. . . . LONG HOA PHÁP TẠNG quyển 3 ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

LONG HOA PHÁP TẠNG quyển 3

Quốc bảo chân kinh


LONG    HOA


PHÁP TẠNG

KINH


THIÊN ẤN               THIÊN BÚT
         
                                       GÒ HỘI

                    ĐỨC PHỔ                QUẢNG NGÃI

                                         1991

                                    QUYỂN 3Nói về ô long cung , cánh tây, cánh đông, cánh bắc, cánh nam, trận chiến xãy ra mỗi lúc một dữ dội, những tử sĩ vì chính nghĩa, được CHA TRỜI MẸ TRỜI tiếp dẩn linh hồn siêu sanh lên các tần trời hưởng phước, sống mãi trong cảnh giàu sang, thiên đàng cực lạc an vui hạnh phúc, những người còn sống thời reo hò chiến thắng,   cánh nam, cánh bắc quân yêu tinh quỷ dữ đã bị thất bại hoàn toàn chết sạch không còn một tên,
5- Đây nói về cánh tây ô long cung,  thần chủ điều binh, thần chủ khiển tướng, hàng trăm thần chủ khoa học, thần chủ tuyết,  cùng hàng trăm thần chủ khác,  thần binh, thần tướng, thần dân,  trấn giữ cánh tây, thấy hướng tây mây đen xuất hiện cuồn cuộn mỗi lúc một đen trời mịt đất, dông bão nổi lên ầm ầm kéo tới mỗi lúc một gần tàn phá dữ dội nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, yêu tinh quỷ dữ vừa kéo đến địa phận phía tây ô long cung thời hàng vạn tiến quát nổi lên ào ào xông tới đánh tới tấp tiêu diệt yêu tinh quỷ dữ,
         Cuộc đời xâm lược có ra chi
         Bỏ xác phơi thây chẳng được gì
         Linh hồn sa đọa ôi muôn kiếp
         Họa tai khủng khiếp quá lâm li
Trận chiến mỗi lúc một dữ dội yêu tinh quỷ dữ đánh không lại chết la chết liệt, thây chất thành đống xác phơi thành gò, tàn độc ác vương mặt sói,  thấy con cháu tiên rồng mạnh như thát lũ cuồn cuộn như muôn nghìn sóng dữ phủ tới ầm ầm liền bay lên không trung, thổi ra biển lửa thiêu đốt thần binh, thần tướng, thần dân, lửa nhanh chóng phủ ra khắp cả hư không, phủ xuống thiêu đốt thần binh, thần tướng, thần dân, thần chủ điều binh phất binh phù hóa ra một trận mưa, chống trả lại lửa yêu tinh, nhưng không dập tắt được thần chủ
Tuyết thấy mưa không dập tắt được lửa yêu tinh liền bay lên không trung niệm chú tức thời hàng nghìn thần tuyết hiện ra, thổi ra bão tuyết cuốn sạch lửa yêu tinh, thần chủ khiển tướng, liền phất ấn phù hóa ra sấm chớp đánh xuống ầm ầm làm cho tàn độc quỷ vương mặt sói chống trả mệt nhừ, hàng nghìn thần chủ khoa học điều khiển hàng nghìn con rô bốt bay tới phóng ra tia lửa diện xuyên thủng sắt đồng tiêu diệt tàn độc quỷ vương mặt sói, tàn độc quỷ vương khiếp hãi kinh hoàng nhưng đã muộn bị những tia lửa điện thiêu hủy thành tro bụi, tướng lĩnh yêu tinh đã chết con cháu tiên rồng thừa thắng, thần binh, thần tướng, thần dân,  ào ào xông lên quét sạch yêu tinh quỷ dữ không còn một mống, chẳng sống một tên,
Không có gì sung sướng hơn là chết vì nhân loại anh em, chết cho chính nghĩa, cái chết không những không đáng sợ mà là cái chết vô cùng hạnh phúc siêu thoát về trời,
Ngược lại những người làm ác , chết là bơ vơ, chết là đọa lạc, chết là đau khổ vì nghiệp ác của mình, những người chỉ biết sống cho dục vọng tham tàn bạo ác của mình, mà quên đi nhân quả xoay vần, gieo ác để rồi gặt ác,
Sự chết quả thật là rất quan trọng, chết vì sai đường lạc cội, chết cho gian tà, chết cho phi nghĩa, là cái chết xấu xa và đầy đau khổ,
Xem yêu tinh quỷ dữ kia, chết mà linh hồn bơ vơ đọa lạc khốn khổ vô cùng, đó chính là cái chết sai lầm ghê gớm, không mong gì trở lại loài cầm thú, nói gì đến đầu thai làm người, những người đại gian đại ác cũng thế, khi chết đi không mong gì trở lại làm người được nữa, bỏ mất cơ hội về trời, cơ hội thành, phật , thánh, tiên, thần, chúa,
Họ nào có biết khi chết linh hồn không đem theo được bất cứ cái gì, thậm chí thể xác cũng phải bỏ lại, nói gì đến giang sang sự nghiệp, tiền tài danh lợi, chết chỉ mang theo cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà thôi, thiện thời siêu sanh về trời, ác thời đọa xuống các tần địa phủ, đơn giản thế thôi,
Con cháu tiên rồng hy sinh vì đại nghĩa, bảo vệ sự tồn vong của nhân loại con người, nên nương theo hào quang châu báu siêu sanh hết thảy về trời,
6- Những người còn sống tiếp tục ở lại chốn trần gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống, tu luyện tiến hóa linh hồn , thành phật, thánh , tiên, thần, chúa, yêu tinh quỷ dữ chuyên tâm làm hại con người, thậm chí hút máu ăn thịt con người, yêu tinh quỷ dữ sống thời con người phải khốn, phải khổ, chúng ra tay tàn hại nhân loại con người, buột lòng nhân loại con người con cháu tiên rồng tử chiến với chúng, cánh nam, cánh tây, cánh bắc, yêu tinh đã hoàn toàn thất bại, chỉ còn ở cánh đông, trận chiến còn đang xảy ra vô cùng khốc liệt dữ dội,
7- Đây nói về cánh đông ô long cung , thần chủ đất, thần chủ rừng, thần chủ núi, thần chủ sông , thần chủ biển, hàng trăm chủ thần khác, cùng hàng vạn vạn thần dân, thần binh, thần tướng, trấn thủ ở cánh đông ô long cung, nhìn thấy phía đông mây đen xuất hiện càng lúc càng nhiều tối trời mịt đất kéo tới mỗi lúc một gần dông bão ầm ầm kinh hồn bạc vía, cây cối nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, tiếng gào thét yêu tinh quỷ dữ đinh tai nhứt óc, chúng ào ào xông vào địa phận phía đông của ô long cung, thời hàng vạn tiếng quát nổi lên tất cả xông lên tiêu diệt chúng đi, thần dân, thần binh, thần tướng, lớp bay trên không lớp phi trên mặt đất trùng trùng lớp lớp như nước vỡ bờ ầm ầm lao tới xáp lá cà tử chiến với yêu tinh quỷ dữ, thần
Binh , thần dân, thần tướng, pháp thuật thần thông võ nghệ cao cường, yêu tinh quỷ dữ bị đánh tơi bời, phơi thây bỏ mạng lớp lớp, yêu tinh quỷ dữ coi bề yếu thế đánh không lại con cháu tiên rồng, kinh hồn khiếp vía, bổng nghe tiếng quát dữ dội tàn khốc quỷ vương mặt chuột xuất hiện bay lên không xông thẳng vào thần binh, thần tướng, thần dân,  múa yêu khí đánh ra ầm ầm càn quét con rồng cháu tiên, tung hoành ngang dọc như vào chổ không người, con cháu tiên rồng ngã rạp như rạ sức mạnh của tàn khốc quỷ vương không ai địch nổi, kiếm đao chém không chết đâm không thủng, quả là một quỷ vương lợi hại vô cùng, thần chủ hổ múa binh khí thần lực tuôn ra ầm ầm chận đánh tàn khốc quỷ vương, tàn khốc quỷ vương xem thường đưa yêu khí lên chống đở, ầm một tiếng kinh thiên động địa, tàn khốc quỷ vương không hề hấn gì , còn thần chủ hổ thời liểng xiểng muốn ngã, tàn khốc quỷ vương lao tới kết thúc tiêu diệt thần chủ hổ, cùng lúc ấy thần chủ voi, thần chủ đại bàng, thần chủ sư tử , kẻ kiếm người đao, kẻ chưởng, người chỉ, như tia chớp đánh tới, tàn khốc quỷ vương, đành phải chống trả , ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận, thần chủ hổ hồi phục công lực xông vào múa binh khí vù vù tấn công trở lại, tàn khốc quỷ vương một mình chống trả với bốn thần chủ không dễ gì đánh bại cho được, trận chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa, thần binh , thần tướng, thần dân, lấy lại khí thế ào ào xông lên tiêu diệt yêu tinh như chẻ tre, lại một tiếng quát long trời lở đất, xuất hiện tàn bạo yêu vương mặt nhện, phất tay một cái tức thời thần binh, thần tướng, thần dân, hàng vạn người bay đi lông lốc, ai nấy đều kinh hồn bạc vía, thần chủ đất, thần chủ rừng, thần chủ núi, thần chủ sông, thần chủ biển, đồng loạt hóa phép ra tay tấn công, thần chủ đất   bay lên không trung niệm chú tức thời hàng
Nghìn linh thần thổ địa hiện ra, mỗi linh thần mỗi loại vũ khí tấn công vào tàn bạo yêu vương, tàn bạo yêu vương thổi ra một đạo yêu khí quét sạch linh thần thổ địa, thần hồn linh thần thổ địa liền ẩn mình vào hào quang sắc vàng rực rỡ siêu sanh lên các tần trời, thần chủ rừng , thần chủ núi, thần chủ sông, thần chủ biển, thấy yêu vương quá lợi hại, kẻ múa kiếm, người múa đao, kẻ múa chưởng, người múa chỉ từ bốn hướng tấn công vào tàn bạo yêu vương, tàn bạo yêu vương xem thường vận công thần lực tuông ra chống trả ầm ầm đùng đùng , thần chủ đất, thần chủ rừng, thần chủ sông, thần chủ biển, thần chủ núi, bị thần lực của yêu vương đánh cho liểng xiểng, tàn bạo yêu vương quát lên một tiếng, ta đưa các ngươi về bên kia thế giới, tức thời yêu vương phất tay trời đất dường như đảo lộn, một luồn yêu lực tuôn ra kết liễu đời năm thần chủ, bổng trên không tiếng quát nổi lên , yêu tinh chớ hổn láo, tức thời muôn đạo hào quang đánh xuống, thần lực yêu tinh tan biến tức khắc, tàn bạo yêu tinh mặt nhện,  kinh hồn nhìn lên thấy ba mươi vị mới xuất hiện hào quang sáng chóa, bằng quát lên các ngươi là ai, đại thiên thiên quát lũ yêu tinh các ngươi hung bạo tàn ác nghịch lại ý trời thời khó mà bảo toàn tánh mạng, đại địa địa nói xử chúng đi tức thời mỗi người đánh ra một đạo kim quang sấm sét nổi lên ầm ầm như thiên la địa võng bao vây đánh xuống đầu tàn bạo yêu vương mặt nhện,  tàn bạo yêu vương chống đở không nổi trước sức mạnh liên hợp tấn công hậu đế ông bà tổ tổ đành phải tan thây nát thịt, bỏ mạng nơi sa trường,
        Hung tàn bạo ác được cái ni
        Nghịch lại thiên công được cái gì
        Tan thây nát thịt ôi kinh kiếp
        Linh hồn đày đọa khốn với nguy
        Gian tà hậu quả đầy ác báo
        Hồn linh vùi dập  có ra chi
        Cán cân công lý trời còn đó
        Ác lai ác báo đọa âm ti
Nói về tàn khốc quỷ vương mặt chuột, một mình chống trả với bốn thần chủ, trúng chưởng, trúng kiếm, trúng đao, trúng chỉ, cuối cùng đành phải to mạng chết thê chết chết thảm, con cháu tiên rồng thừa thắng xông lên quét sạch yêu tinh quỷ dữ không còn một mống, không sống một tên, 
8- nói về ông bà tổ tổ hậu đế, sau cuộc đại chiến với yêu tinh quỷ dữ, thời bổng giác ngộ ra một điều, trần gian không phải là nơi bình yên, mà chỉ là trần gian cõi tạm, đầy dẫy vô thường phước họa chen lấn cuộc sống, thiện ác chung đụng cùng nhau, phiền não vì thế mà phát sanh, dễ đi vào con đường sa đọa,  sống ở đời con người lo đủ thứ , hết chuyện nầy đến chuyện nọ, hết chuyện nọ đến chuyện kia, lo cho lúc sống, không mấy ai lo cho lúc chết, và khi chết linh hồn mang theo những gì, vạn vật có sanh là có tử, không ai là không chết dù cho thọ tới đâu cũng phải chết, khi chết linh hồn ra đi đơn độc, dù cho đó là vua , chúa, nếu không chửng bị trước linh hồn sẽ bơ vơ ngơ ngác, không biết mình về đâu, và sẽ tới đâu,
vì giác ngộ như thế nên ông bà hậu đế tổ tổ quyết định rời bỏ trần gian về trời, theo chân ông bà tiên đế tổ tổ tổ khi ổn định lại cuộc sống cho con cái, cháu chắt, chút chít,
              *                         *                           *


CHƯƠNG 4
PHẦN 5

ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ
1- Đây nói về giống dân huyết ngọc anh em da đỏ dồn hết lực lượng về xích long cung, quyết tử chiến với yêu tinh quỷ dữ một trận, nơi cánh bắc xích long cung thần chủ mây, thần chủ mưa, thần chủ gió, thần chủ sấm, thần chủ sét, cùng thần binh, thần tướng, thần dân, lên tới hàng vạn vạn người trấn thủ nơi đây, chờ đợi yêu tinh quỷ dữ đến là quyết chiến, từ xa xa nơi biển sa mạc mây đen kéo tới một lúc một gần bão cát mịt mù quả là khủng khiếp mây đen ập vào đất liền bão tố ầm ầm nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ, chúng tràng tới địa phận cánh bắc của xích long cung , tức thời hàng vạn tiếng quát chấn động không gian , tiến lên tiêu diệt bọn chúng, khí thế dời non lấp biển con cháu tiên rồng thần binh, thần dân, thần tướng, ào ào bay tới lớp trên không lớp dưới đất, cung , kiếm, tên,  đao, giáo, mác, chém, đâm, bắn, đánh, xối xả xào yêu tinh quỷ dữ, quét sạch những tên xâm lược thôn tính con người, trận chiến ầm ầm cát bay đá chạy, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, con cháu tiên rồng tinh thần quyết tử, đánh cho yêu tinh quỷ dữ khiếp vía kinh hồn, độc ác tinh mặt bò cạp,  thấy yêu tinh quỷ dữ đánh không lại con người chết la chết liệt, bằng hét lên như sấm nổ bay lên không hóa phép hóa ra lửa dữ thiêu đốt thần dân, thần binh, thần tướng, thần chủ mây, thần chủ mưa, thần chủ gió, hợp tác hóa thành trận mưa đập tắc lửa dữ yêu tinh, độc ác tinh mặt bò cạp thấy phép mình
Bị phá, tức giận vô cùng hóa phép yêu khí tuôn ra ầm ầm tiêu diệt con cháu tiên rồng, thần chủ sấm, thần chủ sét bay lên không trung hóa sấm sét đánh xuống, làm tan biến hết thảy yêu khí, độc ác tinh hóa ra hàng nghìn độc ác tinh thổi ra yêu kiếm, yêu đao, lao tới tàn sát con cháu tiên rồng, vô cùng lợi hại, thần chủ mây, ném lên không thiên quang đao, phát tỏa ra muôn đạo hào quang chống trả, thần chủ mây, ném lên không trung địa quang đao tỏa ra muôn đạo hào quang chống trả, thần chủ gió thổi ra đao khí, kiếm khí chống trả, thần chủ sấm, sét ,thời hóa sấm sét đánh xuống, trận chiến đấu phép càng lúc càng kịch liệt, độc ác tinh mặt bò cạp, càng đánh càng yếu thế trúng liền một tia sấm sét bị trọng thương, định hóa phép chuồng mất, nhưng không kịp bị đao khí kiếm khí băm nát như tương, thế là rồi đời một ác tinh tàn bạo,
Con cháu tiên rồng thần binh, thần tướng, thần dân, ào ào bay tới bao vây đánh cho yêu tinh quỷ dữ không còn manh giáp những tên còn sống sót tan biến vào hư không trốn biệt vào hang động thâm sâu hàng trăm nghìn năm không dám xuất hiện chết tại nơi đó luôn, cánh bắc chiến thắng yêu tinh quỷ dữ ho reo vang dậy,
2- Những linh hồn tử sĩ hy sinh vì chính nghĩa vì nhân loại con người, được CHA TRỜI , MẸ TRỜI, cứu vớt linh hồn về trời hết thảy,
                *                        *                         *
Văn hóa cội nguồn vô cùng quang trọng, văn hóa tối cao , văn hóa cần thiết cho tất cả mọi người , văn hóa lịch sử ông cha, văn hóa làm sáng tỏ sống chết , sinh tử, siêu đọa của mỗi con người, đời đạo viên dung,
Tuy đang sống, nhưng cũng đã lo cho khi chết, có nghĩa là hướng thiện, làm bao nhiêu việc phúc lành, đó là lối sống chân thiện hoàn mĩ,
Có người cho rằng chết là hết, không còn gì nữa, đây là ý nghĩ sai lầm, vô cùng tai hại, vì có ý nghĩ như thế nên họ không ngại làm bao nhiêu là điều ác, để rồi gánh hậu quả , tai họa muôn kiếp vạn đời, thảm thương thay,
Nói về cánh nam xích long cung , thần chủ đất , thần chủ rừng, thần chủ núi, thần chủ sông, thần chủ biển, cùng thần binh, thần dân, thần tướng, hàng vạn vạn người, trấn thủ ở nơi đây chờ yêu tinh quỷ dữ đến là tử chiến, con người muốn sống yên cũng không được ,con người luôn luôn khốn khổ với chúng,  chúng luôn luôn tìm con người để ăn thịt, không những chúng ăn thịt con người, mà còn tàn phá sự sống của con người, chúng tìm trăm phương nghìn kế hại con người càng tàn độc đối với con người chúng càng vui sướng, vì thế con cháu tiên rồng chỉ còn quyết tử với chúng , để bảo vệ sự bình yên cho nhân loại đồng bào, anh em năm màu da khắp cùng mặt đất,
3- Giống dân dân xích ngọc, anh em da đỏ, thần binh, thần tướng, thần dân, trấn thủ ở cánh nam xích long cung, nhìn thấy xa xa hướng nam mây đen xuất hiện mỗi lúc một nhiều, rồi phủ kín vùng trời phía nam mây đen cuồn cuộn bão tố ầm ầm, mây đen phủ tới đâu là cây cối nhà cửa, đền đài sụp đổ tan tành, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, yêu tinh quỷ dữ ào ào tràng vào địa phận cánh nam xích long cung, tức thời hàng vạn tiếng quát nổi lên vang dội trời đất, tiến lên tiêu diệt yêu tinh quỷ dữ con cháu tiên rồng như nước vỡ bờ lớp bay trên không lớp bay dưới đất gươm , đao, giáo, mác, chém tới ầm ầm tấn công yêu tinh quỷ dữ như thát đổ,
          Rồng tiên ung đúc khí ông cha
          Hùng tâm tráng chí cội một tòa
          Hiên ngang chống trả quân ăn cướp
          Trùng điệp yêu tinh giặc cang qua
          Đồng loạt tiến lên rền trời đất
          Tung hoành ngang dọc đánh xông pha
          Kể chi sanh mạng còn hay mất
          Quét sạch yêu tinh cứu sơn hà
Trước sức mạnh quyết tử , yêu tinh quỷ dữ chống trả không lại bị thần binh, thần tướng, thần dân, dân đánh tả tơi,
         Kìa chiến trận rền vang không dứt
         Tiếng xung phong gầm thét trời nam
          Đánh cho yêu quỷ khiếp kinh
          Đánh cho lũ quỷ yêu tinh nát hồn
          Kìa lũ giặc vùi chôn lớp lớp
          Thây chất chồng như núi như non
          Đánh cho  lũ giặc tiêu tan
          Đánh cho yêu quỷ khiếp kinh hại đời
Nói về  hung tinh mặt quạ, nhìn thấy yêu tinh quỷ dữ thây phơi lớp lớp trước sức mạnh của con người bằng bay lên không trung hóa phép nước các con sông hiện ra cuộn tới ầm ầm ngập nhà ngập cửa, ngập đền, ngập đài, nhấn chìm quân binh, thần chủ sông, thần chủ biển, bay lên không trung thổi ra một đạo hào quang, tức thời nước phép yêu tinh biến mất, hung tinh mặt quạ, thấy phép của mình bị phá tức quá gầm lên một tiếng quạt lia quạt lịa đôi cánh, tức thời dông tố nổi lên ầm ầm càn quét khủng khiếp , thần binh, thần tướng, thần dân, bay như giấy, thần chủ rừng , thần chủ núi, thần chủ đất, bay lên không trung hóa phép tức muôn đạo hào quang hiện ra đánh xuống luồn yêu phong kỳ lạ, tức thời luồn yêu phong tan biến đâu mất, hung tinh mặt quạ, thấy phép mình bị phá liền thổi ra năm luồn yêu đao lao tới tiêu diệt năm vị thần chủ, năm vị thần chủ nào chịu kém , mỗi người đánh ra một đạo kim quang chống trả, ầm ầm đùng đùng đinh tai nhức óc, cuộc chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa, hung tinh mặt quạ càng đánh càng bị lếp vế định trốn chạy nhưng không còn kịp thần chủ đất, thần chủ núi, thần chủ rừng, thần chủ
Sông, thần chủ biển, mỗi người ném ra một vật tỏa ra muôn đạo hào quang năm viên minh châu đánh xuống sấm sét ầm ầm đánh hung tinh mặt quạ tiêu tan thành tro bụi, con cháu tiên rồng thần binh, thần tướng, thần dân, thừa thắng xông lên quét sạch yêu tinh quỷ dữ, những tên yêu tinh quỷ dữ chạy trốn thoát chết kinh hồn bạc vía, khiếp đảm trốn ẩn nơi thâm sâu cùng cốc bỏ mạng nơi ấy luôn,
Những linh hồn tử sĩ thần binh, thần dân, thần tướng, vì chính nghĩa, có công diệt yêu tinh quỷ dữ bảo tồn nòi giống con người, được CHA TRỜI, MẸ TRỜI , tiếp dẩn linh hồn về thượng giới, sống hạnh phúc yên vui trên các cõi thiên đàng cực lạc, bảo vệ chính nghĩa người chết thời về trời người sống thời hò reo vui mừng chiến thắng, tà không bao giờ thắng chánh, tà không bao giờ thắng chánh, đó là quy luật xưa nay,
Sau có lời thơ rằng
           Gian tà thắng chính được đâu
           Huyền cơ xây chuyển ác xâu một lùm
           Gian tà nghịch ý cha chung
           Tránh sao cho khỏi diệt thân tàn đời

           Lòng thành nhân loại cầu trời
           Nhờ ơn cha mẹ cứu thời nạn tai
           Trần gian trần thế khổ thay
           Yêu tinh quỷ dữ ác gian hại người
           Gieo tan tóc gieo hận thù
           Thảm thương nhân loại cuộc đời thảm thương
           Chiến tranh tàn bạo thê lương
           Binh đao máu lửa còn chi cuộc đời
           Cầu trời nhân loại cầu trời
           Cầu cho nhân loại hết thời binh đao
           Nhà nhà no ấm ấm no
           Hưởng phần vui vẻ đồng lo tu hành
           Biết đời sanh diệt, diệt sanh
           Có không, không có, xoay vần đổi thay
           Khác nào sương khói gió mây
           Mau mau thức tỉnh thẳng bay về nguồn
           Theo đường chính nghĩa sớm hôm
           Thành tiên , thành phật, vượt lên đỉnh trời
           Thành thần, thành thánh, vui chơi
           Thành đế thành chúa thảnh thơi an nhàn
           Thờ trời thời nở nhành vàng
           Thờ tiên thờ tổ hết còn trầm luân
            Ngôi nhà nguồn cội rộng thênh
            Bước vào liền được ghi tên sổ vàng
Đây nói về cánh tây xích long cung, thần chủ tài năng, thần chủ điều binh, thần chủ khiển tướng, thần chủ khoa học, thần chủ lửa, cùng hàng trăm thần chủ khác nữa, chỉ huy binh hùng tướng lực thần dân, thần binh, thần tướng, hàng vạn vạn người, người nào người nấy lòng sôi sục tức giận cho yêu tinh quỷ dữ ăn thịt tàn hại con người, chờ cho chúng đến là quyết tử với chúng,
Kìa chúng đã xuất hiện thoáng xa xa nơi hướng tây, mây đen mỗi lúc một nhiều trong chốc lác bầu trời mây đen phủ kín dông bão nổi lên ầm ầm tàn phá cây cối nhà cửa đền đài tan hoang xơ xác, mây đen cuồn cuộn dông bão ầm ầm kéo tới ập vào địa phận cánh tây xích long cung, tức thời hàng hàng vạn vạn tiếng quát  nổi lên, lũ yêu tinh ngày tận số đã đến tiến lên tiến lên tử chiến tử chiến, cứu nhân loại cứu đồng bào, tiến lên tiến lên
         ầm ầm xung trận tiến lên
         đánh cho yêu cút đánh cho quỷ nhào
        tiến lên chiến sĩ đồng bào
        tiến lên tử chiến cứu nào muôn dân
       
        kìa lũ giặc hung tàn bạo ác
        kìa yêu tinh tàn phá non sông
        tiến lên tử chiến liệt hoanh
        tiến lên tử chiến rạng nhành hiếu trung
con cháu tiên rồng thần binh, thần dân, thần tướng, lớp bay trên không, lớp phi dưới đất, gươm đao giáo mác chém tới ầm ầm như nước vở bờ đạp nhầu quân địch yêu tinh quỷ dữ, khiếp kinh hồn vía, chống trả không lại bỏ mạng phơi thây lớp lớp, nói về sát ác tinh mặt cáo, thấy yêu tinh quỷ dữ chết thôi là chết, đánh không lại trước sức mạnh của con cháu tiên rồng, bằng bay lên không trung hóa phép tức thời yêu khí tuôn ra ầm ầm tiêu diệt thần binh, thần dân, thần tướng, trước pháp thuật cao cường của sát ác tinh mặt cáo thần dân , thần binh, thần tướng , chống trả không lại bỏ mạng lớp lớp, sát ác tinh cười lên tự đắc tài cán con người cũng chỉ có thế thôi, sát ác tinh hóa phép liên miên, yêu khí tuôn ra lở núi sụp đồi, bổng nghe nhiều tiếng quát nổi lên xem đây, thần chủ điều binh, thần chủ khiển tướng, bay lên không trung phất binh phù, phất ấn phù  hào quang tỏa ra đánh vào yêu khí, tức thời yêu khí tiêu tan hết thảy, thần chủ điều binh, thần chủ khiển tướng, lại tiếp tục phất binh phù, ấn phù, đánh xuống  sát ác tinh mặt cáo , sát ác tinh mặt cáo khiếp vía tàng hình trốn chạy, thần chủ tài năng, ném lên không trung kính chiếu yêu làm cho ác sát tinh ẩn mình không được, sác ác tinh tàn hình ẩn trong mây chạy trốn như nào có kịp, các thần chủ khoa học, điều khiển máy vi tính hiện đại điều khiển hàng loạt thần đao bay lên không trung cùng lúc lao tới phát ra những tia lửa
điện khủng khiếp tiêu diệt sát ác tinh, các nhà thần chủ khoa học tiếp tục điều khiển hàng loạt thần đạo bay xuống tiêu diệt yêu tinh quỷ dữ, yêu tinh quỷ dữ khiếp quá trốn chạy nhưng nào có được,binh phù , ấn phù , đánh tới không còn một mạng, thần chủ lửa, hóa phép lửa dậy ầm ầm đốt yêu tinh quỷ dữ thành tro bụi,
phàm yêu tinh quỷ dữ là do côn trùng thảo mộc bò sát, cầm thú, ác tánh tu luyện thành yêu tinh quỷ dữ, mưu mô xão quyệt, tham tàn bạo ác, tàn độc dã man  không có lương tri lương tâm, cao ngạo xưng bá xưng hùng, hại người phá đời, chuyên môn làm điều ác tàn bạo không có thiện tánh tà đạo, trái ngược lại thiên tánh con người con cháu tiên rồng,
4- phàm cha ông đạo làm người trước học lễ , sau học văn, chuyên tâm giúp đời, làm nhiều việc thiện, vượt lên phàm phu trở thành phật , thánh, tiên, thần,chúa,
lòng nhân ái rộng mênh mông
đức cao nghĩa lớn chân không đỉnh trời
chính nghĩa thiên ý đạo trời
cuộc đời bất diệt sáng ngời muôn thu
cứu đời giúp đạo ai ơi
thang mây công đức đỉnh trời vượt lên

con người sanh ra trong trần thế , chẳng khác gì gọt sương trong đêm, cái bóng mặt trời thoáng qua khe cửa, đường sanh tử là cái lối đi ra đi vào của vạn vật , sự đi lại ấy thật nhẹ nhàng, dễ dàng, ai ai cũng thế chứ không ai khác ai, hội đủ nhân duyên thời sanh, tan rã nhân duyên thời tử, có sanh có tử là sự tiến hóa của vạn vật, cũng vì sự tiến hóa ấy mà sanh, cũng vì sự tiến hóa ấy mà tử,  thì việc gì mà lo sợ, lo buồn, chẳng qua lo sợ là sợ những gì mình chưa hiểu chưa biết, nhưng khi biết rồi sự sanh tử thay đổi vận mệnh của
linh hồn , là điều may mắm cho những người cầu tiến, nhất là linh hồn muốn tiến hóa lên cảnh giới phật, thánh, tiên, thần, chúa,
những linh hồn vì đại nghĩa, khi bỏ xác phàm, liền siêu sanh về thượng giới, theo bước cha ông,
thời hậu đế, con đường về trời thật dễ dàng, trong phút chốc hy sinh vì đại nghĩa về trời hết thảy,
            *                       *                       * 
Hiện nay chúng ta đang sống trong cuộc sống trình độ dân trí cao, nền khoa học vật chất văn minh hiện đại, mãi đua chen danh lợi , lo cho địa vị xã hội, lo cho gia đình, lo cho con cái chúng ta, nhưng cái lo đó vẩn còn thiếu sót rất nhiều, đôi khi còn chệch hướng.
        Thật vậy nói đến cuộc sống là nói đến phần hồn lẩn phần xác, nếu chỉ lo cho phần xác, ăn ngon mặt đẹp,  cơ nghiệp, tài chánh, ruộng vường nhà cửa, nhà lầu xe hơi,  mà quên đi lo cho phần hồn, để cho linh hồn sa ngả vào con đường tội lỗi, tạo ra bao nghiệp ác để rồi nhận lấy bao hậu quả , kéo theo gia đình , con cái chúng ta,
Như thế không phải là tai hại lắm sao, ông cha ta thường dạy vật chất nuôi thể xác , văn hóa chính nghĩa nuôi linh hồn, văn hóa chính nghĩa là tiếng nói lương tâm của toàn nhân loại,
Nói đến  thể xác, và linh hồn, thể xác là tạm, giả tam, linh hồn mới thật là chính bất diệt trường tồn,  trải qua vô lượng kiếp có nghĩa là linh hồn đã trải qua vô lượng xác, mỗi lần linh hồn đổi xác thời phải nhận lấy sự quả báo, thiện ác do chính mình gây ra,
Để khỏi sai đường lạc hướng chúng ta phải tạo cho cuộc sống chúng ta, gia đình chúng ta, con cái chúng ta, vừa có cơm ăn áo mặt, vừa có văn hóa chính nghĩa, chính là văn hóa cội nguồn, mà ông cha ta lớp lớp đã đi theo, đã về trời thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,
Trở về với cội nguồn , là trở về cuộc sống  thiên đàng cực lạc, dù là còn ở tại thế trần gian,  nhân lành đã gieo thời quả lành sẽ gặt, gieo giống nào trổ ra giống nấy, đó là định luật, chung quy không ai thoát khỏi được,
                                           *        *        *

nói về cuộc chiến giữa con cháu tiên rồng, với yêu tinh quỷ dữ kẻ xâm lược người tự vệ,  kẻ xâm lược chính là tà, phi nghĩa, còn người liều chết bỏ vệ sự sống, bảo vệ cơ nghiệp ông cha , bảo vệ đập lập tự do, là chính nghĩa, đã chiến tranh thời phải có sự chết chóc, nhưng hai lối chết khác nhau, kẻ sa đạo, người siêu thăng, kẻ vinh quang, người nhục nhã, trong chiến tranh không phải cái chết ai cũng như ai, cái chết của kẻ xâm lược, là cái chết đầy tội lỗi, phạm vào thiên luật, ngược lại thiên ý của đức cha trời,
5- những người tử chiến vì chính nghĩa, có hai loại, một là tự vệ, hai là cứu người, còn nói đến đại chính nghĩa, là nói đến thế thiên hành đạo, diệt gian trừ bạo, bảo vệ cuộc sống bình yên toàn nhân loại, nhất là những bất công xãy ra toàn thế giới,
6- những kẻ đội lớp giả nhân giả nghĩa, nói một đường làm một nẻo , có hai loại 1, núp bóng chính nghĩa, 2, bóng của chính nghĩa, hai loại nầy không phải là chính nghĩa, tuy tự vệ mà chết , nhưng không được siêu thoát  sa đọa như thường, ở thời tiên đế tổ tổ tổ , hậu đế tổ tổ , không có hai loại giả nhân giả nghĩa nầy, về sau hàng triệu triệu năm, nhất là thời mạc pháp, linh hồn yêu tinh quỷ dữ đầu thai làm người, không những sự giả nhân giả nghĩa của cá nhân , mà cả tập thể giả nhân giả nghĩa, cao hơn nữa là đóng tuồng giả nhân giả nghĩa, giả chính nghĩa,  hết sức tinh vi, giả yêu nước thương dân, giả vì nguồn vì cội, dùng danh từ để đánh bóng gạt gẩm nhân loại con người, làm cho tà chánh lẩn lộn, chính nghĩa, phi nghĩa khó phân,  và cũng chính thời đại nầy có chánh đẳng chánh giác vĩ nhân xuất thế, như vần thái dương tỏa sáng, đêm lại sự bình yên cho toàn nhân loại, văn hóa cội nguồn ra đời trả lại những quyền cơ bản mà tạo hóa đã ban cho mỗi con người , đã
bị vùi chôn, hàng nghìn nghìn năm dưới sự bạo tàn của độc quyền độc tài độc trị,
7- trở lại nơi xích long cung cánh nam, cánh bắc, cánh tây, yêu tinh quỷ dữ thất bại hoàn toàn , chỉ còn cánh đông chiến trận còn đang xãy ra dữ dội, nói về cánh đông thần chủ đại bàng, chim ưng, thần chủ voi , thần chủ ngựa, thần chủ hổ, thần chủ sư tử, cùng hàng trăm thần chủ
khác nữa, thần binh, thần tướng, thần dân, hàng hàng vạn vạn người, trấn thủ nơi cánh đông,
nhìn thấy hướng đông mây đen xuất hiện cuồn cuộn kéo tới mỗi lúc một gần dông bão ầm ầm đền đài sụp đổ nhà cửa tiêu tan, cây cối tiêu điều ngã lăn xơ xác ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, yêu tinh quỷ dữ ào ào kéo tới tràn vào địa phận phía đông như nước lũ, tức thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiêu diệt chúng đi, tiến lên tiến lên thế là con cháu tiên rồng lớp bay trên không, lớp phi trên mặt đất, ào ào xông tới tử chiến với yêu tinh,
        kìa chiến trận rền vang không dứt
        tiếng xung phong gầm thét trời nam
        hỡi rồng tiên hỡi cháu con
        quyết cùng yêu quỷ mất còn tại đây
        kìa lũ giặc phơi thây lớp lớp
        tiếng gươm đao gầm thét dậy non
        xả thân vì nước vì dân
        cứu nhân cứu loại anh em đồng bào
        kìa chiến trận chuyển trời rung đất
        hãy xông lên vùi xác yêu tinh
        vì con vì cháu huy sinh
        chết cho nòi giống anh linh vạn đời
        lòng hiếu trung rạng ngời tỏa sáng
        mãi vang rền khí phách hùng anh
        sáng ngời muôn vạn ức năm
        anh linh hùng dũng cháu con tiên rồng
trận chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa yêu tinh quỷ càng đánh càng kinh hồn bạc vía, trước sức mạnh quyết tử vì chính nghĩa, vì đại nghĩa, bất kể sống chết đánh tới tấp vào quân thù, phá hoại tinh, nhìn thấy yêu tinh quỷ dữ càng đánh càng lếp vế liền bay lên không trung hóa phép tức thời yêu kiếm yêu đao bay ra trùng trùng điệp điệp, càn quét chém đâm xối xả vào quân binh thần tướng, thần dân, thần binh, yêu đao, kiếm đao, vô cùng lợi hại, thần binh, thần tướng, thần dân, chống trả không lại chết thôi là chết, thần chủ đại bàn , chim ưng bay lên không trung hóa phép hiện ra đôi cánh quạt lia quạt lịa cuồn phong ầm ầm tuôn ra chống trả, kẻ năm lạng người nửa cân, không hơn không kém , thần chủ hổ, thần chủ sư tử, thần chủ voi, thần chủ ngựa, bay lên không trung hóa ra hàng nghìn con hổ dữ, hàng nghìn con sư tử dữ, hàng nghìn con ngựa thần phun lửa, hàng nghìn con voi phun kình lực  ào ào xông tới tiêu diệt phá hoại ác tinh mặt chuột, cùng lúc ấy nghe tiếng quát như sấm nổ , có ta đây con người đừng hổn láo, tức thời một luồng yêu lực tuôn ra đánh cho hổ thần, ngựa thần, sư tử thần, voi thần, lớp chết lớp bị thương kinh khiếp, con yêu tinh có thần lực khủng khiếp đó là cuồng ngạo ác tinh mặt cá sấu,  các chủ thần càng đánh càng bị lếp vế và sắp mất mạng đến nơi, tình hình hết sức nguy cập , cuồng ngạo ác tinh quát lũ con người các ngươi chết đến nơi rồi nói xong cuồng ngạo ác tinh mặt cá sấu, hiện thân to lớn bàn tay che cả bầu trời cuồng phong ầm ầm đánh xuống âm dương đão lộn trời đất quây cuồng, con cháu tiên rồng mất mạng đến nơi,
hàng trăm  chủ thần đánh bó tay biết  chống trả không nổi nhưng cũng chống trả đến hơi thở cuối cùng, bổng nghe
trên không hàng loạt tiếng quát nổi lên, yêu tinh chớ hổn láo , xem đây tức thời muôn đạo hào quang đánh tới sấm sét ầm ầm mộc đức thịnh, mộc thanh hương, mộc thanh hoa, từ trên không trung kim quang đánh xuống, thiên đại tôn, thiên đại vương, thiên thiên hương, từ phía tây bạch quang đánh tới, trì hộ quốc, trì đại địa, trì thị nương, bích quang từ phía bắc đánh tới, ngọc hạ hạ, ngọc linh linh, ngọc quân quân, từ phía nam xích quang đánh tới, thiết chính nhân, thiết chính nghĩa, thiết chính minh, từ hướng đông hồng quang đánh tới, sấm sét ầm ầm long trời lở đất, thì ra hàng loạt tiếng quát ấy chính là hậu đế ông bà tổ tổ
8- đây nói về hậu đế xích long , xích tiên, ông bà tổ tổ, theo dõi trận chiến toàn cục đông, tây, nam, bắc, xích long cung, thấy yêu tinh quỷ dữ cánh đông vô cùng lợi hại con cháu tiên rồng thất bại đến nơi, bằng xuất hiện giải nguy bao vây tiêu diệt ác quỷ, kim quang, bạch quang, hồng quang, xích quang, bích quang, đánh ra tới tấp sấm sét ầm ầm, đánh tiêu tan thần lực cuồng ngạo ác tinh,
9- cùng lúc ấy các chủ thần bao vây đánh cho phá hoại ác tinh chống trả muốn hụt hơi, bằng tàng hình chạy trốn, nhưng nào có kịp ba đạo kim quang đánh tới tam thây nát thịt, nói về kim châu hồng , kim tôn thánh, kim sa vương, theo dõi cuộc chiến các chủ thần với phá hoại ác tinh thầy các chủ thần thắng thế nên đứng nhìn không ra tay, chừng thấy phá hoại ác tinh tàng hình chạy trốn, liền phóng ba đạo kim quang giết chết, tiêu tan thành tro bụi,
cùng lúc ấy trận chiến giữa các ông bà tổ tổ vô cùng khóc liệt, cuồng ngạo ác tinh thấy những người mới xuất hiện
vô cùng lợi hại, pháp thuật thần thông vô biên, liền quát to lên nói các ngươi là ai,  mộc đức thịnh quát loài yêu tinh mà cũng dám hỏi đến danh hiệu con cháu  chúa tể chủ nhân của muôn loài vạn vật sao, thiên đại tôn nói thôi cho chúng biết trước khi chúng chết, ngọc hạ hạ quát loài yêu tinh quỷ dữ nghe đây ,  nhân loại con người là con cái nhà trời, tất cả ta đây là hậu đế tổ tổ , thay thế ông cha chủ nhân của hậu thiên vũ trụ, loài yêu tinh quỷ dữ các ngươi thấy ta không cúi đầu còn hổn láo, cuồng ngạo ác tinh nói ta không phải ở nơi quả địa cầu nầy, yêu tinh ta ở quả địa cầu khác bái lạy con người các ngươi để mà làm gì, ta được mộc tinh, ngư tinh, hồ tinh, mời đến địa cầu nầy tiêu diệt con người các ngươi, hậu đế ông bà tổ tổ không lấy gì làm kinh ngạc vì đã nhận ra cuồng ngạo ác tinh từ quả địa cầu khác tới đây, thiết chính nhân nói ngươi đã gieo quá nhiều tội ác thời khó mà tránh khỏi hậu quả tan thây nát thịt, cuồng ngạo ác tinh, nghe thiết chính nhân nói thế tức tối gầm lên phóng yêu đao với tất cả bình sanh hầu hạ gục ông bà hậu đế tổ tổ, thế là trận chiến vô cùng khốc liệt lại xảy ra, lần nầy có cả vương công hầu, vương tế hiền, vương cao đệ, bạch hạt linh, bạch phụng phụng, bạch văn nhân, tây cung hản, tây hạo duyên, tây tây thiên, phong đại luân, cửu thiên hóa, địa châu lục, tham gia tấn công , chưởng quang, kiếm quang, chỉ quang, đao quang, kim quang, bạch quang, hồng quang, xích quang, bích quang, như thiên la địa võng, bao vây ầm ầm đánh tới, cuồng ngạo ác tinh kinh khiếp , muốn trốn chạy cũng không còn kịp thân hình to lớn khổng lồ cuồng ngạo ác tinh  nát như tương, cháy thành tro bụi,
con rồng cháu tiên thần dân, thần binh, thần tướng, thừa thắng xông lên quét sạch yêu tinh quỷ dữ, những tên trốn
chạy còn sống sót khiếp kinh hồn vía trốn chui trốn nhủi nơi thâm sâu cùng cốc không dám xuất đầu lộ diện nữa,
10- những linh hồn tử sĩ vì chính nghĩa, vì bảo vệ nòi giống con người, vì bảo vệ sự bình yên cho nhân loại , linh hồn tử sĩ ẩn hết thảy vào hào quang châu báu vàng ánh rực rỡ do CHA TRỜI , thị hiện cứu với hết thảy linh hồn vì đại nghĩa về trời, những người còn sống thời hò reo chiến thắng, tiếp tục hành trình thiên chức tạo hóa sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống con người, tu luyện tiến hóa linh hồn theo bước cha ông,
11- sau lần tử chiến với yêu tinh quỷ dữ, hậu đế ông bà tổ tổ như chợt ngộ ra một điều mà xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới, đó là thiên mệnh sự an bày của bộ máy huyền cơ, trần gian chỉ là cõi tạm, thiên đàng mới thật chính quê, không ai có thể đão ngược được, sự an bày của tạo hóa, thiên đàng là thiên đàng, trần gian là trần gian, địa phủ là địa phủ, không ai có thể biến cải 18 tần địa phủ, thành 18 tần trời được, tổ tiên , cha trời, địa mẫu, đã sắp xếp trật tự vũ trụ như vậy, bổn phận làm con cháu phải nghe theo tuân theo, đó chính là thuận hiếu, ông bà tổ tổ hậu đế đã đi đến một quyết định khi ổn định lại cuộc sống con cháu thời đồng loạt bay về trời , theo bước chân ông bà tiên đế tổ tổ tổ
         đức CHA TRỜI LONG HOA chúa tể
         thương cháu con trong bể hồng trần
         vô thường khốn khổ xác thân
         luân hồi vạn nẻo linh căn dập vùi
         CHA TRỜI vốn là cha nhân loại
         Xót thương con khổ cực lạc đường
         Lạc nguồn lạc cội thảm thương
         Lạc vào ác đạo hết mong trở về
         Cơ vận hóa tối rồi lại sáng
         Đêm lùi dần hạn hán chuyển mưa
         Xuân đời, xuân đạo, xuân hoa
         Xuân non xuân nước xuân nhà yên vui
         Cha trời vốn là cha tất cả
         Cha phật, tiên, chúa, quỷ, thánh thần
         Dạy cho con cái của mình
         Xa lìa ác đạo về trời an vui
         Đường chính nghĩa rộng thênh văn hiến
         Thiên luật trời thiên ý chung soi
         Thuận theo thiên đức trời cha
         ấy là phước đức tam tòa tự nhiên
         quê người chính cõi thượng thiên
         tìm về nguồn cội vượt lên đỉnh trời
         lời kinh lời kệ vân lời
         hiếu trung trung hiếu rạng ngời muôn thu
ông bà tổ tiên thường dạy  phật, thánh, tiên, thần, chúa, không ở đâu xa, chính ngay ở trong tâm của mình,  để thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, cốt yếu  là chính mình, tự mình, đi đúng con đường mà CHA TRỜI , MẸ TRỜI đã chỉ dạy, thời ai ai cũng thành phật, thánh, tiên, thần, chúa cả, văn hóa cội nguồn chính là kho tàng tri kiến vũ trụ, không dành riêng cho một ai mà cho toàn nhân loại, muốn cho nhân loại yên vui, nhân loại thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, thời văn hóa cội nguồn chính là con đường đưa nhân loại đến con đường thành công đại thành công, 
             *                       *                        *
          

       


                                CHƯƠNG 5
PHẦN 1

ĐẠI CHIẾN YÊU TINH QUỶ DỮ
Đây nói về giống dân da vàng hồng ngọc, toàn lực lượng sức mạnh tập trung về hoàng hoàng cung, trấn thủ ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc, quyết tử chiến với yêu tinh quỷ dữ,
1- yêu tinh quỷ dữ có ra là do động vật, thực vật,  côn trùng, thảo mộc, bò sát, muôn loài cầm, thú, tu thiền luyện khí nuôi lớn ác tánh, mà ra, nhất là loài không phải bò sát, không phải cầm, không phải thú, tu thiền luyện khí thành yêu tinh quỷ dữ, hung tợn, tàn bạo, mưu mô xão quyệt, gian manh vô cùng, đi ngược lại thiên luật thiên  ý của đức cha trời, chuyên tâm hảm hại con người, tạo lên cảnh giới địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, 
khác với nhân loại ông bà tổ tổ tổ thời tiền sử, tu thiền luyện khí nuôi lớn thiện tánh, khế hiệp với thiên ý cha trời, trở thành, phật, thánh, tiên, thần, chúa, tạo lên cảnh giới thiên đàng cực lạc,
loài yêu tinh quỷ dữ khi chúng đủ sức mạnh, việc đầu tiên là chúng tàn hại con người, phá hoại cơ nghiệp con người, làm cho con người khốn khổ, tan tốc đau thương,
con người không tìm tới chúng, mà chúng cứ tìm con người để tàn hại, vì thế nhân loại con người muốn sống cuộc sống bình yên,  không còn con đường nào khác hơn, là tận diệt quỷ dữ yêu tinh, cuộc tử chiến với yêu tinh quỷ dữ, là cuộc tử chiến chính nghĩa,  bảo tồn sự sống còn của con người , bảo tồn nòi giống của con người , vì thế những người hy
sinh, vì chính nghĩa , linh hồn liền được siêu thoát về trời,
2- nói về cánh bắc của hoàng hoàng cung, thần chủ mây, thần chủ mưa, thần chủ gió, thần chủ sấm, thần chủ sét, cùng hàng trăm chủ thần, hàng vạn vạn thần binh, thần dân, thần tướng, trấn thủ cánh bắc của hoàng hoàng cung, nhìn thấy xa xa hướng bắc mây đen xuất hiện mỗi lúc một nhiều thời biết đó là yêu tinh đã xuất hiện, chúng từ lâu đã có kế hoạch tấn công con người toàn cầu, tiêu diệt năm màu da anh em đồng bào toàn nhân loại, đánh thẳng vào trung tâm đầu não văn minh nhất của nhân loại con người, nếu tiêu diệt con người yêu tinh quỷ dữ sẽ trở thành bá chủ hoàn cầu, nên lần tấn công nầy chúng nắm chắc phần thắng, không có phần thua, cuộc phát động chiến tranh giành giật, cướp đoạt, tàn bạo khốc liệt dã man nầy, là do ba con yêu tinh chúa quỷ, mộc tinh, ngư tinh, hồ tinh, chúng còn mời những yêu tinh hung dữ ở hành tinh khác đến, tham gia cuộc chiến,
           thái bình thịnh vượng âu ca
           bổng đâu yêu quỷ hiện ra khắp cùng
           cuồng phong bão đùng đùng
           yêu tinh tàn phá xốm làng xác xơ
           con trời nào thể làm ngơ
           triệu người như một đứng lên diệt thù
           dẫu cho thân xác chẳng còn
           cũng vào trận đánh diệt thù một phen
nói về thần binh, thần dân, thần tướng, nhìn thấy hướng bắc mây đen xuất hiện nhanh chóng lan rộng che phủ cả một vùng trời,  sau đó thời trời đất tối đen tối mịt, con  cháu tiên rồng thần binh , thần tướng, thần dân, người nào  người nấy đã dày công tu luyện hàng vạn vạn năm, nên nhìn trong đêm tối như ban ngày, mây đen cuồn cuộn kéo tới dông bãoầm ầm đền đài nhà cửa cây cối thi nhau ngã đổ, nhìn thấy cảnh ấy không khỏi kinh hồn khiếp vía,
yêu tinh quỷ dữ ào ào ập đến địa phận cánh bắc hoàng hoàng cung, thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiến lên tiến lên tử chiến tử chiến, thế là con cháu tiên rồng thần binh, thần dân, thần tướng, lớp bay trên không, lớp phi dưới đất, như cơn lốc xoáy, như nước vỡ bờ ào ào lao tới kẻ kiếm, người đao, kẻ thương, người giáo, kẻ chưởng
người chỉ, phan ngang, bửa dọc ầm ầm rung trời chuyển đất   bão lốc cuồng phong khủng khiếp cát bay đá chạy, mịt mù
        chiến trận rền vang khắp thế gian
        chống giặc yêu tinh mất một còn
        quân reo giáo dậy rền sông núi
        quyết tử một phen giữ nước non
        một người ngã xuống muôn người đứng
        xả thân vì nước chết vinh quang
        hồn về thiên giới chầu tiên tổ
        hiếu trung, trung hiếu tất lòng son

        đánh cho yêu quỷ khiếp kinh
        đánh cho lũ quỷ yêu tinh nát nhừ
        đánh cho lũ giặc tàn đời
        đánh cho gian ác bạo tàn ra tro
kìa con cháu tiên rồng thần binh, thần tướng, thần dân, khí phách hùng anh, như đàng sư tử xông vào đàn heo mặc sức mà nhai mà nuốt, nói về ngạo ác tinh mặt cáo, thấy yêu tinh quỷ dữ bị con cháu tiên rồng, thần binh, thần tướng, thần dân,  đánh tơi bời, yêu tinh quỷ dữ phơi thây lớp lớp , thấy sức mạnh tinh thần quyết tử của con người, yêu tinh quỷ dữ kinh hồn bạc vía, ngạo ác tinh mặt cáo, tức quá bay lên không trung hóa phép tức thời yêu đao, yêu kiếm
hiện ra trùng trùng điệp điệp lao tới càn quét thần binh, thần tướng, thần dân,  thần binh, thần dân, thần tướng, ra sức chống trả quyết liệt, nhưng pháp thuật ngạo ác tinh quá cao cường, đao yêu kiếm yêu vô cùng lợi hại, nên con cháu tiên rồng bỏ mạng lớp lớp, thần chủ mây, thần chủ mưa, thần chủ gió, bay lên không trung hiệp lực hóa phép biến ra một trận mưa đao, mưa kiếm, bão đao, bão kiếm tuôn ra ầm ầm chống trả, kẻ năm lạng, người nửa cân, không phân thắng bại, ngạo ác tinh muốn chiếm lĩnh ưu thế liền thổi thêm ra một luồng yêu phong đen trời mịt đất, ai trúng phải thời mù cả đôi mắt, vô cùng lợi hại, thần chủ sấm , thần chủ sét, bay lên không trung hiệp lực cùng nhau hóa phép tức thời sấm sét hiện ra đầy trời, đánh xuống luồng yêu phong đang hoành hành dữ dội, tức thời luồng yêu phong hung dữ biến mất, sấm sét lại tiếp tục đánh xuống, yêu đao, yêu kiến, tức thời yêu đao yêu kiếm tan biến đâu hết, ngạo ác tinh mặt cáo, thấy pháp thuật của mình bị phá tức quá gầm lên bay tới đánh thần chủ sấm,  thần chủ sét, mấy chưởng , chủ thần sấm, chủ thần sét, phất chưởng ra chống đở, ầm ầm đùng đùng kinh thiên động địa, thần chủ sấm, thần chủ sét xây xẩm cả mặt mày,
trước chưởng lực kinh hồn của ngạo ác tinh, ngạo ác tinh thấy mình lấn thế liền lao tới nhanh như chớp đánh liền mấy chưởng nữa,  thần chủ sấm, thần chủ sét, tàn hình né tránh, cùng lúc ấy thần chủ mây, thần chủ mưa, thần chủ gió, lao tới kim quang, chưởng , chỉ, đánh ra tới tấp, tấn công vào ba bộ phận , đầu , mình, và tứ chi, ngạo ác tinh ra sức chống đở, thần chủ sấm , thần chủ sét, nhập cuộc nhanh như chớp thiên lôi chưởng đánh ra từ trên không đánh xuống đầu ngạo ác tinh, một mình ngạo ác tinh chống trả với năm vị thần chủ liền rơi vào cảnh yếu thế , chống đở
khó khăn, cùng lúc ấy thần binh, thần tướng, thần dân, lấy lại khí thế cuồn cuộn lên như sóng dữ, đánh tới tấp làm cho lũ yêu tinh quỷ dữ khiếp vía tơi bời chúng bỏ chạy toán loạn, đạp lên nhau chạy thoát chết
        yêu tinh khiếp vía kinh hồn
        tìm đường tháo chạy rả rời tay chân
        nào hay con cháu rồng tiên
        thiên la địa võng khắp miền bủa vây
        binh thần từ đất chui lên
        binh dân khắp chốn núi sông ập vào
        binh tướng lưới bủa lưới cào
        yêu tinh hết chạy cuộc đời tiêu ma
cùng lúc ấy trận chiến giữa ngạo ác tinh cùng các thần chủ, cũng đến hồi kết thúc ngạo ác tinh trúng liền mấy chiêu thiên lôi chưởng, chưa kịp hồi phục thời bị mưa kiếm mưa đạo chém xuống phân thây xẻ thịt làm muôn mảnh, thế là trận chiến kết thúc con cháu tiên rồng toàn thắng, yêu tinh quỷ dữ diệt vong, tiếng reo hò dậy trời dậy đất,
3- những linh hồn tử sĩ bỏ mạng vì chính nghĩa theo lời dạy của cha ông linh hồn ẩn hết thảy vào ánh sáng cầu vồng châu báu vàng hồng rực rỡ liền được siêu sanh hết thảy về trời, những linh hồn tử sĩ vì quên lời dạy của ông bà tổ tổ ẩn linh hồn vào mây vàng không có chóa sáng rực rở tức là sanh lộn lại ở cõi người trần gian tiếp tục làm người trần thế, ở vào bật thượng giàu sang hưởng phước, còn những linh hồn tử sĩ khi sống thích ham mê của cải vật chất, ít tu tâm sửa tánh, chỉ biết chạy theo những dục lạc ăn chơi,  khi chết quên mất lời dạy ông bà tổ tổ linh hồn liền ẩn mình vào hào quang màu xanh dịu mát, sanh lại làm người trần tục, ở bật thường khốn khổ, thường sống trong nghịch cảnh, rất khó khăn trong sự tu luyện giải thoát,
ở vào giai đoạn  hậu đế chính sử nầy, những anh hùng tử sĩ không có ai sanh xuống các tần địa phủ, nếu không được sanh lên các tần trời, thời tái sanh trở lại làm người trần gian, phải chịu sự xoay  vần  hết thịnh tới suy, hết suy tới thịnh,  hết họa tới phước, hết phúc tới họa, lặng hụp khổ vui trong biển trần, rất khó tu hành giải thoát, nhất là gặp thời mạc pháp, thời văn hóa cội nguồn không còn, nhân loại con người như đi vào cảnh đêm, không còn nhìn ra phương hướng nữa, lạc vào tà đạo mà cứ tưởng là chánh đạo, lạc vào phi nghĩa mà cứ tưởng là chính nghĩa, ở vào thời đại nầy không mấy ai trở về thiên đàng được nữa, mà đại đa số linh hồn sa đọa xuống các tần địa ngục, chịu muôn ức nghìn sự khốn khổ,
4-  thời hậu đế chính sử, nhân loại phần lớn không rời xa cội nguồn, nên luôn được CHA TRỜI, MẸ TRỜI,  hộ độ, lúc sống cũng như lúc qua đời, những linh hồn tử sĩ vì chính nghĩa, phần lớn siêu sanh hết về các tần trời, hưởng phước, chỉ có một phần ít sanh trở lại chốn trần gian mà thôi, yêu tinh quỷ dữ tấn công nhân loại con người, nhưng chúng đã thất bại , vì chúng không hiểu sức mạnh vô địch  con người ở đâu, đó là một điều bí ẩn mà yêu tinh quỷ dữ không bao giờ khám phá ra nổi , và chúng mãi mãi bị con người đánh bại và ngự trị chúng,
5- đây nói về cánh nam hoàng hoàng cung thần chủ đất , thần chủ rừng, thần chủ núi, thần chủ sông, thần chủ biển, cùng hàng trăm chủ thần khác thần dân, thần binh, thần tướng, lên tới hàng vạn vạn người trấn thủ cánh nam hoàng hoàng cung, nhìn thấy hướng nam mây đen xuất hiện ngùn ngụt loáng cái là tối trời mịt đất dông bão nổi lên ầm ầm cây cối ngã đổ, đền đài nhà cửa tan hoang, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, binh hùng tướng lực lũ quỷ yêu
tinh quỷ dữ ầm ầm kéo tới ập vào địa phận cánh nam hoàng hoàng cung, tức thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiến lên , tiến lên, tử chiến tử chiến, thế là con cháu tiên rồng lớp bay trên không, lớp phi trên mặt đất ào ào xông tới như nước vỡ bờ gươm , đao, giáo, mác, rền trời rền đất chém tới yêu tinh quỷ dữ xối xả như mưa, trận chiến xảy ra kinh thiên động địa,
         mỗi hòn sỏi đá hạt cát bay
         đều có yêu tinh ẩn núp đầy
         trận chiến ầm ầm đao kiếm chớp
         chuyển trời rung đất vạn tần mây
         tử chiến kể chi còn hay mất
         tung hoành ngang dọc phá đông tây
         yêu tinh quỷ dữ lăng lông lốc
         trận chiến vùi chôn xác giặc đầy
trận chiến mỗi lúc một kinh thiên động địa, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên , con rồng cháu tiên càng đánh càng mạnh, yêu tinh quỷ dữ kinh hồn bạc vía,
6- nói về diệt phá tinh mặt ốc sên nhìn thấy yêu tinh quỷ dữ sắp thua nhân loại con người đến nơi, bằng bay lên không trung hóa phép, phun ra một luồng khói đen tuôn ra che phủ cả bầu trời, cuốn hút tất cả thần binh, thần tướng, thần dân,  thần binh, thần tướng, thần dân, hóa phép chống trả, cùng lúc ấy thần chủ đất, thần chủ rừng, thần chủ núi, bay lên không niệm chú hóa phép thần chủ đất  tức thời hàng trăm linh thần thổ địa hiện ra, mỗi linh thần mỗi loại vũ khí đánh xuống như mưa, diệt phá tinh hóa phép chống trả, cùng lúc ấy thần chủ rừng hóa phép tức thời hàng trăm mộc linh thần hiện ra, mỗi linh thần mỗi loại vũ khí lao tới tấn công diệt phá tinh, diệt phá tinh không nao núng hóa phép yêu lực tuôn ra chống trả, thần chủ núi,  
nào chịu thua kém niệm chú tức thời hàng trăm thần núi, thần đồi, thần gò, xuất hiện, mỗi người mỗi loại vũ khí, ào ào lao vào tấn công diệt phá tinh mặt ốc sên, diệt phá tinh ra sức chống trả, bất ngờ thần chủ sông, thần chủ biển, bay lên không trung mỗi người ném ra một vật, thần chủ sông ném lên không trung một chiếc gương thần, tỏa ra muôn đạo hào quang chiếu xuống, làm cho diệt phá tinh đau nhứt vô cùng, thần chủ biển ném lên không trung một thần đao, thần đao tỏa ra muôn đạo hào quang rồi lao thẳng xuống như tia chớp đâm chết diệt phá tinh,
con rồng cháu tiên thắng thế, xông lên đánh tới tấp yêu tinh quỷ dữ khiếp đảm kinh hồn bỏ chạy toán loạn
         xâm lược nào ai nghĩ cảnh nầy
         bỏ chạy trốn chui thảm thê thay
         yêu tinh quỷ dữ kinh hồn vía
         chạy đâu cho thoát lớp vòng vây
         giất mộng xâm lăng hồn tan nát
         theo làn sương khói nát tan thây
         có ai nghĩ đến tham là thế
         bỏ mạng sa trường khói sương bay
yêu tinh chết sạch thế là cuộc chiến kết thúc tiếng reo hò vang trời dậy đất,
         tiên rồng chuyển động chân trời
         yêu tinh quỷ dữ tàn đời còn chi
trong cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa lẽ phải,  thời kẻ chết người sống là chuyện thường  đều không sao tránh khỏi đổ máu bỏ mạng, chỉ có thánh chiến là ít đổ máu nhất,  vì vũ khí của thánh chiến, không phải là gươm, đao, giáo, mác, gươm, đao, giáo, mác, chỉ là vũ khí tự vệ,  vũ khí thánh chiến ,chính là công lý chính nghĩa, chính là chân lý lẽ phải,  vũ khí hiện đại của thánh chiến chính là hiến pháp , luật pháp, đạo pháp , tiếng nói lương tâm của nhân loại con người, tiếng nói lương tri của thời đại,   chiến mà không chiến, bất chiến tự
thành,   còn cuộc chiến đang xãy ra giữa nhân loại con người với yêu tinh quỷ dữ, ở vào giai đoạn thần chiến, chính nghĩa,không phải ở vào giai đoạn thánh chiến chính nghĩa, những anh linh tử sĩ vì chính nghĩa, chiến đấu bảo vệ hòa bình độc lập tự do, công bằng, bình đẳng, vì sự bình yên của nhân loại, linh hồn nương theo ánh sáng vàng hồng chóa sáng rực rỡ,  siêu sanh hết về trời,
         phàm chính nghĩa trừ gian bạo ác
         phải lập công ra sức giúp đời
         trừ gian diệt bạo cứu người
         phò trời giúp đạo rạng ngời công danh
cuộc sống chính nghĩa là cuộc sống loại bỏ cái ác , duy trì cái thiện, loại bỏ sự độc quyền, duy trì sự công bằng bình đẳng, loại bỏ sự độc trị, tôn thờ hiến pháp luật pháp, những người sống vì chính nghĩa, bảo vệ chính nghĩa, là bật thánh chốn nhân gian, những người nầy là phật, thánh, tiên, thần, chúa, trên các tần trời vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn trần gian, hộ trì, phát huy, bảo hộ, truyền bá văn hóa cội nguồn, lập đại công trong vũ trụ,
              *                      *                      *
Hạnh phúc được ư ? an vui được ư ? sống trong chế độ tham tàn bạo ác, độc tài, độc quyền, độc trị, coi mạng con người như loài súc vật, cướp bóc triền miên không tìm cầu một ánh đuốc soi đường sao ?
Hãy nhìn lại cuộc sống đầy bất công, đầy tham tàn bạo ác, kẻ cai trị , người bị trị, chẳng khác nào một bầy ác quỷ chuyên ăn thịt hút máu những người nô lệ, chúng cười nhạo trên bệnh tật, đói nghèo, tù đày đau nhứt, ngày đêm không
Ngớt những tiếng than, tiếng ai oán, tiếng oan ức, thấu tận trời xanh, dẫu rằng chân lê bước khắp nơi, khẩn cầu kêu cứu, lưng đã còng thịt đã nhão,
Mỏng manh thay cho cuộc sống, trước cường quyền  bạo ác
Quỷ không tha, ma không bỏ, sách nhiễu xâm chiếm làm ổ,vơ vét cày xới,  đống xương trắng kia, những xác chết bị đói, có ai thấy chăng, làm sao vui được, ai là người đã thấy,
Nếu đã thấy thời hãy trở về với cội với nguồn, lên núi giác mài gươm trí huệ, lấy truyền thống ông cha làm cốt lõi, mặt áo văn hóa cội nguồn, vũ khí chính là công lý chính nghĩa, tím lại sự công bằng, bình đẳng, tự do, những quyền cơ bản của con người mà tạo hóa đã ban cho,
Dài thay những đêm dài không ánh sáng, thao thức mãi trong cuộc đời khốn khổ, thảm thương thay những người không còn niềm tin, để tìm đến ánh sáng,
Nầy con người đàng nào ngươi cũng chết, không chết đói, chết đau, chết bịnh, thời ngươi cũng phải chết già, cái chết đến với ngươi là không tránh khỏi,  sao ngươi không tìm cái chết cho chính nghĩa, có phải cái chết của ngươi là cái chết vàng chết ngọc hay sao, xác mất rồi nhưng hồn hiển thánh, theo bước cha ông về trời,
Sự nghiệp cướp bóc, tham tàn bạo ác, phút chốc tiêu ma, những cảnh ấy, gương lịch sử vạn năm có gì thay đổi , ác gieo ác gặt, ác lai ác báo, đã để lại không biết bao nhiêu là sự nguyền rủa, hết thế hệ nầy sang thế hệ khác, có gì hay đâu khi ôm lấy sự nguyền rủa như thế,
Đứng dậy đi, thức tỉnh đi, những con hổ câm, những con sói bệnh hoạn, khi hàng loạt mủi tên độc bắn xối xả vào ngươi,
 Hãy trở về cội về nguồn, như kẻ đắm thuyền tỵ nạn, trên một hòn đảo lớn an toàn, hãy lấy lại tinh thần đã mất

bất khuất kiên cường, hào khí cha ông, loại bỏ mọi cặn bả cuộc sống, cặn bả xã hội,
đời sống anh đã bay lên cao, con đường bất tử đã đến ngoài ngõ, anh không thể dừng bước vì trước mắt anh là bầu trời mùa xuân,
tù đày và chết chóc, chỉ làm sợ hãi cho những ai còn trong tăm tối, đối với người giác ngộ , sự chết chỉ là linh hồn thay đổi thân xác, như thay đổi lớp áo da mà thôi, không phải sao, linh hồn chúng ta đã trải qua vô số kiếp, có nghĩa là chúng ta đã trải qua vô số thay đổi thể xác rồi, đâu phải đây là lần đầu tiên thay đổi thể xác đâu, mà chúng ta phải lo sợ cho sự chết chóc,
những kẻ sợ hãi cái chết kia, là những kẽ tham tàn bạo ác linh hồn sẻ sa đọa , trong thế giới ác nghiệp do chính mình gieo ra , rồi chính mình gặt lấy,
còn chúng ta là những người đã trở về nguồn cội, mặc trên mình lớp áo văn hóa cội nguồn, theo gót cha ông trên con đường chính nghĩa, hành trang thiện căn chúng ta đã chửng bị đầy đủ, khi bỏ xác phàm là siêu sanh về trời, sống mãi trên thiên đàng cực lạc, 
                          *                           *                          *
Văn hóa cội nguồn là văn hóa sâu thẳm , khó nhận, cao thượng, thậm thâm vi diệu, văn hóa đại hạnh phúc, vượt lên trên tất cả văn hóa, văn hóa an lạc nhiệm mầu,  chỉ có hàng đại trí mới khám phá ra điều kỳ diệu nầy,
Chạy đông chạy tây chen chúc trong đám bụi hồng, những nào có mấy ai thỏa mản, vì cái khổ nầy chưa hết thời cái khổ khác lại ló ra, thật khó khăn cho nhân loại, khi nhân quả báo ứng liền nhau,
Những ai lòng còn chứa đầy tham tàn bạo ác, chỉ biết về mình độc tài, độc quyền, độc trị,  làm khổ đồng bào làm khổ nhân loại anh em, thời đừng mong thấy được chân lý, đừng mong có được hạnh phúc lâu dài, lòng dạ còn gian ác đen tối bao phủ, đừng mong làm chủ vận mệnh, làm chủ thiên đàng cực lạc, cửa cội nguồn từ đây rộng mở, ai có tâm hãy lắng mà nghe, lập công gốp sức kết bè, cha trời hộ độ chở che đắc thành,
Đây nói về cánh tây của hoàng hoàng cung con rồng cháu tiên trùng trùng lớp lớp thần chủ điều binh, thần chủ khiển tướng, thần chủ khoa học, thần chủ ánh sáng, thần chủ quang minh, thần chủ dược vương, cùng hàng trăm thần chủ khoa học khác thần binh, thần tướng, thần dân, lên tới hàng vạn vạn người trấn thủ nơi đây,
Nhìn thấy xa xa hướng tây mây đen xuất hiện mỗi lúc một nhiều, không bao lâu thời đen trời mịt đất dông bão nổi lên ầm ầm chúng kéo tới đâu thời cây cối ngã đổ trốc gốc nhà cửa đền đài sụp đổ tan hoang đến đó, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, khí thế yêu tinh quỷ dữ ầm ầm tràn tới chúng ào ào xông vào địa phận tây hoàng hoàng cung tức thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiến lên tiến lên quét sạch chúng đi, con cháu tiên rồng trùng trùng điệp điệp lớp phi dưới đất lớp bay trên không, lao vào tử chiến với quân xâm lược yêu tinh quỷ dữ,
        Cờ phất phới ba quân rầm rộ
        Tiến tiến lên hùng hổ tấn công
        Người kiếm đao ầm ầm xông tới
        Ngựa lẩn người hào khí dậy non

        Quân rồng tiên đã đến hồi phản kích
        Thời đất trời gào thét chuyển chuyển xung
        Đả phản công thời đá vàng cũng nát
        Lũ yêu tinh đành bỏ xác chất như non
Con cháu tiên rồng thần binh, thần tướng, thần dân, phản công quyết liệt tung hoành ngang dọc chém tới ầm ầm yêu tinh quỷ dữ chống trả không lại, bỏ mạng lớp lớp thây chất thành núi máu chảy thành sông, huyết huyết tinh mặt đĩa, thấy yêu tinh quỷ dữ chết thôi là chết trước sức tấn công như vũ bão của con người huyết huyết tinh mặt đĩa
Liền bay lên không trung hóa phép thổi ra một luồng yêu khí mù trời mịt đất tàn sát thần binh, thần tướng , thần dân, thần binh thần tướng thần dân ra sức chống trả nhưng pháp thuật yêu tinh quá cao cường đành bỏ mạng lớp lớp thần chủ điều binh thấy yêu khí quá lợi liền bay lên không trung múa binh phù chống trả, binh phù vừa phất lên thời cuồng phong nổi dậy ầm ầm chống trả lại yêu khí, thần chủ khiển tướng, bay lên không trung phất ấn phù hiệp lực với binh phù kình lực từ ấn phù tuông ra ầm ầm đánh ta yêu khí, yêu tinh quỷ dữ mặt đĩa kinh hoãng chưa biết phải làm sao thời cuồng phong, thần lực binh phù ấn phù đánh tới, thấy huyết huyết tinh lâm nguy, trăn quỷ, rắn quỷ, bò cạp quỷ, liền bay lên không trung hóa phép giải vây, phóng ra  độc yêu độc tinh tuông ra mù trời mịt đất, thần chủ dược vương thấy yêu độc khí độc tuôn ra mù trời mịt đất liền bay lên không trung mở bầu hồ lô thần dược tuông ra hóa giải, thần chủ quang minh  bay lên không trung múa gươm thần chém tới trăn quỷ, trăng quỷ múa binh khí chống trả, thế là hai bên xáp chiến đánh với nhau ầm ầm,  rắn quỷ định xông tới trợ chiến với trăn quỷ, tức thời một tiếng quát nổi lên mi chạy đi đâu, đao thần chém tới ầm ầm thì ra người quát đó chính là thần chủ ánh sáng, nói về thần chủ ánh sáng đứng ngoài quang sát thấy rắn quỷ định xông tới trợ giúp cho trăn quỷ, liền lao tới chận đánh rắn quỷ, rắn quỷ thấy có người tấn công mình liền múa binh khí lên chống trả, ầm ầm, đùng đùng, liên miên bất tận, bò cạp quỷ ra sức phù phép thấy có người lao tới chém nhanh như tia chớp , bò cạp quỷ kinh khiếp múa binh khí chống trả, ầm một tiếng kinh thiên động địa, thì ra người tấn công bò cạp quỷ không ai khác hơn là thần chủ khoa học, hai bên ăn miếng trả miếng kẻ tám lạng người nửa cân đánh
Nhau chí tử bất phân thắng bại, trận chiến giữa người và yêu tinh quỷ dữ xảy ra một lúc một dữ dội,
          Rồng tiên khí phách anh hùng
          Đã vào trận địa đất rung trời sầu
          Quỷ yêu tơi tả rụng đầu
          Thây phơi lớp lớp còn đâu xác hồn
          Đã là con cháu tiên rồng
          Triệu người như một quyết lòng diệt gian
          Gái trai quyết tử thi gan
          Đánh cho một lũ bạo tàn vùi chôn
          Cho đời cho đạo bình yên
          Cho non cho nước vượt lên sang giàu
Đây nói về thần chủ dược vương thâu thần dược lại múa roi thần bay tới đánh huyết huyết tinh , huyết huyết tinh múa binh khí chống trả, thần chủ điều binh, thần chủ khiển tướng, thấy có thần chủ dược vương tham chiến , liền rút gươm thần, kiếm thần , bay tới ra chiêu thần tốc chém vào huyết huyết tinh như tia chớp, huyết huyết tinh múa binh khí ra sức chống đở,
         Thế là trận chiến phân tranh
         Gươm qua giáo lại chớp nhanh lạ thường
         ầm ầm gươm giáo đùng đùng
         sấm rền chưởng nổ cuộn cuồn gươm đao
         tám mươi hiệp đã có dư
         bất phân thắng bại khó mong cuộc tàn
         bất ngờ thần chủ biến tan
         gươm thần tỏa sáng chém bay đầu thù,
         huyết tinh bỏ mạng sa trường
         đáng đời xâm lược nát hồn tan thây
nói về thần chủ khoa học đang dốc sứ chiến đấu với bò cạp quỷ,  bất ngờ bò cạp quỷ hóa phép hàng trăm mũi
tên độc lao nhanh tới tiêu diệt thần chủ khoa học, thần chủ khoa học kinh hãi tàn hình biến tránh đoàn, bay lên ném ra một vật đĩa thần bảo bối, tức thời hào quang tỏa ra muôn đạo, những tia lửa điện từ đĩa thần bắn ra sức nóng hàng nghìn nghìn độ, bắn chết thiêu hủy bò cạp quỷ,
cùng lúc đó thần chủ quang minh, ném bảo bối gươm thần lên không niệm chú tức thời gươm thần tỏa ra muôn đạo hào quang bay lượn trên không trung bất ngờ lao xuống như tia chớp chém chết trăn quỷ,
         uổng công khó nhọc luyện tu
         tham lam bỏ mạng còn chi cuộc đời
         gian tà ngược lại ý trời
         khó mong tránh khỏi cuộc đời tan thây
nghe tiếng gào thét khiếp vía kinh hoàng sợ hãi của rắn quỷ bị gươm thần chém đứt làm ba khúc rồi, nói về thần chủ ánh sáng, thấy đánh mãi không thắng được rắn quỷ, bằng giả đò thua chạy , rắn quỷ rượt theo thần chủ ánh sáng, ném lên không một vật gươm thần tỏa ra muôn đọa hào quang bay lượn trên không bất ngờ lao xuống chém rắn quỷ làm ba khúc,
         làm ác tránh được họa sao
         đó là công lý trời cao vẩn dùng
         ở hung thời gặt quả hung
         ở ác gặt ác cáo chung chẳng còn
         luật trời thiên luật nhà trời
         mảy lông không lọt ấy thời chạy đâu
con cháu tiên rồng thừa thắng xông lên yêu tinh quỷ dữ kinh hồn bạc vía chạy trốn toán loạn,
         lưới trời còn chạy đi đâu
         ác gieo ác gặt tan thây nát hồn
         linh hồn mãi mãi vùi chôn
         vào nơi đen tối kinh hồn khiếp kinh
trận chiến kết thúc yêu tinh quỷ dữ bị tiêu diệt, những yêu tinh quỷ may mắn sống sót ẩn trốn trong thâm sâu cùng cốc, thấy bóng dáng con người là sợ khiếp, trải qua hàng triệu năm mới hồi phục trở lại tinh thần, khiếp nhược của chúng,
7- nói về những anh linh tử sĩ hy sinh vì chính nghĩa, vì đồng bào dân tộc, vì nòi giống con người, được CHA TRỜI , MẸ TRỜI phóng hào quang vàng hồng sáng chóa , tiếp dẩn linh hồn siêu sanh về các tần trời, sống mãi không chết giàu sang sung sướng an vui cực lạc, còn những người sống sót thời ca hát nhãy múa, thắng trận quét sạch yêu tinh quỷ dữ,  cánh tây, cánh nam, cánh bắc, yêu tinh quỷ dữ coi như bị quét sạch, con cháu tiên rồng hoàn toàn chiến thắng, chỉ còn cánh đông chiến trận vẩn còn vang rền,
8- đã là con người thời ai ai cũng sợ chết , nhưng cái chết không sao tránh khỏi, không chết trẻ thời cũng chết già, không chết chiến tranh , thời cũng chết bịnh tật, hỏi thử có ai không chết nào, chỉ chết trước chết sau mà thôi, nhân  loại con người trần gian không ai là không đi trên con đường nầy, thời việc gì mà ta phải sợ,
9- trốn cái chết ư , trốn trong quyền lực, trốn trong giàu sang, trên non, hố sâu , rừng thẳm, nhưng đó đâu phải là nơi an toàn trốn tránh cái chết, giải thoát nổi sợ hãi,
10- mà giải thoát nổi sợ hãi, là ta hãy làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ linh hồn của mình, làm chủ chân tâm chân tánh của mình, làm chủ thiên luật, làm chủ văn hóa cội nguồn, làm chủ quy luật sanh tử, gốc rễ của sự sợ hãi,
11- hãy tránh xa con đường ác, trở về với cội với nguồn trong cuộc đời hiện tại, hãy thương yêu đồng loại, thương yêu con người , tạo cho mình một lối sống chính nghĩa, vì
nhân loại , quả báo tốt đẹp, khi phước và đức đã được vun đắp sâu dày, cứu người là cứu mình, giúp đở người là giúp đở mình, lo cho thiên hạ cũng chính là lo cho mình, hãy vui sau cái vui thiên hạ, hãy giàu sau cái giàu thiên hạ , gieo cái nhân như thế thời cái quả tốt đẹp, không thể luận bàn, chỉ có người đại trí mới thấu hiểu được, thậm thâm vi diệu lời chỉ dạy trên, những người có trên tay văn hóa cội nguồn , thời coi như có bật thầy trùm vũ trụ, cũng như chìa khóa vạn năng, gươm thiên trấn giữ linh hồn, tiến tới làm chủ tất cả, làm chủ sanh tử , làm chủ vận mệnh chính mình,
               *                      *                       * 
          Con người ta sống trên dương thế
          Thật nhanh như sương biến tan mau
          Từ trẻ thơ đến bạc đầu
          Chóng như giất mộng có lâu dài gì
          Theo chính nghĩa bỏ đi gian ác
          Về cội nguồn theo bước cha ông
          Lập công cứu khổ giúp dân
          Phước điền vô tận mang theo về trời
          Để đến lúc lìa trần nhắm mắt
          Thời mới lo gieo phúc kịp đâu
          Hồn mang tội lỗi ngập đầu
          Thác đi hồn mãi đọa đày âm ti
                    *           *           *

Đây nói về cánh đông hoàng hoàng cung thần chủ trí huệ, thần chủ tài năng, thần chủ châu báu, thần chủ công lý, thần chủ tự do, cùng hàng trăm thần chủ khác nữa thần binh, thần tướng, thần dân, lên tới hàng vạn vạn người trấn giữ cánh đông hoàng hoàng cung,
Nhìn thấy mây đen cuồn cuộn từ hướng đông kéo tới đen
Trời mịt đất kèm theo hàng nghìn cơn gió lốc khủng khiếp cuốn hút cây cối nhà cửa đền đài bay lên không trung, ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng khiếp vía, yêu tinh quỷ dữ tàn phá khắp nơi chúng ầm ầm kéo đến càn quét tiến sâu vào lãnh địa phía đông hoàng hoàng cung ,
Tức thời hàng vạn vạn tiếng quát nổi lên tiến lên , tiến lên tiêu diệt quét sạch chúng đi tiến lên tiến lên  thế là con rồng cháu tiên thần binh, thần tướng, thần dân, lớp bay trên không, lớp phi dưới đất, gươm, đao, giáo, mác, chém tới ầm ầm , ngựa người thi nhau tung hoành ngang dọc, trận chiến vô cùng khốc liệt, chuyển đất rung trời,
         Nghĩ rằng nhân loại dễ xơi
         Nào hay quỷ dữ tàn đời khiếp kinh
         Khiếp thay con cháu rồng tiên
         Triệu người như một tiến lên,quét, càn
        
        Dù có chết , chết vì dân cũng đáng
        Đời hy sinh, cho truyền thống rồng tiên
        Vì chính nghĩa, vì non sông tươi sáng
        Vì đồng bào vì nhân loại anh em
        Vào trận chiến, đầy oai phong càn quét
        Hãy tiến lên, gìn giữ nước nước non
        Nào quyết tử , nhất tề xông xông tới
        Đạp quân thù, như bùn đất rác rơm
        Gươm, kiếm, giáo, đao, tung hoành gào thét
        Tiến lên cả nước, tiến lên đồng bào
        Đánh cho yêu quỷ ngã nhào
        Đánh cho yêu quỷ hết còn từ đây
        Kìa trận chiến đá chạy cát bay
        Quân thù bỏ xác phơi thây khắp cùng
Con rồng cháu tiên, thần binh, thần tướng, thần dân
Hùng tâm cao ngút trời mây, ầm ầm xông tới chuyển lay đất trời, yêu tinh quỷ dữ càng đánh càng khiếp vía, trước mạnh triệu người như một của nhân loại con người, yêu tinh quỷ dữ chống đở không nổi, bỏ mạng phơi thây lớp lớp, nói về sát diệt yêu tinh mặt gấu, thấy yêu tinh quỷ dữ bị đánh tơi bời, chết la chết liệt, khó mà chống trả lại sức mạnh đoàn kết quyết tử của con người, liền bay lên không trung làm phép tức thời đao yêu kiếm quỷ trùng trùng hiện ra đen trời mịt đất lao tới càn quét thần binh, thần tướng, thần dân, thần dân thần binh thần tướng ra sức chống trả, nhưng pháp thuật sát diệt yêu tinh quá cao cường, thần binh, thần tướng, thần dân, chống trả không nổi đành bỏ mạng lớp lớp, thần chủ tài năng, thần chủ trí huệ, thần chủ châu báu, thần chủ công lý, thần chủ tự do,  liền bay lên không trung hóa phép chống trả, thần chủ tài năng liền hóa ra một trận cuồng phong cuốn sạch yêu kiếm, yêu đao của sát diệt tinh, nhưng nào có dễ sát diệt tinh thổi ra một luồng cuồng phong chống trả, thần chủ trí huệ hóa ra muôn đạo hào quang chống trả lại yêu kiếm yêu đao của sát diệt tinh, nhưng không bên nào hơn kém, thần chủ châu báu, liền hóa phép hóa ra ngũ châu tỏa ra muôn đạo hào quang đánh xuống ầm ầm làm cho diệt sát tinh mặt gấu, chống đở muốn hụt hơi, thần chủ công lý, ném quả cầu thần lên không tức thời muôn đọa hào quang tỏa ra chiếu xuống, làm cho làm cho sát diệt tinh mặt gấu, tối tăm mặt mày,  thần chủ tự do, nào bỏ lở cơ hội quen lên không một tấm lưới thần tỏa ra muôn đạo hào quang chụp xuống thế là sát diệt tinh sắp đi đời,  cùng lúc ấy một tiếng quát long trời lở đất, lũ nhóc con xem đây tức thời một luồng thần lực vô hình khủng khiếp tuông ra , phá hủy cầu thần, lưới thần, đánh tan ngũ châu, triệt tiêu cuồng phong của thần chủ tài
Năng, phá tan muôn đạo hào quang của thần chủ trí tuệ , các thần chủ kinh hồn khiếp vía , không hiểu nhân vật nào khủng khiếp đến thế, tiếng cười ngạo nghễ nổi lên trên không trung, lũ con người các ngươi đã gặp  hồ tinh ta thời coi như đã tới số hồ tinh liền phất chín cái đuôi lên, tức thời trời đất đảo lộn chín luồng kình lực quái dị tuông ra quét đến tiêu diệt hàng trăm thần chủ, các thần chủ biết mình không thể nào chống đở nổi nhưng cũng quyết một còn một mất với hồ tinh chín đuôi, trong lúc các thần chủ thân mạng như nghìn cân treo sợi tóc,  thời nghe hàng loạt tiếng quát trên không trung muôn đạo hào quang tỏa sáng rực rở, chống trả lại kình lực của hồ tinh, ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, hồ tinh chín đuôi, thấy có người chống đở nổi kình lực của mình, liền quát các ngươi là ai ?
Thì ra những người mới xuất hiện, không ai khác hơn chính là ông bà hậu đế tổ tổ,  nói về ông bà hậu đế tổ tổ ngồi tại nơi chánh điện hoàng hoàng cung, theo dõi trận chiến đông, tây, nam, bắc, bốn địa phận chính  ra vào hoàng hoàng cung thấy cánh bắc, cánh nam, cánh tây, yêu tinh quỷ dữ đã thất bại, chỉ còn cánh đông là trận chiến vẩn còn vang dội, đến khi nhìn thấy hồ tinh chín đuôi xuất hiện thời biết cánh đông đại họa đến nơi liền xuất hiện chống trả lại yêu lực của hồ tinh,
Hồ tinh quát các ngươi là ai coi ra cũng khá đấy, chắc là mấy thằng nhải, mấy con nhải hậu đế, thế thì cũng hay ta khỏi tìm các ngươi, ta đưa linh hồn các ngươi về chầu địa phủ hết , nói xong hồ tinh cười ngạo nghễ không coi hậu đế ra gì,
Chân thiên bổn quát loài hồ tinh chín đuôi hổn láo , ngươi không biết loài người chính là con trời sao, chân minh hạnh quát con người là chúa tể của muôn loài vạn vật, kể
Cả loài yêu tinh quỷ dữ các ngươi, thấy con người không lạy còn hổn láo tội đáng chết,
Hồ tinh trợn mắt  quát lũ hậu đế các ngươi biết gì, tiên đế ông bà tổ tổ tổ của các ngươi thấy ta còn phải khiếp sợ, lũ nhải con hậu đế các ngươi chết đến nơi mà còn ra bộ hổn láo, văn đức thịnh quát loài hồ tinh hổn láo kia ngươi chỉ là loài yêu tinh mà dám cướp ngôi chúa tể con người được sao, thiên trúc linh quát chỉ có con người mới có cái quyền thừa kế ngôi trời làm chủ vũ trụ, do tổ tiên , cha trời mẹ trời tạo lập lên,
Thái đức minh quát loài yêu tinh các ngươi nghịch lại thiên ý cha trời, thời khó mà thoát khỏi cái chết nát hồn tan thây,  hồ tinh vô cùng tức giận quát không ai là chúa tể vũ trụ cả, mạnh là vua thua là giặc, giặc với vua cũng cùng một thứ , yêu tinh ta với con người các ngươi, đều do trời sanh ra cả , yêu tinh quỷ dữ mạnh thời yêu tinh quỷ dữ làm chúa tể, con người các ngươi sẽ trở thành nô lệ, trở thành món ăn béo bở của ta,
Hồng vương công quát loài yêu tinh quỷ dữ ngu dốt kia, chết đến nơi mà còn hổn láo,
Đại cơ giác quát loài yêu tinh quỷ dữ không cần nói nhiều với chúng đưa chúng về với hư vô cát bụi,
Ngộ đạt nghĩa thét thập trận bao vây đừng để hồ tinh chay thoát,
Thế là chân thiên bổn, chân minh hạnh, chân văn khánh, bay lên trên trấn thủ thượng phương, chỉ quang đánh xuống,
Vạn phước an, vạn phước siêu, vạn hạnh hạnh, trấn thủ hạ phương, hồng quang đánh thốc lên,
Văn đức thịnh, văn đức an, văn ngọc liên, trấn thủ bắc phương kim quang đánh vào,
Thượng thượng tiên, thượng trung tiên, thượng hạ tiên, trấn thủ phương nam xích quang đánh ra,
Thiên cung giáo, thiên trúc linh, thiên nại am, trấn thủ phương tây bạch quang đánh xuống
Tôn thạch nguyên, tôn quân quân, tôn văn văn, trấn thủ phương đông, bích quang đánh lên
Thái đức minh, thái thượng quang, thái thiên nữ,  trấn thủ tây bắc lôi quang đánh tới,
Ngộ đạt nghĩa, ngộ chính hưng, ngộ chân thiện trấn thủ đông nam địa quang đánh tới,
Hồng vương công, hồng chính an, hồng thị nương, trấn thủ tây nam thiên quang đánh tới,
Đại cơ giác, đại cơ trí, đại đại huệ huệ, trấn thủ đông bắc phong quang đánh vào,
Nói về hồ tinh chín đuôi, bị bao vây vào thập phương trận pháp tối tăm mù mịt, chưởng chỉ đầy trời , kim quang khắp chốn, hồ tinh ra sức chống trả hóa phép liên miên hai bên đánh nhau tưởng như đất trời sụp đổ đến nơi , hồ tinh thần thông quảng đại, không dễ gì tiêu diệt ngay được trận chiến càng lúc càng dữ dội hồ tinh đã luyện được kim thân bất hoại, không cách gì hạ gục được, trận chiến vì thế mà kéo dài,
12- Đây nói về con cháu tiên rồng, thần binh, thần tướng, thần dân,  chiến đấu anh dũng la hét tiến lên, tiến lên tiêu diệt yêu tinh quỷ dữ, không cho chúng chạy thoát tên nào, tiến lên
        Sôi sùng sục chỉ yêu tinh  thét lớn
        Nào tiến lên quyết chiến lũ hung tàn
        Nào tiến lên tràn tới đạp đạp càn
        Còn hơi thở ta vẩn còn chiến đấu
        Hãy xông lên một niềm tin quyết thắng
       Vùi yêu tinh xuống tận chốn âm ti
       Hãy tiến lên càn quét sạch chúng đi
Yêu tinh quỷ dữ khiếp hồn bạc vía bỏ chạy toán loạn, con cháu tiên rồng như cơn bão cuồn cuộn bao vây
          Thiên la địa võng dậy đùng đùng
          ầm ầm gươm giáo đất trời rung
          yêu tinh quỷ dữ ôi khiếp vía
          người ngựa bao vây phủ mịt mùng
          đất trời trùng điệp đao loang loáng
          heo hút đường mây lửa chớp nung
          yêu tinh chết khiếp hồn tan nát
          tàn đời gian ác mạng cáo chung
cùng lúc ấy trận chiến giữa các thần chủ với sát diệt tinh mặt gấu,  sát diệt tinh bị bao vây trong thế trận ngũ hành, không cách gì phá trận nổi bị trúng chỉ chưởng lia lịa tan thây nát thịt,
         rồng tiên nào phải dễ xơi
         yêu tinh quỷ dữ đầu rơi chiến trường
         nghĩ đời bạo ác đáng thương
         gian tham cho lắm thịt xương chẳng còn
         uổng công tu luyện nghìn đời
         tan theo mây khói thế thời còn chi
         sử kinh chép lại để soi
         luật trời há dễ để cho lộng hành  
nói về hồ tinh chín đuôi, pháp thuật thần thông vô biên các hậu đế tổ tổ khó mà tiêu diệt được đôi khi còn mất mạng dưới pháp thật vô cùng lợi hại cao cường của hồ tinh, nếu để hồ tinh chạy thoát thời tai hại cho con người về sau không biết bao nhiêu mà kể, chi bằng tiêu diệt quách đi cho rồi, thiên trúc linh thấy hồ tinh vô cùng lợi hại, không khéo thời hồ tinh chuồn mất bằng lên tiến anh chân thiên
bổn ,chị minh hạnh, hãy dùng thiên ấn, thiên bút, tiêu diệt hồ tinh đi,  nói về hồ tinh đánh mãi không thắng các ông bà hậu đế tổ tổ có ý muốn chuồn, trốn chạy tìm kế khác tiêu diệt con người, bằng đánh ra những chiêu chí tử, hầu tìm đường trốn thoát , hồ tinh chín đuôi nhận thấy cánh vạn phước an, vạn phước siêu, vạn hạnh hạnh, có vẻ yếu kém hơn, liền hóa ra bàn tay to lớn dài hàng trăm trượng nhanh như tia chớp chụp tới ba người yêu phong tuông ra đão lộn trời đất,  vạn phước an, vạn phước siêu, vạn hạnh vô cùng kinh khiếp, nhưng quyết không để cho hồ tinh phá vỡ vòng vây chạy thoát, bằng vận kim quang với hết sức bình sanh  hào quang trùng trùng tỏa ra chống trả, nói về chân thiên bổn thấy hồ tinh đánh ra những chiêu chí tử thời sanh nghi hồ tinh muốn tẩu thoát , bằng lấy thiên ấn ném lên không trung niệm chú, tức thời muôn đạo hào quang tỏa ra khủng khiếp sấm sét ầm ầm đánh xuống hồ tinh, hồ tinh khiếp kinh thâu bàn tay yêu tinh lại phóng yêu lực chống trả, lúc ấy trên không trung muôn đạo hào quang tỏa ra rực rở hiệp với thiên ấn nổ lên ầm ầm , thì ra muôn đạo hào quang mới xuất hiện đó là thiên bút, thiên ấn thiên bút nổ lên ầm ầm liền xuất hiện ngũ long, ngũ phụng vô cùng to lớn, thân toàn kim cương tỏa sáng, bay lượng bao vây hồ tinh, hồ tinh khiếp vía kinh hồn nhưng không còn cách gì chạy trốn được nữa, bằng ra sức chống trả nhưng không cách nào chống trả nổi, ngũ long , ngũ phụng, phóng ra kim cang đạo quang, chỉ quang, hồ tinh tức thời bị đánh tan xác, linh hồn hồ tinh kinh khiếp muốn trốn cũng không được hồn phách chửng bị kim cang, chỉ cang, đánh tiêu tan hồn phách, các hậu đế tổ tổ lấy làm kinh khiếp trước sự lợi hại của thiên ấn, thiên bút, nói về linh căn hồ tinh sắp tiêu tan, linh tức trở về linh căn của loài thảo mộc cây cỏ, uổng
công hàng tỷ kiếp tu luyện, bổng xuất hiện một tia sáng màu đen cứu vớt linh hồn hồ tinh biến mất, ngũ long, ngũ phụng, không thấy linh hồn hồ tinh đâu nữa cũng biến mất theo, trở về hư không vũ trụ không còn ở trần gian nữa,
13- các ông bà hậu đế tổ tổ nhìn thấy cảnh kỳ lạ xảy ra trước mắt, chợt tỉnh ngộ trần gian khó mà chấm dứt đại ác ra đời, đại họa con người cứ mãi tiếp diễn, chỉ sau một thời gian vắng bóng, trần gian chỉ là trần gian nào phải thiên đàng cực lạc, trần gian chỉ là cõi trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, không có yêu tinh quỷ dữ khảo đão thời khó mà làm cho con người giác ngộ đến cảnh giới chân thiện,
14- trần gian chỉ là trường đời giả tạm, vô thường chuyển xây luôn, hết mưa tới nắng, hết phúc tới họa, hết họa tới phúc, hết vui tới khổ , hết khổ tới vui, chỉ có trên các cõi trời mới thật sự hạnh phúc bình yên,
15- ông bà hậu đế tổ tổ nhìn thấy những linh hồn tử sĩ, được siêu sanh về trời hết thảy , liền nói sanh tử cũng chỉ là đổi xác , đổi cuộc sống, bỏ cõi trần lên sống trên các tần trời, được an vui hạnh phúc hơn, ông bà hậu đế tổ tổ đưa đến một quyết định , khi ổn định lại cuộc sống, con cái, cháu chắt, chút chít, thời ông bà hậu đế tổ tổ bay về trời theo ông bà tiên đế tổ tổ tổ,
16- cuộc đại chiến với yêu tinh quỷ dữ, cũng dần dần đi vào quá khứ, những người còn sống sót tiếp tục sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người , chăm lo tu học phát triển đời sống an lạc yên vui, hơn trăm năm thời hậu đế ông bà tổ tổ dẩn theo con cái, cháu chắt ,chút chít, bay về trời, không bỏ lại xác trần, như thời ông bà tiên đế tổ tổ tổ
vì sao lại có chuyện khác lạ như vậy,
những đoạn kinh văn sau  sẽ nói rõ những điều nầy,
                *                     *                      *  
CHƯƠNG 5
PHẦN 2

Về trời làm chủ thiên địa
1- Đây nói về năm màu da anh em hậu đế tổ tổ , sống ở trần gian hơn bốn trăm nghìn năm, sở dĩ sống lâu như vậy là nhờ thuật tu tiên luyện thọ có thể kéo dài tuổi thọ đến cả bảy tám trăm nghìn năm, trải qua bao cuộc bể dâu vô thường biến đổi, đã giác ngộ ra nhiều điều hiểu rõ vì sao ông bà tiên đế tổ tổ tổ không ở lại chốn trần gian, mà đồng loạt bay về trời,
2- Hơn nữa các ông bà hậu đế tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, con số đông lên hàng mấy trăm triệu, tuy chưa thành phật, thánh, tiên, nhưng đã thành thần, thành chúa, đông vô số vô biên, lên hàng mấy trăm triệu có thể theo ông bà hậu đế tổ tổ về trời, lại nữa đời sống nhân thế cũng đi vào ổn định, cơ nghiệp đền đài nhà cửa  cũng đã xây dựng lại hơn trăm năm từ khi đại chiến với yêu tinh quỷ dữ, cuộc sống trần gian trở lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc, các ông bà hậu đế tổ tổ cũng đi đến quyết định, theo bước cha ông tiên đế về trời, liền thông báo con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày về trời ai muốn theo về trời thời đi ai muốn ở lại trần gian thì ở, và rồi ngày đó cũng đến,
3- Đây nói về anh em da trắng, giống dân bạch ngọc, ông bà hậu đế tổ tổ , thông báo triệu tập hết thảy con cái , cháu chắt, chút chít, hơn mấy trăm đời đến nơi trước đây hơn bốn trăm nghìn năm về trước ông bà tiên đế tổ tổ tổ dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít, hơn 300 triệu người bay về trời,( xem kinh long hoa thiên tạng sẽ rõ)  trên khán đài ông bà bạch long, bạch tiên, hậu đế tổ tổ
Ông bà tổ tổ , với chiếc áo long bào, phụng bào sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra, làm tăng thêm vẻ uy quyền, cũng như tiên phong đạo cốt,  nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng điệp điệp, có hơn mấy trăm đời, lớp ở trên không, lớp ở dưới đất,  lên đến hàng mấy trăm triệu người, gần cả tỉ,   chưa kể đến hàng triệu triệu linh thần con cái, cháu chắt, chút chít, khi bỏ xác phàm hóa thân  trở thành thần núi, thần sông, thần biển, thần chớp, thần sắm, thần mây, thần gió, thần mưa, thần lửa, còn vô số linh thần khác nữa,
Được sự thống nhất các ông bà hậu đế tổ tổ phi li ông bước ra trước khán đài thuyết giáo dạy rằng
4- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  từ khi ông bà tiên đế tổ tổ tổ, dẩn theo hơn 300 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời đến nay đã hơn bốn trăm nghìn năm, không thấy ông bà tiên đế trở lại trần gian, có lẽ ông bà tiên đế cùng con cái, cháu chắt, chút chít, bận lo xây dựng thiên đàng cực lạc, để cho con cái, cháu chắt, chút chít, thời hậu đế chúng ta lên ở,
5- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, chúng ta không về trời vào ngôi nhà chung vũ trụ thời chúng ta còn đi đâu nữa, con đường ông cha đã đi, thời chúng ta thừa kế, nối gót đi theo đó chính là trung, đó chính là hiếu,
6- Chúng ta là con cái nhà trời chúng ta phải tiến lên làm chủ vũ trụ, những gì tổ tiên, cha trời, địa mẫu , khai hóa tạo lập ra, chúng ta phải có trách nhiệm đối với giang sang gấm vóc vũ trụ, mà cha trời đã di giáo truyền dạy con người chúng ta, mỗi ngươi có một thiên chức bổn phận phải chu
Toàn, tự trách nhiệm cuộc đời mình, trách nhiệm đối với cha ông, trách nhiệm đối với nhân loại,
 7- Ông bà tiên đế thường dạy,  muôn vạn vật là thầy, muôn vạn kinh giáo là bạn, chí tâm ngày đêm khảo cứu
Vô thường, biến hóa, dạy cho ta biết thế nào là chân giả, sanh tử, trường cửu, để ta làm chủ lấy,
Con người khác hơn muôn loài vật đó là lập trường, ý chí, và cương quyết,
8- Thể xác con người sanh ra trong trời đất nầy, chỉ là thể xác giả tạm, chỉ có linh hồn là sống mãi bất tử, sự thay đổi thể xác là con đường tiến hóa của vạn vật, sanh tử là cái lối đi ra đi vào của linh hồn, sự đi lại ấy thật nhẹ nhàng, nếu chúng ta không rời bỏ cội nguồn, không rời xa cha trời mẹ trời, vậy thì việc gì chúng ta sợ bỏ thể xác để linh hồn được tự do tự tại, bay về trời, như những linh hồn tử sĩ vì chính nghĩa, đã được siêu sanh hết thảy về trời,
9- Chính muôn thảm kịch ở đời , đánh thức tỉnh linh hồn con người , bỏ chỗ tối tìm đến con đường sáng, tiến tới làm chủ vũ trụ, khi xưa ông bà tiên đế tổ tổ tổ nói văn hóa cội nguồn thật là thâm sâu, khó hiểu, cao tột, vượt lên trên mọi kiến thức, mọi tư tưởng của thế gian, đại đạo chánh đẳng chánh giác, an lạc tâm hồn, lại rất nhiệm mầu linh thiên thuộc hàng bật nhất, chỉ có hàng đại trí mới hiểu được mà thôi,  chạy đông chạy tây, trong công danh lợi lộc tìm hạnh phúc tìm chân lý, càng tìm càng xa, nào ai thấu lẽ nhân quả liền nhau, day trả niú kéo luân chuyển,  càng khó hơn nữa cho những ai hiểu rõ chân tâm chân tánh,  thế nào là tình thương yêu đồng loại, giúp đở nhau và biết tha thứ cho nhau,
10- Ai lòng chứa đầy tham lam tàn bạo , thì đừng mong thâm nhập được văn hóa cội nguồn, ác lai ác báo không
Dứt, lừa gạt đời cũng chính là lừa gạt mình, thời còn mong gì bước vào ngôi nhà chung vũ trụ,
11- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta đi theo con đường ông bà tiên đế về trời làm chủ vũ trụ, nhưng chúng ta không bỏ lại xác phàm như thời ông bà tiên đế chúng ta, vì chúng ta về trời còn trở lại thăm con cháu chúng ta, dìu dắc con cháu chúng ta về trời,
12- Chúng ta về trời lần nầy cũng như chúng ta đi đến một vùng đất mới, khai phá tạo lập lên thiên đàng cực lạc, giàu sang xinh đẹp hơn chốn trần gian, cuộc sống bình yên hơn chốn trần gian, cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới, thế giới mới, đó chính là con đường tiến hóa đi lên của nhân loại con người,
13- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, con đường về trời không có sự ràng buộc hay bắt ép phải nghe theo, làm theo, mà phải là tự giác, thành tâm cầu giải thoát, cắt đức mọi nhân duyên luyến ái chốn nhân gian, không còn bị vật dục lôi kéo, lòng đầy sự ham muốn, vật chất thế gian thời khó mà mà về trời được, phải ở lại trần gian tu luyện nữa, trong lúc thuyết giáo xong ông bà hậu đế tổ tổ dùng huệ nhãn quan sát thấy rõ hơn bảy phần mười con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời, vì trên đầu có hào quang giác ngộ, ánh sáng trí huệ tỏa ra, còn lại gần ba phần trên đầu không có hào quang, tâm trí còn tối tăm, mê đắm cõi trần gian, ham thích dục lạc đắm say trong vật chất,  tiếp tục ở lại chốn trần gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, trở thành những ông bà tổ  ở thời mạc pháp sau nầy,
14- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, cũng vào giờ nầy ngày nầy hơn bốn trăm nghìn năm về trước, ông bà tiên đế tổ tổ tổ dẩn theo hơn 300 triện con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời , và thời giờ cũng đã đến hãy rời bỏ chốn trần gian bay về trời theo bước ông cha,
Nói xong ông bà hậu đế tổ tổ tổ đồng loạt phất tay từ biệt cõi trần gian bay lên không trung, tức thời con cái cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay theo ông bà hậu đế tổ tổ số đông vô lượng lên đến hơn 6 trăm 20 triệu người, hơn bảy phần mười bay theo,  chỉ còn gần ba phần ở lại chốn trần gian,  nhìn theo hậu đế ông bà tổ tổ dẩn theo trùng trùng điệp con cháu bay theo, như không có chuyện gì xảy ra, tưởng như ông bà cha mẹ đi xa làm ăn khai tạo cơ nghiệp rồi trở lại, nhưng có ngờ đâu đây là cuộc chia tay vĩnh viễn đã về trời thời khó mà trở lại trần gian,
Với cái tánh mê đắm trần gian , ham mê dục lạc, phiền não sanh ra , ác tánh lớn dần mở màng cho thời đen tối xuất hiện,  độc quyền, độc tài, độc trị, cũng dần dần ra đời , đánh mất quyền bình đẳng, quyền công bằng, quyền tự do, quyền ngôn luận , quyền mưu cầu hạnh phúc, dẩn đến xung đột cạnh tranh quyền lực , bè phái, đạo phái, hình thành lên thế giới, quỷ, thế giới ma, thế lực quỷ, ma, đánh nhau , mở màng ra cảnh binh đao máu lửa, được xưng là vua, thua cho là giặc, xét đi xem lại giặc với vua nào có khác gì nhau, cũng một đường lối độc quyền , độc tài, độc trị mà thôi, cái khổ sanh ra chồng lên cái khổ, áp bức chồng lên áp bức, tàn bạo chồng lên tàn bạo, hận thù chồng lên hận thù,   và cũng từ đây văn hóa cội nguồn không còn nữa  dần theo thời gian rồi mất hẳn, thế gian đã chuyển đến giai đoạn mạc pháp, giai đoạn của ma , quỷ, thịnh hành, giai đoạn ma quỷ làm chủ và ngự trị con người, giai đoạn nhân loại con
Phần nhiều là sa đọa xuống các tần địa phủ, hình thành lên xã hội địa ngục, xã hội đau khổ nhất của nhân loại con người, ở vào giai đoạn nầy nhân loại về trời rất ít,
                   *                   *                    *
Đây nói về anh em da đen giống dân kim ngọc, sau khi chiến thắng yêu tinh quỷ dữ , xây dựng lại cuộc sống mới hơn trăm năm, giàu sang phồn thịnh hơn cả thời tiên đế,  hậu đế ông bà tổ tổ suy gẩm lại cuộc sống chốn nhân gian, cũng như  những lời dạy bảo của ông bà tiên đế tổ tổ tổ đã truyền dạy, và đã  thấu hiểu nhiều huyền cơ mật tạng của tạo hóa nên đi đến quyết định rời khỏi chốn nhân gian về trời để sanh sống, liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày rời bỏ trần gian theo chân tiên đế tổ tổ tổ về trời,
15- Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của hậu đế ông bà tổ tổ nhận được lời thông báo triệu tập hết thảy con cái, cháu chắt, chút chít, tập trung hết thảy về nơi khu tưởng niệm tiên đế tổ tổ tổ để được nghe lời giáo huấn cuối cùng trước khi hậu đế tổ tổ về trời, thế là con cái, cháu chắt, chút chít, từ khắp châu lục, khắp miền , khắp nơi khắp chốn, xe ngựa nối đuôi, mây chen lớp lớp, trên không dưới đất, lũ lượt kéo về khu tưởng niệm tiên đế ông bà tổ tổ tổ mỗi lúc mỗi đông, trùng trùng điệp điệp,
16- Trên khán đài các ông bà hậu đế tổ tổ,  người nào người nấy hào quang tỏa ra rực rỡ, với chiếc áo long bào , phụng bào nhiều màu sắc , sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra làm tăng thêm vẻ uy nghi , cao sang, tiên phong đạo cốt, các ông bà hậu đế tổ tổ nhìn  thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng điệp điệp  lớp ở trên không, lớp ở dưới đất, hơn mấy trăm đời, đông vô số vô biên có hơn  năm trăm bảy mươi lăm triệu người, thời lấy làm vui vẻ lắm,
17-  được sự thống nhất của các ông bà hậu đế,
Đại thiên thiên, bước ra trước khán đài nơi có bệ cao để thuyết giáo, với giọng trầm hùng vang xa hơn 20 dặm đại thiên thiên nói,
Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi ông bà tổ tổ
Tổ tiên đế về trời đến nây cũng đã hơn bốn trăm nghìn năm, từ đó đến nay ông bà tiên đế tổ tổ tổ, cũng như những ông bà bay theo tổ tổ tổ không thấy  trở lại trần gian nữa, có lẽ ông bà tiên đế tổ tổ tổ, bận lo xây dựng thiên đàng cực lạc, thành lập quốc độ cho con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta lên ở,
18- Ông bà tiên đế tổ tổ tổ thường dạy trần gian chỉ là cõi tạm, tu luyện tiến hóa linh hồn, còn thiên đàng cực lạc mới thật là chính quê, ngôi nhà chung vũ trụ
Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, chúng ta không theo trời về trời thì còn theo ai nữa, lời dạy của cha trời mẹ trời vô cùng cao quý, không có một thứ cao quý nào hơn, kể cả kim cương, châu báu, ngọc ngà, đã là con cái nhà trời chúng ta phải đi trên con đường chính nghĩa, công bằng, bình đẳng, bảo vệ lẽ chung trong đó có cái riêng của chính mình, đó chính là nhân quyền con người, thiên quyền của phật, thánh , tiên, thần, chúa,
19- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, đi ngược lại lời dạy bảo của CHA TRỜI, MẸ TRỜI thời hậu quả không biết đâu mà lường, đức tin chính là nền tản cho mọi sự thành công, niềm tin là tường thành kiên cố vượt qua bao nổi khó khăn, tự tin là dũng sĩ trên mọi nẻo đường chiến thắng, đây là ba báu vật vô giá mà CHA TRỜI MẸ TRỜI  đã ban tặng cho nhân loại con người chúng ta, lòng kiên nhẩn, lòng nhẩn nại, lòng nhẩn nhục, chính là sức mạnh vô tận của con người,  phải sống cho ra sống, sống có cội có nguồn là lối sống nở cành xanh ngọn, luôn đem lại mùa xuân rực rỡ,  lối sống tốt đẹp là lối sống luôn đi theo truyền thống cha ông, lắng trong gạn đục, chiết lọc những tinh hoa, nuôi dưỡng mầm non cho bao những thế hệ kế tiếp
Chúng ta không chịu tu luyện phẩm hạnh, học tập theo gương tốt của ông cha, buôn thả cuộc đời, chạy theo ảo tưởng dục vọng, lao theo tranh đấu đi ngược lại những gì cha trời mẹ trời đã truyền dạy, thời làm sao chúng ta thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, cấp cao được,
Đi theo thiên mệnh có nghĩa chúng ta hành theo thiên luật, luôn sống theo lương tâm lương tri của chính mình, nếu chúng ta làm được như vậy sống đúng như vậy, thời còn lo chi không thành phật, thánh, tiên, thần , chúa, ở cấp cao,
20- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, cuộc sống xả hội con người không bao giờ trở lại cuộc sống quá khứ, mà tất cả những gì được tạo ra đều phải tiến hóa đi lên, những gì xơ cứng già cỗi phải bị loại bỏ, thay thế vào đó là cái mới non trẻ hơn, con đường tạo hóa chỉ tiến về phía trước, chẳng khi nào kéo trở lại đằng sau,
21- Bảo thủ bám chặc lấy sự sống dục lạc chốn nhân gian, không chịu tiến hóa đi lên , thời chúng ta tự mình chọn lấy con đường hủy diệt, sự bảo thủ không đáng có, dẩn dắt con cái, cháu chắt, chút chít, đến con đường sai lầm thêm, khổ nhọc thêm trên con đường sai lầm của mình,
22- Thay gì noi theo con đường ông cha là đơn giản hóa tâm hồn không bày vẻ khó khăn đặt tình thương lê trên toàn hoàn vũ, sống vì vạn vật, sống vì nhân loại, theo bước cha ông làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh của chính mình, con đường trường cửu bất tử , không mở rộng cho những người đang ngủ say trong trần gian giả tạm,  cõi siêu việt không dành cho những người lạc cội lạc nguồn chìm đắm trong dục lạc bùn nhơ rời xa con đường chính nghĩa,
23- Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, con đường về trời ở thời hậu đế chúng ta không cần đi vào cõi tử lột bỏ
Xác trần bước vào thế giới trường sanh, mà bay về trời bằng xác thân phàm trần, tiếp tục sanh con đẻ cái trên đó,
Quyền bình đẳng, Quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc còn cao hơn ở chốn nhân gian, cuộc theo chân ông bà tiên đế tổ tổ tổ về trời có sự đổi mới, hợp với trình độ thời hậu đế chúng ta,  hơn bốn trăm nghìn năm về trước cũng tại nơi đây ông bà tiên đế tổ tổ tổ đồng loạt bỏ lại xác trần bay về trời, với tốc độ nhanh chưa từng thấy, chớp mắt đã vượt qua hàng vạn dặm, thời đại hậu đế ta không thể nào bay nhanh như thế được,
24- Sự trưởng thành của con người phải rời bỏ chiếc nôi địa cầu, đến những nơi rộng lớn hơn , xinh đẹp hơn, trường cửu hơn, an lạc hơn, để sanh sống đó cũng chính là hợp tình hợp lý, sanh , tử, chia ly, là cuộc sống chốn nhân gian còn thiên đàng thời ngược lại, đoàn tụ mãi mãi,
25- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, con đường về trời không có sự bắt buộc phải làm theo, phải nghe theo, mà là một sự giác ngộ tự giác, không ai bắt buộc ai, ở lại trần gian cũng tốt, mà về trời cũng tốt,  nếu biết hướng thiện không rời bỏ cội nguồn,
Các ông bà hậu đế tổ tổ quan sát con cái, cháu chắt, chút chít, trên đầu tỏa hào quang giác ngộ chỉ hơn bảy phần mười , còn ba phần đầu óc tâm trí vẩn còn tối tăm, không muốn rời bỏ chốn trần gian, vì cho rằng trần gian mới là nơi sung sướng hạnh phúc, muốn gì được nấy, không muốn đi theo ông bà tổ tổ hậu đế, đại thiên thiên biết thời giờ về trời đã đến liền tiên bố lời từ biệt
26- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, giờ về trời theo chân ông bà tiên đế đã đến ai về trời hãy theo ta, tức thời các ông bà hậu đế tổ tổ đồng loạt bay lên không trung con cái cháu
chắt bay theo trùng trùng điệp điệp bay theo  có hơn 5 trăm 75 triệu người, những người ở lại nhìn theo cứ tưởng như là một cuộc chia tay làm ăn nơi xa , không bao lâu sẽ trở lại, nhưng những người ở lại có biết đâu, những người ra đi không bao giờ trở lại nữa, cuộc chia ly vĩnh viễn từ đây,  và ở chốn nhân gian cũng sẽ chuyển đến một giai đoạn mới, giai đoạn  lạc cội lạc nguồn kéo dài hàng triệu năm, rồi hình thành lên chủ nghĩa của sự độc quyền , độc tài, độc trị,  trải qua kéo dài hàng triệu năm, hình thành lên thế giới ma quỷ, con người cũng từ đó phần nhiều là sa đọa xuống các tần địa phủ, hình thành lên xã hội địa ngục , xã hội đau khổ nhất của nhân loại con người, ở vào giai đoạn nầy khó có người siêu sanh lên các tần trời, vì ác nghiệp , phiền não xây chuyển không dừng, quả báo cứ nối đuôi nhau, oan oan tương báo không có sự chấm dứt,
                       *                   *                 *
Đây nói về anh em da chàm giống dân bích ngọc ông bà  thời hậu đế, trải qua hơn bốn trăm nghìn năm sanh con đẻ cái lên đến mấy trăm đời, sau lần đại chiến với yêu tinh quỷ dữ , đánh thức ông bà hậu đế tổ tổ đã hội ngộ ra những điều mà xưa nay chưa bao giờ từng nghĩ tới, đó là huyền cơ thiên ý của tạo hóa, sắp đặc an bày vũ trụ, không ai có quyền thay đổi được, thuận theo thiên ý tạo hóa thì trường tồn hạnh phúc, còn nghịch lại thiên ý tạo hóa thời khó mong đạt được kết quả tốt đẹp, thiên ý sắp xếp trần gian là cõi tạm, vô thường biến đổi chuyển xây, hết phúc tới họa, hết họa tới phúc, tranh bá vật chất, đau ốm, bịnh tật, sanh tử chia ly cứ mãi xảy ra, không muốn nó vẩn cứ đến, khảo đảo
Cuộc sống con người , không phải là nơi ở yên cho những người giác ngộ về cội nguồn,  mà phải về trời, trần gian cõi tạm thiên đàng mới thật là chánh quê, là nơi sanh sống của phật, thánh, tiên, thần, chúa, nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, lên đến 7 trăm 80 triệu người, không thể ở lại chiếc nôi trần gian nhỏ bé nầy được, mà phải bước vào ngôi nhà chung vũ trụ, ông bà hậu đế tổ tổ đi đến quyết định ngày về trời, đã hơn trăm năm xây dựng lại cuộc sống sau khi bị yêu tinh quỷ tàn phá, có phần phồn thịnh hơn thời tiên đế tổ tổ tổ rất nhiều, không còn gì lo lắng cho cuộc sống con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại chốn nhân gian nữa, 
Thế là ông bà hậu đế tổ tổ tổ thông báo cho toàn thể con cái, cháu chắt, chút chít, khắp lục địa, khắp nơi khắp chốn, hội tụ về khu di tích ông bà tiên đế tổ tổ tổ về trời, và ngày đó cũng đến ngựa xe nối đuôi nhau , mây chen lớp lớp trên không dưới đất, bay chạy, phi hành, tới khu tưởng niệm tiên đế tổ tổ tổ,
27- Nhìn lên khán đài ông bà hậu đế tổ tổ không bận rộn như mấy khi, hết sức điềm đạm uy nghi khác thường, tỏa hào quang rực rỡ, hậu đế ông bà tổ tổ  với chiếc áo long bào, phụng bào hào quang lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra, làm tăng thêm vẻ uy nghi tiên phong đạo cốt,
Ông bà hậu đế tổ tổ nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, lớp ở trên không, lớp ở dưới đất, trùng trùng điệp điệp lấy làm vui vẻ,
28- được sự thống nhất tất cả ông bà hậu đế, đạt đạt la bước ra trước khán đài với giọng trầm hùng vang xa hơn hai mươi dặm,
Đạt đạt la thuyết giáo dạy rằng,
29- Hỡi con cái cháu chắt chút chít, từ khi ông bà tiên đế tổ tổ tổ về trời đến nay đã hơn bốn trăm nghìn năm, nhưng chưa thấy ông bà tiên đế tổ tổ tổ trở lại lần nào, có lẽ ông bà tiên đế tổ tổ tổ còn mắt bận lo xây dựng lên thế giới thiên đàng cực lạc, nên chưa có dịp trở lại trần gian, nhưng chúng ta không vì thế mà chờ đợi ông bà tiên đế tổ tổ tổ
Trở lại chốn trần gian dìu dắc chúng ta đi, mà chúng ta tự nối gót đi theo tiên đế ông bà tổ tổ tổ ,
30- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, thời chúng ta không đi theo trời thời còn đi theo ai, ngôi nhà chung vũ trụ, tổ tiên, cha trời, đã khai dựng tạo lập ra, là để cho chúng ta làm chủ, để cho chúng ta đến ở, sự từ chối ấy không những thất kính đối với CHA TRỜI MẸ TRỜI,  lại còn thêm tội bất hiếu, về trời cũng như thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, là điều cha trời mẹ trời luôn cầu chúc cho nhân loại con người chúng ta, ông bà tiên đế tổ tổ tổ thường dạy, phật , thánh , tiên, thần, chúa, không thể cầu mà có, mà chính mỗi linh hồn do tâm tánh của mỗi linh hồn tạo ra, lòng từ bi cứu khổ cứu nạn, muôn loài vạn vật, cũng như nhân loại anh em, đó là phật tánh, sống theo lương tâm lương tri của chính mình, sống công bằng, sống bình đẳng, tôn trọng họ cũng chính là tôn trọng mình, vì nhân loại cũng chính là vì mình, minh bạch trong lối sống đó là thánh tánh,  lòng vô tư vắng lặng yên vui, không tranh chấp , tranh bá những thứ không thuộc về mình, lấy lễ đối đãi với nhau, lấy văn hóa làm đầu, khoang dung và độ lượng, chính là tiên tánh, phò giúp chính nghĩa, triệt phá ác gian bảo vệ công lý , đêm lại sự bình yên cho nhân loại, chính là thần tánh,  ban phát niềm vui cho thiên hạ, chia xẻ khốn khổ cùng thiên hạ, chính là chúa tánh, 
 31- Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, những đức tánh nói trên nào phải tìm kiếm đâu xa mà ngay trong tâm tánh của chính mình, hãy tự cầu lấy chính mình, Sống với chơn tâm, tức là sống với lương tri của chính mình,  sống với lương tâm  của chính mình, tất cả vọng tưởng mong cầu nơi bên ngoài đều không có tác dụng lắng sạch vọng tưởng mong cầu bên ngoài tâm thường thanh tịnh,
Tức là phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, thần tổ , chúa tổ, còn tìm ở nơi đâu,
Con đường về trời phải đi trên con đường công bằng bình đẳng, tôn trọng độc lập tự do, tôn trọng tự nguyện tự giác, tôn trọng mưu cầu hạnh phúc, tôn trọng nhân quyền, thiên quyền , những quyền bất khả xâm phạm,
( xem kinh long hoa thiên tạng sẽ nói rõ hơn)
32- Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, trên con đường tiến hóa đi lên về trời theo bước cha ông, chỉ là một con đường duy nhất , không còn con đường nào khác, con đường trước sau cũng chỉ là một con đường, còn đi về trời hay không là chúng ta tự quyết định lấy,
         Đường về trời cha ông rộng mở
         Ai về trời thời phải lắng nghe
         Dứt lìa trần tục u mê
         Thiên đàng ở mãi tựa kề cha ông
Ông bà hậu đế tổ tổ quan sát con cái, cháu chắt, chút chít, hơn bảy phần mười trên đầu có tỏa hào quang giác ngộ, còn ba phần thời đầu óc mê nuội tối tăm, ưa thích vật dục chốn trần gian, lôi cuốn bởi vật chất, tự để mình chạy theo vật dục, không kèm hảm được mọi sự thèm khác, bao căn bệnh từ đó sanh ra, căn bệnh của sự nghiện ngập, căn bệnh của bao thói hư tật xấu, nên không có nhân duyên giác ngộ đểvề trời, tâm ý tối tăm, không phân biệt đâu là họa đâu là phúc, đâu là siêu đâu là đọa, dù cho ông bà hậu đế tổ tổ có những lời lẽ dễ hiểu nhất, đơn giản nhất, ngắn gọn thực tế nhất, thế mà ba phần con cái, cháu chắt, chút chít, nghe rồi
Cũng như không, đạt đạt la truyền dạy,
Thời hậu đế ta về trời có sợ đổi mới, là không bỏ lại xác trần như thời tiên đế, chỉ rời bỏ trần gian giả tạm, lên sống trên thiên đàng,  sống trần gian sao sống trên thiên cũng vậy, không có gì thay đổi, cũng tại nơi đây hơn bốn trăm nghìn năm về trước ông bà tiên đế tổ tổ tổ từ bỏ chốn trần gian bay về trời dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít đông vô số kể,  và hôm nay đến thời hậu đế chúng ta theo gót cha ông về trời, thời giờ về trời cũng đã đến chúng ta hãy rời bỏ chốn trần gian, nào xuất phát thế là hậu đế ông bà tổ tổ đồng loạt bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay theo trùng trùng điệp điệp rợp cả bầu trời, số đông lên đến 7 trăm 80 triệu người nhắm hướng bắc hư không vũ trụ bay đi,
33- Những con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại chốn trần gian, nhìn theo ông bà hậu đế tổ tổ , cùng mấy trăm triệu người bay theo thời nghĩ rằng, ông bà cha mẹ đi xa một chuyến rồi nhớ trần gian  sẽ trở lại ngay, nên không có gì phải buồn, tất cả những người ở lại đều vui vẻ,  nhưng họ có biết đâu những người ra đi về trời thời không bao giờ trở lại trần gian nữa, cuộc ra đi vĩnh viễn ,
34- Cõi trần gian dần dần chuyển đổi qua giai đoạn mới, giai đoạn của thời mạt pháp, văn hóa cội nguồn sẽ dần dần biến mất, cánh cửa về trời dần dần khép lại , cánh cửa địa phủ lại mở rộng ra,  dần dần hình thành lên xã hội địa ngục, xã hội đau khổ nhất của nhân loại con người,
               *                     *                      *
Trong tâm của mỗi con người , đều có phật tánh, thánh tánh, tiên tánh, thần tánh, chúa tánh, không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần phát huy phật tánh thời thành phật, phát huy thánh tánh thời thành thánh, phát huy tiên tánh thời thành tiên, phát huy thần tánh thời thành thần, phát huy chúa tánh thời thành chúa, nếu biết phát huy tất cả phật, thánh, tiên, thần, chúa, cũng chỉ là một người, muốn phật là phật, muốn thánh là thánh, muốn tiên là tiên, muốn thần là thần, muốn chúa là chúa, tất cả cũng chi là một tâm diệu dụng mà thôi
                    *                            *                             *
35- đây nói về anh em da đỏ giống dân xích ngọc ông bà hậu đế tổ tổ sau cuộc đại chiến với yêu tinh quỷ dữ đã hội ngộ ra những điều bí mật huyền cơ của tạo hóa, nhất là sự sống nơi cõi trần gian, vô thường cứ mãi chuyển xây làm cho con người lo đủ mọi thứ, lo cho hiện tại, lo cho tương lai, công danh sự nghiệp, nghèo đói bệnh tật, hết nổi lo nầy đến nổi lo khác, nhất là lo cho sự sống thể xác mà quên đi lo cho sự sống của linh hồn, lo cho lúc sống mà quên đi lo cho lúc chết, lo nuôi dưỡng thể xác , không lo chăm sóc linh hồn, đến lúc nhắm mắt lìa đời linh hồn không biết lấy gì để mang theo, chỉ là hai bàn tay trắng,
36- sanh mạng linh hồn kết tụ là do văn hóa đạo lý chính nghĩa, không phải do vật chất, vì thế văn hóa cội nguồn đối với linh hồn vô cùng cần thiết, kết tụ mạng căn rực rỡ, CHA TRỜI MẸ TRỜI truyền dạy vật chất nuôi thể xác, nuôi thể xác ở cấp thường ăn uống vật thực, nuôi thể xác ở cấp cao là tu thiền luyện khí,
CHA TRỜI MẸ TRỜI truyền dạy văn hóa đạo pháp chính nghĩa nuôi dưỡng linh căn huệ mạng linh hồn, nuôi dưỡng huệ mạng linh hồn ở cấp thấp là học tập văn hóa  rèn luyện đức tánh tốt, nuôi dưỡng huệ mạng linh hồn ở cấp cao, là hội nhập văn hóa cội nguồn phát đại nguyện cứu khổ nhân loại anh em,
-   văn hóa cội nguồn như dòng nước rửa sạch tất cả tội lỗi
-   văn hóa cội nguồn như ngọn lửa đốt cháy hết thảy mọi sai lầm, mọi hí luận, bất chính,
-    văn hóa cội nguồn như mặt trời thường soi sáng hết thảy nhân gian, soi sáng linh hồn, soi sáng con đường về trời,
-    văn hóa cội nguồn như mặt trăng soi sáng làm mát dịu lòng người, mát dịu linh hồn an vui thường lạc,
-    văn hóa cội nguồn như con mắt sáng của linh hồn thấy
Rõ con đường tà chánh,
-    văn hóa cội nguồn như con đường lớn dẩn đến thiên đàng cực lạc,
-    văn hóa cội nguồn như con thuyền lớn chở hết thảy thiện nhân trí thức,
-    văn hóa cội nguồn là chìa khóa vạn năng mở tung bí mật vũ trụ,
-   văn hóa cội nguồn là ngôi nhà lớn trú ngụ hết thảy thiện nhân trí thức
-   văn hóa cội nguồn là cha lành , mẹ lành, dưỡng dục hết thảy con cái, làm cho con cái an vui yên lành,
-    văn hóa cội nguồn như quốc vương văn hóa , vượt lên trên tất cả văn hóa,
-    văn hóa cội nguồn là kho báu vô tận đầy đủ hết thảy sự quý hiếm,
-    văn hóa cội nguồn là dược liệu cam lộ chửa hết thảy phiền não của thế gian,
-    văn hóa cội nguồn là kim cương bất hoại xuyên thủng tất cả mọi chướng ngại,
-    văn hóa cội nguồn là hương thơm lan tỏa khắp pháp giới,
-    văn hóa cội nguồn là văn hóa diệt khổ đêm lại sự bình yên cho tâm hồn,
-    văn hóa cội nguồn là văn hóa đại đạo, con đường rộng lớn vô tận để cho tất cả nhân loại đi,
-    văn hóa cội nguồn như dòng suối bất tận mãi tuôn trào nguồn trí huệ không bao giờ khô cạn,
-    văn hóa cội nguồn như gương sáng soi khắp cùng vũ trụ quá khứ vị lai hiện rõ sự giả chân , chính nghĩa, phi nghĩa,
-    văn hóa cội nguồn là cơn bão lốc cuốn sạch mọi chướng
Ngại cản trở,
-    thấy văn hóa cội nguồn như thấy CHA TRỜI , MẸ TRỜI, cầu chi đặng nấy,
Ông bà hậu đế tổ tổ quý văn hóa cội nguồn hơn sanh mạng của mình, luôn đêm văn hóa cội nguồn truyền dạy cho con cái, cháu chắt, chút chít, sau lần đại chiến với yêu tinh quỷ dữ ông bà hậu đế tổ tổ đã ngộ ra một điều,  hãy làm theo di mệnh của đức cha trời mẹ trời, dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, về trời làm chủ giang sang vũ trụ, ông bà hậu đế tổ tổ liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày về trời , và ngày đó cũng đến, trên không mây lớp lớp , dưới đất ngựa xe nối đuôi nhau, con cái, cháu chắt, chút chít, khắp châu lục, khắp nơi khắp chốn, hội tụ về khu tưởng niệm, nơi mà trước đây ông bà tiên đế tổ tổ tổ dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời,
37- Trên khán đài các ông bà hậu đế tổ tổ hào quang rực rỡ với chiếc áo long bào, phụng bào, lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra, làm tăng thêm vẻ uy nghi tiên phong đạo cốt, nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, lớp ở trên mây lớp ở dưới đất trùng trùng điệp điệp, có hơn 4 trăm 50 triệu người, đông vô số vô biên,
38- được sự thống nhất của tất cả ông bà hậu đế tổ tổ mộc đức thịnh từ chỗ ngồi đứng dậy bước ra trước khán đài hướng mặt về con cái, cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng vang xa hơn hai mươi dặm,
39- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi ông bà tiên đế tổ tổ tổ về trời đến nay đã hơn bốn trăm nghìn năm, một thời gian lâu xa như vậy, như không thấy ông bà tiên đế tổ tổ tổ trở lại trần gian thăm con cháu, vì sao lại có chuyện như thế vì ông bà tiên đế tổ tổ tổ cùng con cái, cháu chắt, chút chít, bận quá nhiều công việc, lo xây dựng thiên đàng cực lạc , để cho con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta lên sau để ở, con đường về trời thật dễ dàng như đi dạo chơi một chuyến đi xa, khi nào chơi ớn thời ta trở lại quê nhà, con đường về trời cũng vậy khi nào chúng ta vui chơi ớn thời chúng ta trở lại trần gian,
40- chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, thời chúng ta phải theo trời, nghe lời trời dạy, trở thành những người con cháu có hiếu, đã là con cái, cháu chắt nhà trời không đi theo trời thời còn đi theo ai nữa, CHA TRỜI dạy bảo con người chúng ta hãy tiến lên làm chủ vũ trụ, làm chủ bộ máy tuần hoàn, làm chủ con quái vật vũ trụ thiên nhiên, trên con đường về trời chúng ta phải đi trên con đường công bằng bình đẳng, tự nguyện tự giác, tôn trọng lẩn nhau, bạo vệ cái chung , trong đó có cái riêng của chính mình, đó là quyền thiêng liêng của mỗi con người mà tổ tiên cha trời đã ban tặng, những quyền bất khả xâm phạm, ở trời gọi là thiên quyền, còn ở trần gian gọi là nhân quyền,
41- sống theo nhân quyền là sống theo thiên luật vũ trụ, quyền sống, quyền tự do, quyền tự tại, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đẳng , quyền công bằng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự nguyện, quyền tự giác giác tha, nói chung 36 quyền chính, 108 quyền phụ, những quyền cơ bản của mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm,
42- hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, tôn thờ chính nghĩa có nghĩa là tôn thờ thiên luật, chính là thiên quyền , nhân quyền, giữ vững cán cân công lý, đêm lại sự bình yên cho toàn thể nhân loại, đã là con người thời phải biết cội biết nguồn, tôn thờ cội nguồn là việc làm thường xuyên như ăn cơm bửa không thể quên được, đã là con cái nhà trời thời lìa bỏ sự độc quyền , độc tài , độc trị,
43- những con cái , cháu chắt, chút chít, mà còn có tư tưởng độc quyền, độc tài, độc trị, dẩn đến tàn bạo, mất công bằng , bình đẳng, thiên quyền, nhân quyền , bị chà đạp không còn tôn trọng,  thời con đường về trời còn xa lắm , không những thế mà còn lạc đường vào con đường quỷ đạo, ma đạo, khó mong thành, phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở cấp cao, du cho tu thiền luyện khí đến đâu cũng không thành, chỉ thành yêu tinh quỷ dữ mà thôi,  
44- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, trần gian cuộc đời là trần gian cõi tạm, trần gian chỉ là cõi trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, vô thường biến đổi luôn luôn, khó mà tìm được sự vui trường cửu, sự khốn khổ cứ đeo bám mãi con người, chỉ có về trời thời mới tìm thấy con đường hạnh phúc vĩnh cửu,
45- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, có khi nào các con tự hỏi, tại sao ? con người có mặt trên địa cầu nầy, thế giới vũ trụ nầy khởi đầu như thế nào ? tất cả chúng con có cảm nhận được thiên ý của đức cha trời không ? đức cha trời có quan tâm đến chúng con không ?
46- ai đã khai dựng lên vũ trụ, khai dựng lên tam thiên, đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, nhật, quyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, ai đã khai tạo lập lên sự sống của muôn loài vạn vật, côn trùng, thảo, mộc, chim muôn vạn thú,
nếu đã biết thời chúng ta có nên đi theo người cha chung tạo hóa đó không, người cha chung đó là CHA TRỜI,
những gì có ra trong vũ trụ không phải tự nhiên mà có, mà do một bàn tay tạo hóa sắp đặc, theo một định luật tuần hoàn tiến hóa theo thứ lớp huyền vi của tạo hóa,
một ngôi nhà chung vũ trụ không thể tự nó xây lên, mà phải theo lịch trình tiến hóa của bàn tay tạo hóa, đó là bàn tay TỔ TIÊN TẠO HÓA,  hiện thân ra đức cha trời,  bàn tay TỔ TIÊN TẠO HÓA,  là bàn tay vô vi  , còn hiện thân cha trời là hiện thân của sự hửu vi,
chúng ta không thể nhìn thấy khai hóa tối thượng tổ tiên qua pháp thể vô vi, vì chúng ta chưa đạt tới cảnh giới thanh tịnh huệ nhãn, hay thanh tịnh pháp nhãn, nên chúng ta không thấy được pháp thân vô vi rộng lớn như hư không của đức khai hóa tổ tiên,
còn những người có huệ nhãn, hay pháp nhãn thanh tịnh đều nhìn thấy khai hóa tổ tiên rất rõ ràng,  ( xem kinh long hoa pháp tạng sẽ hiểu rõ hơn về pháp thân khai hóa tổ tiên )
47- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đã hiểu TỔ TIÊN chúng ta, khai hóa tạo lập lên vũ trụ, là để cho nhân loại con cháu chúng ta làm chủ, CHA TRỜI đã từng dạy như vậy, con đường về trời không nhất thiết phải bỏ xác thân phàm tục, vì sao ? vì giai đoạn hiện nay là giai đoạn liên thông tiên thiên chân khí, con người có thể lên trời , xuống địa phủ, ở đâu cũng được, vì thế thời hậu đế chúng ta về trời không bỏ lại xác thân phàm tục  sống trần gian sao về trời cũng y vậy, để tiện bề lên trời xuống thế thăm con cái, cháu chắt, chút chít, những con cháu còn ở lại chốn trần gian,
khi ấy các ông bà hậu đế tổ tổ dùng huệ nhãn quán sát
toàn thể con cái, cháu chắt, chút chít, thấy rõ hơn bảy phần mười trên đầu tỏa hào quang đã khai mở trí tuệ giác ngộ, còn ba phần thời tâm trí còn tối tăm , đắm mê dục lạc trần thế, không muốn rời bỏ chốn trần gian , những hạt giống còn non chưa già thời ở lại trần thế vậy,
48- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, thời khắc đã đến chúng ta theo bước cha ông về trời, nói xong tam thập hậu đế ông bà tổ tổ , đồng loạt bay lên không trung , con cái,cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay theo trùng trùng điệp điệp đông vô lượng vô biên, 4 trăm 50 triệu người từ bỏ cõi trần bay về trời,  ba phần con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại chốn nhân gian nhìn theo, không lấy gì làm buồn cả vì nghĩ rằng về trời cũng như đi xa một chuyến , rồi quây trở về trần gian, nhưng họ có hiểu được đâu trần gian chỉ là chiếc nôi của nhân loại, còn vũ trụ tam thiên , đại thiên, thế giới, 28 tần trời là ngôi nhà chung của nhân loại, có mấy ai rời khỏi chiếc nôi nhỏ bé, sống trong ngôi nhà lớn vũ trụ, mà trở lại chiếc nôi nhỏ bé nữa để mà làm gì, có thể nói sự ra đi về trời là sự ra đi vĩnh viễn,
49- còn những người ở lại chốn nhân gian cũng chuyển lần sang một giai đoạn khác giai đoạn của sự lạc cội lạc nguồn, lạc vào ma đạo, quỷ đạo, và vì thế cánh cửa về trời cũng khép lần lại, cánh cửa địa phủ mở rộng lần ra , hình thành lên xã hội địa phủ, xa hơn nữa là xã hội địa ngục, và địa ngục,
50- có thể nói đánh mất văn hóa cội nguồn là đánh mất tất cả, đi vào cảnh tối tăm, xoay vần trong nghiệp lực day trả không ngừng, luân hồi khắp nẻo, cái khổ chồng lên nhau không biết bao giờ chấm dứt,
                  *                     *                     *

Đây nói về anh em da vàng giống dân hồng ngọc ông bà hậu đế tổ tổ , trải qua cuộc chiến với yêu tinh quỷ dữ, mới hiểu như thế nào là trần gian bể khổ vô thường, những gì CHA TRỜI dạy ghi trong văn hóa cội nguồn là đúng sự thật, trần gian chỉ là cõi tạm, thiên đàng mới thật là quê hương của con người, ĐỨC CHA TRỜI pháp thân khắp mọi nơi chỗ nào cũng có , thấy, nghe, hay, biết, cha trời cũng thế cùng khắp hư không vũ trụ, nhân loại nghĩ gì, làm gì cha trời đều thấy, rõ, nghe rõ, hay rõ.biết rõ, toàn thể nhân loại nghĩ đến cha trời, cha trời đều chứng biết tất cả không bỏ sót một người nào, nhưng cha trời vẩn im lặng, sự im lặng theo dõi tấm lòng nhân loại con người, lời nói có đi đôi với hành động hay không, nghĩ đến trời mà không tin lời trời dạy, khi lâm đại nạn thời kêu trời, trời cứu khỏi tai nạn thời quên mất , bệnh tật khốn cùng thời kêu trời, hết bệnh tật khốn cùng thời quên mất, hết rên quên thầy, nhưng cha trời là đấng đại từ đại bi, không bao giờ phiền giận mà lúc nào cũng thương yêu nhân loại con người,
51-  Hậu đế ông bà tổ tổ cũng đã thấu hiểu cái cảnh vô thường chốn trần gian, hết phúc tới họa, hết họa tới phúc, hết thịnh tới suy, hết suy tới thịnh, lợi, hại, khổ , vui, hòa bình, chiến tranh, loạn lạc, xoay vần truyền miên, trần gian đúng là bể khổ, đã giác ngộ thời không còn muốn ở chốn trần gian nữa, mà phải nghe theo lời dạy của trời về trời, nên ông bà hậu đế tổ tổ đi đến quyết định, là phải rời bỏ chốn nhân gian theo bước cha ông tiên đế tổ tổ tổ bay về trời, liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, khắp nơi khắp chốn ở khắp châu lục, hội tụ về khu tưởng niệm ông bà tiên đế tổ tổ tổ để nghe lời giáo huấn cuối cùng trước khi ông bà hậu đế tổ tổ về trời, và ngày đó cũng đã đến, ngựa xe nối đuôi nhau ngày đêm chạy về hoàng
Hoàng cung khu tưởng niệm ông bà tiên đế tổ tổ tổ không ngớt , mây trên không lớp lớp người đông vô số vô biên đằng vân giá vũ bay về khu tưởng niệm, mỗi lúc một đông,
Trên khán đài tam thập ông bà hậu đế tổ tổ người nào người nấy hào quang tỏa sáng rực rỡ, ông mặt long bào, bà mặt phụng bào, sáng lấp lánh do châu báu ngọc ngà phát ra làm tăng thêm vẻ uy nghi vừa cao sang , vừa tiên phong đạo cốt, ông bà hậu đế tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, lớp lớp trên không, lớp lớp dưới đất trùng trùng điệp điệp, vô số vô biên, có hơn 700 triệu người, thời lấy làm vui vẻ,   được sự thống nhất của các ông bà hậu đế tổ tổ chân thiên bổn, bước ra trước khán đài hướng mặt về phía con cái, cháu chắt, chút chít, với giọng trầm hùng vang xa hơn hai mươi dặm,
Chân thiên bổn tổ tổ truyền dạy rằng,
52- Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít,  từ khi ông bà tiên đế tổ tổ tổ về trời đến nay có hơn bốn trăm nghìn năm, một thời gian hết sức lâu xa, nhưng ông bà tiên đế tổ tổ tổ chưa một lần trở lại trần gian, có lẽ ông bà tiên đế tổ tổ tổ còn mắc bận quá nhiều công việc lo xây dựng thiên đàng cực lạc, để cho nhân loại trần thế lên ở,
53- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, thời chúng ta phải theo trời , đó cũng là hợp lẽ  theo cội theo nguồn chính là trung là hiếu, đánh mất cội nguồn rời xa cội nguồn, thời chúng ta sẽ bơ vơ lạc lõng chơi vơi, luân hồi đọa lạc không ngừng, con đường về trời là con đường tiến đến an lạc hạnh phúc, sống vĩnh hằng đoàn tụ không có sự chia ly, muốn gì có nấy, tưởng gì có nấy, sống trên sự giàu sang châu báu ngọc ngà, không như chốn trần gian
Phải trải qua những cuộc chiến, ngoài ý muốn của chúng ta, yêu tinh quỷ dữ khi chúng mạnh trở lại chúng sẽ gây ra không biết  bao nhiêu sóng gió đại họa cho nhân loại con người,
54- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chỉ cần đi chệch hướng lòng ham muốn sa vào con đường tà giáo, thời khó mà về được thiên đàng, tâm trí còn ác độc  thời khó mong siêu thoát linh hồn, lòng dạ còn hẹp hòi tham lam tàn bạo tâm linh ác nghiệp bao phủ, thời đừng mong làm chủ vũ trụ thấy được cha trời mẹ trời,
        Đường về trời thênh thang rộng mở
        Ai muốn lên hãy lắng mà nghe
        Dứt lìa trần thế muội mê
        Theo chân tiên đế tựa kề trời cha
Hạnh phúc được ư, an lạc được ư, trần gian bể khổ, dục vọng nung đốt triền miên, sống trong vô thường, bao cái lo vây kín linh hồn,  không về trời chẳng lẽ để linh hồn sa đọa xuống địa phủ,
Hãy nhìn lại cuộc chiến với yêu tinh quỷ dữ, lòng tham lam tàn bạo của chúng, luôn có dã tâm làm hại nhân loại con người, gây cho trần thế bao cơn sóng gió, lo âu phiền muộn, dầu rằng con người không muốn sự khổ vẩn cứ xảy ra, làm lành lánh dữ cũng không sao tránh khỏi, chốn trần gian là thế ấy, hãy rời bỏ trần gian mà về trời, theo bước tiên đế cha ông,
CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh ra nhân loại con người, để con người thay thế cha trời mẹ trời, làm chủ vũ trụ, tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, cảnh giới  không còn sự khốn khổ , không có yêu tinh quỷ dữ lộng hành, không còn cảnh sợ hãi sanh già bệnh chết, và mọi sự khốn khổ khác, an vui tự tại,
Mong manh thay cho hạnh phúc giả tạm chốn trần gian, vô thường không tha, chiến tranh làm khổ, bạo tàn đàn áp, sống mất bình đẳng, sống mất tự do, độc quyền, độc tài, độc trị, cướp mất quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ, quyền tự nguyện những quyền thiêng liêng nhất của con người,  những ai tôn trọng quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận,  sống tự do, sống tự tại, thời hãy theo chân ông bà tiên đế tổ tổ tổ về trời,
Khốn khổ thay khi chúng ta đã lạc cội lạc nguồn , lạc bước ông cha, sống mãi trong đêm dài vô thường, chiến tranh chém giết, đau ốm, bệnh tật, tranh giành cấu xé,  nầy hỡi cháu con, đàng nào nhiều nhất dẩn đến con đường khốn khổ, chính là con đường lạc nguồn lạc cội, lạc vào ác đạo, hãy tỉnh tâm theo bước tiên đế về trời,
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, của trần mượng rồi phải trả cho trần , khi chết có ai mang theo gì được đâu, cũng chỉ là hai bàn tay trắng, thậm chí cái thân xác chúng ta cũng do ông bà cha mẹ tạo ra, linh hồn khi đầu thai đến, đâu có mang gì theo, khi linh hồn ra đi cũng phải bỏ lại tất cả, như thời ông bà tiên đế chúng ta khi về trời những gì của trần đều trả lại cho trần, và con cháu chúng ta cũng thế những gì của trần đều phải trả lại cho trần,
Hãy về trời , chỉ có về trời chúng ta mới thật sự tìm thấy hạnh phúc, hãy thức tỉnh, chỉ có thức tỉnh mới không bị mọi cám dỗ tấn công, những phiền não đeo bám, linh hồn nhẹ nhổm mà bay về trời,
Hãy theo bước cha ông , bước lên những đỉnh cao của
Hạnh phúc, đỉnh cao của sự làm chủ, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên luật, làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ thiên đàng cực lạc,
Đời sống phải tiến hóa đi lên , đó là chân lý, hãy loại bỏ những gì lạc hậu, không thể ở mãi trong cảnh khốn khổ, hãy vượt lên cảnh giới phàm tục, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN , CHÚA, từ cấp thấp tiến lần đến cấp cao,
Sanh tử chia ly là điều ai cũng lo sợ , nhưng có sợ cũng không sao tránh khỏi, vì sống trong trần gian bể khổ vô thường, muốn thoát khỏi những cảnh lo sợ ấy, thời chỉ có một con đường duy nhất là về trời, dứt bỏ mọi gốc rễ tội lỗi,
Trong tâm người không tự dò xét hạnh kiểm lòng ham muốn quá mức dẩn đến tham lam tàn bạo, làm hại nhân loại anh em, cũng chính là làm hại chính bản thân mình, con người như thế còn mong gì về trời được nữa, con đường địa phủ đã hiện ra trước mắt , không muốn đi cũng không được, đó là lẽ đương nhiên không còn gì để bàn cải,
Buôn thả để mình chạy theo dục vọng đắm say, trở thành nghiện ngập, đang lê bước trên đường sa đọa, con đường dẩn đến địa ngục, để rồi nhận lấy sự khốn khổ hàng nghìn năm,
Hãy tỉnh ngộ lìa bỏ tội ác, lìa bỏ dục lạc sa đọa nghiện ngập, con đường về trời, với những ai dục lạc sa đọa đã được loại bỏ, con đường thành PHẬT, THÁNH , TIÊN, THẦN, CHÚA,  ở cấp cao, với ai như lá sen , nước đổ trôi luôn, giác ngộ là những ai đã quét sạch phiền não, làm chủ chân tâm chân tánh của mình,
Bảo vệ chính nghĩa, loại bỏ cái ác là việc thường xuyên nên làm , dù ở trần gian, hay ở thiên đàng cũng thế, sống vì nhân loại, sống vì đồng bào, đó là lối sống cao cả lối sống của đấng đại giác đại ngộ,
Đừng làm những gì mà lương tâm mình không muốn, làm trái với lương tâm, chính là đang hủy diệt con đường tiến lên hạnh phúc của chính mình,
Hãy sống vì nhân loại anh em, hãy theo chân ông bà tiên đế tổ tổ tổ, hãy làm theo những gì CHA TRỜI MẸ TRỜI đã dạy, không được hại người lương thiện , hoặc biểu người khác hại,
Tất cả mọi hành động đều không tránh khỏi luật nhân quả, hành thiện gặt thiện, hành ác gặt ác, không ai có thể cải lại thiên ý cha trời , vì thiên ý cha trời chính là thiên luật,
Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, cõi hạnh phúc trường cửu không rộng mở cho những người còn đang ngủ say trong vô thường giả tạm, cõi siêu việt PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở cấp cao không dành cho những kẻ còn đắm say dục lạc bùn nhơ,
Tư cách hạnh phúc an vui tuyệt đối, chỉ khi nào diệt trừ phiền não, phá vở vô minh ngoài cõi chết, 
Con đường về trời là một lối đi tiến hóa đi lên hạnh phúc tới cao nhân loại, chỉ có những con người đầy tối tăm mê muội mới tìm về nơi địa phủ, để rồi nhận lấy bao hậu quả khủng khiếp,
Hãy sống vì nhân loại, dùng trí huệ làm ngọn đuốc soi đường, chỉ đường cho nhân loại anh em đi theo, cùng hạnh phúc cùng giải thoát, cùng lên thiên đàng,
Không có gì là không làm được , đối với những người có đức tin, giàu nghị lực, từ tâm nhẩn nại, cố tiến tới từng
Bước một, tuy chậm chạp, nhưng sớm muộn gì cũng tới đích,
Nầy hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, cõi thiên đàng cực lạc không có những con người gian ác tàn bạo, tham lam ích kỷ, vì có những con người đó thời không gọi là xã hội thiên đàng cực lạc, mà gọi là xã hội trần gian, hoặc là xã hội âm phủ,
Thiên đàng , hay địa phủ, như thế nào đi nữa, thời quá trình đó làm thiện hay làm ác, phải theo nhân quả mà trải qua, vì con người không thể thôi hoạt động, chính vì hành động đó , dẩn đến hành vi thiện ác , vì hành vi thiện ác nên có kẻ siêu người đọa, xã hội cực lạc hay xã hội địa ngục, chiến tranh hay thái bình,
Không ai có thể sống mãi được , nơi cõi trần gian nầy, dù cho đó là giàu có nhất trần gian, quyền lực nhất trần gian, cũng phải mang lấy thảm họa cái chết phải đến, và cuối cùng linh hồn cũng phải bỏ tất cả ra đi với hai bàn tay trắng,
Sự hành động của con người, quyết định một yếu tố quan trọng , lành- dữ khác nhau, siêu- đọa cũng khác nhau, họa phúc khác nhau, sự hành động nói ra thời rất nhiều, nhưng thật ra chỉ có ba cửa, làm nên tội ác hay phúc thiện, ba cửa đó là THÂN, KHẨU, Ý,
Sự hành động của THÂN, KHẨU, Ý , quyết định vận mệnh tương lai , họa phúc của con người,
Chốn trần gian thiện, ác, lẩn lộn với nhau, nhưng kết cuộc thiện thời về trời , còn ác thời phải xuống địa phủ, và cũng chính vì thế các bật giác ngộ không bao giờ hành ác, mà chỉ đi theo con đường hướng thiện mà thôi, cái nhân thiện thời kết quả cũng thiện, về trời là điều hiển nhiên, không thể bàn cải được,
Chỉ có khẩu thiện, ý thiện, thân hành thiện, thời người đó nhất định, trở thành, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,
Quá trình hành thiện, là chúng ta đang xây đắp cho chúng ta, một xã hội văn minh , một cuộc sống thiên đàng, một lối sống hạnh phúc,
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, kết quả mà chúng ta đạt tới không phải là ở chổ, nói hay không làm,
Ngăn ngừa các điều xấu xa tội lỗi, như tắm gội dơ bẩn hằng ngày, phá tan tư tưởng ngông cuồng lầm lẩn như cơm ăn thường bửa không lúc nào quên,  hủy diệt thành kiến bảo thủ mê muội như hủy bỏ chiếc áo đầy xú bẩn,
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tiên đế thường dạy  thiện năng sanh đức, đức càng cao thời con đường về trời thật dễ dàng, thiện giải trừ tất cả nghiệp dữ, giải trừ tất cả tại họa, thiện đưa con người đến nơi miền cực lạc,  tiên đế tổ tổ tổ thường dạy trong muôn ngàn pháp môn tu , pháp môn hành thiện là thậm thâm vi diệu mau thành, PHẬT , THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, nhất, đêm lại cuộc sống an vui nhất, một khi hành thiện cao thời GIỚI, ĐỊNH, TUỆ, kiên cố , lương tâm liền được tỏa sáng,
Quý hóa không gì sánh bằng hành thiện, chỉ có hành thiện mới đưa nhân loại con người tới chỗ an vui,
Ra sức hành thiện đó là công, khuyên người cùng học cùng tu đó là đức, 
Tâm hành thiện cứu khổ nhân loại anh em đó là ĐẠI CÔNG, chỉ rõ tánh đại đồng bình đẳng cho người đó là ĐẠI ĐỨC, 
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi ông bà tiên đế tổ tổ tổ về trời đến nay thời hậu đế chúng ta luôn luôn
Ghi nhớ lời tiên đế dạy, pháp môn THÂN , KHẨU, Ý,  hành thiện, là pháp môn chính yếu trong các pháp môn,
Hỡi tất cả con cái , cháu chắt, chút chít, dù cho tu thiền luyện khí đạt tới đâu, thần thông quảng đại đến đâu, mà tâm không hành thiện, thời chỉ thành hung thần ác quỷ mà thôi,
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, thời phải nghe theo lời dạy bảo của trời,  luôn luôn theo bước cha ông, về trời là con đường duy nhất chúng ta phải đi, rời bỏ cõi trần gian về ngôi nhà chung vũ trụ, rời bỏ cõi giả tạm, đến cõi vĩnh hằng sống mãi an vui, rời bỏ sự nghèo khổ chốn nhân gian, về cõi trời sống trên châu báu cực lạc, rời bỏ cõi vô thường đến nơi thường lạc an vui,
Trên con đường về trời , tức là đi trên con đường công bằng bình đẳng, độc lập, tự tại, tự do, bảo vệ cái chung trong đó có cái riêng của chính mình, đó chính là quyền thiêng liêng của mỗi con người, trần gian gọi là NHÂN QUYỀN, ở trời gọi là THIÊN QUYỀN,
Quyền sống, quyền tự do, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự tại, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự giác, quyền tự giác, quyền tự nguyện, quyền tự do phản biện, quyền lên án, quyền tố giác, quyền  theo hoặc không theo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do khai lập, quyền tự do hội họp, nói tóm lại 36 quyền cơ bản , 72 quyền phụ những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm nếu vi phạm thời khó mà về trời, nếu ở trời mà vi phạm thiên quyền thời sẽ bị sa đọa xuống chốn nhân gian trở lại, các con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nhớ lấy,
Khi ấy TAM THẬP,  ông bà hậu đế tổ tổ quán sát con
Cái, cháu chắt, chút chít, trên không dưới đất hơn chín phần mười trên đầu đều tỏa hào quang giác ngộ, còn lại chỉ một phần đầu óc tăm tối , mê đắm dục lạc trần gian, không muốn rời bỏ chốn nhân gian theo chân ông bà tổ tổ tổ tiên đế về trời,
Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, về trời lần nầy có khác hơn thời tiên đế tổ tổ tổ,  không cần phải xả bỏ xác phàm sống trần gian sao thời về trời sống như vậy, vì những người về trời còn trở lại trần gian thăm con cái , cháu chắt, chút chít, giờ về trời cũng đã đến, nào chúng ta cùng bay về trời, thế là các ông bà hậu đế tổ tổ đồng loạt bay lên không trung nhắm hướng bắc không trung bay đi,  con cái, cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay theo đông vô số vô biên trùng trùng điệp điệp, hơn 700 triệu người bay theo ông bà hậu đế tổ tổ, mất hút trong không trung,
Nói về con cái,cháu chắt, chút chít, hơn một phần ở lại chốn nhân gian, nhìn theo ông bà hậu đế tổ tổ dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời, phất tay đưa tiển  tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, vì nghĩ rằng ông bà tổ tổ, cha mẹ, về trời ít lâu sẽ trở lại chốn trần gian, thăm con cái cháu chắt,
Nhưng những người ở lại có biết đâu, về trời có nghĩa là ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại trần gian nữa, những người ở lại trần gian, cũng  dần dần chuyển qua một giai đoạn mới, giai đoạn lạc cội lạc nguồn, cánh cửa về trời dần dần khép lại, cánh cửa địa phủ dần dần hé mở rộng ra, giai đoạn đi lần về mạc pháp, độc quyền, độc tài, độc trị, dần dần ra đời, chiến tranh loạn lạc xảy ra , cái khổ chồng lên cái khổ, họa chồng lên họa, u minh bao trùm lấy nhân gian,
CHƯƠNG 5
PHẦN 3

LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
1- Đây nói về tam thập hậu đế ông bà tổ tổ anh em da trắng giống dân BẠCH NGỌC, ông bà hậu đế dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít, hơn 6 trăm 20 triệu người nhắm hướng bắc hư không bay đi, bay một thời gian khá lâu thời vượt qua biển khí nước mặn hơn 9 muôn 4 nghìn dặm, xa xa là dãy núi trì địa, dãy núi thứ 7, tính từ chân núi tu di trở ra,  đỉnh cao 600 dặm, chân núi bán kính rộng 1 nghìn 200 dặm, chạy dài bao giáp vòng núi tu di,  hào quang tỏa sáng đẹp mắt do vàng , bạc, ngọc ngà , châu báu phát ra, muôn màu muôn sắc rực rỡ, con cái, cháu chắt, chút chít, hàng loạt người trằm trồ khen ngợi, đây là đâu ?  núi gì rộng to cao lớn đẹp quá,  không bao lâu thời đoàn người  bay tới dãy núi TRÌ ĐỊA, gió thơm mát lạ, trên không trung nhìn xuống, vàng bạc châu báu là đất, sinh vật khác lạ , có chim muôn vạn thú nhưng không hung dữ như chốn trần gian, chúng nhìn đàn người trên không trung rợp trời nhưng chúng không sợ hãi chúng bay lên múa hát chào đón, cũng có một số ít yêu tinh quỷ dữ, chúng thấy con người xuất hiện liền ẩn mình trốn mất, ông bà hậu đế tổ tổ tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo cánh trái của dãy núi bay một thời gian khá xa hơn ba mươi vạn dặm nữa thời dừng lại bay xuống chân núi, giáp sát mặt biển hương thủy thời ai nấy đều lóa mắt bởi  cảnh quan vàng bạc,  châu báu ngọc ngà nhiều vô kể, gió biển hương thủy thổi vào thơm dìu dịu, làm cho con người mát mẻ khoan khoái lạ thường, đất đai châu báu từng tần, từ thấp lên cao rộng rãi bằng phẳng hàng mấy chục dặm , rất thuận tiện
cho việc xây kỳ quang bảo tháp lầu đài cung điện, trái
ngon vật lạ khắp cùng , hương hoa đủ loại đủ màu đủ sắc, chốn đào nguyên bồng lai tiên cảnh là đây,
        tuyệt vời cảnh sắc non tiên
        thác buôn tơ lụa suối reo ngạc trời
        xuân đầy xuân mãi vui chơi
        nhẹ nhàng mây lượng đất trời xuống lên
dưới chân núi biển hương thủy rộng 1 nghìn 200 dặm xa gần có giống các hoa sen, như là ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, đồ lợi ca,  sen xanh, sen trắng, sen vàng, sen đỏ, sen tím, sen hồng, sen đen, bông nào bông nào bông nấy to như bánh xe lớn đẹp vô cùng,
        sen đô hội như trời mây vào hạ
        mãi đùa vui trong biển lạ mênh mông
        mặt trời soi, lung linh màu sen mướt
        gió đưa hương thơm ngát cảnh non sông
ông bà hậu đế tổ tổ, nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, hơn 10 triệu người muốn ở lại nơi đây, xây dựng cuộc sống, không muốn đi theo ông bà tổ tổ nữa, ông bà
hậu đế tổ tổ thuyết giáo  truyền dạy rằng,
         hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  nơi đây là phía tây của dãy núi trì địa, núi tiên, dãy núi thứ 7 tính từ chân núi tu di trở ra,  dãy núi chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, đỉnh núi cao 600 dặm, chân núi bán kính rộng 1 nghìn 200 dặm, trước mặt là biển nước hương thủy thứ 7 cũng chạy dài theo dãy núi trì địa, bao bọc giáp vòng núi tu di, dãy núi tiên châu báu thứ 7 nầy diện tích rộng lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm ngìn vạn, vạn vạn lần,  đẹp hơn trần gian gấp hàng trăm  chục lần, chỉ cần uống nước suối , ăn hoa quả nơi đây  cũng đã tăng tuổi thọ lên hàng nghìn năm, huống chi là ở lại nơi đây sống nơi đây, chưa kể đến táo vàng, táo ngọc, ngô vàng, ngô ngọc, lúa vàng lúa ngọc, chỉ cần ăn một quả , một hạt cũng thọ lên 10 nghìn năm, huống chi là ở lại nơi đây, biết giữ gìn để được ăn mãi, tuy xác thân phàm tục nhưng không đau ốm bệnh tật,  thọ ngang trời đất, sanh con đẻ cái, đầy đàn không có sự chia ly, sum hợp an vui mãi mãi,
          nhìn con cháu đầy đàn vui  hạnh phúc
          mãi trường sanh trong cuộc sống thiêng liêng
          sống giàu sang trên ngọc ngà châu báu
          đầy quyền năng trong cuộc sống vô biên
          rời trần gian âu có gì luyến tiếc
          về non tiên tìm hạnh phúc thánh tiên
hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, với tài khoa học vật chất của chúng ta , thời việc khai thác , vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu ở đây , xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc,  đền , chùa, miếu, thất,  theo tần bực của dãy núi tùy ý thích mà lựa chọn,  ông bà hậu đế tổ tổ nói xong thời có hơn 10 triệu người con cái, cháu chắt, chút chít,  có nam có nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng , thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại sanh sống nơi đây,  xây dựng cơ nghiệp lâu dài, hơn nữa lại gần chốn nhân gian, có thể lên xuống thăm viếng con cái cháu chắt, chút chít, còn ở lại chốn trần gian,  ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng, 
2- hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, trần gian không những chỉ là cõi tạm, mà còn là cõi trần vô thường, biến đổi luôn luôn , đất đai ô trược, không như đất tiên  toàn là vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, trần gian chỉ là trường đời giã tạm, tu luyện tiến hóa linh hồn, không phải cõi ở lâu dài vĩnh viễn,tất cả đều phải ra đi, một là đi lên non tiên để ở xây dựng cuộc sống lâu dài, hai là sa đọa xuống các tần
địa phủ, sống trong cảnh tối tăm đau khổ, như vậy nhân loại con người trần gian, không đi lên thiên đàng, thời phải đi xuống địa phủ,  đã có sự lựa chọn , thời chọn con đường đi lên là khôn ngoan nhất, và chúng ta đã làm điều đó,  bằng chứng chúng ta đã lên được non tiên,
3- chúng ta đã lên được tới đây, tức là trở thành phật , thánh, tiên, thần , chúa,
cấp thấp, địa la , địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản hạ giới nhân gian, cai quản 18 tần địa phủ, tức thời hơn 10 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, chấp tay thưa với ông bà hậu đế tổ tổ  rằng chúng con muốn ở lại nơi đây, xây dựng cơ nghiệp gần chốn nhân gian hơn, về thăm con cái, cháu chắt, chốn trần gian cũng gần,  ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời ,
thuyết giáo dạy rằng,  quyền tự do, quyền tự tại, quyền công bằng , quyền bình đẳng, quyền mưu  cầu hạnh phúc, cao hơn chốn trần gian, rốt ráo được tôn trọng, không ai có quyền ngăn cản hoặc cấm đoán gì cả, nếu các con cảm thấy ở đây chán, các con có quyền lên cao hơn nữa, hoặc trở lại trần gian, các con là chủ nhân vận mệnh của chính mình, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ , từ biệt những con cháu ở lại dãy núi trì địa,  bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít , những người không ở lại bay theo  nhắm hướng núi chướng ngại bay đi, vượt qua biển hương thủy 1 nghìn 2 trăm dặm , đoàn người đang bay trên biển  hương thủy, trước mặt xa xa nhìn thấy núi chướng ngại, cao 1 nghìn 200 dặm, chân núi bán kính rộng 2 nghìn 400 dặm, núi cao chót vót , đá núi cheo leo, hàng trăm tần bật từ thấp lên cao, mỗi tần bật rộng hàng chục dặm, cây rừng rậm rạp, hương thơm hoa quả bay xa, suối ao trong vét, chim muôn vạn thú đều có pháp thuật thần thông,
ông bà hậu đế tổ tổ bay lên đỉnh núi , ở trên hư không nhìn xuống, núi cao chót vót,  biển sâu thăm thẳm, cảnh quan hùng vĩ, vách đá cheo leo, tần , đồi bậc thang, tần tần lớp lớp từ trên cao xuống thấp, cảnh quan rực rỡ  hoa nở bốn mùa chẳng phân biệt đâu là xuân, hạ, thu, đông,
đoàn người từ trên cao nhìn xuống, càng nhìn càng say sưa,  thân dãy núi , hào quang rực rỡ do châu báu vàng, bạc, ngọc ngà phát ra, cảnh đẹp như tranh vẽ , còn đẹp hơn cảnh núi trì địa,
ông bà hậu đế tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi , rồi bay xuống chân núi,  đoàn người bay theo xuống chân núi ông bà hậu đế tổ tổ hạ xuống chân đồi rộng lớn,  giáp gần mặt biển, biển hương thủy thứ 2 nầy rộng 2 nghìn 400 dặm rộng gấp đôi biển hương thủy trì địa, hoa sen lớp lớp mọc đầy trong biển nước hương thủy, gió từ  biển hương thủy mang theo hương sen ngào ngạc, lan tỏa khắp chân đồi đại ngàn, đoàn người đông hàng mấy trăm triệu người bổng tiêu tan đói khác,  làm cho đói khác không còn, tâm hồn thơi thới nhẹ nhàng, lân lân thoát tục, nhìn đá núi dựng đứng cheo leo,  xen lẩn nghìn hàng vạn tần đồi, từ thấp lên cao chạy dài theo dãy núi, bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ ấy, cọng với cây rừng rậm rạp, hoa quả  hương thơm lan tỏa  khắp núi non, trái ngon vật lạ chẳng thiếu chi, muôn hoa, muôn sắc, muôn màu rực rỡ như lạc vào, bông lai tiên cảnh ở các tần trời,  cảnh xuân non, xuân nước, xuân đất, xuân trời, đêm lại cho lòng người một niềm vui bất tận,  chim muôn vạn thú  non tiên đều có pháp thuật thần thông, chúng thấy người không sợ hãi mà bay đến nhãy múa ca hát, cảnh vật như tranh , sơn thủy hửu tình, những tuyệt tác thiên nhiên tạo vật làm cho con người tiêu diêu siêu thoát tục như đang sống trong cuộc sống thanh tịnh, tự do tự tại ở chốn điền viên bồng lai tiên cảnh, trên các tần trời,
        ta về tới cảnh non tiên
        là ta quên hết ưu phiền trần gian,
        non tiên núi bạc rừng vàng
        muốn chi có nấy chẳng còn khổ tâm,
        xuân trời xuân đất xuân non
        con người trẻ mãi thắm son chẳng già
ông bà hậu đế tổ tổ quan sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn hai mươi triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống liền thuyết giáo dạy rằng,
nầy hỡi con cái, cháu chắt. chút chít, nơi đây là phía tây của dãy núi chướng ngại,  dãy núi thứ 6 tính từ núi tu di trở ra  đỉnh cao 1 nghìn 200 dặm, chân núi bán kính rộng 2 nghìn 400 dặm, dãy núi chướng ngại chạy dài bao bọc xung quanh  núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần địa cầu trần gian,  trước mặt chúng ta là biển hương thủy thứ 6 rộng 2 nghìn 400 dặm cũng chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di như núi chướng ngại, núi tiên chướng ngại  vô cùng xinh đẹp
         tuyệt vời cảnh đẹp non tiên
         cảnh quang tráng lệ vô biên sắc màu
         xuân ca xuân hát ngọt ngào
         tiêu diêu thoát tục ôi nào tiêu diêu
núi chướng ngại là núi tiên thứ 6, núi vàng núi bạc, ngọc ngà châu báu cùng khắp, cây rừng rậm rạp , hoa quý , quả quý khắp nơi khắp chốn, chỉ cần ăn một quả , uống một ngụm nước cũng đã sống thọ vài trăm tuổi, huống chi là ăn những quả báu thời thọ đến cả hàng vạn năm, lại nữa khai thác vàng , bạc, ngọc ngà, châu báu nơi đây, kiến tạo xây
dựng  lên lầu đài cung điện , cung vàng , điện ngọc ,kỳ quan, bảo tháp, đền, nhà,  chùa, chuyền, miếu mạo, am , thất, trang nghiêm, từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi,  tha hồ mà xây dựng tạo lập cơ nghiệp, vĩnh cửu lâu dài, ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ nói xong thời có hơn 20 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống trường tồn bất diệt, ông bà hậu đế tổ tổ chấp nhận, thuyết giáo dạy rằng,
       hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, đã đến được nơi núi tiên nầy, thời coi như đã thành, phật, thánh, tiên, thần chúa ở cấp ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản hết thảy bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ,
ông bà hậu đế tổ tổ truyền phán thêm  rằng TỔ TIÊN đã khai lập lên ngôi nhà chung vũ trụ, tùy công đức mà CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, ban cho các con các cháu đến ở, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo nhắm hướng núi mã nhĩ bay tới, bay trên không trung nhìn xuống biển hương thủy thứ 6 rộng mênh mông 2 nghìn 400 dặm hoa sen to lớn  đủ sắc đủ màu rực rỡ, từng vùng từng vùng khắp cùng mặt biển, vẽ đẹp biển cả hoa sen đẹp lạ nhìn mãi không chán mắt, đoàn người đông rợp trời bay không bao lâu thời ẩn hiện  xa xa là dãy núi mã nhĩ dãy núi thứ 5 tính từ núi tu di ra ,  đỉnh cao 3 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 nghìn dặm chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di,
đoàn người bay không bao lâu thời tới dãy núi mã nhĩ  ở trên không trung  nhìn  vào dãy  núi mã nhĩ núi cao chót vót , vượt qua hàng trăm tần mây,  biển sâu thăm thẳm cứ vượt qua mỗi dãy núi thời xen nhau một lớp biển
bảy lớp núi , bảy lớp biển, bao bọc xung quang núi tu di, như bảy lớp lũy hào , núi lũy , biển hào, dãy núi mã nhĩ không những cao chót vót, vượt qua hàng trăm tần mây, mà còn  rộng lớn vô cùng , chạy dài xa thăm thẳm, vàng bạc châu báu làm đất, hào quang tỏa lên rực rỡ,
ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ, cùng đoàn người bay lên đỉnh , ở trên hư không nhìn xuống, ai nấy cũng trằm trồ khen ngợi dãy núi mã nhĩ đẹp quá, từ đỉnh non xuống tận chân núi, cảnh quan vô cùng đẹp mắt, vách núi cheo leo, xen kẻ , thác rừng đổ xuống, hàng nghìn hàng vạn tần đồi mỗi tần đồi dài rộng mấy chục dặm, chạy dài thấp cao , theo dãy núi, đá vàng, đá ngọc, đá bạc, như cột trời lố nhố khắp nơi  sang chóa, cao vút chọc mây,  cây rừng rậm rạp, hoa thơm quả lạ muôn màu muôn sắc, chim muôn vạn thú ở đếm không kể xiết, đều có pháp thuật thần thông, chúng thấy con người, liền bay đến ca hát nhảy múa, làm tăng thêm vẻ đẹp cực lạc  cảnh giới thần tiên, ông bà hậu đế tổ tổ , cùng đoàn người bay xuống chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là hang động, thác , suối,  vách đá cheo leo , đồi rừng kỳ bí, hạ chân xuống đồi rừng rộng lớn sát mặt biển, nơi đây cảnh đẹp như tranh vẽ,  gió từ biển hương thủy thứ 5 nhè nhẹ thổi vào mang theo hương sen dìu dịu làm cho con người khoan khoái cảm giác dễ chịu thoải mái, đói khác không còn, tâm hồn lân lân thoát tục, nhìn cảnh quang kỳ vĩ, thác , suối , như tranh vẽ, kỳ hoa dị thảo, muôn màu , muôn sắc, tươi thắm rực rỡ, mùa xuân ở đây không bao giờ dứt, hoa quả hương thơm ngào ngạc làm cho con người sinh lực dồi dào đói khóc không còn, quả là một nơi sanh sống đầy lý tưởng,
        non tiên giải hết mạch sầu
        núi tiên hoa hội mây vào ngắm xuân
        hoa tiên tỏa sắc bay lên
        gió tiên nhè nhẹ hôn lên thác, đồi
ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ quan sát thấy con cái, cháu chắt, chút chít, có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
4- hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, chúng ta rời bỏ trần gian, về trời tìm đến non tiên, tìm sự sống lâu dài trường cửu, lìa xa bể khổ trần tục, đến nơi cực lạc an vui, và chúng ta đã đến được non tiên,  nơi đây chính là phía tây của dãy núi mã nhĩ,  dãy núi thứ 5 tính từ núi tu di trở ra, dãy núi mã nhĩ cao 3 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 nghìn dặm, dãy núi chạy dài bao bọc giáp vòng xung quanh núi tu di, dãy núi toàn là đất vàng, đất bạc, châu báu ngọc ngà, dãy núi  đất vàng, đất bạc diện tích rộng lớn vô cùng gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần, địa cầu chốn nhân gian, dãy đất báu hùng vĩ , kỳ vĩ, vách đá vàng, đá bạc, đá ngọc, cheo leo,  hàng vạn tần đồi từ thấp lên cao như bậc thang chạy dài theo dãy núi, xen kẻ cùng vách núi kỳ vĩ cheo leo uốn khúc trang nghiêm, cây cối sum sê hoa thơm quả lạ khắp cùng, chỉ cần ăn một quả cũng đã thọ lên hàng trăm tuổi, huốn chi ăn được nhiều, chưa kể đến những quả táo tiên, ngô tiên , lúa tiên, nho tiên, hào quang rực rỡ, chỉ cần ăn được một quả thời cũng thọ trên 10 nghìn năm, huống chi là ở lại nơi đây sanh sống, non tiên vũ trụ đâu cũng là nhà sống ở đâu cũng được, miển là hợp với căn cơ  ưa thích của chính mình,
        non tiên châu báu sáng choang
        rừng tiên lá bạc, lá vàng lung linh
        hoa tiên tỏa ánh hào quang
        suối tiên thác ngọc cung đàng tiêu diêu
        vách vàng vách ngọc cheo leo
        đá vàng , đá ngọc, hút heo mây trời
        non tiên cảnh sắc tuyệt vời
        lòng nghe thoát tục tâm hồn lân lân
        chỉ ăn một quả táo tiên
        sống thêm muôn tuổi tăng thêm phép mầu
        suối tiên tắm rửa gội đầu
        thay da đổi thịt biết bao diệu kỳ
        tu thiền luyện khí một ngày
        còn hơn luyện khí năm ròng trần gian
        ngọc ngà , vàng , bạc, báu châu
        dựng xây cung điện tần lầu trang nghiêm
        kỳ quan, bảo tháp, chùa chuyền
        đền đài , miếu , thất ,vô cùng đẹp xinh
        sống đời bất tử trường sanh
       cháu con muôn vạn mãi không chia lìa
        non tiên chính thật quê người
        trần gian cõi tạm đứng ngồi không yên
        ta về đến cõi non tiên
        tự do tự tại bình yên đời đời
         
       
khi ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên,  tổ tổ  thuyết giảng  về dãy núi tiên, sự sống ở dãy núi tiên thời có hơn 40 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng  chúng con muốn ở lại nơi đây khai dựng cơ nghiệp lâu dài ông bà hậu đế tổ tổ liền chấp thuận, thuyết giáo dạy rằng,
5- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, sự nghiệp có ra là do chính mình tạo lập lên , không ai thay thế tạo lập lên cho mình cả, phải có bàn tay khoa học con người non tiên mới trở thành thiên đàng cực lạc, lấy vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, xây dựng kiến trúc lập lên kỳ quan, bảo tháp, lầu đài, cung điện, đền ,nhà, chùa chuyền, miếu mạo, am thất, trang nghiêm các con, các cháu, đã đến được nơi đây, làm chủ non tiên, thời trở thành ĐỊA LA , phật, thánh, tiên, thần, chúa,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, làm chủ bốn cõi nhân gian 18 tần địa phủ, khi nào con cái, cháu chắt, chút chít, ở đây chán thời lên sanh sống ở các cõi trên, hoặc trở về trần thế thăm viếng con cái, cháu chắt, chút chít, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên  hư không  con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo, nhắm hướng dãy núi thiện kiến bay tới, bay trên hư không nhìn xuống  biển hương thủy thứ 5  vô cùng rộng lớn,  không thấy bến thấy bờ , rộng 6 nghìn dặm, những hoa sen ở đây to lớn gần gấp đôi hoa sen ở biển hương thủy thứ 7, hương thơm tỏa lên không ngào ngạc, có rất nhiều loài rồng ở trong bảy biển hương thủy nầy, loài rồng ở biển , loài phụng ở núi, hai loài chúa tể của muôn loài cầm thú, chỉ dưới con người mà thôi, khi hai loài nầy đầu thai vào loài người , thời là chúa tể của loài người,
nói về con cái , cháu chắt, chút chít, bay theo ông bà hậu đế tổ tổ , vượt qua biển hương thủy thứ 5, không bao lâu thời tới dãy núi thiện kiến, xa xa nhìn dãy núi thiện kiến, núi cao chót vót vượt lên hơn nghìn tần mây, nhìn xuống biển sâu thăm thẳm, ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ bay lên đỉnh dãy núi,  đứng trên hư không nhìn xuống thấy dãy núi vô cùng to lớn cao chót vót, sâu thăm thẳm, thân dãy núi vô cùng hùng vĩ, vách núi  đất vàng, đất ngọc cheo leo tỏa hào quang rực rỡ, tần đồi xen kẽ vách núi lớp lớp , tần tần, đá vàng, đá bạc, đá ngọc , sừng sững, chọc thủng nhiều tần mây, tần đồi xen kẽ, chảy xuống thấp, chạy dọc theo dãy núi , như có bàn tay khéo léo tạo lập lên, cây rừng rậm rạp, hoa quả sum sê, phụng hoàng ở nơi đây thành đàn, mùi thơm của hoa quả , lan tỏa lên không trung ngào ngạc, làm cho con người không còn đói khác, tâm hồn nhẹ nhổm lân lân, cảnh núi non đẹp như tranh vẽ
         hoa xuân tràng ngập trời mây
         sắc xuân rực thắm đó đây khắp cùng
         núi non cây trái điệp trùng
         tần, đồi, ngắm biển hương lồng gió lay
         chim ca hát thú nhảy bay
         non xanh nước biếc đắm say lòng người
         biển xanh mời gọi sen chơi
         núi non châu báu sáng ngời lung linh
         đến đây thời khó mà quên
         biển trời non nước giữ chân người lành
         non tiên xuân thắm hửu tình
         đến đây quên hết đường về trần gian 
ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ , ở trên hư không quan sát một hồi, bay xuống chân núi vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng , sông suối, hạ chân xuống chân đồi rộng lớn gần mặt biển,  cảnh sắc nơi đây đẹp vô cùng không bút mực nào tả cho hết, những cảm xúc đầu tiên làm cho con người thoát tục, quên hết nổi nhớ của miền trần gian, chim phụng bay trong mùa xuân rực thắm đầy muôn sắc hoa , non tiên cảnh sắc như có mối liên hệ giữa người và cảnh tiên, như gắn bó từ lâu, nhìn những  đám mây ngũ sắc nhẹ bay trên không trung, vui đùa cùng với gió , mà lòng người như cũng muốn bay theo,
        cảnh vui người cũng vui theo
        người vui cảnh cũng vui theo lòng người
        cảnh vui xuân nở khắp trời
        người vui lòng cũng đón mời gọi xuân
        tới đây lòng chẳng muốn đi
        non tiên mới thật diệu kỳ làm sao
ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, có hơn 60 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
6- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  con cháu tiên rồng chúng ta là con cái nhà trời, không những làm chủ trần gian, làm chủ muôn loài vạn vật, mà còn tiến tới làm chủ non tiên biển trời, làm chủ hư không vũ trụ,  sự làm chủ ấy là do chính bản thân con người nổ lực, theo định lực công minh hóa công của tạo hóa,  cha trời , mẹ trời, hộ độ che chở , tâm giác ngộ đến đâu thời làm chủ vũ trụ đến đó, không ai có quyền ban bố cho ai, mà chính mình tự ban bố cho chính mình, hạnh phúc là do chính mình tạo ra, giác ngộ là do chính mình dày công học hỏi khám phá, các con các cháu đến được nơi đây không phải tự nhiên mà được mà phải có một sự nổ lực nhất định,  trình độ giác ngộ nhất định vượt lên trên cảnh giới phàm phu, bước vào ngôi vị phật , thánh, tiên , thần , chúa,
chúng ta đã đến được phía tây của dãy núi thiện kiến,
dãy núi thứ tư, tính từ núi tu di trở ra, đỉnh núi cao 6 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 1 vạn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần, dãy núi lớp lớp ngọc ngà , vàng , bạc, châu báu, vách núi vàng , bạc châu báu cheo leo, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, xa gần từng cụm, sừng sững cao chót vót,  mỗi tần đồi xen kẽ cùng vách núi  chạy dài hàng chục dặm, cây rừng rậm rạp, hoa quả sum sê, suối tiên , động tiên, đó đây đẹp như tranh vẽ, trước mắt chúng ta là rừng táo vàng, táo bạc, hào quang rực rỡ chỉ cần ăn một quả tăng tuổi thọ lên hơn mười nghìn năm, trước đây hơn bốn trăm nghìn năm, nơi đây  có yêu tinh canh giữ chiếm đoạt hết thảy những hoa quả quý hiếm, nhưng đã bị con cháu tiên rồng thời ông bà tiên đế tổ tổ tiêu diệt hết, cũng còn lại một số ít quỷ thần , nhưng chúng nhìn thấy con cháu tiên rồng thời sợ khiếp, không dám làm hại con người nữa, chỉ có con người mới thật sự là chủ non tiên, làm chủ các tần trời,  ai muốn ở lại nơi đây xây dựng cơ nghiệp dài lâu thời ở lại, ai không muốn ở lại thời tiếp tục hành trình ra đi, ông bà hậu đế tổ tổ nói xong thời có hơn 40 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế bạch long,bạch tiên tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống , tạo dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời thỉnh cầu rồi thuyết giáo dạy rằng,
hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đã đến được nơi đây, thời đã bước vào cảnh giới , ĐỊA LA, phật, thánh, tiên, thần , chúa, địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian,
với năng lực hiểu biết , trình độ khoa học, sẳn có chỉ cần ra công khó nhọc xây dựng lên thế giới văn minh tiên cảnh , kỳ quan, bảo tháp, lầu đài cung điện, đền, nhà ,đình, chùa, miếu thất, xinh đẹp cổ kính, nguy nga lộng lẫy hiện đại trang nghiêm, tạo lên đời sống hạnh phúc lâu dài vĩnh cửu hơn hẳn trần gian vô thường bể khổ gấp trăm nghìn lần, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư  không  con cái , cháu chắt, chút chít, bay theo, nhắm hướng dãy núi đảm mộc bay đến,  biển hương thủy thứ tư rộng 1 vạn dặm,  bay trên không trung nhìn  xuống biển hương thủy có đủ loại hoa sen nở rực từng vùng khắp đó đây, xinh đẹp vô cùng, nhất là giống hoa sen, ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, đồ lợi ca,  nhưng có thời gian đâu mà ngắm xem coi đằng vân giá vũ bay theo ông bà hậu đế tổ tổ như tia chớp,  không bao lâu thời đã vượt qua biển hương thủy thứ tư, đến dãy núi đảm mộc, hào quang sáng rực do đất đai châu báu vàng bạc ngọc ngà phát ra, đứng trên hư không nhìn xa xa  thấy núi cao hung hút không thấy đỉnh, biển sâu thăm thẳm, ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên, tổ tổ  bay lên đỉnh  dãy núi , ở trên hư không nhìn xuống dãy núi đảm mộc, không ai là không trằm trồ, vì dãy núi  nầy còn đẹp hơn những  dãy núi đã đi qua,
        vừa mới đặc chân đến non tiên
        nét đẹp hoang sơ đẹp lạ thường
        cỏ cây hoa lá xuân vầy hội
        chim lượn thú bay gió đưa hương
dãy núi đảm mộc có nhiều thác nước đổ xuống thung lũng như hàng trăm dải lụa trắng rũ xuống che kín những hang động, lắng yên sâu trong lòng núi, khói nước bay lên đùa vui với thang mây ngũ sắc,
        nắng rọi non tiên khói nước bay
        xa trông dòng thác lụa tiên bày
        mây lên thác xuống muôn nghìn thước
        non ca xuân hát  gió  vui  say 
ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ  ở trên hư không quan sát một hồi rồi bay xuống chân chân núi, hạ chân xuống chân đồi rộng lớn gần mặt nước biển,  cảnh quan đẹp như tranh vẽ, vách núi cheo leo, suối ,thác, thi nhau tuôn chảy , rừng tiên xen kẽ  vách núi cheo leo xa gần  từ chân núi, rừng tiên như bậc thang  lên cao tới đỉnh , nhỏ, lớn, cao, thấp, rộng hẹp khác nhau, như có một bàn tay khéo léo tạo lập lên, cây rừng rậm rạp , hoa , quả , sum sê,đua màu, đua sắc,  trời đất vạn vật thi nhau hội xuân, bức tranh thiên nhiên hiện ra  trước mắt, không chê vào đâu được, chân đồi tiếp giáp với  biển hương thủy, rộng 2 vạn 2 nghìn dặm , phải nói là quá rộng, không thấy bờ thấy biến đâu cả, xa tít tận chân trời, gió từ biển thổi vào mang theo hương sen làm cho con người khoan khoái, đói khác không còn,  tâm hồn lân lân thoát tục, quên hết phiền muộn, chỉ thấy an vui tự tại, ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ quan sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
7- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  như  chúng ta thấy con đường về trời là con đường đúng, bỏ chỗ khổ tìm đến chỗ vui, bỏ chỗ nghèo tìm đến chỗ giàu, bỏ chỗ sống vô thường, tìm chỗ sống bất diệt, bỏ nơi cạnh tranh hủy diệt, đến nơi an vui tự tại, thời sự ra đi ấy không những vô cùng khôn ngoan , và đầy sự giác ngộ, không có hạnh phúc nào hơn là tự tại, tự do mưu cầu hạnh phúc,  làm chủ vận mệnh, làm chủ vũ trụ,  làm chủ non tiên, cụ thể là chúng ta  đang ở phía  tây của dãy núi đảm mộc, dãy núi thứ 3 tính từ chân núi tu di trở ra, đỉnh núi cao 1 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 2 vạn 2 nghìn dặm dãy núi chạy dài bao giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích lớn  hơn trái đất gấp hàng trăm vạn nghìn nghìn lần, núi tiên châu báu không những rất đẹp, mà còn có nhiều vật báu hiếm quý,  các tần đồi rừng cây rậm rạp hoa quả sum sê, nước suối trong như pha lê, chỉ uống , tắm, một lần tời  dung nhan trẻ mãi không già, chỉ cần ăn một quả táo tiên, cũng kéo dài tuổi thọ mười nghìn năm, con đường về trời đối với người hiểu biết thời quá dễ, dễ đến mức ai cũng có thể đi được, không phân biệt, giàu , nghèo, quan, dân, già , trẻ, nam, nữ, địa vị, giai cấp, ai có lòng hướng thiện đều lên trời , lên non tiên được cả,  quả đúng là không quá khó, nhất là đã có trong tay văn hóa cội nguồn, lại càng về trời dễ hơn nữa
chúng ta đã chứng kiến nhìn thấy non tiên ,  không nơi nào trần gian nào sánh kịp, nói đến vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu , trần gian thời quý hiếm, nhưng ở non tiên vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu là đất, đất vàng, đất bạc, đất ngọc, hào quang rực rỡ,  ai đã về đến non tiên thời không có ai là người nghèo, vì tất cả đều sống trên vàng, bạc , ngọc ngà, châu báu, muốn bao nhiêu thời có bấy nhiêu, một ngày tu thiền luyện khí ở đây, bằng trần gian tu thiền luyện khí ba trăm ngày,  ông bà hậu đế tổ tổ vừa nói xong tức thời có hơn 80 triệu người chấp ta hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời thuyết giáo dạy rằng,
8- hỡi con cái,cháu chắt,chút chít, đã về đến non tiên , biển tiên, thời nơi đâu cũng là nhà, tùy theo sở thích của chính mình mà chọn lấy nơi ở, xây dựng cơ nghiệp lâu dài hạnh phúc, với tài khoa học các con các cháu, thời việc ấy vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu,  xây dựng lên lầu đài cung điện, kỳ quang, bảo tháp, điền, chùa, miếu, điện, am, thất, là việc làm quá dễ dàng, không khó khăn chi cả,
9- chúng ta đã đến được nơi đây là đã trải qua quá trình giác ngộ, đạo pháp chính nghĩa, sống vì nhân loại , hơn là sống vì chính mình, đây là lối sống không những cao đẹp, mà còn là lối sống đại chính nghĩa,  văn hóa cội nguồn, là văn hóa tối cao trên các văn hóa, đạo trên tất cả đạo, chính nghĩa trên tất cả chính nghĩa,   khi còn ở chốn nhân gian, có thể nói chúng ta thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, lâu rồi không phải đến non tiên mới thành, là nhờ ở văn hóa cội nguồn tất cả, văn hóa cội nguồn vừa là thầy, vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là bạn, vừa là kim chỉ nam, vừa là bạn đồng hành, vừa là người an ủi ta lúc khốn khổ, vừa là mặt trời soi
sáng lúc tối tăm, chúng ta  đã tới được non tiên thời đã bước vào cảnh giới ĐỊA LA, địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản muôn loài vạn vật , bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại  bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại  bay theo nhắm hướng núi trì trục
bay tới, bay trên không trung nhìn biển hương thủy thứ 3 rộng mênh mông xa thăm thẳm 2 vạn 2 nghìn dặm, ông bà hậu đế tổ tổ tăng vận tốc bay nhanh như tia chớp, không bao lâu thời vượt qua biển hương thủy thứ 3, đến núi trì trục , trên hư không nhìn xuống thấy dãy núi cao chót vót, biển sâu thăm thẳm, khắp nơi khắp chốn tỏa rực hào quang từ đất vàng, đất bạc, đất ngọc phát tỏa lên, quang cảnh núi non như tranh vẽ, hàng vạn, cánh rừng, tần đồi, rậm rạp sum sê, từ trên cao xuống tới chân núi lớp như những cánh đồng rừng bực thang lớp lớp từ trên cao, chảy  xuống thấp vượt qua những vách núi cheo leo, trông đẹp mắt vô cùng, hàng trăm , hàng nghìn thác nước như giải lụa trắng phủ xuống thung lũng, che kín những hang động ăn sâu vào lòng núi, như những bức tranh danh họa kì vĩ đẹp vô cùng, không nhựng thế muôn hoa đô hội , đua sắc đua hương, chen lấn nhau, dệt lên mùa xuân huyền thoại chỉ có trong mơ, khắp bầu trời mây ngũ sắc là đà, dòng suối uốn lượn, dòng sông uốn khúc, nước trong veo như thủy tinh xuyên mình chảy qua khe núi bạc, khe núi vàng,
        bước chân đến cõi non tiên
        trời, mây, sông, núi, thiêng liêng diệu kỳ
        thơ tiên đề khắp núi đồi
        suối tiên len nhẹ vào hồn núi non
        nắng tiên hôn nhẹ hoa tiên
        đất trời  hòa nhạc sắc hương xuân đàn
        gió tiên mời mọc non ngàn
        tri âm tri kỷ hiệp vào nguồn thơ
nhìn núi non kì vĩ đẹp như tranh, núi báu đất vàng, đất bạc sáng chóa, hương thơm kỳ hoa dị thảo giữ lấy con người, mời mọc con người không cho con người đi nữa, ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ  ở trên hư không quan sát một hồi, rồi bay xuống chân núi vượt qua không biết bao nhiêu là cheo leo vách núi, bậc thang, không biết bao nhiên là rừng đồi chảy xuống nhỏ lớn bậc thang, hạ chân xuống rừng đồi gần sát mặt biển, nơi đây quang cảnh  đẹp quyến rủ làm sao,
           kìa non núi một trời xuân lạ quá
           xoe tròn xoe cây tán lá chen hoa
           cảnh non tiên muôn lời ca không dứt
           lượng trời mây chim phụng hát chim khổng ca

           sen chơi biển như biển trời vào hạ
           mãi đùa vui trong biển lạ mênh mông
           mặt trời soi điểm tô màu sen mướt
           gió mơ màng hương phản phất hôn mây
ông bà hậu đế tổ tổ quán sát con cái , cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 90 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
10- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tổ tiên khai hóa khai tạo lập lên cảnh giới non tiên, là để thưởng  cho con cháu tiên rồng những người không quên cội nguồn làm chủ, sanh sống an vui tự tại, những con cháu biết nghe lời trời dạy , những người con có hiếu đối tổ tiên , ông bà, cha mẹ,  cha trời địa mẫu, biết thương yêu đồng loại, biết nân đở, giúp đở cho nhau, biết hòa hợp sống chung, biết thương yêu muôn loài vạn vật,
11- hỡi con cháu tiên rồng, nòi giống uy linh nhất vũ trụ, nòi giống thay thế CHA TRỜI MẸ TRỜI , làm chủ vũ trụ, làm chủ giang sang mà TỔ TIÊN đã khai tạo lập lên cho chúng ta,
12- chúng ta đang ở phía tây dãy núi TRÌ TRỤC, dãy núi thứ hai tính từ chân núi tu di trở ra,  dãy núi trì trục đỉnh cao 2 vạn 1 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 3 vạn 1 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng núi tu di, đất báu diện tích lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn vạn lần , núi tiên toàn là vàng , bạc, châu báu, ngọc ngà, quý báu vô cùng, rừng tiên rậm
rạp hoa tiên quả tiên cùng khắp, chỉ cần ăn một quả , uốn một ngụm nước, cũng là tăng thêm tuổi thọ, hàng nghìn năm, huốn chi là những quả táo vàng, táo ngọc, nho vàng , nho ngọc, lúa vàng lúa ngọc, thời chỉ cần một quả cũng tăng thêm tuổi thọ vạn năm, tu luyện mau thành chánh quả,
lấy vàng , bạc, ngọc ngà châu báu, non tiên xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, lầu đài cung điện, đền, nhà,chùa, miếu mạo, tạo lập lên cơ nghiệp lâu dài an vui tự tại, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần,
ông bà hậu đế tổ tổ nói xong thời có hơn 90 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây ông bà hậu đế nghe xong liền chấp thuận, thuyết giáo dạy rằng,  chúng ta đã đến được nơi đây thời coi như đã bước vào cảnh giới  ĐỊA LA PHẬT, ĐỊA LA THÁNH, ĐỊA LA TIÊN, ĐỊA LA THẦN , ĐỊA LA CHÚA, cai quản bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ, hành theo thiên luật vũ trụ, sống theo thiên ý cha trời, thuyết giáo bày dạy xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư không con cái , cháu chắt, chút, chít, những người không muốn ở lại nơi đây liền bay theo ông bà hậu đế tổ tổ nhắm hướng dãy núi SONG TRÌ bay tới,
để vượt qua biển hương thủy thứ hai rộng lớn vô cùng, 3 vạn 1 nghìn dặm, ông bà hậu đế tổ tổ tăng tốc độ bay nhanh như tia chớp, những người bay theo ông bà hậu đế tổ tổ là những người trình độ giác ngộ đạo đức cao , trí huệ lớn thần thông pháp thuật cao cường, nên bay theo ông bà hậu đế tổ tổ nhanh như tia chớp, không bao lâu thời vượt qua biển hương thủy số 2, tới dãy núi trì địa, ở xa xa trên không trung, nhìn thấy  dãy núi trì địa, cao chót vót vượt qua hàng nghìn tần mây, nhìn xuống biển sâu thăm thẳm ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh vượt qua hàng nghìn tần mây ngũ sắc, mới bay lên trên đỉnh núi , ở trên hư không nhìn xuống, ai nấy đều say sưa ngắm nhìn dãy núi song trì mãi mà không biết chán, quả là một dãy núi đẹp nhất trong bảy dãy núi, dãy núi song trì không những cao hun hút, sâu thăm thẳm, mà còn rộng lớn vô cùng, mở con mắt thánh, thần, tiên, phật, mới nhìn thấy hết quan cảnh được , bên kia dưới chân núi song trì là biển hương thủy thứ 1, núi cao hun hút , đỉnh cao 4 vạn 2 nghìn dặm, vượt qua hàng nghìn tần mây, chân núi bán kính rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, rộng gấp đôi biển hương thủy thứ 2,  quả là quá cao, quá dài, quá rộng, quá lớn,
                   *                        *                       *

                    Hết quyển 3,  xem tiếp quyển 4
Link xem quyển 4 tại đây  :: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét