màn sương u minh dày đặc, ánh trăng đục bạc làm tăng thêm vẽ kỳ bí nơi đây. Thuyền chầm chậm tiến gần đến 4 chiếc thuyền neo đậu giữa sông, thuyền đang đi bỗng đụng phải cọc chạy không được nữa. Binh lính giặc la lên cọc cọc, cái gì cọc trận, binh lính giặc Ân hồn bay phách lạc, 4 chiếc thuyền neo đậu giữa sông bỗng bắn lên pháo hiệu tử chiến, tức thời quân reo dậy đất, ngựa hí vang trời.
Thơ rằng:
Quân Ân mệt lả cả người
Qua cơn thoát chết tưởng thời bình yên
Nào hay họa đến liên miên
Thoát ra miệng hổ, thời liền miệng beo
Sức đâu mà chống mà chèo
Ác gieo ác gặp bao điều xưa nay
Kinh hoàng thuyền vội ra khơi
Mắc vào cọc trận ôi thôi kinh hoàng
Mưa tên bão giáo ầm ầm
Giặc Ân lớp lớp gục nằm chật thây
Xâm lược kết quả là đây
Giáo gươm vùi dập tan thây chẳng còn
Hồn thiên tử sĩ đăng đàng
Vùi chôn lũ giặc xuống đường âm ti
Tử Dương liệt sĩ mãi ghi
Vùi chôn quân giặc nỗi thi anh hùng.
**************


PHẦN 19

Nói về quân Ân phát hiện cọc trận thời hồn phi phách tán, thấy pháo hiệu tử chiến bắn lên từ thuyền thời khiếp hoảng, chưa kịp làm gì thời nghe quân reo dậy đất ngựa hí vang trời, tên lao xé gió ầm ầm trút xuống giữa lòng sông, cọc trận đã đóng thuyền qua lại không được, ra khơi không được đúng vào tầm của tên lao tuông ra trút xuống như cuồng phong vũ bão, quân Ân còn sức đâu nữa mà chống trả, thế là thây người ngã đổ như chuối bị chặt. Khúc sông Tử Dương vốn đã hẹp, thuyền giặc bì cọc trận chặn đứng không cho thuyền lui ra tránh giáo tránh tên, tiến vào bờ thì không nỗi, chỉ còn cách chống trả được lúc nào hay lúc nấy. Thuyền bị mắc kẹt ở 2 bên tiếp ứng nhau không được lại vừa tầm bắn của giáo, lao, tên tuông ra, quân Ân chết thôi là chết, tiếng rú tử nạn ai nghe thấy cũng phải rởn óc kinh hoàng. Mao Toại đã biết mình sa vào bẩy lưới của địch, trong lúc binh tàn lực kiệt thời khó mà chống đở nỗi liền dở thuật kinh công thượng thừa bay lên như con Đại Bàng, vượt qua làng tên mũi giáo nhắm hướng Bắc tẩu thoát, chân chưa chấm đất đã thấy người xuất hiện bao vây. Thì ra đó là năm vị đại cao thủ thuộc hàng nhất nhì nước Văn Lang. Chủ đích là năm đại cao thủ nầy luôn luôn theo dõi chủ soái của giặc để triệt hạ. bổng thấy Mai Đức Thọ phi ngựa tới thét lớn. Tướng giặc chạy đi đâu, để cái đầu lại đã. Năm vị cao thủ Thấy Mao Toại đáp xuống tức thời đồng loạt ra chiêu. Năm đạo sắc quang chớp tới. Mao Toại chẳng nói chẳng rằng thanh Long Đao chém tới vang ra tiếng sấm sét kinh người. Năm người cao thủ đã có lịnh dặn trước khi đã ra tay thời hết sức bình sanh hạ thủ, vì Chủ Soái tướng giặc vô cùng lợi hại. Cơ trí hơn người võ công cái thế. Chỉ nghe ầm ầm đùng đùng đinh tai nhứt óc. Cuồng phong dậy trời các bay đá chạy. Năm cao thủ với những đoàn quyết tử. Đao kiếm lao vào đối thủ như chớp giật tần không. Mao Toại liền dỡ tuyệt chiêu ngũ lôi đoạt mệnh với tấc cả bình sanh công lực, ngũ lôi sấm nỗ sét rền xé mây. Ầm ầm trời đất rung rinh. Đinh tai nhứt óc kinh thiên ầm ầm.

Mao Toại máu mồm hộc ra từng ngụm. Năm người kia đã bị thương nặng lão đảo muốn ngã. Mai Đức Thọ thất sắc quả lợi hại quả lợi hại. Mai Đức Thọ không để cho Mao Toại có thời gian hồi phục công lực. Liền ra lịnh cho đội kỵ sĩ thiết giáp tấn công. Còn binh lính bao vây lớp lớp. Được lịnh đội quân thiết giáp phi ngựa xông vào tấn công liên hoàn vô cùng lợi hại. Mao Toại liền vận luồng chân khí Kim Quang chống trả, nhưng được bao lâu, thương đâm, đao chém, tên bắn, giáo xuyên, người ngựa liên miên tấn công tới tấp, tên sắt, tên đồng bắn xuyên thủng giáp, Mao Toại bị thương trầm trọng khó bề chống cự được lâu. Bỗng nghe tiếng ra lịnh của Mai Đức Thọ, cuồng phong trận tấn công, thế là đội quân thiết giáp liền thay đổi chiến thuật, người ngựa đao kiếm xoáy tròn như cuồng phong vũ bão, núi đao kiếm thét gầm trút xuống đầu Mao Toại, thây Mao Toại bị băm bấy như tương.
Có bài thơ rằng:
Ôi thôi Mao Toại còn gì
Sa vào cuồng trận thân hình nát tương
Cuộc đời xâm lược ai thương
Phanh thây xẻ thịt nhớp nhơ cuộc đời
Hồn linh vùi mãi ngục tù
Đưa quân xâm lược để rồi vùi chôn
Xâm lược nào phải lanh khôn
Ác gian hung bạo cuồng ngông họa đầy
Ngựa người dẩm đạp tơi bời
Cuộc đời xâm lược, cuộc đời ra chi.

Nói về Mao Ly Hương cùng Vi Tử Khải má tựa vai kề ngày đêm vui với vẻ với nhau chờ tin thắng trận, chờ ngày xưng Bá xưng Vương làm Vua làm Chúa nước Văn Lang với ngón nghề khêu gợi đầy ma lực. Mao Ly Hương càng ngày càng làm cho Vi Tử Khải chết mê chết miệt, si mê, đến nỗi đến nỗi chỉ vắng bóng Mao Ly Hương vài giờ thời chịu không nỗi. Vi Tử Khải nhìn Mao Ly Hương nói, khi ta lên làm Hoàng Đế Nước Nam, thời nàng sẽ là Hoàng Hậu Thánh Cung, nàng cùng ta thi nhau hưởng lạc, trị vì thiên hạ mặc sức mà cỡi gió đạp mây, làm mưa làm gió khi ấy nàng muốn gì mà chẳng được. Mao Ly Hương nghe Vi Tử Khải nói hứa như vậy thời mừng thầm nghe sướng lỗ tai, mở cờ trong bụng, với điệu nghệ Hồ Ly, Mao Ly Hương vuốt ve Vi Tử Khải, làm Vi Tử Khải hồn bay lên chín tận tần mây. Nhưng liền theo đó bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Mao Ly Hương nói chỉ có một nước Nam mà hai vua sao? Còn Vi Tử Điển không lẽ Vi Tử Điển không có ý xưng Vương nước Nam. Vi Tử Khải nghe Mao Ly Hương nói thế thời ngớ người ra, ngẩm nghỉ không lẽ một nước mà có hai Vua, Mao Ly Hương thấy Vi Tử Khải ngớ người như vậy liền phì cười nói. Nếu được làm Vương nước Nam, thời cũng phải dưới quyền kiểm soát của ÂN THỌ VƯƠNG bệ hạ mà thôi, Vương Gia cũng chỉ là Nam Quốc chư hầu làm gì được mà xưng Vương xưng Đế. Muốn xưng Vương xưng Đế phải là con cáo già đầy móng vuốt sắc nhọn, đưa cái lợi đến cho người ta nhưng sau cái lợi đó thuộc về mình, để đạt được mục đích, không có con đường nào tốt hơn là con đường tính toán sắp xếp đâu vào đấy ngay từ lúc nầy. Những lời nhắc nhở của Mao Ly Hương có nhiều hàm ý sâu xa, Vi Tử Khải nghỉ, ngày trước sở dĩ ta không được chọn kế vị ngai vàng là vì ta ngu muội hơn Ân Thọ, không biết cách nào làm cho Phụ Vương chú ý, quan tướng nể phục, nên ta bị loại bỏ khỏi ngai vàng, nhưng hôm nay thì khác, ta phải giành lấy tất cả ưu thế thuộc về ta. Nhìn ánh mắt của Vi Tử Khải sáng lên một cách kỳ lạ, Mao Ly Hương liền hiểu ý mừng thầm, có lẽ ta đã nhìn đúng con người nầy, con người mà ta đã chờ đợi từ lâu, sẽ làm cho ta thỏa thích hoàn thành ước vọng của ta, với ngón nghề độc đáo, Mao Ly Hương ỏng ẹo gợi cảm, muôn tâu Quốc Vương bệ hạ, thần thiếp mời bệ hạ vào bồng lai an nghỉ. Vi Tử Khải nghe Mao Ly Hương xưng hô với mình là Quốc Vương bệ hạ, thời sung sướng không gì bằng nghe như mật rót vào tai, trúng phốc tim đen sướng cả người. Nhìn bộ dạng mảnh mai liễu yếu đào tơ, đường nét sắc sảo bút thần tạo hóa khéo vẽ không có chỗ để chê, trước sắc đẹp lộng lẫy thiên kiều bá mị của Mao Ly Hương, Vi Tử Khải như vừa uống phải mấy ly rượu làm choáng váng cả linh hồn, hai người nhìn nhau như muốn ăn nuốt lẫn nhau. Vi Tử Khải như cơn lốc ôm xốc Mao Ly Hương biến vào Vương Quốc bồng lai. 

Đương phút chèo thuyền gấp rút, thời bỗng bên ngoài có người hớt hãi kêu lên, nói với mấy con hầu nữ hãy vào bẩm với Vương Gia có tin khẩn cấp, có tin khẩn cấp. Mấy con hầu nữ bực mình nói Vương Gia đang leo núi, tên lính ngơ ngác chẳng hiểu chi cả, thấy bộ mặt ngốc nghếch của tên lính, bọn hầu nữ bụm miệng nhìn nhau phì cười liền nói Vương Gia đang ngủ, khi nào dậy ta sẽ bẩm báo ngươi ra kia ngồi chờ. Tên lính báo tin la lớn, các ngươi hãy vào báo khẩn cấp với Vương Gia là 20 vạn quân đi đời về chầu âm phủ hết rồi, Mao Toại chủ soái đã bị phanh thây xẻ thịt làm món đồ xơi cho quạ cho kiến. Bọn hầu nữ nghe như sấm nổ bên tai hớt ha hớt hãi chạy đi báo tin cho Vương Gia, tới cửa phòng bọn hầu nữ ngập ngừng nhưng rồi cũng phải lên tiếng, bẩm Vương Gia, bẩm Vương Gia, có tin khẩn cấp, có tin khẩn cấp.

Vi Tử Khải đang lúc say sưa chìm đắm trong mê hồn trận, đang ra sức chèo chống tốm vắc những chùm hoa đang nở rộ, bị người phá đám, nỗi cáu tính ra chém quách đi cho rồi, đến khi nghe tin Mao Toại tử nạn, 20 vạn quân đi đời thời tưởng mình nghe lầm, đến khi nghe lại lần nữa, thời kinh hãi bủn rủn tay chân ngồi dậy không nỗi. Nói về Mao Ly Hương đang cố gắng phun hương tỏa phấn nở những chùm hoa rực rỡ tạo nên sự hấp dẩn của mùa xuân, những con ong hảo ngọt, con bướm mê hương say đắm vào mê hồn trận, để những chùm hoa đầy gai nhọn có cơ hội châm chút hút hết tinh lực đối phương, những con ong, con bướm dại dột và đầy sự ngốc nghếch này. Đang lúc vui vẽ đầy sự khoái cảm liền nghe tin dữ Mao Toại bị quân Nam xẻ thịt thời giật mình khiếp hoảng, mặc áo quên cả cài phi phóng nhanh ra cửa hỏi tên lính vừa báo tin dữ, vừa gặp tên lính Mao Ly Hương quát tháo chuyện gì ngươi nói lại ta nghe. Thì ra đây là 1 trong 10 tên lính thám báo do Vi Tử Khải  phái đi để nắm tin tức từng ngày từng giờ, không hiểu vì sao chỉ thấy một tên trở lại báo tin dữ còn những tên kia không rõ nơi đâu. Tên lính thấy Mao Ly Hương như quỹ dữ xuất hiện hung tợn đến rợn người như sắp ăn thịt xác con mồi, thời sợ hãi run lên cầm cập, miệng lắp bắp nói không ra tiếng. Mao Ly Hương đang lúc mất bình tỉnh, thấy bộ điệu ấp a ấp úm của tên thám báo liền nỗi xung thiên tống cho một chưởng tên lính vỡ đầu chết ngay tại chỗ, lúc ấy Vi Tử Khải có mặt như cảng ngăn không kịp, liền la lớn sao nàng lại giết con tin, Mao Ly Hương lúc này mới hoàng hồn bình tỉnh, thấy việc làm của mình quá đáng liền quỳ xuống xin Vương Gia tha tội, Vi Tử Khải chỉ biết lắc đầu vì hiểu rõ Mao Ly bị cú sốc quá nặng mới làm ra nông nỗi nầy. Đang lúc gây cấn đầy sự nghi vấn nóng hổi chưa rõ đâu ra đâu, thời có chiếc thuyền con từ xa lao vụt tới, đó là thuyền thám tử do Vi Tử Khải phái đi nắm bắt thông tin tình hình chiến trận, thuyền vừa cập, quân dò thám đã đều bị thương nặng máu me đầy người, Mao Ly Hương nhận ra người ấy chính là hầu cận số một của Mao Toại, liền hỏi Tào Chu việc gì xảy ra thế? Tào Chu liền kể lại tất cả rồi nói quân Văn Lang vô cùng lợi hại, như quỹ như ma không thể nào đón ra được, có lẽ Tào Chu bị thương quá nặng thời kể xong cũng trút hơi thở cuối cùng. Vi Tử Khải nghe xong khiếp hãi kinh hoàng sắc mặt không còn chút máu, giất mộng Bá Vương đã vở, sững sờ rồi than vắng thở dài nói Trời hại ta rồi, Trời hại ta rồi. Mao Ly Hương thời nghiến răng trợn mắt nói, ta phải trả thù, ta phải trả thù bằng mọi giá bằng tất cả, nói với Vi Tử Khải rằng, bẩm Vương Gia, chúng ta còn 10 vạn quân, 5 vạn quân bộ binh, 5 vạn quân thủy binh hơn 300 chiến thuyền nhân tài vẩn còn nhiều, hơn nữa quân ta các mũi đã tiến vào đất Văn Lang chỗ này thất bại, nhưng chỗ khác tất thắng, thầy thiếp là chúa tể của loài yêu tinh, thần thông pháp thuật trùm Vũ Trụ. Nhưng muốn cầu thầy giúp sức, thời phải tìm cho ra 100 trẻ sơ sinh, 50 trai 50 gái để thầy luyện âm dương yêu thuật thần công thời mối hận nầy trả được, quân Nam xóa sổ đi đời. Vi Tử Khải như người chết đuối vớ được cái phao liền hỏi nàng nói có thiệt không? Mao Ly Hương làm mặt giận, thiếp lừa dối Vương Gia để làm gì, đừng nói là quân Văn Lang, dù cho Phật, Thánh, Thần, Tiên cũng đi đời, thế là Vi Tử Khải giao toàn quyền cho Mao Ly Hương tự quyết định.       
**************


PHẦN 20

Nói về ba anh em Tây Thục Vương, đánh cho quân Ân một trận nên thân, đi tiêu 5 tướng xong đời hơn vạn quân, ăn mừng chiến thắng đầy mình, trông trời mau sáng để mở thêm trang sử mới.

Đây nói về Hồ Ma Yêu, chính là con cáo ba đuôi tu luyện nghìn năm thành người, ban ngày là người ban đêm là quỹ, chuyên bắt đàn bà con gái vùi dập hoa liễu, chơi chán chê rồi hút máu ăn thịt luôn. Sơ yếu tóm tắt lí lịch ngôi vương của Hồ Ma Yêu như sau:
Nguyên quân Mủ Đỏ của vị Vương là Di Hung Nô, vị Vương nỗi tiếng là tay tàn bạo đại ác độc, thường xuyên ăn thịt kẻ thù, thuộc hạ tướng lỉnh trên dưới đều khiếp sợ không ai dám hó hé chi cả. Một hôm Hồ Ma Yêu vô tình nhìn thấy một nàng con gái xinh đẹp, đang tắm ở hồ Hoa Đào, không những xinh đẹp mảnh mai, đường nét khiêu gào bốc lửa, đẩy đà có vẽ rén chắc lắm, với cái tánh đệ nhất dâm ô háo sắc, thời đời nào bỏ qua liền manh tâm chiếm đoạt về mình, bằng hóa ra con bướm bám sát bay theo tìm hiểu nàng ở đâu. Mới hay nàng là vị hầu thiếp đắc ý nhất của Di Hung Nô, lại biết Di Hung Nô hôm nay đi săn ở thượng Dương Sơn, Hồ Ma Yêu liền đến đó hóa ra con nai thật đẹp, dụ Di Hung Nô đến đoạn hồn cốc, một cốc hố đầy bí ẩn sâu không thấy đáy.
Di Hung Nô là tay xạ thủ cừ khôi, lại có sức mạnh tay không bắt cọp, xưa nay hể bắn là trúng, muốn trúng chổ nào là trúng chổ đó. Di Hung Nô nghe tiếng động nhìn thấy con nai tơ mập ù mập ú xuất hiện, liền dương cung bắn một phát, nhưng lạ thay mũi tên không trúng đích, con nai như có vẽ thách thức Di Hung Nô điên lên bắn liền ba phát lại trược sạch, nỗi xung điên phóng ngựa rượt theo bắn lia bắn lịa nhưng nào có trúng đâu, Di Hung Nô rượt theo quát tháo ầm ỉ không lẻ mày là con nai có phép, cuộc rượt đuổi cũng khá lâu cho đến khi con nai nhảy xuống hố mất dạng. Di Hung Nô còn đang bực tức, thời tiếng nói sau lưng vang lên lạnh buốt. Ngươi đã đến ngày tận số, Di Hung Nô quay người lại, thời kinh hãi người nầy giống mình như đúc, chưa kịp hoàng hồn thời một tia chớp lé lên, Di Hung Nô rú lên thê thảm sau đó là một cái rầm, Di Hung Nô đã bị chưởng lực đánh văn xuống đoạn hồn cốc, nở nụ cười đắc ý Hồ Ma Yêu đoạt vợ đoạt luôn những gì mà Di Hung Nô đã gầy dựng, đúng là một con cáo già không làm mà tận hưởng.

Từ khi Ân Thọ lên ngôi Hoàng Đế, thời yêu tinh cùng khắp, ở cung, ở điện, ở hang, ở động lần lượt ra phò mở ra phong thần là giai đoạn hưng thịnh tột đỉnh của phong kiến Thần Giáo, chủ nghĩa độc tôn, độc trị thống trị thiên hạ, Hồ Ma Yêu là một trong số yêu tinh ra phò ÂN TRỤ. Nói đến xâm lược Văn Lang hay nói đến làm chủ Địa Long Vũ Trụ, thời yêu tinh cùng khắp đều thích thú mơ mộng, cuộc phát động xâm lược nước Văn Lang, ÂN TRỤ là cuộc phát động hợp sở thích của các loài yêu tinh có cơ hội trổ tài nanh vuốt ác đạo của mình. Hồ Ma Yêu chọn 3 tướng yêu tinh đắc ý nhất của mình, đã từng làm mưa làm gió khắp nơi, đó là 3 con quỹ tu luyện thành người.
1:  Là Mãng Xà Quỹ.
2:  Là Bò Cạp Quỹ.
3:  Là Trăn Quỹ
Vì tu luyện chưa đạt đỉnh nên mặt mày còn rất hung tợn, cùng 3 nghìn quân ra trận.

Trên thành cao, Thục Mân, Thục Ren, Thục Cương, ba vị phu nhân cùng 3 cha con An Lạc Sơn, thấy giặc Ân đến khiêu chiến phỏng độ hơn 3 nghìn quân thời kinh ngạc. An Lạc Điền là người già kinh nghiệm sinh nghi nói, quân Ân có diệu kế chi chăng, quân ít mà tướng thì nhiều, Thục Cương có vẻ xem thường nói, để em ra quét sạch lũ rác rưỡi nhơ nhớp đó cho rồi, Thục Mân cản, tướng giặc đang khiêu chiến kia chính là Hồ Ma Yêu, không những võ công kỳ bí, mà còn có thanh bảo kiếm chém đồng chém sắt như chém bùn. Thục Ren chút nữa là mất mạng dưới thanh bảo kiếm này. Liền khuyên con chúng ta hãy tính cách đối phó khác, tránh đi những thiệt hại không đáng có. Thục Cương tự ái nói, hai anh xem thường em quá, đánh không lại là chạy có chi là khó, biết không thể ngăn cản cái tánh ương bướn hùng khí của Thục Cương, Thục Mân, Thục Ren không cản nữa. Thục Cương điểm 5 nghìn quân tinh nhuệ ra trận, Thục Mân, Thục Ren điều động 3 nghìn quân nữa lượt trận theo sau, khí thế áp đảo giặc Ân. Thục Cương hăng hái cỡi ngựa xông lên chỉ Hồ Ma Yêu hét lớn. Lão Yêu Tinh cuồng ngông kia mau ra đây nạp mạng, Lão Ma Yêu nỗi nóng quát tháo. Thằng nhãi ranh, ta không những giết ngươi mà còn bắt cả hồn ngươi nhốt vào Đoạn Hồn Cốc cho ngươi biết thế nào là hỗn láo đối với ta. Cạp tướng quân nghe lịnh: Có thuộc hạ, tướng quân ra xơi thằng nhãi đó cho ta, tuân lịnh. Cạp tinh cỡi quái thú, mình ngựa đầu chó phi ra nhằm Thục Cương đánh tới, vũ khí Cạp Tinh vô cùng quái dị lúc thì Đao lúc thì Kiếm, lúc thì liên hoàng móc xích, biến hóa đâm chém móc giật lợi hại vô cùng. Thục Cương nhờ sức mạnh Trời ban, Thanh Long Đao như Rồng bay Phụng múa chém xuống đầu Cạp Tinh ầm ầm, Cạp Tinh nào chịu kém, nào chống đở, nào ra đoàn nhanh như chớp, véo véo đùng đùng, rét rét ầm ầm, rền trời rền đất đinh tai nhức óc, xáp vào lui ra liên miên dồn dập, ngựa hú rồm rộp gió bụi mịt mù, Đao xuống, gươm lên choảng nhau xoay vần gào thét, cuồng phong xoắn ốc cây cối đổ nghiêng nhìn thấy khiếp kinh, rợn người, rợn vía. 50 hiệp nhanh chóng trôi qua nhưng hai bên chưa ai giành được phần thắng.


Thục Cương hét lớn dỡ chiêu tuyệt kỹ cuối hầu lấy mạng Cạp Tinh, Thanh Long Đao liền hóa ra đạo hào quang chiếu tới Cạp Tinh, Cạp Tinh biến mất, Thục Cương kinh hãi liền nghe tiếng gió sau lưng chém tới, Thục Cương lách người né tránh, Thục Cương tránh không được đành trúng vào người như trời gián. Nếu không nhờ sức mạnh Trời cho áo giáp dày chắc thời kể như toi mạng rồi, Thục Cương bị chấn thương hơi nặng, quày ngựa chạy thục mạng, Cạp Tinh nào chịu để con mồi chạy, rượt theo lấy mạng Thục Cương, trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc Thục Cương chỉ còn chờ chết, thời tiếng quát lanh lảnh nỗi lên Yêu Tinh hỗn láo xem đây ầm ầm đinh tai nhức óc. Thái Nga bị dội ngược có lẽ đã bị chấn động nội thương miệng ra máu sắc mặt tái ngắt, quày ngựa bỏ chạy thời bị con Bò Cạp cắn phải, đau nhức không chịu nỗi, suýt chút nữa là té nhào xuống ngựa. Cạp Tinh không cần rượt đuổi đắc ý nói người thường chết ngay tại chỗ, người có Thiên tư đề kháng lớn võ công nội lực thâm hậu quá 3 ngày thời đêm chôn. Thục Mân, Thuc Ren kinh hãi xua quân tiếp ứng, Cạp Tinh nỗi nóng vỗ vào đầu quái thú đầu chó 3 cái, tức thời quái thú đầu chó phun ra một Đao hắc phong mù mịt làm xây xẩm mặt mày quân Văn Lang. Quân Ân lấn thế ào tới chém quân Văn Lang như chém chuối, 8 nghìn quân chỉ còn lại 3 nghìn thây phơi lớp lớp. Vào thành rồi mà Thục Mân, Thục Ren lúc nào cũng than vắng thở dài, không ngờ tướng giặc Ân lại lợi hại như vậy, liệu tính làm sao đây, khi Thái Nga đã vô phương cứu chữa, còn chống trả lũ giặc Ân thời không đủ sức, có lẽ phải cố thủ thành chờ quân cứu viện rồi mới mở hướng tiếp theo.       **************


PHẦN 21

Chiến trận rền vang suốt đêm ngày
Ngoại xâm rầm rập phá giang Tây
Nguy cơ từng phút, thành sắp mất
Quân Ân lớp lớp, tiến bao vây
Phép lạ còn trông, cơ tạo hóa
Hồn Thiên sông núi, chuyển vòng xoay
Con đường trung hiếu, luôn phía trước
Cố thủ chờ mong, đão ngược này.

Nói về quân Văn Lang thất bại thảm thê, Thái Nga bị Bò Cạp Tinh cắn nằm mê mang như chết, không biết ra đi lúc nào, Thục Cương nhìn vợ mặt mày thâm tím, lòng đau như ai xé, nước mắt nhỏ ròng ròng, ai nhìn thấy cảnh thương tâm ấy cũng đau lòng. Còn ngoài thành quân Ân mỗi lúc kéo đến mỗi đông, trùng trùng điệp điệp khác gì Thiên La Địa Kiếm công phá thành dữ dội. Quân Văn Lang cố thủ, dầu sôi lửa bỏng, tên, lao, cây, đá chống trả như mưa, quân Ân tổn thất nặng nề, hai ngày hai đêm vẫn chưa phá được thành, cuối cùng thu quân nghỉ kế khác, quân Ân đặc mật thám đầy khắp bao vây kiểm soát ra vào động tịnh, thành Tây Giao Châu hết sức nghiêm ngặt.

Màng đêm buông xuống từ nơi đường hầm bí mật, cây cối um tùm, một bóng đen nhanh hơn con sóc luồn lách trong màng đêm u tối, phi thân vùn vụt nhắm hướng Tam Giang Tây Châu lướt đi lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Mặt trời lố dạng, ánh bình minh trở lại hương quê, chim trống, mái vui hót tình thề. Một bóng người đã mệt lã hình như sắp quỵ xuống, nhưng con mắt bỗng sáng lên, kia rồi kia rồi Tam Giang Tây Châu kia rồi, người ấy không ai khác hơn là Thục Ren, những nhiệm vụ đặc biệt quan trong nầy, không Thục Mân thời Thục Ren, ngoài hai người nầy không ai là đảm trách được. Thục Ren nghỉ mệt xả hơi, uống nước dưỡng sức, thấy sức lực hồi phục hơn nữa liền dùng thuật Kinh Công thượng đỉnh lao đi, không bao lâu thời tới doanh trại Tam Giang Giao Châu.

Nói về Tây Thục Hầu Vương nhận lảnh thanh Kim Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm thống lảnh 30 vạn quân chia làm 3 ngã trấn giữ 3 thành, 1:  Tây Giang Châu, 2:  Dương Giao Châu, 3:  Kiến Giao Châu còn Tam Giang Tây Châu là bộ tổng tham mưu chỉ huy là địa phận chiến lược quan trọng, nối liền thông tin giữa các Châu các Bộ các Thành với nhau. Tây Thục Vương Gia cùng 1 vạn quân chủ lực đóng đô ở đây, tổng tham mưu điều hành cuộc chiến. Đương lúc nghiên cứu tình hình chiến địa thời có quân vào báo. Bẩm vương gia có Thục Ren Tây Bát Tử ở thành Tây Giang Châu đến, ông hối hả cho Thục Ren vào, thấy con bơ phờ ông kinh hãi hỏi. Chuyện gì xảy ra thế, hỏi thời ông cứ hỏi nhưng ông cũng đoán biết việc không lành đã xảy ra đối với các con ông rồi. Thấy nỗi lo lắng người cha đối với các con Thục Ren vô cùng cảm động, thấy mình luôn luôn được che chở trong những lúc khó khăn, tình phụ tử luôn là thế, tình cha con muôn đời trước muôn đời sau cũng thiêng liêng sâu đậm như nhau. Ông nghe Thục Ren kể đến đâu thời nước mắt ông rơi đến đó, trước tình thế vô cùng nguy ngập, ông tính tới nước cờ giải cứu cho thành Tây Giang Châu cùng 10 vạn đại binh ở đó. Tây Thục Vương Gia đang ráo riết giải bài toán khó, thời có quân vào bẩm Vương Gia quân Ân đang xoay chuyển chiều hướng trăm mưu nghìn kế triệt hạ thành Tây Giang Châu. Còn gì nữa không? Vương Gia hỏi, dạ hết, cho người lui. Thục Vương Gia có lẽ đã giải xong bài toán khó liền viết mật thư đưa cho Thục Ren nói, con đem mật thư này nhanh chóng gởi cho Đích Tôn Vương Tử Diệp Lang đang đóng quân ẩn tại rừng Tiên Du, dưới chân Hùng Phong Sơn, thời có cách giải cứu lật ngược tình thế.

Thục Ren từ biệt cha, chọn lấy con ngựa tốt nhất phi nước đại không bao lâu thì tới rừng Tiên Du dưới chân Hùng Phong Sơn. Ngựa đang phi nước đại nhanh như gió cấp 9 cấp 10, bỗng có tiếng quát đứng lại, ba người liền xuất hiện đeo mặt nạ lạnh như tiền, Thục Ren nhìn sắc phục không phải sắc phục của giặc Ân mà là sắc phục của quân Văn Lang hơn nữa đây là địa phận của rừng Tiên Du. Liền xuống ngựa chấp tay thi lễ nói, ba vị chớ hiểu lầm, ta là Thục Ren con của Thục Vương Tây Hầu Gia phái đến xin gặp Đích Tôn Vương Tử, nói xong lấy lệnh bài đưa ra cho ba người. Ba người kia nghe nói người nầy là Thục Ren tướng quân Tây Thục Hầu Gia có cả lịnh bài Tây Hầu Gia liền chấp tay thi lễ nói, xin tướng công theo thuộc hạ, thế là hai người ở lại, một người dẩn Thục Ren đi. Đi được một hồi thời tới doanh trại quân Văn Lang, Thục Ren nhìn thấy một ngôi lều lớn hình như đang có chuyện gì. Cắt ngang dòng suy nghỉ, tên lính dẩn đường nói Tướng Công đứng ở đây chờ đợi, thuộc hạ vào báo cho Đích Tôn Vương Tử rồi ra đón Tướng Quân vào. Thục Ren thấy người đó vào trại thời ra liền, chấp tay thi lễ nói, Đức Tôn Vương Tử mời Tướng Quân vào. Thục Ren bước vào lều trại quan tướng trên dưới 20 người vẻ mặt người nào người nấy uy nghi lạnh người, lại thấy một cỗ quan tài xinh đẹp chỉ dùng cho các bật Vương Gia, ai thế, ai nằm trong đó thế, vì sao mà chết?.

Thục Ren nhìn thấy Đích Tôn Vương vài lần rồi, nên nhìn thấy là biết ngay liền bước tới quỳ lạy nói, Hạ Thần xin ra mắt Đức Tôn, Diệp Lang đở Thục Ren dậy hỏi tướng quân tìm ta có việc gì? Thục Ren liền kể mọi sự, tình hình bất lợi cho Tây Giang Châu. Diệp Lang nói ta đã biết tình hình Tây Giang Châu đang gặp khó khăn nhưng ta chưa rõ lắm, may thay tướng quân đến đúng lúc. Thục Ren liền lấy mật thư bằng da thú to lớn do cha họa tiết, biểu tượng, hình tượng, ẩn cảnh, hình cảnh và hàng loạt dấu hiệu ra ni, Diệp Lang trải ra bàn xem đi xem lại từng chi tiết triết lý sách lượt của mật thư.

Ở thời kỳ nầy những tấm da thú được coi như là báu vật, tiện dụng nhất trong sinh hoạt, quần áo chống lạnh, chống nóng, chống muỗi mà còn là nền tản cho nền giao tiếp văn minh trên mọi lĩnh vực xã hội Văn Lang. Họa tiết văn thơ, chữ viết tồn cổ điển nhất tồn tại theo năm tháng của nhân loại con người thời bấy giờ. Chữ viết của nền văn minh Văn Lang gồm 3 phần cơ bản sau đây.
1:  Cảnh tượng.
2:  Hình tượng.
3:  Hình gạch.
Được họa tiết khéo léo, diển đạt ý tưởng bằng hình gạch, hình sóng, hình nỗi, hình chìm v.v...một cách thông minh. Nói ra thời không bao giờ hết nhưng tốm tắt những mẫu gạch ra ni chính để nghiên cứu. Thể hiện ý qua diển đạt ra ni.
1:  Gạch nằm.
2:  Gạch đứng.
3:  Gạch nằm, gạch đứng chồng ngang lên nhau song song nhau.
4:  Gạch đứng nghiên trái.
5:  Gạch đứng nghiên phải.
Từ ý đơn chuyển sang ý ghép.Từ ý ghép chuyển sang ý liên tưởng. Các gạch biến hóa tạo hình gạch nghiên trái, nghiên phải giao đầu nhau. Gạch đứng gạch nằm giao chân nhau. Gạch đứng gạch nằm giao đầu nhau, đối lập nhau.
6:  Gạch hình mống hay còn gọi là hình cung.
7:  Gạch hình sóng nỗi.
8:  Gạch hình tròn nặng đặc chìm.
9:  Gạch hình nữa nỗi nữa chìm.
10: Gạch tròn của hai gạch cung ráp lại.

Nói tóm lại:  cảnh tượng gồm non sông Tổ Quốc cảnh, quê hương thôn dã thành châu cảnh, quân Ân xâm lược cảnh, văn hóa nghệ thuật cảnh, thông tin giao tiếp cảnh hình tượng, như nam, nữ, già trẻ, ốm mập, hung ác, lương thiện cho đến khí cụ dụng cụ cầm thú được họa tiết một cách khéo léo. Những cảnh tượng, hình tượng, gạch tượng, ý tượng, hoặc đơn, hoặc ghép, hoặc liên ghép, hoặc ngược, hoặc xuôi, nối gạch liền gạch, nối hình liền hình, nối ý thành ý tạo ra ý tưởng liên hoàng văn pháp, làm cho người giao tiếp qua mật thơ hiểu nhau và làm theo ý của nhau qua thơ từ. Nói tốm lại:  cảnh tượng, hình tượng, gạch tượng, ý tượng, là nền văn minh giao tiếp của nước Văn Lang, lang truyền ra khắp cùng Thế Giới liên quan đến sự văn minh phát triển sau này. Nền văn minh giao tiếp nước Văn Lang phát nguồn sự giao tiếp ra ni của người tiền sử từ thời Hồng Hoang rồi đến Hồng Bàng, Hồng Đế hàng triệu năm về trước. Đây là những biểu tượng sơ khai ra ni Cội Nguồn là nguồn gốc phát sanh ra các loại chữ sau này cùng khắp Thế Giới. Biểu tượng ra ni của thời sơ khai thượng cổ.

Nói về Diệp Lang xem xong mật thơ liền hiểu ý của Tây Thục Vương Gia liền thi hành diệu kế tiêu diệt quân Ân. Đến lúc này Thục Ren mới nhìn thấy một người con gái đứng cạnh chiếc hòm, đẹp đến nỗi Thục Ren hoa cả mắt, dụi đi dụi lại 2-3 lần, Thục Ren nghỉ con gái nhà ai mà đẹp đến thế, trên đời ta đã nhìn thấy hai nàng con gái đẹp như Tiên giáng trần, một là con gái An Lạc Điền, Lạc Tiên Tiểu Thơ, ta cứ ngỡ An Lạc Tiên là người con gái đẹp nhất trần gian không ngờ ở đây lại có người con gái đẹp hơn Lạc Tiên Tiểu Thơ nữa. Bỗng tiếng nói trầm hùng nỗi lên cắt ngan dòng suy nghỉ Thục Ren. Diệp Lang nói, thưa đại nhân cuộc chiến đang khẩn cấp tạm đưa Ngọc Linh Châu đến nơi an nghỉ tạm thời, cho người canh giữ cẩn thận, sau khi tiêu diệt lũ ngoại xâm thời đưa Ngọc Linh Châu về phủ an tán theo nghi lễ cấp Vương Gia. Ba cha con Trung Đại Nhân nghe Đích Tôn Vương Tử nói thế thời lấy làm an ủi quỳ lạy cảm ơn. Đến giờ này Thục Ren mới vỡ lẻ, thì ra đây là con gái của Trung Đại Nhân, còn người nằm trong hòm kia Ngọc Linh Châu chị của nàng, cuộc đụng độ tử chiến lừng lẫy với lũ giặc Ân vừa rồi. Thục Ren vô cùng khâm phục lòng dũng cảm hi sinh vì đại nghĩa ấy, liền bước tới chiếc hòm tỏ lòng sùng kính.

Thục Ren được Diệp Lang đưa vào phòng dặn bảo đưa mật thư, giao cho Thục Ren đem về giao cho Thục Mân cùng quan phủ Bố Thánh An Lạc Điền, hành sự theo kế sách trong thư đã dặn. Thục Ren nhận vội phong thơ ra đi, mới vừa ra khỏi phòng thời Diệp Lang kêu lại, Thục Ren kinh ngạc, Đích Tôn có điều chi dạy bảo, Diệp Lang nói: Bây giờ đang là lúc ban ngày, quân Ân đang để tai mắt khắp nơi, nhất là khu vực thành Tây Giao Châu, Thục Ren giật mình tỉnh ngộ lấy làm hổ thẹn cho sự sai sót của mình, có lẽ vì ta quá lo lắng nên sinh ra mù quán chăng. Chỉ cần sơ sót một việc nhỏ cũng đủ đi tiêu 10 vạn quân, liền chấp tay thi lễ nói, thuộc hạ quả thật hồ đồ xin Vương Tôn tha tội, Diệp Lang nói tướng quân không phải là người hồ đồ mà là vì quá nóng lòng trước cảnh bao vây công phá thành của lũ giặc Ân. Tướng quân ở lại đây chờ trời tối mới đi, để ta nghỉ cách chữa trị nọc độc Cạp Tinh cho Thái Nga Nương Nương. Ngọc Thiên Hương như sực nhớ ra điều gì nói, tôi có thuốc chữa trị bò Cạp Tinh cắn đây, liền lấy trong mình ra bình lọ nhỏ dốc ra một viên linh đơn của Vương Mẫu Nương Nương đưa cho. Đưa viên thuốc cho Thục Ren, Ngọc Thiên Hương nói đây là linh đơn thuốc Tiên chửa trị hóa giải các loại độc, rồi dặn đi dặn lại cách cho uống.Thục Ren mừng quá, miệng nói cảm ơn tiểu thơ, Ngọc Hương thấy điệu bộ cung kính lễ phép của Thục Ren có pha chút ngộ nghỉnh liền phì cười, nụ cười cô đẹp làm sao, nếu nói về vai vế, thời Ngọc Hương thuộc hàng Quan Phủ còn Thục Ren thuộc hàng Vương Phủ. Ông mặt trời làm việc cả ngày nắng gay nắng gắt có lẽ cũng thấm mệt, ông vội vã xuống núi ngủ một giấc ngon lành, màn đêm bao phủ khắp non sông quê hương Tổ Quốc.

Một bóng đen, không phải hình như là ba bóng âm thầm lặng lẽ như ba bóng ma chập chờn ẩn hiện trong đêm tối lao nhanh về thành Tây Giang Châu. Nói về thành Tây Giang Châu quân Ân tấn công cả ngày lẩn đêm không ngớt, hao quân tổn tướng nặng mà vẩn chưa phá được, đang chuyển hướng tấn công khác, sự nguy hiểm từng ngày đối với thành Tây Giang Châu. Thục Mân cùng nàng Nê Xi vợ của Thục Ren một ngày hai đêm cứ ngồi mãi bên miệng hầm, không ăn uống chi cả những nỗi lo quá lớn đã làm cho con người quên cả đói khát. Nàng Nê Xi lẩm bẩm một ngày hai đêm rồi còn gì sao chưa thấy trở lại hay là… nàng không dám nghỉ nữa. Bỗng nơi miệng hầm có tiếng động hình như có người không phải một mà tới ba. Thục Mân đứng phất dậy lùi ra xa, rút kiếm sẵn sàng tư thế tiêu diệt địch, không phải chỉ có Thục Mân mà tất cả những ai chờ đợi ở đây đều sẵn sàng với tư thế chiến đấu. Từ miệng hầm một người đã xuất hiện, một tiếng ồ thiệt lớn, đó là tiếng ồ hợp âm mừng rở cảm xúc của nhiều người.

Thục Mân, Thục Ren, Thục Cương ôm nhau bao cảm xúc khó tả. Thục Ren nói em đả hoàng thành trở về cùng hai vị tướng hộ vệ mật thư, nhìn cặp mắt sáng quắc của hai người mới xuất hiện, có lẽ đây là hai đại cao thủ đệ nhất võ công đương thời. Hai người chấp tay thi lễ nói, hai tôi phụng mệnh Đức Tôn Vương Tử hộ trì mật thư và nhận thư hồi âm, thì ra đây là hai vị tướng quân võ công cái thế thân cận thuộc hạ bảo vệ Đích Tôn Vương Tử. Tức thời một cuộc họp khẩn cấp, Thục Ren liền lấy tấm da lớn chính là bức mật thơ Đức Tôn Vương gởi cho Thục Mân và An Lạc Sơn, Thục Mân xem xong liền đưa cho An Lạc Sơn, An Lạc Sơn thừa hành Thục Mân thảo mật thơ đáp lại. Thế là bao gánh nặng lo lắng đã được giải tỏa, người nào người nấy tâm hồn nhẹ nhổm như bay, chỉ riêng Thục Cương lòng buồn rười rượi. Thục Ren bỗng la lớn may tôi quên mất, có thuốc giải độc rồi, có thuốc giải độc rồi, liền lấy ra một viên linh đơn được gói kỉ, thế mà hương thơm vẫn tỏa ra ngào ngạc làm sản khoái tâm hồn hết thảy mọi người. Thục Ren liền trao linh đơn cho Thục Cương với phương pháp cấp cứu. Thục Cương nhận viên thuốc linh đơn, cớ ngỡ mình nằm mơ, đờ người ra, đến khi nghe mọi người la lớn, mau cứu người đi đứng đó làm gì, Thục Cương như người sực tĩnh, ba chân bốn cẳng chạy nhanh như bay tới phòng Thái Nga. Thục Cương nhìn Thái Nga như người sắp chết đến nơi, hơi thở đứt quản chỉ còn thoi thốp, có lẽ chỉ hơn canh giờ nữa là xong đi về bên kia thế giới.

Thục Cương không cầm được nước mắt vạch miệng Thái Nga bỏ viên linh đơn vào, nhưng nàng không nuốt được, Thục Cương đành dùng hơi thở nội lực của mình tống viên linh đơn xuống bụng của nàng. Nhiệm mầu thay, thuốc vừa xuống bụng tức thời sắc mặt Thái Nga hồng hào trở lại, ít phút sau mở mắt ra ngồi dậy như người mạnh, chẳng thấy đau ốm hay trúng độc chi cả, chứng kiến cảnh thần kỳ có một không hai như vậy mọi người nghỉ, thuốc Tiên chỉ có thuốc Tiên mới thần kỳ huyền diệu như vậy. Thái Nga thử vươn vai thấy thần lực tăng lên gấp ba gấp bốn lần, mừng quá nhớ lại trong lúc mê mang có vị Tiên Cô đến dạy bảo khi nào thấy thần lực tăng lên gấp ba gấp bốn thời sử dụng thanh kiếm mà đã trao cho cô năm xưa, cô chạy bay ra ngoài lấy thanh kiếm nhỏ quăn lên không niệm chú, tức thời từ thanh kiếm nhỏ tỏa ra một đạo hào quang chóa mắt, nàng liền chỉ tay xuống tản đá lớn như con voi, tức thời nghe một tiếng sét nổ làm đinh tai nhứt óc mọi người, tản đá voi đã bị chém đứt ra làm nhiều khúc, ai nhìn thấy cũng đều khiếp vía khiếp hồn kinh hãi. Thái Nga thâu bảo bối lại oai phong như thần vệ nữ lại trẻ đẹp hơn xưa sáu bảy tuổi ai cũng trằm trồ khen ngợi đúng là thuốc Tiên. Thái Nga chạy tới Thục Cương hỏi còn viên nào nữa không? Thục Cương ngớ người nhìn Thục Ren, Thục Ren cũng ngớ người, nàng Nê Xi chạy tới nắm tay chồng hỏi còn không? Thục Ren nói, làm gì có chỉ một viên thôi, nàng nói sao không xin thêm một viên nữa, bỗng mọi người cười vang, đã là thuốc Tiên làm gì có nhiều mà xin.
**************


PHẦN 22

Nói về Triệu Tử Quân công phá thành hai ngày hai đêm hao binh tổn thương không có kết quả, liền nghỉ ra phương kế khác. Triệu Tử Quân nói với các tướng lỉnh rằng quân Văn Lang đả khiếp sợ quân Ân chúng ta có lẽ chúng cố thủ thành chờ quân tiếp viện đến cứu, có lẽ chỉ chờ chết mà thôi quân Ân ta tấn công đều khắp tự mình chống trả không xong có đâu tiếp ứng chổ khác. Cũng như thành Tây Giang Châu, tự cứu mình còn chưa xong chỉ lo cố thủ chờ chết còn đâu cứu viện chổ khác.Nói thời ta nói thế, nhưng nghỉ cảnh đêm dài lắm mộng, thượng sách chủ động chớp lấy mọi thời cơ bao giờ cũng hay hơn là bị động, chúng ta chiếm thành Tây Giang Châu trước khi địch cứu viện tới. Liền viết một mật thơ giao cho con là Triệu Tử Chân cấp tốc đến doanh trại Thống Soái và phó Thống Soái, Ngạc Sùng Cảnh, Ngạc Sùng Văn thỉnh thị ý kiến tấn công ý kiến tấn công chiếm lấy thành Tây Giang Châu. Cách sông Âu năm dặm về hướng Bắc thuộc địa phận huyện Hưng Tây, tổng tư lịnh giặc Ân hạ trại đóng đô ở đây với trên dưới 50 vạn quân, chia làm ba mũi chủ lực, mỗi mũi trên 12 vạn quân tấn công vào chỗ yếu huyệt trọng yếu của Bắc Tây Bắc Văn Lang. Hầu chia cắt đứt các Châu, Bộ, Quận, Huyện không cho liên kết với nhau, phong tỏa các trục lộ giao thông trọng yếu, nhất là những vùng có kinh tế lương thực dồi dào, chiếm lỉnh mọi ưu thế, quân sự, chính trị, kinh tế, giao thông nắm bắt mọi thời cơ làm chủ động trong mọi tình huống biến động xảy ra. Ngạc Sùng Cảnh, Ngọc Sùng Văn luôn luôn cho đội quân thám báo, theo dõi nắm bắt tình hình thông tin chiến sự kịp thời, tính toán điều hành chiến trận. Được biết quân ta liên tục thắng trận ép quân Văn Lang vào thế cố thủ, thành Tây Giang Châu vô cùng kiên cố, khó phá nỗi theo kiểu cách bình thường mà phá theo kiểu cách hiện đại hơn, hỏa pháo đánh trước, chủ lực quân binh theo sau. Có một điều quân Ân chưa được rõ là quân Văn Lang cố thủ trong thành là bao nhiêu chưa được rõ, sao mà cố thủ vững chắc như thế. Ngạc Sùng Cảnh, Ngạc Sùng Văn bằng nghỉ ra một cách phá thành có hiệu quả, thời cũng vừa đúng lúc Triệu Tử Chân đem thơ đến thỉnh trị kế sách công phá thành. Tây Giang Châu là một trong những thành trọng yếu Tây Bắc Văn Lang, bằng mọi giá giặc phải chiếm cho bằng được thời các châu kia sẽ bị phong tỏa cô lập như Cương Châu, Di Châu, Hung Châu, Ngung Châu vì thế bằng mọi giá giặc quyết chiếm cho được thành Tây Giang Châu này.
Kế sách 1: Công phá thành được mô phỏng như sau:  Lập lên nhiều đòn bẩy chịu lực trụ lực, liên hoàng trụ lực, treo nhiều cây gỗ lớn dài nối tiếp làm dùi ví cửa thành là mặt trống còn dùi trống là cây gỗ lớn dài đã được treo liên hoàng trụ lực. Dùng sức hàng 100 người sức ngựa kéo lùi gỗ lớn ra rồi dộng vào, với kế phá cổng thành này vô cùng hiệu quả, dù cho cổng thành kiên cố đến đâu cũng bị phá vỡ.
Kế sách 2:  Là tạo ra nhiều hàng loạt cái cung cái ná khổng lồ, nhờ sức bật của nhiều thanh tre liên hoàng hợp lại ở gọng má gọng cung trụ lực dưới đất, bắn chất đốt, bắn những chum dầu lên thành, dầu được chế xuất từ các chất dầu có trong động thực vật, dưới nước trên khô, cộng với các chất dầu lấy từ củ, quả, thảo mộc, hổn hộp các chất lên men động thực vật, tạo ra các chất khí có nồng độ bộc phát cao bốc lửa cháy lớn như vi sinh cháy, như phân dơi và còn vô số các chất cháy khác nữa. Mượn lực của chiếc ná, chiếc cung khổng lồ bắn chất đốt như củi rác, bắn các chum dầu lên thành rồi rớt xuống thấm vào nhau, hàng loạt tên lửa bắn lên thành gây bốc cháy tạo ra một trận hỏa công thiêu đốt quân Văn Lang, kế đến mới dùng thang dây hàng loạt bắt lên thành xông lên tiêu diệt địch, với lối tấn công này quân Văn Lang cũng khó mà chống đở nỗi.

Triệu Tử Chân nhận công lệnh cấp tốc trở về doanh trại giao mật thơ cho cha. Triệu Tử Quân xem xong liền theo kế sách trong công văn mà thi hành. Nói về anh em Ngạc Sùng Cảnh, Ngạc Sùng Văn đã nghỉ ra kế sách công phá thành cho là có hiệu quả nhất từ trước đến nay, liền đốc thúc quân chuẩn bị đầy đủ vật liệu càng nhanh càng tốt. Người trực tiếp chỉ huy thôn tính thành Tây Giang Châu không ai khác chính là Ngạc Sùng Văn, Ngạc Sùng Văn nói với Ngạc Sùng Cảnh có thá gì cái thành cỏn con ấy. Ngạc Sùng Cảnh nói phía trước còn nhiều khó khăn, để bảo tồn lực lượng chúng ta phải thật linh hoạt khôn khéo hơn, muốn thành công lớn không cho phép chúng ta tính sai một nước cờ nào, Ngạc Sùng Văn nói anh hảy yên tâm. Có lẽ Ngạc Sùng Văn cũng nóng lòng chiếm thành Tây Giang Châu làm căn cứ quân sự, chưa đầy bảy ngày sau đã vội vả điểm 2 vạn quân tức tốc lên đường vận chuyển phương tiện, dụng cụ để công phá thành.

Nói về Đức Tôn Vương Tử Diệp Lang với tư chất thông minh xuất chúng, hiểu địch, hiểu ta, nghiền ngẩm kế sách trong mật thơ của Tây Thục Vương cọng với thám báo mật báo cập nhật hàng giờ, nơi chiến trận của giặc của ta, dự đoán đi trước một nước cờ, bất ngờ cho giặc. Cũng vừa lúc hai người phái đi bảo vệ mật thư đã về, báo cáo lại tình hình ở bên đó với cơ trí nhạy bén hơn người, Diệp Lang liền đi đến một quyết định mau lẹ táo bạo đầy bất ngờ đối với lũ giặc Ân. Diệp Lang triệu tập cuộc họp khẩn cấp, tuyên bố giờ quyết tử đã đến, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần cao độ khôn khéo anh dũng tiến lên tiêu diệt lũ ngoại xâm.

Mường Thái nghe lịnh:  Có thuộc hạ, tướng quân điểm 2 vạn quân tới đoạn sông Mạc Sầu kết hợp với quân Tây Thụ, Tướng Tướng Lô Gô tại thung lũng Lau Sậy Hổ Mang phục kích khéo léo, chờ quân Ân vận chuyển hàng nghìn hàng vạn thùng dầu qua đây, khỏi khúc sông Mạc Sầu đi vào thung lũng Lau Sậy thời tấn công tiêu diệt chúng, cho người bắn pháo hiệu lên không ra hiệu là quân ta đã xáp chiến. Diệp Lang nói nhỏ dặn thêm gì đó, chỉ nghe Mường Thái nói xin tuân lịnh.

Đinh Hoàng nghe lịnh:  Có thuộc hạ, tướng quân cùng Nê Diêng tướng quân điểm 2 vạn quân, mỗi tướng 1 vạn quân từ hướng đông bọc lên đánh lên doanh trại của giặc, khi nhìn thấy trên thành Tây Giang bắn pháo lịnh đỏ. Tuân lịnh.

Tùng Quang nghe lịnh:  Có thuộc hạ, tướng quân cùng Khơ Nia tướng quân điểm 2 vạn quân mỗi người 1 vạn, từ hướng Tây bọc đánh xuống doanh trại của giặc khi nhìn thấy bên trong thành Tây Giang bắn pháo lịnh đỏ. Tuân lịnh.

Hoàng Độ nghe lịnh:  Có thuộc hạ, tướng quân cùng Hoàng Cao mỗi người chỉ huy 1 đội kỵ binh thiết giáp, mỗi đội 200 kỵ binh chủ lực xáp chiến với đội quân thiết giáp chủ lực của giặc. Tuân lịnh.

Còn ta cùng 3 cha con Trung Đại Nhân thống lảnh 4 vạn quân tấn công vào chánh diện doanh trại của giặc. Được phân công nhiệm vụ 3 cha con Trung Đại Nhân vô cùng phấn khởi, mỗi người mỗi vạn quân xung trận tiêu diệt kẻ thù. Ba cha con Trung Đại Nhân nghỉ trong đại họa không chết, thời thường hay gặp đại phúc còn gì sung sướng hơn là kề vai sát cánh chiến đấu quân thù với Đích Tôn Vương Tử, là vị Quốc vương tương lai, Hùng Quốc Vương đời thứ 4 chúa tể của nước Văn Lang, nhất là Ngọc Thiên Hương nàng sung sướng vô cùng.

Nói về Ngạc Sùng Văn phó thống soái của giặc Ân với 2 vạn quân, hàng nghìn xe nặng nề chậm chạp, nhắm hướng Tây Giang Châu xuất phát, càng lúc càng đi sâu vào lảnh địa Văn Lang, dọc theo khúc sông Mạc Sầu, chạm chân lên thung lũng Lau Sậy và cứ thế mỗi lúc tiến sâu thêm, gần hết khu thung lũng Lau Sậy đầy con rắn độc vừa đụng khu rừng mây, khúc giữa khúc đuôi con rắn độc đều nằm gọn trong thung lũng Lau Sậy rừng Hổ Mang. Bổng có một tiếng động, rồi im bặt, đoàn xe vẩn cót két cọt kẹt nặng nề lăn bánh. Tiếng động lần hai lại xuất hiện, không phải tiếng động thường mà là tiếng động của pháo lệnh tấn công:
Thế là:
Mỗi hòn sỏi đá mỗi gốc cây
Đều có quân Nam ẩn núp đầy
Có lẽ căm thù quân xâm lược
Oán thù lên tới vạn tần mây
Truyền thống anh linh thời dựng nước
Rền vang kim cổ rạng Đông Tây
Giặc Ân một lũ ngông cuồng quá
Lau Sậy vùi chôn xác giặc đầy.
Ngạc Sùng Văn nghe thấy tiếng động lạ ở rừng Lau Sậy đã sinh nghi, có cảm giác như có quân binh mai phục, nhưng nghỉ lại quân ta đã đi qua khu thung lũng này rồi lên tới 12 vạn quân cũng không phát hiện được gì, hơn nữa quân ta tiến sâu vào đất Văn Lang cả trăm dặm, nơi đây đang thuộc quyền kiểm soát của quân ta nên không chú ý tới tiếng động lạ ấy nữa mà chỉ chăm chú vận chuyển hàng hóa phương tiện công phá thành đến nơi đến chốn mà thôi. Tiếng động thứ hai xuất hiện hàng loạt pháo lệnh tử chiến đã nỗi lên, quân Ân kinh hoàng ngơ ngác. Mưa tên, bão giáo xé gió vang động cả một vùng lao tới xơi đẹp lũ giặc Ân, tiếng ngựa hí, tiếng hò reo tử chiến cọng thêm gươm đao giáo mác chạm nhau đinh tai nhức óc, quân Ân bất ngờ bị động trúng tên, trúng lao, trúng đao, trúng kiếm chết la chết liệt.Quân Văn Lang phục kích đông như kiến lại nắm phần chủ động chiếm mọi ưu thế quân Ân không thể nào chống trả nỗi trước sự bao vây lớp lớp. Hai vị tướng bảo vệ Ngạc Sùng Văn nói phó thống soái hãy chạy mau, tức thời ngựa đạp lên quân mở đường cho Ngạc Sùng Văn chạy thoát, vòng vây cánh Tây Bắc liền phá vỡ quân Ân ào ào chạy thục mạng. Vừa thoát khỏi vòng vây hơn 2 dặm, quay đầu nhìn lại, có lẽ 10 vạn quân phá vòng vây đã chụm hết bảy, chỉ còn lại 3 nghìn. Hai vị tướng quân giặc Ân ngăn cảng không cho quân Văn Lang đuổi theo, đã ngã gục tại sa trường, Ngạc Sùng Văn không còn nghỉ ngợi gì thêm nữa giục ngựa phi như bay, nhắm hướng Tây Bắc chạy thục mạng. Cho đến khi không còn nghe tiếng reo hò của quân Nam nữa, thời mới hay mình đã lạc vào nơi hiểm địa của dãy núi Hùng Phong Sơn, liền kinh hãi chỉ một con đường độc đạo duy nhất, hai bên là vách núi cao sừng sững vắng vẽ im liềm mới an tâm phần nào liền xuống ngựa ngồi nghỉ lấy lại sức lực. Không bao lâu thời 3 nghìn quân sống sót cũng đã theo tới, Ngạc Sùng Văn bây giờ mới tỉnh hồn trở lại than vắng thở dài, trời hại ta rồi, trời hại ta rồi, ta sẽ ăn nói làm sao đây, càng nghỉ càng buồn không tả. Nhìn cảnh binh lính tơi bời xơ xác, kẻ nằm dưới đất, người dựa gốc cây, vũ khí rời thân, mặt mày hốc hác, nếu gặp phải đàn bà phái yếu cũng không đủ sức để chống trả, huốn chi gặp quân mai phục ở đây thời kể như là hết đời.
**************


PHẦN 23

Nói về Đích Tôn Vương Diệp Lang cùng ba cha con Trung Đại Nhân thống lảnh 4 vạn quân chủ lực đánh thẳng vào trung tâm đầu não của giặc. Khi đoàn quân xuất phát đã hơn sáu dặm thời tới đồi Sằm, Chà Là. Đứng trên đồi cao nhìn về hướng Đông Bắc chợt có luồng gió mát thổi đến, làm cho 4 người cảm thấy dễ chịu tinh thần tỉnh táo minh mẩn lạ thường.Nhìn cách đóng quân của giặc Ân, theo hình chữ thập tứ vương hơn bốn dặm, mới nhìn thời nghỉ tầm thường, nhưng xét đi xét lại đây là âm dương tứ tượng ngũ hành trận vô cùng lợi hại. Chỉ cần chạm tráng một trong bốn đầu của chúng là chúng tỏa ra bao vây tốm gọn không còn một tên, một con quái vật vừa bốn chân vừa bốn tay, trung tâm đầu não ở giữa, vừa chỉ huy, vừa tiếp ứng, co dủi như ý khi xác định con mồi. Ngọc Thiên Hương khen cách đóng quân của giặc quả nhiên lợi hại, Trung Đại Nhân nói dù thế trận lợi hại đến đâu cũng có cách phá. Ngọc Thiên Hương nói muốn phá được nó khó mà nói trước được vì còn coi cái tài của người điều khiển bình thường hay xuất chúng, nhìn thấy được chỗ sơ hở hoặc đưa quân thọc thẳng vào yếu huyệt triệt phá hạ gục chúng, nghe Ngọc Thiên Hương bình luận phân tích thế trận đóng quân của giặc, nắm bắt cho được cốt lõi, từ người chỉ huy tài trí và cách biến hóa điều động binh lính của chúng, hoạch định ra cách đối phó mới nắm chắc thành công. Diệp Lang không khỏi thầm phục người con gái tài sắc vẹn toàn này, nên càng yêu quí Thiên Hương hơn, Diệp Lang nói Thiên Hương phân tích chí lý. Những ở đời, thông thường chiến trận hiểu người hiểu ta, dồn địch vào chổ chết là việc khá nguy hiểm, đôi khi còn thất bại nữa là khác, trừ khi chúng ta cao tay ấn hơn địch nhiều, hiểu rõ mọi ý định của chúng giành lấy mọi chủ động, thậm chí chúng ta cần phải đi trước một hai nước cờ, xảo kế cùng thủ đoạn, biến giã thành chân, biến hư thành thực, luôn luôn tạo bất ngờ đối với địch, vào yếu tố thành công là những thủ đoạn đầy nanh vuốt sắc bén.
Thơ rằng:
Đánh giặc ngoại xâm chớ nhơn từ
Muôn nghìn thủ đoạn, vẩn không dư
Một lũ yêu tinh, đầy hung ác
Giết người cướp của, tội hà như
Hiếu trung đâu thể, ngồi chờ chết
Ngoại xâm tội ác, vạn Thiên thư
Giáo Đao cung Kiếm, muôn vạn lớp
Tiến lên nghiền nát, chớ nhơn từ.

Trong lúc Diệp Lang đang bàn luận binh pháp thời một luồn linh cảm đã báo hiệu trận chiến nơi thung lũng Lâu Sậy đã xảy ra, Diệp Lang dõi mắt về nơi xa xăm đó. Một lúc lâu pháo đỏ trên thành Tây Giang Châu đã phóng lên. Có thế chứ lẽ nào ta đã tính sai, Thiên Hương định hỏi, nhưng cha nàng ra hiệu bảo im, đây là lúc quyết định một còn một mất với giặc Ân.

Đây nói về Triệu Tử Quân nhận được mật thơ chỉ đạo của Ngạc Sùng Văn tạm thời rút quân về doanh trại, chuẩn bị chất đốt dụng cụ phá thành, để lại 3 nghìn quân theo dõi tình hình động tịnh trong ngoài thành, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện có người là bắt ngay, dù cho đó là con gà con chó con mèo hoặc là chim trên không cũng bắn hạ gục. Trong lúc chờ đợi quân tiếp viện đến mới ra tay hành động theo lệnh phó thống soái Ngạc Sùng Văn. Trong lúc chờ đợi quân tiếp viện đến Tử Quân luôn kiêu căng tự đắc khoác lác nói. Thành Tây Giang Châu không còn đến tới ngày mốt, chúng ta tha hồ mà ăn mà uống, thưởng thức món ngon vật lạ, sơn hào hải vị, rượu ngon gái đẹp đất phương Nam. Nhưng đó mới là sự khởi đầu còn về sau thời hì hì tha hồ mà hưởng. Thấy các tướng có vẻ sốt ruột muốn nghe cho hết câu, liền chậm rãi nói chúng ta tha hồ mà vơ mà vét mà hưởng khoái lạc, dân Văn Lang chỉ là dân đen nô lệ, làm tôi làm tớ hầu hạ chúng ta mà thôi. Chúng ta vơ vét cho hết tài nguyên non sông đất nước Văn Lang, đất sạch, biển sạch, núi còi, nhân tài giết đi người ngu để lại mà xài, làm chó săn cho chúng ta. Các tướng nghe chủ soái nói sướng cả mình, thi nhau đấm bóp nịnh hót Chủ Soái, thế là bọn chúng thi nhau cười lên khoái trá, ai nấy cũng ghê tởm phát ớn.

Bổng tiếng pháo, tiếng pháo của ai nhìn nhau ngơ ngác, một bóng người hớt ha hớt hãi mặt không còn chút máu, chưa tới nơi đã vội lên tiếng. Bẩm chủ soái, bẩm chủ soái. Triệu Tử Quân quát lớn có việc gì? Có việc gi?. Tên lính thám báo lấy lại bình tỉnh, bẩm chủ soái quân tiếp viện đã bị quân Văn Lang bao vây tấn công rồi. Cái gì cái gì Tử Quân té ngữa, chưa kịp ngồi dậy lại có quân thám báo vào báo. Bẩm chủ soái quân Văn Lang không hiểu từ đâu đến, mọc ra như nấm, lúc nhúc bò ra đông như kiến, tấn công như vũ bão Ngạc Phó Thống Soái bỏ chạy thục mạng sống chết chưa biết ra làm sao, 2 vạn quân tiếp viện đi đời, tất cả đều chầu âm phủ. Tử Quân ngơ ngơ ngát ngát lồm khồm ngồi dậy, lại có quân thám báo vào báo . Bẩm chủ soái, quân Tây Giang đã và ra khỏi thành tấn công ta rồi, thế mạnh như Cọp vồ mồi, như mèo chụp chuột, như nước vỡ đê cuồn cuộn ập tới. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì, Tử Quân té ngồi xuống đất, chưa kịp ngồi dậy lại có quân thám báo vào báo. Ba anh em nhà Tây Thục đã tấn công doanh trại chúng ta, 3 nghìn quân bao vây thành Tây Giang đã bị quân Nam xẻ thịt rồi. Tử Quân thét lớn tử chiến tử chiến.Các tướng lỉnh tuân lịnh điều quân xung trận.

Hồ Ma Yêu nói. Bẩm Chủ Soái ba anh em nhà Tây Thục có chi đáng sợ. Để thuộc hạ sai Cạp Tinh Tướng quân cùng Trăng Tinh Tướng quân lấy đầu bọn chúng cho rồi. Lúc bây giờ Triệu Tử Quân đã bình tỉnh trở lại. Liền lên đài quang sát phất cờ bắn pháo điều khiển hiệu lịnh. Thế là trận âm dương, tứ tượng, ngũ hành, chuyển động sát khí trùng trùng ngựa người lớp lớp. Âm dương, tứ tượng ngũ hành, liên kết biến hóa. Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ tương sanh tương khắc hổ trợ cho nhau. Quân Văn Lang đều bị đánh bật trở ra không tiến vào doanh trại giặc Ân được.  

Nói về thành Tây Giang quân binh tuôn ra như nước lũ, tiêu diệt 3 nghìn quân Ân như giết cào cào châu chấu, và đang xông tới đánh thẳng vào cánh quân phía Bắc doanh trại của giặc. Tức thời Diệp Lang cho bắn pháo hiệu tấn công toàn cục. Đồng loạt bốn phương tám hướng ngựa người chuyển động ầm ầm đánh thẳng vào doanh trại của giặc.

Nhắc lại:  Nói về Triệu Tử Quân trên đài cao thấy Quân Văn Lang đông như kiến bốn phương tám hướng ồ ạc tấn công doanh trại. Liền phất cờ bắn pháo hiệu lịnh tức thời âm dương, tứ tượng, ngũ hành tương sanh tương khắc biến hóa. Chuyển động ão diệu vô cùng. Đánh bật quân Văn Lang ra khỏi vành đai doanh trại. Thời ngạo khí nỗi lên, ta sẽ cho chúng mầy biết thế nào là lợi hại của âm dương, tứ tượng, ngũ hành trận pháp. Dù cho có 90 vạn quân cũng chỉ đút đầu vào lữa mà thôi. Cuộc đọ sức giữa con nhện 4 chân âm dương tứ chi, tứ tượng, ngũ hành trận, cùng con bạch tuột 8 chân bốn phương tám hướng tấn công, lúc thời như cuồng phong vũ bão, lúc thời như thiên lôi địa chấn, lúc thời như sấm sét, lúc thời như thát đổ triều dân, giáo gươm, người, ngựa trùng trùng điệp điệp, tên lao cuồn cuộn xối xả như mưa trút. Bổng thấy quân Nam xông ra một tướng đầu đội kim khôi, mình mang giáp sắt, mặt mày khôi ngô tuấn tú, cỡi con ngựa hắc long câu oai phong lẩm lẩm, khai pháo dẩn 1 nghìn quân đột phá xung trận, người đó không ai khác chính là Trung Hoài Nghĩa anh Ngọc Thiên Hương con Trung Đại Nhân.

Bên kia giặc Ân không kém từ trong cung thổ trung ương doanh trại của giặc, xuất hiện một tướng lỉnh đầu đội kim khôi, mình mang giáp đồng, cỡi con ngựa xích long câu oai phong lẩm lẩm không kém gì Trung Hoài Nghĩa. Đây là tướng Chu Hạo Thiên cháu của Chu Công nước Chu dẩn 1 nghìn quân đối đầu xáp chiến, Hạo Thiên hung hăng hét lớn, nhóc con nạp mạng đây, tức thời người ngựa xông tới chém nhầu xuống đầu Trung Hoài Nghĩa, Trung Hoài Nghĩa hét lớn chết nầy ác tặc ngoại xâm, long Đao xé gió gào thét chém xuống đầu giặc ầm ầm. Tướng giặc hồi thương chống trả đùng đùng ầm ầm, dội vang không ngớt, đinh tai nhức óc, Đao thương chơm chớp thi nhau tóe lửa 20 hiệp nhanh chóng trôi qua. Trung Hoài Nghĩa càng đánh càng hăng, càng đánh càng lấn thế, vó ngựa thi nhau rồm rộp cát bụi mịt mù. Thấy tướng giặc có bề yếu thế, Trung Hoài Nghĩa liền dùng tuyệt chiêu, chiêu bí hiểm nhất trong 72 chiêu Đao pháp. Đó là chiêu Quỹ Ảnh Ma Đao tuyệt chiêu, chiêu này rất tổn sức nhưng hiệu quả vô cùng, chỉ thấy Trung Hoài Nghĩa cả người lẩn Đao bay lên không, tức thời ánh Đao chập chờn như Ma Quỹ, chỉ nghe ầm ầm phựt phựt, cái đầu của tướng giặc bay đi lông lốc. Quân Nam lấn thế ào tới xông lên chém quân Ân như chém chuối. Triệu Tử Quân thấy Hạo Thiên tử nạn thời kinh hãi. Điều động đội quân thiết giáp bao vây 1 nghìn quân Văn Lang cùng Trung Hoài Nghĩa, đội quân thiết giáp của giặc Ân vô cùng lợi hại, 1 nghìn quân Văn Lang nháy mắt bị chúng chém sạch, Trung Hoài Nghĩa lâm nguy ngàn cân treo sợi tóc.

Ngọc Thiên Hương kinh hãi thét lớn, nhanh như tia chớp cả người lẩn ngựa như vệt khói mờ, Diệp Lang còn nhanh hơn nữa như luồng gió thoảng hai vệt trắng như hai tia sáng bay vào trận giặc. Đội quân thiết giáp đang cuồn cuộn siết chặt vòng vây, chuẩn bị nhả cung tên lao vào Hoài Nghĩa xối xã, sanh mạng Hoài Nghĩa như cá nằm trên thớt chờ con dao băm xuống nữa là xong.

Trung Đại Nhân hốt hoảng thời sự việc xảy ra làm ông bàn hoàng sửng sốt. Hoài Nghĩa đã được cứu ra khỏi vòng vây thiết giáp của giặc, nói ra thời chậm còn sự việc xảy ra mau lẹ nhanh vô kể. Hoài Nghĩa biết mình khó thoát chết, chuẩn bị cho tử chiến lần cuối cùng, sự việc kết thúc chỉ còn tính bằng giây nữa thôi. Cánh tay Trung Hoài Nghĩa chuẩn bị vung lên lần cuối, tấn công vào đội quân thiết giáp, thời thấy hai vệt trắng bay vào nhanh như chớp Hoài Nghĩa biết đó là hai con ngựa thần đã cứu mình ở Hàm Tử, liền nương theo kình lực của hai người bay lên không, nắm lấy đuôi Thần Mã bay ra khỏi trận địa. Đúng lúc đúng thời ăn khớp nhau kì lạ, tên giặc bắn ra không trúng đích lại trúng nhầm nhau la chí chóc.

Trên đài cao Triệu Tử Quân còn đang sửng sờ diễn biến đầy bất ngờ kỳ ảo đến ngơ ngác, chừng thấy vuột mất con mồi tức quá hét lên như sấm. Sanh mạng của Trung Hoài Nghĩa lần nữa đã được Diệp Lang cứu sống, ơn như trời biển, cha con Trung Đại Nhân chỉ còn biết lạy tạ ơn cứu tử mà thôi. Diệp Lang nói chúng ta ra sức bảo vệ non sông Tổ quốc, giữ vững chủ quyền độc lập thà hi sinh tất cả nhất quyết không làm nô lệ, tôn thờ Hiến pháp Văn Lang, làm theo Hiến pháp Văn Lang, trung hiếu tiến lên tiêu diệt quân thù bảo vệ quê hương Tổ Quốc, bảo vệ nòi giống Tiên Rồng, con đường chánh nghĩa mà ông cha ta đã dày công hàng nghìn nghìn năm xây dựng. Lời dạy bảo ấy dù trải qua mấy nghìn năm cũng không phai mờ.
Từ Thuở Hồng Hoang mở đất trời
Rồng Tiên nẩy nở mãi sinh sôi
Nhân loại anh em, cùng một mẹ
Yêu thương đùm bọc, sống trên đời
Đoàn kết diệt trừ, quân xâm lược
Giữ gìn tất cả, nước non ôi
Hiếu trung trung hiếu, vào trận chiến
Kể chi sống chết, của cuộc đời
Con cháu Tiên Rồng, luôn ghi nhớ
Hào khí Nam Thiên, mãi chóa ngời
Truyền thống anh linh, luôn tỏa sáng
Trổ trung trổ hiếu, trổ bề tôi
Tiến tới xông lên, tiêu diệt giặc
Giữ non giữ nước, mãi vạn đời.
**************


PHẦN 24

Nói về Đinh Hoàng tướng quân cùng Nê Diêng tướng quân, theo lịnh của Diệp Lang chia làm hai đội quân, từ hướng Đông đánh bọc lên doanh trại của giặc. Nê Diêng tướng quân là nữ tướng tài ba thuộc hạng nhất nhì phái nữ đương thời, theo nữ tướng còn có hai nữ tướng nữa đó là Cham Pha và Ba Na, mỗi tướng chỉ huy 3 nghìn quân đánh thẳng vào phía Đông Nam doanh trại của giặc. Hai nữ tướng cậy mình võ công cái thế lại có ma thuật cao siêu, nhìn thấy pháo lịnh trên thành Tây Giang Châu bắn lên, tức thời xua quân tấn công vào doanh trại của giặc khí thế dậy trời, dậy đất. Trong năm hành, hành mộc là hành nghi binh nhiều nhất, chân giã khó lường. Hai nữ tướng thấy doanh trại giặc Ân bố trí binh lính thưa thớt, nhưng thật ra đông vô cùng với cái phép hư thực, thực hư, ít mà nhiều, nhiều mà ít, thấy yếu mà mạnh, thấy mạnh mà yếu, chân giã, giã chân khó mà lường.

Quân Văn Lang tràng vô doanh trại tấn công như thát đổ, tưởng là phá được âm Dương tứ tượng, ngũ hành trận của giặc. Nào hay vị tướng chỉ huy cánh đông doanh trại của giặc Ân, bình tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phong Thùy tướng giặc là vị tướng có nhiều bản lỉnh, điều khiển binh pháp rất giỏi là con trai lớn của Phong Vương nước Phong. Trước sự tấn công ồ ạc vũ bão của quân Văn Lang, thời hiệu lịnh từ trung ương hành thổ doanh trại của giặc phát động, tức thời Mộc chuyển thành Hỏa, Hỏa chuyển thành Thổ, từ âm Dương trận chuyển sang ngũ hành trận làm cho quân Văn Lang bối rối. Từ Cung Càn phía Nam hành Thổ, đội quân thiết giáp xuất hiện chuyển động theo hướng Đông Nam Tràng tới tấn công thẳng vào quân Văn Lang. Từ hành Mộc chuyển sang hành Hỏa, đội quân thiện xạ, tên độc tên lửa xuất hiện lao vào tấn công quân Văn Lang như vũ bão, quân Văn Lang không cách gì chống đỡ nổi rơi vào thế bị động hỗn loạn.

Từ hành Hỏa thế trận giặc chuyển sang hành Kim, chẻ đội quân Văn Lang một nữa bị đánh bật ra khỏi vòng đai doanh trại của giặc, một nữa bị bao vây trong vòng vây của giặc.
Thơ rằng:
Ngũ hành trận pháp quá cao sâu
Quân Nam khó thắng, cảnh trận đầu
Sa vào ảo trận không lối thoát
Nhị Hùng tử nạn, thảm thương đau
Kìa quân cứu viện, đã xáp chiến
Nước cờ đã bí, giặc tốm thâu
Ngũ hành biến hóa, nào lường trước
Quân Nam đành phải cảnh rơi đầu.

Nói về Nê Diêng tướng quân thấy quân Văn Lang bị đánh bật ra khỏi vòng đai doanh trại của giặc, một nữa bị bao vây rút lui không được thời kinh hoàng. Nê Diêng thúc 4 nghìn quân nhập cuộc phá vòng vây, nhưng trận pháp âm Dương tứ tượng, ngũ hành của giặc biến hóa ảo diệu vô cùng. Nhìn thấy quân Ân trùng trùng điệp điệp lớp lớp mênh mông như biển cả Đại Dương, những đợt sóng khổng lồ cuồn cuộn ập tới liên miên đánh bật quân tiếp viện ra khỏi vành đai doanh trại của giặc lớp chết lớp bị thương vô cùng thê thảm.

Hoàng tướng quân củng chẳn khá hơn là mấy, ra lịnh cho hai vị tướng quân, Thạch Lam và Vũ Hòa mỗi tướng 3 nghìn quân tấn công Đông Bắc thọc sâu vào doanh trại giặc như sấm sét.

Quân Ân chống trả rồi rút lui bỏ chạy, quân Văn Lang thọc sâu vào doanh trại giặc Ân thêm nữa, không ngờ thế trận chuyển đổi, thế rút lui bỏ chạy thành thế bao vây, đội quân Ân đang thế yếu chuyển thành thế mạnh, cắt đứt hơn nữa quân Văn Lang lọt vào vòng vây, còn bao nhiêu liền bị đánh bật ra khỏi vành đai doanh trại của giặc.

Nói về Thạch Lam và Vũ Hòa cùng hơn 5 nghìn quân, bị quân Ân dồn ép sâu vào doanh trại của chúng. Càng lúc chúng càng siết chặt vòng vây dồn ép quân Văn Lang vào con đường chết, Hoàng Tướng Quân thất kinh thúc 4 nghìn quân xáp chiến phá vòng vây giải cứu, nhưng nào có được, 4 nghìn quân bị đánh bật ra ngoài thiệt hại nặng nề. Hoàng Tướng Quân cùng Nê Diêng tướng quân nhìn binh lính hơn phân nữa vùi thây trong trận địa, những giọt nước mắt đau thương trở thành những giọt nước mắt căm thù quân xâm lược, sát khí bốc lên ngùn ngụt tận mây xanh.
**************


PHẦN 25Cánh quân phía Tây do Trùng Quang trướng quân cùng Khơ Nia tướng quân tấn công vào doanh trại của giặc, cũng không khá gì hơn đồng chung số phận thất bại thê thảm. Nhận được tin khẩn cấp quân ta thiệt hại lớn Diệp Lang sững sốt, mắt đổ hào quang liển ra lịnh ở thế bao vây không tấn công nữa. Triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn kế sách phá trận, các quan tướng nắm trọng trách chủ chốt chủ lực, quân Văn Lang bí mật tới chỗ Đích Tôn Vương Tử Diệp Lang.     
                            
Nói về nàng An Lạc Tiên xưa nay nỗi tiếng là Quốc Sắc Thiên Hương, khó có người nào hơn được, nay nghe nói có người đẹp hơn mình thời anh ách không tin, hằng mơ ước thấy mặt cho bằng được lại nghe nói Đích Tôn Vương Tử khôi ngô tuấn tú oai phong lắm, thời lòng hiếu kỳ luôn luôn nỗi dậy. Đây là cơ hội để nàng thỏa ước mơ. Thấy cha cùng Thục Mân tướng quân sắp đi đến nơi hội họp bí mật vô cùng trọng đại. Nàng không được đi, nàng biết thế, nhưng vì cầm lòng không được đành phải lên tiếng. Thưa cha, cha cho con theo với. Ông ngớ người như liền chợt hiểu. Quả đúng đây là cơ hội Lạc Tiên, bỏ mất cơ hội này thời không còn cơ hội nào nữa, để tiếp cận vị Vua Hùng tương lai của nước Văn Lang, nhưng ông còn ngại Thục Mân, Thục Mân hầu như cũng hiểu ý người con gái đẹp như Tiên này, tài sắc vẹn toàn liền gật đầu đồng ý cho đi, An Lạc Tiên mừng quá sít tí nữa thời là lên vì sung sướng. Dưới gốc cây Đại Thụ cành lá sum sê. Đích Tôn Vương Tử Diệp Lang tuy còn rất trẻ nhưng già dặn khác thường, oai nghi lẩm lẩm ai nhìn thấy cũng sanh lòng kính nễ, đang ngồi ở ghế cao liền xuống ghế thấp ngang bằng với các tướng xem các tướng như anh em một nhà. Các tướng thấy thế sợ hãi liền quỳ xuống thưa, xin Vương Tôn không nên làm thế chúng thần sẽ có tội. Diệp Lang nói, tuy ta thân phận là Đức Tôn Vương, nhưng xét cho cùng trăm họ nghìn họ Đồng Bào Thiên Hạ cũng từ bọc trứng Âu Cơ mà ra, từ xưa cho tới nay các Vua Hùng thay nhau trị quốc. Điều lấy Hiến Pháp, luật pháp làm vua, tất cả mọi họ tộc, dân tộc đều bình đẳng. Nước Văn Lang ta. Hiến pháp mới thật sự là Vua, còn các Vua Hùng là người đại diện cho dân tộc, người tối cao ra phò chánh giáo Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng duy trì công Đạo xã hội. Giờ này là cái giờ mà tất cả con cháu Tiên Rồng chung lưng đoàn kết, đánh đuổi ngoại xâm giữ vững chủ quyền Độc Lập, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc mà Đức Cha Trời đã ban cho mọi người. Mà ông cha ta đã thừa kế dày công xây dựng vun đắp hàng nghìn hàng triệu năm và con cháu chúng ta tiếp tục giữ gìn và phát huy nó. Sự thừa kế Văn Hóa Cội Nguồn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, chung nhau một lòng gánh vát trọng trách của non sông mà Đồng Bào nhân dân luôn tin tưởng ở chúng ta. Với công lao to lớn, bao lớp lớp ông cha đã dày công xây dựng lên non sông Tổ Quốc không phải chỉ có mồ hôi và nước mắt mà còn có cả xương máu. Các anh em con cháu Tiên Rồng chúng ta cũng thế, trước giờ sống chết chúng ta chỉ biết có anh em, đoàn kết muôn người như một quét sạch lũ ngoại xâm.      Giọt nước mắt ôi giọt nước mắt, họ đã khóc, khóc không phải vì sợ kẻ thù xâm lược mà khóc vì được nghe những lời chân lý ấy, Đích Tôn Vương Tử nói, từ thuở Tổ Tiên Khai Hóa lập lên vũ trụ, Thiên Địa tuần hoàn, con người ra đời, từ thuở Hồng Hoang ông cha ta vẽ lên vũ trụ Thiên Địa Càng Khôn. Hư Không, Vô Cực, Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Bát Quái, Can, Chi, Hào, Quẻ. Tới thời Quốc Tổ thời Vũ Trụ, Thiên Địa Càn Khôn được giải thích một cách rõ ràng, khai thát áp dụng vào hiện thực khoa học đời sống phục vụ con người, nhờ đó mà đời sống con người mỗi ngày một nâng cao. Nhưng đến hôm nay thời khoa học Thiên Địa Càn Khôn Vũ Trụ đã thất truyền, hơn nữa Triệu Tử Quân đã biết khai thác âm Dương tứ tượng, ngũ hành làm lợi khí tiêu diệt chúng ta nên chúng ta không có cách phá giải thời khó mà thắng được chúng. Diệp Lang liền cho quân lính lập đài phá trận đài quan sát để chỉ huy, những hiệu lịnh được ban hành khẩn cấp, các quan tướng nhất nhất ghi nhớ thuộc lòng khi thấy hiệu lịnh, hiệu lịnh thì nhiều nhưng đại khái những ý chính sau. Trên đài quan sát có cờ âm dương, cờ tứ tượng, cờ bát quái.

Ta phất cờ màu đen, pháo bắn màu đen thời Bắc tấn công. Ta phất cờ đỏ, bắn pháo đỏ thời Nam tấn công. Ta phất cờ xanh, bắn pháo xanh thời đông tấn công. Ta phất cờ trắng, bắn pháo trắng thời Tây tấn công.

Nếu ta phất cờ đen, trắng cùng một lúc thời cánh quân Tây Bắc tấn công. Thấy ta phất cờ xanh, đỏ bắn pháo xanh, đỏ cùng một lúc thời  cánh quân Đông Nam tấn công. Thấy ta phất cờ trắng, đỏ bắn pháo trắng, đỏ thời cánh Tây Nam tấn công. Còn đội quân thiết giáp, đội quân chủ lực phải theo hiệu lịnh màu vàng, pháo vàng kết hợp với màu nào thời di chuyển quân tấn công sang hướng đó.

Từ đầu cuộc họp cho đến kết thúc cuộc họp nàng An Lạc Tiên có nghe thấy gì đâu, hết nhìn Thiên Hương rồi nhìn Diệp Lang lòng buồn rười rượi. Thấy An Lạc Tiên xuất hiện thời Ngọc Thiên Hương liền có ý theo dõi nhất cử nhất động của An Lạc Tiên. Thấy An Lạc Tiên hết nhìn mình rồi nhìn sang Diệp Lang lâu lâu buôn tiếng thở dài thời hiểu tất cả, Lạc Tiên làm sao qua mắt được Ngọc Thiên Hương, Thiên Hương nghỉ Lạc Tiên Hoa dung, Nguyệt thẹn, Cá lặn, Nhạn sa, Khuynh thành, Khuynh quốc. Thời đời nào chịu sánh đôi với người thường tục, anh hùng hào kiệt chưa hẳn đã lọt vào mắt xanh, huống chi là người kém tài kém đức. Đã là trang nhi nữ anh hùng tuyệt đại mỹ nhân thời người nào người nấy thường có ý nghỉ khuynh giống nhau. Tìm ra đối tượng vừa ý nhưng lại bị đối phương đi trước một bước hớp mất, mà kẻ đi trước ấy còn đẹp hơn mình, một nỗi buồn vô bờ bến, một sự nối tiếc cứ nỗi lên lăn lõi vào tâm hồn, có lúc nghèn nghẹn làm sao. Ngọc Thiên Hương nghỉ ta nào khác chi Lạc Tiên một đóa hoa mong chờ có chủ sự chờ đợi ấy từng giờ từng phút. Ngọc Thiên Hương là người con gái hiền lành tấm lòng bao dung rộng mở, hơn nữa Diệp Lang chưa là gì của nàng, Diệp Lang có quyền lựa chọn Hoàng Hậu, Hoàng Phi trong tương lai, mà vị Hoàng Hậu đó phải có nhiều ưu điểm hơn người, ít ra cũng đủ ba yếu tố Tài, Sắc, Đức. Tài, Sắc vốn đã hiếm quí nhưng Đạo Đức lại còn hiếm quí hơn. Ngay từ bước đầu Ngọc Thiên Hương nhìn thấy Lạc Tiên đã sanh lòng cảm mến ngay, nhìn thấy Lạc Tiên buồn rười rượi thời càng thương mến liền chủ động bước đến chào hỏi làm quen. Người hỏi qua kẻ đáp lại mỗi lúc mỗi hợp ý tâm đầu, giống như hai chị em lâu ngày gặp nhau, nói chuyện không biết ớn càng nói chuyện càng thương nhau hơn. Thế là hai nàng coi nhau như hai chị em ruột Ngọc Thiên Hương lớn hơn một tuổi làm chị, Lạc Tiên nhỏ hơn một tuổi làm em, các tướng ai nấy cũng lấy làm lạ nhưng đây là chuyện của đàn bà ai mà hiểu.

Thấy con muốn ở lại An Lạc Điền nói thôi thì con ở lại đây theo cánh quân Ngọc Cô Nương chiến đấu vậy. Được cha cho phép ở lại Lạc Tiên vô cùng sung sướng nở nụ cười tươi như hoa, nụ cười làm xao động lòng người, tuy không đẹp bằng Ngọc Thiên Hương nhưng cũng là bật Quốc Thiên Hương đương đại.
Trời sanh hai bậc Thiên Hương
Đức hoa, sắc cánh lại thêm tam tài
Mùa xuân gồm hết trong hai
Xuân trời, xuân đất, xuân hoa, xuân người
Thiên Hương hé nở nụ cười
Non ngây nước ngất rực trời sắc hoa
Nguyệt mờ cá lặn nhạn sa
Trời sanh báu vật để ca luận bình.

Nói về các tướng lỉnh xong cuộc họp ai về vị nấy chuẩn bị cho trận đánh sanh tử, tiêu diệt quân xâm lược. Thục Mân liền mở phong thơ Diệp Lang giao cho theo đó mà làm, xem xét một hồi lâu rồi ra lịnh. An Lạc Điền nghe lịnh:  Có thuộc hạ, tướng quân điểm 5 nghìn quân hợp với quân Hoàng Tướng Quân chịu trách nhiệm tấn công hướng đông Bắc khi có lịnh ở đài quan sát. An Lạc Sơn nghe lịnh:  Có thuộc hạ, tướng quân điểm 5 nghìn quân hợp với quân Trùng Quang tướng quân chịu trách nhiệm tấn công hướng Tây.
**************


PHẦN 26

Nói về Ngạc Sùng Văn là vị tướng đầy tài ba đã từng theo Ngạc Sùng Võ, Ngạc Sùng Cảnh làm mưa làm gió ở đất Bắc, nhiều năm chinh chiến phần nhiều là thắng lớn nhờ ở kế hay mưu xảo tuy cũng có thua nhưng chưa có trận nào thê thảm chạy thục mạng như thế này. Hai vạn quân đi tiêu giờ đây chỉ còn hơn 2 nghìn quân có lúc muốn tự tử cho rồi, nhưng nghỉ lại thắng thua nơi chiến trận là chuyện bình thường của con nhà võ, còn nước còn tác, còn binh là còn tiếp tục đánh, thua kèo này ta gầy kèo khác. Tức thời tinh thần phấn chấn trở lại, chuẩn bị tìm lối ra nhìn quanh nhìn quất thấy vách núi hai bên dựng đứng cheo leo cây cối um tùm chỉ có một lối đi duy nhất, con đường độc đạo chạy dài theo hai vách núi mà thôi, cũng không rõ là đường độc đạo này chạy dài đến đâu là chấm dứt. Ngạc Sùng Văn nghỉ con đường này đúng là con đường chết, dù có thiên binh vạn mã khi đã rơi vào con đường này gặp ổ mai phục thời coi như đi đời, Ngạc Sùng Văn xem xét một hồi, ngữa mặt lên trời cười ha hả, binh lính lấy làm lạ, thất trận thê thảm mà vẫn còn cười được ư, phó thống soái hóa điên rồi chắc. Ngạc Sùng Văn lẩm bẩm, ta thất bại là tại ta hơi chủ quan xem thường đối thủ mà ra, nếu ta cẩn thận một chút thời có lẽ phần thắng đã thuộc về ta, ta thất bại là do cơ may của chúng.

Quả thật Văn Lang có người tài an ban tái thế diệu tính xuất quỹ nhập thần thời ta phải bỏ mạng tại nơi đây, nghỉ xong nghỉ lại cười lên ha hả, lên ngựa quay đầu tìm lối ra.

Có một điều ở đây mà Ngạc Sùng Văn quên nghỉ là tại sao quân Văn Lang bố trí vòng vây thưa thớt ở cánh Tây Bắc, đó chẳng qua là một chiến thuật không ép giặc vào đường cùng tử chiến, mở lối cho giặc tẩu thoát lùa giặc Ân vào hiểm địa để tiêu diệt. Mở lối thoát cho giặc Ân là giảm bớt sức chiến đấu khi bị dồn ép vào đường cùng, đưa chúng vào cảnh giới bị động cũng vì có lối biến hóa như thế nên quân ta thắng lớn ít hao quân tổn thương quân Ân mắc vào kế bẩy liên miên nhưng nào hay biết gì. Có lẽ quân Văn Lang chưa ra tay vội là chờ xem có con mồi nào lọt lưới nữa không. Nhìn thấy Ngạc Sùng Văn lên ngựa tìm lối ra tức thời pháo lệnh tử chiến đã bắn lên không, quân Ân sợ hãi la hoảng, pháo pháo không ra tiếng có người sợ quá chết luôn, Ngạc Sùng Văn ngơ ngác hồn bay phách lạc tiếng hò reo tử chiến dậy trời dậy đất, mưa tên bão giáo lao xuống ầm ầm. Quân Ân giờ này sức tàn lực kiệt hoảng khiếp dẩm đạp lên nhau cũng đủ chết nói gì đến tên lao trút xuống ầm ầm ra tương ra cám. Ngạc Sùng Văn cắm đầu cắm cổ bỏ chạy nhưng chẳng hiểu là mình chạy đi đâu, đến khi nghe tiếng quát to như sấm. Tướng giặc chạy đâu cho thoát nạp mạng đây, theo tiếng quát là một luồng kinh lực ập tới làm cho Ngạc Sùng Văn cả người lẩn ngựa bị dội ngược trở lại. Người quát to như sấm ấy không ai khác hơn là Văn Quang tướng quân cùng một số quan tướng giăng hàng ngan chận đầu. Ngạc Sùng Văn biết mình khó sống bằng có ý nghỉ hai bên cùng chết. Quan tướng quân là người rất nhậy bén hiểu rõ ý định của tướng giặc, ngọn lửa sắp tắt cũng phực lên rồi mớt tắt, chó đã bị dồn đường cùng thời quay lại cắn vô cùng lợi hại, không thể lường trước những điều bất ngờ có thể xảy ra. Liền ra lịnh đội quân xạ tiễn làm thịt vị phó thống soái giặc Ân cho rồi, tức thời hàng trăm mũi tên xé giáo lao ra cùng một lúc, cùng mục tiêu thi nhau cắm vào người Ngạc Sùng Văn, thế là xong đời một tướng giặc đã từng một thời ngang dọc ở đất Bắc.
Thơ rằng:
Trời sanh nhân loại có tâm
Giang tham đánh mất lương tri làm người
Ngoại xâm ngược ý cha trời
Phạm vào thiên luật, để rồi tiêu tan
Đến khi thịt nát xương tan
Mới hay âm phủ rền vang gông xiềng
Chết đời xâm lược chết điên
Chết đầy chết đọa liên miên ngục tù.

Tiêu diệt xong tên phó thống soái giặc Ân, Văn Quang tướng quân mở phong thơ mới nhận được cách đây vài ngày Diệp Lang gởi cho nội dung thơ ngắn gọn như sau. Tiêu diệt xong tên phó thống soái của giặc tức tốc dẩn quân đến thung lũng Lau Sậy rừng Hổ Mang hiệp với quân Mường Thái quân Lô Gô, tới huyện Hà Lâm địa phận Hồ Châu tại dốc Tu Hú phục kích. Chờ lịnh chỉ đạo tiếp theo.
**************


PHẦN 27

Nói về Đích Tôn Vương Tử Diệp Lang ra quân đã bị âm Dương tứ tượng ngũ hành trận đánh cho thê thảm, chụm hơn vạn quân đi đời 6 tướng bằng dốc chí tìm cách phá trận cho bằng được, liền cho quân lập đài quan sát đối diện với doanh trại của giặc. Khi đài quan sát đã lập xong Diệp Lang nói với các tướng lỉnh, âm Dương, tứ tượng, ngũ hành trận vô cùng lợi hại, nhưng chúng ta biết cách đối phó cũng chẳng khó chi, chỉ cần theo hiệu lịnh sức mạnh của Bát Quái trận phát huy sức mạnh tác dụng của nó, khống chế âm Dương, tứ tượng, ngũ hành thời coi như sức mạnh quân Ân tan vỡ. Đại Lực tướng quân nghe lịnh:  Có thuộc hạ, tướng quân điểm 5 nghìn quân tinh nhuệ đánh thẳng vào cánh phải doanh trại giặc khi có hiệu lịnh. Tuân lịnh, Đại Lực tướng quân sức mạnh hơn người, với cặp song chùy nặng hơn tạ có thể nói xông pha chiến trận như đi vào chổ không người.

Cái thế Trần Quân nghe lịnh:  Có thuộc hạ, tướng quân điểm 5 nghìn quân đánh vào cánh trái doanh trại của giặc khi có hiệu lịnh. Tuân lịnh với thanh Đại Long Đao nặng hơn tạ có thể nói Cái thế Trần Quân xông vào quân thù như cọp xông vào đàn dê mặc sức mà tung hoành mà xơi mà chém.

Trung Đại Nhân, Trung Hoài Nghĩa nghe lịnh:  Có thuộc hạ, nhị vị tướng quân điểm mỗi người 1 vạn quân đánh thẳng vào trực diện chính giữa trung đạo khi có hiệu lịnh. Tuân lịnh.

Nhị vị tiểu thơ nghe lịnh:  Có thuộc hạ, nhị vị tiểu thơ điểm mỗi người 5 nghìn quân theo sau hậu thuẩn cả ba cánh quân khi xảy ra biến cố. Tuân lịnh.

Đội quân thiết giáp tả hửu nghe lịnh:  Có thuộc ha, nhị vị tướng quân có nhiệm vụ khống chế đội quân thiết giáp của địch xuất hiện xung trận. Tuân lịnh.

Phân bố lực lượng xong đâu vào đấy Diệp Lang lên đài quan sát, nhìn về phía doanh trại của giặc hai con mắt tỏa hào quang sắc mặt hiện lên đầy vẻ tự tin kiên quyết.

Nói về Triệu Tử Quân điều khiển âm Dương tứ tượng, ngũ hành trận, nướng hơn 1 vạn quân Văn Lang nhưng không dám kêu căng tự đắc nữa mà càng cẩn thận tỉnh táo sáng suốt hơn. Nhìn thấy quân Văn Lang mỗi lúc một đông, không hiểu ở đâu ra bốn phương tám hướng người người lớp lớp ngựa ngựa trùng trùng bao vây điệp điệp thời xửng tóc gáy. Hồ Ma Yêu nói xin chủ soái yên tâm theo con mắt sáng của thuộc hạ, thời quân Văn Lang chỉ ỷ vào số đông mà thôi, điều này không có gì đáng lo, đó chẳng qua là rác rưỡi gặp cuồng phong thời cuốn sạch. Nhìn thấy quân Văn Lang thiết lập đài quan sát Tử Quân hơi lo, nghe lời nói đầy tự tin của Hồ Ma Yêu, Tử Quân đem hết tài năng điều khiển trận. Trận pháp càng lúc càng lợi hại. Còn Hồ Ma Yêu luôn luôn tin tưởng tài năng của ba vị tướng quân như Cạp Tinh, Mãng Xà Tinh, Trăn Tinh còn lão thời hì hì khỏi nói thần thông quản đại trùm thiên hạ.

Tiếng tù đã hú lên từ đài quan sát của Diệp Lang hồi thứ nhất, hồi thứ nhì. Triệu Tử Quân ở trên đài cao của giặc thét lớn, hảy chuẩn bị tinh thần chiến đấu quân Văn Lang sắp tấn công, sắp tấn công. Hồi tù thứ ba đã nỗi lên pháo lệnh tử chiến đã nổ, trên đài cao chi phía Nam, Diệp Lang ra lịnh phất cờ trung Đạo bắn pháo đỏ. Tức thời cha con Trung Đại Nhân rút kiếm chỉ thẳng về doanh trại của giặc thét lớn tấn công, tức thời 2 vạn quân xông lên cuồn cuộn, quân reo dậy đất ngựa hí vang trời, gươm, Đao, giáo, mác chơm chớp ầm ầm, tên thét tên gầm mù mịt tiến lên, phải chăng đây là sức mạnh của lòng căm thù giặc xâm lược tàn phá quê hương Tổ Quốc nước Văn Lang, quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh trào dân ngùn ngụt, chết sống nào có kể chi.
Thơ rằng:
Một bên là lính Kiến Càng
Một bên là lính Kiến toàn màu đen
Kiến Càng cuồn cuộn xông lên
Ầm ầm gươm giáo cung tên ầm ầm
Kiến đen gãy cổ rụng đầu
Thây nằm la liệt còn đâu cuộc đời
Kia kìa tướng giặc ngã rồi
Kiến Càng tràng tới đạp nhầu Kiến đen.

Trên đài cao Triệu Tử Quân thấy quân Nam từ trung lộ ào ào xông vào như nước vở bờ tấn công vào doanh trại quân Ân như vũ bão, quân Ân chống trả không nỗi vở vành đai quân Văn Lang liền thọc sâu vào doanh trại của giặc. Triệu Tử Quân tức tốc phất cờ hiệu lịnh điều khiển đội quân chủ lực, từ trung ương hành thổ tuông ra xáp chiến chống đở, dẩn đầu là một tướng mặt mày hung dữ tên là Tô La ác Đao, nỗi tiếng là hung ác thuộc hàng bật nhất của đất Bắc, y giục ngựa xông ra lao tới chém một Đao như trời giáng xuống đầu Trung Đại Nhân, Trung Đại Nhân hồi thương lên đở choảng một tiếng đinh ai nhức óc, tuy lớn tuổi nhưng trường thương nặng 50 cân như Rồng bay Phụng múa đánh đở đâm lịa lịa. Tướng Tô La ác Đao nào có chịu thua kém, càng đánh càng hăng loáng cái đã 30 hiệp, sức già khó hơn sức trẻ chống đỡ mỗi lúc một yếu dần, nguy hiểm sắp tới nơi. Cuộc xáp chiến tướng đánh tướng, quân đánh quân, gươm Đao giáo mác rền trời rên đất. Trung Hoài Nghĩa đang thúc quân tử chiến thấy cha mình càng lúc càng rơi vào thế hiểm nguy, liền thét lớn phi ngựa tới chém một Đao nộ khí xung thiên đưa Đao lên đở ầm một tiếng kinh thiên động địa.

Trung Đại Nhân lùi lại chỉ huy binh lính tấn công, kiểu đánh xa luân phiên hết cha rồi tới con đánh tới tấp, dồn dập làm cho Tô La ác Đao xính xáng sắp đi đời, bổng nghe một tiếng quát như sấm, đồ nhái con nạp mạng đây, đó là tiếng quát của Trăn Tinh. Nói về Hồ Ma Yêu đứng ngoài lượt trận thấy lối đánh của hai cha con Trung Đại Nhân kỳ quái như thế lấy làm tức giận. Thấy Tô La ác Đao sắp mất mạng liền sai Trăn Tinh xung trận tiêu diệt hai cha con Trung Đại Nhân, quét sạch 2 vạn quân Nam đang hăng máu bất kể sống chết xông lên chém giết quân Ân như vũ bão. Vũ khí Trăn Tinh vô cùng quái dị vừa Đao vừa thương vừa kiếm một khi đã vung lên liền phát ra âm thanh quái dị làm người nghe xây xẩm mặt mày, nhắm đầu Trung Hoài Nghĩa sả xuống xé gió kêu u u đến rượn người, âm thanh quái dị phát ra muốn thủng màng nhỉ. Trung Hoài Nghĩa kinh hoảng, Trung Đại Nhân xây xẩm mặt mày, tình thế đảo ngược cha con Trung Đại Nhân sắp mất mạng tới nơi. Thời nghe tiếng quát lanh lảnh nỗi lên, Yêu Tinh hỗn láo, tức thời một luồng kình lực như di sơn đảo hãi, như tường đồng vách sắt ngăn chặn không cho Trăn Tinh lao tới. Trung Hoài Nghĩa thấy Thiên Hương ngăn chặn địch thủ, tinh thần phấn chấn với đường Đao tuyệt kỹ, ánh Đao chơm chớp nỗi lên chỉ nghe ầm ầm. Tên tướng giặc Tô La ác Đao đã bị chặt làm đôi, quân Văn Lang thắng thế binh lính ào ào xông lên đâm chém xối xả vào quân Ân như mưa trút chết la chết liệt.       

Nói về Trăn Tinh nghỉ rằng lấy mạng cha con Trung Đại Nhân dễ như lấy đồ trong túi, không ngờ bị luồng kình lực ngăn chặn đẩy lùi trở lại lấy làm kinh hãi. Đến khi thấy người phóng ra kình lực ngăn mình lại chỉ là một tiểu thơ mảnh mai trẻ tuổi liền nỗi cơn thịnh nộ há mồm trợn mắt thổi ra hai luồng kình phong, một luồng vào quân Văn Lang đang hăng máu tấn công quân Ân như vũ bão. Tức thời trời đất u ám cuồng phong nỗi dậy ù ù quân Văn Lang ngã nghiên ngã ngữa có người bị cuốn bay lên không tơi bời thê thảm. Ngọc Thiên Hương chưa kinh nghiệm chiến đấu bị cuồng phong thổi vào người nếu không nhờ áo giáp Tiên che chở thời kể như toi mạng, Bạch Long Thần Mã hí vang trời thổi ra một luồng kình phong chống trả. Ngọc Thiên Hương lấy lại bình tỉnh rút kiếm Tiên ra chỉ lên không niệm chú. Nói về quân Văn Lang đang hăng máu tấn công, bổng thấy trời đất tối mù tối mịt, cuồng phong nỗi dạy ù ù cát bay đá chạy, binh lính lăn chiên, ngã nghiên, ngã ngữa kinh hồn khiếp vía hổn loạn tơi bời không hiểu chuyện gì xảy ra. Bổng thấy Ngọc Thiên Hương lâm râm niệm chú chỉ tay lên không, tức thời sấm sét nỗi lên ầm ầm đánh xuống luồng quái phong do Trăn Tinh thổi ra đang hoành hành dữ dội làm cho quân Văn Lang hổn loạn đại bại đến nơi, luồng quái phong bị sét đánh tan biến đâu mất. Trăn Tinh tức quá, Ngọc Thiên Hương phá phép nỗi giận bốc lên phóng tới chém Ngọc Thiên Hương, với sức mạnh di sơn đảo hải, kình lực tuông ra cát bụi mịt mù, Ngọc Thiên Hương rút kiếm Tiên chống trả múa lên hào quang chói mắt, thanh kiếm Tiên mong manh rất nhỏ. Nhưng đến khi Ngọc Thiên Hương cả người lẩn ngựa bay lên không chém xuống thanh kiếm nhỏ bé vừa rời khỏi tay Thiên Hương liền biến thành thanh kiếm khổng lồ dài chín, mười mét hào quang chói lòa lóa cả mắt, mang theo cả sấm sét đánh chém xuống Trăn Tinh, Trăn Tinh thất kinh đưa vũ khí lên chống đỡ chỉ nghe thấy ầm ầm ầm liên hồi kinh thiên động địa, Trăn Tinh thua phép chống đỡ không nỗi bị kiếm Tiên chặt đứt ra làm nhiều khúc chết ngay tại chổ hiên nguyên hình con Trăn to như con bò mộng dài vài chục mét, đứt từng khúc, từng khúc máu tuông lai láng thấy mà kinh người. Quân Văn Lang thắng thế 2 vạn quân xông vào phá trận tới tấp tiêu diệt quân Ân như thát đổ, Triệu Tư Quân kinh hoảng điều động đội quân thiết giáp ra chống đở, phất cờ hiệu lịnh ngũ hành trận biến thành bát quái trận. Tức thời đội quân chủ lực từ hai bên cánh gà hành Thổ, Tả Hữu tỏa ra bao vây, 2 vạn quân Văn Lang đang ồ ạc xông lên phá trận tiêu diệt quân thù do cha con Trung Đại Nhân điều khiển.

Trên đài quan sát nơi trung ương, Diệp Lang cho cờ vàng cánh hửu cánh tả phát động, tức thời đội quân thiết giáp cảnh hửu cánh tả quân Văn Lang chuyển động ầm ầm xông vào xáp chiến chân đứng hai đội quân thiết giáp của địch từ hai cánh gà ồ ạc tuông ra, cuộc tử chiến giữa hai đội quân thiết giáp vô cùng khốc liệt.

Triệu Tử Quân khiếp vía, phất cờ trung Đạo tả hửu điều động trận pháp, tức thời 2 vạn quân Ân quân chủ lực, kỵ binh thiện xạ, kỵ binh gươm, Đao, giáo, mác, bộ binh thiện xạ, bộ binh gươm, Đao, giáo, mác từ trung ương túa ra tả hửu đánh phủ đầu bao vây 2 vạn quân Văn Lang do cha con Trung Đại Nhân điều khiển hăng máu xông lên bất kể sống chết chém quân thù xối xả. Trên đài quan sát Diệp Lang thấy Triệu Tử Quân ra chiêu sát thủ, điều động đội quân chủ lực tiêu diệt hai mũi tiên phong lợi hại của ta liền điều khiển trận địa. Cờ hiệu lịnh phát động, nơi đài quan sát chi phía Nam, cờ tả hửu đã phất, tức thời đội quân chủ lực phát động. Đại Lực Tướng Quân cánh hửu, cái thế thần quân cánh tả cuộn cuồn lao tới rầm trời rầm đất, chận đánh hai cánh quân chủ lực giặc Ân, đang tuông từ trung tâm đầu não tẻ ra hai bên cánh hửu cánh tả quyết tử một còn một mất. Quân Văn Lang mạnh như đàn voi đàn hổ xé xác quân Ân tơi bời.Tiếng gào thét xung phong tiến lên, tiến lên.
Thế là trận đánh kinh thiên
Đao gầm kiếm thét liên miên ầm ầm
Ngựa người lao tới ầm ầm
Cuộn cuồn lớp lớp đạp càn lên nhau
Tên lao xối xả trút mưa
Thây người ngã rạp nào thua lở đồi
Cờ vàng đã phất lên rồi
Đội quân thiết giáp ào ào tấn công
Chiến trường nỗi gió nỗi giông
Rền vang Đao Kiếm chảo rang khó bì
Đỉnh đài cờ phất liền khi
Hết đen tới trắng phất lên vù vù
Phía Bắc lịnh tấn công rồi
Trùng trùng người ngựa xông vào xáp xông
Xung phong gầm thét chuyển rung
Long trời lở đất khiếp kinh giặc thù
Cạp tinh hóa phép ù ù
Cản đường ập tới mịt mù quân Nam
Tưởng đâu dẹp được quân muôn
Nào hay nữ tướng chỉ gươm sấm rền
Cạp Tinh nỗi trận lôi đình
Vỗ đầu quái thú, chuyển mình tối tăm
Vạn nghìn bò cạp hiện lên
Xông vào quân lính kể chi ngựa người
Đụng đâu cắn đó dậy trời
Cạp Tinh khoái chí, miệng thời hét vang
Quân Nam chuẩn bị tiêu tan
Nào hay một Đao, Kiếm Tiên rợp trời
Thái Nga Kiếm Đạo phóng rồi
Hào quang chiếu xuống cạp thời tiêu vong
Cạp Tinh mất phép hãi kinh
Thái Nga niệm chú, Kiếm Tiên chém nhầu
Cạp Tinh ngươi chạy đi đâu
Kiếm Tiên chém xuống rụng đầu đứt thây
Cạp Tinh hồn vía tiêu bay
Hiện hình bò Cạp ôi này năm đuôi
Đứt làm nhiều khúc khắp nơi
Máu tuông lai láng ôi thôi đỏ lầy
Xà Tinh khiếp vía rụng rời
Tìm đường chốn chạy, ẩn mình trong mây
Thái Nga nào chịu bỏ qua
Kiếm Tiên một Đao tuông ra diệt trừ
Xà tinh tan xác cuộc đời
Nghìn năm tu luyện thôi rồi nghìn năm
Trên đài cờ lịnh phất mau
Vàng, xanh, đỏ, trắng thi nhau ban hành
Bốn phương tám hướng chuyển mình
Nhìn cờ hiệu lịnh tung hoành tiến lui
Đất trời chuyển động rung rinh
Quân Ân 10 vạn đi tiêu chẳng còn
Tử Quân khiếp vía kinh hồn
Ngũ hành bát trận tan thành khói mây
Giặc Ân phơi xác đó đây
Làm phân cho đất, cho cây xứ người
Đáng đời lũ giặc đáng đời
Bài học xâm lược để rồi nhuốc nhơ
Thánh Thần nào thể làn ngơ
Trước bầy Cáo, Sói vét vơ hại người.

Nói về Hồ Ma Yêu là tay háo sắc, thấy Ngọc Thiên Hương xinh đẹp lóa cả mắt, thời mê mẩn cả tâm hồn quên mất tình hình quân Ân đang lâm vào thế chết, bỏ mặt cho cuộc chiến dùng phép tàn hình đến bắt Ngọc Thiên Hương là sung sướng lắm rồi, ôi người chi mà đẹp quá, lão Ma Yêu tới sát Thiên Hương mà Thiên Hương không hay biết chi cả. Không ngờ một Đao hào quang chiếu tới, Hồ Ma Yêu thét lên đau đớn vô cùng liền lộ rõ nguyên hình chỉ còn cách Ngọc Thiên Hương hơn bước. Ngọc Thiên Hương tức giận chém liền một nhát, Hồ Ma Yêu tránh không kịp trúng liền một Kiếm chút nữa là toi mạng đi đời khiếp kinh hồn vía hóa thành luồng gió bay trốn mất. Ngọc Thiên Hương nhìn người vừa cứu mình không ai khác hơn chính là An Lạc Tiên người vừa mới kết nghĩa chị em với mình, Ngọc Thiên Hương nhìn An Lạc Tiên với cái nhìn biết ơn.

Nói về An Lạc Tiên từ lúc ra trận đến giờ lúc nào cũng theo sát hộ vệ Ngọc Thiên Hương nhất là chú ý đến lão quái vật Hồ Ma Yêu vô cùng lợi hại. Kính chiếu yêu luôn luôn nắm sẵn trong tay, thấy Hồ Ma Yêu chăm chú nhìn Ngọc Thiên Hương, Lạc Tiên sanh nghi thấy Hồ Ma Yêu tự nhiên biến mất tức thời Lạc Tiên vận công lực, thần lực, khí lực vào kính chiếu yêu phóng ra Đạo hào quang chiếu đến xung quanh Ngọc Thiên Hương trúng vao Lão Ma Yêu làm lão đau nhói thét lên lộ rõ nguyên hình. Ngọc Thiên Hương thấy lão Yêu Tinh sắp hại mình liền chém lão một kiếm chí tử, lão tránh không kịp trúng ngay một nhác bị thương khá nặng, hóa ngọn gió bay trốn mất. Ngọc Thiên Hương nhìn Lạc Tiên với cái nhìn biết ơn đầy thân thiện Lạc Tiên cảm thấy mùa xuân đang nở rộ, ánh sáng tương lai đã xuất hiện cô vốn đẹp giờ đây lại càng xinh đẹp hơn. Trên đài quan sát Triệu Tử Dương thấy âm Dương, tứ tượng, ngũ hành trận bị khống chế hoàn toàn, quân tướng lần lượt thi nhau bỏ mạng thời như kẻ mất hồn. Nhìn ngọn lửa đã bốc cháy dưới chân đài quan sát mỗi lúc mỗi bốc cao thiêu sống lão. Thế là xong đời một tên cầm đầu xâm lược, chủ soái giặc Ân.
Thơ rằng:
Cuộc đời xâm lược có ra chi
Được đời nguyền rủa chẳng được gì
Làm tướng ngoại xâm gieo tội ác
Chết thê chết thảm quá lâm li
Hồn làm Ma đói còn khá khá
Còn hơn tục ngục mãi âm ti
Đạo Trời nào đãi quân ăn cướp
Bỏ mạng quê người ác mãi ghi.
*         *         *

Cha Trời đã dạy nhân sanh
Theo đường Thánh Đạo để lên thiên đàn
Cội Nguồn văn hóa Tiên Rồng
Huyền Cơ mở hội đạo tràng chuyển xây
Long Hoa Đại Cáo Đông Tây
Đại Đồng thế giới đắp xây hòa bình
Đồng Bào thiên hạ đăng trình
Đồng lên Phật, Chúa, Thánh, Thần, Thiên Tiên.
**************


PHẦN 28

Đây nói về Ngạc Sùng Cảnh thống lảnh hơn 50 vạn quân 20 trấn chư hần lớn nhỏ Mân, Chu, Cảo, Phong, Ngân, Lâm, Hàn, Ngụy. Rầm rầm rộ rộ tiến qua đất Văn Lang có nhiệm vụ thôn tính Tây Văn Lang từ Bắc vào Nam,  đánh thẳng vào những châu, quận, huyện trọng yếu còn các châu, quận, huyện khác không đánh cũng tự đầu hàng. Bước đầu tiên là đánh thẳng vào Tây Giang Châu, Kiến Giao Châu thời coi như đã nuốt trọn Tây Giao Chỉ. Ran Châu, Ren Châu, Tam Giang Châu, Cương Châu, Di Châu, Hồ Châu, Hung Châu, Liêu Châu, Phù Châu, Ngung Châu, Lổ Châu, Nô Châu, đây là giai đoạn một phần Tây Bắc Văn Lang. Để tiến sâu hơn nữa vào địa phận Tây trung Văn Lang, giặc Ân phải mở chiến dịch hai, giai đoạn hai. Giai đoạn hai là chiếm cho được Hồng Châu, Tiên Châu và Lô Châu thời coi như đã chiếm được Hồng Thượng Châu, Hồng Đông Châu, Lô Thượng Châu, Du Châu, Thạch Châu, Môn Châu, Điền Châu, Trung Trung Tây Châu thời coi như nuốt được hai phần ba Tây Văn Lang. Giai đoạn ba là giai đoạn cuối cùng chiếm cho được Lao Tây Châu, Lao Đông Châu, Thượng Đà Châu, Âu Tây Châu, Âu Trung Châu, Mường Lai Châu, Mã Điện Châu, Khơ Me Châu, Mã Thượng Châu. Chỉ cần thọc sâu vào Tây Nam chiếm lỉnh Sầm Sơn Lao Châu thời coi như nuốt trọn Tây Văn Lang thời đó.

Có lẻ giặc Ân đã lầm, theo lời duy giáo của Quốc Tổ, con cháu Văn Lang sở hửu Chủ Quyền Địa Long vũ trụ hình chữ S từ Nam sông trường giang cho tới mũi Cà Mau, bao gồm hai giai đoạn Xích Quỹ và Văn Lang. Với mưu đồ xâm lược đã dự tính trước những bước cụ thể, ba giai đoạn, bước một, bước hai, bước ba.   Ở bước một thọc sâu vào nước Văn Lang, Tây Bắc Văn Lang đó là đánh chiếm ba thành. Triệu Tử Quân đánh Tây Giang Châu, Chu Công đánh Tây Dương Châu, Chu Công Tiển đánh Kiến Giao Châu. Cánh quân của Triệu Tử Quân đã thất bại, đi tiêu hơn 12 vạn quân tướng tá chẳng còn một mạng, ba Đạo quân bị xóa sổ hết một Đạo quân. Còn hai Đạo quân nữa chúng ta hãy tiếp tục theo dõi cuộc đọ sức giữa giặc Ân ngoại xâm cùng con cháu Tiên Rồng con dân Văn Lang ai thắng, giữa phi nghĩa và chính nghĩa giữa trung hiếu và dã tâm tham vọng, cướp lấy non sông Tổ quốc các dân tộc anh em, Tổ quốc mà Tổ Tiên cha Trời đã ban cho mỗi dân tộc, công lao dựng nước chủ quyền Độc Lập hơn mấy nghìn năm giữ nước.

Đây nói về Chu Công Minh thống lảnh hơn 10 vạn quân kết hợp với trấn chư hầu Lâm, Hồ, Hàn tiến đánh thành Dương Giao Châu với khí thế dời non lấp bể. Con Mãng Xà xâm lược khổng lồ dài 8-9 dặm uốn lượng lao đi, nơi nào đi qua là cây cỏ nhà cửa ngã rạp, quận, huyện, xã bị nó chém sạch, của cải vật chất, trâu, bò, heo, ngựa, gà, vịt chẳng còn một con. Mỗi đoạn con Mãng Xà dừng lại đều để lại quân mai phục, ở những nơi địa thế hung hiểm cải trang ẩn núp khéo léo bắt những con nai, con hổ ngu đần mò đến, bộ máy thông tin được cài đặc khắp nơi.

Nói về thành Tây Dương Châu ba anh em nhà Tây Thục, Thục Chăm, Thục Liêu, Thục Châu theo lịnh của cha thống lảnh 10 vạn quân trấn thủ thành Tây Dương Châu. Thành Tây Dương Châu có vị quan phủ tên Hửu Tài có năm người con trai đáng lý làm nên nghiệp lớn, đằng này chỉ là đồ vô dụng ăn chơi lêu lỏng, làm mích lòng dân chúng đánh đập dã man, người dân địa phương luôn cầu trời đừng gặp ngũ quỷ, nhất là đàn bà con gái có nhan sắc đều sợ hết hồn. Còn binh lính thời phè phởn chẳng tập luyện gì cả, thành trì không tu bổ, sửa sang tiền ấy không hiểu đi đâu nữa có lẻ quan phủ lấy nguồn kinh phí ấy sử dụng vào mục đích riêng tư của mình. Khi nghe quân Ân xâm lược với quy mô chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của chúng thời khiếp sợ vô cùng, có ý bỏ thành chạy trốn nhưng phần tiếc của phần sợ chém đầu nên chưa nghỉ ra cách nào có lợi cả, nhất là năm đứa con trai của lão quan phủ là những tay tham sống sợ chết, miễn là có lợi cho mình còn non sông Tổ Quốc giặc chiếm lấy cũng không sao, lúc nào cũng khoác lác tài hay học rộng thường ví mình như các bật tài nhân Đức Độ thời xưa, những lời khoác lác ấy làm cho người nghe nôn mữa. Được tin 10 vạn quân binh đến trấn thủ thành Dương Châu thời làm ra vẻ sành điệu tài năng quán chúng. 10 vạn quân kéo đến sáu cha con lão quan phủ ra đón vẻ sành điệu, ăn mặc diêm Chúa lòe loẹt đến nực cười, khoác lác khua môi múa mỏ nhưng làm sao qua mắt được sáu anh em nhà Tây Thục. Cha con Hửu Tài nhìn thấy ba cặp mắt của anh em Tây Thục nhìn cha con lão đầy vẻ xem thường. Lão bực tức vì trước mặt lão xưa nay ai cũng sợ cúi mặt ca ngợi cha con lão như Thần Thánh, lão càng nghỉ càng tức nhưng cố nhịn cho qua truông. Lúc ấy độ năm giờ chiều quan phủ Hửu Tài đích thân mời ba anh em Tây Thục ở nha phủ, tới nhà riêng để tiếp đãi. Ba anh em Tây Thục hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhìn kiểu nhà tân thời vừa cổ điển có lẽ còn sang trọng hơn cả cung Vua, căn phòng rộng lớn toàn gỗ quí đánh bóng loáng soi mặt được, hoa văn cầu kỳ điêu khắc chạm trổ tinh xảo, nền lát gạch nung, bàn ghế tròn vuông, biểu tượng trời đất đen kịt chạm Rồng trổ phụng, Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa. Có nhiều pho tượng trần mang vóc dáng nàng Tiên lõa thể, những bức tranh trần truồng các nàng Tiên tắm suối dưới ánh trăng huyền ảo lung linh, nếu tinh thần không định tỉnh thời choáng ngợp trước cảnh giới này. Nhìn chén bàn sành sứ sang trọng, đang bốc mùi sơn hào hải vị, nem Rồng chả Phụng món ngon vật lạ chẳng thiếu chi. Người phục vụ là những ả Đào tơ hơi hới xuân xanh, thướt tha, uốn éo, khoe của, căng phòng sang trọng, văn hóa, hoa văn lãng mạng khêu gợi hết cở. Rượu ngon gái đẹp, sơn hào hải vị, đèn màu huyền ảo, nhạc trổi du dương. Có lẻ ba anh em nhà Tây Thục đã lạc vào yêu động thế giới hoan lạc của Yêu Tinh mà cho con Hửu Tài gọi đây là thế giới Thiên Đàng Cực Lạc, thế giới của những người sa đọa không làm chủ được linh hồn cũng như làm chủ bản thân, lặng hụp trong dục vọng điên cuồng. Ba anh em nhà Tây Thục cũng phải lắc đầu cho kiểu cách ăn chơi của quan phủ. Một đàn chó dữ cứ gầm gừ hết nhìn người nầy người nọ đến người kia, như nói rằng các ngươi đã bước vào đây như đã bước vào thứ dữ, ăn miếng cám trả miếng vàng huống chi ăn miếng vàng thời phải trả bằng sanh mạng của các người. Cứ trông tác phong nhân cách, tư cách quan phủ, cảnh quang bố cục trong nhà ngoài sân, người phục vụ, phòng tiếp khách, cả đoàn chó dữ cũng đoán được tất cả. Ông quan phủ này vừa giàu tài ăn chơi vừa giàu tài mánh khóe thủ đoạn độc ác, buôn gian bán lận vơ vét của dân thuộc hàng bực khá. Người ta cũng nghỉ đến cái cảnh cha nào con nấy, rau nào sâu nấy. Nhưng thời giờ không cho phép tìm hiểu sâu về lão vì trước mặt quân Ân sắp kéo đến nơi, cấp tốc trở lại Nha Phủ họp quan tướng lo bàn kế sách chống giặc.

Thục Chăm nói khi chúng ta chưa nắm được tình hình của giặc thời chúng ta khó quyết đoán được, trong sự chinh chiến đối đầu với giặc tuyệt đối không trông chờ vào sự may mắn mà phải tự tin ở mình không được chủ quan, luôn luôn đề cao cảnh giác, đề phòng trước khi nó xảy ra với chúng ta. Những kẻ liều chết không đúng lúc, đúng thời, đúng tình thế thì cần, thường thường thiếu suy nghĩ khó mà nắm lấy phần thắng. Còn tham sống sợ chết lại càng nguy hiểm hơn, trước sau gì cũng bị địch giết mà thôi, bất luận cuộc chiến nào xảy ra bao giờ cũng đầy dẫy mưu mô thủ đoạn đến tàn khốc. Nếu chúng ta không hiểu việc đó thời chúng ta coi như là miếng mồi ngon cho sói, cọp, sự cố chấp bảo thủ không chịu đón nhận những điều hay đã được đúc kết qua hàng nghìn năm thời kết cuộc bao giờ cũng nhận lấy thất bại đầy chua cay, vận nhất gặp phải tình huống xấu không thể giao tranh ngan ngữa với giặc, thời chúng ta phải rút lui hoặc cố thủ thành hoặc tìm địa hình khu vực có lợi cho ta, phía trước là rừng rậm hoặc sông lớn có nhiều kinh rạch chằng chịt hoặc là trước mặt dựa vào độc đạo, núi cao hiểm trở chờ địch tới dùng hỏa công, dùng cọc trận lợi dụng địa hình hiểm trở tiêu diệt chúng. Mười vạn quân suốt ngày ra sức củng cố lại thành trì, cho thấy đây là dấu hiệu khởi đầu không tốt, quân sĩ mỏi mệt, nhuệ khí tinh thần giảm sút. Thục Chăm sau cuộc họp gọi hai anh em đến bàn kín binh cơ bí mật. Chúng ta chia làm hai một nữa thủ thành một nữa phục kích ngoài thành, một cánh hướng Đông, một cánh hướng Nam cách thành 6-7 dặm chờ địch công thành mỏi mệt, bất ngờ trong thành đánh ra, ngoài thành đánh vô khi có hiệu lịnh pháo hiệu bắn lên không kẹp quân Ân vào giữa tiêu diệt.

Thế là Thục Liêu, Thục Châu mỗi người 2 vạn 5 nghìn quân theo hai hướng Đông Nam phục kích, khi nào pháo hiệu bắn lên thời hai cánh quân Đông Nam kéo đến bao vây ngoài tấn công vào trong thành tấn công ra, quân giặc bất ngờ bị kẹt vào giữa, quân ta dốc toàn lực tiêu diệt giặc. Màng đêm buông xuống nơi nhà riêng của vị quan phủ Hửu Tài một bóng đen bí mật xuất hiện, đây là tay đầu đảng đâm thuê chém mướn sống ngoài vòng pháp luật, phục vụ đắc lực cho lão, gã vội vả xô cửa bước vào thời thấy lão quan phủ đã ngồi chờ đợi sẵn. Tên đầu đảng xã hội đen giang hồ nói, bẩm Phủ Gia theo tin thuộc hạ khắp nơi báo về, quân Ân trên dưới 200 vạn quân đang ồ ạc tiến qua. Lão quan phủ nghe 200 vạn quân giặc thời khiếp đảm hỏi lại ngươi nói cái gì? Bẩm quan phủ quân Ân xâm lược với sức mạnh quy mô hiện đại chưa từng có trong lịch sử, trên dưới 200 vạn quân, có lẽ quân Ân hạ quyết tâm nuốt trọn nước Văn Lang với lối tấn công hiện đại quy mô mạnh như vũ bão, quân Văn Lang không thể nào ngăn cản chống trả nỗi. Các Châu, Quận, Huyện chúng nuốt như nuốt con mối, con kiếm và nghe nói thành Tây Giang Châu sắp mất ba anh em Tây Thục không rõ sống chết ra sao và các Châu Thành khác cũng lâm vào tình thế bi đát như vậy, có lẽ các Châu Thành lần lượt rơi vào tay giặc Ân không sớm thì muộn mà thôi. Bắc Giao Chỉ ba cha con Bố Dĩ An toi mạng rồi, ba cha con Trung Đại Nhân cũng thế tất cả hơn 7 nghìn quân không còn một mạng, nghe đâu người con gái xinh đẹp nỗi tiếng tài sắc Ngọc Linh Châu chết thê, chết thảm vô cùng. Quân Văn Lang các Châu Quận Huyện ra ngăn cản lớp nào là giặc làm thịt lớp nấy, cứ theo cái đà này không bao lâu nữa là giặc Ân sẽ nuốt chửng nước Văn Lang, trước hết là Nam Kinh Xích Quỹ, những quan phủ đầu hàng chúng cho làm quan trở lại bằng không chúng sẽ giết sạch con gà, con chó cũng không còn. Nghe xong Hửu Tài kinh hoảng, vậy ta phải làm sao? Tên trùm xã hội đen nói còn làm sao nữa, chỉ còn đường duy nhất là theo giặc phản bội lại non sông Tổ Quốc mà thôi kẻ thức thời là người khôn. Lão Hửu Tài nghe đến hai tiếng làm phản thời rụng rời cả tay chân, lão nói làm thế thời nguy hiểm lắm. Tên trùm nói thật ra chúng ta đã làm phản lâu rồi, chúng ta tôn thờ văn hóa ngoại ban xưa nay, chúng ta chỉ đội lớp quan, đội lớp Con Rồng Cháu Tiên, chúng ta đi theo con đường tà đạo bất trung bất hiếu, sống theo lối sống của kẻ phản Quốc, tham quan mà thôi.

Nếu Quốc Đạo phát hiện được thời chúng ta cũng khó mà thoát tội trừng trị, đôi khi mất mạng nữa là khác, đây cũng là dịp may của chúng ta, chúng ta không thể để lở cơ hội hiếm có này. Cũng cố thêm sự giàu có, ăn chơi, cửa quyền, bóc lột tha hồ mà vơ vét tài nguyên quí hiếm của quốc gia, làm mưa làm gió hết đời cha, đời con, đời cháu, đời chắc. Thoát khỏi Chánh Nghĩa của nền Quốc Đạo, Hiến pháp, Luật pháp của nhà nước Văn Lang. Lão quan phủ Hửu Tài nghe tên trùm bợm chuyên sống ngoài vòng pháp luật, với những kiến thức đi ngược lại Đạo Đức truyền thống dân tộc, thế mà lão Hửu Tài lại nghe say nghe sưa, càng nghe càng luận điệu của tên trùm tay sai đắc lực. Lão thấy có lý vì hiện giờ tình hình đã đổi khác. Lão liền cho mời năm người con của lão đến để tính kế đối phó với cuộc diện mỗi lúc mỗi căn thẳng chậm trể thời không còn kịp. Không bao lâu thời năm người con lão đến, nhìn năm bộ mặt kênh điệu lúc nào cũng hiện rõ sự ngu đần gian xảo ác độc gian manh. Trong bộ máy chính quyền nhà nước mà có những vị quan phủ như Hửu Tài thời nhà nước đó khó mà độc lập trụ vững được lâu. Những vị quan như thế cũng chẳng có gì đáng luyến tiếc hay thương hại. Năm người con của lão khác chi lão càng nghe tên trùm luận điệu cách thức theo giặc gật đầu lia lịa rồi đưa đến quyết định, theo giặc là con đường đúng, quan phủ ta xưa nay đâu sống theo Hiến pháp, luật pháp của nước Văn Lang mà chỉ sống theo lối hối lộ, tham ô, móc ngoặc đầu quan đuôi cướp đội lớp Quan Phủ mà thôi. Lại nữa cái chức Quan Phủ nhà ta không phải do chân tài thực học mà có mà từ gia đình buôn lậu lên gia đình Quan Huyện từ gia đình Quan Huyện lên gia đình Quan Phủ. Một Quan Phủ giàu có hơn các Quan Phủ khác lại được sự che chở, ưu ái của các bật Vương Gia nên quyền lực cũng trội hơn hẳn các Phủ Gia ở vùng Tây Bắc này. Người con lớn nói thức thời đi trước là người khôn, cha hãy viết thư đầu hàng giặc trước đi nếu giặc thắng thời ta khỏi chết lại được phục hồi chức cũ, tha hồ mà vơ mà vét đút lót lên quan trên, như việc làm của nhà ta xưa nay. Thằng con thứ hai nói biết quan tâm cấp trên của giặc một chút không chừng còn lên chức Vương nữa là khác. Thằng con thứ ba nói còn nếu giặc thua thời chúng sẽ chết hết, còn đâu chứng cứ mà sợ, đâu lại vào đấy, chức Quan Phủ vẫn là của chúng ta. Người con thứ tư thứ năm nói đúng thế, đúng thế. Người áo đen nói không phải dễ như thế đâu, nếu đầu hàng phải đi đôi với lập công thời kết quả trọng dụng của giặc đối với ta mới cao, bằng ngược lại giặc không tin. Đầu hàng giặc trong lúc chưa phải là con đường cùng cũng có nghĩa là phản lại non sông Tổ Quốc thế là chúng ta khó mà sống sót, đã phóng lao thì phải theo lao, đường nào chúng ta cũng chết. Một là chúng ta theo giặc để sống vì giặc sẽ thắng, nhà nước Văn Lang trở thành nhà nước nô lệ hoặc thuận theo giặc thì sống còn chống lại giặc thời chết, đất Văn Lang trở thành đất An Nam dưới quyền cai trị của giặc. Nếu ta lập công với giặc thời ta còn tất cả cả danh, cả lợi, địa vị chức Quan Phủ không mất, nhà cao cửa rộng vẩn còn, món ngon vật lạ, rượu ngon gái đẹp một sức mà xài. Cha con lão Hửu Tài nghe mùi lỗ tai, thế là lão viết một phong thư đầu hàng giặc với những âm mưu kế hoạch phản lại quân Văn Lang và sẳn sàng làm bất cứ điều gì mà giặc yêu cầu. Tên trùm nhận thư theo lối bí mật ra khỏi thành Tây Dương Châu. Tin giặc sắp đến tấn công thành chậm nhất là ngày mai, thế là cuộc tiếp đãi các quan tướng có thể nói là bữa thiết đãi đầy đủ sơn hào hải vị, món ngon vật lạ hiếm quí đắc tiền, quan phủ Hửu Tài cùng năm người con nân ly mời quan tướng nói. Chúng ta thề quyết sống chết cùng lũ giặc ở ngày mai, các tướng đồng phụ họa theo, chúng ta thề quyết tử với bọn chúng, thế là tiếng quyết tử đồng vang lên vô cùng mạnh mẽ, năm cha con Hửu Tài sợ hãi xanh mặt. Ai ngờ đây là một cuộc thiết đãi âm mưu, nối giáo cho giặc hạ độc quan tướng bằng chất độc không mùi vị chậm phát tán, một ngày đêm mới phát sinh tác dụng của độc.
**************

HẾT QUYỂN 2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét