. . . . LONG HOA THIÊN TẠNG Quyển 5 ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

LONG HOA THIÊN TẠNG Quyển 5

Quốc bảo chân kinhLONG HOA


THIÊN TẠNG


KINH

            Thiên ấn            thiên bút
         
                           Gò hội

            Đức phổ              quảng ngãi
                             1985

                            Quyển 5Cũng như loài chim phải tự mình phá vỡ lớp vỏ trứng bao bọc, bước vào thế giới rộng lớn vô tận mới thật sự đi vào cuộc sống tự do, tự tại,  hạnh phúc của mình, cũng như loài thú tự nó phải chui ra khỏi bụng mẹ nhỏ hẹp, bước vào thế giới rộng lớn thiên địa trời đất bao la, cỏ cây muôn hoa núi sông trùng điệp,
32-Cũng như con cháu tiên rồng chúng ta đây, không thể ở mãi trong chiếc nôi địa cầu nhỏ hẹp, mà phải rời khỏi chiếc nôi bước vào thế giới hư không rộng lớn, bước vào ngôi nhà chung vũ trụ, làm chủ giang sang tổ tiên, cha trời địa mẫu khai tạo ra cho chúng ta, chiếc áo da tứ đại chốn  nhân gian cũng đã đến lúc trả về cho tứ đại, vì chúng ta cũng đã có chiếc áo kim thân thay thế dày công tu luyện lâu nay,
33-Của trần trả lại cho trần, đó là luật dù cho đó là  thân xác phàm trần chúng ta, hạt ngô vàng, hạt lúa ngọc, hoa sen báu, vàng bạc, ngọc ngà, trân châu, cũng đều trả lại chốn nhân gian, không thể mang theo được,   
chỉ mang theo trí huệ khoa học, công lao đối với tổ tiên, cha trời, địa mẫu, trí huệ giác ngộ, nhân thiện trong lành, từ bi bác ái yêu thương rộng lớn, đó chính là hành trang mang theo lên cõi trời, quý hơn cả châu báu ngọc ngà, kim cương, thứ hành trang vô giá,
34-lại nữa những thứ quý hiếm nhất ở chốn nhân gian thời ở trên các tần trời nhiều vô số kể, vì vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, chốn nhân gian cho là quý, còn trên các tần trời  vàng, bạc, kim
cương, ngọc ngà châu báu là đất, ĐẤT BÁU, cho nên về sống trên các tần trời, những thứ quý hiếm nhất, CHÍNH LÀ ĐẠO PHÁP, VÀ SỰ GIÁC NGỘ, đạo pháp chính là văn hóa cội nguồn, thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ,
cho nên nói có văn hóa cội nguồn, và sự giác
ngộ thời có tất cả,
35-cho nên cha trời dạy, thiên đàng cực lạc ở trước mắt, địa ngục âm phủ chẳng đâu xa, tất cả đều ở trong tâm trong tánh, trong lòng ta đó thôi
MÊ NGỘ cũng chỉ là bàn tay ngữa và úp, PHẬT, THÁNH, TIÊN, không từ đâu đến từ  tâm tánh có văn hóa cội nguồn và sự giác ngộ mà ra,
Của trần trả lại cho trần, con cái, cháu chắt, chút chít, ai giác ngộ thời xả bỏ thân xác phàm tục theo nhị thập tổ tổ tổ về trời, ai chưa giác ngộ thời ở lại sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống rồng tiên thời cũng có công đối với tổ tiên, cha trời địa mẫu, ở lại tu luyện lên sau, giờ rời khỏi nhân gian đã đến
Lời truyền giáo của nhị thập HOÀNG ĐỀ , MẪU HOÀNG vừa dứt thời trên không tiếng sấm lớn vang lên, hiện ra lời nói, khen thay, khen thay nhị thập hoàng đế, mẫu hoàng, lúc nào cũng vì con, vì cháu, vì chắt, vì chút, vì chít, truyền đạy lại những lời ta dạy, tức thời ba đạo hào quang từ hư không chiếu xuống, đại đa số ai nấy thân tỏa hào quang, đầu tỏa hào quang, chứng ngộ chân tâm chân tánh thành PHẬT, thành THÁNH thành TIÊN,
Đồng loạt xả bỏ thân xác phàm trần bay theo nhị thập HOÀNG ĐẾ, MẪU HOÀNG, về trời,
Những người chưa giác ngộ còn mê đắm chốn nhân gian sợ chết tiếc rẻ không dám xả bỏ thân xác phàm tục, ở lại chốn nhân gian hơn vạn người, chỉ biết nhìn theo ngơ ngác mà không hiểu tại làm sao,
36-Đây nói về nhị thập bạch long bạch tiên, lên ngôi  bạch đế, đế mẫu, tiếp tục giáo dục dạy bảo con cái, cháu chắt, chút chít, hơn hai mươi nghìn năm nữa công lao công đức viên mản, không thể ở lại trần gian được nữa, bằng hội hợp cùng nhau bàn rằng.
37-Bạch tiên nhất đế mẫu nói, theo thiên luật vũ trụ nam, nữ, bình đẳng, nhưng tánh nam tánh nữ khác nhau, NAM DƯƠNG, NỮ ÂM, vì thế sự hùng bá của nam là cương, sự hùng bá của nữ là nhu, tài của nam bộc phát nóng như lủa, tài của nữ bộc lộ kín đáo mát lạnh như nước, nam nữ đều có tánh hùng, hùng, kín đáo, bộc phát, nước, lửa, khác nhau,  thường thường ở đời nước thường dập tắc được lửa, nhu thường thắng cương,  nhưng đó là lửa thường, chất rén thường, nhưng nếu đó là LỬA ĐIỆN, LỬA LỰC,  CHẤT KIM CƯƠNG,  thời nước không thể nào dập tắc được lửa, mà còn bị lửa đốt tan biến hết, sự mềm dẽo có thể thắng được cứng, nhưng nếu đó là chất kim cương, thời sự mềm dẽo đó chỉ làm cho chất kim cương sáng thêm mà thôi, vì thế mọi sự quyết định
ĐẾ MẪU chúng tôi đều thuận theo BẠCH ĐẾ các ông 
Cũng như MẸ TRỜI, THƯỜNG ŨNG HỘ THUẬN THEO THIÊN Ý CHA TRỜI mà thôi
38-Bạch tiên nhị ĐẾ MẪU nói,  ngày- đêm, tối – sáng bình đẳng ngang nhau, nhưng theo thiên luật thiên ý cha trời, DƯƠNG SÁNG, ÂM TỐI, DƯƠNG NHẸ, ÂM NẶNG, DƯƠNG TRÊN- ÂM DƯỚI, theo thiên luật từ tối ra sáng là thuận, âm theo dương LÀ CHÁNH, vì thế trong đạo vợ chồng, dù theo phụ hệ, hay mẫu hệ, theo mẹ hay theo cha, VỢ LUÔN LUÔN THEO CHỒNG, ÂM THEO DƯƠNG, bỏ cái nặng theo cái nhẹ, bỏ tối theo sáng,
39-Bạch tiên tam ĐẾ MẪU nói, theo thiên luật vũ trụ, ngủ là âm- thức là dương, thức là sanh, ngủ là tử, ngủ là chết- thức là sống, SỐNG-CHẾT, TỬ SANH,  có sanh là có tử, có tử là có sanh, đó là thiên luật sanh tử tuần hoàn,  TỬ- NGỦ, LÀ CUỘC SỐNG CHẾT, SANH- THỨC LÀ CUỘC CÓ MUÔN VẠN MÙA XUÂN, cuộc sống mà như chết là cuộc địa ngục, cuộc sống có muôn vạn mùa xuân là cuộc sống tốt đẹp, sống trên 28 tần trời là cuộc sống sanh, sống dưới 18 tần địa ngục là cuộc sống tử, vì thế chúng ta chọn lấy cuộc sống trên các tần trời, bỏ cuộc sống, giả tạm, giả sống, giả chết, chốn nhân gian, lìa khỏi chiếc nôi địa cầu, về ngôi nhà chung vũ trụ,
40- Bạch tiên tứ ĐẾ MẪU nói,  trở về cội nguồn là đi ngược dòng đời, CHA MẸ , sanh con đẻ cái, dạy bảo con cái,  nhưng không đi theo con cái, mà đi theo ÔNG BÀ, TỔ TIÊN, trở về cội nguồn, mỗi giọt nước đều phải rơi về nguồn để tồn tại, mỗi chiếc lá đều phải rơi về cội để tiếp tục tiến hóa sanh sôi nẫy nở, cây có gốc thời nở cành xanh ngọn, cây mất gốc thời tàng lá tan thây, tiến hóa cuộc sống đi lên thời hợp thiên ý cha trời, tiến hóa tàn phá cuộc sống là phạm thiên luật phải nhận lấy hậu quả, luân hồi sanh tử mãi trong ba đường ác đạo, địa ngục đạo, ngạ quỉ đạo, súc sanh đạo,
41-Bạch tiên ngũ ĐẾ MẪU nói, để không mất cội mất nguồn, vì thế con cái, cháu chắt, chút chít, mãi mãi gìn giữ , THUẬN HIẾU, TRUNG HIẾU, HIẾU KÍNH ĐỐI VỚI CHA MẸ, ÔNG BÀ, TỔ TIÊN, vì thế hơn tám vạn nghìn năm , lúc nào chúng ta cũng dạy con cái, cháu chắt, chút chít, lấy chữ hiếu đạo làm đầu, rồi sau đó tiên học LỄ tôn trọng nhau, kính trọng nhau, đối xử với nhau thật công bằng, bình đẳng, hậu học văn chính là văn hóa cội nguồn, GỌI LÀ TAM QUÝ, HIẾU QUÝ, LỄ QUÝ, VĂN QUÝ,
42-Bạch tiên lục ĐẾ MẪU nói,  có NHÂN, có NGHĨA, có LỄ, có TRÍ, có TÍN, thời coi như linh hồn đầu thai vào con người, đã trở thành linh hồn con người thật sự, có HÙNG, có BI, có TRÍ, có ĐỨC, lại có công trong văn hóa cội nguồn, thời
Coi như linh hồn con người đã trở thành linh hồn PHẬT, THÁNH, TIÊN,  trở thành linh hồn con cái CHA TRỜI, MẸ TRỜI, có quyền làm chủ vũ trụ, làm chủ thiện địa càn khôn trời đất,
43-Bạch tiên thất ĐẾ MẪU nói, sống trong xã hội loài người , không chỉ có NAM, NỮ bình đẳng công bằng như nhau, có công nhiều hưởng nhiều, có công ít hưởng ít, mà là tất cả già trẻ , lớn bé, tật nguyền đều bình đẳng như nhau, có công nhiều hưởng nhiều, có công ít hưởng ít, ngôi vị tối cao xã hội, không phải dành riêng cho nam, hay cho nữ, cho già, hay cho trẻ , mà là dành cho người được lòng tin của thiên hạ ĐỒNG BÀO, suy tôn đại diện cho họ, sự độc tài, độc tôn, độc quyền,  độc trị,  không sống theo thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, thời coi như đại họa sẽ gián xuống không sớm thì muộn, lạc cội mất nguồn,
44-Bạch tiên bát ĐẾ MẪU nói chỉ có THIÊN Ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, là độc tôn,
Cũng như mặt trời, mặt trăng,  là độc tôn tỏa sáng, còn vô lượng vô biên VÌ SAO không được độc tôn tỏa sáng, mà là BÌNH ĐẲNG TỎA SÁNG,
Dù cho đó là PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, cũng không có quyền tự xưng là trên hết, không  ai trên mình nữa, không những là sự lừa bịp thiên hạ đồng bào, mà còn tự lừa dối lấy bản thân mình, trước sau gì cũng bị huyền cơ định luật vũ xoay chuyển rơi vào cảnh đại họa khốn
Đốn, thiên la, địa võng khắp nơi, lưới trời lồng lộng, mảy lông cũng không loạt,
45-Bạch tiên cửu ĐẾ MẪU nói, đạo nghĩa  VỢ CHỒNG , xưa nay bao giờ CHỒNG CŨNG LỚN HƠN TUỔI VỢ, là thuận, vì thế CHỒNG luôn che chở cho VỢ ở phía trước, vợ luôn che chở cho CHỒNG ở phía sau,   CHỒNG VỢ đi chung trên một con đường đời,  kính trọng nhau, đùm bọc nhau, che chở cho nhau, chia bùi xẻ ngọt cho nhau, VÔ THỈ VÔ CHUNG VÔ TẬN, LÀ ĐẠO  TỰ NHIÊN CỦA TRỜI, CÓ THỦY CÓ CHUNG LÀ ĐẠO VỢ CHỒNG, cái đạo gắng bó chung sống cùng nhau, có tình có nghĩa, trước sao sau vậy, trọn nghĩa trọn tình,
46-Bạch tiên thập ĐẾ MẪU nói, CHA TRỜI MẸ TRỜI dạy nhiều vô số kể, chỉ cần làm theo một hai điều cũng quý lắm rồi huốn chi làm theo nhiều điều cha trời mẹ trời dạy, chúng ta sắp rời khỏi nhân gian trở về ngôi nhà chung vũ trụ, những hành trang mang theo anh em chúng ta đã dày công trao dạy cho con cái, cháu chắt, chút chít, rất nhiều, đó là đạo pháp, đạo đức và sự giác ngộ của con cháu,
Chị em chúng tôi là phận nữ trao lại cái quyền cho các ông truyền dạy con cái, cháu chắt, chút chít, lần cuối, cũng là lần sau cùng chúng ta rời khỏi nhân gian về trời làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới,
Thế là nhị thập bạch long đế, bạch mẫu đế thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày về trời để cho con cháu chửng bị, và ngày đó cũng đã đến.
47-Trên đài cao nhị thập bạch long đế, bạch đế mẫu, nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tề tựu đông đủ thời lấy làm hài lòng bằng thay nhau thuyết giáo rằng,
Như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã biết tổ tiên khai hóa chúng ta là đấng tối cao đấng khai lập tạo dựng lên vũ trụ, khai tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, núi tu di, bảy núi châu báu, thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian, rong rêu, cỏ cây, bò sát, thú, cầm, tất cả đều theo quy luật tiến hóa, tiến hóa để tiến lên, từ đơn bào- đến đa bào, từ đa bào- tiến đến đa dạng sanh vật, từ đa dạng sanh vật- tiến tới đa dạng loài vật
48-Tiến hóa để tồn tại, tiến hóa để sanh sôi nẫy nở, cũng là thiên ý của đức cha trời, con người cũng vậy tiến hóa là quy luật không thể thiếu trong sự sống con người, từ linh hồn loài vật tiến hóa lên linh hồn con người, từ linh hồn con người tiến hóa lên linh hồn PHẬT, THÁNH, TIÊN, từ xác thân phàm trần tiến hóa lên xác thân ĐỊA TIÊN, tiến hóa lên xác thân THIÊN TIÊN,  từ sự sống ở cõi trần tiến hóa lên sự sống ở cõi trời,  từ lĩnh vực khoa học phàm phu, tiến hóa lên lĩnh vực khoa học địa tiên, tiến hóa lên lĩnh vực khoa học
Thiên tiên,  hỡi các con, các cháu, tiến hóa chính là sự sống văn minh, lớp áo nầy cỡi ra, lớp áo khác mặt vào, lớp áo da người nầy cỡi bỏ ra thời còn lớp áo kim thân các con các cháu bồi đắp hằng ngày hằng tháng năm kết thành từ lâu,
Đã đến lúc trở về trời , nhưng ông bà tổ tổ tổ không bắt buột các con , các cháu, các chắt, các chút, các chít, bỏ cõi trần đi theo, mà phải do các con các cháu tự giác tự nguyện đi theo, thấu rõ đạo tiến hóa, từ bỏ cõi trần về cõi trời,
49-Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng đã mở máy vi bảo bối hiện đại theo dõi con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập XÍCH ĐẾ, ĐẾ MẪU, nhị thập HOÀNG ĐẾ , MẪU HOÀNG, về trời như thế nào các con, các cháu đều nghe rõ thấy rõ, chúng ta lên sống ở các cõi trời, cũng không khác gì cuộc sống thế gian, tất cả đều sống theo thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, nhưng khác hơn sự sống chốn nhân gian, là sự sống,sống trên châu báu, tuổi thọ rất cao, sống trong sự an vui tự tại, muốn gì có nấy, muốn gì được nấy,
Đã đến giờ về trời làm theo lời dạy bảo của cha trời mẹ trời, tiến tới cảnh giới làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc, lời nhị thập BẠCH ĐẾ, vừa dứt thời trên hư không phát ra tiếng nói khen rằng, khen thay BẠCH ĐẾ, ĐẾ MẪU các con, các con đã dày công giáo dục dạy bảo con cái, cháu chắt, chút chít, làm cho chúng nó hiểu rõ đạo luật
Vũ trụ, chứng ngộ quả PHẬT, quả THÁNH, quả TIÊN, công lao ấy không gì sánh nổi, phải nói là công đức vô tận vô biên, tiếng nói hư không cha trời vừa dứt thời ba đạo hào quang chiếu xuống tức thời ai nấy thân tỏa hào quang, đầu tỏa hào quang, chứng ngộ chân tâm chân tánh, xả bỏ thân xác phàm tục đồng loạt bay theo ông bà tổ tổ tổ về trời, còn hơn mười nghìn người ở lại, vì sợ chết, vì luyến tiếc cơ nghiệp trần gian, tánh bảo thủ nghi ngờ sanh ra, ngăn chặng mất con đường về trời, ở lại trần gian tiếp tục tu luyện tiến hóa linh hồn , sanh con đẻ cái lưu tryền nòi giống con người,
50-Đây nói về con cái cháu chắt chút chít, của nhị thập HẮC ĐẾ, ĐẾ MẪU, nhận được lời thông báo ngày về trời của ông bà tổ tổ tổ, con cái, cháu chắt, chút chít, có người mừng rở có người phân vân,  một phần cũng cố tư tưởng cho thông suốt, một phần mở máy vi tính bảo bối hiện đại theo dõi  con cái, cháu chắt, chút chít, XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ, BẠCH ĐẾ, lần lượt theo ông bà tổ tổ tổ về trời, thời trong lòng vô cùng hồi hộp, nghĩ không hiểu trên các tần trời có gì trển, có giống như chốn nhân gian không, ngày lại ngày qua ngày ông bà HẮC ĐẾ , ĐẾ MẪU về trời đã đến,
51-Trên đài cao nhị thập hắc đế , đế mẫu nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tề tựu về đông đủ không sót một ai thời lấy làm hài lòng, thế là hắc đế, đế mẫu, thay phiên nhau thuyết giáo dạy bảo rằng,
Hỡi các con, các cháu, địa cầu chúng ta đang ở chỉ là cõi tạm, lại nhiều đại họa, tam tai thủy- hỏa- phong  xuất hiện, nhất là từ nay trở về sau, vì thế con người cần tìm những nơi an toàn để ở, đó là các tần trời thiên giới, về trời sanh sống cũng chính là sự khôn ngoan của con người,
52-Hiện nay địa cầu chúng ta đang ở đất đai bằng phẳng, ba phần đất bằng, bốn phần biển, một phần núi, vàng, bạc, ngọc ngà châu báu khắp cùng, nhưng đến  bốn triệu, hai trăm nghìn năm nữa, địa cầu chúng ta thay đổi đại họa kéo đến, hỏa đại xuất hiện từ trong lòng địa cầu ở khắp châu lục bốc lên những ngọn lữa khủng khiếp, mang theo cả nham thạch đất đá, hiện tượng ấy gọi là núi lửa, hết đợt nầy đến đợt khác, hết chỗ nọ đến chỗ kia,  kéo dài hàng triệu triệu năm, hỏa đại phụt lên nham thạch tuôn trào vùi lấp sự sống muôn sanh linh vạn vật trong đó có con người,
53-Đất đai không còn bằng phẳng như trước nữa địa hình thay đổi núi non, cao nguyên, đồi gò , nhiều hơn đất bằng, đão ngược địa hình, hai phần đất bằng biến thành núi non, cao nguyên, đồi gò, bốn phần biển, chỉ còn một phần đất bằng mà thôi,
54-Nhân loại con người trãi dài theo kiếp nạn hỏa đại, sống sót  mười phần chết hết bảy còn ba văn hóa cội nguồn cũng dần dần biến mất, sanh ra mê tín, cuồng tín tôn thờ tà kiến, dần dần biến thành tà giáo rồi trở thành thần giáo, nhân loại con người lạc cội lạc nguồn linh hồn biến thành ma, thành quỷ, ác tánh Ác căn càng về sau càng nặng, nhưng kiếp nạn con người vẩn chưa hết, thêm hai triệu năm nữa thời kiếp nạn thủy đại lần lần xuất hiện, những trận đại hồng thủy ra đời cuốn trôi nhân loại ra biển cả.   
55-nhất là đại họa những năm tháng đi lần về cuối tiểu kiếp, nhân loại con người đi vào hủy diệt, bởi động đất, nước dân, hạn hán lụt to gió lớn, kinh khiếp liên miên xảy ra, hủy hoại đời sống, cây cỏ, chim muôn, vạn thú, cũng như con người, ở giai đoạn cuối chuyển sang giai đoạn tiếp theo giai đoạn mới giai đoạn hồng hoang, giai đoạn đầu tiểu kiếp kế theo, (xem kinh long hoa mật tạng hiểu rõ thêm) thời kỳ đi lần đến giai đoạn cuối tiểu kiếp, ở vào giai đoạn nầy hàng nghìn người tu không có một người thấu đạo, vì thế linh hồn nhân loại phần lớn đều sa xuống các tần địa phủ, cuộc sống khốn đốn thảm khốc, chiến tranh loạn lạc sự thảm khốc khốn đốn nầy cũng như chiến tranh loạn lạc, bởi do nhân loại lạc cội lạc nguồn mà ra,
56-hỡi các con cái, cháu chắt, chút chít của ta tổ tiên, cha trời- địa mẫu, tạo lập lên vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới 28 tần trời 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, tu di, bảy núi châu báu, thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian, giang sang vũ trụ giàu sang ấy giao lại cho con cháu tiên rồng nhân loại con người làm chủ, đã là nhân loại con người thời phải biết nghe theo lời cha trời dạy bảo, tiến hóa xã hội đổi thay cuộc sống, đổi mới tư di đi lên, những gì của trần trả lại cho trần bay về vũ trụ làm chủ các
tần trời, những gì muốn nói ta đã nói xong giờ phút thiêng liêng đã đến các con hãy trả lại xác trần cho tứ đại, đất- nước- gió- lửa, lời thuyết giáo dạy bảo con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập hắc đế vừa dứt,
thời trên hư không vang ra tiếng nói khen rằng, khen thay cho con cái của ta hắc đế, đế mẫu các con tốt lắm, công đức truyền dạy lời dạy của ta cho con cái, cháu chắt, chút chít, nghe trải qua hơn một trăm nghìn năm, công đức đi vào viên mãn, phước đức vô tận vô biên, không thể tính đếm không thể luận bàn tiếng khen trên hư không vừa dứt tức thời ba đạo hào quang chiếu xuống, đó là tiên thiên kim quang tinh hoa thần lực vũ trụ bạn tặng nhân loại con cháu tiên rồng trước khi rời bỏ nhân gian trở về vũ trụ làm chủ các tần trời, tức thời ai nấy thân tỏa hào quang,, đầu tỏa hào quang, rực rỡ không cần vận công gì cả, con cái cháu chắt, chút chít, đồng loạt xả bỏ thân xác phàm tục trả lại cho trần gian bay theo ông bà tổ tổ tổ về trời, chỉ còn lại hơn vạn người tâm ý còn bị vô minh che lấp, sợ chết, bảo thủ, nghi ngờ, mê đắm cảnh giới trần gian, tiếp tục ở lại sanh con đẻ cái, linh hồn lạc vào con đường sanh tử, bị nghiệp lực trói buộc theo luật nhân duyên , luật nhân quả luân hồi,  
57-đây nói về nhị thập thanh long đế, tiên đế mẫu, dùng pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, theo dõi bốn màu da anh em xích đế, hoàng đế, bạch đế, hắc đế, lần lượt dẩn con cái, cháu chắt, chút chít,  bay về trời, thời mỉm cười chúng ta về cõi trời hội tụ vậy, liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít biết trước ngày về trời,  và ngày đó cũng đã đến.
58-trên đài cao nhị thập thanh đế, đế mẫu, nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tề tựu về đông đủ lấy làm hài lòng, bằng lần lượt thuyết giáo dạy rằng như các con các cháu đã biết ngày đêm mở máy theo dõi đã thấy anh em bè bạn các con các cháu, khắp cùng trái đất hàng loạt lần lượt bay về trời theo ông bà tổ tổ tổ của họ chỉ còn ở lại trần gian một số ít không nhiều, những người ở lại vì họ còn luyến tiếc chốn nhân gian, tiếp tục sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người và họ sẽ theo ông bà tổ tổ tổ họ sau, nhưng đầy khó khăn không phải dễ.
59-như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng đã theo dõi nghe thấy lời thuyết giáo truyền dạy của nhị thập xích đế, hoàng đế, bạch đế, hắc đế, khai sáng soi sáng tâm hồn con cái, cháu chắt, chút chít, lời nói theo thiên luật hợp thiên ý cha trời, và đã được cha trời khen tặng, ban cho tiên thiên thần lực vũ trụ, bằng hàng triệu năm tu luyện tâm trí tuệ giác ngộ rộng lớn, chứng ngộ quả thánh , quả tiên, quả phật, sống mãi không chết vì bồ đề huệ thân, trí thân kết tụ,
60-cuộc sống con người từ xã hội cộng đồng, tiến lên xã hội đại đồng, từ cuộc sống đại đồng chốn nhân gian tiến lên cuộc sống đại đồng thiên giới vũ trụ,
như các con, các cháu đã biết linh hồn không bao giờ chết, nhưng mê muội ngu si,  sa đọa trở lại con đường súc sanh chim muôn vạn thú, giác ngộ đạo đức sống theo thiên luật, thiên ý cha trời, thời linh hồn siêu lên các tần trời, thành phật, thành thánh, thành tiên,
61-cuộc sống có văn hóa là cuộc sống văn minh, nhất là văn hóa cội nguồn, thời không còn gì hơn nữa vì đã có kho báu tri kiến thượng thừa vũ trụ, kho báu nhà trời, dù cho các con, các cháu, sanh sống nơi đâu cũng mãi sống trong giàu sang hạnh phúc,
62-mỗi lời dạy bảo của đức cha trời còn quý hơn những hạt kim cương, huốn chi là châu báu ngọc ngà, mỗi tâm hồn con cái, cháu chắt, chút chít, hiện bây giờ, là mỗi kho báu vũ trụ, chúng ta hãy mang kho báu văn hóa ấy về trời mà sanh sống,
63-vì chốn nhân gian về sau biến thành bể khổ  đời sống vô cùng cơ cực những linh hồn có đạo có đức không thể sống mãi ở chốn nhân gian mà sống trên các tần trời, xây lên những kỳ quang bảo tháp, kiến trúc lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, cuộc sống trường sanh bất tử cuộc sống của phật, thánh, tiên,
64-chũ nghĩa ĐẠI ĐỒNG là chủ nghĩa độc lập- tự do, chủ nghĩa của sự BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG
THIÊN QUYỀN HẠNH PHÚC,
Không có cảnh ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TRỊ, người
cai trị người, mà sống theo thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời, an vui tự tại,
65-Đức khai hóa tổ tiên khai lập tạo lập lên vũ trụ, đồng thời tổ tiên phân hóa vũ trụ ra làm hai cảnh giới đối lập nhau, cảnh giới nghịch- cảnh giới thuận, cảnh giới âm – cảnh giới dương, cảnh giới thiện- cảnh giới ác,
Nghịch lại cha trời tâm hành ác, thời linh hồn liền sa đọa xuống 18 tần địa phủ để sanh sống, khốn khổ, cùng cực,
Thuận theo thiên ý cha trời tâm hành thiện, thời linh hồn siêu lên 28 tần trời hưởng cảnh giàu sang hạnh phúc an vui tự tại,
66-Còn nơi chốn trần gian nầy về sau ác thiện lẩn lộn, không phải là nơi cho các bật giác ngộ sanh sống lâu dài, vì thế các con các cháu nên theo ta về trời, đó chính là lối sống cao cả khôn ngoan nhất, bỏ chiếc nôi địa cầu , về ngôi nhà chung vũ trụ, những gì của trần trả lại cho trần, những gì tứ đại trả về cho tứ đại, hãy xả bỏ thân xác phàm tục theo ta về trời, lời dạy bảo của nhị thập thanh đế, đế mẫu vừa dứt thời trên hư không phát ra tiếng nói khen rằng, khen thay nhị thập thanh đế, mẫu đế con cái của ta, các con đã lập được công đức vô tận vô biên, giáo dục con cái, cháu chắt, chút chít, trãi qua hơn tám mươi nghìn năm, công đức, công phu, công hạnh, công quả nay đã viên thành tức thời ba đạo hào quang từ trên hư không chiếu xuống ai nấy thân tỏa hào quang, đầu tỏa hào quang hội ngộ chân tâm chân tánh liền xả bỏ
thân xác phàm tục đồng loạt bay theo ông bà tổ tổ tổ về trời,
còn hơn mười nghìn người vì còn mê muội, chưa hội ngộ tâm tánh, luyến tiếc chốn nhân gian, không muốn xa rời chốn nhân gian ở lại chốn nhân gian tiếp tục sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người                          
                      *           *           *
28 tần trời chia lảm ba gới cấp, dục giới, sắc giới, vô sắc giới,
HẠ THIÊN GIỚI có sáu tần trời, đều có nam, nữ , ân ái , sanh con đẻ cái, LƯU TRUYỀN NÒI GIỐNG THAI SANH
TRUNG THIÊN GIỚI 18 tần trời chỉ nam không nữ, muốn nam thời nam, muốn nữ thời nữ, theo tâm ý biến hiện sanh sống, HÓA SANH
THƯỢNG GIỚI có 4 trời,  KHÔNG SẮC THÂN, THÂN THẦN LỰC,  CÓ THỨC TÂM, NGỘ TÂM NGỘ TÁNH, AN TRỤ THẬP THIỆN BỰC THƯỢNG,
Nói tốm lại 28 tần trời đều gọi là thiên đàng cực lạc, 18 tần trời TRUNG THIÊN GIỚI, ba tần trời dưới thấp gần hạ THIÊN GIỚI cuộc sống có TRỜI VUA, TRỜI QUAN, TRỜI DÂN, GIỐNG NHƯ HẠ THIÊN GIỚI,
TRỜI VUA gọi là THƯỢNG ĐẾ,  TRỜI QUAN gọi là QUAN TƯỚNG nhà trời, TRỜI DÂN gọi là THIÊN CHÚNG,
HẠ THIÊN GIỚI, HAY CÒN GỌI LÀ HẠ THIÊN VŨ TRỤ, có sáu tần trời đều có VUA TRỜI  gọi là NGỌC ĐẾ , hay còn gọi là NGỌC HOÀNG NGỌC ĐẾ,  trời QUAN gọi là QUAN TƯỚNG nhà trời,  trời DÂN gọi là THIÊN THẦN,
ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ , NGŨ ĐẾ, XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ, BẠCH ĐẾ, HẮC ĐẾ, THANH ĐẾ, dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, về trời đại đa số là hội chân tâm chân tánh, vượt qua HẠ THIÊN GIỚI, bay lên trung trung THIÊN GIỚI, tần trời thứ 11,
       ở tần trời nầy NAM cũng như NỮ, muốn nam thời nam muốn nữ thời nữ, tùy theo tâm ý mà biến hiện, HÓA SANH,
từ đó ngộ đạo cao làm chủ chân tâm chân tánh thời sanh lên, còn không làm chủ chân tâm chân tánh, chạy theo hưởng lạc, thời hóa sanh xuống
 các tần trời dưới,  nếu tâm ý khởi dục vọng ham muốn chuyện nầy chuyện nọ chuyện kia, thời sanh xuống HẠ THIÊN GIỚI, sáu tần trời cõi dục,
                           *                     *                     *    


Chương 6
Phần 2

TRUNG TRUNG THIÊN


  1-     Nói về XÍCH ĐẾ TỔ TỔ TỔ, ĐẾ MẪU TỔ TỔ TỔ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, anh em DA ĐỎ gần 200 triệu người nhắm hướng các tần trời bay tới, không bao lâu thời bay tới núi tu di, ÔNG BÀ ĐẾ TỔ TỔ TỔ  tiếp tục dẩn con dẩn cháu bay lên giữa núi TU DI, rồi bay giáp một vòng xung quang giữa núi TU DI, anh anh thư nói chị cát cát bốn tần địa giới châu báu ở bốn bên đông, tây, nam, bắc, giữa núi TU DI rộng lớn quá không lẽ anh em chúng ta ở xung quanh bốn tần địa giới nầy,
2- Khi ấy NHẤT LONG XÍCH ĐẾ TỔ TỔ TỔ nói nầy hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tuy bốn địa giới ở đây rộng lớn vàng bạc châu báu đầy dẫy khắp chốn khắp nơi, nhưng không phải các con các cháu ở đây,
Bốn cõi châu báu nầy chính là tần trời thứ 1 về sau hình thành lên bốn cõi trời ở đây, có bốn vua trời
Ngự trị cai quản, A trời trì quốc, B trời tăng trưởng, C trời quảng mục, D trời đa văn, nói xong nhị thập xích đế, đế mẫu tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên đỉnh núi TU DI rồi bay giáp vòng đỉnh núi tu di mông chân chân buột miệng khen đỉnh núi tu di rộng lớn quá kìa lại chia đất đai châu báu thành 32 vùng địa giới bao bọc xung quanh địa giới trung ương, đất đai châu báu trung ương càng rực rỡ, hàng loạt người lên tiếng kìa hạt ngô vàng, nhiều quá, hạt lúa ngọc nhiều không kể xiết,  hoa sen báu khắp nơi khắp chốn, kìa nước hồ, nước ao trong suốt , cây thông vàng,  kìa đào tiên tỏa rực hào quang,  có rồng có phụng, anh vũ, cạng mạng, ca lăng, tần già, khổng tước,  thiên nga, hồng lạc, ôi còn nhiều giống chim, giống thú quí hiếm hiền lành, không giống như loài cầm thú chốn nhân gian, chúng thấy người liền bay đến múa hát, làm say sưa lòng người,  hơn cả 5 triệu người không muốn đi nữa chỉ muốn ở lại đây,
3-  nhị thập xích đế, tiên đế, tổ tổ tổ thấy thế liền lắc đầu ý trời ý trời,  NHÂT LONG XÍCH ĐẾ nói hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nghe ta nói đây chúng ta rời bỏ chiếc nôi địa cầu, bay về ngôi nhà chung rộng lớn vô tận vô biên vũ trụ, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có quyền lựa chọn nơi sanh sống của mình, đã gọi là ngôi nhà chung thời dù ở đâu cũng thế, các con, các cháu, có quyền lên xuống qua lại gặp nhau, tức thời hơn 5 triệu người không theo ông bà tổ tổ tổ đi nữa ở lại tần trời  thứ 2  sanh
sống, sanh con đẻ cái về sau càng đông, lấy ngọc ngà, trân châu,  vàng, bạc, kim cương,  châu báu, kiến trúc lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc quốc,
4- ông bà tổ tổ tổ đầu tiên của nhân loại con người, nhị thập xích đế, đế mẫu, tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, rời khỏi địa cư thiên, bay lên tần trời thứ 3 không cư thiên, hàng vạn đám mây đất báu rộng lớn vô tận vô biên, kim cương, trân châu , ngọc ngà, vàng, bạc, châu báu là đất, cây báu mọc lên khắp nơi khắp chốn, gió lành mát mẽ sảng khóa vô cùng, đào tiên, sâm tiên, ngô vàng, lúa ngọc, hòa quang rực rỡ, hơn mười lăm triệu người lấy làm ưa thích ở lại nơi đây sanh sống  không đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa, và cứ thế hơn 50 triệu ở lại tần trời thứ 4, tần trời thứ 5, tần trời thứ 6, mỗi tần trời đều có con cái, cháu chắt, chút chít ở lại sanh sống sanh con đẻ cái càng về sau càng đông,gọi chung là sáu tần trời cõi dục,
5-  nói về ông bà tổ tổ tổ nhị thập XÍCH LONG ĐẾ, XÍCH TIÊN ĐẾ MẪU, nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo mình càng về sau càng ít, thời lắc đầu, ý trời ý trời, thiên luật là thế, đức lớn ngộ đạo cao thời lên ở trời cao, đức độ kém ngộ đạo thấp thời sanh sống ở cõi trời thấp, thật là công bằng,  trời muốn cho con cháu mình làm chủ khắp cùng vũ trụ,
làm chủ giang sang TỔ TIÊN KHAI TẠO LẬP RA,
nên khiến cho con người con cháu tiên rồng, làm chủ
khắp chốn khắp nơi khắp cùng vũ trụ, chỗ nào cũng có, tùy theo công đức, công hạnh, công phu, công quả, công trình, cũng như sự giác ngộ về văn hóa cội nguồn của mình mà nhận lấy phước đức phước báo của trời ban cho,  
6- con cái, cháu chắt, chút chít, tiếp tục rơi rớt ở lại
tần trời thứ 4, thứ 5, thứ 6, hơn 50 triệu người,
 những người giác ngộ lớn ngộ đạo cao, tiếp tục bay theo ông bà tổ tổ tổ,   nhìn xa xa trước mắt thấy hào quang rực rỡ ai nấy đều trằm trồ khen ngợi, tần trời trên kia là tần trời gì mà hào quang rực rỡ trông đẹp mắt như thế , không bao lâu thời tất cả đều bay đến, ôi thôi vô cùng lạ mắt đất đai nơi đây toàn bằng pha lê , pha lẩn xà cừ rỡ trông đẹp mắt lạ kỳ, kim cương, ngọc ngà, vàng bạc châu báu ở đây cũng khác lạ, kim cương có sự sống, vàng bạc  châu báu ngọc ngà có sự sống, cây báu mọc lên khắp nơi khắp chốn, thân bằng vàng, lá bằng bạc, hoa quả bằng kim cương, trân châu,  hoa sen báu to lớn dị thường, có tới 8 muôn 4 nghìn cánh, cánh vàng, cánh ngọc, cánh kim cương,  hào quang rực rỡ , gió hương thơm ngát, hít vào thần lực sung mãn tràn đầy sức sống, con cháu đồng thanh hỏi tần trời nầy là tần trời gì mà mầu nhiệm kỳ lạ như thế,
7- NHẤT XÍCH ĐẾ  TỔ TỔ TỔ trả lời rằng đây là tần trời THỨ 1 địa phận trung thiên gới, tần trời thứ 1, tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, trung thiên giới, là ba tần trời quyền lực, những người ở
đây đều trở thành THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ cả quyền hành rất lớn chúa tể cả vạn vật thế giới,
8-Trên ba tần trời trung thiên giới nầy thời không còn VƯƠNG, VUA, CHÚA, ĐẾ, gì nữa,
Mà là hình thành lên vô lượng vô biên  cõi thánh, cõi phật, cõi tiên, THÁNH TỔ., PHẬT TỔ, TIÊN TỔ, sống theo chân tâm chân tánh thanh tịnh tự nhiên của mình, phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, về sau hằng hà sa số vô lượng vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn,
hơn 30 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại ba cõi tần trời nầy, thành THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ  cả, quyền lực tối cao cai quảng cả vạn vật thế giới, ông bà tổ tổ tổ lại tiếp tục dẩn con cái cháu chắt, chút chít bay lên tần trời thứ 4, rồi đến thứ 5,thứ 6,thứ 7, thứ 8, thứ 9,thứ 10, rơi rớt ở lại 95 triệu người, ông bà tổ tổ tổ nhìn lại con cháu bay theo mình chỉ còn lại hơn 5 triệu người người nào người nấy trên đầu hào quang tỏa lên rực rỡ, thân tướng trang nghiêm có đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp những người nầy không còn nam hay nữ nữa muốn nam là nam muốn nữ là nữ nói chung là các vị PHẬT TỔ , THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, không những hội ngộ chân tâm chân tánh, mà thường sống theo chân tâm chân tánh của mình, khế hiệp với chân tâm chân tánh thiên ý cha trời,     các ngài bay theo ông bà tổ tổ tổ tiên,  ông bà đầu tiên nhân loại con người con cái đầu tiên của nhà trời, các ngài bay theo ông bà tổ tiên đến tần trời thứ 11 thấy đất đai nơi đây trong suốt, vàng, ngọc, trân châu, kim cương, rự rỡ khác lạ hơn các tần trời dưới, tâm hồn an lạc, an định yên vui lạ thường, thời biết ông bà tổ tổ tổ dẩn nhân loại con cháu đến đây thời không bay lên các tần trời trên nữa, và thật thế ông bà tổ tổ tổ nhắm hướng nam tần trời số 11 bay đi bay đi mãi không bao lâu thời dừng lại, nhị thập ông bà tổ tổ tổ liền phất tay một cái tức thời vô số cõi nước trời hiện ra nhưng chưa có người ở , ông bà tổ tổ liền phất một cái nữa, tức thời lầu đài, cung điện phố xá đẹp chưa từng thấy, hiện ra kiến trúc vật liệu toàn bằng châu báu, kim cương, trân châu, vàng bạc, ngọc ngà, pha lẩn pha lê, xà cừ, hổ phách, hào quang trùng trùng điệp muôn màu, muôn sắc, đẹp chưa từng thấy bao giờ.
9- TÔN CA CA nói thưa cha lầu đài cung điện , phố xá đẹp lộng lẫy, ai tạo ra chúng, sao mà đẹp đến thế, chúng con chưa từng thấy bao giờ, CÙ LƯU NA nói theo, chúng con cũng chưa từng thấy bao giờ, ông bà tổ tổ tổ liền phất tay một cái nữa tức thời tức thời đường sá ngan dọc hiện ra vật liệu kiến trúc xây tạo đường sá cũng toàn bằng châu báu vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách, ANH THƯ THƯ không kìm được lòng ưa thích nói đẹp quá HOA CÁT CÁT phụ theo đẹp chưa từng thấy bao giờ,  nhị thập ông bà tổ tổ tổ lại phất ta một cái nữa, tức thời cây báu mọc lên hai bên đường trang nghiêm xinh đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết, thân bằng vàng, lá bằng kim cương, quả bằng trân châu, hoa bằng bảy báu kết thành, hào quang đủ màu đủ sắc, tỏa ra đẹp lạ HỎA LINH LINH la lên ai tạo ra thế, MÔNG CHÂN cũng la lên kìa cõi nước trời nào cũng đẹp như nhau, ôi tuyệt quá tuyệt quá, nhị thập ông bà tổ tổ tổ lại phất ta một cái tức thời hồ, ao, bảy báu hiện ra khắp nơi khắp chốn, hoa sen báu to lớn 8 muôn 4 nghìn cánh , cánh vàng, cánh bạc, cánh kim cương hạt trân châu tỏa hào quang rực rỡ , còn đẹp hơn hoa sen báu ở các tần trời phía dưới, đếm không kể xiết,
10- Lúc bây giờ để làm rõ những điều mình muốn biết, cũng như để cho những người có mặt được  hiểu, được nghe, TÔN CA CA, THÀNH TƯ GIA, TÔN MI MI, CÙ LƯU NA, HỎA LINH LINH, HỎA NHẤT TINH, HỎA NHỊ TINH, HOA CÁT CÁT, MÔNG CHÂN CHÂN, ANH ANH THƯ,
Đồng loạt bay lên hư không nói kệ rằng,
        Chúng con là con cái
        Chúng con là cháu chắt
        Chúng con là chút chít
        Chúng con trí huệ kém
        Chúng con thiếu hiểu biết
        Chúng con còn non dại
        Trí huệ còn chướng ngại
        Chúng con xin được hỏi
          Xin ông bà tiên tổ
          Dạy bảo chúng con rõ
          Dạy bảo chúng con tường
          Tần trời nầy là gì
          Cõi trời nhiều vô biên
          Lầu đài kia ai xây
          Cung điện nhiều vô số
          Ao sen đầy khắp chốn
          Phố xá đẹp trang nghiêm
          Đường sá đẹp thênh thang
          Gió trời từ đâu đến
          Nhạc trời miên miên man
          Xin ông bà tổ tiên,
          Chỉ bày chúng con rõ
          Dạy bày chúng con tường
Lời kinh kệ thỉnh cầu vừa xong tức thời có tiếng sấm từ hư không,
Nhị thập ông bà tổ tổ tổ bổng hiện ra thân tướng to lớn như núi, như núi du kiện đà la, núi y sa đà la, núi kiệt địa lạc ca, núi tô đạt lê xá na, núi án thấp phược yết noa, núi tỳ na đát ca, núi ni dân đạt la, có người ngồi trên tòa sen báu 8 muôn 4 nghìn cánh hào quang trùng trùng điệp điệp, có người ngồi trên tòa kim cang bảy báu cũng to như những ngọn núi kể trên, có người ngồi trên quả cầu to lớn có hình lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, hào quang tỏa lên trùng trùng điệp điệp, có người ngồi trên bệ rồng, có người ngồi trên bệ phụng, uy nghi lộng lẫy, con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm kinh sợ, trước pháp thuật thân thông vô biên của
Ông bà,
11- Nói về XÍNH LONG NHẤT ĐẾ TỔ TỔ TỔ ngồi trên tòa kim cang bá bảo, phóng ra một đạo hào quang xuyên suốt vô số vô biên cõi trời , cung trời, ở nam phương tần trời thứ 11 cũng như làm hiện rõ vô số vô biên ao thất bảo, hoa sen báu, nước cam lồ trong ao sen, NHẤT ĐẾ TỔ TỔ TỔ nói , nước trong ao sen khắp các cõi trời   
thơm ngát kia, có tám công đức, 1- là uống vào trường thọ, 2- là uống vào khai sáng trí huệ, 3- là không còn thấy đói khác gì nữa, hết ngày nầy sang ngày khác, hết tháng nầy đến tháng khác, 4- là hết ưu tư phiền não tâm hồn an lạc yên vui nhẹ nhàng, 5- là thần thông pháp thuật vô biên thấy- nghe- hay- biết khắp cùng vũ trụ, 6- là quá khứ vị lai đều hiểu rõ, 7- là chuyển đại pháp luân cứu khổ cứu nạn ta bà thế giới, 8- trí huệ vô tận không thể nghĩ bàn luận bàn,
12- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tần trời nầy là tần trời thứ 11 trung thiên giới, cọng thêm 6 tần trời hạ giới thành tần trời thứ 17, tính từ tần trời thứ 1 hạ giới tính lên,  tần trời thứ 17 nầy là tần trời phước sanh , phước quả, hay còn gọi là tần trời thiên vân, luôn luôn nghe theo lời dạy của CHA TRỜI , MẸ TRỜI,  cõi trời phước sanh,
phước quả nầy, là cõi trời HÓA SANH con cái, cháu chắt, chút chít, nguyện lực gì, tưởng niệm gì  thời cảnh giới theo đó tự hiện ra, những cảnh giới vô lượng vô biên cõi trời, cũng như cảnh giới cung điện, lầu đài, nguy nga, phố xá rộng lớn cùng khắp, ao sen thất bảo châu báu, đường sá rộng lớn ngan dọc khắp nơi, là do nhị thập ông bà tổ tổ tổ nguyện lực cầu lên CHA TRỜI chuyển hóa tạo ra,
sống ở cõi trời hóa sanh nầy, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít,  tâm ý muốn gì thời hiện ra thứ đó, muốn có lầu đài cung điện thời lầu đài cung điện tự hiện ra, muốn có ăn thời thức ăn tự hiện ra, muốn có mặt thời áo quần tự hiện ra, muốn có con cái, cháu chắt, chút chít, thời con cái cháu chắt chút chít theo tâm ý hiện ra, muốn có dân chúng cùng khắp cõi nước của mình, thời dân chúng theo tâm ý của mình tự hiện ra, nói chung là muốn gì có nấy, muốn gì được nấy, trở thành cực lạc quốc, vì muốn gì được nấy nên tâm hồn luôn thanh tịnh, không còn THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI, thành tựu thập hạnh công đức,
1- là không tham lam, muốn gì được nấy mà còn tham lam gì nữa,  2- là không hận thù, muốn gì được nấy tranh giành chi với nhau mà gây ra hận ra thù, 3-là không mê muội ngu si vì muốm gì được nấy cái gì cũng thấy cũng biết thời còn ngu si gì nữa,  4-là không sát sanh hại mạn, muốn gì được nấy muốn có là có, muốn không là không, thời còn chém giết tranh giành sát phạt nhau để mà làm gì,  5- là không trộm cướp bạo ác, muốn thứ gì thời hiện ra thứ đó,muốn có cung vàng điện ngọc thời cung vàng điện ngọc đều theo tâm ý hiện ra có thiếu thốn gì đâu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn làm vua thời làm vua, muốn làm dân thời làm dân,muốn làm PHẬT, THÁNH, TIÊN, thời làm phật, làm thánh, làm tiên,  muốn làm thần thời thần, muốn làm chúa thời chúa, muốn gì có nấy-muốn đâu có đó thời còn tranh giành trộm cướp, bạo ác để mà làm gì nữa,   6- là không dục vọng tham lam tâm ý thường thanh tịnh, muốn gì được nấy,không thiếu thứ gì cả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thời ham muốn dục vọng nữa để làm gì, 7-là không nói dối gạt gẳm lừa phỉnh người ta, nói dối gạt gẳm lừa phỉnh chỉ dành riêng cho người gian manh,hiểm ác lòng tham vô đáy,cường hào ác bá, quỷ quyệt,còn những người lên sống ở tần trời nầy tham, sân, si, hầu như không có, 8- là không thêu dệt chuyện không nói cho có, chuyện có nói không vẽ vời hại người ta, những người lên đến tần trời nầy không những không nói láo, nói dối,nói xạo, mà nói ra cái gì cũng chân thật, nói theo chính nghĩa, nói theo thiên ý cha trời, nói theo lời dạy của ông bà tổ tổ tổ, vì thế những người theo ông bà tổ tổ tổ lên đến đây phần lớn có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, 9- là không nói đâm thọc, đâm bị thóc thọc bị gạo, đồng xóc hai đầu, làm cho anh em xào xáo, thiên
Hạ hiểu lầm gây gổ xô xác cãi cọ đi đến chỗ đương đầu chống đối nhau, gây chiến tranh hận thù, nhờ tu theo văn hóa cội nguồn tâm mê trở thành tâm sáng, tâm ác trở thành tâm thiện, tâm tà trở thành tâm chính nghĩa, nên tính thêu dệt đâm thọc không còn thường an định thanh tịnh, nhất là những người hội ngộ chân tâm chân tánh, 10- là ác khẩu a,lời nói độc ác hại người, b, chưởi thề nguyền rủa hại người, thường thường là những người mê muội ngu si, phun lời ác ra cùng khắp để rồi nhận lấy những hậu quả khôn lường,    
13-nhờ thành tựu thập hạnh công đức nầy, nên thân tướng trang nghiêm xinh đẹp lạ thường, đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nói ra những lời gì ai cũng muốn nghe, không những thế họ còn tin theo làm theo nữa, sự lừa phỉnh dối trá, theo dệt, đâm thọc, ác khẩu, chỉ lừa bịp thiên hạ một thời gian không thể lừa bịp lâu dài được, cuối cùng rồi hậu quả cũng sẽ đến, đại họa không sao tránh khỏi, nếu không có một quyền năng nào cứu khổ thời đại họa không sao lường được,
14-nhất long đế tổ nói các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã đến được nơi đây phải tự nhiên mà là các con các cháu thường tu theo văn hóa cội nguồn, tôn thờ lời truyền dạy cha ông KHÔNG THAM LAM, KHÔNG HẬN THÙ, XÓA BỎ MÊ MUỘI NGU SI, KHÔNG TỰ CAO TỰ PHỤ TỰ ĐẠI, dù biết rằng mình đã giác ngộ
đạt đến đỉnh cao,  XÓA SẠCH LÒNG NGHI NGỜ , TIN TIỆT ĐỐI LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI, TIN TIỆT ĐỐI VĂN HÓA CỘI NGUỒN, TẤM LÒNG CẦU TIẾN LUÔN LUÔN HIẾU THUẬN HIẾU KÍNH CHA ÔNG, đã gieo nhân tốt thời gặt quả lành,
15-lúc bấy giờ nhị thập ông bà tổ tổ tổ đồng thanh tuyên bố rằng, ở tần trời phước sanh-phước quả thiên vân nầy, là tần trời HÓA SANH không ai sanh ra mình nữa, nên tất cả đều bình đẳng, cuộc sống công bằng, an lạc độc lập tự do, mình tự làm chủ lấy mình, không có cảnh độc quyền, độc tôn, độc trị, mà chỉ sống theo thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN TỰ GIÁC GIÁC THA, QUYỀN HỘI TỤ, QUYỀN LẬP HỘI,  QUYỀN PHÁN QUYẾT QUYẾT ĐỊNH, QUYỀN LÀM CHỦ VẬN MỆNH, QUYỀN LÀM CHỦ LINH HỒN, QUYỀN LÀM CHỦ VŨ TRỤ, QUYỀN LÀM CHỦ THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, QUYÊN CHUYỂN ĐẠI PHÁP LUÂN, nói chung tất cả những quyền thiêng liêng tự nhiên có sẳn trong mỗi linh hồn con người, không ai có quyền xâm phạm,
 16- giai trò PHỤ THÂN, PHỤ MẪU , PHỤ ÔNG, PHỤ BÀ, PHỤ CHA PHỤ MẸ, sanh con đẻ cái 
 lưu truyền nòi giống con người đến đây chấm dứt, chỉ còn tôn thờ ba ngôi tối cao vũ trụ, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, tuy hiện thân ba ngôi, nhưng cũng chỉ là một ngôi TỔ TIÊN KHAI HÓA TẠO HÓA mà thôi, tuy ba mà một tuy một mà ba, lời tiên bố của nhị thập ông bà tổ tổ tổ vừa dứt, thời hư không xất hiện ba tiếng sấm lớn như chứng nhận lời nói của ông bà nhị thập tổ tổ tổ, ba đạo hào quang trên hư không chiếu xuống tức thời ai nấy biến thành thân xác to lớn thân xác vàng ròng kim cương sáng chóa, ngồi trên tòa sen báu, tòa kim cang báu, tòa vô cực báu , tòa thái cực châu báu, thần thông phát thuật vô biên, tức thời ai về cõi trời nấy, ở khắp phương nam trung thiên giới, còn ông bà nhị thập tổ tổ ở cùng khắp trung ương nam trung thiên giới ,  tiếp dẩn linh hồn nhân loại ở các tần trời hạ giới , cũng như tiếp dẩn linh hồn nhân loại nhân gian siêu lên tần trời phước sanh, phước quả , của mình đang ở,  sống trong cảnh giới  ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LÂP, TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG cực lạc an vui,
17-tất cả những người sống ở tần trời thứ 11 trung thiên giới nầy tùy theo nhân hạnh mà có pháp danh, NHƯ ĐẠI QUANG LÃO TỔ TỔ,
NHIÊN ĐEN PHẬT TỔ TỔ, TRÍ QUANG TIÊN TIÊN TỔ, VÔ VI ĐẠO ĐẠO TỔ, TỊCH DIỆT TIÊN TIÊN TỔ, PHÁP VÂN PHẬT PHẬT TỔ, VÔ TƯỞNG THÁNH THÁNH TỔ, DIỆT TẬN ĐỊNH TỔ TỔ , NĂNG BIẾN SỞ BIẾN TỔ TỔ , DUYÊN DIỆT TỔ TỔ, VÔ GIỚI TIÊN TIÊN
TỔ, HIỂN LINH GIÁO GIÁO TỔ, CHÂN NGUYÊN LÃO LÃO TỔ, HUỆ QUANG THÁNH THÁNH TỔ, TRÍ ĐỘ TIÊN TIÊN TỔ, VIÊN ĐỊNH PHẬT PHẬT TỔ, GIÁC LINH ĐẠI NGỘ PHẬT PHẬT TỔ, VIÊN ĐỐN THÁNH THÁNH TỔ, CHÂN TÁNH THÁNH THÁNH TỔ , NHẤT TÂM ĐẠI ĐỊNH THÁNH THÁNH TỔ vân vân . . . các vị tổ tổ tổ ở đây tỳ theo hạnh nguyện tâm ý của chính mình, siêu lên các tần trời trên, hay hạ xuống các tần trời dưới đều do tâm ý hạnh nguyện quyết định, không ai quyết định thay cho chính tổ tổ tổ cả
             *                     *                     *
Mỗi danh tánh của các vị tổ tổ, đều khế hiệp NHƯ LAI TẠNG TÁNH KHAI HÓA TỒ TIÊN, NHƯ LAI TẠNG TÁNH THANH TỊNH HƯ KHÔNG VŨ TRỤ, HIẾN TẠNG MẬT TẠNG HƯ KHÔNG VŨ TRỤ
Pháp thân KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN có năm phần ba phần hiển
Hai phần mật,
Ba phần hiển, là THIÊN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG,
Hai phần mật, là HIẾN TẠNG , MẬT TẠNG,
THIÊN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, HIẾN TẠNG, MẬT TẠNG,
Là hư không ngũ tạng vũ trụ, ngũ tạng vũ trụ như lai tạng tánh.
Đây là cảnh giới CHÂN TÁNH  tối cao không thể suy nghĩ hay luận bàn được, chỉ có những người an định hội nhập như lai tạng tánh thời mới thấu hiểu nổi cảnh giới thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn nầy, cảnh giới tối cao của chánh đẳng chánh giác,
                             *                     *                     *      CHƯƠNG 6
PHẦN 3

Ngôi nhà chung vũ trụ
1- Nói về nhị thập hoàn long, hoàn tiên lên ngôi HOÀNG ĐẾ , ĐẾ MẪU HOÀNG, ra sức dạy dỗ con cái, cháu chắt, chút chít, trải qua hơn hai mươi nghìn năm, không những công đức viên mãn, mà con cái, cháu chắt, chút chít, cũng lên đến hơn năm trăm triệu người hiểu rõ thời cơ đã đến liền thuyết giáo lần cuối trước khi rời khỏi chốn nhân gian bay về trời, rời khỏi chiếc nôi địa cầu, về sống ngôi nhà chung vũ trụ, con cái, cháu chắt, chút chít, nghe lời thuyết giáo ấy hội ngộ chân tâm chân tánh, hiểu rõ sanh tử, chết sống con người chỉ là cởi bỏ lớp áo da nầy, mặc lớp áo da khác mà thôi, cởi bỏ thân xác phàm tục mặc lớp áo da mới, lớp áo kim thân thánh thần phật tiên mà thôi, mặc áo long bào thời làm vua, mặc áo thường thời là dân, đó là lẽ thường tình ở đời có chi là lạ
Nay giác ngộ xả bỏ thể xác phàm tục , thay thế thể xác kim thân bay lên các tần trời sanh sống làm NGỌC ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, không phải sung sướng lắm sao,  cũng như người dân mặc chiếc áo long bào ngồi trên ngai vàng làm vua hưởng lạc đầy đủ muốn gì có nấy,  sự giác ngộ thay đổi mới tiến hóa cuộc sống không
phải là sự giác ngộ sáng suốt khôn ngoan lắm sao,  tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, xả bỏ thân xác phàm trần lộ rõ thân xác kim thân mà bấy lâu nay tu luyện, hàng loạt năm trăm triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ về trời
Nhị thập ông bà tổ tổ tổ bay phía trước quay đầu nhìn lại thấy con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo sau trùng trùng điệp điệp thời lấy làm vui vẻ lắm, bay không bao lâu thời tới núi tu di,
Nhị thập ông bà tổ tổ tổ bay thẳng lên giữa núi tu di rồi bay giáp vòng xung quanh đông tây nam bắc giữa núi, mỗi khi bay lượng qua một phía ông bà tổ tổ tổ nghe thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trằm trồ khen ngợi nơi đây sao mà đẹp quá, đất đai rộng lớn quá, ngọc ngà châu báu nhiều vô số kể, gấp vạn vạn lần chốn nhân gian, nhị thập ông bà tổ tổ tổ thấy con cái cháu chắt, chút chít, khen ngợi trằm trồ nhưng không thấy ai muốn ở lại gật đầu nói,
2- Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con các cháu có biết không đây là tần trời thứ 1
Gồm có bốn cõi xung quanh giữa núi, về sau có người ở hình thành lên bốn vua trời, a, TRỜI TRÌ QUỐC, b, TRỜI TĂNG TRƯỞNG, c, TRỜI QUẢNG MỤC, d, TRỜI ĐA VĂN, bốn cõi trời nầy là bốn cõi trời gần chốn nhân gian, nói xong nhị thập ông bà tổ tổ tổ bay lên đỉnh núi tu di rồi bay tham quan giáp vòng đông, tây, nam, bắc, giáp vòng đỉnh núi tu di con cái, cháu chắt, chút chít, trằm trồ không ngớt, nào là đất vàng đất ngọc, nào là kim cương, trân châu khắp cùng,  khắp nơi, khắp chốn,  nào là đào tiên hào quang lấp lánh, nào là ngô vàng, lúa ngọc, hào quang rực rỡ, nào là hoa sen báu khắp đó khắp đây, gió lành mát lạ khỏe khoắn vô cùng, nhân sâm triễu cành nhiều loài chim rực rỡ hiền lành
Bay nhãy ca hát vui tươi, PHỤNG HOÀNG, RỒNG THIÊN , KHỔNG TƯỚC , CỌNG MẠNG, CA TĂNG, TẦN GIÀ, ANH VÕ , HỒNG LẠC, THIÊN NGA, BẠCH HẠT,  thấy người liền bay tới nhãy múa bay lượng ca hát thanh thoát vui tai,  ôi là cảnh giới thiên đàng cực lạc, khi đoàn người đang bay tham quan cảnh giới phía nam rộng lớn vô cùng thời thiên thiên chân la lên kìa có người đang ở kìa, âu âu châu cũng phụ họa theo họ vui vẽ  sung sướng lắm khoản độ hơn 5 triệu người, đông đông độ nói thì ra đây là con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập xích long đế,  xích tiên đế, có lẽ anh chị em DA DỎ thấy nơi đây đẹp quá không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa, đoàn người lần lượt bay tham quan bốn cảnh giới đất đai châu báu đông, tây, nam, bắc, xung quanh đỉnh núi tu di, rồi bay trở về trung tâm đỉnh núi tu di, nơi đây đất báu bằng phăng rộng lớn  chia làm 36 cảnh giới 72 cung cảnh sắc mùa xuân rực rỡ  bồng lai tiên cảnh đã hiện ra, hơn năm mươi triệu người say sưa thích thú bay biến khắp nơi ở lại nơi đây không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa, ý trời ý
Trời, nhị thập ông bà tổ tổ tổ nói rằng, hỡi con cái
 cháu chắt, chút chít, của ta,
3-Các con, các cháu, đã rời khỏi chiếc nôi địa cầu bước vào ngôi nhà lớn hư không vũ trụ, sống an vui sống hạnh phúc, ngôi nhà lớn vũ trụ có nhiều tần và đây là TẦN TRỜI THỨ 2, tần trời địa cư thiên, chia làm 32 cư địa, sau nầy thành 32 cõi nước trời  và một cõi nước trời trung ương nữa , tổng cọng là 33 cõi nước trời,  nam có con cái , cháu chắt, chút chít, XÍCH ĐẾ trở thành giống dân HUYẾT NGỌC con cháu tiên rồng,   bắc có con cái, cháu chắt, chút chít, HẮC ĐẾ trở thành giống dân KIM NGỌC con cháu tiên rồng,  đông có con cái, cháu chắt, chút chít, THANH ĐẾ trở thành giống dân BÍCH NGỌC con cháu tiên rồng, tây có con cái, cháu chắt, chút chít, BẠCH ĐẾ trở thành giống dân BẠCH NGỌC con cháu tiên rồng, trung ương có con cái, cháu chắt, chút chít, HOÀNG ĐẾ trở thành giống dân HỒNG NGỌC con cháu tiên rồng, về sau có NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ xuất hiện trong giống dân HỒNG NGỌC, giáo đạo 33  cõi nước trời,  
Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, ở đây sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng, lấy đất đai vàng bạc , kim cương, ngọc ngà châu báu, với nghành khoa học thiên tiên, địa tiên, các con các cháu, đũ sức xây dựng tạo lập kiến trúc lên những kỳ quang hiện đại, cung điện nguy nga tráng lệ, phố xá lộng lẫy, ao hồ rộng khắp, đường sá đẹp mắt ngan
Dọc khắp nơi, cây báu có hàng có lối sáng chóa,lầu đài cổ kính trang nghiêm, xã hội chân thiện, thiên đàng kỳ vĩ cực lạc quốc, 
nếu các con các cháu cảm thấy ở chán không vui thời lên các tần trời trên để sống, không ai có quyền ngăn cấm các con các cháu cả.
nói xong ông bà tổ tổ tổ bay lên rời khỏi tần trời thứ 2 địa cư thiên, bay lên tần trời thứ 3 không cư thiên, tần trời nầy rộng lớn vô cùng hàng vạn vạn đám mây , mỗi đám mây châu báu vũ trụ đã kết tụ thành đất đai châu báu xa gần thành mỗi cõi trời
Đất đai châu báu mỗi cõi trời không những rộng lớn vô biên, mà hào quang từ đất đai châu báu tỏa lên muôn màu muôn sắc vô cùng rực rỡ, cây báu mọc đầy, sen báu khắp nơi, đào tiên khắp chốn, nhân sâm bạc ngàn, dưới địa cự thiên tần trời thứ 2 có gì thời tần trời thứ 3 không cư thiên có nấy có lẽ còn nhiều hơn quý báu hơn nữa là khác, sự sống ở tần trời nầy không những tuổi thọ cao hơn gấp đôi tuổ thọ tần trời dưới, mà đời sống an lạc hạnh phúc cũng cao hơn gấp đôi, bay trên không nhìn xuống thấy cõi trời cùng khắp mỗi cõi rộng lớn vô biên, khi đang bay trên không tham quan khắp các cõi trời phương nam tần trời thứ 3, thời hồng thanh quân nói xem kìa anh chị em DA ĐỎ có lẽ cũng vừa mới tới trước chúng ta một bước mà thôi, hình như anh em da đỏ muốn ở lại nơi đây, hồng oai nương nương nói anh chị em da đỏ ở lại khá đông khoảng hơn 15 triệu người, ông bà tổ tổ tổ tiếp tục dẩn con cái cháu chắt, chút chít, bay khắp đông, tây , nam, bắc, tần trời thứ 3, rồi bay trở về vùng trời trung tâm của tần trời thứ 3, nơi trung tâm tần trời thứ 3 hàng vạn đám mây đất báu xa gần vô cùng rộng lớn, mỗi đám mây đất báu là một cõi trời, hơn 30 triệu người ưa thích nơi đây không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa ,
Thấy thế ông bà tổ tổ tổ nói nơi đây là tần trời thứ 3 trong 28 tần trời ngôi nhà chung vũ trụ, mỗi tần trời đều có lối sống phong cách khác nhau nhưng tốm lại cũng chỉ là cuộc sống an vui lối sống hạnh phúc, hơn hẳn cuộc sống chốn nhân gian,  các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít ở lại nơi đây sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, con cháu tiên rồng xây dựng lên thiên đàng cực lạc quốc, thiên đàng chân thiện hoàn mỹ, thiên đàng cực lạc xã hội con người, nói xong ông bà tổ tổ tổ bay lên tần trời cao hơn tần trời phía trên, nhị thập ông bà tổ tổ tổ nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, thưa dần, thời ngẩm nghĩ trình độ thấp cao khác nhau thời cũng phải ở thấp cao khác nhau do thiên ý cha trời ấn định, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại mỗi tần trời từ tần trời thứ 4, thứ 5 thứ 6 lên đến hơn 120 triệu người đều rơi rớt ở lại mỗi tần trời hạ thiên vũ trụ tức là năm tần trời dục giới  hạ thiên vũ trụ, chỉ còn lại hơn 200 triệu người tiếp tục bay theo ông bà tổ tổ tổ vượt qua một khoảng đường dài thời gian thời bay lên tới tần trời thứ 1 trung thiên Giới tần trời nầy rộng lớn vô biên không dễ gì bay vài ngày mà hết nếu không phải thần thông của các bật PHẬT, THÁNH, TIÊN, thời dù cho bay đến cả năm cũng không bay đi khắp tần trời nầy được,
4- Nói về con cái, cháu chăt, chút chít, bay theo ông bà tổ tổ tổ nhìn thấy tần trời ở đây không những cõi trời mây đất báu đếm không kể xiết, hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ phát tỏa ra từ cây báu, sen báu , đất báu, vật báu  trùng trùng điệp điệp các tần trời hạ giới không thể nào sánh kịp, gió trời hương thơm êm dịu làm cho thể lực sung mãn tràn đầy sức sống tâm hồn sảng khóai vô cùng, ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay tham quang khắp tần trời thứ 1 trung thiên giới thấy cây báu đa dạng khác nhau nhiều loài nhiều chủng không thể tính đếm không thể luận bàn, cây nào cây nấy hoa quả sum sê to lớn dị thường cành lá bạc, thân cây vàng ròng, hoa quả trân châu kim cương, hòa quang sáng chóa, không những thế hoa sen báu mọc khắp nơi khắp chốn hoa nào hoa nấy to lớn khổng lồ nước ao trong suốt rốc rách chảy xuyên khe lá tạo ra nhạc trời êm tai vi diệu, ai nấy trằm trồ khen ngợi không dứt, đoàn người đang bay ở vùng trời phương nam thời phát hiện ra có người đến ở khá đông, không ai khác lạ hơn là anh em ĐỒNG BÀO con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập ông bà tổ tổ tổ xích đế , đế mẫu, và con cái cháu chắt chút chít của xích đế , đế mẫu,  cũng phát hiện ra anh em ĐỒNG BÀO, con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị
Thập hoàng đế , hoàng mẫu, liền kêu gọi ở lại tần trời nầy đi cho có anh em , có hàng triệu triệu người nói xuống tôi sẽ ở lại, ông bà tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay tham quang xong tần trời thứ 1 trung thiên giới rồi bay về địa phận trung tâm nói,
5-Hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, của ta , đây là tần trời thứ 1 của trung trung thiên giới những người ở lại nơi đây tuổi thọ rất cao, như các con các cháu đã hiểu sự sống chết ở trên các tần trời , chỉ là thay lớp áo thân xác già, mặc lớp áo thân xác trẻ mà thôi, sanh tử thay đổi thể xác là niềm vui cho sự tiến hóa linh hồn thăng lên hay hạ xuống do các con, các cháu tự quyết định, không ai quyết định thay cho chính linh hồn mình, chỉ mình quyết định cho chính vận mệnh của mình mà thôi, 3 tần trời thứ 1, thứ 2,thứ 3, trung thiên giới cũng không khác gì nhau mấy,
6-Những người ở lại nơi đây đều là NGÔI CHÚA, NGÔI ĐẾ cả  THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ,
THIÊN THIÊN CHÚA, THIÊN THIÊN ĐẾ, quyền lực vô cùng, quyền phép vô biên, chúa tể sanh linh vạn vật thế giới,
7-Trên ba tần trời nầy , không dùng đến quyền lực chính trị nữa, không còn ngôi CHÚA, ngôi ĐẾ,  tất cả đều là PHẬT, THÁNH, TIÊN sống an vui tự tại bình đẳng, không có sự sanh nên không có sự diệt, vô lượng thọ sanh diệt do mình làm chủ, nói xong ông bà tổ bay lên tần trời thứ 2, rồi
đến tần trời thứ 3, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại ba tần trời nầy hơn 100 triệu người,quyền lực vô cùng, quyền phép vô biên, chúa tể sanh linh vạn vật thế giới, ông bà tổ tổ tổ tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, con cái, cháu chắt, chút chít, lại tiếp tục rơi rớt ở lại các tần trời, hơn 190 triệu người chỉ còn lại hơn 10 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ lên tần trời thứ 11 tần trời PHƯỚC SANH PHƯỚC QUẢ, sau nầy trở thành tần trời thiên vân tần trời thăng chốt làm theo di mệnh của đức CHA TRỜI,  chuyển hóa nhân loại theo huyền cơ thiên luật vũ trụ,
nói về ông bà tổ tổ tổ nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, chỉ con hơn 10 triệu người, hào quang trên đầu tỏa ra rực rỡ thời biết ngay đây là những con cái, cháu chắt, chút chít, đã hội ngộ chân tâm chân tánh, có người đã làm chủ được chân tâm chân tánh, nên người nào người nấy trí huệ vô biên hào quang rực rỡ, thân hình xinh đẹp thân tướng trang nghiêm có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thân, khẩu, ý , thường thanh tịnh, phước đức chẳng cùng
             *                     *                      *
32 TƯỚNG TỐT, những người hội ngộ chân tâm chân tánh, làm chủ chân tâm chân tánh, THÂN KHẨU Ý thường thanh tịnh thời hiện thân 32 tướng tốt, 1- dưới bàn chân no tròn, 2- bàn tay bàn chân có chỉ xoắn ốc, 3- chân tay mềm dịu, 4- ngón chân có màn như chân nhạn, 5- ngón tay ngón chân no tròn, 6- gót xứng với bàn chân, 7- bàn chân xứng với gót, 8- hai chân tròn vót như hai chân nai, 9- tay dài thòng tới đầu gối, 10- âm tướng quy tàng, 11-chân long ửng màu xanh tía, 12-tóc lông đều xoay qua phía mặt, 13- da
Trơn mịn, 14- màu da sắc vàng, 15- tay chân vai cổ bảy chổ đều đủ, 16- cổ tròn lạ thường, 17- hai cái nách no đủ, 18- dung nghi đoan chính, 19- thân tướng trang nghiêm, 20- hình thể cân đối xứng nhau, 21-oai nghi như sư tử, 22- hào quang rực rỡ, 23-  hàm răng khít , đều, bằng, 24- bốn răng cấm trắng và bén, 25-trong miệng thường có mùi thơm, 26-lưỡi dài chấm mủi, 27- tiếng nói trong thanh dịu dàng, 28- lông nheo như ngưu vương, 29- con mắt sáng ngời ngời, 30- mặt vuông đầu tròn, 31- giữa lông mi có lông trắng, 32-trên đầu lồi thịt lên,
                                *                     *                     *  
nói về con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo ông bà tổ tổ tổ lên tới tần trời thứ 11, thấy hào quang tỏa lên trùng trùng điệp điệp, tần trời rộng lớn vô tận vô biên, đất đai mây báu ở đây trong suốt như pha lê ( đất pha lê) vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương trân châu sáng đẹp lạ thường, hào quang rực rỡ nhất là cây báu chúng biết duy chuyển, thân vàng ròng cành vàng lá ngọc hoa quả trân châu kim cương, linh ứng dị thường, theo tâm ý của người mà biến chuyển,
chúng cảm ứng như vật sống, con người muốn gì chúng biến hiện ra nấy, còn hơn cả bảo bối hiện đại do con người chế tạo ra, đây là thế giới tinh hoa vũ trụ, ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về nơi trung trung tâm tần trời thứ 11 như linh cảm ông bà tổ tổ tổ sẽ ở lại tần trời nầy, trung tâm trung thiên rộng lớn vô biên bay một thời gian rất lâu qua không biết bao nhiêu là cõi trời nhiều không kể xiết, cõi trời nào cõi trời nấy đất báu , cây báu, sen báu, châu báu, hào quang muôn màu muôn sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, ông bà tổ tổ tổ bổng dừng lại hạ xuống một cõi trời châu báu, không biết nơi đây là
nơi đâu, nhị thập ông bà tổ tổ tổ hiểu ý con cái, cháu chắt, chút chít, liền nói rằng,
8- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, của ta, tần trời chúng ta đang thấy, là tần trời thứ 11 tần trời phước sanh phước quả, các con các cháu muốn có cái gì thời có ngay cái ấy không cần tìm kiếm đâu xa, chính các con các cháu đã gieo trồng phúc thiện nơi chốn nhân gian , chuyển biến thành cái quả lành không mong cũng tới , gieo giống gì thời gặt hái quả nấy, gieo nhân phúc thiện thời gặt quả phúc thiện, cứu giúp nhân loại thời trời ban phúc quả cho mình, nói xong ông bà tổ tổ tổ đồng loạt phất tay một cái tức thời vô lượng cõi nước trời, đồng loạt hiện lên kỳ quang bảo tháp, kiến trúc cổ kính hiện đại, kỳ vĩ, lầu đài cung điện nguy nga, phố xá lộng lẫy, khắp nơi khắp chốn khắp các cõi trời, chất liệu vật liệu toàn bằng châu báu, VÀNG, BẠC, KIM CƯƠNG, TRÂN CHÂU, NGỌC NGÀ, CHÂU BÁU, PHA LÊ, XÀ CỪ, HỔ PHÁCH, hào quang trùng trùng điệp điệp rực rỡ muôn màu muôn sắc  đẹp chưa từng thấy bao giờ, con cái , cháu chắt, chút chít, trằm trồ khen ngợi không ngớt, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời tức thời đường sá ngan dọc hiện ra nối liền từ cung điện nầy sang cung điện khác,từ bảo tháp nọ tới bảo tháp kia,  đướng sá lác vàng lác ngọc, lác kim cương, lác pha lê, lác xà cừ, hào quang rực rỡ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, ông bà tổ tổ tổ lại
phất tay lần nữa tức thời ao báu rộng lớn, khắp nơi khắp chốn hiện ra , nước trong ven vét trong veo, hương thơm tỏa lên dìu dịu,  thành ao lọng tàng khắp nơi khắp chỗ, hào quang rực rỡ do chất liệu vàng bạc kim cương châu báu tạo ra, không kèm nổi lòng kính phục ông bà tổ tổ tổ cũng như cảnh giới đẹp lạ hiện ra, ÂU ÂU CHÂU, ĐÔNG ĐÔNG ĐỘ, THIÊN THIÊN CHÂN la lớn ai xây dựng mau đến thế đẹp đến thế, ông bà tổ tổ tổ nói  cho con cháu biết đi, ông bà tổ tổ tổ chỉ mỉm cười, liền đồng loạt phất tay một cái nữa, tức thời ao hồ mọc lên sen báu nhiều không kể xiết mọc đầy khắp cả ao sen, hoa sen to lớn 8 muôn 4 nghìn cánh, toàn bằng bảy báu hào quang tua tủa phóng ra khắp trời khắp đất, gió trời xuất hiện từ ao sen tỏa ra thổi vào cây báu, kỳ quang, bảo tháp, lầu đài, cung điện vang ra nhạc trời, ai nghe thầy tâm hồn liền thanh tịnh, dứt lìa phiền não, an vui tự tại
con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm hi hữu hiếm thấy hiếm có,
tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay lên LẠC THÔNG THIÊN, LẠC ANH TÔN, ÂU ÂU CHÂU, ĐÔNG ĐÔNG ĐỘ, THIÊN THIÊN CHÂN, HỒNG NHẤT QUÂN, HỒNG NHỊ QUÂN, MINH MINH HOÀNG, HỒNG TRUNG QUÂN, HỒNG HỒNG QUÂN, HỒNG THẬP QUÂN, HỒNG OAI NƯƠNG, HỒNG THANH QUÂN, VƯƠNG VƯƠNG NỮ, HUYỀN
HUYỀN NỮ, thuyết kệ thưa rằng,
           Chúng con là con cháu
           Trí huệ còn non kém
           Chẳng hiểu đạo cao sâu
           Chẳng hiểu tại làm sao
           Tháp trời lại hiển hiện
           Lầu đài nào cung điện
           Đường sá kia ai xây
           Ao sen khắp đó đây
           Nhạt trời nghe vui quá
           Càng nghe càng siêu thoát
           Phiền não liền biến mất
           Bàn tay ai tạo thế
           Ôi nhiệm mầu làm sao
           Cam lộ nước sen ao
           Tỏa mùi hương dìu dịu
           Tâm hồn bình yên lạ
           Đói khác biến mất tiêu
           Nhiệm nhiệm mầu vô biên
           Thần thông gì lạ thế
           Chúng con là con cháu
           Luôn muốn được lắng nghe
           Chúng con nhờ ơn trên
           Giãi bày cháu con rõ
           Xin ơn trên dạy bảo
           Muôn đời mãi nhớ ơn
Lời thỉnh cầu cháu con vừa dứt, nhị thập ông bà tổ tổ tổ thân tướng bổng to lớn vô cùng, người
Ngồi tòa sen báu to như những quả núi, người ngồi tòa kim cang chín tần cao thăm thẳm, người ngồi tòa thái cực to lớn như kim sơn, người ngồi tòa long phụng to lớn vài chục dặm , nhị thập ông bà tổ tổ tổ mỗi người một vẻ  
Muôn đạo hào quang phóng ra rợp trời rợp đất, con cái cháu chắt chút chít lấy làm kinh sợ,
          Đồng thuyết kệ rằng
          Ông bà tổ tổ
          Pháp thuật vô biên
          Thần thông quảng đại
          Mấy dễ ai hơn
          Trí đức vô ngại
          Chuyển luân đạo đời
          Thần thông kỳ lạ
          Trí huệ diệu kỳ
          Thần thông vô ngại
          Tu pháp hạnh gì
          Cháu con muốn biết
          Xin được lắng nghe,
Nhị thập ông bà tổ tổ dạy rằng,
9- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, của ta tần trời nầy là tần trời thứ 11  tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ, hay còn gọi là tần trời thiên vân, tần trời luôn luôn nghe theo lời dạy của đức CHA TRỜI, tần trời HÓA SANH, không còn THAI SANH nữa, nên vai trò làm CHA làm MẸ, giai trò PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, cũng như vai trò 
ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, vai trò ÔNG BÀ TỒ TỔ TỔ cũng không còn,
Vì sao thế , vì ở tần trời nầy có ai sanh ra ai đâu tất cả chỉ là HÓA SANH , mà hóa sanh thời làm gì có CHA có MẸ, cha mẹ còn không có thời lấy đâu ra ÔNG ra BÀ,
Vì thế chỉ còn lại BA NGÔI duy nhất, đó là CHÁNH THÂN CHA TRỜI, CHÁNH MẪU MẸ TRỜI, KHAI HÓA TỔ TIÊN mà thôi, tuy ba mà một tuy một mà ba, TAM BẢO CHÂN NHƯ, CHÂN THÂN, ỨNG THÂN, HÓA THÂN, ứng thân, hóa thân, chỉ là hiện thân,của chân thân của tổ tiên khai hóa mà thôi,
10- Vì thế vai trò danh từ ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ , vai trò CON CÁI, CHÁU CHẮT, CHÚT CHÍT đến đây là chấm dứt, tất cả đều BÌNH DẲNG, sống cuộc sống CÔNG BẰNG, ĐỘC LẬP, AN LẠC TỰ DO, không có cảnh người cai trị người,
Mà chỉ sống theo thiên ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ,
11-QUYẾN CÔNG BẰNG , QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN TỰ GIÁC , GIÁC THA, QUYẾN TỰ DO NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ QUYẾT, QUYỀN CHUYỂN LUÂN, QUYỀN PHỔ HÓA , QUYỀN TỰ CHỦ, QUYÊN SANH,
QUYỀN TỬ, QUYỀN LÀM CHỦ VẬN MỆNH,
QUYỀN LÀM CHỦ VŨ TRỤ, QUYẾN PHỔ CẬP, QUYỀN HỘI, QUYỀN HỘP, QUYỀN TỰ CHỌN, nói chung là 108 quyền 8 muôn 4 nghìn điều , những quyền thiêng liêng, những điều thiêng liêng bất khả xâm phạm,
12-Linh hồn của tất cả chúng ta không ai sanh ra cả, mà từ ĐẠI LINH HỒN HƯ KHÔNG VŨ TRỤ KHỞI SANH RA, THÀNH TIỂU LINH HỒN VŨ TRỤ, như NƯỚC KHỞI SANH RA BỌT NƯỚC,
BẢN THỂ CỦA NƯỚC LÀ MỘT, còn bọt NƯỚC THỜI NHIỀU VÔ TẬN VÔ BIÊN,
Sự sống ở thiên đàng cực lạc là sự sống ĐẠI ĐỒNG, của chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, sự sống không phân biệt tôn trọng lẩn nhau,
13-Tất cả tu luyện lên được đến đây, không ai ban phát cho mình , mà là tự mình tu tâm dưỡng tánh, lập công trong văn hóa cội nguồn, gieo nhân lành hưởng quả tốt, tần trời nầy là tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ, nguyện gì có nấy, tưởng gì có nấy, cầu gì được nấy, muốn gì được nấy, tất cả đều theo ý muốn hiển hiện ra, như chúng ta đã thấy, chỉ cần tưởng niệm đến tổ tiên cha trời, ý tưởng gì thời cảnh giới liền hiện ra, thần thông quảng đại pháp thuật vô biên, không những thế trí huệ vô ngại thông suốt,
14-Sống nơi tần trời nầy, tùy theo hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn nhân loại, giàu lòng bố thí, giàu lòng thương người, giàu lòng nhân ái, giàu lòng
Đại từ đại bi, giàu lòng giác tha, sự sống dù ở nơi đâu, thiên đàng, trần gian, địa phủ, luôn luôn tạo phúc cho người, hữu ích cho đời, cũng như sự giác ngộ chân tâm chân tánh của mình mà có pháp danh, hiệp theo chân tánh TỔ TIÊN, NHƯ LAI TẠNG TÁNH VŨ TRỤ, nói xong ông bà tổ tổ tổ tự nêu lên danh tánh pháp danh của mình,
VÔ TÁNH  LÃO TỔ TỔ TỔ, VÔ TƯỚNG TIÊN TIÊN TỔ, VÔ VÔ BIÊN TỔ TỔ TỔ, QUANG ÂM PHỔ ĐÀ TỔ TỔ TỔ, PHÁP TẠNG NGUYỆN LỰC TỔ TỔ TỔ, PHỔ ĐỨC ĐẠI LINH TỔ TỔ TỔ, PHỔ MINH THANH TỊNH PHẬT PHẬT TỔ, PHỔ QUANG AN ĐỊNH THÁNH THÁNH TỔ, CHỦNG TRÍ ĐẠI HUỆ TỔ TỔ TỔ, KIM CANG ĐẠI QUANG PHẬT PHẬT TỔ, DIỆU QUANG PHỔ HÒA TIÊN TIÊN TỔ, NHƯ NHƯ ĐẠI ĐỊNH PHẬT PHẬT TỔ,  VÔ NHIỂM MINH TÂM THÁNH THÁNH TỔ, KIẾN TÁNH NHƯ LAI PHẬT PHẬT TỔ, VÔ NGẠI ĐẠI BI PHẬT PHẬT TỔ, PHÁ TƯỚNG KHÔNG KHÔNG THÁNH THÁNH TỔ, VÔ VÔ VI PHẬT TỔ TỔ TỔ,  VIÊN GIÁC PHẬT PHẬT TỔ, THIÊN TẠNG TIÊN TIÊN TỔ, HUYỀN CƠ DIỆU PHÁP LÃO LÃO TỔ, nhị thập ông bà tổ tổ tổ tuyên thuyết pháp danh vừa xong tức trên hư không phát ra tiếng nói khen thaykhéo thay, pháp danh, danh tánh của các con
Khế hiệp như lai tạng tánh của ta, vì thế thần thông các con không thể nghĩ bàn, trí huệ các con không thể nghĩ bàn, phước đức các con không thể nghĩ bàn, các con có thể thay ta dìu dắt tất cả pháp chúng sanh muôn loài vạn vật, nhân loại con người hội nhập như lai tạng tánh cội nguồn, ĐỨC CHA TRỜI vừa nói xong ba đạo hào quang từ hư không vũ trụ chiếu xuống, tức thời hơn mười triệu người con cái cháu chắt, chút chít, ông bà tổ tổ tổ thân tướng to lớn ngồi tòa sen báu , tòa kim cang, tòa thái cực, cũng như ông bà tổ tổ tổ làm chấn động vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới,
Hơn 10 triệu tổ tổ tổ, tùy tâm hợp ý ai về cõi trời nấy, dìu dắt linh hồn nhân loại lên tần trời các ngài để ở, các ngài ở đây hiện thân khắp cõi ta bà vũ trụ tùy căn tùy cơ mà hóa độ, siêu độ, tận độ nhân loại cũng như chúng sanh,
GIÚP ĐỜI, CỨU NGƯỜI, TRUYỀN GIÁO ĐỘ NGƯỜI, TRUYỀN NGHỀ GIÚP ĐỜI, LUÔN TẠO PHÚC CHO NHÂN LOẠI, HỬU ÍCH CHO CUỘC SỐNG, NHÂN LOẠI HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ MÌNH HẠNH PHÚC,  ĐÓ LÀ CHÂN LÝ LÀ CHÍNH NGHĨA KHÔNG PHẢI TÌM ĐÂU XA, Ở TRONG LÒNG CHÚNG TA Ở TRONG TÂM CHÚNG TA MÀ THÔI,
            *                     *                     *

                             CHƯƠNG 6
PHẦN 4

Thiên giới

1-đây nói về nhị thập bạch đế, đế mẫu, dẩn con cái cháu chắt, chút chít, trên 300 triệu người rời khỏi chốn nhân gian bay về trời không bao lâu thời tới núi tu di rồi bay thẳng lên giữa núi, rồi bay xung quanh giáp vòng giữa núi tu di, xung quanh đông, tây, nam, bắc giữa núi tu di, có bốn cõi đất đai châu báu, vàng bạc trân châu kim cương khắp đầy mặt đất hào quang lấp lánh, đẹp mắt vô cùng, bạch mi ry khen rằng ôi bốn cõi đất đai châu báu rộng lớn nếu ở đây cũng tốt hơn hẳn chốn nhân gian xa , kìa quả bầu vàng, kìa táo vàng, kìa đào tiên, kìa hoa sen báu, kìa cây thông vàng, ôi nhiều vật báu hiếm lạ, ông bà tổ tổ tổ tuy nghe con cái, cháu chắt, chút chít, khen ngợi nhưng không có ai muốn ở lại nơi đây, liền gật đầu nói đây là tần trời thứ 1, tần trời gần bốn cõi trần gian, bốn cõi trần gian như các con các cháu thường nghe kể nói xong nhị thập ông bà tổ tổ tổ liền phóng ra một đạo hào quang tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, nhìn thấy rõ ràng bốn quả địa cầu chỉ có nam thiện bộ châu là có người ở, không ai khác hơn là con cái
cháu chắt, chút chít, của ngũ đế, còn ở lại chốn nhân
gian , còn ba quả địa cầu kia chưa có người ở, đó là đông thắng thần châu, tây ngưu hóa châu, bắc cô lô châu, hơn 300 triệu người nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, của mình hơn một vạn người còn ở lại  luyến tiếc chốn trần gian thời không khỏi xúc động, sự ra đi người ở lại không biết bao giờ mới lại gặp nhau ông bà tổ tổ tổ liền thâu hào quang trở lại tức thời bốn cõi nhân gian biến mất không còn thấy nữa, nhị thập ông bà tổ tổ tổ nói, tần trời thứ 1 có bốn cõi trời, tuy đất đai châu báu hơn hẳn chốn nhân gian nhưng chưa phải là tần trời đặt biệt, bốn cõi tần trời thứ 1xung quanh giữa núi tu di, sau nầy có người ở hình thành lên bốn vua trời, a, trời trì quốc,  b, trời tăng trưởng, c, trời quảng mục, d, trời đa văn, gọi chung bốn cõi trời nầy là bốn cõi trời tứ thiên vương, địa cư thiên tần trời thứ 1 ,
2- ông bà tổ tổ tổ nói về sau nhân loại ở chốn trần gian, nhân loại con người chỉ cần đêm lòng trung, hiếu, nhân, nghĩa, phục vụ vì non sông tổ quốc, hiếu kính ông bà cha mẹ, thương yêu đồng bào nhân loại anh em, khi lâm chung liền sanh lên bốn cõi trời tứ thiên vương nầy để ở hưởng lạc an vui,
nói xong ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên đỉnh núi tu di bay thẳng về  phương tây đỉnh núi tu di, đứng trên hư không nhìn xuống thấy đất đai rộng lớn tăm tắp vô biên hào quang rực rỡ do châu báu, ngọc ngà, vàng, bạc, trân châu, kim cương sáng lấp lánh tỏa ra, vô cùng đẹp mắt, kìa ngô vàng,
lúa ngọc, sen báu, khắp nơi khắp chốn, nai vàng ngơ ngác chạy nhãy tung tăng trong rừng táo, rừng nho hào quang sáng rỡ chưa từng thấy bao giờ, kìa chim hồng hạc, khổng tước, phụng hoàng, tần già, anh vũ, có cả rồng nữa, nhưng trông chúng rất hiền không giống như ở chốn nhân gian, nhiều loài chim thấy người liền bay lên nhãy múa ca hát vui tai tâm hồn thỏa mái làm sao, có người lên tiếng những thứ quí hiếm nhất ở chốn nhân gian, thời ở đây nhiều vô số kể , nhị thập ông bà tổ tổ tổ nói những quả táo vàng, nho vàng, ngô vàng, lúa ngọc, hạt sen báu kia quý hiếm vô cùng chỉ cần ăn một quả một hạt, một trái, hoặc ngưởi được mùi hương của chúng, tuổi thọ tăng lên hàng nghìn nghìn tuổi, còn ở chốn trần gian thời tuổi thọ tăng lên hàng vạn tuổi, vì ở tần trời thứ 2 nầy, chỉ một ngày đêm bằng ở trần gian trải qua ba năm,
3- nhân loại con người về sau ở chốn nhân gian chỉ cần có lòng nhân, thương yêu đồng loại,  có nghĩa đối với non sông tổ quốc, có trách nhiệm đối với nhân loại đồng bào, đối đải với nhau công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẩn nhau, hiếu kính bề trên  thầy, ông bà, cha mẹ,  phân biệt thiện, ác, phi nghĩa, chính nghĩa, không đánh mất niềm tin đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, khi mạng lâm chung bỏ lại xác trần liền sanh lên tần trời thứ 2 nầy, sống an vui hạnh phúc thiên đàng cực lạc, tần trời thứ 2 nầy có 32 cõi trời nước trời, một cõi trời
trung ương nữa thành 33 cõi, tất cả cõi trời ở tần trời thứ 2 nầy đều gọi là địa cư thiên, nói xong nhị thập ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang làm hiện rõ hết 33 cõi trời, kim kim nữ, may may ri, bạch mi ry, hoàng hoàng châu, lên tiếng kìa con cái, cháu chắt, chút chít, của XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ, đã ở lại tần trời nầy rất đông, kim kim lưu nói anh chị em DA VÀNG ở lại tần trời nầy đông quá, anh chị em DA ĐỎ chỉ khoảng hơn 5 triệu người, hàng loạt người  nói theo ở lại tần trời nầy quá vui vì có bạn con cái, cháu chắt, chút chít, xích đế, hoàng đế,
tức thời hơn 10 triệu người không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ , nhị thập ông bà tổ tổ thấy vậy liền nói
4-  TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, khai tạo lập lên vũ trụ, là để cho con người con cháu của trời làm chủ, nay các con, các cháu,các chắt, các chút, các chít, ở lại làm chủ tần trời nầy cũng là làm theo thiên ý của CHA TRỜI MẸ TRỜI, các con các cháu ở lại nơi đây lấy vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê . xà cừ, hổ phách, ngọc ngà châu báu, với tài khoa học
Tài văn hóa, tài nghệ thuật, tài đạo đức, tài sáng tạo, các con, các cháu sẽ kiến tạo lập lên thế giới thiên đàng cực lạc, kiến trúc, xây dựng lên kỳ quang bảo tháp hiện đại cổ kính, lầu đài phố xá lộng lẫy đồ sộ trang nghiêm, đường sá dọc ngan châu báu rực rỡ, ao hồ đẹp mắt, lọng tàng uy nghi, chế tạo vật dụng trang trí nhà cửa , đồ dùng toàn bằng bảo bối,
5- Lối sống tự do, bình đẳng, công bằng, tuy có vua
Trời, THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, nhưng tất cả đều sống theo chũ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, sống theo THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI,  thiên quyền của mỗi thiên chúng đều được HIẾN PHÁP , LUẬT PHÁP , thiên giới bảo vệ,
Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do hội hộp, quyền sáng tạo, quyền phê phán tội lỗi, quyền tự giác , quyền tự nguyện, quyền sống, quyền chết, nói chung là 36 quyền chính 72 quyền phụ, 8 muôn 4 nghìn điều khoảng , những quyền thiên liêng bất khả xâm phạm,
6- Cuộc sống an lạc , chủ nghĩa đại đồng là nền tản hạnh phúc vĩnh hằng, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nếu cảm thấy tần trời ở đây không vừa ý thời tu luyện tùy theo sự giác ngộ sâu xa về chính nghĩa, giác ngộ sâu xa về đạo đức, giác ngộ sâu xa về chân tâm chân tánh, và kim chỉ nam chính là văn hóa cội nguồn, các con, các cháu nhớ lấy và làm theo lời dạy của ta, hơn 10 triệu người ở lại phương tây tần trời thứ 2 sanh sống, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, con cháu tiên rồng,  nhị thập ông bà tổ tổ lại tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời trên, tần trời thứ 3, không cư thiên,
nói về con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo ông bà tổ lên đến tần trời không cư thiên thời vô cùng kinh ngạc, vì tần trời không cư thiên nầy có hàng trăm vạn
nhìn đám mây đất báu,  mỗi đám mây đất báu to lớn hàng trăm hàng nghìn do tuần xa gần đếm không kể xiết, hình thành hàng trăm vạn cõi trời, hào quang rực rỡ do đất báu, bảy báu vàng, bạc, trân châu ngọc ngà, pha lê, kim cương, xà cừ, hổ phách, phát tỏa ra, vô cùng rực rỡ  nhìn không chán mắt, những gì tần trời dưới có thời tần trời cũng có có khi còn quý báu hơn nữa là khác, gió trời ở đây mát dịu lạ thường mà còn mang theo cả mùi hương dìu dịu của các loài hoa làm cho thân thể khỏe khoắn đói  khác mất tiêu, ông bà tổ tổ tổ tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương tây vượt qua không biết bao nhiêu là cõi mây báu, cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại, rồi nói nơi đây là trung tâm phương tây của tần trời thứ 3 không cư thiên, như các con các cháu đã thấy tần trời thứ 3 nầy có hàng trăm vạn nhìn cõi mây đất báu, đếm không xể, các con các cháu nhìn kìa rừng thông báu, táo tiên báu, nho tiên báu , ngô vàng lúa ngọc báu, cây báu nhiều chủng loại, hoa báu , quả báu triểu cành khắp chốn khắp nơi, quả là tần trời lý tưởng, cuộc sống ở đây các tần trời dưới không thể nào sánh kịp,
             *                    *                     *
Từ tần trời thứ 1 lến đến tần trời thứ 2, rất xa  4 vạn hai nghìn do tuần, từ tần trời thứ hai lên đến tần trời thứ 3 không cư thiên, còn xa hơn nữa rất xa 16 vạn do tuần, từ tần thứ ba lên đến tần trời thứ 4,  lại còn xa xa hơn nữa 32 vạn do tuần , từ tần trời thứ tư lên đến tần trời thứ 5, xa xa rất xa 64 vạn do tuần, từ tần thứ năm đến tần trời thứ 6 phải nói xa quá xa 128 vạn do tuần,
Một dặm bằng  1, 6 cây số,  1 cây số 600m
Một do tuần bằng 10 dặm,   16 cây số,
Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập ông bà xích đế tiên đế, nhìn thấy tần trời thứ 3 vô cùng khác lạ không giống hai tần trời dưới, châu báu ngọc ngà cũng sáng chóa quý báu hơn hẳn, tần trời rộng lớn vô tận vô biên, cõi mây đất báu đếm không kể xiết, gió trời chim quý cũng khác lạ hơn hai tần trời dưới tức thời hơn 20 triệu người không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa,
Ông bà tổ tổ tổ thấy vậy hiểu rõ ý trời, tùy theo căn cơ mà ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng
7- Hỡi các con cái cháu chắt chút chít của ta, các con các cháu, lên được tần trời nầy là nhờ công đức với đời, giúp đở nhau trong cuộc sống, truyền văn hóa cuội nguồn cho con cái cháu chắt, truyền nghề giúp đời đêm lại an vui cho cuộc sống, các con các cháu từng tháng từng năm từng ngày từng giờ luôn tích lũy kiến thức nuôi lớn tấm lòng vàng,  giàu lòng nhân ái, giàu lòng thương người, giàu lòng giúp đở, giàu lòng nhân nghĩa, giàu lòng trung hiếu, thuận hiếu, giàu lòng vị tha, giàu lòng từ bi bác ái,
Sống ở đời không vì mình mà vì anh em đồng loại, anh em đồng loại hạnh phúc chính là mình hạnh phúc,
8- Vàng bạc châu báu ở đời, thân thể quý giá nân niêu, rồi cũng có ngày phải bỏ, chỉ có tấm lòng vàng, cũng như văn hóa cội nguồn, mới thật sự là vô giá, không có báu vật nào hơn trường tồn bất diệt, đơm hoa kết quả giác ngộ đời đời,
Nhờ lòng tin tuyệt đối , đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lòng tin dũng mãnh, lòng tin quyết liệt, nên trên đầu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, lúc nào cũng có hào quang
Tổ tiên, cha trời, địa mẫu hộ độ hộ trì,
9- Các con, các cháu, ở lại tần trời nầy, nhờ nền văn minh khoa học hiện đại , các con các cháu đã tích lũy trong tâm thức của mình, nên các con các cháu kiện tạo lập lên thế giới thiên đàng cực lạc nhanh chóng, kỳ quang, bảo tháp hiện đại cổ kính trang nghiêm, đường sá, ao hồ, xa gần, ngan dọc văn minh, tàng lọng khắp nơi lộng lẫy, không chỉ có các con các cháu, ở tần trời nầy, mà còn có cả con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập XÍCH ĐẾ, nhị thập HOÀNG ĐẾ, nói xong ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ con cái cháu chắt, chút chít, xích đế, hoàng đế, ĐỒNG BÀO ANH EM DA ĐỎ, DA VÀNG,
Ông bà tổ tổ thâu hào quang lại tiếp tục dẩn con cái cháu chắt, chút chít, rời khỏi tần trời thứ 3, bay lên tần trời thứ 4,  rồi đến tần trời thứ 5, thứ 6,  con cái , cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở các tần trới thứ 4, thứ 5 thứ 6 nầy, hơn , 100 triệu người,
10-Đang bay với tốc độ chớp nhoáng, hết sức nhanh bay lên tần trời thứ 7, tần trời thứ 1 trung thiên giới,
Từ tần trời thứ 6 lên tới tần trời thứ 7 , tần trời thứ 1 trung thiên giới, vô cùng xa xôi  256 vạn do
Tuần, ông bà tổ tổ tổ đang bay với tốc độ chớp
Nhoáng vô cùng nhanh chóng, nhìn lại phía sau lưng thấy con cái cháu chắt, chút chít, chỉ còn lại hơn 170 triệu người, bay không bao lâu thời đã tới tần trời số 1 trung thiên giới,  tần trời thứ 1 trung thiên giới rộng lớn vô tận vô biên, hào quang muôn màu muôn sắc trùng trùng điệp điệp, các tần trời dưới không thể nào sanh kịp, đất báu ở đây không giống như các tần trời dưới đất báu đất vàng đất bạc, đất ngọc, mà là đất báu trong suốt như pha lê, thủy tinh, còn vàng, bạc, ngọc ngà, châu  báu, trân châu,  kim cương, xà cừ, hổ phách, bảy báu ở đây rực rỡ hơn hẳn các tần trời dưới,  cây báu ở đây cũng khác hơn các tần trời dưới, như một thế giới sang hô dưới lòng đại dương đa dạng thực vật, hào quang cây báu tỏa ra trùng trùng điệp điệp,  gió trời lay động làm cho cây báu phát ra muôn điệu âm thanh du dương, làm người nghe tâm hồn thanh tịnh, an định, vào cảnh giới chân tâm chân tánh, ao hồ cùng khắp , sen báu tỏa hương ngào ngạc, nước ao rốc rách tạo ra nhạc trời, nhạc sắc, nhạc màu lung linh huyền ảo, đúng là thiên đàng tiên cảnh cực lạc an vui, còn gì hơn là ở lại nơi đây, không biết các tần trên có được như vầy không,
Nhị thập ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương tây tần trời thứ 1 trung thiên giới, thấy con cái, cháu chắt, chút chít, ưa thích tần trời nầy hơn hai phần ba, đây cũng là ý trời, ông bà dẩn con cái cháu chắt chút chít, bay không bao lâu thời dừng lại nói,  nơi đây là trung tâm phương tây
Tần trời thứ 1 trung thiên giới,
11- Nhị thập ông bà tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã tới địa phận tần trời thứ 1 từ đây trở lên tần trời thứ 2, tần trời thứ 3 đất đai châu báu không khác nhau mấy liên thông với nhau đây là ba tần trời
Quyền lực vô biên CHÚA TỂ CAI QUẢNG MUÔN LOÀI VẠN VẬT,
Những con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại ba tần trời nầy, là những con cái, cháu chắt, chút chít, đã ở ngôi vị ĐẾ , CHÚA, nơi chốn nhân gian rồi, đã vượt qua 6 tần trời lên tới tần trời thứ 7,
Trần gian lên ở các tần trời dưới, thời gọi là THIÊN CHÚNG,  phật, thánh, tiên,
còn lên ở tần trời thứ 7 , thứ 8, thứ 9, đi vào địa phận trung thiên giới không còn gọi THIÊN CHÚNG nữa, mà gọi là THIÊN CHÚA,  THIÊN ĐẾ, 3 cõi trờ 1-2-3, trung thiên giới nầy THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, rất đông quyền lực vô biên quyền năng vô hạn cai quảng muôn loài vạn vật,
12- không chỉ có THIÊN CHÚA , THIÊN ĐẾ , da trắng, chúng ta, mà còn có cả THIÊN CHÚA , THIÊN ĐẾ, NĂM MÀU DA ANH EM, da vàng, da trắng, da đen, da đỏ, da chàm,  nói xong ông bà tổ tổ tổ phóng ra một đạo hào quang hiện rõ tất cả tần trời thứ 1, thứ 2, thứ 3, anh em da trắng nhìn thấy anh em da vàng, da đỏ, trở thành THIÊN ĐẾ , THIÊN CHÚA đến ở trước rồi, ông bà tổ tổ tổ thâu hào quang lại bay lên tần trời thứ 2, thứ 3, con cái
cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại 3 tần trời nầy, hơn 70 triệu người, chỉ con hơn 100 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ, với tốc độ nhanh không thể tưởng, không bao lâu thời tới tần trời thứ 4, rồi đến thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, con cái, cháu chắt, tiếp tục rơi rớt ở lại các tần trời 93 triệu người, chỉ còn lại hơn bảy triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ, lên tần trời thứ 11,
13-nói về con cái, cháu chắt, chút chít, còn hơn bảy triệu người, nhưng người nào người nấy hào quang rực rỡ toàn là những người đạo đức lớn, trí tuệ lớn,  thần thông, pháp thuật vô biên, thân tướng đoan chính uy nghiêm , có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, bay theo ông bà với tôc độ kinh khiếp, không bao lâu lên tới tần trời thứ 11, thời không khỏi lấy làm kinh ngạc vì tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên, mỗi cõi trời mây đất báu cũng rộng lớn vô biên, cõi trời mây đât báu nhiều không thể nào đếm cho hết,  hào quang trùng trùng điệp vô cùng khác lạ, đẹp chưa từng thấy  cây báu mọc lên khắp nơi khắp chốn, như rạng san hô đa dạng thực vật, dưới lòng đại dương muôn màu muôn sắc hào quang rực rỡ đẹp lạ thu hút người nhìn chưa từng thấy bao giờ , cây báu ở đây tự nó biết di động, động thực vật, cây báu mọc lên ở đây bằng tinh chất vàng, bằng tinh chất bạc, tinh chất trân châu, tinh chất kim cương, tinh chất pha lê, tinh chất xà cừ, tinh chất ngọc ngà châu báu, quý hiếm vô biên, không dễ gì tìm kiếm đâu ra, nhưng ở đây thời tràng đầy khắp nơi chỗ nào cũng có, quả là tần trời báu vật châu báu, đất pha lê trong suốt,  ao hồ đây đó khắp chốn khắp nơi, sen báu đầy ao, đầy hồ lớp lớp hương sen MA NI LIÊN HOA, ngũ sắc, thơm dìu dịu, làm cho tâm hồn thanh tịnh lắng yên tiêu tan phiền não, cây báu triểu cành hoa, quả, diệu hoa hương quang thủy hải, từ cây báu, quả báu, hoa báu trổi lên mùi hương thơm ngát, làm cho con người khỏe khoắn dồi dào sức lực, cảm thấy khoan khoái tịnh yên an lạc, tâm hồn, ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương tây tần trời thứ 11qua không biết bao nhiêu là đất báu cõi trời, cuối cùng nhị thập ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại,
ông bà tổ tổ tổ nói nơi đây là trung tâm  phương tây tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ tần trời thứ 11 tần trời thiên vân, tần trời làm theo thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ,  
nhị thập ông bà tổ tổ tổ nói xong liền phất tay một cái tức thời hàng loạt cõi trời đều mọc lên bảo tháp, kỳ quang, khắp nơi khắp chốn, 108 tần, 72 tần, 36 tần, 18 tần kiến trúc hiện đại, nguy nga cổ kính, mái kỳ quang bảo tháp cong vút, long chầu, phụng múa,  hào quang muôn màu muôn sắc, tỏa lên rực rỡ là dovật liệu xây dựng, toàn bằng châu báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ, hổ phách, cấu trúc tạo thành, không những thế vật dụng đồ dùng, vật dụng trang trí, toàn là kỳ trâm bảo bối, không phải do nền khoa học tối cao thiên tiên thời không ai có thể
làm nổi, hoàng châu châu, kim kim nữ, bạch my ry, thấy những điều chưa từng thấy, bột miệng kêu lên, ai tạo ra thế, đẹp quá, hiện đại quá, kỳ vĩ quá, sang trọng quá, vật dụng trang trí tối tân quá, kiến trúc lộng lẫy cổ kính quá, ai tạo ra thế, ai xây nhanh thế, nghe con cháu hỏi ông bà tổ tổ tổ chỉ mỉm cười, rồng đồng loạt phất tay một cái nữa lạ thay kỳ bí thay lầu đài, cung điện,phố xá,  hiện ra khắp các cõi trời, đẹp chưa từng thấy, nhìn hoài không ớn, càng nhìn càng ưa, càng thích, bỡi những châu báu ngọc ngà, vàng , bạc, kim cương, trân châu, kết hợp cấu trúc khéo léo, tạo lên cảnh giới lầu đài cung điện không những kỳ vĩ mà còn là hết sức kỳ công, cuốn hút người xem,  kim kim nữ , kim kim lưu khen rằng cảnh giới thiên đàng cực lạc đã hiện ra, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa , kìa hàng triệu triệu người thốt lên đẹp quá đẹp quá, đường sá ngan dọc nối liền từ lầu đài cung điện nầy , đến lầu đài cung điện khác, từ kỳ quang nọ đến kỳ quang bảo tháp kia, cũng toàn bằng châu báu công phu khéo léo tráng lát tài tình, khó ai có thể làm được, ông bà tổ tổ tổ không giải thích chỉ mỉm cười mỗi lần phất tay một cái lại thêm một kỳ tích chuyện lạ xuất hiện, và lần nào cũng thế         
ông bà lại đồng loạt phất tay, cây báu mọc lên hai bên đường, hoa quả sum sê, thân kim cương, cành vàng ròng, lá bằng ngọc, quả trân châu đủ màu đủ sắc hào quang lấp lánh muôn màu muôn sắc đẹp lạ làm sao, con cái cháu chắt, hết từ ngạc nhiên nầy đến ngạc
nhiên khác, hết ngạc nhiên nọ đến ngạc nhiên kia, ông bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay, ao hồ không thấy ai xây tự nhiên xuất hiện rộng lớn bao la, khắp các cõi trời thành hồ bảy bật lát vàng, lát bạc, lát kim cương, lát trân châu, lác xà cừ, lác pha lê, lác hổ phách, đáy ao đáy hồ, cũng tráng lát bằng bảy báu, hào quang sáng chóa đẹp lạ làm sao, hết kỳ lạ nầy đến kỳ lạ khác cảnh gới thiên đàng lần lượt hiện ra ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời ao hồ đầy nước sen báu từ ao hồ mọc lên lớp lớp ra búp nở hoa thơm phức hít vào liền hết đói khác, thân thể khỏe khoắn sức lực tràng đầy, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa cây báu, lọng, tàng, mọc, hiện ra cùng khắp thành hồ, như có một bàn tay nào đó săp xếp ngăn nắp đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, ông bà lại phất tay lần nữa gió trời từ hồ sen, thổi vào lọng tàng, cây báu, đường sá, phố xá, lầu đài, cung điện, bảo tháp, phát ra nhạc trời du dương, vui tai, càng nghe càng dứt trừ phiền não, tâm hồn thơi thới an lạc yên vui, con cái, chúa chắt, chút chít, lấy làm kỳ lạ thần thông gì thế chưa nghe nói qua, tức thời kim a ma, kim ma na, kim may đam, bạch ma king, bạch mi ry, kim nhất hi, kim nhị nhị, kim tam nguyên, kim kim nữ, kim kim lưu, hoàng hoàng châu, may may ri, kim kim nữ, chấp tay thưa cha mẹ, ông bà tổ tổ tổ thần thông gì lạ thế , thiên đàng kia ai tạo, ai xây, ông bà tổ tổ tổ chỉ mỉm cười, đất đai bổng xung xinh tức thời nhị thập ông bà tổ tổ tổ bổng nhiên thân
tướng to lớn vô cùng, cao lớn như bảy núi kim sơn,
1, núi du kiện đà la, 2, núi y sa đà la, 3, núi kiệt địa lạc ca, 4, núi tô đạt lê xá na, 5, núi án thấp phược yết noa, 6, núi tỳ na đát ca, 7, núi ni dân đạt la, nhị thập ông bà tổ tổ tổ người ngồi trên tòa sen 8 muôn 4 nghìn cánh hào quang rực rỡ , người ngồi trên tòa thái cực châu báu, người ngồi trên tòa cửu trùng kim cang bá báo, người ngồi trên bệ rồng , ngai phụng, hào quang rợp trời rợp đất,  con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm kinh hãi, đồng loạt bay lên không trung chấy ta nói kệ rằng,
          Chúng con là con cháu
          Trí huệ còn non kém
          Chẳng hiểu đạo cao sâu
          Chẳng hiểu tại làm sao
          Tháp trời lại hiển hiện
          Lầu đài nào cung điện
          Đường sá kia ai xây
          Ao sen khắp đó đây
          Bàn tay ai tạo thế
          Nhạc trời nghe vui quá
          Nghe rồi lòng thanh thoát
          Phiền não liền biến mất
          Ôi nhiệm mầu làm sao
          Cam lộ nước sen ao
          Tỏa mùi hương dìu dịu
          Trong người nghe khác lạ
          Đói khác liền mất tiêu
          Thiên đàng  đẹp làm sao
          Bàn tay nào tạo dựng
          Chúng con còn khờ dại
          Nên chẳng hiểu chẳng tường
          Vô lượng nước cõi trời
          Chỉ trong vòng chốc lác
          Thiên đàng hiện cùng khắp
          Thần thông gì lạ thế
          Quyền năng gì kinh khiếp
          Chỉ trong vòng nháy mắt
          Cõi thiên đàng tạo xây
          Cũng như ông bà đây
          Chỉ trong vòng tích tắc
          Thân hình liền to lớn
           Như ngọn núi kim sơn
          Cao tận chín tần mây
          Cháu con chúng con đây
          Thành tâm lắng lắng nghe
           Xin ông bà mở lượng
           Xin ông bà tận độ
           Chúng con lắng lắng nghe
Lời kệ vừa dứt thời ông bà tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng, đây là tần trời thứ 11 tần trời phước sanh, phước quả, hay còn gọi là tần trời thiên vân,
Những con cái, cháu chắt, chút chít, nghe lời trời dạy, liền tin theo làm theo, không những thế mà còn truyền dạy lại cho đời sau,
Để cho đời sau thành tựu tấm lòng vàng,
14-Tấm lòng vàng chính là lòng bố thí, lòng thương người, lòng nhân ái, lòng vị tha, lòng giác tha, lòng từ bi, lòng hiếu tuận, lòng trung thành,  Những con cái, cháu chắt, chút chít, giàu tấm lòng vàng có nghĩa là: giàu phước đức vô tận vô biên,
giàu lòng bố thí,
giàu lòng thương người,
giàu lòng nhân ái,
giàu lòng vị tha,
giàu lòng từ bi,
giàu lòng hiếu thuận,
giàu lòng trung thành,
giàu lòng quảng đại,
giàu lòng trung tín,
giàu lòng hiếu lễ,
giàu lòng khiêm nhường,
giàu lòng hòa thuận,
giàu lòng tôn trọng,
giàu lòng tiết liệt
giàu lòng liêm sỉ
thời được lên sống cõi trời nầy, tâm nghĩ gì , ý nghĩ gì thời cảnh giới liền hiện ra, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc , tưởng đền đài có đền đài, tưởng cung điện có cung điện, nói chung là tưởng gì có nấy, đó chính là phần thưởng xứng đáng cho những người giàu tấm lòng vàng như trên,
15-tổ tiên, cha trời, mẹ trời, là ba ngôi tối cao vũ trụ, ba ngôi khai hóa , tạo hóa lên vũ trụ tạo hóa
lên tất cả, thần thông pháp thuật vô hạn tổ tiên, cha trời làm gì cũng được, cảnh giới thiên đàng cực lạc các con các cháu thấy kia là do ông bà tổ tổ tổ cầu nguyện lên đức cha trời ban cho thần lực biến hiện ra, ông bà tổ tổ tổ nói xong tuyên thuyết kệ rằng,
      QUẢNG ĐẠI,    rộng dung khắp thế gian
      NGHĨA NHÂN,  giữ vững tấm lòng son
      TỪ LÒNG,         thương hết muôn loài vật
       BI XÓT ,            lòng thương kẻ khổ nàn
       HỈ HOAN,         khi thấy người đặng phước
       XẢ TÂM,           xóa bỏ những gian tham
       TRÍ TRI,           xét rõ điều thiện ác,
       TÍN GIỮ,          lòng ngay chẳng dối lường
       LỄ NGHI,         khuôn phép luôn gìn giữ
       KHIÊM TỐN,  dung hòa ý sáng trong
       HIẾU TRUNG, ngay thẳng lòng chân chính
       LIÊM SỈ            không quên sửa lỗi lầm
       CHÍNH CHUYÊN, một dạ xa điều quấy
       TIẾT LIỆT,      trung kiên giữ lòng nhân
       TRUNG CANG, nghĩa khí nguyền son sắc
       HIẾU ĐẠO,      thuận yên tấm lòng thành
       KÍNH TRỌNG, công ơn lo đền đáp
       HÒA MÌNH,     hết thảy ngoài, như trong,
       Ý TRỜI nhân loại ĐỒNG TU,
       LUẬT TRỜI  ĐỒNG GIỮ đạo cao ức nghìn
       LÒNG VÀNG NHƯ THẾ, THỜI THÀNH PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ
 Chẳng lầm chẳng sai, ông bà tổ tổ tổ lại thuyết giáo ,  tần trời nầy là tần trời HÓA SANH, không còn nằm trong cảnh giới thai sanh,
16-Nên giai tuồng PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, cũng chấm dứt, cha mẹ phụ thân, phụ mẫu, còn không có, làm gì có phụ ông , phụ bà,
17-Chỉ còn tồn tại tôn thờ ba ngôi tối cao duy nhất, đó là TỔ TIÊN, đại linh hồn vũ trụ, hiện thân ra CHA TRỜI LONG HOA, ĐỊA MẪU MẸ TRỜI, chánh thân, chánh mẫu, con cháu tiên rồng,
18-Nay nhị thập ông bà tổ tổ tỗ ta tiên bố, giai trò ông bà tổ tổ tổ đến đây là chấm dứt,  tất cả đều bình đẳng, tất cả đều con trời, chỉ có một tổ tiên chung, một cha chung, ĐÓ LÀ CHA TRỜI, tổ tiên hiện thân ra,
19-Tần trời HÓA SANH, là do tu hành sanh lên không ai sanh ra mình cả, sanh tử tự do mình làm chủ, nên tất cả đều bình đẳng, tần trời không có giai cấp, mà chỉ có PHẬT TÔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ mà thôi, tùy theo giác ngộ hội nhập NHƯ LAI TẠNG TÁNH CỘI NGUỒN, mà có danh tánh, nói xong ông bà tổ tổ tổ tự tuyên thuyết danh tánh của mình,
VIÊN ĐỐN ĐẠI NGỘ PHẬT PHẬT TỔ,  QUANG MINH ĐẠI QUANG THÁNH THÁNH TỔ, QUẢ ĐỨC ĐẠI HẠNH VIÊN DUNG TIÊN TIÊN TỔ, MINH TÂM ĐẠI HUỆ PHẬT PHẬT
TỔ, THƯỜNG TRỤ CHÂN NHƯ TIÊN TIÊN TỔ, TỰ TẠI ĐẠI ĐỊNH PHẬT PHẬT TỔ, TRÍ KHÔNG ĐẠI TRÍ THÁNH THÁNH TỔ, GIÁC KHÔNG ĐẠI GIÁC LÃO LÃO TỔ,  ĐẲNG GIÁC KIM QUANG TIÊN TIÊN TỔ, VIÊN MINH GIÁC TRÍ TIÊN TIÊN TỔ,  CỨU CÁNH ĐẠI GIÁC THÁNH THÁNH TỔ, DIỆU PHÁP PHỔ VĂN PHẬT PHẬT TỔ,  DIỆU CHÂN TỊNH ĐỘ PHẬT PHẬT TỔ, TRÍ NGỘ TỊNH AN THÁNH THÁNH TỔ, VÔ LƯỢNG ĐẠI NGHĨA ĐÀ LA NI PHẬT PHẬT TỔ,  HIỂN TÁNH ĐẠI LINH TIÊN TIÊN TỔ,  ĐẠI LỰC KIM CANG LÃO LÃO TỔ, QUANG MINH ĐẠI QUANG TIÊN TIÊN TỔ, GIÁC KHÔNG CHÁNH GIÁC THÁNH THÁNH TỔ,  VÔ CẤU VÔ NHIỂM PHẬT PHẬT TỔ,
20-Nhị thập ông bà tổ tổ tổ tiên thuyết danh tánh của mình xong thời hư không có tiếng sấm lớn sau đó thời phát ra tiếng nói khen rằng các vì PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ , LÃO TỔ , các con đã khế hiệp hội nhập như lai tạng tánh của ta, các con thay ta làm chủ vũ trụ, cứu khổ cứu nạn những con cháu tiên rồng còn luân hồi sanh tử, mở đường dẩn dắt độ tận con cháu hội nhập như lai tạng tánh cội nguồn,  cha trời nói xong tức thời ba đạo hào quang chiếu xuống hơn bảy triệu con cháu tiên rồng, CON TRỜI, thân tướng liền to lớn như thân tướng các ông bà tổ tổ tổ,  mỗi người
Làm chủ mỗi cõi trời,  tận độ nhân loại sanh lên cõi trời mình để ở,
              *                     *                     *
Văn hóa cội nguồn, là văn hóa tối thượng thừa, chỉ cần đọc qua một lần thời phước đức vô tận vô biên, huốn chi giảng dạy cho người khác nghe, hoặc in ấn phát hành cứu nhân loại, thời công đức phước đức không thề nghĩ bàn, thành tựu 20 pháp TÁNH TRÍ, của PHẬT, THÁNH, TIÊN,
1- gánh vát chánh nghĩa, 2- duy trì chính nghĩa, 3- phát huy chính nghĩa, 4- thấu hiểu chính nghĩa, 5- sẳn sàng huy sinh vì chính nghĩa, 6- khôn khéo lèo lái chính nghĩa, 7-  biện tài vô ngại, 8- sống vì non nước, 9-  sống vì thiên hạ đồng bào, 10- lòng trong sáng,  đây là mười tánh trí đại thừa của bật chuyển luân thánh vương, tánh trí công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn,
1-  lòng tin tuyệt đối, 2- chẳng buôn thả bông lung, tu thân, 3- sống chết nhẹ tựa lông hồng, 4- xả bỏ cá nhân chỉ vì đại cuộc, 5- biết hổ khi phạm lỗi lầm, 6- biết thẹn khi bảo thủ tật xấu, 7- không độc quyền độc trị chỉ sống theo hiến pháp luật pháp sống theo cái chung của toàn nhân loại, 8-
Không hận thù chỉ vì đại nghĩa, 9- sống bình đẳng tôn trọng nhân quyền, thiên quyền tự do, 10- siêng năng tinh tấn, vì nhân loại vì đồng bào anh em,  đây là mười tánh đức đại thừa của bật lãnh tụ, chuyển luân thánh vương, tánh đức vô lượng không thể nghĩ bàn,
Người tu theo văn hóa cội nguồn chính là hình thành lên các bật chuyển luân thánh vương , PHẬT , THÁNH , TIÊN,
Văn hóa cội nguồn chính là chủ nghĩa đại đồng, chũ nghĩa của PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, chủ nghĩa của sự bình đẳng , công bằng tự do, chủ nghĩa nhân quyền nói theo trẩn gian, thiên quyền nói theo thiên chúng ở trời, chủ nghĩa của sự văn minh tột đỉnh của nhân loại con người,
Văn minh cả vật chất lẩn tinh thần,
Văn hóa cội nguồn ra đời cũng là giai đoạn chu kỳ vận hóa đi lần về cuối tiểu kiếp, sau năm nghìn năm nữa kết thúc tiểu kiếp thứ 9,  chuyển sang tiểu kiếp mới, tiểu kiếp thứ 10,
Đầu tiểu kiếp thứ 10, nhân loại tuổi thọ trung bình 3o tuổi, cứ 100 năm tăng lên 1 tuổi, và tăng mãi cho đến khi nhân loại trung bình 8 muôn 4 nghìn tuổi, tới đỉnh của kiếp tăng,
Rồi từ 8 muôn 4 nghìn tuổi cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi và giảm mãi cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn trung bình 30 tuổi là hết kiếp giảm, cũng là hết tiểu kiếp chuyển sang tiểu kiếp mới, tiểu thứ 11 kế theo,  cứ như thế tiến hóa tuần hoàn lặp đi lặp lại,
CHƯƠNG 6
PHẦN 5

THIÊN GIỚI

Nói về nhị thập ông bà hắc đế , đế mẫu, dẩn hơn 300 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, rời bỏ trần gian bay về thiên giới, không bao lâu thời tới núi tu di bay thẳng lên giữa núi, rồi dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay giáp vòng xung quanh giữa núi tu di, con cái cháu chắt, chút chít, thấy đất đai xung quanh rộng lớn vàng bạc châu báu khắp cùng, hoa quả hiếm lạ, thú , cầm quý hiếm, hiền lành không như chốn nhân gian thời khen rằng bốn cõi châu báu xung quanh giữa núi quả là đất tiên, phi phi phi lên tiếng kìa đào tiên, bầu tiên, táo tiên, thành rừng nhiều không kể xiết, ông bà tổ tổ tổ thấy con cái cháu chắt tuy khen bốn cõi đất đai châu báu nầy nhưng không có ai muốn ở lại nơi đây để sanh sống liền nói rằng con cái, cháu chắt, chút chít, có biết không đây là tần trời thứ 1, tần trời nầy có bốn cõi, đông cõi, tây cõi, nam cõi, bắc cõi, ở xung quanh giữa núi tu di,
Về sau về đời hậu thế tần trời thứ 1, bốn cõi trời nầy thiên chúng ở rất đông, có đến hàng tỷ tỷ tỷ hình thành lên bốn vua trời, a, trời trì quốc, b, trời tăng trưởng, c, trời quảng mục, d, trời đa văn, bốn cõi trời nầy gần chốn nhân gian, về thời mạc pháp văn hóa
Cội nguồn ánh sáng mặt trời đại huệ mất đi không còn nữa, thay vào đó là ánh sáng trăng, rồi đến ánh sáng của vô lượng vì sao,  nhân loại phần đông chốn nhân gian, nhờ ánh sáng của trí huệ những vì sao, nên nhân loại tu luyện chỉ lên được đến đây, chỉ có một số ít người lên những tần trời trên,
1- Nói xong ông bà xích đế, đế mẫu, tổ tổ tổ bay lên đỉnh núi tu di một khoảng xa cao 4 vạn 2 nghìn do tuần, nhưng với sức thần thông quảng đại của con cái, cháu chắt, chút chít, bay không bao lâu thời tới đỉnh núi tu di, con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm kinh dị vì đỉnh núi tu di rộng lớn vô biên, đất đai châu báu sáng chóa, đào tiên, nhân sâm, ngô vàng, lúa ngọc mọc khắp nơi, không khí đỉnh núi tu di vô cùng mát mẻ, khoan khoái sức lực dồi dào, không những thế nhiều giống chim quý thấy người bay đến như phụng hoàng, khổng tước, hồng lạc, bạch hạt, cọng mạng, ca lăng, tần già, anh vũ, múa hát vui tai, dưới đất muôn hoa đua nở, trên bầu trời chim hát chim ca, đào tiên khắp nơi, ngô vàng khắp chốn, hồ ao rộng khắp , sen quý lớp lớp tỏa rực hào quang, ôi trần gian nào sánh kịp, ông bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, muốn ở lại nơi đỉnh núi tu di hơn 10 triệu người liền dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay về phương bắc đỉnh núi tu di nơi đây cảnh sắc đẹp lạ, hơn 10 triệu con cái cháu chắt, chút chít liền bay xuống đất, vô cùng thích thú, không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa,
Ông bà tổ tổ tổ thấy thế liền thuyết giáo dạy rằng,
Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, từ bỏ chốn trần gian, từ bỏ chiếc nôi nhân loại bước vào ngôi nhà chung vũ trụ, ngôi nhà 28 tần trời, nơi đây là tần trời thứ 2, tần trời nầy gồm 32 cõi, một cõi rộng lớn thành 33 cõi trời, mỗi phương có 8 cõi trời, 4 phương thành 32 cõi, cõi trời trung ương rộng lớn bằng một phương 8 cõi, thành 33 cõi trời, một ngày đêm ở tần trời thứ 2 nầy, thời ở chốn trần gian là 3 năm, với quyền tự chủ , quyền tự do, quyền công bằng, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con các cháu có quyền lựu chọn cuộc sống của mình, TỔ TIÊN đã khai dựng tạo lập lên 28 tần trời là để cho con cháu tổ tiên ở, không một ai có quyền ngăn cản sự lựa chọn của các con các cháu,
2- Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tự mình giác ngộ rời bỏ cõi trần gian,  thời sự giác ngộ các con, các cháu, cũng đã đến đỉnh cao, ngũ-căn tự tại, thiện căn đầy đủ, tấm lòng vàng rộng lớn, trí huệ phát chiếu, thấy rõ hiểu rõ chính nghĩa, nên các con các cháu mới đến được nơi đây,
3- Với tài khoa học, tài sáng tạo, tài thẩm mĩ, tài khéo léo các con các cháu lấy châu báu vàng, bạc, ngọc ngà, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách,  kiến tạo xây dựng lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, kỳ quang bảo tháp hiện đại trang nghiêm, lầu đài , cung điện, cổ kính, nguy nga tráng lệ, đường sá, ao hồ lộng lẫy, xã hội công bằng văn minh, đời sống
Chân thiện hoàn mĩ tốt đẹp trọn vẹn, khi nào các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, thấy chán ở tần trời nầy thời tu luyện sanh lê các tần trời trên, hiện giờ đồng bào anh em của các con các cháu, cũng đã ở lại tần trời thứ 2 nầy khá đông,
Nói xong nhị thập ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ đồng bào anh em, con cái, cháu chắt, chút chít xích đế, hoàng đế, bạch đế, ở phương nam, phương tây, và trung ương, nhị thập hắc đế thâu hào quang lại  dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời trên, từ tần trời thứ  2 địa cư thiên lên tần trời thứ 3 không cư thiên rất ra, 16 vạn do tuần,
4- Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, hắc đế, bay theo ông bà tổ tổ tổ không bao lâu thời tới tần trời thứ 3 không cư thiên, thời ai nấy vô cùng kinh ngạc, tần trời nầy không giống tần trời thứ 2, là do hàng vạn vạn đám mây to lớn đã kết tụ thành mây đất báu,  một cõi mây đất báu, bằng một phương ở tần trời thứ 2,
            *                     *                     *
Định ngĩa : ngũ căn, 1- tín căn, là lòng tin mạnh mẽ vững chắc đối với văn hóa cội nguồn,  2- tấn căn, là sự dũng mãnh tiến mãi trên con đường văn hóa cội nguồn,  3- niệm căn, là ghi nhớ lời dạy đức cha trời, do ông bà tổ tổ tổ truyền dạy lại, 4- là định căn, chuyên chú tập trung ý chí nghiền ngẩm, nghiên cứu lời dạy của ông bà tổ tổ tổ, 5- huệ căn, là trí huệ thâm nhập văn hóa cội nguồn, phát sanh ra trí huệ giác ngộ cao,
Định nghĩa :  ngũ lực 1-  tín lực,nhờ niềm tin mạnh mẽ vững chắc nên tạo ra sức mạnh vi diệu, 2- tín lực, nhờ nổ lực học tập tu luyện theo văn hóa cội nguồn không ngừng, nên tạo ra sức mạnh bất thối chuyển, 3- niệm lực, nhờ niệm căn tạo ra sức mạnh của sự ghi nhớ mãnh liệt, 4- định lực, là nhờ định căn tạo ra tạo nên ý chí bất thối chuyển, 5- huệ lực sức mạnh trí huệ vô biên do huệ căn tạo ra,
Bất luận người nào, hể lấy văn hóa cội nguồn làm nền tảng, đi theo con
Dường chính nghĩa, thì người ấy thế nào cũng có đủ niềm tin có đủ sức mạnh, vượt đèo, vượt biển đi đến mục đích cuối cùng, trở thành toàn năng toàn giác, cứu thế độ nhân công đức vô tận,
                        *                     *                     * 
Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, thấy tần trời thứ 3 không giống như tần trời thứ 2, cõi trời mây đất báu nhiều không kể xiết, cõi trời nào, cõi trời nấy đất báu hào quang rực rỡ, cây báu mọc khắp nơi khắp chốn, hoa quả triểu cành hương thơm ngào ngạc, chỉ cần hít vào thời thần lực sung mãn,khỏe khắn khoan khoái lạ lùng, táo tiên, đào tiên, nhơn sâm, ngô vàng , lúa ngọc, sen báu tỏa hào quang lấp lánh đẹp lạ làm sao, kìa có cả cây thông vàng , lá thông bạc, quả thông bằng trân châu, hào quang rực rỡ chưa từng thấy bao giờ, còn biết bao nhiêu là vật lạ hiếm quý nội đất vàng, đất bạc, đất pha lê, đất kim cương, đất trân châu, đất xà cừ , đất hổ phách, cũng đủ làm choáng ngộp lòng người, huốn chi là muôn nghìn giống cây báu đa dạng thực vật quý hiếm vô cùng, gió trời mát dịu làm cho tâm hồn nhẹ nhổm lân lân, ôi còn đi đâu nữa hơn 20 triệu người có ý nghĩ như thế, thủy tiên tiên nói , chị thủy hàn hàn tần trời nầy thứ gì cũng lạ mắt, mà còn rộng lớn vô tận vô biên, mỗi cõi trời cách nhau riêng biệt, thật là lý tưởng cho những ai muốn ở đây,  nhị thập ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương bắc vượt qua không biết bao nhiêu là cõi trời cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại nói,
 5- Nơi đây là trung tâm của phương bắc tần trời
Thứ 3 con cái, cháu chắt, chút chít, nhìn xem cảnh sắc các cõi trời nơi đây đẹp lạ, lời nói ông bà tổ tổ tổ vừa xong tức thời có hơn 20 triệu người bay xuống mặt đất hò reo vui sướng chạy nhãy lung tung, nhị thập ông bà tổ tổ tổ thấy thế liền thuyết giáo dạy rằng
6- Nơi đây là trung tâm phương bắc, tần trời thứ 3, không cư thiên, ở chốn nhân gian các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít,  thường tôn sùng văn hóa cội nguồn,  dù trí huệ chọn pháp lành chính nghĩa để sống, không khiếp sợ, siêng năng tu học, không tự mãn, cho là đủ, học nữa học mãi,  sanh tâm hoan hỷ vui vẻ phấn chí tu hành, làm lớn tấm lòng vàng tấm lòng châu báu ngọc ngà, nên thấy tâm hồn khoan khoái an lạc hạnh phúc, trồng nhiều thiện căn trong tâm hồn của mình, nhờ thế tâm hồn các con các cháu thường an định yên vui, trí huệ giác ngộ nên mới theo ông bà lên tới tận nơi đây,
7- Nhưng các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải nhớ đừng vui chơi say đắm quá, thời sa đọa trở lại chốn trần gian, nhất là sa đọa trúng vào thời kỳ mạt pháp, thời không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, các con các cháu , các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ lời ta dạy, ở tần trời thứ 3 nầy không phải chỉ có hơn 20 triệu người các con, các cháu, các chắt, các chút ở mà còn có cả con cái, cháu chắt, chút chít xích đế hơn 15 triệu người, hoàng đế hơn 120 triệu người,  bạch đế hơn 20 triệu người, đồng bào năm màu da anh em sống theo chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG tần trời nào
Cũng có, nói xong nhị thập ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ đông, tây, nam, bắc, trung ương tần trời thứ 3, hiện rõ đồng bào anh đã đến đây để ở,  
ông bà tổ tổ tổ thâu hào quang lại tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời trên tần trời thứ tư, cao xa đến 32 vạn do tuần, rồi đến tần trời thứ 5 cao xa đến 64 vạn do tuần, rồi đến tần trời thứ 6 cao xa đến 128 vạn do tuần, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại các tần trời thứ 4, thứ 5, thứ 6, 120 triệu
Người, từ tần trời thứ 6 trở xuống là 6 tần trời cõi DỤC, DỤC GIỚI, HẠ THIÊN VŨ TRỤ ,
Từ tần trời thứ 6 trở lên tần trời thứ bảy tức là tần trời thứ 1 bước vào đại phận trung thiên giới, hay còn gọi là bước vào địa phận sắc giới, từ tần trời thứ 6 lên tới tần trời thứ 7, rất xa 2 56 vạn đo tuần,
Ông bà tổ tổ tổ đang bay với tốc độ kinh khủng nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo không lấy gì làm khó khăn, nếu là con cái , cháu chắt, chút chít, ở lai tần trời thứ 2 thời không cách gì bay theo kịp, con cái, cháu chắt, ở tần trời thứ 3 cố gắng lắm bay theo mới kịp, vậy mới biết con cái, cháu chắt, chút chít, đi theo ông bà tổ tổ tổ , trình độ giác ngộ dân trí khác nhau, nên thần thông pháp thuật cũng cao thấp khác nhau, nên kẻ ở tần trời cao người ở tần trời thấp,  với tốc bay nhanh khủng khiếp bay không bao lâu thời tới tần trời thứ 1 trung thiên giới từ nơi đất báu hào quang muôn màu muôn sắc trùng trùng điệp điệp, các tần trời dưới không thể nào sánh
Kịp, đặt chân chân đến trung thiên sắc giới thời thấy cái gì cũng mới lạ màu sắc rực rỡ, đất đai châu báu cũng khác hơn các tần trời dưới, cây báu mọc khắp nơi khắp chốn hoa quả sum sê thân kim cương, cành vàng, lá ngọc, quả trân châu, đủ màu đủ sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, mùi hương thơm từ hoa quả làm cho con người không những hết đói khác mà còn khỏe khắn khác thường sức lực, thần lực, công lực tăng lên, như hàng vạn vạn năm tu luyện thần thông phép tắc tăng lên một cách kỳ lạ, ai cũng tự nghĩ tần trời nầy là tần trời gì mà nhiệm mầu như thế, bay trên không trung nhìn xuống thấy ao sen cùng khắp , sen vàng, sen bạc, sen kim cương, sen ngọc sen ngà, sen trân châu, hào quang màu sắc đẹp lạ hương sen dìu dịu làm cho con người trí nhớ tăng lên gấp trăm gấp nghìn lần, nước ao sen trong ngần rốc rách tuôn chảy làm cho tâm hồn định tỉnh an lạc yên vui, gió trời không những mát mẻ gây cảm giác thoát tục lạ thường mà còn làm cho cây báu rung động phát ra âm thanh du dương, làm cho trực giác tâm hồn sâu thẳm những ý mật trong văn hóa cội nguồn giờ đây thông suốt, ông bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, muốn ở lại nơi đây liền bay về phương bắc vượt qua hàng vạn cõi trời, cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại truyền dạy rằng,
8- Nơi đây là trung tâm phương bắc của tần trời thứ 7, tính từ dưới lên trên,  tần trời thứ 1của trung thiên sắc giới, tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên có hàng
Vạn vạn cõi trời, chỉ ở phương bắc tần trời đây cũng có trên hàng nghìn nghìn cõi trời, mỗi cõi trời đều rộng lớn vô biên, tần trời thứ 1, tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, không khác gì nhau mấy, những người ở trên 3 tần trời nầy đều là THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ cả, vì sao như thế, vì ngay nơi chốn trần gian các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã lên ngôi ĐẾ, ngôi CHÚA, hết rồi, là những ông tổ trên 72 đời, trên 36 đời, 3 tần trời quyền lực vô biên, quyền năng trùm khắp nhân thế, cai quảng hết thảy vạn vật, trên ba tần trời nầy thời không còn giai cấp chúa, đế, gì nữa, tất cả đều bình đẳng, không ai có quyền cai trị ai,  không có con người ngự trị con người
Chỉ có TỔ TIÊN , CHA TRỜI , ngự trị con người mà thôi, hơn 50 triệu người nghe ông bà tổ tổ tổ nói trên ba tần trời nầy, thời con người không còn quyền lực gì nữa , thời không muốn theo ông bà tổ tổ tổ nữa,  liền ở lại ba tần trời nầy làm THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ , oai phong lẩm liệt, ông bà tổ tổ tổ thấy như thế liền dạy bảo rằng,
9- ở chốn trần gian các CHÚA ,các ĐẾ, giáo dục cho người thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, thời chính các chúa , các đế , đã thành PHẬT, THÁNH, TIÊN rồi, cho nên các chúa các đế mới đến được nơi đây làm chúa tể thế giới vạn vật, lấy văn hóa cội nguồn làm trụ cột, lấy chân tâm chân tánh làm chỗ an trụ  giãi thoát,  lấy sự cứu khổ thế giới sanh linh, làm sự an lạc, những THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, dũng
mãnh nhất trên đời, không chỉ các con các cháu, mới là THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, mà có cả năm màu da ĐỒNG BÀO ANH EM, sống trên 3 tần trời nầy đều là THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ cả, nói xong ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang làm hiện rõ những THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ,  con cái, cháu chắt, chút chít, của XÍCH ĐẾ hơn 30 triệu người, HOÀNG ĐẾ  hơn 100 triệu người, BẠCH ĐẾ hơn 70 triệu người, như vậy THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, năm màu da anh em hằng hà sa số, ông bà tổ tổ tổ nói xong thâu hào quang lại bay lên tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại ba tần trời trung thiên giới nầy hơn 50 triệu người,
ông bà tổ tổ tổ lại tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 4, tần trời thứ 5, tần trời thứ 6, tần trời thứ 7, tần trời thứ 8, tần trời thứ 9, tần trời thứ 10, tiếp tục rơi rớt con cái , cháu chắt, chút chít, ở lại các tần trời, từ tần trời thư 4, đến tần trời thứ 10,  hơn 93 triệu người, chỉ còn lại hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ vớt tốc độ bay nhanh gấp trăm lần ở tần trời thứ 2 thứ 3 ở hạ thiên dục giới, nhìn tốc độ bay kinh khiếp thời cũng biết hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ quả là những bật chí tôn vô thượng, không còn rơi vào đường danh lợi,  thần thông quảng đại vô biên không thể nghĩ bàn,
ông bà tổ tổ tổ đang bay với tốc độ kinh khủng nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo không lấy gì làm khó khăn, người nào người
nấy thân tướng uy nghi, hào quang rực rỡ trí huệ thanh tịnh hội ngộ chân tâm chân tánh, có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp,
10-nói về hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ không bao lâu thời tới tần trời thứ 11, tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên, cảnh giới vô cùng khác lạ, mây đất báu tần trời nầy toàn bằng pha lê trong suốt vàng, bạc , ngọc ngà châu báu, trân châu, kim cương, xà chừ, hổ phách khắp cùng mặt đất, hào quang sáng chóa muôn màu vạn sắc, không có một tần trời nào sánh kịp, đa dạng chủng loại cây báu mọc cùng khắp như đa dạng sang hô ở dưới lòng đại dương,
sự hình thành lên sự sống của đa dạng thực vật là do tinh chất vàng, tinh chất bạc, tinh chất ngọc, tinh chất kim cương, tinh chất xà cừ, tinh chất hổ phách, quý hiếm vô cùng, chỉ cần ăn một quả cây báu cũng đã tăng lên hàng vạn vạn năm, xa gần ao hồ sen nở thơm ngát, chỉ cần hít vào không cần ăn uống hàng tháng, huốn chi là uống nước cam lộ ao sen, thời không cần ăn uống cả năm, quả là một tần trời không dễ mấy ai tới được, nếu không lập được nhiều công đức trong văn hóa cội nguồn, chân tâm, chân tánh con người lúc nào cũng thanh tịnh, trước sao sau vậy không thêm, không bớt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, trong sáng vọ vi, linh giác linh hồn con người, tấm lòng vàng, lòng ngọc, lòng kim cương, của mỗi linh hồn con người, chính là lòng nhân, lòng hiếu, lòng trung, lòng từ bi bác ái, lòng yêu thương rộng lớn bao
trùm mọi người mọi vật, vân vân . . .
nếu không giàu những tấm lòng vàng,  giàu lòng bố thí, giàu lòng vì người, giàu lòng nhân ái, giàu lòng trung hiếu, thuận hiếu, giàu lòng giúp ích nhân loại, giàu lòng từ bi bác ai,
sống ở đời luôn tạo phúc cho người, hửu ích cho đời, nhân loại hạnh phúc chính là mình hạnh phúc
thời không cách gì lên được tần trời thứ 11 tần trời phước sanh, phước quả, tần trời sống theo thiên ý tổ tiên cha trời, ông bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít , tất cả đều muốn ở lại nơi tần trời nầy thời đã hợp ý nhị thập ông bà tổ tổ tổ,
ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương bắc vượt qua vô số vô biên cõi trời, và cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại không đi nữa, nhị thập ông bà tổ tổ tổ liền phất tay tức thời hàng vạn cõi trời ở phương bắc hiện ra, xa gần đều thấy rõ, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, tức thời kỳ quang, bảo tháp hiện ra mọc lên khắp các cõi trời, bảo tháp kỳ quang đồ sộ to lớn cao vút, 108 tần, 72 tần, 36 tần 18 tần, hào quang muôn màu, muôn sắc trùng trùng điệp điệp vô cùng đẹp mắt, kiến trúc hiện đại , kỳ quang cổ kính, chất liệu xây cất, toàn bằng bảy báu, vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách, bố trí châu báu đẹp mắt, chất liệu pha trộn, mài giũa kỳ công, hơn bảy triệu con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm kinh dị chưa từng thấy trong đời, thần thông gì kinh khiếp thế chỉ trong vòng
nháy mắt kỳ quang bảo tháp mọc lên khắp cõi trời,
ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời lầu đài cung điện cũng lại mọc lên khắp các cõi trời, không những đồ sộ cổ kinh nguy nga, tráng lệ, mà còn công phu tỉ mỉ điêu khắc chạm trổ vô cùng tinh xão kỳ công, phố xá rộng khắp, lại thêm một phen kinh ngạc
ai kiến tạo xây dựng mà nhanh đến thế, hàng vạn cõi trời cùng lúc mọc lên lầu đài cung điện, nguy nga tráng lệ đẹp chưa từng thấy bao giờ, chất liệu kiến trúc xây dựng kết hợp dung hòa cũng toàn bằng bảy chất báu, hào quang rực rỡ,   nhị thập ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời đường sá ngan dọc hiện ra nối liền từ bảo tháp nầy sang qua bảo tháp khác, từ bảo tháp nọ tới bảo tháp kia, từ lầu đài cung điện nầy nối liền lầu đài cung điện khác , từ lầu đài cung điện nọ nối liền cung điện kia, đường sá tráng lát cũng toàn bằng bảy chất báu ,vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ , hổ phách, hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ, con cái, cháu chắt, chút chít, hết kinh ngạc nầy đến kinh ngạc khác , hết kinh ngạc nọ đến kinh ngạc kia, không thể nào tưởng tượng nổi nhị thập ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, như có một bàn tay vô hình nào đó xây ao sen báu hiện ra, đáy lác vàng ròng, thành ao chín bật, bảy bật, lác vàng , lác bạc, lác kim cương, lác pha lê, lác xà cừ, lác hổ phách, vô cùng đẹp mắt nhìn mãi không thấy chán, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, tức thời nước ao cam lộ hiện ra, sen báu mọc lên, cộng sen
bằng bạc, lá sen bằng vàng, hoa sen bằng kim cương, hào quang rực rỡ đẹp lạ vô cùng, nước ao chảy xuyên qua sen rốc rách vang lên nhạc trời, người nghe phiền não tiêu tan , tâm hồn định tỉnh lắng yên an lạc, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, tức thời lọng, tàng, châu báu mọc lên hai bên đường, cũng như mọc lên cùng khắp thành ao, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời gió trời từ giữa hồ sen thổi nhè nhẹ vào cây báu, cũng như lầu đài cung điện bảo tháp, tạo ra vô số âm thanh vi dịu, không những rất vui tai mà còn làm cho tâm hồn con người nhẹ nhổm an vui, phơi phới, bắc bắc ma, mi mi sa, thủy hàn hàn, phi phi phi, không cầm được lòng ngưỡng mộ sung sướng la lên, thiên đàng cực lạc đã hiện ra rồi kìa, đẹp quá không thể nào diễn tả cho hết, hàng vạn cõi trời đều như thế cả, những cõi trời kia để cho ai ở, bàn tay nào tạo lên mà nhanh đến thế, anh chị em chúng ta hãy hỏi ông bà tổ tổ tổ xem,
tức thời phi phi ma, hải hải đăng, phi đen đen, mi mi sa, bắc bắc ma, u địa địa, thủy hàn hàn, thủy tiên tiên, phi phi phi, chấp tay quỳ lạy thưa thỉnh, bổng nghe tiếng sấm đất trời rung chuyển bổng thấy ông bà tổ tổ tổ thân tướng to lớn vô cùng cao lên hàng trăm dặm, người ngồi lên tòa sen, 8 muôn 4 nghìn cánh, bằng bảy chất báu to như quả núi kim sơn, người ngồi trên tòa kim cang chín bệ, cao tới chín tần mây, người ngồi trên tòa thái cực, gần bằng nửa quả địa cầu, người ngồi trên bệ rồng như quả
núi kim sơn, người ngồi trên bệ phụng như quả núi kim sơn, con cái cháu chắt, chút chít, thấy ông bà tổ tổ tổ hiển hiện thần thông như thế thời kinh hãi hơn bảy triệu người con cháu, đồng loạt bay lên hư không thỉnh kệ rằng,
         chúng con là con cháu
         trí tuệ còn non kém
         chẳng hiểu đạo cao sâu
         chẳng hiểu tại làm sao
         tháp trời lại hiển hiện
         lầu đài nào cung điện
         tráng lệ kia ai xây
         đường sá khắp đó đây
         bàn tay ai tạo dựng
         chúng con còn khờ dại
         nào hiểu được huyền cơ
         ao sen khắp đó đây
         bàn tay ai tạo thế
         nhạc trời nghe vui quá
         nghe rồi lòng thanh thoát
         phiền não liền biến mất
         ôi nhiệm mầu làm sao
         cam lộ nước sen ao
         tỏa mùi hương dìu dịu
         tâm hồn liền thanh tịnh
         đói khác biến mất tiêu
         thiên đàng kia ai xây
         ai người đến đó ở
         xin ông bà chỉ rõ
         chúng con lắng lắng nghe
lời thỉnh cầu kệ kinh vừa dứt, nhị thập ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang rợp trời rợp đất,
11- nhị thập ông bà tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng,
hỡi các con cái, cháu chắt, chút chít, tần trời nầy là tần trời thứ 11trung tâm trung thiên giới, không phải cao, không phải thấp, thế mà thu nhiếp tất cả vạn vật tam thiên đại thiên thế giới, tần trời phước sanh phước quả,  tần trời thiên vân luôn nghe lời cha trời dạy bảo, phát đại nguyện rộng sâu tận độ muôn loài vạn vật nhân loại con người con cháu tiên rồng hội ngộ chân tâm chân tánh, hội nhập cội nguồn, vào ngôi chánh đẳng chánh giác,
12- tần trời thứ 11 là tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ,  tần trời hóa sanh, không còn ở cảnh giới thai sanh nữa, tất cả đều theo tâm ý của mình biến hóa hiện ra,
13-vì không còn ở cảnh giới thai sanh, nên không có phụ thân , phụ mẫu,  phụ thân phụ mẫu còn không có, làm gì có phụ ông phụ bà, nhân loại sống từ đây lên các tần trời trên , chỉ có một người cha duy nhất đó là CHA TRỜI, do TỔ TIÊN , hiện thân ra, vì tần trời nầy trở lên không còn nữ giới, muốn nam là nam, muốn nữ là nữ, tùy theo tâm ý biến hiện ra, cũng không còn VUA, CHÚA, ĐẾ, VƯƠNG, gì nữa, tất cả nhân loại đều bình đẳng, tất cả đều sống theo thiên ý CHA TRỜI,
thiên luật vũ trụ, vì sao chúng ta lại tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, vì tổ tiên cha trời là đại linh hồn vũ trụ, còn linh hồn chúng ta là tiểu linh hồn vũ trụ, ví như nước là đại linh hồn, còn bọt nước là tiểu linh hồn, bọt nước do nước tạo ra, nước chỉ là một còn bọt nước thời vô lượng vô biên,
bọt nước tôn thờ nước là điều hiển nhiên, vì nước là nguồn cội của bọt nước,
TỔ TIÊN , CHA TRỜI, là đấng khai hóa tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên tất cả, tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới , 28 tần trời 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, thất sơn châu báu, xa gần bao bọc núi tu di, bốn cõi nhân gian, thiên địa trời đất,
 14-Thử nghĩ mà xem thần thông pháp thuật khai tạo lập lên vũ trụ như thế, phải nói là vô hạng không thể nghĩ bàn,
15-Những cảnh giới thiên đàng vừa mới hiện ra là do tâm nguyện của nhị thập tổ tổ tổ nương theo thần lực của đức CHA TRỜI biến hiện tạo ra,  đó là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết nghe lời trời dạy,
16-Tần trời phước sanh phước quả, tần trời hóa  sanh, không còn ở cảnh giới thai sanh nữa, giai tuồng PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, phụ diển giai tuồng sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống coi như đã chấm dứt, những linh hồn sanh lên tần trời phước sanh, phước quả, đều bình đẳng ngan nhau
Quyền bình đẳng, quyền công bằng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội hộp, quyền tự do lập hội, quyền tự nguyện, quyền làm chủ vận mệnh, quyền làm chủ vũ trụ,  nói chung là 36 quyền chính, 72 quyền phụ, 8 muôn 4 nghìn điều luật,THIÊN QUYỀN của mỗi linh hồn con người,
Nay nhị thập tổ tổ tổ, tiên bố giai tuồng cha mẹ phụ thân, phụ mẫu, phụ ông phụ bà không còn nữa, tất cả đều như nhau, đều bình đẳng, tất cả là phật tổ, thánh tổ, tiên tiên tổ,  chỉ còn tồn tại TÔN THỜ trong mỗi linh hồn con người, là TỔ TIÊN, HIỆN THÂN RA ĐỨC CHA TRỜI mà thôi,
Tùy theo công đức tu luyện, cũng như sự giác ngộ  của mỗi vì PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ,  mà có danh tánh, nói xong ông bà tổ tổ tổ lần lượt tuyên thuyết danh tánh của mình,
VÔ TƯỞNG CỨU CÁNH TỔ TỔ TỔ,  VÔ SANH VÔ DIỆT THÁNH THÁNH TỔ,  VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT PHẬT TỔ,  HƯ KHÔNG VÔ VI PHẬT PHẬT TỔ,  VÔ NIỆM KHÔNG KHÔNG TIÊN TIÊN TỔ, VÔ TRÍ TỊNH KHÔNG TIÊN TIÊN TỔ, VÔ THỈ VÔ CHUNG PHẬT PHẬT TỔ,  DIỆT TẬN ĐỊNH THÁNH THÁNH TỔ,  VÔ VÔ THỨC ĐẠI ĐỊNH TỔ TỔ TỔ,  SẮC KHÔNG VÔ VI PHẬT PHẬT TỔ,  VÔ CHỨNG VÔ ĐẮC PHẬT PHẬT TỔ,  VIÊN GIÁC
KHÔNG KHÔNG TIÊN TIÊN TỔ,  LẮNG YÊN THANH TỊNH TỔ TỔ TỔ, NHẤT NIỆM KHÔNG KHÔNG TỔ TỔ TỔ,  TỰ TÁNH THANH TỊNH THÁNH THÁNH TỔ,  VÔ NGẠI ĐẠI TRÍ TIÊN TIÊN TỔ, KHÔNG VÔ BIÊN LÃO TỔ TỔ TỔ, VÔ LƯỢNG THỌ QUANG PHẬT PHẬT TỔ,  TỈNH LẶNG BẤT ĐỘNG TỔ TỔ TỔ , GIÁC LINH ĐẠI GIÁC THÁNH THÁNH TỔ,  nhị thập ông bà tổ tổ tổ tuyên thuyết danh tánh vừa xong, thời trên hư không phát ra tiếng nói khen rằng, khen thay khen thay nhị thập PHẬT TỔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ,
TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ, LÃO TỔ TỔ TỔ,  các tổ tổ tổ nói quả không sai,  linh hồn các tổ tổ tổ từ đại linh hồn hư không vũ trụ khỡi sanh ra, từ chân tánh hư không vũ  trụ khỡi sanh ra thức tánh phân biệt lục trần, thành tiểu linh hồn, trãi qua vô lượng sanh tử luân hồi, hình thành lần lục căn, lục thức, nay linh hồn các tổ tổ tổ MINH TÂM KIẾN TÁNH, phản tỉnh trực giác chứng ngộ chân tâm chân tánh, làm chủ chân tâm chân tánh,  hội nhập cội nguồn , tiểu linh hồn hội nhập đại linh hồn hư không vũ trụ,
Nên giai tuồng phụ thân, phụ mẫu, cũng như ông bà, cũng chấm dứt, chân tâm chân tánh bình đẳng
Tiếng khen cũng như lời dạy bảo CHA TRỜI vừa dứt tức thời ba đạo hào quang chiếu xuống tần trời chấn động, hơn 7 triệu người đều biến thành
Thân tướng to lớn, ngồi trên tòa sen báu , tòa kim cang, tòa thái cực, như nhị thập ông bà tổ tổ tổ thành chánh đẳng chánh giác PHẬT TỔ, THÁNH TỒ, TIÊN TIÊN TỔ, LÃO TỔ TỔ TỔ, làm chủ các cõi trời , phát đại nguyện độ tận muôn loài vạn vật, con người, hội nhập cội nguồn thành chánh đẳng chánh giác, các tổ tổ   danh tánh khế hiệp với NHƯ LAI TẠNG TÁNH VŨ TRỤ, ẩn tàng năm kho tàng toàn năng toàn giác tổ tiên như lai vũ trụ, như sau,
1pháp tạng vũ trụ, 2- luật tạng vũ trụ, 3- thiên tạng vũ trụ, 4 – mật tạng vũ trụ, 5- hiến tạng vũ trụ, những người đã hội nhập như lai tạng tánh vũ trụ, thời trí huệ vô tận không thể nghĩ bàn, phước đức vô tận không thể nghĩ bàn, thần thông pháp thuật không thể nghĩ bàn,
Các bật giác ngộ hiểu rõ linh hồn của mình bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, trường tồn mãi mãi, theo nghiệp ác thiện, luân hồi mãi mãi, bỏ lại không biết bao nhiêu là thân xác, từ thân xác các loài thảo mộc, cho đến thân xác côn trùng , bò sát, cầm, thú, nay đã được làm người mà không lo tu học tiến hóa linh hồn thành PHẬT , THÁNH TIÊN, thời không phải uổng lắm sao, mất thân người muôn kiếp khó trở lại, uổng thay uổng thay,
              *                     *                     *


CHƯƠNG 7
PHẦN 1

THIÊN GIỚI

1- nói về thanh đế, đế mẫu, dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, rời bỏ cõi trần gian bay về thiên giới hơn 500 triệu người bay không bao lâu thời tới núi tu di không hạ xuống núi tu di mà dẩn con cái cháu chắt, chút chít, bay lên 1 vạn do tuần thời dừng lại chỉ những vùng đất đai rộng lớn xa gần cao thấp xung quanh núi tu di nói rằng về sau những vùng đất đai gần chân núi tu di nầy, hình thành lên nhiều cung điện thiên thần, còn dưới chân núi tu di sau nầy hình thành lên nhiều cung động địa thần, ông bà tổ tổ lại tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay cao thêm lên 1 vạn do tuần nữa, chỉ vào những vùng đất rộng lớn nhiều vô số cao thấp xung quanh lưng chừng núi tu di rồi nói những vùng đất rộng lớn nầy, về sau thiên thần ở rất đông, lại tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay cao thêm lên, 1vạn do tuần nữa chỉ vào những vùng đất cao thấp rộng lớn giáp vòng xung quanh núi tu di nói, những vùng đất rộng lớn nầy về sau hình thành vô số cung điện thiên thần, thiên thần ở ba tần núi thấp cao trên, nhất là về thời mạc pháp lạc cội lạc nguồn nhân loại tu hành sanh lên rất đông, ông bà tổ tổ tổ lại tiếp tục dẩn con
cái, cháu chắt, chút chít, bay lên 1 vạn dặm nữa thời đến phân nữa núi tu di, tại phân nữa núi tu di có bốn cõi đất báu rộng lớn vô cùng xung quang giữa núi tu di ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái , cháu chắt, chút chít, bay giáp vòng đông, tây, nam, bắc, giữa núi nhìn cảnh quang đẹp lạ vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, trân châu, kim cương, khắp nơi khắp chốn, đào tiên thơm ngát, táo tiên bạc ngàn, ngô vàng , lúa ngọc quý hiếm khắp nơi, hoa đua sắc thắm, chim đua nhãy múa ca hát vui tai,  ai nấy trằm trồ ngợi khen không ngớt, ông bà tổ tổ tổ quan sát thấy con cái, cháu chắt, chút chít không có ai muốn ở lại nơi đây,
liền thuyết giáo dạy rằng,  đây là tần trời thứ 1, có bốn cõi trời đông, tây, nam, bắc, về sau hình thành lên bốn vua trời, a) trời trì quốc, b) rời tăng trưởng, c) trời quảng mục, d) trời đa văn, tần trời thứ 1, bốn cõi trời nầy là bốn cõi trời tứ thiên vương gần chốn nhân gian, dân ở bốn cõi trời nầy cũng như các tần trời trên  gọi là thiên chúng,
ông bà tổ tổ tổ nói xong liền dẩn con cái, cháu chắt, chút chít bay thêm lên 4 vạn 2 ngàn do tuần, thời tới đỉnh núi tu di thấy đất báu hào quang rực rỡ, đất đai rộng lớn vô biên, đào tiên , táo tiên, nho tiên, nhân sâm, bạc ngàn hào quang lấp lánh, hoa hương thơm ngào ngạc, làm cho tâm hồn thoát tục, khỏe khoắn dồi dào sức lực khoan khoái lạ thường,  cảnh giới muôn màu muôn sắc, xuân mãi không tàn, ngô vàng, lúa ngọc, bầu tiên, thi nhau tỏa hào quang rực rỡ,
nào rồng , nào phụng, nào kỳ lân, nào khổng tước, nào hồng lạc, nào hạt, nào anh võ, nào cạng mạng, nào ca lăng tần già, vân vân . . .
loài nào loài nấy hào quang rực rỡ chúng rất hiền lành thấy người liền bay đến múa hát vui tai, dưới đất hoa đua sắc thắm, trên bầu trời chim luyện chim múa, chim hát, chim ca, quả tiên triểu cành, ao hồ cùng khắp sen nở lớp lớp đẹp lạ làm sao, vàng, bạc, trân châu, kim cương, ngọc ngà châu báu làm đất, tiếng người trằm trồ ca ngợi không ngớt, ly hương hương nói chị đà la la, tần trời nầy cảnh quang đẹp quá, bồng lai tiên cảnh khắp nơi, cảnh sắc mùa xuân không tàn, đúng là một tần trời lý tưởng để ở, đà la la hỏi em muốn ở lại tần trời nầy sao, ly hương hương lắc đầu, nhị thập ông bà tổ tổ tổ nhìn thấy hơn 50 triệu người muốn ở lại tần trời thứ 2, không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa,
tức thời ông bà tổ tổ tổ dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay về phương đông của tần trời thứ hai, không bao lâu thời ông bà tổ tổ tổ dừng lại nói,
hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nơi đây là trung tâm phương đông tần trời thứ 2,  tần trời thứ 2 vô cùng rộng lớn trên đỉnh núi tu di, tần trời thứ 2 nầy gồm có 32 cõi trời một cõi trời trung ương nữa là 33 cõi,  mỗi phương có 8 cõi trời, 4 phương 32 cõi trời, cõi trung ương rộng lớn bằng một phương 8 cõi trời,
2- các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, rời bỏ chiếc nôi nhân loại chốn trần gian, bước vào ngôi
nhà chung vũ trụ 28 tần trời, TỔ TIÊN KHAI TẠO LẬP LÊN CHO CON CHÁU TIÊN RỒNG Ở,
tần trời nào hể thấy hợp ý thời con cái, cháu chắt, chút chít ở, không ai có quyền ngăn cản, hoặc đuổi đi, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự nguyện , quyền muốn theo hay không theo quyền tự chủ do con cái, cháu chắt, chút chít quyết định, vì những quyền nói trên chính là thiên luật vũ trụ thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, quyền bất khả xâm phạm,
3- con cái, cháu chắt, chút chít , ở lại tần trời nầy, cũng không lấy gì làm lo lắng lắm, vì con cái, cháu chắt, chút chít, không những thần thông pháp thuật vô biên, đạo pháp văn hóa cội nguồn vững chải, nền kiến thức khoa học hiện đại tiên tiến, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tôm gốp vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, trân châu, kim cương, pha lê , xà cừ, hổ phách, kiến tạo xây dựng lên kỳ quang bảo tháp, xây dựng lên lầu đài cung điện, xây dựng lên đường sá ngan dọc, dọc ngan, nối liền từ nơi nầy đến nơi khác, nơi nọ đến nơi kia, làm cho thông thương khắp nơi khắp chốn, ao sen cùng khắp, vườn đào, vườn táo, vườn nho quy hoạch có chỗ có nơi, ngô vàng, lúa ngọc có lề có lối, xã hội chân thiện hoàn mĩ tốt đẹp trọn vẹn, nếu con cái , cháu chắt, chút chít, ở thấy chán tần trời nầy thời tu luyện bay lên các tần trời trên, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không lạc cội lạc nguồn văn hóa chính nghĩa
 luôn gìn giữ , thời lục trần không xây chuyển làm hại, lục căn thanh tịnh, lục thức tự tại an vui, qua lại hội hộp bàn đào với anh em đồng bào con cháu tiên rồng, ở khắp tần trời thứ 2 nầy nói xong ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ năm màu da anh em đang đi vào cuộc sống khắp tần trời thứ 2,
ông bà tổ tổ tổ thuyết giáo dặn dò con cái cháu chắt, chút chít, xong thâu hào quang trở lại tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 3, cao xa 16 vạn do tuần gần gấp đôi chiều cao của núi tu di, với tốc độ nhanh chóng bay không bao lâu thời tới tần trời thứ 3,
4-nói về con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo ông bà tổ tổ tổ lên đến tần trời thứ 3,
           *                      *                       *
Phân giải mười tám giới,
SÁU CĂN, SÁU TRẦN, SÁU THỨC,
SÁU CĂN,
Sáu căn nói theo phật pháp,  còn nói sáu giác quan là nói theo ở đời,
1) NHÃN CĂN,   QUAN GIÁC,  hai con mắt,
2) NHĨ  CĂN,       THÍNH GIÁC, hai lỗ tai,
3) TỸ  CĂN,         KHỨU GIÁC,  hai lỗ mũi,
4)  THIỆT CĂN,   VỊ GIÁC,          cái lưỡi,
5)  THÂN CĂN,    XÚC GIÁC,     thân người,
6)  Ý  CĂN,           Ý THỨC,         cái biết phân biệt, nhận thức, suy nghĩ
                                        Thần thức linh hồn con ngưới,
SÁU TRẦN,
1)  SẮC TRẦN,         MÀU SẮC VẬT CHẤT, ĐƯỜNG NÉT ĐA DẠNG 
                        HÌNH DÁNG, những gì mắt có thể thấy được,
2)  THANH TRẦN,  LÀ ÂM THANH những tiếng mà tai nghe được,
3)  HƯƠNG TRẦN,  LÀ MÙI BỐC LÊN TỎA RA, mũi ngửi được,
4)  VỊ TRẦN ,           LÀ CHẤT VỊ, lưỡi nếm được,
5)  XÚC TRẦN,  LÀ NHỮNG VẬT CHẤT, thân tiếp xúc, cảm xúc được,
6)   PHÁP TRẦN,      LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH, ÂM THANH, MÀU SẮC,
                                    MÙI, VỊ, THAY ĐỔI BIẾN ĐỔI, CÒN MẤT, HỌP 
                         TAN, vân vân . . .
SÁU THỨC,
1) NHÃN THỨC,    LÀ THẦN THỨC của hai con mắt, chuyên tiếp xúc,
                       Thu nạp đa dạng hình ảnh màu sắc, về cho ý căn ý thức,
2)   NHĨ THỨC,         LÀ THẦN THỨC của hai lỗ tai, chuyên tiếp xúc, thu           
                              Nạp, đa dạng âm thanh, về cho ý căn ý thức,
3)  TỸ THỨC,         LÀ THẦN THỨC, của hai lổ mũi, chuyên tiếp xúc đa
                                 Dạng mùi về cho ý căn ý thức,
4)  THIỆT THỨC,   LÀ THẦN THỨC CỦA LƯỠI, chuyên tiếp xúc đa
                                 Dạng vị về cho ý căn ý thức,
5) THÂN THỨC,    LÀ THẦN THỨC CỦA XÁC THÂN, chuyên tiếp xúc
                                 Đa dạng xúc giác về cho ý căn ý thức,
6)  Ý CĂN, Ý THỨC,  LÀ Ý THỨC NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT, ưa thích hay chán ghét, nhận biết phân biệt là THỤ  ưa thích hay chán ghét là TƯỞNG, do ưa thích hay chán ghét sanh khỡi hành, khỡi hành theo hiểu biết của ý thức nhận thức, HÀNH THỨC, 
THỤ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC, là hành trình gieo nhân , kết quả , của ý thức, nhận thức, kết quả nghiệp thiện ác, từ chổ nầy,
Vì thề năm căn tiếp xúc văn hóa cội nguồn , làm cho ý căn ý thức giác ngộ thanh tịnh, luôn luôn gieo khỡi nghiệp thiện kết quả lành, nên không có gì lo sợ sa đọa cả,
                       *                    *                     *
Thời vô cùng kinh ngạc thấy hàng vạn cõi mây báu xa gần vô tận vô biên, mỗi cõi mây báu rộng lớn hàng nghìn nghìn dặm, đất báu hào quang rực rỡ, cây báu đa dạng thực vật mọc khắp nơi, hoa quả thắm tươi muôn màu muôn sắc như mùa xuân mãi mãi không có sự phai tàn, vì hoa quả cây báu tần trời thứ 3 nầy hơn vạn năm mới ra hoa , hơn vạn năm mới có trái, hơn vạn năm nữa trái mới già, hơn vạn năm nữa trái mới chín, trái chín hàng trăm năm thời rụng xuống đất báu tan biến mất, chỉ cần ăn một quả cây
Đào tiên, táo tiên, nhân sâm, ngô vàng, lúa ngọc,
Thời tuổi thọ, cũng như công lực tăng lên hàng nghìn nghìn năm rồi, nhìn hoa báu , trái báu, cây báu, muôn màu muôn sắc hào quang rực rỡ thời cũng đã làm say sưa lòng người rồi, huốn chi là gió trời mát dịu khỏe khoắn , hương thơm hoa quả ngào ngạc làm cho đói khác tự biến mất, yên vui an lạc lạ thường, ao hồ cùng khắp sen nở lớp lớp hào quang rực trời, con cái, cháu chắt, chút chít, trằm trồ không ngớt,
Ông bà tổ tổ tổ quan sát thấy hơn 50 triệu người con cái, cháu chắt, chút chít, muốn ở lại tần trời nầy,  liền bay về phương đông, con cái, cháu chắt bay theo bay không bao lâu thời ông bà tổ tổ tổ dừng lại nói,
5- Nơi đây là trung tâm của phương đông tần trời thứ 3 không cư thiên, mỗi một phương có hàng nghìn nghìn cõi mây đất báu, mỗi cõi mây đất báu tức là một cõi trời, tha hồ mà ở mà kiến tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, những con cái , cháu chắt, chút chít, lên được nơi đây là nhờ ở chấn trần gian, thường có tấm lòng rộng rãi, không ganh ghét lẩn nhau, mà ngược lại thường giúp đở nhau, không những vật thực, mà còn giúp đở nhau về học tập, thường giảng giải cho nhau hiểu tường tận về văn hóa cội nguồn, tấm lòng vàng các con các cháu ngày càng kiên cố, trở thành giàu tấm lòng vàng,
Giàu lòng giúp đở, không tiếc của cải, không tiếc thân mạng, ra sức cứu vớt những anh em đồng bào khốn nguy,
Giàu chỉ dạy, luôn luôn đêm điều hay lẽ phải, lời
Dạy ông bà tổ tiên, cha trời, địa mẫu, tryền dạy cho người, cho nhau,
Giàu lòng kĩ cương, sự sùng kính TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, cũng như không quên lời dạy ông bà, cha mẹ, nên con cái, cháu chắt, chút chít, ít vi phạm thiên luật, thiên ý cha trời, nên con cái, cháu chắt, chút chít, mới lên được tới đây,
             *                      *                      *
Sống theo HIẾN PHÁP , LUẬT PHÁP, văn hóa CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA, thời coi như đã khế hiệp thiên ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ,
Những quyền cơ bản XÃ HỘI, những quyền cơ bản CON NGƯỜI, những quyền cơ bản BẢN SẮC DÂN TỘC,
NÓI TỐM LẠI, tu tâm , kiểm soát hành vi bản thân, kiềm soát lời nói, kiềm soát ý nghĩ của mình,
Sống ở đời luôn tạo phúc cho người , hửu ích cho đời, NHÂN LOẠI HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ MÌNH HẠNH PHÚC,
Không những lên được tần trời thứ 3,  mà lên 28 tần trời như không,
Con đường tiến thân lập đại nghiệp của nhân loại con người là như thế,
Không phải tranh danh, đoạt lợi, mưu mô xão quyệt mà thành đại nghiệp
Trường tồn vĩnh viển lâu dài được đâu,
Mà chỉ là dã tràng, khói mây, trò hề,
                    *                      *                     *

                       HẾT QUYỂN 5
                       XEM TIẾP QUYỂN 6      
 
          
                  


               
            
              
         
          
                          
      
     
    

                

0 nhận xét:

Đăng nhận xét