. . . . LONG PHỤNG HIỆP NGHĨA QUYỂN 6 ~ tranminhthang1145

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

LONG PHỤNG HIỆP NGHĨA QUYỂN 6

Văn Lang Sử Truyện

LONG

PHỤNG

HIỆP

NGHĨA


QUYỂN  6

2013

Cao Đức ThắngLONG PHỤNG HIỆP NGHĨA


PHẦN 77

Đây nói về Thập Ác Sát Thủ. Bọn chúng đang ăn nhậu bổng nghe một người nói hình như có tiếng động khắp nơi một người nói đêm hoang vắng thế nầy làm gì có người  đó là tiếng thú rừng đi ăn đêm. Thập Đệ khéo lo xa. Có người nói Đệ nghe tiếng động hơi lạ. Có người nói đây là khu bí mật xưa nay không có người đến nổi tiếng là là nơi có nhiều Hổ Dữ ban ngày không ai dám đến nói gì ban đêm thế là Thập Ác Sát Thủ tiếp tục ăn nhậu. Bổng có một người nói tiếng động rất lạ không giống tiếng động loài thú ăn đêm. Có người nói chúng ta ra xem thử thế là tám người chúng kéo nhau ra đứng trên bờ hồ. Bổng chúng thấy khắp nơi xung quanh chuyển động chúng la lên có người Tôn Đạm Thiên ra lệnh bắn. Tức thời tên bắn xối xã như mưa vào những tên Sát Thủ. Võ công của Thập Ác Sát Thủ vô cùng cao cường chúng phi thân trốn chạy tên bắn theo như mưa nhưng không trúng được quân binh ùa vào ngôi nhà thấy có hai cái thùng mở ra đựng toàn là vàng Còn tám tên sát Thủ trốn chạy đâu mất.


Đây nói về Kim Cương thấy ba tên Sát Thủ phi thân vượt qua đầu quân binh phi thân về hướng bắc liền phi thân đuổi theo chận đầu ba tên Sát Thủ lại. Tức thời ba tên Sát Thủ đồng loạt kẻ rút kiếm người rút đao tấn công Kim Cương. Kim Cương rút kiếm thi tiển Thái âm kiếm pháp chống trả Võ công ba tên sát thủ cao cường chúng ngang nhiên chống trả lại Thái Âm Kiếm pháp. Kim Cương thấy ba tên Sát Thủ võ công vô cùng lợi hại bằng thi tiển ba chiêu tuyệt học Xuân Sang, Thu Rơi, Đông Sầu kiếm phong cuồn cuộn. Với  Ảo Ảnh Bộ Pháp Kim Cương biến hiện như  Ma Quỉ. Ba tên Sát thủ thấy võ công Kim Cương vô cùng lợi hai như vậy cũng phải kinh hãi, chúng không ngờ có người võ công cao cường như thế hai bên càng đánh càng kinh hồn bạc vía.
Kiếm phong tràn ngập đó đây
Chưởng phong cuồn cuộn chỉ phong đùng đùng
Cát bay đá chạy mịt mù
Một mình ngang dọc tung hoành dọc ngang
Một bên như nước cuộn dâng
Một bên bão táp mưa sa ầm ầm
Đánh thôi một mất một còn
Trời long đất lở kinh hồn khiếp kinh.

Đây nói về Thu Cúc thấy ba bóng người vượt qua làn tên mũi giáo phi thân lao vút vào hướng nam thoát khỏi quân quân binh bao vây. Liền phi thân lao vút theo chận đầu thi tiển Thái Âm Kiếm pháp tấn công ba tên Sát Thủ. Ba tên Sát Thủ quyết hạ gục đối phương kẻ kiếm người đao tấn công chớp nhoáng  toàn là những chiêu Sát Thủ vô cùng lợi hại choang choang đinh tai nhứt óc. Kim Cương không ngờ ba tên Sát thủ lợi hại như vậy sít chút nữa thời bị thương. Ba tên Sát Thủ càng kinh hãi chúng biết đã gặp đối thủ võ công tuyệt thế. Nên chúng dở hết tuyệt học bình sanh tấn công chớp nhoáng ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận.
Khiếp thay trận chiến kinh hồn
Đao qua kiếm lại thét gào đinh tai
Một mình chống trả lại ba
Pháp thân biến hiện kiếm phong thét gào
Ba tên Sát Thủ lao vào
Ra tay đồng loạt ôi nào khiếp kinh
Một mình chống trả khó khăn
Băng âm, sát chưởng thi nhau dập dồn
Quyết cùng một mất một còn
Đùng đùng dậy núi  ầm ầm dậy non.

Đây nói về Lan Lan thấy hai cái bóng xuyên qua làn tên mũi giáo phi thân theo hướng đông nhanh khôn tả Lan Lan dùng tuyệt học Phi Vân kinh công đuổi theo chận đầu thi tiển tuyệt học Đoạn Hồn Phi Trâm hai tên Sát Thủ võ công cao cường liền phát ra liền phất ra Huyết Ảnh chưởng đánh rớt tất cả những phi trâm. Lan Lan kinh hãi võ công gì mà lợi hại như vậy. Tức thời thi tiển ngay tuyệt học ba chiêu Thái Âm Kiếm Pháp. Kiếm phong tràn ngập phủ xuống hai tên kiếm thủ. Hai tên Sát Thủ biết gặp phải hàng thượng đẳng võ công nên dở hết bình sanh tuyệt học giành lấy mạng sống nên thi tiển ngay Huyết Ảnh Chưởng. Lan Lan thi tiển phóng ra Âm Sát Chưởng chống trả ầm ầm long trời lở đây, Lan Lan lảo  đảo muốn ngã máu huyết như muốn chạy ngược kinh hãi vô cùng, hai tên Sát Thủ lại càng kinh hãi hơn nữa. Chúng bị Âm Sát Chưởng đánh bật ra xa muốn trào máu họng. Hai tên Sát Thủ thấy Lan Lan lảo đảo muốn ngã biết Lan Lan cũng đã bị thương không khác gì chúng. Hai tên Sát Thủ thấy đây là cơ hội giết chết đối thủ liền vận tất cả thần lực hai bàn tay của hai tên sát thủ bổng đỏ lên như máu. Người trong bóng tối kinh hãi nói Huyết ảnh ma công nguy mất. Cùng lúc ấy Thanh Hoa cũng đã phi ngựa dẫn quân chạy tới thấy bốn bàn tay hai tên Sát Thủ đỏ như máu thời kinh hãi hai tên Sát Thủ hét lên một tiếng muốn thủng màng nhĩ  đánh ra hai chưởng  Lan Lan vận Thái Âm Thần Công với tất cả bình sanh đánh ra hai chưởng chống trả. Chưởng phong lao tới như sấm nổ. Cùng lúc ấy một bóng người xuất hiện Hấp Lực Thần Công đánh ra ầm ầm ầm đất trời như muốn sụp đổ Lan Lan bị kình phong chưởng lực văng ra xa nhưng không sao cả. Hai tên Sát Thủ rú lên hai tiếng hãi hùng  máu mồn máu họng trào ra lai láng ngã quỵ xuống đất. Người mới xuất hiện đở bốn chưởng  Huyết Ảnh Chưởng cho lan lan lao nhanh tới điểm vào đại huyệt hai tên Sát Thủ phá bỏ toàn bộ nội công  của chúng  rồi  phi  thân biến mất. Thanh Hoa phi xuống ngựa chạy đến nói Lan Lan muội có sao không ?  Lan Lan nói Huyết Ảnh Chưởng quả nhiên lợi hại vô cùng. Thanh Hoa hỏi người đở hai chưởng cho Lan Lan có phải là Tiên Nhân không ?  Lan Lan nói không biết phải Huynh ấy không vì Muội chưa bao giờ thấy được mặt thật người đó. Thanh Hoa nhìn hai tên Sát Thủ nói chúng  lại đưa lên xe.

Đây nói về Thiên Phụng cùng Tôn Đạm Thiên thúc quân binh lục soát khắp ngôi nhà, sùng lục khắp thung lũng Tôn Đạm Thiên cho quân đốt ngôi nhà lửa cháy sáng rực cả một vùng. Bổng một người xuất hiện lông lá tóc phủ che cả mặt giống như con quái vật như Ma Quỉ xuất hiện trước Thiên Phụng, Tôn Đạm Thiên múa thanh đao thúc ngựa tới quát ngươi là ai. Người ấy không nói không rằng nhìn Thiên Phụng nói đẹp quá,  đẹp quá, ta chưa từng thấy ai đẹp như thế nầy. Con quái vật vừa nói vừa bước tới gần Thiên Phụng. Tôn Đạm Thiên liền phi ngựa đến chém một đao con quái vật liền biến mất. Tôn Đạm Thiên kinh hãi thời con quái vật hiện ra. Tôn Đạm Thiên liền chém một đao con quái vật phát tay một cái Tôn Đạm Thiên cả người lẫn ngựa bị hất bay ra chín mười mét kinh hồn bạc vía. Tôn Đạm Thiên ra lệnh bắn tên tức thời tên bắn tới như mưa con quái vật hình như không biết sợ tên là gì. Mình con quái vật tuôn ra một lớp Huyết Quang bạo bọc toàn thân con quái vật quơ tay một cái nắm lấy hơn hai chục mũi tên ném trả lại tức thời hơn hai mươi quân binh xạ tiển trúng tên bỏ mạng lìa đời. Tôn Đạm Tiên kinh hồn khiếp vía con quái vật hai tay quơ một cái nắm lấy hơn mấy chục mũi tên ném trả lại định giết sạch những tên xạ thủ. Bổng một trận cuồn phong nổi lên cuốn lấy tất cả mũi tên do con quái vật ném  một người trung niên xuất hiện. Người ấy phát ra lời nói lạnh như băng Huyết Ảnh Quỉ ngươi là loài Ác Ma phương bắc qua đây tàn hại dân chúng Phương Nam giờ đây lại giết quân binh thời số mạng ngươi coi như chấm hết. Con quái vật nửa người nửa quỉ cười lên the thé như quỉ khóc ma tru nói tất cả các ngươi không ai sống sót chỉ một người sống sót chính là người ngọc nầy Hắn nói xong xòe bàn tay đỏ như máu chụp tới tản đá lớn một cái ầm một tiếng kinh thiên động địa. Quân binh, Thiên Phụng, Tôn Đạm Thiên, khiếp vía hồn kinh biết hôm nay khó mà thoát chết với con quái vật nầy, quân binh lúc nầy không còn ai dám bắn tên nữa. Con quái vật hét lớn các ngươi phải chết hết Hắn chửng bị ra tay tức thời người trung niên nhanh như chớp biến mất chỉ nghe thấy con quái vật thét lên đau bị người trung niên bất ngờ đánh trúng Địa La Quỉ Trảo. Con Quỉ lảo đảo muốn ngã nếu như người nào khác thời tan xương nát thịt với Địa La Quỉ Trảo rồi. Con quái vật vô cùng lợi hại vận Huyết Ảnh Thần Công tức thời hồi phục lại ngay. Huyết Ảnh thét lên đinh tai nhứt óc ngươi là ai. Người Trung niên ấy chính là Thành Nghĩa, Thành Nghĩa cũng phải kinh khiếp Huyết Ảnh Quỉ trúng Địa La Quỉ Trảo mà không hề hấn gì biết là cuộc đấu sanh tử sắp xảy ra, Huyết Ảnh Quỉ nói khá khen cho tên tiểu tử ngươi ngươi còn trẻ như thế mà đã luyện tới võ công thượng thừa như vậy quả là hiếm thấy trên cõi đời nầy, nhưng tiếc thay ngươi phải chết vì ngươi chống trả lại ta. Nói hai bàn tay đỏ như máu chụp tới như tia chớp. Thành Nghĩa vận vô cực thần công, đánh ra chiêu Vân Lôi Chớp ảnh chống trả hai tiếng nổ khủng khiếp cát bay đá chạy mù trời. Thành Nghĩa với Ảo Ma Bộ Pháp. Biến hiện như Quỉ Ma chưởng chỉ đánh ra liên miên bất tận. Huyết Ảnh nào chịu thua kém thân pháp biến ảo ra làm năm bảy người Huyết Ảnh Chưởng đánh ra ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận Thiên Phụng đã nhìn thấy trận chiến. Giữa Tam Đại Ma đầu với Thu Cúc, Kim Cương, Lan Lan, nhưng đối với trận chiến nầy quả là không bằng một phần mười cát bay đá chạy cây cối ngã riệt quân binh bị kình của hai bên hất văng ra xa.
Đúng là trận chiến kinh hồn
Chưởng phong gào thét đùng đùng dậy non
Huyết phong gào thét kinh thiên
Vân Lôi chớp ảnh nổ rung đất trời
Cuồng phong bão chưởng ầm ầm
Thiên hôn địa hám đất trời cuồng quây
Tứ Phương Phong Vũ ghê thay
Huyết Quang chưởng quỉ bao vây mịt mùng
Hai bên chìm  lỉm bụi mù
Mất còn, còn mất ai nào hơn ai.

Tôn Đạm Thiên nhìn trận đánh như nín thở không biết ai ngã gục trước đây. Bổng Nghe Huyết Ảnh Quỉ hét lên xem đây. Tức thời Huyết Ảnh Chỉ đánh ra. Thành Nghĩa biết loại chỉ công nầy xuyên thủng sắt thép.
**************


PHẦN 78

Đây nói về Thành Nghĩa biết Huyết Ma Chỉ Công vô cùng lợi hại xuyên thủng sắt thép. Tức thời vận vô cực thần công với tất cả bình sanh hóa thành Kim Cương Thần Công đánh liền ra năm chỉ trảo Kim Cương chống trả lại Huyết Ảnh Chỉ. Tức thời năm tiếng sét nổ kinh hồn Thành Nghĩa ngã quỵ xuống đất. Huyết ảnh Quỉ cũng ngã quỵ xuống miệng trào máu. Thiên Phụng thấy Thành Nghĩa ngã quỵ Cô vô cùng kinh hãi chạy tới đở Thành Nghĩa dậy thấy Thành Nghĩa miệng trào máu quính quáng la lớn làm sao đây, làm sao đây. Mặt nạ Thành Nghĩa bị Huyết chỉ Thần Công đánh bay đâu mất Thiên Phụng nhận ra Thành Nghĩa ngay chàng thanh niên mà Cô nhớ mãi không bao giờ quên được. Thiên Phụng ôm Thành Nghĩa  miệng  nói quả là chàng rồi quả là chàng rồi. Cô lấy vạc áo chùi vết máu trên miệng Thành nghĩa. Cô nhìn say sưa khuôn mặt Thành Nghĩa lo lắng hỏi Huynh có sao không. Thành Nghĩa ráng gượng ngồi dậy nói mau hạ lệnh bắn tên vào tên quái vật kẻo không còn kịp nữa Tôn Đạm Thiên lúc đó cũng đứng sát bên Thiên Phụng nghe Thành Nghĩa nói thế tức thời ra lệnh bắn tên, tức thời tên bắn tới như mưa. Huyết Ảnh Quỉ trúng tên đầy mình đầy cổ đầy đầu rút lên thảm thiết Tôn Đạm Thiên lao tới trảm cho một đao tên Ác Quỉ  đầu rời khỏi cổ.

Nói về Thiên Phụng nhận ra Thành nghĩa người năm xưa cứu mình quả tim Cô cứ rung động liên hồi. Cô nhìn thấy Thành Nghĩa đeo một sợi dây chuyền mặt Kim Cương nạm vàng có khắc biểu tượng Thiên Phụng. Cô ôm chặc lấy Thành Nghĩa như không muốn rời ra. Tôn Đạm Thiên như chợt hiểu thì ra người cứu Thiên Phụng năm xưa chính là người nầy con người khôi ngô tuấn tú, nếu không có người nầy xuất hiện thời Ông đã chết dưới bàn tay Huyết Quỉ. Con người tài hoa võ công cái thế rất xứng đáng để Thiên Phụng Cháu Ông nâng khen sửa túi. Bổng Thành Nghĩa ngồi dậy vái lạy Tôn Đạm Thiên rồi nói với Thiên Phụng hãy điều động quân binh đến bao vây Tuyệt Cốc phía tây nam rừng núi Huyện Trung Khê bắt trọn ổ bọn Thập Ác Sát Đao. Huynh Tìm nơi trị nội thương nói xong Thành Nghĩa liền biến mất. Thiên Phụng lòng vui sướng  hơn bao giờ hết. Vì đã gặp lại người mình yêu.
Tình yêu tươi đẹp biết bao
Thân thương triều mến ngọt ngào tình chung
Mùa xuân nẩy nở hồn xuân
Tình yêu nẩy nở nhớ thương bao ngày
Gió lòng theo bước chân ai
Tháng năm quấn quít chẳng xa hình chàng.

Đây nói về Thu Cúc đánh với ba tên Sát thủ bất phân thắng bại ba tên Sát Thủ tức thời hú lên một tiếng sáu bàn tay của chúng bổng đỏ lên như máu lao vào tấn công Thu Cúc chưởng phong lao tới kinh hồn. Thu Cú Vận Thái âm Thần Công chống trả ba tiếng nổ ầm ầm Thu Cúc văng ra xa xây xẩm mặt mày máu trong người như muốn chạy ngược kinh hãi vô cùng võ công gì mà kinh khủng đến thế. Thu Cúc sức lực còn chưa hồi phục tức thời ba tên Sát Thủ lao vào mỗi tên đánh ra hai chưởng huyết ảnh công với tất cả bình sanh kết liễu mạng sống của Thu Cúc. Thu Cúc chỉ còn chờ chết. Bổng một bóng người xuất hiện đánh liền ra sáu chưởng chống trả lại sáu luồng Huyết chưởng của chúng. Tức thời sáu tiếng nổ ầm ầm đùng đùng kinh thiên động địa Trung Lương lảo đảo nhưng không sao, còn ba tên Sát Thủ thời trào máu họng đứng không muốn vững Trung lương liền lao nhanh tới điểm vào các đại huyệt phá hủy tất cả công phu nội lực của chúng. Ba tên Sát Thủ rú lên thê thảm. Thu Cúc phi thân tới nắm lấy tay Trung Lương miệng nói Anh Trung Lương. Trung Lương triều mếm nhìn Thu Cúc nói Muội Có sao không ? Thu Cúc nghe lời nói Trung Lương tràn đầy yêu thương thời trong lòng an ủi vô cùng nói không ngờ Huyết chưởng quá lợi hai như vậy Cùng lúc ấy Lan Lan, Thanh Hoa phi ngựa đến. Trung Lương liền phi thân biến mất. Lan Lan hỏi Tĩ có sao không ? Thu Cúc nói Những tên Sát Thủ quả là lợi hại. Khi ấy Thiên Phụng cũng vừa tới nơi, nhìn thấy ba tên Sát Thủ khi xưa hảm hại mình, giết người không gớm tay tội ác của chúng không để đâu cho hết liền  nói trói ba tên Sát Thủ kia lại đưa lên xe.

Đây nói về Kim Cương  đánh với ba tên Sát Thủ càng về sau càng yếu thế vì ba tên Sát Thủ đã thi tiển Huyết ảnh chưởng lợi hại vô cùng. Cùng lúc ấy quân binh cũng đã kéo tới bao vây. Ba tên sát thủ quyết hạ gục Kim cương tìm đường tẩu thoát. Bổng sáu  cánh tay ba tên Sát Thủ đỏ rực chúng vận hết thần lực Huyết Ảnh Thần Công, mỗi tên đánh ra hai chưởng Huyết Ảnh Quỉ Kim cương biết mình khó mà đở nổi sáu Huyết Chưởng nhưng cung phải liều mạng vận hết sức bình sanh Thái Âm Thần Công chống trả bổng một người bên ngoài lao vút vào đánh ra ba chiêu Kim Cương chưởng tức thời ba tiếng nổ khủng khiếp nổi lên Kim Cương bật ra nhưng không hề hấn gì còn ba tên Sát Thủ gào lên thê thảm bị Kim Cương Chưởng đánh ngã quỵ đứng dậy không nổi. Quý Nhân lao tới điểm vào các đại huyệt của chúng phá hủy toàn bộ võ công ba tên Sát Thủ rú lên thê thảm. Kim Cương liền phi thân đến nắm lấy tay Quý Nhân Anh Quý Nhân. Quý Nhân lúc nầy không mang mặt nạ. Quý Nhân triều mến nhìn Kim Cương nói Muội có sao không ?  Kim Cương nói Muội không sao cả. Quý Nhân nói mau dẫn quân binh đến bao vây Tuyệt Cốc tiêu diệt Thập Ác Sát Đao. Nói xong Quý Nhân phi thân biến mất. Kim Cương nhìn thấy Tôn Đạm Thiên, Thiên Phụng, Thanh Hoa, Thu Cúc, Lan Lan tất cả đều bình yên thời mừng rở. Lan Lan hỏi những tên Sát thủ đâu Kim Cương chỉ ba tên Sát Thủ nói chúng bị Quý Nhân phá bỏ tất cả võ công rồi. Tôn Đạm Thiên nói trói chúng lại đưa lên xe. Nghe Kim Cương nói có Quý Nhân trợ thủ bảo vệ. Ngũ Đại Tiểu Thơ nhìn nhau mỗi người đều có bùa hộ mạng theo sát bên lưng không dễ gì đối thủ  sát hại được.

Đây nói về Ngũ Đại Tiểu Thơ dẫn quân binh bao vây Tuyệt Cốc. Nhưng không thể nào vào tuyệt Cốc được, vì vách đá dựng đứng cheo leo. Hố sâu thăm thẳm. Còn Tôn Đạm Thiên thời áp giải những can phạm về Vương Phủ. Cùng ấy Thập Ác Sát Đao đang ở trong Tuyệt Cốc bàn cách tiêu diệt Ngũ Đại Tiểu Thơ. Bát Sát đao nói không ngờ Ngũ Đại Tiểu Thơ lợi hại như vậy rất khó tiêu diệt. Trùm thủ lĩnh Nhất Sát Đao nói  chỉ cần chúng ta phân tán Ngũ Đại Tiểu Thơ thời tiêu diệt không khó. Bổng tiếng nói lạnh lùng nổi lên ngày cùng các ngươi đã đến Thập Ác Sát Đao giật mình con muỗi bay xa chín mười mét còn nghe thế mà có người đứng ngoài cửa động mà không hề hay biết. Thời biết võ công thượng đẳng đến mức độ nào. Thập Ác Sát Đao nhìn ra ngoài cửa động thời thấy năm người đứng trước cửa động không xa. Thập Ác Sát Đao kẻ rút kiếm người rút đao lao vút ra khỏi động quát các ngươi là ai ? Năm người đứng ngoài cửa động một người lên tiếng nói Ngũ Long Hiệp Nghĩa. Tên Thủ Lĩnh Thập Ác Sát Đao nói té ra là Ngũ Long Hiệp Nghĩa nổi tiếng như cồn gần đây. Tên Trùm Thủ Lĩnh quát đã đến đây thời không còn con đường sống để mà ra. Hắn ra lệnh hạ sát năm tên đó cho ta tức Thập Ác Sát Đao lao ra tấn công vào Ngũ Long Hiệp nghĩa. Trận chiến xảy ra khủng khiếp.

Nói về Thu Cúc, Kim Cương, Lan Lan, nội công rất cao nghe như có trận giao tranh trong Tuyệt Cốc liền nói đánh nhau rồi. Chúng Ta mau vào Tuyệt Cốc thôi tức thời ba người phi thân lên cao vượt qua hố sâu thăm thẳm vách núi dựng đứng, ghềnh đá cheo leo  lao vào Tuyệt Cốc  thời thấy trận chiến xảy ra kinh hồn bạc vía. Thu Cúc nhìn thấy hai tên Sát Đao tấn công Trung Lương liền phi thân lao vào xáp chiến. Trung Lương đánh với hai người thấy khó mà thắng được thấy Thu Cúc lao vào xáp chiến, tạo cơ hội cho Trung Lương đánh bại đối thủ  nhanh chóng. Trung Lương liền rút Âm Linh Thần Tiêu ra thi tiển ngay tuyệt chiêu Tuyệt Mạng Sát Tiêu. Bóng Tiêu Trùng Trùng Âm Tiêu gào thét kinh khiếp. Tên Ngũ Sát Đao bị tiếng tiêu làm cho rối loạn tinh thần nên U Linh Thần Công không phát tác dụng tối cao được bị Trung Lương đánh trúng mấy tiêu trào máu họng ngã quỵ Trung Lương liền lao tới điểm vào các đại huyệt phá hủy toàn bộ công lực của Hắn. Hắn rú lên thê thảm  nằm queo dưới đất. Trung Lương tức thời tấn công tên Lục Sát Đao. Hắn đang dốc sức ra tay hạ gục Thu Cúc, nhưng Thu Cúc võ công siêu đẳng không dễ gì hạ gục được.  Hắn thấy bóng tiêu phủ xuống liền vận U Linh Thần Công chống đở ầm một tiếng long trời lở đất, Hắn lảo đảo muốn ngã Thu Cúc liền lao nhanh tới điểm huyệt hắn. Người Hắn cứng đờ ngã nhào Thu Cúc liền điểm vào các đại huyệt phá hủy toàn bộ công lực của Hắn. Hắn Kinh hoàng rú lên thê thảm.

Nói về Kim Cương thấy một mình Quý Nhân đấu với hai tên liền phi thân lao vào tấn công. Quý Nhân thấy Kim Cương cầm chân một tên tức thời lấy Dương Linh Thần Sáo ra thi tiển tuyệt học Thác Lũ Kinh Thiên tức thời tứ thời bóng sáo đầy trời. Âm Ma Lạc Hồn Sáo réo rét ghê khiếp Bóng Sáo trùng trùng Âm Ma Lạc Hồn Sáo làm cho tên đệ tam Sát Đao toán loạn tinh thần, không phát huy được U Linh Thần công bị chiêu Thác Lũ Kinh Thiên đánh trúng ngã nhào. Quý Nhân liền nhanh chóng điểm vào các huyệt đạo phá hủy toàn bộ công lực đệ Tam Sát Đao Hắn rú lên thê thảm. Kim Cương thấy Tam Đao bị hạ gục phấn chấn tấn công Tứ Sát Đao như vũ bão tên Tứ Sát Đao ra sức chống đở muốn hụt hơi. Bổng Hắn thấy một luồng Sáo Phong ập tới Hắn ra sức chống đở ầm một tiếng kinh thiên động địa Hắn lảo đảo muốn ngã trào máu họng. Kim Cương nào bỏ qua cơ hội phóng tới điểm vào các đại huyệt của hắn phát hủy toàn bộ cộng lực Hắn rú lên thê thảm ngã nhào xuống đất.
Tiếng rú thảm thê khiếp hãi hùng
Thân tàn ma dại kiếp mạng chung
Giết người cướp của muôn tội ác
Đạo Trời khó thoát luật thiên công.
**************


PHẦN 79

Đây nói về Tiên Nhân lúc nầy  không đeo mặt nạ một mình đánh với hai tên Sát Đao, hai tên Sát Đao vô cùng lợi hai U Linh kinh công của chúng vô cùng kỳ ảo. U Linh Quỉ Chưởng của chúng vô cùng lợi hai. Hai tên Sát Đao tấn công Tiên Nhân tới tấp. Lan Lan thấy thế liền quát lên một tiếng nói có Muội đến giúp một tay đây. Lan Lan ra oai chưởng chỉ đánh ra tới tấp. Tên Bát Sát Đao thấy Lan Lan xông vào trợ chiến cho Tiên Nhân liền vận U Linh Thần Công đánh Lan Lan. Tiên Nhân thấy Lan Lan tiếp ứng liền nhanh chóng vận dụng Hấp Lực Thần đánh ra chiêu Thiên Long Trảo Chỉ. Tên Thất Sát Đao vận U Linh Thần công chống đở ầm ầm Thất Sát Đao xây xẩm mặt mày Tiên Nhân liền xử dụng Mê Tung bộ pháp biến hiện như MA Quỉ nhánh chóng phóng ra Cuồng Phong Sóng Chỉ hạ gục tên Thất Sát Đao phá hủy toàn bộ công lực của Hắn. Hắn rú lên thê thảm ngã quỵ xuống. Lan Lan thấy Tiên Sanh đã hạ gục tên Thất Sát Đao. Cũng ra sức hạ gục đối thủ. Bát Sát Đao võ công thấp trong những Tên Sát Đao. Bị Lan Lan hạ gục. Lan Lan phá hủy toàn bộ công lực của Hắn. Hắn rú lên thê thảm ngã gục xuống đất.

Nói về Thành Nghĩa đánh với tên đệ Nhị Sát Đao. Võ Công của Hắn đã luyện đến tần thứ bảy U Linh Thần Công tên Nhị Sát Đao muốn hạ gục ngay Thành Nghĩa nên đánh ra toàn là những chiêu tuyệt học U Linh Quỉ Chưởng lợi hại vô cùng. Nhưng hắn đã gặp phải một tay Võ Học thượng đẳng đã luyện đến tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều dâng, tất cả đều chuyển hóa trở về một. Thành Nghĩa muốn kết thúc trận chiến nhanh chóng liền vận dụng Vô Cực Thần Công, chuyển hóa thành Kim Cương Thần Công kết hợp với ảo Ma Bộ Pháp ẩn mình biến mấy Nhị Sát Đao kinh hãi thời liền bị đánh trúng một chưởng Kim Cương Thần Công ngã gục.Thành Nghĩa nhanh như chớp điểm huyệt phá hủy toàn công lực của Hắn. Hắn đau đớn khiếp hãi rú lên ngã quỵ nằm yên đưới đất.

Nói về Tiên Sanh đấu với tên Trùm Thập Ác Sát Đao tên nầy võ công cái thế đã luyện U Linh Thần công tới tần thứ chín mỗi chiêu Hắn đánh ra tan đá nát vàng khủng khiếp tên Trùm Sát Đao kẻ tám lạn người nửa cân kỳ phùng địch thủ đánh với nhau long trời lở đất. Bổng tên Trùm Sát Đao quát lớn ngươi là ai ta thấy hơi quen. Tiên Sanh quát ngươi không nhớ ta là ai sao. Người mà Tiến Đạt thuê ngươi giết ta ở đèo Vân Giang. Tên Trùm kinh hãi thế ra ngươi chưa chết sao. Tiên Sanh quát ngày đền tội của ngươi đã đến xem đây Tiên Sanh tay phải liền thi tiển tuyệt chiêu Thiên La Quỉ Trảo. Năm luồng chỉ phong lao tới, cùng lúc tay trái đánh ra tuyệt chiêu Thiên Hôn Đại Hám tên Trùm Sát Đao liền vận mười hai Thần Công lực đánh ra U Linh Quỉ Chưởng tần thứ chín tức thời chưởng phong gào thét đinh tai nhứt óc ầm ầm đùng đùng cát bay đá chạy mù mịt cây cối ngã rạp khủng khiếp in hồn. Tiên Sanh lảo đảo tế ngồi xuống đất xây xẩm mặt mày  liền vận thái cực Thần Công đều hòa chân khí. Còn tên Trùm Sát Thủ cũng chẳng khá gì hơn lảo đảo té ngồi xuống đất. Lan Lan thấy thế nói mau tới giúp cho Tiên Huynh. Thành Nghĩa cản để hai người đó tự giải quyết với nhau. Tiên Sanh vận Thái Cực Thần công đứng dậy nói Ta Sống thời ngươi phải chết xem đây. Tên Sát thủ cũng quát xem đây. Với mười hai thần công lực U Linh Thần Công vận tối đa tần thứ chín đánh liền tới ba chưởng. Tiên Sanh cũng hét lên một tiếng Thái Cực Thần Công vận tối đa hóa ra Kim Cang Thần Công chưởng phong gào thét đinh tai nhứt óc ầm ầm đùng đùng quỉ khóc thần sầu đất trời rung rinh chỉ nghe tiếng rú lên thê thảm. Thành Nghĩa thở phào nhẹ nhổm thắng rồi bụi đất tan dần, người ta nhìn Tiên Sanh nằm sải sòng dưới đất, còn tên trùm Sát Đao không nằm sải sòng ngồi ọc ra từng búng máu. Ba Đại Tiểu Thơ kinh hãi Thành nghĩa nói không sao đâu để xem cuộc diện.  Bổng đang nằm dưới đất Tiên Sanh bật đứng dậy bước tới bên tên Trùm Sát Thủ nói ngươi biết thế nào là gieo gió gặt bão chưa. Tiên Sanh nói xong liền phóng chỉ điểm huyệt phá hủy toàn bộ công lực tên Trùm Sát Đao. Chỉ nghe Hắn rú lên đau đớn nằm gục xuống đất. Thu cúc, Kim Cương, Lan Lan chạy tới nói Tiên Sanh Huynh lợi hại  quá. Thế là bọn Thập Ác Sát Đao đã bị tốm cổ chờ ngày đêm ra xét xử.
Gieo gió gặt bão chính là đây
Cuối cùng kết quả cũng trắng tay
Giết người cướp của gieo tội ác
Công đường thọ tội kiếp đầu bay
Hỡi ai có trí thời nên tránh
Nhân quả xoay vần có mấy sai
Gieo chút thiện tâm nơi trần thế
Cháu con thoát khổ kiếp Rồng bay.

Đây nói về Thiên Phụng, Thanh Hoa cho quân bao vây Tuyệt Cốc nghe trận chiến rền trời rền đất nhưng không làm sao vào được nhất là Thanh Hoa trong lòng lo lắng không yên. Thiên Phụng nói Tà không thể thắng Chánh được. Nhất định Thập Ác Sát Đạo bị hạ gục. Thiên Phụng nói vừa xong thời thấy nhiều người từ trong Tuyệt Cốc bay ra. Không bao lâu thời đến  mỗi người nắm áo xách lấy một người còn mang theo một số vàng bạc châu báu nhiều vô số, những số vàng bạc châu báu ấy do Thập Ác giết người cướp của khắp nơi cướp về. Ngũ Long, Tam Phụng ném xuống đất những tên Sát Thủ. Thiên Phụng vừa nhìn thấy Thành Nghĩa  mừng quá chạy tới nắm lấy tay Thành Nghĩa như không muốn buôn Thành Nghĩa ra. Thành Nghĩa cũng thế nắm chặc lấy bàn tay bé nhỏ Thiên Phụng như không muốn rời ra hai người nhìn nhau đắm đuối. Nhất là Thanh Hoa vừa nhìn thấy Tiên Sanh thời chạy tới ôm chầm như sợ Tiên Sanh biến mất. Tiên Sanh nói khổ cho Hoa Muội quá. Cặp nào cặp nấy nắm tay nhau họ như quên đi tất cả.
Nỗi nhớ nhung trời cho gặp gở
Trông mõi mòn giờ đã gặp nhau
Xuân về đàn én tung mây
Tình yêu nồng thấm trong tay ân tình
Lòng đợi lòng vườn Hồng hé nở
Hoa đầy hoa rực rỡ  Bướm Ong
Lòng xuân đã mở tất lòng
Gió xuân len nhẹ vào hồn đang yêu
Môi kề môi muôn điều ngọt lịm
Mắt nhìn nhau má quyện kề nhau
Cõi lòng hâm nóng biết bao
Quả tim người đã thầm trao cho người
Yêu nhau quên cả đất trời
Đầy vườn trái ngọt, nẩy  chồi rừng yêu.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Bổng trên nền trời sắp chuyển mưa mây đen kéo tới gió thổi ào ào tất cả như bừng tỉnh cơn mưa yêu đương trở về thực tại. Ngũ Long hiệp nghĩa nói với Ngũ Phụng  các huynh còn nhiều  việc phải làm hẹn gặp lại các Muội nơi công đường xử những tên tội ác làm hại nước hại dân . Nói xong Ngũ Long Hiệp Nghĩa phi thân về hướng Bắc biến mất. Ngũ Phụng nhìn theo mà lòng dâng lên bao nỗi thân  thương. Thiên Phụng nhìn những tên Thập Ác Sát Thủ, ra lệnh trói hết chúng lại bỏ lên xe chở về Vương Phủ chờ ngày xét xử chúng. Thế là quân binh cùng Ngũ Đại Tiểu Thơ trở về Vương Phủ.

Đây nói Ngũ Long Hiệp Nghĩa  phi thân về hướng Bắc đến Thị Trấn Trung Khê vào nhà khách hàng sang trọng nghĩ ngơi vì đã trải quan một thời gian theo sát Ngũ Phụng bảo vệ giúp đở. Nay công việc coi như đã hoàng thành. Nên Ngũ Long Hiệp Nghĩa hộp mặt nhau một bửa rồi chia tay. Năm anh em vào nhà khách hàng sang trọng chọn một cái bàn trong góc không ai để ý vừa ăn vừa nói chuyện. Tiên Sanh nói Huynh đệ anh em chúng ta tuy mỗi người sanh ra mỗi nơi. Nhưng lại cùng chung một chí hướng, tính tình cũng như việc làm lại rất giống nhau. Giúp dân giúp nước không cầu lấy danh lợi miễn sao dân chúng sống bình yên là vui rồi. Năm chúng Ta sống là anh em, chết cũng anh em. Ai lớn hơn  Làm Huynh. Ai nhỏ hơn làm Đệ. Anh Em Huynh Đệ nghĩ sao ? Năm người ai cũng cho là phải Thành Nghĩa lớn tuổi hơn làm Đại Sư Huynh. Tiên Sanh nhỏ tuổi hơn Thành Nghĩa nhưng lại lớn tháng hơn ba người kia Nhị Sư Huynh. Kế Theo Trung Lương Tam Sư Huynh. Kế nữa Quý Nhân Tứ Sư Huynh. Tiên Nhân nhỏ nhất Ngũ Sư Đệ. Thành Nghĩa nói chúng ta là con cháu Tiên Rồng con Của Cha Trời Lạc Long Quân. Và Địa Mẫu Âu Cơ. Trần Gian chỉ là quê hương cõi tạm. Anh Em Huynh Đệ chúng ta sanh ra mỗi người mỗi nơi cuối cùng lại sum hiệp một nhà, Châu Về Hợp Phố. Đây không phải Ý của Cha Mẹ Trời là gì. Tuy Trần Gian chỉ là cõi tạm. Thiên Đàng mới thật chính quê. Nhưng Trần gian chúng Ta là Huynh Đệ Anh Em. Thời về Trời chúng Ta vẩn là Huynh Đệ Anh Em. Chúng Ta mãi mãi là Huynh Đệ Anh Em. Tiên Sanh nói nào Anh Em Huynh Đệ chúng Ta lấy năm chén rượu nầy làm lời thề nào Anh Em Huynh Đệ chúng Ta uống cạn. Thế Là năm Anh Em đồng bưng chén rượu lên niệm đức Cha Trời Mẹ Trời chứng giám rồi cùng nhau uống cạn. Thế là Ngũ Long Hiệp Nghĩa vui vẻ với nhau cho đến khi tàn cuộc. Thành Nghĩa nói ở Tuyệt Cốc vô cùng bí mật chúng ta đến đó khám phá lần nữa xem sao. Ai cũng cho là phải liền phi thân đến U Linh Tuyệt Cốc. Vào Sơn động khám phá một hồi không thấy gì ngoài những bệ đá. Thành nghĩa nói võ công của Thập Ác Sát Đao có lẽ học từ nơi đây mà ra. Tiên Nhân nói đúng vậy, nhất định là có điều gì bí ẩn ở đây. Trung Lương nói tất cả bí mật ẩn tàn trên bệ đá chính giữa lớn kia chúng ta khám phá xem thử. Ai nấy cũng cho là phải liền tập trung vào bệ đá lớn. Thành Nghĩa nhích thử Bệ đá lên thời thấy dưới bệ đá có một đường hầm. Ai nấy đều nói đây rồi Năm Anh Em đều chui xuống đường hầm đến một mật thất Thấy có hình tu luyện U Linh Thần công. Tiên Nhân định dùng thần công xóa đi tất cả. Thành Nghĩa can Võ Công Tuyệt Học không tà chính không ác thiện do con người xử Võ Công Tuyệt Học vào việc ác mà thôi. Nếu xử dụng Võ Công Tuyệt Học vào việc thiện thời không hề gì.
**************


PHẦN 80

Nói về Thành Nghĩa thấy một chỗ vách đá khả nghi liền dùng vô cực thần công chưởng vào đó tức thời một cánh cánh cửa đá mở ra. Trong mật thất hào quang sáng chóa. Vàng Ròng đã tinh luyện loại bỏ tạp chất, không phải vàng tự nhiên chất đống sáng ngời ngọc ngà châu báu nhiều vô cùng. Thành Nghĩa nói có lẽ đây cũng là ý trời. Cho Anh Em Huynh Đệ chúng ta. Mật thất nầy chưa ai phát hiện ra kể U Linh Ma Đầu Phương Bắc đến ở. Cũng Như Thập Ác Sát Đao. Có lẽ Mật Thất châu Báu nầy có từ Thời Thượng Hùng Vương. Khi cần thời lấy nó cứu giúp dân chúng. Chúng Ta mỗi người lấy bao nhiêu thời lấy đêm về trang trải cho gia đình nghèo khổ bấy lâu nay. Thế là Năm Anh Em lấy mỗi người một bao, Thành Nghĩa nhìn thấy một viên ngọc to lớn hào quang lấp lánh. Thành nghĩa cầm lên thời có một luồn thần lực truyền qua cơ thể sức lực tăng lên một cách kỳ lạ thời biết là viên Ngọc Thần quý hiến vô giá có một không hai trên đời vô cùng mừng rỡ có ý tặng cho Thiên Phụng. Năm Anh Em Đóng Cửa Mật Thất lại ra khỏi Tuyệt Cốc chia tay nhau trở về quê thăm mẹ thăm người thân.

Đây nói về Thượng Tây Châu, Làng Hạ, người ta nhìn thấy một chàng thanh niên trai trẻ khôi tuấn tú cỡi con ngựa thong thả đi trên đường quê. Trời đã về chiều, cảnh trời thu - mây - nước, cánh đồng tăm tắm cò bay. Một miền quê vui nhộn, những âm thanh ca hát gặt hái trên khắp cánh đồng. Hoa tươi chim hót trên cành, gió nhè nhẹ vui đùa trên làng quê ngõ xốm. Cảnh thanh bình đẹp đẽ biết là bao.
Cánh cò nhìn cánh đồng xa
Làng quê non nước bao la một màu
Gió thu rụng hết lá sầu
Trời thu soi dáng cấy cày đông vui
Tuyệt vời gặt hái hò reo
Vút lên điệu nhạc miền quê đẹp lành
Chân trời núi mọc điệp trùng
Dòng sông uốn lượng qua vùng Làng quê
Núi sông hùng vĩ lắng nghe
Quê hương trù phú cái dè ấm no.

Trung Lương ngựa người thong thả lắng nghe từng nhịp điệu quê cảm thấy trong lòng vui lây theo cảnh quê thanh bình êm ả. Bức tranh quê đẹp đẽ làm sao. Tiếng sáo mục đồng réo rắt như gọi trời mây xuống quê Làng hòa nhập an vui, lời ca tiếng hát nam nữ đối đáp lẫn nhau, làm cho cuộc sống lao động thêm rộn rịp những ngày mùa. Cuộc sống yên lành lúa thóc đầy kho, bừng lên cuộc sống ấm no, tràn đầy hạnh phúc tự do thanh bình.
Ngoài đồng rộn tiếng cười
Trên cành chim ríu rít
Đàn trâu nghe tiếng sáo
Sường đồi tiều vài chú
Chài lưới khắp trên sông
Hoa cười cò lượn trên không
Hè sân bồ lẩm ngóng trông lúa về.

Trong sự thanh bình êm ả miền thôn quê có một người Mẹ ngày đêm trông đợi con đó là Đức Bà. Trung Lương ra đi biền biệt hơn ba năm trời mù mịt phương xa không thấy trở về không biết sống chết ra làm sao.
Trời thu cao vót gió thét già
Một người tựa cửa nhớ con xa
Cô đơn  gầy héo theo năm tháng
Ba mùa cúc nở lá vàng sa
Mảnh trăng giờ đã treo đầu núi
Sắp lặng non tây sắp lìa nhà
Mắt mờ lưng yếu thân già xế
Trông con mòn mõi mấy năm qua.

Trung Lương vừa đến Làng Hạ xa xa có một ngôi nhà tranh  một người Mẹ già đang quét sân.
Lá vàng rơi rụng bao nhiêu
Thương con mòm mõi bấy nhiêu lá vàng.

Trung Lương thấy cay hai con mắt nhìn thân gầy người Mẹ nhớ con xa. Đức Bà đang quét sân nghe tiếng chân ngựa đi vào, Bà dừng quét nhìn người cỡi ngựa Bà bổng òa lên con đã về con yêu của Mẹ đã về. Bà quăng cái chổi chạy tới ôm Trung Lương. Trung Lương thấy thương Mẹ vô cùng. Trung Lương trên đường về mua thật nhiều thứ cho mẹ, toàn là cao lương sơn hào hãi vị, mà Bà không bao giờ dám mơ tưởng đến. Trung Lương vào nhà nhìn thấy khang trang sạch đẹp đồ dùng không thiếu, thời biết là do Thu Cúc sắp xếp lo lắng Mẹ thay cho mình. Trung Lương thầm cảm ơn Thu Cúc vô hạn. Người con gái xinh đẹp tốt nết dịu hiền. Không quảng gian nan  lặng lội đường xa  tìm kiếm trả thù cho mình. Đức bà thấy Trung Lương cứ nhìn mãi ngôi nhà Bà nói ơn Thu Cúc không cách gì trả nổi, Mẹ khỏe mạnh cho tới ngày hôm nay là do một tay Thu Cúc sắp xếp tất cả. Ước gì Thu Cúc là con dâu của Mẹ. Trung Lương nói ước gì nữa Thu Cúc chính là con dâu của Mẹ. Bà nói thế ra con có tới hai vợ sao. Trung Lương liền kể lại tất cả những gì đã trải qua. Trung Lương nói Mỹ Hạnh đã có chồng rồi. Đức Bà nghe nói thở dài âu cũng là số trời đã định. Nghe nói Thu cúc lên Đức Châu Hợp Phố mấy năm nay chưa thấy trở về, nghe con Hiền nói như vậy. Trung Lương hỏi con Hiền là ai. Đức Bànói con Nhu Hiền do Thu Cúc đưa đến giúp việc cho nhà mình hơn ba năm rồi. Khi nó đến đây mới mười hai tuổi, nay đã lên mười lăm nó ngoan hiền lắm giống như cái tên của nó. Sáu tháng nó về nhà  một lần, nghe đâu nhà nghèo đông con nó là người con thứ năm trong gia đình  còn hai em nữa. Cứ mỗi tháng Thu Cúc trả cho một lượng bạc, nghe nói đâu Thu Cúc đã đưa trước số bạc thuê ở  ba năm. Nay đã ba năm mấy tháng mà Thu Cúc vẫn chưa thấy trở về. Con Nhu Hiền nói cũng tội nó nói chừng nào Thu Cúc về không mướm nữa thì nó mới thôi không ở cho nhà mình nữa. Cứ nửa tháng Nó đi chợ một lần cũng sắp về rồi. Nghe tiếng chân người đi vào sân Trung Lương nhìn ra thấy một người con gái cũng có nét duyên dáng tay xách một giỏ lớn, tay xách một con gà. Cô vừa bước vào nhà thời nhìn thấy một chàng trai ngô ngô tuấn tú, vai mang ống tiêu. Anh hoa phát tiết khác người. Đức Bà nói Hiền con ra mắt Cậu Chủ đi. Hiền nghe Đức Bà nói thế liền quỳ lạy Trung Lương lễ phép thưa Cậu Chủ mới về. Trung Lương nhìn Nhu Hiền có vẻ thiệt thà hiền hậu nói tiền bạc ở đâu mà Hiền mua nhiều đồ ăn như thế. Nhu Hiền nói cứ hàng tháng đến Nha Môn nhận lấy một lượng bạc do Huyện Nha cấp phát. Trung Lương kinh ngạc hỏi Huyện Nha cấp phát sao, Hiền nói đúng vậy nghe đâu dân Huyện Đại Lộc giàu lên là nhờ công lao Cậu Chủ. Nên Huyện Quan trích ra một ít bạc lo cho Gia đình Cậu Chủ suốt ba năm nay. Nghe đâu Thu Cúc Tiểu Thơ  hiện giờ là một trong năm Đại Tiểu Thơ Vương Gia. Hình như Huyện Quan lấy làm tự hào lắm quyền thế Huyện Quan cũng đã lên cao. Tiểu Thơ Thu Cúc cũng sắp về rồi. Đức Bà hỏi Nhu Hiền  Tiểu Thơ Thu Cúc hiện giờ là Tiểu Thơ Vương Gia. Nhu Hiền nói Bẳm Bà con nghe người trong Nha Môn nói như vậy. Đức Bà nghe xong thở dài nói gia đình mình với hết tới rồi, không còn huy vọng gì nữa. Bà thở dài buồn bả. Trung Lương thấy Mẹ buồn như vậy nói con dâu Mẹ không mất đi đâu Mẹ đừng lo buồn. Bà nói Thu Cúc là Tiểu Thơ Vương Gia. Không phải Tiểu Thơ Quan Huyện đâu con. Trung Lương làm thinh không nói nữa. Trung Lương lấy cái bao lớn đựng toàn cao lương sơn  hào hãi vị đồ khô để lại đồ tươi đêm ra nấu. Đức Bà thấy món nào món nấy có trên vài ba lượng bạc chỉ có bậc Vương Quan mới dám dùng. Những sơn hào , hải vị nầy chỉ  ở những Đô Thị lớn mới có. Trung Lương nói từ nay Mẹ cứ ăn những món ăn  cao lương mỹ vị như thế nầy, ăn hết con đi mua nữa. Đức Bà nói con làm gì mà có Bạc nhiều như vậy mua những món ăn thường thôi con. Đức Bà xưa nay chỉ nhìn thấy bạc vụn mà thôi. Và cũng chưa bao giờ được ăn những món ăn cao lương mỹ vị. Nay được ăn những món ăn nầy Bà cảm thấy hạnh phúc. Nhìn Mẹ ăn những món ăn ngon Trung Lương cảm thấy lòng mình sung sướng. Khi nhỏ Trung Lương mơ ước mình giàu có để phụng dưỡng lo cho Mẹ. Còn Đức Bà như thấy mình trẻ lại Đức Bà thấy vui vô cùng. Bà nói Cha con ở trên trời nhìn thấy con trưởng thành như thế nầy có lẽ cũng rất vui. Trung Lương ở nhà được mấy hôm đang ngồi tâm sự cùng với Mẹ .Nhìn thấy Nhu Hiền ăn ở sạch sẽ  đâu đó gọn gàng sáng trưa chiều tối việc đâu ra đó thời khen. Kêu Nhu Hiền tới hỏi, nhà Nhu Hiền ở đâu ? Nhu Hiền lễ phép thưa. Bẩm Cậu Chủ  nhà Nhu Hiền cũng ở trong Huyện Đại Lộc  Xã Lộc điền. Gia đình đông anh em khổ lắm mấy anh chị vì nghèo khổ nên chưa có chồng có vợ. Trung Lương liền móc trong túi ra một thỏi vàng sáng chóa mười lượng nói Ta thưởng công cho Hiền đêm về nhà đưa cho cha mẹ lo cho anh em ở nhà ít hôm rồi trở lại đây ở vào thời điểm đó mười lượng bạc mua được một lượng vàng. Nhu Hiền thấy vàng thời sợ hãi không dám nhận nói Cha Mẹ Hiền nhìn thấy vàng nghĩ là Hiền ăn trộm của Đức Bà  thời nguy mất. Đừng nói chi Nhu Hiền mà ngay cả Đức Bà cũng chưa bao giờ thấy vàng nhiều như vậy. Nhu  Hiền nhìn thỏi vàng cứ nghĩ đây là một giất mơ. Trung Lương thông cảm cho cái nghèo suốt đời chỉ thấy những đồng bạc vụn hào cắc mà thôi. Trung Lương nói cứ đêm thỏi vàng về nói là Cậu Chủ mới về thưởng cho không sao đâu Nhu Hiền nghe nói thế thời mới dám nhận. Nhu Hiền từ tạ Cậu Chủ, Đức Bà  trở về nhà. Đức Bà là người lúc nào cũng tôn trọng việc làm của con. Nên Trung Lương làm gì Bà cũng tán thành ít khi phản đối vì Bà hiểu rõ Trung Lương không phải đụng đâu làm đó mà có sự suy nghĩ chín chắn. Làng trên xốm dưới nghe Trung Lương trở về họ kéo nhau đến thăm Trung Lương như ngày hội. Nhất là đàn trẻ chăn trâu chăn bò năm xưa nay đã có vợ có chồng làm ăn khắm khá. Họ nhìn thấy Trung Lương khác xa năm xưa Anh Hoa hiển lộ khác người. Hai mắt sáng ngời, tiếng nói vừa đủ nghe nhưng vang rất xa. Ai nấy cũng đều kính trọng như bậc Thánh Xưa kia dân chúng thường nghĩ Trung Lương là người trời mới có những suy nghĩ khác thường, tài năng khác thường phát minh sáng kiến nhiều điều mới lạ. Nay thấy Trung Lương Anh Hoa hiển lộ hai mắt sáng ngời thời càng tin hơn nữa.  Khi Trung Lương mất tích dân chúng Huyệt Đại Lộc cảm thấy buồn vô cùng. Hơn nữa Đức Ông Đức Ông thường trị bệnh giúp đời chỉ làm ơn làm phước. Không nhận lấy của ai đồng xu cắc bạc nào cả. Dân chúng nhớ đến công lao Trung Lương  làm đổi thay cuộc sống nghèo đói lạc hậu của họ. Trở thành cuộc sống văn minh ấm no hạnh phúc. Nên dân chúng thường tới giúp đở Đức Bà. Trong thời gian Trung Lương mất tích.
Sống giúp người thiện lành rất quý
Không lợi danh chỉ biết thương người
Lòng vàng châu báu sáng ngời
Không gì hơn được làm lành giúp dân
Tích đức tu nhân sống ở đời
Gieo lành gặt phúc nhớ ai ơi
Gẩm xem nhân quả đường Tạo Hóa
Thiện gieo thiện gặt vốn xưa nay
Cứu nhân độ thế lòng trong sáng
Tổ Quốc thanh bình đức cao bay
Danh thơm tỏa rạng đường nhân thế
Nhẹ kiếp  hồng trần bước thang mây.
**************


PHẦN 81

Đây nói về Ngũ Đại Tiểu Thơ thụ lý hồ sơ lấy án cung đã xong chỉ còn chờ ngày đêm ra xét xử. Thu Cúc, Kim Cương, Lan Lan muốn về thăm Cha Mẹ ruột một chuyến bằng thưa với Hầu Tôn Vương rằng. Thưa Cha, Cha cho phép chúng con về thăm quê nhà một chuyến. Hầu Tôn Vương vui vẻ nói  các con cũng nên về thăm  gia đình kẻo Cha Mẹ ngày đêm trông đợi. Nhớ là sắp xếp công việc trở lại lo công việc xử án. Ba Đại  Tiểu Thơ vân dạ ra khỏi ra khỏi Vương Phủ chia tay nhau mỗi người đi mỗi ngã nhắm hướng quê nhà phi ngựa lao đi.

Nói về Thu Cúc trong lòng vui sướng vô cùng vì sắp gặp lại Trung Lương nơi quê nhà. Cô nhớ rất rõ ngày đầu Cô đi dạo đồng cùng với Cha gặp gỡ Trung Lương trên con đê đập bổi nghe Trung Lương hò hát ngọt ngào làm sao. Cô nhớ rõ từng lời từng câu.
Trèo lên đỉnh núi non nam
Xa xa trông thấy nàng Tiên dạo đồng
Cánh Hồng rực rỡ cánh Hồng
Tóc Nàng  óng ả tựa nghìn ngàn mây
Vằng trăng rực rỡ muôn hoa
Liễu buông vóc ngọc Nhạn sa Cá chìm
Đất Trời khéo tạo nên hình
Nghìn xuân cũng phải nép mình kém xa
Ước gì thành gió theo chân
Biến thành ánh sáng để gần Nàng hơn
Non xanh nước biếc quê hương
Trúc Mai xuân hội vấn vương ân tình.

Cô nghe lời ca tiếng hát ấy như vang mãi bên tai, nó làm cho quả tim Cô cứ mãi rung động theo năm tháng. Hình ảnh Trung Lương cứ hiện mãi trong tim Cô. Trung Lương tán tỉnh Cô qua câu hò giọng hát  nghe ngọt ngào làm sao.
Bóng Hồng biến mất xa rồi
Lá vàng rơi rụng biển trời nhớ Thu
Cúc Vàng xuất hiện trên non
Rực hồng lan tỏa hương thơm khắp đồi
Thương ai chín đợi mười chờ
Biến thành cơn Gió đi tìm nàng Mây
Ước gì Anh gặp Em đây
Trăm năm đầu bạc đắp xây ân tình
Vầng trăng lơ lững giữa trời
Cho Anh ngắm mãi cuộc đời ngắm trăng.

Con tuấn mã những bước chân đều đều trên đường quê Xốm Làng Huyện Đại Lộc đã hiện ra. Bố Chánh Đại Nhân Tô Điền Chu có thông tin trước là Thu Cúc sắp về nên cho người ra đón. Tô Tần nhìn thấy một người cỡi ngựa xa xa nói Cha Chị Thu Cúc về kìa. Tô Điền Chu nói không phải đâu. Tỉ Chị con hiện giờ là Tam Đại Tiểu Thơ Vương gia uy danh lừng lẫy. Làm gì cỡi ngựa về một mình. Tô Tần nói Cha quên rồi sao tánh Chị Thu Cúc không thích rình rang đâu. Tô Điền Chu như chợt nhớ ra Thu Cúc lúc nào cũng giản dị không thích phô trương. Cách Nha Môn vài trăm mét là nhà ở Tô Điền Chu trong khuôn viên Huyện Nha bà con nội ngoại đông đúc mừng Thu Cúc mấy năm xa cách trở về. Thu Cúc trở về nhà trong sự chào đón thân yêu của gia đình. Ai nấy lắng nghe Thu Cúc kể chuyện chạm trán đối đầu với những tên Quan khét tiếng gian ác, mưu mô xảo quyệt, đầy móng vuốt giết người. Những tên sát Thủ võ công tài nghệ vô song. Những tên Ma đầu thần công cái thế. Những  đợt chạm trán căm go tưởng như là mất mạng. Những vụ án lấy khẩu cung khó khăn. Nói chung là Tà Chánh quyết một còn một mất. Nếu không mưu trí  xử lý nhanh chóng thời khó mà làm rõ những vụ án phức tạp.  cũng như không  có Ngũ Long Hiệp Nghĩa trợ giúp. Thời khó mà phá án thành công được, đôi khi còn mất mạng nữa là khác. Tô Tần hỏi Chị Thu Cúc Ngũ Long Hiệp Nghĩa là ai mà tài giỏi như vậy. Thu Cúc làm thinh. Tô Tần thúc dục Tỉ nói đi họ là ai mà tài giỏi như vậy. Thu Cúc thấy gia đình ai cũng muốn nghe đành phải nói. Ngũ Long Hiệp Nghĩa là năm vị Kỳ Nhân nổi danh như sấm, không kém gì Ngũ Đại Tiểu Thơ. Trung Lương là một trong năm người Ngũ Long Hiệp Nghĩa. Tô Tần la lớn Anh Trung Lương, thì ra là Anh Trung Lương. Tô Điền Chu nói Cha cũng nghe danh tiếng lẫy lừng Ngũ Long Hiệp Nghĩa, nhưng không ngờ Trung Lương lại là một trong năm người nổi tiếng đó. Tô Tần nói Anh Trung Lương về nhà rồi dân Làng ai cũng biết Thu Cúc làm thinh không nói gì nhưng sắc mặt Thu Cúc vô cùng rạng rỡ.

Một buổi chiều mây trắng giăng đầy trên bầu trời, ruộng đồng mênh mông  chỉ còn trơ gốc rạ. Dưới ruộng sâu đàng đàn cò trắng lã thi nhau tìm mồi. Người ta nhìn thấy một nàng Tiên cỡi ngựa dạo đồng. Tà áo bay theo gió. Nàng Tiên đến trên bờ đập bổi nhìn mặt trời sắp hoàng hôn như cảm xúc hồi tưởng lại lần đầu gặp gở Trung Lương. Và từ đây Cô đã yêu chàng trai tài hoa  giúp dân chúng thay đổi cuộc sống lạc hậu tiến lên cuộc sống văn minh, đổi đời từ đói nghèo khốn khổ sang ấm no hạnh phúc. Thu Cúc xuống ngựa ngồi trên bờ đập bổi  hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp gặp gỡ Trung Lương  khảy khúc đàn tương tư âm thanh réo rét du dương trầm bổng ai nghe thấy thời không bao giờ quên được.
Duyên  tình gặp gỡ nơi đây
Lòng Em vươn vấn đêm ngày không thôi
Ba năm mòn mõi ôi ôi
Bóng chàng chật kín đứng ngồi không quên
Yêu chàng từ thuở xa xôi
Từ khi trời đất tượng ra hình hài
Hỡi Chàng có biết có hay
Hoàng hôn năm ấy khăn tay trao chàng.

Bổng từ xa tiếng tiêu vọng đến hòa điệu với tiếng đàng Thu Cúc biết là Trung Lương đã đến. thì ra là họ đã hẹn hò gặp nhau trên bờ đập bổi năm nào như tìm lại những gì thiêng liêng nhất mà suốt đời hai người không bao giờ quên được. Từ xa Trung Lương dắc ngựa đi tới. Thu Cúc liền bước tới nắm lấy tay Trung Lương cho vơi đi bao nổi nhớ thương. Trung Lương nói Muội đến sớm hơn Huynh Tưởng nhiều. Thu Cúc có vẻ hờn dỗi. Hơn ba năm mõi mòn chờ đợi không đến sớm sao được. Thế là hai người hôn nhau. Họ yêu nhau say đắm. Họ là những kỳ nữ. Nam nhân đại trượng phu lúc nào cũng giữ gìn lễ giáo. Trung Lương lấy chiếc khăn tay ra nói Muội thấy không Huynh lúc nào cũng giữ chiếc khăn của Muội mãi bên mình. Thu Cúc ngã vào lòng Trung Lương nói Muội mà Mất Lương Huynh thời chỉ còn con đường chết vì bệnh tương tư. Trời bắc đầu xẩm tối. Trung Lương nói thôi mình về đi  Muội. Thế là hai người chia tay nhau Trung Lương về làng Hạ. Thu Cúc về Huyện Nha. Hai người gặp lại nhau ở Vương Gia.

Đây nói về Kim Cương  không trở về nhà Quý Nhân, Phúc Bà. Mà trở về khu xưởng dệt Ông Bà Kim. Cha Mẹ ruột của Kim cương đã hơn ba năm xa cách. Ông Bà Chủ  Kim đã gặp Kim Cương tại Công đường trước Vương Phủ vụ án Mỹ Hạnh. Ông Bà Kim hết sức mừng rỡ khi thấy Kim Cương trở lại xinh đẹp hơn ngày xưa không còn xấu xí gớm ghiếc trông ghê sợ nữa, Kim Cương là con gái hiếu thảo lúc nào cũng yêu thương Cha Mẹ hơn tất cả. Điều nầy làm cho Ông Bà Kim đau xót. Nghĩ lại lúc mình xa lánh Kim Cương. Chỉ vì thân hình xấu xí của nói. Vì lúc đó Ông Bà Kim nghĩ Kim Cương đã bị Ma Quỉ ám cho nên mới biến thành gớm ghiếc xấu xí như vậy. Ông Bà Kim nghĩ lại thấy thương Kim Cương vô cùng, cũng  đau xót hối hận vô cùng. Ông Bà Kim thấy Kim Cương lúc nào cũng yêu kính mình dù cho Cha Mẹ đối xử thế nào Kim Cương cũng không buồn phiền giận trách. Có lúc Ông Bà Kim nói Con không giận Cha Mẹ sao. Kim Cương nắm ấy tay Cha Mẹ nói. Thể xác của con là do Cha Mẹ sanh ra. Con được như ngày hôm nay là do Cha Mẹ nuôi nấn chăm sóc. Công ơn sanh thành dưỡng dục như trời biển báo đáp cả đời cũng không  đền đáp được cút công ơn  có đâu mà oán trách Cha Mẹ. Con vì bận chút việc Xã Hội nước non nên chưa về thăm gia đình Cha Mẹ được. Cha Mẹ thông cảm cho con. Ông Bà Kim biết Kim Cương ngày nay khác với ngày xưa, không còn trẻ con nữa đã trưởng thành và có địa vị ở Xã Hội. Lại là Ngũ Đại Tiểu Thơ danh tiếng lừng lẫy. Đây mới chính là Đại Hiếu làm rạng danh gia đình Cha Mẹ Dòng Tộc. Ông Bà Kim nhờ có vợ chồng Kim Thanh phụ giúp quản lý điều hành công việc trong xưởng dệt, nên cũng rảnh rỗi thong thả nhàn hạ. Hoàng hôn vừa buông xuống từ ngoài cổng một người con gái đẹp như Tiên cỡi ngựa đi vào, những kẻ ăn người ở trong trong khu xưởng dệt nhìn thấy Kim Cương reo lên Kim Cương Cô Chủ đã về. Có người chạy vào nhà kêu Ông Bà Chủ. Ông Bà Kim nghe Kim Cương về thời mừng quá chạy ra ôm lấy Kim Cương nước mắt chảy ròng ròng  nói con đã trở về. Kim Cương ngày xưa ra đi vì không còn ai muốn gần mình nữa. Căn phòng Cô trở nên lạnh lẽo. Cánh chim lạc đàn đã bay đi. Ông Bà Kim nghĩ Kim Cương sẽ không bao giờ trở lại. Tiếng lòng lương tâm cứ theo năm tháng không vơi đi mà nó càng thêm nặng triểu. Vắng bóng Kim Cương Ông Bà Kim như thấy mình lạc mất những gì quý báu nhất trên đời. Căn phòng đó hằng ngày vẩn có người quét dọn nhưng sao mà u buồn nghèn nghẹn. Ông Bà Kim tự nghĩ đẹp xấu thời có ý nghĩa gì. Chỉ có lương tâm và tình thương yêu mới thật đáng quý. Ông Bá Kim ôm Kim Cương vào lòng như sợ Cô bay đi không bao giờ trở lại.
Kim Cương con đã trở về
Gia đình buồn héo nở chồi xanh um
Tràn đầy hạnh phúc yêu thương
Bình minh trổi dậy qua cơn đêm tàn
Gia đình  đoàn tụ vui vầy
Mùa xuân lại đến rực ngàn ấm êm
Qua rồi dông tố mùa đông
Gia đình trở lại ấm êm năm nào.
**************


PHẦN 82

Nói về Kim Cương về nhà đã được hai ba ngày mà không thấy Quý Nhân đến thăm càu nhàu nói người gì mà vô lương tâm biết người ta về mà không chịu đến. Ông Bà Kim nghe Kim Cương nói thời biết Kim Cương đang giận Quý Nhân. Bà Kim nói cái thằng cũng tệ thiệt sao nó lại lâu tới thăm Kim Cương như vậy. Bổng Kim Cương nghe ngoài sân Kim Thanh nói Quý Nhân đệ trở về hồi nào. Kim Cương nói có thế chớ tưởng là trốn luôn người ta. Kim Cương bước vội ra sân nhìn thấy có Phúc Bà đi với Quý Nhân trông có vẻ rất lịch sự thời mỉm cười. Kim Cương chạy đến nắm lấy tay Phúc Bà, Phúc Bà tuy đã già nhưng rất đẹp lão. Nay có chút sửa soạn nên ai nhìn cũng thấy cảm mến. Quý Nhân bước tới lạy Ông Bà Kim nói Vãn Bối kính viếng thăm Ông Bà Chủ có người đứng bên ngoài nói Ông Bà Chủ gì nữa Kính Lạy nhạc Phụ Nhạc Mẫu cho rồi, ai nấy nghe lời nói ấy nổi lên cười vui vẻ. Phúc Bà đã nghĩ làm ở xưởng dệt mà ở nhà dưỡng già. Có người ăn kẻ ở phục vụ chăm sóc. Cũng căn phòng nầy, cũng bàn ghế nầy trước đây Quý Nhân chưa bao giờ dám ngồi chỉ có Tạ Kính là ngồi nói chuyện với Ông Chủ Bà Chủ mà thôi. Nay đã khác Quý Nhân muốn ngồi đâu thì ngồi Ông Bà Kim coi Quý Nhân như con trong nhà. Sẳn đang vui vẻ Quý Nhân thưa, Thưa Ông Bà Chủ. Gia đình con được hạnh phúc như ngày nay là do Ông Bà chủ ban cho. Công ơn ấy không có gì báo đáp nổi trên bước đường lưu lạc con may mắn gặp được hai viên Trân Châu nay con dâng lên kính biếu tỏ chút lòng thành kính biết ơn. Quý Nhân móc trong túi ra hai viên Trân Châu to lớn phát ra ánh sáng lấp lánh Ông Bà Chủ Kim nhìn thấy hai viên Trân Châu thời sửng sốt ngẩn người vì cả đời hai Ông Bà chưa bao giờ nhìn thấy hai viên trân châu nào to lớn hào quang lấp lánh đẹp như vậy. Hai viên minh châu nầy có giá cũng trên nghìn lượng vàng. Quả là quý hiếm vô cùng. Ông Bà Kim say sưa nhìn hai viên minh châu không thôi. Quý Nhân lại móc trong túi ra một sợi dây chuyền có viên Kim Cương to lớn  nói Huynh đến trể là gì mắt đi làm cái nấy cho Muội. Kim Cương nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Quý Nhân lòng tràn đầy sung sướng. Kim Cương nghĩ những gì Quý Nhân dành cho Cô dù chỉ là một vật tầm thường Cô Cũng quý, huống chi là Trung Lương bỏ công đi làm cho Cô sợi dây chuyền mặt hạt Kim Chương giá trị trên cả trăm lượng vàng. Vợ Chồng Kim Thanh tuy không có quà  nhưng vui vô cùng vì có một người em rễ nổi danh như sấm một trong năm người Ngũ Long Hiệp nghĩa. Quý Nhân nhìn Kim Thanh, Tỉnh Tâm nói, khi khác Đệ sẽ có quà cho Anh Chị Kim Thanh nói Quý Nhân đệ đã cho Huynh quá nhiều Đệ Không biết đấy thôi. Nội cái danh Ngũ Long Hiệp Nghĩa cũng đã cho Huynh uy lực nhiều rồi. Không ai dám coi thường Huynh đâu. Ông Bà Kim kinh ngạc hỏi quý Nhân là Ngũ Long Hiệp Nghĩa sao ?  Kim Thanh nói Cha Mẹ không biết đâu Quý Nhân đệ chính là Tứ Đại Ngũ Long danh tiếng lừng lẫy Trung Bắc Văn Lang. Gia đình Ông Bà Kim đang vui vẻ  thời có một tốp người từ ngoài ngõ đi vào . Đi đầu là Tạ kính. Chưởng Môn Nhân Phái Võ Gia. cùng mười mấy võ sư đến nhà Kim Thanh. Hơn Ba năm không đến bây giờ không mời mà đến dù sao đi nữa Kim Thanh vẩn là đệ tử của phái võ gia. Thấy chưởng Môn Đến đương nhiên hành lễ tôn kính tiếp đón vào nhà. Ông Bà Kim không muốn gây rắc rối đến phái Võ Gia nên tiếp đón Tạ Kính  cùng mười mấy vị Võ Sư. Trong đó có ba Võ Gia Bạch Tu, Đổ Phu, Bảo Ngọc hết sức cung kính. Kim Cương hôm nay ăn mặt lộng lẫy đã là xinh đẹp lắm rồi lại thêm đã luyện được võ công cái thế. Nên đẹp hơn xưa rất nhiều. Tạ Kính vừa nhìn thấy Kim Cương thời sửng sờ. Bạch Tu, Đổ Phu, Bảo Ngọc cũng sửng sốt. Vì nhìn thấy Kim Cương đẹp quá. Tạ Kính nói nghe người ta đồn Kim Cương Muội sau một thời gian mất tích trở về xinh đẹp vô cùng. Lời đồn quả không sai. Tạ Kính nhìn Ông Bà Kim nói Chưởng Môn Tạ Kính đến đây trước à hỏi thăm Kim Thanh về cái chết của Cha. Cũng như thăm  Kim Cương Muội sau một thời gian biến mất trở về Tạ Kính vừa nói vừa nhìn thấy Quý Nhân thời tỏ vẻ khó chịu nói, không ngờ ngươi cũng có mặt nơi đây. Quý Nhân chấp tay thi lễ nói sau mấy năm lưu lạc xa cách cũng vừa mới tới đây thôi Tạ Thiếu Chủ vẩn mạnh khỏe chứ. Vị Võ Sư đứng bên cạnh Tạ Kính nói. Không nên gọi Tạ Thiếu chủ, mà hãy gọi là Tạ Chưởng Môn. Quý Nhân làm thinh không nói gì. Tạ Kính  nói mấy tháng trước Tạ Mổ vì đang luyện ba môn võ công tuyệt thế đã thất truyền trong phái Võ Gia. Nên Cha Tạ Cung đi thế cho Tạ Mỗ, nếu hôm đó Tạ Mỗ đi thời chưa chắc bọn cướp đó làm gì được. Không đến nổi gây ra sự tổn thất lớn cho Mỹ Hạnh cũng như Võ Gia  như vậy. Những tên cướp khốn ấy đã bị triều đình xử tử hết rồi bằng không thời những tên cướp cũng khó mà thoát khỏi Võ Gia. Tạ Kính hỏi Kim Thanh vì sao thoát chết được. Kim Thanh nói lúc đó tôi bị thương rất nặng lại Thấy Chưởng Môn bị Tên Bại Lộ hạ thủ tôi liền bất tỉnh không biết gì nữa đến khi tỉnh dậy thời tôi mới biết được một người cứu sống. Người đó nay chính là vợ của đệ Tử. Tạ Kính nhìn Tĩnh Tâm rất xinh đẹp thời thầm nghĩ Kim Thanh coi vậy mà có phúc quá. Võ Học chẳng ra gì mà vớ được cô vợ trông cũng mát mắt. Tạ Kính nhìn Quý Nhân tỏ vẻ khinh thường nói ngươi lưu lạc khắp nơi chắc cũng học được chút ít võ công. Nhưng biết có làm được nên trò nên trống gì không. Năm đó nếu không nhờ Cha Ta cứu ngươi thời ngươi biến mất trên chốn nhân gian nầy rồi. Thập Bát Đao Pháp lúc đó ta mới luyện được có năm phần, mà còn lợi hại như vậy huống chi bây giờ đã luyện đến tần thứ chín. Còn luyện được ba chiêu pháp đã thất truyền trên mấy trăm năm. Ta Kính vừa nói vừa nhìn Kim Cương như có vẻ khoe khoang Ông Bà Kim nghe Tạ Kính nói đã luyện Thập Bát Đao Pháp đến tần thứ chín, đã là kinh khiếp rồi, nay lại nghe Tạ Kính nói đã luyện được ba chiêu tuyệt học thất truyền hơn mấy trăm năm thời càng kinh hãi. Hơn nữa những người đi theo Tạ Kính toàn là Võ Gia, Võ Sư. Không hiểu Tạ Kính đến đây có mục đích gì. Ông Bà Chủ thấy Tạ Kính nhìn Kim Cương mãi thời nói. Thưa Chưởng Môn nghe nói Chưởng Môn cũng đã có Bà Nhà rồi. Tạ Kính nói đó chẳng qua là một người hầu ở. Người mà Tạ Kính Chưởng Môn tôi mong đợi chính là Kim Cương muội. Nói về Kim Cương thấy Tạ Kính đến thời muốn tống cho hắn một chưởng cho bỏ ghét. Cái bộ mặt khoác lác khoe khoang, lại càng đáng ghét hơn. Nhân cợ hội nầy hạ nhục cho hắn biết mặt  nói. Kim Cương nói Tạ Huynh đến vì con MA xấu xí nầy phải không ? Tạ Kính nói năm đó Muội gạt Huynh, nhưng bây giờ thời hết gạt được rồi, Muội có biến thành con Quỉ Huynh cũng vẩn cưới về làm vợ. Ông Bà Kim nghe Tạ Kính nói như thế thời biết là có chuyện rồi. Nhưng  Ông Bà Kim biết Tạ Kính không làm gì được Kim Cương . Vì Kim Cương hiện giờ chính là Tứ Đại Tiểu Thơ Vương Gia uy danh lừng lẫy. Tĩnh Tâm nảy giờ nghe Tạ Kính nói chuyện thời biết chỉ là hạn người chẳng ra gì. Tĩnh Tâm nói Tạ Chưởng Môn tuy là chủ của một ban phái lớn. Như không nên bức hiếp gia đình chúng tôi. Tạ Kính nói nếu Tạ Mỗ bức hiếp thì sao. Tĩnh Tâm nghe Tạ Kính nói thế thời không dằn nổi cơn tức giận, muốn chửi cho Tạ Kính một Trận. Nhưng Kim Thanh khoát tay ra hiệu Tĩnh Tâm dằn cơn tức giận nói Chưởng Môn ức hiếp quá. Tạ Kính nói với Võ Công mèo quào của ngươi thời làm được gì. Tĩnh Tâm nói Tạ Chưởng Môn muốn gì. Tạ Kính nói nếu trong các ngươi thắng được ba Võ Gia ta thời Chưởng Môn Ta bỏ qua chuyện dối gạt hơn ba năm về trước. Bằng không thắng được thời ta tạm thời dẫn Kim Cương đi. Tĩnh Tâm nghĩ trong bụng loài cóc nhái không nhìn thấy Thái Sơn trước mắt. Tỉnh Tâm nói ba vị Võ Gia là người nào ?  Tạ kính chỉ Bạch Tu, Đổ Phu, Bảo Ngọc. Kim Cương xen vào tự mình rước nhục vào thân thời không nên trách ai nữa. Kim cương nói  phái Võ Gia tự cho là võ học vô địch, nên coi thiên hạ chẳng ra gì. Nếu bửa nay không cho Tạ Kính ngươi một bài học thời ngươi không tỉnh giất mơ ngông cuồng cứ mãi lún sâu vào con đường tội lỗi. Kim Cương nói  ngươi chọn lấy một trong ba Võ Gia đấu với Chị dâu Tẩu Tẩu ta. Còn Ta thời đấu với Tạ Kính Ngươi. Nếu ngươi thắng cả hai thời Tạ Kính ngông cuồng ngươi muốn làm gì thì làm. Bằng ngươi thua cả hai thời từ nay không được đến quấy rầy gia đình ta nữa. Bằng không ta tốm cổ ngươi đưa ra trước Công Đường xét xử. Tạ Kính nghe Kim Cương hăm dọa như vậy cười ngạo nghễ nói Tạ Kính Ta trời không sợ đất không sợ Nhưng Kim Muội đã nói thời phải giữ lời. Tạ Kính nhìn kỹ Tĩnh Tâm thấy Tĩnh Tâm da trắng như tuyết, mảnh mai xinh đẹp thời nghĩ Tĩnh Tâm có tuyệt học gì. Để chắc ăn Tạ Kính nói trường hợp mỗi bên thắng mỗi trận thì sao ? Kim Cương nói thời Tạ Kính ngươi phải đấu với một người đễ phân cao thấp.Tạ Kính chỉ Quý Nhân nói đấu với Hắn Kim Cương trợn mắt nói đúng. Tạ kính nhìn lên trời cười ngạo nghễ nói thế thời Muội Cùng với Hắn hợp lực đấu với ta có hay hơn không.

Kim Thanh thấy Tạ Kính cuồng ngạo như vậy nói Tạ Chưởng Môn không nên cuồng ngạo như vậy kẻo hối hận. Tạ Kính nói  Kim Thanh ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng làm gì biết trời cao đất rộng, nay Ta cho ngươi thấy thế nào tuyệt học của phái Võ Gia. Kim Cương nói hẹn bửa khác đấu hay bửa nay. Tạ Kính nói Tạ Mỗ nói là làm liền không cần để đến bửa khác. Kim Thanh chỉ biết lắc đầu nói tất cả họa phúc đều do tự chính mình gây ra tất cả. Ông Bà Kim vô cùng lo lắng nói Kim Cương con. Kim Cương nói Cha Mẹ yên tâm đi  bửa nay không cho Tạ Kính bài học nhớ đời thời không có dịp nào nữa. Thế là tất cả khu xưởng dệt ngừng nghĩ kéo ra để xem trận thách đấu kỳ lạ hiếm thấy nầy.
**************


PHẦN 83
Trước khu xưởng dệt nơi khoảng đất rộng Tạ Kính bộ mặt đầy hí hưởng nhìn Kim Cương nói Muội sanh ra là của Huynh thời chạy trốn làm gì cho mệt, nói xong Tạ Kinh nghiêm sắc mặt nói Tĩnh Tâm, Cô chọn người nào đấu với Cô. Tĩnh Tâm lạnh lùng nói người nào cũng được. Bạc Tu nhìn thấy Tĩnh Tâm thời đã mê rồi, Bằng nói Bạch Tu tôi đấu với Cô. Tĩnh Tâm bước ra chỗ khoảng đất rộng nói ngươi xuất chiêu đi. Bạch Tu với chiêu Cổn Tiên phi tới tấn công Tĩnh Tâm bị Bạch Tu quẹt dụng chéo áo, Hắn cười lên khoái trá. Bạch Tu tiếp tục ra chiêu Mèo Vờn chuột. Thân pháp lẹ như con Mèo hai bàn tay Hắn chụp vào bộ ngực Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm né tránh tí nữa là Hắn chụp trúng. Đứng ở ngoài ai cũng lo cho Tĩnh Tâm. Ông Bà Kim hỏi Kim Thanh vợ con đấu có lại không ? KimThanh ở ngoài thấy Bạch Tu ra đòn chụp vào bộ ngực vợ mình thời đã nổi nóng nói sao chưa thấy Tĩnh Tâm phản đòn đánh trào máu họng thắng khốn ấy Ông Bà Kim nghe Kim Thanh nói thế không hỏi nữa mà tiếp tục xem trận đấu. Nói về Bạch Tu phản đòn liên tục mà chưa hạ gục được Tĩnh Tâm thời bắc đầu lo sợ Bạch Tu hét lên một tiếng đánh liền ra ba chiêu Du Tiên , Kim Tiền, Ngọa Hổ. Tạ Kính nhìn thấy Bạch Tu ra đòn đẹp mắt khen không hổ là Võ Gia. Bổng thấy phân pháp Tĩnh Tâm như cánh Bớm phiêu phiêu bay lượng một cách kỳ lạ đẹp mắt vô cùng bốp bốp hai cái tác tai nổi lên Bạch Tu bị Tĩnh Tâm tác hai cái té lửa mắt đổ đôm đốm. Ở bên ngoài nhiều người vỗ tay tán thưởng nói Cô Chủ đánh hay quá. Bạch Tu bị hai cái tác mất mặt không còn xem thường Tĩnh Tâm được nữa liền rút Đao ra phi tới ra chiêu Lưỡng Xà đường đao ngoằn ngoèo uốn lượn chém tới lợi hại vô cùng. Các Võ Sư la lên Thập Bát Đao Pháp, quả đúng như vậy đây là chiêu khởi đầu trong mười tám chiêu đao phong vô cùng lợi hại. Tĩnh Tâm thân hình nai nịt gọn gàng trông rất đẹp. Lại xử dụng một bộ pháp vô cùng đẹp mắt đó là Mai Hoa Thân pháp ảnh biến hiện kỳ lạ, Bạch Tu thấy chiêu Lưỡng Xà Đao Pháp chưa hạ được Tĩnh Tâm liền ra chiêu chuyển sang chiêu thức Đão Mã nhanh chóng chém tới Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm liền xử dụng Mai Hoa Kiếm Pháp, một loại kiếm pháp thất truyền hơn năm sáu trăm năm, Hoa Mai Kiếm pháp vô cùng lợi hại hóa giải Thập Bát Đao Pháp dễ dàng Bạch Tu đến lúc nầy mới đổ mồi hôi hột vì chỉ học được mười chiêu Thập Bát Đao Pháp. Bạch Tu đã xử dụng hết tuyệt học mà không đụng đến được chéo áo Tĩnh Tâm Tạ Kính cũng phải kinh hãi không hiểu Tĩnh Tâm xuất xứ từ đâu môn phái nào mà Võ Công kỳ lạ đến như vậy. Tĩnh Tâm quát lên một tiếng thanh tao xem đây hoa kiếm biến hiện đầy trời kiếm phong véo véo vừa đẹp mắt vừa khủng khiếp. Bạch Tu kinh hãi múa đao ra sức chống đở ken ken đinh tai nhứt óc. Không những Bạch Tu bị đánh rơi đao mà còn bị Tĩnh Tâm điểm huyệt ngã nhào. Có nghĩa Tĩnh Tâm tha cho mạng sống. Những người có mặt ai nấy đều kinh hồn bạc vía. Tạ Kính bước tới giải huyệt nhưng không biết làm sao giải được. Một sự bại nhục của Phái Võ Gia. Kim Cương lạnh lùng nói Tạ Kính giờ đến lượt ngươi đấu với ta. Tạ Kính luôn tin tưởng ở tài năng võ công của mình. Kim Cương không cần khách sáo như một nàng Tiên bay tới phất ra một đạo kình phong chụp tới Tạ Kính không ngờ Kim Cương lợi hại như vậy. Liền xử dụng phập bát chưởng chống đở ầm một tiếng. Kim Cương đứng yên một chỗ, còn Tạ Kính thời bậc lùi ra sau lảo đảo muốn ngã. Kim Cương liền lao tới phóng ra Âm Phong chưởng. Tức thời chưởng phong ầm ầm lao tới Tạ Kính kinh hồn liền xử dụng tuyệt học Thập Bát Đao Chưởng chống trả ầm ầm đùng đùng Kim Cương đứng vững như trời trồng còn Tạ Kính thời muốn ngã quỵ, Kim Cương quát hãy đở Âm Sát Chưởng của ta đây tức thời Thái âm Thần Công vận lên Bảy thần công lực Âm Sát Chưởng đánh ra tức thời chưởng phong gào thét dữ dội. Tạ Kính liền vận hết thần công lực thi tiển ba chiêu tuyệt học vừa luyện thành công đánh ra chống đở tức thời ầm ầm đùng đùng cát bụi mù mịt. Kim Cương chỉ lùi ra sau một bước còn Tạ Kính thời ngã quỵ máu ọc ra từng đống. Kim Cương sắc mặt lạnh lùng nói ta đưa hồn ngươi về địa phủ tức thời Thái Âm Thần công đánh ra. Bổng một tiếng thét lên biểu Muội dừng tay tha cho Chưởng Môn. Kim Cương dừng tay lại. Kim Thanh nói với Tạ Kính, Chưởng Môn biết người trước mặt Chưởng Môn là ai không. Không Phải Kim Cương ngày xưa đâu mà là một trong Ngũ Đại Tiểu Thơ Vương Gia uy danh lừng lẫy. Tạ Kính nghe xong thời sợ hãi vô cùng. Kim Thanh chỉ Quý Nhân nói Chưởng Môn định giao đấu với Ngũ Long Hiệp Nghĩa sao. Tạ Kính nghe đến bốn tiếng Ngũ Long Hiệp Nghĩa thời mặt mày không còn chút máu. Liền đứng dậy hối thúc Võ Sư đệ tử Võ Gia mau đở ta về. Tạ Kính đến khu xưởng dệt uy phong bao nhiêu thời lật đật chuồng về thê thảm nhục nhã biết nhiêu. Ông Bà Kim thấy Võ Công Kim Cương cái thế như vậy thời mừng rỡ nói Cha Mẹ cứ nghĩ võ công của Tạ Kính vô địch, nào hay đâu cũng chỉ tầm thường mà thôi. Uổng công Kim Thanh theo học bảy tám năm trời. Chỉ là thứ võ học Mèo quào chẳng gì là giá trị. Ông Bà Kim nhìn con dâu Tĩnh Tâm nói.Võ Học của con không những cao cường mà mỗi khi ra chiêu vô cùng đẹp mắt. Kim Thanh nghĩ đến hơn bảy Tám năm trời theo học ở Võ Gia chỉ là những võ công rèn luyện sức khỏe hộ thân còn chạm trán với Võ Học giang hồ, những tên đại Ma Đầu thời chỉ là trứng chọi đá. Chỉ to mạng mà thôi, Kim Thanh không còn nghĩ đến luyện võ công xưng bá nữa mà chỉ lo theo nghề nghiệp Ông Bà Kim sản xuất kinh doanh buôn bán làm ăn mà thôi. Trong Vườn hoa khu xưởng dệt lúc về chiều, trên bầu trời những đám mây trôi theo chiều gió, lâu lâu đàn chim bay qua, hoa trong vườn nở rộ. Đôi trai tài gái sắc nắm tay nhau chạy theo  những con bướm tiếng cười đùa thật là vui vẻ. Kim Cương nói Muội  bắt được rồi, bắt được rồi Huynh xem có đẹp không. Quý Nhân hôn lên bàn tay Kim Cương nói con Bướm nầy mới đẹp. Kim Cương nói đẹp mà sao cứ trốn người ta hoài. Quý Nhân nói từ rày về sau trốn hết nỗi nữa rồi. Kim Cương nói xạo. Quý Nhân nói vì xa Muội một ngày là Huynh sống hết nỗi.
Yến oanh quấn quít bên nhau
Tình yêu tràn ngập xôn xao biển lòng
Búp yêu đã nở hoa tình
Tất lòng đã mọc muôn nghìn lời yêu
Đất Trời lồng lộng bao nhiêu
Tình yêu tràn ngập bấy nhiêu chung tình.
**************


PHẦN 84

Đây nói về Tiên Sanh trở về Giang Tô, Phố Thuận kiều, thời trời cũng đã xẩm tối. Cái tin Tiên Sanh mất tích trong chuyến đi vùng sâu vùng xa nơi đèo Vân Giang bị cướp chận đường giết gần 30 nhân mạng. Hiền Bà vô cùng đau khổ, ngày qua tháng lại sống cô đơn trong căn nhà nghèo khổ tuy Làng Trên Xốm dưới luôn giúp đở. Nhưng Hiền Bà vẩn thấy buồn bả vô cùng. Chỉ có một mụn con mà Tiên Sanh cũng bỏ bà ra đi. Hiền Bà sống cô đơn trong căn nhà quạnh quẽ.  Phố Thuận Kiều nhà nhà đã lên đèn. Hiền Bà ngồi cô đơn dưới ngọn đèn dầu leo lét Bà ôn lại những năm tháng trước đây. Từ Khi Tiên Sanh theo thương đoàn Tiến Phát. Hiền Bà không buôn bán nữa, một phần vì tuổi già, một phần Tiên Sanh thường chu cấp bạc về nhà Hiền Bà tiêu không hết còn dư làm phúc thiện. Từ khi Tiên Sanh mất tích Hiền Bà còn một số vàng bạc, nhưng tiêu lần cũng hết. Hơn ba năm trôi qua còn gì. Mấy tháng nay Hiền Bà nhờ đồng tiền bác gạo của những người hàng xốm giúp đở. Người giúp đở nhiều nhất là Ông Chủ Tấn Tài  chủ quán. Hiền Bà cái ăn cái mặt đắp đổi qua ngày, không đến đổi nào. Dưới ánh đèn leo lét Hiền Bà nhìn ra ngoài trời màn đêm tối đen đã nhấn chìm hết thảy cảnh vật. Ánh trăng lần lần xuất hiện mỗi lúc một tỏ dần. Giọt mưa vẩn còn lộp độp trên mái lá. Gió vẩn thì thầm ngoài trời, theo chiếc lá vàng rơi rụng, những nỗi buồn cứ mãi len lõi trong tâm hồn. Bà nghĩ đến tuổi già cũng không sống được bao lâu nữa. Bà huy vọng Tiên Sanh vẩn còn sống và sẽ trở về với bà. Bà tin tưởng Mẹ Trời Âu Cơ che chở cho con bà người con mà bà thương yêu nhất.
Man mác trời thu cảnh đêm đen
Nhà lạnh cô đơn một bóng đèn
Giọt mưa lộp độp trên mái lá
Sống chết ai ngờ biết trước chăng
Mấy năm con trẻ không tin tức
Trông đợi mõi mòn  lạnh gió trăng
Tuổi già như thể đèn leo lét
Một trận gió hàn cũng cuốn phen.

Tiếng chân ngựa mỗi lúc một gần, đưới ánh trăng Hiền Bà nhìn thấy một người cỡi ngựa đi vào sân,  Hiền Bà hồi hộp vô cùng không lẽ Tiên Sanh còn sống trở về. Bổng tai Bà nghe tiếng Mẹ con đã về. Hiền Bà tưởng là mình nghe lầm người thanh niên xuống ngựa xách hai cái bao lớn vào nhà, Hiền Bà vừa nhìn thấy tức thời lao tới ôm chầm lấy người thanh niên quả đúng là con đã về, con vẩn còn sống. Tiên Sanh nói con làm sao chết được Cha Mẹ suốt đời tu tâm tích nên con được Thần Thánh che chở khó chết lắm. Tiên Sanh nhìn Mẹ gầy đi quá nhiều lòng xúc động nói con bất hiếu quá để Mẹ ra nông nổi như vầy. Nghe con nói Hiền Bà thấy mình như khỏe mạnh hẳn lên. Bà nhìn thấy Tiên Sanh không những khỏe mạnh mà còn khôi ngô tuấn tú hơn sáu măm về trước nhiều. Tiên Sanh từ khi đi theo thương đoàn Tiến Phát chỉ về nhà có một hai lần rồi không về nữa chỉ gỡi bạc về cho Mẹ mà thôi. Hơn Sáu năm rồi còn gì ba năm biền biệt không nghe tin tức. Tuy nghe Tiên Sanh đã chết, nhưng bà vẩn tin tưởng Tiên Sanh vẩn còn sống, Vì Bà đặc niềm tin ở Mẹ Âu Cơ, cũng như sự hướng thiện làm phúc thiện  suốt đời của hai vợ chồng Bà. Tiên Sanh mở cái bao lớn hơn ra. Bà thấy toàn là sơn hào hãi vị toàn những thứ đắc tiền, Bà chỉ nghe nói nhưng chưa bao giờ mua được để mà ăn. Tiên Sanh không mở cái bao nhỏ hơn kia bà thấy nó rất nặng. Nhưng bà không hỏi là đựng thứ gì trong đó. Vì quá vui mừng suốt đêm Bà không ngủ. Tiên Sanh sau sáu năm mới trở về nhà, thắp nén hương cho Cha rồi đánh một giất cho tới sáng. Bà nhìn thấy cây sáo để trên đầu giường Bà định lấy để qua một bên nhưng không làm sao nhúc nhích được Bà kinh ngạc cây sáo gì mà nặng dữ vậy. Bà nhìn thấy cái bao để dưới chân giường bà định kéo nó qua một bên nhưng cũng không làm sao nhúc nhích được Bà định mở ra coi thứ gì mà nặng dữ vậy, đi nấu sớm mai cho Tiên Sanh ăn. Nhìn một bao lớn toàn là sơn hào hải vị món nào cũng quý hiếm, Bà lấy những món đồ tươi đêm nấu. Tiên Sanh đánh một giất thỏa mái tỉnh dậy thấy sớm mai đã dọn sẳn lên bàn. Tiên Sanh rữa mặt súc miệng, rồi cùng Mẹ ăn một bửa ngon lành. Tiên Sanh xách cái bao to cũng như ống sáo đêm cất vào buồn kín rồi ra nói với Mẹ con ra Phố mua một ít bộ đồ để mặc. Sẳn tiện tới thăm Ông Chủ Tấn Tài.

Đây nói về Ông Chủ Tấn Tài từ khi nghe Tiên Sanh đã bị bọn cướp giết nơi đèo Vân Giang không tìm thấy xác lấy làm thương tiếc cho con người tài hoa lại chết yểu như vậy những khách phương xa ghé quán trọ của Ông. Ông đều hỏi thăm nhưng không một người nào biết. Bổng Ông Chủ Tấn Tài thấy một người thanh niên trai trẻ khôi ngô tuấn tú tay xách một cái bao Ông nhìn thấy rất quen. Người thanh niên khôi ngô tuấn tú ấy vừa bước vào trong quán, Ông mừng rỡ reo lên Cháu Tiên Sanh phải không ? Tiên Sanh gật đầu nói Cháu mới về nhà liền tới thăm Ông Chủ đây. Ông Chủ Tấn Tài nắm lấy tay dắc vào nhà trong. Ông Chủ hỏi thăm đủ thứ Tiên Sanh kể cho qua chuyện. Tiên Sanh liền lấy trong người một viên minh châu to lớn Tiên Sanh nói Cháu biếu cái nầy cho Ông Chủ. Ông nhìn thấy viên Minh châu liền kinh hãi. Lại nghe Tiên Sanh nói biếu cho mình thời tưởng là nghe lầm. Tiên Sanh nói Ông Chủ có ơn đối với gia đình cháu quá. Chẳng biết lấy gì đến đáp chỉ có viên minh châu nầy kính biếu cho Ông chủ. Ông Chủ tấn tài lắc đầu viên minh châu quý như thế không dám nhận đâu. Tiên Sanh nài nỉ lắm Ông Chủ Tấn Tài mới nhận. Ông Chủ Tấn Tài nói Viên Minh Châu nầy vô giá nếu thích thời cả trăm lượng vàng cũng không mua được. Cả đời Ông chưa thấy viên minh châu nào to lớn đẹp như vậy. Tiên Sanh từ giã Ông Chủ Quán ra về. Ông Chủ Quán nhìn theo Tiên Sanh lẩm bẩm  chỉ có con trời mới có tấm lòng rộng rãi như vậy coi trọng nghĩa nhân hơn châu báu. Hiền Bà nhìn thấy Tiên Sanh mua về thật nhiều áo quần cho Bà toàn là hàng vải xịn tơ tằm thượng hạng mà bà cả đời mơ tưởng cũng không bao giờ có. Bà nhớ lại Hiền Ông khi còn sống nói. Số Bà rất thọ ở lại trần gian để hưởng phước. Sống trên ngọc ngà châu báu. Ăn toàn cao lương mỹ vị. Đó là nhờ tích gốp chân thiện tu nhân tích đức của Bà. Bà nói mua vải gì không được mua chi những thứ vải đắc giá thế nầy, để dành bạc còn phải lo cưới vợ sanh con đẻ cháu lớn tuổi rồi còn gì. Để Mẹ nhờ mấy chỗ làm mai mối cho. Tiên Sanh nói vợ con là do Trời định Mẹ khỏi lo việc đó đi. Hiền Bà nói không lo sao được Mẹ càng ngày càng già lập gia đình cho con rồi Mẹ mới yên tâm như nhà mình rất nghèo cũng khó mà kiếm được chỗ tốt. Tiên Sanh nói vàng bạc châu báu thiếu gì Mẹ đừng lo. Nhưng con đã có người yêu rồi khi nào con dẫn về nhà ra mắt với Mẹ. Hiền Bà nghe Tiên Sanh nói thế thời mừng rỡ vô cùng hỏi gia đình Cô ấy có gốc gác gì không, hay là thứ trôi sông lạc chợ. Ông Bà thường dạy mua heo lựa nái mua gái lựa dòng. Nghèo giàu không thành vấn đề nhưng cơ bản là gia đình phải có đạo đức nhất là tín ngưỡng phải biết tôn thờ Cội Nguồn. Nghe Mẹ dạy bảo như thế Tiên Sanh vâng dạ luôn miệng Hiền Bà lại nói tiếp. Ông Bà thường dạy. Nhất thời vợ dại trong nhà. Gặp phải con vợ ngu dại thời cuộc đời con sống cũng như chết. Nên Mẹ lo lắm. Tiên Sanh nói người con quen biết điểm nào cũng tốt. Gia đình giàu có nhất quyền thế nhất, xinh đẹp nhất, khôn ngoan nhất, tín ngưỡng thờ phụng quốc Tổ Vua Hùng, Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ thời số một. Hiền Bà  nghe thế  thời cũng tin là thế  nhưng nào có thấy gì đâu Bà nghĩ Tiên Sanh nói cho có trên đời nầy làm gì có nhiều cái nhất như vậy. Chỉ một cái nhất cũng khó mà tìm rồi. Tiên Sanh ở nhà với Mẹ chăm sóc phụng dưỡng cho Mẹ. Bà con lối xốm thấy Tiên Sanh không những khôi ngô tuấn tú Anh Hoa xuất chúng lại có hiếu như vậy ai nấy cũng trằm trồ Hiền Bà có phước quá. Tiên Sanh về ở với Mẹ hơn bảy ngày Hiền Bà cảm thấy mình khỏe hẳn lên Hiền Bà thường khoe với mọi người Tiên Sanh lo cho tôi đủ thứ.
Thấy con có hiếu lòng mừng
Giọt châu sung sướng tuổi già an vui
Suốt đời tích đức tu nhân
Giờ đây gặt hái phước phần trời cho
Thương người, Trời lại thương Ta
Giúp người, Trời lại ban cho vạn lần
Lộc Tài hội đến đầy sân
Giàu sang, phúc thọ phước phần An Vui.

Hiền Bà khổ hạnh tu nhân tích đức bao nhiêu, giờ lại sung sướng bấy nhiêu Bà thấy mình gặt hái những quả ngọt, dù không mong muốn nó vẩn cứ đến. Tiên Sanh  dậy từ sớm tu thiền luyện khí. Thấy Mẹ luôn bận rộn tuy là chuyện không đâu ra đâu, nhưng vẩn bề bộn tối ngày. Tuổi già lo đời là thế không ngồi yên được.
Bình minh đã thức dậy rồi
Hiu hiu gió thổi đất trời trong veo
Một ngày mới, đẹp làm sao
Gió mây khắn khít dạo chơi là đà
Anh Vàng thỏ thẻ tỏ tình
Lơ thơ tơ liễu buông mành lơ thơ
Trăm năm trong cõi người ta
Phước - tài - lộc - thọ khéo mà tỉa gieo.

Tiên Sanh vừa đi ra khỏi nhà ra phố. Bổng một chiếc xe kiệu sang trọng chạy vào sân, Hiền Bà lấy làm kinh ngạc tự hỏi ai vậy kìa. Họ có lầm nhà chăng. Bà đứng trong hè nhìn ra thấy họ toàn là những người xa từ trên xe kiệu bước xuống ba người Công Tử trẻ tuổi, trong đó có một người đẹp trai đẹp hơn những cô con gái, mặt hoa da phấn môi đỏ như son. Hiền Bà lễ phép hỏi các Công Tử muốn tìm nhà ai. Chàng Công Tử xinh đẹp ấy không ai khác là Thanh Hoa. Còn hai người kia chính là Tiểu Thủy, Tiểu Hàn, Từ Vương Gia Đô Thị Đức Châu đến Giang Tô Thuận Kiều Thanh Hoa phải đi mất một ngày một đêm mới tới. Thanh Hoa thấy một lão bà cốt cách khác người đẹp lão nhất là nét mặt hiền từ nghe Lão Bà hỏi như thế,  Thanh Hoa thi lễ nói đây có phải nhà Hiền Bà không ?
  
Hiền Bà kinh ngạc nói phải, Quý Công Tử tìm Hiền Bà có chuyện gì không ? Thanh Hoa liền quay sang Thủy - Hàn nói bê tất cả những thứ ấy vào nhà. Hiền Bà nhìn thấy toàn là những hàng cao cấp. Thanh Hoa nhìn ngôi nhà trông có vẻ xụp xệ không nói là nghèo, nhưng được cái vườn khá rộng. Thanh Hoa hỏi thưa Bá mẫu Tiên Sanh không có ở nhà sao ?  Đến lúc nầy Hiền Bà mới xác định được những người khách lạ nầy là những người thân quen của Tiên Sanh. Hiền Bà cung kính trả lời nó mới vừa ra phố, có lẽ cũng gần về. Hiền Bà mời ba người Công Tử trẻ tuổi vào nhà. Nói về Thanh Hoa vừa đến Huyện Giang Tô suốt dọc đường luôn nghe dân chúng ca ngợi về sự ăn ở của Hiền Ông Hiền Bà. Đem tiền của giúp đở người nghèo người khốn khó, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người bệnh tật tiếng lành đồn xa thời lấy làm ngưỡng mộ rồi. Nay lại thấy Hiền Bà tướng người Phúc Hậu, lời ăn tiếng nói khiêm cung lễ phép quả là người Mẹ hiền mẫu mực ít thấy trên đời. Thảo nào chẳng sanh ra Tiên Sanh đức độ tài năng như vậy. Thanh Hoa ngồi chơi không bao lâu thời thấy có một người cỡi ngựa đi vào Thanh Hoa liền chạy ra đón Tiên Sanh vừa trông thấy liền nhãy xuống ngựa nói Muội Thanh Hoa liền bịt miệng Tiên Sanh lại kề tai nói nhỏ gì đó không biết. Tiên Sanh gật đầu Thanh Hoa nắm lấy tay Tiên Sanh đi vào nhà. Tiên Sanh ra Phố mua một ít đồ gia vị về nấu với mấy món sơn hào hãi vị khô. Thanh Hoa ra sức nấu nướng, Tiên Sanh phụ giúp  không bao lâu thời đã dọn lên đầy bàn. Hiền Bà thấy món ăn nào cũng lạ mắt  chưa ăn mà đã thấy ngon rồi. Thanh Hoa nấu những món ăn thường ngày của Vương Gia. Hiền Bà thưởng thức một bửa ăn món ăn nào cũng thấy ngon, có thể nói Hiền Bà cả đời chưa ăn món ăn nào ngon như vậy. Hiền Bà khen  không hết lời nấu khéo quá, nấu ăn ngon quá. Hiền Bà nói con nói những người bạn con cái gì cũng nhứt. Nội ở đây Mẹ thấy Công Tử đây đẹp trai nhứt Mẹ cứ ngỡ như là Tiểu Thơ con quan lớn có khi cũng không bằng. Tài nấu ăn cũng không ai bằng phải nói là nhứt. Cười nói có duyên cũng nhứt. Khéo ăn khéo nói cũng nhứt. Không biết bạn gái của con có bằng một phần Công Tử  đây thời Mẹ yên tâm rồi. Thanh Hoa, Tiên Sanh nhìn nhau bụm miệng cười. Thanh Hoa ở lại nhà Tiên Sanh mấy ngày ngày nào cũng cỡi ngựa cùng nhau dạo phố dạo Làng.
Nhìn quê hương đêm khuya trăng sáng
Đôi quả tim như muốn hòa nhau
Tình yêu nồng ấm biết bao
Chén lòng uống cạn thầm trao vạn lời
Đàn chung thủy ngọt ngào đầm thắm
Nghìn dây tơ cột trói chẳng rời
Tình yêu ôi thật tuyệt vời
Mênh mông trời đất xe thời duyên ta
Trong bể khổ vượt qua kiếp nạn
Giờ bên nhau sum hợp Yến  Oanh
Cung đàn trọn khúc thủy chung
Trăm năm kết tóc  đồng cùng đồng bay
Nghe hạnh phúc trời mây rạng rỡ
Tiếng chuông lòng ngọt mãi vì yêu
Thương Chàng đất rộng bao nhiêu
Thương Nàng trời rộng bấy nhiên thương Nàng.

Thanh Hoa ở lại  Phố Thuận Kiều nhà Tiên Nhân chơi mấy ngày trở lại Đức Châu Hợp Phố chửng bị cho ngày đêm những tên tội phạm ra xét xử.
**************


PHẦN 85

Đây nói về Thành Nghĩa rời xa quên hương hơn mười năm trở về Huyện Gia Đông, Xã Bàu, Làng Trũng. Làng quê giờ đây cũng thay đổi dân chúng làm ăn khắm khá hơn nhiều, có nhiều gia đình làm ăn giàu lên thấy rõ. Tiếng chân ngựa vẩn đều đều trên đường Làng Quê, hòa lẩn với tiếng chim ríu rít trên cành. Như khúc nhạc êm của miền quê ruộng đồng sông nước.
Đường về Làng Trũng quanh quanh
Lũy tre đồng ruộng như tranh họa đồ
Quê hương giờ đã đổi màu
Xốm Làng đổi mới sang giàu hơn xưa
Xa xa một mái nhà tranh
Vẩn còn  lụp xụp  còn nguyên năm nào
Trời thu trông tít khôn cùng
Ngôi nhà xiêu vẹo vẩn còn đợi ai
Chờ người cậu bé năm xưa
Ra đi kiến sống ở nơi quê người
Bao la trời nước một màu
Xã Bàu, Làng Trũng nay đà đổi thay
Dân Làng đông đúc hơn xưa
Vẩn nghe giọng hát ru con năm nào.

Nhìn thấy ngôi nhà tranh hiện ra trước mắt Thành Nghĩa không khỏi bồi hồi xúc động, ngôi nhà mà Thành Nghĩa đã được sanh ra  lớn lên trong sự nghèo khổ của Cha Mẹ, con đường Làng vẩn như ngày nào. Nó vẩn còn đầy ắp những thân quen khi còn bé. Thành Nghĩa xuống ngựa quẹo vào cửa ngõ mà Thành Nghĩa không bao giờ quên. Thành Nghĩa dắt ngựa vào sân nhìn ngôi nhà xụp xệ nhưng sạch sẽ như có người ở. Người trong nhà thấy có người dắt ngựa đi vào nhà liền ra hỏi Thiếu Hiệp tìm ai. Thành Nghĩa nhìn người trong nhà ra hỏi là một người trung niên. Tuổi trạc bốn mươi. Thành nghĩa thấy người đó rất quen như chợt nhớ ra kêu lên mừng rỡ  Chú Trung. Người được gọi là Chú Trung nhìn Thành Nghĩa một hồi rồi mừng rỡ reo lên hỏi có phải là Thành Nghĩa cậu chủ đó không ?  Khi Thành Nghĩa còn nhỏ Chú Trung vẩn thường gọi như vậy nên Thành Nghĩa không lạ gì những câu gọi thân quen ấy. Tuy lúc ấy gia đình Thành Nghĩa nghèo khổ. Nhưng gia phong của Thành Nghĩa trước kia đời Ông Cố Ông Tằng là Phú Ông giàu có nhất vùng. Đời Ông Nội Thành Nghĩa phá tiêu tan hết. Sau giác ngộ lẽ chân Thiện từ đó tu tâm dưỡng tánh hướng thiện làm lành. Đến đời Cha Mẹ Thành Nghĩa thời làm lành hơn nữa nổi tiếng là Thiện Ông Thiện Bà. Thiện Ông Thiện Bà đi làm thuê kiếm sống qua ngày, nếu còn dư chút ít, thời đem giúp đở cho người nghèo khó, người khốn khổ, người neo đơn già cả, trẻ mồ côi, người tàn tật, người bệnh tật. Tiếng lành đồn xa. Trong số những người được Thiện Ông Thiện Bà giúp đở trong đó có Kiên Trung. Kiên Trung là trẻ mồ côi từ tấm bé. Nhờ sự giúp đở của Thiện Ông, Thiện Bà, lớn lên trưởng thành có vợ có con. Kiên Trung vốn không có nhà cửa, khi còn nhỏ ở mướn cho nhà người ta. Thấy nhà Ông Bà Thiện không còn ai liền đến ở sớm hôm hương khói cho Ông Bà Thiện có hơn mười năm rồi. Vợ Chồng Kiên Trung nghèo khổ tính lợp lại cái nhà mà cũng chưa lợp nổi cứ ở cảnh nhà dột cột xiêu. Kiên Trung dự tính ra năm sửa sang lợp lại.

Thành  Nghĩa trở về thăm quê không mang theo nhiều vàng bạc châu báu như Tiên Sanh, Trung Lương mà cất dấu nơi không ai biết. Chỉ bọc trong mình mấy mươi lượng vàng, chín mười lượng bạc. Vì Cha Mẹ Thành Nghĩa đã qua đời không còn ai. Thành nghĩa bước vào nhà nhìn thấy cái nghèo cũng như năm nào. Nhìn lên bàn thờ thấy hình ảnh Thiện Ông Thiện Bà được thờ phụng tử tế. Thành Nghĩa vô cùng xúc động nói Chú Trung thờ phụng Cha Mẹ cháu sao ?  Chú Trung nói khi Thiện Ông Thiện Bà còn sống thường giúp đở Chú. Chú coi Thiện Ông Thiện Bà như Cha Mẹ. Năm ấy trời lụt lớn khi Chú chạy đến thời không thấy Cậu Chủ đâu cả tưởng là Cậu Chủ bị chết đuối đâu đây. Bà con Làng trên Xốm dưới tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Cậu Chủ. Cứ nghĩ Cậu Chủ bị nước cuốn trôi mất rồi. Nên chú thờ vọng Cậu Chủ theo Cha Mẹ Cậu Chủ. Có hơn mười năm rồi. Thành Nghĩa nghe xong cảm động vô cùng. Bổng có tiếng chân nhiều người vào sân. Chú Trung nói Bà Nhà cùng mấy con đi làm về. Thành Nghĩa nhìn ra thời thấy hai người thanh niên tuổi nhỏ hơn mình cùng với người con gái mười lăm mười sáu tuổi. Kiên Trung nhìn thấy vợ con về nói Bà cùng các con vào đây ra mắt Cậu Chủ đi. Kiên Chung, Kiên Hiệp, Thiện Lành cùng mẹ vào nhà nhìn thấy Thành Nghĩa khôi ngô tuấn tú Anh Hoa khác người nhất là cặp mắt sáng ngời. Ba người con Kiên Trung khiếp sợ.Nhất là Thiện Lành thời không dám nhìn Thành Nghĩa. Vì uy phong Thành Nghĩa làm cho Cô khiếp sợ. Kiên Trung  hối thúc bà Trung bắt con gà làm thịt thiết đải cơm nước cho Cậu Chủ Thành Nghĩa, nhìn thấy sự nghèo khổ của Chú Kiên Trung. Thành Nghĩa không khỏi xót dạ. Với con người tốt bụng đầy lòng nhân nghĩa nầy hơn mười năm thay mình  hương khói thờ phụng Cha Mẹ với công ơn ấy Thành Nghĩa cũng đã có dự tính trước khi rời khỏi nơi đây.  Cơm nước xong Kiên Trung nói thưa Cậu Chủ, Cậu Chủ nay đã trở về thời vợ chồng con cái Chú phải dọn đi nơi khác. Trả lại nhà cho Cậu Chủ. Thành Nghĩa hỏi gia đình Chú định dời đến ở nơi đâu ?  Kiên Trung làm thinh. Thiện Lành nói hơn mười năm nay ở đây đâu còn chỗ nào nữa mà dời đi. Kiên Chung, Kiên Hiệp nói Cậu Chủ cho gia đình chúng em ở lại đây với Cậu Chủ khi nào kiếm được chỗ ở thời dời đi. Thành Nghĩa nói Cháu về đây không phải là đòi nhà. Cũng không có ý ở lại nơi đây. Cháu cảm ơn Chú là dời đến đây ở thờ phụng Cha Mẹ Cháu tốt như vậy. Rất xứng đáng thừa kế ngôi nhà xiêu vẹo nầy. Thành Nghĩa nhìn Kiên chung, Kiên Hiệp nói hai em nay bao nhiêu tuổi. Kiên Chung nói Em mười chín Kiên Hiệp nói Em mười bảy. Thành Nghĩa nói lớn tuổi rồi đây có để ý chỗ nào chưa. Kiên Trung, Kiên Hiệp nói, nghèo quá ai mà để mắt đến. Bà Kiên Trung nói nhà kế bên có Cô con gái tốt bụng định nói cho Thằng Kiên Chung. Nhưng bên ấy chê nghèo quá đành làm thinh vậy. Thành Nghĩa nghe xong nói. Nghèo giàu là bỡi tại số trời nào ai muốn mà được. Chú Thiếm khỏi lo Cháu biếu vườn tược nhà cửa nầy lại cho gia đình Chú. Từ nay về sau gia đình Chú trọn quyền xử dụng gia đình Kiên Trung nghe Thành Nghĩa nói như vậy thời mừng quá lạy tạ Thành Nghĩa. Thành nghĩa móc trong túi ra hai mươi lượng vàng nói biếu Chú năm lượng làm lại ngôi nhà khang trang. Mười lượng mua ruộng đất trâu, bò, gà, vịt, làm ăn  sinh sống. Năm lượng làm của hồi môn cho con  cái. Thành nghĩa đưa thêm cho mười lượng bạc nữa nói nhờ gia đình Chú hương khói vong linh cho cha mẹ,  một thời gian nữa cháu sẽ trở lại rước vong linh Cha Mẹ đi  đến nơi ở mới. Gia đình Kiên Trung từ hồi nào đến giờ không có một lượng bạc trong nhà, nếu có được thời thời cũng mua sắm hết mất. Nên mấy thở trong nhà có lượng bạc chỉ làm ăn đắp đổi qua ngày mà thôi. Lúc nào cũng trắng tay không có ruộng có đất gì cả, làm mướng hết chỗ nầy sang chỗ khác. Nay bổng dưng trở nên khắm khá, không thua kém gì những gia đình khá giả trong Làng. Thời cứ ngở đây là một giất mơ. Cả nhà ngơ ngác như không tin những gì mình đang nghe đang thấy. Thành Nghĩa nói gieo thiện ắt gặt thiện. Sống có nghĩa có tình như gia đình Chú, thời nhất định gặt hái những phúc lành. Đây cũng là ý trời nên Cháu mới trở lại thăm quê chứng kiến tấm lòng tốt của gia đình Chú.
Trời không phụ những người tốt bụng
Chuyển vận thời hưởng thụ giàu sang
Thương người Trời đãi Trời ban
Gieo lành gặt phúc xưa nay vẩn thường
Trời xanh luôn mãi công bình
Gieo gì gặt nấy muôn đời khó sai.

Thành Nghĩa ở lại chơi với gia đình Kiên Trung mấy hôn không thể ở lại lâu hơn nữa bằng nói. Cháu phải lên đường gặp một người bạn Hiền Đệ cùng chung chí hướng với Cháu. Giờ cháu phải đi chúc gia đình Chú mạnh khỏe. Thành Nghĩa từ giả gia đình Kiên Trung người tốt bụng phi ngựa đến Huyện Hải Tân. Làng Chài  gặp Tiên Nhân.
**************


PHẦN 86

Đây nói về Tiên Nhân trên đường trở về Huyện Hải Tân Làng Chài. Tiên Nhân ra Làng Chài hơn mười ba năm từ khi theo Trịnh Ông về ở khu biệt thự Trịnh Gia. Tuy cách nơi Làng Chài không xa cách một Xã nhưng Tiên Nhân không có dịp để về thăm ngôi nhà của mình, vì bận việc lu bù cày ruộng, cuốc đất, chăn trâu, nuôi heo, chăn vịt, nuôi gà, khuân vát, tối ngày, rảnh đâu mà về thăm ngôi nhà của mình. Tiên Nhân về đến Làng Chài thời trời cũng đã xế chiều. Làng Chài giờ đây không còn cảnh nghèo đói như ngày xưa. Nhà nhà đều làm ăn khắm khá.
Lá vàng rơi rụng gió thu sa
Trở lại Làng Quê cảnh quê nhà
Mái lá  nhà tranh còn hay mất
Cha Mẹ về trời đã đi xa
Lưu lạc ra đi từ tấm bé
Phong trần gian khổ những năm qua
Bước chân vô định giờ trở lại
Mười mấy năm trời đã cách xa.

Tiên Nhân xa Làng Chài từ khi còn bảy tuổi, giờ trở lại thời đã trải qua hơn mười ba năm. Mọi cảnh vật đã đổi thay.
Xốm Làng thay đổi khác thay
Nhà cao cửa rộng  còn đâu Làng Chài
Nhà tranh vách lá đâu rồi
Con đường Trấn thị ngang thời dọc ngang.

Tiên Nhân cỡi ngựa đến một cái quán nhỏ gần khu biệt thự khang trang to lớn tường rào cổng ngõ trông bề thế giàu có lắm. Tiên Nhân xuống ngựa bước vào tiểu quán. Bà chủ quán là một người phụ nữ trung niên tuổi độ bốn mươi thấy Tiên Nhân khôi ngô tuấn tú khác người miệng như tay, tay như miệng mời thiếp hiệp vào trong Tiên Nhân chọn một cái bàn thoáng mát. Nhìn rõ ngôi nhà biệt thự giàu sang trước mắt. Bà chủ quán hỏi Thiếu Hiệp dùng gì. Tiên Nhân nói cho tô bún bò, với bình trà hảo hạng. Bà chủ nói có ngay quả đúng như vậy. Tiên Nhân ngồi chưa nóng mông thời bà Chủ đã bưng lên tô bún bò nóng hổi, với một bình trà hảo hạng. Thấy bà Chủ quán vui tánh Tiên Sanh hỏi thưa Bà Chủ ở đây bà có biết nhà Ông Bà Hạnh Đức không?  Bà Chủ quán nói lạ gì nhà Ông Bà Hạnh Đức mà không biết. Nghe nói Tiên Nhân con Ông Bà Hạnh Đức làm ăn giàu có lắm  mướn người xây cất ngôi biệt thự trước mặt khang trang đẹp lắm, có người thường xuyên đến ở quét dọn nhà cửa, hương khói cho Ông Bà Hạnh Đức tử tế lắm. Tiên Nhân nói Bà Chủ biết người đứng ra xây cất nhà cửa cho Tiên Nhân con Ông Bà Hạnh Đức là ai không ? Bà Chủ quán nói sao lại không biết. Ông Chủ Trung Thiên Bá giàu nhất  Đô Thị Hưng Châu đứng ra xây ngôi biệt thự nầy cách đây hơn hai năm về trước nghe nói là xây dựng ngôi biệt thự nầy là để thờ phụng Ông Bà Đức Hạnh mà thôi. Quả là Tiên Nhân giàu có khủng khiếp chỉ nơi thờ tự mà còn như thế, huống chi là nơi ở của Tiên Nhân thời giàu đến biết chừng nào. Cách đây hơn tháng có một Cô Chủ Tiểu Thơ xinh đẹp như tiên ai nhìn thấy cũng mê người chi mà đẹp quá trời đến thắp hương cho Ông Bà Hạnh Đức. Nghe cô Chủ căn dặn những ở trông coi việc thờ tự là hương khói hằng ngày hoa quả lúc nào cũng có. Nghe đâu Cô Chủ tên Lan Lan. Tiên Nhân vốn biết Trung Thiên Bá là con người nhân đức rất trọng nhân nghĩa. Tiên Nhân không ngờ Ông Chủ Trung Thiên Bá quý trọng Cha Mẹ mình như vậy thay thế mình xây cất nơi thờ tự, cho người thờ tự hương khói sớm hôm hơn hai năm khi mình còn lưu lạc trên hoang đảo nên cảm động vô cùng. Tiên Nhân dắt ngựa bước vào cổng ngõ khu vườn rộng trước kia thế mà xây dựng hầu như muốn hết, sân, hè, bồn hoa, non bộ, cây cảnh khang trang sạch đẹp vô cùng thấy có người dắt ngựa vào cổng một người phụ nữ trung niên chạy ra định hỏi là tìm ai  đến khi nhìn thấy Tiên Nhân người ấy mừng rỡ reo lên Cậu Chủ Tiên Nhân. Tiên Nhân cũng nhận ra người đó là người hầu Lan Lan ở khu biệt thự Trung Thiên Bá. Bà mừng quá nói người tốt bụng như Cậu Chủ không thể bỏ mạng ngoài hoang đảo được. Bà nói để tôi cho người báo với Ông Chủ biết là Cậu Chủ đã trở về Tiên Nhân nói thôi từ từ hể báo. Tiên Nhân thấy ngôi biệt thự vô cùng sang trọng. Những đồ dùng dụng cụ trong nhà toàn là những thứ đắc tiền, không thua kém gì nhà ở chính của vợ chồng Ông Chủ Trung Thiên Bá người ở trông coi ngôi biệt thự tên là Bà Nhung. Bà Nhung nhìn thấy Tiên Nhân nhìn hết nơi nầy đến nơi khác, hết chỗ nầy đến chỗ khác, trong nhà ngoài vườn. Bà nói ngôi biệt thự nầy xây dựng trên một nghìn lượng vàng ngày nào cũng mấy chục người xây dựng gần cả năm. Tiên Nhân cũng thầm nghĩ như vậy. Tiên Nhân ở lại ngôi biệt thự được mấy ngày vừa mới ra khỏi nhà tính dạo chơi một vòng khắp Làng Chài. Làng Chài bây giờ không còn là Làng Chài nữa mà trở thành một thị trấn nhỏ. Bà chủ quán vừa thấy Tiên Nhân bước ra khỏi cổng thời chạy ra nắm lấy tay nói mời Cậu Chủ vào quán uống nước tôi không lấy tiền nữa đâu. Bà Chủ nói tôi vừa nhìn thấy thời đã nghi là cậu Chủ rồi, nhưng nghĩ không ra đã là Cậu Chủ sao còn hỏi thăm nhà tuy năm xưa tôi không ở gần đây nhưng nghe những người ở đây kể lại thời Cậu Chủ sanh ra cũng khác người. Khôi ngô tuấn tú không ai bằng. Thông minh kỳ lạ. Những người ở gần đây còn nói Cậu Chủ là con Trời đầu thai xuống thế. Về sau sẽ làm lên nghiệp lớn. Tuy là lời đồn nhưng bửa nay tôi tin là đúng như vậy. Tôi cũng biết chút ít xem tướng Cậu Chủ nhất định sẽ làm quan. Nhưng sẽ làm quan ở đâu thời chưa rõ. Tiên Nhân đang ngồi thấy một người thấy một người thanh niên Công Tử trẻ tuổi cỡi ngựa đi thẳng vào ngôi biệt thự. Tiên Nhân nhìn thoáng qua rất giống Lan Lan, Tiên Nhân liền ra khỏi quán thời thấy đúng là Lan Lan như tìm kiếm mình lên tiếng nói Huynh ở đây. Lan Lan nhìn thấy Tiên Nhân thời chạy nhanh tới nắm lấy tay Tiên Nhân nói Muội biết Huynh đã về nhà rồi  liền từ Vương phủ đi thẳng về đây luôn. Ai nấy cũng đi về quê hết rồi Thanh Hoa Nhị Sư Tĩ cũng đi đến Huyện Giang Tô Phố Thuận Kiều tìm Tiên Sanh rồi, Ở Vương Phủ buồn lắm chỉ còn có một mình Đại Sư Tĩ Thiên Phụng lo hồ sơ chửng bị đêm ra xử án. Muội tranh thủ về quê tìm Huynh  Lan Lan nói xong dắt tay Tiên Nhân vào ngôi biệt thự. Hai người bên nhau to nhỏ.
Trời thu bổng đổ mưa rào
Nĩ non to nhỏ chuyện  trò niềm riêng
Tựa kề chung một nhịp tim
Tràn đầy hạnh phúc lắng nghe tâm tình
Đầu xanh má thắm  môi  kề
Trong hoa  ríu rít  Oanh vàng  bên nhau
Tình yêu càng thấm càng sâu
Gian nan thử thách càng thêm đậm đà.

Lan Lan nhìn Tiên Nhân nói Huynh né tránh gia đình Muội mãi sao. Tiên Nhân nói không phải là Huynh né tránh  mà là đến lúc thích hợp đó thôi. Lan Lan ngã vào lòng Tiên Nhân nói đã đến lúc thích hợp rồi đó. Tiên Nhân nhìn thấy lúc nầy Lan Lan đẹp lạ đẹp lùng nói Lan Muội đẹp quá. Lan Lan  nũng nịu nói thế mà cứ mãi để người ta cô đơn. Tiên Nhân nói ngày nào không thấy Muội là Huynh thấy nhớ Muội vô cùng. Lan Lan dí ngón tay vào mũi Tiên Nhân nói giõi xạo. Hai người lại nổi lên một trận cười vui vẻ. Ánh nắng mặt trời mát dịu Tiên Nhân Lan Lan sánh vai nhau cỡi hai con ngựa rời khỏi ngôi biệt thự trở về khu biệt thự Trung Thiên Bá trên đường đi gần tới nhà Bạc Lê thời thấy dân chúng coi chật trong chật ngoài. Tiên Nhân hỏi chuyện gì thế có người nói hai đối tranh giành con mẹ Bạc Lê đâm nhau bỏ mạng. Tiên Nhân hỏi ai đâm ai có người nói Hạo Háo đâm tay dê xồm Quan Huyện Ba Phải hai tên háo sắc ấy đâm lẫn nhau chết cả rồi nhục nhã quá. Lan Lan nghe xong nói đáng đời gieo ác kết cuộc là thế nầy đây. Tiên Nhân nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy tới Bà vợ kế Trịnh Lão Gia Mao Ái quần áo xốc xếch không còn ra dáng bà Chủ như năm xưa vừa chạy vừa khóc con ơi là con, con chết đi bỏ lại Mẹ một mình, tao giết mầy con Bạc Lê khốn nạn. Bạc Lệ đang co ro kinh khiếp Mẹ Trịnh Hạo rút con dao đâm Bạc Lê một nhác máu chảy lai láng ngã gục chết tốt. Bà phát điên la hét ầm ĩ dân chúng bắt trói bà lại. Thế là ác lai ác báo. Con thời bị người ta giết Mẹ thời bị ngồi tù. Tan nhà nát cửa cuộc đời coi như chấm hết. Tiên Nhân nhìn thấy cảnh đó chỉ biết thở ra.

Đây nói về khu biệt tự Trung Thiên Bá được loan tin Cô Chủ Cậu Rễ sắp về, thời ai nấy tập trung khu biệt thự có đến trăm người. Đồ ăn thức uống cũng đã dọn sẳn. Người ta nhìn thấy có cả gia đình Ông Chủ Kim hoàng. Ông Chủ Trung Thiên Bá có vẻ nóng ruột giờ nầy có đáng lý là về rồi sao lâu như vậy. Ông vừa nói xong thời thấy hai người thanh niên cỡi ngựa đi vào khu biệt thự  Bà vợ Trung Thiên Bá nói, hai đứa về kia kìa. Thợ Thuyền cùng cả nhà chạy ra đón tiếp Tiên Nhân Lan Lan. Tiên Nhân thấy mình hạnh phúc vô cùng. Tiên Nhân vừa nhìn thấy Ông Bà Chủ Trung Thiên Bá liền xuống ngựa vái lạy nói con Tiên Nhân kính lạy Ông Bà Chủ. Trung Thiên Bá Tằng hắn Phù Dung chị dâu của Lan Lan nói Con kính lạy Nhạc Phụ Nhạc Mẫu Kính lậy Ông Chủ Bà Chủ gì nữa. Ai nấy đều cười lên vui vẻ. Lan Lan kể với Cha mẹ Hai con về trể là xem vụ án giết người Lan Lan kẻ lại tất cả cho Cha Mẹ nghe. Trung Thiên Bá nói. Đất Trời tuy lồng lộng nhưng làm ác hành ác một mảy lông cũng không lọt. Ác Nhân Ác Quả. Tất Cả mọi người đang ăn uống vui vẻ thời Ông Chủ Kim Hoàng đứng dậy nói lớn ai cũng nghe. Nghe Con rễ tương lai Ông Chủ trung Thiên Bá võ công cái thế  đánh tan quân Hải Tặc chỉ một cái phất tay có thể biểu diễm cho cả trăm người xem hư thực được không ?  Tiên Nhân nhìn Lan Lan, Lan Lan gật đầu. Trung Thiên Bá cũng muốn nhân cơ hội nầy Tiên Nhân biểu diễn võ công cái thế của mình cho mọi người xem. Biết thế nào là võ học thượng thừa. Ông Là người hiểu rõ tành ham mê võ học Ông Chủ Kim Hoàng. Ông Chủ Kim Hoàng  nghe Phù Dung kể Tiên Nhân võ công cái thế nhưng ông không lấy làm tin lắm, nhân tiện đây Ông Muốn mở rộng tầm mắt hư thực thế nào. Nên Ông Chủ Kim Hoàng mới yêu cầu như vậy. Trung Thiên Bá nói con cứ biểu diễm một môn võ công nào đó cũng được. Tiên Nhân nhìn thấy một chậu kiển trước sân trồng nhiều loại hoa cả đất lẫn  hoa cũng hơn trăm cân. Tiên Nhân liền phất tay một cái tức thời châu kiển to lớn liền bay vù lên không bay lượng lòng vòng ai nấy đều kinh hãi. Võ công gì mà kỳ lạ đến thế. Lan Lan liền hét lên một tiếng, lúc nầy Lan Lan không còn giả trai nữa như nàng Tiên Nữ bay lên không đáp xuống chậu kiển rút kiếm thi tiển ba chiêu tuyệt học Xuân Sang, Thu Rơi, Đông sầu kiếm phong trùng trùng đẹp mắt vô cùng, Lúc nhẹ nhàng như lá rơi, lúc thời gào thét như bão tố. Ai nấy cũng đều nín thở mà xem. Bổng có một người lên tiếng nói Hấp Lực Thần Công cũng như  ba chiêu Tuyệt Học Thái âm Kiếm Pháp quả là uy lực vô biên. Nghe Tiếng nói biết là Sư Huynh Thành Nghĩ đã đến, liền thâu thần công lại chậu kiển được trả về chỗ cũ không hư một cánh hoa nào cả. Hơn trăm người chứng kiến thần công cái thế như vậy thời không khỏi khiếp vía kinh hồn. Ông Chủ Kim Hoàng chưa hết kinh hãi nói hai người là Thần Tiên trên đời mới có thần công cái thế như vậy. Đến lúc nầy người ta mới nhìn thấy người lên tiếng khen ngợi võ công cái thế của Tiên Nhân, Lan Lan. Là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú không khác gì Tiên Nhân cặp mắt sáng ngời uy phong vô cùng Tiên Nhân, Lan Lan chạy tới chào hỏi nói Đại Sư Huynh đã đến. Tiên Nhân liền giới thiệu Thành Nghĩa với gia đình. Thành Nghĩ lễ phép cuối đầu chào tất cả.
**************


PHẦN 87

Nói về Thành Nghĩ tìm đến ngôi biệt thự. Thời Bà Nhung cho biết là Cậu Chủ Cô Chủ mới vừa ra khỏi nhà đến khu biệt thự Trung Thiên Bá rồi. Thành Nghĩa liền tìm đến khu biệt thự nầy. Thành Nghĩa không ngờ nhà Lan Lan lại giàu có đến như vậy. Lại đúng lúc. Tiên Nhân. Lan Lan biểu diễn thần công cho mọi người xem. Thành nghĩa mới mở miệng khen .Thành Nghĩa ở lại khu biệt thự Trung  Thiên Bá chơi mấy hôm  rồi chia tay Tiên Nhân  Lan Lan đi trước đến Đức Châu Hợp Phố chờ ngày nghe xử án.

Đây nói về Thiên Phụng suốt ngày cùng Quan Bộ Hình, Quan Thẩm phán. Lấy cung những can phạm chửng bị đưa ra công đường xét xử coi như đã hoàng thành. Ngũ Đại Tiểu Thơ giờ chỉ còn một mình Cô còn tất cả đều đi về quê. Thiên Phụng tản bộ ra khu vườn hoa cây cảnh ngồi trên ghế đá nhớ đến Thành Nghĩa. Cô lẩm bẩm người gì mà vô tâm đã hứa với người ta là mấy hôm nữa đến Vương Gia gặp Cô vì Thành Nghĩa không còn người thân Cha Mẹ ngày nào Thiên Phụng cũng chờ đợi nhưng hơn nửa tháng rồi mà không thấy đến chỉ còn năm ngày nữa là mở công đường đêm can phạm ra xét xử. Ngày nào Mẹ cũng nhắc sao Thành Nghĩa chưa đến. Võ Công cao như thế mấy ai làm hại nổi mà gặp nạn. Thiên Phụng đang buồn vì sao Thành Nghĩa không đến. Thời có quân binh gác cổng vào báo có một người tên là Thành Nghĩa nói là muốn gặp Đại Tiểu Thơ. Thiên Phụng nghe quân binh nói như thế thời sắc mặt tươi như hoa đi ngay ra cổng Vương Gia thấy Thành Nghĩa đứng đợi ngoài cổng chạy ra nắm lấy tay Thành nghĩa  dắc vào nói  sao lâu đến vậy. Làm Muội chờ sốt cả ruột. Thiên Phụng gọi Tiểu Quyên đến báo cho Mẹ Thiên Phụng biết là Thành Nghĩa đã đến. Thiên Phụng dẫn Thành Nghĩa đến một ngôi nhà lầu son gác tía chạm rồng trổ phụng hoa văn cầu kỳ đẹp vô cùng. Có nhiều tì nữ. Thành nghĩa thấy một người phụ nữ lớn tuổi cao sang quý phái  thời biết ngay là Bà Vương Gia Mẹ Thiên Phụng Thành Nghĩa bước tới quỳ lạy nói Vãn Bối là Thành Nghĩa kính lạy Nương Nương. Bà Nhìn thành Nghĩa tướng mạo khôi ngô tuấn tú cặp mắt sáng ngời uy phong phát tiết Anh Hoa khác người  thời tỏ vẻ vừa lòng vô cùng nói con ngồi xuống ghế đi. Thiên Phụng thấy Mẹ gật đầu thời trong lòng cảm thấy rất vui. Bà nhìn thấy Thành Nghĩa rất khiêm cung lễ phép nhưng không mất vẻ uy nghiêm của một đấng nam nhi thời biết Thành Nghĩa là bậc kỳ nhân trong thiện hạ. Bà Lại càng vừa lòng hơn nữa, cùng lúc ấy Vương Gia Hầu Tôn Vương cũng vừa về. Hầu Tôn Vương nhìn thấy Thành Nghĩa nhưng không nói gì. Thành Nghĩa thấy Hầu Tôn Vương bước vào nhà liền đứng dậy Thiên Phụng cố ý muốn cho Thành Nghĩa  biết  đó là Cha mình bằng nói Cha mới về. Thành Nghĩa thấy Hầu Tôn Vương đã ngồi xuống ghế liền bước tới quỳ lạy nói Vãn Bối là Thành Nghĩa kính lễ lạy Vương Gia. Hầu Tôn Vương nhìn thấy Thành Nghĩa không những khôi ngô tuấn tú cốt cách khác người mà sắc mặt uy nghiêm như bậc Thánh thời mười phần đã ưng ý hết mười. Thành Nghĩa quỳ lạy xong trở lại ngồi xuống ghế. Hầu Tôn Vương hỏi gì Thành Nghĩa đều trả lời thông suốt. Điều nầy làm cho Thiên Phụng cũng phải kinh ngạc. Hầu Tôn Vương lấy làm vừa lòng cái tài học cao hiểu rộng của Thành nghĩa. Lại khéo nói. Làm cho người đối diện luôn luôn hài lòng. Hầu Tôn Vương là người nghiêm khắc khó tính, thế mà cũng phải thầm phục cho cái tài khéo ăn khéo nói của Thành Nghĩa. Thành Nghĩa được gia đình Vương Gia coi như người nhà. Thiên Phụng ngày nào cũng quấn quít bên Thành Nghĩa chuyện trò vui vẻ đối ẩm chén vàng ly rượu quý, mỗi lời nói mỗi tiếng cười đều có ánh mắt nhìn nhau. Mâm ngọc thức ăn cao lương mỹ vị. Lời qua tiếng lại như mật ngọt rót vào lòng. Đối mặt nhau ăn càng ngon vì tình yêu càng nồng càng ấm. Tay trong tay lòng yêu thương bừng lên  bốc cháy. Chàng muốn hôn nàng. Nàng bừng lên hồng hào má đỏ. Lòng mở rộng ôi biển lòng nổi gió. Lúc đang yêu ngồi bên nhau như ngồi trên ngọn sóng. Luôn gập ghềnh đầy bão tố tình yêu. Thiên Phụng ngây ngất trong vòng tay thành nghĩa.
Trời đã xe  duyên  một cặp đôi
Khúc nhạc tình yêu buổi đầu đời
Năm tháng đợi chờ lòng thương nhớ
Ngập tràn cảm xúc mạnh ôi ôi
Đôi quả tim yêu luôn gào thét
Run rẩy tâm hồn môi trong môi
Hòa chung nhịp đập lòng say đắm
Bốc cháy  trong lòng  những khác khao.

Thiên Phụng tuy tình yêu lúc thời bùng lên như cơn bão, lúc thời êm dịu như hồ thu không gợn sóng. Nhưng Cô không quên vụ án sắp đến. Thiên Phụng nói  Huynh Cũng là một nhân chứng trong những người bị hại. Nếu cần thiết Huynh cũng phải tố cáo phạm nhân trước công đường diệt trừ những ác quan, chuyên làm hại dân hại nước. Thành nghĩa thở dài nói Muội quả là khác thường không giống như những người con gái khác, chuyên làm những chuyện mà ngay cả như Huynh đây cũng không làm được. Trời sanh ra Muội là trả lại sự công bằng cho dân quét sạch những cặn bả Xã Hội, quả là phi thường có thể nói Muội là phụ nữ hiện đại trong thời đại văn minh đổi mới. Phụ Nữ đảm đang cả việc nhà lẫn việc nước. Tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Nam Nữ về sau. Thiên Phụng nói những người đàng ông khôn, là những người đàng ông luôn đứng sau giúp đở phụ nữ làm nên đại nghiệp. Không màng đến danh lợi. Chỉ có bậc Thánh mới làm nổi Huynh là trong những người ấy. Chỉ thương vì dân khổ, không sợ đời cười chê. Thành Nghĩa càng gần Thiên Phụng càng say sưa không những vì lời ăn tiếng nói khôn khéo lại đẹp như Thiên Tiên giáng trần. Thành nghĩa như nhớ ra điều gì liền móc trong túi ra một viên Ngọc Thần  hào quang lấp lánh cầm lấy tay Thiên Phụng nói Huynh biếu cho Muội. Thiên Phụng nhìn thấy viên Ngọc Thần liền biết là vật báu hiếm quý trên đời. Cô cầm lấy viên ngọc thấy trong người khác, sức khỏe trong người tăng lên một các kỳ lạ, sự mõi mệt tan biến không còn nữa. Thiên Phụng là người học nhiều hiểu rộng. Nghe đồn vào thời Quốc Tổ Vua hùng có hai viên Ngọc Thần. Một viên của Quốc Mẫu Phụng Cơ Nương Nương. Một viên của Thần Nữ Sa La, ai có được viên Ngọc Thần nầy không những không bệnh hoạn đau ốm chi cả. Mà con giữ được nhan sắc rất lâu già. Viên Ngọc Thần quý hiếm vô cùng. Thiên Phụng mừng rỡ reo lên Huynh tốt bụng quá, Viên Ngọc quý giá như thế nầy mà đem tặng cho Muội. Thiên Phụng cầm viên Ngọc Thần ngắm nhìn mãi không biết chán. Thiên Phụng nói Huynh có biết viên Ngọc Thần nầy giá trị bao nhiêu không ?  Thành nghĩa lắc đầu. Thiên Phụng nói đừng nói gì đến vàng ngọc cho dù hàng trăm viên Kim Cương to lớn cũng không đổi được. Thành nghĩa nói không có viên Ngọc Thần nào sánh được người Ngọc của Muội đâu. Vật báu nhất trên đời của Huynh chính là Phụng Muội. Thiên Phụng nghe câu nói nầy từ đáy lòng của Thành Nghĩa thời trong lòng như tràn đầy mật ngọt, như uống phải một ly rượu mạnh lân lân ngây ngất vô cùng. Thiên Phụng lại ngã vào lòng Thành Nghĩa tràn đầy hạnh phúc. Thành Nghĩa nói ở trên đời giống như giất mộng lớn, thế mà cuộc sống muôn dân cứ mãi lao đao, vật lộn với cái đau, cái bệnh, cái tật, cái đói, cái nghèo khốn khổ với những bất công. Khốn khổ với những kẻ vô lương tâm luôn gieo rét nỗi khốn cùng cho những người dân vô tội làm người có lương tâm như chúng ta. Không thể chỉ biết có mình, suốt ngày say sưa trong chén rượu phó mặt cho đời, nằm lăn ra mà hưởng hạnh phúc. Mà hạnh phúc chúng ta là làm sao cho dân sống được bình yên, ca hát quên đi bao nỗi khó nhọc giải nắng dầm mưa làm ra hạt gạo nuôi sống Xã Hội. Thử hỏi mấy ai như Muội phận nữ nhi mà phải lăn lộn trong chốn nguy hiểm. Con Phụng Hoàng luôn bay trong giông bão cứu vớt những con người bị vùi dập dưới nanh vuốt bạo tàn. Huynh cảm phục Muội xúc cảm trước tấm lòng thương dân yêu nước. Rời bỏ hạnh phúc của cá nhân đi tìm hạnh phúc cho muôn dân. Thiên Phụng Muội chính là báu vật nhất của đời Huynh.
***************


PHẦN 88

Đây  nói về vụ án giết người cướp của ở Vân Giang, vụ án buôn lậu ở Tiến Phát. Vụ án giết quân binh bắt cóc Đại Tiểu Thở ở rừng Da. Vụ án giết chồng cướp vợ Thị Trấn Lộc Điền. Vụ án bao che cho kẻ phạm tội, cho tù giết người vô tội, lừa dối cấp trên. Bức hiếp làm tiền dân chúng. Được mở ra xét xử công khai trước khu đất rộng trước Vượng Bộ, Bộ Hợp Phố. Vụ Án xét xử  được Công Bố rộng rãi cho dân chúng đến xem. Công đường được dựng lên thật hoành tráng. Quân binh gươm đao giáo mác bảo vệ an ninh trật tự nghiêm ngặt. Thành phần cấp cao nhà nước Văn Lang từ Kinh Đô Văn Lang ra tham dự phiên tòa xét xử gồm :
Hửu Thừa Tướng Lạc Hùng Tướng.
Tả Thừa Tướng Lạc Hùng Hầu. Và còn có nhiều Châu, Bộ, Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang đến tham dự.
Thành Phần chịu trách nhiệm phiên tòa xét xử.
Vương Bộ Hợp Phố, Hầu Tôn Vương.
Châu Phủ Đức Châu Hợp Phố Tôn Đạm Thiên.
Thành Phần xét xử  Quan Bộ Hình Quan Thẩm Phán.
Thành Phần thụ lý Hồ Sơ Chuyên Án Ngũ Đại Tiểu Thơ.
Thành phần nhân chứng, những người có liên quan đến vụ án. Thành phần án chứng là những người sống sót bị hại, cũng như tan vật. Thành phần được mời đến là những gia đình thân nhân có người bị hại. Dân chúng từ khắp nơi kéo về để xem phiên tòa công khai xét xử đông lên đến hàng vạn người. Quả là một phiên tòa lớn chưa từng thấy. Trên bầu trời không nắng gắt như mội ngày vì những đám mây kéo dài hơn mười dặm. Trên Công Đường người ta thấy Ngũ Đại Tiểu Thơ sắc nước hương trời đẹp như Tiên Giáng Trần  nổi danh như sấm, ai nghe đến Ngũ Đại Tiểu Thơ cũng phải kinh hồn bạc vía, nhất là những kẻ đi ngược lại đạo đức con người đạo đức Xã Hội  hại dân hại nước, ngồi phía sau  Tôn Đạm Thiên, Bên Tả Công Đường. Bên Hửu Công Đường phía sau Tôn Đạm Thiên. Người Ta nhìn thấy Ngũ Long  Hiệp Nghĩa, Anh Hoa hiển lộ uy phong khác người, tiếng tăm lừng lẫy làm khiếp đảm tà ma ngoại đạo, nhất là những tên ác Ma, ác Quỉ Phương Bắc có mưu đồ thu phục nền võ học Phương Nam Văn Lang. Trên Công Đường hồi chiếng trống nổi lên như báo hiệu phiên xét xử công khai bắc đầu.

Quan Bộ Hình  tức thời truyền lịnh  Dẫn tám tên chúa cướp ra trước công đường. Tức thời quân binh đội thi hành án, dẫn tám tên chúa cướp ra trước công đường, Quan Bộ Hình quát tất cả phạm nhân quỳ xuống. Có tên không chịu quỳ bị đội thi hành án đè xuống. Phán Quan Thẩm Phán  hỏi  các ngươi là Thập Ác Sát Đao phải không ? Tám tên chúa cướp làm thinh không nói Quan Bộ Hình ra lệnh chửng bị khí cụ hành hình tức thời đội thi hành án có nhiệm vụ tra tấn, sành sạng những khí cụ hành hình ai nhìn thấy cũng khiếp vía đao, búa, cưa, kéo, xiềng xích, chảo dầu Quan Bộ Hình hỏi các ngươi là ai  ?  Thấy Chúng cứng đầu không chịu trả lời. Quan Bộ Hình ra lệnh hành hình tức thời những khí cụ hành hình được đêm ra xử dụng tra tấn khủng khiến. Có tên chịu không nổi nói để tôi nói Chúng Tôi chính là Thập Ác Sát Đao. Quan Thẩm Phán hỏi. Ba năm về trước các ngươi nhận bao nhiêu lượng vàng của Tiến Đạt. Tám tên chúa cướp cứng đầu làm thinh không khai. Quan bộ Hình ra lệnh tra tấn chúng cho ta tức thời tám tên bị khí cụ hành hình tra tấn khủng khiếp muốn dứt cả gân cốt tay chân. Có tên bị đớn quá chịu không nổi nói để tôi khai, chúng tôi nhận của Tiến Đạt 200 lượng vàng. Phán Quan Thẩm Phán hỏi Tiến Đạt mướn các ngươi làm việc gì ? Tiến đạt mướn chúng tôi giết chết Tiên Sanh, cùng những người đi theo Tiên Sanh. Phán Quan Thẩm Phán nói. Đó là chuyện ba năm về trước Còn chuyện mới đây các ngươi nhận trước của Tiến Đạt mấy nghìn lượng vàng. Thấy bọn chúng làm thinh không khai. Quan Bộ Hình ra lệnh tra tấn nữa cho ta. Có tên la lớn đừng tra tấn để tôi khai. Chúng tôi nhận trước hai nghìn lượng vàng.

Quan Thẩm Phán hỏi. Còn nhận sau là bao nhiêu nghìn lượng nữa ?  Có tên khai còn ba nghìn lượng nữa. Quan Bộ Hình ra lệnh quân binh đâu đêm số vàng ra cho chúng nhận dạng. Tức thời quân binh đêm hai nghìn lượng vàng ra trước công đường cho chúng nhận dạng rồi hỏi. Có phải là những thỏi vàng nầy ngươi nhận từ tay Tiến Đạt phải không ? biết là không thể chối cải vì đã có tan chứng vật chứng tám tên chúa cướp gật đầu đúng là những thỏi vàng Tiến Đạt đưa cho chúng tôi.

Quan Thẩm Phán hỏi các ngươi nhận vàng Tiến Đạt với mục đích gì ? Chúng tôi nhận hai nghìn lượng vàng Tiến Đạt giết Ngũ Đại Tiểu Thơ. Giết xong Ngũ Đại Tiểu Thơ Tiến Đạt đưa thêm ba nghìn  lượng nữa. Quan Bộ Hình ra lệnh dẫn Tiến đạt ra công đường. Tức thời đội quân binh thi hành án  dẫn Tiến Đạt ra trước Công Đường. Quan thẩm Phán nói ngươi nảy giờ ở trong nghe rõ lời khai của những tên chúa cướp rồi chứ. Tiến Đạt cuối đầu làm thinh. Quan Thẩm Phán hỏi. Tiến Đạt ngươi buôn lậu sắt, thép, đồng, thau. Bán cho người Phương Bắc từ bao giờ ? Tiến Đạt làm thinh không nói. Quan Bộ Hình thấy Tiến Đạt không chịu khai, liền ra lịnh dẫn những tên thuộc hạ thân tín nhất của Tiến Đạt ra công đường. Quan Thẩm Phán hỏi bảy tên thân tín Tiến Đạt khi các ngươi bị bắt các ngươi đang ở đâu ? Thấy bọn chúng cứng đầu làm thinh. Quan Bộ Hình ra lệnh hành hình tra tấn chúng cho ta có người sợ quá để tôi nói. Khi bị bắt chúng tôi đang ở bên những chiếc xe ngựa ở trong khu biệt thự Tiến Phát.

Quan Thẩm Phán hỏi :
Các ngươi đang vận chuyển những thứ gì trong các xe ngựa khai mau khỏi bị hành hình. Có người nói lúc ấy chúng tôi chửng bị vận chuyển sắt, thép, đồng, thau ra biên giới bán cho người Phương Bắc. Quan Bộ Hình ra lệnh quân binh đâu đêm những sắt, thép, đồng, thau ra cho chúng nhận dạng. Tức thời quân binh đêm một số ít sắt, thép, đồng, thau ra trước công đường. Bảy người thân tín của Tiến Đạt nhìn thấy tan chứng, vật chứng thời biết không khai thiệt chỉ bị tra tấn mà thôi.

Quan Bộ Hình hỏi, Tiến Đạt vận chuyển Sắt, Thép, Đồng, Thau bán cho Phương Bắc mấy năm rồi ? Có tên khai đã hơn một năm.
Phán Quan ra lệnh đưa chúng qua một bên.
Quan Bộ Hình ra lệnh dẫn hai tên thân tín sát thủ Tiến Đạt ra công đường. Tức Thời quân quân dẫn hai tên sát thủ áo Đen tên Lao, áo Xám tên Lụn.
Quan Thẩm Phán nói trước công đường hai ngươi thành thật khai báo thời giảm nhẹ tội trạng vì sao hai ngươi giết Cơ Tiển tên Lao tên Lụn thưa bẩm quan Tiến Đạt sai chúng tôi giết Cơ Tiển.
Quan Thẩm Phán hỏi kho bí mật từ lợi nhuận buôn lậu Sắt, Thép, Đồng, Thau. Tiến đạt cấu dấu ở đâu ?  Hai tên Lao, Lụn khai Tiến Đạt hành sự vô cùng bí mật khó có ai biết được kho vàng bí mật buôn bán từ lợi nhuận sắt, thép ở đâu. Tiến Đạt nghi Cơ Tiển biết được bí mất mật nầy nên thủ tiêu bịt  đầu mối. Quan Bộ Hình ra lệnh mời Cơ Tiển ra trước công đường. Tức thời Cơ Tiển được mời ra trước công đường.
Quan Thẩm phán nói, những kẻ gây ra không biết bao nhiêu tội ác thời phải được đưa ra xét xử trước Công Đường làm rõ tội ác của người phạm tội. Chiếu theo pháp luật trừng trị thích. Bảo vệ sự bình yên cho non sông Tổ Quốc. Cơ Tiển hãy trình bày khai rõ hành vi tội ác của Tiến Đạt trước Công Đường. Cơ Tiển khai rằng Tiến Đạt vì ganh ghét tài đức với Tiên Sanh coi Tiên Sanh như cái gai trong mắt. Thường dèm pha nói xấu Tiên Sanh chuyện không nói có, chuyện tốt thành chuyện xấu, làm cho Ông Chủ Tiến Phát mỗi ngày mất lòng tin đối với Tiên Sanh. Tiến Đạt mấy lần đuổi Tiên Sanh, Tiên Sanh chưa bỏ đi là vì Ông Chủ Tiến phát Còn chút coi trọng Tiên Sanh. Để nhổ cái gai trong mắt. Tiến Đạt sắp đặc một âm mưu tàn độc bày chuyện cho Tiên Sanh đi chuyến vùng sâu vùng xa mượng tay bọn cướp thủ tiêu Tiên Sanh. Giết sạch những người theo thương đoàn tại đèo Vân Giang khi thương đoàn xuống tới nửa đèo sương mù vẩn còn dày đặc chỉ cần chín mười bước là không thấy bóng người. Thình lình bọn cướp xông ra chận đánh, hai bên giao tranh khóc liệt Tiên Sanh lúc đó bị thương đầy mình nhưng cũng ráng gắng gượng hỏi ta với ngươi không oán không thù sao ngươi lại giết ta. Tên trùm sát thủ nói ta cần gì oán với thù có người mướn ta giết ngươi thời ta giết. Tiên Sanh hỏi người ấy là ai ? Tên Trùm cướp nghĩ Tiên Sanh sắp chết nói ra người ra người mướn chúng giết Tiên Sanh cũng không hề gì. Bằng nói nói xuống âm phủ mà thưa kiện Tiến Đạt mạng ngươi có giá quá tới 200 lượng vàng nói xong tên trùm lao tới chém một đao Tiên Sanh ngã gục, để chắc ăn hắn định đâm Tiên Sanh một đao nữa không ngờ lúc ấy tiếng cọp gầm lớn quá, bọn cướp kinh hãi vội vã cướp sạch của cải nhanh chân bỏ đi. Cơ Tiển khai ở trong bụi rậm nghe tên Trùm sát đao nói Tiến Đạt mướn chúng giết sạch những người theo thương đoàn trong Tiên Sanh là chính, thời rùng mình lạnh tóc gáy. Khi trở về khu biệt thư Tiến Phát giả ngu giả dại. Tiến Đạt thấy còn sống liền tra hỏi  đành nói thiệt là nhờ trốn vào bụi rậm nên thoát chết. Còn ngoài ra những chuyện khác thời không biết gì cả. Từ khi ấy Tiến Đạt không giao công việc trọng trách mà chỉ giao cho những việc lặt vặt nhỏ nhặt không đáng kể.
**************


PHẦN 89
Vì sợ Tiến Đạt hảm hại mình không biết lúc nào, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Bằng chú tâm để ý theo dõi từng cử chỉ  hành động của Tiến Đạt. Nên phát hiện Tiến Đạt có một ngôi nhà riêng bí mật không biết có phải là nơi cất dấu sắt, thép cũng như vàng bạc châu báu do buôn lậu kiếm được không chỉ là nghi ngờ thật ra  không rõ lắm. Quan Thẩm Phán nghe tới đó nói dừng lại mời Cơ Tiển vào trong không xét hỏi nữa. Phiên Tòa xét xử tạm nghĩ không bao lâu có  một vị tướng trở về báo đã tìm thấy kho bí mật sắt, thép cũng như vàng bạc châu báu rồi. Đến lúc nầy thời vụ án đã được sáng tỏ những can phạm tội ác đành rành, chứng cứ rõ ràng. Không thể chối cải vào đâu được nữa. Bản án đã rõ. Tôn Đạm Thiên liền từ chỗ ngồi đứng dậy dõng dạc nói chiếu theo Luật Pháp Văn Lang tuyên án can phạm  như sau.
Tên Lao, tên Lụn. Nghe án : 
Theo Luật pháp Văn Lang với cái tội cố sát. Tuy chưa xảy ra án mạng nhưng cũng vào ngục ba năm. Biết Tiến Đạt buôn lậu những hàng quốc cấm mà không khai báo lại còn tiếp tay cho Tiến Đạt làm nhiều điều tội ác, chiếu theo Luật pháp Văn Lang thời đày ra biên giới làm nô lệ. Nhưng vì có công khai báo không dấu diếm. Lại biết cái sai của mình. Nên không bị đày ra biên giới làm nô lệ cũng không tù ngục. Nhưng vì có hành vi phạm tội nên đánh mỗi người ba mươi hèo giao về cho địa phương quản thúc ba năm nếu biết ăn năn thời được trả tự do như những người dân khác. Y Án. Tức thời Quân Binh thi hành án đánh cho tên Lao tên Lụn ba mươi hèo, rồi cho người đưa về địa phương quản thúc.

Tôn Đạm Thiên dõng dạc nói mười tên Chúa Cướp Sát Đao nghe án :
Chiếu theo Luật Pháp Van Lang những kẻ cướp của giết người dù là ở hành vi phạm tội nào. Dù chỉ một lần cướp của giết người cũng bị tội chém đầu. Chỉ trường hợp đặc biệt ngoài ý muốn thời còn xem xét lại. Những tên vô lương tâm, tàn bạo, hung ác, làm hại dân hại nước giết người không gớm tay. Bàn tay các ngươi đã vấy máu quá nhiều. Nội vụ án Vân Giang các ngươi đã giết gần ba mươi nhân mạng. Chiếu theo Luật Pháp nền Quốc Đạo Văn Lang thân xác các ngươi Thời Trảm đầu, bêu ra chợ cho dân chúng nguyền rủa. Còn Linh Hồn các ngươi Thiên Long Hộ Pháp Nền Quốc Đạo bắt giam nơi Địa Phủ chịu khốn khổ mãi không có ngày đầu thai Y Án. Tức Thời quân binh đội thi hành án đưa tám tên cướp lên pháp trường chặt đầu. Cùng Lúc ấy trên hư không Thiên Long Hộ Pháp Quốc Đạo xuất hiện mây gió cuồn cuộn dân chúng khiếp hồn kinh hãi. Tám tên cướp bị trảm đầu xong linh hồn thoát ra khỏi thể xác liền bị Thiên Long hộ pháp bắt đi giam xuống nơi địa ngục.
Được làm người không lo tu thiện
Ác mãi gieo kết cuộc bay đầu
Hồn sa Địa Ngục Âm Tào
Muôn đời vạn kiếp biết ngày nào ra.

Tôn Đạm Thiên  dõng dạc nói. Bảy tên đồng lõa Tiến Đạt buôn bán hàng Quốc Cấm nghe xử án. Theo luật pháp Văn Lang chỉ cần buôn bán trên mười cân thép cân sắt với Phương Bắc tội cũng đã trảm đầu. Dù chỉ là buôn bán một lần. Còn đằng nầy các ngươi cấu kết với Tiến Đạt buôn bán sắt, thép với Phương Bắc hơn một năm lợi nhuận bất chinh lên tới hàng tấn vàng, với tội nầy thời tru di ba đời. Nhưng luật pháp Văn lang bao giờ cũng lấy việc giảm án làm đầu. Chỉ giảm nhẹ tình tiết. Không tăng nặng tình tiết nên ai làm nấy chịu  Cha Mẹ, Vợ, Con được sống. Nếu không có tham gia liên can. Y Án trảm đầu. Toàn bộ gia sản tịch thu sung vào công quỷ nhà nước.
Làm ăn bất chính  được gì đâu
Kết cuộc thảm thê bị chém đầu
Của cải còn gì sung công quỷ
Tan nhà nát cửa có bao lâu.

Tôn Đạm Thiên dõng dạc nói Can Phạm Ông Bà Tiến Phát nghe án. Làm Cha là Mẹ bao che con cái Buôn Bán hàng Quốc cấm nghe lời Tiến Đạt hảm hại người ngay. Giết hại hơn mấy mươi nhân mạng, tuy không đồng lõa nhưng cũng liên cang vì  tất cả nhựng vụ án xảy ra đều phát xuất từ nơi Tiến Phát Ông Chủ phải có trách nhiệm. Theo Luật Pháp Văn Lang thời với tội trên sẽ bị đày ra biên giới làm nô  lệ. Nhưng xét về tình tiết trong vụ án thời chỉ vì quá tin Tiến Đạt mà ra. Tù Tội thời có thể giảm. Nhưng tài sản có liên quan đến buôn lậu hàng Quốc cấm. Thời coi như bị tịch thu toàn bộ sung vào công quỷ nhà nước. Y Án. Tiên Sanh lúc ấy ngồi trên chỗ Ngũ Đại Tiểu Thơ thở dài nhìn Ông Chủ Tiến Phát chỉ biết lắc đầu. Đúng là làm ăn cả đời, chỉ lở lầm trong phút chốc liền tiêu tan theo mây khói hết thảy.

Tôn Đạm Thiên lại dõng dạc nói Tiến Đạt nghe án.
Tội ngươi đã quá rõ, ngươi không phải là con người, mà loài Quỉ Dữ đầu thai. Với cái tội bất hiếu làm liên lỵ đến Cha Mẹ. Cũng đã ngồi tù mục xương rồi. Huống chi mưu sát hơn mấy mươi mạng người. Mưu sát Ngũ Đại Tiểu Thơ. Buôn Lậu hàng Quốc Cấm. Theo Luật pháp Văn Lang thời tội ngươi phanh thây xẻ thịt. Nhưng vì Hiến Pháp Văn Lang nhân đạo không cho phép hành hình như thế. Nên chỉ Trảm đầu ngươi hồn ngươi không được đầu thai giam mãi nơi Địa Ngục. Y Án. Tiến Đạt bị trảm đầu, cho người đêm bêu ngõ chợ cho dân chúng nguyền rủa. Thiên Long Hộ Pháp Quốc Đạo hiện đến bắt hồn Tiến Đạt giam xuống Địa Phủ. Tôn Đạm Thiên Tuyên Bố, Vụ Án  xét xử đến đây tạm nghĩ chiều tiếp tục xét xử.
Sống gian ác Đất Trời đều biết
Đời ác gian  kết thúc thảm thê
Cửa nhà vàng bạc còn đâu
Bêu đầu ngõ chợ hồn sa ngục hình
Kẻ  gian  ác khó mòng  tồn tại
Ác đã gieo ác gặt truyền miên
Họa đầy khó đặng  bình yên
Lưới trời lồng lộng chuyển xây ngục tù.

Trên bầu trời mây càng lúc càng nhiều, dưới đất dân chúng đếm không kể xiết, trên Công Đường hồi chiêng trống nổi lên báo hiệu phiên xử án buổi chiều bắc đầu. Quan Bộ Hình ra lệnh đưa can phạm tên Mặt Thẹo ra Công Đường xét xử. Tức thời quân binh dẫn tên Mặt Theo ra trước Công Đường. Quan Bộ Hình ra lệnh chửng bị dụng cụ hành hình. Tức thời đao, búa, kìm, kéo, chảo dầu, xiềng xích, gập gộc, những dụng cụ rút gân, lột da nhìn thấy mà kinh hồn bạc vía. Phán Quan Thẩm Phán hỏi : Can phạm có oán thù gì với Trần Ngu không ? Tên Mặt Thẹo nghe hỏi nói Tôi không có oán thù gì với Trần Ngu cả.

Quan Thẩm Phán  hỏi : Can Phạm không có oán thù tại sao Can Phạm lại giết Trần Ngu. Tên Mặt Thẹo nói tôi không giết. Quan Bộ Hình ra lệnh dẫn người ấy ra. Mặt Thẹo vừa nhìn thấy Thảo Nữ  thời sợ hãi nhưng hắn lấy lại bình tỉnh. Quan Bộ Hình hỏi Thảo Nữ : Cô biết người nầy chứ ? Thảo Nữ nhìn tên Mặt Thẹo rồi nói Bẩm Quan Hắn là Mặt Thẹo giết chồng dân nữ.
Phán Quan hỏi Cô có bằng chứng không ? Thảo Nữ nói chính miệng Mặt Thẹo nói ra là giết chết Trần Ngu chồng dân nữ.
Phán Quan hỏi can phạm nói ra từ lúc nào ? Thảo Nữ nói Bẩm Quan Hắn nói ra trong lúc Hắn hảm hiếp dân nữ.  Mặt Thẹo nói Cô ấy bịa chuyện nói oan cho tôi, tôi không giết Trần Ngu. Thảo Nữ tức quát hét lớn chính miệng ngươi nói ra là ngươi làm theo Sầm Luân giết chồng tao chối gì nữa. Mặt Thẹo nói Cô du oan giá họa cho tôi, tôi không nói lời đó.
Quan Bộ Hình thấy Mặt Thẹo chối quanh không chịu khai nhận liền ra lệnh dẫn nhân chứng thứ hai ra trước Công Đường.
Tên Mặt Thẹo vừa nhìn thấy người đó thời tái mặt. Quan Thẩm Phán hỏi Mặt Thẹo : Can Phạm nhận biết người nầy chớ Mặt Thẹo cuối đầu làm thinh.
Phán Quan hỏi người mới đưa ra Công Đường  ngươi là gì của Mặt Thẹo tên ấy sợ hãi nói tôi là hầu cận thuộc hạ Mặt Thẹo.
Phán Quan Thẩm Phán Hỏi. Mặt Thẹo đâm Trần ngu bằng đao hay kiếm. Tên ấy nói bằng đao.
Phán Quan Thẩm Phán nói với Mặt Thẹo Can Phạm nghe rõ rồi chứ.  Mặt Thẹo cuối đầu làm thinh.
Phán Quan hỏi : vì sao Can Phạm giết Trần Ngu. Mặt Thẹo làm thinh không chịu khai. Quan Bộ Hình tức thời ra lịnh hành hình can phạm cho ta tên Mặt Thẹo bị tra tấn đau đớn khủng khiếp chịu không nổi nói để tôi khai, để tôi khai. Quan Tổng Trấn Sầm Luân sai tôi giết chết Trần Ngu.
Quan Thẩm Phán hỏi Sầm Luân giết Trần Ngu với mục đích gì ?  Mặt Thẹo nói  Quan Tổng Trấn  Sầm Luân sai tôi giết Trần Ngu với mục đích là cướp vợ.Quan Thẩm Phán lại hỏi : hơn ba năm về trước Sầm Luân bắt một người con gái Can phạm có biết không  ?  Tên Mặt Thẹo làm thinh.
Quan Bộ Hình quát khai mau. Mặt Thẹo sợ tra tấn đau  đớn nói để tôi khai. Tôi có biết.
Quan Thẩm Phán hỏi :  người bị bắt đó là ai ?  Mặt Thẹo khai người bị bắt cóc đó là Đại Tiểu Thơ Vương Gia.
Quan Thẩm Phán hỏi : Mẹ Sầm Luân Hồ Mị có biết chuyện Sầm Luân bắt cóc Đại Tiểu Thơ không ?
Mặt Thẹo khai Hồ Mị có biết.
**************


PHẦN 90

Quan Thẩm Phán hỏi :
Người cứu Đại Tiểu Thơ là ai ?  Mặt Thẹo khai người cứu Đại Tiểu Thơ là Thành Nghĩa.
Quan Thẩm Phán hỏi. Thành nghĩa bây giờ ở đâu ?  Mặt Thẹo  khai nghe đâu Quan Huyện Đại Nhân giết rồi.
Quan Bộ Hình giải Phạm Nhân Can Phạm Sầm Luân ra trước Công Đường. Tức thời đội quân binh thi hành án dẫn Sầm Luân ra trước Công Đường.
Quan Thẩm Phán nói :  Nảy giờ can phạm ở trong màn phủ nghe rõ rồi chứ. Sầm Luân cuối đầu làm thinh, tội trạng Sầm Luân đã rõ.
Tôn Đạm Thiên từ chỗ ngồi đứng dậy dõng dạc nói tên Mặt Thẹo nghe tuyên án:
Với cái tội đồng lõa với Sầm Luân mưu sát giết chồng đoạt vợ thời cái tội đã nặng rồi, đằng nầy chính tay ngươi đâm chết Trần Ngu. Lại thêm cái tội Hảm Hiếp Thảo Nữ, ngươi hành hạ ớn rồi tống gian Thảo Nữ vào ngục. Hành hạ Thảo Nữ cho đến chết. Với hai đại tội mưu sát giết người thời cũng đã dư tội chết, huống chi cọng thêm cái thội hảm hiếp phụ nữ. Hành hạ phụ nữ. Cọng thêm cái tội đồng lỏa giết chồng cướp vợ. Chiếu theo luật pháp Văn Lang Tội đáng tứ mã phanh thây, nhưng vì trong Hiến Pháp có điều khoảng giảm nhẹ hình phạt. Nên chỉ trảm đầu bêu trước ngõ chợ, cho dân chúng nguyền rủa. Y Án tức thời Mặt Thẹo đưa lên pháp trường chém đầu.
Tôn Đạm Thiên dõng dạc đọc lệnh SẦm Luân nghe án. Tuy ngươi là con người, nhưng linh hồn của ngươi là loài ác quỉ. Không còn lương tâm, chuyên làm chuyện hại dân hại nước. Đã làm quan mà đi hại dân thời đã có tội rồi, nhẹ thời cách chức, nặng thời trảm đầu. Huống chi lợi dụng quyền chức sai thuộc hạ giết chồng đoạt vợ. Thời tội đã dư chết. Chưa kể đến  hảm hiếp phụ nữ, hành hạ phụ nữ. Nói gì đến bắt cóc hảm hại Đại Tiểu Thơ Vương Gia thời coi như tru di tam tộc. Tội đáng phanh thây muôn mảnh, nhưng trong Hiến Pháp có điều khoảng giảm nhẹ hình phạt nên chỉ trảm đầu bêu ra ngõ chợ cho dân chúng nguyền rủa. Hồn ngươi không phải là hồn người mà là hồn Quỉ Thiên Long hộ pháp nền Quốc Đạo bắt hồn ngươi giam nơi Địa Phủ không có ngày đầu thai. Y Án.
Sầm Luân nghe tuyên án chém đầu bêu ngõ chợ, bắt hồn giam nơi Địa Ngục thời ngất xỉu quân binh lôi lên pháp trường chém đầu. Thiên Long Hộ Pháp hiện đến nổi gió áo ào bắt hồn Sầm Luân  tống giam vào Địa Ngục.
Khiếp sống ác gian mấy ai nên
Kết cuộc thảm thê tội phải đền
Ai ngờ quả báo luôn theo sát
Đọa đày muôn  kiếp khó vươn lên
Sống đời gian ác để mà chi
Rốt cuộc đêm theo được những gì
Chỉ nghe rét buốt hồn lạnh lẽo
Địa Ngục giam cầm chốn Âm Ti.

Quan Bộ Hình ra lệnh dẫn Hồ Mị ra trước Công Đường tức thời quân binh thi hành án khiêng Mụ Hồ Mị ra trước Công Đường. Ở trong bức màn che phủ Mụ Hồ Mị nghe Sầm Luân tuyên án trảm đầu, bắt hồn Sầm Luân giam nơi Địa Phủ tức thời Hồ Mị ngã xỉu quân binh tạt nước cho mụ tỉnh lại rồi khiêng ra trước Công Đường.
Quan Thẩm Phán hỏi : Hồ Mị còn gì để nói nữa không ?  Hồ Mị cuối đầu làm thinh.
Tôn Đạm Thiên dõng dạc nói Hồ Mị nghe tuyên án. Với cái tội bóc lột quá sức, hành hạ đánh đập những người ở cho gia đình mình thời đã là có tội, nhẹ thời xử phạt tiền vàng. Nặng thời phải ở tù. Nếu đánh đập xảy ra án mạng không những bồi thường nhân mạng rất nặng mà còn phải bị đày ra biên ải làm thân nô lệ. Huống chi can phạm biết con là Sầm Luân bắt cóc hảm hại Đại Tiểu Thơ không những không khuyên can mà còn bao che cho Sầm Luân làm những điều đại gian đại ác như vậy. Lại còn âm mưu với Hồ Dụ hảm hại Thành Nghĩa, thế mạng thay cho Sầm Luân che mắt quan trên. Chiếu theo luật pháp Văn Lang với những tội trạng như trên  thời tru di ba đời, tịch thu hết tất cả tài sản sung vào công quỷ nhà nước. Nhưng theo Hiến Pháp Văn Lang thời trường hợp quá nghiêm trọng mới tru di ba đời. Xét về tình tiết tội nặng giảm nhẹ tội xử bằng liều thuốc độc. Y Án. Tức thời Hồ Mị được đưa lên pháp trường cho uống thuốc độc.
Sau có thơ rằng .
Quả báo vần xoay luật Thiên Công
Ác gieo ác gặt Thiện hết mong
Một ly rượu độc hồn vất vưởng
Gian ác  mà chi  cũng  như không
Đời gian ác có gì là tươi thắm
Rồi đêm đen chợt đến cướp hồn đi
Ôi trước mắt là những gì Địa Ngục
Biết bao giờ mới thoát khỏi Âm Ti.

Nơi Công đường Quan Bộ Hình ra lệnh dẫn ba tên cạn phạm Tiểu Xu, Đao Búa, Đại Pháo ra trước Công Đường tức thời quân binh đội thi hành án dẫn ba tên tội phạm ra trước Công Đường.
Quan Thẩm Phán hỏi : Ba can phạm có nhận biết người ngồi trên công đường kia là ai không ? Quan Thẩm Phán chỉ Thành Nghĩa. Tên Xu, Tên Đao Búa, Tên Đại Pháo vừa nhìn thấy Thành Nghĩa thời mặt mày tái mét  run run nói có biết.
Phán Quan Thẩm Phán  hỏi người ấy tên gì, Đao Búa, Đại Pháo nói Thành Nghĩa .
Quan Thẩm Phán hỏi ai sai ba ngươi giết Thành Nghĩa. Ba tên quản ngục không nói.
Quan Bộ Hình ra lệnh tra tấn chúng cho ta. Ba tên quản ngục sợ quá nói để tôi khai.
Hồ Dụ khi ấy là Quan Tổng Trấn sai ba chúng tôi giết Thành Nghĩa bịt miệng. Vì Thành Nghĩa biết Sầm Luân bắt cóc hảm hại Đại Tiểu Thơ.
Quan Bộ Hình ra lệnh dẫn Hồ Dụ ra xét xử. Tức thời quân binh đội thi hành án dẫn Hồ Dụ ra trước Công Đường.
Quan Thẩm Phán hỏi Hồ Dụ. Ngươi có nhận biết hơn ba mươi người dưới Công Đường trước mặt ngươi không ? Hồ Dụ nhìn thấy hơn ba mươi người đó thời tái mặt. Quan Thẩm Phán nói, tội ngươi đã rõ.
Tôn Đạm Thiên từ chỗ ngồi đứng dậy  dõng dạc nói Hồ Dụ nghe tuyên án.
Những người trước mặt ngươi họ đến Công Đường tố cáo ngươi về tội lạm dụng quyền chức chiếm đoạt tài sản. Về Tội Sách Nhiễu lạm dụng quyền chức kiếm chuyện đòi hối lộ. Về Tội  Hạch Sách trù dập làm tiền. Về Tội Đàn Áp. Bóc Lột. Trấn Áp cho người đánh đập dân chúng. Về Tội bắt ép con gái người ta làm con ở làm vợ kế của ngươi, để ngươi thỏa mãn thú tánh dâm ô của ngươi. Chỉ với những tội trên Ngươi cũng đã bị chém đầu. Huống chi ngươi bao che cho kẻ phạm tội hảm hại Đại Tiểu Thơ Vương Gia. Sai thuộc hạ giết người vô tội. Ngươi đã là quan triều đình, không lo phục vụ Xã Hội, phục vụ muôn dân. Mà ngược lại hại dân, bao che cho người phạm tội. Dối gạt bề trên mua quan tiến chức. Lợi dụng quyền chức muốn làm gì thì làm không coi Pháp luật Nhà Nước ra gì cả liên kết với Sầm Luân, nuôi dưỡng bọn trộm cướp giết người. Lập lên nhiều tổ chức phản động. Nói Tốm Lại có ý mưu phản lại nhà nước Văn Lang chiếu theo Luật Pháp Văn Lang thời tội không chỉ xử tử ba đời, mà tru di Tam Tộc Ba Họ. Nhưng theo Hiến Pháp Văn Lang tình tiết nặng luôn được giảm nhẹ chỉ tịch thu toàn bộ gian sản những ai liên quan đến ngươi. Còn bản thân ngươi thời bị chém đầu bêu ngõ chợ cho dân chúng nguyền rủa. Còn hồn ngươi thời bắt giam nơi Địa Ngục không có ngày đầu thai. Y Án. Tức thời quân binh đội thi hành án dẫn Hồ Dụ lên pháp trường trảm đầu. Thiên Long Hộ Pháp Nền Quốc đạo hiện đến bắt hồn Hồ Dụ giam nơi Địa Ngục.
Sau có thơ rằng .
Mưu gian ác quỉ hại chúng dân
Khó thoát tai ương họa xoay vần
Gieo gió gặp bão xưa nay thế
Nhân nào quả nấy thoát sao xong.
**************


PHẦN 91

Đây nói về Vương Gia Hầu Tôn Vương tổ chức đám cưới cho năm người con gái Ngũ Đại Tiểu Thơ  nơi Vương Phủ. Châu về Hợp Phố. Theo phong tục Vương Gia lớn chưa từng thấy. Thành Nghĩa với Thiên Phụng. Tiên Sanh với Thanh Hoa. Trung Lương với Thu Cúc. Quý Nhân với Kim Cương. Tiên Nhân với Lan Lan. Hầu Tôn Vương nhìn mười người con trai tài gái sắc như Rồng Như Phụng. Đang lễ lạy trước mặt lòng vui vô hạn âu cũng là Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ ban cho. Hầu Tôn Vương nói các con  đã lễ lạy Cha Trời Mẹ Trời, Chánh Thân Chánh Mẫu. Người gầy dựng tạo lên thể xác con người dòng giống Tiên Rồng  lưu truyền xuống cho đến tận ngày nay. Nơi Chốn Hồng Trần các con được sanh ra từ Giai Phụ. Phụ Thân, Phụ Mẫu. Phụ diễn lưu truyền nòi giống con người Tiên Rồng. Hết thế hệ nầy sang thế hệ khác. Hầu Tôn Vương nói dân tộc Văn Lang là dân tộc Rồng Tiên, Nam Rồng Nữ Phụng. Một dân tộc anh linh luôn nối gót Cha Ông về trời. Các Con đã nên duyên chồng vợ rồi nay mai các Con sẽ trở thành Cha thành Mẹ. Phụ Thân Phụ Mẫu. Các Con đã hoàng thành thêm một sứ mệnh Thiêng Liêng nữa đó là sanh con đẻ cháu lưu truyền nói giống Tiên Rồng con người. Sở dĩ các Con sanh ra không mất gốc là vì Cha Mẹ Phụ Thân, Phụ Mẫu các Con luôn hướng về Cội Nguồn Tôn Thờ Tổ Tiên Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ. Cha Mẹ ruột các Con Phụ Thân, Phụ Mẫu. Đã giữ được báu vật mà Cha Ông truyền lại đó là Đạo Làm Người, Nhân Luân Hiếu Nghĩa. Sanh Con đẻ Cháu phải đi đôi với đạo mầu. Mất đạo Nhân Luân Hiếu Nghĩa thời không thể gọi là con người được nữa. Mà trở thành ác quỉ vì đã đánh mất Lương Tâm con người. Các Con sanh ra không quên bổn phận làm dân lúc nào cũng nghĩ đến non sông Tổ Quốc. Nghĩ đến nhân loại Đồng Bào Anh Em. Các Con thật xứng đáng là Con Rồng Cháu Tiên. Những người có mặt trong ngày vui trăm năm hạnh của năm cặp vợ chồng được nghe những lời châu báu từ Hầu Tôn Vương. Ai nấy đều thấy mình giàu lên, không phải giàu về vật chất mà giàu về Tinh Thần. Một sự giàu luôn đêm lại niềm vui vô tận. Trong những người quan trọn trọng trong ngày vui hôn lễ của năm cặp vợ chồng.

Người ta  nhìn thấy có mặt Vợ Chồng Ông  Bà Chủ Trung Thiên Bá, Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu Cha Mẹ vợ Tiên Nhân, Cha Mẹ ruột Lan Lan. Có mặt vợ chồng Trung Lý Biểu Ca Anh trai Lan Lan. Có mặt vợ chồng Bố Chánh Đại Nhân Quan Huyện Tô Điền Chu, Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu, Cha Mẹ vợ Trung Lương, Cha Mẹ ruột Thu Cúc. Có mặt vợ chồng Ông Bà chủ Kim Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu Cha Mẹ vợ Quý Nhân, Cha Mẹ ruột Kim Cương. Có mặt vợ chồng Kim Thanh Biểu Ca Anh Trai Kim Cương. Có mặt Đức Bà Mẹ ruột Trung Lương. Có mặt Phúc Bà Mẹ ruột  quý Nhân  Có mặt Hiền Bà Mẹ ruột Tiên Sanh.

Hầu Tôn Vương làm chủ hôn cho năm cặp cô dâu chú rễ. Các Vương Quan, Châu Phủ, Quận, Huyện đến dự hôn lễ đông vô cùng. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, những người đến tham dự cũng lần lượt ra về. Vương Phủ trở lại như những ngày nào. Chỉ khác một điều ở đây là Vợ Chồng Hầu Tôn Vương suốt ngày nhìn mười người con của mình không ăn cũng no, Hầu Tôn Vương lúc nào cũng cảm ơn Cha Trời Mẹ Trời ban cho Ông một niềm vui hạnh phúc vô tận không còn niềm vui nào hơn nữa.

Đây nói về Vương Phủ sau lễ thành hôn của năm cặp vợ chồng hơn một tháng. Thời Hầu Tôn Vương được Phong Lên Hầu Vương Gia Đại Vương, Tôn Đạm Thiên được phong lên Vương Gia Nhị Vương. Từ Châu Phủ chuyển lên Vương Bộ. Hầu Tôn Vương. Được phong lên Hầu Vương Gia Đại Vương đáng lý về Vương Phủ Kinh Đô Văn Lang để ở nhưng vì tuổi lớn lại không muốn xa con nên ở lại Vương Phủ Bộ Hợp Phố, Với  Nhị Vương Gia Tôn Đạm Thiên.
Non Sông đất nước thanh bình
Hoa Xuân rực rỡ rộn ràng yến- anh
Xốm Làng giả gạo đêm trăng
Lời ca tiếng hát vẳng văng nhịp chày
Lửa Hồng bếp lửa sum vầy
No cơm ấm áo đủ đầy chơi xuân
Sắc Màu quần áo như nêm
Hội Đình cúng tế người chen lấn người
Gió xuân phơi phới thổi về
Tràn đầy hạnh phúc tràn trề niềm vui
Phát tài trổ lộc thăng quan
Mai Ngàn, Lan Hội, xuân reo xuân cười
Gieo một mà hưởng tới mười
Vì Dân vì nước cuộc đời ấm êm
Cuộc đời vì nước vì dân
Lo gì chẳng được giàu sang lộc tài.

Từ Kinh Đô Văn Lang Tả Thừa Tướng, Lạc Hùng Hầu cùng đoàn xe đến Vương Phủ Bộ Hợp Phố. Truyền Chiếu Chỉ Hùng Vân Lang, Quốc Vương Vua Hùng. Hầu Tôn Vương Tôn Đạm Thiên đón rước vô cùng long trọng. Lập Bàn Hương Án để nghe chiếu chỉ. Lạc Hùng Hầu đứng trước bàn hương án đọc chiếu chỉ rằng.
Phụng Thiên Thừa Mệnh, Di Chí Tổ Tiên, Trẩm Luận Công Phong Chức Tước Sắc Chỉ Như sau.
Ngũ Long Hiệp Nghĩa có công giúp dân chuyển đổi cuộc sống. Xóa bỏ đói nghèo lạc hậu. Tiến lên cuộc sống văn minh no cơm ấm áo. Lại có công tuyền dạy cho dân lời ca tiếng hát về khoa học, kỷ thuật, trong lao động sản xuất. Khích lệ tinh thần lao động. Quên đi sự mệt nhọc dãi nắng dầm mưa. Lại có công trợ giúp Ngũ Đại Tiểu Thơ phá nhiều vụ án lớn. Triệt phá nhiều ổ nhốm làm hại dân  hại nước. Vạch tội những tham quan Ô Loại bất chính làm yên lòng dân. Chận đứng những kẻ có hành vi tội ác. Hốt trọn ổ những đường dây buôn lậu nguy hiểm có hại cho đất nước. Xóa sổ Thập Ác Sát Đao,  Xóa sổ Thập Ác Sát Thủ đêm lại sự bình yên cho dân chúng. Đánh bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình tình hình bất lợi cho Văn Lang do bọn Ma Đầu Phương Bắc gây ra. Đánh tan Bọn Hải tặc đêm lại sự bình yên cho đường biển. Có công thu lại hàng vạn lượng vàng cho ngân khố Văn Lang. Làm cho dân giàu nước mạnh. Thiên Hạ yên bình. Độc Lập Tự Do.
Công Lao Ngũ Long Hiệp Nghĩa,  Công Lao Ngũ Đại Tiểu Thơ rất lớn.  
Để đúng nghĩa công lao của phái Nam cũng như Phái Nữ Trẩm phong tặng danh hiệu LONG PHỤNG HIỆP NGHĨA. Trẩm ban cho mỗi cặp vợ chồng, một vạn lượng vàng, một vạn lượng bạc. Một nghìn cây vải. Bổ Nhiệm vợ chồng Thành Nghĩa làm quan Tri Phủ Đức Châu Hợp Phố. Thế Chỗ Tôn Đạm Thiên.
Bổ Nhiệm vợ chồng Tiên Sanh  làm quan Bố Chánh Đại Nhân Tri Huyện Quận 1 Đô Thị Hợp Phố. Thay thế Hồ Nghi Du.
Bổ Nhiệm  vợ chồng Trung Lương làm quan Bố Chánh Đại Nhân Tri Huyện Quận 9 Đô Thị Hợp Phố. Thay thế Hồ Lợi Nhuận.
Bổ Nhiệm vợ chồng Quý Nhân làm quan Bố Chánh Đại Nhân Trị Huyện Lộc Điền Nam Đức Châu Hợp Phố.
Bổ Nhiệm vợ chồng Tiên Nhân làm quan Bố Chánh Đại Nhân Tri Huyện Hải Tân Đô Thị Hưng Châu. Thay thế cho Trường Lại Ba Phải.
Vợ chồng Thành Nghĩa, vợ chồng Tiên Sanh, vợ chồng Trung Lương, vợ chồng Quý Nhân, vợ chồng Tiên Nhân lạy tạ ơn vua nhận lãnh chiếu chỉ. Lạy Tạ Tả Thừa Tướng. Lạy Tạ Hầu Tôn Vương, Lạy Tạ Tôn Đạm Thiên, mỗi cặp vợ chồng đến nơi ở mới.

Mười năm sau Vợ Chồng Tri Phủ Thành Nghĩa hạ sanh được một trai một gái trai giống cha như đúc khôi ngô tuấn tú thông minh kỳ lạ tên là Đỉnh Ngộ, gái giống mẹ y hệt xinh đẹp như tiên giáng trần tên là Xuân Duyên.

Vợ Chồng Tri Huyện Đại Nhân Tiên Sanh, cũng hạ sanh được một trai một gái, trai giống cha khôi ngô tuấn tú học đâu nhớ đó học một biết mười tên là Thiện Đức, gái giống mẹ xinh đẹp vô cùng, lại thích giả làm con trai tên là Thanh Loan. Hiền Bà lúc nào cũng tự hào về hai đứa cháu nội. Ai tới Bà cũng khoe hai đứa tuy còn nhỏ vậy nhưng thông minh lắm.

Vợ chồng Tri Huyện Đại Nhân Trung Lương lại khá hơn hạ sanh được hai gái một trai Kiều Oanh, Xuân Yến là gái Trung Kiên là trai y chang Cha Mẹ xinh đẹp tuyệt trần, Đức Bà suốt ngày bận rộn với ba đứa cháu ai tới bà cũng khoe nào là học giỏi, nào là thông minh nói cái gì nó cũng biết.

Vợ Chồng Tri Huyện Đại Nhân, Quý Nhân coi thế không chịu thua Vợ Chồng Trung Lương cũng hạ sanh được hai gái một trai. Hồng Nga, Mỹ Tiên là gái, Quý Linh là trai nhìn bọn trẻ không khác gì kim đồng ngọc nữ, Phúc Bà luôn tự hào về ba đứa cháu của mình. Phúc Bà cũng không khác gì Đức Bà, Hiền Bà, ai đến cũng khoe về cháu của mình.

Vợ Chồng Tri Huyện Đại Nhân, Tiên Nhân coi vậy mà tài giỏi hơn hết, những người làm ở khu biệt thư Trung Thiên Bá, thường xầm xì nó Bà Tri Huyện Cô Chủ coi nhỏ con ốm yếu vậy mà là cái máy đẻ hai trai hai gái. Có người nói chục đứa cũng ráng mà đẻ không thấy sao đứa nào đứa xinh đẹp như tiên. Đổ Quyên, Tuyết Liên là gái, Đức Phú, Đức Tài là trai. Ông Bà Chủ Trung Thiên Bá quý hai đứa cháu ngoại trai còn hơn cả gia tài sự nghiệp của mình, vì vợ chồng Trung Lý  chỉ sanh được một bé gái  Ông Chủ Trung Thiên Bá đi đâu cũng dẫn theo hai đứa cháu ngoại trai. Ở với Ông ngoại nhiều hơn là ở với Cha Mẹ.
Đúng là :
Trời không phụ những người  tích đức
Không quên nguồn cội gốc Ông Cha
Trời ban phước lộc đầy nhà
Gia đình êm ấm thuận hòa yên vui
Tiền bạc đống giàu sang sung sướng
Nhờ thiện lành làm phúc giúp dân
Sống đời tích đức tu nhân
Cháu con vinh hiển giàu sang mấy đời
Luật nhân quả có nào sai mấy
Gieo giống gì gặt nấy chẳng sai
Thiên Công nào có vị ai
Nhân nào quả nấy có sai bao giờ
Gieo phúc thiện nương nhờ tạo hóa
Đường giàu sang nào có đâu xa
Gieo lành thời gặt âu ca
Vàng son nhung lụa đầy nhà đở chân
Xem Kinh Sử mất tần trời đất
Cảnh giàu, nghèo, họa,phúc, có căn
Là do nhân quả tạo nên
Thiện gieo thiện gặt lạ chi ở đời
Không Có chuyện gieo cà gặt ớt
Gieo ác đầy gặt phúc được sao
Lưới  trời lồng lộng trên cao
Cây kim khó lọt biết bao diệu kỳ
Đường họa phúc chẳng gì huyền bí
Luật Thiên Công ức khiếp không sai
Ác gieo ác bủa ác vây
Trùng trùng tai họa thoát ra được nào
Vậy nên kiếp sống con người
Trở về nguồn cội thiện lành an vui
Rồng Tiên Hiệp Nghĩa Gương Soi
Giàu Sang Hạnh Phúc Quả Nhân kiếm tìm.

Nói về Hầu Tôn Vương nhớ con nhớ cháu. Bằng cho người gọi về sum hợp một bửa. Trong Vương Phủ ngôi nhà riêng của Vương Gia hôm nay trông có vẻ bề bộn. Hầu Tôn Vương quên đi thưởng thức ánh bình minh, hoa tươi, chim hót trong vườn mà chỉ trông ngóng đàn con cháu, nhất là con cháu Tiên Nhân ở xa  hơn ba năm chưa thấy về Trời vào xuân đang giữa tháng hai ngọn gió đông nam nhè nhẹ như thổi một luồn sinh khí vào người, làm cho con người cảm thấy mát mẻ dễ chịu, rải rác khắp non sông từ vùng quê cho đến Đô Thị. Muôn hoa thi nhau khoe màu khoe sắc, lớp trẻ thi nhau kheo áo khoe quần. Đình, Làng Miếu, Hội. Thi nhau chen lấn âm thanh chiêng trống như gọi ngàn mây xuống để chung vui. Trên con đường người ta nhìn thấy nhiều xe kiệu ngựa sang trọng chạy vào Vương Phủ. Có người nói Châu Về Hợp Phố. Không hiểu Ông Bà Cha Mẹ Hầu Tôn Vương tu nhân hạnh gì mà giờ đây bao nhiêu cái đẹp cái tốt cũng dồn hết về Vương Gia Hầu Tôn Vương. Con Rễ Cháu chắt đông dầy. Người nào người nấy đẹp như Tiên giáng trần danh tiếng lừng lẫy. Người Ta nhìn thấy Vợ Chồng Vương Gia ra tận ngõ đón con đón cháu nét mặt Ông Bà tràn đầy niềm vui. Ông Bà đi giữa bầy con bầy cháu đứa cháu nào cháu nấy đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Ông Bà chợt nhìn Tiên Nhân, Lan Lan có tới bốn người con Ông Bà nở nụ cười khen chỉ có hai con là giỏi nhất.
**************

LONG PHỤNG HIỆP NGHĨA
ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT.
  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét