. . . . LONG HOA THIÊN TẠNG Quyển 3 ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

LONG HOA THIÊN TẠNG Quyển 3

                                 Quốc bảo chân kinh


LONG
HOA

THIÊN
TẠNG


KINH

            Thiên ấn            thiên bút
                           Gò hội
            Đức phổ             quảng ngãi
                             1985

                          Quyển 3

               
                              CHƯƠNG 5
                       PHẦN 3   TIẾP THEO
Nói về nhị thập thanh long, thanh tiên, kể lại hơn ba tháng rời khỏi thể xác theo cha trời đến một nơi hư không vũ trụ rất xa học hỏi những điều tai nghe mắt thấy cho con, cháu, chắt, chút, chít, nghe, củng từ đây  ông bà tổ tổ quyết tâm dốc sức dốc chí dốc trí, ÔNG truyền dạy kĩ thuật tinh lọc khoáng chất, tiến tới kĩ thật luyện kim, chế tạo bảo bối, máy móc tinh vi hiện đại , BÀ truyền dạy kĩ thuật chăng tằm dệt cửi, lần lần tiến tới dệt kim, tạo ra nhung lụa gấm vóc cầu kỳ tạo ra nhung lụa hiếm quý,
Thế là đời sống con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập thanh long, thanh tiên, tiến hóa đổi mới  vươn lên , tiến tới xã hội THẦN TIÊN.
12 - Nói về anh em da đỏ, bay về nơi quê hương chốn ở của mình , ở trên không nhìn xuống thấy con, cháu, chắt, chút, chít, không như xa xưa bao vây quanh các ông bà tổ tổ mà khóc lóc thảm thương , mà chỉ có hơn trăm người canh giữ không cho ai ra vào nơi các ông bà tổ tổ đang mằm yên bất động, thập xích tiên khen rằng chúng nó đã có phần tiến bộ khác trước kia rất xa, thập xích long nói bà nói gì lạ thế chúng nó hiện giờ phần đông đã trở thành các vị thần đi mây về gió có khác gì chúng ta đâu, thập xích long vừa nói dứt thời tất cả bay xuống hoàn hồn nhập xác đồng loạt ngồi dậy,
Nói về con , cháu,chắt, chút, chít, thay phiên nhau
Ngày đêm canh phòng không cho ai ra vào nơi các ông bà tổ tổ đang nằm yên bất động , bổng có tiếng động đậy chúng nhìn thấy ông bà tổ tổ đã ngồi dậy chúng  vô cùng mừng rỡ reo lên ông bà tổ tổ tỉnh dậy rồi, ông bà tổ tổ tỉnh dậy rồi, và tiếng reo mừng đó lan truyền đến tận khắp nơi, không bao lâu thời con, cháu, chắt, chút, chít, hội tụ về đông đủ ,
Xích tam long nói con cái, cháu chắt, chút chít, của chúng ta chỉ có hơn mười lăm nghìn người mà đã đông nghịt,
Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập xích long, xích tiên, phần đông tu luyện trở thành các vị thần, không những làm chủ đất đai, núi, rừng, rộng lớn, mà còn làm chủ khắp vùng sa mạc nghe tin các tổ tổ đã tỉnh dậy, liền tức tốc lên đường đến nơi các ông bà tổ tổ đang ở,
Từ trong đám đông con cháu xuất hiện đi ra 60 người
30 nam 30 nữ đều là con của xích nhất long, xích nhất tiên, đến trước thập xích long, xích tiên,  quỳ lạy rồi thưa rằng CHA MẸ, CHÚ , CÔ, đi đâu mà lâu đến thế làm cho con, cháu, chắt, chút, chít, lo lắng không yên tất cả chúng con rất muốn nghe.
13-  Xích nhất long thấy con cái thưa thỉnh như vậy liền nói rằng,
Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, lắng tâm lắng trí nghe ta nói đây,  ông bà tổ tổ đi theo CHA TRỜI MẸ TRỜI đến một nơi rất xa, xa đến nổi dù cho các tổ tổ bay đến hết đời củng không thể nào bay tới
Thế giới hư không vũ trụ đó được, các con , các cháu, cá chắt, các chút, các chít có biết không ngoài vũ trụ nầy ra còn có vũ trụ khác, vũ trụ nầy hủy diệt thời vũ trụ khác lại hình thành , cứ như thế vũ trụ nầy già cỗi  biến mất, thời vũ trụ khác lại ra đời, tất cả sự sanh diệt các vũ trụ như thế đều do TỔ TIÊN, CHA TRỜI
ĐỊA MẪU chuyển hóa khai tạo sanh diệt theo đạo luật tự nhiên,
Thần thông của CHA TRỜI , MẸ TRỜI không thể nghĩ bàn chỉ cần nháy con mắt là đi khắp bảy hư không vũ trụ,  mỗi hư không vũ trụ đều có con người  thay thế CHA TRỜI MẸ TRỜI làm chủ vì con người là con cái của trời, các hư không vũ trụ là  do TỔ TIÊN, CHA TRỜI ,MẸ TRỜI ,tạo lập ra và giao lại cho con cái của mình, chính là con người con cái của trời lớn lên thay thế cha trời mẹ trời  trông coi gìn giữ làm chủ vũ trụ, vì thế vũ trụ nào củng có con người con trời làm chủ vũ trụ trông coi gìn giữ,
Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết không CHA TRỜI MẸ TRỜI, dẩn 100 anh em tổ  tổ đến cõi hư không vũ trụ đông súc phệ đà, chỉ trong vòng nháy con mắt đã đến nơi, nhờ thần lực của CHA TRỜI , MẸ TRỜI, nên 100 anh em tổ tổ nhìn toàn cảnh hư không vũ trụ đó, không chỗ nào là không thấy, nên các ông bà tổ tổ ra sức ghi nhớ , nơi cõi hư không vũ trụ phệ đà đó con người văn minh vô cùng, không những văn minh đỉnh cao của nền văn minh khoa học tinh thần , mà còn văn minh đỉnh cao của nền văn minh khoa học vật chất ,
Phải nói là 100 tổ tổ mở rộng tầm mắt nhìn thấy phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở cõi hư không vũ trụ phệ đà, không những thần thông trí tuệ vô biên , mà còn tạo ra máy móc , bảo bối không thể nghĩ bàn
Cuộc sống chư thiên ở các cõi trời , tần trời không những cuộc sống cự lạc giàu sang xã hội cảnh quan xinh đẹp kỳ lạ hiếm có, kỳ quan kiến trúc lạ lùng đến không thể nào diển tả cho thấu đáo được,
Nền văn minh tối cao của thiên tiên, địa tiên, ở cõi hư không vũ trụ phệ đà  phải nói là nhân loại con người, phật, thánh, tiên, thần, chúa, đã thật sự đi vào làm chủ vũ trụ, trường thọ vô biên,
Theo lời CHA TRỜI,MẸ TRỜI chỉ dạy cứ mỗi lần khai tạo ra hư không vũ trụ mới là mỗi lần  CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh con đẻ cái và giao cho con cái làm chủ vũ trụ đó, củng như vũ trụ hư không TA BÀ chúng ta chẳng hạn, CHA TRỜI , MẸ TRỜI, đã sanh ra nhân loại chúng ta, và giao vũ trụ TA BÀ, cho nhân loại chúng ta làm chủ,
Để làm chủ được cõi hư không vũ trụ của mình nên CHA TRỜI, MẸ TRỜI , đã dẩn 100 tổ tổ đến cõi hư không vũ trụ phệ đà vô cùng xa xôi, học hỏi nền văn minh khoa học tinh thần, nền văn minh khoa học đạo đức, nền văn minh khoa học vật chất, trở về truyền đạt lại cho con cái, cháu chắt, chút chít, tiến hóa đổi mới đi lên sánh vai cùng với các vũ trụ khác ,
Con, cháu, chắt, chút, chít, nghe nhất tổ tổ nói như thế thời vui mừng reo hò vang dậy,
Xích nhất long thấy con cái, cháu chắt, chút chít, vui mừng hò reo vang dậy thời nói tiếp rằng,
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nghe đây, muốn làm chủ được vũ trụ toàn thể con cháu chúng ta, phải đi bằng hai chân một chân khoa học vật chất, một chân khoa học tinh thần , đi trên con đường văn hóa chính nghĩa CỘI NGUỒN là chúng ta sẽ đi đến đích thành công,
Con cái, cháu chắt, chút chít, có biết không hiện giờ chúng ta đang ở giữa tiểu kiếp thứ năm đất đai ĐỊA CẦU phần lớn là đất đai bằng phẳng  4 phần đất, 3 phần biển, 1 phần núi, nhất sơn- tam hải- tứ phần điền, vàng, bạc, châu báu, sắt, thép, đồng thau lộ thiên cùng khắp, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, củng đã tôm gốp vàng, bạc, châu báu, sắt, thép , đồng, thau, đêm về để chơi chất thành đống đó sao, chúng ta chỉ cần tinh luyện chúng thành những vật dụng, đồ dùng hửu hiệu cần thiết tiến tới kỹ thuật đa năng kỹ xảo tinh vi khéo léo  mở màn nền văn minh khoa học vật chất ra đời,
Sau lần thuyết giáo ấy thập nhị xích long, xích tiên, ra sức truyền dạy những gì mình đã học được từ nơi nhân loại ở hư không vũ trụ phệ đà, ÔNG truyền dạy
Kỹ thuật kỹ năng luyện kim, chế tạo vật dụng, chế tạo máy móc , chế tạo bảo bối, BÀ truyền dạy kỹ thuật kỹ nghệ tạo ra gấm vóc lụa là lần lần đạt đến kỹ xảo tinh vi khéo léo,
Củng từ đây con cái , cháu chắt, chút chít, của anh
Em da đỏ nhị thập xích long, xích tiên,  tiến hóa đổi mới đi lên chuyển sang giai đoạn mới tiến tới nền văn minh xã hội thần tiên.
14- Nói về anh em da vàng sau khi chia tay anh em da trắng, da đen, da chàm, da đỏ, trở về sơn động ở trên không nhìn xuống sơn động thấy con cháu chỉ đông hơn mội khi, cuộc sống vẩn êm ả bình thường hầu như không có chuyện gì xảy ra,
Hoàn tam long nói thật kỳ lạ, theo lời mẹ trời nói thời anh em chúng ta đã rời khỏi thể xác phàm trần một trăm ngày thế mà con cái, cháu chắt, chút chít, vẩn yên lặng coi như không có gì như vậy sao,
Hoàn nhất long làm thinh không phê phán gì cả, liền vận dụng thiên nhãn nhìn xuyên núi xuống chỗ thể xác đang nằm yên lặng thời thấy con cái gần nghìn người đang ngồi hầu ở bên liền nói các em có thấy không con cái chúng ta quả là có hiếu nhìn chúng nó
Ngồi hầu chúng ta, trong suốt thời gian hơn ba tháng  phải nói là đáng khen, nghe hoàn nhất long nói thế thời tất cả anh em nhị thập nhất long nhất tiên đều vận dụng thiên nhãn nhìn xuống sơn động thấy con cái hầu hạ vây quanh thể xác của các ông bà tổ tổ liền khen rằng thế mới xứng đáng là con cháu TIÊN RỒNG chớ, nói xong nhị thập hoàn long bay xuống nhập vào thể xác cựa mình ngồi dậy,
Nói về gần một nghìn con cái cả nam lẩn nữ thập nhị hoàn long, hoàn tiên, tu luyện thành tựu nhị xác thân ngũ thông khai mở, thần thông pháp thuật vô song đã từng đánh cho yêu tinh quỷ dữ kinh hồn khiếp vía, trấn giữ đất đai rộng lớn , nghe tin cha mẹ nhập tịch thần hồn rời khỏi thể xác không hiểu là cha mẹ đi đâu liền đằng vân giá vũ bay trở về sơn động hầu hạ ngày đêm , hết ngày nầy sang ngày khác đã hơn ba tháng rồi mà cha mẹ vẩn chưa tỉnh dậy con cái nhị thập hoàn long, hoàn tiên lo lắng không yên.
15- Trong anh em nhị thập hoàn long, hoàn tiên, nói về đường con cái thời hoàn nhất long, hoàn nhất tiên, có tới 100 người con mà toàn là con trai, đây là một điều khác biệt với những cặp vợ chồng khác, anh em nhị thập hoàn long hoàn tiên sanh con đẻ cái gần một nghìn người.
16-  Những con cái da chì, da ngâm đen, da bánh mật thời thích ở núi đồi , rừng đồi, gọi chung là NGƯỜI THƯỢNG,  những con cái da vàng, da hơi trắng thời thích ở đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, biển cả, có một số con cái cháu chắt chút chít, sống ngoài biển đảo, gọi chung là NGƯỜI KINH,
Con cái nhị thập hoàn long, hoàn tiên, chia nhau ở khắp biển đảo, đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, núi rừng, hay tin cha mẹ nhập tịch liền từ khắp nơi, biển đảo , đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, núi, rừng, đằng vân giá vũ bay về sơn động nơi cha mẹ đang nhập tịch, ngày củng như đêm lúc nào củng hầu hạ bên cha mẹ, sự chăm chỉ hầu hạ ấy hơn ba tháng mà vẩn thấy cha mẹ năm yên bất động thời vô cùng lo lắng không yên , đang lúc lo lắng tột cùng bổng thấy cha mẹ cựa mình rồi ngồi dậy, con cái những người có mặt mừng rở reo lên cha mẹ đã tỉnh đậy rồi, cha mẹ đã tỉnh dậy rồi , tức thời thông tin lan truyền đến khắp nơi nhanh chóng con , cháu , chắt, chút, chít, ở khắp nơi lớp lớp lên đường về sơn động chầu ông bà tổ tổ.
Trước sơn động con cái, cháu chắt, chút chít, có hơn ba mươi nghìn người , phải nói là đông hơn con cái, cháu chắt, chút chít, anh em da trắng, da đen, da chàm, da đỏ,
Từ nơi đám đông con cháu chắt chút chít, gần một nghìn người đi ra đến trước nhị thập hoàn long , hoàn tiên, gần một nghìn người đó không ai khác hơn là con cái của nhị thập hoàn long, hoàn tiên, lạy cha mẹ xong liền đồng thanh thưa rằng, cha mẹ nhập tịch đi đâu mà lâu thế làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, lo lắng không yên chúng con rất muốn được nghe lời dạy bảo ấy.
17- nhị thập hoàn long , hoàn tiên, thấy con cái thưa thỉnh như vậy, liền lần lượt từng người thuyết giáo kể lại hết người nầy tới người kia,
Hoàn nhất long, là người thuyết giáo kể lại trước hết
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nghe đây,
Như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít đã biết, TỔ TIÊN của loài người là đấng tối cao, không
Còn đấng nào cao hơn nữa , đấng tạo lập lên vũ trụ , tạo lập lên vạn vật, tạo lập lên con người, đấng tối cao vô vi, pháp thân vô tướng vô tánh bao trùm hư không vũ trụ, muôn sanh linh cùng vạn vật, nương theo pháp thân linh giác TỐI CAO TỔ TIÊN để bảo tồn sự sống, như bọt nước nương theo nước để tồn tại , như con cái mới sanh nương theo mẹ để sống, như cá nương theo nước để sanh sanh hóa hóa, tất cả tiểu linh hồn của muôn loài vạn vật củng như tiểu linh hồn của con người đang nương theo ĐẠI LINH HỒN LINH GIÁC TỐI CAO KHAI HÓA TỔ TIÊN, ví như các loài cá lớn nhỏ sang sống trong lòng đại dương,
KHAI HÓA TỔ TIÊN, hiện thân ra CHA TRỜI MẸ TRƠI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng con người, sau một thời gian chung sống với con cái, thời tan biến trở về  cội nguồn an trụ thật tướng thật tánh vũ trụ,  VÍ NHƯ NƯỚC HIỆN THÂN RA BỌT NƯỚC , BỌT NƯỚC SANH CON ĐẺ CÁI XONG , THỜI BỌT NƯỚC TAN BIẾN TRỞ VỀ LÀ NƯỚC,
Kể từ khi CHA TRỜI MẸ TRỜI tan biến trở về hư không vũ trụ , tức là trở về ngôi vị tổ tiên bản thể linh giác tối cao cùng khắp hư không vũ trụ, để cho con cái đối mặt với con quái vật vũ trụ càn khôn,THIÊN , ĐỊA , ÂM , DƯƠNG, tiến hóa, tuần hoàn, biến hóa vô thường , thuận nghịch đối đầu, nhân nhân quả xoay vần, huấn dạy linh hồn con người , làm cho con
Người phát triển ý thức , nhận thức, kinh nghiệm, tinh khôn, khai mở trí óc sáng tạo, mỗi ngày mỗi phát triển, cứ như thế kéo dài hàng nghìn năm .
18- Cho đến khi nào CHA TRỜI MẸ TRỜI  thấy con cái cần chuyển sang giai đoạn mới thời từ ngôi vị tổ tiên tối cao vũ trụ hiện thân ra đức CHA TRỜI , MẸ TRỜI, đến với con cái truyền dạy kiến thức mới, mở màn cho con cái chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập vũ trụ tiến tới làm chủ vũ trụ,
19- Vì thế 100 ông bà tổ tổ được CHA TRỜI, MẸ TRỜI  dẩn đến một nơi rất xa, xa đến nổi dù cho các ông bà tổ tổ đây bay hết đời nầy sang đời khác củng không thể nào bay đến cõi hư không đông súc phệ đà đó được, nhưng đối với thần thông pháp thuật của cha trời mẹ trời thời chỉ trong vòng nháy con mắt là đã đến nơi, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết không , không thể nào tưởng tượng được, ngoài vũ trụ hư không nầy ra, còn có vũ trụ hư không khác nữa , theo lời cha trời nói thời có tới bảy hư không vũ trụ như vậy,
Cứ một hư không vũ trụ thời có tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời,  bốn cõi trần gian , 18 tần địa phủ , mỗi tần trời có hàng nghìn hàng vạn cõi nước trời,  mỗi tần địa phủ có hàng nghìn hàng vạn xã hội địa ngục,
Các tần trời dành cho những linh hồn thiện, các tần địa phủ dành cho những linh hồn ác, các tần trời chư thiên, nhân loại phật, thánh , tiên, thần , chúa,
xây dựng lên vô lượng cõi nước thiên đàng cực lạc,
ở các tần địa phủ, những linh hồn ác xây dựng lên vô số vô biên cõi địa ngục, vì thế ngay trong cõi trần gian thiện ác hai nẻo khác nhau.
 20- Tổ tổ nhìn thấy rất rõ nhân loại trần gian ở cõi hư không vũ trụ phệ đà , những người làm lành lánh dữ chỉ cần làm theo một lời dạy của đức CHA TRỜI , MẸ TRỜI, thời liền được sanh lên các cõi trời hưởng phước, còn những người hết lòng thành kính CHA TRỜI, MẸ TRỜI, nghe theo lời dạy của đức cha trời  mẹ trời tu hành thời thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, không sai, lại nữa những người thành kính CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thời được cha trời mẹ trời khai tâm mở trí thông minh kỳ lạ không học mà biết trong tâm thường tự có kinh ,
Còn những kẻ nghịch lại ý trời tâm hồn u tối, hành động ngu si, tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác, không những linh hồn sa đọa vào địa ngục, mà còn luân hồi trở lại loài súc sanh, cầm , thú, không mong gì trở lại làm người được nữa,  trước đây các tổ tổ củng đã từng nghe CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dạy bảo các con làm trái lời ta dạy các con sẽ sa xuống các tần địa phủ và mãi mãi sống trong địa ngục, nhưng đó chỉ là lời dạy , còn 100 tổ tổ theo CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đến cõi hư không vũ trụ phệ đà, không phải là nghe lời dạy , mà là chứng kiến những gì trước đây cha trời , mẹ trời chỉ dạy, các con , các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên biết lời cha trời mẹ trời chỉ dạy đều có
Căn cứ, khoa học theo định luật nhân quả, theo định luật nhân duyên, của định luật tự nhiên, vì thế cải lại lời CHA TRỜI , MẸ TRỜI chỉ dạy thời chỉ là nhận lấy hậu quả thê thảm mà thôi, tổ tổ truyền lại những gì tổ tổ chứng kiến thấy nghe đến đây là hết, tiếp theo đây là nhị long tổ tổ, sẽ truyền đạt những gì nhị long tổ tổ  thấy tổ tổ biết,
Nhị long tổ tổ nói hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, như nhất long tổ tổ nói CHA TRỜI, MẸ TRỜI đưa 100 anh em tổ tổ đến hư không phệ đà vũ trụ một nơi rất xa, con người nơi cõi hư không vũ trụ phệ đà đông vô số vô biên như cát ven sông như cát bãi biển không thể tính đếm không thể nghĩ bàn , nhân loại ở cõi hư không vũ trụ xa xôi ấy không những đông vô số vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, mà còn văn minh tột đỉnh củng không thể nghĩ bàn luận bàn cho hết được,
Nhất là nền văn minh thiên tiên, địa tiên, cõi nước thiên đàng cực lạc, kiến trúc cổ kính cấu kỳ, lầu đài cung điện nguy nga tráng lệ, vật liệu chất liệu xây dựng toàn là vàng, bạc, trân châu , kim cương, ngọc ngà châu báu, pha lê , xà cừ , hổ phách, vân vân . . .
Hào quang rực rỡ trăm sắc nghìn màu vô cùng đẹp mắt không sao diễn tả cho hết được, đất đai bằng phẳng đường đi từ cung nầy qua cung kia kiến trúc vô cùng đẹp mắt mặt đường lác vàng lác bạc, lác kim cương, cây báu đại thụ hai bên đường củng toàn là vàng , bạc, trân châu, kim cương, ngọc ngà châu báu,
Pha lê xà cừ, hào quang từ đường sá cây báu tỏa lên rực rỡ,  chưa hết mỗi đoạn đường đều có ao sen thất bảo rộng lớn vô cùng , hoa sen báu to lớn cánh sen tua tủa hàng nghìn hàng vạn cánh , cánh bằng vàng, cánh bằng bạc , nhị hoa bằng kim cương, bằng trân châu, nước ao sen trong vắt trong veo, trên bờ ao sen cây báu , tàn báu lọng báu khắp nơi khắp chốn, gió từ giữa hồ sen thổi vào làm mát lạnh không ăn không uống củng cảm thấy no, chư thiên nam nữ vui chơi ca hát thoải thích bay lượng tự do an vui tự tại,
Tần trời càng cao thời sự văn minh nơi đó không thể nghĩ bàn , có thể nói tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, có thể tự mình thị hiện ra lầu đài cung điện để vui chơi, không những chư thiên phật, thánh, tiên, thần, chúa, trên các cõi trời tần trời, đời sống tự do tự tại vô cùng hạnh phúc , mà còn sống lâu vô tận vô biên, không có cảnh chia ly tan hợp như chốn nhân gian, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết trên đời nầy thứ gì quý nhất không, đó chính là văn hóa cội nguồn lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI , vì nghe theo lời dạy của đức cha trời mẹ sẽ đưa chúng ta đến con đường tột cùng của hạnh phúc, không khác gì phật, thánh, tiên, thần , chúa ở cõi hư không vũ trụ xa xôi kia, các con , các cháu, các chắt,các chút, các chít, siêu sanh sanh sống trên các tần trời và củng sẽ kiến tạo lập lên vô số vô biên,  cõi nước thiên đàng cực lạc khi con cái, cháu, chắt, chút, chít, tăng lên, tổ tổ thuyết giáo truyền dạy đến
Đây là hết, sau đây là tam long tổ tổ sẽ thuyết giáo truyền dạy những gì tam long tổ tổ biết,
Tức thời tam long tổ tổ dõng dạc nói, con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nghe đây,
CHA TRỜI, MẸ TRỜI, quyền năng vô hạn, quyền lực vô biên, không gì mà cha trời , mẹ trời làm không được, cho đến khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, vì thế các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải hết lòng thành kính cha trời , mẹ trời, nghe theo làm theo lời dạy của người, thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn gì được nấy, thần thông trí tuệ vô biên, học một biết mười mới mong tiếp thu những gì mà các tổ tổ đã học được từ nền văn minh khoa học , khoa học minh vật chất, khoa học văn minh tinh thần , của thiên tiên,địa tiên, các con , các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải hết lòng thành tâm cầu khẩn thành kính cha trời mẹ trời, thời cha trời, mẹ trời mới hộ độ dìu dắt linh hồn các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, mau đi đến tột đỉnh cuối của sự chánh đẳng chánh giác, tiến tới làm chủ vũ trụ,
Và cứ thế hết tam tổ tổ , rồi đến tứ tổ tổ, hết nhất tiên rồi đến nhị tiên, những trận mưa pháp nối nhau trút xuống làm cho trí thức con cái, cháu chắt, chút chít, đơm hoa kết trái giác ngộ, củng từ đây thập nhị hoàn long, hoàn tiên truyền dạy kỹ năng, kỹ nghệ, kỹ thật, kỹ xão, luyện kim, chế tạo ra máy móc , chế tạo ra bảo bối,  củng như tạo ra gấm vóc lụa là, màu sắc,
 đạt đến cảnh giới tinh vi kéo léo tạo ra nhiều phương tiện vật dụng phục vụ đời sống con người, con, cháu, chắt, chút, chít ,anh em da vàng chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn thần tiên ra đời.
21 -    nói về 100 con trời năm màu da anh em sau chuyến đi tham quan vũ trụ phệ đà trở về dốc tâm dốc sức , dốc trí, dốc chí, truyền đạt lại những gì mình hiểu biết cho con cái , cháu chắt, chút chít, chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn thần tiên ra đời, và cứ thế trải qua hàng nghìn năm rồi đến hàng vạn năm, con cái , cháu chắt, chút chít, năm màu da  anh em đã lên đến hàng triệu người,
                        *           *           *
Từ khi con người có văn hóa , thời con người củng biết đáng dấu đặc tên, đặc họ cho chính mình, theo sự giác ngộ hiều biết riêng, nhưng không ngoài ý nghĩ của kinh văn, văn hóa cội nguồn, sau HỌ NGŨ HÀNH, là 100 HỌ,
Không phải chỉ có anh em DA VÀNG mới có 100 HỌ, mà tất cả NĂM MÀU DA ANH EM,  DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM , DA ĐỎ,  mỗi màu da đều có 100 HỌ,  sự ra đời của họ tộc là do sự nhận thức về kinh văn của mỗi ông bà tổ tổ,
Ví dụ, kinh văn nói trần gian, chữ trần có vô lượng nghĩa, như lột trần , vạch trần ,sự giã dối,  tẩy trần tẩy bỏ ô trược , chữ trần nói về con người mới sanh ra không những trần truồng, trần trụi, nguyên gốc là thế, trần duyên, trần thuật, trần tình, phải nói chữ trần có vô lượng nghĩa, vì thế ÔNG BÀ TỔ đặc tên cho con cái nhốm theo chữ TRẦN, nhốm theo chữ CAO, nhốm theo chữ VĂN,  nhốm theo PHẠM, vân vân . . .
Ví dụ :  trong KINH VĂN văn hóa cội nguồn cha trời có dạy TỔ TIÊN , CHA TRỜI , ĐỊA MẨU là ba ngôi tối CAO không còn ai CAO hơn nữa, văn hóa cội nguồn là văn hóa tối CAO, con người là động vật cấp CAO, chữ CAO củng như chữ TRẦN, đều có vô lượng ý vô lượng nghĩa, rồi từ đó con cái sanh con đẻ cháu, chắt, chút, chít, cứ lấy chữ TRẦN , chữ CAO, chữ VĂN chữ PHẠM,  làm chuẩn rồi sau mới đặc tên cho con cái cháu chắt, chút chít,
Như vậy chữ CAO, chữ TRẦN chữ VĂN chữ PHẠM,  trở thành HỌ CAO, HỌ TRẦN,
HỌ VĂN, HỌ PHẠM vân vân . . .
Cho đến 100 họ như vậy , HỌ nào củng nằm trong kinh văn , văn hóa cội nguồn mỗi HỌ đều có vô lượng ý vô lượng nghĩa,
Sự phát triển họ tộc thời ấy , dù ở anh em DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM, DA ĐỎ, củng phát triển theo xu hướng như vậy, 
Và tận  sau nầy nhân loại con cháu , tự phát triển ra thêm nhiều họ tộc nữa,
                                     *                   *                    *
Chương 5
Phần 4

                               NGŨ ĐẾ RA ĐỜI
1- BẠCH ĐẾ,   2-  THANH ĐẾ,  3 HẮC ĐẾ,
4 – XÍCH ĐẾ,    5 – HOÀNG ĐẾ,
1-   Nói về 100 con trời  ra đời đến nay là 80 nghìn năm   thân xác phàm trần tuổi củng đã về chiều râu tóc hoa râm quy luật sanh- lão- bịnh- tử là quy luật tự nhiên không một ai là tránh khỏi dù cho thọ đến hàng triệu triệu năm củng thế mà thôi sanh tử là quy luật tự nhiên của tạo hóa, thể xác vật chất là thế, hể có sanh là có tử, dù cho đó là vũ trụ củng phải theo luật sanh tử tiến hóa theo luật thành- trụ- hoại- không, hể có sanh là có diệt huốn chi là muôn sanh linh vạn vật sống trong vũ trụ  trong đó có con người thời phải tiến hóa theo luật sanh – lão- bịnh- tử vì thế 100 con trời ông bà tổ tiên nhân loại củng không sao tránh khỏi quy luật tiến hóa tự nhiên sanh lão bịnh tử dù cho kéo dài tuổi thọ mấy trăm nghìn năm cuối cùng rồi củng bỏ xác phàm già nua, để rồi  linh hồn tiếp nhận một thể xác mới, thể xác non trẻ tiếp tục hành trình sự sống tiến hóa tu luyện linh hồn cho đến khi trở thành chánh đẳng chánh giác
2-  một hôm anh em thập nhị bạch long, bạch tiên đàm đạo, bạch ngũ long nói cuộc đời con người trần gian thật ngắn ngủi mới đây mà anh em chúng ta đã trở về già, bạch nhất long nói còn mới gì nữa anh em chúng ta đã 80 nghìn tuổi rồi còn gì, con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta củng đã lên tới hàng triệu người,   theo lời của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI  anh em chúng ta sanh ra là tiếp tục cuộc hành trình sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người , để rồi thay thế cha trời, mẹ trời làm chủ vũ trụ , các tần địa phủ, củng như các tần trời , nhiệm vụ của anh em chúng ta là truyền dạy những gì cha trời, mẹ trời truyền dạy, dạy lại cho con cái , cháu chắt, chút chít, truyền xuống được 36 đời thời xưng đế, còn 72 đời thời xưng thiên đế , lên ngôi đế- vương- vua- chúa,  hiện nay con cái , cháu chắt, chút chít, chúng ta củng đã lên đến 60 đời thời anh em chúng ta củng nên xưng đế , phong thần, chúa, cho con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta, vì thiên địa càn khôn trái đất nầy cần có người cai quản
Nghe bạch nhất long đề nghị như vậy anh em thập nhị bạch long, bạch tiên nghe rất phải liền chọn ngày chọn tháng, chọn năm, thời gian không xa năm năm tới, để cho con cái, cháu chắt, chút chít, có đủ thời gian thực hiện, lòng hiếu thuận, hiếu trung, hiếu thảo, hiếu nghĩa, hiếu nhân, khi thập nhị bạch long, bạch tiên đã chọn được ngày được tháng liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết trước chửng bị.
3-   Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập bạch long, bạch tiên, được tin thông báo  vào ngày mùng năm tháng bảy dương, mùng ba tháng sáu âm, năm năm tới nhị thập bạch long, bạch tiên, lên ngôi, ÔNG XƯNG BẠCH LONG ĐẾ, BÀ XƯNG BẠCH TIÊN MẪU, tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, nhốm hộp bàn tán  tìm kiếm ngọc ngà châu báu, thế là tùy theo ý thích của mỗi nhốm, nhốm thời tìm kiếm hoa củ quả hiếm lạ, nhốm thời chế tạo máy móc tối tân, nhốm thời chế tạo bảo bối uy luật, nhốm thời tạo ra gấm vóc lụa là quý hiếm, vì thế con cháu nhị thập bạch long, bạch tiên bận rộn suốt ngày đêm, có số con cháu bay lên tận các vì sao tìm  kiếm châu báu hiếm lạ,  có số con cháu bay đến ba cõi nhân gian, đông thắng thần châu, tây ngưu hóa châu, có người còn bay đến bắc cô lô châu, tìm kiếm những vật quý hiếm  quý hiếm nhất trên đời.
Nói tốm lại con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập bạch long, bạch tiên, người có pháp thuật cao thời đi xa , người có pháp thuật thấp thời tìm kiếm khắp quả địa cầu mình đang ở.
4-  Củng vào thời điểm ấy không phải chỉ có con cái cháu chắt, chút chít, của anh em da trắng bạch long, bạch tiên, thuộc hành kim trấn giữ phương tây  bận rộn tìm kiếm củ quả hiếm lạ, ngọc ngà châu báu hiếm lạ, chế tạo máy, bảo bối tân kỳ, dân lên cha mẹ, ông bà tổ tổ, 
Mà cả năm màu da anh em , kim- mộc- thủy- hỏa- thổ, thanh long thanh tiên, hắc long hắc tiên, xích long xích tiên, hoàn long hoàn tiên,  con cái, cháu chắt, chút chít, củng đều bận rộn như thế,
5-  Đây nói về con cháu,chắt, chút, chít,  của nhị thập HẮC LONG HẮC TIÊN được tin ông bà tổ tổ, lên ngôi HẮC LONG ĐẾ, HẮC TIÊN MẪU  vào ngày 6 tháng 8 dương, mùng 6 tháng 7 âm, năm năm tới tức thời con cái, cháu chắt, chút chít,của nhị thập hắc long, hắc tiên,  bận rộn suốt ngày không khác gì con cái, cháu , chắt, chút, chít, của nhị thập  BẠCH LONG BẠCH TIÊN nhốm thời tìm kiếm ngọc ngà châu báu, nhốm thời tìm kiếm HOA, CỦ, QUẢ , hiếm lạ, nhốm thời chế tạo máy móc bảo bối tân kỳ, nhóm thời dệt ra vải lụa, nhung gấm hiếm lạ, lập công dân lên nhị thập HẮC LONG HẮC TIÊN ông bà tổ tổ, sự nỗ lực ấy đã trải qua gian nan đầy khó khăn tìm kiếm khắp nơi tận cùng của trái đất đôi khi còn mất mạng, nhất là đi tìm những thứ quí hiếm lạ,
6-  Nói về nhốm con cháu hắc long hắc tiên chia ra hàng trăm nhốm, trong hàng trăm nhốm có nhốm địa địa hơn trăm người toàn là những người võ nghệ cao cường, pháp  thuật tinh thông, đi tìm ngọc ngà châu báu đi mãi đi mãi một hôm thấy xa xa có bảy đạo hào quang phóng lên không trung một cách kỳ lạ, liền đằng vân bay đến nơi đó ở trên không trung nhìn xuống thấy bảy con quỉ cầm trên tay bảy viên bảo châu to lớn, phát tỏa ra bảy ánh sáng rực rỡ khác nhau thời lấy làm kinh ngạc, địa địa nói thì ra đây là bảy viên bảo châu vô cùng quý hiếm kim châu, mộc châu, thủy châu, hỏa châu, thổ châu, minh châu, hồng châu,    cả nhốm vô cùng mừng rở nhưng không biết làm sao mà lấy cho được.
7-  Nói về 100 ông bà tổ tổ,từ khi theo đức CHA TRỜI , MẸ TRỜI đến hư không vũ trụ phệ đà, học hỏi những tinh hoa văn hóa khoa học văn minh đỉnh cao của nền văn minh nhân loại con người, văn minh khoa học tinh thần, văn minh khoa học vật chất, văn minh khoa học đạo đức, văn minh khoa học đạo pháp, hiến pháp, luật pháp đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo , tối cao của nhân loại con người trở về ra sức giáo dục truyền dạy lại cho con cái , cháu chắt , chút chít, nhờ sự truyền đạt dìu dắc dạy bảo của ông bà tổ tổ, trải qua hàng nghìn, hàng vạn năm, làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, tiếp thu những tinh hoa văn minh hiện đại nhân loại chư thiên của vũ trụ phệ đà trên nhiều lĩnh vực khoa học,  khoa học văn minh vật chất, khoa học văn minh tinh thần, khoa học văn minh đạo đức, khoa học văn minh đạo pháp, khoa học văn minh pháp thuật thần thông, khoa học văn minh đạo luật hiến pháp, luật pháp, công lý bình đẳng xã hội, khoa học đạo luật vũ trụ, sự tận tâm giáo dục trường kỳ ấy làm cho con cái, cháu chắt, chút chít phát truyển Ý thức , nhận thức tiến hóa hội nhập cao thâm sâu xa làm chủ khoa học, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh, tiến tới làm chủ thiên nhiên vũ trụ làm chủ chân tâm, chân tánh, làm chủ cuộc sống  nhân loại con cháu tiên rồng nhờ thế  vượt lên cảnh giới đời thường tiến tới cảnh giới thần tiên, tiến tới cảnh giới  đỉnh cao nền văn minh địa tiên, rồi đến đỉnh cao nền văn minh thiên tiên  tuy đời sống con người ở trần thế, nhưng lối sống đã tiến hóa lên cảnh giới  của thiên, địa tiên,
8-  Sự văn minh của con người không những tiến lần đến làm chủ vũ trụ, mà còn tiến hóa lên ngôi vị đế, vương, vua, chúa, củng như tiến hóa lên, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,
Từ khi con người có kinh văn ra đời thời con người củng văn minh vượt bật biết đặc tên, đặc họ theo kinh văn cho chính mình cho con cái, cháu, chắt mình, ở vào thời kỳ ấy ông bà tổ tổ chung nhau một ngôn ngữ  năm màu da anh em, sự phát triển họ tộc củng như đặc tên cho con cho cái, ở vào thời kỳ ấy dù ở người da vàng, da trắng, da đen, da chàm, da đỏ, củng có lối phát triển theo xu hướng như vậy.
9- Củng ở vào thời kỳ nầy con người không may chết đi liền được đầu thai trở lại làm người, tiếp tục tu luyện tiến hóa linh hồn về trời, hiếm người sa đọa xuống các tần địa phủ,  nói tốm lại nhân loại ở vào thời kỳ giữa tiểu kiếp thứ năm ở kiếp trụ thời kỳ cội nguồn tiền sử thời tam hoàn, ngũ đế,  một trăm ông bà tổ tổ chúng ta là thời kỳ nguồn cội của xã hội ĐẠI ĐỒNG, kéo dài tiếp nối trải qua bao thế hệ con cháu hơn ba triệu năm ở chốn nhân gian.
nói về nhốm con cái, cháu chắt, hắc long, hắc tiên, đi tiềm kiếm ngọc ngà châu báu khắp tận cùng trái đất  phát hiện ra bảy đạo hào quang từ bảy viên bảo châu kim châu, mộc châu, thủy châu, hỏa châu, thổ châu, minh châu, hồng châu, quí hiếm, bảy đạo hào quang rực rỡ của thất châu tỏa lên vô cùng đẹp mắt, liền từ trên không hơn trăm người đáp xuống bao vây bảy con quỉ,
nói về bảy con quỉ thấy con người đến bao vây chúng nhưng chúng vẩn tỉnh bơ như không coi con người vào đâu, không những thế bảy con quỉ còn kêu rú lên đinh tai nhứt óc hầu làm khiếp sợ con người, nhưng chúng đã lầm, con người không những không sợ chúng mà còn tức giận hét to lên rằng, nầy bảy con quỉ vô thường kia khôn hồn thời để bảy viên bảo châu lại rồi cút đi cho khuất mắt con cháu tiên rồng  bằng không thời khó bảo toàn tánh mạng, người phát ra lời hăm dọa đó là người con thứ 30 của hắc nhất long, nhất tiên, tên là u địa địa,
năm con quỉ nhìn địa địa với cái nhìn xem thường đầy vẻ thách thức nói bảy viên bảo châu đây là của ta quỉ ta, địa địa quát lớn ngọc ngà châu báu  là do tổ tiên ta tạo ra khắp cùng vũ trụ chỉ có nhân loại con người con cháu tiên rồng mới có quyền cai quản thâu tốm, gìn giữ chúng, liền ra lệnh cho anh em,  con cái cháu chắt tấn công bảy con quỉ cướp lấy lại bảy viên bảo châu do TỔ TIÊN khai tạo ra, thế là cuộc xáp chiến xảy ra long trời lở đất, bảy con quỉ quả là thần thông quảng đại võ nghệ cao cường, ăn miếng trả miếng không chịu thua kém con người chút nào, vì thế con người củng khó mà hạ gục chúng nhanh chóng cho được, đánh một hồi lâu năm con quỉ có bề kém thế biết không thể nào đánh lại số đông hơn trăm  người, chúng liền đồng loạt hóa phép lửa dậy ầm ầm, yêu khí đầy trời, nanh vuốt ẩn hiện khắp nơi hầu thiêu đốt xé xác con cái, cháu chắt, hắc long hắc tiên, con cái, cháu chắt , hắc long, hắc tiên, nào chịu thua thấy bảy con quỉ đồng loạt hóa phép hung hảm như thế, liền cùng nhau hét lên một tiếng như sấm nổ mỗi người niệm chú hóa phép gió mưa nổi dậy, sấm sét rền trời, kim quang chơm chớp đánh xuống đầu bảy con quỉ ầm ầm, bảy con quỉ chống đỡ không lại thua phép vô cùng tức giận gào thét đinh tai nhứt óc dốc sức  hóa phép trời đất tối đen mù trời mịt đất trời hơi lạnh thấu xương hầu tiêu diệt con người, nhưng bảy con quỉ nào có biết chúng đã gặp phải đối thủ nặng ký con cháu tiên rồng nhà trời  hơn trăm người anh em con cái cháu chắt của u địa địa  toàn là những người có pháp thuật thần thông cao cường đã hơn sáu mươi nghìn năm tu luyện thần thông,
thấy bảy con quỉ hóa phép trời đất tối ôm hơi lạnh thấu xương chúng ẩn mình trong yêu khí hầu tiêu diệt đối thủ, hơn trăm người anh em con cái, cháu chắt, của nguyên địa địa liền bay lên không trung phất tay hóa ra thiên la địa võng kim quang sấm sét chớp nháy ầm ầm bao vây đánh xuống bảy con quỉ  tức thời trời đất âm u liền tan biến bảy con quỉ vô cùng kinh khiếp liền hóa phép chống trả hóa ra hàng nghìn hàng vạn yêu tinh,rợp trời rợp đất, hóa thành mình đồng da sắt chóng trả  miệng phun lửa dữ, mũi tuôn khí độc, mắt phóng yêu khí , tay chân móng vuốt lúc dài lúc ngắn   nhanh như tia chớp tấn công đối thủ con cháu tiên rồng ai nhìn thấy củng phải kinh khiếp,
      thất quỉ yêu tinh vốn lâu xa
      từ khi thiên địa chuyển giao hòa
      thất thức lạc nguồn sanh thất quỉ
      thần thông phép tắc chẳng ai qua
      nhích chân một cái trời tăm tối
      lắc mình chuyển động biến hà sa
      nanh,vuốt, yêu tinh đầy biến hóa
      giết người chớp mắt quỉ nào tha,
              *            *             *
      Nào hay thế sự đà thay đổi
      Con cháu tiên rồng đã sanh ra
      Trí tuệ thần thông trùm ba cõi 
      Chủ nhân vũ trụ thế ông cha
      Quyền năng chúa tể muôn loài vật
      Chủ cả càn khôn, chủ quỉ ma
      Quy thuận cội nguồn thời được sống
      Tùng phục tiên rồng nạn tai qua.
       ỷ mình tài phép trò chống đối
       Con cháu tiên rồng diệt chẳng tha,
                *            *            *
        Thế là trận đánh xảy ra
        Chưởng phong, đao, kiếm sáng loà kinh thiên
         ầm ầm dậy núi dậy non
         đất trời mù mịt chuyển rung đất trời
         yêu tinh biến hóa trùng trùng
         bao vây lớp lớp diệt nòi rồng tiên
         lửa yêu rực đỏ không gian
         độc yêu tràng ngập núi non khắp cùng
         khí yêu càn quét đùng đùng
         đánh cho con cháu tiên rồng tả tơi
         nào hay quỉ gặp con trời 
         tiên rồng nòi giống lẫy lừng uy linh
         thần thông pháp thuật vô biên
         thay trời hành đạo triệt tiêu nghịch trời
         hào quang sấm chớp ầm ầm
         kim quang đánh xuống đất trời chuyển rung
         thất quỉ khiếp vía hồn kinh
         ẩn mình chạy trốn tàn hình thoát thân
         nào hay sấm chớp bủa vây
         thiên la địa võng chuyển xây mịt mờ
         kim quang đánh xuống ầm ầm
         tan thây nát thịt ôi là còn chi
nói về bảy con quỉ vô thường kinh khiếp trước kim quang đánh xuống ầm ầm, liền hóa phép ra hàng nghìn hàng vạn yêu tinh miệng phun lửa dữ , mũi tuôn khí độc, mắt tuôn yêu khí, móng vuốt thất quỉ biến hóa vô cùng, lúc dài, lúc ngắn, lúc ẩn lúc hiện, tấn công con cháu tiên rồng như tia chớp hầu tiêu diệt nhanh chóng,  nhưng ngũ quỉ đã gặp phải con người con cháu tiên rồng khắc tinh của chúng , vì con cháu tiên rồng là chủ nhân tương lai vũ trụ,  không những tu luyện thành nhị kim thân thần thông pháp thuật vô biên, mà cả trí tuệ củng không sao lường được ,
con cháu tiên rồng nhìn thấy thất quỉ yêu tinh pháp thuật thần thông cao cường như vậy liền đồng loạt hóa phép, hóa ra kim quang thiên la địa võng hào quang sấm chớp trùng trùng bao vây hàng nghìn hàng vạn yêu tinh quỉ dữ vào giữa kim quang đánh xuống như mưa, bảy con quỉ thua phép đành quăng thất bảo châu lên không để chống trả, nhưng nào có lại.
10- nói về u địa địa ở trên không theo dõi trận chiến thấy thất quỉ yêu tinh tuy pháp thuật cao cường nhưng không tài nào chống lại anh em,  con cái cháu chắt của mình, chừng thấy thất quỉ quăng thất bảo châu,lên không hào quang rực trời rực đất hầu tàn hình trốn thoát, nhưng không tài nào thoát được,bị kim quang đanh xuống như mưa tan xương nát thịt u địa địa hóa ra bàn tay to lớn nhanh như tia chớp chụp lấy bảy viên bảo châu, 
       thất quỉ nghịch trời tưởng rằng hay
       nào hay định luật chuyển vòng xây
       gặp phải tiên rồng đành tận số
       ác gieo ác báo quỉ tan thây
đây nói về con cái , cháu chắt, chút chít, của nhị thập thanh long, thanh tiên, được tin thông báo của ông bà tổ tổ, ngày 13 tháng 10 dương, ngày 15 tháng 9 âm năm năm tới lên ngôi  ĐẾ, MẪU,
ông xưng là THANH LONG ĐẾ, bà xưng là  THANH TIÊN MẪU, thế là con cái, cháu chắt, chút chít,thanh nhất long , nhất tiên, ra sức sáng tạo những gì mới mẽ nhất, tìm kiếm những gì quí  hiếm nhứt, tìm kiếm những gì kỳ lạ nhất, dân lên ông bà tổ tổ mừng ngày ông bà tổ tổ lên ngôi THANH LONG ĐẾ, THANH TIÊN MẪU, lập công tỏ tấm lòng thành hiếu thảo của con cái, cháu chắt, chút chít, trong hàng trăm nhốm ra sức lập công thời trong đó có nhốm đi tìm món ngon vật lạ, do TỊNH CHÂN NGUYÊN cầm đầu người con thứ chín của thanh nhất long, nhất tiên , dẩn đầu hơn 100 người bay đến 7 núi vàng xa gần núi tu di, 1- núi song trì, 2- núi trì trục, 3- núi đảm mộc, 4- núi thiện kiến , 5- núi mã nhĩ, 6 núi núi chướng ngại, 7- núi trì địa, trong bảy biển hương thủy ,
giữa bảy biển hương thủy có các giống hoa sen quí hiếm, như là hoa sen ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, hoa sen ca lợi, vân vân ...
11- nói về TỊNH CHÂN NGUYÊN dẩn đầu anh em dẩn đầu con cháu hơn ngìn người bay ra khỏi quả địa cầu biển khí nước mặn nhắm hướng bắc vượt qua biển khí nước mặn, biển khí nước mặn rộng tới 16 vạn 800 nghìn dặm, nhưng vì quả địa cầu NAM THIỆN BỘ CHÂU ở giữa biển khí nước mặn, nên TỊNH CHÂN NGUYÊN dẩn anh em  con cháu vượt qua biển khí nước mặn hơn 8 vạn 4 nghìn dặm, thời tới biển hương thủy thứ 7  có núi trì địa,  đang đằng vân bay trên không trung nhìn xuống biển hương thủy thứ 7 thấy hoa sen đủ màu đủ sắc đẹp vô cùng, bổng xa xa thấy một vùng hào quang rực rỡ tịnh chân nguyên dẩn con cháu bay đến đó xem là chuyện gì ở trên không trung nhìn xuống thấy một hoa sen to lớn lạ lùng hào quang từ hoa sen to lớn nầy tỏa lên rực rỡ đủ màu đủ sắc kỳ lạ dị thường,  tức thời TỊNH CHÂN NGUYÊN cùng anh em  con cái cháu chắt hạ chân xuống gần hoa sen to lớn tỏa hào quang, còn có một đóa sen to lớn khác nữa đã kết hạt , hào quang từ hai đóa sen to lớn nầy muôn đạo hào quang tỏa lên vô cùng đẹp mắt, trong số con cháu có một người lên tiếng thưa cha đóa sen , hoa sen, nầy rất kỳ lạ có lẽ vô cùng quí hiếm hái lấy đêm về dân lên tổ tổ, TỊNH CHÂN NGUYÊN gật đầu cha củng có ý định ấy, thế là con cái, cháu chắt, thanh nhất long, thanh nhất tiên  liền ra tay hái lấy hai đóa hoa sen kỳ lạ nầy, chưa kiệp hái thời cuồng phong ập tới ầm ầm mù trời mịt biển một bầy quỉ dữ xuất hiện, quỉ nào, quỉ nấy hung dữ vô cùng chúng gào thét ầm ĩ quát tháo đinh tai nhứt óc, quát rằng các ngươi là yêu tinh ở phương nào đến dám hái trộm báu vật của ta,
TỊNH CHÂN NGUYÊN giả đò không hiểu biết nói hoa sen to lớn đây là vật báu của các ngươi sao ?
Con quỉ chúa nhìn con người đầy vẻ kêu ngạo, hách dịch nói không phải của ta thời còn của ai nữa, vừa trả lời vừa hù dọa xem con người không vào đâu, quỉ chúa khua tay múa chân nói các ngươi cút đi cho ta, bằng không không ai toàn mạng mà trở về, tịnh chân nguyên nghe chúa quỉ hổn láo, nộ nạt, hù dọa, như thế nhưng không hề tỏ thái độ tức giận, mà càng tỏ ra cung kính thưa hoa sen đây là loại hoa sen gì mà to lớn hào quang rực rỡ xinh đẹp như thế,
Con quỉ chúa thấy tịnh chân nguyên có vẻ khờ khạo thiếu hiểu biết liền khoe khoang nói rằng, ngươi đứng cho vững nghe quỉ ta nói đây, đây là loại liên hoa hải tạng, chúa tể của các loài hoa sen,  vô cùng quí hiếm khắp biển hương thủy thứ bảy nầy chỉ ở đây mới có, loại liên hoa hải tạng nầy mười nghìn năm mới có búp, mười nghìn năm nữa mới nở hoa, thêm mười nghìn năm nữa mới kết hạt, và thêm mười nghìn năm nữa hạt mới già, những hạt sen nầy là những hạt sen cải tử hoàn sanh chết rồi làm cho sống lại, ăn một hạt bằng tu luyện mười nghìn năm , kéo dài tuổi thọ mười nghìn năm, chỉ cần ngậm hạt sen trong miệng thời không còn thấy đói khác gì nữa,
Anh em TỊNH CHÂN NGHUYÊN cùng con cái, cháu chắt,  nghe quỉ chúa nói thế thời lấy làm mừng vô cùng bằng nói với quỉ chúa rằng hoa sen quí hiếm giữa biển nầy làm sao mà của ngươi được,quỉ chúa nghe con cháu tiên rồng nói thế thời tức giận quá tháo ầm ỷ nạt nộ rằng các ngươi cút đi bằng không ta giết sạch chẳng tha, con trai lớn của tịnh chân nguyên là TỊNH HẠO HẠO, quát rằng hoa sen quí là do trời sanh trời tạo , chỉ có con cháu của trời mới có quyền thừa hưởng, mà chỉ có ông bà tổ tổ ta mới  được quyền quyền thừa hưởng những báu vật quý hiếm do  tổ tiên , cha trời, mẹ trời tạo ra mà thôi, chúa quỉ tức quá gào thét quát tháo nội tổ tổ của ngươi là ai mà lớn lối như thế , em của TỊNH HẠO HẠO, là TỊNH HẦU AN, nghe chúa quỉ hổn láo như thế quát lên như sấm nổ , lũ quỉ các ngươi có biết nội tổ tổ của ta là ai không mà hổn láo,
Nội tổ tổ của ta chính là con trời , con của đấng tạo hóa ,đắng tạo vật con của đấng lập lên tất cả, vũ trụ, trời đất,  con người, vạn vật, những gì trong vũ trụ đều là của trời, của cha, của mẹ của các nội tổ ta,
Chỉ có các ông bà tổ tổ ta, mới có quyền làm chủ hoa sen hạt sen quí hiếm nầy,
Chúa quỉ cùng lũ yêu tinh nghe TỊNH HẦU AN nói thế tức quá ra lịnh cho bầy quỉ tiến lên tiêu diệt con cháu tiên rồng như vũ bão, con cháu tiên rồng nào chịu kém xáp chiến với bầy quỉ với khí thế trời long đất lở thế là cuộc giao tranh xãy ra vô cùng khốc liệt đất trời mù mịt cuồng phong nổi dậy ầm ầm TỊNH HẠO HẠO đánh với chúa quỉ hơn hai mươi hiệp thấy chúa quỉ võ nghệ cao cường thần thông quảng đại khó mà thắng cho được TỊNH HẦU AN thấy thế bay tới hiệp sức với TỊNH HẠO HẠO tiêu diệt chúa quỉ ,
Nói về chúa quỉ đang chiến đấu hăng say quyết tiêu diệt cho được TỊNH HẠO HẠO với những quỉ chiêu bí hiểm , quỉ khí móng vuốt rợp trời, hầu tiêu diệt nhanh chóng TỊNH HẠO HẠO,   nhưng chúa quỉ nào ngờ  đã gặp phải con cháu tiên rồng thời coi như đã gặp phải chủ nhân vũ trụ tương lai rồi,  TỊNH HẠO HẠO tu luyện nhị xác thân đạt đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần hiệp nhất,  ngũ khí triều dân thần thông võ nghệ pháp thuật như ý, nên chúa quỉ dù cố sứcquyết đánh TỊNH HẠO HẠO nhưng hai mươi hiệp đã trôi qua mà vẩn chưa hạ gục đượcTỊNH HẠO HẠO, chúa quỉ vô cùng tức giận gào thét đinh tai nhứt óc hóa phép hiện bàn tay to lớn như một đám mây khổng lồ từ trên không chụp xuống  phóng ra ngũ lôi sấm nổ hầu tiêu diệt TỊNH HẠO HẠO trong nháy mắt với chiêu ngũ lôi sấm nổ nầy, TỊNH HẠO HẠO liền biến mất bay lên không trung hiện ra thân tướng to lớn  trăm tay nghìn mắt phóng ra kim quang  hồng quang , sấm quang, sét quang đánh xuống chúa quỉ ầm ầm kinh thiên động địa , chúa quỉ lâu đời lâu kiếp lại được ăn được liên hoa hải
Tạng tu luyện hàng vạn vạn năm đạt đến cảnh giới
Pháp thuật thần thông vô biên, nên củng biến hóa thành thân hính to lớn chống trả lại TỊNH HẠO HẠO với trăm tay nghìn mắt quỉ chúa phóng ra yêu thuật rợp trời rợp đất chống đỡ,chống trả vô cùng dữ dội
Nói  về TỊNH HẦU AN em của TỊNH HẠO HẠO thấy chúa quỉ thần thông pháp thuật vô biên như thế thời biết anh TỊNH HẠO HẠO khó mà tiêu diệt cho được, bằng tàn hình hóa ra mười đạo kiếm quang nhanh như tia chớp bay đến tiêu diệt chúa quỷ, chỉ nghe ầm ầm rung trời chuyển đất, chúa quỉ bị đánh trúng đau quá gào thét đinh tai nhứt óc,cùng lúc ấy  trên không trung liền xuất hiện một con đại bàng to lớn lao xuống hai con mắt phóng ra hai đạo kim quang phóng thẳng vào chúa quỉ, 
      Ôi trận đánh long trời lở đất
      Quỉ cùng người quyết chiến dậy khơi
      Biển hương thủy cuồng phong bão táp
      Sóng ầm ầm gào thét liên miên
      Quỉ lớp lớp tấn công kinh khiếp
      Người trùng trùng càn quét kinh thiên
      Trời mờ mịt vang rền sấm chớp
      Khiếp oai hùng con cháu rồng tiên
      Kìa trận đánh đã đến hồi kết thúc
      Quỉ tàn đời bỏ xác chẳng còn tên
Nói về con cháu thanh nhất long , nhất tiên, dẹp xong bầy quỉ hái lấy liên hoa hải tạng tiếp tục cuộc hành trình vượt qua bao biển cả tìm kiếm báu vật dân lên cha mẹ, ông bà tổ tổ,  
12- Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập bạch nhất long, bạch nhất tiên , được tin ông bà tổ tổ năm năm nữa, lên ngôi BẠCH LONG ĐẾ ,BẠCH TIÊN MẪU, thời thi nhau lập công tỏ tấm lòng hiếu thảo dân lên ông bà TỔ TỔ
Con cháu của bạch nhất long, bạch nhất tiên, vì muốn tỏ tắm lòng hiếu thuận ra sức lập công dân lên CHA, lên MẸ, dân lên ÔNG lên BÀ, TỔ TỔ những món ngon vật lạ,những châu báu quý hiếm nhất trên đời, trong số hàng triệu triệu con cái, cháu chắt, chút chít, của bạch long , bạch tiên,  chia nhau hơn vài nghìn nhốm, những người con, người cháu, những người có pháp thuật thần thông thuộc hàng bật nhất đằng vân giá vũ bay đến tây ngưu hóa châu, bắc cô lô châu, đông thắng thần châu, vượt qua không gian thời gian đến tận những nơi xa xôi nầy,để tìm kiếm báu vật,
13- Nói về  Tây ngưu hóa châu là một trong bốn cõi nhân gian nằm ở phía tây núi tu di, ở vào thời nầy tây ngưu hóa châu màu xanh bạt ngàn, cảnh quang rộn rịp bởi chim muôn vạn thú cùng khắp đầy rẫy ,chen chúc bầy đàn, trên không, trên cây, dưới đất, hương hoa màu sắc,trải khắp ngưu hóa châu dệt thảm mùa xuân, quả ngon vật lạ hiếm quý lạ lùng, châu báu hiếm quý khắp nơi khắp chốn con cháu, bạch long bạch tiên vì thế tha hồ lập công dân lên ông bà tổ tổ,  
14- Đây nói về địa phận trung tâm địa cầu tây ngưu hóa châu, trải qua hàng trăm triệu năm hình thành lên cao nguyên rộng lớn tạo lên dãy núi vạn ngưu, hội tụ tinh hoa thiên địa âm dương  nên tích tụ nơi đây nhiều vật báu quý hiếm hơn cả ,                                         
Từ dãy núi vạn ngưu hào quang tỏa lên muôn màu muôn sắc rực rỡ xinh đẹp vô cùng ,
15- Hơn một nghìn con cái cháu chắt của bạch long bạch tiên đang bay trên bầu trời tây ngưu hóa châu thấy dãy núi vạn ngưu hào quang trùng trùng điệp
Điệp tỏa sáng khắp nơi liền tức tốc đằng vân giá vũ bay tới đó, từ trên mây nhìn xuống thời vô cùng kinh ngạc thì ra đây là một rừng cây thông báu, cây bằng vàng, lá bằng bạc, quả bằng trân châu, rừng cây thông báu nầy là do địa linh thu hút tiên thiên chân khí trung tâm của dãy núi vạn ngưu tạo ra, hơn một nghìn con cái, cháu chắt, bạch long, bạch tiên, mừng quá đồng loạt bay xuống rừng cây thông báu,
Bổng có một người lên tiếng nào anh em , con cái, cháu chắt, hãy đêm hết những cây thông báu nầy về dân lên cha mẹ, ông bà tổ tổ, thì ra người nói đó chính là người con lớn của bạch nhất long, bạch nhất
Tiên, tên là kim nhất hi,  kim nhất hi vừa ra lệnh cho anh em, con cái, cháu chắt, dùng pháp thuật thần thông nhổ sạch những cây thông báu ấy, thời bổng nhiên trời đất tối sầm yêu khí trùng càn quét dữ dội hơi lạnh thấu xương, nếu không nhờ thần thông pháp thuật cao cường thời con cháu tiên rồng, con cái , cháu chắt, bạch nhất long, bạch nhất tiên, chết sạch rồi, con cháu tiên rồng đồng loạt mở con mắt thần nhãn xem là chuyện gì đã xãy ra thời thấy yêu quỉ ở đâu tới bao vây đông như kiến, chúng vô cùng hung dữ, chúng nhìn con người không chết bỡi yêu độc khí độc của chúng, chúng càng thêm tức giận quát tháo ầm ỷ đinh tai nhứt óc,
Trong trùng trùng ác quỉ liền xuất hiện một con quỉ chúa ba đầu sáu tay, mười hai con mắt phóng ra mười hai tia hào quang vô cùng kinh khiếp, quỉ chúa gào thét đinh tai nhứt óc, các ngươi là yêu tinh nơi nào tới đây định lấy trộm báu vật của ta, các ngươi tới đây thời không còn một tên sống sót để trở về, nói xong chúa quỉ phất sáu cánh tay một cái tức thời hóa ra hàng triệu triệu mũi kim như tia chớp tiêu diệt con cháu tiên rồng, con cháu tiên rồng nào chịu kém, toàn thân phát ra muôn đạo hào quang, đánh tan trùng trùng độc khí, yêu khí, phá tan hàng triệu triệu mũi kim do chúa quỉ tạo ra,
Chúa quỉ thấy con người vô cùng lợi hại nên ra lệnh cho trùng trùng yêu tinh ác quỉ xông lên tiêu diệt con người.
16- Nói về kim nhị nhị em của kim nhất hi thấy chúa quỉ ra lịnh cho trùng trùng yêu tinh ác quỉ tấn công con cái, cháu chắt, của mình thời liền ra lịnh cho con cái, cháu chắt, của mình tấn công cống trả lại trùng trùng yêu tinh ác quỉ, thế là trận chiến xãy ra giữa người và quỉ vô cùng kinh khiếp,
Nói về kim tam nguyên em của kim nhị nhị vừa luyện được thanh bảo kiếm bảo bối lợi hại vô cùng luôn luôn mang theo bên mình, thấy yêu quỉ tràng tới như nước vỡ bờ, liền ném bảo bối lên không hô biến tức thời thanh bảo kiếm biến hóa ra trùng trùng bảo kiếm càn quét lũ yêu tinh,
Cùng lúc ấy kim nhất hi thấy chúa quỉ, đã luyện tới mình đồng da sắt vô cùng lợi hại, lại thêm pháp thuật thần thông vô biên nếu không nổ lực tiêu diệt thời khó mà thắng được đôi khi còn mất mạng nói gì giành lấy cây báu, bằng hét lên một tiếng rung trời chuyển đất, biến hóa ra thành năm người năm màu da khác nhau, ứng hiện kim- mộc- thủy- hỏa- thổ, năm người phóng ra năm đạo hào quang, kim quang, mộc quang, thủy quang, hỏa quang, thổ quang, sấm sét nổi dậy chớp nháy ầm ầm, đánh vào chúa quỉ chúa quỉ chống trả không nổi bị sấm sét kim quang, mộc quang, thủy quang, hỏa quang,thổ quang, đánh tan thây nát thịt thành tro thành bụi,   
      Bão tố cuồn phong chuyển đất trời
      ầm ầm sấm chớp dậy khắp nơi
      trùng trùng yêu quỉ tràng xông tới
      con cháu tiên rồng đánh tả tơi
      vạn ngưu đại chiến rền trời đất
      người quỉ giao tranh chuyển vận thời
      con người chúa tể càn khôn ấy
      con cháu tiên rồng chủ khắp nơi
dẹp xong lũ yêu tinh quỉ dữ con cháu tiên rồng, con cái, cháu chắt, bạch nhất long, bạch nhất tiên, dùng pháp thuật thâu tốm cây báu tiếp tục cuộc hành trình qua nhiều châu lục khác.
17- Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập xích long, xích tiên,  nhận được tin thông báo ông bà tổ tổ lên ngôi  XÍCH LONG ĐẾ, XÍCH TIÊN MẪU, vào ngày 20 tháng 6 dương,  17 tháng 5 âm,  năm năm tới tức thời hàng triệu triệu con cái, cháu chắc, chút chít, ra sức lập công sáng tạo máy móc, chế tạo bảo bối, nhung gấm lụa là, trân châu báu vật, kỳ hoa dị thảo, món ngon vật lạ, trong các nhốm truy tìm báu vật có nhốm hỏa nhất tinh, hỏa nhất tinh là con lớn của xích nhất long, nhất tiên, dẩn theo hơn một nghìn người tiến về các vì sao, trên bầu trời vũ trụ kiếm tìm báu vật, anh em , con cái, cháu chắt, của hỏa nhất tinh dùng pháp thuật đấu vân bay nhanh như tia chớp với tốc độ kinh hồn vượt qua không biết là bao nhiêu là vì sao, ở những vì sao xa xôi báu vật nhiều vô kể nhưng lạ một điều là không có yêu tinh quỉ dữ nào ở đây cả, đoàn người bỏ lại sau lưng những vì sao, tiếp tục lao nhanh về vũ trụ phát hiện ra chồm sao sáng chóa, có một vì sao to lớn hào quang rực rỡ muôn màu muôn sắc, thì ra đó là chồm sao thái dương ,vì sao to lớn hào quang muôn màu, muôn sắc đó chính là thái dương sao chủ của các vì sao, đoàn người bay tới vì sao thái dương sao chủ ấy bay trên không quan sát khắp lục địa vì sao,
Bổng phát hiện từ nơi trung tâm vì sao, hào quang trùng trùng điệp điệp,đẹp mắt vô cùng, liền tức tốc bay đến đó, thời ai nấy vô cùng kinh ngạc thấy ngũ long, ngũ phụng, vây quanh một viên minh châu khổng lồ, có lẽ ngũ long, ngũ phụng đang chầu viên minh châu kỳ lạ đó, thu hút thần lực, tinh lực, khí lực, từ viên minh châu khổng lồ,
Hỏa nhất tinh  chưa biết phải làm sao, thời có người lên tiếng nói anh nhất tinh chúng ta mau giành lấy viên minh châu, thì ra người lên tiếng đó là em của hỏa nhất tinh tên là hỏa nhị tinh, hỏa nhất tinh nghe hỏa nhị tinh nói rất phải, liền ra lịnh tấn công ngũ long, ngũ phụng cướp lấy viên minh châu tức thời kim quang, hồng quang, hỏa quang, thủy quang, bạch quang sấm chớp ầm ầm đánh xuống chuyển trời chuyển đất,
Nói về ngũ long, ngũ phụng, đang thu hút thần lực , tinh lực, khí lực, của viên minh châu tỏa ra bất ngờ bị con người tấn công khí thế long trời lỡ đất, tức thời  ngũ long ngũ phụng vận hành thần lực vào viên minh châu làm cho viên minh châu nổi lên sấm sét phóng lên trùng trùng kim quang, hồng quang, bạch quang,
Thủy quang, hỏa quang, chống trả,  thế là trận đánh giữa người và rồng phụng, vô cùng khủng khiếp,
       Ngũ long pháp thuật vô biên
       Thần thông biến hóa kinh thiên dậy trời
        Ngũ phụng pháp thuật kinh người
        Long ,phụng, hiệp nhất đất chuyển rung
        Càn khôn trùng điệp hào quang,
        Đất trời sấm chớp ầm vang đất trời
        Con người chúa tể trên đời
        Thần thông trí tuệ chuyển thời càn khôn
        Rồng thiên đánh mãi không hơn
        Phụng thiên đánh mãi khó mong diệt người,
        Thế là trận chiến cân bằng
        Minh châu không biết sẽ về tay ai
Trận chiến giữa người và rồng phụng càng lúc càng quyết liệt, bổng rồng vàng quát to như sấm nổ các ngươi yêu tinh ở phương nào mà dám đến đây cướp lấy minh châu thiên địa của ta ?
Hỏa nhất tinh nghe rồng vàng quát tháo hỏi như thế, liền quát tháo trả lại, loài rồng, loài phụng kia, các ngươi không lo tiến hóa đầu thai làm loài người làm con cháu nhà trời, thay hế ông cha làm chủ giang sang vũ trụ , loài rồng, loài phụng các ngươi tranh bá với loài người được sao,
Ngũ long, ngũ phụng nghe hỏa nhất tinh nói thế liền thâu pháp thuật thần thông lại, ngũ long, ngũ phụng hỏi có phải con người các ngươi là con cái , cháu chắt, của một trăm người con của đức cha trời mẹ trời
Đó không?   Con cái, cháu chắt, của xích long, xích tiên, nghe ngũ long, ngũ phụng hỏi thế thời lấy làm  kinh ngạc, bổng có người lên tiếng nói sao các ngươi lại biết các ông bà tổ tổ của ta, ngũ long, ngũ phụng tỏ vẻ thân thiện nói, ông bà tổ tổ của con người chính là CHÚA TỂ CỦA LOÀI NGŨ LONG, NGŨ PHỤNG chúng tôi đầu thai làm loài người làm con của đức cha trời mẹ trời, nói xong ngũ long, ngũ phụng biến mất để lại viên minh châu thiên địa cho con cháu tiên rồng,
Con cháu tiên rồng thâu viên minh châu nhỏ lại bỏ vào đảy tiếp tục thám hiểm bay đến các vì sao truy tìm báu vật.
18- Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập hoàn long, hoàn tiên, nghe tin truyền chỉ thông báo của nhị thập hoàn long, hoàn tiên, vào ngày 26 tháng 6 dương, 23 tháng 5 âm,năm năm tới
ông lên ngôi HOÀNG ĐẾ, bà lên ngôi TIÊN NƯƠNG HOÀNG MẪU thế là hàng triệu triệu con cái, cháu chắt, chút chít, của thập nhị hoàn long, hoàn tiên, ra sức lập công chế tạo máy móc tối tân, sáng tạo bảo bối tân kỳ, dệt ra gấm vóc lụa là hiếm quý, tìm kiếm châu báu, quả ngon vật lạ,  kỳ hoa, dị thảo,  ở tận những nơi xa xôi nhất, trong hàng nghìn nghìn nhốm, có nhiều nhốm đi xa , trong đó có nhốm hồng nhất quân  hồng nhất quân là con thứ nhất của hoàn nhất long, nhất tiên, hơn một nghìn người toàn là những người có pháp thuật
thần thông cao cường, bay lên không trung nhắm hướng bắc bay đi, vượt qua biển khí nước mặn , vượt qua bảy biển nước ngọt, bảy lớp núi vàng, có nghĩa là cứ mỗi một lớp núi , thời có một lớp biển xen nhau, đều chạy giáp vòng núi tu di, giống như bảy lớp tường thành bảy lớp lũy hào,
nhốm của hồng nhất quân, dùng pháp thuật cân đấu vân bay đi như tia chớp với tốc độ kinh hồn sắp vượt qua biển khí nước mặn thời hiện ra một dãy núi vô cùng rộng lớn, bổng có người lên tiếng hỏi anh nhất quân đây có phải là dãy núi trì địa to lớn chạy dài xa thăm thẳm giáp vòng núi tu di đó không ?
thì ra người hỏi đó chính là em của hồng nhất quân
hồng nhị quân,
hồng nhất quân nói theo những gì cha mẹ kể thời đây chính là lớp núi trì địa, chạy bao giáp vòng núi tu di, đoàn người lại tiếp tục lao đi như tia chớp vượt qua lớp núi trì địa, tới biển nước thơm hoa sen mọc khắp đại dương hương thơm của nước biển, hương thơm của bảy loại hoa sen lan tỏa lên không trung ngào ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn đoàn người đã vượt qua biển nước thơm, trước mặt họ lại xuất hiện một dãy núi nữa, thưa cha lại có người hỏi dãy núi kia là dãy núi gì mà xinh đẹp như thế lại có nhiều hào quang rực rỡ ? thì ra người hỏi đó chính là con lớn của hồng nhất quân, minh minh hoàng,  hồng nhất quân nói theo những gì tổ tổ con kể thời dãy núi nầy chính là dãy núi chướng ngại, và cứ thế đoàn
người tiếp tục vượt qua núi ma nhĩ, núi thiện kiến, núi đảm mộc, núi trì trục, núi song trì, bổng có người lên tiếng kìa trước mặt anh em, con cái, cháu chắt, chúng ta là NÚI TU DI trung tâm của hạ thiên vũ trụ, hào quang trùng trùng điệp điệp mà ông cha thường kể với chúng ta, người lên tiếng đó là hồng trung quân, người con thứ năm mươi của hoàn nhất long, nhất tiên,  có người lên tiếng nói thì ra đây là núi tu di châu báu , người lên tiếng đó là hồng hồng quân, người con thứ một trăm con út của hoàn nhất long, nhất tiên,   phần lớn cấu tạo lên tu di là đất vàng, đất bạc, đất trân châu, đất kim cương,  đất pha lê, đất xà cừ, núi cao chót vót, đụng tới các tần trời, to lớn vô cùng nếu không phải sức pháp thuật thần thông thì không bao giờ đi giáp vòng núi tu di được, với pháp thuật đấu vân đoàn người bay giáp vòng dưới chân núi tu di quang sát thời thấy hạng động nhiều vô kể , bổng đoàn người phát hiện trên lưng chừng núi hào quang đủ màu đủ sắc phát tỏa trùng trùng điệp điệp, đoàn người lên bay lên đó xem là chuyện gì,  thời ra đây là một quả bầu to lớn do dây kim long tạo ra, dây kim long thân giây bằng vàng, lá bằng bạc, quả bầu bằng kim cương hết sức kỳ lạ vô cùng đẹp mắt, hào quang từ thân dây, từ lá, từ quả bầu tỏa ra muôn đạo hào quang muôn màu muôn sắc kỳ lạ xinh đẹp vô cùng,  hồng nhất quân cùng anh em, con cái, cháu chắt, không kìm được nổi lòng vui sướng thốt lên đẹp quá kỳ lạ quá,hồng nhất
quân bay xuống định hái quả bầu thời kỳ lạ thay không bao giờ tới gần quả bầu được, bị một luồng thần lực vô hình tống mạnh làm cho hồng nhất quân lảo đảo bay ra muốn ngã hồng nhất quân kinh dị như không tin ở con mắt của mình nghỉ rằng do mình sơ ý nên mới bị như vậy,  lần nầy hồng nhất quân vận lực toàn thân bay vào hái quả bầu thời bị một luồng thần lực tống mạnh làm cho hồng nhất quân lộn trọc văng trở ra kinh hoàng, anh em, con cái, cháu chắt bay tới xúm xít vây quang hỏi chuyện gì thế ?
hồng nhất quân lắc đầu nói có lẽ chúng ta không hái được quả bầu nầy rồi, nói xong thở dài luyến tiếc nghe hồng nhất quân nói hồng nhị quân, hồng trung quân, hồng hồng quân không tin là hái không được bằng cùng nhau bay vào để hái bay xuống chưa tới quả bầu thời đã bị thần lực quả bầu hất lộn trọc văng ngược trở ra kinh hoàng,
trong lúc anh em, con cái, cháu chắt, nhốm hồng nhất quân chưa biết phải làm sao thời cuồng phong nổi dậy ầm ầm hàng nghìn cơn lốc thổi tới mùi yêu tinh nồng nặc xuất hiện hàng nghìn hàng vạn con người do yêu tinh tu luyện biến hóa ra,
bổng có người lên tiếng hỏi thưa cha những người nầy có phải là con cái, cháu chắt, của các ông bà bạch long, bạch tiên tổ tổ không ?
hồng nhất quân nói chúng không phải là con người đâu, chúng là loài yêu tinh quỉ dữ tu luyện biến hóa thành con người có lẽ chúng đến đây cũng vì quả bầu
nầy, chúa quỉ yêu tinh nghe hồng nhất quân nói thế khoái chí cười vang làm chấn động đến các tần trời lỗ tai như muốn nổ tung, chúa quỉ liền ngâm rằng
     đất trời sanh ra đã có ta
     mắt thấy khắp cùng khắp hà sa
     tai nghe khắp cõi nào ai biết
     chủ trời chủ đất chỉ có ta
     pháp thuật thần thông gồm thâu cả
     tam thiên chúa tể chẳng ai qua
     loài người chớp mắt thành nô lệ
     nghịch ta thời chết chẳng sai ngoa
thì ra con yêu tinh quỉ chúa nầy sanh ra tại ta bà đông thắng thần châu có tới sáu lỗ tai nghe khắp cùng vũ trụ, những lời truyền dạy của 100 ông bà tổ tổ đầu tiên của nhân loại con người con cái của CHA TRỜI , MẸ TRỜI con quỉ nầy đều nghe thấy tất cả , nên tu luyện thành người thần thông pháp thuật vô biên, từ đó con quỉ sáu tai nầy truyền bá bí quyết tu luyện thành người cho các loài yêu tinh quỉ dữ lập ra loài người mới hầu thống trị tiêu diệt con người do cha trời mẹ trời sanh tạo ra,
minh minh hoàng thấy chúa quỉ hổn láo như vậy nhịn không được quát lên một tiếng như sấm nổ loài quỉ dữ yêu tinh kia các ngươi quả tới số dám hổn láo với con cháu tiên rồng, tức thời cánh tay phải phất một cái một đạo kim quang bay đến tiêu diệt chúa quỉ, chúa quỉ thản nhiên phất tay một cái tức thời đạo kim quang tan biến ngay, minh minh hoàng
thấy yêu tinh chúa quỉ làm cho tan biến mất định ra tay tấn công tiếp, hồng nhất quân liền phất tay ngăn lại để cha hỏi thêm chúa quỉ mấy câu nữa tấn công củng không muộn, hồng nhất quân quả bầu nầy do yêu tinh các ngươi trồng sao ?
chúa quỉ nói không phải ta trồng nhưng ta phát hiện trước con người các ngươi, ta canh giữ ở đây hơn năm mươi nghìn năm, khi ta thấy con người các ngươi xuất hiện ta không lộ mặt vì ta biết các ngươi không bao giờ hái được quả bầu kia, các ngươi sẽ bị thần lực quả bầu tống bay đi tám muôn bốn nghìn dặm mất mạng luôn, không ngờ con người các ngươi không hề hấn gì cả quả đúng là mạng lớn, quả bầu kia là quả bầu trời do địa linh kim cương thu hút tiên thiên chân khí hàng triệu triệu năm tạo ra cứ một trăm nghìn năm tỏa sáng rồi lặng tắc chỉ có một ngày rồi lại tỏa sáng một trăm nghìn năm tới, cứ lặp đi lặp lại mãi từ khi quả bầu còn non cho đến khi quả bầu  già càng già quả bầu thần lực càng mạnh, nếu không hái đi không bao lâu quả bầu sẽ biến mất, ai làm chủ quả bầu nầy là làm chủ vũ trụ, ta nói cho các ngươi biết củng không sao ngày mai quả bầu kia không tỏa hào quang nữa chính ngọ thời hái được, dây bầu dùng để trói không ai có thể thoát được , lá bầu dùng để làm quạt, quạt một cái thời dông bão nổi lên cuồn cuộn chuyển trời chuyển đất di sơn, đảo hải tối tăm mù mịt, quạt một cái thứ hai lữa dậy ầm ầm tiêu rụi núi non thành tro bụi, quạt một cái thứ ba mưa trời
trút xuống ngập khắp lục địa, chúa quỉ vô cùng đắc ý với sự hiểu biết của mình, ta nói cho con người các ngươi biết củng không sao vì các ngươi sẽ chết hết không còn sống sót một tên, quả bầu kia có thể hút hết trời đất vào đó, nghe chúa quỉ nói thế con cái, cháu chắt, hoàn nhất long, nhất tiên, hết sức vui mừng,  chúa quỉ nói xong cười lên rung chuyển trời đất, liền ra lệnh cho lũ quỉ yêu tinh hàng vạn  vạn con xông lên tấn công giết sạch con người, quét sạch con cháu tiên rồng khí thế dậy non dậy núi hung khí ác khí xông lên ngút tận  các tần trời,
đây nói về hồng nhị quân thấy một con ác quỉ vô cùng hung hăng võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên trên tay vũ khí kỳ lạ mỗi khi vung lên là đao khí kiếm khí tuôn ra ầm ầm càn quét con cái cháu chắt lại thêm yêu quỉ trùng xông lên nổi giông nổi gió quả thật là kinh khiếp hồng nhị quân quát to lên một tiếng như sấm nổ lũ yêu quỉ hãy xem bảo bối của ta đây thì ra đó là một cái chuông chứa đầy máy móc do nhốm hồng thập quân chuyên về thần vật học chế tạo ra chứa nhiều huyền vi máy móc tối tân vô cùng tì theo ý tưởng con người mà phát huy tác dụng hồng nhị quân vận thần lực vào cái chuông tức thời muôn đạo hào quang từ cái chông bảo bối phát sáng tỏa ra hồng nhị quân vừa rung lên vừa chiếu vào con quỉ hung dữ kia hào quang từ cái chuông phóng ra chống trả lại vũ khí lợi hại của con ác quỉ hung dữ ầm ầm , ầm ầm, liên miêm bất tận, con ác
quỉ biết vũ khí của mình không chống trả lại vũ khí tối tân của con người, bằng bay lên không trung phun ra một luồng hắc khí sắc bén như đao lao xuống hầu tiêu diệt hồng nhị quân, hồng nhị quân bấm vào nút chuông một cái tức thời cái chuông to lớn dị thường hàng nghìn hàng vạn tia sáng tuông ra đánh thẳng vào luồng hắc khí ầm ầm long trời lỡ đất luồng hắc khí tan biến đâu mất, con quỉ dữ tức quá lồng lộng gào thét đinh tai nhứt óc, không còn chần chờ gì nữa
hồng nhị quân quăng cái chuông lên không trung tỏa ra muôn đạo hào quang chụp xuống đầu con ác quỉ chỉ nghe ầm một tiếng con quỉ bị đánh tan xác hiện ra vô số thiên thạch , thì ra đây là thiên thạch ác quỉ,
cùng lúc ấy hồng trung quân đang chiến đấu với con ác quỉ lắm tay nhiều mắt vô cùng lợi hại, với thanh bảo kiếm trên tay do nhốm khoa học thập bát quân tinh luyện trao tặng chém sắt như chém bùn vô cùng lợi hại thơ rằng
      trung quân võ nghệ vốn đả cao
      pháp thuật thần thông bật anh hào
      trong tay đả sẳng thanh kiếm báu
      rồng thiên thêm cánh tài biết bao
      kìa xem vun vút chín tần mây
      bão giông kiếm khí sấm chớp đầy
      ầm ầm cuồn cuộn tuôn mây gió
      trung quân ẩn hiện kiếm tung bay
con ác quỉ hung dữ biết mình đánh không lại trung quân, 
     bằng hóa phép trăm tay biến hóa
     mắt nghìn con sáng chóa hào quang
     miệng phun lửa dữ tràng lan
     trùng trùng yêu khí bủa vây khắp cùng
     hầu tiêu diệt trung quân chớp mắt
     lấy mạng người tức khắc như chơi
     khí yêu mờ mịt đất trời
     phen nầy nhất quyết hạ thời đối phương
    
     nào hay quỉ bại thảm thương
     tan xương nát thịt hết phương sống còn
     xác quỉ rơi khắp chiến trường
     một con bạch tuột rồi đời còn chi
đây nói về hồng hồng quân thấp một con ác quỉ vô cùng hung hãn dữ tợn võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên vũ khí của ác quỉ vô cùng quái dị vừa răng cưa, vừa gai nhọn, vừa u nần biến hóa vô cùng lợi hại, càn quét vào con cái cháu chắt, xối xả làm cho con cái cháu chắt, chống trả muốn hụt hơi hồng hồng quân tức thời quát to một tiếng long trời lỡ đất bay lên không trung phóng ra năm đạo kim quang, hồng quang, bạch quang, kim quang, hỏa quang, thủy quang, tiêu diệt ác quỉ nào ngờ ác quỉ củng hóa năm đạo kim quang chống trả lại kim quang chống trả nhau nổ ầm ầm khủng khiếp, hồng hồng quân tăng thêm thần lực, khí lực, tinh lực, ngũ quang phóng xuống ầm ầm, con ác quỉ không hề nao núng tăng thêm công lực hàng vạn vạn năm thế là sấm sét
đánh nhau tà chánh tranh nhau long trời lỡ đất ầm ầm kinh khiếp, con ác quỉ hung dữ thấy kim quang hồng hồng quân càng lúc càng mạnh liên miên bất tận mỗi tia hồng quang , kim quang, có thể đánh tan đá nát vàng, ác quỉ biết mình không thể chống cự lại, liền quăng bảo bối ác quỉ lên không hô biến tức thời bảo bối ác quỉ nổ lên ầm ẩm hiện ra hàng nghìn con cá sấu lao vào xé xác hồng hồng quân , hồng hồng quân thấy ác quỉ lợi như vậy, liền phân thân hóa ra ngũ long hào quang sáng chóa nuốt sạch hàng nghìn con các sấu ác quỉ rú lên thê thảm thân hình tan biến thành tro bụi, thế là trận chiến càng lúc càng khốc liệt con ác quỉ nầy chết con ác quỉ khác xông lên càng về sau càng lợi hại.
19- nói về ác quỉ chúa tể của các loài yêu tinh nhờ hút được linh khí trời đất lại có sáu lỗ tai nghe khắp vũ trụ, nên việc gì xãy ra trong vũ trụ trời đất mà không biết, lại thêm tu luyện hàng triệu năm thần thông pháp thật vô tận chúa quỉ nhìn thấy con cháu tiên rồng vô cùng lợi hại võ nghệ thần thông pháp thuật đã đạc tới cảnh giới như ý, yêu tinh gục ngã lớp lớp thời vô cùng tức giận hét lên một tiếng chấn động vũ trụ hà hơi hóa phép làm cho hàng vạn yêu tinh chết rồi sống lại dũng mãnh gấp đôi, những con yêu tinh tan thây nát thịt cháy thành tro bụi thời không sống lại được con cháu tiên rồng kinh khiếp trước pháp thuật thần thông kỳ quái nầy của chúa yêu sự càn quét lũ yêu tinh càng thêm vất vả không dễ gì tiêu
diệt chúng trong mười ngày nói gì trong một ngày cùng lúc ấy, quả bầu, dây bầu, lá bầu, từ từ tắt dần hào quang đến giờ ngọ thời tắt hẳn,
nói về hồng nhất quân không lo gì đến trận chiến mà chỉ lo chăm chú vào quả bầu thấy quả bầu tắt hẳn hào quang liền tàn hình bay đến nhặt lấy quả bầu, dây bầu, lá bầu, không ngờ chúa yêu tinh thần thông quảng đại phất tay một cái hồng nhất quân tàn hình lại chú tâm bay đến hái quả bầu nên không phòng bị đề phòng liền trúng ngay một chưởng sít chút nữa là mất mạng nếu không nhờ dày công tu luyện đạt đến nhị kim thân thời coi như toi mạng rồi, chúa quỉ yêu tinh vô cùng kinh ngạc thấy hồng nhất quân trúng ngay một chưởng của y mà không chết còn lao nhanh tới hái quả bầu, yêu tinh chúa quỉ nào dễ chịu thua liền tống ngay một chưởng  tối trời mịt đất, lần nầy hồng nhất quân đã đề phòng nên liền phóng ra một chưởng chống đở ầm một tiếng long trời lỡ đất thế là cuộc giao tranh giữa hồng nhất quân, chúa quỉ yêu tinh vô cùng kinh khiếp, quyết tiêu diệt lẩn nhau giành lấy quả bầu hai bên dồn hết sức lực biến hóa kinh thiên động địa kim quang sấm nổ ầm ầm , chúa quỉ yêu tinh mất đầu nầy mọc ra đầu khác, mất tay nầy mọc ra tay khác, hồng nhất quân củng không kém mất tay nầy mọc ra tay khác, mất đầu nầy mọc ra đầu khác, quả là kỳ phùng địch thủ kẻ tám lạng người nửa cân, vì sự sống còn củng như sự tranh giành quả bầu tiên thiên nên trận chiến giữa người và quỉ càng lúc càng quyết liệt
      ầm ầm trận địa ầm ầm
      đao, thương, cuồn cuộn, chưởng gầm, chỉ reo
      trùng trùng, người,quỉ, giao tranh
      hào quang chơm chớp kiếm quang dậy trời
      kiếm đao càn quét rợn người
      đá bay cát chạy đất trời chuyển rung
      quỉ, yêu, càng đánh càng hăng
      rồng tiên càng đánh càng thêm hào hùng
      thế là trận chiến ầm ầm
      bất phân thắng bại khó mòng thắng thua
nhìn mặt trời sắp lặng anh em, con cái, cháu chắt, nhốm hồng nhất quân vô cùng lo lắng, lo lắng không phải vì sợ tối sợ chết, mà vì sợ quả bầu thiên tiên phát tỏa hào quang trở lại thời không mong gì hái được nữa , không những con cháu tiên rồng nhốm hồng nhất quân lo lắng mà ngay cả chúa quỉ củng nóng nảy lo lắng không yên vì mặt trời sắp biến mất hồng nhất quân bổng nhớ đến lời dạy của cha mẹ, khi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, gặp nguy hiểm thời hãy niệm CHA TRỜI, MẸ TRỜI vì cha trời mẹ trời lúc nào củng ở trên đầu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hồng nhất quân mừng quá la lớn lên các anh em, con cái, cháu chắt hãy niệm đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thế là nam mô long hoa cha trời lạc long quân cứu khổ cứu nạn,  nam mô địa mẫu mẹ trời âu cơ cứu khổ cứu nạn,  tiếng niệm
ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI vang lên làm cho yêu
Tinh quỉ dữ vô cùng khiếp sợ,
tức thời trên không trung mây ngũ sắc xuất hiện muôn đạo hào quang trùng trùng điệp điệp từ từ hiện
ra một nam, một nữ xinh đẹp vô cùng hương thơm ngào ngạc CHA TRỜI  phất tay một cái lũ yêu tinh quỉ dữ liền tan biến vào chống hư không, nhốm anh em, con cái, cháu chắt, hồng nhất quân thấy ĐỨC CHA TRỜI thần thông quảng đại vô biên như thế thời vô cùng kinh hãi.
20- ĐỨC MẸ TRỜI thấy con cháu sợ hãi như thế liền nói, các con là con của ta, vì các con đang mang trong mình giọt máu của ta, do cha mẹ ông bà các con lưu truyền xuống .
21- Hỡi các con của ta, các con có hiếu với ông bà , cha mẹ các con, củng có nghĩa là các con có hiếu với cha trời mẹ trời , hiếu thuận là nhân hạnh tối cao của đạo làm người các con xứng đáng là con rồng cháu tiên, các con ở đây một ngày bằng ở quê nhà các con , địa cầu nam thiện bộ châu một năm, đức mẹ âu cơ nói xong cùng cha trời biến mất,
Hồng nhất quân hái quả bầu, hồng trung quân, hồng hồng quân hái lá bầu, hồng nhị quân nhổ dây bầu, với nỗi vui mừng cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm châu báu.
                          *           *           *
22- Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập hắc long  hắc tiên, không những nam. Mà cả nữ củng hăng hái lập công, không chỉ dệt vãi thêu thùa mà còn tìm kiếm những báu vật quý hiếm nhất trên đời dân lên cha mẹ, ông bà, tổ tổ, trong số nhiều nhốm tốp nữ trong đó có nhốm tốp nữ thủy hàn hàn gồm những chị em, con cái, cháu chắt, hơn trăm người võ nghệ cao cường thần thông quảng đại, dùng thuật đấu vân bay đến núi trì địa, trên đường đi gặp tốp đoàn con cháu nhị thập, hoàn long, hoàn tiên, thân mật thăm hỏi nhau sau đó thời chia tay bay đến núi trì địa,  núi trì địa không những rộng lớn chạy dài vô tận, vàng, bạc, châu báu nhiều vô số kể còn hơn cả trái đất mà con người đang ở, hoa thơm quả lạ bạt ngàn không thể kể hết, nhốm thủy hàn hàn bay trên không giảm tốc độ say sưa quan sát quang cảnh non xanh nước biếc cảnh núi rừng bạc ngàn xinh đẹp của dãy núi trì địa, quên cả thời gian đến khi cả tốp phát hiện xa xa hào quang sáng rực cả bầu trời, tức thời cả tốp liền bay đến đó trên không nhìn xuống thì ra đây là rừng táo, có những quả đã biến thành quả táo vàng hào quang rực rỡ, mùi thơm từ rừng táo lan tỏa lên không gian nghe nức mũi, cả tốp mừng quá hạ chân xuống rừng táo định đưa tay lên hái, thời nghe
Tiếng quát vang lên như sấm nổ mây đen kéo tới mù mịt yêu tinh quỉ dữ hiện ra trùng trùng bộ mặt con nào con nấy thấy mà phát khiếp,
Chúng nhìn con người như nhìn những con vật vô cùng xa lạ, chúng nhìn một hồi lâu rồi quát loài yêu tinh các ngươi từ đâu đến hái trộm táo tiên của ta khôn hồn thời cút đi bằng không ta đổi ý thời không còn một mạng sống sót mà trở về,
Em của thủy hàn hàn là thủy tiên tiên, nghe chúa quỉ hổn láo như thế liền quát lên lanh lãnh, loài yêu tinh quỉ quái kia thấy chị em ta mà không quỳ lạy còn hổn láo thời các ngươi đã tới số, thủy hàn hàn vội ngăn thủy tiên tiên lại hỏi lũ quỉ các ngươi nói vườn táo nầy là của các ngươi trồng sao ?
Chúa quỉ gào lên đinh tai nhứt óc lũ yêu tinh các ngươi nghe ta nói đây rồi tan thây nát thịt tan theo cát bụi củng không muộn,
                       *           *           *

Hạ thiên vũ trụ tiếp giáp với nhân gian là núi núi tu di, cùng các dãy núi bao bọc xung quanh núi tu di,
Các chồm sao, hành tinh, trong đó có trái đất, thiên hà, ngân hà, đều chuyển động theo hệ mặt trời,
Hệ mặt trời chuyển động quanh trụ trời, tức là chuyển động quanh trên  lưng chừng núi tu di, vì vậy hệ mặt trời chuyển động giáp vòng trên lưng chừng núi tu di, thời đã trải qua bốn hướng đông- nam- tây- bắc, theo hướng, đông, tây, nam, bắc, của núi tu di,
Tạo ra một ngày đêm ở chân núi tu di, củng như lưng chừng núi tu di, thời ở nhân gian địa cầu nam thiện bộ châu, trải qua 365 ngày tạo ra bốn mùa xuân- hạ- thu- đông,  chuyển động theo hệ mặt trời giáp vòng núi tu di, vì vậy một ngày đêm ở chân núi tu di, củng như lưng chừng núi tu di bằng một
năm ở nhân gian
các ngươi nghe ta nói đây ta không trồng lên rừng táo nhưng ta phát hiện ra chúng hơn sáu mươi nghìn năm, bọn quỉ ta đã từng ăn chúng nên đã trường sanh bất tử, chỉ cần ăn một quả bằng mười nghìn năm tu luyện, thủy hàn hàn cùng tất cả nghe chúa quỉ nói thế thời hết sức vui mừng, có người lên tiếng nói thưa mẹ cùng dì tiêu diệt lũ quỉ nầy đi không ai khác hơn là con gái thứ năm mươi của thủy hàn hàn tên là phi phi phi, nghe phi phi phi nói củng phải thủy hàn hàn liền ra lịnh cho tất cả tiến lên tiêu diệt lũ quỉ đông  hàng nghìn nghìn con, lũ quỉ thấy con người toàn là phái nữ xinh đẹp vô cùng chúng không ngờ những con người xinh đẹp nầy giờ đây trở nên hung dữ như thế mặt đằng sát khí bàn tay vừa mới vung lên thời sấm sét ầm ầm hào quang chơm chớp đánh xuống lũ yêu tinh, chúa yêu nào chịu kém phất tay một cái ra lịnh tức thời hàng nghìn nghìn con yêu, tinh, quỉ dữ tiến lên xáp trận thế là  trận đánh giữa  người và quỉ vô cùng khốc liệt dông bão lên cát bay đá chạy ầm ầm mù trời mịt đất,
       thân mảnh khảnh nhưng đầy khí thế
       người mảnh mai nhưng trí vô biên
       ngán gì loài quỉ yêu tinh
       xông pha trận địa dọc ngang tung hoành
       kìa chiến trận hào hùng lừng lẫy
       quỉ cùng người vùng vẫy giao tranh    
       mịt mù chưởng nổ kiếm reo
       ầm ầm bão tố phong ba ầm ầm
       ôi con cháu tiên rồng bất khuất
       kể sá gì sống chết bản thân
       hào hùng hò hét xông lên
       diệt loài yêu quỉ rạng danh con người 
chúa quỉ thấy thủy hàn hàn vô cùng lợi hại võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên biết lũ quỉ khó mà đánh lại liền gào hú đinh tai nhứt óc bay tới chận đầu thủy hàn hàn bàn tay đầy móng vuốt phóng ra năm luồng chỉ yêu xuyên đá nát vàng, thủy hàn hàn nào chịu kém phất tay một cái năm đạo kim quang phóng ra chống trả ầm ầm năm tiếng nổ long trời lở đất thủy hàn hàn lảo dảo muốn ngã biến sắc thủy hàn hàn nghĩ, không ngờ thần lực
chúa quỉ lại mạnh đến khủng khiếp như thế,
nói về phi phi phi đang chiến đấu hăng say với lũ quỉ nghe năm tiếng nổ long trời lở đất nhìn sang thấy mẹ lảo đảo thời thất kinh liền bay sang qua chổ mẹ hớt ha hớt hãi hỏi mẹ có sao không ?
trong lúc ấy chúa quỉ lại phất tay năm đạo chỉ yêu tuông ra ầm ầm mạnh hơn gấp bội thủy hàn hàn thất kinh phất tay hất con gái ra xa còn mình thời bay lên không trung chỉ nghe năm tiếng ầm ầm long trời lở đất tản đá khổng lồ trúng năm luồng chỉ phong của yêu tinh nát thành tro bụi phi phi phi nhìn thấy chỉ phong lợi hại của chúa yêu củng phải kinh hoàng,
nói về thủy tiên tiên đang hăng say tiêu diệt lũ quỉ bổng thấy một con quỉ hung dữ xuất hiện cản ngăn phất tay một cái tức thời năm đạo chỉ yêu phóng ra tiêu diệt thủy tiên tiên, thủy tiên tiên vì quyết tâm tiêu diệt con ác quỉ hung dữ nầy nên đã vận hết toàn thân công lực phóng ra năm đạo kim quang chống trả ầm ầm năm tiếng nổ long trời lở đất, con ác quỉ vì quá xem thường thủy tiên tiên nên đả bị kim quang đánh trọng thương tí nữa thời bỏ mạng, còn thủy tiên tiên ty không bị thương nhưng củng bị năm luồng ác phong của quỉ đánh cho lảo đảo, thủy tiên tiên nào bỏ lở cơ hội lao tới phóng ra năm đạo kim quang đánh xuống đầu con quỉ dữ sấm sét ầm ầm, con quỉ dữ thất kinh hồn vía tàn hình biến mất, trong lúc ấy thủy tiên tiên nghe tiếng la hoảng của phi phi phi, liền tức tốc bay tới đó,
nói về con chúa quỉ đánh không trúng mẹ con phi phi phi tức giận gào thét đinh tai nhứt óc thân hình vụt to lớn thành quỉ khổng lồ hai bàn tay phóng ra mười luồng chỉ yêu đánh xuống đầu hai mẹ con phi phi phi, lúc nầy thủy hàn hàn đã hồi phục công lực lại bình thường quát lên một tiếng thân hình bổng vụt lên to lớn không thua gì chúa quỉ, phi phi phi thấy mẹ hiện thân to lớn thời củng ra oai củng hiện thân to lớn như mẹ, hai mẹ con hiệp lực đồng quát to lên một tiếng với đôi bàn tay khổng lồ hai mẹ con đồng phóng ra mười đạo kim quang với tất cả bình sanh, trong lúc ấy từ trên không trung tiếng quát nổi lên lanh lảnh chúa yêu nộp mạng chúa yêu nhìn lên không trung thấy thủy tiên tiên hiện thân khổng lồ từ  trên không đánh xuống, chúa yêu vô cùng tức giận thổi ra một luồng khí yêu chống trả, tiếng ầm ầm liên miên bất tận tưởng chừng như trời đất sụp đổ đến nơi chúa yêu tinh quả là thần thông pháp thuật vô biên người biến gì thời chúa quỉ biến ra thứ ấy để chống trả, một mình chúa quỉ đánh với ba người mà vẩn có phần lấn thế , tình cảnh nầy khó mà bảo toàn tánh mạng đừng nói chi lấy được táo tiên,
       quỉ yêu hóa phép liên miên
       đầy trời rắn độc, vô biên ác xà
       mịt mù yêu khí hóa ra
       ầm ầm bão tố phong ba ầm ầm
       hổ beo gầm rú, rú gầm
       chồn cheo, cạp, rít, cuộn cuồn tấn công
       tiên rồng dòng giống cha ông
      dễ gì yêu quỉ diệt vong phăng nầy
       thần thông pháp thuật chuyển xây
       hóa ra trùng điệp chim bay rợp trời
       đại bàng, chim điểu, nuốt thời
      chồn cheo, cạp, rít, lìa đời còn chi
       hổ beo khiếp sợ tan bay
       yêu tinh thua phép hung hăng
       hóa ra tên độc diệt tiêu đại bàng 
      chiến trận mỗi lúc kinh hoàng
      một còn một mất quỉ, người hơn thua
      càng đánh con người càng nguy
      nếu không cứu viện còn chi cuộc đời
sự giao tranh giữa người và quỉ càng lúc càng trở nên khóc liệt, con cháu tiên rồng càng lúc càng kém thế thấy rõ, nhưng con cháu tiên rồng khí phách hào hùng, anh hùng bất khuất còn hơi thở là chiến đấu quyết liệt, bổng nghe tiếng nói từ xa xôi vọng đến con cháu tiên rồng hãy nhớ về cội nguồn niệm danh hiệu cha trời, mẹ trời, cứu khổ cứu nạn dù đang nguy cấp đến nơi nhưng con cái, cháu chắt của thập nhị hắc long, hắc tiên, vẩn hào hùng bất khuất chiến đấu với yêu tinh đến hơi thở cuối cùng bổng nghe tiếng nhắc nhở từ xa xôi ấy tâm hồn trở nên minh mẩn sáng suốt nhớ lại tất cả những gì ông bà, cha mẹ đã dạy khi gặp lúc lâm nguy các con, các cháu, các chắt, các chít, hãy niện danh hiệu ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, cứu  khổ cứu nạn.
      niệm CHA TRỜI phước tăng gấp bội
      niệm MẸ TRỜI vạn hội điềm may
      ứng linh cùng khắp chuyển xây
      làm cho yêu, quỉ, khiếp thay kinh hồn
      nhớ lời dạy CHA TRỜI hành sự
      muôn việc gì củng đặng thành công
      dù cho nguy hiểm khó khăn
      trở thành dễ dãi biến tan hiểm nghèo
      niệm MẸ TRỜI trí cao huệ sáng
      dữ hóa lành phước đến họa tiêu
      nhớ nguồn nhớ cội bao nhiêu
      bấy nhiêu phước đức, bấy nhiêu đạt thành,
      kìa lũ quỉ sắp tàn họa tới
      tiếng kệ kinh cầu cứu CHA TRỜI
      hào quang tỏa sáng rạng ngời
     yêu tinh quỉ dữ tàn đời còn chi 
nói về lũ yêu tinh quỉ dữ sắp tiêu diệt được con người chúng hò reo ầm ĩ đinh tai nhứt óc, bổng nghe con người niệm danh hiệu cha trời, mẹ trời, làm cho lũ quỉ vô cùng sợ hãi bổng trên không trung hào quang trùng trùng rực sáng cả hư không vũ trụ hương thơm ngào ngạc CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã hiện ra
từ trên không ĐỨC ĐỊA MẪU, MẸ TRỜI ÂU CƠ phất tay một cái hơn mấy nghìn yêu tinh quỉ dữ đứng yên tại chỗ không cử động được nữa, thủy hàn hàn, thủy tiên tiên, phi phi phi, định ra tay giết sạch MẸ TRỜI nói các con không cần giết chúng, mẹ trời liền phất tay một cái lũ yêu tinh quỉ dữ liền tan biến đi đâu mất, trước pháp thật thần thông của mẹ trời ai nấy củng lấy làm kinh khiếp,
MẸ TRỜI nhìn con cái nói các con ngoan lắm chí hiếu lắm cha mẹ từ biệt các con đây CHA TRỜI, MẸ TRỜI biến mất, thủy hàn hàn ra lịnh cho cả nhốm nhặt hái những quả táo chín , những quả táo đã biến thành quả vàng, cả nhốm vô cùng sung sướng không những được ăn táo tiên no nê ngủ say một giất,  mà còn hái đêm về nhiều vô kể coi như việc tìm kiếm báu vật thành công mỹ mãn.
23- Đây nói về con cái, cháu chắt, của nhị thập bạch long, bạch tiên, không phải chỉ nhiều tốp phái nam đi xa tìm kiếm báu vật, mà còn có nhiều tốp phái nữ cũng đi xa tìm kiếm báu vật, trong nhiều tốp phái nữ ấy có nhốm kim kim nữ hơn năm trăm người, người nào người nấy không những xinh đẹp mà còn võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên bay lên không trung, dùng cân đấu vân bay đi như tia chớp trên đường đi gặp tốp đoàn con cái, cháu chắt, nhị thập, thanh long, thanh tiên, thân mật thăm hỏi nhau, sau đó chia tay bay đi như tia chớp không bao lâu vượt qua dãy núi trì địa, vượt qua biển hương thủy đến dãy núi chướng ngại, đứng trên hư không nhìn xuống dãy núi chướng ngại không những cao, mà còn vô cùng rộng lớn chạy dài xa thăm thẳm, vàng, bạc, châu báu ẩn hiện khắp nơi có lẽ còn nhiều hơn quê nhà nam thiện bộ châu,
Kim kim nữ là người con thứ chín của bạch ngũ long, ngũ tiên, đang bay trên không lên tiếng nói nầy các em, các con, các cháu, núi chướng ngại nầy chạy giáp vòng núi tu di chúng ta bay chậm thế nầy dù trải qua năm ngày năm đêm củng không thể nào đi cho hết được, nhưng nếu bay nhanh quá thời khó tìm ra báu vật, có người lên tiếng nói, chị kim nữ chị em chúng ta bay thấp xuống để quan sát cảnh quang tìm kiếm báu vật thì ra người mới lên tiếng đó chính là kim kim lưu người em thứ 70 của kim kim nữ, lại có người lên tiếng nói cảnh quang ở đây còn đẹp hơn địa cầu nam thiện bộ châu chúng ta, thì ra người mới lên tiếng nói đó là người con thứ 27 của bạch tam long, tam tiên,  kim kim nữ nói chị hoàng hoàng châu núi chướng ngại thuộc về núi địa tiên, còn núi ở địa cầu chúng ta là núi địa phàm, vì vậy chị em chúng ta mới bay đến đây tìm kiếm báu vật, và cứ thế vừa bay vừa nói chuyện hơn năm trăm người đủ màu đủ sắc
 bay lượng trên bầu trời dãy núi chướng ngại hết nơi
nầy đến nơi khác không trải qua không biết là bao nhiêu cảnh quang cho đến khi phát hiện xa xa hào quang sáng rực tất cả liền bay tới đó ở trên không nhìn xuống dưới vùng trủng đất bằng những bông lúa vàng phát ra hào quang rực rỡ, mẹ mẹ những bông lúa mì hạt vàng đẹp quá người nói ấy là may may ri, con gái thứ 18 của kim kim nữ tất cả đều hạ chân xuống vùng thung lũng say sưa nhìn bông lúa mì hạt vàng hào quang rực rỡ thơm ngát,  may may ri, nhìn bông lúa mì hạt vàng vô cùng thích thú định hái lấy một bông tức thời mây đen mù mịt bầu trời u tối ngay, yêu quỉ hiện ra đông nghịt con quỉ nào con quỉ nấy không những quái dị gớm ghiết lạ lùng chưa từng thấy bao giờ chúng quát tháo ầm ĩ, nầy lũ yêu tinh kia từ đâu đến hái trộm bông lúa mì hạt vàng của ta , lũ các ngươi cháng sống rồi sao khôn hồn cút đi bằng không chẳng còn một mạng, may may ri nghe lũ yêu tinh quỉ dữ nói thế liền quát mắn rằng những bông lúa mì hạt vàng nầy do trời khai hóa tạo ra,
Nào phải là yêu tinh quỉ dữ các ngươi, bổng nghe tiếng quát như sấm nổ một con quỉ chúa hiện ra hai con mắt như hai ngọn đèn pha quét lên quét xuống quét ngan quét dọc ra vẻ thị oai rồi nói, ta đã phát hiện những bông lúa vàng hơn năm mươi nghìn năm luôn luôn trông coi gìn giữ chúng , hơn mười nghìn năm chúng mới trổ bông, hơn mười nghìn năm nữa lúa mì mới kết hạt, hơn mười nghìn năm nữa hạt lúa mì mới chín lại thêm mười nghìn năm nữa hạt lúa mì chuyển hóa thành hạt lúa mì vàng, chỉ cần một hạt lúa mì vàng củng đã cải tử hoàn sanh, chỉ  cần ăn một hạt lúa mì già chín bằng một nghìn năm tu luyện,
Loài yêu quỉ các ngươi đả đến đây nghe được bí mật của hạt lúa vàng thời không còn sống sót trở về được nữa bằng ra lịnh cho hàng nghìn nghìn yêu tinh quỉ dữ xông lên giết sạch con người chúng tưởng rằng  chỉ cần chúng ra tay thời con người nhanh chóng chết sạch, nào ngờ đâu con người tuy là phái nữ nhưng võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên đánh ngan ngửa với chúng kẻ năm lạng người nửa cân xáp lá cà đánh nhau mù trời mịt đất
     Đao chơm chớp mịt mù trời đất
     Kiếm ào ào sấm sét tung bay
     Cuồng phong chưởng chỉ siết vây
     ầm ầm dậy đất bão dông dậy trời 
     ôi trận chiến kinh hồn bạc vía
     quỉ , cùng người hò hét dậy non
     người năm lạng quỉ nửa cân
     đánh cho đất lở trời long mịt mù
nói về kim kim nữ thấy chúa quỉ vô cùng lợi hại mỗi lần chúa quỉ vung tay là mỗi lần làm cho con cháu tiên rồng khốn nguy kim kim nữ hét lên một tiếng bay tới tấn công con quỉ chúa kim quang sấm nổ ầm ầm,quỉ chúa không hề nao núng phất bàn tay quỉ lên chống đở ầm ầm kinh thiên động địa, chúa quỉ lắc mình một cái tan biến vào hư không kim kim nữ còn đang ngơ ngác không lẽ chúa quỉ khiếp sợ kim quang của ta rồi sao, bổng nghe tiếng gió trên không chụp
xuống kim kim nữ lắc mình biến mất ầm ầm ầm năm luồng chỉ yêu đánh không trúng kim kim nữ trúng ngay xuống đất tạo ra năm cái hố lớn kim kim nữ vô cùng tức giận hóa ra năm người, mỗi người mỗi loại vũ khí,  bốn người tấn công trước , sau, phải, trái, một người từ trên không đánh xuống con chúa quỉ một mình chống trả với năm người vô cùng vất vả khó khăn, véo véo thanh kim đao từ bên phải chém tới chúa quỉ yêu tinh tránh không kịp bị chém bay đầu, không ngờ cái đầu vừa bị sứt, thời cái đầu khác đã mọc ra, véo véo thanh bảo kiếm từ sau chém tới như tia chớp chém rụng cánh tay phải con quỉ, không ngờ cánh tay quỉ vừa rụng thời cánh tay khác đã mọc ra, vèo vèo trên không chém xuống chém con quỉ xẻ làm đôi, tức thời thân hình con quỉ liền trở lại vù vù trường thương đâm con quỉ một nhác thủng trước ngực ra sau lưng, trường thương vừa rút ra thời ngực con quỉ tức thời liền trở lại, càng đánh kim kim nữ càng kinh hãi con yêu tinh chúa quỉ nầy có thuật hồi sanh trường tồn bất tử , không thể nào giết cho chết được, con chúa quỉ hét lên như sấm nổ thân hình bổng rén  cứng như kim cương chát chát, đao, thương, kiếm, chùy, mác, đánh đâm trúng chúa yêu dội ngược trở ra, chúa quỉ cười lên khoái, liền hóa ra ba đầu sáu tay, những cánh tay quỉ kỳ quái thoạt dài thoạt ngắn lợi hại vô cùng, bàn tay quỉ chụp trúng đá thời đá nát, trúng vàng thời vàng tan năm loại vũ khí kim kim nữ đang xử dụng là bảo đao, bảo kiếm, bảo thương, thần vật, do nhốm khoa học vật chất chiếc lọc tinh hoa của thép, vàng, bạc, châu báu, tôi luyện trong lửa tam muội lửa lực, lửa điện,lửa khí, kết hợp cùng tinh khí thần của con người tạo ra, vô cùng lợi hại thế mà không sát hại nổi con yêu tinh chúa quỉ nầy, càng đánh kim kim nữ càng thêm lo lắng,
nói về kim kim lưu thấy một con yêu tinh vô cùng hung dữ sức mạnh phi thường lại có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại mỗi khi vung lên thời yêu khí tuông ra ầm ầm càn quét dữ dội, làm cho con cái, cháu chắt,chống trả khó khăn tức thời bay đến phóng ra năm đạo kim quang sấm sét ầm ầm đánh vào con quỉ con quỉ liền thổi ra một đạo hắc yêu chống trả ầm ầm ầm long trời lở đất, kim kim lưu lắc mình biến mất từ sau lưng con quỉ chém một kiếm con quỉ đứt làm đôi, không ngờ con quỉ bị chém đứt làm đôi nhưng nó tự liền lại, chẳng khác gì chém vào nước đứt rồi liền lại, chém đứt đầu thời mọc đầu khác, chém đứt tay thời tay khác lại mọc ra, kim kim lưu vô cùng kinh hãi con quỉ bị chém trúng lia lịa vô cùng tức giận quăng vũ khí yêu quái lên không, tức thời trời đất tối tăm mù mịt quỉ yêu hiện ra gào thét đinh tai nhức óc , kim kim lưu liền lấy trong túi ra một đĩa bay bấm nút khởi động máy móc, tức thời tiếng động rè rè phát ra thu hút thần lục vũ trụ chiếc đĩa vụt to lớn khổng lồ chuyển động ầm ầm phát ra hàng nghìn hàng vạn tia sáng dữ dội càn quét lũ yêu tinh phá tan đên tối, kim kim lưu vận thần lực, điện lực trong
người phóng lên đĩa bay điều khiển đĩa bay phóng ra tia lửa điện cực mạnh, mang theo một sức nóng kinh hồn vàng đá củng thành tro bụi khi tia lửa điện thần lực vũ trụ ấy phóng trúng, con quỉ dữ không sao tránh khỏi cháy thành tro bụi, không ngờ con quỉ hiện thân lại như cũ  kim kim lưu thấy thế vô cùng kinh hãi chúng đã luyện đến thuật hồi sinh bất tử rồi, con quỉ bay lên không trung hóa ra người khổng lồ cầm cái búa khổng lồ bổ xuống đĩa bay, kim kim lưu thấy thế kinh hoảng thâu đĩa bay lại bỏ vào túi hóa ra người khổng lồ đấu với con quỉ,
đây nói về hoàng hoàng châu thấy con quỉ cá sấu chín đầu chín đuôi vô cùng hung dữ, mỗi lần quật đuôi là mỗi lần dông bão nổi lên, mỗi lần há mồm là mỗi lần phóng ra đao khí kiếm khí, càn quét con cái, cháu chắt, làm cho con cái, cháu chắt, chống trả muốn hụt hơi, hoàng hoàng châu hét lên một tiếng bay tới phóng kim quang đánh xuống ầm ầm, con quỉ cá sấu chín đầu chín đuôi thấy kim quang đánh xuống ầm ầm chín cái đầu con quỉ liền thổi ra chín luồng yêu khí chống trả kim quang yêu khí chạm nhau nổ ầm ầm thiên hôn địa ám như sắp sụp đổ đến nơi, con quỉ càng đánh càng hung hăng chín cái đuôi quật lia quật lịa tạo ra dông bão ầm ầm cát bay đá chạy mù trời mịt đất, chín cái đầu phun ra đao khí kiếm khí dồn dập tấn công hoàng hoàng châu, làm cho hoàng hoàng châu chống đở muốn hụt hơi, hoàng hoàng châu quyết tiêu diệt con quỉ bằng hóa ra năm người
trấn giữ ngũ phương trên không dưới đất đồng hét lên chuyển trời chuyển đất, hoàng châu trấn giữ trên không phóng kim quang đánh xuống, hoàng châu trấn giữ hướng bắc phóng ô quang đánh vào, hoàng châu trấn giữ hướng nam phóng xích quang đánh ra, hoàng châu trấn giữ hướng tây phóng bạch quang đánh xuống, hoàng châu trấn giữ hướng đông phóng thanh quang đánh lên, ngũ hành luân phiên xây chuyển con quỉ cá sấu chín đầu chín đuôi chống đở không nổi bị ngũ quang thiên la địa trận đánh tan xác nhưng kỳ quái thay tan xác thân nầy con quỉ hiện ra thân khác hoàng hoàng châu lấy làm kinh hãi đây là pháp thuật gì mà lạ vậy,
nói về may may ri cùng lúc ấy càng đánh càng thêm sợ hãi  không biết là giống quỉ gì mà thần thông pháp thuật hết sức kỳ quái đánh chết rồi liền sống lại không cách gì giết chúng được,càng đánh con người càng yếu thế đánh cả hai ngày hai đêm con người càng về sau càng yếu sức sắp nguy kịch đến nơi lũ quỉ thấy thế thích thú gầm rú dậy trời dậy đất , con cháu tiên rồng chưa biết phải làm sao xây chuyển tình thế.
      Thời nơi chốn hư không vang ra tiếng nói, nầy  con cháu của ta, ta là khai hóa tổ tiên đấng tạo lập lên vũ trụ , tạo lập lên tất cả , hiện thân ra đức cha trời, mẹ trời, sanh ra ông bà , cha mẹ, phụ thân, phụ mẫu, phụ ông, phụ bà, của các con,
Ta thấy con cháu có lòng hiếu thuận hiếu thảo nên ta đến cứu, lũ quỉ kia thầy con người còn không quy thuận mà còn làm hại, ta phạt các ngươi vào cõi hư không lạnh lẽo khi nào ác nghiệp của các ngươi hết ta sẽ cho đầu thai,  tiếng nói khai hóa tổ tiên vừa dứt thời lũ quỉ củng tan biến đâu mất không còn một tên.
24-   Bổng trên hư không pháp chú xuất hiện,
Hư không, khai hóa tổ tiên,  ngôi 1
Hiện thân hai đấng cửu huyền tối cao, ngôi 2
Sanh ra nhân loại con người,
Ông bà, ngôi 3
Cha mẹ, ngôi 4
Đến thời,
Chúng con, ngôi 5
Ai nấy đều thuộc lòng câu pháp chú ấy, nhìn những bông lúa mì đã chuyển thành hạt vàng tỏa hào quang rực rỡ ai nấy đều vui mừng khôn xiết, kim kim nữ, kim kim lưu, hoàng hoàng châu, nân niêu bông lúa mì hạt vàng nói bông lúa vàng nầy do tổ tiên hiện thân cha trời mẹ trời tạo ra ở khắp cõi trời, củng như lúa mì, lúa mạch cõi nhân gian chúng ta,  những kẻ không quên cội nguồn,  có lòng nhân, có nghĩa, có trung, có hiếu, thời tổ tiên, cha trời, địa mẫu, luôn quan tâm hộ độ, cứu khổ cứu nạn con cháu như chúng ta đả thấy,
hái xong những bông lúa vàng,cả tốp cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm báu vật,
25- nói về con cái, cháu chắt,chút chít, của nhị thập
thanh long, thanh tiên, phái nữ củng không chịu thua kém phái nam củng vượt không gian thời gian truy tìm báu vật, trong số cả trăm tốp nữ, tốp nữ đà la la, là đông người hùng mạnh hơn cả hơn bảy trăm người toàn là những nữ lưu cao thủ võ nghệ cao cường thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên đà la la, là con gái lớn thứ bảy của thanh nhất long, nhất tiên, nổi tiếng là mạnh mẽ như nam nhân, những gì phái nam làm được thời đà la la củng làm được,
26- đoàn người tốp đà la la như đàn chim hải âu vượt qua đại dương bay qua biển khí nước mặn, thời nhìn thấy một tốp nữ hơn năm trăm người bay phía trước cùng hướng với mình, tức thời đà la la tăng tốc theo kịp lên tiếng hỏi các chị có phải là con cái, cháu chắt, của nhị thập bạch long, bạch tiên, bá bá không ?
thì ra tốp bay phía trước chính là tốp của kim kim nữ
kim kim nữ nghe đà la la hỏi liền trả lời phải chị, em,con cái, cháu chắt, chúng tôi đều là con cái, cháu chắt, của nhị thập bạch long, bạch tiên,
còn các chị có phải là con cái, cháu chắt, của nhị thập thanh long, thanh tiên, thúc thúc không ?
đà la la nói phải , thế là hai đàn nhập một bầu trời vì thế càng thêm rực rỡ bỡi muôn màu sắc của tơ lụa, tạo thành mùa xuân rực rỡ giữ không gian của muôn loài hoa , lời qua tiếng lại thăm hỏi nhau thì ra tất cả đều chung cùng một đích tìm kiếm báu vật đêm về dân lên ông bà, cha mẹ tổ tổ đà la la hỏi tốp của chị định đi đến nơi nào, kim kim nữ nói chúng tôi định bay đến núi chướng ngại, còn các chị thời bay đến
nơi đâu kim kim nữ hỏi, chúng tôi bay đến dãy núi đãm mộc, kim kim nữ kinh ngạc đi xa đến thế sao, tốp của đà la la vẫy tay từ biệt tăng tốc biến mất trong không gian,
nói về tốp đoàn của đà la la vẫy tay từ biệt tốp đoàn kim kim nữ, tăng tốc cân đấu vân như tia chớp mất dạng vượt qua núi trì địa, núi chướng ngại, núi mã nhĩ, núi thiện kiến, trước mắt núi đãm mộc đã hiện ra kìa chị la la dãy núi kia rất giống những gì cha mẹ thường kể thì ra người lên tiếng ấy em thứ 52 của đà la la đà linh linh, lại thêm một người lên tiếng nữa chị linh linh dãy núi đãm mộc đẹp quá chúng ta bay thấp xuống tham quang ngoạn cảnh thế là cả đoàn bay chậm lại hạ thấp xuống, người lên tiếng đó đà mi ly, người con thứ 18 của thanh thất long, thất tiên,
đoàn người đang say sưa bay tham quang, bổng phía trước một luồng yêu khí bốc lên mẹ mẹ nơi đây mà củng có yêu tinh quỉ dữ như địa cầu chúng ta sao ?
người vừa lên tiếng đó là con gái thứ 43 của đà la la tên là la kim phụng,
đà la la nghe con hỏi liền nói , quỉ, yêu, tinh, ở đây hung hiểm gấp trăm gắp nghìn lần quỉ, yêu, tinh, chốn nhân gian địa cầu chúng ta, các con, các cháu hết sức cẩn thận,
nói về luồng yêu khí bốc lên mỗi lúc một nhiều bao phủ khoảng bầu trời sau đó thời cuồn cuộn kéo đến
bao phủ tốp đoàn người đà la la , la kim phụng liền lấy bảo bối KIẾN HIỂN CĂN, hay còn gọi là kính soi căn, soi rọi lên đám mây đen đang cuộn cuộn kéo đến  thời thấy rõ một đám yêu tinh mãn xà hung dữ đang cuồn cuộn lao tới tấn công nuốt chửng con người, vì đã hiểu rõ cội căn của chúng nên đoàn người chủ động đối phó, đám mây đen vừa phủ tới thời toàn thân của mỗi người phát tỏa hào quang chống lại đám mây đen,  hơn bảy trăm người bay tỏa ra bao vây lũ yêu tinh la kim phụng cùng một số chị em hơn trăm người bay lên không trung hàng trăm bàn tay ngọc vung lên kim quang đánh xuống ầm ầm sấm sét dậy trời lũ yêu tinh mãn xà lớp chết lớp bị thương kinh hồn khiếp vía thi nhau trốn chạy, la kim phụng nói yêu quỉ ở đây củngchỉ là bình thường không có chi là lợi hại, có người phụ họa nói theo chị kim phụng nói đúng lắm, lũ yên, tinh, quỉ dữ ở đây không lấy chi làm lợi hại lắm, người lên tiếng phụ họa đó là con gái thứ 8 của đà mi ly, tên là ly hương hương,  
sống ở đời không gì sung sướng hơn là ăn món lạ ngon, mặt quần áo mới đẹp, tham quang cảnh đẹp khai tạo của thiên nhiên,  đoàn người bay tham quang cảnh đẹp ăn quả lạ uống nước tiên hết nơi nầy đến nơi khác, nhìn quang cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp,  đà la la nỗi lên bao niềm cảm xúc nhớ đến TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, đã dày công gầy dựng tạo lập lên giang sang vũ trụ , để cho con người làm chủ,thừa hưởng, bổng tiếng nói nổi lên cắt dòng suy nghĩ mẹ mẹ, xa xa có muôn đạo hào quang thế là đoàn người tăng tốc bay đến đó thấy dưới chân núi hình con voi, một đám ngô vàng hào quang tỏa lên
rực rỡ, biển hương thủy rộng lớn mênh mông từng cơn gió mát thổi vào mang theo hương thơm của biển đoàn người tuy còn ở trên không, nhưng củng cảm nhận được bao là sảng khoái, khoan khoái, phấn chấn quang cảnh nơi đây phải nói là quang cảnh thần tiên,  cây ngô ở đây củng vô cùng lạ mắt, thân bạc lá bạc trái ngô hạt vàng, mới nhìn thời như có ai trồng nhưng nhìn kỹ thời cây ngô mọc theo lối tự nhiên không hàng không lối, hơm thơm từ đám ngô lan tỏa lên không gian bao đói khác tự nhiên biến mất, ai nấy đều kinh ngạc liền tức tốc hạ mình xuống đám ngô  không kìm nổi lòng tò mò khi nhìn trái ngô tỏa hào quang rực rỡ la kim phụng, ly hương hương, thò tay hái quả ngô, thời bổng nhiên trời đất tối ôm, hơi lạnh thấu xương, ai nấy vô cùng kinh ngạc không biết chuyện gì đả xảy ra thời trời trong sáng trở lại, ai nấy lại thêm một lần kinh ngạc nữa, yêu, tinh, quỉ dữ, không biết từ đâu kéo đến đông hàng nghìn nghìn con hai con mắt của chúng sáng quắc như hai ngọn đèn pha, nếu không gan to mật lớn thời khiếp vía rồi,
con yêu tinh quỉ chúa nhìn con người quát tháo lũ yêu tinh quỉ cái các ngươi từ đâu tới hái trộm báu vật của ta cháng sống rồi sao, cút đi cho ta, còn hai con yêu cái kia phải bỏ mạng tại đây chúa quỉ yêu tinh chỉ, la kim phụng, ly hương hương, thấy chúa quỉ yêu tinh chỉ mình thời vô cùng tức giận quát tháo mắng rằng lũ yêu tinh các ngươi thấy con người không cúi đầu vái lạy, còn hổn láo để bổn nương nương xem các ngươi là loài nào rồi sẽ ra tay giết sạch củng không muộn tức thời lấy kính soi căn chiếu lên soi đi soi lại củng không phát hiện được gì đây là lần đầu tiên kính soi căn, soi cốt không phát hiện ra nguồn gốc của chúng, ai nấy vô cùng kinh ngạc, để tìm hiểu về trái ngô vàng đà la la khích tướng nói loài yêu tinh, quỉ dữ các ngươi biết gì về cây ngô vàng mà nói là của các ngươi, chúa quỉ yêu tinh trợn mắt quát lên ầm ĩ, các ngươi nghe xong rồi chết củng không muộn, cây ngô vàng nầy là do thiên nhiên tạo ra chúng không biết mọc lên từ lúc nào, nhưng chúa quỉ ta đã phát hiện ra chúng cách đây trên năm mươi nghìn năm ở thời kỳ chúng đang ra trái, hai mươi nghìn năm trái mới già, hai mươi nghìn năm nữa hạt trái chuyển thành hạt vàng, thêm mười nghìn năm nữa chúng sẽ tự rụng và biến mất, nay đả đến ngày thu hoạch chỉ còn mười ngày nữa chúng sẽ tự rụng và biến mất, mùi hương thơm của chúng làm tăng thêm công lực cho sự tu luyện, tu luyện một năm ở đây bằng tu luyện mười năm ở nơi khác , yêu, tinh, quỉ dữ, họ hàng nhà ta tu luyện ở đây mấy chục nghìn năm rồi đạt đến cảnh giới trường tồn bất tử không ai có thể hại được, chỉ cần ăn được một hạt ngô vàng thời thân xác trở thành kim cang bất hoại ngay,
nghe chúa quỉ nói về cây ngô bạc, hạt ngô vàng quý hiếm như vậy ai nấy củng đều vui mừng khôn xiết khó mà diển tả tâm trạng cho hết lúc nầy, nói về đà la la nghe chúa quỉ yêu tinh kể về lý lịch quý hiếm cây ngô bạc, trái hạt vàng thời vui mừng vô kể liền ra lịnh còn chần chờ gì nữa quét sạch lũ yêu tinh quỉ dữ nầy đi, thế là như đàn chim phụng tỏa ra đôi bàn tay ngọc tung ra những quả đoàn chí tử, lũ yêu tinh quỉ dữ nào chịu kém chúng lại đông hơn lại thêm pháp thuật hết sức kỳ bí, chúng vừa chuyển động thời trời đất tối mù tối mịt ngay, con cháu thập nhị thanh long thanh tiên, như đàn chim phụng tung hoành trên hư không với hai con mắt xuyên suốt màng đêm kim quang phóng ra rợp trời rợp đất, sấm sét ầm ầm hào quang chơm chớp kinh thiên động địa, lũ yêu, tinh, quỉ dữ thấy con người mảnh mai yếu đuối có vẻ xem thường, nhưng đến khi chị em nổi cơn thịnh nộ sát khí đằng đằng thời mạnh mẽ mãnh liệt phi thường, lũ yêu tinh quỉ dữ không còn xem thường ra tay quyết liệt  đấu với con người, thế là trận chiến không bút mực nào tả cho hết.
       chỉ thấy
       mưa đao bão kiếm mịt mù
       ầm ầm trận địa đất trời chuyển rung
       cuồng phong dồn dập liên miên
       đất trời mù mịt tối om tối mò
       kim quang sấm sét đầy trời
       khí yêu cuồn cuộn cuốn thời núi non
       trùng trùng quỉ tiến người bay
       nhìn xem trận chiến khiếp thay kinh hồn,
nói về đà la la, đà linh linh,  đà mi ly,quyết chiếm ưu thế thượng phong hạ rắn phải đánh vào đầu, hạ cây phải đốn gốc bộ ba đồng loạt xông lên bao vây tấn công chúa quỉ như tia chớp,
chúa quỉ không bao giờ ngờ tới sức mạnh vô cùng lợi hại của con người chính là trí tuệ,
nói về chúa quỉ thấy bộ ba tam nương lợi hại như vậy, liền tàn hình biến mất, bộ ba tam nương đón được ý đồ chúa quỉ liền tàn hình chuyển đổi phương hướng, chúa quỉ không những đánh hụt còn lại rơi vào kế bẫy liền bị tam nương chém đứt làm ba khúc, hạ được đối phương bộ ba tam nương hết sức vui mừng, nào hay đâu chúa quỉ mất thân nầy liền hiện ra thân khác bàn tay quỉ ẩn hiện tấn công tam nương , tam nương lẹ như tia chớp phóng chưởng chống đở ầm ầm đùng đùng đinh tai nhứt óc,
      quỉ tàn hình thần thông biến hóa
      kìa tam nương nào kém chi đâu
      chưởng phong thần khiếp quỉ sầu
      ầm ầm đánh tới đất trời chuyển rung
      kìa quỉ chúa thần thông kinh khiếp
      đứt làm ba không chết lạ lùng
      càng thêm sức mạnh tay dồn chưởng tuông
      ầm ầm đất sụp đồi nghiêng
      mịt mù đao kiếm vô biên mịt mù
nói về la kim phụng vừa mới xáp trận liền gặp
phải một con quỉ thần thông quảng đại võ nghệ cao cường vũ khí con quỉ như đuôi con cá sấu con quỉ múa lên kình phong tuôn ra ào ào tấn công la kim phụng tới tấp la kim phụng múa kiếm lên chống đở lốp bốp choảng nhau không ngớt, càng đánh la kim phụng càng lếp vế trước sức mạnh của con quỉ, không thể kéo dài trận chiến càng về sau càng bất lợi cho mình vừa  đánh la kim phụng vừa suy nghĩ tìm ra giải pháp tiêu diệt con quỉ, la kim phụng hét lên một tiếng dùng thuật phân thân phân ra làm hai người một người hữu hình đang chiến đấu , một người vô hình ẩn sát con quỉ tìm mọi cách tiêu diệt, thật vậy con quỉ chỉ chú trọng ra sức tấn công la kim phụng hữu hình còn la kim phụng vô hình thời con quỉ không hay biết chi cả, bổng nghe tiếng kiếm nổi lên ở sau lưng nhưng đả muộn con quỉ bị chém dứt làm đôi, la kim phụng hiện lại nguyên hình mắng, ngươi mà đòi đấu lại với ta sao, không ngờ thân hình con quỉ tự ráp lại tung ra một chưởng la kim phụng bất ngờ liền bị trúng đoàn thất kinh hồn vía , nhờ luyện kim thân hộ thể nên chỉ bị thương nhẹ, la kim phụng tức quá biến hóa ra hai ba người giả một người thiệt cùng lúc tấn công con quỉ không biết ai thiệt ai giả nên đành trúng kiếm trúng đao lia lịa, con quỉ bị bằm nát như tương la kim phụng nói giỏi lần nầy mi liền thân lại nữa đi la kim phụng vừa nói xong thời con quỉ hiện nguyên hình trở lại tống cho la kim phụng một chưởng , trúng chưởng quá nặng la kim phụng lảo đảo muốn ngã
kinh hồn bạc vía, nghĩ đây là thần thông pháp  thuật gì mà lợi hại như vậy,
đây nói về ly hương hương vừa xáp trận thời gặp ngay con yêu tinh một sừng võ nghệ cao cường thần thông quảng đại vũ khí là một cái đuôi tê giác, ly hương hương phát hiện ra điều gì quát, con yêu tinh tê giác kia, đả gặp ta thời coi như xuống địa phủ mà ở xem đây thanh bảo kiếm trên tay múa lên biến hóa ra kiếm pháp trùng trùng chém tới con yêu tinh như vũ bão, con yêu tinh củng không kém múa cái đuôi lên chống đở tạo thành tường đồng vách sắt kình lực chạm nhau ầm ầm liên miên bất tận
       trận mưa kiếm bao trùm muôn ngọn núi
       bão dập dồn cuốn hết vạn tần mây
       người và quỉ giao tranh rền gào thét   
       đất cùng trời mù mịt cát đá bay
con yêu tinh càng đánh càng mạnh áp đảo ly hương hương, ly hương hương biết mình yếu hơn đối thủ không thể dùng võ nghệ thắng được, liền niệm chú hóa phép ra lửa thần thiêu đốt con yêu tinh , con yêu tinh nào chịu thua kém liền hóa phép ra trận mưa chống trả lại, ly hương hương liền hóa ra một bầy mãnh hổ lao tới vồ lấy con yêu tinh , con yêu tinh nào chịu thua kém liền hóa ra một bầy sư tử chống trả lại bầy hổ, ly hương hương liền hóa ra hàng trăm hàng nghìn đại bàng lao tới xé xác con yêu tinh , con yêu tinh nào chịu kém hóa ra hàng nghìn hàng vạn mũi tên lao tới bắn hạ đại bàng,
ly hương hương liền hóa phép biến đại bàng thành mình đồng da sắt tên phép con yêu tinh không làm gì được hàng trăm con đại bàng lao nhanh xuống như tia chớp mổ xé nát nuốt chửng hết con yêu tinh ly hương hương đắc ý nói có thế chứ, con yêu tinh ngươi tài giỏi củng chỉ thế mà thôi, không ngờ mỗi mảnh thịt của con yêu tinh đều hóa ra yêu tinh cả phá thủng bụng đại bàng chui ra đại bàng thua phép tan biến mất, ly hương hương thấy thế kinh hồn bạc vía đây là phép gì mà lợi hại như thế , lũ yêu tinh từ trong bụng đại bàng chui ra bay tới bao vây ly hương hương gào thét đinh tai nhứt óc, hàng nghìn nghìn bàn tay quỉ chụp tới, ly hương hương độn thổ tàn hình biến mất, con yêu tinh nào chịu bỏ qua độn thổ rượt theo, ly hương hương lền trồi lên mặt đất bay kên không móc túi lấy ra một tấm lưới nhỏ , bảo bối tơ tằm lưới ném lên hư không niệm chú mẻ lưới nhỏ xíu liền biến thành to lớn chụp xuống tốm gọn hết sạch những con yêu tinh,  ly hương hương trợn mắt lần nầy mi chết chắt rồi liền thổi ra một ngọn lửa đốt cháy yêu tinh thành tro bụi, không ngờ yêu tinh hóa ra mây khói chui lọt qua lổ lưới hiện ra giã khổng lồ
bàn tay yêu tinh to lớn liền chụp xuống ly hương thất kinh tàn hình biến mất, hóa ra ly hương hương khổng lồ giao tranh một còn một mất với con yêu tinh, cuộc đấu phép vô biên ấy làm cho trận chiến càng thêm khốc liệt hơn, càng giao tranh với con quỉ  ly hương hương mới nhớ đến lời nói đà la la những
con yêu tinh quỉ dữ ở đây, pháp thuật thần thông vô cùng lợi hại, không giống như yêu, tinh, quỉ dữ, ở chốn nhân gian, càng đánh ly hương hương càng thấm thía lời dạy ấy , ly hương hương  càng đánh càng yếu thế, nhìn chị em lớp chết lớp bị thương đau lòng khôn xiết, không ngờ tất cả đều bỏ mạng nơi đây.
27- Đây nói về con cái, cháu chắt, nhị thập xích long, xích tiên, phái nữ không bao giờ chịu thua kém phái nam, nhất là trong đạo hạnh nhân, nghĩa, lễ , trí,  hiếu, vì thế có hàng loạt tốp nữ sánh vai cùng hàng loạt tốp nam vượt không gian đến tận những nơi xa xôi tìm kiếm báu vật, trong nhiều tốp nữ đi xa phải kể tốp nữ hoa cát cát, là tốp nữ hùng mạnh nhất hơn ba trăm người toàn là những nữ lưu anh hùng hào kiệt, võ nghệ cao cường thần thông quảng đại, phi thân bay lên trên mây hoa cát các theo lời chỉ dẩn của mẹ xích nhất tiên dẩn tốp đoàn bay đến dãy núi thiện kiến , không ngờ  bay nhanh quá bay lạc đến dãy núi đãm mộc, tưởng là dãy núi thiện kiến, liền bay trên không quang sát, không bao lâu thời thấy xác mãn xà chết rãi rác khắp nơi, chị cát cát hình như nơi đây đã trải qua trận chiến thì phải, hoa cát cát gật đầu đúng vậy, người lên tiếng hỏi hoa cát cát đó là mông chân chân, con gái thứ 34 xích nhị long, nhị tiên,  vì nghĩ đã có người đến đây nên tiếp tục bay nhanh về phía trước, bổng nghe cuộc giao tranh càng lúc càng gần chừng nhìn thấy xa xa hào
Quang chơm chớp , nháy mắt tới gần thấy trận chiến xãy ra kinh hồn , mây đen cuồn cuộn , đao kiếm dậy trời, chưởng phong ầm ầm, cát bay đá chạy mù trời mịt đất, lại nhìn thấy hào quang từ đám ngô tỏa lên vô cùng đẹp mắt, nhì tà áo bay lên bay xuống nhưng đàn chim phụng xông vào đàn quỉ tấn công quyết liệt có tiếng la lên chị em dưới kia vừa chết vừa bị thương có hơn trăm họ là ai thế, còn ai nữa con cái, cháu chắt, của nhị thập, thanh long, thanh tiên , tam thúc thúc, người lên tiếng xác nhận đó là con gái thứ tám của xích ngũ long, ngũ tiên,  anh anh thư, anh anh thư nói chúng ta mau xuống tiếp viện đi, thế là trên hư không hàng loạt tiếng nói vọng xuống có chúng em là con cái, cháu chắt, xích long, xích tiên, tới tiếp viện đây, như đàn chim phụng từ trên không lao xuống nhập cuộc trận chiến không những cân bằng mà còn có phần áp đảo yêu tinh quỉ dữ,
28-  Nói về con cái, cháu chắt, thanh long, thanh tiên, chiến đấu với yêu, tinh, quỉ dữ, hơn nửa ngày sức lực giảm sút hơn nửa tình thế vô cùng nguy cấp, thời nghe có người đến cứu viện , hùng khí phấm chấn trở lại đánh cho yêu , tinh, quỉ dữ tơi bời ngã gục lớp lớp nhưng có điều chúng chết rồi liền sống trở lại tiếp tục chống trả.
29-  Nói về con cái, cháu chắt,  xích long, xích tiên, chiến đấu rất hăng đánh cho lũ yêu tinh quỉ dữ tơi bời,
Nói về tam nương đà la la, đà linh linh, đà mi ly,
Dốc toàn lực đánh với con chúa quỉ yêu tinh hơn nửa  này không thắng được, càng đánh càng yếu thế nhưng hào khí con người không mất, tính bất khuất kiên cường không bao giờ chịu khuất phục bỏ chạy hay đầu hàng tuy biết mình càng lúc càng yếu thế nghe có người đến tiếp viện thời hưng phấn mạnh mẻ tăng lên, hừng hực khí thế chiến đấu mãnh liệt, bổng nghe tiếng nói tam nương ba chị để con quỉ nầy cho ba chị em tôi xử lý cho, ba chị em đà la la sức lực đã giảm hơn một nửa nghe có người thay thế cho mình liền rút lui nhường chỗ ngay,
Nói về ba chị em hoa cát cát, mông chân chân, anh anh thư, xem thường con quỉ chỉ cần vài ba hiệp là giết được ngay, múa kiếm, đao, thương, vù vù kình lực tuôn ra ầm ầm tiếng quát lanh lảnh chết nầy véo véo đường kiếm như tia chớp chém bay đầu con quỉ, cùng lúc ấy tia đao chớp lên, thương đâm, đao chặt đứt làm đôi thân quỉ, anh thư xem thường nói tưởng ngươi lợi hại lắm té ra củng chỉ bình thường nói vừa dứt lời thời con chúa quỉ đả hiện lại nguyên hình tống cho anh thư một chưởng như trời giáng, anh thư lảo đảo muốn ngã , hoa cát cát, mông chân chân, kinh khiếp, tức giận dốc toàn lực phóng ra kim quang chỉ phong quyết tiêu diệt con quỉ trong chiêu kim quang chưởng chỉ nầy, con chúa quỉ thản nhiên phất tay chống đở ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, con chúa quỉ không để cho cát cát, chân chân, anh thư, lấy
Lại sức lực, liền phân thân hóa ra làm ba con quỉ tấn công tới tấp càng đánh ba chị em cát cát, càng yếu thế nguy cập đến nơi, đà la la lên tiếng nói ba nương nghỉ tay đi để ba chị em tôi chiến đấu, hoa cát cát nói chúng ta sáu người tiến lên cùng một lúc, mới mong tiêu diệt được con quỉ nầy, chúa quỉ nghe cát cát nói thế, sáu con mắt quỉ như hai ngọn đèn pha sáng rực lên một cách ghê khiếp, liền phân thân biến ra sáu người tấn công ba chị em đà la la, ba chị em hoa cát cát, thế là trận chiến kinh thiên động địa,
Nhìn trận chiến giữa người , và yêu, tinh, quỉ dữ, con người càng lúc càng yếu thế lớp chết lớp bị thương củng đả khá nhiều, nhìn cảnh thê thảm nầy ai củng đau lòng xót dạ, con chúa quỉ nhìn con người lần lượt ngã gục, cười lên khoái trá các ngươi sắp chết hết đến nơi rồi, chỉ có trời mới cứu nổi mà ta là chúa trời đây, chúa quỉ lại nổi lên trận cười đinh tai nhứt óc, hơn một nghìn người cả chị em da chàm, lẩn da đỏ, con cái cháu chắt, thanh long, thanh tiên, xích long, xích tiên,  giờ chỉ còn lại có năm trăm người, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, bổng nghe chúa quỉ nhắc đến CHA TRỜI , MẸ TRỜI, liền tỉnh ngộ như người sắp chết đuối vớ được cái phao, ôm chặc lấy phao để thoát hiểm, tức thời tiếng niệm CHA TRỜI, MẸ TRỜI vang lên khắp cùng chiến trận , lũ quỉ yêu tinh nghe tiếng niệm ấy vô cùng khiếp sợ, thần lực yếu dần yếu dần thần thông pháp thuật không còn lợi hại nữa , còn ngược lại con người càng niệm CHA TRỜI
MẸ TRỜI, thần lực càng tăng lên, chỉ cần chém trúng một kiếm, một đao, thời yêu , tinh, quỉ dữ rồi đời chết luôn không còn sống lại được nữa, chưa đầy nửa giờ con người đả quét sạch yêu , tinh , quỉ dữ, không còn một tên, khi dẹp xong lũ yêu tinh quỉ dữ niềm vui chợt đến , thời nổi buồn củng đả xuất hiện có người khóc ồ lên ôm xác chết chị em tiếng nức nở nghẹn ngào , bổng trên hư không vang lên tiếng nói mẹ trời
Các con của ta, các con đừng khóc nữa chị em các con những người chết đó, là vì chưa luyện thành nhị kim thân công lực còn non kém,
Lòng đoàn kết các con, không phân biệt màu da chủng tộc luôn luôn vì đồng loại chiến đấu quên mình, thương yêu nhau như anh chị em một nhà, lại có tầm lòng nhân hiếu luôn nghĩ về ông bà, cha mẹ, đáng khen thay, đáng khen thay,
Các con hãy ôm người chết đến đám ngô, lấy hạt ngô vàng bỏ vào miệng người chết, không những người chết sống lại, mà còn kết tụ được kim thân, công lực tăng lên mấy vạn lần các con xứng đáng ăn mỗi hạt, không nên lạm dụng ăn nhiều các con hãy chia cho nhau mỗi người mỗi trái, còn dư các con khi trở về sẽ có chỗ xử dụng, nói xong hư không trở nên vắng lặng,
Năm trăm người đồng lạy tạ công ơn cứu khổ cứu nạn mẹ trời, Đúng như lời mẹ trời đã dạy hạt ngô vàng vừa bỏ vào miệng người chết thời người chết hồi sinh sống dậy ai nấy đều mừng rỡ reo hò sung sướng.
30- đây nói về con cái, cháu chắt, nhị thập hoàn long hoàn tiên, củng không khác gì con cái cháu chắt, bạch long, bạch tiên, hắc long hắc tiên, thanh long thanh tiên, xích long, xích tiên,
Phái nữ củng không chịu thua kém phái nam, trên mọi mặt lĩnh vực, thành lập ra cả chục tốp nữ đi xa tìm báu vật, phải kể tốp nữ của hồng oai nương nương là tốp nữ hùng mạnh hơn cả hơn một nghìn người toàn là những nữ lưu võ nghệ cao cường hồng oai nương nương là con gái lớn của hoàn cửu long, cửu tiên, cầm đầu thống lãnh hơn một nghìn người bay lên không trung theo lời chỉ dẩn của mẹ, bay đến dãy núi thiện kiến còn đang bay trong biển khí nước mặn, nhìn thấy có tốp người bay phía trước khoảng độ hơn trăm người,  liền tăng tốc chớp mắt là đuổi kiệp liền lên tiếng hỏi chị em phía trước có phải là con cái, cháu chắt, của nhị thập hắc bá bá không ?
Thủy hàn hàn nghe có người hỏi liền quay đầu nhìn lại thời thấy tốp người phía sau đông hơn gấp mười lần tốp của mình, lúc ấy tốp của hồng oai nương nương bay tới ngan tầm bay tốp thủy hàn hàn,
Thủy hàn hàn nhận ra liền nói thì ra các chị em là con cái, cháu chắt, của nhị thập hoàn long, hoàn tiên, thúc thúc, tình thân thiết chung cùng nguồn cội, vừa gặp nhau thời quyến luyến cùng nhau,
Hồng oai nương nương hỏi các chị đến nơi nào thủy hàn hàn vui vẻ trả lời chúng em đến dãy núi trì địa,  còn các chị đi đến nơi đâu thủy hàn hàn hỏi,                
oai nương nương đáp chị em chúng tôi đi đến dãy núi thiện kiến, thủy hàn hàn nói các chị có chí nên đi xa đến thế,
        tình nguồn cội chưa yêu đã mến
        nghĩa đồng bào thắm thiết biết bao
        thương nhau chung giọt máu đào
        cội nguồn một cội đồng bào chị em,
tốp đoàn hồng oai nương nương vì đi xa nên vẫy tay từ biệt tốp đoàn thủy hàn hàn tăng tốc lực chớp mắt biến mất trong không gian, không bao lâu thời tới dãy núi thiện kiến, dãy núi thiện kiến củng như các dãy núi khác chạy dài bao giáp vòng núi tu di, chị nương nương quang cảnh nơi đây đẹp quá nhất là quang cảnh bờ biển chúng ta bay thấp xuống dọc theo bờ biển tham quang ngoạn cảnh, nhìn xem cảnh đẹp,
của núi rừng, người lên tiếng đề nghị ấy người em thứ 52 tên là hồng thanh quân, thế là đoàn người bay thấp xuống
       núi rừng trùng điệp tận xa xa
       gió biển đèo mây ánh chiều tà
       xanh um cổ thụ tròn xe tán
       rực rỡ mùa xuân lá chen hoa
chị thanh quân, cảnh quang ở đây còn đẹp hơn nơi địa cầu của mình, người lên tiếng tán dương ấy là  người con thứ 9 của hoàn ngũ long, ngũ tiên, tên là vương vương nữ, đoàn người cứ như thế bay là đà tham quang ngoạn cảnh, vàng bạc châu báu lộ thiên đầy rẫy khắp nơi cung động nhiều vô số kể cứ như thế càng tham quang càng say sưa cảnh đẹp ngày sắp qua đêm lại đến, chị em hồng oai nương nương, biến thành những con bươm bướm tìm nơi an nghỉ bên cạnh những chùm hoa xinh đẹp,
       vui sướng nào hơn cảnh tham quang
       tự do bay lượng cảnh an nhàn
       mây trời sắc nước lòng thanh thản
       gió xuân rượt đuổi cảnh xuân non
luồn gió nhẹ mang theo mùi hương biển, đánh thức những con bướm vàng, bướm ngọc ngủ say sưa đưa
hồn vào cảnh giới thần tiên,
     bình minh trổi dậy khắp núi non
     sắc thắm muôn hoa nở nhị vàng
     xuân dậy xuân đùa trong nắng ấm
     xanh trời, xanh đất, xanh núi non,
đàn bướm thế là hiện lại nguyên hình thành những nàng tiên xinh đẹp, chị vương nữ đã trải qua một ngày một đêm rồi mà chị em chúng ta chưa tìm ra vật báu như ý, người vừa lên tiếng đó là con lớn của cửu long, cửu tiên,  tên là huyền huyền nữ ,
tốp đoàn chị em hồng oai nương nương, bay lượn  đủ màu đủ sắc trên bầu trời
      non xanh nước biếc vào xuân
      bầu trời lại nở hoa hương bầu trời
      không gian rộn rã tiếng cười
      gió xuân nhè nhẹ thì thầm gọi mây
      nhẹ nhàng én lượng người bay
      thần tiên nhẹ gót chuyển lay phàm trần
      hiếu, trung, nhân, nghĩa, mấy tần
      kiếm tìm báu vật, ngọc ngà hiến dân
kìa kìa  chị em nhìn kìa xa xa hào quang rực rở cả bầu trời, thế là cả đoàn tăng tốc bay nhanh tới đứng trên mây nhìn xuống thì ra đây là đám lúa lá lá bạc, cây vàng, hạt ngọc,  mùi hương thơm lan tỏa lên không gian làm cho thần hồn minh mẫn, sảng khoái phấn chấn, đói khác liền biến mất ai nấy vô cùng kinh ngạc cho sự kỳ lạ nầy liền hạ chân đáp xuống rẫy lúa nghe tiếng chãy rốc rách nhìn lên thời thấy
dãy núi vàng núi bạc hình rồng tuôn ra dòng nước linh tuyền nuôi dưỡng đám lúa vàng hạt ngọc cọng thêm hơi nước hương thơm của biển, làm cho cây lúa vàng hạt ngọc trở nên quí hiếm vô biên, nhìn bông lúa vàng phần nhiều đã chuyển sang bông lúa hạt ngọc hào quang rực rỡ hương thơm ngào ngạc, càng thưởng thức hít vào càng nhẹ cả người,
vương vương nữ nói vật báu nầy do TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI tạo ra để ban tặng cho con người chúng ta, chúng ta thu dọn chúng đêm về dân lên cho phụ thân, phụ mẫu, còn con cái, cháu chắt dân lên cho phụ ông, phụ bà, tỏ lòng thành kính nhân hiếu, vương vương nữ nói xong thời trời đất bổng tối ôm , hơi lạnh thấu xương yêu khí đầy trời, tiếng nói con quỉ chúa vang lên chói tai nhứt óc, lũ yêu tinh quỉ cái các ngươi từ đâu đến trộm lấy lúa vàng hạt ngọc của ta, hồng oai nương nương phất tay một cái toàn thân phát ra muôn đạo hồng quang phá tan bóng đêm u minh của yêu quỉ, nhưng bóng đêm u minh vẩn chưa chịu tan hết, hồng thanh quân, huyền huyền nữ, vương vương nữ , thấy yêu khí quỉ khí chống trả lại hồng quang của hồng oai nương nương, liền ra lịnh chị em, con cái, cháu chắt, phá tan yêu khí quỉ khí của chúng đi, thế là hơn một nghìn người đều phát tỏa hồng quang tức thời yêu khí quỉ khí tan biến mất,
nhìn yêu tinh quỉ dữ đông như kiến vương vương nữ quát lũ yêu tinh quỉ dữ các ngươi từ đâu kéo
đến tranh giành lúa vàng lúa ngọc với chị em của ta cút đi cho khuất mắt,
con chúa quỉ cùng lũ yêu tinh quỉ dữ nghe vương vương nữ nói thế chùng vô cùng tức giận, hàng vạn vạn con mắt yêu tinh quỉ dữ phát ra hàng vạn vạn ngọn đèn pha quét tới quét lui, quét ngang quét dọc, người không to gan lớn mật thời khiếp vía rồi, con quỉ chúa hét lên một tiếng rung trời chuyển đất quát lớn rằng loài yêu tinh quỉ cái ăn cướp kia, các ngươi  nghe ta nói đây rồi bỏ mạng củng chưa muộn, khi ta phát hiện ra cây lúa vàng lá bạc nầy cách đây hơn bốn mươi nhìn năm, khi ấy cây lúa mới trổ bông mười nghìn năm bông lúa mới kết hạt, mười nghìn năm nữa bông lúa mới già,chuyển thành hạt lúa vàng, lại thêm mười nghìn năm nữa hật lúa vàng chuyển sang thành hạt lúa ngọc vô cùng quí hiếm,  chỉ cần một hạt lúa vàng củng đã cải tử hoàn sanh , huống chi lá hạt lúa ngọc thời phải nói là trường sanh bất tử, sống ngang trời đất,
chị em, con cái,cháu chắt, tốp đoàn hồng oai nương nương, nghe chúa quỉ nói thế thời mừng lắm,
hồng oai nương nương, quát lớn nói rằng lũ quỉ yêu tinh nghe ta nói đây, các ngươi là loài yêu tinh quỉ dữ còn chị em chúng ta đây là con người con cái của nhà trời,  TRỜI TẠO RA CHO CON CÁI TRỜI HƯỞNG, con người mới là chủ nhân của hạt lúa ngọc hạt lúa vàng, nay chủ nhân đả tới thu hoạch chúng , công yêu , quỉ , các ngươi trong coi ta sẽ chia
cho một ít, lũ yêu, tinh, quỉ dữ vô cùng tức giận trùng trùng điệp điệp xông lên, quét sạch con người , con người nào chịu thua củng xông lên quét sạch loài yêu tinh quỉ dữ, thế là trận chiến xãy ra giữa người và quỉ kinh thiên động địa yêu khí trùng trùng hồng quang rực trời rực đất, kim quang chơm chớp, sấm sét ầm ầm , đao, kiếm, mịt mù , chưởng phong cuồn cuộn, yêu gào , quỉ thét đinh tai nhứt óc.
        Trùng trùng yêu quỉ xông lên
         Rợp trời móng vuốt yêu tinh rợp trời
         Đánh cho con cháu tiên rồng
         Tan thây nát thịt chẳng còn một tên
          Nào hay con cháu rồng tiên
          Kim quang đánh trả liên miên ầm ầm
          Mù trời đao kiếm cuộn cuồn
          Đánh cho yêu quỉ nát hồn tan thây
          Trận chiến càng lúc càng kinh
          Long trời lỡ đất rung rinh đất trời
                   *          *          *
       trời chuyển rung như đến hồi sụp đổ
       đất ầm ầm như tan vỡ đến nơi
       kìa cuồng đao, bão kiếm rợp rợp trời
       người và quỉ thét gào ôi rợn óc
       ôi trận chiến kinh hồn ôi khiếp vía
       chưởng dập dồn trời đất cuộn cuồn quây
                 *           *           *
Đây nói về hồng oai nương nương, vừa nhập cuộc thời đả tấn công ngay con chúa quỉ, năm đạo chỉ phong xé gió đánh vào mặt vào ngực , vào chân, con chúa quỉ con chúa quỉ không chịu kém liền phóng chỉ yêu chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, chúa yêu tinh nhanh như chớp phóng ra một đạo lực yêu tinh đen ngồm hầu giết chết ngay hồng oai nương nương, hồng oai nương nương nào chịu lếp vế phóng ra một đạo hồng quang chống đở ầm một tiếng kinh thiên động địa, hồng oai nương quyết hạ gục con chúa yêu bằng bay lên không trung biến hóa thành năm người mỗi người phóng ra một đạo kim quang, hồng quang, bạch quang, thanh quang, hắc quang, xích quang, mang theo sấm sét ầm ầm đánh xuống, chúa yêu phóng yêu lực chống trả, nhưng bị sấm sét đánh tan biến hết, yêu tinh chúa quỉ trúng liền năm tia sấm sét tan thây nát thịt cháy thành tro bụi, hồng oai nương nương liền thâu hình phân thân trở lại, nghe tiếng gió chưởng phong liền tàn hình biến mất con chúa quỉ đánh hụt gào thét inh ỏi, hồng oai nương nương vừa thoát chết, tức giận quát ngươi là chúa quỉ sao, chúa quỉ quát con quỉ cái ngươi mà giết ta được sao, hồng oai nương nương nghĩ con chúa quỉ làm sao mà sống lại được, liền rút bảo bối thần kiếm ra đây là loại bảo bối thần kiếm đa năng máy móc tối tân, chém sắt như chém bùn do nhốm khoa học dùng kim cang, châu báu đặc biệt chế tạo ra, hồng oai nương nương vừa múa bảo kiếm lên thời kình lục kiếm khí tuôn ra ầm ầm nhanh như tia chớp chém vào yêu tinh, chúa quỉ yêu tinh xem thường bảo kiếm đưa tay quỉ lên chống
Đở bị bảo kiếm chém rụng hai cánh tay, tức tốc mọc ra hai cánh tay khác phóng ra mười đạo chỉ yêu như tia chớp đành vào đầu ngực, hồng oai nương nương quá bất ngờ tránh không hết đành trúng ngay một chỉ, đau nhứt vô cùng nếu không nhờ tu luyện được kim thân thời thủng ngực chết ngay tại chỗ rồi,
Hồng oai nương nương kinh hãi thần thông pháp thuật gì mà lợi hại thế, tuy trúng ngay một chỉ nhưng chưa bị thương hồng oai nương nương múa kiếm đánh tới tấp,  cuộc giao tranh trên không trung giữa oai nương nương cùng con quỉ chúa vô cùng đẹp mắt, nhưng không kém phần kinh hồn, chúa quỉ không giám xem thường bảo kiếm , bằng rút ra một thanh xà quỉ chống trả.
      Nương nương võ nghệ cao cường
      Tay cầm bảo kiếm lẫy lừng oai phong
       Nhích tay trời nổi bão giông
       Nhích chân chuyển đất trời rung ầm ầm
       Kim quang sấm nổ đùng đùng
       Đánh cho chúa quỉ khiếp hồn khiếp kinh
Nói về chúa quỉ đánh không lại oai nương nương bị oai nương nương, đánh chết, chém chết không biết bao nhiêu lần, nhưng chúa quỉ thần thông vô cùng quái dị chết rồi liền sống lại, sức lực chúa quỉ vô tận càng đánh càng mạnh càng đánh càng hăng, có thể nói chúa quỉ không bao giờ chết vì có thuật hồi sinh vô cùng lợi hại, ngược lại oai nương nương càng đánh sức lực càng giảm sút , cho nên oai nương
Nương quyết tiêu diệt chúa quỉ càng sớm càng tốt bằng bấm nút khởi động bộ máy tối tân trong bảo kiếm tức thời tiếng rè rè phát ra oai nương nương liền quăng bảo kiếm lên hư không dùng ý tưởng điều khiển bộ máy trong bảo kiếm, bộ máy bảo kiếm vừa khởi động liền thu hút thần lực vũ trụ hào quang tỏa sáng chóa mắt bảo kiếm nổ lên ầm ầm liền to lớn thành bảo kiếm khổng lồ phóng ra nghìn hàng vạn tia lửa điện bảo kiếm khổng lồ bay vùn vụt trên hư không bổng lao nhanh như tia chớp lấy mạng chúa quỉ yêu tinh, chúa quỉ yêu tinh phóng thần lực lên chống trả nhưng không lại bị bảo kiếm chém nát ra muôn mảnh hàng nghìn hàng vạn tia lửa điện thiêu rụi những mảnh thịt của con quỉ thành tro bụi , không ngờ từ trong tro bụi hiện ra trùng trùng con chúa quỉ 
Oai nương nương vô cùng kinh hãi điều khiển bảo kiếm quét sạch trùng trung yêu tinh chúa quỉ, trận chiến càng trở nên kinh khiếp, trên chốn không gian
Đây nói về hồng thanh quân nhìn thấy một con quỉ dữ vô cùng lợi hại chín đuôi chín đầu, mỗi lần nhích tay là mỗi lần kình lực tuôn ra ầm ầm lở núi sụp non con cái, cháu chắt, chống trả khó khăn hồng thanh quân quát lên một tiếng phóng ra một đạo kim quang với sức lực kinh hồn đánh vào con quỉ dữ, con quỉ dữ phóng ra một đạo yêu khí chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, con quỉ dữ thấy hồng thanh quân lợi hại như vậy, liền gào thét đinh tai nhứt óc chín cái đầu liền thổi ra chín đạo khí yêu xanh vàng đỏ tím khác nhau vô cùng lợi hại bắn vào hồng thanh quân như tia chớp, hồng thanh quân liền vận thần lực toàn thân tỏa hồng quang bao bọc lấy người chín luồng đạo khí của yêu tinh chạm vào hồng quang nổ ầm ầm , hồng thanh quân phóng ra năm đạo hồng quang sắc bén như đao, còn thổi ra một luồng kiếm khí vô hình vô cùng lợi hại, con quỉ hung dữ phóng ra năm đạo khí yêu chống đở , con quỉ không nhìn thấy đạo kiếm khí vô hình liền bị đạo kiếm khí vô hình chém rụng chín cái đầu , không bỏ lở cơ hội hồng thanh quân lao tới phóng ra năm đạo hồng quang sắc bén như đao lao tới phân thây xẻ thịt con quỉ thế là con ác quỉ rồi đời, hồng thanh quân vô cùng khoan khoái nói con quỉ yêu tinh ngươi kể ra củng lợi hại thật nhưng gặp phải tay ta thời ngươi đi đời tan xương nát thịt, hồng thanh quân vừa nói dứt, chuyển mục tiêu ra tay càng quét yêu tinh, bất thình lình những mảnh thịt mảnh xương của yêu tinh hiện thành yêu tinh hết thảy lao vào tấn công hồng thanh quân, hồng thanh quân trở tay tránh né không kiệp liền trúng liền mấy đạo yêu khí của chúng, nếu không nhờ có kim quang hồng quang hộ thể, thời kể như toi mạng rồi, tuy không mất mạng nhưng củng bị đau nhức xây xẩm mặt mày, hồng thanh quân vô cùng kinh hãi con quỉ đã luyện được pháp thuật gì mà kinh khiếp thế, trận chiến nầy khó mà thắng được chúng , hồng thanh quân, rút bảo kiếm ra biến thành  thiên kiếm vạn đao chém vào hàng trăm yêu tinh quỉ dữ chín đầu , chém đứt đầu chúng mọc ra đầu khác , chém đứt mình, mình chúng tự liền lại, chém đứt tay, tay chúng tự mọc ra, càng đánh hồng thanh quân, càng kinh hãi, đây là pháp thuật gì mà lợi hại thế, không lẽ con quỉ đã luyện thành thuật hồi sinh trường sanh bất tử rồi sao, thế thì nguy mất
      Yêu tinh quỉ dữ thật tài cao
      Pháp thuật thần thông khiếp vía nào
      Hồi sinh bất tử không hề chết
      Chẳng hề khiếp sợ kiếm, thương, đao,
Hồng thanh quân, càng đánh càng mất sức, ngược lại bầy quỉ chín đầu càng đánh càng hăng, càng đánh càng lợi hại, không cách gì diệt được chúng,
Đây nói về huyền huyền nữ, thần thông pháp thuật vô biên, không kém gì hồng thanh quân, hồng oai nương nương, thấy một con yêu tinh quỉ dữ là một con khỉ ba đầu sáu tay, hung dữ vô cùng sáu tay con yêu tinh vung lên là kình phong tuôn ra cuồn cuộn, cuốn hút con cái cháu chắt của mình, thời bay đến chận đầu con yêu tinh quỉ dữ phóng ra một đạo hồng quang sấm sét nổi lên ầm ầm đánh xuống con yêu tinh quỉ dữ, con yêu tinh quỉ dữ phóng ra một đạo kình lực chống trả ầm một tiếng kinh thiên động địa, thấy con yêu tinh quỉ dữ chống đở nổi hồng quang sấm sét của mình, thời hét lên một tiếng năm ngón tay phóng ra năm luồng chỉ quang xé gió như tia
Chớp lao tới, con yêu tinh quỉ dữ không cần né tránh phất tay phóng ra năm đạo yêu khí chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất,
      Nhìn cuộc chiến long trời lở đất
      Người, yêu tinh, quyết chiến dậy non
      Kiếm, đao, gào thét kinh thiên
      Cuồng phong chưởng chỉ liên miêm ầm ầm
      Trời cùng đất quây cuồng mù mịt
      Núi cùng non đão lộn tơi bời
      Không gian lửa dậy đùng đùng
      Núi non chìm ngập biển tràng nước dân
Nói về con yêu tinh quỉ dữ thấy huyền huyền nữ vô cùng lợi hại nên quyết tiêu diệt cho bằng được, bằng thổi ra một ngọn lửa yêu lan tỏa trong không gian trở thành biển lửa không những thiêu đốt huyền huyền nữ mà còn thiêu đốt con cái cháu chắt, huyền huyền nữ bằng hóa ra trận mưa như trút mưa xối xả trút xuống ngọn lửa yêu tinh, con yêu tinh quỉ dữ thua phép tức quá gào thét đinh tai nhức óc phóng bàn tay quỉ chụp bắt huyền huyền nữ, bổng một tia chớp nổi lên cánh tay quỉ bị chặt đứt làm mấy khúc, không ngờ con quỉ lại mọc ra cánh tay khác nhanh như chớp chụp trúng huyền huyền nữ, bộp một tiếng chát chúa huyền huyền nữ bị con yêu tinh quỉ dữ chụp trúng đau điến không nhờ có kim quang hộ thể thời bị trọng thương rồi, huyền huyền nữ vô cùng tức giận phân thân ra làm hai người một người chống trả , một người tàn hình tới sát con quỉ mà con quỉ không hề
Hay biết liền chém con quỉ làm ba khúc, nhìn con quỉ đứt làm ba khúc huyền huyền nữ thở phào nhẹ nhổm bất thình lình ba khúc đầu mình con quỉ liền hiện ra ba con quỉ tức tốc bao vây tấn công huyền huyền nữ, huyền huyền nữ lần nầy đả cảnh giác liền tàn hình biến mất ba con quỉ còn đang ngơ ngác thời ba tia chớp nổi lên ba con quỉ liền bị chém đứt làm đôi, huyền huyền nữ hiện lại nguyên hình niệm chú  hóa ra ba đại bàng, ba con chó lao tới na sáu khúc con quỉ đi,nhưng đả trể  sáu khúc con quỉ đả hiện sáu con quỉ phóng ra sáu đạo yêu lực ba con chó, ba con đại bàng tránh không kịp trúng yêu lực tan biến mất, huyền huyền nữ lấy làm kinh hãi đây là pháp thuật thần thông gì mà lợi hại như vậy, hay là con quỉ nầy đã luyện tới đỉnh thần thông không thể nào chết được nữa, đạc đến cảnh giới pháp thuật hồi sinh trường sanh bất tử thế thì nguy mất, trận chiến giữa con tinh quỉ và huyền huyền nữ càng lúc càng dữ dội càng đại chiến thần lực huyền huyền nữ càng giảm sút thấy rõ.
Đây nói về vương vương nữ võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên, không thua kém gì hồng oai nương nương, huyền huyền nữ,  nhìn thấy con yêu tinh hình người mặt sư tử tay cầm yêu khí răng cưa sức lực vô biên con yêu tinh mặt sư tử nhích chân thời đất chuyển, động tay thời trời rung, vung yêu khí  lên thời trời đất tối tăm mù mịt, con yêu tinh mặt sư tử xông pha ngang dọc trong đám con cái cháu chắt mà đánh, vương vương nữ liền quát lên một tiếng
Phóng ra một đạo hồng quang sấm sét ầm ầm đánh vào con yêu quỉ mặt sư tử, con quỉ phóng một đạo yêu khí ra chống đở ầm ầm kinh thiên động địa con quỉ dội ngược lại muốn ngã, con yêu tinh quỉ dữ tức giận gào thét đinh tai nhứt óc, bàn tay quỉ chụp tới phóng ra năm đạo chỉ yêu xé gió nghe mà rợn người vương vương nữ không cần né tránh phất tay phóng ra năm đạo kim quang chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, vương vương nữ không để cho con quỉ kiệp ra tay phóng ra năm đạo quang,  kim quang, hồng quang, bạch quang, xích quang, thanh quang, sấm sét ầm ầm đánh xuống dữ dội, con yêu tinh quỉ dữ chống trả không lại bị sấm sét kim quang đánh chết vương vương nữ định bồi thêm một chưởng nữa cho tan thây nát thịt,không ngờ con quỉ sống dậy nhanh như tia chớp tống cho vương vương nữ một chưởng quỉ khí vương vương nữ bất ngờ trúng ngay một chưởng như trời giáng lảo đảo muốn ngã, không nhờ luyện được kim thân hộ thể thời kể như toi mạng rồi, vương vương nữ kinh hãi không hiểu vì sao con quỉ sống lại được, vương vương nữ nghe đau nhói do chưởng lực của con quỉ yêu tinh đánh trúng gây ra vô cùng tức giận hét lên một tiếng bay lên không trung ngũ quang đánh xuống sấm sét ầm ầm còn thổi ra một đạo đao khí vô hình vô cùng lợi hại con quỉ vô cùng kinh hãi tàn hình né tránh nhưng không còn kịp, bị kim đao vô hình chém bay đầu kim quang đánh xuống tan thây nát thịt, lần nầy vương vương nữ tin
Tưởng con yêu tin quỉ dữ sư tử chết thật rồi thở dài nhẹ nhổm, nhìn đám tro tàn thân xác của con quỉ đả bị đánh cháy thành khói bụi bay lên vương vương nữ yên tâm không còn chú ý đến con quỉ nữa chỉ lo quang sát nhìn trận địa, thời ôi thôi không thấy xác một con quỉ nào chết cả,mà chỉ thấy con cái, cháu chắt, lớp chết lớp bị thương khá nhiều thời đau lòng xót dạ không cầm được giọt nước mắt hét lên một tiếng xông vào quét sạch loài yêu tinh quỉ dữ, vừa nhích chân thời một tiếng quát long trời lở đất chạy đi đâu, nói về vương vương nữ, đầy cơn thịnh nộ vừa nhích chân xông vào quét sạch yêu tinh quỉ dữ, thời nghe tiếng quát long trời lở đất củng như cảm nhận được một lùng kình lực từ phía sau đánh tới nhanh như tia chớp vương vương nữ tạc ngang né tránh thời thấy con quỉ thân người đầu sư tử giống hệt con quỉ vừa bị đánh chết tan thây nát thịt cháy thành tro bụi, con quỉ lại quát ngươi mà giết được ta sao xem chỉ yêu của ta đây véo véo , nghe con quỉ nói từ đám tro bụi con quỉ hoàn thân trở lại thời vô cùng kinh hãi, thấy chỉ lực con quỉ lần nầy lại mạnh hơn lần trước thời càng kinh hãi hơn, nhưng hùng tâm của vương vương nữ nương nương, càng lúc càng hùng  mạnh càng quyết tâm tìm mọi cách tiêu diệt con quỉ cho bằng được, vì thế cuộc chiến càng lúc càng trở nên đầy kịch đấu vô cùng khốc liệt, mưu trí và hấp dẫn, con quỉ bị vương nữ nương nương đánh chết rồi  sống lại không biết bao nhiêu lần,

thế là trận chiến kéo dài không biết đến bao giờ kết thúc,
32     nói về con cháu tiên rồng hơn một nghìn người xáp chiến hơn mười nghìn yêu tinh quỉ dữ, một người phải vất vả chốn trả mười mấy con yêu quỉ, ở bước đầu con cháu tiên rồng thắng thế đánh cho lũ yêu tinh quỉ dữ ngã rợp hàng lớp lớp, nhưng lũ yêu tinh quỉ dữ chết đi liền sống lại không cách gì diệt chúng được, vì thế trận chiến càng kéo dài, con cháu tiên rồng càng xuống sức dẩn đến chiến bại càng về sau càng thê thảm chết và bị thương hơn năm trăm người, những người còn sống vẩn anh dũng hào hùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,
        dù trước mắt trùng trùng yêu, tinh, quỉ,
        vẩn hào hùng anh dũng tiến tiến lên
        kìa con cháu rồng tiên đầy khí phách
        đầy kiên cường bất khuất chí cha ông
        thân ngả xuống nhưng linh hồn ngạo nghễ
        đầy oai phong đầy khí thế oai linh
                     *           *           *

                      Hết quyển 3
                 Xem tiếp quyển 40 nhận xét:

Đăng nhận xét